Nieuws van SGP in Nederland inzichtelijk

160 documenten

Debat over landbouwvisie: de verzuchting van een boerin

SGP SGP Nederland 25-06-2019 00:00

 

Hoe verder met de landbouw? De Tweede Kamer debatteerde met minister Schouten over haar landbouwvisie en het onderliggende uitvoeringsplan. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop begon zijn bijdrage met de verzuchting van een boerin: 'We zijn moegestreden. We hebben van alles onderzocht. Een voedselbos, precisielandbouw. Maar dan moet het wel renderen...'

De SGP wil verduurzaming van de landbouw, ecologisch én economisch. Roelof Bisschop pleitte onder meer voor meer experimenteerruimte, een landbouwfonds voor duurzame investeringen, en vervanging van kunstmest door dierlijke mest en van soja-import door reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie. Hij waarschuwde voor een stapeling van regels en regels die elkaar tegenwerken. De SGP-er stelde een tweesporenbeleid voor. Beleid en regels voor boeren die gewoon boer willen zijn zonder allerlei rompslomp. Dus met duidelijke begrenzingen, eenvoudig beleid en minder ruimte. En anderzijds beleid en regels voor de ondernemende boeren die van een uitdaging houden. Zij kunnen meer ruimte verdienen met behulp van afrekenbare doelstellingen, metingen en andere randvoorwaarden.  

Lees hier de bijdrage van Roelof Bisschop aan het debat:

Een boerin verzuchtte onlangs: "We zijn moegestreden. We stoppen. Door veranderende regels, opgedrongen negatieve framing. We hebben van alles onderzocht. Een voedselbos, precisielandbouw. Maar dan moet het wel renderen…"

Voorzitter! Wat is het perspectief voor boeren met dezelfde dilemma’s? We willen verduurzaming van de landbouw, ecologisch én economisch. Niet over de rug van de boer, maar samen met boer en ketenpartijen. Liever inspraak, dan grootspraak.  De voorliggende plannen geven goede aanknopingspunten.

Ruimte voor innovatie

Verduurzaming staat of valt met innovatie en samenwerking.

We pleiten voor meer experimenteerruimte, ook buitenom de Regiodeals.

Voorkom bijvoorbeeld verlies van mestplaatsingsruimte bij experimenten met agrobiodiversiteit en agrobosbouw. Voorkom gedoe met de gecombineerde opgave bij strokenteelt. Maak ruim baan voor innovatieve emissiereductie. Ik noem het koetoilet, met scheiding van urine en vaste mest bij de bron. En betere mestkwaliteit, en gebruik van de urine als kunstmestvervanger. Geef technieken met beluchting en verdunning van drijfmest meer bemestingsruimte. Kies bij innovaties als deze voor een ‘green deal’ aanpak, om ondernemers integraal te faciliteren.

Het programma ‘Groene veredeling’ zoekt naar robuuste gewassen, maar loopt dit jaar af. Wil de minister voortzetting van dit programma financieren?

Regel ook budget voor gezamenlijke investeringen van boeren in praktijkonderzoek.

Landbouwfonds

De financiële paragraaf van het realisatieplan is minimaal en gaat, afgezien van het GLB, niet verder dan 2020. Zo komen we er niet. Kies voor een risico- en investeringsfonds. Bijvoorbeeld voor innovatieontwikkeling en –uitrol. Voor risicodekking bij gewaagde duurzame concepten.  Of voor uitkoop van veehouderijbedrijven naast stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.  

Minder kunstmest, minder soja-import

Voorzitter! Een derde van de stikstof die op landbouwgrond uitgereden wordt, komt uit kunstmest. Er moet meer ruimte komen om dierlijke mest uit te rijden in plaats van kunstmest. Verken de mogelijkheden voor een gezamenlijke mestboekhouding van akkerbouwers en veehouders.

In Europa wordt van de 90 miljoen ton voedingsafval nog maar 6 miljoen ton gebruikt voor veevoer. Laten we als Nederland voorop lopen om meer voedingsafval in de veevoerketen te krijgen, zodat soja-import omlaag kan.

Tweesporenbeleid

Ik waarschuw voor een stapeling van regels. Een boer zei: ‘Lopen de dieren in de wei, dan geeft dat aftrek in de Bex. Wie de biodiversiteit op zijn bedrijf wil verhogen, wordt genadeloos afgestraft in de Kringloopwijzer.’ Voorkom dat boeren zichzelf klem rijden.

Je ziet twee groepen boeren. De ene wil gewoon boer zijn zonder allerlei rompslomp. De andere is meer ondernemer en gaat graag met pc en adviseur op zoek naar het optimale bedrijfsresultaat. Wat zijn de mogelijkheden voor een tweesporenbeleid? Voor de eerste groep duidelijke begrenzingen, eenvoudig beleid, maar met minder ruimte. Voor de tweede groep meer ruimte op basis van afrekenbare doelstellingen, maar wel met metingen en randvoorwaarden.

Goed verdienmodel

Tot slot. Verduurzaming staat of valt met een goed verdienmodel.

Kijk dan ook naar handelsverdragen. De minister schrijft: ‘Nederland zal zich kritischer opstellen.’ Heeft premier Rutte daarom zo’n haast met het handelsverdrag met de Zuid-Amerikaanse Mercosur-landen en een brief op hoge poten meegetekend? Terwijl dit handelsverdrag onze landbouw op achterstand stelt en een vleeskuikenhouder mogelijk 15.000 euro in moet leveren. Waar moet hij verduurzaming dan van betalen?

 

 

We kunnen de week weer met een ...

SGP SGP Nederland 24-06-2019 09:16

We kunnen de week weer met een schone lei beginnen! Dat zag er zaterdag nog wel anders uit bij de #mudraise van International Justice Mission tegen slavernij!

Team Chris Stoffer ging vanmiddag ...

SGP SGP Nederland 22-06-2019 14:40

Team Chris Stoffer ging vanmiddag dwars door de modder om de strijd te steunen van International Justice Mission tegen slavernij! #mudraise #team #teampower Foto’s: Rick van de Waerdt

Team SGP staat klaar met Chris ...

SGP SGP Nederland 22-06-2019 08:47

Team SGP staat klaar met Chris Stoffer om door de modder te gaan. Ze strijden tegen seksueel misbruik van kinderen. Veel succes! 💪 #mudraise International Justice Mission

Seksueel misbruik van kinderen, in ...

SGP SGP Nederland 20-06-2019 09:17

Seksueel misbruik van kinderen, in bordelen of voor de webcam, is afschuwelijk. Het is daarom belangrijk dat International Justice Mission (IJM) voor hen strijdt. Chris Stoffer strijd mee, in de politiek én aanstaande zaterdag met de voeten in de modder! #mudraise Steun hem via de link!

PAS op de plaats

SGP SGP Nederland 20-06-2019 00:00

Stikstofprogramma is schijnwerkelijkheid

De Raad van State oordeelde in mei dat de overheid strikt de hand moet houden aan de uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Door die uitspraak komt o.a. de uitbreiding van stallen en de aanleg van bijvoorbeeld industrieterreinen en snelwegen in gevaar, ook al zijn er al wel vergunningen afgegeven.

“Wie het nog snapt, moet het maar zeggen.” Dat zei SGP-kamerlid Roelof Bisschop in het Kamerdebat over de PAS. Bisschop: “De overheid moet een strenger stikstofbeleid gaan voeren om de natuur te beschermen, met als averechts gevolg dat koeien allemaal de wei uit worden gejaagd en biologische boeren de deuren wel kunnen sluiten. Deze gezinsbedrijven mogen we niet buiten hun schuld de das omdoen. Ik vind dat provincies geen gehoor moeten geven aan handhavingsverzoeken zolang het plan van aanpak nog niet duidelijk is. Een PAS op de plaats dus.”

Bisschop haalde een uitspraak aan van Eurocommissaris Timmermans, die zei dat Nederland de Habitatrichtlijn onnodig streng toepast, zeker in vergelijking met buurland Duitsland. “Daar worden drempelwaarden van 7 mol en hoger gehanteerd. Natura 2000 begint hier al te grommen als je op tien kilometer afstand een depositie van 0,3 mol veroorzaakt. Dat is dezelfde hoeveelheid stikstof als in één ganzenpoepje zit.” De SGP is vóór natuurmaatregelen en vóór emissiereductie. “Maar laten we Natura 2000 alsjeblieft niet heilig verklaren door zekerheden en garanties op de vierkante millimeter. Dat is een modelwerkelijkheid die geen recht doet aan de échte werkelijkheid,” aldus Bisschop.

ChristenUnie en SGP verder in twee Europese fracties

SGP SGP ChristenUnie CDA Nederland 19-06-2019 00:00

Peter van Dalen (ChristenUnie) en Bert-Jan Ruissen (SGP) gaan in het Europees Parlement verder in twee fracties. Van Dalen sluit zich aan bij de EVP, namens de SGP blijft Ruissen lid van de ECR. De beide Europarlementariërs blijven ook in de nieuwe situatie met elkaar samenwerken.

ChristenUnie en SGP hebben veel overeenkomsten. Tegelijkertijd zijn ChristenUnie en SGP twee verschillende partijen, met beide een eigen positie in het politieke landschap, die zich beide op een eigen manier tot bepaalde politieke ontwikkelingen verhouden.

ChristenUnie en SGP waren de afgelopen periode beide lid van de ECR-fractie. Volgens de ChristenUnie is de ECR in die tijd dusdanig veranderd dat de partij vindt dat zij niet meer geloofwaardig onderdeel van de ECR-fractie kan zijn. Voor de SGP ligt dat anders.

Beide partijen hechten aan de onderlinge samenwerking en zijn daarom gezamenlijk op zoek gegaan naar een voor beide partijen acceptabel politiek onderkomen. Ook het starten van een nieuwe fractie van partijen uit verschillende landen was nadrukkelijk een optie, maar dat is niet kansrijk gebleken.

Aansluiten bij de Europese Volkspartij waar onder meer het CDA in participeert is voor de SGP een brug te ver. Volgens de SGP is er bij de EVP onvoldoende ruimte om op een geloofwaardige manier een EU-kritisch geluid te laten horen.

De ChristenUnie sluit zich nu aan bij de EVP. Peter van Dalen: “Voor de ChristenUnie is het allerbelangrijkste dat wij geloofwaardig een herkenbaar christelijk-sociaal geluid kunnen laten horen. Dat we een verhaal kunnen vertellen dat mensen niet verdeelt, maar verbindt. Een verhaal waarbij zorg voor de schepping hoog in het vaandel staat. Dat de Europese Unie niet versterkt of verzwakt, maar verandert. Ik ben ervan overtuigd dat de ChristenUnie de ruimte heeft om dat vanuit de EVP ook te kunnen doen.”

De SGP blijft lid van de ECR. Bert-Jan Ruissen: “Binnen de ECR hebben we in de afgelopen tijd onze boodschap op een goede manier naar voren kunnen brengen. Die lijn zet ik graag voort. In de ECR heb ik alle ruimte voor een EU-kritisch en christelijk geluid en kan ik geloofwaardig opkomen voor mijn speerpunten, zoals Israël, Landbouw en vervolgde christenen.

Van Dalen en Ruissen en ook de gezamenlijke besturen geven aan dat hun onderlinge verhouding, ondanks de verschillende keuzes, altijd goed zijn gebleven. Van Dalen: “Het is geen verrassing dat er nog steeds veel overeenkomsten tussen onze partijen zijn. Bert-Jan en ik blijven samenwerken om onze idealen dichterbij te brengen.” Ruissen reageert: “Op deze manier kunnen we nu ons christelijke geluid in twee Europese fracties laten horen.”

Pensioenakkoord prima, maar geef ZZP'ers meer vrijheid

SGP SGP Nederland 19-06-2019 00:00

Pluspunten:- Mensen met lagere inkomens (vaak zware beroepen) krijgen geen hoge belastingheffing als zij eerder willen stoppen met werken (op voorstel van Chris Stoffer).- De AOW-leeftijd stijgt minder hard. - Het korten van pensioenen is voor veel mensen van de baan.

Minpunt:- In het pensioenakkoord zit een verplichting voor alle ZZP’ers om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Veel ZZP’ers kunnen en willen dat gewoon zelf regelen. Die vrijheid moeten ze wat de SGP betreft gewoon houden.

SGP-Kamerlid Chris Stoffer kan zich in grote lijnen wel vinden in het pensioenakkoord, maar is wel kritisch op de verplichtingen voor ZZP'ers. Lees hieronder zijn bijdrage aan het debat in de Tweede Kamer.

"Eindelijk, daar is het dan. Een pensioenakkoord. Dat zal de minister vast gedacht hebben toen er eindelijk een principe akkoord op tafel lag. Na jaren onderhandelen en polderen ligt er een akkoord. Ik zie een tevreden minister. En dat is voor een deel ook wel terecht. Er staan namelijk hele mooie en goede zaken in het akkoord. Punten waardoor velen er echt op vooruit gaan, en ook punten die een stuk onzekerheid bij veel mensen wegneemt. Maar, enige nuance is wel op z’n plaats. Kort na het verschijnen van het akkoord kwam naar buiten dat de rekenrente verlaagd wordt. De angst voor velen is mede daardoor dat er volgend jaar toch kortingen op hun pensioen komen. Ik roep de minister op ook hier oog voor te hebben.Het principe akkoord bevat heel veel afzonderlijke onderwerpen. Daar hopen we in de komende maanden nog apart over te spreken. Op sommige onderdelen zelfs op heel korte termijn... Twee onderwerpen wil ik er nu uitlichten. Dat is namelijk de regeling die getroffen is voor zware beroepen en de mogelijke toekomstige verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers.RVU-heffing/zware beroepenEen aantal maanden geleden hadden we een AO over Pensioenonderwerpen. Ook toen ging het over de zware beroepen en over de groep lage inkomens die vaak deze zware beroepen uitvoeren. Ik heb destijds aan de minister gevraagd of hij mogelijkheden zag om voor deze groep tot een bepaald bedrag een veel lagere RVU-heffing op te leggen. Ik ben op mijn wenken bediend. Sterker nog, er komt geen lagere RVU-heffing voor deze groep, maar tot een uitkeringsbedrag van ongeveer 19.000 euro komt er een volledige vrijstelling van de RVU-heffing. De SGP is erg blij dat dit punt ook in het akkoord gekomen is. Dit biedt echt mogelijkheden voor zware beroepen om eerder te stoppen met werken. Maar ik las ook dat het kabinet deze regeling vanaf 2021 voor een periode van vijf jaar wil inzetten. Zijn we dan na vijf jaar gewoon weer terug bij af, vraag ik aan de minister? Is de intentie van de minister om na vijf jaar deze regeling weer stop te zetten? Als dat zo is, lijkt het nu allemaal heel mooi, maar heeft het eigenlijk weinig betekenis. Graag een reactie.Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ersDan het tweede punt, de verplichte AOV voor ZZP’ers. Laat ik voorop stellen dat de groep ZZP’ers enorm divers is. Er is een groep die een laag inkomen heeft en op dit moment geen AOV verzekering heeft. Bij arbeidsongeschiktheid kan dit al snel tot een inkomensdaling leiden met alle gevolgen van dien. Maar er is ook een grote groep die, wanneer ze arbeidsongeschikt raken, veel minder problemen ervaren. Zij hebben bijvoorbeeld eigen vermogen opgebouwd voor het geval dat het misgaat. Of nemen deel aan een Broodfonds. Zo zijn er nog meer mogelijkheden voor een zzp’er om zich in te dekken voor arbeidsongeschiktheid. De maatregel die nu in het akkoord genoemd wordt gaan hier bijna geheel aan voorbij. Alle ZZP’ers, en dus ook alle soorten ZZP’ers, moeten verplicht een aov afsluiten.

Gelukkig is er nog één uitweg. Dat is namelijk als er sprake is van beter passende arrangementen, zoals bijvoorbeeld in de agrarische sector gangbaar is. Kan de minister toelichten wat dit concreet inhoudt? Is een broodfonds een beter passend arrangement? Is voldoende eigen vermogen om arbeidsongeschiktheid op te vangen een beter arrangement? Graag een reactie.

De SGP is groot voorstander van het vrije ondernemerschap van ZZP’ers. Dat ondernemerschap wordt door de maatregel uit het akkoord sterk ingeperkt. Ik roep de minister op om bij de uitwerking hier nadrukkelijk oog voor te hebben. Ik wil ook graag de groep gemoedsbezwaarden noemen. Komt er voor deze groep een ontheffing van de verzekeringsplicht?

Uit de samenleving krijg ik berichten dat dit akkoord voor eenverdieners negatief uitpakt. Kan de minister hier op reageren? Klopt het dat eenverdieners door dit akkoord benadeeld worden?

Heel veel punten uit het akkoord zijn nog onduidelijk en zullen in de komende tijd nog uitgewerkt moeten worden. Toch zijn we blij dat er nu een akkoord ligt wat een groot stuk onzekerheid bij veel mensen weg neemt. We zien uit naar de verdere uitwerking van alle plannen uit het akkoord.

SGP: oudere automobilist niet in de kou laten staan

SGP SGP Nederland 19-06-2019 00:00

SGP-Kamerlid Chris Stoffer vindt het onacceptabel dat ouderen zonder rijbewijs komen te zitten, omdat het CBR de aanvragen voor verlenging niet op tijd afhandelt. Hij wil dat de minister heel snel ingrijpt. Lees hier zijn bijdrage aan het debat.

Het gaat niet goed bij het CBR. Naast de grote problemen bij de medische beoordelingen, rijzen ook de ICT-kosten de pan uit. Het zijn tekenen aan de wand. De Galan-onderzoekers schrijven veelzeggend: ‘Gebrek aan executiekracht zit in de genen van de organisatie en is mede de oorzaak van de situatie waarin het CBR zich bevindt’ Het mag niet zo zijn dat hierdoor maar de hand opgehouden wordt dan wel dat tarieven omhoog gaan. Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat de genen van het CBR weer op orde komen?RijbewijzenDe minister lijkt eindelijk oog te hebben voor de grote problemen van mensen met een, buiten hun schuld, verlopen rijbewijs. Het is onacceptabel dat deze mensen nog steeds in de kou staan. Goed dat de minister 75-plussers een jaar respijt wil geven. Frustrerend dat ze hier zo lang op moesten wachten.Ik heb wel een paar brandende vragen: Waarom moet aanpassing van het Reglement rijbewijzen 6 tot 9 maanden duren? Onlangs werd nog een wetsvoorstel in een paar weken tijd door beide Kamers gejast. Gaat de minister het wijzigingsvoorstel in ieder geval direct in procedure brengen, zodat het van kracht kan worden zodra de seinen op groen staan? Wanneer kan de minister duidelijkheid verschaffen over wanneer de verlenging in werking treedt? Kan de 75-plusser bij wie het rijbewijs in augustus verloopt ervan uitgaan dat het dan geregeld is? Kan het CBR zo voldoende capaciteit vrijspelen om ook de jongere die wacht op een medische beoordeling op tijd te helpen?Het CBR handelt alles volgtijdiglijk af. Kunnen aanvragers vaker zelf ingeschakeld worden? Mensen zien vaak al wel aankomen welke keuringen nodig zijn. Zou het makkelijker gemaakt kunnen worden om testen te laten doen zonder te wachten op een verwijzing, zodat een paar processtappen overgeslagen kunnen worden ?ICTDe kosten van het ICT-project Rijkgeschiktheid aan het Stuur zijn in vijf jaar tijd vervijfvoudigd. Van 7 naar 34 miljoen euro, of mogelijks zelfs 50 miljoen euro. Hoe is het mogelijk? De minister schreef een uitgebreide procesbrief. De Kamer zou vanaf 2017 jaarlijks geïnformeerd zijn over het kostenverloop. Inderdaad, maar wel met vermelding van een initiële raming van 23 miljoen euro. Die was in werkelijkheid drie keer zo laag. Het duurde ook even voordat ik de cijfers gevonden had. Is de minister bereid de kostenontwikkeling van alle ICT-projecten van I&W ook te rapporteren in de begroting en het jaarverslag?De brief geeft de indruk van ‘ik stond erbij en ik keek ernaar’. Kijkt en denkt het ministerie ook mee onder de motorkap? Ik krijg de indruk dat ICT-experts van het CBR liever voor een ander, minder complex plaform hadden gekozen, maar dat dit van hogerhand is afgewezen. Binnen de Rijksoverheid wordt het platform verder alleen gebruikt door de Belastingdienst, waarbij de Galan-onderzoekers fijntjes opmerken dat die organisatie vele malen groter is dan het CBR. Had de directie van het CBR oogkleppen op? Hoe groot is het risico dat zich in het vervolgtraject nog allerlei uitvoeringsproblemen voor gaan doen? Houdt de minister voldoende voeling?

SGP: Geen eurofiele Commissievoorzitter

SGP SGP Nederland 18-06-2019 00:00

“De SGP wil dat de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie geen eurofiel is zoals Juncker was. De nieuwe Commissievoorzitter moet er oog voor hebben dat de Europese lidstaten heel verschillend zijn en dat veel burgers hun bekomst hebben van nóg meer Europese machtsuitbreiding.”

Dat vindt SGP-kamerlid Chris Stoffer. Hij zei dat in de Tweede Kamer bij het debat over de Europese top die donderdag en vrijdag in Brussel wordt gehouden, onder andere over de nieuwe voorzitter. Om zijn woorden te onderstrepen diende Stoffer een motie in. Daarin wordt premier Rutte opgeroepen om namens Nederland bij het vaststellen van de geschiktheid van de nieuwe voorzitter uitdrukkelijk mee te nemen dat betrokkene ervan doordrongen moet zijn dat de EU geen eenheidsworst is.

Een andere motie van de SGP gaat over een mogelijk ‘schokfonds’ dat de euro in de lucht moet houden bij crises. Stoffer: “De SGP ziet niets in zo’n schokfonds, zeker niet als niet van tevoren duidelijk wordt vastgelegd hoe en wanneer het geld uit dat fonds doorgesluisd wordt naar landen die de financiële spelregels met voeten treden. Mijn motie spreekt uit dat de SGP niets voelt voor zo’n financieel avontuur.”

Motie voorzitter Europese CommissieDe Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat momenteel onderhandeld wordt over het nieuwe voorzitterschap van de Europese Commissie;verzoekt de regering, bij het vaststellen van de geschiktheid van een kandidaat-voorzitter te betrekken dat deze oog heeft voor de verscheidenheid tussen lidstaten en voor de zorgen van Europese burgers over onnodige bemoeienis van ‘Brussel’;en gaat over tot de orde van de dag.Stoffer

Motie ‘schokfonds’/BICCDe Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de Eurogroep gevraagd is de kenmerken van een begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen (BICC) uit te werken;constaterende, dat het Nederlandse kabinet mogelijk meerwaarde in het instrument ziet indien het geen expliciete stabilisatiedoelstelling krijgt, financiering binnen het MFK plaatsvindt, en toegang tot het instrument aan strikte voorwaarden gebonden is;overwegende, dat het BICC uiteindelijk een budgettaire stabilisatiefunctie kan vervullen, terwijl onduidelijk is of de voorwaarden voor toegang tot het instrument voldoende strikt zijn;overwegende, dat het CPB zo’n schokfonds niet noodzakelijk acht voor het voortbestaan van de euro;verzoekt de regering, onder de huidige omstandigheden niet in te stemmen met het BICC;en gaat over tot de orde van de dag.Stoffer

Motie voorzitter EC