Nieuws van SP in Nederland inzichtelijk

517 documenten

Karabulut: Kernwapens de wereld uit, te beginnen met Nederland

SP SP GroenLinks PvdA Nederland 05-12-2019 12:15

SP-Kamerlid Sadet Karabulut doet donderdag een voorstel aan de regering om het initiatief te nemen voor nucleaire ontwapening. Karabulut: ‘Samen met GroenLinks en de PvdA vraag ik het kabinet om in Europees verband te komen tot een plan om Amerikaanse kernwapens terug naar de VS te sturen, in ruil voor ontwapening van Russische zijde.'

Jaar in jaar uit zegt de regering voorstander te zijn van ontwapening, zelfs van een wereld zonder kernwapens. Maar concrete stappen in deze richting worden niet gezet. Integendeel, ondertussen worden honderden miljoenen euro's geïnvesteerd in modernisering van kernwapens. Ook wordt de opvolger van de F-16, de JSF, gereedgemaakt om Amerikaanse kernwapens in te zetten, wat ingaat tegen de uitdrukkelijke wens van de Tweede Kamer.

Karabulut: 'Wie zegt voor kernontwapening te zijn, moet daar ook naar handelen. Daartoe roep ik het kabinet op. Veel te lang zit men stil, terwijl iedereen weet dat zelfs de ontploffing van een enkel kernwapen het einde van de mensheid kan betekenen. Dit is hartstikke urgent.'

Later deze maand komt het voorstel in de Tweede Kamer in stemming.

Janssen: Eerst onderzoek militair radarstation Herwijnen afronden, niet de gemeente opzij zetten

SP SP VVD Nederland 05-12-2019 09:10

Het kabinet moet de lokale democratie respecteren en de keuze voor een militair radarstation in Herwijnen nu niet afdwingen, betoogt SP-senator Rik Janssen. 'Je moet als Rijksoverheid zeer terughoudend omgaan met het ingrijpen in lokale democratische processen. Het is wat ons betreft: nee, tenzij. Herwijnen is geen bestuurlijk militair oefenterrein. Er is geen onderzoek gedaan naar alternatieve locaties en dus zal dat nu alsnog moeten gebeuren. De juiste weg is om eerst als ministerie zorgvuldig al je huiswerk te doen.'

Het stadsbestuur en de bevolking maken zich zorgen over wat de komst van het station voor hen betekent, bijvoorbeeld met betrekking tot straling, en hebben nee gezegd tegen het radarstation in Herwijnen. Toch zet staatssecretaris Visser (VVD) door via een zogeheten rijkscoördinatieregeling, waarbij het ministerie in feite de taken van het stadsbestuur overneemt. Dit omdat er sprake zou zijn van een ‘nationaal belang’. Janssen: 'Herwijnen werd gepresenteerd als de locatie waar na zorgvuldige afweging voor gekozen was. Dit alles blijkt toch - laat ik mij nog voorzichtig uitdrukken - op een aantal punten wat genuanceerder te zijn. Herwijnen leek in 2014 een makkelijke optie. Dat was wat er werkelijk aan de hand was: eenvoudig te verwerven en geen politieke weerstand. Verder onderzoek naar andere locaties bleef achterwege. De staatssecretaris moet uit de groef dat een radarstation in Herwijnen een nationaal belang is. Een radarstation is een nationaal belang, niet een radarstation in Herwijnen.'

In antwoord op vragen van de SP  beloofde de staatssecretaris dat het onafhankelijke onderzoeksbureau TNO de gegevens over straling zal controleren. Er wordt dus niet alleen afgegaan op de informatie van de fabrikant. Janssen: 'Daarmee is hopelijk de angel uit de zorgen van de bewoners. Maar het inzetten de Rijkscoordinatieregeling op dit moment is onnodig, ontijdig en ongewenst. Daarom zal de SP tegen stemmen.'

SP dient motie van wantrouwen in om toeslagenaffaire

SP SP Nederland 04-12-2019 18:28

Het vertrouwen van de SP in staatssecretaris Snel, verantwoordelijk voor de Belastingdienst, is weg. Bij het debat in de Tweede Kamer over de toeslagenaffaire kon hij nog steeds niet duidelijk maken hoeveel ouders onterecht beschuldigd zijn van fraude met kinderopvangtoeslag. Ook bleef hij volhouden niet eerder geweten te hebben dat er duizenden ouders in diepe ellende werden gestort door onmenselijk beleid van de Belastingdienst. De SP kon daarom niet anders overgaan tot het opzeggen van het vertrouwen in de staatssecretaris.

SP-Kamerlid Renske Leijten: ‘Er had zoveel leed van ouders voorkomen kunnen worden als de staatssecretaris meer had gedaan en sneller met oplossingen was gekomen. Hij heeft ervoor gekozen om beide niet te doen. Vandaag konden wij Snel weer niet controleren op zijn handelen, omdat hij nog steeds niet alle informatie op tafel kan leggen. Mensen moeten kunnen vertrouwen op de overheid. Het is nu genoeg. Deze staatssecretaris heeft het debat van vandaag niet gebruikt om met een concrete oplossing te komen. Het vertrouwen in deze staatssecretaris is helemaal weg.’

Het is dankzij speurwerk van journalisten dat er meer en meer bekend is geworden over hoeveel ouders onterecht beschuldigd zijn en over het foute beleid van de Belastingdienst. Leijten: ‘Steeds weer krijgen wij geen of incomplete informatie van de staatssecretaris. Steeds weer is Snel een stap te laat. De SP wil daarom een parlementaire enquête naar de manier waarop de Belastingdienst omgegaan is met de kinderopvangtoeslag. Als we de informatie niet krijgen, dan gaan we het wel halen. Dat kan met een parlementaire enquête. Maar bovenal moet er een ruime compensatie komen voor álle duizenden ouders die onterecht beschuldigd zijn door de Belastingdienst.’

De motie van wantrouwen kreeg geen meerderheid in de Tweede Kamer. ‘Deze staatssecretaris is nog niet van ons af. Er komt een dag waarop hij politieke verantwoordelijkheid moet nemen. Er komt een dag waarop hij een oplossing moet bieden voor alle ouders. Beide dagen gaan er wat mij betreft heel snel komen.’

De VVD moet maar eens stoppen met Sinterklaas spelen

SP SP VVD Nederland 04-12-2019 17:14

'Invloed, een netwerk en bitterballen.' Ik hoop dat Sinterklaas het niet heeft gezien, het filmpje waarin oud-minister Ivo Opstelten als hulp-Sint de mensen oproept om lid te worden van de VVD. Vooral de redenen om lid te worden vond ik opmerkelijk. Lid worden van de VVD, dat doe je niet om het land te verbeteren, zelfs niet om je eigen idealen te verwezenlijken. Lid worden van de VVD, dat doe je vooral om onderdeel te zijn van een politiek 'netwerk'. VVD'er worden doe je vooral om te 'netwerken', om informele contacten te leggen en onderling banen te verdelen. Zo'n lidmaatschap geeft je volgens Sint Ivo iets waar je 'werkelijk lol aan kunt beleven.'

'Wachtgeld,' dat is eigenlijk een veelzeggend woord. Wachten tot je een andere baan krijgt aangeboden. Soms lijkt het of zelfs lid zijn van de Tweede Kamer een vorm van 'wachten' is op een andere baan. We zagen de laatste tijd veel VVD-Kamerleden vertrekken. Bijvoorbeeld om ergens in het land burgemeester te worden, of anders een baan te krijgen in het buitenland. Een nieuwe baan in de wacht slepen, of een aflossing van de wacht. Andere mensen zonder zo'n VVD-netwerk kunnen niet zomaar zitten wachten. Gewone mensen in de WW worden door de VVD achter de broek gezeten, zelfs mensen in de karige bijstand moeten een 'tegenprestatie' leveren.

Veel mensen in de WW solliciteren zich rot, maar komen toch niet aan een baan. Blijkbaar hebben ze niet het goede 'netwerk'. Maar als we die mensen nou een lidmaatschap van de VVD cadeau zouden doen, zoals Sint-Ivo ons vraagt, zouden zij dan ook kunnen 'wachten' op een baan? Met 'invloed, een netwerk en bitterballen'? Een mooie baan als burgemeester, of anders bij een VN-organisatie? En de gewone hardwerkende Nederlander, die al een baan heeft? Als die lid zou worden van de VVD, kan die dan ook een riante aanvulling krijgen op zijn inkomen, zoals VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff? Of zijn sommige VVD'ers toch meer gelijk dan andere?

Klaas Dijkhoff zegt dat hij niets verkeerds doet, omdat hij recht heeft op wachtgeld. En daar heeft hij gelijk in. Maar hij wil nu toch afzien van de extra vergoedingen boven op zijn riante salaris als Kamerlid, omdat hier zoveel kritiek op is. En dat is ook veelzeggend. Ik kan het riante wachtgeld niet uitleggen, daarom heb ik ook een wet ingediend om het wachtgeld af te schaffen. Maar de VVD kan blijkbaar ook niet meer uitleggen waarom politici meer rechten zouden moeten hebben dan andere hardwerkende Nederlanders. Klaas Dijkhoff klaagt nu over de 'politiek correcte' tegenstanders van het wachtgeld. Ik vind dat de VVD maar eens stoppen met Sinterklaas spelen.

Volwassen loon vanaf 18 jaar stap dichterbij

SP SP GroenLinks D66 ChristenUnie PvdA Nederland 03-12-2019 16:10

Op initiatief van de SP gaat de Sociaal Economische Raad (SER) een volwassen loon vanaf 18 in plaats vanaf 21 jaar onderzoeken. Het voorstel van SP, mede ingediend door coalitiepartijen D66 en ChristenUnie, kon tijdens de begrotingsbehandeling sociale zaken en werkgelegenheid rekenen op brede steun.

'Dit is een mooie volgende stap nadat we eerder deze maand samen met jongerenorganisaties, vakbonden en PvdA, GroenLinks en 50PLUS een manifest ondertekenden', zegt SP-Kamerlid Bart van Kent. 'Wat de SP betreft liever vandaag dan morgen, maar met de groeiende steun twijfel ik er niet aan dat uiteindelijk iedereen vanaf 18 jaar een volwassen loon krijgt!'

Lees hier meer over het manifest dat de SP samen met andere politieke partijen, vakbonden en jongerenorganisaties lanceerde.

Succes SP: meer zwemveiligheid en zwemvaardigheid

SP SP Nederland 03-12-2019 15:49

De Tweede Kamer stemde dinsdag in met het voorstel van de SP voor het fors verbeteren van zwemveiligheid en zwemvaardigheid. Steeds meer mensen verdrinken jaarlijks en steeds minder mensen zijn zwemvaardig.

Afgelopen zomer presenteerde SP-Kamerlid Michiel van Nispen daarom een actieplan voor meer zwemveiligheid en zwemvaardigheid in Nederland. Daarnaast heeft de Nationale Raad voor Zwemveiligheid samen met een groot aantal andere organisaties een plan opgesteld met voorstellen om de zwemveiligheid en zwemvaardigheid van mensen te verbeteren.

Van Nispen is blij met dit succes: ‘Al jaren wil de SP dat schoolzwemmen weer normaal wordt, dat de kwaliteit van de zwemlessen omhoog gaat en dat de omgeving rond water veiliger wordt. Het is prachtig dat de sector ook eensgezind aan de slag is gegaan om met goede plannen te komen. Met de aangenomen voorstellen van de SP kan de zwembranche er ook begin 2020 mee aan de slag.’

Gelijke kansen voor alle vrouwen

SP SP Nederland 03-12-2019 14:25

Het aangenomen voorstel van de SP stelt dat de regering een plan moet maken om gelijke kansen voor alle vrouwen te realiseren. Hierin moeten zaken als goede en toegankelijke kinderopvang, een toereikend ouderschapsverlof en meer zekere banen van een fatsoenlijke omvang betrokken worden.

Lilian Marijnissen: 'De tijd van wachten tot er vanzelf meer gelijkheid komt tussen man en vrouw is wat mij betreft voorbij. Een vrouwenquotum voor hoge functies is een belangrijke stap, maar is slechts het begin. De SP zal zich de komende tijd blijven inzetten voor gelijke kansen voor vrouwen op alle plekken. Het is te gek voor woorden dat in 2019 vrouwen voor hetzelfde werk bijvoorbeeld nog steeds minder verdienen dan mannen.'

Betere betaling voor freelance journalisten

SP SP GroenLinks PvdA Nederland 03-12-2019 14:10

Dinsdag sprak de Tweede Kamer, op initiatief van de SP, uit dat het kabinet met fotografen en schrijvende journalisten in gesprek moet om te komen tot betere betaling van freelancers. SP-Kamerlid Peter Kwint: 'Journalistiek is essentieel voor onze democratie, maar steeds meer journalisten kunnen nauwelijks hun gezin onderhouden. Freelancers worden tegen elkaar uitgespeeld. Dat proberen we met dit voorstel te beëindigen.'

Aanleiding voor het voorstel – dat mede werd ingediend namens PvdA en GroenLinks – was de rechtszaak die freelance journalisten Ruud Rogier en Britt van Uem hadden aangespannen tegen De Persgroep. Terwijl De Persgroep al jarenlang vele tientallen miljoenen aan dividend uitkeert aan de aandeelhouders, betaalt het fotografen en schrijvende journalisten ronduit slecht. Onlangs gaf de rechter Rogier en Van Uem gelijk.

Kwint: 'Nu er eindelijk een rechterlijke uitspraak ligt die zegt dat de betaling van freelance journalisten echt onder de maat is, is het aan de politiek om het initiatief te nemen. Door deze oproep moet het kabinet in gesprek met journalisten, fotografen en vakbonden over een minimum, zodat in de toekomst journalistiek niet verwordt tot een bijbaantje, maar het de belangrijke publieke taak blijft die het zou moeten zijn.'

Bescherm het voetbal, geef supporters meer zeggenschap

SP SP Nederland 02-12-2019 11:57

Voetbalsupporters zouden het vetorecht moeten krijgen over belangrijke beslissingen die hun voetbalclub in het hart raken. Ook moeten de mogelijkheden worden verruimd om investeerders met foute bedoelingen niet de kans te geven eigenaar te worden van voetbalclubs. Die oproep doet de SP in een debat met de minister voor Sport. ‘Voetbal is van en voor de mensen, geen speeltje van investeerders die geen oog hebben voor de cultuur en de identiteit van de club en de regio. We kunnen meer doen om die belangen te beschermen,’ aldus SP-Kamerlid Michiel van Nispen.

Uit onderzoek van Voetbal International bleek vorig jaar al dat steeds meer clubs worden overgenomen door private investeerders, de helft van de clubs in het betaald voetbal heeft de aandelen niet meer allemaal in eigen handen. Ook zijn sommige dreigende overnames van buitenlandse investeerders voorkomen omdat getwijfeld kon worden aan de intenties of de herkomst van het geld. Van Nispen: ‘In het buitenland hebben dit soort overnames er al toe geleid dat sommige clubs, waar mensen jarenlang met hart en ziel naar toe gingen, kapot zijn gemaakt door foute investeerders in combinatie met slecht beleid. Voetbal mag niet worden gekaapt, voetbal is van en voor de mensen die de club door dik en dun steunen, het is hun leven. Het zit bij mensen in hun hart, het is belangrijk voor gemeenschappen. Ik zie mogelijkheden om meer drempels op te werpen om dit tegen te gaan.’

De SP wil dat voetbalsupporters meer te zeggen krijgen over de zaken die de identiteit van de club raken. De supportersvereniging zou een vetorecht moeten krijgen over voorgestelde wijzigingen die betrekking hebben op de naam, het logo, de clubkleuren en thuisbasis van de club. Supporters kunnen een plek afdwingen in het commissariaat, zodat hun stem gehoord wordt bij beleidsbeslissingen. Ook kan afgesproken worden dat maximaal 49% van de aandelen verkocht mogen worden aan een externe investeerder, de meerderheid moet in handen blijven van de club zelf. Dit alles sluit ook aan op Europese initiatieven om betrokkenheid van fans beter te organiseren. Van Nispen gaat de minister oproepen hierover in gesprek te gaan met de supporters, clubs en KNVB om vervolgens met voorstellen te komen.

Niet alleen moeten supporters beter betrokken worden bij hun club, ook moet volgens Van Nispen gekeken worden hoe de mogelijkheden van de KNVB verruimd kunnen worden om ongewenste investeerders te verhinderen clubs over te nemen. Dat kan door beter informatie uit te wisselen met overheidsinstanties die relevante informatie hebben om te kunnen beoordelen of er sprake is van geld uit illegale activiteiten of crimineel gedrag. Van Nispen: ‘Fout geld moet worden geweerd uit het voetbal, dit raakt de financiële integriteit. De mogelijkheden voor de KNVB om dat te onderzoeken kunnen worden vergroot. We moeten voorkomen dat clubs ten prooi vallen aan cowboys. Ook hier kan de minister mee aan de slag.’

Het Supporterscollectief (het samenwerkingsverband van supportersverenigingen) is blij met de oproep van de SP om voetbalsupporters meer zeggenschap te geven. Remco Ravenhorst: ‘Wij zijn hier al langer mee bezig en zijn blij met de steun vanuit de politiek hiervoor. Meer zeggenschap van voetbalsupporters is verstandig, zij zijn de constante factor bij een voetbalclub en zijn daarom bij uitstek geschikt om de clubcultuur te bewaken.’

In debat over wachtgeld?

SP SP GroenLinks VVD Nederland 01-12-2019 19:06

Geen enkele politicus durft met Ronald van Raak in de media in debat over het wachtgeld?

Beste collega-Kamerleden, ik bijt toch niet?

Deze week gebeurde het weer. Redacties van programma’s vroegen of ik bereid was om in debat te gaan over het wachtgeld. Omdat ik een wet heb gemaakt om dat wachtgeld af te schaffen en voor politici gewoon de WW te laten gelden, zoals voor iedereen. Zo’n verzoek doen redacties vaak vroeg in de morgen, zodat ze genoeg tijd hebben om een ander Kamerlid te vinden dat met mij in debat wil. Maar op het einde van de dag kwam de mededeling dat geen enkele politicus bereid is om het wachtgeld tegenover mij te verdedigen. Dat is vreemd, omdat bijna alle partijen tégen mijn wet zijn om het riante wachtgeld af te schaffen.

Vrijdag deed de regering de mededeling dat ze opnieuw gaat kijken naar het wachtgeld voor politici. Aanleiding is de ophef die deze week ontstond over het riante wachtgeld van GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks en VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, die allebei gebruik maakten van extra wachtgeld, naast hun goedbetaalde baan als Kamerlid. Maar de regering hoeft helemaal niet naar het wachtgeld te ‘kijken’, want er ligt al een wet om het wachtgeld af te schaffen. Over deze wet zal in de Kamer ook een debat worden gevoerd en dan zal elke politieke partij toch moeten aangeven of ze dit steunt of niet. En welke argumenten ze daarvoor hebben.

Beste collega-Kamerleden, ik bijt toch niet? Als in de komende tijd de redactie van een of ander programma belt met de vraag of u met mij in debat wilt, zeg dan gewoon ‘ja’. Als u het wachtgeld voor politici wilt behouden, dan zult u daar toch wel goede redenen voor hebben? En als u goede argumenten hebt, waarom zou u die dan niet laten horen? Wie weet kunt u mij, of de kijkers of de lezers of de luisteraars alsnog overtuigen van de noodzaak dat politici veel beter voor zichzelf zorgen dan voor andere mensen. Maar als u die argumenten niet hebt, dan is er ook geen reden om dat wachtgeld in stand te houden. Kom op! Ik zie uit naar de discussies met u!

(Deze column is gepubliceerd op tpo.nl)