Nieuws van SP in Nederland inzichtelijk

663 documenten

Situatie arbeidsmigranten moet snel beter

SP SP ChristenUnie Nederland 24-05-2020 10:39

De SP roept samen met de ChristenUnie het kabinet op om de situatie van arbeidsmigranten te verbeteren. Juist nu, in de coronacrisis, wordt pijnlijk zichtbaar hoe kwetsbaar die positie van veel arbeidsmigranten is. Hun woon- en werkomstandigheden zijn vaak belabberd, wat nu een extra gevaar voor de (volks)gezondheid oplevert. Daarom roepen we met een initiatiefnota Actieplan Arbeidsmigratie samen met de ChristenUnie het kabinet op om de misstanden rond arbeidsmigratie snel aan te pakken.

‘Onveilig werken vanwege corona, slechte huisvesting en uitbuiting. Dat zijn mensonterende misstanden die we niet mogen accepteren. Arbeidsmigranten zijn op deze manier een verdienmodel voor bedrijven, die hier veel geld mee verdienen. Zonder bescherming blijven arbeidsmigranten hier en elders kwetsbaar. Zelf heb ik in Polen de gevolgen van massale arbeidsmigratie bekeken en ik heb gezien wat de gevolgen zijn als zoveel mensen vertrekken om ergens anders ver weg te gaan werken. En hier worden op deze manier de lonen kunstmatig laag gehouden. We willen een einde maken aan de negatieve gevolgen en uitbuiting keihard aanpakken,’ zegt Lilian Marijnissen.

Om de afhankelijkheidsrelatie van de arbeidsmigrant met de werkgever, die vaak ook de huisbaas is, te doorbreken, willen we dat er een eind komt aan de mogelijkheid om een deel van het loon in te houden voor huisvesting. Bovendien willen we regulering van de uitzendbranche en afdwingbare kwaliteitseisen om malafide bureaus aan te pakken. Dit verbetert de positie van arbeidsmigranten én is eerlijk voor uitzendbureaus die wel goede intenties hebben. Arbeidsmigratie is nu een verdienmodel geworden voor werkgevers en uitzendbureaus die voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten.

We moeten massaontslag voorkomen

SP SP Nederland 22-05-2020 07:54

Het kabinet dreigt een grote fout te maken. In het aangekondigde tweede steunpakket gaat er voor 13 miljard euro extra naar steun aan bedrijven, maar ze mogen toch mensen ontslaan. Dat is toch raar? Een regeling die bedoeld is om banen te redden kan gebruikt worden om mensen juist op straat te zetten.

De afgelopen weken zijn al tienduizenden mensen werkloos geworden, terwijl werkgevers hier tot nu toe nog een boete voor kregen. Deze boete wil het kabinet nu schrappen. Dus één ding weten we zeker: als bedrijven met steun toch mensen mogen ontslaan dan dreigt een nog grotere ontslaggolf.

Natuurlijk moeten we bedrijven helpen. In bijvoorbeeld de horeca, cultuur- en de evenementenbranche lopen de kosten door maar zijn de inkomsten nihil. Laten we bedrijven die het echt moeilijk hebben meer steun geven en een banenplan voor de toekomst maken met banen van waarde voor de samenleving, voor het werk dat ook op de langere termijn niet terug zal komen.

Maar een regeling die banen moet redden mag geen banen vernietigen. Daarom moet de ontslagboete blijven, in het belang van alle mensen die het werk doen.

Kox: Huren verhogen in coronatijd is erg onverstandig

SP SP GroenLinks D66 PvdA Nederland 20-05-2020 20:40

SP-senator Tiny Kox waarschuwt minister Ollongren (Wonen, D66) dat ze zijn breed aangenomen huurstop-motie niet zomaar naast zich neer kan leggen: 'Een minister die de Eerste Kamer negeert, kan van een kouwe kermis thuiskomen!'

Kox is ernstig teleurgesteld in de reactie van de minister aan Eerste en Tweede Kamer op zijn motie: 'Uit niets blijkt dat de minister gedaan heeft wat ze de Eerste Kamer beloofde: te overleggen met woningcorporaties, verhuurderorganisaties en andere ministeries over hoe de motie wel uit te voeren zou kunnen zijn. Ze volhardt gewoon in haar opvatting dat 'maatwerk' per individuele huurder beter is dan een generieke huurbevriezing per 1 juli voor alle drie miljoen huurders. Maar die mening kenden we al toen we in de Eerste Kamer mijn motie aannamen. Daarmee zeiden we: wij willen wél zo'n huurbevriezing, want die is snel en eenvoudig uit te voeren en biedt onmiddellijk wat lucht aan huurders, die toch al bovengemiddeld veel in de hoek zitten waar de klappen vallen en in deze coronacrisis nog meer risico's lopen.'

De SP-senator - nestor van de Eerste Kamer - denkt dat minister niet beseft dat er in de Eerste Kamer (anders dan in de Tweede Kamer) slechts weinig moties worden aangenomen - maar dat juist daarom aangenomen moties ook uitgevoerd dienen te worden. Kox: 'Een minister die zonder argumenten een motie naast zich neerlegt, vraagt om politieke problemen. Komende dinsdag zullen we kijken wat de Eerste Kamer nu te doen staat. Ik heb alle fracties die de motie hebben gesteund om advies gevraagd. Mocht de minister hopen dat ze hier zomaar mee wegkomt, dan zeg ik haar: vergeet het maar. Zo ga je niet met de volksvertegenwoordiging om. En al helemaal niet met drie miljoen huurders. Wordt vervolgd. Ook in de Tweede Kamer trouwens, waar mijn collega Sandra Beckerman samen met de PvdA en GroenLinks probeert ook daar een vergelijkbare motie aangenomen te krijgen. In beide Kamers van het parlement groeit het besef dat huren verhogen in tijden van corona erg onverstandig is.'

Verantwoordingsdag maakt verkeerde keuzes pijnlijk duidelijk

SP SP Nederland 20-05-2020 12:00

2019 was weer een jaar waarin de grote verschillen in onze samenleving duidelijk werden. Met de overheidsfinanciën en de grote bedrijven ging het goed, maar de koopkracht van gewone mensen bleef alweer flink achter op de beloften van het kabinet. Belangrijkste oorzaak: de prijzen stegen harder dan de inkomens, juist vanwege het kabinetsbeleid. Bovendien is de stijging van de koopkracht oneerlijk verdeeld: Opnieuw gaan degenen die al een laag inkomen hebben er het minst op vooruit. Ook gepensioneerden zien amper iets van de economische groei van vorig jaar.

SP-Kamerlid Mahir Alkaya is niet te spreken over de keuzes van het kabinet: 'Terwijl het kabinet nog eens 14 miljard afloste op de al bijzonder lage staatsschuld, blijkt dat de schuld van Nederlandse huishoudens onveranderd een van de hoogste in Europa blijft. We kunnen dan wel met een beschuldigende vinger wijzen richting landen met een hoge staatsschuld, maar je kunt je afvragen hoe terecht dat is als wij Nederlanders met torenhoge schulden opzadelen. Het is immers een politieke keuze of je bijvoorbeeld jongeren opzadelt met een studieschuld, of dat je het onderwijs bekostigt via eerlijke belastingen, waar ook grote bedrijven en miljonairs hun eerlijke deel aan bijdragen.'

De Algemene Rekenkamer, die de overheidsuitgaven beoordeelt, ziet veel onvolkomenheden en onrechtmatigheden, in het bijzonder bij het overmaken van gemeenschapsgeld door het kabinet aan grote bedrijven als de NAM en KLM. Volgens de Rekenkamer heeft het kabinet onrechtmatig gehandeld met de aankoop van aandelen Air France-KLM. Volksvertegenwoordigers zijn niet op de juiste manier geïnformeerd. Alkaya: 'Het is veelzeggend dat de minister van Financiën advocatenkantoren zonder geheimhoudingsverklaring vooraf informeerde, maar bij het parlement zulke steken heeft laten vallen. Hier tekent zich een beeld af van een minister die terughoudend is bij zijn grondwettelijke plichten aan de volksvertegenwoordiging vanwege een gebrek aan vertrouwen, wat leidt tot onrechtmatig uitgeven van gemeenschapsgeld. Dit is ontoelaatbaar.'

De Rekenkamer zet ook vraagtekens bij de 90 miljoen die werden overgeboekt aan de NAM. De SP-fractie was van meet af aan tegen deze deal tussen het kabinet en Shell en Exxon. Nu blijkt deze deal mogelijk ook niet in de haak te zijn.

Het is sinds 2008 niet meer voorgekomen dat de onrechtmatigheden van de overheidsuitgaven boven de 1% uitkwamen. Dat klinkt als weinig, maar het gaat om miljarden. 'Dit kabinet lijkt veel te makkelijk geld over te maken aan grote bedrijven, in goede en slechte tijden, terwijl de mensen ongeacht de economische toestand altijd achterblijven. De Minister heeft veel uit te leggen in het verantwoordingsdebat volgende week', aldus Alkaya.

Huurders voeren actie bij Vestia

SP SP Nederland 20-05-2020 10:11

Huurders van Vestia voerden actie bij het hoofdkantoor van Vestia. Ruim 1.600 huurders stuurden afgelopen tijd hun verhaal op, over achterstallig onderhoud, schimmel, en hoge huren. Deze verhalen zijn gebundeld in een zwartboek dat door een groep huurders en de SP is aangeboden aan de directie van Vestia.

Wij willen voor alle huurders veilige, gezonde en betaalbare woningen. We ondersteunen de huurders in hun eisen om de huurverhoging stoppen, want 0% is genoeg! Ook willen we dat al het achterstallig onderhoud direct uitgevoerd wordt.

Op dit moment krijgen veel huishoudens in Nederland door de coronacrisis te maken met een terugval in inkomsten. Maar ondertussen gaan de huren per 1 juli voor velen nog verder omhoog. De SP start daarom de actie '0 is genoeg' en roept iedereen op om in actie te komen voor het bevriezen van de huren.

Bouw betaalbare woningen, bevries de huren

SP SP GroenLinks PvdA Nederland 20-05-2020 07:57

Huurders dreigen opnieuw de rekening van de crisis te moeten betalen. CBS-cijfers laten zien dat jongeren en mensen met een laag inkomen nu de hardste economische klappen krijgen. Tegelijkertijd gaan de huren per 1 juli nog steeds omhoog en wil het kabinet op diezelfde datum de regeling om betaalbare huurwoningen te bouwen stopzetten. Onbestaanbaar vindt de SP. De partij pleit ervoor alle huren te bevriezen en 5 miljard te investeren in de bouw van betaalbare woningen.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman: 'Terwijl belastingontwijkende verhuurders als Booking.com steun krijgen van het kabinet, krijgen huurders nieuwe klappen. Het is de omgekeerde wereld. Wij strijden ervoor dat huurders niet opnieuw de rekening van de crisis moeten betalen.' De partij komt daarom samen met GroenLinks en de PvdA met een pakket aan maatregelen om huurders te steunen. Beckerman: '83% van de mensen vind het asociaal dat de huren worden verhoogd tijdens de Coronacrisis. Een SP-motie in de Eerste Kamer om de huren in de sociale en de vrije sector te bevriezen kreeg al een meerderheid. De minister moet deze motie direct uitvoeren, dat is het minste wat zij kan doen.'

Daarnaast willen de drie partijen dat er nu miljarden geïnvesteerd worden in de bouw van betaalbare huurwoningen. 'Er is een tekort van ten minste 300.000 betaalbare woningen. En nu wil de regering stoppen met de regeling die er eindelijk voor zorgt dat er meer gebouwd kan worden. Dat is slecht voor huurders, slecht voor de bouw en slecht voor de economie.' De partijen willen daarom 5 miljard vrijmaken, onder andere door geen verhuurderheffing meer te innen, om betaalbare woningen te bouwen voor mensen met en laag en gemiddeld inkomen.

Tijdens de vorige economische crisis moest met veel publiek geld de banken worden gered. Om die rekening te kunnen betalen voerde kabinet Rutte II een extra belasting voor huurders in: de verhuurderheffing. Sociale huurders betalen deze belasting nog steeds en inmiddels gaan drie maanden huur rechtstreeks naar de staatskas. Beckerman: 'Sociale huurders betalen nog steeds voor de vorige crisis. Door de verhuurderheffing zijn de helft minder betaalbare woningen gebouwd, zijn de huren veel harder gestegen dan de lonen en uitkeringen en is er veel achterstallig onderhoud waaronder ongezonde schimmels. De verhuurderheffing moet worden afgeschaft en er moet fors worden geïnvesteerd om de wooncrisis te stoppen.'

Succes SP: Eerlijker delen bij faillissement

SP SP ChristenUnie PvdA Nederland 19-05-2020 14:46

Er moet eerlijker gedeeld worden na faillissementen. Banken mogen niet langer vrijwel al het overblijvende geld opstrijken, ook aan andere schuldeisers, vaak midden- en kleinbedrijf, moet een rechtvaardig deel toekomen. Dat voorstel van de SP werd vandaag aangenomen. Ook diverse wijzigingsvoorstellen, die de SP samen met ChristenUnie en PvdA indiende, werden aangenomen om te zorgen voor een rechtvaardiger verdeling bij een ‘bijna-faillissement’, een reorganisatie via een dwangakkoord buiten faillissement.

SP-Kamerlid Michiel van Nispen is verheugd dat de Kamer instemde met deze voorstellen: ‘Al 2 jaar geleden stelden mijn collega Renske Leijten en ik Kamervragen over de te sterke rechtspositie van banken bij financiële problemen bij bedrijven, en het nadeel dat andere schuldeisers hierdoor hebben. Banken krijgen in Nederland bijna 90 procent van hun vordering terug bij een faillissement, en de rest kan fluiten naar hun centen? De balans is zoek. Het is goed dat we daar nu eindelijk iets aan gaan doen.’

De Wet homologatie Onderhands Akkoord is bedoeld om faillissementen te voorkomen, maar mag wat de SP betreft geen ‘bankenbonusregeling’ worden. Van Nispen: ‘Het gevaar van deze wet is dat de meerwaarde die wordt gecreëerd bij voortzetting van een bedrijf vrijwel volledig naar de banken zou gaan. Gelukkig hebben we daar iets aan weten te veranderen. Het overschot dat ontstaat bij de reorganisatiewaarde moet eerlijker worden verdeeld over alle schuldeisers. Banken zien al meer dan genoeg terug van hun investering. Door onze wijzigingsvoorstellen bij deze wet geven we het midden- en kleinbedrijf een betere positie bij een dreigend faillissement: Eerlijker delen. Het is goed dat een meerderheid van de Kamer daarmee heeft ingestemd.’

SP wil parlementaire enquête toeslagenaffaire na aangiftes

SP SP Nederland 19-05-2020 11:49

Het ministerie van Financiën heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren die een grote rol speelden in de toeslagenaffaire. Volgens SP-Kamerlid Renske Leijten is het meer dan terecht dat er aangifte wordt gedaan, maar moet de beerput helemaal open: ‘Iedereen moet kunnen vertrouwen op de overheid. De beerput moet helemaal open, want er zijn ook nog politiek verantwoordelijken. Volgens de SP moet er daarom óók een parlementaire enquête komen naar de toeslagenaffaire.’

De toeslagenaffaire is dus nog niet opgelost, want nog steeds zijn er veel vragen te beantwoorden. En nog steeds zijn er mensen die meer wisten, maar de waarheid toedekten. Met een parlementaire enquête kan de Tweede Kamer zelf onderzoek doen, door alle stukken te eisen en door mensen onder ede te horen. Leijten: ‘Deze aangiftes zijn een eerste stap, maar er is echt meer nodig. Alleen dan kan er gewerkt geworden aan een Belastingdienst die er is om de samenleving te dienen. Een Belastingdienst die morele integriteit hoog in het vaandel heeft en waar ook de eigen medewerkers trots op kunnen zijn.’

Het is tijd voor eerlijke politiek! Sluit je nu aan bij onze beweging en word nu Vriend voor Rechtvaardigheid!

Kox: Georganiseerde solidariteit met Wajongers is een toetssteen voor onze beschaving

SP SP Nederland 19-05-2020 07:06

De plannen van de regering om de Wajong te veranderen pakken slecht uit voor de kwart miljoen mensen die nu onder de regeling vallen, volgens SP-fractievoorzitter Tiny Kox. Onder Wajongers is veel onrust over wat de nieuwe Wajongwet voor hen gaat betekenen: zij vrezen er vaak in inkomen op achteruit te gaan. De SP deelt die vrees, zeker nu de arbeidsmarkt door de coronacrisis nog veel onzekerder is worden.

Fractievoorzitter in de Eerste Kamer Tiny Kox over de wet: 'Volgens vakbonden en belangenorganisaties pakt het voorstel oneerlijk uit voor een groot aantal Wajongers, met name hen die met een urenbeperking te maken hebben. Voor hen ontneemt het wetsvoorstel in zijn huidige vorm ieder financieel perspectief en belemmert het hun vermogen om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving. Als dat het geval is, hoort dit wetsvoorstel in deze vorm niet door te gaan, vanwege onze verplichtingen onder het VN-Gehandicaptenverdrag. De staatssecretaris blijft volhouden dat de wetgeving in lijn is met het verdrag, ook al zegt het College voor de Rechten van de Mens dat het wetsvoorstel een zichtbare beoordeling mist. De harmonisatie die de regering voorlegt, is op een aantal punten een harmonisatie naar beneden. En dat lijkt ons zich slecht te verhouden met de verplichting tot verbetering van de positie van mensen met een handicap, die we met ratificatie van het VN-verdrag op ons genomen hebben.'

De coronacrisis zal grote gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt, waar Wajongers het nu al niet makkelijk hebben. Kox: 'Zou dat niet een extra reden van de regering en voor ons moeten zijn, om dit harmonisatiewetsvoorstel dusdanig te maken dat het deze kwart miljoen landgenoten juist nu een optimale bescherming zal zijn? Als dat ertoe bijdraagt dat we de werkgelegenheid en bestaanszekerheid van deze groep beter beschermen, is het dan niet beter nu nog even wat dieper in de zakken te tasten, dan straks geconfronteerd te worden met verdere marginalisering van een groep burgers, die het doorgaans vanaf of kort na de geboorte al niet bijster goed getroffen heeft, en die zich nu grote zorgen maakt over de rest van het leven. Een groep voor wie het vinden en houden van werk, en het verwerven van een sober maar doenlijk inkomen een elementair deel is voor een leven dat per saldo de moeite waard is, ondanks alle beperkingen die het leven vaak zoveel moeilijker voor hen maken dan voor niet-gehandicapte mensen? Voor mijn fractie is georganiseerde solidariteit met juist deze groep burgers een toetssteen voor onze beschaving.'

Linkse fracties in Europa: Solidariteit en bescherming fundamentele rechten als antwoord op de crisis

SP SP Nederland 18-05-2020 15:26

De voorzitters van de linkse fracties in het Europees Parlement en de Raad van Europa zeggen vandaag in een gezamenlijke verklaring dat georganiseerde solidariteit en respect voor fundamentele rechten het beste antwoord op de huidige gezondheids- en sociaaleconomische crisis zijn. Manon Aubry (Frankrijk, La France Insoumise), Martin Schirdewan (Duitsland, Die Linke) namens Verenigd Links in het Europees Parlement en Tiny Kox (Nederland, SP) namens Verenigd Links in de Raad van Europa concluderen dat in het post-pandemie-tijdperk de gezondheidszorg niet meer in private handen hoort te zijn, om toegang van iedereen tot goede zorg te garanderen.

Ook pleiten ze ervoor dat de Europese Unie toetreedt tot de twee belangrijkste verdragen van de Raad van Europa: het Europees Sociaal Handvest en het Europees Mensenrechtenverdrag, om zodoende respect voor fundamentele mensenrechten beter te beschermen voor iedereen in Europa. Ze stellen vast dat sommige regeringen de huidige crisis misbruiken om rechten van burgers onnodig in te perken. En in andere landen bestaat er het gevaar van onbalans tussen maatregelen en mensenrechten, aldus de linkse fractievoorzitters in Europees Parlement en Raad van Europa.