Nieuws van D66 in Nederland inzichtelijk

265 documenten

D66 & Van Mierlo Stichting: Nederland beter maken na corona

D66 D66 Nederland 29-05-2020 12:55

D66 & Van Mierlo Stichting: Nederland beter maken na corona

De D66 Tweede Kamerfractie en de Mr. Hans van Mierlostichting gaan een unieke samenwerking aan. Samen schreven ze het discussiestuk ‘Nederland beter maken – Door de crisis naar een nieuwe toekomst’. De inleiding lees je hieronder, het hele stuk lees je hier. Binnenkort ontvangen D66-leden een uitnodiging om online mee te praten over het stuk.

De coronacrisis laat zien hoe kwetsbaar we zijn. Onze vrijheid, onze gezondheid, onze welvaart, ons leven. In een paar weken tijd raakte alles wat we normaal vonden ineens onbereikbaar. Een kop koffie met collega’s op werk. Met je teamgenoten naar de voetbaltraining. Een biertje in de kroeg. Met je geliefde uit eten. Samen naar het museum. Op bezoek gaan bij ouders of opa en oma.

Veel van deze dingen kunnen gelukkig binnenkort weer – misschien wel iets anders dan we gewend waren. Het zijn de dingen die het leven kleur en zin geven. Het is fijn dus dat we die weer kunnen oppakken. Maar met de langzame heropening van de samenleving zijn we er niet. De crisis is dieper. Er is veel meer aan de hand. De coronacrisis was en is eerst en vooral een gezondheidscrisis. Met duizenden doden, nog veel meer zieken, dramatische taferelen op IC’s en in verpleegtehuizen en onwaarschijnlijk veel hardwerkende mensen in de zorg die zoveel goed werk hebben verricht.

Dat de gezondheidscrisis ook de economie hard raakt, kan niemand verbazen. De overheid heeft het inkomen van bijna twee miljoen mensen grotendeels overgenomen. Tienduizenden bedrijven worden gestut en gesteund. Europa springt met honderden miljarden bij om overal op ons continent medisch en economisch steun te verlenen. Het is ongekend. En tegelijkertijd weten we ook: het zal niet genoeg zijn om een economische crisis af te wenden. Niet ieder bedrijf zal de crisis overleven. Niet iedere baan zal behouden blijven. Die realiteit zien wij onder ogen. Je kunt niet garanderen dat niemand z’n baan kwijtraakt. Je kunt je wel je uiterste best doen om dat zoveel mogelijk te voorkomen en anders mensen helpen naar een andere baan.

De crisis legt nog iets anders bloot: de groeiende ongelijkheid tussen mensen. Wie een vaste baan heeft, heeft minder zorgen dan de flexwerker of zzp’er. Het maakt voor kinderen een wereld van verschil of je wel of niet thuis een rustige plek hebt om te leren, met ouders die je kunnen helpen met je opdrachten. Ondanks de grote inzet van ouders en leraren zal het thuisonderwijs gevolgen hebben voor de ongelijkheid tussen leerlingen.

Laten we eerlijk zijn: ook voor de coronacrisis was er werk aan de winkel. Scheidslijnen in Nederland namen toe. Tussen arm en rijk. Tussen opleidingsniveaus. Tussen mensen met Nederlandse wortels en mensen met een andere achtergrond. Internationale vrije markten creëerden welvaart, maar ook monopolistische superbedrijven met grote overwinsten, ongrijpbaar voor democratische controle. En veel te vaak betaalden mens, natuur en klimaat de prijs voor een hyper-efficiënte wereldeconomie. In de wedstrijd om de laagste prijs, spelen de kosten van milieuvervuiling en klimaatverandering nauwelijks een rol. Zo gaan private winsten ten koste van publiek kapitaal.

Zijn dit allemaal nieuwe inzichten? Nee. Zoals gezegd, ook voor de coronacrisis was er volgens ons al veel werk te doen. Maar deze crisis drukt ons ook met de neus op de feiten over politieke keuzes die de afgelopen jaren zijn gemaakt.

Deze crisis leert ons dat het loont om te investeren in een robuuste samenleving. Een sterke, vrije samenleving. Een samenleving die tegen een stootje kan. Waarin mensen gezond zijn en de zekerheid hebben dat zij er na een tegenslag weer bovenop kunnen komen. Waarin mensen en bedrijven niet bij het minste of geringste door hun financiële buffers raken. Waarin we niet afhankelijk zijn van één bedrijf of één land voor essentiële producten als geneesmiddelen. Dit is misschien niet altijd efficiënt of goedkoop, maar geeft ons wel de zekerheid dat we slechte tijden beter kunnen doorstaan. En zekerheid betekent vrijheid. Vrij zijn.

Wij geloven dat de coronacrisis het moment is om af te rekenen met het ‘oude normaal’. Het moment om muren af te breken. Om koers te zetten naar een land waarin we opnieuw vrij, gezond en welvarend zijn. Maar zonder de fouten die in het verleden zijn gemaakt. Bij dit alles hoort ook een opdracht aan de politiek. De politiek moet weer gaan leiden. Geen onhaalbare beloftes doen. Mensen niet voor de gek houden. Je kunt niet tegen mensen zeggen ‘na een gezondheidscrisis en een economische crisis zal alles weer precies worden zoals voor corona’. We hadden het liefste gezien dat deze hele crisis nooit had plaatsgevonden. Maar nu ze is er is, moeten we Nederland beter maken.

Dat beter maken doen we vanuit vier stelregels voor onze samenleving:

1. We laten iedereen vrij – maar niemand vallen

2. We bouwen de economie opnieuw op – schoner en sterker

3. We vinden de overheid opnieuw uit – met vertrouwen in mensen centraal

4. We doen het samen – in Nederland en in de wereld

Lees hier het discussiestuk van D66.

Wil je binnenkort meepraten over het discussiestuk? Houd de agenda in de gaten voor alle online bijeenkomsten!

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Salima Belhaj over steunpakket cultuur

D66 D66 Nederland 27-05-2020 11:50

Salima Belhaj over steunpakket cultuur

De afgelopen weken heeft D66 cultuurwoordvoerder Salima Belhaj veel contact gehad met de culturele sector, omdat zij zich veel zorgen maken tijdens deze crisis. Theaters en (pop)podia die bang zijn om om te vallen, makers waarvan de totale opdrachtenstroom is droog gevallen en die geen uitweg zien zonder stimulans, en cultureel ondernemers in de vrije sector die geen krediet konden krijgen voor het maken van nieuwe producties.

Kortom, de culturele sector heeft het zwaar en verdient daarom onze steun om deze zware crisis door te komen. D66 is dan ook blij met de 300 miljoen euro aan financiële steun voor de culturele sector van cultuurminister Ingrid van Engelshoven. We realiseren ons dat het even heeft geduurd, en zijn de culturele sector dan ook dankbaar voor alle input die ze hebben gegeven. De 300 miljoen euro wordt op de volgende manier verdeeld binnen de sector:

Steun voor gesubsidieerde instellingen, festivals en filmproducenten

Er komt 113 miljoen euro beschikbaar voor culturele instellingen in de Basisinfrastructuur en een beperkt aantal andere instellingen die door OCW worden gefinancierd, zoals wetenschapsmuseum Nemo, Slot Loevenstein en het Onderwijsmuseum. Daarnaast ontvangen instellingen en festivals die subsidie ontvangen van de rijkscultuurfondsen en filmproducenten 40 miljoen euro steun.

Steun voor makers

Om makers te ondersteunen gaat er 11,8 miljoen euro naar het Fonds Podiumkunsten, Mondriaan Fonds, Nederlands Letterenfonds, Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Fonds voor Cultuurparticipatie om hun bestaande regelingen gericht op werk voor makers in alle sectoren, uit te breiden. De fondsen zelf hebben voor dit doel ook nog eens 15 miljoen euro vrijgemaakt. Voor de rechtensector wordt 5 miljoen euro beschikbaar gesteld om het initiatief ‘Steunfonds Rechtensector’ van de Federatie Auteursrechtbelangen, te matchen. Ook via dit fonds worden makers gesteund in het ontwikkelen van nieuwe boeken, muziek en films.

Steun voor regionale vitale infrastructuur

Er wordt 48,5 miljoen euro geïnvesteerd om gemeenten en provincies te ondersteunen die regionale musea, (pop)podia en filmtheaters ondersteunen. Dit is afgesproken in goed overleg met de VNG, IPO, de G4 en de G40. Er is 16 miljoen beschikbaar voor musea, 29 miljoen voor (pop)podia en 3,5 miljoen voor filmtheaters. Ook worden er gesprekken gevoerd met medeoverheden over compensatie. Daar volgt later meer over.

Steun voor erfgoed

Er komt 50 miljoen euro beschikbaar voor de ‘opengestelde monumenten-lening’ bij het Nationaal Restauratiefonds, voor rijksmonumenten zoals kastelen, kerken, industrieel erfgoed en molens die inkomsten verliezen doordat ze voor publiek gesloten zijn.

Steun voor vrije producenten

Om de vrije producenten te ondersteunen komt er, mede dankzij de motie Asscher en Belhaj, 30 miljoen euro beschikbaar voor de Cultuur Opstart Lening, in samenwerking met Cultuur + Ondernemen. Dit is een leenfaciliteit bedoeld voor ondernemingen in de culturele en creatieve sector die onvoldoende gebruik kunnen maken van de algemene maatregelen en niet in aanmerking komen andere aanvullende subsidies of leningen. Met deze lening kunnen zij aan de slag met het maken van nieuwe producties.

Ook is er in het nieuwe economische steunpakket een vaste lasten regeling opgericht waar MKB-ondernemers in o.a. de evenementen, podia en theaters een tegemoetkoming van het ministerie van EZK krijgen om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen, tot een maximum van 20.000. Klik hier voor meer info.

Daarnaast lopen er, op verzoek van D66 en andere partijen, nog gesprekken met staatssecretaris van financiën Vijlbrief over het financieel aantrekkelijk maken van kunst, wat van belang is voor makers. Klik hier voor de hele brief.

D66 is blij met dit steunpakket, maar ziet ook dat hiermee niet alle problemen zijn opgelost. Wij hebben altijd gezegd: als er meer nodig is, blijven wij ons daarvoor inzetten. Dit steunpakket helpt de culturele sector deze zware eerste maanden door te komen, maar meer is nodig. D66 zal zich daar de komende tijd voor blijven inzetten.

Ben je werkzaam in de culturele sector en loop je nog steeds tegen problemen op of wil je ons input meegeven? Neem dan contact op met onze woordvoeder Salima Belhaj (s.belhaj@tweedekamer.nl).

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Kunst en cultuur zijn essentieel voor de Nederlandse samenleving. Het dient als bron van creativiteit en houdt de samenleving een spiegel voor. Voor D66 draagt een stevige en creatieve kunst- en cultuursector bij aan een open en verbonden Nederland.

Vrije en diverse media vormen een onlosmakelijk onderdeel van een bloeiende samenleving en een werkende democratie. Het kritische en beschouwende oog is noodzakelijk voor het controleren en ter verantwoording roepen van de macht.

Geef Nederlanders met gedwongen tweede nationaliteit vrijheid

D66 D66 Nederland 21-05-2020 20:09

Geef Nederlanders met gedwongen tweede nationaliteit vrijheid

Hele generaties mensen zijn en blijven gedwongen om in de invloedssfeer van hun tweede nationaliteit te blijven. Nederlanders met een gedwongen tweede nationaliteit kunnen daar veel hinder door ondervinden.

In een uiterst geval kan iemand tot de dienstplicht worden gedwongen in het land van tweede nationaliteit zoals Griekse Nederlanders. Of kan diplomatieke bescherming in het land van tweede nationaliteit worden geweigerd zoals Iran dat doet. Marokkaanse Nederlanders hadden veel moeite om tijdens de Coronacrisis weer naar hun thuisland Nederland te komen, omdat Marokko ze ziet als Marokkanen en niet als Nederlanders. Daardoor zijn er verschillende rechtsposities en vrijheden voor Nederlanders die hun ongewenste tweede nationaliteit onmogelijk kunnen opzeggen enerzijds, en Nederlanders zonder gedwongen tweede nationaliteit anderzijds.

D66 Tweede Kamerlid Jan Paternotte wil dat Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit de bescherming en vrijheid krijgen die zij willen en nodig hebben. Paternotte: “Vrij zijn betekent ook dat je niet gedwongen onder de invloedsfeer blijft van een land waar je niks mee hebt. Dat niet generatie na generatie geboren Nederlanders ook officieel Iraniër, Costa Ricaan of Marokkaan blijven wanneer ze dat niet willen. Deze landen maken het praktisch onmogelijk om die nationaliteit op te geven. Ze houden deze mensen gevangen in hun ongewenste nationaliteit. Als deze landen niet mee willen werken, dan moet Nederland zelf alles in het werk stellen om haar burgers te beschermen.”

Nederlanders moeten de vrijheid hebben om te kunnen kiezen of zij wel of geen afstand willen doen van hun tweede nationaliteit. Veel Nederlanders met een tweede nationaliteit zeggen dat zij die juist graag behouden. Die mogelijkheid moet ook zeker blijven. Echter, wanneer een tweede nationaliteit geen keuze meer is, maar een plicht, kan het juist de vrijheden die horen bij het Nederlanderschap in de weg staan. Dat kan gebeuren wanneer je bij geboorte automatisch en verplicht van rechtswege ook de nationaliteit krijgt van één van je ouders en het onmogelijk is afstand te doen van die tweede nationaliteit. Ook kan het zijn dat deze nationaliteit je bij een bezoek aan dat land je wordt toebedeeld, terwijl je er helemaal niet om hebt gevraagd.

Geacht worden alleen Nederlandse nationaliteit te hebben

Een Nederlander die ongewild een tweede nationaliteit heeft en die niet op kan zeggen, moet zelf aan kunnen geven dat hij in Nederland gezien en behandeld wil worden als Nederlander zonder tweede nationaliteit. Alle Nederlanders die zelf vrijwillig hun tweede nationaliteit als ongewenst markeren, worden dan voortaan door en in Nederland enkel als Nederlander beschouwd. Deze Nederlander bepaalt zelf of hij deze keuze kenbaar maakt of niet.

Ook andere landen hebben inwoners met een gedwongen tweede nationaliteit. D66 wil dat Nederland met deze landen samenwerkt. Zij kunnen onderling erkennen dat mensen hun tweede nationaliteit eenzijdig neer kunnen leggen als zij dat willen, ook al staan de landen van de tweede nationaliteit dat niet toe. Samen met deze landen kan en moet Nederland er bij landen als Marokko, Griekenland, Iran en Algerije op aandringen om het neerleggen van de tweede nationaliteit mogelijk te maken.

Op dit moment staan 26 landen het afstand doen van de nationaliteit niet aan (alle) houders van die nationaliteit toe. Dat zijn Algerije, Angola, Argentinië (tenzij Argentijn door naturalisatie), Bahama’s (tenzij ouder dan 21 jaar), Bangladesh, Burkina Faso, Costa Rica, Cuba, Dominicaanse Republiek, Ecuador, Eritrea, Griekenland, Iran, Jemen, Libië, Maleisië (tenzij ouder dan 21 jaar, geldt niet voor vrouw jonger dan 21 jaar en getrouwd), Mali, Marokko, Mexico (tenzij Mexicaan door naturalisatie), Nicaragua, Pakistan (tenzij ouder dan 21 jaar), Somalië, Syrië, Tonga, Tunesië en Uruguay (tenzij Uruguayaans door naturalisatie).

Lees hier de nota van Jan Paternotte

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Een mens kan niet vrij zijn zonder recht. Daarom is de rechtsstaat al sinds de oprichting van D66 onze prioriteit. Onze vrijheid mag alleen door de staat ingeperkt worden, om onze veiligheid te beschermen. We moeten er daarbij wel op kunnen vertrouwen dat de staat zijn macht niet misbruikt. Die macht is nooit vanzelfsprekend en moet altijd kritisch worden gecontroleerd en gebaseerd zijn op principes als rechtszekerheid. Zonder een goed functionerende rechtsstaat en democratie bestaat vrijheid niet. Daarom verdedigt D66 de rechtsstatelijke waarden en de democratie in Nederland hartstochtelijk en streven wij ze na in de rest van de wereld.

Nieuwe en verlengde maatregelen in economisch steunpakket

D66 D66 Nederland 20-05-2020 14:16

Nieuwe en verlengde maatregelen in economisch steunpakket

Ondanks dat de samenleving langzaam weer opengaat en mensen hun vrijheden langzaam weer terugkrijgen, voelen veel mensen de gevolgen van de coronacrisis in hun portemonnee. Hun horecazaak kan per 1 juni weer open, maar met maximaal 30 gasten. Het theater kan veel minder bezoekers ontvangen. En ook het aantal toeristen in Nederland zal deze zomer flink minder zijn dan voorgaande jaren.

De gezondheidscrisis mondt uit in een economische crisis. Veel mensen maken zich zorgen.

We moeten alles op alles zetten om zoveel mogelijk banen te behouden. Dat deden we al met het eerste economisch steunpakket. Met tientallen miljarden betaalt de overheid nu mee aan het salaris van bijna 2 miljoen Nederlanders, steunen we bedrijven en zzp’ers. En vandaag zijn die steunmaatregelen verlengd. Dat is goed nieuws, want hiermee helpen we veel mensen, banen en bedrijven. Het gaat om enorme bedragen.

Duidelijk is ook dat we door een moeilijke periode gaan. Dat valt niet te ontkennen. Een gezondheidscrisis, een economische crisis, dit is niet de tijd voor onhaalbare beloftes. We knokken voor zoveel mogelijk banen en bedrijven, maar het zal niet te voorkomen zijn dat banen verloren gaan. Die mensen laten we niet in de steek, dat is onze dure plicht. Met bijvoorbeeld geld voor omscholing kunnen we mensen helpen naar een nieuwe baan.

Wat betekent dit enorme steunpakket concreet? We lichten vier belangrijke maatregelen toe:

1- We proberen zoveel mogelijk banen te behouden, door loonkosten over te nemen van bedrijven die omzet verliezen. Werk je in de horeca en verliest je bedrijf logischerwijs veel omzet? Dan neemt de overheid de komende drie maanden jouw loonkosten over.

2- Ook met de anderhalvemetersamenleving missen ondernemers straks inkomsten, omdat er veel minder mensen tegelijk een theater of bioscoop in kunnen.  Toch lopen de vaste lasten, zoals huur en kosten van water en elektra door. We willen niet dat deze bedrijven onnodig failliet gaan omdat ze nu hun vaste lasten niet kunnen betalen. Daarom krijgen ze meer steun: van 4000 euro in het eerste pakket naar tot wel 20000 euro in dit tweede steunpakket.

3- Wie onverhoopt zijn baan verliest, moet snel weer aan het werk kunnen. Daarom helpen we mensen direct helpen met omscholing. In veel sectoren is er ondanks de crisis nog steeds een tekort aan mensen, denk aan de zorg of de transportsector. Daar maken we tientallen miljoenen voor vrij. Zo helpen we mensen de coronacrisis door, op weg naar een nieuwe baan.

4- We helpen bedrijven alléén als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden. Geen dividend of bonus worden uitgekeerd. Dat is wel zo eerlijk.

Er komt een uitgebreidere regeling voor bedrijven voor hun vaste lasten. We zagen dat veel bedrijven, bijvoorbeeld in de cultuursector en in de horeca, klem kwamen te zitten met hun huur en andere vaste lasten, en niet genoeg hadden aan de eerste eenmalige tegemoetkoming van €4000. De nieuwe regeling vergoedt tot maximaal €20.000 aan vaste lasten, op voorwaarde dat er nog steeds sprake is van een omzetdaling van meer dan 30%.

De compensatie van de loonkosten (NOW) wordt verlengd met drie maanden, wordt iets hoger (gaat uit van 40% aan werkgeverslasten in plaats van 30%) en wordt aantrekkelijker voor seizoensbedrijven zoals bijvoorbeeld de tuinbouw. Zo kan je baas je loon dus langer doorbetalen, ook als er geen werk is.

Er worden voorwaarden verbonden aan deze steun (NOW): bedrijven die gebruik maken van deze subsidie mogen geen dividend (winst) uitkeren, geen bonussen uitkeren aan de topmensen, moeten bij collectief (gezamenlijk) ontslag de vakbond raadplegen en moeten aan de slag met hun werknemers met om- of bijscholing voor ander werk.

Bij de NOW wordt er geen boete meer gerekend als iemand wordt ontslagen. We hebben liever dat als dat echt nodig is, een paar mensen bij het UWV terecht komen en dan met ondersteuning een nieuwe baan vinden, dan dat hele bedrijven omvallen. Als iemand wordt ontslagen krijgt het bedrijf er geen subsidie meer voor en moet nog steeds het ontslag worden aangevraagd bij het UWV en de transitievergoeding worden betaald. Daarnaast wordt er extra geld vrijgemaakt voor omscholing.

De TOZO-uitkering voor zelfstandigen wordt verlengd met drie maanden en voor zelfstandigen met een partner met inkomen wordt de uitkering verlaagd. Bij het eerste pakket is gekozen voor zo snel mogelijke uitvoering, waardoor de gekke situatie ontstond dat een alleenstaande zelfstandigen een uitkering van €1050 kreeg, of twee zzp’ers samen een uitkering van €1500 maar een zelfstandige met een partner met inkomen ook een uitkering van €1500. Bij de verlenging wordt deze situatie gewijzigd, waardoor het gezinsinkomen van zelfstandigen met een partner wordt aangevuld tot de €1500.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Kabinet, maak vaart met noodwet voor coronamaatregelen

D66 D66 Nederland 20-05-2020 11:38

Kabinet, maak vaart met noodwet voor coronamaatregelen

De afgelopen maanden zijn er in Nederland maatregelen genomen om het Coronavirus te bestrijden, waarbij rechten en vrijheden van mensen fors worden ingeperkt. Inmiddels zijn de regels wat versoepeld, maar er gelden nog steeds allerlei restricties. Zo is er een verbod op samenkomsten en evenementen, religieuze bijeenkomsten kennen een maximaal aantal deelnemers en restaurants en cafés zijn niet open.

De reden daarvoor, het beschermen van onze gezondheid, is natuurlijk terecht. Tegelijkertijd mag worden verwacht  dat de noodmaatregelen, vanwege de zware inbreuken die zij maken op het leven van mensen, kloppen. Deze maatregelen moeten democratisch gecontroleerd worden en ze mogen niet strijdig zijn met onze grondrechten. Op al deze punten is verbetering nodig. Het gaat bij grondrechten immers niet om een abstract juridisch begrip, maar om rechten die garanderen dat we in vrijheid kunnen leven. Het kabinet heeft een aantal weken geleden gezegd met een wet te komen, maar die laat op zich wachten. Maak vaart, is onze oproep. Deze situatie is niet lang meer houdbaar.

Ten eerste zijn de maatregelen nu vastgelegd in noodverordeningen van de veiligheidsregio’s. Dit gebeurt door de voorzitter van die veiligheidsregio, in de praktijk de burgemeester van de grootste gemeente uit dat gebied.

Die noodverordeningen zijn in toenemende mate problematisch. Het eerste probleem is het gebrek aan democratische controle. De noodverordeningen worden vastgesteld door de voorzitters van de veiligheidsregio’s, waarbij zij geen toestemming nodig hebben van de gemeenteraden. In een situatie van acute spoed valt dat nog te begrijpen, maar nu de maatregelen langer duren begint dit te knellen. Dit dient netjes in een wet geregeld te worden, na een goed debat in de Eerste en Tweede Kamer.

Want sommige maatregelen staan op gespannen voet met onze grondrechten, zoals de persoonlijke levenssfeer, de vrijheid van vereniging en vergadering en de vrijheid van godsdienst. Zo vallen ook samenkomsten achter de voordeur onder het verbod op samenkomsten. Sommige burgemeesters betogen ook dat demonstraties eronder vallen, en duidelijk is dat kerkdiensten eronder worden geschaard. Dat alles staat op gespannen voet met onze grondrechten. Ook dat vraagt een serieuze discussie in ons parlement.

Te meer omdat nu de reikwijdte van verbodsbepalingen ook in de praktijk tot vragen leidt. Met name als het gaat om samenkomsten. Want wat mag er dan wel en wat mag er niet? Is een verjaardagsfeestje in de tuin een verboden samenkomst? Mag je in het park met z’n vieren op afstand sporten? En als je dan nog even blijft napraten, mag dat ook? Het zijn vragen waarmee mensen én handhavers worstelen. Daarbij zien we dat regio’s met deze vraagstukken verschillend omgaan. Ook dat is reden om dit zo snel mogelijk duidelijk in een wet te regelen.

Inperking van grondrechten kan in uitzonderlijke gevallen gerechtvaardigd zijn. Zeker nu kan men zich voorstellen waarom een inperking noodzakelijk kan zijn om de gezondheid van mensen te beschermen. Maar ook in crisistijd mogen we onze rechtsstatelijke waarborgen niet vergeten. Nu duidelijk is dat de Corona-maatregelen voor een langere periode zullen gelden, moeten we eventuele inperking van onze vrijheden goed, doordacht en vooral in het openbaar regelen. Dat vergroot het draagvlak voor de maatregelen. D66 wil daarom de maatregelen voortaan bij wet regelen, met dus een openbaar en transparant debat in de Tweede en Eerste Kamer.  Het kabinet heeft ruim drie weken geleden toegezegd met een wet te komen. De tijd begint inmiddels te dringen. D66 roept op daar haast mee te maken. Op die manier kan er een goede discussie plaatsvinden over nut, noodzaak en afgrenzingen van verboden en is er een effectieve democratische controle. Onze rechtsstaat verdient die aandacht. Tijd voor een nieuwe aanpak!

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

D66 & CU: Veilige evenementen moeten kunnen plaatsvinden

D66 D66 ChristenUnie Nederland 18-05-2020 06:36

D66 & CU: Veilige evenementen moeten kunnen plaatsvinden

D66 en ChristenUnie roepen de minister op om evenementen die volgens de RIVM-richtlijnen veilig kunnen plaatsvinden, doorgang te laten vinden. De partijen willen dat de minister burgemeesters ruimte biedt om binnen noodverordeningen voor dergelijke evenementen een uitzondering te maken, juist in deze coronatijd.

In landen als Duitsland en Denemarken zijn er al drive-inbioscopen en drive-infestivals te vinden, maar in Nederland krijgen organisatoren tot nu toe geen vergunning. Het verbieden van deze evenementen zorgt voor teleurstelling bij organisatoren en geïnteresseerden en financiële schade bij al zwaar getroffen sectoren. ChristenUnie en D66 willen dat het kabinet hiermee aan de slag te gaat.

Rutger Schonis: “We vragen het kabinet om te kijken naar wat wél mogelijk is. Ondernemers hebben creatieve ideeën, zoals drive-inbioscopen en dancefeesten. Als het verantwoord kan, hoeven we wat D66 betreft niet te wachten tot 1 september voor het toestaan van evenementen. Natuurlijk staat daarbij de veiligheid voorop. Maar we kunnen wel iets vrijer zijn. Land op slot betekent niet automatisch alle plezier kapot.”

Eppo Bruins (ChristenUnie): “Creatieve ideeën voor volstrekt veilige evenementen moeten we in deze crisis juist aanmoedigen in plaats van verbieden. In een tijd waarin mensen voornamelijk binnen zitten, is een bezoekje naar bijvoorbeeld een drive-inbioscoop een erg leuk uitje. Bovendien lopen al zwaar getroffen sectoren nu onnodig inkomsten mis. Ik vraag de minister dan ook om ruimte te bieden voor maatwerk zodat veilige evenementen kunnen plaatsvinden. Zo kunnen mensen samen plezier beleven in een anderhalvemetersamenleving.”

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

“Kankerhomo. Achterlijke flikker. Vieze pisnicht.” Rob Jetten over homohaat

D66 D66 GroenLinks PvdA Nederland 17-05-2020 10:00

“Kankerhomo. Achterlijke flikker. Vieze pisnicht.” Rob Jetten over homohaat

“Kankerhomo. Achterlijke flikker. Vieze pisnicht.” Rob Jetten over homohaat

“Kankerhomo. Achterlijke flikker. Vieze pisnicht. Sommige mensen vragen zich of zo’n internationale dag tegen homofobie echt nodig is. Oordeel zelf.” Met deze tekst zette fractievoorzitter Rob Jetten een video online waarin hij homofobe haatreacties op sociale media voorlas.

De video maakte veel los in Nederland. Rob Jetten kreeg duizenden reacties binnen: “ Ik ben diep geraakt & overweldigd door alle reacties. Het zijn er zoveel dat ik niet op iedereen persoonlijk kan reageren, maar ik wil jullie enorm bedanken. Het maakt me strijdbaar. Homohaat, maar ook antisemitisme, moslimhaat of wat voor haat dan ook is lekker makkelijk te uiten vanaf je computer. Veel van dit soort (anonieme) reaguurders hebben geen idee wat de impact is van zulke berichten op mensen die bijvoorbeeld niet voor hun seksualiteit durven uit te komen. In ons land voeren we een debat op inhoud en scheld je niet iemand uit omdat zijn of haar geloof, geaardheid, geslacht of favoriete voetbalclub je niet aanstaat.”

De online haatreacties laten zien dat er iets moet gebeuren in Nederland. D66 wil een voorlichtingscampagne om scheldwoorden als “homo” en “flikker” op scholen of het voetbalveld te verdringen en dat er bij de politie aparte discriminatierechercheurs worden aangesteld. Daarnaast willen D66, GroenLinks en PvdA dat het ‘non-discriminatiebeginsel’ in de Grondwet wordt uitgebreid. Daar moet aan worden toegevoegd dat discriminatie vanwege “seksuele gerichtheid” niet is toegestaan. Jetten: “Gelukkig is het aantal mensen dat het beste voor elkaar wil in ons land nog altijd in de meerderheid. We moeten samen opstaan tegen discriminatie, in welke vorm dan ook. Ons altijd ertegen uitspreken. Ongeacht de dader, ongeacht het onderwerp.”

In ons land scheld je niet iemand uit omdat zijn of haar seksualiteit, geloof of favoriete voetbalclub je niet aanstaat. — Spreek je ook uit tegen discriminatie. Sluit je aan bij D66.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

D66 en GroenLinks: Maak van thuiswerken een recht

D66 D66 GroenLinks Nederland 16-05-2020 14:08

D66 en GroenLinks: Maak van thuiswerken een recht

D66 en GroenLinks willen van thuiswerken een recht voor werknemers maken. D66-Kamerlid Steven van Weyenberg: ‘De afgelopen weken is een groot deel van werkend Nederland noodgedwongen in één keer volledig van uit huis gaan werken. Het blijkt dat we thuis vaak net zo veel, of zelfs meer, gedaan krijgen als op kantoor.

Niemand zat op de coronacrisis te wachten, en we doen er alles aan om deze situatie zo snel mogelijk achter ons te krijgen. Maar laten we van thuiswerken een blijvertje maken. We hebben de koudwatervrees overwonnen. De techniek kan het aan. En het is goed gebleken voor de werknemers, werkgevers en het milieu. Wat ons betreft verankeren we het recht om thuis te werken, voor wie dat kan, in de wet.’

Thuiswerken kwam al wel voor, maar door de huidige crisis is bijna de helft van de werkenden meer gaan thuisweken. Waar we hiervoor het idee hadden dat je voor een vergadering toch echt op kantoor moest zijn, blijkt het nu heel goed online te kunnen. Samenwerken op afstand aan een tekst kan prima en er wordt zelfs digitaal geborreld. Hele werkplekinrichtingen worden van kantoor gehaald en thuisbezorgd. Ondernemers springen in op de huidige situatie met thuiswerkpakketten, online sportlessen en attenties voor medewerkers. Het internetverkeer bereikte een recordpiek, maar de netwerken kunnen het nog goed aan. Kortom: Nederland blijkt heel goed massaal thuis te kunnen werken.

Het grootste deel van de thuiswerkers gaat het goed af. Laten we dus van thuiswerken een blijvertje maken. Meer thuiswerken kan echt niet in alle sectoren en hoeft ook zeker niet voor vijf werkdagen in de week. Het kan immers nooit het contact tussen mensen vervangen. Maar meer vanuit huis werken levert ook heel veel voordelen op. Files zijn verdwenen: net als de hyperspits in het openbaar vervoer. Ook biedt thuiswerken kansen voor het meer in balans brengen van werk en privé doordat je geen reistijd meer hebt. Vanuit huis werken maakt het makkelijker je eigen werkdag in te delen en zorgt voor meer tijd voor sport, hobby’s en je gezin. En misschien zorgt het thuiswerken ook wel voor meer concentratie op je werk dan in een kantoortuin.

GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders: ‘Vanwege deze crisis werken we massaal thuis. We missen het praatje bij de koffie-automaat, en inmiddels zelfs onze ‘vaste’ flexplek. Maar voor sommigen is het thuis werken ook een verademing. Even ongestoord kunnen werken, niet elke dag in de file of in een overvolle spitstrein, en de ruimte hebben om je werktijden flexibel in te delen. Die ruimte moeten we ook na deze crisis kunnen behouden. Voor een meer ontspannen samenleving is het fijn als je zelf je werktijden en werkplek kan kiezen. We willen dus graag de mogelijkheden hiervoor verruimen’.

D66, en GroenLinks daarom de volgende concrete voorstellen:

Maak van thuiswerken een wettelijk recht. Zo bevorderen we dat het straks veel normaler wordt om een deel van de tijd thuis te werken en zorgen we ervoor dat het standaard onderdeel van gesprek wordt op de werkvloer. Nu mag je als werknemer een verzoek indienen om thuis te werken, maar hoeft de werkgever alleen met je in gesprek over of thuiswerken mogelijk is. D66 wil dat een verzoek tot thuiswerken net zo behandeld moet worden als een verzoek tot aanpassing van je werktijd: een werkgever kan dan alleen weigeren als het echt niet mogelijk is.

Zorg ervoor dat thuiswerkplekken ook voldoen aan de eisen voor arbeidsomstandigheden. Iedereen moet ook thuis zonder klachten kunnen werken. Geef daarom hetzelfde belastingvoordeel voor de inrichting van de werkplek thuis als voor de inrichting op kantoor. Bijvoorbeeld door de werkgever fiscaal te stimuleren om voor een goede werkplek thuis te zorgen.

Roep werkgevers en werknemers op om ook aan de cao-tafel en bij functioneringsgesprekken aandacht te besteden aan de optie om thuis te werken. Welke voorzieningen zijn daarvoor nodig? Wat willen werknemers en hoe kan dat mogelijk worden gemaakt? Op de werkvloer moeten afspraken worden gemaakt om thuiswerken mogelijk te maken.

Breng in kaart wat de huidige belemmeringen zijn in wet- en regelgeving om thuis te werken. Alle wetgeving op het gebied van fiscaliteit, maar ook bijvoorbeeld voor arbeidsomstandigheden is oorspronkelijk gebaseerd op het oude werken. Door goed in beeld te brengen waar nog mogelijke drempels zitten om thuiswerken mogelijk te maken, kunnen we deze beter aanpakken.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

D66 wil bouwen aan het nieuwe verdienmodel van Nederland. Aan verduurzaming van onze economie, aan een eerlijke en open arbeidsmarkt en aan een dienstbare financiële sector. Aan een land dat onderneemt en bloeit en na stilstand weer vooruit gaat.

Nieuwe welvaart vraagt om groei van onze economie. Dat is de beste manier om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Groei zorgt voor nieuwe banen. Groei zorgt voor innovatie en vernieuwing. En duurzame groei is de sleutel naar een welvarende toekomst. Allereerst moet de overheid zijn financiën op orde brengen, tegelijkertijd kan zij ruimte maken en gericht investeren. D66 heeft een groeiagenda om deze kansen te pakken.

D66 Internationaal: kunst & activisme

D66 D66 Nederland 16-05-2020 10:49

D66 Internationaal: kunst & activisme

Deze crisis laat zien hoe belangrijk kunst en cultuur zijn. Juist ook om van je te laten horen. Onze internationale organisatie geeft vandaag een podium aan activisten uit heel Europa en het Midden-Oosten. De video met kunstenaars bekijk je hier.

Eurovisie Song Festival gaf inspiratie

In andere tijden hadden wij in de afgelopen week samen het Eurovisie Song Festival in Rotterdam gevierd. Het Eurovisie Song Festival: een platform voor zelfexpressie, diversiteit én representatie. Dit inspireerde D66 Internationaal om hieromheen een symposium te organiseren rond het thema van kunst & activisme.

Ondanks dat het Song Festival en het symposium niet door konden gaan, blijft het urgent om deze thema’s aan te kaarten. Daarom hebben wij de afgelopen weken online gesproken met activisten en kunstenaars uit Europe en het Midden-Oosten over hun ervaringen en gedachtes over de relatie tussen politiek, kunst en zelfexpressie.

Kunstvormen om te ontsnappen uit fysieke isolatie

Deze crisis heeft ons laten zien hoe belangrijk kunst is in ons leven – of het nu gaat om literatuur, muziek, visueel of films. Wij gebruiken kunstvormen om te ontsnappen uit de fysieke isolatie, of als middel om onszelf juist nu uit te drukken.

Uit de gesprekken met deze LHBTI+, feministische en andere mensenrechtenactivisten en artiesten komt naar voren dat zelfexpressie een belangrijk middel is om politieke ruimte te creëren. Wij presenteren hierbij een mozaïek van gedachtes, gevoelens, passies en discussies over de politieke kracht van kunst.

De video met kunstenaars bekijk je hier.

Evar Hussayni:

Evar Hussayni is een artiest die in haar werk nadruk legt op visibiliteit, politiek-historische positionering, koloniaal geweld en haar relatie tot Koerdische vrouwen en feminisme. Zij brengt haar boodschap naar voren door middel van film, fotografie, schilderijen en creatieve productie. Tevens heeft Evar The West Asian and North African Woman’s Art Library opgezet, een platform en verzamelpunt voor het kunstwerk van vrouwelijke artiesten uit die regio.

Narîn Briar:

Narîn Briar is mensenrechtenactivist en maakt gebruik van fotografie, film en conflictanalyse om de ervaringen van onderdrukte minderheden naar voren te brengen. Zij is ook actief op het gebied van klimaatverandering activisme. In 2019 is zij erkend door Elizabeth Warren, en is haar kunstwerk tentoongesteld in Harvard, Yale en Boston College.

Website: aidnarin.org

Ahmed Hassan

Ahmed Hassan is een Egyptische filmmaker en producent. Hij is bekend van de prijswinnende documentaire ‘The Square’ (2014), waarin hij het publiek meeneemt in de Egyptische Revolutie van 2011. Deze documentaire heeft verschillende prijzen gewonnen, waaronder drie Emmy Award, waaronder de prijs voor “Best Cinematography for Non-fiction programming.”

Zuzanna Hertzberg:

Zuzanna Hertzberg – dochter van Anna, kleindochter van Krystyna and Janina – is een interdisciplinaire artiest, ‘artivist’ en onderzoeker. Zij is geïnteresseerd in het onderzoeken van individuele en collectieve geheugen, en kijkt naar de identiteit van minderheden en marginalisatie van ‘oncomfortable’ waarheden. Haar kunst omvat schilderen, performance, textiel en assemblage. Ze is de auteur van installaties en collages met archiefmateriaal.

Yannic Moeken:

Yannic heft samen met Junshen Wu en Sandra Mayer het platform Famous For My Dinner Parties opgezet. Met dit platform kijken zij naar eetcultuur op een manier dat ‘goed’ en ‘slecht’ overstijgd. In plaats daarvan proberen ze voedsel te gebruiken, iets dat zo alledaags en alomtegenwoordig is, als een lens waardoor de onderliggende structuren en problemen in onze samenlevingen worden weerspiegeld.

Said Kasmi:

Said Kasmi is sinds 5 juli 2018 wethouder in Rotterdam namens D66. Hij is verantwoordelijk voor de portefeuilles Onderwijs, Cultuur en Toerisme. Zijn politieke carrière voor D66 begon Kasmi als lijsttrekker van de deelgemeente Rotterdam Centrum in 2009 alwaar hij de vier jaren erna deelgemeentebestuurder werd. Vanaf 2015 was hij lid van het landelijk bestuur van D66 en lid van de Provinciale Staten Zuid-Holland. In 2018 was hij lijsttrekker voor D66 waarna hij fractievoorzitter werd.

De film is geproduceerd door Jeroen Koopman

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Kunst en cultuur zijn essentieel voor de Nederlandse samenleving. Het dient als bron van creativiteit en houdt de samenleving een spiegel voor. Voor D66 draagt een stevige en creatieve kunst- en cultuursector bij aan een open en verbonden Nederland.

Vrije en diverse media vormen een onlosmakelijk onderdeel van een bloeiende samenleving en een werkende democratie. Het kritische en beschouwende oog is noodzakelijk voor het controleren en ter verantwoording roepen van de macht.

Europa na corona

D66 D66 Nederland 16-05-2020 07:21

Vanaf 1 juli is Duitsland een half jaar voorzitter van de EU. Dat betekent dat het motorblok van de EU de agenda gaat bepalen. Het Duitse voorzitterschap is een unieke en historische kans die Nederland moet aangrijpen om grote stappen te zetten op weg naar een sterkere Unie.

Onze ambities zijn duidelijk: van grondig economisch herstel na de corona-crisis tot klimaatneutraliteit, van een Europees asielcompromis tot harde sancties voor het aanvallen van de rechtstaat, en nieuwe technologie en innovatie tot een topprioriteit maken van ons beleid.

Koersverandering is noodzakelijk

Het kabinet krijgt nu de kans om haar recentelijke diplomatieke blunder goed te maken. We moeten onze traditionele invloedrijke positie inzetten om veranderingen af te dwingen. Door de leiding te nemen, compromissen te sluiten en te zoeken naar kansen en mogelijkheden. Een koersverandering is noodzakelijk. Fractievoorzitter Rob Jetten: ‘De huidige strategie brengt enkel schade toe aan de Nederlandse belangen in Europa. We moeten kijken naar wat nú nodig is om samen in Europa door deze crisis heen te komen. Dat is in het Nederlandse belang: zodat een bloementeler zijn bloemen in Italië kan blijven verkopen.’

Na de coronacrisis worden we wakker in een andere wereld. Met andere uitdagingen, die nieuwe oplossingen vergen. Nu is het moment om Europa verder te brengen en samen de wereld opnieuw vorm te geven. Sophie in ’t Veld: ‘Daarvoor moeten we, net zoals 70 jaar geleden, elkaar vertrouwen en een nieuwe sprong vooruit wagen. Toen was Nederland een van de pioniers van een verenigd Europa. Heel Europa is er beter van geworden, door die belangrijke stap op basis van vertrouwen. Nu moet Nederland weer in die voorhoede zitten. Nú is het moment voor grote stappen.’

Rob Jetten en Sophie in ’t Veld zijn duidelijk: Nederland moet weer zijn verantwoordelijkheid nemen, uit de reactiestand komen en samen met Duitsland en Frankrijk bepalend zijn voor de toekomst van onze Unie. De twee D66’ers geven het kabinet daarom vijf opdrachten mee. Zo komen we samen sterker uit de crisis, worden we koploper op het gebied van technologie en innovatie en verstevigen we de rechtstaat en mensenrechten in heel Europa.’

Lees hier het vijfpuntenplan van Rob Jetten en Sophie in ’t Veld.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook