Nieuws van politieke partijen in Leusden inzichtelijk

967 documenten

De burger als klant? (Raadgever LeusderKrant)

VVD VVD Leusden 19-09-2022 09:28

Als Groninger die is opgegroeid in Drenthe had ik nooit verwacht dat er ook mooie, groene dorpen bestonden onder Zwolle. Mijn vrouw en ik zijn enkele jaren geleden naar het midden van het land afgedaald, en toen ik bij Intergamma ging werken, zijn we in Leusden beland. We willen hier niet meer weg, zelfs niet terug naar de mooie vlaktes van de Drentse hei. Inmiddels ben ik 38 jaar, en is ons gezin uitgebreid met 2 kinderen en een hond. We wonen met groot plezier in de Tabaksteeg.

https://leusdeneo.vvd.nl/nieuws/50686/de-burger-als-klant-raadgever-leusderkrant

© Elly Hak

Van huis uit, benik een beetje de vreemde eend in de bijt. Mijn vader is militair, en mijnmoeder, zus en vrouw werken in het onderwijs. Ik daarentegen, werk sinds mijn15e in de retail. Eerst als vakkenvuller en inmiddels in hetmanagement van bedrijven zoals HEMA en nu Unilever. Mooi werk, maar door detijd heen ben ik toch wat maatschappelijke betrokkenheid gaan missen. Een sterkbedrijfsleven is belangrijk (hier betalen we  tenslotte alles van), maar toch vind ik het ergzingevend om naast ‘spulletjes te verkopen’ ook op een andere manier eenbijdrage te leveren aan de maatschappij. Ik doe dat door af en toe gastdocent Retailte zijn aan de Hogeschool Groningen en sinds het begin van dit jaar alsfractievertegenwoordiger voor de VVD.

Ik moest wel evenwennen aan hoe politiek bedreven wordt in de gemeente. De raadsvergaderingenduren best lang en zijn vol mooie monologen. In de retail gaat alles snel. Veelcijfers en feiten en gezond verstand. Vergaderingenzijn kort en leiden snel tot actie. Ondanks dat ik begrijp dat het belangrijkis om maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende perspectieven tebespreken, zouden mijns inziens politieke ideologieën soms plaats mogen makenvoor meer feiten. Het maakt de besluitvorming sneller en makkelijker tebegrijpen – daar is toch elke Leusdenaar bij gebaat?  

Los  van de onderwerpen waarbij ik mij ergbetrokken voel; ondernemerschap, het MKB, onderwijs, en zorg, zet ik mij dusook graag in voor de effectiviteit van de politieke besluitvorming. Een mooiekans om ervaringen vanuit het bedrijfsleven te combineren met werk in degemeente. Misschien moet de politiek de burger toch maar eens meer als eenklant gaan behandelen, zoals we dat in de retail doen…

Niet ondanks, maar dankzij bovenstaande wellicht kritischenoot, heb ik plezier in het aanpakken van de uitdagingen die voor ons liggen.Ik hoop dat we in Leusden de vraagstukken met feiten te lijf kunnen gaan, enonderwerpen zoals klimaat, onderwijs en zorg met een oog op de toekomst kunnenaanpakken. Want we doen het immers niet alleen voor het hier en nu.  

Ik sluit graag af met een spreuk die voor mij de kern van betekenisvolle politiek weergeeft: “Een maatschappij groeit, wanneer oude mannen bomen planten in wiens schaduw zij zelf nooit zullen zitten”.

Reacties? f.jansen@gemeenteraad.leusden.nl

Henriëtte van Ruitenbeek over 'Zorgen in een mooi land'

CDA CDA Leusden 25-08-2022 15:19

,,Het is een wonder hoe goed alles op elkaar is afgestemd in Nederland. Of was, moet je steeds vaker zeggen. ‘Polderen’ is een vies woord geworden en het kabinet denkt met daadkracht en veel geld de problemen op te kunnen lossen. Maar de praktijk is veel ingewikkelder dan wat de jongelui in Den Haag denken te weten. Daardoor stapelen de crises zich op en de ministers zaten uitgeput op hun vakantieadressen.” ,,Ondertussen zijn de energieprijzen in Nederland de hoogste van de EU, wordt het stikstofprobleem over de schutting van de boeren gegooid en overvalt het COA kleine woonkernen met veel te grote AZC’s. Waar je ook kijkt, mensen voelen zich overvallen, onwelkom en onzeker. Dat polderen was zo slecht nog niet. We hebben elkaars kennis, enthousiasme en medewerking nodig. Daar willen we als CDA in Leusden, Achterveld en Stoutenburg voor staan. We zijn samen verantwoordelijk voor onze mooie gemeente.” SOCIAAL DOMEIN ,,Binnen onze fractie heeft het sociaal domein mijn volle aandacht. Ik hoor graag van u waar u ziet dat het beter kan en moet. Zo hebben we het terecht veel over de jeugd die geleden heeft onder de corona-crisis. Maar hoe gaat het met de ouderen, de langdurig zieken en mensen met een beperking in uw nabijheid? Aandacht hebben voor elkaar is vooral in deze tijd van groot belang.” ,,Nu kom ik zelf uit de gezondheidszorg en door de jaren heen heb ik veel veranderingen meegemaakt. Het is goed om te beseffen dat je de zorg op verschillende manieren kunt organiseren en dat we ons steeds moeten blijven aanpassen aan veranderende situaties. Momenteel hebben we een groot personeelstekort, vooral binnen het sociaal domein. We hadden immers al te weinig handen aan het bed en vervolgens hebben mensen extra hard moeten werken in de corona-crisis. Het ziekteverzuim is hoog en sommige mensen trekken het niet meer. Dat geeft grote zorgen. Worden we straks niet meer efficiënt geholpen?” KANSEN ,,Maar dat betekent ook dat er kansen liggen. Mijn kleindochter is net afgestudeerd als verpleegkundige. Super trots ben ik natuurlijk. Haar werd gelijk een baan aangeboden. Denkt u ook eens aan werken in in de zorg: je geeft veel van jezelf maar krijgt er ook weer zo veel voor terug. Er is veel behoefte aan herintreders en mensen die zich willen laten omscholen. Daarnaast moeten we aandacht houden voor de vrijwilligers en mantelzorgers. Wordt iedereen gezien?” ONTMOETEN ,,In Leusden wordt er binnen het sociaal domein veel goeds gedaan, maar we kunnen niet alles en moeten soms lastige keuzes maken. De politiek moet samenwerken met de mensen uit de praktijk, de mantelzorgers en de zorgbehoevenden. Graag wil ik u ontmoeten of uw instellingen bezoeken. Geef uw ervaringen door aan uw volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad. Dat helpt ons en zo kunnen wij in de gemeenteraad u weer beter helpen.” Henriëtte van Ruitenbeek, CDA raadslid,h.vanruitenbeek@raad.leusden.nl

VVD luistert naar Leusdense boeren

VVD VVD Leusden 12-08-2022 08:47

Op 11 augustus vond een ontmoetingsavond plaats tussen agrariërs uit Leusden, de gemeente en LTO. De lokale VVD was vertegenwoordigd en ook de meeste andere partijen hadden toehoorders afgevaardigd.

https://leusdeneo.vvd.nl/nieuws/50517/vvd-luistert-naar-leusdense-boeren

© Elly Hak

Aanleiding was de actuele stikstofproblematiek en de potentieel grote gevolgen voor ons buitengebied. Alle aanwezigen hebben vrijuit hun zorgen en vragen kunnen uiten waarbij de toenemende wanhoop bij sommigen goed voelbaar was. Positief is dat naar goed Leusdens gebruik we elkaar blijven opzoeken om samen op zoek te gaan voor antwoorden op het complexe stikstofprobleem.

Open brief CDA-LAS over Stikstof

CDA CDA Leusden 01-07-2022 13:45

21 juni 2021 Open brief aan de CDA-fracties in de statenvergadering van Utrecht en de Tweede Kamer Het kabinet probeert boeren sneller uit te kopen door angst te zaaien en daar een financiële prikkel aan te koppelen. Op een vage kaart van Nederlandse regio’s worden deels onhaalbare percentages getoond die gehaald moeten worden, anders is dwang niet uit te sluiten. En, wordt er vervolgens bij vermeld: hoe langer boeren willen nadenken, hoe lager de vergoeding is die ze kunnen krijgen bij bedrijfsbeëindiging of onteigening. En bij die vergoeding hoort een beroepsverbod: je mag dan niet meer boeren. Zo worden boerenfamilies in een onmogelijke positie gebracht: moet je zo snel mogelijk je pensioen veiligstellen of je kinderen een kans geven om hun boerenvak uit te blijven oefenen? En waarom? Voor een deel om een goede reden: Er is Europese wetgeving om de biodiversiteit ook op voedselarme zandgronden te beschermen. Maar voor een deel ook omdat het Nederlandse bestuur gefaald heeft in de uitwerking van die wetgeving: de wettelijk vereiste reducties zijn veel groter aan de Nederlandse zijde van de grens dan honderd meter verderop in Duitsland. “Nederland heeft zichzelf schaakmat gezet,” klinkt het in Brussel. Jarenlang dacht opeenvolgende kabinetten van VVD, CDA, PvdA, D66 en CU, samen met de landbouwlobby, de problemen naar de toekomst te kunnen schuiven. Nu heeft de rechter daar een stokje voor gestoken, want de internationale afspraken zijn bindend, zelfs waar ze onhaalbaar zijn. De paniek brak uit toen bleek dat onze industriële groei, de bouw en de het vervoer nu ook in de knel komen. En in plaats van het straffen van de bestuurders, zetten we nu de boerenfamilies onder psychische druk om de problemen op te lossen. En let wel, het gaat niet alleen om de varkensmesters en de kippenboeren. Het grootste deel van de uitstoot in de landbouw komt van runderen. En in onze gemeente, Leusden, gaat het voor misschien wel 90% om koeien die we graag in de wei zien lopen. Hoe het weghalen of opsluiten van die koeien een zinvolle bijdrage zou leveren aan een rijkere natuur is ons een compleet raadsel. De politiek maakt zich zo volstrekt ongeloofwaardig. Hoe moeten we dat uitleggen aan de agrariërs in onze gemeente die zoveel doen om de natuur te versterken, het welzijn van de dieren te bevorderen en de waarde van het buitengebied voor de recreatie te vergroten? Wat is nodig? Allereerst moeten de betrokken ministeries eerlijk zijn over hun eigen falen en alles op alles zetten om in Brussel vergelijkbare normen te krijgen als in Duitsland, of tenminste haalbare normen. En ja, dat betekent gezichtsverlies en wat meer geven op andere terreinen. Maar als het moet leveren we hier graag een eurocommissaris voor in. De kern is dat de politiek belangen op een gedegen manier moet afwegen en daarover verantwoording moet kunnen afleggen aan de bevolking. “Oeps, even niet goed opgelet,” is niet genoeg. Daarnaast moeten we anders gaan denken over de landbouw. In het verleden is telkens gekozen voor schaalvergroting om boeren te laten investeren in het milieu en de diervriendelijkheid. Minder boeren en meer specialisatie. En natuurlijk leidt dat tot meerexport en import van voedsel. Maar wist u dat het gros van onze handel met onze buurlanden is? En dat we meer voedingswaarde importeren dan exporteren? En vergeet niet dat veel veevoer bestaat uit de plantdelen die we niet kunnen gebruiken voor mensen (zoals de pulp van suikerbieten). We hebben niet minder boeren nodig, maar een creatievere en meer duurzamere en circulaire landbouw. Er zijn slimmere keuzes mogelijk waardoor agrarische ondernemers een eerlijk inkomen kunnen verdienen én de biodiversiteit gediend wordt. Dat begint met creatieve en ondernemende boeren die inspelen op de vragen van de maatschappij. Het betekent ook dat we voor ons landschapsbeheer gaan betalen, dat we weer meer lokaal produceren voor lokale consumptie, en dat het voedsel duurder wordt. Maar dat is veel beter dan de beste landbouwsector van de wereld (met alles wat daarmee verweven is) wegpesten om plofkippen en melkpoeder in te vliegen van buiten de EU. Denkt u dat de natuur en het dierenwelzijn daar beter van worden? Tenslotte moeten alle sectoren hun bijdrage leveren op basis van gedegen metingen en onderzoek. We begrijpen ook dat de bouwsector haast heeft en dat de woningnood hoog is. Maar we moeten niet een gezonde sector schaden vanwege een papieren werkelijkheid. De rechter zal in ongelijke situaties tot betere uitspraken komen als er meer inzichten gedeeld worden over de effecten van de specifieke omstandigheden. Welke emissies veroorzaken de meeste schade en op welke afstand? Het zal voor de duinen toch een verschil maken of er een vliegtuig landt op Schiphol of dat er een koe in de Haarlemmermeer haar ontlasting doet. Wat kun je doen aan het beperken of compenseren van emissies? Is meer verschraling van de bodem mogelijk in het natuurbeheer? Kunnen we natuurgebieden ‘ruilen’? Het is goed dat nu iedereen de urgentie voelt: we moeten dit nu samen oplossen. Maar we willen geen paniekbeleid en maatregelen die alleen op papier leiden tot meer biodiversiteit. Het kabinet moet niet van bovenaf angst en onzekerheid uitstrooien over boerenfamilies. We moeten krachtig doorgaan met een gebiedsgerichte aanpak waarin de voedselvraag, het landschapsbeheer, de biodiversiteit en de ondernemingszin van agrariërs in hun samenhang uitgewerkt worden. Aan de minister vragen wij dat de provincie en de regio daarvoor de ruimte en instrumenten krijgen. En aan het kabinet vragen we om zo snel mogelijk in Europa met de billen bloot te gaan. Laat de boeren zien dat ze er niet alleen voor staan! Namens de CDA-fractie Leusden-Achterveld-Stoutenburg, Wim van Ginkel, fractielid en woordvoerder buitengebied Bas van Os, fractievoorzitter

Wim Vos opnieuw benoemd tot wethouder, Tom Kuipers nieuw raadslid CDA

CDA CDA Leusden 08-06-2022 19:44

Op donderdag 2 juni is het nieuwe college geïnstalleerd. Wim Vos is voor een tweede termijn tot wethouder benoemd voor het CDA. Hiermee kwam tevens een raadszetel vrij die ingevuld wordt door Tom Kuipers. De installatie van Wim en Tom werd feestelijk met bloemen aangekleed, in het bijzijn van familie en vele belangstellenden in de raadszaal van het Huis van Leusden. Wij wensen Wim en Tom veel succes en wijsheid toe.

Fractie compleet! Op 19 mei zijn onze 5 fractievertegenwoordigers geïnstalleerd.

VVD VVD Leusden 23-05-2022 03:21

Op 19 mei is de fractie officieel aangevuld met fractievertegenwoordigers.

https://leusdeneo.vvd.nl/nieuws/49898/fractie-compleet-op-19-mei-zijn-onze-5-fractievertegenwoordigers-geinstalleerd

Bovenaan, van links naar rechts:

Frans Jansen

Robbert Wagemaker

Ellen van den Bos

John Heijmeskamp

Niels Wassenaar

VVD neemt deel aan coalitie 2022-2026

VVD VVD Leusden 20-05-2022 05:11

Op 20 mei hebben VVD, CDA en Lokaal Belangrijk een coalitieakkoord gesloten voor de periode 2022-2026.

https://leusdeneo.vvd.nl/nieuws/49878/vvd-neemt-deel-aan-coalitie-2022-2026

Zie bijlage.

Annet Belt neemt afscheid met hoge SP onderscheiding

SP SP Leusden 12-04-2022 17:17

De landelijke SP en de SP afdeling in Leusden hebben  Annet Belt bij haar afscheid van de gemeenteraad onderscheiden met de zilveren tomaat, de eén na hoogste onderscheiding binnen de SP. Samen met Guus van Ginkel heeft Annet als fractievoorzitter met ontzettend veel inzet en passie onze partij en inwoners in de raad vertegenwoordigd. Met haar “grote mond” heeft zijn onverschrokken het SP geluid laten horen. En dat deed zij met grote opofferingsgezindheid want  lichamelijke ongemakken maakten dat niet eenvoudig.  Bij vriend en vijand heeft zij als echte socialist veel respect afgedwongen. Dus deze onderscheiding was niet meer dan logisch! Maar wees niet ongerust, want Annet blijft als activiste onze partij met raad en daad bijstaan.  

 

 

SP stort fractiebudget terug in gemeentekas

SP SP Leusden 12-04-2022 17:07

De SP in Leusden stort € 3.296,86 terug in de gemeentekas. Onze afscheid nemende fractievoorzitter Annet Belt zei dat namens de SP bij de laatste raadsvergadering van de oude raad. De SP zal de gehele vergoeding van de afgelopen vier jaar terugstorten. In een toelichting stelde Annet dat de gemeentelijke toelage aan fracties veel te hoog is. Zij benoemde ook nog dat verhoging van de raadsvergoeding (wat elk raadslid krijgt) absurd is in deze tijd en deed een moreel appèl om dat raadsbreed te weigeren in de nieuwe periode.

https://leusden.sp.nl/nieuws/2022/04/sp-stort-fractiebudget-terug-in-gemeentekas
Partijen krijgen geld van de gemeente om zaken als administratieve kosten, heidagen en scholingen. De bijdrage hangt onder meer af van de grootte van de fractie. Annet gaf aan dat de fractie veel ondersteuning kreeg van de ambtenaren en scholing niet relevant was vanwege steun van de landelijke SP. De SP in Leusden meent dat gemeenschapsgeld beter voor noodzakelijke voorzieningen in de buurten van de dorpen gebruikt kan worden. Wethouder Wim Vos vroeg nog of we een idee hadden waar dit geld voor gebruikt zou kunnen worden. Bijvoorbeeld mooi bankje in een looproute? Heel goed! De SP vindt het logisch dat in dit soort tijden, waarin veel mensen de broekriem moeten aanhalen, zuinig met dit geld wordt omgesprongen. Daarom storten we dit geld terug in de gemeentekas.

Nieuwe CDA fractie geïnstalleerd!

CDA CDA Leusden 01-04-2022 09:46

Woensdagavond zijn de nieuwe raadsleden voor de periode 2022-2026 beëdigd door burgemeester Bouwmeester. Het CDA Leusden is met 4 zetels in de nieuwe raad gekomen waardoor Wim Vos, Bas van Os, Wim van Ginkel en Henriëtte van Ruitenbeek zijn toegetreden. Wij feliciteren Wim, Bas, Wim en Henriëtte hen met hun beëdiging en wensen hen veel succes toe de komende raadsperiode!