Nieuws van politieke partijen in Leeuwarden inzichtelijk

1717 documenten

Overlijden Andries Ekhart

D66 D66 PvdA Leeuwarden 22-05-2020 19:05

Vol verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het plotselinge overlijden van de fractievoorzitter van de PvdA, Andries Ekhart.

Andries was jarenlang wethouder in Sneek, Súdwest-Fryslân en Leeuwarden, en sinds eind 2017 raadslid in Leeuwarden. We hebben Andries leren kennen als een sympathieke man met een groot hart, heel sociaal en altijd in voor een grapje. Zijn inzet en bevlogenheid voor de publieke zaak is bewonderenswaardig.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkind, maar ook de PvdA Leeuwarden heel veel sterkte toe. We zullen hem missen.

The post Overlijden Andries Ekhart appeared first on D66 Leeuwarden .

Andries Ekhart (PvdA) overleden

ChristenUnie ChristenUnie PvdA Leeuwarden 22-05-2020 13:05

https://leeuwarden.christenunie.nl/page/43837/2020/05/22/AndriesEkhart.jpgDonderdagavond 21 mei bereikte ons het verdrietige bericht dat , fractievoorzitter van PvdA, Andries Ekhart is overleden. Het is onwerkelijk om te beseffen.

CDA wil maatschappelijke diensttijd in Leeuwarden

CDA CDA Leeuwarden 18-05-2020 06:47

Het CDA is voor een maatschappelijke diensttijd. Dit leert jongeren dat een sterke samenleving betrokkenheid van alle burgers vraagt. Het versterkt dus de verbinding met de maatschappij, maar ook het besef van normen en waarden. De maatschappelijke diensttijd draait om ontwikkeling en nuttig zijn. Jongeren kunnen meedoen omdat ze graag anderen helpen, ze zich willen oriënteren op hun toekomst, het leven weer op de rit willen krijgen of skills willen ontwikkelen om hun baankans te vergroten. Dit kan in allerlei sectoren; in de wijk, voor een goed doel in de zorg of in cultuur. Onze fractie mist dit aspect nog in onze gemeente en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het College. Wij zouden graag zien dat een dergelijk traject wordt opgezet in onze gemeente Leeuwarden. Juist in deze tijden van crisis zie je veel hartverwarmende initiatieven ontstaan waarin mensen elkaar helpen, laten we die sociale energie vasthouden en faciliteren. De volgende vragen hebben we gesteld aan het college: Onderstreept de wethouder het belang om ruimte te bieden aan participatie, ontwikkeling en het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid onder jongeren?Zou de wethouder hier ook een prioriteit van willen maken in het beleid? Zo niet, om welke reden?In het coalitieakkoord wordt ook benoemd dat we maatschappelijke initiatieven willen stimuleren, in hoeverre vindt de wethouder het MDT traject bij deze ambitie passen?Is de wethouder bereid om te kijken naar de mogelijkheden om dit uit te rollen in de gemeente? Zo ja, welke acties kunnen hierop worden ingezet?

Stille ramp!

D66 D66 Leeuwarden 15-05-2020 19:41

Het coronavirus heeft ons letterlijk tot stilstand gebracht. Als een stille onzichtbare ramp. Zonder vuur, zonder rook. Qua gezondheid lijkt het een afgewende ramp, zeker hier in het Noorden. Maar, in verzorgingshuizen in Nederland voltrok zich een ramp. En, ondernemers in de recreatiesector, de sport, horeca, retail en cultuur- en evenementensector zijn ongenadig hard getroffen. Het virus dat voor ouderen levensgevaarlijk is, is voor jongeren moeilijk te begrijpen. En zij missen veel; geen school, geen afstudeerstage, geen eindexamen, geen bijbaan, geen contacten, geen ontgroening (hoewel dat laatste misschien niet zo erg is).

Voor gemeenten is het ook een financiële ramp. Stijgende zorgkosten zorgen al jaren voor druk op de gemeentefinanciën. Met het rijk spraken gemeenten af dat maatschappelijke instellingen en zorgaanbieders ontzien worden, ze krijgen doorbetaald. Hoe het rijk vervolgens met gemeenten zal omgaan is nog onbekend. Dankzij overheidsregelingen hebben werknemers nog weinig gemerkt van de crisis. Dit zorgt voor schrille contrasten; tussen mensen die betalen voor de crisis (kleine en grote ondernemers) en mensen die bloemetjes halen (in de baas zijn tijd). Of het ingrijpen van de overheid in de boeken komt als ‘proportioneel’ is een vraag die ik hier buiten beschouwing laat. De crisis heeft een economische ramp veroorzaakt die Leeuwarden niet zal overslaan. Dat is een feit. En zeker is dat deze economische ramp uiteindelijk slachtoffers zal kennen.

Ik wil het niet mooier maken dan het is. Sommige mensen in loondienst zullen de rij van de bloemist inruilen voor de rij van de voedselbank. Het is om te huilen, en dat doe ik dan ook. Als college van B&W werken we aan een reële impactanalyse en aan een plan voor het behoud van onze maatschappelijke infrastructuur. Natuurlijk. En ondernemers zijn innovatief en veerkrachtig, dat ook. En Friezen zijn nuchter en hebben weinig nodig om gelukkig te zijn (volgens het Fries Sociaal Planbureau). Het is allemaal waar. Maar al die managementgoeroes en vage types op social media die om het hardst roepen “never waste a good crisis to…”

Nee, nu nog even niet. Een ramp is een ramp…. pas goed op jezelf!

 

 

The post Stille ramp! appeared first on D66 Leeuwarden .

Vlietzone Leeuwarden | Leeuwarden

GroenLinks GroenLinks VVD Leeuwarden 15-05-2020 00:00

De Vlietzone is afgelopen jaar een steeds grotere rol gaan spelen in mijn portefeuille. Begin vorig ging ik -samen met VVD Raadslid Marcel Visser- op bezoek bij de zorgverlener Strong ID waarover we van onze achterban zorgwekkende signalen kregen. Na dit bezoek gebeurde er veel in een stroomversnelling doordat de pers en veel partijen erop doken. Waarheden liepen door elkaar heen. Gevoelens laaiden hoog op. Het verschil tussen leef- en systeemwereld werd uiterst zichtbaar. We spraken met Vlietvaardig. We spraken met andere wijkbewoners. We spraken met de politie. We spraken met zorgverleners. We waren op alle bijeenkomsten. En toen begon het proces naar het zoeken naar wat in onze visie zou kunnen helpen aan een verbeterslag voor deze wijk. Het onvermogen van de gemeente om (direct) gehoor te geven aan de boze inwoners van de Vlietzone stond centraal voor ons als fractie. Bevindingen en suggesties aan de ene kant stuitten op onmogelijkheden in regelgeving, geld of privacy aan de andere kant.

Volgens ons moet er veel gebeuren in de Vlietzone, maar niet met oogkleppen op. Oplossingen als verplaatsen van zorgaanbieders zien wij dan ook niet los van een stevige visie op opvang en huisvesting van kwetsbare groepen in de gehele gemeente Leeuwarden. Daarom dienden we -samen met Gemeentebelangen en PvdA- de gelijknamige motie in. De inhoud dwingt om door de hokjes heen naar het grotere plaatje te kijken. Als er op de ene plek (Vlietzone) dringend behoefte is aan minder zorg en kwetsbare inwoners, dan moet er op andere plekken ruimte komen.

We hopen dat door een visie af te dwingen er in de toekomst meer rekening gehouden wordt met het feit dat we -zeker in Leeuwarden- een grote groep kwetsbare inwoners hebben. Dat de behoefte aan goedkope huisvesting en spreiding in het beleid verankerd gaat worden. Misschien kunnen we kijken naar andere gemeentes waar ze -in mijn ogen- wat meer lef hebben om tot onconventionele oplossingen te komen. Of het nou Skaeve Hus voorzieningen zijn of het in grote aantallen plaatsen van tijdelijke woningen zijn.

Terug naar de Vlietzone. In de behandeling van dit dossier hebben wij ons bewust niet laten verleiden tot het grote schreeuwen, de snelle oplossingen of het indienen van onuitvoerbare moties. Dit heeft bij sommigen geleid tot het idee dat we niet genoeg zichtbaar zouden zijn. De reden dat we gehandeld hebben zoals we gehandeld hebben is gelegen in een diep geworteld besef dat we bij complexe, gevoelige en kwetsbare dossiers juist gebaat zijn bij zorgvuldig afwegen om te komen tot echte verandering.

Dit is wat we in elke bijdrage hebben benadrukt; Dit probleem kan niet alleen door de gemeente opgelost worden, maar moet in volledige gezamenlijkheid met, door en vanuit de wijk gedaan worden. Natuurlijk hopen we dat de wethouder gedurfde burgerparticipatieconstructies gaat aanjagen en stevig gaat inzetten op de samenhang en gedeelde verantwoordelijkheid van de problematiek van de wijk. Er zijn elders in het land genoeg voorbeelden te vinden, zoals in Groningen en in Delft.

Het is nu na de besluitvormende vergadering van gisteravond aan de betrokken partijen om te gaan uitvoeren. Ik begon mijn bijdrage van gisteren dan ook met de woorden van de wethouder "De wethouder geeft aan gewoon aan de slag te willen gaan en niet allerlei nieuwe structuren te willen opzetten." Hoewel dit geluid echood in de wijk -"er moet nu echt iets gebeuren"- hopen wij dat in de vaart de waan van de dag en het snelle oplossen niet zegeviert. Om tot echte verandering te komen zal er ambitieus, innovatief met visie, een lange adem in openheid en vanuit een gemeenschappelijk eigenaarschap gehandeld worden!

In onze laatste bijdrage stond dan ook:

"Wij zullen de komende tijd kijken in hoeverre deze wethouder zaken als eigen regie, van onder op, participatie in gelijkwaardig samenspel, brede vertegenwoordiging en terugkoppeling in de wijk, maar ook naar de gemeenteraad vorm zal gaan geven"

Femke Molenaar

Vrijwilligerswerk in het vluchtelingenkamp | Leeuwarden

GroenLinks GroenLinks Leeuwarden 15-05-2020 00:00

Het was 12 maart en de wereld kwam langzaam tot stilstand. Het nieuws raakte beheerst door aangekondigde corona-maatregelen: horeca dicht, festiviteiten mogen niet doorgaan, enzovoorts. Caroline Sandberg is cateraar, ze heeft haar eigen bedrijf, Tika Food, op het Molenpad in de Vlietzone. Haar dochter onderbrak haar studie om vrijwilligerswerk te doen in een Grieks vluchtelingenkamp en Caroline dacht: weet je wat, mijn agenda is leeg, ik vertrek ook naar Griekenland om te koken voor de vluchtelingen. Niet heel veel later stapte ze in Athene uit het vliegtuig, overigens net op tijd want kort na haar vlucht werden de mensen eerst twee weken in quarantaine gezet. Zij mocht meteen doorreizen naar Dilesi, een plaats vlakbij vluchtelingenkamp Malakasa.
Vluchtelingenkamp Malakasa is gelegen op ongeveer vijftig kilometer van Athene. Het kamp wordt bewoond door tweeduizend vluchtelingen uit Iran en Afghanistan. De mensen wonen met tien personen in een stacaravan of met z'n vieren in tentjes op een oude legerbasis. Twaalfhonderd vluchtelingen zijn geregistreerd, achthonderd nog niet. Deze vluchtelingen krijgen geen leefgeld, waardoor ze aangewezen zijn op de vrijwilligers van de stichting FoodKIND. 
'Wat mij opviel was de chaos van de vluchtelingenorganisatie die het kamp beheert. Twintig mensen lopen er rond die niet nadenken over voedseldistributie, dat moesten wij met z'n vijven doen. En dat die achthonderd mensen maar niet geregistreerd worden, hoe moeilijk kan dat zijn?!', aldus Caroline Sandberg. 'Ons budget dat wordt verstrekt door FoodKIND bedroeg € 800,- per week voor achthonderd mensen. We deden boodschappen in het dorp en er zijn donaties van bedrijven uit de regio. Zo wisselen we af met linzen met rijst en kikkererwten met pasta en altijd veel groente en fruit. Voor de zwangere vrouwen en mensen met een kind tot een jaar was er een extra pakketje met tonijn, gecondenseerde melk, fruit, zeep en drie verse eieren.
 
Lockdown
Griekenland ging twee dagen na Carolines komst in lockdown, pas toen er na twee weken een coronabesmetting in het kamp kwam, ging daar het hek op slot. Er kon niet meer worden gekookt en eten worden geserveerd. 'We besloten verspakketten deur aan deur te verspreiden. In de periode van de verspakketten voor tweeduizend mensen werd het buget van € 800,- in etappes opgeschroefd naar € 2.000,- om mensen nog een redelijke hoeveelheid eten te brengen. Door de honger en het feit dat het kamp gesloten was maakte ook dat de sfeer in het kamp veranderde: er was meer chagrijn en er kwamen opstootjes. Als je vraagt of het zwaar werk is in zo'n kamp, dan zeg ik: ja, als de mensen honger lijden, dat is het zwaarste. Gezond en genoeg eten is een belangrijke levensvoorwaarde.'
 
Helden
Voor Caroline zijn de vluchtelingen helden. Veel van hen hebben de afgelopen jaren zoveel mee gemaakt, dat is nauwelijks voor te stellen. Alles achter je laten doe je pas als er al veel is gebeurd. Caroline: 'Er is hier een jongen die al een status heeft, hij heeft al werk gehad (uiteraard altijd kortdurend waardoor je niks op kan bouwen) maar woont al vijf jaar vrijwillig op het kamp om de simpele doch treurige reden dat hij verder niets meer heeft. Het kamp is zijn familie. Als Europa toch eens kon regelen dat de vluchtelingen door kunnen reizen, dat zou een heleboel ellende wegnemen. Ze zitten hier maar te wachten. Griekenland zit opgescheept met de vluchtelingenproblematiek en kan dat eigenlijk helemaal niet aan.'
 
Wat kunnen wij doen?
Er wordt voor de ongeregistreerde vluchtelingen door FoodKIND gekookt, een non-profit organisatie die donaties verdeelt over de koks in de verschillende kampen. Er is nauwelijks overhead, alles gaat naar het doel waar het voor is bestemd. 'Wij vrijwilligers betalen gewoon voor ons verblijf, de auto die we gebruikten om naar de markt te gaan heb ik zelf gehuurd', vertelt Caroline. Van elke bestelling bij Tika Food gaat € 0,50 naar FoodKIND, daarnaast kan geld worden gedoneerd en is de organisatie nog op zoek naar een snijmachine. Caroline: 'Van ons team van vijf koks zijn er nog maar drie over en nieuwe aanwas is er voorlopig niet.' Hoe dat goed gaat komen? Caroline maakt zich daar ernstige zorgen over. 'Ik zou aanvankelijk maar twee weken blijven, maar door de lockdown werden het er zeven. Het was verschrikkelijk moeilijk om al die mensen daar achter te laten. Ik heb nog een vliegticket naar Athene liggen, ik ga waarschijnlijk terug.'

Schriftelijke Vragen: Milieustraat Leeuwarden

D66 D66 Leeuwarden 13-05-2020 17:46

Sinds het uitbreken van het Corona virus in Nederland en de implementatie van bijbehorende maatregelen is het veel drukker bij de milieustraat in Leeuwarden. Inmiddels is het twee maanden na de start van de ‘Intelligente Lockdown’, en nog steeds krijgen we signalen over lange wachttijden bij de milieustraat, niet alleen in het weekend maar ook doordeweeks. Vanochtend was de wachttijd direct na opening van de milieustraat al langer dan een uur. De fractie van D66 wil van het college weten welke maatregelen er de afgelopen maanden genomen zijn om de drukte te verminderen en wat de effectiviteit van die maatregelen is.

Daarom stelt D66 Leeuwarden de volgende Schriftelijke Vragen aan het college van B&W.

The post Schriftelijke Vragen: Milieustraat Leeuwarden appeared first on D66 Leeuwarden .

Verkiezing: Conciërge van het Jaar 2020

D66 D66 Leeuwarden 12-05-2020 19:59

Deze week krijgt iedere school in onze gemeente van ons een bedankje. Om onze waardering uit te spreken over de inzet van iedereen in het onderwijs die de afgelopen, bijzondere periode op een hele goede manier de leerlingen wisten te begeleiden. Wat kunnen we trots zijn op onze scholen. Ook is dit het startschot van onze verkiezing voor ‘Conciërge van het Jaar’.

Verkiezing ‘Conciërge van het Jaar 2020’

D66 organiseert dit jaar voor de tweede keer in de gemeente Leeuwarden de verkiezing voor ‘Conciërge van het Jaar’.  Conciërges zijn de ogen en de oren van de school, nemen de leerkrachten werk uit handen en geven de leerlingen een veilig en geborgen gevoel. Conciërges zijn onmisbaar op scholen. Onze afdeling maakt zich er ook hard voor dat iedere school in de gemeente Leeuwarden een conciërge zou moet hebben. Met deze verkiezing wil D66 laten zien hoe belangrijk het werk van conciërges is. Zeker in deze tijd van de coronacrisis zal ook veel op een goede conciërge aankomen die zorg draagt voor de dagelijkse gang van zaken.

Procedure

De vakjury zal onder andere bestaan uit de wethouder onderwijs Hilde Tjeerdema (Wethouder Onderwijs) en nog nader te bepalen kandidaten. Deze vakjury zal uit alle inzendingen een winnaar kiezen. Alle leerlingen, ouders, docenten en schooldirecties kunnen hun conciërge begin september nomineren. Alles is geoorloofd om de vakjury te overtuigen dat jouw conciërge deze extra waardering hoort te krijgen. Je hebt tot 4 juli om je inzending te versturen. Op maandag 21 september wordt de winnaar bekend gemaakt. Vervolgens zal op de locatie waar de conciërge werkt de prijs uitgereikt worden door de vakjury en (hopelijk) de burgemeester. De uitreiking zal plaatsvinden in week 40 of week 41.

Voor meer informatie of je conciërge aanmelden kun je contact opnemen via: conciergevanhetjaar@d66leeuwarden.nl

Organisatie: Johan Margré, Dirk-Jan Kimsma en Douwe Bos.

https://leeuwarden.d66.nl/2020/05/12/verkiezing-concierge-van-het-jaar-2020/ https://leeuwarden.d66.nl/2020/05/12/verkiezing-concierge-van-het-jaar-2020/ https://leeuwarden.d66.nl/2020/05/12/verkiezing-concierge-van-het-jaar-2020/ https://leeuwarden.d66.nl/2020/05/12/verkiezing-concierge-van-het-jaar-2020/ https://leeuwarden.d66.nl/2020/05/12/verkiezing-concierge-van-het-jaar-2020/

The post Verkiezing: Conciërge van het Jaar 2020 appeared first on D66 Leeuwarden .

GroenLinks’er inleverpunt voor rugzakjes vluchtelingen op Lesbos | Leeuwarden

GroenLinks GroenLinks Leeuwarden 27-04-2020 00:00

De kleinschalige hulporganisatie Because We Carry zamelt rugzakjes met spullen in voor de kinderen in kamp Moria op Lesbos. Tijdens deze coronacrisis moeten de kinderen daar in erbarmelijke omstandigheden in hun tent blijven waar ze bovendien geen speelgoed hebben om zich mee te vermaken. Leeuwarder GroenLinks’er Gerard Smit is een van de inleverpunten voor deze rugzakjes. Je kunt zelf een rugzakje samenstellen met spullen voor jongens, meiden of genderneutraal in drie leeftijdsgroepen: 1 – 3 jaar, 4 – 6 jaar of 7 – 12 jaar.

Because We Carry zamelt echte rugzakjes in, dus met twee brede banden over de schouders, geen sportrugzakjes met touwtjes. Dit mogen rugzakjes met tweedehands spullen zijn of nieuwe sets en de rugzakjes mogen inclusief inhoud maximaal twee kilo wegen. 

Wat in de rugzakjes kan: 1-3 jaar: blokken, Duplo, bal, vetkrijtjes, autootje, vliegtuigje, treintje, plastic of houten dieren, vormpjes voor zandtaartjes en ijsvormpjes, schepje, spulletjes om keukentje te spelen, kleurboek, popje, vingerpopjes, poppenkastpoppen, kleine muziek instrumentjes, verkleed kleren (kleine attributen om op te zetten zoals oren, neus, staartje, kroontje), blokpuzzel, boekje met alleen plaatjes in verband met de taal. 

4-6 jaar: puzzel, kwartet, memory, telraam, spelletjes maar dan de reisversie (let op de leeftijd) bal, pop, etui met stiften en/of potloden en puntenslijper en een mooi schrift of kleurboek, stickervel, autootje, vliegtuigje, treintje, plastic of houten dieren, Playmobile, kleine muziek instrumenten, knutselpakketje, uitveegbaar tekenbordje, vouwblaadjes, verkleedkleren ( kleine attributen om op te zetten zoals oren, neus, staartje, kroontje), punnikwerkje, kralen en draad om een ketting te maken.

7-12 jaar: puzzel, kwartet, spelletjes maar dan de reisversie (let op de leeftijd), Uno, kaartspel, bal, etui met stiften en/of potloden en een puntenslijper en een mooi schrift of kleurboek, stickervel, auto, kleine muziek instrumentjes, Playmobil, knutselpakketje, loombandjes, uitveegbaar tekenbordje, Rubix, jongleerballetjes, diabolo, dammen, schaken (kleine versie), Domino, Lego, punnikwerkje, dobbelstenen, knikkers of een klein voetballertje. 

Let op: Doe geen knuffels in de rugzakjes. Deze mogen in het kamp niet worden uitgedeeld in verband met luizen, schurft en andere ziektes. Springtouwen worden direct door de ouders gebruikt om de tent mee te verstevigen of sprokkelhout mee samen te binden. Pistolen of legerachtig speelgoed kan een trauma aanwakkeren en is daarmee echt niet geschikt. En doe geen tandenborstels, zeep of kleding in de tas. Er wordt gefocust op speelgoed en leerstof. 

Inzameling Hang aan het rugzakje een kaartje met 1-3, 4-6, 7-12, Girl of Boy of een ❤️ als het voor beide is en doe ze in een afgesloten vuilniszak. In Leeuwarden kunnen de rugzakjes met inhoud worden ingeleverd bij GroenLinks’er Gerard Smit. Op 1 en 2 mei kunnen de rugzakjes bij hem worden gebracht: Beslingastate 17 in Leeuwarden. Op de oprit (of bij regen onder de carport) staat een grijze container met een Because We Carry poster erop, daar kunnen de rugzakjes in worden gedaan. Half mei worden de rugzakjes met inhoud naar kamp Moria op Lesbos gebracht.

CDA Leeuwarden staat voor een duurzame samenleving

CDA CDA Leeuwarden 26-04-2020 16:52

Op dit moment is de Regionale Energie Strategie, evenals het positioneringsdocument voor de gemeentelijke Omgevingsvisie 2021, aan de orde. Provincies brengen een bod uit op wat ze kunnen bijdragen in de opwekking van grootschalige duurzame elektriciteit op land in 2030. Ook wordt bekeken wat de regionale mogelijkheden zijn voor de duurzame warmte voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. In de RES worden op dit moment die initiatieven meegenomen die al uitgevoerd zijn of die al een vergunning hebben om uitgevoerd te worden. Op gemeentelijk niveau streeft het CDA Leeuwarden naar een duurzame samenleving. In ons verkiezingsprogramma staat: De gemeente denkt mee met plannen van particulieren en bedrijven om energie op te wekken of om woningen en/of bedrijfsgronden en –panden te verduurzamen. Ook meedenken en deels mee financieren van wijk- en dorpscoöperaties moet mogelijk zijn.Windmolens bij dorpen, zoals die van Reduzum, willen we bij voldoende draagvlak mogelijk maken. Het draagt bij aan een schoner milieu en kan economisch en sociaal van grote invloed zijn op de leefomgeving in betrokken dorpen. We zijn tegen gas- en proefboringen in onze gemeente. Geen risico op aardbevingen en bodemdaling.Voor initiatieven op het gebied van zonne energie moet draagvlak zijn en ze moeten passend zijn qua aard en schaal. Zonnepanelen zullen primair op de daken moeten, bij plaatsing op de grond zal het standpunt van het CDA zijn, dat eerst aangetoond moet zijn wat er op de daken nog voor capaciteit is. Op bijeenkomsten over initiatieven voor zonneweiden tref ik Maaike Prins, Statenlid CDA Fryslân, vaak en we kunnen hierin samen optrekken. Haar vraag, samen met andere partijen, om de regels van de zonneladder toe te passen, sluiten heel goed aan op onze ambities. Zie ook bijgaand artikel uit het Friesch Dagblad Aaltsje Meinderts, CDA Leeuwarden