Nieuws van politieke partijen in Molenwaard inzichtelijk

374 documenten

ChristenUnie blijft zoeken naar oplossing voor oude gemeentehuis Streefkerk

ChristenUnie ChristenUnie Molenwaard 08-04-2021 07:07

https://molenlanden.christenunie.nl/k/n30504/news/view/1370352/1132123/thumbnail_Foto gemeentehuis Streefkerk.jpgSTREEFKERK • De ChristenUnie (CU) in Molenlanden heeft opnieuw vragen gesteld aan het gemeentebestuur over het oude gemeentehuis aan de Kerkstraat 31 in Streefkerk.

Omdat het ernaast gelegen horecagebouw van de Vijf Lelies ingedeeld is in categorie 3 (zware horeca), worden de mogelijkheden voor herontwikkeling en bewoning van de Kerkstraat 31 zeer beperkt. CU zou graag willen dat de Vijf Lelies wordt ingedeeld in categorie 2, net als Café & Eterij ’t Centrum in het dorp.

“Boven en naast ‘t Centrum wordt gewoond en dat levert geen problemen op terwijl, in normale tijden, ‘t Centrum veel vaker open is dan De Vijf Lelies”, stelt Pieter van Bruggen van de ChristenUnie. “In De Vijf Lelies wordt slechts een aantal keer per jaar een (groot) feest gehouden. Het lijkt onlogisch om daarom gelijk te spreken van ‘zware horeca’ oftewel nachthoreca. Kortom, is categorie 3 noodzakelijk en waarom kan er wel boven/naast ‘t Centrum worden gewoond en niet naast De Vijf Lelies?”

ChristenUnie Molenlanden wil weten of de huidige bedrijfsvoering van de Vijf Lelies kan worden voortgezet als dit pand wordt ingedeeld volgens categorie 2.

Het ernaast gelegen pand aan de Kerkstraat 31 blijkt al jaren een lastig dossier. Er zijn allerlei pogingen ondernomen om tot een oplossing te komen, maar zonder resultaat. Met de geplande herinrichting van de Kerkstraat in het vizier (riolering is al gedaan) is het volgens de ChristenUnie nog belangrijker dat er een oplossing komt voor het voormalige gemeentehuis.

Ook de veiligheid speelt een rol. Recent zijn er namelijk weer een aantal dakpannen naar beneden gevallen.

Bron: Het Kontakt d.d. 7 april 2021

https://www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/239497/christenunie-blijft-zoeken-naar-oplossing-voor-oude-gemeentehui#

ChristenUnie Molenlanden plant bomen bij Wellantcollege De Bossekamp

ChristenUnie ChristenUnie Molenwaard 31-03-2021 14:37

https://molenlanden.christenunie.nl/k/n30504/news/view/1368890/1132123/fotobomencu.jpgOTTOLAND • ChristenUnie-fractieleden Harry Stam en Leo Timmer hebben dinsdag 16 maart in de schooltuin van Wellantcollege de Bossekamp jonge bomen geplant in het kader van de bomenreddingsactie van de ChristenUnie.

Dit gebeurde onder de noemer #PlantenVoorDeToekomst. Teamleiders Hijlke Wijnja en Sjaak Kreeft en praktijkdocent Bert Toet namen de boompjes dankbaar in ontvangst.

Fractielid Harry Stam: “Het planten van jonge bomen zien we als een investering in de toekomst van de jeugd. Deze bomen dragen bij aan biodiversiteit, schone lucht en zo ook aan onze gezondheid en die van de volgende generatie.”

Teamleider Sjaak Kreeft: “Het zou mooi zijn om de boompjes na een paar jaar te verplaatsen naar de basisschool, om ze zo nog meer toekomst te geven.”

In het landelijke verkiezingsprogramma zet de ChristenUnie in op uitbreiding van het bosareaal met 10%. Omgerekend zijn dat 55.000 voetbalvelden. Dat is goed voor zowel de biodiversiteit als het vastleggen van CO2. De bomen die de partij de komende dagen plant zijn inheemse bomen/heesters, en dragen daarmee bij aan de biodiversiteit.

Duurzame oplossingen uit Molenlanden onderweg naar Den Haag

ChristenUnie ChristenUnie Molenwaard 31-03-2021 14:31

https://molenlanden.christenunie.nl/k/n30504/news/view/1368886/1132123/157615082_2798204773827370_3447048173585852365_n.jpgLeden van de ChristenUnie in gemeente Molenlanden hebben zaterdag meegefietst in een estafette naar Den Haag. Met de actie willen ze aandacht vragen voor lokale oplossingen die een bijdrage leveren aan het beschermen van de aarde.

ChristenUnie kandidaat Mirjam Kollenstaart en bestuurslid Gerard Kemkes stapten afgelopen zaterdag zelf op de fiets om hun lokale oplossing naar Den Haag te brengen. In Alblasserdam gaven ze de estafettekoker met het duurzame, lokale initiatief over aan de volgende groep. “Wij kiezen voor een aarde die we netjes door willen geven aan volgende generaties. Het goed benutten van het grasland door boeren zoals Jan Vonk uit Goudriaan, draagt hier op een mooie manier aan bij en wij geven deze oplossing mee als inspiratie voor heel Nederland. Als melkveehouder uit het westelijk veenweide gebied is Jan Vonk dagelijks betrokken op gras en veengrond. Dit gebied heeft eigen uitdagingen met als belangrijkste de bodemdaling en de strijd om de ruimte. In de Alblasserwaard is heel veel gras en het is een uitdaging om dit goed te benutten. Hij doet dit o.a. door: weidegang, verser kun je het koeien niet geven en er is geen aanvoer nodig van eiwit uit Zuid-Amerika, door het gehoorzamen van de bodem, waardoor je minder CO2 uitstoot krijgt en door het gebruiken van de oude grasmat, dit zorgt voor meer biodiversiteit. “

Laat in de middag kwamen alle routes samen in Amersfoort. Daar werden alle lokale oplossingen in ontvangst genomen door Carla Dik en Pieter Grinwis, die alle initiatieven meenamen naar Den Haag. “Ons ideaal is om de aarde zó te beheren, dat we rekening houden met anderen. We mogen genieten van de aarde en moeten hem netjes doorgeven aan volgende generaties. Al deze lokale oplossingen geven ons hoop dat dat ook echt lukt. Ze inspireren ons, want ze voeden onze hoop en versterken onze daadkracht” aldus Carla Dik en Pieter Grinwis

Molenlanden gaat starters op de woningmarkt helpen met een starterslening

ChristenUnie ChristenUnie Molenwaard 03-03-2021 15:12

https://molenlanden.christenunie.nl/k/n30504/news/view/1365062/1132123/Rijtjeshuis.jpgMolenlanden - Op 2 maart 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het instellen van een starterslening om starters op de woningmarkt een extra duwtje in de rug te geven. Lees hieronder de bijdrage van raadslid Leo Timmer tijdens het debat.

Voorzitter, wij kunnen van harte instemmen met het voorstel om een starterslening in het leven te roepen in Molenlanden! De starterslening is een eenvoudige en snelle renteloze lening die in ruim 200 gemeenten wordt toegepast. Zeker nu de koopmarkt dusdanig is, dat men vrijwel standaard hoger moet bieden dan de vraagprijs (volgens het CBS gemiddeld 9,3%). De regeling kan voor de starter net het verschil maken om een huis te kopen. Want: helaas zien we dat de bouw van nieuwe betaalbare woningen moeizaam van de grond komt. Zelfs de pilot Tiny en Small houses is helaas nog geen groot succes. Dan blijft alleen de bestaande bouw over en van die markt weten we dat die zeer krap is. Als ChristenUnie grijpen we daarom iedere mogelijkheid aan om starters op de woningmarkt te helpen. 

Hoger bedrag

Omdat wij het voorstel van het college om de maximale aankoopprijs te bepalen op 250.000 euro te laag vinden dienen wij samen met Progressief Molenlanden, CDA en Doe Mee Molenlanden een amendement in om de prijs te verhogen naar 275.000 euro. Vanwege de huidige woningmarkt is een hoger bedrag realistischer. 

Terugkeerders

Ook mensen die eerder in Molenlanden hebben gewoond, moeten een kans krijgen. Jongeren die elders een opleiding hebben gevolgd en personen die om andere redenen de gemeente hebben verlaten moeten van de starterslening gebruik kunnen maken als zij binnen vijftien jaar terugkeren. Om deze termijn in het voorstel te krijgen dienen wij samen met Progressief Molenlanden, CDA en Doe Mee Molenlanden een amendement in. 

Raadsvergadering

Beide amendementen zijn aangenomen! Alleen VVD en SGP stemden tegen.

Het Kontakt

Het Kontakt heeft een artikel geplaatst met het verslag van de raadsvergadering. Het verslag is te lezen door te klikken op onderstaande link:

https://www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/238229/molenlanden-helpt-starters-woningmarkt-vvd-en-sgp-vinden-risico

Kiezen voor wat écht telt!

ChristenUnie ChristenUnie Molenwaard 03-03-2021 14:49

https://molenlanden.christenunie.nl/k/n30504/news/view/1365056/1132123/Kiezen voor wat echt telt - tekst.jpgNederland - De ChristenUnie gaat de verkiezingen voor de Tweede Kamer in met een fors verkiezingsprogramma van maar liefst 141 pagina's! De belangrijkste hoopvolle keuzes hebben wij op een rij gezet.

1. We verlangen naar een samenleving waarin we aandacht hebben voor elkaar en voor Gods schepping. We staan voor een overheid die een bondgenoot van burgers is en kiest voor wat écht telt.

2. We zien Nederland als een land van gedeelde waarden. Met ruimte om van elkaar te verschillen, maar ook een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid voor onze democratie en rechtsstaat. We staan pal voor (geestelijke) vrijheden, zoals vrijheid van godsdienst en onderwijs.

3. We willen dat er meer ruimte komt om naar elkaar om te zien. Niet altijd werk, werk, werk, maar ook tijd voor het gezins- en familieleven, vrijwilligerswerk en mantelzorg.

4. We vertrouwen op de veerkracht van de samenleving en versterken initiatieven van onderop. Zorgzame dorpen, stadsdelen, buurten en burgercoöperaties krijgen alle ruimte en steun van de overheid om onderling te zorgen voor goede zorg, duurzame energie of het openhouden van een buurthuis.

5. We willen de zorg dichterbij in de regio organiseren, zodat zorgverleners elkaar kennen, beter samenwerken en patiënten meer invloed hebben. We willen goede, zinvolle zorg en meer geld naar preventie. Met oog voor de grenzen aan de maakbaarheid van ons leven.

6. We staan pal voor de beschermwaardigheid van het leven, van het begin tot het einde. We zorgen ervoor dat mensen waardig ouder kunnen worden en komen op voor ongeboren leven, met betere hulp en begeleiding.

7. We werken aan onderwijs dat gaven en talenten tot bloei brengt. We willen minder prestatiedruk op jongeren, daarom schaffen we het leenstelsel af. Goed onderwijs, meer zeggenschap en waardering voor leraren en ruimte voor ouders om een school te kiezen die past bij hun levensovertuiging.

8. We strijden voor gerechtigheid voor mensen in een kwetsbare positie, omdat ieder mens waardevol is en geschapen naar Gods beeld. Dat betekent bijvoorbeeld dat we niet wegkijken bij het grote onrecht van mensenhandel in de prostitutie. En dat we opkomen voor een drugsvrije samenleving, waarin levens van jonge mensen niet meer worden verwoest door de drugsmaffia.

9. We willen een rechtvaardiger migratiebeleid, met meer grip. Waarin we ruimhartig kwetsbare vluchtelingen opvangen en een einde maken aan inhumane omstandigheden zoals op Lesbos. Strenger omgaan met arbeidsmigratie en het onrecht dat daarmee samenhangt. En betere integratie door kleinschalige lokale opvang, in plaats van grote asielzoekerscentra.

10. We kiezen voor een economie waarin niet maximale groei, maar de bloei van mensen en de samenleving centraal staat. Met ruimte voor (familie)bedrijven om duurzaam te ondernemen en een arbeidsmarkt met minder verschillen en meer zekerheid.

11. We willen dat de overheid oog heeft voor alle windstreken en regio’s van ons land. Met forse investeringen in betere regionale infrastructuur en regiodeals die onze gemeenschappen versterken.

12. We willen armoede in ons land bestrijden. Met een hoger minimumloon, hogere bijstand, zo snel mogelijk een woning bij dakloosheid en een offensief tegen de schuldenindustrie.

13. We stellen een grote wijziging van het belastingstelsel voor. We willen een rechtvaardig, begrijpelijk, groen en vriendelijk stelsel voor gezinnen én alleenstaanden, waarbij werken loont. Zonder toeslagen en in plaats daarvan een eenvoudige basiskorting, die per maand wordt uitgekeerd.

14. Wij knokken voor de kansen van starters en jonge gezinnen op de woningmarkt. En ook voor meer woningen waarin mensen waardig ouder kunnen worden. Voor een gezonde woningmarkt, waarbij onrechtvaardigeverschillen tussen kopers en huurders verdwijnen en iedereen een betaalbaar en duurzaam huis kan vinden.

15. We willen dat beter wordt nagedacht over hoe we ons prachtige land inrichten. De landelijke overheid moet weer richtinggevende keuzes maken over de plek van woningen, landbouw, natuur, vervoer en energie.

16. We gaan voor een circulaire economie en een maatschappij zonder afval. Stoppen met de wegwerp-economie en meer repareren.

17. We willen grote stappen zetten richting een klimaatneutrale samenleving, en echt verantwoordelijkheid nemen voor Gods schepping. Dat betekent: mensen helpen hun huizen te verduurzamen, minder vervuilende industrie, meer elektrische auto’s, betere treinverbindingen, minder vliegen en veel meer duurzame energie.

18. We kiezen voor kringlooplandbouw en meer ruimte voor de natuur in ons land. We leggen veel meer bos aan en zorgen dat boeren een eerlijke en duurzame boterham kunnen verdienen.

19. We willen meer samenwerking in Europa rond migratie, klimaat en buitenlands beleid. We willen een Europa dat zich aan gemaakte afspraken houdt, maar ook meer nationale zeggenschap over Europese besluiten.

20. We komen op voor vrede en recht in de wereld. Door het bestrijden van armoede via ontwikkelingssamenwerking en door werk te maken van eerlijke handel. En we komen op voor godsdienstvrijheid, altijd en overal.

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma. 

Cursus Politiek Actief bij de gemeente Molenlanden

ChristenUnie ChristenUnie Molenwaard 03-03-2021 14:08

https://molenlanden.christenunie.nl/k/n30504/news/view/1365031/1132123/Evit7seXEAAWlNN.jpgMOLENLANDEN • In maart en april kunnen belangstellenden bij de gemeente Molenlanden gratis de online cursus Politiek Actief volgen.

Deze online cursus bestaat uit vier avonden. Het programma is interactief met onder andere ontmoetingen met bestuurders en het online bijwonen van een raadsvergadering. De eerste cursusavond is op maandag 22 maart.

De cursus is interessant voor iedereen die meer wil weten over hoe het er, met name bestuurlijk, aan toe gaat bij een gemeente. Ook als er plannen zijn om actief deel te gaan nemen aan de politiek is deze cursus zeker een aanrader. Tijdens de cursus worden de mogelijkheden toegelicht, waardoor iemand gerichter een keuze kan maken. Meedoen is gratis en opgeven kan via griffie@jouwgemeente.nl.

ProgrammaWelke plek heeft de gemeente in het bestuur van Nederland? Wat doet een gemeente? Hoe werkt de besluitvorming? Hoe zit dat met coalitie en oppositie? Wat is de rol van een raadslid? Op deze en nog veel meer vragen, krijgen deelnemers aan de cursus antwoord. Daarnaast ontmoeten de deelnemers een aantal bestuurders uit de gemeente. Tijdens deze ontmoetingen komen ook de ervaringen uit de praktijk aan bod. Het volgen van een online raadsvergadering maakt ook deel uit van het programma. Deze vergadering wordt de avond erna met elkaar besproken.

CursusdagenDe cursus wordt op de volgende avonden gehouden: 22 maart, 7 april, 20 april en 21 april. Allemaal van 19.30 uur tot 21.30 uur. De laatste twee cursusavonden liggen direct achter elkaar in verband met de raadsvergadering en de nabespreking. Voor meer informatie kan men mailen naar griffie@jouwgemeente.nl.

Meer aandacht voor toerisme in Molenlanden!

ChristenUnie ChristenUnie Molenwaard 30-01-2021 13:06

https://molenlanden.christenunie.nl/k/n30504/news/view/1352455/1132123/highlights.jpgMolenlanden - De gemeente Molenlanden wil inspelen op de kansen die het (groeiend) toerisme biedt. Toerisme draagt namelijk bij aan de leefbaarheid in de gemeente (voorzieningen en werkgelegenheid). Op 12 en 26 januari 2021 spraken we in de gemeenteraad over de Toeristische Agenda Molenlanden (TAM). Lees hier de bijdrage van raadslid Pieter van Bruggen tijdens het debat.

Voorzitter, laat ik helder zijn onze fractie is blij met de komst van een toeristische agenda. Het is namelijk van belang om in een breder verband na te denken over toerisme en de voor- en nadelen. De concept agenda bevat veel mooie punten, je zou kunnen zeggen: "alles staat er wel zo’n beetje in", maar dat roept wel de vraag op: wat gaan we nu (echt) doen en waar ligt de focus? Ik wil er twee, voor ons belangrijke, punten uitlichten:LeefbaarheidWat ons betreft gaat dat over balans. Toeristen mogen onze prachtige Waard bezoeken en ondernemers mogen daar hun boterham mee verdienen, maar dat mag niet ten koste gaan van het karakter van de Waard (rust, groen, natuur, zondagsrust, linten enz), de privacy van inwoners, de biodiversiteit en de leefbaarheid. Op pagina 8 wordt gesproken over het doel: monitoren van leefbaarheid. Wij vinden monitoren wat mager en weinig ambitieus. Het antwoord op de technische vraag geeft wat meer zekerheid, maar wij willen graag de urgentie van de wethouder horen. Vraag: herkent u zich in deze urgentie en de stevige vinger die de gemeente in de pap moet hebben op dit punt?! 

Update: naar aanleiding van het debat tijdens de commissievergadering op 12 januari heeft het college het doel over het monitoren van de leefbaarheid aangepast. Er komt meer aandacht voor de rol van de gemeente. Niet alleen monitoren, maar ook tijdig ingrijpen en kijken naar verbeterpunten. 

Inspraak inwonersDe TAM is opgesteld in samenspraak met een reeks stakeholders, maar zonder inwoners. In dit stadium verdedigbaar, maar voor ons is het belangrijk dat inwoners inspraak krijgen bij het ontwikkelen van concrete plannen en toeristische ontwikkelingen in hun leefgebied/directe omgeving. Goed om te lezen dat de geplande enquete wordt uitgevoerd in 2021, in plaats van in 2022. Verder is het belangrijk dat initiatiefnemers in een vroeg stadium hun directe omgeving informeren en waarnodig samen tot oplossingen te komen. 

Voorzitter, wij kunnen van harte instemmen met de gewijzigde toeristische agenda.

In het nieuws (Het Kontakt)

Molenlanden wil meer toeristen trekken (hetkontakt.nl)

Molenlanden: openbare toiletten voor toeristen (hetkontakt.nl)

ChristenUnie Molenlanden wil update over hulp aan gedupeerden toeslagenaffaire

ChristenUnie ChristenUnie Molenwaard 27-01-2021 15:26

https://molenlanden.christenunie.nl/k/n30504/news/view/1352222/1132123/Belastingdienst.jpgMOLENLANDEN • De fractie van ChristenUnie Molenlanden heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de stand van zaken van de hulp aan gedupeerden van de toeslagenaffaire.

De toeslagenaffaire heeft een ongekende impact op het leven van duizenden gedupeerden. Voor hen zijn de gevolgen nog altijd dagelijks voelbaar. De ellende die hen is aangedaan is de afgelopen tijd steeds meer zichtbaar geworden.

Gemeenten hebben van het rijk vooralsnog 11 miljoen euro beschikbaar gekregen om gedupeerden snel te kunnen helpen. Veel gemeenten hebben een meldpunt geopend om deze hulp te kunnen organiseren. In de praktijk blijkt het tot nu toe echter lastig de doelgroep te bereiken.

De ChristenUnie in Molenlanden wil weten of het gemeentebestuur weet hoeveel gedupeerden er zijn van de toeslagenaffaire in de gemeente Molenlanden. Ook wil de partij weten welke hulp er momenteel geboden wordt. Verder wil de ChristenUnie weten welk deel van de 11 miljoen euro naar Molenlanden is gegaan of gaat. 

Het gemeentebestuur heeft enkele weken de gelegenheid om dergelijke politieke vragen te beantwoorden.

Bron: Het Kontakt

https://www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/236891/christenunie-molenlanden-wil-update-over-hulp-aan-gedupeerden-t

Partijen in Molenlanden maken zich zorgen over voortgang pilot met tiny houses

ChristenUnie ChristenUnie Molenwaard 21-01-2021 15:55

https://molenlanden.christenunie.nl/k/n30504/news/view/1326248/1132123/download.jpgMOLENLANDEN • De fracties van de SGP, CDA, ChristenUnie en Progressief Molenlanden maken zich zorgen over de voortgang van de pilot met tiny houses en small houses in Molenlanden.

Op 3 maart 2020 werd het initiatievoorstel pilot tiny houses en small houses vastgesteld door de gemeenteraad van Molenlanden. Maar daarna is het onduidelijk wat er gebeurd is.

“Wij zijn inmiddels bijna een jaar verder en wij hebben zorgen over de voortgang”, melden Bas de Groot (SGP), Jonette Korevaar (CDA), Leo Timmer (ChristenUnie) en Paul Verschoor (Progressief Molenlanden).

Zij willen weten hoeveel principeverzoeken voor tiny houses small houses inmiddels zijn ingediend. Ook willen ze weten hoeveel van deze principeverzoeken (opgesplitst naar tiny houses en small houses) inmiddels zijn goedgekeurd. Graag ontvangen zij een overzicht om welke locaties het gaat en per locatie een de motivering voor de goedkeuring.

Daarnaast vragen ze zich af hoeveel van deze principeverzoeken (opgesplitst naar tiny houses en small houses) inmiddels niet zijn goedgekeurd. Ook hier willen de genoemde partijen een overzicht om welke locaties het gaat en per locatie een de motivering voor de afkeuring.

Ten slotte willen de partijen weten tegen welke regelgeving van andere overheden de gemeente is aangelopen bij het verlenen van tijdelijke vergunningen en hoe daarmee omgegaan wordt.

Zorgen over beheer van dorpshuis De Beemd in Oud-Alblas

ChristenUnie ChristenUnie Molenwaard 19-01-2021 09:21

https://molenlanden.christenunie.nl/k/n30504/news/view/1324549/1132123/17c90cc0-0af9-4562-8162-df4d20c6bb8b_thumb840.jpgOUD-ALBLAS • De gebruikers van De Beemd kregen maandag de mededeling van de beheerders dat zij er per 31 maart mee stoppen. Zij geven aan dat de financiële consequenties van de coronamaatregelen hen de das om doen.

De beheerders waren sinds 1 april vorig jaar april verantwoordelijk voor het dorpshuis. Ook het bestuur van De Beemd heeft aan de gebruikers kenbaar gemaakt dat zij per 1 april hun taken over willen dragen aan een nieuw bestuur. Zij leggen in hun mededeling een verband met het stoppen van de beheerders. Er zijn nog geen kandidaten voor een nieuw bestuur.

‘Tot onze grote spijt hebben wij helaas de moeilijke keuze moeten maken om onze huurovereenkomst die op 31 maart 2021 afloopt, niet te verlengen’, laten de beheerders, Sjaak en Rianne Bas, via de website weten. ‘Ook wij kunnen niet tegen corona opboksen en kost ons nu onze kop…’

China‘Vorig jaar rond deze tijd waren wij druk in gesprek voor de overname. Op het nieuws hoorde we wel dat ergens in China sprake was van Covid-19, maar daar hielden wij ons in Nederland totaal niet mee bezig. Vandaar ook dat wij in februari 2020 totaal onbezorgd onze krabbel zetten op de huurovereenkomst, waarin stond dat wij vanaf 1 april 2020 nieuwe beheerders van De Beemd zouden zijn. Maar half maart liep dat helaas al helemaal mis.’

Steun van de overheid kreeg het beheerdersechtpaar niet, omdat zij pas op 1 april van start zijn gegaan. ‘Op steun van de gemeente zitten we nog te wachten, maar dit is voor ons helaas al te laat. De stichting heeft ons zeker aan alle kanten geholpen, maar ook bij hen raakt het potje een keer op. Wij hadden graag door blijven gaan, maar het is voor ons nu financieel niet meer haalbaar om door te gaan. Thuis moet de pijp ook blijven roken en dan kiezen we toch echt voor ons gezin en moeten we het dorp helaas teleurstellen.’

CollegeNaar aanleiding hiervan willen de lokale partij Progressief Molenlanden en de ChristenUnie van het Molenlandse college weten of zij op de hoogte waren van dit besluit van de beheerders om te stoppen met hun werkzaamheden.

‘Zo ja, welke maatregelen heeft het college genomen om het beheer van de Beemd door hen voor te laten zetten? Zo nee, is het college bereid om samen met het bestuur en de beheerders te zoeken naar oplossingen om het beheer alsnog door hen voort te laten zetten? En welke actie onderneemt het college om te voorkomen dat De Beemd gesloten zou moeten worden, omdat er geen bestuur meer is?’

Bron: Het Kontakt

https://www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/236600/beheerders-dorpshuis-de-beemd-in-oud-alblas-stoppen-progressief-molenlanden-en-cu-stellen-vragen