Nieuws van politieke partijen in Montferland inzichtelijk

1758 documenten

Vinger aan de pols

PvdA PvdA Montferland 12-05-2020 15:11

Er is in de gemeente Montferland de afgelopen weken veel tumult geweest over de verplichte herindicatie voor Hulp bij Huishouding. Dit gebeurde als de cliënt de hulp tijdelijk stop zette, uit angst voor besmetting met het Corona-virus.

Veel cliënten hebben in april bij ons aan de bel getrokken. Daarna heeft de Gelderlander hierover geschreven en heeft de PvdA zelfs kamervragen gesteld over deze chantage-actie. Wethouder Sinderdinck heeft dit besluit nu aangepast. Onder druk, in de raadsvergadering van 7 mei jl. heeft hij gezegd dat deze maatregel wordt ingetrokken: “De hulp wordt nu hersteld met één druk op de knop…”

Wij zijn ontevreden over de wijze waarop wethouder Sinderdinck zijn werk doet. HIj heeft vaker zaken toegezegd die niet zijn uitgevoerd. Voor ons was zijn besluit over het stopzetten van de hulp en het opnieuw moeten aanvragen, de druppel die de emmer deed overlopen. Daarom hebben we in de raadsvergadering een Motie van Wantrouwen tegen hem ingediend. De motie is nog niet behandeld omdat er informatie van de wethouder ontbrak. De motie is doorgeschoven naar de raadsvergadering van 28 mei. We houden de vinger aan de pols en houden u op de hoogte!!

Mocht u als cliënt intussen geen goede ervaringen hebben bij de herstart van uw Hulp bij Huishouden, of zijn  er problemen met de communicatie hierover met uw eigen hulp, uw zorgaanbieder of de gemeente,  laat u het ons dan direct weten! Natuurlijk hopen we dat het goed met u gaat!!

Raadsfractie PvdA Montferland,

Els Rutting, Dini Burgers, Ingrid Wolsing

Het bericht Vinger aan de pols verscheen eerst op PvdA Montferland.

1 mei, Dag van de Arbeid

PvdA PvdA Montferland 01-05-2020 09:59

Dag van de Arbeid. Een dag die we vieren als PvdA! Ik herinner me nog goed de 1 mei-vieringen uit het verleden in het Spaans-centrum in Oer (Ulft, toen gemeente Gendringen). We zongen uit volle borst de Internationale. Mevrouw de Groot was onze voorzangeres. Zij kende de volledige tekst uit het hoofd, wij kwamen niet verder dan het 1e refrein. We lazen haar lippen na de eerste regels om toch maar vooral mee te kunnen blijven “zingen”. We wilden voor ons zelf en de anderen niet weten dat we de tekst niet feilloos kenden. Onze Spaanse vrienden daarentegen zongen de Internationale in het Spaans zonder mankeren. Samen hadden we kippenvel. Ik danste op Spaanse klanken met Jan van Zijl die net een paar maanden eerder Kamerlid was geworden en als beginner naar de Achterhoek werd gestuurd om “ons feest” op te leuken. Het waren geweldige tijden. Ik heb heel wat Kamerleden voorbij zien komen die bij “ons” begonnen en in de loop van de tijd groot werden als Kamerlid, Staatssecretaris of Minister! Gemeen hadden we allemaal dat de Dag van de Arbeid een dag was waar elke PvdA-er bij stil stond. Samen terugdenken, herinneren en niet vergeten, dat onze voorgangers de strijd aangingen met het groot kapitaal voor het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden voor de gewone arbeider. Met bloed, zweet en tranen bevochten ze, zij aan zij met de vakbond, de slechte positie van de arbeider. Toen ging het om de 8-urige werkdag en betere arbeidsomstandigheden. Anno 2020, 130 jaar later, maken onze collega PvdA leden in de Kamer zich nog steeds sterk om de positie van de arbeiders, waaronder de mensen in de zorg en het onderwijs, te verbeteren. Weggewuifd werd niet alleen hun vraag om een goed loon. Hele beroepsgroepen worden ondergewaardeerd en dienen als sluitpost op de begroting van het kabinet.

Nu in deze periode met het Covid-19 virus is meer dan duidelijk dat we de mensen in het onderwijs en de zorg hard nodig hebben. Dat hun arbeid belangrijk en essentieel is als het er echt op aankomt! Nu waarderen we met z’n allen, roepen allemaal hoe goed en belangrijk hun arbeid is. De woorden van waardering knallen de tv uit! De vraag is – als straks hopelijk het Covid-19 onder controle is en de Kamer weer plaats neemt in hun bankjes en terug gaat kijken op deze catastrofale periode in onze hedendaagse geschiedenis – of zij zich dan nog herinneren hoe belangrijk ze de mensen in het onderwijs en de zorg vonden….

1 mei 2020, moet een Dag van de Arbeid worden waarin bezinning centraal staat, met de blik op de heroriëntatie van het begrip “arbeid”. Welke “arbeid” verdient het om opnieuw beoordeeld te worden op zijn waarde voor de maatschappij! Ik ga dromen over politieagenten, onderwijzers en zeker over de arbeiders in de zorg. Zij zijn essentieel voor onze bevolking en verdienen het om niet alleen in woord gewaardeerd te worden, maar zeker ook in klinkende munt. Ik wens u een bezinningsvolle Dag van de Arbeid toe.

 

Els Rutting-Baars

Fractievoorzitter PvdA Montferland

Het bericht 1 mei, Dag van de Arbeid verscheen eerst op PvdA Montferland.

In tijden van crisis leer je de leiders kennen!

PvdA PvdA Montferland 30-04-2020 18:30

Deze week ontvingen wij twee berichten van het college met betrekking tot de stand van zaken in de coronacrisis in onze gemeente.

Het eerste bericht betrof een raadsbrief waarin het college aangaf wat er zoal gedaan is. Er werd uitgebreid verteld over de crisisstructuur-en organisatie, de wijze waarop gehandhaafd wordt, de kosten en de kritische processen. Slechts een klein deel van de brief ging over onderwijs, kinderopvang en zorginstellingen. Niets over extra aandacht voor jongeren die plotseling zonder werk komen te zitten, zzp’ers zonder werk, kinderen van zorggezinnen die een extra risico lopen, ouderen die vereenzamen. Niets van dat alles. Terwijl wij als gemeente als eerste verantwoordelijk zijn voor de zorg van onze inwoners!

Het tweede bericht lazen we in de krant. Het college dat hulp bij het huishouden stopzet bij kwetsbare ouderen die, vanwege de angst voor corona, geen vreemden in huis willen. En als ze na de coronacrisis weer hulp willen moeten ze dit opnieuw aanvragen en lopen ook dan nog eens het risico dat ze minder of geen hulp meer krijgen. “Want in de coronatijd heeft u het toch ook zonder hulp kunnen redden?”

Hoe koud en kil werd er gereageerd door wethouder Sinderdinck! De wethouder met zorg in zijn portefeuille!

Als PvdA-fractie hebben wij de afgelopen 2 jaar volop aandacht gevraagd voor het sociale domein. Zorg en hulp voor de meest kwetsbare in onze samenleving. Keer op keer moesten wij constateren dat het huidige college, gesteund door de coalitie, bezuinigingen doorvoerde. Maar al deze maatregelen hadden geen nadelig effect op de geboden zorg werd ons beloofd.

Nu zien we in de praktijk hoe dit college werkt en denkt. Over de ruggen van kwetsbare en bange mensen bezuinigen. En dat terwijl je van de leiders, juist in tijden van een crisis, steun verwacht. Stel mensen gerust en probeer ze te helpen in deze zware tijden.

Het maakt ons boos en verdrietig!

Het bericht In tijden van crisis leer je de leiders kennen! verscheen eerst op PvdA Montferland.

Intrekken huishoudelijke hulp na Coronatijd is asociaal

PvdA PvdA Montferland 30-04-2020 18:16

Uit betrouwbare bron vernemen wij dat inwoners van Montferland, die huishoudelijke hulp hebben van de gemeente en uit angst voor corona die nu even niet willen, de hulp na 1 maand kwijtraken! Als de mensen daarna weer hulp willen, moeten ze een nieuwe aanvraag indienen en de hele procedure doorlopen. Wat de PvdA betreft kan dit echt niet! Het is onmenselijk en asociaal!

Daarom hebben wij direct vragen gesteld aan het college en om opheldering gevraagd. Die opheldering kwam er niet, maar gelukkig kregen we warme steun van diverse kanten. Dagblad De Gelderlander dook in het dossier en kwam met twee artikelen: één artikel naar aanleiding van onze raadsvragen en een artikel naar aanleiding van de  die PvdA Tweede Kamerlid John Kerstens stelde. Schriftelijke vragen van het lid Kerstens

Wat mij betreft blijft de situatie zoals die is: mensen die een bepaalde indicatie hebben voor huishoudelijke hulp, moeten die gewoon houden! Vooral in deze moeilijke tijd, is het van belang dat iedereen de zorg krijgt die het best past. Het kan niet zo zijn dat we tijdens deze crisis onze multinationals redden en vervolgens hulpbehoevenden aan hun lot overlaten. Als fractievoorzitter van PvdA Montferland vind ik dat we oog en zorg moeten hebben voor elkaar!

Het bericht Intrekken huishoudelijke hulp na Coronatijd is asociaal verscheen eerst op PvdA Montferland.

In memoriam: Ineke IJssels

PvdA PvdA Montferland 03-12-2019 17:51

Vanochtend ontvingen wij het bericht dat Ineke IJssels – Wassink is overleden. Ineke was jarenlang met volle overgave betrokken bij onze partij; eerst in de afdeling Didam, later in de afdeling Montferland. Ze was enige tijd fractie-assistent en bracht als vrijwilliger ook huisbezoeken namens welzijnsorganisatie Welcom. Als sociaal-democraat in hart en nieren was ze tot op het laatst actief in de Sociale Raad. Hoewel ze liever wat op de achtergrond bleef, bracht ze tijdens ledenvergaderingen met een warm, rood hart haar belangrijke punten vol vuur naar voren. We verliezen met Ineke een warm en betrokken mens. Onze gedachten van medeleven gaan uit naar haar nabestaanden.

https://montferland.pvda.nl/nieuws/in-memoriam-ineke-ijssels/

Het bericht In memoriam: Ineke IJssels verscheen eerst op PvdA Montferland.

Een historisch dieptepunt, veel voorzieningen minder in Montferland!

PvdA PvdA D66 VVD CDA Montferland 18-11-2019 18:35

Het gaat niet goed met de voorzieningen in ‘s-Heerenberg. Ik kan me daar als fractievolger van de PvdA Montferland hierover enorm druk maken.

Op 7 November is door de gemeenteraad besloten om Gouden Handen in ’s-Heerenberg weg te bezuinigen. CDA, VVD en D66 dienden een amendement in om het gemeentehuis in Gouden Handen per 1 juli 2020 te sluiten. Na hoofdelijk stemming bleken 13 raadsleden vóór sluiting en 12 tegen. Zes ‘’Berghse” raadsleden waren voor de sluiting van het gemeentehuis in Gouden Handen. Onbegrijpelijk gezien het feit dat we als gemeente minstens 5 ton moeten inleveren op de boekwaarde van Gouden Handen en wellicht straks ook nog de portemonnee moeten open trekken om het gemeentehuis in Didam voor de gemeenteraad aan te passen.

De partijen die voor de sluiting waren, menen dat van alles wel een beetje minder kan. Dus één bibliotheek, één muziekschool, een (verkleind) afvalstation en nu ook één gemeentehuis. Allemaal bedacht vanuit het oogpunt van bezuinigingen om vanwege de tekorten op de gemeentelijk begroting de gemeente weer tijdelijk uit de financiële ellende te halen. Maar wat blijft er nu met zulke besluiten over voor een stad als ‘s-Heerenberg met niet veel minder inwoners dan de kern Didam? Het antwoord is: “Niet veel”. Een stad wordt dan een dorp (zo zal het door haar inwoners beleefd worden) want er is straks geen bibliotheek meer, geen muziekschool meer en als klap op de vuurpijl is er ook geen gemeentehuis meer. Kortom veel minder voorzieningen waardoor de kern ‘s-Heerenberg met haar toerisme en cultuurhistorische trekkers bij deze bezuinigingen erop achteruit zal gaan.

Een servicepunt

Een servicepunt wordt nu in het leven geroepen om de bewoners van ‘s-Heerenberg nog enigszins te bedienen maar met minder dienstenaanbod en een armzalige openstelling. Dit servicepunt zal t.z.t. ook worden wegbezuinigd, want er moet nog minstens 5 ton structureel bezuinigd worden voor 2023 op de gemeentelijke begroting. Als nu al een gemeentehuis met diverse functies niet belangrijk genoeg gevonden wordt om in stand te houden, dan is dit servicepunt een kort leven beschoren.

Als PvdA Montferland waren we en zijn we voor het openhouden van het bestaande gemeentehuis in Gouden Handen. Dit omdat er anders oude afspraken geschonden worden (het gemeentehuis blijft in Gouden Handen) maar vooral omdat niet iedereen zichzelf (digitaal) redden kan. Daarom willen wij het gemeentehuis in Gouden Handen behouden. Wij steunen de online petitie ‘’Behoud voorzieningen in ’s-Heerenberg’’ en roepen op om die te tekenen.

Het bericht Een historisch dieptepunt, veel voorzieningen minder in Montferland! verscheen eerst op PvdA Montferland.

De Hoevert: het zwaard hangt er nog steeds…

PvdA PvdA D66 VVD CDA Montferland 11-11-2019 19:27

Op donderdag 7 november was de raadsvergadering over de begroting 2020. Politieke besluitvorming is niet altijd gemakkelijk te begrijpen. Zeker als er ook nog eens gewerkt gaat worden met amendementen (=veranderingen) op voorstellen.

Een duidelijk voorbeeld is het, door het College (CDA-LBM-VVD-D’66), voorstel om het zwembad De Hoevert in Didam per 2021 te sluiten. Daar kwam, terecht, veel kritiek op. Zowel vanuit de verenigingen die gebruik maken van het zwembad, de scholen, maar ook individuele inwoners. Dat voorstel werd besproken in de begrotingsvergadering van donderdag 7 november.

Wij, de PvdA, waren samen met Lijst Groot Montferland en Lijst Rob Mos het absoluut niet eens met de sluiting van het zwembad. Van ons moet het zwembad open blijven omdat het een belangrijke functie in onze gemeente vervult. Om de opening van het zwembad te kunnen blijven betalen zijn wij daarom met voorstellen gekomen. Ons voorstel om af te zien van het sluiten van De Hoevert werd door de coalitie (CDA, LBM, VVD en D’66) weggestemd. Ze kwamen zelf met twee wijzigingen op het voorstel van het college en, als ik de krant mag geloven, blijft het zwembad nu gewoon open. Hoe het werkelijk in elkaar zit dat lees je nergens. Want het zwaard van Damocles hangt nog steeds boven het zwembad, want:

Ten eerste hebben de coalitiepartijen ingestemd voor het stoppen met het subsidiëren van het schoolzwemmen. De beide zwembaden in onze gemeente hebben daardoor minder inkomsten. Voor het zwembad in ’s-Heerenberg betekent dat niet zo veel want dat tekort wordt door de gemeente aangevuld. Voor De Hoevert betekent dit een forse vermindering van inkomsten.

Ten tweede wordt er vanaf 2021 alleen nog maar geld gestoken (153.000,- euro) in de exploitatie van het zwembad als het zwembad door een private partij wordt overgenomen.

Ik heb het gevoel dat mensen zand in de ogen wordt gestrooid en dat onze inwoners blij worden gemaakt met een dode mus. Want als de coalitie echt het zwembad had willen open houden had ze ingestemd met ons voorstel, want dat was klip en klaar.

Het bericht De Hoevert: het zwaard hangt er nog steeds… verscheen eerst op PvdA Montferland.

Roep om méér solidariteit

PvdA PvdA D66 VVD CDA Montferland 09-11-2019 09:04

Op donderdag 7 november was de jaarlijkse vergadering over de begroting van het volgende jaar, in dit geval 2020. Een marathonvergadering die duurde van twee uur ’s middags tot na 12 uur in de nacht. Een vergadering die zeker geen schoonheidsprijs verdiende, maar waarbij wij wel de mogelijkheden hebben benut om naar voren te brengen waar wij als Partij van de Arbeid voor staan. Een voorbeeld daarvan is solidariteit. Een begrip waar de inwoners van Montferland meer dan ooit behoefte aan hebben. Meer solidariteit voor kinderen die schoolzwemmen, meer solidariteit voor de zwemmers in De Hoevert, meer solidariteit voor ouderen die de was laten doen, meer solidariteit voor inwoners die het loket in Gouden Handen bezoeken, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Mijn inbreng in start van de vergadering leest u in mijn Pitch begroting 2020.

Wij hebben alternatieve plannen naar voren gebracht. Vóór behoud van zwembad De Hoevert. Vóór behoud van de bibliotheek. Vóór behoud van schoolzwemmen. Vóór behoud van het gebruik van Gouden Handen. Vóór het instand houden van de wasvoorziening. Vóór behoud van de faciliteiten van Welcom en de muziekschool. Met deze plannen hebben we intensief samengewerkt met collega-oppositiepartij Lijst Groot Montferland.

Helaas werden onze ideeën niet overgenomen door de coalitie van CDA, LBM, VVD en D66. Zij hadden keurig de gelederen gesloten, waardoor betere plannen geen ruimte kregen. Wel gaat er extra geld naar voetbalverenigingen en ook het Masterplan Didam kan ongehinderd voort. Het is duidelijk dat deze coalitie liever het geld uitgeeft aan stenen, dan aan mensen. De titel van hun coalitieprogramma ‘Samen krijgen we het voor elkaar’, wordt steeds meer een loos begrip.

Maar wij strijden door. Voor méér solidariteit!

Het bericht Roep om méér solidariteit verscheen eerst op PvdA Montferland.