Nieuws van D66 in Nederland inzichtelijk

156 documenten

In gesprek over fundament verkiezingsprogramma

D66 D66 Nederland 06-08-2019 10:09

In gesprek over fundament verkiezingsprogramma

Het lijkt nog ver weg, maar we leggen nu het fundament voor ons volgende verkiezingsprogramma. Jouw ervaringen, ideeën en plannen zijn belangrijk voor dat fundament.

Samen met andere leden kun jij meepraten over de toekomst van ons programma en onze partij. Bij een van de vijf bijeenkomsten kijken we samen vooruit. Hopelijk ben je erbij.

Al sinds 1966 loopt D66 voorop. D66’ers komen telkens met vooruitstrevende plannen. We zijn niet bang om gevestigde ideeën en belangen flink ter discussie te stellen. We durven keuzes te maken, ook als die niet populair zijn. Juist om stilstand te voorkomen zetten we telkens stappen vooruit. Op die manier vergroten we de vrijheid voor mensen en werken we aan gelijke kansen voor iedereen en een schone toekomst.

Nu gaan we graag samen met jou aan de slag. Want vooruitstrevende plannen en ideeën maken we samen. We gaan met jou in gesprek over het fundament van het volgend verkiezingsprogramma.

Juist nu, twee jaar voor de volgende verkiezingen, is het het moment om het fundament te leggen voor ons verkiezingsprogramma. Wat zijn de grootste uitdagingen in de komende jaren, uitgaande van de belangrijkste principes in ons sociaal-liberaal gedachtegoed?

Kom naar een van de bijeenkomsten in het land. Meld je aan via onderstaande links en vraag vooral vrienden en kennissen om mee te komen praten.

De avondprogramma’s beginnen om 19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur). Rond 21.30 uur ronden we af en is er gelegenheid om nog even na te praten.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

In memoriam: Machteld Versnel-Schmitz

D66 D66 Nederland 02-08-2019 07:27

In memoriam: Machteld Versnel-Schmitz

copyright: Paul Vreeker - ANP PHOTO (1994) / (CC BY-NC-ND 4.0)

8 september 1940 – 29 juli 2019

Ons bereikte het droevige bericht dat Machteld Versnel-Schmitz, voormalig Tweede Kamerlid voor D66 (1989-1998), is overleden. Zij werd 78 jaar.

Machteld Versnel was D66-lid van het eerste uur. Samen met een aantal politiek betrokken Utrechters, waaronder Jan Terlouw, Henk Zeevalking en Herman Kernkamp, stond zij aan de wieg van de Utrechtse afdeling van D’66 – toen nog mét apostrof.

Van 1970 tot en met 1974 was zij raadslid (en later ook voorzitter) van de eerste, vierkoppige D66-fractie in Utrecht. In 1978 was zij een jaar lid van Provinciale Staten in Utrecht. Van 1982 tot en met 1986 was zij wederom raadslid (en fractievoorzitter) voor D66 in Utrecht.

In 1989 werd Machteld in de Tweede Kamer gekozen en trad zij toe tot de twaalfkoppige D66-fractie onder leiding van Hans van Mierlo. Daar voerde zij het woord over volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, verkeer en cultuur (monumentenbeleid). Daarnaast hield zij zich ook bezig met onderwijs en welzijn. In 1994 werd zij herkozen als Tweede Kamerlid.

Naast haar politieke functies was Machteld ook zeer actief in de vereniging; ze zat in diverse partijcommissies, miste geen ledenvergadering en ze voerde graag campagne. In 2015 werd Machteld Versnel-Schmitz onderscheiden met de Jan Glastra van Loon-penning, voor haar bijzondere en langdurige inzet voor de partij.

Oud-partijleider Jan Terlouw schreef een in memoriam voor zijn partijgenote en goede vriendin:

Een standvastige en robuuste vrouw

In januari 1967 kwam de net opgerichte afdeling Utrecht van D66 bijeen, onder voorzitterschap van Henk Zeevalking. Aan de orde waren de gemeenteraadsverkiezingen die drie jaar later zouden plaatsvinden. De voorzitter informeerde wie er verstand had van gemeentepolitiek. Niemand meldde zich. Vervolgens vroeg de voorzitter wie bereid was zich er in te gaan verdiepen. Een twintigtal mensen gaf zich op, waarbij Machteld Versnel en ondergetekende. Er werd een werkgroep opgericht van die twintig mensen, die mij als voorzitter kozen en Machteld als secretaris.

Het was het begin van een hartelijke samenwerking en vriendschap tussen ons.

Machteld bleek als historica te beschikken over veel kennis en ze had een enorme werkkracht. We inventariseerden welke onderwerpen zoal aan de orde komen in een gemeenteraad en we zochten drie personen per onderwerp om zich in de betreffende materie te verdiepen. Vervolgens maakte Machteld een vergaderschema van drie jaar, waaruit een D66-gemeenteraadsprogramma moest voortkomen. Bijvoorbeeld: op 14 oktober 1968 komt het daarvoor aangewezen drietal voor gemeentefinanciën met een mogelijk D66-standpunt over dat onderwerp.

Het vergaderschema is drie jaar lang zonder hapering uitgevoerd en Machteld heeft de besluiten die zo werden geformuleerd samengevoegd tot een ontwerp-gemeenteraadsprogramma, dat hoorde bij het meest gedetailleerde politieke programma van alle aan de verkiezingen deelnemende partijen. We haalden vier zetels, bezet door Henk Zeevalking, Machteld Versnel, Ton Vendrik en mezelf.

Die jaren van samenwerking met Machteld horen bij de vreugdevolste jaren in mijn politieke loopbaan. Ik heb er door ervaren hoe zinvol het is om met geestverwanten in de politiek samen te werken, ideëen te toetsen, vrienden te worden.

Je kon pittig met Machteld discussiëren. Ze had een kritische geest. We werden het meestal eens, maar niet altijd. Later, toen ze lid was van de Tweede Kamer, zijn we bijvoorbeeld verschillend blijven denken over de Betuwelijn, maar dat was geen enkele hinderpaal voor onze vriendschap en wederzijds respect. Ze nam serieus wat serieus genomen moet worden, en ze kon relativeren waar dat op z’n plaats was. Natuurlijk ga je elkaar minder zien als je levensloop dat zo met zich mee brengt. Ik was bijvoorbeeld het grootste deel van de tachtiger jaren in het buitenland, maar in 1987 sloot Machteld als ambtenaar van de burgerlijke stand in Utrecht het huwelijk van onze dochter Pauline, met een kostelijke toespraak, en het klikte meteen weer.

Machteld Versnel-Schmitz, een standvastige en robuuste vrouw, meer dan een halve eeuw toegewijd aan de publieke zaak, liefdevol, echtgenote, moeder, grootmoeder, politica. Het is een groot voorrecht met haar te hebben mogen samenwerken en bevriend te zijn. Vanaf de oprichting was ze lid van D66, een steunpilaar vooral in moeilijke tijden. Ze was alles wat een politicus moet zijn: volstrekt integer, met een krachtige overtuiging maar altijd open voor discussie, rechtvaardigheid als leidraad, optimistisch en oplossingsgericht.

Onze gedachten zijn bij Hans en hun kinderen, die haar vooral ook in de laatste zware jaren met zoveel liefdevolle zorg hebben omringd.

Lieve Machteld. Moge ze rusten in vrede.

Jan Terlouw

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Goed nieuws voor wensouders! 🙌 Er is ...

D66 D66 Nederland 12-07-2019 13:19

Goed nieuws voor wensouders! 🙌 Er is een akkoord bereikt dat het voor (homo)stellen makkelijker maakt om ouder te worden via een draagmoeder. De rechten van het kind, de draagmoeder en de wensouders worden beter beschermd. Daarnaast kunnen niet biologische ouders zoals grootouders, stiefouders of meerouders meer bevoegdheden krijgen bij de opvoeding en verzorging van hun kind. Ze kunnen dan bijvoorbeeld mee naar de dokter als het kind ziek is of langs ouderavonden op school. Bekijk het akkoord over de modernisering van het familierecht. ⤵ https://d66.nl/doorbraak-modernisering-familierecht-akkoord-voor-draagmoederschap

Doorbraak modernisering familierecht: akkoord voor draagmoederschap

D66 D66 Nederland 12-07-2019 12:45

Doorbraak modernisering familierecht: akkoord voor draagmoederschap

Weer een akkoord! Dit keer niet over pensioenen of klimaat, maar over modernisering van het familierecht. Vera Bergkamp: “Het familierecht loopt nu nog achter op de werkelijkheid. In ons land is nog te weinig wetgeving voor gezinnen die anders zijn samengesteld dan het standaardplaatje van één man, één vrouw en kind.”

De leden van D66 hebben zich in de resolutie ‘Familie van Nu’ en ons verkiezingsprogramma duidelijk uitgesproken voor modernisering van het familierecht. Met dit akkoord zetten we grote stappen, maar er is nog werk te doen.

Het wordt voor (homo)paren makkelijker om juridisch ouder te worden via een draagmoeder, want draagmoederschap wordt nu eindelijk via de wet geregeld. D66 pleit al lang voor een goede draagmoederschapsregeling. Het kind, de draagmoeder en de wensouders worden dan beter beschermd. Ook bij een draagmoeder uit het buitenland.

Steeds meer kinderen groeien op in een meeroudergezin. Bijvoorbeeld bij een lesbisch paar en de biologische vader die samen een kind opvoeden. In de oude situatie mocht een kind volgens de wet niet meer dan twee ouders met gezag hebben. Dat leidde tot tal van problemen voor de kinderen en deze ouders.

Door de opvoeders ‘deelgezag’ te geven, kan het minderjarige kind niet zomaar gescheiden worden van zijn of haar opvoeder als een ouder bijvoorbeeld overlijdt.Ook lost het deelgezag alledaagse problemen op. De niet-biologische ouder kan dan bijvoorbeeld mee naar de dokter als het kind ziek is of langs ouderavonden op school.

D66 ziet deelgezag als een tussenstap naar meeroudergezag.

D66 wil meerouderschap ook in de wet vastleggen. Dat is met dit akkoord nog niet gelukt. We realiseren ons dat dit teleurstellend is voor veel meerouders. Dat voelen wij ook. Het kabinet meent dat er nog grote uitvoeringsproblemen zijn om dit in te voeren.

D66 wil dat niet tot stilstand leidt, maar dat het kabinet komt met voorstellen om de knelpunten weg te nemen. Vera: “Alle meerouders moeten uiteindelijk wettelijk erkende ouders worden. Hoe complex ook, we moeten wel voortgang blijven maken”.

Wat enkele jaren geleden op het congres begon met de ‘Familie van Nu’ levert concrete resultaten op voor mensen. D66’ers die toen voor de troepen uit marcheerden, vernieuwende ideeën aandroegen en Nederland vooruit wilden brengen, boeken nu resultaat.

Ook is onlangs een motie aangenomen om een dubbele achternaam mogelijk te maken. We wachten nu op een wetsvoorstel van het kabinet. Daarnaast meldt D66 dit jaar een initiatiefwet aan om ongehuwde vaders en meemoeders ook automatisch gezag te geven over hun kind.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Sinds de oprichting staat D66 voor de vrijheid van het individu. Persoonlijke autonomie en zichtbaar jezelf kunnen zijn, door het versterken van keuzevrijheid en zelfbeschikking van mensen, stond en staat daarbij steeds centraal. Tegenwoordig komen de huidige wettelijke kaders van het personen-, familie-, erf- en schenkrecht echter niet meer overeen met de praktijk. Mensen nemen, ongeacht juridische kaders, de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een dierbare, zoals een kind, partner of goede vriend. De verschillende (samen)leefvormen zijn tegenwoordig sterk gewijzigd en het huwelijk tussen man en vrouw is allang niet meer het uitgangspunt voor veel mensen. De huidige wettelijke kaders bieden niet altijd de ruimte voor erkenning en bescherming van die relatie. In die situaties is het niet mogelijk om de feitelijke relatie juridisch te formaliseren. Dit kan tot onrechtvaardige situaties leiden. Ook leidt dit ertoe dat als er een conflict ontstaat de zwakkere partij, bijvoorbeeld het kind, niet is beschermd. D66 wil zich daarom inzetten om met verschillende voorstellen knelpunten in de huidige wettelijke regelingen van het personen-, familie-, erf- en schenkrecht aan te passen.

Baudet ontkent dat ...

D66 D66 Nederland 04-07-2019 08:30

Baudet ontkent dat klimaatverandering door de mens komt. De kans dat hij gelijk heeft? 1 op 3,5 miljoen. 😱 Dat is 0,00000029 procent. 😱 Nul komma nul nul nul nul nul nul twee negen. 😱

Wet vaccineren kinderopvang aanscherpen

D66 D66 Nederland 03-07-2019 08:21

Wet vaccineren kinderopvang aanscherpen

D66 vindt dat er zo snel mogelijk actie moet worden ondernomen om de vaccinatiegraad op een veilig peil te krijgen. Kamerlid Rens Raemakers: ‘We willen kinderen veiligheid bieden. Het is wat ons betreft code rood. Er zijn steeds meer uitbraken van mazelen op kinderopvangcentra. De tijd van alleen voorlichten is voorbij.’

Daarom heeft D66 een wet ingediend die kinderopvangcentra de mogelijkheid geeft niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. Daar is zeer brede maatschappelijke steun voor, bleek onlangs uit een peiling van EenVandaag. Nu de commissie Vermeij adviseert om een ondergrens vast te stellen voor een vaccinatieplicht op de kinderopvang, zien we daarin aanleiding om aan ons wetsvoorstel een maatregel toe te voegen. Als de vaccinatiegraad voor mazelen onder de 90% zakt, willen wij een vaccinatieplicht op ieder kinderopvangcentrum.

De commissie Vermeij, die is ingesteld door staatssecretaris Van Ark, heeft onderzoek gedaan naar vaccineren in verband met kinderopvangcentra en vindt dat de overheid meer regie moet nemen. De commissie beveelt ook aan dat de overheid een ondergrens vaststelt voor dwingender maatregelen. D66 volgt die aanbeveling op. Raemakers: ‘In het belang van de veiligheid van kinderen is het belangrijk dat we als politiek actie ondernemen. De samenleving vraagt daar ook om. We hebben het rapport van de commissie Vermeij met belangstelling gelezen. We zien er aanleiding toe om ons wetsvoorstel uit te breiden en daarmee aan te scherpen. Zo blijft de overheid aan zet om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen.’ Raemakers: ‘Er waren recent uitbraken van mazelen in Den Haag, Leiden en Urk. Laten we als politiek nu actie ondernemen, voor de veiligheid van onze kinderen.’

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

D66 wil zorg van goede kwaliteit, die voor iedereen toegankelijk blijft. Zonder maatregelen betaalt een doorsnee gezin in 2040 bijna de helft van zijn inkomen aan zorg. D66 wil de zorguitgaven daarom minder hard laten groeien, door het kostenbewustzijn te vergroten. Doen we dat niet, dan wordt gezondheidszorg onbetaalbaar.

🔴‬ HET IS CODE ROOD! Er zijn steeds ...

D66 D66 Nederland 01-07-2019 14:35

🔴‬ HET IS CODE ROOD! Er zijn steeds minder kinderen ingeënt. En er zijn steeds meer uitbraken van de mazelen. ‪Ieder kind moet veilig naar de opvang kunnen. Als de vaccinatiegraad onder de 90% daalt (het is nu 93%), moet ieder kind in de kinderopvang verplicht zijn ingeënt. Goed idee? 👇‬