Nieuws van SP in Nederland inzichtelijk

426 documenten

Een socialist in gesprek met een ...

SP SP Nederland 15-08-2019 16:40

Een socialist in gesprek met een kapitalist. Benieuwd wat er dan gebeurt? Bekijk het gesprek tussen SP Tweede Kamerlid Ronald van Raak en Sander Schimmelpenninck, hoofdredacteur van Quote. Over de arrogantie van de elite, het gebrek aan moraal in de financiële wereld en de rol van de SP.👇 Ronald van Raak ging eerder in gesprek met filosofe Ingrid Robeyns - https://www.youtube.com/watch?v=qqC_GR3Pfew

Miljardenbedrijf Uber verhuist van ...

SP SP Nederland 09-08-2019 10:56

Miljardenbedrijf Uber verhuist van Bermuda naar Nederland. Dan kunnen ze voor 5,5 miljard euro belasting ontwijken. Dit kabinet sluit graag dit soort schimmige belastingdeals met multinationals. Maar voor gewone mensen worden de boodschappen, de zorg en de energierekening duurder. De belastingdienst zou moeten staan voor rechtvaardigheid en ons algemeen belang. Wij strijden voor mensen boven multinationals, voor een rechtvaardige samenleving. Sluit je vandaag nog aan! www.tijdvoorrechtvaardigheid.nl

Nieuw schandaal bij ABN Amro bewijst dat het financieel stelsel ziek is

SP SP Nederland 09-08-2019 09:33

De Nederlandsche Bank, die toezicht houdt op de banken, velt een vernietigend oordeel over ABN Amro. Alle particulieren klanten moeten opnieuw worden nagelopen op mogelijke witwasrisico’s. ‘Een nieuw schandaal binnen de financiële sector. Dit laat zien dat in de bankenwereld alleen de snelle winsten tellen en ten koste van al het andere gaan,’ zegt SP-kamerlid Renske Leijten.

Leijten: ‘de ene na de andere bank blijkt het beleid om witwassen te voorkomen niet op orde te hebben. Dat is een signaal aan criminelen die hun winsten ongezien willen wegsluizen, aan belastingontduikers of zelfs aan financiers van terrorisme. Het lukt maar niet om dit beleid op orde te krijgen en daarom zijn fundamentele oplossingen nodig, in plaats van een beetje meer regulering.’

Leijten stelt voor de banken te splitsen en voor een deel publiek te maken zodat daarmee mensen en de economie gesteund worden.

Ook vraagt Leijten de Minister niet akkoord te gaan met een eventuele schikking, waardoor een rechtszaak kan worden afgekocht. ‘Als er iets gebeurt dat niet door de beugel kan, dan moet de bank haar verantwoordelijkheid nemen, net zoals elk ander. Misstanden en schandalen achter gesloten deuren afkopen en dealtjes maken past daar niet bij.’

De hele klas vertrekt op ...

SP SP Nederland 07-08-2019 08:22

De hele klas vertrekt op schoolreisje, maar één kind moet achterblijven. Ouders kunnen niet altijd de vrijwillige ouderbijdrage betalen. Als het aan de SP ligt wordt geen enkel kind hierdoor buitengesloten. Het is www.tijdvoorrechtvaardigheid.nl 👈

Armoede valt in Nederland af te ...

SP SP Nederland 06-08-2019 15:57

Armoede valt in Nederland af te lezen aan iemand zijn gebit, zegt Dokters van de Wereld. Een half miljoen mensen in Nederland kan de tandarts niet betalen, en dat heeft grote gevolgen voor de gezondheid. Dit mogen we niet accepteren! Meer weten? 👇 https://www.sp.nl/column/lilian-marijnissen/2018/in-8-minuten-4-jaar-eerder-dood

Het ziekenhuis ís al van iedereen

SP SP Nederland 06-08-2019 14:23

Op 25 juni 2019 kopte het Brabants Dagblad dat iedereen in de regio van ziekenhuis Bernhoven via obligaties nu ‘een stukje Bernhoven’ kan kopen. Daarmee omzeilt Bernhoven op een slimme manier het verbod op winstuitkering door ziekenhuizen. Maar is het uitgeven van obligaties door ziekenhuizen wel in het belang van de gemeenschap?

Recent kondigde de regering aan dat het wetsvoorstel om winstuitkering door ziekenhuizen mogelijk te maken – sinds 2014 houdt de Eerste Kamer dit tegen - voorlopig weer de ijskast in gaat. Het toestaan van dividenduitkering kan namelijk, zo stelt de Minister, “negatieve effecten hebben voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg.” Het aanhouden van deze wet is een geweldige overwinning voor artsen en patiënten die samen met de SP voorop gaan in de strijd om de winstuitkeringen uit de ziekenhuiszorg te houden. We hebben immers allemaal, met de tragische gevallen van het Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen voor ogen, gezien wat winstbejag kan betekenen voor het voortbestaan van ziekenhuizen die van cruciaal belang zijn voor de gemeenschap.

Tussenstap

Het is dan ook extra pijnlijk om te zien hoe ziekenhuis Bernhoven bijna triomfantelijk stappen zet in de richting van winstuitkering. In 2017 zette het zijn rechtsvorm al om van een stichting in een bv. En nu gaat het ziekenhuis - na dit al voor het personeel te hebben gedaan - obligaties uitgeven aan iedereen die geïnteresseerd is. Enige voorwaarde is dat kopers in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis gevestigd zijn.

Met een chique Engelse term noemt directeur Geert van den Enden dit een ‘community hospital’, een gemeenschapsziekenhuis. Maar is het uitgeven van obligaties wel in het belang van de gemeenschap? Bernhoven sorteert namelijk voor op winstuitkeringen. De directeur windt er geen doekjes om dat dat het uiteindelijke doel is en dat bij het uitblijven van de nodige wetgeving de obligaties een tussenstap zijn. Dat het hier om participatie zou gaan is dan ook gewoon niet waar. Met het verkopen van obligaties wordt het verbod op winstuitkering weliswaar niet overtreden, maar wel op een slimme manier omzeild. Een obligatie is immers niet hetzelfde als een aandeel. Bernhoven heeft hier een handige maas in de wet te pakken. Je hebt geen bezit, maar deelt wel in het rendement. Je ontvangt geen winstuitkering of dividend, maar verdient eraan in de vorm van een percentage dat over jouw lening wordt uitgekeerd. Dus alsnog wordt er door individuen geprofiteerd van de inkomsten van het ziekenhuis. Een rendement van 4% gedurende 9 jaar is niet niks, kijk maar eens naar de huidige rente op je spaarrekening. En het ziekenhuis laat ook weten dat de deur open staat voor grote professionele beleggers die geen binding hebben met het ziekenhuis. Dat heeft niets te maken met een gemeenschapsziekenhuis. Zo wordt het paard van Troje binnen gehaald waarbij het rendementsdenken en verdienen prioriteiten worden in het ziekenhuis.

Begrijpelijk

Van winstuitkeringen weten we dat het negatief uitwerkt op de zorg. Zo’n prikkel tot omzetverhoging kan leiden tot uitvoeren van niet medisch noodzakelijke behandelingen én het afstoten van niet-rendabele wél nodige behandelingen. En bezuinigen op de arbeidsvoorwaarden, dan wel afstoten van personeel. Investerende opa’s en oma’s die het belang van het ziekenhuis voor hun kleinkinderen inzien wordt er niet bij verteld dat het kroost van hun kinderen als het zo doorgaat straks wellicht voor een groot gedeelte van de zorg niet meer bij Bernhoven terecht kan.

Dat Bernhoven op zoek is naar vormen van financiering is uiteraard begrijpelijk. Vooral de hoge kapitaallasten van ziekenhuizen vormen een risico sinds vastgoed niet meer collectief gefinancierd wordt. Ziekenhuizen moeten zelf financiering aantrekken en hun enorme leningen terugbetalen aan de bank. Deze privatisering van vastgoed heeft een prikkel gecreëerd om omzet en inkomsten te verhogen. Doet een ziekenhuis dat niet en het heeft wel hoge schulden, dan kan het direct in de problemen komen. In plaats van private investeringen na te jagen, is het verstandiger weer een collectieve borging van het vastgoed in te voeren.

Pleiten

Door middel van obligaties wordt het ziekenhuis een beetje van iedereen, zo betoogt Bernhoven. Maar het ziekenhuis ís al van iedereen. We betalen immers allemaal zorgpremie en belastingen. Bovendien is de ‘iedereen’ waar het in de obligatieverkoop om gaat een beperkt iedereen, namelijk van mensen die zich het kunnen veroorloven minimaal 500 euro uit te geven aan een obligatie. Bernhoven doet er beter aan niet privaat kapitaal na te jagen maar te pleiten voor deprivatisering van het vastgoed. Het geld in de zorg hoort niet weg te vloeien naar winsten van beleggers of private personen. Het moet geïnvesteerd worden in goede zorg. Dan heeft de gemeenschap winst!

Dit artikel is op 6 augustus verschenen in het Brabants Dagblad

Word jij onze nieuwe Online ...

SP SP Nederland 02-08-2019 11:05

Word jij onze nieuwe Online Campagnemedewerker? Als jij een echte SP'er bent en alles weet van sociale media, kom dan ons online team versterken! 👉 SP.nl/vacatures

Studenten, opgelet! We hebben een ...

SP SP Nederland 01-08-2019 16:10

Studenten, opgelet! We hebben een stageplaats voor online vormgeving. Volg jij een opleiding op dat gebied en wil je je bij onze partij verder ontwikkelen? Check dan de vacature via: https://www.sp.nl/stage

Maak een einde aan megawinsten over de rug van sportliefhebbers

SP SP Nederland 01-08-2019 09:48

De Amerikaanse president Benjamin Franklin zei ooit dat niets in het leven zeker is, behalve de dood en belastingen. Had hij in deze tijd geleefd, dan had hij er vermoedelijk ook de woekerhandel in toegangskaarten voor concerten, festivals en sportevenementen aan toegevoegd. Want het is ondertussen geen verrassing meer. Wanneer de voorverkoop van een groot evenement van start gaat is binnen no time de site overbelast en vind je na een halfuurtje alleen nog maar kaarten op websites als Marktplaats voor een veelvoud van de oorspronkelijke prijs. We zagen het bij de Champions League wedstrijden van Ajax, we zagen het bij de voorverkoop van Lowlands en de Zwarte Cross en we zagen het recentelijk weer toen de voorverkoop voor de Formule 1 in Zandvoort van start ging. Voor vele duizenden euro's kun je er volgend jaar bij zijn.

Zandvoort liet meteen weten de woekerhandel 'keihard' aan te gaan pakken, maar heeft geen poot om op te staan. Kaarten staan niet op naam, dus hoe kun je vaststellen hoe iemand aan een kaartje komt? Zeker nu Marktplaats meteen heeft laten weten niet mee te werken aan het tegenhouden van de doorverkoop van toegangskaarten.

Je zou kunnen zeggen, zo is het nu eenmaal, de hoogste bieder krijgt de kaarten. Toch valt daar het nodige tegenin te brengen. Ten eerste, sport en cultuur zijn in onze samenleving belangrijke pijlers, die niet zelden mede door belastinggeld tot stand komen. Nieuwe infrastructuur, politie-inzet, gesubsidieerde podia enzovoorts. Dan wil je het ook voor mensen met een wat minder dikke portemonnee enigszins toegankelijk houden. Kaartjes zijn vaak ook zonder de woekerwinsten al duur genoeg. Ten tweede, geld verdwijnt op deze manier in de zakken van grote internationale platformen die miljarden verdienen over de rug van de sport- en concertliefhebber.

Gelukkig was twee jaar geleden de gehele Kamer – alle 150 zetels – het met de SP eens dat deze woekerhandel moet worden gestopt. En niet alleen de Tweede Kamer. Ook grote Nederlandse artiesten – van Kensington tot Bløf en van Guus Meeuwis tot Roxeanne Hazes – spraken zich uit voor dit SP-initiatief. Maar twee jaar later doet D66-minister Van Engelshoven nog altijd niets. Een voorlichtingscampagne en wachten op Brussel 'want dit probleem moet je in Europa oplossen'. Het standaard antwoord van elke D66'er op elk probleem ooit. Dat het merendeel van de Europese landen zelf al maatregelen heeft genomen om deze woekerhandel tegen te gaan vergeet ze erbij te zeggen. Terwijl er mogelijkheden genoeg zijn: kaarten op naam, een maximum percentage op de verkoopprijs zoals Ticketswap doet, een wisselende QR-code of een andere technische oplossing, zoals een bedrijf als GUTS doet. De techniek is er. De politieke wil in de Kamer ook. Alleen wacht het kabinet af.

Na het gedonder met de kaarten voor de Formule 1 in Zandvoort heeft de SP de minister nogmaals gevraagd nu met een wet te komen. Mocht ze dat niet doen, dan zit er niets anders op en zal de SP zelf een wet gaan schrijven. Zodat in de toekomst iedereen een eerlijke kans maakt op een toegangskaartje; of dat nu voor Lowlands, Max Verstappen, Rammstein of Beyoncé is.

Overal in het land komen huurders ...

SP SP Nederland 01-08-2019 09:08

Overal in het land komen huurders samen met de SP op voor rechtvaardigheid. In Zutphen zadelde de woningbouw buurtbewoners op met een mislukte renovatie en hogere huren. Benieuwd wat dat met mensen doet? Hart van Nederland ging langs bij de in actie gekomen huurders.👇 Kom ook in actie voor rechtvaardigheid en steun onze strijd. Word nu lid: http://sp.nl/ledenactie2019