Nieuws van politieke partijen in Leeuwarden inzichtelijk

1930 documenten

Bijdrage ROL

CDA CDA Leeuwarden 25-01-2023 21:38

Tijdens de raadsvergadering van 25 januari 2023 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de Locatie AZC met Regionale Opvanglocatie. Eerder vond hier een debat over plaats. Lees hieronder de bijdrage van het CDA door fractievoorzitter Wieke Goudzwaard. Bijdrage Debat ROL Twee jaar geleden heeft deze raad besloten dat er een ROL in onze gemeente komt. Dat is geen gemakkelijke zoektocht geweest. De Locatie Tuin ligt nu voor ons als de voorgestelde locatie. Het CDA wil haar verantwoordelijkheid nemen in de opvang van de vluchtelingen. De problemen met de opvang, de huisvesting en zeker ook de ongelijke landelijke verdeling van de grote stroom asielzoekende mensen maakt dat we kunnen spreken van een crisis. Het CDA maakt zich zorgen over de wijze waarop we mensen kunnen opvangen. En in hoeverre we mensen een menswaardig bestaan kunnen bieden op korte en lange termijn in ons land. Maar wij sluiten ook niet onze ogen voor de mensonterende situaties die zich voor ons ogen afspelen. Met mensen die niet menswaardig worden opgevangen. Waar wij niet de compassie tonen voor de vreemdeling, waar wij geen goede gastheren zijn. Maar waar mensen kilte en kou te wachten staat. Het CDA heeft geworsteld. Wij hebben oog voor hen die wonen op de nu aangewezen locatie van de ROL. Ook gisteren waren wij aanwezig bij een bijeenkomst van de omwonenden en hebben wij de verhalen, de hartenkreten van omwonenden gehoord. Dat raakt ons ten volle. Wij hebben ook oog voor hen die in ons land toevlucht zoeken. En dat willen wij hen bieden. We willen het goede doen voor de bewoners in de omgeving van locatie Tuin. Maar we willen ook het goede doen voor de mensen die toevlucht zoeken. Kinderen uit de crisisopvang in het WTC kregen les op de school waar mijn fractiegenote werkt. Zij kwamen dagelijks met de bus naar haar school. Op het plein speelden deze kinderen met de leerlingen van onze school. Op het plein vroeg ze aan één van de kinderen: “Waar kijk je naar uit als je straks op een andere plek gaat wonen, in een Asielzoekerscentrum?” Haar antwoord, zonder nadenken, was: “Dat ik dan mijn eigen lichtknopje heb.” Een eigen, veilige omgeving, dat is waar het om draait. Dat geldt voor de asielzoekers uit de crisisopvang, en zeker ook voor bewoners van de Leeuwarder wijken. De locatie De Tuin heeft tot veel vragen geleid, onder andere over het gekozen tijdpad van de procedure. Daar is veel over gesproken, maar nu moeten we door. Wij menen dat het College ons voldoende heeft meegenomen in het proces waarbij ook andere locaties zich als mogelijke locatie hebben voorgedaan. Uitkomst was dat zij, in samenspraak met COA uitkomen op de locatie De Tuin. Nu is er op inhoud en proces voldoende informatie en duidelijkheid om een afweging te kunnen maken. We begrijpen de urgentie van het probleem en kunnen dit voorstel steunen met de keuze voor de locatie. Wel hebben wij een kanttekening bij de te bouwen woningen. D66 heeft een motie geschreven, die wij mee indienen, om de genoemde 27 woningen voor andere doelgroepen om niet te bouwen. Mevrouw Bruijnincx van D66 zal deze zo toelichten en uitleggen. Voor ons is het belangrijk dat er gekeken wordt naar een goede en veilige manier voor de bewoners van het Rol en de bewoners van oa de Troelstraweg om samen te leven, Wij maken ons bijvoorbeeld zorgen over de veiligheid aangaande het verkeer. Voor fietsers en auto’s is het niet een altijd veilige en overzichtelijke situatie. Ook de straatverlichting zou beter kunnen. We hopen op een toezegging van de wethouder om hier actie op te ondernemen. Kunt u zorgen voor een verbetering van de verkeersveiligheid in deze directe omgeving? Maar vooral hopen we op een goede of betere communicatie met omwonenden. We hopen dat de gemeente oog heeft en blijft houden voor hun wensen, behoeften en belangen. We roepen het college op om oprechte aandacht voor de buurt te behouden. En dat geldt zeker voor de familie Nijenhuis. We hopen van harte dat er een oplossing te vinden is die deze familie recht doet. Zie ook het artikel van Omrop Fryslân https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1188012/opvang-vluchtelingen-aan-troelstraweg-in-leeuwarden-lijkt-door-te-gaan

SP Jongeren in actie bij het mbo

SP SP Leeuwarden 24-01-2023 13:16

De SP Jongeren gaan in het hele land in gesprek met mbo-studenten. Afgelopen week stonden ze bij Friesland College om in gesprek te gaan met MBO-studenten. Ook zij worden hard geraakt door de prijsverhogingen. Steeds zijn ze de vergeten groep. Daarom willen we horen wat jij vindt! Ga naar mboactie.nl.

SP Jongeren hoort steeds vaker van mbo-studenten dat ze zich niet gehoord voelen. En terecht. De werkende klasse werkt het hardst, maar krijgt het minst. Dat moet andersom. Daarom zijn we een campagne gestart waarmee we de komende tijd bij mbo-studenten hun verhalen gaan ophalen. Waar maken mbo's ers zich nu het meest zorgen om? Wat speelt er op het werk, op school en in je vrije tijd? We zijn benieuwd naar jouw verhaal!

Nieuwsbrief december 2022

CDA CDA Leeuwarden 23-12-2022 13:31

Nieuwsbrief december 2022 Uitnodiging nieuwjaarsreceptie: Van harte welkom vrijdag 13 januari in Warten op onze nieuwjaarsreceptie. Een informeel samenzijn waarin we onder het genot van een hapje en een drankje elkaar de beste wensen meegeven en kunnen bijpraten! Conferentiecentrum, De Wartenster, Midsbuorren 7, Warten, start 16.30 uur GELOVEN IN HET CDA. Nog even en het jaar 2022 wordt meegenomen op de vleugels van de tijd. Wat rest zijn herinneringen aan mooie, drukke, saaie, liefdevolle, verdrietige, boze, troostvolle en nog vele andere momenten. In en buiten het CDA. December dat nu toch een beetje kou omarmt, is zo’n maand, waarin we toch ook terugkijken op het afgelopen jaar. Voor het CDA Leeuwarden stonden de eerste maanden in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. En we kunnen vaststellen dat die succesvol zijn verlopen! We hebben meer stemmen binnengehaald dan vier jaar geleden. Maar toch net geen vijfde zetel. En het CDA doet mee in de coalitie. In de raad klinkt regelmatig de stem van onze, inmiddels in het huwelijk getreden, fractievoorzitter Wieke Goudzwaard. Er is sprake van teamwork in de fractie. Als bestuur waren we blij met de versterking van Marieke Meinders. En onze wethouder doet de goede dingen. De start in september met de leden bij Jongia was goed. Boeiend om te horen hoe een bedrijf zich beweegt op het wereldtoneel. Maar ook het samen eten van o.a. een, wat mij betreft stevig uitgevallen hamburger in Spinoza, was een goed samenzijn. Het komende jaar is het zaak om het CDA op de kaart te houden. De provinciale verkiezingen en het Wetterskip komen eraan. En dat wordt een stevige kluif. Maar we gaan ervoor! We strekken ons uit, borstbeen vooruit en blijven werken aan een goede uitkomst. Voor nu nog even wachten. We leven in de tijd van advent, de vier weken voor kerstmis. Een tijd vol verwachting. Wij kijken uit naar de geboorte van Jezus, Zoon van God. Voor de zondag 11 december, elke dag staan er teksten klaar vanuit het Ignatiaans bidden, stonden we stil bij Jesaja 35:3-4a.5-6a en Matteus 11:2,4-5. Beide teksten spreken o.a. over de blinden die zullen zien en de doven die zullen horen. Maar ook over de verwachting en het verlangen naar hoop en perspectief voor de toekomst. Ik wens ons toe dat wij het komende jaar ogen en oren open houden en ook als CDA zien en horen wat de samenleving van ons vraagt. Dat de CDA fractie en onze wethouder een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het ‘doen van de goede’ (Titus Brandsma) dingen in de raad. En dat wij als bestuur nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen zodat Siebolt Dykstra en Folkert Bruinsma met een gerust hart na jarenlange inzet kunnen afronden. Ik hoop ook op vrede in Oekraïne. Al ben ik ontzettend bang dat Poetin alle steden in de Oekraïne hetzelfde lot heeft toegedacht als Aleppo. Maar laten we hopen dat dat niet zo is. Agda Wachter, Bestuursvoorzitter CDA Leeuwarden. VERBINDING. Leave minsken, Het is de eerste maal dat ik als fractievoorzitter mag terugblikken op het afgelopen jaar. En wat een bewogen jaar, Corona, de inval in Oekraïne, de energiecrisis, de gierende inflatie, de stikstofcrisis en de protesten, de vluchtelingen. Zulke grote thema’s en zulke grote vraagstukken. Ik heb me de afgelopen maanden vaak afgevraagd: hoe kunnen we als CDA van betekenis zijn, wat kunnen we als fractie doen in onze gemeente en wat kan ik zelf doen als mens? Voor mij stond het afgelopen jaar in het teken van de verbinding. Op veel verschillende manieren. Voor ons als fractie door de verbinding te zoeken met de mensen in de gemeente en met hen die ons het politieke vertrouwen gaven door op ons te stemmen. We hebben verbinding gezocht met de andere partijen en kwamen in de coalitie. Ik weet zeker dat we dit succes te danken hebben aan onze kernwaarden. We zijn eerlijk en realistisch en je kunt op ons bouwen. Het CDA neemt haar verantwoordelijkheid. Die verbinding kun je ook zien in onze fractie. Wat een geweldige vrouwen zitten daar! Wat hebben we het getroffen met Fokelien, Jannie en Tiny. Alle drie staan ze midden in de samenleving en weten ze wat er speelt. Ze zijn bereikbaar en benaderbaar. Een voorbeeld van verbindende volksvertegenwoordigers. Anna Tjalsma is onze fractieondersteuner en we zijn blij dat we zo’n slimme en energieke dame in ons midden hebben, die zich met het CDJA ook inzet voor de jongeren in onze partij. We zijn trots op Abel, onze wethouder die zijn jonge gezin combineert met de zware verantwoordelijkheden als wethouder. Mij werd wél gevraagd of het wel goed zou komen met alleen maar vrouwen in een fractie. Ik kan jullie verzekeren, dat komt zeker goed. Er is in de fractie een oprechte intentie, een diep gevoelde verantwoordelijkheid om zich in te zetten voor de burgers in de gemeente. Jannie zet zich met hart en ziel in voor de laaggeletterden, voor de korpsen en bijt zich vast in de complexe woning en omgevingsdossiers. Fokelien is onze onvermoeibare volksvertegenwoordiger die iedere burger met raad en daad te woord wil staan en blijft knokken voor het geluid van de dorpen en de buitengebieden in de gemeenteraad.Tiny is als schooldirecteur in Leeuwarden Oost de stem van hen die al zo lang hoorden dat je van een dubbeltje geen kwartje kunt worden, zij vecht voor de kansen van ieder kind. En dan doe ik ze nog te kort, want ze doen zoveel meer. Ik mocht de verbinding aangaan met deze dames als fractievoorzitter en ik heb die uitdaging in dankbaarheid ontvangen. Ik blijf zoeken naar de balans tussen de goede samenwerking in onze coalitie en ons eigen verhaal. Want we hebben veel te vertellen. Voor mij persoonlijk was er dit jaar ook een andere verbinding, ik ben getrouwd met Maarten. Ik voel mij dankbaar dat ik de liefde dit jaar zo mocht vieren. Deze fractie zoekt de verbinding met elkaar en met de andere partijen. Het geluid van ons als middenpartij is relevanter en belangrijker dan ooit. Het CDA is geen polariserende partij maar is juist op zoek naar samen. Minder jij, en meer wij. Verbinding en de menselijke waardigheid zijn geen ouderwetsheden die aan de kant geschoven kunnen worden maar zijn de woorden die ons mens maken. Wij proberen continue als fractie in de gezamenlijkheid te staan voor de inwoners van onze gemeente. En we hopen dat we iets kunnen betekenen, hoe klein soms ook en dat zullen we ook in 2023 weer doen. Ik wens een ieder een gezegend kerstfeest en alle goeds voor 2023. Wij hopen als fractie jullie te ontmoeten, en te horen. Onze deur staat altijd open. Wieke Goudzwaard Wiersma, Fractievoorzitter CDA Leeuwarden.

Gemeente Leeuwarden reserveert €1.9 miljoen voor steun aan ondernemers en MKB

CDA CDA Leeuwarden 22-12-2022 14:44

Bericht vanuit de fractie en wethouder Gemeente Leeuwarden reserveert €1.9 miljoen voor steun aan ondernemers en MKB. Om het succes van morgen te garanderen is ingrijpen nu nodig. We stellen als Gemeente Leeuwarden vier lijnen voor: → Energieadvies op maat voor MKB door onze energiecoach. Het ondersteunen en ontzorgen van ondernemers bij verduurzaming. → Innovatiefonds. Stimuleren van innovatie en werkgelegenheid, specifiek voor innovaties die een bijdrage leveren op gebied van de transities. →Project Toekomstbestendig Ondernemen. Vergroten van kennis en stimuleren van samenwerking, voor én door ondernemers. →Specifieke scholingstrajecten. Bijstandsgerechtigden omscholen naar sectoren in de energietransitie. Dit is aanvullend op landelijk en provinciaal beleid, ook vanuit die overheden zijn maatregelen getroffen.Dit zijn bewezen instrumenten en de voorgestelde lijnen komen voort uit de gesprekken die we hebben met vele ondernemers.We denken op deze manier met incidenteel geld structuurversterkende maatregelen te kunnen treffen voor de langere termijn.Het voorstel kon overigens rekenen op brede steun van de raad. Dit is het tweede pakket aan maatregelen nadat we eerst al maatregelen hebben getroffen voor onze inwoners.Hierin voorzien we inwoners met een inkomen t/m 150% van het bestaansminimum met een gestaffelde bijdrage. Daarover meer info hieronder https://www.leeuwarden.nl/nieuws/extra-geld-voor-energiekostenvergoedingen/

CDA LAAT DE DAKEN VAN BUSHOKJES GROEN KLEUREN

CDA CDA Leeuwarden 15-12-2022 10:23

Het is al even geleden maar toenmalig raadslid Aaltsje Meinderts vroeg in 2019 aan het college van burgemeester en wethouders of het mogelijk was om planten op de bushokjes te laten groen. Nu, december 2022, is het eerste ‘groene’ bushokjes een feit: wethouder Stellingwerf presenteerde bij De Blokhuispoort de eerste, met vetplantjes begroeide, bushalte. Het CDA wil met deze groene daken een bijdrage leveren aan het vergroenen van onze gemeente. Het biedt vele voordelen: het opvangen van regenwater, het aantrekken van bijen en andere insecten en het verwerken van fijnstof. Dit idee is afkomstig van de stad Utrecht waar al meer dan 300 van deze hokjes staan. Vanaf 2023 kleurt ook onze gemeente straks groen.

Motie energiecompensatie Verenigingen, Cultuurinstellingen en Maatschappelijke voorzieningen

CDA CDA Leeuwarden 02-12-2022 11:12

Deze week vroeg Wieke Goudzwaard namens het CDA in een motie om steun voor Cultuurinstellingen en Maatschappelijke voorzieningen. We willen dat het college er alles aan doet om o.a. de sportclubs en de muziekverenigingen te steunen in deze zware tijd. Door de hoge energierekening hebben deze instellingen het heel zwaar.Voor het CDA zijn sport en cultuur onmisbaar in onze gemeente. Wij willen voorkomen dat clubs en verenigingen omvallen of dat zij hun contributie zo moeten verhogen dat leden de contributie niet meer kunnen opbrengen.Wij willen dat alle inwoners, en zeker alle kinderen van de gemeente Leeuwarden kunnen genieten van sport en cultuur. Iedereen moet mee kunnen doen. We zijn heel blij met de steun van de gehele gemeenteraad en de wethouder die meteen zijn steun toezegde. We konden rekenen op breed gedragen steun voor een breed gedragen zorg in de Raad.

aangenomen amendement energietoeslag

ChristenUnie ChristenUnie Leeuwarden 30-11-2022 20:47

Twee weken geleden zaten we in deze zaal voor een informatieve bijeenkomst over de energietoeslag. Als ChristenUnie konden we concluderen dat we blij waren met de ingezette route. In onze optiek spreekt het van rechtvaardigheid om de grens naar 150% van het sociaal minimum te trekken. En toch weten we ook nu dat niet al het geld terecht komt bij degene die het het hardste nodig hebben. We hopen dan ook dat als mensen aan de bel trekken bij de gemeente met een schrijnende situatie die niet binnen de kader past, de gemeente dan alsnog met barmhartigheid naar de zaak zal kijken.

Schriftelijke vragen toename dakloosheid

ChristenUnie ChristenUnie Leeuwarden 29-11-2022 17:30

Op maandag 27 november 2022 kwam het Leger des Heils met het bericht dat ze een grote stijging zien van dakloze jongeren. “Het Leger des Heils constateert, op basis van eigenonderzoek, dat het aantal dakloze mensen fors (bijna 25%) is gestegen. Onder jongeren tussen 18 en 22 jaar is er zelfs sprake van een stijging van 50%.” Deze forse toename is reden tot zorg bij de ChristenUnie. Daarom stellen we schriftelijke vragen. Op deze manier willen we zicht krijgen op de Leeuwarder situatie en vragen we wat het college doet om dakloosheid tegen te gaan.

Schriftelijke vragen CDA over de oud papierprijs gemeente Leeuwarden

CDA CDA Leeuwarden 16-11-2022 12:53

Geacht College, Op vrijdag 11 november 2022 stond er in de Leeuwarder Courant een artikel dat de papierprijs met 40 procent is gestegen. En dat de verenigingen die het oud papier inzamelen, niet de courante papierprijs ontvangen. https://lc.nl/friesland/leeuwarden/Oud-Papier-Ploeg-Westeinde-wil-een-hogere-vergoeding-Waarom-kunnen-we-niet-meeliften-op-de-hoge-papierprijs-28040597.html. De CDA fractie stelt daarom de volgende vragen aan het College van B&W: - Heeft de wethouder kennisgenomen van het artikel in de LC van vrijdag 11 november 2022? - In het artikel wordt de prijsstijging van papier genoemd en het feit dat de vereniging(en) die het oud papier inzamelen niet de courante papierprijs ontvangen. Klopt dit? - Het inzamelen van oud papier en de vergoeding die verenigingen hiervoor ontvangen zijn waardevol voor de wijken en dorpen van onze gemeente Leeuwarden, en hiermee leveren de verenigingen een belangrijke bijdrage aan deze dorpen en wijken. Ziet de wethouder kans om de vergoedingen voor het oud papier naar de huidige marktwaarde te brengen? - Zo ja, hoe is de wethouder dit voornemens te gaan doen? Wij zouden graag op zo kort mogelijke termijn de antwoorden ontvangen, binnen de daarvoor geldende termijnen. Namens de CDA fractie Wieke Goudzwaard

Vaststellen begroting

CDA CDA Leeuwarden 09-11-2022 13:03

Tijdens de raadsvergadering van 9 november is de begroting vastgesteld. Een bedrag van €649 miljoen. Dat is nogal een verantwoordelijkheid natuurlijk! We zijn blij met de financiële situatie van de gemeente, structureel is er iets meer ruimte maar bovenal is er incidenteel veel te besteden. Wij zullen blijven zoeken naar passende investeringen uit incidenteel geld maar met structurele effecten. Enkele punten uit ons verkiezingsprogramma komen ook goed naar voren in deze begroting. Hieronder enkele speerpunten; - Start met huisbezoek jongeren in de bijstand - Compensatie OZB op maatschappelijk vastgoed - Uitbreiden cultuureducatie - Financiering Wetsus - Autoluwe Eewal met ruimte voor groen - Meer bomen, minder onkruid - Aanpak intimidatie, dealers en drugspanden Een puntje hebben we nog toegevoegd aan de begroting; een motie ‘Wind in de Zeilen’. Hierin hebben we gevraagd voor een subsidie voor de skûtsjes uit onze gemeente; Grou, Huizum en Leeuwarden. Deze passen bij onze traditie en die moeten we koesteren. Een grote meerderheid in de Raad dacht er gelukkig net zo over! Vragen over de begroting en de bestedingen? Neem gerust contact met ons op!