Nieuws van D66 in Nederland inzichtelijk

221 documenten

Kinderopvangcentra kunnen straks niet-gevaccineerde kinderen weigeren

D66 D66 Nederland 18-02-2020 14:15

Kinderopvangcentra kunnen straks niet-gevaccineerde kinderen weigeren

Een wet die kinderopvangcentra het recht geeft om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren, is vanmiddag aangenomen door de Tweede Kamer. De vaccinatiegraad voor ziektes als mazelen, bof en rode hond blijft zorgwekkend laag. Op plekken waar veel kinderen samenkomen, zoals kinderopvangcentra, willen ouders een zo veilig mogelijke situatie voor hun kind.

Kamerlid Paul van Meenen: ‘We zijn nu een flinke stap dichterbij het bieden van zoveel mogelijk zekerheid voor ouders en kinderen. Kinderopvangcentra krijgen straks de mogelijkheid om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. Daarmee vergroten we niet alleen de veiligheid; we stellen ook ouders en kinderopvangcentra gerust.’

Dat de vaccinatiegraad zorgwekkend laag blijft, heeft voor een groot deel te maken met toenemende scepsis over de werking van vaccinaties. Zo doen er op sociale media en de rest van het internet veel spookverhalen de ronde. Van Meenen: ‘Dat is aantoonbare, gevaarlijke onzin. De wetenschap is glashelder: vaccineren werkt. Het beste zou zijn als iedereen zijn kinderen zou laten vaccineren. Maar als sommige ouders dat niet doen, moeten wat D66 betreft kinderen van andere ouders daar niet te dupe van worden. Met onze wet ontstaat er voor de ouders straks duidelijkheid en meer zekerheid.’

Het bieden van de mogelijkheid voor kinderopvangcentra om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren is wat D66 betreft een eerste stap. Het is een relatief lichte maatregel, die snel door de politiek kon worden genomen. Van Meenen: ‘Wij blijven scherp naar de vaccinatiegraad kijken. Juist om kinderen die niet gevaccineerd kunnen worden, omdat ze te jong zijn, of bepaalde ziektes hebben, is het belangrijk dat we blijven werken aan de groepsbescherming. Het doel van onze wet is niet de verhoging van de vaccinatiegraad, al lijkt het ons heel aannemelijk dat dit wel gebeurt. Mocht het aandeel gevaccineerde kinderen verder zakken, dan sluiten we verdere maatregelen niet uit.’

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Pijlsnelle nieuwe metro & 25.000 nieuwe woningen voor Almere

D66 D66 CDA Nederland 18-02-2020 07:05

Pijlsnelle nieuwe metro & 25.000 nieuwe woningen voor Almere

D66 en CDA willen zo snel mogelijk beginnen met de aanleg van een nieuwe metrolijn die mensen in zeven minuten vervoert van Amsterdam naar Almere. De nieuwe verbinding moet uitkomen in Almere Pampus, een moderne en betaalbare woonwijk voor tenminste 50 duizend mensen.

D66 en CDA willen zo een vuist maken tegen de ramp die zich voltrekt op de woningmarkt. Het tekort en de snel stijgende prijzen maken een koopwoning nagenoeg onbereikbaar voor mensen met een gemiddeld inkomen. Almere Pampus moet daarom in de eerst plaats gericht zijn opkoopwoningen voor starters en betaalbare huur met de hoogste duurzaamheids- en kwaliteitseisen. De grond van Almere Pampus is al in het bezit van het Rijk. Dat maakt het een aantrekkelijke locatie voor snelle ontwikkeling.

Rob Jetten: “Studenten blijven langer thuis. Teveel jonge gezinnen, verplegers en leraren zien zich genoodzaakt de stad te verlaten. Ouderen op zoek naar een kleinere woning vinden die ook niet. Een rijk land als Nederland moet dit zichzelf aanrekenen. We moeten en kunnen beter. Want mensen kunnen niet echt vrij zijn zonder een dak boven hun hoofd. Ze kunnen niet vrij zijn als hun hoofd vol zit met zorgen over de huur of hypotheek. Ieder antwoord op die problemen begint bij één simpel woord: bouwen.”

De nieuwe ontwikkeling in Almere Pampus kan alleen geloofwaardig van de grond komen als het gebied ook makkelijker bereikbaar wordt vanuit Amsterdam. D66 en CDA willen een razendsnelle OV-verbinding tot stand brengen. Daarbij valt te denken aan een brug of een tunnel. Om snel een schop in de grond te kunnen zetten moet het Rijk hierbij Almere financieel bijstaan. Dat is in het nationaal belang.

Jetten: “De politiek moet weer groots durven te denken. Nieuwe verbindingen leggen. Het land opnieuw uitvinden en inrichten. In Almere kan Nederland de wereld laten zien hoe je goedkoop, groen en modern kan wonen. We kunnen laten zien hoe je de natuur intact houdt en toch nieuwe OV-verbindingen legt die mensen dichter bij elkaar brengen. Maar dan moeten we snel en daadkrachtig handelen. Niet krenterig zijn. De kost gaat voor de baat uit. Het is tijd om echt te investeren in de toekomst.”

Lees het plan van D66 & CDA voor meer woningen en sneller OV.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Grip op arbeidsmigratie

D66 D66 Nederland 13-02-2020 04:00

D66 wil dat Nederland meer werk maakt van arbeidsmigratie. Arbeidsmigranten moeten veilig naar Nederland kunnen reizen en vacatures vervullen die nu open blijven staan. Nederland heeft namelijk dringend behoefte aan vakmensen.

Onze samenleving vergrijst razendsnel, waardoor steeds meer mensen een groeiende groep ouderen moeten ondersteunen.

De afgelopen weken buitelden conservatieve politici over elkaar heen in het verspreiden van angstbeelden over migratie. Zonder daarbij met oplossingen te komen. Groothuizen: “Een jaar voor verkiezingen schieten conservatieve politici weer in de anti-migratie kramp. Dat kennen we zo langzamerhand wel. Maar met woorden alleen krijgen we de vastgelopen migratiediscussie niet vlot getrokken. En belangrijker, we krijgen er de controle niet mee terug.”

Bedrijfsleven schreeuwt om arbeidskrachten

Kamerlid Maarten Groothuizen: “Als we arbeidsmigranten tijdelijk werk en een veilige reis bieden, dragen ze met hun talenten, vaardigheden en inzet bij aan onze welvaart. Nederland staat te springen om arbeidskrachten. Onze economische groei staat onder druk. Wij willen ervoor zorgen dat bedrijven en ondernemers goede mensen in dienst kunnen blijven nemen.”

Arbeidsmigranten moeten veilig kunnen reizen

We zien dat mensen in Nederland zich zorgen maken over het gebrek aan beheersbaarheid van migratiestromen. Niet iedereen die naar Europa migreert is een vluchteling, een deel van deze migranten is opzoek naar werk. Sommige mensen komen nu terecht in de asielprocedure, terwijl ze daar niet voor in aanmerking komen.

Groothuizen: “Het draagvlak voor ons asielsysteem staat daardoor onder druk. Illegale migratieroutes hebben bovendien tot een verwerpelijk verdienmodel voor mensensmokkelaars geleid. Deze routes zijn een bron van ongelooflijke ellende: verdrinkingen op de Middellandse Zee, moderne slavernij en inhumane detentiekampen. Daarom wil D66 dat we het aantal legale migratieroutes uitbreiden. Zo krijgen we meer grip op migratie en helpen we deze tragedies te voorkomen.”

De Europese Commissie heeft Europese lidstaten opgeroepen mee te doen met Europese pilots waarbij arbeidsmigranten een tijdelijk werkvisum krijgen. Landen als België, Litouwen en Frankrijk hebben zich hiervoor aangemeld, maar Nederland niet. D66 stelt voor om zo snel mogelijk deel te nemen aan de Europese pilots. Indien de pilots succesvol zijn, kunnen ze als voorzet dienen voor een structurele regeling.

Naast de maximale verblijfstermijn van vier jaar, is re-integratie een belangrijke voorwaarde voor succes. Wanneer arbeidsmigranten terugkeren, moeten zij goed terechtkomen in hun herkomstland en opgedane ervaring meteen kunnen inzetten. Op die manier ontstaat een win-win situatie.

Lees hier ons plan ‘Voor meer grip op migratie’.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Waarom D66 voor het vrijhandelsverdrag met Canada is

D66 D66 PvdA Nederland 12-02-2020 12:45

Waarom D66 voor het vrijhandelsverdrag met Canada is

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het handelsverdrag tussen Canada en de Europese Unie (CETA). D66 stemt met overtuiging voor het vrijhandelsverdrag met onze progressieve bondgenoot Canada. Waarom? Omdat het kansen biedt voor onze ondernemers, we met Canada onze macht tegen China en Rusland vergroten én omdat we samen kunnen strijden voor het klimaat, milieu en mensenrechten.

CETA is een vrijhandelsverdrag tussen Canada en de EU. Canada en de EU begonnen in 2009 met onderhandelen voor een handelsverdrag. In 2013 bereikten ze akkoord op hoofdlijnen, waarna het vrijhandelsverdrag op 21 september 2017 in werking trad. Dankzij het verdrag handelen we al meer dan twee jaar vrijer en intensiever met Canada. De handel met Canada is daardoor ook al enorm gegroeid! Maar ook werken we sindsdien samen aan verbetering van dierenwelzijn en rechten voor werknemers. Met resultaat. Het hele akkoord treedt in werking als alle EU-lidstaten het hebben goedgekeurd. Het Nederlandse parlement buigt zich nu over het verdrag.

Het is goed voor Europa, Nederland en Nederlanders

Het verdrag tussen de EU en Canada is goed voor werknemers, consumenten en ondernemers. Bedrijven krijgen toegang tot een markt van 35 miljoen mensen. Consumenten hebben meer te kiezen tegen een lagere prijs. CETA is al twee jaar in werking en het levert ons veel op: Canada is één van de grootste investeerders in Nederland. Het loopt op tot ruim 3 miljard euro. Er zijn zo’n 2.000 Canadese bedrijven in Nederland gevestigd, goed voor 6.500 banen!

Het is goed voor onze plek in de wereld

Canada en de Europese Unie zijn al jaren bondgenoten. Sterker, Canada heeft ons bevrijd van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Overal in Europa liggen Canadese soldaten begraven die zijn gesneuveld voor onze vrijheid en veiligheid. Dat zorgt voor een diepe band tussen Europa en Canada.

Daarbij zijn het stormachtige tijden. China en de VS voeren handelsoorlogen. China, een land met flink lagere milieu- en dierenwelzijnsstandaarden, wordt steeds dominanter. Het aantal gelijkgezinde bondgenoten om mee samen te werken is schaars. Het Canada van de progressieve premier Trudeau ís zo’n bondgenoot. Met dit handelsakkoord vergroten we onze gezamenlijke macht tegen China of Rusland en bieden tegenwicht tegen populistische leiders.

Samen strijden voor het klimaat, milieu en mensenrechten

Samen met onze progressieve en democratische partner Canada strijden we voor het klimaat, milieu en mensenrechten. Met dit akkoord zetten wij internationale standaarden voor duurzaamheid, mensenrechten en voedselveiligheid. Wij bepalen de eisen, niet grootmachten als China en Rusland. Landen die het heel wat minder hoog op hebben met deze waarden.

En ja, de standaarden van dierenwelzijn zijn in Canada lager dan in Nederland. Toch komt er geen vlees ons land in niet voldoet aan onze eisen. Dus geen chloorkippen of steroïde speklappen. Dat zijn spookverhalen. De hoge Europese standaarden zijn er ook voor Canadese producten. Bovendien zien we dat Canada al verbeteringen doorvoert op dierenwelzijn.

Wat betekent het verdrag voor onze ondernemers?

Het handelsverdrag biedt een grote kans voor ondernemers. Zij hebben baat bij zakendoen zonder hindernissen, maar mét onze Europese voorwaarden voor duurzaamheid en dierenwelzijn. Daar profiteren niet alleen grote bedrijven van, maar juist ook kleine ondernemers en mensen die een baan zoeken.

Wat betekent het verdrag voor onze boeren?

De bloembedrijven en zuivelindustrie gaan er juist op vooruit want handeldrijven wordt voor hen makkelijker. Onze Gouda kaas krijgt bijvoorbeeld een speciale geografische aanduiding, zodat dit product nog beter wordt beschermd. Een kwart van onze landbouwproductie wordt buiten de EU afgezet. Dat is juist dankzij handelsakkoorden. Sinds de twee jaar dat het verdrag in werking is, zien we enorme groei in de handel met Canada. Het bewijs dat een vrijhandelsverdrag werkt.

Wat betekent het verdrag voor ons voedsel?

Chloorkippen. Steroïde speklappen. Er doen zich veel spookverhalen de ronde. Onterecht, want de hoge Europese standaarden blijven bestaan. Ook voor Canadese producten. Hormoonvlees komt de EU dus absoluut niet in. Daarnaast is het vrijhandelsverdrag met Canada al twee jaar in werking en is er nog geen enkele melding van Canadese chloorkippen die in de schappen liggen.

Wat betekent het verdrag voor dierenwelzijn?

De dierenwelzijnsstandaarden kun je met dit verdrag niet afspreken. Wél afdwingen. De standaarden liggen in Nederland hoger dan in Canada. Dat blijft dus zo. Als Canada naar Nederland wil exporteren, zullen zij hun standaarden dus moeten verhogen. D66 kiest er daarom voor om met gelijkgezinde landen als Canada om tafel te gaan en zo de standaarden daar omhoog te krijgen. Zo heeft Canada recent wetgeving over transport van dieren aangepast, om de omstandigheden voor dieren te verbeteren. Door een vrijhandelsverdrag kunnen we dus wel praten over dierenwelzijn met Canada en hogere eisen stellen. Met resultaat.

De investeringsbescherming (ICS)

Als het over het handelsverdrag gaat, gaat het ook vaak over het Investment Court System. Ondernemen over de grens brengt namelijk risico’s met zich mee. De overheid moet ondernemers tegen willekeur beschermen. De vergunning van een caféhouder kan bijvoorbeeld niet zomaar worden ingetrokken, omdat de gemeente op die plek iets anders wil. Maar het is voor een Nederlandse ondernemer over de grens een stuk lastiger om je recht te halen, als zoiets gebeurt.

Daarom introduceert dit vrijhandelsverdrag het ICS, waarbij onafhankelijke rechters bij dit soort zaken kunnen rechtspreken. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat de overheid altijd wetten mag maken en beleid wijzigen voor zaken als het klimaat, milieu, volksgezondheid en openbare veiligheid. Dan kunnen bedrijven geen claims indienen. Overigens is Nederland nog nooit succesvol door een bedrijf aangeklaagd.

Wat D66 betreft komt er een wereldwijd systeem waar onafhankelijke rechters recht spreken over dit soort zaken. Daar is echter niet voldoende wereldwijde steun voor, maar zoals oud-Minister Ploumen (PvdA) bij ondertekening van het verdrag stelde, is dit verdrag met Canada een eerste stap in die richting. Het is goed dat de Europese Unie en Canada ook op dit punt nu vooroplopen, zodat ondernemers op onafhankelijke en transparante wijze hun recht kunnen halen.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Sta loten voor opleidingen weer toe

D66 D66 Nederland 10-02-2020 06:01

Sta loten voor opleidingen weer toe

D66 wil dat het weer mogelijk wordt om tot een studie toegelaten te worden door middel van loten. Dat is voor veel studenten eerlijker en werkt vaak beter dan allerlei selectiecriteria te hanteren. Sinds 2013 is loten echter verboden.

Het idee daarachter was dat door selectiecriteria toe te passen, de juiste student op de juiste opleiding terecht zou komen. Uit onderzoeken blijkt nu duidelijk dat door allerlei drempels op te werpen de kansenongelijkheid toeneemt, en aankomend studenten steeds meer stress ervaren door de prestatiedruk. Zo moeten aankomende studenten bijvoorbeeld motivatiebrieven schrijven en extra toelatingstesten doen. 15-jarigen worden al aangemeld voor onbetaalde stages. Daarmee hopen ze de kans groter te maken om toegelaten te worden tot de studie die ze willen volgen wanneer ze 18 zijn.

Tweede Kamerlid Jan Paternotte: “Iedereen moet de kans hebben om de studie van zijn of haar dromen te volgen. Doordat het nu verboden is om te loten, werpen veel instellingen hoge drempels op om studenten te kunnen selecteren. Ook al hebben de opleidingen soms niet eens de tijd om alle motivatiebrieven te lezen. Onderzoek na onderzoek laat zien dat we hierdoor helemaal niet betere studenten krijgen, maar wel ongelijke kansen op een mooie toekomst creëren. Daarom willen wij het verbod op loten opheffen. Het is vervolgens aan de universiteiten en hogescholen of ze willen loten of op een andere manier selecteren.”

Ook studenten met migratieachtergrond

Wanneer opleidingen selectiecriteria hebben, dan neemt het aantal studenten met een migratieachtergrond af. Ook worden er dan minder studenten toegelaten met ouders die minder geld hebben. Mogelijk redenen hiervoor zijn dat aankomende studenten zich laten afschrikken door de selectieprocedure, de mate waarin ouders hun kinderen kunnen ondersteunen tijdens de voorbereiding op de selectie en de mogelijkheid om wel of niet deel te nemen aan (betaalde) selectietrainingen. Jan Paternotte: “Welgestelde ouders sturen hun kinderen naar dure bureaus om te trainen voor de toelatingstest. Kinderen met ouders die dat niet kunnen of willen betalen, vallen daardoor buiten de boot. Dat is oneerlijk. Uit onderzoek blijkt dat je met loting even goede studenten binnenhaalt. Het is maar zeer de vraag of je bij een 16- of 17-jarige op een betrouwbare manier de motivatie en geschiktheid voor een vak kan meten.”

Selectie lijkt eerlijk maar is het in de praktijk vaak niet. Loting is een effectieve manier om de opleidingsplekken eerlijk te verdelen. Ook zorgt het voor minder prestatiedruk bij jongeren. D66 wil dat als het niet nodig is, er helemaal niet wordt geselecteerd. Voor de opleidingen waar simpelweg te weinig plek is, wil D66 dat het verbod op loting als selectiemiddel wordt opgeheven. Zo krijgen opleidingen de mogelijkheid om loting als selectiemethode te gebruiken.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Koningspreek door minister Sigrid Kaag

D66 D66 Nederland 09-02-2020 12:30

Koningspreek door minister Sigrid Kaag

Lees hier de Koningspreek door onze minister Sigrid Kaag Kaag in de Remonstrantse kerk Bussum terug. De titel van de preek is ‘Recht doen, trouw betrachten en wandelen met God’.

Gemeente,

Afgelopen week was ik op bezoek in het Heilige Land. Ik leidde een economische missie in Israël en de Palestijnse Gebieden, waaronder Gaza. Ik mocht een krans legggen bij Yad Vashem ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Shoa. Dat was veelbetekend – ook voor mij persoonlijk -, ook in het licht van de herdenking van 75 jaar Holocaust.

In de Palestijnse gebieden verkenden we de kansen voor meer samenwerking in de landbouw en op het gebied van water.

U weet misschien dat mijn man en ik een huis in Jeruzalem hebben. Mijn oudste dochter is er geboren. Ik denk dat het een van de plekken is waar ik mij het meeste thuisvoel, waar ik het meeste ‘thuiskom’.

Ik geniet er van onze vrienden, van onze tuin en van de stad zelf, die, zoals Simon Sebag Montefiore zo mooi zegt, ‘het huis van God is, de hoofdstad van twee volken, de tempel van drie godsdiensten en de enige stad die twee keer bestaat: op aarde en in de hemel.’

Iedereen die Jeruzalem heeft bezocht, weet wat ik bedoel als ik zeg dat het goddelijke hier dichtbij voelt. Niet voor niets reizen ieder jaar 3,5 miljoen mensen naar Jeruzalem voor reflectie, bezinning en contemplatie. Velen met de vraag: hoe moet ik goed leven? Hoe moet ik wandelen met God?

Zojuist lazen wij uit het boek van de profeet Micha, die 2500 jaar geleden leefde in het stadje Moreset, ten zuidwesten van Jeruzalem. Micha leeft dan in roerige tijden. Hij kondigt aan dat Samaria, de hoofdstad van het rijk Israël, zal worden belegerd en zal worden ingenomen.

Ook Jeruzalem en het koninkrijk Juda zullen dat lot ten deel vallen. Micha voorspelt de verwoesting van de tempel, een ondenkbare gebeurtenis in die tijd.

De profeet verzet zich tegen ‘de leiders van Jacobs nageslacht’, de ‘hooggeplaatsten onder het volk’, zo zei hij. Zij leven in zonde en zij hebben de Heer hun rug toegekeerd. Zij willen niets weten van gerechtigheid en zij verdraaien het recht. Als het volk vraagt wat ze kunnen doen om hun zonden goed te maken, geeft Micha een van de prachtigste antwoorden denkbaar. Het is een van de mooiste passages uit de Bijbel.

‘Je weet, mens, wat de Heer van je wil’, zegt de profeet. ‘Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig te wandelen met je God.’

Recht te doen. Trouw te betrachten. En nederig te wandelen met God. Kent u een mooiere samenvatting van het Bijbelse verhaal?

De filosofen hebben ons door de eeuwen heen bedolven met gedachten over gerechtigheid. De Grieken zochten niet voor niets via het Schone, het Ware én het Goede naar het ideale leven. De zoektocht naar het goede is al millennialang het leitmotief van de ethiek, de politicologie, de staatsvorming en de denkwijze waarop wij ons tot elkaar verhouden.

Hoe moeten wij rechtvaardig met elkaar omgaan? Hoe moeten wij rechtvaardig leven? Hoe zorgen wij voor een rechtvaardige wereld? Het is soms moeilijk om zo’n begrip precies uit te leggen – rechtvaardigheid -, maar je voelt wel wat je ermee bedoelt.

Iedereen wordt vrij en gelijk in waardigheid en met dezelfde rechten geboren. Iedereen heeft het recht op een menselijk bestaan. De gouden regel, die in alle religies terugkeert, leert ons: Iedereen wil behandeld worden zoals anderen zelf behandeld zouden willen worden.

Hoe houden wij ons aan deze belofte? Brengen wij de gouden regel in de praktijk? Nu, 2500 jaar na Micha, is het leven van de gemiddelde mens er ontegenzeggelijk beter op geworden.

Maar rechtvaardigheid blijft werk in uitvoering. We moeten in de spiegel blijven kijken. Het is een waarde die wij moeten blijven voeden, anders dreigt het betekenisloos te worden.

Veel generaties voor ons waren ervan overtuigd dat zij leefden in een bijzondere tijd, in een overgangstijd. Achteraf nemen historici zulke claims vaak met een korrel zout. Met het risico om in dezelfde valkuil te stappen, zeg ik nu toch: ik geloof dat wij, in het jaar 2020, voor enkele belangrijke keuzes staan, die bepalend zijn voor het leven in de 21e en 22e eeuw. En in die keuzes spreekt het appel door van Micha: hoe willen wij recht doen?

Geopolitieke spanningen zorgen voor een bemoeilijking van mondiale afspraken over mondiale problemen. Ook wel genoemd ‘problemen zonder paspoort’. Een existentiële klimaatcrisis bedreigt de basis van het leven op aarde. Een vertrouwenscrisis van mensen in overheden, in grote ‘systemen’ – en misschien soms tussen mensen onderling – zorgt voor rafels aan het sociale contract. De digitale wereld kan een feest zijn, maar krijgt steeds donkerdere randen.

We gaan naar een nieuw type samenleving, waarin we anders communiceren, werken en voor onszelf – en elkaar – zorgen. De samenleving wordt dynamischer en door vervagende grenzen wordt de wereld kleiner. Meer dan ooit is een virus in een provincie in China een risico voor de inwoners van Jakarta of Dublin of Haarlem.

Die nieuwe samenleving biedt veel kansen, maar leidt ook tot ongemak, onzekerheid, en soms tot conflicten. Wij kunnen niet anders dan op een nieuwe manier kijken naar de verhoudingen in de samenleving, naar internationale samenwerking, naar onze impact op de planeet, naar financiële systemen, naar de wereldhandel, naar de invloed van grote bedrijven, en naar onszelf en naar onze buren.

Dit alles stelt ons voor vragen, die ons in het hart plaatsen van de oproep van Micha. Vragen over recht, en trouw aan elkaar.

Want is het eerlijk als het besteedbare inkomen van huishoudens veertig jaar lang nauwelijks toeneemt?

Is het goed dat de levensverwachting in de Centraal Afrikaanse Republiek nu 52 jaar is, terwijl deze in Japan 84 jaar is?

Is het wenselijk dat komende generaties een planeet nalaten waar bijna de helft van alle ecosystemen ernstig zijn aangetast, soorten in steeds hoger tempo uitsterven, vervuiling toeneemt en natuurgebieden verdwijnen?

Is het verdedigbaar in deze eeuw dat ongeveer 68 miljoen mensen op de vlucht of intern ontheemd zijn, door conflicten en oorlogen?

Is het humaan dat de armste helft van de wereldbevolking sinds 1980 inderdaad rijker is geworden, maar dat het vermogen van de rijkste 1 procent twee keer zo snel is gestegen als dat van de onderste 50 procent?

Dit zijn politieke vraagstukken. Dit zijn maatschappelijke vraagstukken. Maar het zijn in de eerste plaats ook menselijke vraagstukken. Politici moeten hier vanzelfsprekend mee aan de slag. Maar het zou niet goed zijn om de problemen daarmee als “gedekt” te beschouwen.

Natuurlijk is het de taak van politici mensen in staat te stellen die ontwikkelingen aan te kunnen. Zodat we goed werken aan de verdeling van middelen, het verzoenen van verschillende ambities en verlangens, het beschermen van zwakkeren, het bieden van mechanismen voor het oplossen van politieke tegenstellingen. Maar het is ook iets waar wij voor onszelf, als mens, denkend aan Micha, bij stil moeten staan.

Stilstaan bij elkaar en bij onze rol in de wereld, kan niet zonder dat we solidariteit naar elkaar voelen, en vertrouwen in de ander hebben. Zonder een diep vertrouwen dat de meeste mensen van goede wil zijn, zijn we verloren. Dan is er geen menselijk contact. Dan is er geen gezamenlijke ruimte. Dan is er geen hoop.

Wij horen van bepaalde experts – sommigen echt gerenommeerd – dat er sprake is van een “vertrouwensrecessie.” Veelal is de gedachte dan dat steeds meer mensen elkaar wantrouwen, dat er weinig fiducie is in maatschappelijke instellingen, en dat het vertrouwen in de politiek op een dieptepunt is beland. Daarbovenop zouden de tegenstellingen en spanningen tussen bevolkingsgroepen toenemen.

De onderbouwing hiervoor is niet altijd even sterk. De meeste mensen hebben vertrouwen in gezaghebbende instituties, zoals de rechtspraak, de krijgsmacht, de politie, en zelfs de politiek. Maar zij maken zich zorgen over de toekomst. Een meerderheid van de Nederlandse bevolking denkt er over vijf jaar niet beter voor te staan dan nu.

Gelovigen hebben de relatieve ‘luxe’ om in ieder geval te kunnen vertrouwen op God. Ik moet hierbij denken aan de volgende woorden uit Jeremia, die mij dierbaar zijn:

“Gezegend wie op de Heer vertrouwt, wiens toeverlaat de Heer is. Hij is als een boom geplant aan het water, zijn wortels reiken tot in de rivier…zijn bladeren blijven altijd groen, steeds weer draagt hij vrucht.”

Ik heb dat zelf ook ervaren, op momenten in mijn leven. Ik vertrouwde en werd gedragen, en wandelde niet alleen.

Ik zou wensen dat wij dat vertrouwen dat wij moeten hebben in God, ook in elkaar hebben. Op die plekken waar wij elkaar iedere dag tegenkomen en waar we met een oneindig aantal kleine daden bepalen hoe we samen leven. Thuis. Op kantoor bij de koffieautomaat. Op school. Langs het voetbal- of hockeyveld. In de kerk, synagoge, of moskee.

Want het is in de verbinding tussen mensen onderling waarin wij het meest zinvol zijn. De zoektocht naar de mens in de ander.

Want als we zekerheid en comfort zoeken, dan is het verleidelijk om vooral onze “eigen” stam op te zoeken. Maar dit kan nooit tot verwijdering van anderen leiden. Zoals Arendt zei, gaat het om fundamenteel vertrouwen in het menselijke in alle mensen. Anders is ons handelen niet mogelijk.

Micha heeft nog een derde boodschap voor ons, want een tafel met drie poten kan niet wankelen.

Wandel nederig met God.

Wandel nederig met God.

Een prachtig beeld.

Want wat doen wij tijdens een wandeling? We wijzen elkaar op allerlei mooie dingen die we zien. We helpen elkaar oversteken, of over een moeilijk stuk pad te komen. We spreken, we zwijgen wanneer nodig, we geven elkaar de ruimte, maar we zijn samen.

Het zijn de uitverkorenen die in alle nederigheid mogen wandelen met God. Zoals Henoch, die ‘300 jaar wandelde met God.’ Zoals Noach, die ‘wandelde met God, want hij ‘was rechtvaardig en deed volstrekt geen kwaad.’ Zoals Abraham, waar God aan vroeg om te wandelen voor Gods aangezicht, en oprecht te zijn.

Nederigheid heeft de connotatie van ondergeschiktheid, en als het om God gaat is dat zeker het geval. Maar in algemene zin is nederigheid geen zwakte. Juist zelfvertrouwen geeft de kracht om je nederig op te stellen. Om eigen fouten onder ogen te zien. Om open te staan voor anderen, en de inzichten van anderen. Om gelijkwaardigheid hoog in het vaandel te hebben.

Wanneer voelen wij ons nederig? Als wij worden geconfronteerd met een enorme ervaring, fysiek of mentaal. Als wij in de nacht naar de sterrenhemel kijken. Als wij op een oceaan of op een berg zijn. Bij een religieuze ervaring, en bij de geboorte of dood van een mens. In die situaties gaat het er niet om dat we onszelf klein en onbetekenend vinden. Het gaat erom dat we onszelf beschouwen als onderdeel van iets dat veel groter is dan alleen ons eigen wezen.

Om te ervaren dat ons eigen leven niet de maat bepaalt, maar dat er meer is. Ja, dat maakt nederig!

Dat is waarom de les van Micha zo mooi is, waarom wij er stil bij moeten staan. De les van Micha is een les voor het leven. Wij worden de wereld ingeworpen, alleen en onwetend, op een tijdstip, plaats, en met een achtergrond die wij niet zelf bepalen. Zoekend naar hoe te leven, zoekend naar de ander en naar onszelf.

Micha geeft ons een handvat. Wees rechtvaardig! Vertrouw elkaar! Wandel in alle nederigheid!

Gemeente,

U wandelt met elkaar door het leven. U vormt een gemeenschap waarin trouw en recht hoog worden gehouden. Wij hebben dit soort gemeenschappen nodig, die zich gevoed weten en die perspectief aanreiken.

In deze tijden, in deze dagen, moeten wij juist samen sterk staan in saamhorigheid. Ongeacht onze afkomst, ongeacht onze geboorteplek, ongeacht ons geloof. Samen maken wij ons land, niet in de uitsluiting maar in de zoektocht van de mens in de ander.

Dit is een wezenlijk onderdeel van de christelijke traditie. Wij worden opgeroepen om in beweging te blijven. En in die beweging, in die wandeling, weten wij God aan onze zijde.

In de woorden van het prachtige lied dat net is gezongen:

Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn

Amen.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Peter van der Voort beëdigd als lid Eerste Kamer

D66 D66 Nederland 05-02-2020 16:29

Peter van der Voort beëdigd als lid Eerste Kamer

Peter van der Voort (1964) is op 4 februari tijdens de plenaire vergadering beëdigd als lid van de Eerste Kamer. Hij volgt Alexandra van Huffelen op in de senaat omdat zij is benoemd als staatssecretaris van Financiën.

Fractievoorzitter Annelien Bredenoord: “We kijken uit naar een fijne samenwerking met Peter. Met zijn brede expertise en betrokkenheid bij de partij zal hij de aankomende maanden van waarde zijn”.

Van der Voort: “De komende jaren ga ik constructief bijdragen aan een beter Nederland”.

Peter van der Voort is intensivist-internist en hoofd afdeling intensive care van het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Daarnaast is hij sinds 2014 hoogleraar Healthcare bij TIAS Businessschool van Tilburg University.

Van der Voort heeft binnen de D66-fractie de portefeuilles Onderwijs Cultuur en Wetenschap (hoger onderwijs), Financiën, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Geen vluchten meer boven gevaarlijke luchtruimen

D66 D66 Nederland 29-01-2020 09:00

Geen vluchten meer boven gevaarlijke luchtruimen

De Europese luchtvaartautoriteit EASA moet de bevoegdheid krijgen om luchtruimen boven conflictgebieden te sluiten voor Europese luchtvaartmaatschappijen.

Door dit Europees te regelen, wordt voorkomen dat vliegtuigen boven gevaarlijke conflictgebieden vliegen, zoals gebeurde met vlucht MH17 boven Oekraïne en afgelopen januari nog met vlucht PS752 boven Iran. D66 presenteert haar plan ‘Voor veilige vliegroutes: vliegen over conflictgebieden na MH17 en het Oekraïense toestel PS752’

D66-kamerleden Jan Paternotte en Sjoerd Sjoerdsma willen dat premier Rutte en minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur in Brussel pleiten voor een duidelijkere rol voor de EASA. “Europese luchtvaartmaatschappijen maken nu nog zelf de afweging of zij wel of niet boven conflictgebieden vliegen. Het maakt dus voor je eigen veiligheid uit met welke maatschappij je vliegt. Dat is onacceptabel”, stelt Paternotte.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA kan het luchtruim overal ter wereld voor alle Amerikaanse vliegmaatschappijen sluiten. Europa zou hier een voorbeeld aan moeten nemen en dezelfde werkwijze moeten hanteren bij de EASA. Ook zou deze organisatie dan meer inlichtingen van de verschillende Europese veiligheids- en inlichtingendiensten moeten krijgen. Sjoerdsma:  “Het is niet te verkroppen dat na MH17 weer een passagiersvliegtuig is neergeschoten. Hoe is het mogelijk dat de les blijkbaar nog steeds niet is geleerd. Rutte en Van Nieuwenhuizen moeten aan de slag.” D66 wil dat de veiligheidsdiensten van Europese landen verplicht worden om voor de veiligheid van de burgerluchtvaart relevante informatie te delen met de EASA. Hiermee kan de EASA vervolgens gedegen besluiten nemen over vliegen boven bijvoorbeeld conflictgebieden.

Nederland heeft deze eeuw de meeste slachtoffers te betreuren als gevolg van een vliegroute boven conflictgebieden. D66 doet daarom voorstellen gebaseerd op de lessen van de ramp met vlucht MH17, de OVV-aanbevelingen en recente gebeurtenissen boven Iran en Irak om de vliegveiligheid te verbeteren.

Klik hier voor het plan ‘Voor veilige vliegroutes: vliegen over conflictgebieden na MH17 en het Oekraïense toestel PS752’

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

D66 vindt dat Nederland deelt in de collectieve verantwoordelijkheid voor een veilige wereld. Een wereld waarin er voortdurend aandacht moet zijn voor mensenrechten, de internationale rechtsorde en mensen in kwetsbare posities. Internationale samenwerking is dé kracht achter veiligheid en welvaart. D66 ziet in die internationale samenwerking een leidende rol voor Europa.

Twee nieuwe staatssecretarissen van Financiën

D66 D66 Nederland 28-01-2020 17:29

Zoektocht naar de juiste opvolgers

Rob Jetten (fractievoorzitter Tweede Kamer), Wouter Koolmees (vicepremier) en Anne-Marie Spierings (partijvoorzitter) hebben de afgelopen periode gezocht naar de juiste opvolgers voor Menno Snel. Jetten: “Met de andere partijen in de coalitie kwamen we na Menno’s aftreden tot de conclusie dat de opdrachten voor deze kabinetspost zo groot zijn dat twee mensen nodig zijn om hier stevig mee aan de slag te kunnen gaan. Ik heb er het grootste vertrouwen in dat we met Alexandra en Hans de juiste kandidaten hebben gevonden.”

Alexandra en Hans wacht een zware opdracht. Door de toeslagenaffaire is het vertrouwen in de overheid geschaad. Mensen zijn de dupe geworden van het handelen van de Belastingdienst, zijn onterecht als fraudeur aangezien. Het is aan de politiek om dat vertrouwen terug te winnen. Om naast mensen te staan, niet tegenover mensen.

Alexandra zal zich gaan bezighouden met het zo snel en zo goed mogelijk aanpakken van de toeslagenaffaire en het recht doen aan de ouders. Ook moet zij een nieuw toeslagenstelsel in de steigers zetten. “Ik wil dat de overheid weer naast mensen komt te staan. Nu hebben mensen vaak het gevoel dat de overheid tegenover hen staat. Daarom moeten we de ouders in de toeslagenaffaire recht doen en een begin maken met de hervorming van het toeslagenstelsel.”

Hans is onder meer verantwoordelijk voor het beter functioneren van de Belastingdienst en voor het vergroenen van de belastingen. “De Belastingdienst moet weer saai worden. Het moet minder vaak over de dienst gaan, omdat die gewoon degelijk zijn werk doet.”

Voor een andere arbeidsmarkt (reactie op advies commissie Borstlap)

D66 D66 Nederland 23-01-2020 12:22

Voor een andere arbeidsmarkt (reactie op advies commissie Borstlap)

We moeten anders met werk omgaan, dat is D66 eens met het advies van de commissie Borstlap. Werk is anders dan vijftig jaar geleden en blijft veranderen. Mensen wisselen vaker van baan. Technologische ontwikkelingen maken sommige banen overbodig en zorgen tegelijkertijd voor nieuw soort werk.

Te veel werknemers hebben nu een onzeker flexcontract en de vaste baan is voor veel mensen onbereikbaar geworden. Daarnaast investeren we nu veel te weinig in scholing voor nieuw soort werk en ondersteuning voor mensen die hun baan kwijt raken. Daarom hebben we een nieuw stelsel nodig.

Zekerheden voor alle werkenden zijn daarbij heel belangrijk. Maar wat D66 betreft moet er ook ruimte zijn voor mensen om te werken op de manier die het beste bij hun werk en bij hen past. Steeds meer mensen werken graag als zelfstandige, omdat dit hen juist vrijheid en autonomie geeft om hun werk zo in te richten als zij willen. Zij zijn juist heel tevreden over hun werk. Het aantal zelfstandigen hoeft dus niet per se omlaag.

Wel zijn er te veel werknemers met een flexcontract. Zij kunnen niet zelf bepalen wanneer en hoe ze werken, zoals een zelfstandige. Maar ze hebben ook niet de zekerheden van de werknemer met een vast contract. De commissie Borstlap geeft enkele opties voor meer gelijkheid tussen alle vormen van werk. D66 benadrukt dat een gelijk speelveld ook bereikt kan worden door werken voor werknemers meer te laten lonen, niet door zelfstandigen er op achteruit te laten gaan.

Meer geld en aandacht voor scholing en het strenger aanpakken van flexcontracten zijn voor D66 de middelen om werknemers weer kansen te bieden op een vaste baan, met zekerheden. Werknemers met onzekere uren of een onzeker contract moeten extra worden beloond. Daarvoor is het wel nodig dat werkgevers makkelijker afscheid moeten kunnen nemen van werknemers als het echt niet werkt. En dat ze minder lang hoeven door te betalen als een werknemer langdurig ziek is.

De precieze uitwerking van de hervorming van de arbeidsmarkt moet nog duidelijk worden. We gaan aan de slag met het advies. We zullen de arbeidsmarkt klaar moeten maken voor de toekomst. Daarvoor moeten we als politiek samenwerken. Laten we dat dus doen!

Steven van Weyenberg

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

D66 wil bouwen aan het nieuwe verdienmodel van Nederland. Aan verduurzaming van onze economie, aan een eerlijke en open arbeidsmarkt en aan een dienstbare financiële sector. Aan een land dat onderneemt en bloeit en na stilstand weer vooruit gaat.

Nieuwe welvaart vraagt om groei van onze economie. Dat is de beste manier om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Groei zorgt voor nieuwe banen. Groei zorgt voor innovatie en vernieuwing. En duurzame groei is de sleutel naar een welvarende toekomst. Allereerst moet de overheid zijn financiën op orde brengen, tegelijkertijd kan zij ruimte maken en gericht investeren. D66 heeft een groeiagenda om deze kansen te pakken.