Nieuws van politieke partijen in Krimpenerwaard inzichtelijk

1959 documenten

Gemeente Belang Krimpenerwaard op Braderie Stolwijk

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Krimpenerwaard 19-08-2019 08:00

Gemeente Belang Krimpenerwaard staat zaterdag 24 augustus  met een kraam op de braderie in Stolwijk. Hiermee wil de lokale partij haar lokaal politiek werk bij de inwoners onder de aandacht brengen.

Gemeente Belang Krimpenerwaard wil jongeren meer bij de lokale politiek betrekken. Gemeente Belang Krimpenerwaard roept jongeren op om actief te worden in de lokale politiek. Meld je aan bij een van de politieke partijen in de gemeente, en doe mee. Blijf niet langs de kant staan maar laat je stem maar vooral je ideeën horen. Het is een oud gezegde “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”.

Dus jongeren uit de Krimpenerwaard creëer je kans, maar vooral pak je kans om mee te doen. Interesse? Bezoek de kraam van Gemeente Belang Krimpenerwaard op de braderie in Stolwijk.

Gemeente Belang Krimpenerwaard zet de belangen van inwoners centraal waarbij thema’s als o.a. leefbaarheid, jongeren- en ouderenzorg een belangrijke rol spelen.

Op de braderie wil Gemeente Belang Krimpenerwaard graag van de bezoekers weten wat zij belangrijk vinden in hun woonomgeving. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan wat lokale politiek inhoudt.

Voor de kraam staat de “vragentafel” waar bezoekers in de gelegenheid gesteld worden om vragen aan de aanwezige raadsleden van Gemeente Belang Krimpenerwaard te stellen.

Kortom reden genoeg om een bezoek aan de kraam van Gemeente Belang Krimpenerwaard te brengen.

Tot zaterdag in Stolwijk, Gemeente Belang Krimpenerwaard wil graag met u in gesprek gaan.

Coalitieakkoord in provincie ...

PvdA PvdA CDA GroenLinks SGP VVD ChristenUnie Krimpenerwaard 15-08-2019 10:48

*Ingezonden brief van Francisca ...

PvdA PvdA D66 VVD Krimpenerwaard 30-07-2019 11:03

*Ingezonden brief van Francisca Drijver.* Dit is een reactie op de kadernota en vooral op het bericht dat Krimpen Presents ermee stopt. En dan ook op de discussies die op verschillende Facebook posts zijn geplaatst hierover en reacties door het huidige college en wethouder. *Cultuur-wethouder Kirsten Jaarsma voelt zich door het nieuws dat Krimpens Event er mee stopt overvallen. Haar reactie is op zijn minst naïef te noemen. Nog voordat haar cultuurnota is de gemeenteraad is besproken, wist zij tijdens de behandeling van de Kadernota 2020 er geld voor los te krijgen. Haar partij, de Stem van Krimpen, schrijft in het verkiezingsprogramma “groot voorstander van een ruim aanbod van diverse voorzieningen op het gebied van cultuur en recreatie” te zijn. In de praktijk werkt het duidelijk anders. Vier fulltime wethouders kosten een vermogen, het is een politieke keuze geweest. Het streven om Krimpen aan den IJssel voor iedereen te laten zijn, blijkt een farce. Alleen de happy few kan op de warme aandacht van dit rechts-liberale college rekenen. Beloften van Stem van Krimpen, Leefbaar Krimpen, VVD en D66 blijken scheten in een netje te zijn. Francisca Drijver,*

Synerkri on tour WaterFun! 🌊 | ...

PvdA PvdA Krimpenerwaard 23-07-2019 07:17

Krimpen PresentsMeer nieuws! De ...

PvdA PvdA Krimpenerwaard 20-07-2019 12:10

EXTRA GELD VOOR JEUGDZORG

ChristenUnie ChristenUnie D66 VVD Krimpenerwaard 19-07-2019 07:16

https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n36046/news/view/1278073/603672/ChristenUnie_Krimpenerwaard_kadernota_1.JPGBij vaststelling van de jaarrekening over 2018 heeft de ChristenUnie Krimpenerwaard een amendement ingediend om extra geld te reserveren voor de Jeugdzorg. Het amendement werd mede-ingediend door VGBK, VVD, Lokaal op 1 en D66. Het voorstel om € 500.000 van het positieve resultaat te storten in de reserve Sociaal Domein werd met grote meerderheid (23 voor en 5 tegen) door de raad van Krimpenerwaard aangenomen.

Door in 2014 de jeugdzorg te decentraliseren heeft het Rijk het vertrouwen uitgesproken in gemeenten dat zij samen met de jeugdzorgaanbieders de jeugdzorg kunnen organiseren. Maar uit onderzoek blijkt dat gemeenten te maken hebben met volumestijging en oplopende tekorten op het budget voor jeugdhulp.

De ChristenUnie vindt dat het huidige stelsel van de jeugdzorg doorontwikkeld moet worden om beter en efficiënter te werken. Dat vraagt tijd en ruimte, die gemeenten alleen kunnen nemen bij voldoende middelen.

Gelukkig heeft de gemeente afgelopen maand extra middelen ontvangen voor de jeugdzorg van het Rijk. Maar deze extra middelen zijn niet structureel. Zij dekken de jaren 2019, 2020 en 2021. Vanaf 2022 ontstaat er weer een tekort op de meerjarenbegroting door het wegvallen van deze middelen.

Door toevoegen van € 500.000 aan de reserve sociaal Domein is Krimpenerwaard in staat om samen met de rijksgelden, de Jeugdzorg beter en efficiënter te laten werken.

https://krimpenerwaard.christenunie.n ...

ChristenUnie ChristenUnie Krimpenerwaard 18-07-2019 05:57

https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n36046/news/view/1278074/603672/jaarrekening-2018.html

Wat een spijtig nieuws.Krimpen ...

PvdA PvdA Krimpenerwaard 17-07-2019 18:56

Wat een spijtig nieuws.