Nieuws van politieke partijen in Medemblik inzichtelijk

1899 documenten

Jong en eenzaam | Medemblik

GroenLinks GroenLinks Medemblik 10-10-2019 00:00

De laatste tijd staat het thema “Eenzaamheid” volop in de belangstelling. Op radio, tv en in kranten wordt er veel aandacht aan geschonken en op internet vind je tientallen sites met verwijzingen naar studies, artikelen, boeken en onderzoeken over dit onderwerp. Ook was er “De week van de eenzaamheid”, begin oktober.

Het zijn zeker niet alleen ouderen die, door het wegvallen van dierbaren en een gebrekkige mobiliteit, hiermee kampen. Ook het aantal jongeren die zich chronisch eenzaam voelt groeit. 14% van onze jongeren las ik ergens. Bij jongeren ligt de oorzaak in pestgedrag, zich niet kunnen meten met succesverhalen en beelden van hun nabije omgeving op Facebook en Instagram en het moeilijk aansluiting kunnen vinden met gelijkgestemden. We kunnen dus best wel spreken van een maatschappelijk probleem. Gelukkig zijn er organisaties die zich dit aantrekken en is er veel te vinden op internet voor mensen die hulp zoeken. Eén zo’n site voor jongeren is www.join-us.nu. Daar worden allerlei zaken aangeboden, want…… niet iedereen houdt van drukke evenementen of sport, als manier om vrienden te maken en anderen te ontmoeten. Een probleem daarbij is evenwel dat zowel jongeren als ouderen zich niet altijd bewust zijn van hun eenzame gevoelens, zich gewoon ongelukkig voelen of zich schamen om ervoor uit te komen. Daar ligt een taak voor de naaste omgeving. Vorig jaar las ik ergens “Iedereen is tegenwoordig zo druk”. Wanneer nemen we de rust en de tijd om eens stil te staan om onze naasten echt aan te kijken en oprecht te vragen hoe het gaat? Dat is een andere vorm van communiceren dan plaatjes posten en kijken op internet. Maar wel één met echte aandacht.

Ria Manshanden GroenLinks Medemblik

Ria.manshanden@ziggo.nl   www.GroenLinksmedemblik.nl,  facebook.com/GLMedemblik

foto: Joanne van Dijk

Column in de Andijker: lachgas

CDA CDA VVD PvdA Medemblik 26-09-2019 12:28

Lachgas Afgelopen donderdag 19 september hield de raad van Medemblik zijn eerste vergadering na het zomerreces. Op de agenda stonden 4 raadsvoorstellen en 5 moties vreemd aan de orde van de dag. Een van de moties had als onderwerp: lachgas verbod en werd ingediend door het CDA ondersteund door VVD, Gemeente Belangen, PW2010, PvdA, BAMM en CU. De motie constateerde dat het gebruik van lachgas, als genotmiddel, de laatste jaren flink is gestegen. Hoewel lachgas sinds februari 2016 niet meer onder de geneesmiddelenwet valt, maar onder de Warenwet, is het gebruik van dit gas niet zonder risico’s. Dat die risico’s er zijn wordt ook onderschreven door o.a. het Trimbosinstituut, de GGD en de Jellinekkliniek. Naast gezondheidsrisico’s krijgen wij ook steeds meer klachten binnen van overlast in de buurt van plekken waar lachgas wordt verhandeld en gebruikt en van de rotzooi die in de openbare ruimte achterblijft. Voldoende argumenten voor de indieners om het college te verzoeken alle mogelijkheden na te gaan hoe, waar en wanneer het gebruik van en de handel in lachgas te ontmoedigen/te verbieden. Dan volgt er een debat, waarin de tegenstanders van deze motie aangeven dat alle risico’s van lachgas nog niet (helemaal) bekend zijn, het aantal gebruikers wel meevalt en dat verbieden juist uitnodigt tot gebruik. Voor wat betreft de risico’s en het aantal gebruikers kunnen we wachten tot het probleem zo groot is dat het niet meer beheersbaar is -zie hiervoor het voorbeeld van ons drugsbeleid - maar dan is het te laat. Verbieden heeft naar mijn mening wel zin. Natuurlijk is dingen doen wat niet mag spannend, maar houd dat ook spannend; stelen is verboden, te hard rijden ook, net als mishandeling en zo zijn er nog legio voorbeelden van verkeerd handelen, waarop gehandhaafd wordt. Bannen we daarmee het kwaad uit? Was het maar zo. Maar het is het waard op te treden om risico’s en overlast te beperken. Om niet over een aantal jaren te hoeven zeggen:”Hadden we maar eerder ingegrepen.” Piet Ligthart

Column Claudia: Jij maakt het verschil

CDA CDA Medemblik 24-09-2019 15:55

Het vergt wat doorzettingsvermogen en geduld maar dan kun je wel iets moois bereiken. Ruim een jaar geleden zijn we, na een tip van een inwoner, op bezoek geweest bij een wijkleercentrum. Dit is een samenwerkingsproject tussen de gemeente, het Horizon College en een aantal zorgorganisaties. Het wijkleercentrum beidt onderwijs op maat voor MBO-2 studenten. Zij krijgen door leren en werken ‘in de wijk’ meer kansen op de arbeidsmarkt. Inwoners ‘in de wijk’ die wat extra hulp nodig hebben, krijgen van hen aanvullende ondersteuning. Je kunt daarbij denken aan: wandelen, winkelen of koken met iemand die dit niet meer zelfstandig kan, voorlezen aan iemand die slecht ziet en helpen met het verzorgen van kleine huisdieren. Als positieve bijvangst worden mantelzorgers een beetje ontlast en kunnen de regelmatige bezoekjes van studenten eenzaamheid verminderen. Kortom een verrijking in de wijk. Zo’n wijkleercentrum leek ons een prachtige manier om (passend) onderwijs en zorg te verbinden. We hebben, via een motie, laten onderzoeken of dit in onze gemeente ook gevestigd kon worden. Onze motie is door alle raadsleden gesteund. Daarna hebben college, organisatie en diverse betrokken partijen veel energie in dit initiatief gestoken. En vlak voor het zomerreces er een lokatie is gevonden! Na de herfstvakantie gaan de eerste 25 leerlingen van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn starten vanuit het wijkleercentrum Wognum. Zij gaan het verschil maken in het leven van anderen. Een fantastisch resultaat van een mooi #CDA werkbezoek! Raadslid Claudia, CDA Medemblik claudia.selders@raadmedemblik.nl

Verstening en hitte Tot nu toe viel ...

GroenLinks GroenLinks Medemblik 04-09-2019 12:10

Verstening en hitte Tot nu toe viel het mee de hitte deze zomer. Alleen tegen het eind van juli sneuvelden hitterecords en vorige week toch nog een korte hittegolf. Een geplande fietstocht met een vriendin eind juli werd verplaatst. Kort daarna zijn we wel naar mijn oom te Appelscha gegaan om daar een paar dagen in echte stilte te zijn. Deze oom woont prachtig afgelegen in een boerderijtje met een grote tuin tussen akkers en eindeloze velden. De tocht erheen viel mee met aircondition in de auto. Maar vlak voor Appelscha te Nijeberkoop, waar we altijd koffie drinken in een leuk cafeetje, sloeg de hitte meedogenloos op ons neer toen we uitstapten. We waren benieuwd hoe heet het in Appelscha zou zijn. Ook daar heb je niet het altijd koele IJsselmeer briesje. Het viel mee. Het huis van mijn oom staat tussen veel groen, struiken en hoge bomen in de volle schaduw. De zon staat niet te branden op het dak en er is nauwelijks bestrating, wel enkele zand, grind en houtpaden. We hebben genoten in de koelte onder bomen en de zeldzame rust die daar heerst. Meer dan ooit drong deze vakantie tot me door hoe belangrijk het is dat mensen hun tuinen niet verstenen, maar inrichten met gras,vaste planten, bomen en struiken. Ze geven verkoeling en regenwater wordt beter geabsorbeerd door de vegetatie en de bodem. Tijdens zomerwandelingen of fietstochten zult ook u gemerkt hebben hoeveel koeler het onder bomen en struiken is en hoeveel heter op parkeerterreinen en pleinen. Ook de gemeente kan hier veel aan doen. In het openbare gebied, op pleinen, straten, terreinen, op daken en langs muren moet veel meer groen komen. Meer dan ooit blijkt hoe belangrijk bomen zijn. Ze geven schaduw en verkoeling,nemen water en CO2 op en zijn goed voor de biodiversiteit. Wij zullen erop toezien dat er meer groen komt en blijft. We hopen dat u dit ook zult doen. Ria Manshanden GroenLinks Medemblik https://medemblik.groenlinks.nl/nieuws/verstening-en-hitte

Verstening en hitte | Medemblik

GroenLinks GroenLinks Medemblik 04-09-2019 00:00

Tot nu toe viel het mee de hitte deze zomer. Alleen tegen het eind van juli sneuvelden hitterecords en vorige week toch nog een korte hittegolf.

Een geplande fietstocht met een vriendin eind juli werd verplaatst. Kort daarna zijn we wel naar mijn oom te Appelscha gegaan om daar een paar dagen in echte stilte te zijn. Deze oom woont prachtig afgelegen in een boerderijtje met een grote tuin tussen akkers en eindeloze velden. De tocht erheen viel mee met aircondition in de auto. Maar vlak voor Appelscha te Nijeberkoop, waar we altijd koffie drinken in een leuk cafeetje, sloeg de hitte meedogenloos op ons neer toen we uitstapten. We waren benieuwd hoe heet het in Appelscha zou zijn. Ook daar heb je niet het altijd koele IJsselmeer briesje. Het viel mee. Het huis van mijn oom staat tussen veel groen, struiken en hoge bomen in de volle schaduw. De zon staat niet te branden op het dak en er is nauwelijks bestrating, wel enkele zand, grind en houtpaden. We hebben genoten in de koelte onder bomen en de zeldzame rust die daar heerst. Meer dan ooit drong deze vakantie tot me door hoe belangrijk het is dat mensen hun tuinen niet verstenen, maar inrichten met gras, vaste planten, bomen en struiken. Ze geven verkoeling en regenwater wordt beter geabsorbeerd door de vegetatie en de bodem. Tijdens zomerwandelingen of fietstochten zult ook u gemerkt hebben hoeveel koeler het onder bomen en struiken is en hoeveel heter op parkeerterreinen en pleinen. Ook de gemeente kan hier veel aan doen. In het openbare gebied, op pleinen, straten, terreinen, op daken en langs muren moet veel meer groen komen. Meer dan ooit blijkt hoe belangrijk bomen zijn. Ze geven schaduw en verkoeling,nemen  water en CO2 op en zijn goed voor de biodiversiteit. Wij zullen erop toezien dat er meer groen komt en blijft. We hopen dat u dit ook zult doen. 

Ria.manshanden@raadmedemblik.nl www.GroenLinksmedemblik.nl, facebook.com/GLMedemblik    

Dankzij de inspanningen van Team ...

CDA CDA Medemblik 02-09-2019 09:53

Dankzij de inspanningen van Team Sportservice West-Friesland, nadat onze motie eind 2017 door de raad is aangenomen, is het zover; aanstaande zondag 8 september 2019 zijn de Special Olympics Nationaal Evenement in #Wervershoof Gemeente Medemblik! Ons uiteindelijke doel als #CDA is, om de Regionale #SpecialOlympics in onze gemeente te laten plaatsvinden. Om kansrijk te zijn, moeten we starten met een succesvol evenement onder de vlag van de Special Olympics Nederland. Tijdens dit toernooi, voor mensen met een verstandelijke beperking, staan de sporten handbal en skeeleren op het programma. Daarnaast zijn er voor deze doelgroep ook andere sportieve activiteiten georganiseerd. Meer info over locatie en tijden ➡️ https://specialolympics.nl/evenementen/nationaal-handbal-en-inline-skaten-evenement-in-medembik/ Zondag is het dus zover; wees welkom en geniet! Want zoals Peter Heerschop het heeft verwoord: “Een beperking? Sporters met een beperking hebben een enorm talént, om te genieten én om anderen te laten genieten”. Met dank aan Els van den Bosch voor het indienen van de motie!

Beter laat dan nooit... Column ...

CDA CDA Medemblik 27-08-2019 13:47

Beter laat dan nooit... Column #zonneweiden van raadslid Simon Commandeur in het gemeentenieuws van Gemeente Medemblik op 15 augustus.

Vakantie is Voorbij... vanavond de ...

CDA CDA Medemblik 26-08-2019 10:27

Vakantie is Voorbij... vanavond de eerste bijeenkomst voor gemeenteraad & commissieleden Gemeente Medemblik over... onze nieuwe vergaderstijl! 💚 Foto: Saskia en Claudia #teamcda

Column in de Andijker: Terras of een korte geschiedenisles

CDA CDA Medemblik 23-08-2019 11:16

We spraken af bij het bronzen beeld van Columbus in Barcelona. Kan niet missen, want dit monument is wel 30 meter hoog. Opgetogen constateerde ik dat mijn zus en haar oudste alles over Columbus wisten, met dank aan een toets die haar dochter (VWO5) recent deed en haar moeder-mijn-zus haar overhoorde. Liever geen geschiedenisles, we kiezen voor een terras op de Ramblas en brengen een bezoek aan de ongelooflijk spectaculaire Boqueria Markt, één van de grootste versmarkten van Spanje en ter wereld. Het enorme aanbod aan fruit, groente, vis, vlees en kaas wordt overspannen door een mooie 19e-eeuwse gietijzeren overkapping. Met mijn drang tot kennisoverdracht kon ik het niet laten om door de mooie wijk Barri Gòtic te slenteren. Je vindt in deze oudste wijk van het stadscentrum mooie pleinen, een kathedraal en overblijfselen vanuit de Middeleeuwen en de Romeinse tijd orakelde ik maar door. Als vanzelfsprekend volgden ze me door een steeg met Catalaanse vlaggen en gelukkig overviel mij een moment van zelfreflectie. Mijn geldingsdrang en eindeloze neiging tot het overbrengen van informatie hoeft niet altijd en overal. Ik wil graag mensen vertegenwoordigen, mensen aan het denken zetten. Maar dat kan straks wel weer, na het reces. Opgetogen kochten we samen slippers in zo’n leuke Ale Hop souvenirwinkel en namen nog een roseetje op nog een terrasje. En wat héb ik een leuke dag gehad! Els van den Bosch