Nieuws van SP in Nederland inzichtelijk

576 documenten

Van Kent: Breek 30 jaar bewustwording rondom gevaren asbest niet af

SP SP Nederland 20-02-2020 12:17

Een agressieve lobby is de laatste jaren bezig om 30 jaar bewustwording rondom de gevaren van asbest, vakkundig af te breken. Hiermee zijn de geesten rijp gemaakt voor het verder versoepelen van regelgeving rondom asbestsanering zoals de regering dat nu van plan lijkt. De SP wil ervoor waken dat straks veel saneringen uitgevoerd worden door een klusjesman, zonder controle achteraf. SP-Kamerlid Bart van Kent: 'Nog altijd vallen er jaarlijks tussen de 1.000 en 1.300 doden door asbest. Het is bijna crimineel te noemen dat de lobbyclubs van de woningcorporaties en de land- en tuinbouw, de veiligheid van werknemers en de leefomgeving opnieuw op het spel willen zetten.'

Omdat de veiligheid voorop moet staan, doet de SP drie concrete voorstellen:

Hou de controle achteraf. Met de plannen van de staatssecretaris gaan we van het ene uiterste naar het andere. Van 100% controle achteraf naar 0% in de toekomst voor bepaalde type saneringen. En dit terwijl er nu al – dus zelfs wanneer men met zekerheid weet achteraf gecontroleerd te worden! – veel misstanden worden geconstateerd.

Volg alle saneringen met het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Dat is een site waarmee het proces van inventarisatie tot en met de stort geregistreerd wordt. Inventariseerders en saneerders zijn verplicht om hun werkzaamheden in het LAVS te registreren. Dit volgsysteem werkt en voorkomt dat we het zicht kwijtraken op asbest. Daarom moet dit gebruikt worden voor alle saneringen. Ook die in de laagste risicoklasse.

Geef de Inspectie SZW mensen en middelen. Voor de crisis was het aantal inspecteurs op asbest rond de 100. Momenteel zijn dat er zo'n 15. En dat terwijl er met de plannen van de staatssecretaris straks geen 300 gecertificeerde saneerders met asbest aan de slag gaan, maar ook nog eens zo'n tienduizenden klusjesmannen zonder kennis en ervaring op het gebied van asbest. Daar moeten dus extra mensen bij.

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

Laat tolken en vertalers niet over aan de grillen van de vrije markt

SP SP Nederland 20-02-2020 10:05

De tolk- en vertaalopdrachten die nu nog rechtstreeks verstrekt worden aan tolken en vertalers door de IND, de politie en de rechtbanken dreigen te worden aanbesteed. Commerciële bemiddelingsbureaus worden hier dan tussen geplaatst. Als de plannen van de minister doorgaan, zullen ook tolken met een lager taalbeheersingsniveau in de gelegenheid gesteld worden opdrachten voor politie en justitie te gaan uitvoeren. Terwijl het hier kan gaan om grote strafzaken, waar de belangen voor slachtoffers en samenleving enorm zijn. Vertaalfouten kunnen enorme gevolgen hebben.

Het belang van tolk- en vertaalwerk voor de politie, justitie en rechtbanken en voor de hele samenleving is zo groot dat je dit niet aan de grillen van de vrije markt mag overlaten. Marktwerking leidt tot een verdere race naar beneden op de prijs, ten koste van de kwaliteit. Op die manier veroorzaakt het ministerie juist zelf een schaarste aan gekwalificeerde tolken en vertalers. Daarbij komt dat de aanbestedingen via de grotere commerciële bemiddelingsbureaus zullen leiden tot geldverspilling. In die tussenlaag blijft geld hangen dat dus niet terecht komt  bij de hardwerkende zzp’ers.

Marktwerking is nu eenmaal zelden de oplossing voor alles. Het verlagen van de kwaliteitseisen en het belonen van commerciële bemiddelingsbureaus is het verkeerde medicijn voor deze kwaal. De minister zou het belang van goede tolken en vertalers moeten erkennen en belonen, in het belang van onze rechtsstaat.

Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid voor de SP

Ani de Jong – Getcheva, beëdigd tolk/beëdigd vertaler Bulgaars

Stop de vervuiling van ons water: teken de petitie!

SP SP Nederland 18-02-2020 15:08

Al jaren wordt er zwaar vervuilde grond, slib en granuliet in onze plassen geloosd. Er wordt zelfs vanuit heel Europa vervuilde grond en slib naar Nederland gebracht om hier te dumpen. Terwijl onze natuur vervuild raakt en omwonenden niks verteld wordt, verdienen bedrijven er flink aan. Dit moet stoppen. Onze natuur moeten we beschermen!

De SP vindt dat de regering dumpen van vervuilde grond, slib en granuliet in onze plassen moet verbieden. Ingrepen moeten meerwaarde hebben en omwonenden van plassen moeten vooraf betrokken worden als de overheid plannen heeft. Nu staan zij vaak voor een voldongen feit zonder inspraak te hebben gehad. Mensen en natuur moeten boven winsten van bedrijven staan.

Het SP-MilieuAlarmteam

Is er gevaarlijk afval bij u in de buurt geloosd? Weet u van bedrijven die de kantjes van de milieuregels eraf lopen? Het SP-MilieuAlarmteam is er voor u!

Succes SP: slachtoffers internetcriminaliteit krijgen betere bescherming

SP SP Nederland 18-02-2020 14:36

Slachtoffers van internetcriminaliteit weten vaak niet waar ze advies kunnen krijgen, hoe ze aangifte moeten doen en wie hen kan helpen om zo snel mogelijk een einde te maken aan een digitaal strafbaar feit. De SP vindt dat er een loket moet komen, waar slachtoffers van internetcriminaliteit en ernstige privacyschendingen zich kunnen melden voor snel en goed advies, de privacyschending op internet snel namens hen beëindigd kan worden en zo mogelijk een start gemaakt kan worden met een strafzaak. Dinsdag is hierover een SP-motie aangenomen in de Tweede Kamer.

Onlangs sprak de Tweede Kamer over internetpesten en internetcriminaliteit naar aanleiding van het burgerinitiatief van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Conclusie van dit debat was dat slachtoffers van internetcriminaliteit en privacyschendingen nu nog te vaak in de kou staan. SP-Kamerlid Michiel van Nispen: 'De overheid moet er voor je zijn als je die nodig hebt. In plaats van een slachtoffer aan zijn of haar lot over te laten zou de overheid het slachtoffer juist moeten ontzorgen. Maak het makkelijk om aangifte te doen, geef advies, beëindig de overtreding snel en treed hard op tegen de crimineel.'

Onderdeel van een overheid die voor haar mensen zorgt is dat er een goede waakhond moet zijn die optreedt tegen internetcriminaliteit. Toch blijkt nu dat de Autoriteit Persoonsgegevens, de digitale waakhond, zijn werk niet kan doen, omdat ze te weinig personeel hebben. Een bewuste keuze van het Kabinet, want 2 jaar geleden waarschuwde de SP al samen met de Autoriteit Persoonsgegevens dat dit zou gebeuren als de Minister niet bereid was meer geld uit te trekken voor de Autoriteit. Van Nispen: 'Er zijn nu wachttijden van meer dan 6 maanden voordat de Autoriteit zaken oppakt, dat is ronduit schandalig. Er moet dan ook nu geïnvesteerd worden, want een waakhond zonder tanden, daar hebben slachtoffers helemaal niks aan.'

Vaccinatiebeleid is geen marketingtool

SP SP VVD D66 Nederland 18-02-2020 12:11

Alle ouders willen erop kunnen vertrouwen dat hun kind op de kinderopvang veilig is. Om die veiligheid te vergroten stelt de wet eisen, bijvoorbeeld aan de groepsgrootte, het monteren van traphekjes en het dichtmaken van stopcontacten.

De overheid stelt - heel terecht - zelf de norm als het om deze maatregelen gaat. Het zou daarom ook heel logisch zijn dat de overheid die norm ook stelt wanneer het om vaccinatiebeleid op de kinderopvang gaat.

Kort geleden sprak de Tweede Kamer over een wetsvoorstel van D66 waarin wordt voorgesteld om het aan kindercentra zelf over te laten of zij niet-gevaccineerde kinderen willen opvangen of juist niet. Het doel van de wet is om de transparantie in de sector en de keuzevrijheid van ouders te versterken.

De SP heeft zich tegen deze wet verzet. Het al dan niet verplicht stellen van vaccinaties is een zware maatregel die kan botsen met onze grondrechten. Als je al tot zo'n maatregel overgaat - wat best verstandig kan zijn - dan moet de wet nadrukkelijk de volksgezondheid dienen en niet de marktwerking in de kinderopvang. Zeker als ook werknemers in de kinderopvang geacht worden zich te vaccineren, dan kan dit niet zonder een legitiem doel vast te stellen. Bescherming van de volksgezondheid is zo'n doel, keuzevrijheid voor ouders niet.

Een ander levensgroot risico dat D66 met deze wet neemt is dat er een striktere tweedeling komt tussen locaties waar louter gevaccineerde kinderen verblijven en locaties waar een relatief groter deel van de kinderen niet gevaccineerd is. Dergelijke brandhaarden moet een overheid niet creëren maar juist stoppen door vaccinatie als norm te stellen.

Bij de behandeling van het wetsvoorstel van D66 werd door de partij zelf gesteld dat men zo snel mogelijk zo'n licht mogelijke maatregel wilde invoeren. Het is inderdaad een haastklus geworden. Het ontbreekt in het voorstel aan voorschriften hoe het weigeringsbeleid geregistreerd moet worden en hoe het toezicht eruit moet komen te zien. Er is niet gedacht aan de kinderen die om medische redenen niet gevaccineerd kúnnen worden. Dat is een erg kleine groep, maar niet een groep die vergeten mag worden.

De SP werkt op dit moment samen met de VVD aan een eigen wetsvoorstel. Dat zal gaan over een verplichte vaccinatie voor de kinderopvang en de gastouderopvang als er een kritische ondergrens in de vaccinatiegraad gepasseerd wordt. Wij zijn van mening dat de bescherming van de publieke gezondheid een collectief belang is. Daarom zou de overheid de norm moeten bepalen en het vaccinatiebeleid niet moeten laten afhangen van de afwegingen van private organisaties in de kinderopvang.

Van Nispen: 'Met Huizen van het Recht bestrijden we klassenjustitie'

SP SP Nederland 17-02-2020 12:10

'In een rechtsstaat moet het recht toegankelijk zijn voor iedereen. Als alleen rijke mensen hun recht kunnen halen, krijgen we klassenjustitie. Als we op veel meer plekken in Nederland Huizen van het Recht oprichten kunnen we klassenjustitie bestrijden. Zo gaan we hopelijk veel mensen die in de problemen zitten helpen en bijstaan, door in hun buurt 'een huisarts voor sociaal juridische problematiek' op te richten. Zo organiseren we volgens mij rechtvaardigheid.'

Dit zei SP-Kamerlid Michiel van Nispen in een toespraak voor rechtenstudenten in Maastricht bij de aftrap van de Abraham de Pinto-competitie. Bij deze competitie nemen studenten het in teams tegen elkaar op, waar niet zo zeer de juridische analyse centraal staat, maar vooral hoe er wordt gecommuniceerd met de cliënt, en of de mens met een probleem wel écht geholpen wordt. Van Nispen: 'Het communiceren en zoeken naar oplossingen is de grote uitdaging voor de juridische wereld. Sommige mensen zijn heel boos, ze zijn het vertrouwen verloren in de overheid en in het recht. We moeten er voor zorgen dat mensen er weer op kunnen vertrouwen dat het recht er ook, of juist, voor hen is! Door dit te organiseren in de buurt. Laagdrempelig, niet te ingewikkeld en betaalbaar. Dat is echt heel erg belangrijk.'

Vorige maand werd het eerste Huis van het Recht in Heerlen geopend, in aanwezigheid van de waarnemend burgemeester van Heerlen, Emile Roemer, en de president van de Rechtbank Limburg, Peter Pulles. Wat Van Nispen betreft volgen er meer: 'De SP signaleert dat de toegang tot het recht behoorlijk onder druk staat. Mensen weten soms helemaal niet waar ze het zoeken moeten als ze een probleem hebben. Als ze in de schulden zitten, een geschil met de werkgever of de huurbaas, of met de overheid, denk bijvoorbeeld aan problemen met de Belastingdienst. Daarom vinden wij dat er één punt in de buurt moet komen, een Huis van het Recht genoemd, waar verschillende professionals en hulpverleners in zitten, of op aangesloten zijn. Waar 'de mens met een probleem' het verhaal kan vertellen en echt gehoord wordt, een gesprek van mens tot mens. Hier wordt beoordeeld wat er aan de hand is, wat er nodig is, bijvoorbeeld hulp van een advocaat, en of er op termijn een knoop doorgehakt moet worden door een rechter. Ook dat moet kunnen plaatsvinden in een Huis van het Recht.'

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

Het Nationaal Historisch Museum moet er komen

SP SP CDA Nederland 15-02-2020 07:20

We zijn de makers van de toekomst, maar ook allemaal een product van onze geschiedenis. Historisch besef, kennis van onze wordingsgeschiedenis en onze geschiedenis in samenhang kunnen bezien is daarom heel belangrijk. Wanneer de status-quo de enige referentie is, wanneer er geen inzicht bestaat in onze geschiedenis, dan ontbreekt begrip van de achtergronden en ligt oppervlakkigheid op de loer. Wie niet weet waar hij vandaan komt, weet niet waarheen hij onderweg is.

Om deze reden namen in 2006 de toenmalig leider van de SP, Jan Marijnissen en zijn collega van het CDA Maxime Verhagen, het initiatief voor een Nationaal Historisch Museum. Over de hele wereld zijn veel mooie voorbeelden van nationale historische musea te vinden, maar Nederland heeft zo’n museum nog niet. Ondanks de grote steun voor dit idee toen, is het museum er nooit gekomen.

Bijna vijftien jaar later blazen Lilian Marijnissen en de huidige fractievoorzitter van het CDA Pieter Heerma, dit idee daarom nieuw leven in. SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen: 'In een tijd waarin de samenleving individualiseert en de veranderingen steeds sneller lijken te gaan, verdwijnt ook steeds meer de gedeelde oriëntatie. De oprichting van een Nationaal Historisch Museum kan bijdragen aan een hernieuwde waardering van het belang van kennis van onze wordingsgeschiedenis. Dat kan helpen in actuele discussies. Immers, het begrip van het heden en het nemen van beslissingen voor de toekomst kan niet zonder kennis van de ontwikkeling die ons gebracht heeft waar we nu zijn.'

Stop CETA

SP SP Nederland 14-02-2020 13:35

Gasvelden, kinderopvang en de woningmarkt zijn voor een groot deel in handen van Canadese bedrijven. SOMO publiceerde vorige week nog een rapport wat duidelijk maakt hoeveel Canadees geld en investeringen er in Nederland aanwezig zijn. En dat blijkt dus veel. Waarom is dit belangrijk? Omdat de Tweede Kamer volgende week stemt over het handelsverdrag tussen CETA en de EU. En als CETA wordt aangenomen krijgen al deze Canadese bedrijven en investeerders heel erg veel macht over onze gasvelden, kinderopvang en woningmarkt. En u, als inwoner van Nederland, krijgt minder te zeggen.

In een brandende wereld waarin Nederland hoopt niet te verzuipen, draagt CETA ertoe bij dat de strijd tegen klimaatopwarming door de mensen betaald gaat worden in plaats van de bedrijven die dit veroorzaakt hebben. Waarom? Op 65 locaties in Nederland wordt gas geëxploiteerd door het Canadese Vermilion. Als we als land besluiten van het gas af te gaan, dan kan Vermilion onder CETA aanspraak doen op schadevergoeding via het arbitragesysteem ICS. Dat kan tot een torenhoge claim leiden die de staat – en dus de belastingbetaler – mag ophoesten.

De dreiging van miljardenclaims van bedrijven heeft twee mogelijke gevolgen: we worden voorzichtiger in ons beleid, wat we ons niet kunnen permitteren als we de klimaatdoelen willen halen. Of de overheid moet het dure prijskaartje slikken en de belastingbetaler laten opdraaien voor het verknallen van ons klimaat. Dat is geen eerlijke keuze, dat is chantage.

Ook het aanpakken van andere maatschappelijke problemen, zoals de wooncrisis, kan erg duur worden als gevolg van dit claimsysteem. Jongeren worden nu al gedwongen om bij hun ouders te blijven wonen omdat ze geen eigen woning kunnen betalen. In de vrije sector worden de prijzen opgedreven door investeerders en beleggingsfondsen, zoals het Canadese Brookfield Asset Management. Deze vermogensbeheerder is de grootste investeerder in vastgoed ter wereld. Beter bekend is de particuliere verhuurder CANLiving, van het Canadese Capreit, dat al meerdere keren in opspraak is gekomen. Afgelopen de zomer verhoogde zij de huren in het Utrechtse Kanaleneiland in één klap met 7,6%. Maatregelen om dit soort cowboybedrag op onze woningmarkt aan banden te leggen kunnen leiden tot een enorm prijskaartje als deze giganten met CETA in de hand een claim neerleggen.

CETA moet volgens de voorstanders de ‘gouden standaard der handelsverdragen’ worden. Dat betekent dat het oneerlijke en ondemocratische arbitragesysteem in alle toekomstige vrijhandelsverdragen zal worden opgenomen als we CETA in de huidige vorm goedkeuren. Als we CETA nu niet eerlijk maken, dan betekent dat we ook met veel minder ‘vriendelijke’ handelspartners in een steeds groter wordende claimcultuur terecht gaan komen. Wij als jongeren willen dat de democratie ook voor de komende generaties sterk is en blijft, zodat we kunnen ingrijpen voor een leefbare toekomst. In dat toekomstplaatje past CETA niet. ROOD hoopt daarom dat de Tweede Kamer deze boodschap ter harte nemen en volgende week tegen dit verdrag stemt.

Arno van der Veen, voorzitter ROOD, Jong in de SP.

Voor een nationaal onafhankelijk onderzoekfonds betaalbare geneesmiddelen

SP SP Nederland 14-02-2020 08:51

De betaalbaarheid van nieuwe dure geneesmiddelen staat onder druk. We kunnen constateren dat de marktwerking noch de onderhandelingen over de prijs door de overheid leiden tot een maatschappelijk aanvaardbare kostenontwikkeling. Wij roepen daarom de overheid op tot het instellen van een nationaal onafhankelijk onderzoekfonds geneesmiddelen om de afhankelijkheid van de farmaceutische industrie bij de ontwikkeling, prijsstelling en gebruik van medicijnen te verminderen.

Het fonds zal leiden tot een versneld ter beschikking komen van nieuwe geneesmiddelen en therapieën tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs. Tevens zullen de resultaten uit het onderzoek leiden tot besparingen waarmee de kosten van het onderzoek worden terugverdiend.

De wetenschap is onmisbaar bij de ontwikkeling en productie van nieuwe geneesmiddelen voor de gezondheid van mensen. In toenemende mate vormt echter de prijsontwikkeling een bedreiging voor de toegankelijkheid tot deze medicijnen. De afgelopen jaren stegen de uitgaven voor dure geneesmiddelen met een half miljard euro naar 2,2 miljard, een jaarlijkse groei van 7,5%. Ook constateren wij dat de winstprikkel van de farmaceutische industrie geneesmiddelenonderzoek van maatschappelijk belang remt en tevens de productie van geneesmiddelen tegen een eerlijke prijs hindert.

Artsen en onderzoekers komen geregeld met voorstellen voor onderzoek naar nieuwe toepassingen van geneesmiddelen die het gebruik goedkoper en efficiënter kunnen maken. Er zijn vrijwel geen financiële middelen beschikbaar voor academische onderzoekers om dit soort onderzoek uit te voeren. Daardoor is dit onderzoek meestal afhankelijk van financiering door de industrie. Maar investeringen in onderzoek dat uiteindelijk zal leiden tot een lagere omzet zijn niet aantrekkelijk. Winstmaximalisatie strijdt dan om voorrang met het maatschappelijk belang.

Wij pleiten daarom voor een nationaal onderzoekfonds betaalbare geneesmiddelen. Dit fonds zal gebruikt worden voor onderzoek, ontwikkeling en registratie van geneesmiddelen. Met name in de latere fase van ontwikkeling van medicijnen is financiering vaak moeilijk te vinden. Als onafhankelijke financiering mogelijk wordt kunnen patenten van deze geneesmiddelen in publieke handen blijven en winstmaximalisatie door de farmaceutische industrie worden tegengegaan. Ook biedt het onderzoekfonds meer ruimte voor onderzoekers om innovaties te bewerkstelligen.

Betalen voor je belastingaangifte?

SP SP Nederland 12-02-2020 11:58

We hebben allemaal wel eens contact met de overheid. Of dit nou is om belastingaangifte te doen of om je studieschuld te bekijken. Door middel van DigiD kunnen we inloggen en onze gegevens inzien. Maar het kabinet wil dit systeem op de schop nemen: DigiD moet weg, grote multinationals als Facebook en Google kunnen deze taak net zo goed uitvoeren. 'Gevaarlijk', noemt SP-Kamerlid Ronald van Raak deze ontwikkeling. 'Betalen voor je belastingaangifte is niet ondenkbaar.' Wij gingen met hem in gesprek.

DigiD is niet meer veilig genoeg, maar een nieuw identificatiemiddel voor de overheid hoeven we toch niet aan de markt over te laten?

Blijkbaar denkt de regering van wel, want nu moet deze taak 'opengesteld worden voor de markt', zoals beleidsmakers dat noemen.

De regering denkt, ten onrechte, dat deze overheidstaak goedkoper uitgevoerd kan worden door een grote multinational. Dan heeft het kabinet niks geleerd van alle andere keren dat er een overheidsdienst 'vermarkt' is en alles toch weer duurder en omslachtiger werd. Steker nog, het is niet ondenkbaar dat deze bedrijven vervolgens geld gaan vragen voor hun diensten aan gebruikers zoals jij en ik. En dan zul je, als je belastingaangifte wilt doen bijvoorbeeld, eerst even moeten afrekenen bij Google of Facebook. Totaal krankzinnig!

En stel nou dat ze het wel goedkoper kunnen doen?

Dan is dat mooi voor de tekentafelpolitici, maar in de praktijk gaat het ons nog veel meer kosten. Namelijk onze data. Grote bedrijven zoals Google en Facebook weten al heel veel over ons, maar straks weten ze alles over ons. De regering zegt dat ze het allemaal goed in de gaten gaan houden, maar hoe dan? Daar hebben ze dan niks meer over te zeggen. Data gebruiken en doorverkopen is hét verdienmodel voor deze multinationals.

Maar eerst gaat hier nog over gestemd worden in de Tweede Kamer?

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer leek vóór deze wet te gaan stemmen, maar dinsdag werd de stemming uitgesteld. Het lijkt erop dat meer partijen zijn gaan twijfelen over deze wet en liever een publiek identificatiemiddel willen. Ik hoop dat de Tweede Kamer deze wet gaat stoppen. We mogen persoonlijke gegevens van onze burgers niet in handen geven van bedrijven en zeker niet van multinationals als Google en Facebook.