Nieuws van politieke partijen in Loppersum inzichtelijk

499 documenten

Naam Voedselbank ADL gewijzigd naar Voedselbank Eemsdelta

ChristenUnie ChristenUnie Loppersum 14-01-2020 16:12

https://loppersum.christenunie.nl/k/n17824/news/view/1283398/187657/IMG_1748.JPGDe naam van de Voedselbank voor inwoners uit de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum is aangepast. De nieuwe naam is Voedselbank Eemsdelta, en sluit hiermee naadloos aan op de komende herindeling van bovengenoemde gemeenten, die vanaf 1 januari 2021 samen verder gaan als Gemeente Eemsdelta....

De website en het e-mailadres van de Voedselbank Eemsdelta zijn inmiddels aangepast. Alle informatie over bijvoorbeeld de contactgegevens of het aanvragen van ondersteuning is te vinden op de website: www.voedselbankeemsdelta.nl.

De toekenningscriteria om in aanmerking te komen voor ondersteuning door de voedselbank zijn op 1 januari 2020 aangepast. Door de maximale aftrek van maandelijkse uitgaven voor bijvoorbeeld zorgverzekeringen en vervoer te verruimen, komen misschien meer mensen in aanmerking voor ondersteuning door de voedselbank.  De hulp die de Voedselbank Eemdelta biedt, is bedoeld om mensen/gezinnen tijdelijk een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun financiële problemen. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een voedselpakket? Ga dan naar de website van de voedselbank en bekijk de nieuwe criteria. www.voedselbankeemsdelta.nl/pagina/criteria

Ook u kunt de Voedselbank op diverse manieren steunen:

Een gift overmaken op nummer NL80 RABO 0122 2957 30 ten name van Stichting Voedselbank Eemsdelta te Delfzijl. Vermeld als kenmerk of het om een maandelijkse- of een éénmalige donatie gaat. Sparen van Douwe Egberts punten.  Meewerken bij inzamelingsacties van verenigingen, kerkgenootschappen e.d. Bedrijven: Gratis voedsel beschikbaar stellen. Bedrijven kunnen hun gedoneerde goederen bovendien kapitaliseren en voor de fiscus als gift aanmerken (ANBI). Helpen is verder aantrekkelijk vanuit de filosofie van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Jammer dat de Voedselbanken bestaan, mooi dat ze er zijn!www.voedselbankeemsdelta.nlDeze bijdrage is van Jan van Heerderaadslid ChristenUnie Loppersum.

Naam Voedselbank ADL gewijzigd naar Voedselbank Eemsdelta

ChristenUnie ChristenUnie Loppersum 14-01-2020 16:12

https://loppersum.christenunie.nl/k/news/view/1283398/349520/IMG_1748.JPGDe naam van de Voedselbank voor inwoners uit de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum is aangepast. De nieuwe naam is Voedselbank Eemsdelta, en sluit hiermee naadloos aan op de komende herindeling van bovengenoemde gemeenten, die vanaf 1 januari 2021 samen verder gaan als Gemeente Eemsdelta....

De website en het e-mailadres van de Voedselbank Eemsdelta zijn inmiddels aangepast. Alle informatie over bijvoorbeeld de contactgegevens of het aanvragen van ondersteuning is te vinden op de website: www.voedselbankeemsdelta.nl.

De toekenningscriteria om in aanmerking te komen voor ondersteuning door de voedselbank zijn op 1 januari 2020 aangepast. Door de maximale aftrek van maandelijkse uitgaven voor bijvoorbeeld zorgverzekeringen en vervoer te verruimen, komen misschien meer mensen in aanmerking voor ondersteuning door de voedselbank.  De hulp die de Voedselbank Eemdelta biedt, is bedoeld om mensen/gezinnen tijdelijk een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun financiële problemen. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een voedselpakket? Ga dan naar de website van de voedselbank en bekijk de nieuwe criteria. www.voedselbankeemsdelta.nl/pagina/criteria

Ook u kunt de Voedselbank op diverse manieren steunen:

Een gift overmaken op nummer NL80 RABO 0122 2957 30 ten name van Stichting Voedselbank Eemsdelta te Delfzijl. Vermeld als kenmerk of het om een maandelijkse- of een éénmalige donatie gaat. Sparen van Douwe Egberts punten.  Meewerken bij inzamelingsacties van verenigingen, kerkgenootschappen e.d. Bedrijven: Gratis voedsel beschikbaar stellen. Bedrijven kunnen hun gedoneerde goederen bovendien kapitaliseren en voor de fiscus als gift aanmerken (ANBI). Helpen is verder aantrekkelijk vanuit de filosofie van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Jammer dat de Voedselbanken bestaan, mooi dat ze er zijn!www.voedselbankeemsdelta.nlDeze bijdrage is van Jan van Heerderaadslid ChristenUnie Loppersum.

Cie. met Onafhankelijke Raadsman Mr. Leendert Klaassen

ChristenUnie ChristenUnie Loppersum 14-01-2020 11:58

https://loppersum.christenunie.nl/k/n17824/news/view/1283362/187657/mr.JPGDe Onafhankelijke Raadsman behandelt sinds 2013 klachten over schadeafhandeling en versterking als gevolg van gaswinning in Groningen. Daarbij probeert hij niet alleen te signaleren, maar ook te bemiddelen richting de betrokken organisaties, zoals NAM, CVW, NCG en TCMG....

Tevens is de Raadsman adviserend lid van de Commissie Bijzondere Situaties. Deze commissie zoekt oplossingen voor schrijnende gevallen.De rapportages die worden gemaakt worden ook doorgestuurd naar het Min. van Economische Zaken (EZ) en naar de leden van de 2e Kamer. Een aantal keren is de Onafhankelijke Raadsman (OR) uitgenodigd om bij de 2e Kamer-commissie uitleg te komen geven en vragen te beantwoorden.

Mr. Leendert Klaassen is sinds 2013 aangesteld door de Minister van EZ. Dit is ontstaan doordat de 2e kamer vond dat het proces van schadeherstel door een onafhankelijke organisatie moest worden gevolgd. Dit meldpunt van klachten- en schadeafhandeling en later schadeherstel doet hij samen met een aantal medewerkers. Meestal gaat het over afhandelingen van de CVW/NAM, later ook CVW, NCG en TCMG.

De OR is nu 7 jaar actief. In het begin gingen de klachten over bejegening en het uitblijven van schaderapporten. Later de afhandeling van schades. Met name de procesbenadering. Laatste jaren komen er meer klachten over de versterkingsoperatie. Het ene moment is de woning onveilig en op een later moment veilig…

Hij is nu in gesprek met EZ over de toekomstige rol van de OR, ook met betrekking tot de Nationale Ombudsman. Moet deze functie blijven bestaan? De functionaliteit van de OR in ieder geval wel. Niet alleen klachten worden behandeld, maar ook worden er vanuit de consulenten veelal met succes bemiddeling en klachtenbehartiging uitgevoerd.

In 2015 en 2016 was er een hoos van klachten. Sinds 2018 heeft de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) een eigen klachtenbehandeling. Hierdoor daalden de klachten bij de OR. Ook door uitstel van de versterkingsoperatie worden er minder klachten gemeld. De OR vindt dat de TCMG de afhandeling van schades beter op stoom krijgt dan oude organisaties (lees CVW/NAM).

Het dossier schadeafhandeling en versterking is steeds complexer geworden. De maatschappelijke en sociale impact is groot! De OR heeft opnieuw aanbevelingen gedaan:

Bewoner centraal Communiceer tijd en duidelijk Ga versterking en afhandeling combineren Betrek regio bij waardedaling en immateriële schade.

Binnenkort komt de jaarrapportage beschikbaar waarin nieuwe aanbevelingen volgen zoals:

Digitaal dossier Huurders gelijk behandelen als huiseigenaar in geval van bijkomende kosten. Compenseer mensen die te weinig geld hebben ontvangen bij waardedaling.

De gemeenteraad van Loppersum is -net als de OR zelf- van mening dat de OR moet blijven. Hij is makkelijk benaderbaar. Laagdrempelig en minder juridisch. De OR heeft expertise in huis en hebben een netwerk. Ze weten bij wie ze moeten zijn.

De Onafhankelijke Raadsman wordt bedankt voor zijn aanwezigheid, zijn presentatie en zijn beantwoording van de vragen.

De Onafhankelijke Raadsman Postbus 19 9919 ZG LoppersumT: 088-2234455E: info@onafhankelijkeraadsman.nlW: www.onafhankelijkeraadsman.nl

De halfjaarrapportage 2019 vindt u in het document hieronder.

bijdrage Jan van Heerde

Cie. met Onafhankelijke Raadsman Mr. Leendert Klaassen

ChristenUnie ChristenUnie Loppersum 14-01-2020 11:58

https://loppersum.christenunie.nl/k/news/view/1283362/349520/mr.JPGDe Onafhankelijke Raadsman behandelt sinds 2013 klachten over schadeafhandeling en versterking als gevolg van gaswinning in Groningen. Daarbij probeert hij niet alleen te signaleren, maar ook te bemiddelen richting de betrokken organisaties, zoals NAM, CVW, NCG en TCMG....

Tevens is de Raadsman adviserend lid van de Commissie Bijzondere Situaties. Deze commissie zoekt oplossingen voor schrijnende gevallen.De rapportages die worden gemaakt worden ook doorgestuurd naar het Min. van Economische Zaken (EZ) en naar de leden van de 2e Kamer. Een aantal keren is de Onafhankelijke Raadsman (OR) uitgenodigd om bij de 2e Kamer-commissie uitleg te komen geven en vragen te beantwoorden.

Mr. Leendert Klaassen is sinds 2013 aangesteld door de Minister van EZ. Dit is ontstaan doordat de 2e kamer vond dat het proces van schadeherstel door een onafhankelijke organisatie moest worden gevolgd. Dit meldpunt van klachten- en schadeafhandeling en later schadeherstel doet hij samen met een aantal medewerkers. Meestal gaat het over afhandelingen van de CVW/NAM, later ook CVW, NCG en TCMG.

De OR is nu 7 jaar actief. In het begin gingen de klachten over bejegening en het uitblijven van schaderapporten. Later de afhandeling van schades. Met name de procesbenadering. Laatste jaren komen er meer klachten over de versterkingsoperatie. Het ene moment is de woning onveilig en op een later moment veilig…

Hij is nu in gesprek met EZ over de toekomstige rol van de OR, ook met betrekking tot de Nationale Ombudsman. Moet deze functie blijven bestaan? De functionaliteit van de OR in ieder geval wel. Niet alleen klachten worden behandeld, maar ook worden er vanuit de consulenten veelal met succes bemiddeling en klachtenbehartiging uitgevoerd.

In 2015 en 2016 was er een hoos van klachten. Sinds 2018 heeft de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) een eigen klachtenbehandeling. Hierdoor daalden de klachten bij de OR. Ook door uitstel van de versterkingsoperatie worden er minder klachten gemeld. De OR vindt dat de TCMG de afhandeling van schades beter op stoom krijgt dan oude organisaties (lees CVW/NAM).

Het dossier schadeafhandeling en versterking is steeds complexer geworden. De maatschappelijke en sociale impact is groot! De OR heeft opnieuw aanbevelingen gedaan:

Bewoner centraal Communiceer tijd en duidelijk Ga versterking en afhandeling combineren Betrek regio bij waardedaling en immateriële schade.

Binnenkort komt de jaarrapportage beschikbaar waarin nieuwe aanbevelingen volgen zoals:

Digitaal dossier Huurders gelijk behandelen als huiseigenaar in geval van bijkomende kosten. Compenseer mensen die te weinig geld hebben ontvangen bij waardedaling.

De gemeenteraad van Loppersum is -net als de OR zelf- van mening dat de OR moet blijven. Hij is makkelijk benaderbaar. Laagdrempelig en minder juridisch. De OR heeft expertise in huis en hebben een netwerk. Ze weten bij wie ze moeten zijn.

De Onafhankelijke Raadsman wordt bedankt voor zijn aanwezigheid, zijn presentatie en zijn beantwoording van de vragen.

De Onafhankelijke Raadsman Postbus 19 9919 ZG LoppersumT: 088-2234455E: info@onafhankelijkeraadsman.nlW: www.onafhankelijkeraadsman.nl

De halfjaarrapportage 2019 vindt u in het document hieronder.

bijdrage Jan van Heerde

Nieuwjaarsvisite Gemeente Loppersum 9 januari 2020

ChristenUnie ChristenUnie Loppersum 12-01-2020 10:29

https://loppersum.christenunie.nl/k/n17824/news/view/1283311/187657/IMG_9523a.JPGDruk bezochte nieuwjaarsvisite Gemeente Loppersum. Burgemeester Hans Engels sprak zijn laatste Nieuwjaarstoespraak uit voor de gemeente Loppersum. Met een vork als stemvork werd het Grunnens laid ingezet, wat uit volle borst werd meegezongen.....

Hierna volgde de toespraak van LTO-Noord en werden door Birgit Groeneveld appels aangeboden van biologisch landbouwbedrijf Eikemaheert. Bert-Jan Huizing mocht namens de gemeenteraad de Waarderingsprijs uitreiken. De vrijwilligers van Stichting Lopster Aalbeern werd uitgeroepen tot winnaar van de Waarderingsprijs 2019.

De vrijwilligers van Stichting Lopster Aalbeern organiseren ieder jaar in september Achter de Lagestraat in Loppersum. De jury waardeert de enorme inzet van de stichting om een laagdrempelig evenement te organiseren. Zij sprak haar bijzondere waardering uit voor het thema van 2019; BIJzonder in de tuin, waarbij extra stil gestaan werd bij insecten en vooral de bij. Dankzij de vele vrijwilligers is Achter de Lagestraat uitgegroeid tot een evenement waar velen jaarlijks naar uitkijken. Namens de waarderingscommissie overhandigde Bert Jan Huizing een certificaat en een bronzen beeldje aan de vrijwilligers.

Jaap Nauta ontving een Eervolle Vermelding van de waarderingscommissie. Hij is initiatiefnemer van de app Mijn Keuze, die de strijd tegen eenzaamheid moet aangaan in het aardbevingsgebied. Van de inwoners van Loppersum voelt 43 procent zich eenzaam en Jaap wil met het verder ontwikkelen van de app mensen helpen bij het vinden van gezelschap. Ook wil hij op deze manier weer wat positiviteit in het gebied brengen. 'Iemand die zo betrokken is bij de samenleving en zich hiervoor op deze manier wil inzetten, zetten wij vandaag graag in het zonnetje!', aldus de waarderingscommissie.

Na de felicitaties en de bloemen was er gelegenheid voor een hapje en een drankje.

De tekst uitgesproken door burgemeester Hans Engels vindt u in de documenten hieronder.

Foto's vindt u aan de rechterzijde op onze website.

Veel kijk en leesplezier.

Bijdrage en foto's: Jan van Heerde(één foto is gemaakt door Bé Schollema, waarvoor dank)

Nieuwjaarsvisite Gemeente Loppersum 9 januari 2020

ChristenUnie ChristenUnie Loppersum 12-01-2020 10:29

https://loppersum.christenunie.nl/k/news/view/1283311/349520/IMG_9523a.JPGDruk bezochte nieuwjaarsvisite Gemeente Loppersum. Burgemeester Hans Engels sprak zijn laatste Nieuwjaarstoespraak uit voor de gemeente Loppersum. Met een vork als stemvork werd het Grunnens laid ingezet, wat uit volle borst werd meegezongen.....

Hierna volgde de toespraak van LTO-Noord en werden door Birgit Groeneveld appels aangeboden van biologisch landbouwbedrijf Eikemaheert. Bert-Jan Huizing mocht namens de gemeenteraad de Waarderingsprijs uitreiken. De vrijwilligers van Stichting Lopster Aalbeern werd uitgeroepen tot winnaar van de Waarderingsprijs 2019.

De vrijwilligers van Stichting Lopster Aalbeern organiseren ieder jaar in september Achter de Lagestraat in Loppersum. De jury waardeert de enorme inzet van de stichting om een laagdrempelig evenement te organiseren. Zij sprak haar bijzondere waardering uit voor het thema van 2019; BIJzonder in de tuin, waarbij extra stil gestaan werd bij insecten en vooral de bij. Dankzij de vele vrijwilligers is Achter de Lagestraat uitgegroeid tot een evenement waar velen jaarlijks naar uitkijken. Namens de waarderingscommissie overhandigde Bert Jan Huizing een certificaat en een bronzen beeldje aan de vrijwilligers.

Jaap Nauta ontving een Eervolle Vermelding van de waarderingscommissie. Hij is initiatiefnemer van de app Mijn Keuze, die de strijd tegen eenzaamheid moet aangaan in het aardbevingsgebied. Van de inwoners van Loppersum voelt 43 procent zich eenzaam en Jaap wil met het verder ontwikkelen van de app mensen helpen bij het vinden van gezelschap. Ook wil hij op deze manier weer wat positiviteit in het gebied brengen. 'Iemand die zo betrokken is bij de samenleving en zich hiervoor op deze manier wil inzetten, zetten wij vandaag graag in het zonnetje!', aldus de waarderingscommissie.

Na de felicitaties en de bloemen was er gelegenheid voor een hapje en een drankje.

De tekst uitgesproken door burgemeester Hans Engels vindt u in de documenten hieronder.

Foto's vindt u aan de rechterzijde op onze website.

Veel kijk en leesplezier.

Bijdrage en foto's: Jan van Heerde(één foto is gemaakt door Bé Schollema, waarvoor dank)

Persbericht 17 december 2019 Benoeming gemeentesecretaris nieuwe gemeente Eemsdelta

ChristenUnie ChristenUnie Loppersum 18-12-2019 15:56

https://loppersum.christenunie.nl/k/n17824/news/view/1282713/187657/RHHKoch portret2.jpgVoor de nieuwe gemeente Eemsdelta is Ronald Koch benoemd tot beoogd gemeentesecretaris/ algemeen directeur. Het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders van Eemsdelta maakt de benoeming van de gemeentesecretaris/algemeen directeur uiteindelijk definitief...

https://loppersum.christenunie.nl/k/n17824/news/view/1282713/187657/RHHKoch portret1.jpg

Voor de nieuwe gemeente Eemsdelta is Ronald Koch benoemd tot beoogd gemeentesecretaris/ algemeen directeur. Eerder was hij werkzaam in managementposities bij onder meer de provincie Drenthe, waterschap Hunze en Aa's en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente.

'Ronald Koch is een stevige, daadkrachtige leider, die beschikt over een heldere visie, die strategisch en analytisch denkt en een goed inzicht heeft in complexe politiek-bestuurlijk-ambtelijke verhoudingen. Hij is een verbinder, dat wil zeggen dat hij mens- en samenwerkingsgericht opereert,' onderbouwt Hans Engels (voorzitter van de selectiecommissie vanuit de stuurgroep herindeling Eemsdelta-gemeente) de benoeming.  'Wij zien in hem het boegbeeld van de nieuwe ambtelijke Eemsdelta-organisatie. Hij is bekend met de regio en zal van toegevoegde waarde zijn voor zowel inwoners als medewerkers.'  

Ronald Koch reageert verheugd op de benoeming: 'Ik ben erg blij met deze nieuwe functie. Ik voel me zeer verbonden met de regio en werk graag samen met raad, college, organisatie en natuurlijk de inwoners mee aan het oplossen van de grote maatschappelijke opgaven die er zijn. Ik zie er ook bijzonder naar uit om komend jaar de nieuwe ambtelijke organisatie samen met alle medewerkers op te bouwen.'  

De nieuwe gemeente Eemsdelta ontstaat op 1 januari 2021 door de samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders van Eemsdelta maakt de benoeming van de gemeentesecretaris/algemeen directeur uiteindelijk definitief.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Communicatie, tel. 06 – 50 07 38 33 of communicatie@delfzijl.nl.

Persbericht 17 december 2019 Benoeming gemeentesecretaris nieuwe gemeente Eemsdelta

ChristenUnie ChristenUnie Loppersum 18-12-2019 15:56

https://loppersum.christenunie.nl/k/news/view/1282713/349520/RHHKoch portret2.jpgVoor de nieuwe gemeente Eemsdelta is Ronald Koch benoemd tot beoogd gemeentesecretaris/ algemeen directeur. Het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders van Eemsdelta maakt de benoeming van de gemeentesecretaris/algemeen directeur uiteindelijk definitief...

https://loppersum.christenunie.nl/k/news/view/1282713/349520/RHHKoch portret1.jpg

Voor de nieuwe gemeente Eemsdelta is Ronald Koch benoemd tot beoogd gemeentesecretaris/ algemeen directeur. Eerder was hij werkzaam in managementposities bij onder meer de provincie Drenthe, waterschap Hunze en Aa's en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente.

'Ronald Koch is een stevige, daadkrachtige leider, die beschikt over een heldere visie, die strategisch en analytisch denkt en een goed inzicht heeft in complexe politiek-bestuurlijk-ambtelijke verhoudingen. Hij is een verbinder, dat wil zeggen dat hij mens- en samenwerkingsgericht opereert,' onderbouwt Hans Engels (voorzitter van de selectiecommissie vanuit de stuurgroep herindeling Eemsdelta-gemeente) de benoeming.  'Wij zien in hem het boegbeeld van de nieuwe ambtelijke Eemsdelta-organisatie. Hij is bekend met de regio en zal van toegevoegde waarde zijn voor zowel inwoners als medewerkers.'  

Ronald Koch reageert verheugd op de benoeming: 'Ik ben erg blij met deze nieuwe functie. Ik voel me zeer verbonden met de regio en werk graag samen met raad, college, organisatie en natuurlijk de inwoners mee aan het oplossen van de grote maatschappelijke opgaven die er zijn. Ik zie er ook bijzonder naar uit om komend jaar de nieuwe ambtelijke organisatie samen met alle medewerkers op te bouwen.'  

De nieuwe gemeente Eemsdelta ontstaat op 1 januari 2021 door de samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders van Eemsdelta maakt de benoeming van de gemeentesecretaris/algemeen directeur uiteindelijk definitief.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Communicatie, tel. 06 – 50 07 38 33 of communicatie@delfzijl.nl.

Raadsvergadering 16 december 2019 afscheid Lies en beëdiging Jan Chris

ChristenUnie ChristenUnie PvdA Loppersum 17-12-2019 14:35

https://loppersum.christenunie.nl/k/n17824/news/view/1282626/187657/IMG_9381.JPGTijdens deze laatste raadsvergadering van het jaar 2019 hebben we afscheid genomen van raadslid Lies Oldenhof, zij doet een stapje terug en wordt fractieassistent. Haar vervanger Jan Chris Wagenaar neemt haar plaats in. Chris Bultje wordt fractievoorzitter van de PvdA.

Een bijzondere raadsvergadering. We beginnen de vergadering -uiteraard- met de mededeling dat de vader van wethouder Bé Schollema, Meindert Schollema, op 6 december 2019 is overleden. Dhr. M. Schollema was oud burgemeester van Pekela en wethouder van de Gemeente Loppersum in de periode 1990 - 1998. Onder grote publieke belangstelling is hij op vrijdag 13 december 2019 herdacht in de Sporthal in Middelstum en daarna begraven in Toornwerd. Op voorstel van burgemeester Hans Engels gaan alle aanwezigen in de zaal staan, en ter nagedachtenis aan dhr. Schollema wordt één minuut stilte in acht genomen.

Lies Oldenhof heeft aangegeven dat ze vanwege haar werkzaamheden een stapje terug wil doen als raadslid. Burgemeester spreekt haar toe en overhandigt een boeket bloemen. Lies Oldenhof maakt gebruik van deze gelegenheid om een dankwoord te spreken en blikt ook terug op het overlijden van Meindert Schollema. Hierna volgt de beëdiging en belofte afgelegd door Jan Chris Wagenaar.

De vergadering wordt geschorst om Jan Chris te feliciteren met zijn benoeming als raadslid en om Lies Oldenhof te bedanken voor het raadswerk. Lies wordt fractieassistent en Chris Bultje neemt haar taak als fractievoorzitter van de PvdA over.

Foto's (Jan van Heerde) vindt u in de kantlijn op deze website.

De vergadering is hier terug te luisteren.

Na afloop van de vergadering wordt door raadslid Jan van Heerde een Kerstgroet uitgedeeld in de vorm van een rol pepermunt met de tekst:

THE *KING" IS BORN. GEZEGENDE KERSTDAGEN! En deze groet is ook voor u/jou!

Raadsvergadering 16 december 2019 afscheid Lies en beëdiging Jan Chris

ChristenUnie ChristenUnie PvdA Loppersum 17-12-2019 14:35

https://loppersum.christenunie.nl/k/news/view/1282626/349520/IMG_9381.JPGTijdens deze laatste raadsvergadering van het jaar 2019 hebben we afscheid genomen van raadslid Lies Oldenhof, zij doet een stapje terug en wordt fractieassistent. Haar vervanger Jan Chris Wagenaar neemt haar plaats in. Chris Bultje wordt fractievoorzitter van de PvdA.

Een bijzondere raadsvergadering. We beginnen de vergadering -uiteraard- met de mededeling dat de vader van wethouder Bé Schollema, Meindert Schollema, op 6 december 2019 is overleden. Dhr. M. Schollema was oud burgemeester van Pekela en wethouder van de Gemeente Loppersum in de periode 1990 - 1998. Onder grote publieke belangstelling is hij op vrijdag 13 december 2019 herdacht in de Sporthal in Middelstum en daarna begraven in Toornwerd. Op voorstel van burgemeester Hans Engels gaan alle aanwezigen in de zaal staan, en ter nagedachtenis aan dhr. Schollema wordt één minuut stilte in acht genomen.

Lies Oldenhof heeft aangegeven dat ze vanwege haar werkzaamheden een stapje terug wil doen als raadslid. Burgemeester spreekt haar toe en overhandigt een boeket bloemen. Lies Oldenhof maakt gebruik van deze gelegenheid om een dankwoord te spreken en blikt ook terug op het overlijden van Meindert Schollema. Hierna volgt de beëdiging en belofte afgelegd door Jan Chris Wagenaar.

De vergadering wordt geschorst om Jan Chris te feliciteren met zijn benoeming als raadslid en om Lies Oldenhof te bedanken voor het raadswerk. Lies wordt fractieassistent en Chris Bultje neemt haar taak als fractievoorzitter van de PvdA over.

Foto's (Jan van Heerde) vindt u in de kantlijn op deze website.

De vergadering is hier terug te luisteren.

Na afloop van de vergadering wordt door raadslid Jan van Heerde een Kerstgroet uitgedeeld in de vorm van een rol pepermunt met de tekst:

THE *KING" IS BORN. GEZEGENDE KERSTDAGEN! En deze groet is ook voor u/jou!