Nieuws van SP in Nederland inzichtelijk

611 documenten

'Bonnenquotum' Belastingdienst stortte ouders in verdoemenis

SP SP Nederland 27-03-2020 08:20

Onterecht werden duizenden ouders door de Belastingdienst beschuldigd van fraude met kinderopvangtoeslag. De afdeling bij de Belastingdienst die de heksenjacht op de ouders opende werkte met 'targets', blijkt uit onderzoek van journalisten van Trouw en RTL. Er moesten koste wat het kost mensen gepakt worden op fraude. SP-Kamerlid Renske Leijten: 'Dit is niet veel meer dan een ordinair 'bonnenquotum', zoals we die ooit bij de politie hebben gezien. Doelen behalen zonder dat de waarheid en rechtvaardigheid voorop stonden. Dit quotum kwam van de top. Zowel van de Belastingdienst zelf als van het kabinet. Rutte en de staatssecretaris voor de Belastingdienst hebben wat uit te leggen.'

Beetje bij beetje gaat de beerput rond de toeslagenaffaire open. Volgens Leijten is een parlementaire enquête nodig om alles boven tafel te krijgen. 'Steeds weer krijgen we een beetje informatie. Steeds weer moet de nieuwe staatssecretaris die verantwoordelijk is voor de Belastingdienst excuses aanbieden of uitleg geven. De pleister moet van deze stinkende wond gerukt worden en dat kan alleen als alle informatie opgevraagd kan worden en mensen onder ede gehoord kunnen worden.'

De commissie Donner, aangesteld om advies te geven aan het kabinet over compensatie voor de toeslagenaffaire noemde deze praktijk van de Belastingdienst 'morele corruptie'. Het geld dat werd binnengehaald door ouders onterecht te beschuldigen werd namelijk gebruikt om deze afdeling van fraudebestrijding te financieren. Zo konden er steeds meer ouders onterecht beschuldigd worden. Leijten heeft inmiddels vragen gesteld aan het kabinet.

Iedereen onderdak

SP SP Nederland 27-03-2020 08:16

De coronacrisis maakt op een zeer pijnlijke manier duidelijk wat er echt toe doet in onze samenleving, waar we op terug moeten vallen als al het andere wegvalt: de zorg, de cruciale beroepen, een zeker en goed inkomen voor iedereen, een goed en veilig thuis, een overheid die weet wat het moet doen en er is voor iedereen. En tegelijkertijd maakt de coronacrisis ongelofelijk pijnlijk duidelijk welke crises we al hadden in onze samenleving. De gevolgen van de wooncrisis worden nu nog schrijnender dan ze al waren.

De verdubbeling van het aantal daklozen in de afgelopen tien jaar brengt deze mensen nu nog meer in gevaar. De doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt zorgt er nu voor dat mensen van de een op de andere dag hun inkomen geheel of gedeeltelijk kwijtraken. De torenhoge huren in de vrije sector brengen mensen nu nog verder in de financiële problemen. Een economische teruggang of zelfs crisis dreigt. En terwijl tijdens de vorige economische crisis banken met publiek geld overeind werden gehouden werden maatregelen genomen die de huidige wooncrisis veroorzaken of verdiepen. Nu moeten we ervoor kiezen om fors te investeren in wat nu zo cruciaal blijkt te zijn: niet de markt, maar de samenleving, door te investeren in het bouwen van goede en betaalbare huurwoningen voor mensen met een laag en gemiddeld inkomen, door de huren te verlagen, door bestaande woningen te verbeteren.

Thuisblijven is de manier om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dus moeten we nu alles op alles zetten om te zorgen dat iedereen een goed en betaalbaar thuis heeft. Vele landen nemen nu grandioos grote maatregelen die eerder totaal onmogelijk leken. De Nederlandse regering kan niet achterblijven. We moeten ervoor zorgen dat daklozen opgevangen worden. En we moeten per direct zorgen dat mensen die nu inkomen verliezen niet in de problemen komen met huur en hypotheek. Daar moeten we vandaag mee beginnen. Maar alleen noodmaatregelen zijn niet genoeg. Deze crisis laat zien hoe groot het belang van een goed en veilig thuis is. De komende maanden moet worden gewerkt aan het oplossen van de wooncrisis. Dat waar we nu met z’n allen op terugvallen moeten we koesteren en veel sterker maken.

Lilian Marijnissen, SP-fractievoorzitter

Meldpunt Coronacrisis

SP SP Nederland 26-03-2020 16:52

De uitbraak van het coronavirus in Nederland grijpt diep in in onze levens: natuurlijk als u ziek wordt of iemand in uw omgeving ziek wordt, als u werkt in de gezondheidszorg, maar ook als u uw bedrijf stil ziet vallen of u thuis moet werken met ook de kinderen thuis. Of als u uw huur of hypotheek niet meer kunt betalen. Het is ingrijpend om te moeten blijven werken in situaties die gevaarlijk kunnen zijn. De zorgen zijn begrijpelijk en de roep om oplossingen ook.

De regering neemt maatregelen, maar kan niet alles weten of overzien. Wij ook niet. Daarom willen we weten hoe het met u gaat en of er dingen zijn waar u tegenaan loopt, met werk, met school, met uw financiële situatie.

Uw ervaringen en die van anderen zorgen ervoor dat wij een goed beeld hebben van de gevolgen van de coronacrisis en waar mensen nu tegenaan lopen. Dan zijn onze volksvertegenwoordigers goed geïnformeerd en kunnen we beter ons werk doen om onze samenleving door de crisis heen te brengen. Laat u ons weten hoe het met u gaat?

Uiteraard kunt u erop rekenen dat we uw informatie veilig bewaren. Informatie gebruiken we alleen anoniem en niet herleidbaar naar personen.

Rechtvaardig door de crisis

SP SP Nederland 25-03-2020 08:37

De coronacrisis heeft bovenal een grote impact op onze volksgezondheid, maar de economische gevolgen van deze crisis raken ook de portemonnee van miljoenen Nederlanders. Onze harten gaan uit naar degenen die voor ons in de frontlinie staan; zorgverleners, schoonmakers, buschauffeurs, vakkenvullers en vele anderen. Zij houden Nederland draaiend, niet alleen nu, maar altijd. Er zijn veel mensen die ook bijdragen aan de samenleving, maar daar ook lang niet altijd de zekerheid en waardering voor ontvangen die ze wel gegund is: ‘de flexwerkers’.

In deze tijd van crisis worden veel van de 3 miljoen zzp’ers, uitzendkrachten en mensen met een nulurencontract in Nederland hard geraakt. Ze mogen niet meer naar hun werk en hun klanten, ze worden niet meer opgeroepen of hun contract wordt niet verlengd. Dit zijn hardwerkende mensen die de last van een fundamenteel oneerlijk systeem moeten dragen. Want waar de grote bedrijven vaste banen onzeker maakten stegen hun winsten tot ongekende hoogte, maar in tijden van crisis worden de werknemers die zich zo flexibel hebben getoond beroofd van hun inkomen.

Dat kunnen we niet laten gebeuren; eerst komen de mensen, niet de winst. Deze 3 miljoen Nederlanders mogen dus niet het zoveelste slachtoffer worden van een systeem dat fundamenteel instabiel en oneerlijk is. Daarom doet de SP woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer sociale voorstellen en eisen we zekerheid zodat we samen rechtvaardig door de crisis komen.

Wanneer we met belastinggeld bedrijven redden mogen daar geen ontslagen vallen, ook flexkrachten moeten worden doorbetaald op basis van hun gemiddelde aantal gewerkte uren.

Er moet een tijdelijke huurstop komen zodat mkb-bedrijven en ondernemers niet failliet hoeven gaan en de hulp die we hen bieden niet indirect een subsidie is voor grootvastgoedbezitters.

Er komt geen uitstel van belastingbetaling voor de allerrijkste bedrijven met miljardenbuffers. Zij zullen hun eerlijke deel bij moeten dragen om Nederland de crisis door te helpen door middel van een solidariteitsheffing.

Regering moet nu ingrijpen om huisuitzettingen stop te zetten

SP SP Nederland 24-03-2020 08:52

In Vlaanderen is vorige week een spoedwet aangenomen om huisuitzettingen tijdens de coronacrisis te verbieden. Ook de VN roept landen op om huisuitzettingen nu te stoppen. In Nederland wachten we nog steeds op antwoorden van de regering om dit ook hier te doen. Tegelijkertijd horen we van sociaal advocaten dat rechtszaken over huisuitzettingen gewoon doorgaan. De SP eist dat de regering nu ingrijpt.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman: 'Thuisblijven is de manier om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dan moeten we nu alles op alles zetten om te zorgen dat iedereen een huis heeft. Nu doorgaan met huisuitzettingen is onacceptabel. We kunnen niet nog meer tijd verliezen. De regering moet nu ingrijpen.'

Veel landen om ons heen nemen nu maatregelen om te zorgen dat mensen thuis kunnen blijven of onderdak krijgen. Beckerman: 'In Frankrijk bijvoorbeeld eist de regering hotelkamers op voor daklozen. In Italië hoeven hypotheken tijdelijk niet betaald te worden. De Nederlandse regering moet volgen. Zorg dat daklozen opgevangen worden. Zorg dat mensen die nu inkomen verliezen niet in problemen komen met huur en hypotheek.'

Groningen vangt dubbele klappen

SP SP Nederland 23-03-2020 15:38

De coronacrisis maakt op een zeer pijnlijke wijze duidelijk wat er echt toe doet in onze samenleving. Waar we op terugvallen als al er zoveel zekerheid wegvalt. Onze zorg, cruciale beroepen, een zeker en goed inkomen, een veilig thuis en een overheid die weet hoe te handelen. En dat dus ook doet. Terwijl deze crisis zijn eigen ongekende dynamiek en verdriet toont, vallen deze weken heel veel Groningers extra zwaar. Omdat ze nog midden in die andere levensverwoestende crisis zitten. Wij moeten zoveel mogelijk thuisblijven, maar ons huis voelt vaak nog onveiliger dan onze wereld buiten. Daarom mijn oproep: stap af van de politieke gewoonte om weg te kijken van Groningen, zie om naar de stapeling van onze ellende en handel ernaar. Want als nu niet, wanneer dan wel?

Op dezelfde dag dat iedereen van de overheid een noodbericht via NL-alert ontving met de oproep afstand te houden en thuis te blijven beefde de aarde in Groningen. Drie keer zelfs. De overheid doet een oproep om zoveel mogelijk veilig thuis te blijven. Maar datzelfde huis is door toedoen van diezelfde overheid voor veel mensen helemaal geen veilig thuis. De angst krijgt in het eigen huis permanente voeding, terwijl de deuken in het vertrouwen inmiddels ontelbaar zijn. De al jaren, door de overheid, beloofde versterking van onveilige huizen verloopt dramatisch. Slechts duizend onveilige woningen zijn versterkt, 26.000 staan nog op de wachtlijst. Vanwege de coronacrisis zijn nu veel werkzaamheden stil komen te liggen. Herstel van huizen, vertrouwen en geloofwaardigheid lijkt verder weg dan ooit.

Coronacrisis en Groningencrisis gelijktijdig bevechten

Na drie jaar in de Tweede Kamer weet ik dat veel politici vooral bezig zijn met de waan van de dag. Met de koppen in de krant, met opiniepeilingen, met een gevat quootje op het journaal. Ondertussen struikelen we van crisis naar crisis. Deze crisistijd toont aan dat het geouwehoer op de politieke vierkante meter niet langer volstaat. Dat niet het belang van enkelen, maar de waarde van wat weerloos is belangrijker is dan ooit. Met pijn in ons hart moeten we constateren hoe verwaarloosd dat de afgelopen decennia is geweest. Van het uitkleden van onze zorg en het uitknijpen van onze zorghelden tot de flexibilisering van de arbeidsmarkt dat zoveel harde werkers juist nu naar de financieel afgrond brengt. En daar bovenop in Groningen een ongekende aanval op de zekerheid en veiligheid van gemeenschappen en gezinnen. Het is niet te verkroppen dat de overheid sinds de aardbeving van Huizinge 36 miljard verdiende aan het Groninger gas, er 12 keer zoveel van Groningen naar Den Haag ging als andersom en beloftes om onveilige en beschadigde huizen te versterken en repareren keer op keer werden gebroken. Kom hier nu niet aanzetten met politieke dooddoeners als ‘samen de crisis door’ als je geen concrete daden meebrengt.

Tijdens de bankencrisis in 2008 werden de banken gered met ongekende bedragen. Nu is het moment om alles wat er voor de samenleving echt toe doet te redden. Voor de zorg, voor andere cruciale beroepen, voor een zeker en goed inkomen, een betrouwbare overheid en een voor Groningers veilig thuis. ‘Huisvesting is de frontlinie tegen corona geworden. Thuis was zelden meer een situatie van leven en dood’, stelde de speciaal gezant van de VN voor huisvesting Leilani Farha vorige week. Als veilige huizen onze redding zijn in tijden van corona, dan kunnen we deze crisis en wat daarna komt enkel bevechten als we zorgen voor veilige huizen voor allen en overal. Groningen mag hierdoor niet opnieuw vergeten worden maar moet -net als alles wat nu van waarde blijkt- bovenaan de politieke en maatschappelijke prioriteitenlijst komen. Nu de politiek ineens in staat blijkt pijlsnel miljarden te kunnen vrijmaken moeten we zorgen dat ze dat ook voor Groningen doet. Dit is geen smeekbede maar een harde eis vanuit ons verwaarloosde wingewest. We hebben al veel te veel klappen moeten opvangen.

De coronacrisis

SP SP Nederland 19-03-2020 13:27

'Alle zorgverleners verdienen onze grote waardering voor de enorme inzet die ze op dit moment leveren om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. We weten dat de druk nu al enorm is, bij de GGD, het RIVM, bij huisartsen en in ziekenhuizen. Onze zorgverleners verdienen zoveel mogelijk steun bij alles wat ze doen en wij wensen hun heel veel sterkte en succes. Nu en ook de komende weken,' zegt SP-Kamerlid Maarten Hijink.

De SP steunt de voorstellen die het kabinet doet, bijvoorbeeld als het gaat om het schrappen van grote evenementen, het sluiten van horecagelegenheden, de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken en om bij klachten direct thuis te blijven. We zijn blij dat het kabinet, na aandringen van onder andere de SP, eindelijk heeft besloten om scholen voorlopig de deuren te laten sluiten. Want het kan zo zijn dat kinderen mogelijk minder ziek worden door het coronavirus, maar dat wil nog niet zeggen dat ze de ziekte niet over kunnen brengen.

Rutte zegt dat het virus er is en bij ons zal blijven. Hij stelt ook als feit dat “een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken.” Zijn strategie is de verspreiding van het virus af te remmen om tegelijkertijd gecontroleerd groepsimmuniteit opbouwen. Het is een strategie die veel vragen oproept in binnen- en buitenland. De WHO waarschuwt zelfs nadrukkelijk voor het beleid van deze regering. Tijdens het debat in de Tweede Kamer over het coronavirus is rechtgezet dat niet het opbouwen van groepsimmuniteit het doel is van de strategie van het kabinet. Duidelijk is dat het doel is om kwetsbare mensen te beschermen en er geen piek op de zorg komt, zodat ons zorgstelsel niet overbelast raakt.

Zorgverleners verdienen alle steun die mogelijk is. Want zij zijn de mensen die in de frontlinie staan, die zo goed mogelijk zorgen voor de mensen die ziek worden. Ze moeten zich geen zorgen hoeven maken of er wel voldoende materialen zijn om het werk goed en gezond te kunnen blijven doen. Dagelijks stromen bij de SP de meldingen binnen van zorgverleners die zonder bescherming hun werk moeten doen of die bijna zonder zitten. Meerdere ziekenhuizen en huisartsen zijn helemaal of bijna door hun voorraden heen. Er moet alles op alles worden gezet om ervoor te zorgen dat er voldoende mondkapjes en ander beschermend materiaal is. Door onze druk heeft het kabinet nu toegezegd dat ze persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes gaan vorderen van andere sectoren zoals de industrie, zodat onze zorgverleners meer middelen beschikbaar hebben.

De ontwikkeling van een vaccin is nu topprioriteit. We moeten volop inzetten op onderzoek. En we moeten maatregelen nemen om te voorkomen dat farmaceuten coronavaccins als verdienmodel gaan gebruiken. Of dat - zoals president Trump liet zien – de grootste rijkaards vaccins voor zichzelf gaan opeisen. We mogen het niet laten gebeuren dat de farmaceutische industrie hier woekerwinsten uit gaat slaan waar wij als samenleving voor opdraaien. Daarom zijn we blij dat er een voorstel van de SP is aangenomen waardoor het kabinet zich nu hiervoor moet gaan inzetten. Zo kunnen we voorkomen dat als er een vaccin is, het vaccin door één bedrijf wordt gemonopoliseerd en niet beschikbaar is voor iedereen.

Het coronavirus raakt onze samenleving hard

SP SP Nederland 18-03-2020 12:19

Het coronavirus raakt onze samenleving hard. We wensen iedereen veel sterkte in deze moeilijke en onzekere tijd.

Voorkom cashen op de coronacrisis

SP SP Nederland 18-03-2020 07:24

Zeker in tijden van crisis moet ons gezamenlijke publieke belang worden afgedwongen. Onze regering moet daadkracht tonen en zo snel mogelijk met maatregelen komen om te voorkomen dat een farmaceut een monopolie kan verkrijgen op een levensreddend vaccin. Er zijn verschillende maatregelen mogelijk. Zo kun je denken aan het verbieden van een private verkoop van onderzoeksresultaten door universitaire centra, maar ook het tijdelijk opzij zetten van het patentrecht, afspraken maken met de industrie om woekerprijzen tegen te gaan en dwanglicenties voor het produceren van een middel behoren tot de mogelijkheden, het liefst in samenwerking met andere landen aangezien ieder land hiermee te maken heeft.

Het is in het belang van onze gezondheid dat we het coronavirus gezamenlijk bestrijden. Toegankelijkheid voor enkelen, farmaceuten met woekerwinsten en het ‘America First’-denken van Trump helpen hier niet bij. Bij de coronacrisis kijkt iedereen naar de overheid die bij de oplossing daarvan de leiding moet nemen. Ook op het terrein van het ontwikkelen van behandelingen tegen het coronavirus dient zij daarin het voortouw nemen. Het moet koste wat het kost voorkomen worden dat farmaceuten van deze crisis een verdienmodel maken over de ruggen van patiënten. De behandeling van patiënten die besmet zijn met het coronavirus en effectieve vaccins moeten voor iedereen ter beschikking staan. In deze crisis moet de overheid laten zien wat ze waard is.

Lilian Marijnissen, fractievoorzitter SP

Maarten Hijink, Tweede Kamerlid SP, woordvoerder Zorg

Geen huisuitzettingen in coronacrisis

SP SP Nederland 17-03-2020 18:21

De SP wil dat het kabinet mensen helpt die hun huur en hypotheek niet of niet meer helemaal kunnen betalen doordat ze door de coronacrisis inkomsten mislopen. We willen dat er direct een stop komt op huisuitzettingen en dat er noodfondsen beschikbaar komen voor de mensen die hun woonlasten nu niet kunnen dragen. Ook het afsluiten van water en energie moet per direct worden gestopt.

SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman: 'De coronacrisis raakt onze hele samenleving hard. De volksgezondheid moet nu op één staan. Dakloosheid voorkomen en daklozen helpen is ook essentieel. Juist nu moeten we mensen in een zwakke economische positie extra steunen.'

We vragen het kabinet daarom ook om mensen die dakloos zijn bij te staan door extra opvangplekken te creëren en bestaande opvangplekken beter uit te rusten.

'In andere landen – waaronder Italië – zijn al maatregelen genomen om mensen te steunen die hun huur of hypotheek niet meer kunnen betalen. Ook Nederland moet zorgen voor die steun.' aldus Beckerman.

De partij zal woensdag tijdens het debat in de Tweede Kamer over de coronacrisis een voorstel indienen en heeft schriftelijke vragen gesteld aan de Minister van Wonen en de Minister van Financiën.