Nieuws van SP in Nederland inzichtelijk

979 documenten

Hoe zit het met de bezuinigingen op de zorg?

SP SP Nederland 18-01-2022 18:33

Waar bezuinigt Rutte 4 precies op?

Het kabinet Rutte 4 wil deze bezuinigingen onder andere doorvoeren door ‘akkoorden’ te sluiten in de zorg. Via die akkoorden wordt er een maximum budget afgesproken voor de ziekenhuizen, de fysiotherapeuten, wijkverpleging en andere sectoren in de zorg. Is het maximum bereikt, dan komt er geen geld meer bij. Daardoor wordt het hen lastiger gemaakt om aan de stijgende zorgvraag te voldoen.

Een ander plan is om in de langdurige zorg, zoals bijvoorbeeld in verpleeghuizen, naast de zorgkosten ook huur te gaan vragen voor het verblijf. Dat zorgt ervoor dat het duurder wordt voor mensen om in een verpleeghuis te wonen. Daar bovenop wil de regering ook nog 350 miljoen euro per jaar gaan bezuinigen op de kwaliteit in verpleeghuizen. Dat betekent in praktijk waarschijnlijk nog minder personeel en daardoor minder persoonlijke aandacht voor ouderen en een nog hogere werkdruk voor zorgverleners.

Ook de jeugdzorg wordt door Rutte 4 niet ontzien. Daar wil het kabinet vanaf 2025 namelijk een half miljard op bezuinigen. En dat net nu er vanwege de grote problemen besloten was dat er juist geld bij moest. Door dit jojobeleid wordt het heel lastig voor jeugdzorginstellingen om extra personeel aan te nemen. Nog kwalijker is dat het kabinet een eigen bijdrage in de jeugdzorg als mogelijke maatregel noemt. Dat zou dus betekenen dat kwetsbare gezinnen de rekening zouden moeten betalen voor deze bezuiniging.

Wordt de zorg dan niet onbetaalbaar als we niks doen?

Hoeveel geld we als samenleving uitgeven aan zorg is uiteindelijk niets anders dan een politieke keuze. De SP kiest daarbij voor goede zorg voor iedereen die dat nodig heeft.

Tegelijk zien we nog genoeg mogelijkheden om geld te besparen in de zorg. Doordat de zorg moet functioneren als een markt, wordt er veel geld verspild. Zo moeten zorgaanbieders nu met elkaar concurreren, in plaats van samen te werken en dat leidt tot bizarre situaties en veel onnodige bureaucratie. Dit is verlies van tijd en geld.

Ook wil de SP een verbod op winstuitkering in de zorg zodat zorggeld niet meer kan worden uitgekeerd aan mensen die veel geld willen verdienen aan de zorg. Geld voor zorg, moet naar zorg. Bovendien staat het huidige zorgstelsel bol van de verkeerde financiële prikkels. Van de jeugdzorg tot aan de ziekenhuiszorg loont het nu om zoveel mogelijk behandelingen aan te bieden. Die commerciële prikkels moeten eruit, dan gaat niet alleen de kwaliteit omhoog maar worden er ook minder uitgaven gedaan.

En wat denk je van de grote winsten van de farmaceutische industrie? Er is geen sector waar zóveel winst wordt gemaakt voor de aandeelhouders dan in deze sector.

Er zijn dus nog veel dingen die we kunnen doen om onze zorg niet onnodig duur te laten worden, zonder dat we daarvoor hoeven te bezuinigen op de kwaliteit van de zorg. Als onze uitgaven aan de zorg stijgen, maar onze economie ook blijft groeien, kunnen we dat prima betalen.

Lilian in gesprek | De zorg onder Rutte 4

SP SP Nederland 17-01-2022 10:53

Onze zorg wordt verder uitgekleed. Kabinet Rutte 4 heeft besloten om flink te gaan korten op onze zorg. Dat heeft natuurlijk desastreuze gevolgen voor mensen die zorg nodig hebben en zorgmedewerkers. Lilian ging in gesprek met zorgverleners.

Bekijk hier het gesprek met:

Sunita Biharie (jeugdzorgmedewerker)

Ina Kreuning (geriatrie verpleegkundige)

Thomas Smits (IC-verpleegkundige)

Jos de Blok (buurtzorg)

De gevolgen van Rutte 4

SP SP Nederland 12-01-2022 20:39

Vertrouwen heeft bijna niemand in Rutte 4. En dat is natuurlijk niet zo gek. Want Rutte 4 is de doorstart van Rutte 3, met dezelfde partijen met dezelfde ideeën. En dat zien we. Er wordt veel geld van de belastingbetaler uitgegeven, maar de fundamentele problemen in onze samenleving worden niet opgelost. Over wat deze plannen van Rutte 4 concreet betekenen voor mensen ging ik in gesprek. Het werd een indrukwekkend gesprek, waarin duidelijk werd dat van student tot gepensioneerde en van huurder tot gedupeerde in Groningen, mensen weinig hoeven te verwachten van dit kabinet.

Terwijl het goed gaat met de economie, gaan Nederlanders er niet op vooruit. Gepensioneerden gaan er zelfs op achteruit omdat de AOW niet mee meestijgt met de lonen. De woningnood is enorm en een betaalbaar huis nauwelijks meer te vinden, maar dit kabinet wil sociale huurwoningen gaan verkopen en weigert grote beleggers aan te pakken. Er gaan miljardensubsidies naar een klimaatfonds voor bedrijven. De energierekening van veel mensen stijgt enorm, maar de grote vervuilers hoeven niet te betalen en worden juist gespekt. Iedereen ziet dat samenwerking in de zorg veel beter werkt dan concurrentie, maar Rutte 4 pakt de marktwerking niet aan. Ze komen zelfs met een asociale bezuiniging op onze ouderen in de verpleeghuizen. Daar gaat minder geld naartoe en zal de zorg met minder zorgverleners gedaan moeten worden, terwijl de werkdruk daar al zo hoog is.

Het moet dus anders. Volgende week is het debat in de Tweede Kamer over de plannen van Rutte 4 en dan zullen we natuurlijk flink tegengas geven én onze alternatieven presenteren. Want het kan anders! Het was daarom goed om te horen dat alle mensen die ik sprak al acties aan het organiseren zijn tegen Rutte 4 en voor betaalbare woningen, voor een eerlijke overheid, voor een fatsoenlijke compensatie van de schuldengeneratie en voor klimaatrechtvaardigheid. Dat is wat nodig is en wat ons als SP te doen staat. Samen met iedereen die durft na te denken over een betere wereld, de strijd aangaan. Het is hard nodig!

Ik reken op u.

Lilian in gesprek | De gevolgen van Rutte 4

SP SP Nederland 12-01-2022 14:29

Veel mensen worden geraakt door de plannen van Rutte 4. Van student tot huurder en van gepensioneerde tot gedupeerde van de gaswinning in Groningen. Met hen had ik een indrukwekkend gesprek. Niet over politieke spelletjes, maar over de directe gevolgen van politieke keuzes voor het leven van mensen.

Bekijk hier het gesprek met:

Donald Pols (directeur Milieudefensie)

Mustapha Eaisaouiyen (activist Tweebosbuurt)

Dirk van Oostaijen (gepensioneerde)

Kimberly Lindenhovius (student)

Pieter Oosterhuis (gedupeerde gaswinning Groningen)

Laat de lonen en de AOW harder stijgen dan de prijzen! | Steun de actie

SP SP Nederland 05-01-2022 14:58

We merken het allemaal in onze portemonnee: de prijzen in de supermarkt, aan de pomp, de huur en de energierekening stijgen hard. Dat is schandalig. Ondertussen blijven onze lonen en de AOW achter, die stijgen niet zo hard als de prijzen. Honderdduizenden mensen komen hierdoor in de problemen. De regering repareert wat, maar het is lang niet genoeg. Lage lonen, een lage AOW en bijstand zijn al jarenlang structurele problemen waar de regering niks aan wil doen. Nu is Rutte 4 van plan om de AOW los te koppelen van de stijging van het minimumloon, waardoor de AOW nóg verder achterblijft. Hierdoor komen nog meer mensen in de problemen!

Het is tijd voor een echt plan voor Sociale Vooruitgang. De SP komt samen met mensen in actie. Steun deze actie en help mee om politici duidelijk te maken dat het tijd is voor echte oplossingen zodat onze lonen en de AOW sneller stijgen dan de prijzen!

Nederland helpt kernwapens zeker niet de wereld uit

SP SP Nederland 03-01-2022 07:26

Het kersverse coalitieakkoord belooft een actieve inzet voor 'een kernwapenvrije wereld'. Hoe moet de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken dat gaan doen? In de zomer van 2022 komen de eerste vier JSF-toestellen naar luchtmachtbasis Volkel. Het is de bedoeling dat die straaljagers binnenkort gemoderniseerde kernbommen gaan dragen. Dit is een uitvloeisel van het lidmaatschap van de Navo ('nuclear sharing'). Daardoor staat de Nederlandse luchtmacht ter beschikking om Amerikaanse kernwapens te kunnen inzetten. Nederland is daarmee feitelijk een kernwapenland.

Niet in de geest van de wet

Kernwapens zijn massavernietigingswapens. Die moeten niet worden gemoderniseerd, die moeten de wereld uit. De SP heeft de regering daarom gevraagd of deze praktijk wel in overeenstemming is met het Non-proliferatieverdrag (NPV), het verdrag uit 1970 om verspreiding van kernwapens tegen te gaan. Het antwoord was dat deze situatie al bestond voor het NPV en daarom gewettigd is. Naar mijn oordeel is dat in strijd met de geest van het NPV en zou Nederland van deze kernwapentaak moeten afzien. Dat kan niet van de ene op de andere dag, maar Nederland kan wel in gesprek gaan met landen die in dezelfde positie verkeren, zoals Duitsland, België, Italië en Turkije.

Op 4 januari 2022 begint de tiende toetsingsconferentie van het Non-proliferatieverdrag (NPV). Bijna de hele maand januari wordt dan in New York vergaderd over de stand van kernontwapening. We moeten helaas constateren dat het NPV geen kernontwapening heeft opgeleverd, hoewel Artikel 6 stelt dat de deelnemende landen daar werk van moeten maken.

Bindende overeenkomst

Een bindende overeenkomst met die strekking is wat mij betreft hoognodig. Dat is ook de conclusie die een groeiend deel van de wereldgemeenschap inmiddels heeft getrokken. Daarom is afgelopen jaar een VN-verdrag over het verbod op kernwapens opgesteld en in 2021 in werking getreden. De Internationale Campagne tot Afschaffing van Kernwapens, die in 2017 de Nobelprijs voor de Vrede ontving, heeft dit verdrag verwelkomd, maar de Nederlandse regering wijst het tot nu toe van de hand.

Als de tiende toetsingsconferentie van het NPV deze januari geen kernontwapening oplevert, is de hoop gevestigd op het VN-verdrag over het verbod op kernwapens. Ik heb de regering al meermaals gevraagd om mee te doen aan dat verdrag.

In maart is er een verdragsconferentie in Wenen. De regering zou dan op zijn minst als waarnemer naar Wenen kunnen gaan: dat past goed bij de veelbelovende passage in het regeerakkoord. Noorwegen en Duitsland gaan ook, Nederland staat dus niet alleen binnen de Navo. Zo werken we stap voor stap aan een wereld zonder kernwapens.

Strijd mee voor de zorg | Steun de actie!

SP SP Nederland 22-12-2021 07:18

Juist nu hebben we goede zorg nodig. Onder het kabinet Rutte 4 wordt onze zorg nog verder uitgekleed. Dit kan niet.

Wij willen:

Goede zorg voor iedereen die dat nodig heeft. In plaats van korten, moeten we nu juist extra investeren.

De zorg is geen markt. We kiezen voor samenwerking in plaats van marktwerking en bureaucratie.

Een betere waardering voor zorgverleners. Ze verdienen meer dan applaus. Er moeten meer zorgverleners bij.

Red onze zorg, strijd mee!

Al voordat iemand van corona had gehoord, stond onze zorg onder druk. De verzorgingshuizen moesten hun deuren sluiten, op de thuiszorg werd bezuinigd, tienduizenden zorgverleners zijn ontslagen en IC-afdelingen, eerstehulpposten en complete ziekenhuizen verdwenen onder de kabinetten Rutte.

Hierdoor werd de werkdruk voor zorgmedewerkers steeds hoger, moesten mensen die zorg nodig hebben een torenhoog eigen risico betalen en doordat ze van onze zorg een markt maken wordt veel tijd en geld verspild en kiezen zorgverleners ervoor om de zorg te verlaten. Deze problemen zijn nog duidelijker geworden door de coronacrisis. Het uitkleden van onze zorg, leidt tot grote problemen waardoor onze zorg snel overloopt en de hele samenleving hieronder lijdt.

Iedereen ziet nu dus dat we extra moeten investeren in onze zorg. Toch? Helaas. Het kabinet Rutte 4 wil op de zorg gaan korten.

Ze roepen dat er meer geld naar de zorg gaat, maar dit is omdat we met steeds meer inwoners zijn en steeds ouder worden. Uiteindelijk blijft er door de plannen van Rutte 4 per persoon minder geld voor de zorg over. En de tekorten zijn nu al zo groot. Ze doen niets om de markt en bureaucratie uit de zorg te halen. Terwijl hierdoor juist zoveel geld en tijd bespaard kan worden!

Heel Nederland applaudisseerde voor zorgmedewerkers, maar uiteindelijk kregen ze er -na veel acties- maar een beetje salaris bij. De komende jaren trekt dit kabinet geen cent extra uit voor meer waardering voor zorgverleners. Dit is niet alleen asociaal, maar ook onverantwoord gezien de grote personeelstekorten in de zorg. We zien nu in de coronacrisis hoe de hele samenleving de gevolgen voelt als we wel IC-bedden hebben, maar geen verpleegkundigen. Onze zorgverleners verdienen meer waardering dan dit. Onze zorgcapaciteit moeten we uitbreiden om in de toekomst voorbereid te zijn op pandemieën.

Wij roepen het kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie op deze ondoordachte plannen terug te draaien.

SP-succes: Verbod op gokreclames

SP SP Nederland 17-12-2021 11:31

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het SP-voorstel om gokreclames te verbieden. SP-Kamerlid Michiel van Nispen reageert verheugd: ‘Dit is erg goed nieuws. Het loopt de spuigaten uit. Die reclames vliegen ons om de oren sinds de opening van de markt. En dat is niet onschuldig, het aanzetten van grote groepen mensen tot online gokken kan leiden tot maatschappelijke ellende. Daarom moeten we echt kappen met die irritante en misleidende reclames hiervoor. Mooi dat de Tweede Kamer de minister daartoe heeft gedwongen’.

Het voorstel houdt in dat er een verbod moet komen op ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen. Loterijen, die veelal afdragen aan goede doelen en sport, vallen hier niet onder. Ook moet het mogelijk blijven om mensen die gericht zoeken naar kansspelen duidelijk te maken welke aanbieders een vergunning hebben en welke niet. Verder vallen alle spotjes voor kansspelen hier onder, dus op radio, tv en internet. Van Nispen: ‘Dat gaat vrij ver, maar dat is ook nodig. Het is niet gewenst dat voor online gokken, wat echt een riskante aangelegenheid is en veel problemen kan opleveren, zo ontzettend veel reclame over ons allen werd uitgestort. De markt kent geen moraal, dus moeten we de markt beteugelen.’

Onderzoek SP: Kwaliteit tolken en vertalers onder druk door marktwerking

SP SP Nederland 16-12-2021 08:06

Er dreigen juridische ongelukken te ontstaan omdat er slecht met de tolken en vertalers in Nederland wordt omgegaan. In een enquête die de SP heeft afgenomen onder deze beroepsgroep geeft maar liefst 94 procent aan dat door het beleid van dit kabinet de kwaliteit van hun werk onder druk komt te staan.

Tolken en vertalers werken vaak op de achtergrond in ons land maar hebben een cruciale rol. Wanneer je de Nederlandse taal niet voldoende spreekt is het belangrijk dat je woorden goed worden uitgelegd wanneer je bijvoorbeeld op het politiebureau of de rechtbank moet verschijnen. Tolken en vertalers zijn ook zeer belangrijk bij het afluisteren van verdachten die niet Nederlands spreken. SP-Kamerlid Michiel van Nispen: 'Tolken en vertalers doen hun werk vaak op de achtergrond, maar zijn cruciaal. Toch laat de regering ze in de kou.'

Vanaf 2021 worden de diensten van tolken en vertalers aanbesteed via marktwerking. Uit deze enquête blijkt dat hier totaal geen draagvlak voor is onder de beroepsgroep: 90 procent is tegen deze aanbestedingen. Van Nispen: 'Opnieuw wordt een specialistische en cruciale beroepsgroep aan de vrije markt overgelaten, terwijl dat helemaal niet nodig is.'

De SP steunt de tolken en vertalers in hun strijd voor betere beloningen en voor kwaliteit. De SP heeft zich verzet tegen de aanbestedingen van de tolk- en vertaaldiensten. Dat hierover niets in het nieuwe regeerakkoord staat is volgens Van Nispen een teleurstelling. De SP zal daarom vandaag een voorstel in de Tweede Kamer doen voor een hogere vergoeding voor de tolken en vertalers.

Eerste reactie op Rutte 4. Strijd mee!

SP SP Nederland 15-12-2021 21:32

Dit kabinet Rutte 4 wil bijna vijf miljard euro bezuinigen op de zorg, de salarissen van zorgverleners worden niet verhoogd, het eigen risico blijft 385 euro en dit kabinet doet niets aan het slopen van de markt uit onze zorg. Dit kunnen we niet accepteren. Dit is een mes in de rug van de zorg. Samen met de zorg zullen we in actie komen.

De rekening stijgt, terwijl vertrouwen daalt

Het minimumloon wordt nauwelijks verhoogd en de AOW stijgt niet mee. De pensioenen blijven al jaren achter. En dat terwijl de kosten van onze boodschappen, energierekening en huren wél enorm stijgen. Het kabinet Rutte 3 trad af vanwege het enorme falen in het toeslagenschandaal, en gaat nu met dezelfde partijen verder alsof er niets gebeurd is. Minder dan 30 procent van Nederland heeft nog vertrouwen in de overheid.

Het kan en moet anders. Strijd met ons mee!

Het is tijd voor echte oplossingen. Wij hebben die oplossingen klaar liggen. Investeer in de zorg, stop met de markt in de zorg en maak van samenwerking de norm. We verlagen de huren en bouwen betaalbare woningen. De tweedeling pakken we aan en de superrijken en de grote winstgevende bedrijven betalen hun eerlijke deel. Maar vooral: een eerlijke politiek die opkomt voor mensen. Dat is nu keihard nodig.