Nieuws van politieke partijen in Leeuwarden inzichtelijk

1664 documenten

Hulp gevraagd bij De Groene Apotheek | Leeuwarden

GroenLinks GroenLinks Leeuwarden 19-10-2019 00:00

In Leeuwarden is De Groene Apotheek al jaren een begrip. De drijvende krachten achter dit initiatief zijn Inge en Sjoerd Jelle. Ze hebben nu, vanwege vervelend nieuws in de persoonlijke sfeer, hulp nodig om alle werkzaamheden in de Bloemenbuurt-Oldegalileën de komende tijd door te kunnen laten gaan.

Hulp in de tuin en in de wijk Helpende handjes zijn bijvoorbeeld nodig bij onderhoud van boomspiegels en in het groen waar de werkzaamheden achter lopen. Hulp bij de Sint Maarten optocht waar de doedelzakband door de Bloemenbuurt-Oldegalileën loopt. De bloembollen moeten de grond in, er ligt wat snoeiwerk en het winterklaar maken van allerlei groen in de wijk.

Interesse? Dus vind je het fijn om te helpen in het groen en in de tuin of de boomspiegels netjes winterklaar te maken, dan hoopt De Groene Apotheek op een telefoontje (06-247 11 013). Dat kan natuurlijk ook als je liever helpt bij alle kinderactiviteiten zoals achter de doedelzak aan meelopen in de Sint-Maarten optocht!

Tweede Kamerlid Antje Diertens te gast in Leeuwarden

D66 D66 Leeuwarden 17-10-2019 17:20

Op 7 oktober 2019 was Tweede Kamerlid Antje Diertens te gast in Leeuwarden. Samen met de fractie bezocht Antje een drietal locaties die te maken hebben met haar portefeuilles: beschermd wonen en maatschappelijke opvang, verslavingszorg en personen met verward gedrag.

Het eerste bezoek was aan het Veiligheidshuis Fryslân, dat zich voor de gehele provincie Friesland bezig met de persoonsgerichte aanpak van o.a.: Meerderjarige veelplegers Huiselijk geweld Overlastgevende personen Ex-gedetineerden (nazorg) Aan de hand van twee casussen kregen we inzicht in de werkwijze en de meerwaarde van het Veiligheidshuis. Zo was er een casus waarbij meer dan 20 instanties bij een gezin betrokken waren. Het Veiligheidshuis neemt dan de regie en zorgt dat er zo snel mogelijk passende zorg en ondersteuning komt.

Na dit bezoek fietsten we naar Zorgopvang De Marene. De Marene is een locatie voor beschermd wonen met verzorging en begeleiding, speciaal voor mensen die zich door hun gedrag en levensstijl minder thuis voelen in een reguliere woon-zorgcentrum. Er wonen ruim 50 mensen die veelal te kampen hebben met verslavingsproblemen. We spraken daar met personeel en cliënten en kregen een rondleiding door het pand. Het is mooi om te zien dat mensen met een indrukwekkend verleden op straat eindelijk een plek hebben gevonden waar ze zich thuis voelen en tot hun recht komen.

Het derde bezoek was aan Clean Verslavingszorg. Oprichters Kor van der Meer en Mark Lettinga vertelden over het gat wat Verslavingszorg Noord Nederland niet kan opvullen met hun programma als het gaat om preventie en nazorg, en hoe zij dat als ervaringsdeskundigen wel doen. Verslaving is een groeiend probleem binnen onze samenleving en Clean Verslavingszorg pakt dit in het noorden met beide handen aan. Kor en Mark hebben de ziekte verslaving zelf geleefd en weten hun cliënten hierdoor sneller te motiveren om hun eigen probleem aan te pakken. In combinatie met de juiste behandeling en begeleiding is een ‘clean’ weer mogelijk.

Na een gezellig etentje met de fractie, wethouder en het bestuur schoof Antje tot slot aan bij de fractievergadering. We spraken over de uitdagingen die de komende jaren op de gemeentes afkomen met de verdere decentralisaties.

Het was een leuke en vooral leerzame dag.

Antje, hartelijk dank voor je komst en we ontvangen je graag nog een keer in Leeuwarden!

https://leeuwarden.d66.nl/2019/10/17/tweede-kamerlid-antje-diertens-te-gast-in-leeuwarden/ https://leeuwarden.d66.nl/2019/10/17/tweede-kamerlid-antje-diertens-te-gast-in-leeuwarden/ https://leeuwarden.d66.nl/2019/10/17/tweede-kamerlid-antje-diertens-te-gast-in-leeuwarden/ https://leeuwarden.d66.nl/2019/10/17/tweede-kamerlid-antje-diertens-te-gast-in-leeuwarden/ https://leeuwarden.d66.nl/2019/10/17/tweede-kamerlid-antje-diertens-te-gast-in-leeuwarden/

The post Tweede Kamerlid Antje Diertens te gast in Leeuwarden appeared first on D66 Leeuwarden .

Schriftelijke Vragen: Wie zorgt er voor onze gehandicapten?

D66 D66 Leeuwarden 11-10-2019 18:22

In de NRC van donderdag 3 oktober lazen wij een zorgwekkend bericht over de gehandicaptenzorg. Vijfduizend lichamelijk en verstandelijk beperkten hebben geen huisarts meer, bleek uit een enquête onder leden van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de organisatie van zorginstellingen, en cliëntenorganisatie Iederin. Medische zorg voor deze groep vraagt meer van huisartsen, en adequate kennis is niet altijd voor handen. D66 Leeuwarden heeft naar aanleiding van dit bericht ervaringsdeskundigen uit het veld geraadpleegd, waaronder een AVG-arts, en heeft de volgende schriftelijke vragen voor het college.

Schriftelijke Vragen D66 Wie zorgt er voor onze gehandicapten

The post Schriftelijke Vragen: Wie zorgt er voor onze gehandicapten? appeared first on D66 Leeuwarden .

Activiteitenkalender

SP SP Leeuwarden 08-10-2019 14:59

Bekijk de nieuwe activiteiten kalender van de SP-afdeling Leeuwarden! De komende maanden zijn we regelmatig in de stad te vinden om het gesprek aan te gaan en samen op te komen voor rechtvaardigheid.

Doe ook mee! Neem contact op en kom samen met ons in actie voor rechtvaardigheid.

Zaterdag 26 oktober, 12:00 - 15:00: 'Als ik in Leeuwarden de baas was dan zou ik...', Bilgaard. Vrijdag 15 november, 19:30 - 21:30: Openbare avond over de zorg met Tweede Kamerlid Henk van Gerven, De Neushoorn (onder voorbehoud). Zaterdag 7 december, 12:00 - 15:00: Handtekeningen verzamelen voor een lagere energierekening, de fontein tegenover het station. Zaterdag 1 februari, 12:00 - 15:00: Handtekeningen verzamelen voor een lagere energierekening, de fontein tegenover het station. Vrijdag 14 februari, 19:30 - 21:30: Avond met Jannie Visscher voor leden en Vrienden voor Rechtvaardigheid, locatie volgt. Zaterdag 14 maart, 12:00 - 15:00: Buurtactie 'Huur te Duur', locatie volgt.

Vuurwerk in de Raad | Leeuwarden

GroenLinks GroenLinks Leeuwarden 03-10-2019 00:00

Het onderwerp vuurwerk leeft en roept emoties op maar ondertussen groeit de maatschappelijke weerstand, met als voornaamste oorzaak de onveiligheid en de hoeveelheid afval die in ons milieu terecht komt. Ook huisdierbezitters hebben hun zorgen. Uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid staat dat de jaarwisseling het gevaarlijkste moment van het jaar is. PAL GroenLinks raadslid Petra Vlutters roept de Raad van Leeuwarden op om stappen te zetten!  

Het Eenvandaag opiniepanel meldde eind 2018 dat maar liefst 78% van de Friezen, de traditie het liefst ziet verdwijnen (t.o.v. 53% gemiddeld in Nederland). Maar het landelijk beleid verandert ondertussen niet, behalve dat gemeenten het nu zelf mogen bepalen. In Leeuwarden verandert er echter weinig. Onze stad heeft alleen 3 vuurwerkvrije zones rond verzorgingstehuizen, terwijl een stad als Arnhem al vuurwerkvrije schoolpleinen, parken en dierenverblijven heeft.

Vuurwerk en Afval GroenLinks landelijk pleit voor het afschaffen van het consumentenvuurwerk, omdat de voordelen niet meer opwegen tegen de nadelen. De fractie van PGL ziet de jaarwisseling ook graag veiliger verlopen, vooral voor de dieren en ze maakt zich zorgen over de kwaliteit van onze leefomgeving. Naast de hoeveelheid zware metalen, fijnstof en stikstof die in het milieu verdwijnen, vind je zelfs nu nog plastic hulsjes van het vuurwerk van vorig jaar, inmiddels half vervallen tot microplastics. Daarbij komt ook nog dat het merendeel via de riolering in het oppervlakte water is verdwenen. Het afval blijft vaak lang liggen, dat vergt extra inzet van de burgers en van de gemeente.

Vuurwerk en Natuur In Leeuwarden is al een aantal vuurwerkvrije zones aangewezen o.a. in de omgeving van verzorgingstehuizen. PAL GroenLinks ziet ook graag dat er vuurwerkvrije zones komen rond dierenverblijven zoals bij dierenasiel De Wissel en bij de kinderboerderij. Daarnaast ziet PAL GroenLinks graag onze parken en andere groengebieden vrij van vuurwerk. Vuurwerkafval past hier al helemaal niet, maar wie er oog voor heeft ziet dat vogels uren en dagen gestrest rondvliegen in een toch al moeilijke wintertijd. In het Rengerspark is dat goed waar te nemen. Een mooi voorbeeld is Leiden waar de 16 parken vuurwerkvrij verklaart zijn.

Het is een kwestie van een norm stellen. Dat dit niet 100% te handhaven is niet een reden om dan maar niets te doen. Het verbod op ‘vroegafsteken’ is immers ook nauwelijks te handhaven. Groene gebieden en Dierverblijven vrij van vuurwerk is een norm die bij iedereen tussen de oren moet gaan zitten.

Vuurwerk Moties PAL GroenLinks zal een aantal moties indienen waarin ze vraagt om het sneller opruimen van het vuurwerkafval, aandacht voor de effecten van vuurwerk op dieren, mensen en ons milieu. Daarnaast ook meer voorlichting en educatie via de media en in het onderwijs over vuurwerk en gevolgen.

Het zou mooi zijn wanneer er een beweging vanuit de burgers ontstaat, bijvoorbeeld een wijk die uitspreekt geen knalvuurwerk meer te willen. Of de vuurwerkhandel die de gevaarlijkste en hardste knallen niet meer verkoopt.

Oud en nieuw......het moment om de minder goede oude gewoontes achter te laten en met goede voornemens het nieuwe jaar in te gaan.

Maar nu is eerst de raad aan zet en vooral ruimschoots voor 31 december 2019!

Ledencolumn: studentenhuizen | Leeuwarden

GroenLinks GroenLinks Leeuwarden 03-10-2019 00:00

Als voorzitter van DWARS Fryslân, wil ik het graag met jullie hebben over een collega-bewoner van deze stad, de student. Wellicht ken je of ben je wel een student. Studenten zijn hardwerkende en genietende jonge mensen die zich willen inzetten voor hun diploma. Vaak leven zij in een studentenhuis dat beneden de maat is en waarvan de huurbaas toch een aardig zakcentje verdient.  

Je ziet het op meerdere plekken, een leuk rijtjeshuis met vier fietsen voor de deur. Hier wonen vier studenten, ieder met een eigen kamertje. De wc, badkamer en keuken delen ze. Binnen is er schimmel, een houten vloer waar je bijna doorheen zakt en waar je de muizen kunt horen lopen. Hoe vaak de huisbaas ook wordt gebeld, er wordt niks aan gedaan.

De studenten in bovengenoemd huis zijn een voorbeeld zoals menig student leeft. Natuurlijk hoeft een studentenhuis niet het nieuwste van het nieuwste te zijn, daar ben je ook een beetje student voor. Maar er zijn wel eisen voor de kwaliteit van wonen en die worden vaak niet nageleefd. Als je misstanden meldt, word je vervolgens op straat gezet door de huisbaas. Dat wil je niet. Er heerst een angstcultuur. En in de tussentijd kun je ernstig ziek worden.

Nu stel ik jullie de vraag: Is dit acceptabel in ons mooie Fryslân?

Annelijn Rüsing

Schriftelijke Vragen: Lerarentekort

D66 D66 Leeuwarden 27-09-2019 18:00

Vandaag lazen wij het bericht dat een basisschool in Amsterdam de deuren moet sluiten, naar eigen zeggen vanwege het tekort aan leraren. Begin september kwam er ook een bericht dat de scholenkoepels van de vijf grootste steden aandacht vragen in een brief aan de minister voor het lerarentekort. Volgens hen zijn er structurele oplossingen nodig en is de situatie nijpend. Ook werd er vandaag bekend dat leraren in het basis- en voortgezet onderwijs een landelijke stakingsdag aangekondigd hebben met onder andere als doel om aandacht te vragen voor het toenemende lerarentekort. De fractie van D66 maakt zich ernstig zorgen om deze ontwikkelingen en vraagt zich af in hoeverre de toenemende problemen bij basisscholen om docenten voor de klas te vinden ook in de gemeente Leeuwarden steeds zichtbaarder wordt.

Ook al zullen de problemen waarschijnlijk een stuk minder heftig zijn dan in de Randstad, D66 is van mening dat goed onderwijs voor onze gemeente gewaarborgd moet blijven en wij willen daarom liever de problemen voorkomen dan later te moeten genezen. Daarom stelt onze fractie de volgende vragen:

Schriftelijke Vragen Lerarentekort D66

The post Schriftelijke Vragen: Lerarentekort appeared first on D66 Leeuwarden .

Politiek Café 'Waar wonen knelt' | Leeuwarden

GroenLinks GroenLinks Leeuwarden 23-09-2019 00:00

PAL GroenLinks organiseert een Politiek Café op donderdagavond 3 oktober met als onderwerp: 'Waar wonen knelt'. Een passende woning is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er zijn lange wachttijden in de sociale huursector en koopwoningen zijn nauwelijks beschikbaar of niet betaalbaar.

De Gemeente Leeuwarden komt binnenkort met een nieuwe woonvisie. In het Politiek Café ‘Waar wonen knelt’ gaan we in op de problemen op de woningmarkt. Onder andere Tweede Kamerlid Paul Smeulders van GroenLinks, Marijn Molema van het Fries Sociaal Planbureau en een vertegenwoordiger van de huurdersbelangenverenigingen gaan in op verschillende aspecten rondom dit thema.

PAL GroenLinks hoopt met de organisatie van dit Politiek Café het onderwerp op de kaart te zetten en ruimte te bieden voor het komen tot daadkrachtige oplossingen.

Van harte uitgenodigd!

donderdag 3 oktober om 20.00 uur Wijkcentrum ’t Knooppunt aan de J.H. Knoopstraat 5 in Leeuwarden. De deuren zijn vanaf 19.30 uur geopend.

Marijn Molema van het Fries Sociaal Planbureau gaat in op de huidige situatie van het woningaanbod in Friesland en met name de gemeente Leeuwarden. Hij bespreekt onder andere de verhouding tussen sociale huurwoningen, huurwoningen in de vrije sector en koopwoningen en gaat in op waar vraag naar is en wat de grootste knelpunten zijn. Daarnaast blikt hij ook vooruit naar mogelijke oplossingen.

Tweede Kamerlid Paul Smeulders van GroenLinks gaat met name in op hoe die partij kijkt naar de huidige en de toekomstige woningmarkt. Wat moet er veranderen? Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende betaalbare woningen worden gebouwd? Daarnaast gaat hij in op de opgave die er ligt als het gaat om energieneutrale woningen en de bekostiging daarvan.

Tot slot gaat een huurdersbelangenvereniging in op de positie van de huurder en het aanbod van betaalbare huurwoningen in Friesland en met name Leeuwarden. Hoe houden we voldoende sociale woningbouw voor mensen met een kleinere beurs? En wat betekent de omschakeling naar energieneutrale woningen voor huurders?

PAL GroenLinks blij met de Grondstoffenvisie | Leeuwarden

GroenLinks GroenLinks Leeuwarden 19-09-2019 00:00

De politiek van PAL GroenLinks is niet alleen gericht op het vervullen van de huidige maatschappelijke behoeften, maar ook die van de generaties na ons. We zijn daarom blij met de Grondstoffenvisie van het college, waarin concrete doelen zijn opgenomen voor de korte én lange termijn.  

Bijdrage PAL GroenLinks bij de behandeling in de Raad van het Grondstoffenbeleid, huishoudelijk afval , fractievoorzitter Evert Stellingwerf.  

Op dit moment wordt elk jaar ca. 20.000 ton huishoudelijk afval uit Leeuwarden verbrand in de REC in Harlingen. Of liever gezegd 20.000 ton grondstoffen. Vaste materialen die worden omgezet in gas en waarvoor nieuwe grondstoffen moeten worden gewonnen, wat ook weer gepaard gaat met fossiel energieverbruik. Een onhoudbaar samenlevingsmodel. We verbruiken meer dan we hebben. Met de grondstoffenvisie wil het college dit model ombuigen naar een volhoudbaar model. En dat doel ondersteunen wij van harte.

Uitgangspunten en reikwijdte van de visie

Wat betreft de uitgangspunten de volgende opmerkingen:

Preventie en herstel gaan voor recycling. Ook voor PAL GroenLinks is dat een relevant uitgangspunt. Uit het politiek podium kwam vorige keer naar voren dat het lastig is om als gemeente het voorkomen van afval concreet vorm te geven. Wij zouden graag zien dat het college hier wel concreet handen en voeten aan geeft. Een concreet voorbeeld is de ja-ja-sticker, waarvan twee weken geleden is aangegeven dat de mogelijkheden worden onderzocht. Maar je kunt ook denken aan het ondersteunen van circulaire initiatieven van inwoners zoals repaircafés of het ruilen van tweedehands kleding. Vorige keer is gevraagd naar de mogelijkheden om de scheiding van bedrijfsafval te verbeteren. Een relevante vraag wanneer je je realiseert dat minstens de helft van het afval in onze gemeente bestaat uit bedrijfsafval. Volgens PAL GroenLinks moet je als gemeente ook aan de slag met bedrijfsafval, ook al heb je daar wellicht geen wettelijke taak met betrekking tot de inzameling. Je zou wel meer in kunnen zetten op stimulerende maatregelen. Dit kan verlopen via de samenwerking met Vereniging Circulair Fryslân. Als PAL GroenLinks zouden we bijvoorbeeld graag zien dat per bedrijventerreinen een grondstofanalyse wordt gemaakt, zodat daar samenwerking en een meer circulaire bedrijfsvoering van de grond kan komen.

Uitvoering De crux van deze visie zit natuurlijk in de uitvoering. Wij kijken daarom ook uit naar het uitvoeringsplan dat is aangekondigd. Het betrekken van inwoners via een panel vinden we een goed idee om de uitvoerbaarheid van maatregelen op voorhand goed te doordenken.

Tot slot. Om de doelstellingen uit de visie te bereiken, is echt een trendbreuk nodig in de scheiding van onze grondstoffen. Niet alleen milieutechnisch is een verandering noodzakelijk. Ook financieel ontkomen we er niet aan om iets te veranderen als we de tarieven voor onze inwoners beheersbaar willen houden. Alleen betere voorlichting zal niet voldoende zijn. Je bereik dit door prikkels in te bouwen via de service (omgekeerd inzamelen) of financieel (scheiden loont). Onze fractie staat voor beide opties open en stelt voor dat beide worden vergeleken door het bewonerspanel. Dan kunnen we hier volgend jaar een onderbouwde keuze in maken.

Schriftelijke vragen 5G in Leeuwarden | Leeuwarden

GroenLinks GroenLinks Leeuwarden 19-09-2019 00:00

5G en testen in Leeuwarden, Het is PAL GroenLinks niet ontgaan dat de maatschappelijke onrust t.a.v. het toekomstige 5G netwerk toeneemt. De fractie krijgt steeds meer signalen van bezorgde burgers, met name m.b.t. de volksgezondheid.

In Maastricht heeft het ministerie van EZ toestemming gegeven aan Vodafone/KPN proeven te doen met 5G. De gemeente en de bevolking zijn daarover niet geïnformeerd. Mede hierdoor is de maatschappelijke onrust toegenomen.

De vraag is of de gemeente Leeuwarden deze maatschappelijke onrust over 5G en het gebrek aan sturingsmogelijkheden herkent? De fractie van PAL GroenLinks heeft een aantal schriftelijke vragen aan het college gesteld over deze problematiek.