Nieuws van D66 in Nederland inzichtelijk

450 documenten

Jan Paternotte is de nieuwe fractievoorzitter van D66

D66 D66 Nederland 11-01-2022 11:59

Inmiddels is het kabinet gevormd en vertrekken enkele Kamerleden naar het kabinet. De fractie koos een nieuwe voorzitter. En enkele nieuwe Kamerleden komen de fractie versterken. Daardoor is de portefeuilleverdeling aangepast.

Fractievoorzitter Jan Paternotte draagt de coronaportefeuille over aan zorgwoordvoerder Wieke Paulusma. De onderwerken rond het Hoger Onderwijs gaan van Jan naar Jeanet van der Laan.

Kandidaat-bewindspersonen namens D66

D66 D66 Nederland 02-01-2022 12:00

Ernst Kuipers (62) is onze kandidaat-minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In die hoedanigheid zal hij zich ook bezighouden met de aanpak van de coronacrisis in Nederland. Ernst is sinds 2013 bestuursvoorzitter van het Erasmus MC in Rotterdam en sinds 2016 voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, dat op zijn initiatief in de coronacrisis zorgt voor de spreiding van coronapatiënten. Hij is verder onder meer toezichthouder bij het National University Health System in Singapore, en bij Curacao Medical Center. Eenzelfde rol vervulde hij bij Philadelphia, een zorgorganisatie voor mensen met een beperking. Voorheen werkte hij als internist en maag-darm-leverarts. Ernst is hoogleraar maag-darm-leverziekten. Hij groeide op in de Noordoostpolder, is getrouwd en heeft vier zonen.

Fotograaf: Lizzy Ann / About the People.

Zorgen dat dit Lockdownland weer open kan

D66 D66 Nederland 21-12-2021 13:10

De ene na de andere zorgprofessional in mijn mail zegt nog steeds: ik wíl graag helpen, maar ik loop tegen een bureaucratischer muur. Fijn dat dit beter gaat. Maar ik wil de minister vragen alles op alles te zetten zodat huisartsen gewoon de mogelijkheid krijgen mee te prikken en registratieproblemen op te lossen.

Ik blijf ook lezen dat GGD’ers worden ontslagen omdat ze anders een vast contract krijgen. Dat terwijl de callcenters bezwijken. Hoe zit dit?

Kunnen we nú alvast afspreken dat ná de boostercampagne veel van die nieuwe GGD’ers blijven? Om te testen en BCO te doen? Zodat we het zicht op het virus terugwinnen.

Kunnen we nu wel beter naar Israël gaan kijken? Omdat Omikron van ons kan gaan vragen om nóg een booster te nemen. Bijvoorbeeld in verpleeghuizen.

Goede en betaalbare zorg

D66 D66 Nederland 16-12-2021 15:00

Onderwijs, sport, voeding en de plek waar je woont, spelen daarin allemaal een heel belangrijke rol. Met dit coalitieakkoord worden voor het eerst echte stappen gezet om gezondheid ook in die volle breedte te verbeteren. Door te investeren in het beste onderwijs voor alle kinderen, door van jongs af aan gezonde voeding aan te moedigen en natuurlijk door meer mensen in beweging te krijgen met bijvoorbeeld sport. Dat is nodig ook. Steeds meer Nederlanders hebben een chronische ziekte, depressie of overgewicht. Dat is niet niks. We moeten inzetten op het voorkomen van klachten en kwalen. Dat is altijd beter dan ziektes achteraf proberen te behandelen met medicijnen. Dat is goed voor onze fysieke en mentale gezondheid en voor onze portemonnee: we betalen onder aan de rekening minder zorgkosten.

Stimuleer gezonde keuzes

D66 D66 Nederland 16-12-2021 10:34

Iedereen verdient de kans om een gezond leven te leiden. Toch zijn er nog grote verschillen in Nederland: mensen met een hoger onderwijs diploma leven maar liefst vijftien jaar langer in goede gezondheid dan mensen met maximaal een mbo-1 diploma. Deze ongelijkheid willen we aanpakken. Daarom zetten we de doelen van het Preventieakkoord door. Het versterken van de mentale weerbaarheid voegen we daaraan toe. Een gezonde generatie in 2040 blijft daarbij het doel, met een focus op jeugd, sport, voeding en bewegen. Dit vraagt om een brede aanpak. Op school, in de supermarkt en bij de sport. Met stimulering van gezonde keuzes en ontmoediging van ongezonde keuzes, zonder mensen in hun vrijheid te beperken. Sport en bewegen spelen hierin een belangrijk rol.

Intensieve Europese samenwerking op defensie

D66 D66 Nederland 15-12-2021 17:27

‘We zijn van onze veiligheid afhankelijk van defensie, en van de landen om ons heen. In een steeds onveiliger wordende wereld kunnen we het niet alleen af. Europese samenwerking is daarom voor D66 cruciaal. Een Europese krijgsmacht is ons doel. Zover zijn we nu nog niet, maar een intensievere defensiesamenwerking tussen lidstaten is een goede tussenstap. Ons bondgenootschap van de NAVO heeft zich al bewezen als een succesvolle samenwerking. Onze toekomst ligt in Europa. Zo kunnen we per lidstaat doen waar we goed in zijn, besparen we kosten, kunnen we effectiever optreden en maken we ons land, Europa en de wereld écht veiliger. Daar hoort ook een investering in het personeel bij dat een cruciale bijdrage levert aan die veiligheid. Nu moeten we ervoor zorgen dat onze inzet ook echt bereikt wordt. Ik ga daar in ieder geval alles aan doen.‘

Maatregelen tegen armoede en schulden

D66 D66 Nederland 15-12-2021 17:19

‘We moeten echt stappen zetten om armoede en schuldenproblematiek in Nederland tegen te gaan. Veel te veel kinderen groeien op met armoede, waardoor zij niet de kansen in het leven krijgen die ze verdienen. Met concrete en stevige maatregelen moeten we schulden en armoede tegengaan. Daarbij moet de overheid het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld door een verantwoorde incasso. Schulden moeten niet verergerd worden maar juist opgelost. Ik ben blij met de inzet van de coalitie. Uiteraard ben ik pas echt tevreden als we dit ook hebben gerealiseerd. Voor we zover zijn, zijn dit echt goede stappen. Het belangrijkste is nu dat we het gaan waarmaken. Aan de slag dus!‘

Belangrijke stappen tegen racisme en discriminatie

D66 D66 Nederland 15-12-2021 17:10

‘Racisme en discriminatie zijn een gif in onze samenleving. Mensen zijn er ook echt klaar mee. Het is daarom goed en belangrijk dat de nieuwe regering de bestrijding van racisme en discriminatie verder brengt. We moeten straks echt aan de slag. We strijden tegen etnisch profileren bij de overheid. Discriminerende organisaties pakken we aan. We gaan harder optreden tegen vrouwenhaat, online en offline. Zo kan iedereen meedoen. Daar wordt onze samenleving beter en vrijer van. Nu is het aan ons als politiek om dit ook echt waar te maken.‘

Ook Caribisch Nederland wordt klimaatkoploper

D66 D66 Nederland 15-12-2021 17:01

De coalitie investeert flink in de economie van Caribisch Nederland en neemt maatregelen om het leven betaalbaarder te maken. Er wordt sneller uitvoering gegeven aan het ijkpunt sociaal minimum, waarbij het minimumloon en de uitkeringen omhoog gaan en de kosten voor levensonderhoud omlaag.

Kamerlid Jorien Wuite: “Armoede neemt toe op de eilanden. Te veel mensen moeten rondkomen van een inkomen onder het sociaal minimum. Ook veel kinderen worden hierdoor geraakt. Goed dat dit probleem meer prioriteit krijgt.”

12 miljoen per jaar voor Autoriteit Persoonsgegevens

D66 D66 Nederland 15-12-2021 16:42

Terugdringen datahonger techreuzen en overheden

In ons verkiezingsprogramma pleitten wij voor een digitale datastrategie. In de kern zijn mensen daarbij eigenaar van hun eigen persoonlijke data.

Kamerlid Lisa van Ginneken: “Elke macht heeft tegenmacht nodig. De coalitie beschermt onze digitale grondrechten door te investeren in de Autoriteit Persoonsgegevens en door datahonger van de overheid in te perken met het veilig houden van encryptie en door gezichtsherkenning aan banden te leggen. Techreuzen worden verantwoordelijk om desinformatie en haatzaaien actief tegen te gaan.”

Grote investeringen kunstmatige intelligentie en quantum-computing

Ook worden er miljarden extra geïnvesteerd in innovatie en onderzoek, waaronder sleuteltechnologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI) en quantum-computing. Dat is goed nieuws, want in ons verkiezingsprogramma pleitten we al voor het investeren in digitale technologieën.

Van Ginneken: “De razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van technologieën als kunstmatige intelligentie en quantum-computing zorgen voor ingrijpende veranderingen in onze maatschappij. Uiteindelijk raken deze veranderingen ook onze werkgelegenheid, welvaart, mensenrechten en sociale samenhang. Wat nu nog een trage transitie op afstand lijkt, is het dichterbij dan je denkt. Daarom is het belangrijk vol overtuiging op de rijdende trein te stappen.”

Eerste keer hoofdstuk digitalisering in regeerakkoord

Dit is de eerste keer dat een regeerakkoord een apart hoofdstuk wijdt aan digitalisering. Van Ginneken: “En terecht. We mogen niet langer naïef zijn over de impact van techreuzen en digitalisering op onze samenleving. Ook moeten we onze bedrijven, vitale infrastructuur en kenniseconomie beter beschermen tegen hacks.”