Nieuws van politieke partijen in Krimpenerwaard inzichtelijk

2260 documenten

ChristenUnie stelt vragen over energietoeslag voor mensen met een laag inkomen.

ChristenUnie ChristenUnie Krimpenerwaard 18-01-2022 20:21

https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n36046/news/view/1387128/603672/Vlam.jpgDe energieprijzen rijzen de pan uit. Voor mensen met een laag inkomen is dit een groot probleem. Erik van der Does de Bye stelt hier vragen over aan het college!

Het Rijk heeft voor deze mensen financiële steun aangekondigd. Mensen met een uitkering krijgen deze steun automatisch, maar andere groepen met een laag inkomen moeten deze steun zelf aanvragen. Veel mensen weten niet altijd hoe ze die aan moeten vragen. Vanuit de samenleving zijn hier vragen over. Erik van der Does de Bye heeft hier namens de ChristenUnie Krimpenerwaard werk van gemaakt en de gemeente gevraagd, wie er recht op deze toeslag krijgt en hoe mensen op de hoogte worden gebracht van deze steun. Wethouder Vente heeft geantwoord, dat het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten nog precies moeten vaststellen welke mensen er recht krijgen op deze energietoeslag. Zodra dit bekend is, zal er op verschillende manieren worden aangegeven, wie er voor deze toeslag in aanmerking komen en hoe deze kan worden aangevraagd. Dit zal gebeuren via de media, een flyer, maar ook online. 

In Memoriam: Ria Bode

CDA CDA Krimpenerwaard 18-01-2022 08:54

Op15 januari 2022 is ons oud-bestuurslid, oud-raadslid en zeer betrokken CDA-lid Ria Bode-Vendrig overleden. Wij zijn daar verdrietig en stil van. Ria was al enige tijd ziek, een tumor in haar maag met uitzaaiingen. Afgelopen september leek een operatie uitzicht te bieden op herstel, maar tijdens die operatie werd duidelijk dat haar ziekte niet behandelbaar bleek. Ria was heel realistisch en open over haar ziekte. Met een blij gemoed heeft zij haar (grote) familie, haar vele vriendinnen en haar CDA-vrienden thuis ontvangen. Om te praten, te lachen, en om stil en verdrietig te zijn. Bij Ria waren vreugde en verdriet nauw met elkaar verbonden. Ria zag in grote rust en met vertrouwen de toekomst tegemoet. Zij genoot van de dagelijkse dingen, van de nabijheid van haar familie en vrienden. Ria was jarenlang een enthousiast en actief CDA-lid. Van 1994 tot 1998 was zij actief in de fractieondersteuning, waarna ze in 1998 commissielid werd. Van 2002 tot 2006 was Ria raadslid in de gemeenteraad Bergambacht. Van 2006 tot 2011 was zij lid van het regiobestuur CDA Krimpenerwaard en lid van het Algemeen Bestuur CDA Zuid-Holland. Ook buiten de politiek heeft Ria zich ingezet voor haar medemens. Zo is zij lang actief geweest voor de afdeling Bergambacht van de Vrouwen van Nu, voor de Stichting Welzijn en Ondersteuning Bergambacht/Vlist, en binnen de Rooms-Katholieke parochie van Schoonhoven. In 2018 werd zij voor haar grote inzet voor de samenleving onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. We zijn Ria dankbaar voor haar jarenlange inzet voor onze partij. We gedenken Ria als een betrokken persoon met een groot hart voor de kwetsbaren in de samenleving. Wij bewonderen de kracht en het vertrouwen die zij ons heeft getoond in de periode van haar ziekte. We wensen Joop, de (klein)kinderen en allen die haar lief zijn Gods nabijheid en troost toe. CDA Krimpenerwaard Arjan de Jong, bestuursvoorzitter Irma Bultman, fractievoorzitter

Ondersteuning aan ondernemers

VVD VVD Krimpenerwaard 17-01-2022 11:20

De overheid kiest ervoor om vanwege de bestrijding van de pandemie met strenge maatregelen te komen. De financiële schade wordt daardoor maar beperkt of helemaal niet vergoed. Ondernemers komen zo in financiële moeilijkheden.

https://krimpenerwaard.vvd.nl/nieuws/47238/ondersteuning-aan-ondernemers

De gevolgen van de vorige lockdown zijn deze ondernemers nog lang niet te boven. Veel regelingen vanuit eerdere lockdowns zijn inmiddels geschrapt of aangepast zoals de Voorraadvergoeding detailhandel, de TOZO en de TVL.

Inmiddels zijn er met ingang van 15 januari jl. versoepelingen doorgevoerd, maar de horeca en de culturele sector zijn nog steeds gesloten. De VVD heeft al diverse malen aandacht gevraagd voor concrete steunmaatregelen. De gemeente Krimpenerwaard heeft nog honderdduizenden euro’s aan coronasteungelden in kas die zij ontvangen hebben van het Rijk tijdens de eerdere lockdowns. Daarom hebben wij de onderstaande vragen gesteld aan het college:

Is de gemeente bereid om vanuit de pot 'coronasteungelden' onze getroffen ondernemers financieel te ondersteunen? Hier pro-actief mee aan de slag te gaan? Als over 2 weken hopelijk de horeca weer open mag, gelijk de terrasregeling met verruimde terrassen te activeren? Nu wel de betaling van de contributie van de horecaondernemers aan de Koninklijke Horeca Nederland over dit jaar over te nemen? Zie ook onze vraag van 18 november 2021. Nu serieus werk te maken van een plan met perspectief voor alle getroffen ondernemers? Zie bijvoorbeeld het plan van gemeente Lansingerland dat eerder door ons als voorbeeld is genoemd.Is onze nieuwe burgemeester Paans bereid om het positieve beleid van zijn voorganger burgemeester Cazemier voort te zetten?

Zie de bijlage voor onze schriftelijke vragen.

Afscheid van burgemeester Roel Cazemier met KrimpenerwaardeRING.

ChristenUnie ChristenUnie Krimpenerwaard 12-01-2022 15:48

https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n36046/news/view/1386567/603672/Roel Cazemier.jpgVanwege de coronamaatregelingen nam de gemeenteraad digitaal afscheid van onze burgemeester. De fractievoorzitters spraken onze vertrekkende burgemeester digitaal toe.

In april 2022 zou de ambtsperiode van Cazemier officieel aflopen. Om nog voor de raadsverkiezingen van maart 2022 en het aantreden van een nieuw college een kroonbenoemde opvolger in Krimpenerwaard de gelegenheid te geven zich enigszins in te werken, neemt de burgemeester al in januari 2022 afscheid. Afgelopen week was het zover. Ton van Dorp, fractievoorzitter van de ChristenUnie Krimpenerwaard overhandigde Roel Cazemier een KrimpenerwaardeRING (op 26.10 in het filmpje) als blijk van waardering voor zijn inzet voor de gemeente Krimpenerwaard de afgelopen jaren.

De ring – een symbool van waardering van de ChristenUnie Krimpenerwaard voor mensen en organisaties die zich inzetten voor de samenleving en voor de Krimpenerwaard in het bijzonder – is gemaakt van de Tagua (noot van een palmboom), wat ook wel bekend staat als het plantaardig ivoor.

https://www.rtvkrimpenerwaard.nl/site/ 

Ons raadslid Anthony Tom neemt het initiatief om een brandbrief te sturen aan Mark Rutte!

ChristenUnie ChristenUnie Krimpenerwaard 10-01-2022 09:29

https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n36046/news/view/1386214/603672/DSC04903.jpgAnthony Tom van de ChristenUnie Krimpenerwaard heeft het initiatief genomen een brandbrief op te stellen aan Mark Rutte voor de winkeliers van niet-essentiële winkels in de Krimpenerwaard samen met de overige fracties en het college.

Anthony Tom ‘ De huidige lockdown heeft de winkeliers van niet-essentiële winkels hard geraakt. Er zit een grens aan wat deze ondernemers nog aankunnen en die hebben we nu wel bereikt.
Voor de korte termijn pleiten wij voor veilig winkelen in alle winkels zoals dat eerder is toegestaan. Indien nodig via een afsprakensysteem. In deze winkels kan de 1.5 meter afstand en het gebruik van mondkapje prima gehandhaafd worden. Voor de ondernemer is er dan meer ruimte om te ondernemen en voor de klant is het een veilige manier om te kopen. Ondernemers en dienstverleners hebben zich al vaker innovatief getoond om veilig werken in deze tijd mogelijk te maken.
We roepen Mark Rutte op deze ondernemers een duurzaam perspectief te bieden’ .
‘De conceptbrief is naar alle fracties en het college verstuurd met het verzoek mede te ondertekenen. Vervolgens kan de brief met een hopelijk zo breed mogelijke ondersteuning verzonden worden aan onze minister-president.’
Ook blijven we herhalen: Wees loyaal en koop lokaal
In de bijlage de conceptbrief.

Politiek café: de duurzame gemeente

CDA CDA Krimpenerwaard 08-01-2022 13:32

Op maandag 17 januari 2022 organiseren de CDA-afdelingen uit Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard en Capelle aan den IJssel en het waterschap Schieland en Krimpenerwaard een politiek café met Henri Bontenbal, Tweede Kamerlid namens het CDA. Het thema van deze avond is: de duurzame gemeente. Wat kunnen gemeenten doen voor een duurzame toekomst? En, geeft het Rijk voldoende mogelijkheden aan gemeenten om duurzaam te kunnen worden? Gezien de huidige corona-omstandigheden is de avond digitaal. Henri zal de avond inleiden, waarna we door middel van vragen, discussie en polls met elkaar de interactie aan zullen gaan. De digitale sessie start om 19.30 uur en is te volgen door op onderstaande button te klikken.

Eén gemeenschappelijke milieustraat voor de Krimpenerwaard

CDA CDA Krimpenerwaard 24-12-2021 16:02

In de raadsvergadering van 21 december heeft de raad ingestemd met het voorstel de voorbereiding te starten om in Bergambacht één milieustraat te realiseren voor de gehele gemeente in Krimpenerwaard. Dit was al jaren een plan van het college, maar tot nu toe stuitte het op lopende contracten met Lopik en Krimpen aan den IJssel. Ook is de bestaande capaciteit van het afvalbrengstation in Bergambacht veel te klein om voor de gehele gemeente te werken. Het CDA heeft ingestemd met dit voor de gemeente financieel aantrekkelijke voorstel, maar wel onder voorwaarde dat het serviceniveau en de dienstverlening sterk worden verbeterd. Wij hebben daartoe aangeraden zowel Krimpen aan den IJssel als in Lopik als voorbeelden te gebruiken bij het ontwerpen van de nieuwe milieustraat. Wij gaan er van uit dat, zodra er een definitief ontwerp en kostenramingen is, de raad zich hier opnieuw over zal buigen. Vooralsnog is het niet duidelijk wanneer uiteindelijk het plan gerealiseerd zal zijn.

Wethouder keert ten halve: nieuwe regeling oud papier

CDA CDA Krimpenerwaard 23-12-2021 18:58

De regels voor de verenigingen in de Krimpenerwaard die oud papier en karton ophalen moeten worden gelijkgetrokken. Er zit nu nog veel verschil tussen de afspraken en inkomsten van de verenigingen. Voor de verenigingen onhandig, maar ook voor de gemeente en Cyclus. Op 1 januari 2022 zou de nieuwe regeling ingaan, maar op aandringen van de raad en de verenigingen heeft wethouder Bening besloten met een nieuw voorstel te komen. De verenigingen beseffen dat de regels en inkomsten moet worden gelijkgetrokken, maar de wijze waarop stuitte op veel onvrede. We schreven hierover al eerder op onze website. Een aantal verenigingen is door de aangekondigde nieuwe regeling zelfs gestopt met het ophalen van oud papier. Een aderlating voor de inkomsten, maar ook voor de gemeenschapszin onder vrijwilligers. Op raadsvragen en telefoontjes van de CDA-fractie gaf de wethouder aan dat het wel mee moest vallen met die onvrede. Maar afgelopen weekend ontving onze fractie opnieuw een bericht van een van de verenigingen. Zij hadden de nieuwe samenwerkingsovereenkomst ontvangen en schrokken zich rot. Er zou nóg meer veranderen – in negatieve zin – dan eerder was meegedeeld. Door de tijdsdruk, drie weken voor 1 januari 2022, stonden ze met de rug tegen de muur. Dinsdag 21 december hebben diverse verenigingen ingesproken [lees hier de inspraakreactie]. Samen met de VVD heeft onze fractie voorafgaand aan de raadsvergadering, een motie ingediend die oproept om de inwerkingtreding uit te stellen en de wethouder aanspoort om zelf in gesprek te gaan met de verenigingen. De wethouder schrok zo van de inspraakreactie van de verenigingen dat hij tijdens de hervatting van de raadsvergadering op 22 december op voorhand de motie heeft overgenomen: hij stelt de nieuwe regeling uit en belooft met een schone lei opnieuw te beginnen en de verenigingen er nu echt bij te betrekken. Onze fractie houdt de vinger aan de pols. Ook hopen we dat de gestopte verenigingen aan de gesprekken kunnen meedoen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald zullen we maar zeggen. Al had het veel inspanningen en stress bij de verenigingen bespaard als de signalen vanuit de verenigingen en diverse fracties (CDA, VVD, PK) eerder serieus waren genomen en opgepakt.

CDA steunt uitwerking plannen gemeentehuis

CDA CDA Krimpenerwaard 23-12-2021 14:14

De gemeenteraad heeft dinsdag 21 december 2021 in meerderheid ingestemd met het collegevoorstel om de plannen voor een nieuw gemeentehuis verder uit te werken. Door de strengere duurzaamheidseisen voor overheidsgebouwen (minimaal label C in 2023) heeft het college nagedacht over de toekomstige huisvesting. De CDA-fractie is altijd erg kritisch geweest, maar door een aantal aanpassingen in het voorstel heeft onze fractie ingestemd met het voorstel. Een nieuw gemeentehuis voor 25 tot 30 miljoen euro. Voor veel inwoners zal dit klinken als een geldverslindend prestigeproject. Toen het college bijna twee jaar geleden met dit plan kwam, stuitte het ook bij onze fractie op veel weerstand. Zo werd er begin van dit jaar op initiatief van onze fractie een second opinion uitgevoerd. Want op basis van één onderzoek van één bureau kun je zo’n groot besluit niet nemen. De second opinion concludeerde dat één gemeentehuis inderdaad de beste optie is als je het financiële plaatje en de voor- en nadelen naast elkaar legt. Maar het nuanceerde het onderzoek ook op een aantal punten. De optie om de twee huidige gemeentehuizen in Stolwijk en Lekkerkerk te behouden en te verbouwen moesten we niet direct afschrijven. Zo is op initiatief van ChristenUnie en CDA verder onderzoek gedaan naar twee opties: 1) de twee huidige locaties Stolwijk en Lekkerkerk behouden en 2) nieuwbouw op één locatie. Behoud van de vier huidige gebouwen is onhaalbaar. Niet alleen vanwege het slechte energielabel waardoor de medewerkers in de winter in de kou zitten en zomers de airco vol moet draaien, maar ook omdat het heen-en-weergereis voor overleggen onpraktisch is en de jaarlijkse lasten veel hoger zijn dan die van één nieuwe locatie. De resultaten van het laatste onderzoek kwamen een paar weken geleden binnen. Belangrijk om te weten is dat beide opties een flink financieel (verbouw)plaatje hebben en verschillende voor- en nadelen. Bij het behoud van Stolwijk en Lekkerkerk moet er in Lekkerkerk een flink stuk worden bijgebouwd. Het heen-en-weergereis wordt minder, maar blijft. Daarnaast zijn deze twee locaties dan niet te gebruiken om bijvoorbeeld woningen te bouwen, en daaraan is grote behoefte. De kosten in vergelijking met nieuwbouw ontwijken elkaar niet veel, maar de jaarlijkse lasten bij nieuwbouw zijn lager. In de fractie is uitgebreid gesproken over dit dossier. Nemen we niet een te groot financieel risico, zeker met de huidige bouwprijzen en onzekere financiële tijd? Tegelijkertijd zal het nog jaren duren voordat de palen de grond in gaan. Uitstel zou weinig helpen. Alles afwegende hebben we als fractie unaniem besloten om in te stemmen met het voorstel, maar dan wel op een aantal voorwaarden. Voorwaarden: Go/no go-momenten: als raad zullen we stevig de vinger aan de pols moeten houden om oplopende kosten te voorkomen. Zo hebben we – samen met CU, VVD en VGBK – go/no go-momenten voorgesteld waardoor de (nieuwe) raad bij overschrijdingen van het budget of bij te groteske plannen op de rem kan trappen. Begeleidingsgroep raad: vanuit de raad blijft een aantal raadsleden nauw betrokken bij de plannen en het proces. Herontwikkeling bestaande locaties: samen met de CU, VVD en VGBK vinden we dat op de oude locaties woningbouw voor starters en ouderen prioriteit heeft. Voor die laatste groep heeft het CDA gepleit voor woonzorgvormen, waarbij zelfstandig wonen en zorgfaciliteiten kunnen worden gecombineerd. Overheid dichtbij: met het verdwijnen van de fysieke kantoren in vier kernen wordt voor veel inwoners de fysieke afstand naar de gemeente groter. Onze al langer gekoesterde wens om servicepunten in de grote kernen te plaatsen wordt meegenomen in de plannen. Het is belangrijk om als gemeente je gezicht te blijven laten zien en bereikbaar te blijven voor digitaal minder vaardigen en minder mobiele inwoners. Communicatie: het CDA vindt dat de communicatie vanuit de gemeente tot nu toe geen voldoende verdient. Daar is dus werk aan de winkel!

Een nieuw duurzaam gemeentehuis Ja of Nee

ChristenUnie ChristenUnie Krimpenerwaard 22-12-2021 16:08

https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n36046/news/view/1385289/603672/Stadhuis_Schoonhoven.jpgDinsdag 21 december 2021 is er door de gemeenteraad ingestemd met het collegevoorstel om verder te gaan met de ontwikkeling van één nieuw centraal gemeentehuis. Ook de ChristenUnie Krimpenerwaard stemde in al was dat in eerste instantie niet van harte.

In een vergadering van de commissie Ruimte en Financiën hadden we onze vragen en twijfels geuit. We hebben onze zorgen geuit gezien de onzekere tijden, waaronder de coronapandemie, maar ook onzekere tijden voor wat betreft de financiële situatie op langere termijn.

Er bleek echter ook al in principe een meerderheid in de raad te ontstaan om nú te kiezen voor de ontwikkeling van één nieuw gemeentehuis. Je kunt dan als fractie blijven worstelen, wellicht zelfs overwegen om tegen te stemmen, maar je kunt ook actie ondernemen om het voorstel op de voor onze fractie wezenlijke onderdelen bij te sturen.

We hebben onze verantwoordelijkheid genomen en voor dat laatste gekozen. Vervolgens hebben we een drietal amendementen opgesteld en ook een motie en deze hebben we met andere collegapartijen ingediend. Zowel de amendementen als de motie hadden het doel om de raad, ook de nieuwe raad, nadrukkelijker te betrekken en een belangrijke stem te geven om het geheel eventueel bij te kunnen sturen of zelfs te stoppen. Daarnaast achtten we het belangrijk dat we de vrijkomende locaties met name gaan transformeren naar appartementen voor starters, jonge gezinnen enz. want daar is grote behoefte aan in onze gemeente.

Zowel onze amendementen als de motie werden breed ondersteund en zo konden we, ondanks onze eerdere vragen en twijfels, nu toch instemmen met het aangepaste voorstel van het college.

In de bijlage: 3 amendementen, 1 motie.

Hier een link naar een verslag vanuit Het Kontakt: https://www.hetkontakt.nl/regio/krimpenerwaard/298864/groen-licht-voor-nieuw-gemeentehuis-krimpenerwaard