Nieuws van SP in Nederland inzichtelijk

68 documenten

Weeklog: Weg met al die Europese Presidenten

SP SP Nederland 17-02-2019 19:37

In de VS hebben ze één President en daar hebben ze al genoeg ellende mee, maar in de Europese Unie kennen we er maar liefst drie. Dat geeft nog veel meer ellende. Nu is de President van het Europees Parlement Tajani weer in opspraak, nadat hij de schijn wekte dat Slovenië en Kroatië eigenlijk bij Italië horen. Daarvoor had de President van de Europese Raad Tusk de Brexiteers een plek in de hel toegewenst. En bij de begrotingscontrole blijkt dat de President van de Europese Commissie Juncker zich zo politiek vindt dat hij niet gaat over de begrotingsverantwoording: dat is voor de ambtenaren. Wat zou het fijn zijn, als we in de EU gewoon zouden kunnen samenwerken. Zonder allerlei ambitieuze voorzitters (want meer zijn ze eigenlijk niet) die hun politieke spierballen willen laten rollen.

Op 10 februari hield Tajani in Triëst een toespraak ter nagedachtenis aan de dappere Italiaanse soldaten die tussen 1943 en 1947 waren omgekomen door het verzet van de Joegoslavische partizanen. Dat is al bizar, maar het werd nog erger toen hij repte van het Italiaanse Istrië en Dalmatië. Dat zijn gebieden die tegenwoordig deel uitmaken van Kroatië (en een stukje Slovenië). Geen wonder dat uit die lidstaten heftige reacties kwamen en veel Europarlementariërs het reden vinden om het aftreden van Tajani te eisen. Maar in Triëst, waar extreemrechts altijd veel aanhang gehad heeft, zal de toespraak wel goed gevallen zijn.

Ook niet erg handig waren de uitspraken van Tusk die zo genoeg had van de onderhandelingen met de Britten dat hij de Brexiteers naar de hel verwees. Niemand wil een chaotische Brexit, maar iedere onderhandelaar weet dat je dan vooral geen olie op het vuur moet gooien. Behoedzaam opereren is wat je bij zulke gevoelige onderhandelingen moet doen. Maar Tusk vond het kennelijk belangrijk te laten zien hoe sterk hij is als voorzitter van de Europese Raad. Tenslotte de Europese Commissie: na alle discussies over het al dan niet politieke karakter van dit orgaan, hebben we in de Begrotingscontrolecommissie van het EP te horen gekregen dat Eurocommissarissen al dat gedoe met cijfers eigenlijk beneden hun waardigheid vinden. We moeten daar maar de Directeuren-Generaal over doorzagen. Eurocommissarissen zijn alleen ‘politiek’ verantwoordelijk. Voor de SP is het duidelijk: de Commissie is een ambtelijk orgaan. Juncker is de voorzitter van een college van topambtenaren en hoe minder ‘politiek’ die zich opstellen, hoe beter. En als topambtenaren horen ze zich tot de laatste cent te verantwoorden.

De EU is geen natie. Zelfs aan één President hebben we geen behoefte, laat staan aan drie. Bij echte samenwerking hoort dat lidstaten op die gebieden zaken doen, waar ze gemeenschappelijke belangen hebben of waar grensoverschrijdende zaken beter met elkaar aangepakt kunnen worden. Als ministers en regeringsleiders goed door hun nationale parlementen worden gecontroleerd, kan zo’n samenwerking op draagvlak onder de bevolking rekenen. Maar met wilde uitspraken van al die Presidenten wordt de kloof met gewone mensen alleen maar groter. Dus weg ermee.

De woekerwinsten met het ...

SP SP Nederland 17-02-2019 07:00

De woekerwinsten met het doorverkopen van tickets moet aan banden worden gelegd. Het kabinet Rutte weigert de malafide verkopers aan te pakken, waardoor fans vaak achter het net vissen. Peter Kwint is klaar met die slappe houding en maakt zelf een voorstel.👇

Vandaag blijkt dat mensen dit jaar ...

SP SP Nederland 16-02-2019 13:20

Vandaag blijkt dat mensen dit jaar gemiddeld 300 euro meer betalen voor gas en elektra. Mogelijk stijgt de energierekening zelfs nog verder! Ondertussen is de winst van Shell dit jaar met 80% gestegen. Maakt dit jou ook zo boos? Teken hier de petitie👇🏻

Werken maar toch nog steeds arm ...

SP SP Nederland 14-02-2019 10:35

Werken maar toch nog steeds arm zijn. Dat gebeurt vaker dan je denkt. Lees het verhaal van Dominique, Jan en vele anderen: https://www.sp.nl/nieuws/2019/02/jasper-van-dijk-overhandigt-portrettenboek-werkende-armen Vandaag dienen we een voorstel in om het minimumloon met 10 procent te verhogen. Want enorme winsten maken, maar de lonen laag houden, dat is onrechtvaardig.

Jasper van Dijk overhandigt portrettenboek werkende armen

SP SP Nederland 14-02-2019 09:04

Mensen die werken maar toch arm zijn: het zijn geen uitzonderingen meer in Nederland. In dit portrettenboek laat de SP tien van hen aan het woord. SP Kamerlid Jasper van Dijk overhandigt het portrettenboek aan staatssecretaris Tamara van Ark. Ook dient hij een SP-voorstel in om het minimumloon met 10 procent te verhogen.

Ruim een half miljoen mensen in Nederland moet rondkomen van het minimumloon, dat inmiddels 50 jaar bestaat. Maar voldoet het minimumloon nog wel? De SP heeft door het Nibud laten onderzoeken of gezinnen rond het sociaal minimum kunnen rondkomen. De conclusie is onthutsend. Veel gezinnen komen structureel geld tekort. Een stel met twee kinderen en een minimumloon komt 217 euro per maand tekort.

Van Dijk: ‘Het is niet uit te leggen dat bedrijven gigantische winsten maken, maar de lonen achterblijven. Hoog tijd dus voor een forse verhoging van het minimumloon. Te beginnen met een verhoging van 10 procent. Een verhoging van het minimumloon heeft nog meer voordelen. De Nederlandse Bank, het IMF en de Rabobank pleiten voor hogere lonen. De loongroei blijft tot op heden achter en dat is niet gunstig voor de economie. Met het verhogen van het minimumloon kan een bredere loonsverhoging op gang gebracht worden. Dat is ook gunstig voor de modale inkomens en de inkomens boven het minimum.’

Het minimumloon is de afgelopen decennia nooit substantieel verhoogd. Nu blijkt dat het minimumloon na 50 jaar niet meer voldoet, is het tijd om in te grijpen. ‘Wij willen dat de lonen stijgen en de overheid kan daar aan bijdragen door in ieder geval het minimumloon met 10 procent te verhogen. De verhoging van het minimumloon kost 4,5 miljard euro en financieren we onder andere door het verhogen van de winstbelasting. Als de laagste lonen omhoog gaan, kan dit ook een verhogend effect hebben op de rest van de lonen. En dat is precies wat we nodig hebben,’ aldus van Dijk.

Het is tijd voor verandering, tijd voor rechtvaardigheid!

Ik doe mee!

Een verloskundige vertelt: het ...

SP SP Nederland 14-02-2019 07:00

Een verloskundige vertelt: het duurde een uur en twintig minuten om een ziekenhuis te bereiken tijdens een bevalling in Flevoland. Niet verantwoord en niet veilig. En minister Bruins? Die staat erbij en kijkt ernaar. Tweede Kamerlid Henk van Gerven roept de minister op om in te grijpen! Steun ons en word vriend! www.tijdvoorrechtvaardigheid.nl/ziekenhuizen

Geen winstbejag in de verpleeghuiszorg

SP SP Nederland 14-02-2019 00:01

SP-Kamerlid Maarten Hijink wil maatregelen van minister De Jonge om de toekomst van laagdrempelige en betaalbare verpleeghuiszorg te versterken. Hijink vreest dat zonder actieve rol van de overheid de verpleeghuiszorg “een commerciële speelbal van buitenlandse zorgreuzen” zal worden. Deze week werd bekend dat het Franse, beursgenoteerde zorgconcern Orpea 10% van de commerciële woonzorg in ons land al in handen heeft. “Blijkbaar zien buitenlandse zorgbedrijven dat er in ons land geld te verdienen valt aan de zorg. Dat moeten we niet hebben omdat zorggeld bedoeld is voor zorg en niet voor de winsten.”

Verpleeghuizen mogen op dit moment geen winst uitkeren aan aandeelhouders of investeerders. Als aan het eind van het jaar geld over is, dan moet dat geld weer besteed worden aan het beter maken van de zorg. Toch zijn er verschillende sluiproutes waardoor bedrijven en ondernemers toch geld kunnen verdienen aan de zorg. Vaak gebeurt dit door het vastgoed te kopen waarna bewoners op individuele basis (verpleeghuis-)zorg laten komen. Voor zorginstellingen die louter verpleeghuiszorg aan huis leveren geldt op dit moment geen winstverbod. Zowel op de huur als op de zorg kan dus rendement gemaakt voor aandeelhouders.

Hijink: “De zorg is geen commercieel project. Winstbejag in de verpleeghuiszorg zal leiden tot tweedeling en duurdere zorg.” Hijink wil daarom dat het leveren van verpleeghuiszorg aan huis onder het winstverbod in de zorg komt te vallen.

Vaccinatie tegen infectieziekten

SP SP Nederland 13-02-2019 23:52

Als het aan de SP ligt dan zet de overheid meer confronterende campagnes in de strijd tegen de groeiende dreiging van uitbraken van gevaarlijke infectieziekten. Volgens SP-Kamerlid Maarten Hijink wordt de discussie over het vaccinatiebeleid nu nog vaak te abstract gevoerd. ‘Je overtuigt mensen niet met een verhaal over vaccinatiegraden. Het is belangrijk dat mensen zien wat de mazelen, polio of bof met kinderen doen. Dat je kind eraan kan overlijden, ernstig ziek wordt of levenslang gehandicapt kan raken.Maak dat zichtbaar in overheidscampagnes. Spreek mensen niet aan op hun gevoel bij vaccinaties, maar op hun gevoel bij dodelijke ziekten.’

Expert stellen dat het Rijksvaccinatie gedeeltelijk slachtoffer dreigt te worden van het eigen succes. Hijink: ‘Uitbraken en sterfgevallen van gevaarlijke infectieziekten komen dankzij vaccinaties gelukkig steeds minder voor. Maar omdat steeds minder kinderen overlijden aan deze ziekten stellen sommige mensen de vraag of vaccinatie nog wel nodig is. Het antwoord op die vraag is natuurlijk ‘ja’, maar ouders moeten wel overtuigd zijn van het probleem voordat ze een oplossing kunnen accepteren.’

Hijink stelt voor om in één op één gesprekken tussen ouders en zorgverleners indringender te spreken over de risico’s die kinderen lopen als ze niet gevaccineerd zijn. Ook dienen ouders aangesproken te worden op de gevaren voor de omgeving. ‘Ouders mogen best weten dat hun besluit om niet te vaccineren betekent dat de baby van anderen in gevaar wordt gebracht. Ook zou het goed zijn mensen die levenslang ziek of gehandicapt zijn als gevolg van vermijdbare ziekte vaker aan het woord te laten in campagnes van de overheid.’

Europees OM, Europese brandweer, what's next?

SP SP Nederland 12-02-2019 08:09

Criminelen en natuurrampen houden zich niet aan landsgrenzen. Daarom moeten lidstaten samenwerken om boeven te vangen en om elkaar te helpen bij grote bosbranden en overstromingen. Dat betekent niet dat we zeggenschap uit handen moeten geven en vervolging en rampenbestrijding aan de Brussel moeten overlaten. Want na het nieuw opgerichte Europese Openbaar Ministerie dreigt er meer Brusselse bemoeizucht. Nu door de oprichting van een Europese brandweer.

Eerder werd Nederland al tegen de zin in van een meerderheid van de Tweede Kamer in een Europees Openbaar Ministerie gerommeld. Omdat fraude met Europees geld te vaak voorkomt en in een aantal lidstaten niet goed wordt aangepakt moest hiervoor een nieuw Europese instelling opgericht worden. Hierdoor raakt Nederland zeggenschap kwijt over vervolging. Een logische en veel betere oplossing hiervoor was geweest om subsidies waarmee gefraudeerd werd in te trekken en terug te vorderen. Maar in de denkwereld van Brusselse ambtenaren is er echter altijd maar één soort oplossing voor een probleem: meer Europa.

En dat zien we nu ook gebeuren bij rampenbestrijding. Soms kan een bosbrand, aardbeving of overstroming zo ernstig zijn dat een land het niet of nauwelijks zelf aan kan in de eerste periode na de ramp. Dan moeten met name de omringende landen bijspringen, wat nu ook gebeurt in de praktijk. Toch is ook hiervoor een centrale Europese oplossing bedacht: 'RescEU', het aanhouden van reservecapaciteit. Met meer dan 200 miljoen euro van de Europese belastingbetaler worden blusvliegtuigen, waterpompen, reddingsteams, veldhospitalen en medische noodteams achter de hand gehouden. Ergens in Europa. Om bij te kunnen springen bij grote rampen. Dat klinkt sympathiek maar als je er heel even over nadenkt kan dit nooit tot efficiënte inzet van middelen leiden. Veel beter is het natuurlijk als directe buurlanden elkaar helpen. Zo veel als maar nodig is. Misschien moeten we daar nog betere afspraken over maken, prima. Maar hoe kan een Europese brandweer nou het antwoord zijn op rampen in lidstaten?

Minister Grapperhaus toonde zich eerder nog kritisch. Inmiddels is hij overstag, want, hij heeft de toezegging dat landen écht eerst zelf er álles aan gaan doen om hun eigen capaciteit op te bouwen. Dat is niet overtuigend. In de eerste plaats, hoe zeker zijn we dat bepaalde landen niet toch een beetje achterover gaan leunen als ze ook een beroep kunnen doen op de vliegende hulptroepen van de EU? Maar vooral ook, er is geen begin van bewijs dat dit beter op Europees niveau geregeld kan worden.

Wat de SP betreft stemt Nederland hier niet mee in. Dit heeft namelijk erg weinig met solidariteit te maken, maar veel met Europese bemoeizucht en verspilling.