Nieuws van politieke partijen in Krimpenerwaard inzichtelijk

1627 documenten

https://www.facebook.com/151462397546 ...

ChristenUnie ChristenUnie Krimpenerwaard 18-02-2019 08:32

https://www.facebook.com/1514623975467214/posts/2281871172075820?sfns=mo

500e deelnemer reanimatietraining Krimpenerwaard

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Krimpenerwaard 17-02-2019 08:11

Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek (Gemeente Belang Krimpenerwaard) reikte zaterdag in Stolwijk het reanimatiecertificaat aan de vijfhonderdste deelnemer van de training uit.

In Krimpenerwaard hebben al vijfhonderd inwoners een gratis reanimatietraining gevolgd, om in geval van nood hulp te kunnen bieden via Hartveilig Wonen. Vrijwilligers van dit netwerk worden ingeschakeld in geval van een hartstilstand in hun buurt.

Klik hier voor het artikel, 500e deelnemer reanimatietraining Krimpenerwaard

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Paddentrek

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Krimpenerwaard 16-02-2019 12:37

De paddentrek is een jaarlijks terugkerend fenomeen waarbij padden (en andere amfibieën) van hun winterverblijven naar het water trekken om zich voort te planten. De paddentrek vindt plaats in de periode februari tot april op verschillende locaties in de Krimpenerwaard.

Om zich voort te planten keren padden terug naar hun geboorteplaats, dat betekent dat de padden ieder jaar op dezelfde plekken de weg proberen over te steken. Weggebruikers worden gewaarschuwd door de borden.(zie onder) Die borden staan er niet het hele jaar, de paddentrek duurt meestal tot en met april.

Paddentrekbord Bovenkerkseweg Stolwijk

Ondernemer, heb jij je al aangemeld

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Krimpenerwaard 15-02-2019 14:26

Uit landelijk onderzoek blijkt dat één op de vijf MKB-bedrijven te maken krijgt met cybercrime. Dit wil de gemeente Krimpenerwaard natuurlijk verminderen!

Daarom organiseert de gemeente een gratis Cyber & Security avond voor ondernemers op donderdagavond 21 februari in Schoonhoven.

Dit doet de gemeente in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Opgeven voor deze bijeenkomst kan via oov@krimpenerwaard.nl (graag daar in je naam en onderneming benoemen).

Mijlpaal voor ‘AED-Netwerk’

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Krimpenerwaard 15-02-2019 08:31

Vandaag in Het AD Gouda, Mijlpaal voor ‘AED-Netwerk’ in de Krimpenerwaard.

De gemeente Krimpenerwaard is begin 2018 gestart met het opbouwen van het netwerk Hartveilig Wonen.

De gemeente wil hiermee haar woonomgeving Hartveilig te maken. Met HartveiligWonen verbetert de gemeente de acute zorg met een krachtig reanimatienetwerk van vrijwilligers en Automatische Externe Defibrillators (AED’s). Dit netwerk biedt acute hulp in geval van een hartstilstand.

Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Gemeente Krimpenerwaard nieuwe partner van Meld Misdaad Anoniem

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Krimpenerwaard 14-02-2019 17:23

Gemeente Belang Krimpenerwaard is zeer content met onderstaande ontwikkeling, door partner te worden van Meld Misdaad Anoniem streven we als gemeente naar een nog veiliger Krimpenerwaard. De politie Krimpenerwaard maakt al langer gebruik van het systeem waar mensen onder meer terecht kunnen met anonieme tips over criminaliteit.

Op 20 februari wordt het partnerschap van de gemeente Krimpenerwaard met Meld Misdaad Anoniem getekend. Burgemeester Roel Cazemier en Marc Janssen, vertegenwoordiger van Meld Misdaad Anoniem, zetten dan hun handtekening onder deze overeenkomst, in aanwezigheid van Gert-Jan van den Burg, teamchef van de politie Krimpenerwaard.

Voordelen aansluiting Meld Misdaad Anoniem

Door de aansluiting op Meld Misdaad Anoniem kan de gemeente haar informatiepositie op het gebied van veiligheid versterken. De burgemeester kan beter sturen en kunnen misstanden en (ondermijnende) criminaliteit beter aanpakt worden.

Het is belangrijk dat de gemeente over de juiste informatie beschikt. Dat lukt alleen als inwoners ongewone of verdachte dingen blijven melden. Zo houden we onze samenleving veilig. De anonimiteit van de melder staat altijd centraal ! Meld Misdaad Anoniem is te bereiken via tel.: 0800-7000.

Meer informatie over Meld Misdaad Anoniem

Meld Misdaad Anoniem, ook wel bekend als M., is onderdeel van NL Confidential. NL Confidential activeert en ondersteunt burgers via haar meld- en hulplijnen om informatie te delen waarmee we de veiligheid in Nederland verhogen. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijke instantie die meldingen doorstuurt naar partners, zoals de politie, opsporingsdiensten en belastingdienst.

Klik hier voor de website Meld Misdaad Anoniem.

Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek verwelkomt 500e deelnemer Reanimatietraining!

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Krimpenerwaard 14-02-2019 15:02

Wethouder Lavinja               Sleeuwenhoek

Op zaterdag 16 februari hoopt wethouder Lavinja Sleeuwenhoek (Gemeente Belang Krimpenerwaard) de 500e deelnemer te verwelkomen van de Reanimatietraining.

Krachtig reanimatienetwerk van vrijwilligers en AED’s

De gemeente Krimpenerwaard is begin 2018 gestart met het opbouwen van het netwerk Hartveilig Wonen. De gemeente wil hiermee haar woonomgeving Hartveilig te maken. Met HartveiligWonen verbetert de gemeente de acute zorg met een krachtig reanimatienetwerk van vrijwilligers en Automatische Externe Defibrillators (AED’s). Dit netwerk biedt acute hulp in geval van een hartstilstand.

Vorig jaar is in elke kern van onze gemeente minimaal één AED geplaatst. Deze AED’s zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar.

Al 500 inwoners hebben gratis Reanimatietraining gevolgd

Inwoners van onze gemeente die in geval van nood hulp willen bieden, kunnen een gratis reanimatietraining volgen. Deze training is bijzonder in trek bij onze inwoners. Op zaterdag 16 februari hoopt wethouder Lavinja Sleeuwen -hoek het Reanimatiecertificaat uit te reiken aan de 500e deelnemer van de Reanimatietraining.

Ook in 2019 kunnen inwoners gratis Reanimatietraining volgen

Inwoners die ook hulp willen bieden in geval van nood, kunnen zich ook dit jaar aanmelden voor een gratis reanimatietraining. Aanmelden is mogelijk door een e-mail te sturen naar: hartveiligwonen@krimpenerwaard.nl of telefonisch contact op te nemen met telefoonnummer 14 0182. De lessen worden gegeven door de lokale EHBO-verenigingen en Stichting Reanimatie Stolwijk.

Aanmelden als burgerhulpverlener

Inwoners die de reanimatietraining (al eerder) met succes hebben afgerond, kunnen zich aanmelden als vrijwilliger via de website www.ikbenstandby.nl. Zij kunnen dan opgeroepen worden als iemand in de buurt een hartstilstand krijgt.

Klik hier voor het artikel: Oproep wethouder Lavinja Sleeuwenhoek voor HartveiligWonen.

Klik hier voor het artikel: Krimpenerwaard voert HartveiligWonen in.

Klik hier voor het artikel: Veel nieuwe aanmeldingen reanimatietraining.

Samen meer ...

ChristenUnie ChristenUnie Krimpenerwaard 14-02-2019 08:45

Samen meer Waard. https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n36046/news/view/1264059/603672/geen-10-000-woningen-maar-een-algehele-versterking-van-krimpenerwaard-na-2030.html

Geen 10.000 woningen maar een algehele versterking van Krimpenerwaard na 2030!!

ChristenUnie ChristenUnie Krimpenerwaard 14-02-2019 08:44

https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n36046/news/view/1264059/603672/schip_rivier_lekkerkerk_christenunie_krimpenerwaard.jpgOp 7 februari hebben raad en college van Krimpenerwaard een interessante avond gehad over het MIRT – het (landelijke) Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport. Het MIRT is erg actueel vanwege de ontsluiting in de Rotterdamse regio, en de mogelijkheden die dit wellicht biedt voor de verkeersontsluiting in het westen van de Krimpenerwaard. Kan er een oeververbinding (brug of tunnel) komen tussen Ridderkerk en Krimpen? Of geven Provincie, Rijk en Rotterdamse regio uiteindelijk voorkeur aan een ontsluiting bij Rotterdam-Feijenoord?

-         Proces

-         Op dit moment is er sprake van een pre-verkenning (van 3 zoekgebieden naar 2).

-         In juni 2019 nemen partijen een besluit om te komen tot een verkenning (van 2 zoekgebieden naar 1).

-         In maart 2021 zal dit moeten leiden tot een beoordeling en een definitieve keuze van een voorkeursalternatief.

-         Uiteindelijke uitvoering zal vermoedelijk plaatsvinden na 2030

Gekoppeld aan de discussie in het MIRT wordt er in de Krimpenerwaard gesproken over het zgn. gebiedsbod. U zult er ongetwijfeld over hebben gelezen in de media. Het gebiedsbod geeft enerzijds inzicht in de bekostiging van de oeververbinding, maar ook in de economische en maatschappelijke kansen, die dit met zich mee brengt voor de Krimpenerwaard en haar kernen.

In de raad van Krimpenerwaard is het volgende afgesproken:

Dit bod betreft de zogenaamde verstedelijkingsopgave van maximaal 200 hectare en betreft meer dan alleen woningbouw. Deze opgave kan breed worden gezien zowel naar aard als naar gebied. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan infrastructuur, recreatie, bedrijventerreinen, woningbouw en natuur. Hierbij wordt rekening gehouden met het specifieke karakter van de Krimpenerwaard. Dit bod is vooral bedoeld voor de versterking van de kernen.

Of te wel: maximaal 200 hectare (ongeveer 1,5 % van totale oppervlakte Krimpenerwaard) , verspreid over de gehele waard, en gericht op versterking van de huidige kernen.

Het college gaat de komende weken drie scenario’s nader uitwerken.

https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n36046/news/view/1264059/603672/geen-10-000-woningen-maar-een-algehele-versterking-van-krimpenerwaard-na-2030.html

https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n36046/news/view/1264059/603672/geen-10-000-woningen-maar-een-algehele-versterking-van-krimpenerwaard-na-2030.html

https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n36046/news/view/1264059/603672/geen-10-000-woningen-maar-een-algehele-versterking-van-krimpenerwaard-na-2030.html

Het college van Krimpenerwaard gaat de komende weken deze scenario’s doorrekenen. Vervolgens zullen inwoners nadrukkelijk worden uitgenodigd op een aantal bijeenkomsten om hun visie en mening te geven. Daarna zal de Raad van Krimpenerwaard zich uitspreken over de voorgestelde scenario’s. 

Nog even dit… Nadrukkelijk zijn deze scenario’s bedoeld voor “na 2030”. De huidige door de raad vastgestelde woonvisie is dan afgelopen. In geen van de drie scenario’s is sprake van een woningbouwopgave van 10.000 woningen. Alhoewel dit aantal hardnekkig rondgestrooid blijft worden. Er is ook geen raadsbesluit dat spreekt over 10.000 woningen Er is een spreiding over de gehele Krimpenerwaard. “Volbouwen tussen Krimpen aan de Lek en Krimpen aan den IJssel” is niet aan de orde. Juist niet: zoveel mogelijk (liefst: alle) kernen moeten kunnen meeprofiteren van de kansen en mogelijkheden.

 

Fractie van de ChristenUnie Krimpenerwaard