Nieuws van GroenLinks in Nederland inzichtelijk

218 documenten

Einde kiloknaller onvermijdelijk | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 24-06-2019 00:00

GroenLinks Kamerlid Laura Bromet doet vandaag een concreet voorstel in de Tweede Kamer om de kiloknaller uit te faseren tijdens een overleg over de kringlooplandbouw met landbouwminister Schouten. 

Bromet stelt voor om vlees stapsgewijs te verbeteren: in 2025 moet het vlees voldoen aan één ster van het Beter Leven Keurmerk, in 2030 aan twee sterren en in 2035 aan drie sterren. Met dit keurmerk verbetert het leven van de dieren aanzienlijk.

Bromet: “De minister heeft zelf onlangs aangegeven dat ons voedsel te goedkoop is. De prijs wordt betaald door de natuur en de boeren die ontzettend hard werken voor heel weinig geld. Het eind van de kiloknaller is nu echt aangebroken.”

Landbouwminister Schouten gaat vandaag in debat over haar visie op de kringlooplandbouw. Dat is hard nodig. De huidige landbouw is niet in balans met de natuur. Nederland heeft een enorme veestapel. Per dag worden er zo’n 1,7 miljoen dieren geslacht. Door het driesterrenkeurmerk te verplichten zal de Nederlandse veestapel afnemen, met name omdat dieren meer ruimte krijgen. Daarnaast oordeelde de hoogste rechter dat er in Nederland minister stikstof moet worden uitgestoten. Veeteelt zorgt voor de grootste uitstoot van stikstof. Bovendien kan het sterrensysteem bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Bromet benadrukt dat zij ook de boeren zelf een betere toekomst wil geven. Boeren krijgen voor het sterrenvlees een hogere prijs. Maar Bromet wil ook onderzoeken of een investeringsfonds voor boeren die de overstap naar een driesterrenstal maken nodig is. Daarnaast moeten de overheid kijken of ze een kiloprijs kan garanderen. Tot slot moet gekeken worden hoe supermarkten verplicht kunnen worden sterrenvlees te kopen zodat niet alsnog de kiloknaller uit het buitenland in de Nederlandse schappen ligt. 

Bromet: “We zorgen in Nederland slecht voor onze natuur, slecht voor het milieu en slecht voor onze boeren. Dit voorstel zorgt er voor dat er minder CO2- en stikstof uitstoot komt, dat we beter voor onze dieren zorgen én dat boeren meer geld krijgen voor hun product. Het huidige systeem is onhoudbaar, ik reken op steun voor verandering”. 

Volgende week wordt er door de Tweede Kamer gestemd over het voorstel van Bromet.

De rechter oordeelt dat de ...

GroenLinks GroenLinks Nederland 20-06-2019 15:36

De rechter oordeelt dat de Nederlandse overheid onze natuur niet genoeg beschermt tegen stikstof. Nu is de vraag, wat doet dit kabinet? Kiezen ze voor meer wegen, meer vliegvelden en meer landbouw? 🤔 Of steunen ze onze plannen: de natuur beschermen en de stikstof terugdringen. ⤵️

Drie voorstellen om onze natuur te beschermen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 20-06-2019 00:00

De rechter oordeelt dat de Nederlandse overheid onze natuur niet genoeg beschermt tegen stikstof. Nu is de vraag, wat doet dit kabinet? Kiest ze voor meer wegen, meer vliegvelden en meer landbouw? Of steunt ze onze plannen: de natuur beschermen en de stikstof terugdringen. Tweede Kamerlid Laura Bromet doet drie voorstellen.

Wie een kaart van Europa neemt, met daarop de stikstof-uitstoot gemeten door een satelliet, ziet op de plek van Nederland een grote rode vlek. Ons volle land, met snelwegen, vliegvelden en intensieve veehouderij is kampioen stikstofuitstoot.

De Nederlandse natuur lijdt hieronder. Zeldzame planten verdwijnen. In de afgelopen 100 jaar is al 80% van de biodiversiteit in Nederland verdwenen.En nu heeft de rechter gesproken: de Nederlandse overheid beschermt de natuur niet genoeg tegen stikstof.

Deze uitspraak biedt kansen. Nu staat dit kabinet op een splitsing. Kiest het voor een ‘list’ om de uitspraak van de rechter te omzeilen? Of kiest het voor écht groen beleid. Als het aan ons ligt, dan zeker dat laatste.

Daarom gaan wij ons vandaag hard maken voor:

Geen uitbreiding vliegveld Lelystad Verlagen maximum snelheid Meer koeien in de wei (in de stal stoten ze meer uit)

Beter voor de dieren, beter voor het milieu, beter voor het klimaat. Een win-win-win situatie dus.

Initiatiefwet: Stop winstuitkering kinderopvang | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks PvdA Nederland 19-06-2019 00:00

Kinderopvang mag niet langer een cash cow zijn voor investeerders vinden GroenLinks, SP en PvdA. Daarom moet er een verbod komen op winstuitkering uit kinderopvang. Inkomsten van kinderopvang moeten worden ingezet voor het bevorderen van de kwaliteit en toegang tot kinderopvang, en mag niet langer in de zakken van investeerders verdwijnen. GroenLinks, SP en PvdA komen met een initiatiefwet daarvoor.

De afgelopen jaren hebben steeds meer grote buitenlandse ondernemingen Nederlandse kinderopvangorganisaties opgekocht met het doel om winst te maken. Nu is namelijk de opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar in Nederland, anders dan in bijvoorbeeld het onderwijs, onderdeel van de markt. Maar het is geen gewone markt, het wordt voor een groot deel gefinancierd uit collectieve middelen. Dat maakt de Nederlandse kinderopvang een interessante en veilige investeringsoptie.

En hier schuurt het volgens de initiatiefnemers. De kinderopvang wordt voor 70% door de overheid en werkgevers bekostigd. Dat betekent dat een groot deel van de collectieve - grotendeels publieke - kosten, nu wegstroomt naar buitenlandse investeerders waar winst op de eerste plaats komt en niet het kind.

Geen goede zaak, vinden de initiatiefnemers van het wetsvoorstel. Volgens hen zorgt deze werkwijze uiteindelijk voor de uitholling van het systeem. Want de focus op winstmaximalisatie bij deze investeerders zorgt op de lange termijn voor minder opvang in gebieden waar minder kinderen wonen en dus minder rendabel zijn. En voor ongelijke concurrentie tussen kinderopvangcentra in gebieden met veel bemiddelde ouders. Daarnaast zet het diversiteit van aanbod en keuzevrijheid van ouders onder druk. Toegang tot opvangmogelijkheden neemt af en kansongelijkheid neemt toe.

“Het is eigenlijk te gek voor woorden dat over de rug van onze kinderen winst wordt gemaakt. Goede kinderopvang is een publieke aangelegenheid en we weten hoe belangrijk de ontwikkeling in de eerste jaren zijn voor de rest van iemands leven. Ik kies de belangen van onze kinderen boven rendementen”, aldus Lisa Westerveld, Kamerlid van GroenLinks.

“Het is vrij eenvoudig. Kinderopvang is niet bedoeld om investeerders rijk te maken, maar om kinderen een veilige plek te bieden. Elke euro die bij een sprinkhaankapitalist met zo’n investeringsfonds terecht komt, gaat niet naar de verbetering van de kwaliteit van de opvang. Met onze belastingen subsidiëren we zo buitenlandse beleggingsclubjes die vooral het eigen rendement belangrijk vinden. Weg ermee dus!”, zegt Peter Kwint, Kamerlid van SP.

Gijs van Dijk (PvdA): “De kinderopvang is van ons allemaal. Winst maken ten koste van de zorg voor kinderen is onwenselijk. Daarom moet streng worden toegezien dat belastinggeld voor de kinderopvang goed wordt besteed. Als ouder wil je zeker zijn van goede zorg voor je kind. En dat betekent dat een kinderdagverblijf moet goede zorg bieden, veilig zijn, investeren in scholing voor haar werknemers en een betaalbaar tarief hebben.“  

Een kind met een complexe beenbreuk ...

GroenLinks GroenLinks Nederland 13-06-2019 11:31

Een kind met een complexe beenbreuk wordt direct geholpen, maar jongeren die kampen met complexe psychische problematiek worden op wachtlijsten gezet. We moeten af van wachtlijsten in de jeugdzorg, en deze jongeren de specialistische hulp bieden die ze zo hard nodig hebben. 💚

Bas Eickhout vicefractievoorzitter Groenen in Europees Parlement | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 12-06-2019 00:00

Europarlementariër Bas Eickhout is woensdag herkozen tot vicefractievoorzitter en penningmeester van de Groenen in het Europees Parlement. Tevens is Eickhout aangewezen om namens de Groenen te onderhandelen met andere politieke fracties over het klimaat- en milieudeel van het werkprogramma voor de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie.

Als eerste vicefractievoorzitter en penningmeester is Eickhout lid van het ‘bureau’ van de Groene fractie, te vergelijken met het fractiebestuur in de Nederlandse politiek. De fractie van de Europese Groenen in het Europees Parlement is met 75 zetels de vierde politieke groep in het Europees Parlement.

Onderhandelingen

De Europese Groenen kunnen samen met christendemocraten en sociaaldemocraten een meerderheid vormen, maar de liberalen kunnen dat ook. Vanaf donderdag beginnen de onderhandelingen tussen deze vier grote fracties in het Europees Parlement om tot een programma voor de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie te komen. De fracties proberen eerst in vijf thematische werkgroepen om overeenstemming te vinden. Namens de Groenen onderhandelt Eickhout in de werkgroep klimaat.

De komende weken gaan de politieke fracties intern bespreken in welke parlementscommissies de Europarlementariërs plaatsnemen en aan de hand daarvan worden ook voor de GroenLinks-Europarlementariërs de portefeuilles verdeeld.

Acht senatoren GroenLinks van start in Eerste Kamer | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 12-06-2019 00:00

Deze week zijn de acht senatoren van GroenLinks van start gegaan in de Eerste Kamer. Hun portefeuilleverdeling vind je hieronder. Benieuwd naar hun achtergrond? Lees hier meer.

Paul Rosenmöller

Fractievoorzitter

Farah Karimi

Vice-fractievoorzitter Europese Zaken Buitenlandse Zaken Immigratie en Asiel Ontwikkelingssamenwerking

Kees Vendrik

Economische Zaken en Klimaat

Financiën

Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving

Margreet de Boer

Justitie en Veiligheid

Saskia Kluit

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Roel van Gurp

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gala Veldhoen

Justitie en Veiligheid

Ruard Ganzevoort

Binnenlandse Zaken

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Defensie

Koninkrijksrelaties

GroenLinks presenteert: onze nieuwe ...

GroenLinks GroenLinks Nederland 11-06-2019 15:53

GroenLinks presenteert: onze nieuwe Eerste Kamerleden. 😉 Lees hier meer over onze 8 senators: https://groenlinks.nl/mensen

Jesse Klaver en Paul Smeulders ...

GroenLinks GroenLinks Nederland 06-06-2019 10:00

Jesse Klaver en Paul Smeulders hielden een 🔴LIVE Q&A over het voorlopige pensioenakkoord. Bekijk 'm hier terug, even doorspoelen naar minuut 8! ⤵️