Nieuws van politieke partijen in Loppersum inzichtelijk

507 documenten

Raadsvergadering 24 februari 2019 Werkplein Fivelingo

ChristenUnie ChristenUnie Loppersum 25-02-2020 15:44

https://loppersum.christenunie.nl/k/news/view/1311153/349520/fivelingoWethouder Schollema voegt tijdens de opening van deze raadsvergadering het agendapunt "Taskforce Werkplein Fivelingo" toe als opinieert agendapunt.

De ChristenUnie had vanavond niet het plan om vragen te stellen over dit onderwerp, maar nu de verantwoordelijk wethouder het voorstel heeft gedaan om dit als een opiniëerd agendpunt op te nemen willen we hier toch iets over zeggen.Er zijn de afgelopen weken een aantal ontwikkelingen geweest bij Werkplein Fivelingo.

Niet alleen de betrokken mensen van Werkplein Fivelingo, maar ook de fractie van de ChristenUnie maakt zich hier ernstig zorgen over. We willen ze hier toch even benoemen:

De situatie bij Biopack die een deel van het pand van Werkplein huurt. Uit de media hebben we begrepen dat dit bedrijf inmiddels surseance van betaling heeft aangevraagd.We zijn benieuwd naar de actuele situatie. Mocht dit bedrijf het financieel niet gaan redden dan heeft dit uiteraard gevolgen voor de werkgelegenheid. Daarnaast heeft dit ook financiële consequenties -met betrekking tot de begroting- tot gevolg. Wat kunt u ons hierover melden? Mocht het zo zijn dat we hiermee een broedende kip storen, wilt u dit dan tegen haar zeggen, dat dit niet onze bedoeling is. Werkzoekenden in de Eemsdelta-gemeente voelden zich geschonden in hun privacy door de ‘activeringsgesprekken’ van Werkplein Fivelingo. Een zeer ernstige zaak vinden we. Wat is er gedaan om dit te herstellen en wat is er gedaan of wat gaat er gebeuren om dit in de toekomst te voorkomen?

Deze bijdrage van Jan van Heerde en de reactie van wethouder Bé Schollema is hier terug te luisteren.

Raadsvergadering 24 februari 2019 Werkplein Fivelingo

ChristenUnie ChristenUnie Loppersum 25-02-2020 15:44

https://loppersum.christenunie.nl/k/n17824/news/view/1311153/187657/fivelingoWethouder Schollema voegt tijdens de opening van deze raadsvergadering het agendapunt "Taskforce Werkplein Fivelingo" toe als opinieert agendapunt.

De ChristenUnie had vanavond niet het plan om vragen te stellen over dit onderwerp, maar nu de verantwoordelijk wethouder het voorstel heeft gedaan om dit als een opiniëerd agendpunt op te nemen willen we hier toch iets over zeggen.Er zijn de afgelopen weken een aantal ontwikkelingen geweest bij Werkplein Fivelingo.

Niet alleen de betrokken mensen van Werkplein Fivelingo, maar ook de fractie van de ChristenUnie maakt zich hier ernstig zorgen over. We willen ze hier toch even benoemen:

De situatie bij Biopack die een deel van het pand van Werkplein huurt. Uit de media hebben we begrepen dat dit bedrijf inmiddels surseance van betaling heeft aangevraagd.We zijn benieuwd naar de actuele situatie. Mocht dit bedrijf het financieel niet gaan redden dan heeft dit uiteraard gevolgen voor de werkgelegenheid. Daarnaast heeft dit ook financiële consequenties -met betrekking tot de begroting- tot gevolg. Wat kunt u ons hierover melden? Mocht het zo zijn dat we hiermee een broedende kip storen, wilt u dit dan tegen haar zeggen, dat dit niet onze bedoeling is. Werkzoekenden in de Eemsdelta-gemeente voelden zich geschonden in hun privacy door de ‘activeringsgesprekken’ van Werkplein Fivelingo. Een zeer ernstige zaak vinden we. Wat is er gedaan om dit te herstellen en wat is er gedaan of wat gaat er gebeuren om dit in de toekomst te voorkomen?

Deze bijdrage van Jan van Heerde en de reactie van wethouder Bé Schollema is hier terug te luisteren.

Meeschrijven met het programma ChristenUnie Eemsdelta 2021-2026

ChristenUnie ChristenUnie Loppersum 10-02-2020 10:34

https://loppersum.christenunie.nl/k/n17824/news/view/1310162/187657/80284182_571858163658928_5983599504501243904_o.jpgWethouders, raadsleden en fractieassistenten van de ChristenUnie in de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum starten binnenkort met het (mee)schrijven van het verkiezingsprogramma voor de ChristenUnie Eemsdelta…..Help en schrijf jij mee?

De bedoeling is dat de bestaande verkiezingsprogramma’s van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum worden samengevoegd, geactualiseerd en voorzien van belangrijke speerpunten. Zo gaan we een sterk verkiezingsprogramma schrijven voor onze mooie en veelzijdige gemeente Eemsdelta. Het concept verkiezingsprogramma Eemsdelta 2021-2026 wordt uiteindelijk voorgelegd aan de ledenvergadering ChristenUnie, ter definitieve vaststelling. Iedereen mag een bijdrage aanleveren, graag zelfs! Een CU-sje sturen mag ook...... Een CU-sje is te vergelijken met de visje-spreuken. Voorbeeld:

https://loppersum.christenunie.nl/k/n17824/news/view/1310162/187657/Knipsel.JPG

Bestaand programma Appingedam

Bestaand programma Delfzijl

Bestaand programma Loppersum

Ter bevordering van de leesbaarheid is het programma ingedeeld in tien hoofdstukken:

Betrouwbare overheid Veiligheid Zorg Gezin, jeugd en onderwijs Werk en inkomen Kunst, cultuur en sport Economie Energie, klimaat en milieu Wonen en ruimte Mobiliteit

Je bijdrage -met vermelding om welk hoofdstuk het gaat- kun je hier op de website onder “reactie” schrijven, maar mag ook rechtstreeks naar jan.van.heerde@outlook.com Graag vóór 15 april 2020 aanleveren.Ik zorg dat het bij de betreffende schrijver terecht komt. Alvast bedankt voor je bijdrage!

Jan van Heerderaadslid ChristenUnie gemeente Loppersum

Meeschrijven met het programma ChristenUnie Eemsdelta 2021-2026

ChristenUnie ChristenUnie Loppersum 10-02-2020 10:34

https://loppersum.christenunie.nl/k/news/view/1310162/349520/80284182_571858163658928_5983599504501243904_o.jpgWethouders, raadsleden en fractieassistenten van de ChristenUnie in de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum starten binnenkort met het (mee)schrijven van het verkiezingsprogramma voor de ChristenUnie Eemsdelta…..Help en schrijf jij mee?

De bedoeling is dat de bestaande verkiezingsprogramma’s van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum worden samengevoegd, geactualiseerd en voorzien van belangrijke speerpunten. Zo gaan we een sterk verkiezingsprogramma schrijven voor onze mooie en veelzijdige gemeente Eemsdelta. Het concept verkiezingsprogramma Eemsdelta 2021-2026 wordt uiteindelijk voorgelegd aan de ledenvergadering ChristenUnie, ter definitieve vaststelling. Iedereen mag een bijdrage aanleveren, graag zelfs! Een CU-sje sturen mag ook...... Een CU-sje is te vergelijken met de visje-spreuken. Voorbeeld:

https://loppersum.christenunie.nl/k/news/view/1310162/349520/Knipsel.JPG

Bestaand programma Appingedam

Bestaand programma Delfzijl

Bestaand programma Loppersum

Ter bevordering van de leesbaarheid is het programma ingedeeld in tien hoofdstukken:

Betrouwbare overheid Veiligheid Zorg Gezin, jeugd en onderwijs Werk en inkomen Kunst, cultuur en sport Economie Energie, klimaat en milieu Wonen en ruimte Mobiliteit

Je bijdrage -met vermelding om welk hoofdstuk het gaat- kun je hier op de website onder “reactie” schrijven, maar mag ook rechtstreeks naar jan.van.heerde@outlook.com Graag vóór 15 april 2020 aanleveren.Ik zorg dat het bij de betreffende schrijver terecht komt. Alvast bedankt voor je bijdrage!

Jan van Heerderaadslid ChristenUnie gemeente Loppersum

Interview Peter van Campenhout (Havenstad FM) met raadslid Jan van Heerde (CU)

ChristenUnie ChristenUnie Loppersum 28-01-2020 13:55

https://loppersum.christenunie.nl/k/news/view/1310292/349520/IMG_9635.JPGVanmorgen was er een opname van Havenstad FM voor het radioprogramma "ik geef een uurtje door". Peter van Campenhout praat met Jan van Heerde, raadslid ChristenUnie Loppersum, over de nieuwe gemeente Eemsdelta.....

De uitzending is aanstaande zondag 2 februari 2020 te beluisteren tussen 14.00 - 15.00 uur.Havenstad FM, in de ether op 105.4 en op kanaal 104.1

De live uitzending kunt u hier beluisteren.

Op een later tijdstip kunt u de uitzending hier ook terugluisteren.

https://loppersum.christenunie.nl/k/news/view/1310292/349520/IMG_9632.JPG

"eigen bijdrage".

Interview Peter van Campenhout (Havenstad FM) met raadslid Jan van Heerde (CU)

ChristenUnie ChristenUnie Loppersum 28-01-2020 13:55

https://loppersum.christenunie.nl/k/n17824/news/view/1310292/187657/IMG_9635.JPGVanmorgen was er een opname van Havenstad FM voor het radioprogramma "ik geef een uurtje door". Peter van Campenhout praat met Jan van Heerde, raadslid ChristenUnie Loppersum, over de nieuwe gemeente Eemsdelta.....

De uitzending is aanstaande zondag 2 februari 2020 te beluisteren tussen 14.00 - 15.00 uur.Havenstad FM, in de ether op 105.4 en op kanaal 104.1

De live uitzending kunt u hier beluisteren.

Op een later tijdstip kunt u de uitzending hier ook terugluisteren.

https://loppersum.christenunie.nl/k/n17824/news/view/1310292/187657/IMG_9632.JPG

"eigen bijdrage".

Raadsvergadering 27 januari 2020 Het Lopster Dorpenprogramma

ChristenUnie ChristenUnie Loppersum 28-01-2020 12:36

https://loppersum.christenunie.nl/k/news/view/1310286/349520/Logo_aanschuiven in___.pngEen programma van, voor en door de inwoners van de 17 dorpen in de gemeente Loppersum! Het Lopster dorpenprogramma hebben we samen met de inwoners gemaakt, en zal ook gezamenlijk worden uitgevoerd. We hebben het gevuld met oplossingen, acties en projecten. Met dit programma kunnen we bouwen aan een toekomst!...

Leefbaarheid begint met een goede woning. De verzilverlening biedt een extra mogelijkheid (57+) om comfortabeler en duurzamer te maken ook als je zelf de middelen niet direct hebt. Een goede zaak alleen bestaat er wel enige zorg over de financiële risico's voor de gemeente. Inzet van de overwaarde voor woningverbetering. En aflossing pas bij verkoop. Maar we hebben ervaren dat de overwaarde wel kan verdampen bij het inzakken van de woningmarkt. Waardoor de verzilverlening ”onder water” kan komen te staan. Daarom graag wel een goede financiële inbedding via SVN zoals bijv. bij de blijverslening ook is gebeurd.

Bij "samen zorgen" graag een goede afstemming en samenwerking met de Zorgcoöperaties. Er word door vrijwilligers al veel zorg verleend, afstemming van professionele- en vrijwilligers zorg zou zo beter kunnen. Bijvoorbeeld door een gezamenlijk zorgloket in de dorpen. Zo kan noaberschap meer handen en voeten worden gegeven door de kwaliteit van de professionele zorg te combineren met de graag uitgestoken handen en voeten van de vrijwilligers op het dorp.

Energiecoöperaties zijn al hard bezig met samen verduurzamen. Initiatieven die door hen worden genomen vragen niet alleen om een goede medewerking en facilitering door de gemeente maar ook om financiële stimuleringsregelingen om nieuwe plannen en technieken een goede kans te geven. Geef niet alleen het warmtenet maar die andere initiatieven een goede stimulans op deze wijze.

Veel moet nog verder uitgewerkt, maar in het Dorpenprogramma staan er goede aanzetten voor. Voor ons blijft belangrijk om de dorpen -lees inwoners- er bij te blijven betrekken. Ideeën zijn aangedragen, nu vooral ook zaak om initiatieven te stimuleren en te faciliteren zowel nu in Loppersum als straks in Eemsdelta.

Raadsvergadering 27 januari 2020 Het Lopster Dorpenprogramma

ChristenUnie ChristenUnie Loppersum 28-01-2020 12:36

https://loppersum.christenunie.nl/k/n17824/news/view/1310286/187657/Logo_aanschuiven in___.pngEen programma van, voor en door de inwoners van de 17 dorpen in de gemeente Loppersum! Het Lopster dorpenprogramma hebben we samen met de inwoners gemaakt, en zal ook gezamenlijk worden uitgevoerd. We hebben het gevuld met oplossingen, acties en projecten. Met dit programma kunnen we bouwen aan een toekomst!...

Leefbaarheid begint met een goede woning. De verzilverlening biedt een extra mogelijkheid (57+) om comfortabeler en duurzamer te maken ook als je zelf de middelen niet direct hebt. Een goede zaak alleen bestaat er wel enige zorg over de financiële risico's voor de gemeente. Inzet van de overwaarde voor woningverbetering. En aflossing pas bij verkoop. Maar we hebben ervaren dat de overwaarde wel kan verdampen bij het inzakken van de woningmarkt. Waardoor de verzilverlening ”onder water” kan komen te staan. Daarom graag wel een goede financiële inbedding via SVN zoals bijv. bij de blijverslening ook is gebeurd.

Bij "samen zorgen" graag een goede afstemming en samenwerking met de Zorgcoöperaties. Er word door vrijwilligers al veel zorg verleend, afstemming van professionele- en vrijwilligers zorg zou zo beter kunnen. Bijvoorbeeld door een gezamenlijk zorgloket in de dorpen. Zo kan noaberschap meer handen en voeten worden gegeven door de kwaliteit van de professionele zorg te combineren met de graag uitgestoken handen en voeten van de vrijwilligers op het dorp.

Energiecoöperaties zijn al hard bezig met samen verduurzamen. Initiatieven die door hen worden genomen vragen niet alleen om een goede medewerking en facilitering door de gemeente maar ook om financiële stimuleringsregelingen om nieuwe plannen en technieken een goede kans te geven. Geef niet alleen het warmtenet maar die andere initiatieven een goede stimulans op deze wijze.

Veel moet nog verder uitgewerkt, maar in het Dorpenprogramma staan er goede aanzetten voor. Voor ons blijft belangrijk om de dorpen -lees inwoners- er bij te blijven betrekken. Ideeën zijn aangedragen, nu vooral ook zaak om initiatieven te stimuleren en te faciliteren zowel nu in Loppersum als straks in Eemsdelta.

Naam Voedselbank ADL gewijzigd naar Voedselbank Eemsdelta

ChristenUnie ChristenUnie Loppersum 14-01-2020 16:12

https://loppersum.christenunie.nl/k/news/view/1283398/349520/IMG_1748.JPGDe naam van de Voedselbank voor inwoners uit de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum is aangepast. De nieuwe naam is Voedselbank Eemsdelta, en sluit hiermee naadloos aan op de komende herindeling van bovengenoemde gemeenten, die vanaf 1 januari 2021 samen verder gaan als Gemeente Eemsdelta....

De website en het e-mailadres van de Voedselbank Eemsdelta zijn inmiddels aangepast. Alle informatie over bijvoorbeeld de contactgegevens of het aanvragen van ondersteuning is te vinden op de website: www.voedselbankeemsdelta.nl.

De toekenningscriteria om in aanmerking te komen voor ondersteuning door de voedselbank zijn op 1 januari 2020 aangepast. Door de maximale aftrek van maandelijkse uitgaven voor bijvoorbeeld zorgverzekeringen en vervoer te verruimen, komen misschien meer mensen in aanmerking voor ondersteuning door de voedselbank.  De hulp die de Voedselbank Eemdelta biedt, is bedoeld om mensen/gezinnen tijdelijk een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun financiële problemen. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een voedselpakket? Ga dan naar de website van de voedselbank en bekijk de nieuwe criteria. www.voedselbankeemsdelta.nl/pagina/criteria

Ook u kunt de Voedselbank op diverse manieren steunen:

Een gift overmaken op nummer NL80 RABO 0122 2957 30 ten name van Stichting Voedselbank Eemsdelta te Delfzijl. Vermeld als kenmerk of het om een maandelijkse- of een éénmalige donatie gaat. Sparen van Douwe Egberts punten.  Meewerken bij inzamelingsacties van verenigingen, kerkgenootschappen e.d. Bedrijven: Gratis voedsel beschikbaar stellen. Bedrijven kunnen hun gedoneerde goederen bovendien kapitaliseren en voor de fiscus als gift aanmerken (ANBI). Helpen is verder aantrekkelijk vanuit de filosofie van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Jammer dat de Voedselbanken bestaan, mooi dat ze er zijn!www.voedselbankeemsdelta.nlDeze bijdrage is van Jan van Heerderaadslid ChristenUnie Loppersum.

Naam Voedselbank ADL gewijzigd naar Voedselbank Eemsdelta

ChristenUnie ChristenUnie Loppersum 14-01-2020 16:12

https://loppersum.christenunie.nl/k/n17824/news/view/1283398/187657/IMG_1748.JPGDe naam van de Voedselbank voor inwoners uit de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum is aangepast. De nieuwe naam is Voedselbank Eemsdelta, en sluit hiermee naadloos aan op de komende herindeling van bovengenoemde gemeenten, die vanaf 1 januari 2021 samen verder gaan als Gemeente Eemsdelta....

De website en het e-mailadres van de Voedselbank Eemsdelta zijn inmiddels aangepast. Alle informatie over bijvoorbeeld de contactgegevens of het aanvragen van ondersteuning is te vinden op de website: www.voedselbankeemsdelta.nl.

De toekenningscriteria om in aanmerking te komen voor ondersteuning door de voedselbank zijn op 1 januari 2020 aangepast. Door de maximale aftrek van maandelijkse uitgaven voor bijvoorbeeld zorgverzekeringen en vervoer te verruimen, komen misschien meer mensen in aanmerking voor ondersteuning door de voedselbank.  De hulp die de Voedselbank Eemdelta biedt, is bedoeld om mensen/gezinnen tijdelijk een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun financiële problemen. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een voedselpakket? Ga dan naar de website van de voedselbank en bekijk de nieuwe criteria. www.voedselbankeemsdelta.nl/pagina/criteria

Ook u kunt de Voedselbank op diverse manieren steunen:

Een gift overmaken op nummer NL80 RABO 0122 2957 30 ten name van Stichting Voedselbank Eemsdelta te Delfzijl. Vermeld als kenmerk of het om een maandelijkse- of een éénmalige donatie gaat. Sparen van Douwe Egberts punten.  Meewerken bij inzamelingsacties van verenigingen, kerkgenootschappen e.d. Bedrijven: Gratis voedsel beschikbaar stellen. Bedrijven kunnen hun gedoneerde goederen bovendien kapitaliseren en voor de fiscus als gift aanmerken (ANBI). Helpen is verder aantrekkelijk vanuit de filosofie van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Jammer dat de Voedselbanken bestaan, mooi dat ze er zijn!www.voedselbankeemsdelta.nlDeze bijdrage is van Jan van Heerderaadslid ChristenUnie Loppersum.