Nieuws van politieke partijen in Leiderdorp inzichtelijk

1409 documenten

Dank voor onze zorgmedewerkers!

CDA CDA Leiderdorp 22-03-2020 19:36

CDA Leiderdorp bedankt iedereen die in de zorg werkt in deze moeilijke periode!

Steun lokale ondernemers waar mogelijk!

VVD VVD Leiderdorp 15-03-2020 08:05

https://leiderdorp.vvd.nl/nieuws/38678/steun-lokale-ondernemers-waar-mogelijk

Sinds afgelopen donderdag de (aanvullende) maatregelen vanuit de Rijksoverheid in samenwerking met het RIVM zijn aangekondigd hebben veel ondernemers hun zaak zien leegstromen. Veel Nederlanders, en dus ook Leiderdorpers, volgen deze adviezen goed op en blijven thuis. Bovendien zijn vandaag (15 maart) extra maatregelen afgekondigd. Horecabedrijven dienen de komende weken gesloten te blijven. Diverse sport-ondernemers (zoals fitnesscenters) dienen hun bedrijven dicht te houden. Het coronavirus raakt hiermee ook onze lokale ondernemers erg hard. Landelijk worden er al maatregelen getroffen en wordt er gewerkt aan nieuwe maatregelen om te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen, alleen is dat niet genoeg. Ook als lokale overheid is het belangrijk om te kijken wat we voor hen kunnen betekenen.  De afgelopen maand zijn de belastingaanslagen voor OZB, afval- en reinigingsheffing op de mat gevallen bij ondernemers. Ondernemers hebben nu vooral problemen met acute liquiditeit om deze periode door te komen. Ondernemers kunnen bij de belastingdienst onder omstandigheden uitstel van BTW en andere belastingen krijgen. Ons inziens zou het ook enorm helpen als ondernemers uitstel krijgen voor de betaling van bovengenoemde belastingen/ heffingen, zodat deze geen hap nemen uit hun liquiditeit.

Daarom stelt de Leiderdorpse VVD fractie (net als verschillende andere VVD fracties in andere gemeenten) schriftelijke vragen aan het college van B&W. Zie de bijlage. 

Meebesturen aan de Omgevingsdienst West-Holland

VVD VVD Leiderdorp 09-03-2020 04:10

https://leiderdorp.vvd.nl/nieuws/38609/meebesturen-aan-de-omgevingsdienst-west-holland

Brigitte van Elburg is benoemd tot lid van het algemeen bestuur van de Omgevingdienst West Holland (ODMH). Deze dienst bewaakt en verbetert de kwaliteit van de leefomgeving en  werkt in opdracht van Leiderdorp en 11 andere gemeenten in Holland Rijnland.

Brigitte: “Ik vind het leuk en nuttig om meer kennis op te doen over milieu en duurzaamheid én om eraan bij te dragen dat de diensten van de ODMH en de behoeften van Leiderdorpers op elkaar aansluiten. Ook ben ik nieuwsgierig naar het reilen en zeilen van de ODMH achter de schermen en de samenwerking met de bestuursleden uit de andere gemeenten.”

Grip op de Jeugdhulp

VVD VVD Leiderdorp 09-03-2020 04:04

https://leiderdorp.vvd.nl/nieuws/38608/grip-op-de-jeugdhulp

Het programmaplan zorgaanbod jeugdhulp is voorlopig de laatste van een reeks nota’s over nieuwe opzet van de jeugdhulp in de Leidse regio. Dit betekent niet dat de doorontwikkeling van de jeugdzorg afgerond is. In 2020 zal door ambtenaren keihard gewerkt worden aan de aanbesteding van de gemeentelijke toegang en het contracteren van aanbieders.

Brigitte van Elburg constateerde in raadsvergadering van 2 maart jl. dat het volgen van de ontwikkelingen in de jeugdhulp voor raadsleden daarmee nog lastiger wordt dan het tot nu toe al was. Het college beaamt dit, en zegde toe met een voorstel over het betrekken van de raad in deze uitvoeringsfase. Ook het organiseren van overleg met woordvoerders uit de buurgemeenten draagt bij aan grip op de jeugdhulp door de raad.

‘Met zijn allen klussen in Natuurspeeltuin’ | Leiderdorp

GroenLinks GroenLinks Leiderdorp 26-02-2020 00:00

GroenLinks voegt de daad bij het woord tijdens NL Doetdag

Wie goed doet goed ontmoet.  Met die gedachte in het achterhoofd draagt GroenLinks Leiderdorp zaterdag 14 maart een steentje bij aan de plaatselijke NL Doetdag in de Natuurspeeltuin. Gemeenteraadsleden en vrijwilligers van de partij hopen daarbij al doende meteen wat aanhang te werven.

,,Wij kunnen inderdaad wel wat handjes gebruiken’’, zegt fractievoorzitter Bob Vastenhoud. ,,Tijdens onze wijkacties gaan de duimen vaak omhoog. Steun van dorpsgenoten werkt enorm stimulerend. Maar om alle plannen en verbeteringen uit te werken hebben we extra mensen nodig. Zowel tijdens wijkacties als in het gemeentehuis is versterking altijd welkom.’’

De NL Doetdag in de natuurspeeltuin beschouwt Bob Vastenhoud als een thuiswedstrijd. ,,Hier gebeuren dingen die groene harten sneller doen kloppen. Veel mensen en kinderen vertoeven graag in de natuur. Wij weten gelukkig dat iedereen in Leiderdorp groen en natuur waardeert. Ik verwacht dan ook op dat mensen vanuit vele gelederen meehelpen tijdens de NL Doetdag."

Ook hier geldt dat het soms wat inspanning kost om zoiets waardevols in stand te houden of uit te breiden. Dan gaan we toch een dagje met zijn allen klussen in de Natuurspeeltuin: snoeiwerk, houtsnippers op de paden doen, nieuw zand op strandje en in de zandbak.’’

Aanmelden kan via: natuurspeeltuilneiderdorp@gmail.com of tel: 0640499313.

De NL Doetdag duurt 10.30 uur tot 15.30 uur. Voor de inwendige mens wordt gezorgd.

 

Sport- en beweegnota

CDA CDA Leiderdorp 25-02-2020 19:45

De sport en beweegnota is in de raadsvergadering van 2 maart aangenomen. Ook het CDA is akkoord met de uitgangspunten van de sport- en beweegnota. In de forumvergadering van 17 februari werd de nota inhoudelijk besproken. Mirjam van der Stelt gaf het College toen de volgende aandachtspunten mee: Arrangementenmodel en accommodaties Het CDA vindt het belangrijk dat er ruimte is voor maatwerk. Goed te lezen dat het arrangementenmodel geen doel op zich is. Maatwerk is nodig voor verenigingen die nog niet op eigen benen staan. Blijf in gesprek met deze verenigingen en blijf oog houden voor het tempo dat zij aankunnen. Openbare ruimte Een beweegvriendelijke openbare ruimte is voor jong en oud van grote waarde. Denk aan toegankelijke voetpaden, bredere fietspaden voor fietsmaatjes, maar ook aan bankjes langs wandelroutes. Oudere mensen die niet goed ter been zijn willen ook graag een stukje wandelen en dan is een bankje op de route waar zij even kunnen uitrusten heel prettig. Vrijwilligers Eigenlijk vormen vrijwilligers de basis van het wel/niet slagen van het sportbeleid. Niet alleen bij de verenigingen, ook via Incluzio (de vaak genoemde partner die gaat ondersteunen) ontsluit zich een netwerk van vrijwilligers. Blijf oog houden voor de inzet van vrijwilligers, bijvoorbeeld dmv waardering, en stimuleer initiatieven van onderaf en omarm deze zoveel als mogelijk.

Sluipverkeer Splinterlaan

CDA CDA Leiderdorp 25-02-2020 19:45

Sinds afgelopen zomer wordt het inrijverbod voor auto’s op de Splinterlaan met regelmaat overtreden. En vaak ook met de nodige snelheid, wat de verkeersveiligheid voor de mensen en kinderen die daar fietsen in gevaar brengt. Huibrecht Bos, CDA raadslid, heeft daarom vragen gesteld. In antwoord heeft het College aangegeven het stukje weg te gaan herinrichten. Lees hier de raadsvragen en het antwoord van het College. Lees hier het artikel op Unity.nu. Lees hier het artikel in het Leiderdorps Weekblad. Lees hier het artikel in het Leidsch Dagblad.

In de toekomst meer ruimte voor woningbouw op de Baanderij

ChristenUnie ChristenUnie SGP Leiderdorp 18-02-2020 20:05

https://leiderdorp.christenunie.nl/k/n43028/news/view/1310977/1122616/Baanderij 1.jpg

Op maandagavond 17 februari stond de toekomst van de Baanderij op de agenda van het Politiek Forum. ChristenUnie-SGP heeft zich, net als andere fracties, uitgesproken voor een variant waarin meer ruimte komt voor woningbouw aan de Zijl en naast het voormalige ROC-terrein.

Meer woningbouw is alleen mogelijk als de verkeersafwikkeling op de Baanderij beter wordt. Het vele fietsverkeer naar Leiden via de Baanderij moet veel veiliger kunnen plaatsvinden, het kruispunt Rietschans – Touwbaan moet verbeterd worden en het verkeer dat nu via de Vogelwijk gaat, moet een betere en andere route krijgen.

Wij hebben ook aandacht gevraagd voor het groener en beter klimaat- en hittebestendig maken van de Baanderij, bijvoorbeeld door beter gebruik te maken van de vele watergangen.

Zie hieronder de bijdrage van ChristenUnie-SGP in het Politiek Forum.

D66 stelt vragen over de herinrichting Simon Smitweg en blauwe zones.

D66 D66 Leiderdorp 11-02-2020 14:02

Naar aanleiding van signalen van omwonenden heeft de fractie bij monde van fractievoorzitter Jeroen Hendriks vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Accent bij de Simon Smitweg ligt bij de vragen die bewoners hebben over de manier waarop er met hun vragen en opmerkingen wordt omgegaan en wat de samenhang is tussen alle activiteiten in de buurt (herbouw oude politiebureau, de brandweerkazerne, de verkeers- en parkeersituatie en de bouw van de Lidl.). Bij de vragen de blauwe zone bij het gemeentehuis gaat het vooral over de effecten daarvan voor Holtland en andere plaatsen waar wordt geparkeerd. Er is angst dat de druk daar (nog) hoger wordt.

Hieronder staan de vragen. De vragen over de herinrichting van de Simon Smitweg

Wordt deze herinrichting integraal aangepakt? Wordt ook rekening  gehouden met de parkeerproblematiek in de omliggende wijken en toekomstige ontwikkelingen rond de Simon Smitweg zoals bij het voormalige politiebureau, de gemeentewerf en Leythenrode. Er zijn inspraakavonden geweest waarbij ook door adviseurs van Movares met de omwonenden is gesproken. Movares heeft daarbij weinig inhoudelijke argumentatie gegeven in reactie op wensen en bezwaren van de omwonenden. Een voorbeeld is dat omwonenden graag spiegels willen tegenover de uitrit van Holtlant, terwijl Movares dit niet nodig acht om verkeerstechnische redenen, maar gevoel van veiligheid van omwonenden niet in de overwegingen betrekt. Worden dergelijke wensen en bezwaren van omwonenden door het College wel meegewogen in haar besluit? In hoeverre neemt het College bij de keuze voor het aanstellen van verkeersadviseurs specifiek de bereidwilligheid van de adviseurs om argumenten met omwonenden te delen en bediscussiëren mee? Moeten er bomen worden gekapt en worden deze vervangen op dezelfde weg? Kan het College een overzicht geven van de huidige verwachtingen inzake de planning voor werkzaamheden ter plekke met betrekking tot de herinrichting van de Simon Smitweg?

De vragen over de blauwe zone. Op 29 januari werd de aankondiging gepubliceerd dat er de volgende dag een blauwe zone in ging op het parkeerterrein van het gemeentehuis. Reden is parkeerdruk waardoor bezoekers geen parkeerplaats kunnen vinden. Waarschijnlijk wordt de druk veroorzaakt door werknemers en bezoekers van het ziekenhuis en omliggende bedrijven.

Is dat vermoeden juist? Wat is de reden van de parkeerdruk? Uiteraard moeten bezoekers van het gemeentehuis kunnen parkeren. Is het mogelijk om het parkeerdek deels te gebruiken voor bezoekers? Zoals wij ook al in ons verkeerszwartboek hebben opgenomen ervaren de wijken om het ziekenhuis en omliggende bedrijven ook veel parkeerdruk. Daarnaast is er ook overlast van werkverkeer. Daarover hebben bewoners veelvuldig geklaagd bij de gemeente. Is bij het genomen besluit ten aanzien van de blauwe zone overwogen maatregelen te nemen in omliggende wijken? In het Hofje van Holtlant en de Voorhofflaan hebben bewoners vaak moeite om te kunnen parkeren. Hoe kunnen bewoners in aanmerking komen voor gelijksoortige maatregelen als de gemeente nu voor haar eigen parkeerterrein heeft genomen? Een deel van het Hofje van Holtlant is ingericht als Hofje waar bewoners niet in kunnen rijden. Voor die bewoners zijn de parkeerplekken aan de achterzijde van Cardea bedoeld. Deze bewoners kunnen nergens anders parkeren dan op de openbare plekken in het Hofje. Welke maatregelen zouden mogelijk zijn om deze problemen op te lossen? Bij de tijdelijke bibliotheek zijn inmiddels borden geplaatst dat parkeren alleen voor bezoekers is. Kunnen dergelijke borden voor bewoners een oplossing zijn? Bewoners hebben navraag gedaan en klachten ingediend bij de gemeente. In de antwoorden wordt gerefereerd aan de besluitvorming rondom de mobliteitsvisie waarbij is aangegeven dat er vanwege het waterbed effect geen parkeervergunningsstelsel zal worden ingevoerd. Heeft het instellen van blauwe zone door de gemeente niet hetzelfde effect en in hoeverre is het nog haalbaar om voor bewoners helemaal geen beleid t.a.v. parkeren te hebben.

Inloopspreekuur van wethouder Rik van Woudenberg

D66 D66 Leiderdorp 06-02-2020 09:01

Vanaf 2 maart kunnen inwoners van Leiderdorp iedere maandagochtend tussen 11 en 12 uur terecht bij de D66 wethouder. De bedoeling is dat mensen met ideeën, problemen, initiatieven, zaken die Leiderdorp mooier maken direct terecht kunnen bij een lid van het college van B&W.

Rik van Woudenberg heeft dit tijdens een eerder wethouderschap ook, en met succes gedaan.