Nieuws van politieke partijen in Krimpenerwaard inzichtelijk

1784 documenten

Ook Shell moet winstbelasting gaan ...

PvdA PvdA GroenLinks Krimpenerwaard 19-04-2019 19:43

Bezoek Annie Schreijer-Pierik aan de Krimpenerwaard

CDA CDA Krimpenerwaard 18-04-2019 05:57

Voor een leefbaar platteland met een gezond boerenverstandOp maandag 29 april bezoekt Annie Schreijer-Pierik, lid van het Europees Parlement en kandidaat #4 voor het CDA bij de komende Europese verkiezingen, de Krimpenerwaard. 's Middags zal zij een bezoek brengen aan het bedrijf van David de Jong in Stolwijk, waar aandacht zal zijn voor onderwaterdrainagewaar het bedrijf van De Jong in investeert. Daarna vervolgen we het bezoek bij Jaap en Rianne Schep in Bergambacht, waar we zullen spreken over zelfrealisatie van natuur in het Veenweidegebied. 's Avonds is er een bijeenkomst met als thema:Blijft er ruimte voor onze agrariërs in de Krimpenerwaard?Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur in 'De Zwaan' in Berkenwoude. Sprekers deze avond zijn o.a. Jan Dekker (fractievoorzitter CDA Krimpenerwaard), Tineke Vermeulen-Rehorst (vz Agrarische Structuurcommissie Krimpenerwaard), Teus Verhoef (PPP-Agro Advies)en uiteraard Annie Schreijer-Pierik.U bent zowel voor het middagprogramma als het avondprogramma van harte welkom!Bekijk hier de volledige uitnodiging

Politiek jaarverslag 2018-2019

CDA CDA Krimpenerwaard 18-04-2019 05:42

Op 29 maart 2018 werd de nieuwe gemeenteraad van de Krimpenerwaard geïnstalleerd. Inmiddels zijn we dus alweer ruim een jaar op weg. Als CDA-fractie vinden we het belangrijk om verantwoording af te leggen aan onze leden, kiezers en inwoners van onze gemeente. Dat doen we onder andere via een 'politiek jaarverslag'. In het politiek jaarverslag lichten we beknopt de belangrijkste kwesties toe die hebben plaatsgevonden en waar wij (mede) ons hebben ingezet. Daarnaast laten we zien hoe we gestemd hebben op raadsvoorstellen, amendementen en moties.Lees hier ons politiek jaarverslag 2018-2019.

Expositie Wereldvrouwen in de Krimpenerwaard geopend

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Krimpenerwaard 17-04-2019 17:41

De expositie Wereldvrouwen in de Krimpenerwaard is dinsdagavond geopend door wethouder Lavinja Sleeuwenhoek (Gemeente Belang Krimpenerwaard).  Ter ere van Internationale Vrouwendag 2019 portretteerde fotograaf José Donatz twaalf wereldvrouwen. De vrouwen zijn afkomstig uit Eritrea, Ginea, India, Japan, Kenia, Nederland, Palestina, Singapore, Somalië, Syrië en zij wonen in de Krimpenerwaard.

De expositie is tot 31 mei te zien in de Bibliotheek Bergambacht.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Klik hier voor de website bibliotheek Bergambacht.

Ook Shell moet winstbelasting gaan ...

PvdA PvdA GroenLinks Krimpenerwaard 16-04-2019 20:07

Vragen over blik bij glas en huisvesting arbeidsmigranten

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Krimpenerwaard 15-04-2019 18:53

Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft een tweetal vragen aan het college gesteld, een vraag over blik bij glas en een vraag over de huisvesting van arbeidsmigranten.

Blik bij glas                                                                             Sinds april 2017 loopt in onze Gemeente de pilot blik bij glas. De wethouder heeft ons medio oktober laten weten dat de eerste resultaten positief waren, maar dat de resultaten van deze pilot aan het einde van het 1e kwartaal 2019 gedeeld zouden worden met de raad.

Vragen:

Het 1e kwartaal is ten einde en zijn er al resultaten bekend.

Wordt deze pilot gecontinueerd wordt en dus structureel.

Huisvesting arbeidsmigranten                                                                                         Onlangs vernamen wij dat de provincie Zuid-Holland werkt aan een programma voor het huisvesten van arbeidsmigranten die tijdelijk in de provincie werken. Omdat ook in onze gemeente veel arbeidsmigranten gehuisvest zijn hebben wij de volgende vragen.

Vragen:

Is er bekend hoeveel arbeidsmigranten gehuisvest worden in de Krimpenerwaard, liefst uitgesplitst per kern, en hoeveel en welke panden hiervoor gebruikt worden.

In hoeverre worden deze panden gecontroleerd op eventuele meerbezetting en brandveiligheid.

Is het College op de hoogte van de plannen van de provincie en is hierover al contact geweest.

Kan de zelfbewoningsplicht ook in onze gemeente ingevoerd worden.

Gemeente Belang Krimpenerwaard wacht de beantwoording van het College af.

Raadscommissie Ruimte en Financiën

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Krimpenerwaard 15-04-2019 18:10

Op dinsdag 16 april vergadert de raadscommissie Ruimte en Financiën in Lekkerkerk vanaf 20.00 uur.

De vergadering is openbaar.

Agenda’s en stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op de website van de gemeente Krimpenerwaard (www.krimpenerwaard.nl) in de rubriek vergaderingen.

Namens Gemeente Belang Krimpenerwaard aanwezig  Pascal van der Hek en Willem Schoof.

– Aanvraag ontheffing bij provincie inzake melkgeitenhouderij MooiMekkerland

– Input Kadernota

– Bestemmingsplan Voorstraat 12 – Lekkerkerk

Volg raads- en commissievergaderingen live

De bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn openbaar. Vanaf de publieke tribune kunt u de debatten in de raadzaal volgen.

De vergaderingen die gehouden worden in de raadzaal in Lekkerkerk worden ook live uitgezonden. Door te klikken op de banner hiernaast kunt u de vergaderingen live volgen of op een later tijdstip terugkijken.

Kunt u de vergadering niet op het moment van vergaderen volgen? Dan kunt u via dezelfde link de vergaderingen achteraf beluisteren en/of bekijken.

Ontgassen goed geregeld. Op naar een schone lucht zonder giftige gassen!

ChristenUnie ChristenUnie D66 VVD Krimpenerwaard 15-04-2019 06:38

https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n36046/news/view/1273979/603672/ChristenUnie_Krimpenerwaard_Lek_Boot_varend_Ontgassen .jpgAl langere tijd wordt er door inwoners aan de rivier de Lek aandacht gevraagd voor het “ontgassen” van schepen. Hierbij ontstaat een enorme stank en komen er dampen en gassen vrij die schadelijk zijn voor milieu en volksgezondheid.

Het handhaven en het beboeten van schepen die zich hieraan schuldig maken, is op dit moment zeer lastig. De urgentie om te handhaven door het rijk ontbreekt. En omdat de Lek rijkswater is, valt het niet onder de verantwoordelijkheid van de provincie Zuid-Holland, die sinds 2005 een verbod op varend ontgassen kent.

De VVD in Rotterdam heeft een initiatiefvoorstel “Ontgassen goed geregeld” ingediend in de gemeenteraad van Rotterdam. Zij bepleiten om in samenwerking met het ministerie van I en W een pilot in te voeren voor een verbod om varend te ontgassen, zowel in de regio Rotterdam-Rijnmond, als in de gehele Krimpenerwaard.

De VVD in de Krimpenerwaard heeft dit initiatief overgenomen en op 2 april jl. een motie Vreemd aan de orde van de dag in de gemeenteraad ingediend, mede namens VGBK, D66 en de ChristenUnie Krimpenerwaard.

De motie werd met 24 stemmen vóór en 4 stemmen tegen aangenomen.

Uitnodiging SGP Europese Verkiezingen SGP Krimpen aan den IJsselDe SGP organiseert verkiezingsbijeenkomst Europees Verkiezingen

SGP SGP Krimpenerwaard 15-04-2019 00:00

 

 

SGP Krimpen aan den IJssel

Zaterdag 13 april 2019 

PERSBERICHT

De SGP organiseert verkiezingsbijeenkomst Europees Verkiezingen

Krimpen aan den IJssel – De SGP afdeling Krimpen aan den IJssel organiseert op woensdagavond 24 april 2019 een verkiezingsavond over de Europese Verkiezingen. De SGP heeft een kandidaat voor het Europees Parlement uit onze regio: Bert-Jan Ruissen, tevens raadslid in Krimpen aan den IJssel. 

Bert-Jan Ruissen hoopt in zijn bijdrage ons te informeren over zijn standpunten over belangrijke Europese thema’s. Meer of minder Europa? Wat heeft Europa ons te bieden? Waar knelt het juist vanuit Europa? Op deze en nog veel meer aspecten zal hij in zijn bijdrage ingaan.

Daarna zal Martin de Jong, agrariër in de gemeente Krimpenerwaard, ons informeren op welke wijze hij in de dagelijkse praktijk te maken heeft met knellende Europese regelgeving. Welke regels moeten anders? 

Vervolgens zal Jan Opschoor, algemeen directeur van telersorganisatie DOOR, vanuit zijn ervaring met Europa ons informeren over de voordelen en nadelen van Europa voor telers van tomaten, komkommers, paprika’s etc.. 

Beide sprekers zullen vanuit de praktijk Bert-Jan Ruissen huiswerk meegeven voor zijn toekomstig werk in het Europees Parlement.  

Daarna is er een forumdiscussie onder leiding van mr. Arnold Weggeman waarbij alle aanwezigen alle mogelijke vragen over Europa mogen stellen. De avond zal worden gehouden in de Admiraal de Ruyterschool, Kerkdreef 1-A in Krimpen aan den IJssel. De avond begint om 20:00 met een inloop vanaf 19:45. Rond 21:45 zal de avond worden afgesloten. Allen hartelijk welkom.  

 

-- einde persbericht.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Corné Vogelaar, 06–23242102

Zie ook: www.krimpenaandenijssel.sgp.nl

 

Nieuwe website gemeente Krimpenerwaard

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Krimpenerwaard 12-04-2019 22:20

De nieuwe website van de gemeente Krimpenerwaard is feestelijk gelanceerd. De nieuwe website is gebruiksvriendelijker en overzichtelijker. Belangrijke informatie is eenvoudig te vinden. In de beleving van Gemeente Belang Krimpenerwaard een mooie stap voorwaarts in het continue proces van het optimaliseren van de dienstverlening voor onze inwoners.

Klik op bovenstaande afbeelding voor de website van gemeente Krimpenerwaard

De meest bezochte pagina’s, zoals rijbewijs, paspoort en verhuizing doorgeven staan centraal op de nieuwe homepage. Zo kunnen bezoekers eenvoudig en in een paar klikken een afspraak maken of een digitale aanvraag indienen.

Klik hier voor het artikel: Feestelijke lancering nieuwe website Krimpenerwaard.