Nieuws van SP in Nederland inzichtelijk

1179 documenten

Iraanse activiste Masih Alinejad op uitnodiging van SP naar Tweede Kamer

SP SP Nederland 17-03-2023 10:56

Op uitnodiging van SP-Kamerlid Jasper van Dijk en Yoeri Albrecht (directeur van de Balie) kwam journaliste en activiste Masih Alinejad vandaag naar de Tweede Kamer. Alinejad werd door Iran ooit gevangengezet vanwege haar activisme en strijd voor vrouwenrechten. Recent staat zij pal voor de beweging ‘Woman. Life. Freedom.’ De afgelopen maanden gingen de Iraniërs de straat op om te protesteren tegen de onderdrukking van vrouwen door het Islamitische regime in Teheran. Duizenden mensen zijn opgesloten, gemarteld of vermoord tijdens de protesten. Gisteren bleek uit onderzoek van Amnesty dat zelfs minderjarigen door de veiligheidsdiensten werden gemarteld.

Van Dijk: ‘Met Masih Alinejad gingen we het gesprek aan over de strijd tegen het verwerpelijke regime. Er is ongelooflijk veel moed nodig om met gevaar voor eigen leven het op te nemen tegen het regime. Wij steunen haar en het Iraanse volk van harte. Nederland moet de druk verder opvoeren door sancties aan te scherpen. De revolutionaire garde moet op de lijst van terroristische organisaties.’ De SP stelt ook Kamervragen over het bericht dat sancties via Nederland worden omzeild – onacceptabel Dat bleek uit een uitzending van Zembla gisteravond.

Kamer steunt SP: Zorg voor volgsysteem wapenhandel

SP SP Nederland 14-03-2023 14:47

Om te voorkomen dat onderdelen voor wapens in verkeerde handen terechtkomen, moet er een volgsysteem komen waardoor deze goederen te allen tijde kunnen worden opgespoord. Een voorstel van de SP en D66 om een dergelijk systeem te onderzoeken, is vandaag aangenomen in de Tweede Kamer. SP-Kamerlid Jasper van Dijk: ‘We moeten weten wat er met wapenonderdelen gebeurt, zeker als ze in Nederland worden gemaakt. Nederland is een spil in de internationale wapenhandel. Van elke twee euro die wereldwijd omgaat in de handel in wapens gaat er één euro via een financiële constructie door Nederland.’

Het voorstel geldt niet alleen voor wapenonderdelen, maar ook voor zogenaamde ‘dual-use goederen’, die zowel civiel als militair kunnen worden gebruikt. Recent bleek uit onderzoek dat Nederlandse chips zijn gebruikt voor Iraanse drones. Deze zijn vervolgens door het Russische leger ingezet voor de oorlog in Oekraïne. Daar richten de drones dood en verderf aan. Een volgsysteem - vergelijkbaar met track & trace in pakketten - had dit kunnen blootleggen. Ook illegale wapenhandel kan hiermee worden tegengegaan.

De minister wil in achterkamertjes de Nederlandse politie privatiseren

SP SP Nederland 14-03-2023 06:54

De politie kampt met een tekort aan mensen. Steeds vaker klinken er stemmen om onderdelen van de politietaken over te laten nemen door beveiligingsbedrijven. Sluipende privatisering ligt op de loer. Minister Yesilgöz komt nu met het plan om goed te gaan nadenken over 'de politiefunctie'. Ze nodigt hier heel bestuurlijk Nederland - inclusief de Tweede Kamer - voor uit, maar wel in de achterkamertjes. Dit is ongewenst: de minister moet open kaart spelen welke kant zij op wil met de politie en het geweldsmonopolie.

Het klonk zo stoer van Rutte toen hij in 2009 als VVD-leider in de oppositie zei nooit te willen bezuinigen op de politie. Hij herhaalde dit als lijsttrekker en als minister-president in 2012. Het bleek een loze belofte. Duizenden agenten gingen met pensioen en werden niet vervangen. Er kwam een vacaturestop en op de politieopleiding werd flink bezuinigd. Politiecijfers werden opgekrikt door leerling-agenten voor 100 procent mee te tellen in de politiesterkte. Waarschuwingen dat dit tot enorme problemen zou leiden, werden in de wind geslagen.

Het capaciteitstekort bij de politie is inmiddels breed erkend. Dat heeft echter te lang geduurd: oplossingen komen te laat of zijn niet geschikt. Zo is de opleiding verkort, waardoor onervaren agenten op heftige meldingen worden afgestuurd, met risico's voor de agenten en burgers tot gevolg.

Daarnaast namen de taken van de politie niet af, maar toe. Zo vangt de politie de bezuinigingen bij de geestelijke gezondsheidszorg op: er komen gemiddeld zo'n 356 meldingen per dag binnen over personen met verward gedrag.

Ondertussen groeit de tweedeling. De private beveiligingsindustrie maakt handig gebruik van het verdwijnen van agenten op straat en politiebureaus in de buurten. Een sector met een miljardenomzet, waarin ook VVD'ers zich begeven. Oud-ministers Ard van der Steur en Fred Teeven bijvoorbeeld, maar ook Annemarie Jorritsma en Tjibbe Joustra lobbyen voor de private beveiligingsbranche.

Op vele vlakken faalt de overheid op het gebied van veiligheid. Bezuinigingen gingen voor kwaliteit en veiligheid. Uitholling en verschraling maken het alternatief voor zelf betalen en zelf regelen steeds logischer. Zo klinken er geluiden als 'laat voetbalclubs zelf voor de politie-inzet bij risicowedstrijden betalen'. Dat betekent heel veel voor principiële zaken zoals het geweldsmonopolie. Dat kan en mag niet sluipenderwijs geprivatiseerd worden.

De combinatie van jarenlange bezuinigingen, een (gecreëerd) ernstig tekort aan mensen en een commerciële sector die gretig klaar staat om geld te verdienen aan 'oplossingen', hebben we in het onderwijs en de zorg ook gezien. Dat heeft de problemen daar niet opgelost, maar wel particuliere bureautjes rijk gemaakt met geld dat voor zorg of onderwijs bedoeld was. Laten we deze fout niet in de veiligheid maken.

In plaats van voor de politie te gaan staan, laat VVD-minister Yesilgöz weten dat ze met een nieuwe visie op de taken van de politie komt. Daarin wil ze helder aangeven "waarvoor de politie verantwoordelijk is en wat samen met publieke en private partners kan worden vormgegeven". Wat precies de bedoeling is, wie de gesprekspartners zijn en wat er precies besproken wordt, zegt de minister niet.

Wel nodigt ze de Kamer op het ministerie van justitie uit om als 'stakeholder' ofwel belanghebbende te komen brainstormen over de nieuwe plannen. Dit is een schoffering van de grondwettelijke positie van de volksvertegenwoordiging. Het is ook totaal de omgekeerde volgorde. Het begint met het openbaar beantwoorden of het überhaupt wenselijk is dat politietaken worden geprivatiseerd. Dat debat moet in de openbaarheid plaatsvinden.

De privatisering van de politie hoort niet in achterkamertjes bedisseld te worden en mag evenmin worden gepresenteerd als een onontkoombare na jarenlange bezuiniging en uitholling van de politie op straat.

Deze opinie stond op 14-03-2023 in Trouw

Schaf het eigen risico af

SP SP Nederland 13-03-2023 06:37

De SP komt met een initiatiefwet om het eigen risico binnen de zorgverzekeringswet af te schaffen. Daardoor zouden mensen die de pech hebben om ziek te worden daar niet langer voor worden gestraft. SP-Kamerlid Maarten Hijink: ‘Het eigen risico is een boete op ziek zijn. Maar als je zorg nodig hebt dan moet je ook zorg kunnen krijgen, ook als je geen geld hebt om het eigen risico te betalen. Deze boete op ziek zijn leidt er vooral toe dat mensen zorg gaan mijden en is pervers en niet solidair. Daar willen we met deze wet nu definitief en eindelijk een einde aan maken.’

De partij stelt voor om niet alleen het verplichte eigen risico van 385 euro af te schaffen, maar ook het vrijwillig eigen risico. Daarmee kunnen mensen nu hun eigen risico met maximaal 500 euro verhogen in ruil voor een lagere premie. Hijink: ‘Als mensen hun eigen risico verhogen om de zorgpremie te kunnen betalen maar vervolgens toch zorg nodig hebben, kunnen ze wel geconfronteerd worden met een rekening van bijna 900 euro. Dat soort situaties worden door dit wetsvoorstel voorkomen. Dit is heel belangrijk, zeker nu steeds meer mensen überhaupt de rekeningen niet meer kunnen betalen.’

Het geld dat momenteel bij de verzekeraars binnenkomt via het eigen risico – zo’n 3,2 miljard – moet dan natuurlijk op een andere manier gefinancierd worden. De SP kiest ervoor om dit niet via een premiestijging te betalen, omdat de zorgpremie al flink gestegen is. In plaats daarvan betaalt de partij dit door een groter deel van de zorgpremie uit de belastingen te betalen. Ook wordt een iets groter deel van de zorguitgaven uit de inkomensafhankelijke bijdrage betaald, die grotendeels door werkgevers wordt betaald. Daarbij wordt er ook voor gekozen om de inkomensafhankelijke bijdrage ook te laten betalen over inkomens boven de 70.000 euro per jaar. Hierdoor worden MKB’ers, die vaak minder werknemers met zo’n hoog salaris in dienst hebben, ontzien.

Dit wetsvoorstel zal er volgens de SP voor zorgen dat de zorg die mensen nodig hebben toegankelijker wordt. Mensen zullen niet langer zorg mijden uit angst voor de rekening. Door de kosten voornamelijk neer te leggen bij werkgevers en mensen met een hoog inkomen kan ook worden voorkomen dat een groter deel van de zorgverzekering uit de premie moet worden betaald. Hierdoor profiteren vooral de lage en middeninkomens van dit voorstel.

Het echte debat

SP SP GroenLinks PvdA Nederland 12-03-2023 13:29

Geen tweestrijd maar één-tweetje. Linksom of Rechtsom is geen tweestrijd maar een één-tweetje tussen de ‘linkse wolk’ en Mark Rutte. Groen Links en PvdA helpen Rutte aan een meerderheid in de Eerste Kamer om onze pensioenen nog onzekerder te maken.

Rutte en de PvdA stonden eerder aan de basis van het toeslagenschandaal, het sluiten van de verzorgingshuizen en het verhogen van de AOW-leeftijd.

Voorkom dat de linkse wolk slechte plannen van Rutte door de Eerste Kamer loodst.

In actie in Horst aan de Maas

SP SP Nederland 12-03-2023 12:55

Op zaterdag 11 maart was SP-leider Lilian Marijnissen in Horst aan de Maas om samen met omwonenden actie te voeren tegen bouwplannen van Vida XL. Vida XL wil een nieuw distributiecentrum, een kantoor en huisvesting voor arbeidsmigranten bouwen in Venlo, aan de grens met Horst aan de Maas.

De nieuwe enorme blokkendoos brengt niets goeds voor Horst aan de Maas. Alleen extra werkgelegenheid voor arbeidsmigranten en verdere verdozing van ons landschap. Er wordt huisvesting voor maar liefst 600 arbeidsmigranten gebouwd nabij de vestiging van Vida XL terwijl ondertussen Horst aan de Maas een groot tekort heeft aan betaalbare woningen. Woningzoekenden staan gemiddeld zo'n zeven jaar op een wachtlijst voor een betaalbare woning.

Dinsdag is een cruciale dag voor de megalomane Omgevingswet, maar het blijft oorverdovend stil

SP SP Nederland 12-03-2023 12:31

Kan deze ‘megalomane wet’ (Adviescollege ICT) echt met praktische garanties op uitvoerbaarheid en toegankelijkheid worden ingevoerd? Of kan de invoering beter worden uitgesteld door de Kamer van Heroverweging om burgers, bedrijven en bestuur niet nodeloos in de problemen te brengen? De stemming in de Senaat komende dinsdag heeft gevolgen voor alle dinsdagen in de komende decennia. Als de wet met een ‘ja’ van de Eerste Kamer wordt ingevoerd, is er géén weg terug meer.

Je zou verwachten dat onze media zouden uitleggen welke partijen vóór of tégen deze zo ingrijpende nieuwe wet zijn en waarom. Zeker nu de dag ná de stemming over de Omgevingswet de kiezers – indirect – moeten stemmen over de samenstelling van de nieuwe Eerste Kamer. Zeker ook omdat de leefomgeving, met alles dat daarbij komt kijken, zo’n prominente rol in de verkiezingscampagne voor Provinciale Staten en de Eerste Kamer speelt.

Maar het is juist oorverdovend stil. Terwijl er volop aandacht is voor de samenstelling van de nieuwe Eerste Kamer (wie wordt de grootste, welke nieuwkomers treden aan, hoeveel zetels houden de regeringspartijen over, wie sluit wie uit) is er nauwelijks aandacht voor de actuele opstelling van de partijen in die Kamer bij een van de grootste wetgevingsoperaties ooit. En dan ook nog één waarbij alles valt of staat met het al dan niet naar behoren functioneren van de ICT. Zoals alom bekend was en is ICT op heel veel terreinen dé Achilleshiel van de overheid gebleken. Alle reden dus om extra alert te zijn, zou je denken, en in ieder geval lering te trekken uit debacles in het verleden. De Omgevingswet pretendeert immers dat er straks één ICT-knop voor íedereen beschikbaar is om te zien wat er in je leefomgeving gebeurt en na te gaan of je ergens een vergunning voor kan krijgen, of juist niet – en of je je tegen een vergunning voor een ander kunt verweren. Dan moet die knop natuurlijk wél voor iedereen te vinden zijn, en ook echt werken.

En juist daarover heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onlangs bij de Eerste Kamer alarm geslagen. De Afdeling schrijft aan de Senaat dat de voor deze wet essentiële ICT (nog) niet op orde is. Minister Hugo de Jonge zit daarmee gruwelijk in zijn maag. Hij wil de wet, waarover al jaren wordt gepraat, nu eindelijk ingevoerd krijgen. Maar door het alarm van de Raad van State wil de Eerste Kamer nog vóór de stemming van dinsdag tekst en uitleg. Het alarm over de niet op orde zijnde ICT werd een paar dagen terug nog indringender toen de minister in de Eerste Kamer volmondig moest erkennen dat zijn Omgevingswet niet voldoet aan de – al sinds 2018 wettelijke verplichte – eisen inzake de toegankelijkheid van websites voor mensen met enige beperking – een groep van enkele miljoenen burgers. Als dat probleem niet wordt opgelost, kan de Omgevingswet niet in werking treden zonder een andere wet te overtreden. Een motie van mijn fractiegenoot Rik Janssen (die dinsdag hoogstwaarschijnlijk wordt aangenomen) wil de regering daarom alsnog verplichten om tijdig de toegankelijkheid voor iedereen te garanderen.

Of de invoering van de Omgevingswet per 1 januari doorgaat, is afhankelijk van de uiteindelijke keuzes die de 75 senatoren dinsdag maken. Er is om hoofdelijke stemming gevraagd. Ik zal met mijn fractiegenoten tégen stemmen. De juridische en financiële risico’s zijn domweg te groot terwijl de opbrengst voor de samenleving onduidelijk is. De kosten (in 2019 al geschat meer dan 2 miljard euro) lopen nog steeds hard op. En dat allemaal voor een wet die acht jaar terug op de tekentafel een futuristische Ferrari leek maar nu een slecht uitgelijnde Lada lijkt.

Omgevingswet voor miljoenen mensen nog niet toegankelijk

SP SP Nederland 10-03-2023 10:38

Dinsdag debatteerde de Eerste Kamer over de invoering van de omgevingswet per 1 januari aanstaande. SP-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Rik Janssen toonde aan dat de websites van de omgevingswet niet aan de wettelijke toegankelijkheidseisen voor mensen met een beperking voldoen. 'Niet aan deze wettelijke plicht voldoen bij inwerkingtreding per 1 januari is handelen in strijd met de wet en betekent dat de omgevingswet bij inwerkingtreding discriminerend zal zijn voor miljoenen mensen met een beperking', zo hield Rik Janssen minister De Jonge voor. Tijdens het debat hield minister De Jonge eerst nog vol dat zijn aanpak voldoende was maar daar moest hij nog tijdens het debat op terugkomen.

Om zeker te zijn dat de minister ook echt aan de eisen gaat voldoen diende Janssen tijdens het debat een motie in die op de steun van een meerderheid van de Eerste Kamer kan rekenen. 'De SP vindt invoering van de omgevingswet per 1 januari 2024 onverantwoord omdat er nog veel onduidelijkheid is of het digitale systeem waar de omgevingswet op drijft wel werkt. Invoering uitstellen is het beste, maar als de omgevingswet toch zo gehaast wordt ingevoerd dan moet juist de overheid zich gewoon aan de wet te houden en zorgen dat miljoenen mensen niet worden buitengesloten. Die rechtsongelijkheid mogen we niet accepteren alleen omdat de minister haast heeft met de invoering', aldus Janssen. Over de motie wordt op 14 maart in de Eerste Kamer gestemd.

De zorg gaat op zwart

SP SP Nederland 09-03-2023 20:17

Medewerkers in de zorg startten vandaag met actievoeren, in opmaat op de staking in de ziekenhuizen volgende week. SP-fractievoorzitter Marijnissen ging langs bij de actie in Utrecht om de zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken.

Al langer zet de SP zich in om te zorgen dat zorgverleners ‘meer dan applaus’ krijgen. SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen: ‘Van onze zorg is een markt gemaakt, waar winst wordt gemaakt met zorggeld en ziekenhuizen tegenwoordig zelfs failliet kunnen gaan, alsof het geen basisvoorziening is voor mensen. De zorg lijdt al lange tijd onder de bureaucratie, concurrentie en gestegen werkdruk die dit met zich meebrengt, terwijl de salarissen achterblijven. Zorgverleners komen niet zomaar in actie, het moet echt anders.’

SP’ers door het hele land zullen dit weekend naar zorginstellingen gaan om de zorg een hart onder de riem te steken en de actie te steunen. Vanaf vandaag start de actie Zorg op Zwart waarbij zorgverleners elke dinsdag in het zwart zullen gaan werken. Op 16 maart leggen medewerkers in de ziekenhuizen het werk neer.

Kox spreekt in Vredespaleis over 75 jaar Raad van Europa

SP SP Nederland 03-03-2023 19:34

Vijfenzeventig jaar gelden namen meer dan 750 afgevaardigden uit heel Europa deel aan de historische stappen naar Europese vrede op het Congres van Europa in Den Haag. Tegen die achtergrond kwamen op 1, 2 en 3 maart de delegatieleiders, commissievoorzitters, vice-voorzitters en fractievoorzitters van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) samen in het Vredespaleis in Den Haag. Onder leiding van, SP-senator en president van de assemblee, Tiny Kox werd er teruggeblikt op 75 jaar Raad van Europa, en werd er vooruit gekeken naar de toekomst van Europa’s oudste en grootste verdragsorganisatie.

Kox: ‘Vijfenzeventig jaar geleden, op een moment dat Europa in puin lag en rouwde om de miljoenen doden die de Tweede Wereldoorlog heeft veroorzaakt, kwamen hier in Den Haag honderden politici, wetenschappers, journalisten, schrijvers en anderen bijeen in het ‘Congres van Den Haag’ om te debatteren over de mogelijke contouren van een naoorlogs Europa. Dit om te voorkomen dat er opnieuw een derde, en mogelijke laatste wereldoorlog op Europese bodem zou uitbreken. De afgelopen dagen hebben we de uitdagingen besproken waarmee Europa nu wordt geconfronteerd. En hoe de top van de Raad van Europa die in mei in Reykjavik zal worden gehouden, kan helpen om samenwerking te versterken en indien nodig opnieuw uit te vinden om de fundamentele rechten en vrijheden van onze 700 miljoen burgers te beschermen.’