Nieuws van GroenLinks in Nederland inzichtelijk

515 documenten

Open brief aan de CEO's van Nederlandse financiële instellingen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks D66 ChristenUnie CDA Nederland 02-09-2020 00:00

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de verduuzaming van de financiële sector. Vier Kamerleden van vier verschillende partijen schreven daarover een opiniestuk. 

Ook deze zomer was er een van uitersten. Nog nooit werden zoveel tropische dagen achter elkaar geteld. De weekgemiddelde maximumtemperatuur was het hoogste sinds de start van de metingen in 1901 en de neerslagtekorten liepen net als in 2018 in sommige regio’s op tot boven de 300 millimeter. Het agrarische verdienmodel voor dit jaar loopt, door onder meer een combinatie van droogte, hitte en soms beperkte irrigatiemogelijkheden, een flinke knauw op.

Zo is de klimaatschade aan de omzet van boeren dit jaar exemplarisch voor iets waar toezichthouders ons sinds enkele jaren voor waarschuwen: financiële risico’s door gebrekkige verduurzaming. Dat is een tweeledig gevaar. Enerzijds zullen klimaatverandering en biodiversiteitsverlies schade toebrengen aan verdienmodellen. Denk aan een boer die niet langer aan zijn kredietverplichtingen kan voldoen door langdurige droogte. Anderzijds lijden financiële instellingen verliezen als ze gebrekkig anticiperen op de aanstaande verduurzamingstransitie, door te blijven investeren in technologieën die uitgefaseerd worden.

Voor uw instellingen is dit verhaal gelukkig niet nieuw. Verschillende banken, pensioenfondsen en verzekeraars experimenteren met meetmethoden om duurzaamheidsrisico’s in kaart te brengen en rapporteren hierover. Daarnaast committeert de gehele financiële sector zich aan het Klimaatakkoord, waarmee ze belooft een bijdrage te leveren aan Parijs. Ook toezichthouders zitten bepaald niet stil. Nederland loopt op dit gebied dan ook internationaal voorop. 

Er is desalniettemin geen aanleiding om achterover te leunen. De blik op wat er al gebeurt, moet niet afleiden van de visie op waar we naartoe moeten. Dat eindpunt ligt immers nog ver weg. Zo ging in 2018 80%-95% van de nieuwe energie-financieringen die uw sector aanging naar de fossiele industrie. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat uw instellingen onvoldoende grondig rapporteren over hun materiële duurzaamheidsrisico’s. En hoewel het Klimaatakkoordcommitment ‘een bijdrage’ expliciteert, brengt ons dat nog niet zomaar bij de daadwerkelijke reductie in 2030 die nodig is om Parijs te halen.

Het beheersen van duurzaamheidsrisico’s is niet enkel aan de sector zelf, maar zeker ook een politieke verantwoordelijkheid. Met de politiek als hoeder van het klimaatbeleid, en als aanjager en ondersteuner voor de financiële sector. Die eerste verantwoordelijkheid is genomen met de klimaatwet en het klimaatakkoord. Die laatste verantwoordelijkheid kan nu scherper ingevuld worden. Daar doen wij voorstellen toe in onze initiatiefnota over de verduurzaming van de financiële sector, waarover we vandaag met de Tweede Kamer en het kabinet in debat gaan. Jullie zijn uitgenodigd in de toekomst het gesprek tussen sector en politiek samen verder te brengen.

Wij roepen u op uw beurt op om uw ambities en commitment sneller om te zetten in actie. Kom met concrete plannen om de CO2-impact van uw portefeuille in 2030 met 55% terug te dringen. Geef inzicht in het ‘klimaatpad’ van uw huidige portefeuille. Wacht niet tot 2022 met het publiekelijk maken van reductiedoelstellingen als dat niet nodig is. Zet waar mogelijk uw middelen in om kennis te delen en achterblijvers aan te sporen. En gebruik ons duwtje in de rug om grondiger over duurzaamheidsrisico’s te rapporteren. Alleen zo brengen we de verduurzaming van de financiële sector in de juiste versnelling.

Bart Snels (GroenLinks), Joost Sneller (D66), Eppo Bruins (ChristenUnie) & Evert-Jan Slootweg (CDA)  

 

Medewerkers Jeugdzorg verdienen onze steun | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 01-09-2020 00:00

Jeugdzorgmedewerkers hebben meer steun nodig. De werkdruk moet omlaag, hun salaris omhoog en de arbeidsvoorwaarden beter. Tweede Kamerlid Lisa Westerveld was vandaag aanwezig bij de manifestatie van Jeugdzorgwerkers in Den Haag om hen een steuntje in de rug te geven en stelde Kamervragen over de problemen in de Jeugdzorg.  

De nood is hoog in de Jeugdzorg. Te veel jongeren staan op een wachtlijst omdat er onvoldoende plaats is. Steeds meer kwetsbare jongeren raken verstrikt in een systeem waar ze niet meer uit komen. De ene na de andere gemeente meldt zich ondertussen met miljoenentekorten. Van de werknemers in de jeugdzorg geeft 4 op de 5 aan dat de werkdruk te hoog is.

Lisa Westerveld: “Kinderen zijn hiervan de dupe. Het is een onhoudbare situatie. Het kabinet belooft veel, maar komt niet over de brug. Terecht dat Jeugdzorgwerkers in actie komen.”

Meer dan applaus Niet alleen de uitstroom van personeel neemt toe, er is ook minder instroom van nieuwe krachten. Begonnen in het eerste kwartaal van 2019 bijna 5.300 nieuwe medewerkers in Jeugdzorg, een jaar later zijn dat er nog geen 3.700. Een daling van 30 procent (CBS). Intussen stijgt het aantal jongeren in de jeugdzorg al meer dan 5 jaar op een rij.

“Dit zijn ook de zorgmedewerkers die doorwerkten in de lockdown. Die er waren voor kinderen die hulp nodig hadden. De hulpverleners voor wie geen beschermingsmiddelen beschikbaar waren, maar er toch stonden. De mensen waar we voor applaudisseerden. Zij verdienen meer steun.”

Vertrouwen in professionals Als het aan GroenLinks ligt, komt er fors meer geld vrij voor de jeugdzorg. Er gaat nu ruim een miljard per jaar naar coördinatiekosten, in plaats van naar hulp. Daarnaast moet er een einde komen aan de regeldruk waar zorgverleners nu mee te maken hebben.

“Professionals moeten het vertrouwen krijgen om te doen waar ze goed in zijn, zonder iedere handeling bij te hoeven houden,” zegt Westerveld.

Dat jeugdzorg door de gemeente wordt georganiseerd, werkt goed voor jongeren die relatief laagdrempelige hulp nodig hebben. Maar het werkt niet voor iedereen. Bovendien is met de stelselwijziging 450 miljoen bezuinigd, en dat heeft de sector gemerkt. Voor jongeren met complexe psychische problemen moeten we weer centraal de regie gaan nemen. Daarvoor worden de komende jaren landelijke expertise-centra opgericht, op initiatief van GroenLinks.

 

Luister nu naar de nieuwe aflevering van Jesse& met Ellen 't Hoen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 27-08-2020 00:00

Er gaan miljarden om in de farmaceutische industrie. Is dat geld nodig voor de ontwikkeling van medicijnen? Of maken bedrijven enorme winsten over de rug van zieke mensen? Jesse Klaver en jurist Ellen 't Hoen gaan erover in gesprek in de nieuwe aflevering van de podcast Jesse&.

Middenin de coronacrisis was er een tekort aan coronatests, maar toch wilde farmaceut Roche het recept ervoor niet delen. Terwijl het bedrijf (met een marktwaarde van bijna €200 miljard in 2019) niet genoeg productiecapaciteit had om zelf in de vraag naar de testen te voldoen. Het leek kenmerkend voor de farmaceutische industrie waarin miljardenwinsten worden gemaakt, maar er nauwelijks transparantie is over hoe duur het nou is een nieuw medicijn te ontwikkelen.

Jurist Ellen ’t Hoen werkt al 30 jaar om geneesmiddelen toegankelijker te maken. Met succes: zo introduceerde ze een ‘patentpool’ waardoor bijvoorbeeld HIV-medicatie in veel landen eindelijk betaalbaar werd.

Hoe we de ongebreidelde macht van de farmaceutische industrie breken, waarom een patentpool ons ook uit deze coronacrisis kan helpen én wat de rol is van de politiek, hoor je in deze aflevering van Jesse&!

Luister op Spotify, Apple Podcasts of met de RSS-feed in jouw favoriete podcast-app. Op Youtube kun je fragmenten uit de podcast mét beeld bekijken.

Lees hier meer over de podcast Jesse&.

GroenLinks wil dat gemeenten mogelijkheid krijgen om vluchtelingenkinderen naar Nederland te halen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 24-08-2020 00:00

GroenLinks Kamerlid Bram van Ojik wil dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om de meest kwetsbare vluchtelingenkinderen, die onder erbarmelijke omstandigheden leven in de opvangkampen in Griekenland, in Nederland te huisvesten. Hij wil dat staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid samen met de gemeenten in gesprek gaat en onderzoekt hoe 250 vluchtelingenkinderen op korte termijn in Nederland opgenomen kunnen worden.

Tientallen Nederlandse gemeenten hebben aangegeven bereid te zijn kinderen uit de Griekse vluchtelingenkampen op te nemen. Op dit moment hebben de individuele gemeenten de bevoegdheid niet om daar zelfstandig een beslissing over te nemen. GroenLinks roept Broekers-Knol op om dit wel mogelijk te maken voor gemeenten die aan hun andere verplichtingen voldoen en dus daadwerkelijk een veilig thuis kunnen bieden aan deze meest kwetsbare kinderen.

Bram van Ojik: “Vanuit heel Nederland wordt er al maanden aangedrongen om iets te doen aan de schrijnende situatie van deze kinderen. Kerken, maatschappelijke organisaties, verschillende EU-landen en meerdere partijen in de Tweede Kamer willen dat er iets gebeurt. Nu zoveel gemeenten concrete hulp voor hervestiging hebben aangeboden is het ook mogelijk.”

GroenLinks stelt voor om het quotum voor hervestiging te verhogen van 500 naar 750, zoals destijds in het Regeerakkoord is afgesproken en vraagt gemeenten zich aan te sluiten bij dit voorstel. GroenLinks wil ook dat de staatssecretaris de UNHCR vraagt om de 250 kinderen te selecteren op de Griekse eilanden via hun hervestigingsprogramma.

Op 10 september heeft de Tweede Kamer een gesprek met de Griekse minster voor migratie. Voor die tijd zou er duidelijkheid moeten zijn over het lot van de 250 kinderen volgens GroenLinks.

Oppositie roept kamer terug van reces voor debat over zorgsalarissen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Partij voor de Vrijheid Partij voor de Dieren PvdA Nederland 13-08-2020 00:00

GroenLinks-leider Jesse Klaver wil dat de Tweede Kamer komende dinsdag het debat over de coronacrisis en het salaris van zorgpersoneel voortzet.

Woensdag kwam de Tweede Kamer terug van reces, maar woensdagavond voorkwam de coalitie een stemming door uit het gebouw weg te lopen. Ook de PvdA, SP, PvdD en PVV willen heropening van het debat.

Het weglopen van de Kamerleden van de coalitie heeft tot verontwaardiging geleid onder zorgpersoneel. De vereniging van verzorgenden en verpleegkundigen noemt de vertoning gênant en schrijnend. Ruim een kwart van de zorgmedewerkers gaf in juni aan erover te denken minder te werken of zelfs helemaal te stoppen. Juist nu is steun vanuit de politiek voor zorgpersoneel van het grootste belang. Daarom vraagt GroenLinks heropening van het debat zodat er een nieuwe poging gedaan kan worden om een meerderheid te krijgen voor hogere salarissen voor zorgmedewerkers.

Klaver: “Het weglopen van de regeringspartijen was een klap in het gezicht van alle zorghelden die ons deze coronacrisis door leiden. Juist in deze tijd moet de politiek laten zien dat we de zorgmedewerkers steunen en waarderen. Ik wil de regeringspartijen de kans geven hun fout recht te zetten. Die salarisverhoging moet er komen.”

 

Jesse & Sahil Amar Aïssa | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 12-08-2020 00:00

Allebei komen ze uit Roosendaal. Allebei hebben ze Rico Verhoeven hun jas laten ophangen en allebei hebben ze een Nederlands-Marokkaanse achtergrond. Jesse Klaver (33) is al 5 jaar fractievoorzitter van GroenLinks en Sahil Amar Aïssa (27), werkt als presentator en programmamaker bij BNN-VARA. Hij is de eerste gast in Jesse&, de tweewekelijkse podcast waarin Jesse Klaver spreekt met gasten die hem fascineren. Over vaderschap, kapitalisme of de beste nachtclub van Roosendaal.

Luister de aflevering Jesse& Sahil Amar Aïssa op Spotify Luister de aflevering Jesse& Sahil Amar Aïssa op Apple Podcasts Bekijk het gesprek Jesse& Sahil Amar Aïssa op YouTube

In de studio van Dag en Nacht Media beginnen de twee meteen met lachen en het oprakelen van hun geboorteplaats Roosendaal, bekende Roosendalers en waar ze vroeger gingen stappen.

Jesse lachend: “Weet je wie dus een bekende Roosendalers is? Rico Verhoeven! Hij heeft als bijbaan toen jassen opgehangen waar wij altijd gingen stappen”.  

Sahil: “Nee!”

Jesse: “Ja! Ik kwam ‘m laatst tegen en toen vertelde hij dat. Toen herkende ik hem in één keer. En toen wist ik weer dat mijn vrienden zeiden: "jongen, die gast bij de jassen, die kan echt vechten.”

Sahil: “Haha, dan heeft hij ook mijn jas opgehangen. Wel een fijne gedachte dat de grootste badass van Nederland zo dienstbaar was om jouw jas op te hangen”.

Van Roosendaal naar vaderschap. Sahil heeft geen kinderen terwijl Jesse vorig jaar vader werd van zijn derde zoon.

“Oprecht iedereen die over kinderen praat is altijd zo blij en gelukkig.” Zegt Sahil. “En dan denk ik van ja, maar je kan me niet vertellen dat je niet fucking bang was toen je de eerste kreeg.”

Jesse: “Superbang.”

Jesse: “Waar die angst vandaan komt? Uit totale onzekerheid. Je ziet het lichaam van je vrouw anders worden. Op een gegeven moment voel je het kind een beetje schoppen. Leuk, maar het is nog steeds totaal science fiction en komt er, nadat je je vrouw ziet zweten en werken als een beest, op een gegeven moment een kind.”

“Ik merk nu”, zegt Sahil, “Dat ik heel graag van die onschuld die kinderen hebben wil leren. Die onafhankelijkheid. Gewoon die vrije wil om alles te zeggen. Wij hebben nog heel vaak een filter en zij zeggen gewoon wat ze willen”.

Jesse is opgegroeid zonder vader en werd veel opgevoed door zijn opa. Die nam hem mee naar demonstraties en vertelde hem bijvoorbeeld over de kwalijke effecten van de bio-industrie. Alles onder één belangrijk motto: “er kan altijd iets geleerd worden”.

“Mijn opa bracht mij van alles bij”, vertelt Jesse. “Dus opa heeft net voor zijn dood nog wel eens gezegd: ‘het spijt me dat ik altijd wat probeerde bij te brengen.’ Iets wat ik nu juist ook bij mijn eigen kinderen doe. Altijd alles uitleggen. Over wat er gebeurt. Vaak dingen die eigenlijk totaal niet geschikt zijn voor kinderen.”

“Je lijkt wel op mijn vader”, lacht Sahil. “Mijn pa liet me ook kijken naar nieuwszender Al Jazeera en die vertelde me gewoon over hoe fucked up alles eigenlijk is. Ik ben er wereldwijs van geworden, ik kan veel beter, denk ik, relativeren dan anderen. Maar ik ben er wel een flink stuk cynischer door geworden.”

Jesse: “Jij? Cynisch?”

“Ik ben wel cynisch over de stand van zaken rondom de wereld, maar ik probeer het niet ten koste laten gaan van mijn eigen plezier. Maar dat is echt lastig”, zegt Sahil. “Wij zijn allebei best activistisch ingesteld. Dan zijn er mensen die zeggen: 'Wat leuk. Al die activisten.' Dan denk ik: waar heb jij het over? We voelen ons verantwoordelijk voor verandering. Het is niet ‘leuk’ om met z'n allen naar de Dam te gaan. Het is juist heel ernstig en heel oneerlijk dat een zwart kind van vijftien naar de Dam moet om te protesteren voor gelijkwaardigheid terwijl een wit kind uit Blaricum diezelfde dag gewoon naar hockey gaat. Dan vraag ik me af of het wel goed is om dan een kind te belasten met de stand van zaken in de wereld.”

Sahil en Jesse zijn beiden tweede generatie Marokkaans-Nederlands. Volgens Sahil is dat een heel logisch deel van Jesse zijn identiteit.

Sahil: “Jij bent een Marokkaanse-Nederlander. Ongeacht wat mensen om ons heen zeggen.” Jesse lacht: “Nou, daar denken heel veel andere mensen anders over.”

“Maar daar mogen ze helemaal niets over vinden”, zegt Sahil. Jij bent gewoon Marokkaanse-Nederlander, want jouw vader heeft de reis vanuit Marokko gemaakt. Je hebt één cultuur meegekregen omdat je bent opgegroeid zonder Marokkaanse vader, maar sinds drie jaar ben je eigenlijk dus ook bi-cultureel.”

Jesse: “Dat ligt nog iets anders.”

Sahil: “Oh, je hebt natuurlijk ook in Indische roots!”

Jesse: “Ja, mijn oma was Indisch.”

Sahil lacht: “Wow, jij bent zo'n enigma jongen.”

Jesse vertelt dat hij inmiddels af en toe langsgaat bij zijn vader waarmee hij sinds het overlijden van zijn moeder contact mee heeft.

“Wat betreft het missen van mijn vader. Ik ken hem nu drie jaar en als hij nu zou wegvallen, zou ik hem missen. Dat komt omdat ik nu wéét wat ik mis. Vroeger wist ik niets. Alles wat mijn moeder, mijn oma of opa ooit over mijn vader heeft gezegd, is dat het ‘onwijs gecompliceerd was’ en dat een hele lieve man was.”

“Maar nu ken ik sinds drie jaar mijn vader en ben ik ook trots op mijn Marokkaans-Nederlandse roots, zoals ik trots ben op de Indische cultuur. Maar het rare is. Ik had laatst een gesprek met een aantal mensen uit de Black Lives Matter-beweging en daar zei iemand dat ik als lijsttrekker van GroenLinks zo wit ben.”

Sahil reageert: “Dat kan je dus niet zeggen. Dat kun je niet voor een ander invullen. Ik heb ook vaak gehad dat iemand zegt: ‘jij bent toch niet echt Marokkaans?’ Dat merk ik ook op mijn werk. Alleen omdat ik de talen spreek, de muziek en het eten hier ken, dat ik ‘niet écht Marokkaans ben’? Dan denk ik: waar haal je het lef vandaan om mijn hele persoon weg te wimpelen?”

“Die vraag raakt de kern van je identiteit, waar je je zelfverzekerdheid en je wereldbeeld vandaan haalt,”, legt Sahil uit. “Het is een deel van jouw geschiedenis. Jouw wortels reiken uit naar het Rif en dat kan niemand afhakken.”

Jesse: “Dat is zo. Ik heb heel lang niets gezegd over mijn Marokkaanse roots, omdat het heel lang onnatuurlijk voelde. Omdat ik me onzeker voelde over dat stuk van me.”

Sahil vraagt zich in de podcast af hoe Jesse nu omgaat met zijn ‘nieuwgevonden Marokkaanse identiteit’ in de politiek.

“Hoe ga je jezelf profileren? Ga jij het uitspreken? Ga je het met trots dragen? Dan heb je natuurlijk een risico dat extreemrechts nog feller tegen je wordt. Maar tegelijkertijd heb je een risico dat een deel van Nederland gaat denken: ’Hij gebruikt het om de Marokkaans-Nederlandse stemmers te paaien’.”

Jesse: “je kunt het eigenlijk nooit goed doen. Want tegelijkertijd is er een groep mensen die zeggen: ‘jij mag niet mee doen met ons, want je bent niet écht bi-cultureel’. Eerlijk, mijn echte antwoord is dat het me geen reet meer uitmaakt wat mensen ervan vinden.”

Sahil: “Wat jij doet is je eigen culturele identiteit ontdekken. En daar heeft ieder mens recht op. Alleen gebeurt het bij jou in een politieke context, dat wordt je soms niet in dank afgenomen, of je wordt meteen anders geprofileerd.

Daarom denk ik dat je het moet uitspreken. Dat je het met trots moet dragen. Zo inspireer je volgens mij een hele slag Marokkaans-Nederlandse jongeren. De lijsttrekker van GroenLinks of de premier is Marokkaans-Nederlands.”

“En dit heb ik dus onwijs onderschat”, zegt Jesse. “Ik heb me nu een paar keer uitgesproken en dat voelde toen nog best wel eng. En dan zijn de reacties die je krijgt van mensen met een bi-culturele achtergrond mooi; ‘wow wat fijn dat je dat uitspreekt.’ Het maakt het voor mij makkelijker om trots te zijn op wat ik doe. Daar werd ik wel een beetje emotioneel van.”

Jesse: “Je sprak eerder over het protest op de Dam. En weet je, eigenlijk maakt het mij onwijs optimistisch. Dat het voor het eerst zo resoneert. Dat ik zoveel mensen spreek die zeggen: ‘ja, dit kan echt niet.’ En zich bewust worden van de privileges die je hebt. De kunst vind ik nu nog het balanceren tussen het schuldgevoel en dat we het omzetten in echte actie. Dus dat er ook werkelijk iets verandert.”

Sahil en Jesse zijn het eens dat er wel weinig ruimte is om fouten te maken.

Jesse: “Er is een tendens gaande dat als iemand iets zegt dat niet correct is, je dat je mensen in paniek ziet raken. ‘Dit mag je echt niet zeggen!’ Nee, klopt. Dit mag ik ook niet zeggen. Sorry. Er moet wel ruimte zijn om fouten te maken, om met elkaar om te gaan. Als ik jou bijvoorbeeld nu beledig met een opmerking en jij zegt: gast dat kan echt niet. Dan past mij maar één ding: Sorry zeggen.”

Sahil: “Andersom geldt het ook. Als iemand in het offensief gaat, is de tegenreactie om in het defensief te schieten. We moeten inderdaad meer ruimte voor elkaar overlaten. Ik heb het bij mezelf ook wel eens gemerkt. Dan zei iemand iets over Marokkanen en dan ging ik er heel fel tegenin. Maar nu denk ik, ‘wacht, als ik dit doe, dan ga ik de confrontatie en dan zie je de ander altijd als de vijand’.”

Sahil en Jesse praten nog door over Marokko, over de regio waar Jesse’s vader vandaan komt en of Jesse de taal spreekt.

“Weet je wat we zouden moeten doen?”, stelt Sahil voor. “Een roadtrip het Rif in Marokko!” 

Jesse reageert enthousiast: “Daar ben ik wel echt benieuwd naar. Wat zie je daar? Wat tref ik daar? Hoe? Hoe was het? Wat vertelt hoe dat dan is om op te groeien?”

“Waar komt jouw vader vandaan?” Vraagt Sahil.

“Uit El Hoceima”, zegt Jesse

Sahil: Ja! Laat maar weten wanneer we gaan. We hebben een appartementje daar!”

Jesse: “Serieus? Gaan we samen?”

Sahil: Ja man, I can show you the spots!”

Dit was Jesse& Sahil Amar Aïssa. Je kunt de hele aflevering luisteren of bekijken op Youtube, Spotify of Apple Podcast.

Luister de aflevering Jesse& Sahil Amar Aïssa op Spotify Luister de aflevering Jesse& Sahil Amar Aïssa op iTunes Bekijk het gesprek Jesse& Sahil Amar Aïssa op YouTube

Volgende week in Jesse& spreekt Jesse met de Algemeen directeur van PSV: Toon Gebrands. Als sportcoach en manager van een veeleisend team spreken ze hoe ze hun eigen teams het best kunnen laten presteren. Niks missen van Jesse&? Abonneer je op de podcast via Spotify, iTunes of je favoriete podcastapp.

Nieuw: luister nu de podcastserie Jesse& | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 11-08-2020 00:00

In deze tweewekelijkse podcast spreekt Jesse Klaver met gasten die hem fascineren. Over vaderschap, kapitalisme of de beste nachtclub van Roosendaal.

Jesse Klaver: "Ik ben er heel enthousiast over. Ik heb er lang over getwijfeld; het lijkt wel alsof tegenwoordig iedereen een podcast maakt. Maar ik ben echt helemaal om. Dat zit 'm er vooral in dat ik in deze podcast de kans krijg om over allerlei zaken te praten waar normaal eigenlijk geen tijd voor is. Vaak heb je maar 30 seconden hebt in een politiek debat of een statement op televisie. In deze podcast kan ik echt een dik uur doorpraten met allemaal interessante mensen die ik ontmoet."

"Soms zijn dat hele bekende mensen, (oud-)sporters zoals Toon Gerbrands, of mensen die bekend zijn van televisie, zoals presentator Sahil Amar Aïssa. En soms zijn het experts waar je waarschijnlijk nog nooit van hebt gehoord, maar die ontzettend goed kunnen uitleggen over onderwerpen waar het niet zo vaak over gaat in de populaire media. Onderwerpen die wel wel superbelangrijk zijn voor ons allemaal, zoals de farmaceutische industrie, of hoe we groen uit de crisis komen."

Direct naar de eerste aflevering Waar kan ik de podcast beluisteren?

Luister en abonneer je op de podcast via SpotifyiTunes of je favoriete podcast-app. Liever met beeld bekijken? Dat kan op YouTube.

Vind je Jesse& leuk? Vertel je vrienden, familie en collega's over de podcast!

Europarlement eist aanpassingen deal EU-top | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 23-07-2020 00:00

Het Europees Parlement wil aanpassingen in het akkoord dat de EU-regeringsleiders afgelopen dinsdag sloten. In een gezamenlijke resolutie eisen vijf partijen strikte afspraken op gebied van duurzaamheid en het beschermen van de rechtsstaat. Met name de houding van de ‘vrekkige vier’ kan op veel kritiek rekenen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “Door de inzet op rechtse hervormingen en leningen, in plaats van subsidies, worden dezelfde fouten gemaakt als bij de vorige crisis. Het is onacceptabel dat we landen opzadelen met hoge schulden, waarmee we de EU verzwakken.”

Eickhout: “Het Europees Parlement spreekt vandaag duidelijk uit dat de deal van de EU-top echt beter moet. Het corona-herstelfonds is een belangrijke stap naar een Europees investeringsplan om de economische crisis te trotseren. Door de 'vrekkigen' zitten we echter opgescheept met een ouderwets EU-budget. Hoewel ik het toejuich dat er een akkoord is, moeten die vrekkige landen de zomer eens goed gebruiken om hun prioriteiten op een rijtje te krijgen.”

Het akkoord van de EU-top zou betekenen dat veel geld wordt weggehaald bij programma’s die inzetten op innovatie, wetenschappelijk onderzoek en digitalisering. “Onderdelen die noodzakelijk zijn om Europa klaar te stomen voor de toekomst. Maar mede door het zuinigheidsfetisjisme van Rutte is hierin flink gesneden. Gelukkig kiest het parlement ervoor deze onderwerpen overeind te houden”, zegt Eickhout.

Op het gebied van het beschermen rechtsstaat willen de partijen dat EU-geld aan een land kan worden stopgezet op basis van een omgekeerde gekwalificeerde meerderheid in de Europese Raad. Dit maakt het eenvoudiger om rechtsstaatschenders aan te pakken. 

In de deal van dinsdag werd afgesproken dat minimaal 30% van het EU-budget wordt besteed aan het behalen van de klimaatdoelen, maar harde afspraken daarover bleven uit. Het parlement eist nu dat bij de besteding van dit geld, wordt voldaan aan de taxonomiewet die bepaalt welke investeringen duurzaam zijn. Bovendien wil het parlement dat 10% van het EU-geld wordt ingezet voor het verbeteren van de biodiversiteit.

Op basis van de resolutie onderhandelt het parlement na de zomer met de Europese Raad om tot een definitieve deal te komen.

EU-top: akkoord nog onvoldoende voor modern en groen Europa | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 21-07-2020 00:00

GroenLinks is tevreden dat de regeringsleiders akkoord zijn over de Europese meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds. Een definitieve deal is er pas als ook het Europees Parlement instemt. Volgens GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is er nog veel ruimte voor verbetering: “De ambitie voor een groen en gezamenlijk herstel uit de coronacrisis is naar beneden bijgesteld. Een moderne begroting die opkomt voor het klimaat en de rechtsstaat is afgezwakt, onder andere door de verkeerde prioriteiten van premier Rutte. Het Europees Parlement moet daar nu voor vechten.”

Het eerder voorgestelde bedrag van 750 miljard euro voor het coronaherstelfonds bleef intact, maar de verhoudingen tussen subsidies en leningen zijn flink verschoven in de richting van leningen. Eickhout: “Een traag en onrechtvaardig economisch herstel uit de crisis, zoals tien jaar geleden, verzwakt Europa. Door de inzet op rechtse hervormingen en leningen in plaats van subsidies herhaalt Nederland de fouten die gemaakt zijn tijdens de vorige schuldencrisis.”

Klimaat

GroenLinks is positief dat het percentage van de totale Europese begroting, dat bedoeld is voor het behalen van de klimaatdoelstellingen, werd opgehoogd van 25 procent naar 30 procent, al is de precieze invulling daarvan nog onduidelijk. Eickhout: “De klimaatcrisis vereist dat we Europees geld volop inzetten voor een snelle transitie naar een duurzame economie. De regeringsleiders hebben gefaald om de Europese miljarden in een duidelijke groene richting te sturen. Het is een verbetering dat het percentage is verhoogd, maar er een garantie ontbreekt dat de overige 70 procent geen schade berokkent aan het klimaat. Het is wel een vooruitgang dat Europa nieuwe eigen inkomsten krijgt die bijdragen aan duurzaamheid, zoals een plasticbelasting.”

Rechtsstaat

Het mechanisme om rechtsstaatschenders aan te pakken is flink verzwakt. Er is nu een, zeer lastig te behalen, gekwalificeerde meerderheid vereist om landen op EU-fondsen te korten als zij hun rechtsstaat niet repareren. “Rechtsstaatschenders gaan niet vrijuit, maar met dit akkoord wordt het knap lastig om in te grijpen als landen, zoals Hongarije en Polen, de kritiek op hun beschadigde rechtsstaat blijven negeren”, aldus Eickhout.

Ook het Europees Parlement moet instemmen met dit akkoord voordat er een definitieve deal over de meerjarenbegroting en het herstelfonds ligt. Het Europees Parlement komt donderdag met een reactie in een resolutie met de eisen voor een finaal akkoord. GroenLinks zet daarbij in op strengere eisen voor een duurzame besteding van Europees geld en een hardere aanpak van landen die de rechtsstaat schenden.

Kinderopvang is geen business model | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks PvdA CDA ChristenUnie Nederland 21-07-2020 00:00

Kinderen zijn de dupe van marktwerking in de kinderopvang. Zorgkinderen zijn niet ‘rendabel’ genoeg en toegankelijkheid staat onder druk. GroenLinks wil dit veranderen en stelt dit aan de orde met Kamervragen en een wetsvoorstel. 

Een speciale opvanggroep voor kinderen met een beperking werd in Utrecht onlangs stopgezet. Dit gebeurde nadat een grote investeerder het opvangcentrum opkocht, bleek uit NRC.

“Winst maken over de rug van kinderen met een handicap. Dat gebeurt met ons belastinggeld. Hier moet een einde aan komen, zodat het belang van kinderen centraal komt te staan in het stelsel van kinderopvang”, zegt Tweede Kamerlid Lisa Westerveld.

De Volkskrant schreef eerder al dat Nederlandse kinderopvangcentra juridisch hun toevlucht zoeken tot belastingparadijzen als de Kaaimaneilanden.  

“Inkomsten van kinderopvangcentra zijn voor het bevorderen van kwaliteit en toegang tot kinderopvang, niet voor het vullen van zakken van buitenlandse investeerders”, zegt Westerveld die hierover Kamervragen stelde met SP, PvdA, CDA en ChristenUnie.

Het gaat om het Nederlandse KidsFoundation dat in 2018 werd gekocht door het Canadese private-equitybedrijf Onex. De aandelen van het Nederlandse kinderopvangbedrijf zijn via een rechtspersoon in Luxemburg uiteindelijk in handen van twee investeringsfondsen die juridisch op de Kaaimaneilanden zijn gevestigd, wist de Volkskrant te achterhalen.

Kinderopvang is publieksvoorziening

“Terwijl tijdens deze corona-crisis de overheid ouders financieel compenseert voor niet gebruikte opvang en zo de stabiliteit van kinderopvang garandeert, vloeien de winsten naar investeringsmaatschappijen. Dat is ongehoord en onwenselijk”, zegt Westerveld, die daarom met SP en PvdA aan een initiatiefwet werkt om winstuitkeringen in de kinderopvang onmogelijk te maken.

“Kinderopvang is een publieksvoorziening, maar van maatschappelijk belang. Goede opvang helpt de ontwikkeling van kinderen en zorgt voor stabiliteit en rust wanneer ouders werken. Het zou geen cash cow moeten zijn voor investeerders die profiteren van de stabiele kasstroom van onze belastingcenten.”