Nieuws van politieke partijen in Krimpenerwaard inzichtelijk

1877 documenten

Raadscommissievergadering

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Krimpenerwaard 17-06-2019 07:32

Op dinsdag 18 juni vergadert de raadscommissie in Lekkerkerk vanaf 20.00 uur.

De vergadering is openbaar.

Agenda’s en stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op de website van de gemeente Krimpenerwaard (www.krimpenerwaard.nl) in de rubriek bestuur -gemeenteraad – vergaderingen – vergaderingen en stukken.

– Jaarstukken 2018

– Eerste tussentijdse rapportage 2019

– Kadernota 2020 en Meerjarenraming 2021-2023

Altijd op zoek naar de oplossing i.p.v. hard schreeuwen

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Krimpenerwaard 17-06-2019 07:12

Fractievoorzitter Willem Schoof was zaterdag 15 juni te gast in het radioprogramma “De Waard op de kaart” bij RTV Krimpenerwaard een van de onderwerpen was het sportaccommodatieplan, klik op onderstaande link voor de inbreng van Willem Schoof.

Klik hier voor het interview met Willem Schoof zaterdag 15 juni j.l. Start interview 06.40. Item over het sportaccommodatieplan start op 10.02.

Veteranen bijeen in Lekkerkerk

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Krimpenerwaard 16-06-2019 13:43

Veteranen veel dank voor jullie inzet voor vrede en vrijheid

Zaterdag 15 juni organiseerde de Stichting D-Day Krimpenerwaard en de gemeente Krimpenerwaard de jaarlijkse Veteranendag in Amicitia te Lekkerkerk.

De veteranen werden ontvangen door wethouder Lavinja Sleeuwenhoek en kregen de traditionele ‘blauwe hap’ aangeboden. Hoogtepunt van deze dag, het optreden van het orkest van de Koninklijke Marechaussee in samenwerking met De meisjes met de wijsjes.

TruckRunKrimpenerwaard

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Krimpenerwaard 16-06-2019 13:23

Het was weer een fantastisch evenement “De TruckRunKrimpenerwaard’’. Een vijftigtal vrachtwagenchauffeurs en hun bijrijders hadden een meer dan fantastische middag.

De truckerskaravaan vertrok om ca. 13.00 uur uit Krimpen aan den IJssel om vervolgens via Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, Ammerstol, Bergambacht, Stolwijk, Gouderak en Ouderkerk ad IJssel te eindigen bij het eindpunt De Tuyter.

Dank aan de organisatie voor dit prachtige evenement.

Verhoging binnensport tarieven voorlopig van de baan

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) D66 VVD ChristenUnie Krimpenerwaard 15-06-2019 08:32

Tijdens de behandeling van de kadernota dienen de coalitiepartners VVD, ChristenUnie, D66, Lokaal op 1 en Gemeente Belang Krimpenerwaard een amendement in om geen verhoging van de binnensport tarieven door te voeren en de dekking hiervoor te vinden door de kadernota te amenderen op de inzet van extra bodes om vergaderen om verschillende locaties mogelijk te maken. Met als resultaat de begroting voor sport met € 25.000 zal stijgen.

Met het vaststellen van de sportnota op 6 juni 2017 door de gemeenteraad is besloten om de binnensport tarieven te heroverwegen. De opdracht vanuit de sportnota was kostprijsgeorienteerd en regionaal gewogen.  Deze opdracht is uitgewerkt in het sportaccommodatieplan. Het resultaat hiervan is dat de huidige tarieven €12,00 onder de regionale tarieven ligt en het voorstel is om de tarief in 6 jaar tijd met totaal €6,00 te laten stijgen. Dat betekent €1,00 per jaar bovenop de inflatiecorrectie met als eindresultaat dat de tarieven over 6 jaar nog €6,00 onder de regionale tarieven liggen.

Echter bij de hoorzitting is gebleken dat het voor de verenigingen moeilijk is om met deze verhoging om te gaan. Gezien wij sporten hoog in het vaandel hebben staan wordt dit amendement ingediend. Bij de evaluatie van de sportnota worden de binnensporttarieven meegenomen.

‘’Uitje SGP fractie Krimpen aan den IJssel’’

SGP SGP Krimpenerwaard 15-06-2019 00:00

 

‘’Uitje SGP fractie Krimpen aan den IJssel’’

Op vrijdag 14 juni j.l had de fractie haar jaarlijkse uitje. Dit jaar hadden we als thema 'tuinbouw'. Met de aanwezigheid van Bert-Jan Ruissen, die dit jaar afscheid neemt van de Krimpense politiek en aan de slag gaat in Brussel, was het thema juist interessant vanwege zijn expertise in land- en tuinbouw.  

Na enige vertraging van onze fractievoorzitter verzamelden we om 13:00u bij het World Horti Center in het Westland. World Horti Center is het kennis- en innovatiecentrum van de internationale glastuinbouwsector. Een toonaangevend platform waar bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en overheid samen innoveren, verbinden, creëren en inspireren. 

Na het nuttigen van de heerlijke lunch die voor ons klaar gemaakt was hadden we aansluitend de rondleiding. Arjen van der Geest, onze rondleider,  vertelde ons vol passie over het ontstaan van het World Horti Center, de transformaties die de sector door de jaren heen heeft meegemaakt, de uitdagingen waar we voor staan m.b.t. duurzaamheid en de korte lijn tussen onderwijs en praktijk die het World Horti Center kan bieden omdat zij alles onder een dak tot hun beschikking hebben.

Om 15:15 was er een einde gekomen aan de rondleiding waarna we met elkaar nog wat dronken en vertrokken naar Pligt Professionals voor een rondleiding op de potplantenkwekerij waar onze fractiemedewerker, Gerard van den Assem werkzaam is. Op de betreffende kwekerij wordt onder 3.5 Ha glas, met de meest duurzame en innovatieve mogelijkheden potrozen gekweekt. Ook werd deze middag duidelijk wat voor uitdagende vraagstukken er zijn in de sector. Met name als het gaat om engergietransitie en biologische bestrijding.

Als fractie kijken we terug op een waardevolle middag met een educatief tintje. 

Gerard van den Assem, fractiemedewerker

 

 

 

 

 

Te gast bij RTV Krimpenerwaard

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Krimpenerwaard 14-06-2019 12:13

Zaterdag 15 juni is fractievoorzitter Willem Schoof te gast vanaf 09.00 uur in het programma “De Waard op de kaart” bij RTV Krimpenerwaard. Vanaf 10.00 uur is Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek te gast bij RTV Krimpenerwaard.

Blijf ook op de hoogte van de gemeentelijke politieke ontwikkelingen door a.s. zaterdag vanaf 09.00 uur te luisteren naar RTV Krimpenerwaard.

Klik hier om te luisteren naar RTV Krimpenerwaard.

Word jij de nieuwe polderdichter van de Krimpenerwaard

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Krimpenerwaard 14-06-2019 11:49

Op 3 oktober a.s. kiezen de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel voor de komende twee jaar een nieuwe polderdichter. Voor de zevende keer kunnen regionale dichters strijden om deze eervolle titel. Dichters uit Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel, ervaren en in de dop, jong en oud, stil en opvallend, vernieuwend of traditioneel, kunnen aan deze verkiezing deelnemen.

Iedereen die voor de titel in aanmerking wil komen kan daarvoor drie gedichten insturen naar het emailadres: polderdichterkrimpenerwaard@kpnmail.nl

Klik hier voor meer informatie.

Start verbeteren veiligheid N228

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) D66 Krimpenerwaard 13-06-2019 20:08

De veiligheid van de N228 is al langere tijd een onderwerp van gesprek tussen de provincie Zuid-Holland, de gemeente Krimpenerwaard en het Comité N228 Veilig. De vasthoudendheid en energie van deze partijen leidde begin dit jaar tot de afspraak  om met elkaar aan de slag te gaan met het verbeteren van de veiligheid op het Zuid-Hollandse deel van de N228 tussen Gouda en Oudewater.

Op maandag 1 juli aanstaande wordt deze afspraak bekrachtigd en wordt het convenant ondertekend en wordt de eerste maatregel op weg naar het bereiken van ons gezamenlijke doel een veilige N228 onthult.

In april 2017 zijn door Gemeente Belang Krimpenerwaard en D66 al vragen aan het college gesteld om de N228 verkeersveiliger te maken.

Daarnaast heeft de gemeenteraad in december 2017 unaniem ingestemd met een motie geïnitieerd door Gemeente Belang Krimpenerwaard voor een herinrichting van de N228 en een aanpassing van de snelheid naar 60km/h.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Klik hier voor het artikel: Verbeteren veiligheid N228 tussen Gouda en Oudewater begint 1 juli.