Nieuws van GroenLinks in Nederland inzichtelijk

53 documenten

Voor onze idealen. Voor het klimaat. ...

GroenLinks GroenLinks Nederland 16-02-2019 17:47

Voor onze idealen. Voor het klimaat. Voor verandering.💪

Maak van 2019 het jaar van het ...

GroenLinks GroenLinks Nederland 16-02-2019 16:37

Maak van 2019 het jaar van het Klimaat! Als we willen dat er iets verandert, moeten we in actie komen. Doe mee aan de Klimaatmars op 10 maart. Stem voor het klimaat op 20 maart. Stem GroenLinks. 🍀 #voorverandering #groenlinks

Bij de grootste 25 beursgenoteerde ...

GroenLinks GroenLinks Nederland 15-02-2019 20:28

Bij de grootste 25 beursgenoteerde bedrijven verdienen CEO's 171 keer meer dan een gemiddelde werknemer. Wij vinden dat de kloof tussen inkomens aan de top en die op de werkvloer kleiner moet. Daarom komt Jesse Klaver met een wetswijziging: geef werknemers een veto als het loon van de bestuurder harder stijgt dan het CAO-loon.

Jesse Klaver kondigt wetswijziging aan voor werknemers-veto op CEO-salaris | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks CDA Nederland 15-02-2019 00:00

GroenLinks komt met een wetswijziging die regelt dat werknemers een veto kunnen uitspreken als het salaris van bestuurders van grote ondernemingen harder stijgt dan het CAO-loon. Dat kondigt Jesse Klaver vrijdagavond  -de dag voor het GroenLinks-partijcongres- aan.

Een CEO van een grote onderneming verdient op dit moment maar liefst 171 keer zoveel als de gemiddelde werknemer van zijn bedrijf. Volgens Klaver past dat niet meer bij 2019.

Klaver: “De tijdgeest keert, onze idealen hebben de wind in de rug. De tijd dat multinationals ongestoord belasting konden ontwijken en absurde megasalarissen uitdelen is voorbij. Het moet afgelopen zijn met de praktijk dat de beloningen aan de top de pan uit rijzen, terwijl de salarissen van gewone werknemers achterblijven.”

Klaver ziet op allerlei vlakken een nieuwe meerderheid in Nederland ontstaan die wil breken met de status quo. Hij verwijst naar de klimaatmars op 10 maart en naar de acties van scholieren.  Maar ook naar de ophef vorig jaar over de salarisverhoging van ING-topman Ralph Hamers, de commotie over de dividendbelasting en het pleidooi van minister Hoekstra (CDA) afgelopen zaterdag voor het verkleinen van de kloof tussen inkomens van CEO’s en dat van gewone werknemers.

Klaver: “Niemand vindt het normaal dat een CEO van een groot bedrijf binnen twee dagen een heel jaarsalaris kan verdienen. Politici kunnen het niet meer laten bij morele verontwaardiging, dit is het moment om tot wetgeving over te gaan. Een bedrijf is een gemeenschap. De winst van een bedrijf is net zo goed te danken aan de mensen op de werkvloer als aan de mensen in de boardroom.”

Klaver stelt de positie van het grote bedrijfsleven al langer ter discussie. Voorzitter van lobbyclub VNO-NCW Hans de Boer noemde het voorstel van Klaver voor een CO2-belasting voor de grote industrie recent levensgevaarlijk. Unilever-baas Paul Polman bekritiseerde Klaver in het AD vanwege de herstelwet dividendbelasting die GroenLinks had aangekondigd. Een paar jaar terug botste Klaver in de Tweede Kamer hard met ABN-commissaris Rik van Slingelandt over de salarissen bij de bank.

De wetswijziging die GroenLinks nu voorstelt, regelt dat de Ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht krijgt op het salaris van bestuurders als dat salaris sneller stijgt dan het CAO-loon. Het is wat GroenLinks betreft een eerste stap om werknemers meer zeggenschap te geven over de beloningen aan de top en om de inkomenskloof te verkleinen.

Landelijke demonstratie tegen racisme | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 14-02-2019 00:00

Op 23 maart vindt in Amsterdam de landelijke demonstratie ‘Samen tegen racisme’ plaats.

De strijd tegen racisme en voor inclusiviteit behoort tot de kernwaarden van GroenLinks. Het partijbestuur roept al onze leden en sympathisanten op om op 23 maart naar Amsterdam te gaan en een krachtig geluid te laten horen voor een inclusieve samenleving.

Milieucommissie Europarlement stemt voor fikse vergroening landbouwbeleid | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 14-02-2019 00:00

“Het Europees landbouwbeleid moet vele malen groener. Publiek geld moet naar publieke taken gaan. Het beleid hoort in het teken komen te staan van biodiversiteit, dierenwelzijn en het bestrijden van klimaatverandering,” aldus Europarlementariër Bas Eickhout. Donderdag zette de milieucommissie van het Europees Parlement een stap in die richting gezet tijdens een stemming over de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Eickhout schreef de voorstellen.

Eickhout onderhandelt nu als rapporteur namens de milieucommissie over de regels die vanaf 2021 zullen bepalen onder welke voorwaarden boeren EU-geld kunnen ontvangen. "Er staat veel op het spel, het gaat om veertig procent van het EU-budget, 365 miljard euro verdeeld over zeven jaar."

Momenteel geldt de regel: hoe meer hectares, hoe meer geld, en zonder dat er fatsoenlijke prikkelingen zijn om groener te produceren. Het Europees landbouwbeleid is daardoor een drijver achter schaalvergroting en massaproductie met schadelijke gevolgen voor het milieu. Daarnaast gaat het overgrote gedeelte van het geld naar grootgrondbezitters en multinationals die het helemaal niet nodig hebben, in plaats dat echte boeren ondersteunt worden. "Belastinggeld wordt verspild."

Voorwaarden

De milieucommissie van het Europees Parlement wil dat er betere en striktere voorwaarden komen waaronder boeren het geld kunnen krijgen. Tevens moet een groot deel gereserveerd worden voor boeren die additionele natuur- en klimaatmaatregelen nemen. En ook lidstaten moeten concrete doelstellingen gaan behalen met de wijze waarop ze het geld uitgeven. Verder scherpt de milieucommissie de manier waarop het wel of niet behalen van die doelstellingen gemeten wordt, flink aan.

Eickhout: "De stemming van vandaag is daarmee goed nieuws voor insecten, weidevolgels, houtwallen, bufferstroken, en voor de strijd tegen klimaatverandering".

"De landbouwsector heeft een groot aandeel in de drastische achteruitgang in biodiversiteit en is een aanzienlijke bron van broeikasgassen. Het Europese landbouwgeld kan een enorme steun in de rug zijn om de sector te helpen met het maken van de broodnodige omslag. Europarlementariërs hebben vandaag een goede eerste aanzet gemaakt, maar er is nog een lange weg te gaan. De volgende hobbel die overwonnen moet worden, is de stukken conservatievere landbouwcommissie."

Controversiële update van het digitaal auteursrecht stap dichterbij | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 14-02-2019 00:00

De vrijheid van het internet staat ernstig op de tocht. Na onderhandelingen tussen de Europese Commissie, Europese Ministers en het Europees Parlement blijven de controversiële plannen voor een uploadfilter en linkbelasting overeind. Een zorgelijke ontwikkeling, vindt GroenLinks. Het nieuws is een stap achteruit voor de vrijheid van meningsuiting online.

 

Spreek je steun uit en blijf op de hoogte. Meld je nu aan.

 

“Natuurlijk moeten we ervoor zorgen dat de makers van online content, zoals artiesten en journalisten genoeg verdienen krijgen voor hun werk”, stelt Europarlementariër Judith Sargentini. Maar de plannen die voorliggen, voor strenge regulering voor het ‘recht’  om te linken en een uploadfilter, gaan Sargentini te ver. “Staan er op Twitter straks nog memes op basis van televisiebeelden van het WK? Of mag je nog zomaar linken naar een krantenartikel online? Dat is maar zeer de vraag met deze wetsvoorstellen.”

Uploadfilters

De bezwaren gaan vooral over artikel 11 en 13 uit het wetsvoorstel van de Europese Commissie. Artikel 13 gaat over uploadfilters. Online platforms waar gebruikers content kunnen uploaden moeten preventief licenties kopen om auteursrechtelijk materiaal te mogen weergeven, maar als ze dat niet doen (of kunnen) dan moeten ze content filteren. Dat betekent dat alle bestanden gecheckt moeten worden tegen een database van auteursrechtelijk materiaal. Een onmogelijke prestatie.

Sargentini: “Het risico bestaat dat de online platforms het filter veel strenger instellen dan noodzakelijk om veilig te zijn. Daarnaast zijn uploadfilters foutgevoelig waardoor perfecte legale inhoud ook geblokkeerd kan worden. En dat gaat gevolgen hebben voor memes, parodies en andere content die legaal is, maar lijkt op auteursrechtelijk materiaal. ”

Heffing op links

Artikel 11 geeft zogenaamde ‘naburige rechten’ aan uitgevers en eist dat ze een vergoeding krijgen voor het digitaal gebruik van hun publicaties. Probleem is echter dat er weinig gezegd wordt over de manier van ‘digitaal gebruik’ en dat zo bijvoorbeeld snippets, het automatisch uitklappen van links met afbeelding en context, er ook onder vallen.

“Het is hoog tijd dat we voor de grote digitale platforms als Facebook en Google een werkbaar systeem opzetten zodat ze eerlijk afdragen aan uitgevers en artiesten waarmee ze zelf advertentiegeld verdienen.” Maar Sargentini waarschuwt dat we met deze voorstellen het kind met het badwater dreigen weg te gooien. “Toen Spanje eerder strenge regels voor linken naar nieuwsberichten opstelde, besloot Google simpelweg om de Spaanse markt te verlaten en daalde de bezoekerscijfers van krantenwebsites dramatisch.”

Laatste kans

Er is nog één kans de plannen te blokkeren. Tijdens de vorige stemming in het Europees Parlement haalde de rapporteur van het rapport, Axel Voss (christendemocraten), maar een kleine meerderheid voor zijn voorstellen. Dat kwam doordat kleine organisaties een vrijstelling kregen voor het inzetten van uploadfilters op hun websites. Nu deze vrijstelling komt te vervallen vergroot dit de kans dat een meerderheid van het Europarlement het compromis zal wegstemmen.