Nieuws van SP in Nederland inzichtelijk

1061 documenten

Yosef Tekeste-Yemane en Jasper van Dijk presenteren boek 'In Holland staat een huis'

SP SP Nederland 13-06-2022 10:35

Op 15 juni presenteert Yosef Tekeste-Yemane samen met SP-Kamerlid Jasper van Dijk het boek 'In Holland staat een huis'. In het boek vertelt Tekeste-Yemane zijn levensverhaal vanaf zijn komst naar Nederland, de wens om een verblijfsvergunning te krijgen en zijn strijd daarna om een paspoort te bemachtigen. De presentatie vindt woensdag 15 juni om 9:30 om uur plaats in de Grenadierszaal in de Tweede Kamer in Den Haag. Het boek wordt overhandigd aan staatssecretaris van der Burg, verantwoordelijk voor asiel en migratie.

Na diverse debatten en moties van de SP kregen vorig jaar ongeveer 10.000 vluchtelingen die in 2007 onder het generaal pardon vielen, recht op een paspoort. Dat was een grote overwinning, want daarmee waren duizenden mensen - die vaak al 20 jaar in Nederland wonen en werken - niet langer tweederangsburger.

Toch is er ook nog reden tot zorg. De aanvragen voor paspoorten lopen nog altijd, maar dat gaat niet voor iedereen even makkelijk. Nog steeds blijkt dat de IND eisen stelt aan mensen die een paspoort aanvragen, omdat er twijfels zijn over hun afkomst of over hun inburgering. SP-Kamerlid Jasper van Dijk: 'Het is bizar dat er na de moties van de SP er nog steeds drempels worden opgeworpen, we zullen daarover Kamervragen maken en ik dien als dat nodig is opnieuw een motie in.'

Yosef Tekeste-Yemane is twee jaar als hij samen met zijn moeder en broertje in 1994 uit Ethiopië naar Nederland vlucht. Hij groeit op als een gewone Hollandse jongen in Putten op de Veluwe totdat het gezin na zeven jaar in de illegaliteit belandt.

In het boek vertelt Tekeste-Yemane openhartig over deze moeilijke tijd en over de impact die het had op zijn leven. Niemand op school mocht weten onder welke barre omstandigheden hij woonde. En die schaamte bleef ook na het Generaal Pardon in 2007. Een paspoort bleek er later door een aanscherping van het beleid niet in te zitten.

Na lange jaren van hoop en wanhoop en aangespoord door zijn moeder besluit Yosef dit niet te accepteren. Hij stuurt een mail naar Peter R. de Vries en vanaf dat moment gaat de bal rollen. De Vries wijst de SP op dit probleem en brengt Van Dijk in contact met Yosef Tekeste-Yemane. Om die reden is het boek aan Peter R. de Vries opgedragen.

Naast Yosef komt Jasper van Dijk aan het woord, die de zaak in de Tweede Kamer aan de orde stelt. Hij laat zien hoe de strijd tegen dit onrecht voor Yosef en vele anderen verliep en in 2021 tot een ontknoping kwam.

Van Dijk: 'Zonder paspoort kun je moeilijk op reis gaan, werken of een stage krijgen en ook stemmen of trouwen zit er niet in. Na verschillende moties van de SP kreeg uiteindelijk de hele groep van 10.000 mensen, waaronder Yosef, recht op een paspoort. Daarmee kunnen zij eindelijk volwaardig Nederlander zijn.'

You must have JavaScript enabled to use this form.

Hou mij op de hoogte van belangrijk nieuws *

Ik wil belangrijk nieuws van Lilian en de SP ontvangen

Landelijke demonstratie tegen opkopen vakantieparken

SP SP Nederland 11-06-2022 14:41

Vele campings en vakantieparken in Nederland zijn door roofinvesteerders opgekocht en nog meer worden er bedreigd. Recreanten die daar vaak al tientallen jaren verblijven moeten nu het veld ruimen. Daarom kwam de SP samen met recreanten in actie in Den Haag.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman: 'Alleen samen kunnen wij een vuist maken tegen roofinvesteerders. Poen gaat nu vaak boven fatsoen. Het wijken voor de rijken moet stoppen. Actie is hard nodig om dit kabinet te laten zien dat je mensen niet kunt wegjagen.' De SP wil de rechten van recreanten vergroten en de opkoop van vakantieparken aan banden leggen.

De demonstratie werd mede georganiseerd door Stichting Recreantenrecht en Recreanten in Actie. Samen met de SP lanceerden zij vandaag een manifest die het kabinet oproept om in te grijpen.

Maak van Europa geen eenheidsworst

SP SP DENK Nederland 09-06-2022 07:50

Maak EU democratischer en schrap de unanimiteit, schreven Christiaan en Martijn de Vries (Opinie, 1 juni). Net als de auteurs wil ook de regering af van het vetorecht - met name als het gaat om buitenlandbeleid. De Europese Unie moet 'slagvaardiger' worden, heet het dan. Waarom is dit een verkeerde route?

De auteurs benoemen enkele problemen van de huidige EU: gebrek aan democratische legitimiteit en transparantie, verouderde financiële regels en een onduidelijk veiligheidsbeleid. Om vervolgens te stellen dat "een groot deel van de kritiekpunten is terug te leiden naar één kernprobleem: besluitvorming op basis van unanimiteit". Types als de Hongaarse premier Orbán staan met hun vetorecht effectief Europees optreden in de weg. Daarom zijn volgens de auteurs hervormingen nodig 'om waarden af te kunnen dwingen'.

Het is nogal wat om in naam van democratie te pleiten voor dwang. Om in naam van democratie de stem van de minderheid het zwijgen op te leggen. We kunnen zuur doen over veto's van Hongarije op een olieboycot, solidariteit is ook ver te zoeken. Hongarije is voor energievoorziening bijna volledig afhankelijk van Rusland, het is dus niet gek dat de Hongaren daar moeite mee hebben.

Wij zijn niet van de Orbán-fanclub, maar wel doordrongen van het feit dat Europa een divers continent is met uiteenlopende belangen en culturen. Ook Nederland zou met dezelfde logica gedwongen kunnen worden tot tal van besluiten waar we niet van gediend zijn. Denk aan een boycot, sancties of militaire operaties waar Nederlanders helemaal niet op zitten te wachten. Het probleem lijkt ook te worden overdreven: ondanks het vetorecht zijn er reeds zes sanctiepakketten.

Het pleidooi voor meerderheidsbesluiten drijft op het wensdenken dat de Unie bestaat uit 27 gelijkgezinde landen. EU-lidstaten zijn echter flink verdeeld over talloze onderwerpen en dat is ook niet zo gek met zoveel landen.

Als je besluitvaardiger wilt worden, is het beter om te werken aan een Europa van verschillende snelheden, waarbij groepen van landen hun eigen beleid kunnen maken. Zo voorkom je dat lidstaten in een keurslijf worden geperst. Afschaffing van het vetorecht zorgt voor een opgelegde eenheidsworst. Dan kiezen wij liever voor diversiteit.

Tiny Kox’ verklaring over 100 dagen oorlog in Europa

SP SP Nederland 03-06-2022 16:19

Honderd dagen geleden begon de verschrikkelijke inval van de Russische Federatie in Oekraïne. Op de honderdste dag sinds het begin van de oorlog, spreekt de President van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, Tiny Kox, zich wederom uit. 'Door deze flagrante schending van het internationaal recht heeft Rusland de rode lijn van de Raad van Europa overschreden. Het schenden van deze rode lijn heeft als gevolg gehad dat Rusland onverwijld uit Europa’s oudste en grootste verdragsorganisatie is gezet, die lidstaten verplicht om vrede, rechtsstatelijkheid, mensenrechten en democratie hoog in het vaandel te houden.'

'Vandaag roep ik opnieuw de Russische autoriteiten – de President, de regering en het parlement – en alle Russische burgers op om onmiddellijk een einde te maken aan deze oorlog tegen onze lidstaat Oekraïne. Deze oorlog had nooit mogen beginnen, en had nooit zo lang mogen duren.' Ook vroeg Kox aandacht voor de slachtoffers van de inval: 'Sinds het begin van dit conflict zijn tienduizenden Oekraïense burgers en soldaten gedood, gewond of mishandeld. Er zijn gruwelijke oorlogsmisdaden gepleegd tegen onschuldige burgers. Miljoenen zijn gedwongen hun huizen en zelfs hun land te verlaten. De omvang van de verwoesting is enorm. Duizenden Russische soldaten hebben het leven verloren. Alle Russische burgers hebben hun toegang tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens verloren, met verstrekkende gevolgen voor zij wier mensenrechten geschonden zijn door de Russische autoriteiten.'

De President concludeerde in zijn toespraak: 'Elke dag dat deze oorlog voortduurt, is een dag te lang. Elke dag dat deze oorlog doorgaat, vormt een misdaad tegen het Oekraïense volk, de Oekraïense staat en het internationale recht. Stop deze oorlog, herstel de vrede, laat gerechtigheid zegevieren!'

Van Dijk: Miljarden voor defensie beter besteden

SP SP Nederland 01-06-2022 08:54

'De miljarden die de regering vrijmaakt voor defensie kunnen beter besteed worden', zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk in reactie op de defensienota van minister Ollongren. 'Hogere lonen voor het personeel zijn terecht, maar de regering slaat compleet door. Ruim vijf miljard erbij komt neer op een verhoging van de defensiebegroting met veertig procent. Dit is vooral een feestje voor de wapenindustrie.'

Van Dijk begrijpt dat landen naar hun defensie kijken sinds de illegale aanval van Poetin op Oekraïne. Maar dat kan geen reden zijn voor een nieuwe kostbare wapenwedloop. ‘De EU geeft met ruim 300 miljard dollar veel meer uit aan defensie dan Rusland (90 miljard), de NAVO met 1000 miljard zelfs meer dan tien keer zoveel. Het is veel belangrijker om de huidige budgetten slimmer te besteden en goed samen te werken met buurlanden.'

Er is geen enkele reden om nu een geld slurpende militarisering te beginnen waar vooral de wapenlobby van profiteert. Het is bovendien maar de vraag of alle plannen gerealiseerd kunnen worden vanwege het enorme personeelstekort bij defensie. Beter is te werken aan een krijgsmacht die past bij Nederland. Daarvoor zijn geen peperdure JSF-straaljagers en kruisraketten nodig en ook geen bewapende drones. Met dit soort megalomaan wapentuig draagt Nederland slechts bij aan een nieuwe, langjarige koude oorlog waarin de polarisatie alleen maar toeneemt.

Pak de winsten van de farmaceuten aan

SP SP Nederland 01-06-2022 07:36

Grote farmaceutische bedrijven maken miljardenwinsten over de rug van de patiënt. De SP stelde daarom voor om deze winsten aan te pakken. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde echter tegen dit voorstel. De SP blijft strijden tegen deze megawinsten.

Eind vorig jaar boekte Moderna met hun vaccin een winstmarge van 71%, ter waarde van $5 miljard. De winsten die de farmaceutische bedrijven maken zijn sowieso onaanvaardbaar hoog, maar het is nog schokkender als je je bedenkt dat ze die winsten maken met zorggeld. Dat is dus geld van premiebetalers dat in de zakken van de aandeelhouders van de farmacie belandt.

Tijdens de coronacrisis zijn die winsten nog groter geworden. Doordat overheden afhankelijk zijn van deze bedrijven voor de vaccins konden zij hier hoge prijzen voor vragen. Tegelijkertijd zijn deze vaccins voor een groot deel publiek gefinancierd. Het Moderna-vaccin is bijvoorbeeld voor bijna zes miljard dollar gefinancierd met overheidsgeld. Ook de mRNA-technologie waar het vaccin op is gebaseerd komt grotendeels van publiek gefinancierde universiteiten.

Voor de SP zijn deze megawinsten absoluut onacceptabel. Daarom hebben we een voorstel gedaan om dit aan te pakken. Een meerderheid van de Tweede Kamer weigert dit echter te steunen.

De toekomst van onze nationale luchtvaartmaatschappij

SP SP Nederland 31-05-2022 15:15

Als je de luchtvaartsector geheel aan de markt overlaat, dan weet je één ding zeker: Het belang van de samenleving, natuur en werknemers zal nog verder kelderen op de prioriteitenlijstjes van bijvoorbeeld KLM. Wat de SP betreft is daarom nationalisatie uiteindelijk de enige manier om de banen en toekomst van KLM veilig te stellen en om stappen te zetten naar schonere luchtvaart.

De luchtvaart in ons land is explosief gegroeid door het grote aantal zakelijke veelvliegers en het veel te hoge aantal passagiers dat enkel overstapt op Schiphol. Deze groep passagiers betaalt geen vliegbelasting, terwijl Nederlanders dat wel betalen. Niet alleen het klimaat en onze leefomgeving bezwijken onder de vele vluchten waar bijna geen Nederlander in zit, ook de medewerkers op Schiphol kunnen het niet meer aan. Enkele weken geleden legden de bagagemedewerkers op Schiphol het werk neer, vanwege de erbarmelijke werkomstandigheden en de hoge werkdruk voor de mensen die Schiphol dag in dag uit draaiende houden.

Om de kwaliteit van de dienstverlening op Schiphol weer op orde te krijgen en de uitbuiting van werknemers te stoppen moet het aantal vluchten simpelweg omlaag. Ook KLM zal zich in onze ogen daarom niet langer moeten richten op ongebreidelde groei, maar op de behoefte van passagiers uit Nederland. En dat aantal vluchten is veel lager dan de huidige vliegaantallen.

Wat ons betreft is het dan ook logisch dat de staat daarbij een plek aan tafel bij KLM eist en de staat zich daar actief gaat bemoeien met zaken als de werkomstandigheden en schonere luchtvaart. De eerste stappen zijn gezet: De Tweede Kamer stemde vandaag in groten getale in met twee voorstellen van de SP. Ten eerste om de positie van werknemers binnen KLM te verbeteren en hiervoor de positie van de staat als aandeelhouder in te zetten en ten tweede om essentiële diensten op Schiphol, zoals beveiliging en afhandeling van bagage, niet langer uit te besteden voor het laagste tarief, maar ook binnen de eigen organisatie te regelen, tegen goede arbeidsvoorwaarden.

SP Succes: Telefoonnummer voor juridische hulp wordt gratis

SP SP Nederland 31-05-2022 13:52

Het telefoonnummer voor advies bij het Juridisch Loket wordt eindelijk gratis. De Tweede Kamer nam vandaag een voorstel van de SP aan om dit te regelen. SP-Kamerlid Michiel van Nispen: ‘Straks kunnen vele Nederlanders gratis gebruik gaan maken van het advies van het Juridisch Loket. Dit is een grote winst voor rechtszoekenden, want gesprekken kunnen lang duren en dat tikt aan. Mensen moeten hun recht kunnen halen en financiële drempels mogen dat belangrijke recht niet in de weg staan.’

Jaarlijks krijgen honderdduizenden Nederlanders juridische problemen. Ze worden bijvoorbeeld ontslagen, staan tegenover de gemeente of hebben een conflict met een verhuurder. Zij hebben dan vaak behoefte aan juridisch advies en op tijd juridische hulp krijgen kan grotere problemen voorkomen. Het Juridisch Loket voorziet daar in maar is niet overal fysiek bereikbaar of brengt kosten in rekening voor het telefoonnummer. Aan die extra telefonische kosten komen nu een einde.

Van Nispen: 'Tijdens de coronacrisis konden de kosten verlaagd worden omdat fysieke bezoeken niet mogelijk waren. Het is goed dat de Tweede Kamer nu doorpakt en de telefoonkosten definitief afschaft. Dit maakt het echt makkelijker voor mensen om hun recht te halen.'

Na jaren eindelijk erkenning voor toeslagenouders na racisme door Belastingdienst

SP SP Nederland 25-05-2022 14:57

In mei 2019 riep SP-Kamerlid Renske Leijten de minister van Financiën al naar de Tweede Kamer over etnisch profileren bij de Belastingdienst. Toen was de omvang van het toeslagenschandaal nog niet bekend, dat kwam later na de publicatie van het zwartboek van de SP, maar de signalen over etnisch profileren waren duidelijk. Nu bijna op de dag af drie jaar later geeft het kabinet toe dat er sprake is van institutioneel racisme bij de Belastingdienst. SP-Kamerlid Renske Leijten: 'Het is goed dat het kabinet nu toegeeft dat er sprake is geweest van racisme en dat dit institutioneel is, er waren immers instructies van hoger hand om mensen te selecteren op bijvoorbeeld hun afkomst. Maar wat hebben de ouders en kinderen daaraan als zoveel ouders nog steeds niet geholpen zijn, er nog steeds kinderen onterecht uithuisgeplaatst zijn en het kabinet blijft werken met foute algoritmes? Zij krijgen nu weer rotnieuws, maar geen oplossingen, nog steeds geen compensatie en kunnen nog niet door met hun leven.'

Volgens Leijten is de erkenning terecht: 'Laat ik helder zijn, hiermee zeggen we niet dat alle medewerkers bij de Belastingdienst racistisch zijn. Maar bij de Belastingdienst is er wel een fout, racistisch en discriminerend systeem gebruikt. Het is wel heel vreemd dat het kabinet nu doet alsof alleen bij de zwarte lijsten er sprake was van racisme, terwijl het ook gaat om de selectie die is gemaakt op basis waarop je op de zwarte lijst terecht bent gekomen. Weer maakt het kabinet er een woordenspel van, in plaats van dat het eerlijk is over de eigen fouten.'

Wel vindt Leijten dat als het kabinet écht wat wil doen tegen discriminatie en racisme de overheid meteen moet stoppen met het gebruik van foute algoritmes: 'We hebben een overheid nodig die kijkt naar de menselijke maat, niet een overheid die op basis van een heleboel kenmerken, waaronder afkomst of de buurt waar je woont of je inkomen, jou automatisch op een lijstje zet. De gevolgen kunnen enorm zijn, zoals bij het toeslagenschandaal, en het is discriminerend. Daarom moet dit per direct stoppen.'

SP-Kamerlid Bart van Kent in gesprek met pensioenexpert Rob de Brouwer

SP SP Nederland 25-05-2022 13:20

Op 27 mei gingen SP-Kamerlid Bart van Kent en Pensioenexpert Rob de Brouwer in gesprek over onze pensioenen, de uitblijvende indexatie en wat er nodig is voor een rechtvaardig pensioenstelsel. Kijk het hier terug!