Nieuws van SP in Nederland inzichtelijk

755 documenten

Van Nispen: Verdrinkingen tonen noodzaak actie aan

SP SP Nederland 10-08-2020 12:58

Ook deze zomer worden we weer opgeschrikt door berichten over verdrinkingen. Jongeren kwamen in de problemen in de verraderlijke omstandigheden op zee, maar ook het bericht over de Pool die zelf het leven liet nadat hij de levens van anderen redde maakte veel los. SP-Kamerlid Michiel van Nispen is geraakt door deze berichten: ‘Verdrinkingen zijn grote tragedies. Voor nabestaanden, maar ook traumatisch voor omstanders en reddingswerkers. Afgelopen weekend hebben we bijvoorbeeld gezien dat de omstandigheden aan zee buitengewoon riskant waren. De Reddingsbrigade waarschuwt, redt levens, en doet wat ze kan. Maar ook deze zomer wordt weer duidelijk dat we in Nederland meer kunnen en moeten doen om verdrinkingen te voorkomen. Er is actie nodig, dat is door al deze trieste berichten helaas weer bevestigd.’

SP-Kamerlid Van Nispen presenteerde vorig jaar een actieplan. Daarin wordt onder andere het belang onderstreept dat alle jongeren goed leren zwemmen, vervolgens ook blijven zwemmen, maar ook onderwezen worden in de gevaren en risico’s van open water, bijvoorbeeld muien bij zee. ‘Dat is belangrijk omdat dit natuurverschijnselen zijn die niet iedereen kent, mensen onderschatten de omstandigheden nog steeds te vaak’, aldus Van Nispen. ‘De Reddingsbrigade heeft een belangrijke taak. Er wordt veel voorlichting gegeven en ze verrichten reddingswerk. Maar juist de Reddingsbrigade is nu in de financiële problemen en de regering is hen tot nu toe niet te hulp geschoten. Dat vind ik onbegrijpelijk, de Reddingsbrigade moet nu zo snel mogelijk in staat worden gesteld te werken aan haar missie, veiligheid in en bij het water. Ik ga de minister opnieuw vragen actie te ondernemen, in het belang van de zwemveiligheid van ons allemaal, om zoveel mogelijk verdrinkingen te voorkomen.’

'Denken op de dijken', het nieuwe boek van Ronald van Raak

SP SP Nederland 10-08-2020 06:46

Vandaag verschijnt ‘Denken op de dijken. Het Nederland van de filosofen’. Een boek over de filosofie in ons land van de Middeleeuwen tot aan de Tweede Wereldoorlog. Met een breed pallet aan denkbeelden: van het humanisme van Erasmus tot het socialisme van Domela Nieuwenhuis; van het liberalisme van Thorbecke tot het sociale denken van Multatuli; van de extreemrechtse Bolland tot de communist Mannoury.

Waarom werd in ons land Spinoza zo gehaat en waarom was de leer van Newton hier zo populair? Waarom had de conservatieve historicus Johan Huizinga zoveel kritiek op de Nederlandse samenleving en was de Duitse vluchteling Helmuth Plessner juist zo enthousiast over het denken in ons land? Dat zich volgens hem kenmerkte door een afkeer van al te grote dogma’s: ‘Waar ter wereld laat een volk zich moeilijker door grote woorden en ideologieën het hoofd op hol brengen dan in Nederland?’

Ronald van Raak gaat op zoek naar de filosofieën van grote denkers op de dijken en wat die ons laten zien over het denken in ons land. Je hoeft geen filosoof te zijn om dit boek te lezen, een interesse in de geschiedenis helpt wel. En bovenal een interesse in wat voor land wij zijn.

'Denken op de dijken' is nu te bestellen in de webshop

Bevrijd jezelf van de politieke modes

SP SP Nederland 07-08-2020 14:51

Het valt niet altijd mee om politieke modes te herkennen, ook omdat mensen in de (sociale) media vaker naar bevestiging zoeken voor hun opvattingen dan kritiek accepteren. Zeker als politicus is het belangrijk om jezelf zo nu en dan te bevrijden van de politieke modes. Dat kan op allerlei manieren en voor elke politicus zal dat weer anders zijn. Wat ik leuk vind is het lezen van filosofen, het liefste denkers van wat langer gelegen. Kijkend door de bril van anderen komen ook jouw ideeën in een ander daglicht te staan. Geconfronteerd met denkbeelden uit het verleden kun je beter de eigenaardigheden zien van onze eigen tijd. Ook schrijf ik graag over oude filosofen, zeker over Nederlandse denkers. Zoals Ferdinand Domela Nieuwenhuis, die een heel eigen vorm van socialisme organiseerde, waarbij hij zich liet inspireren door sociaal bewogen denkers als de schrijver Multatuli en de filosoof Moleschott.

Maandag verschijnt ‘Denken op de dijken. Het Nederland van de filosofen’. Een boek over de filosofie in ons land van de Middeleeuwen tot aan de Tweede Wereldoorlog. Met een breed pallet aan denkbeelden: van het humanisme van Erasmus tot het socialisme van Domela Nieuwenhuis; van het liberalisme van Thorbecke tot het sociale denken van Multatuli; van de extreemrechtse Bolland tot de communist Mannoury. Waarom werd in ons land Spinoza zo gehaat en waarom was de leer van Newton hier zo populair? Waarom had de conservatieve historicus Johan Huizinga zoveel kritiek op de Nederlandse samenleving en was de Duitse vluchteling Helmuth Plessner juist zo enthousiast over het denken in ons land? Dat zich volgens hem kenmerkte door een afkeer van al te grote dogma’s: ‘Waar ter wereld laat een volk zich moeilijker door grote woorden en ideologieën het hoofd op hol brengen dan in Nederland?’

Je hoeft geen filosoof te zijn om dit boek te lezen, een interesse in de geschiedenis helpt wel. En bovenal een belangstelling voor ons land. Wat werd op onze dijken door de eeuwen heen zoal gedacht en wat zegt dat over de politieke cultuur in ons land? Iemand vroeg mij laatst hoe ik als Kamerlid de tijd had om zoveel te lezen en te schrijven. Voor mij is het precies andersom, ik heb dat juist nodig om dit werk goed te kunnen doen. Ruimte maken om na te denken en mezelf te bevrijden van de politieke modes van de dag. En om mezelf en mijn beginselen scherp te houden.

Het boek is nu alvast te bestellen in de webshop

Eigen verantwoordelijkheid is niet genoeg

SP SP Nederland 07-08-2020 11:29

De helft van de verpleegkundigen is nu niet klaar voor een tweede coronagolf, blijkt vandaag uit onderzoek van Nursing, een vakblad voor verpleegkundigen. Ook zijn veel verpleegkundigen als gevolg van de eerste coronagolf moe, prikkelbaar en gespannen. Dat is super te begrijpen als je weet waar zij midden in de coronacrisis mee te maken hebben gehad.

Hier maak ik me grote zorgen over. Als je deze verhalen hoort, dan moeten we nu toch alles op alles zetten om onze zorgverleners te beschermen? Alles doen om een tweede coronagolf te voorkomen en zorgverleners weer vertrouwen te geven in de toekomst? Maar toch gebeurt dit niet.

Met stijgende verbazing luisterde ik gisteren naar de persconferentie van premier Rutte en minister de Jonge. Natuurlijk heeft iedereen altijd een eigen verantwoordelijkheid om de regels na te leven, en daar mogen we iedereen op wijzen en aanspreken, maar dit liberale kabinet schuift wel heel veel onder ‘eigen verantwoordelijkheid’. Ook is de oproep aan jongeren veel te eenzijdig. Zo vreest de GGD nu al op plekken het bron- en contactonderzoek los te moeten laten omdat men het met de huidige capaciteit niet meer redt. Dan raken we het zicht op het virus (weer) kwijt en zijn we terug bij af. Dan zijn mogelijk weer nieuwe maatregelen nodig. Dat zou slecht zijn voor de gezondheid van mensen en voor de economie.

Volgende week is er in de Tweede Kamer weer een debat. Het kabinet moet nu handelen om erger te voorkomen. Dat betekent: meer en sneller testen. Maar ook: extra capaciteit voor de GGD voor doortastender bron- en contactonderzoek. En de richtlijn aanpassen zodat zorgverleners ook preventief beschermingsmiddelen hebben om veilig te kunnen werken. We weten immers dat je het virus helaas ook zonder zelf klachten te hebben kunt verspreiden. Tot slot zouden mensen veel meer geholpen moeten worden met thuisisolatie. Dit doe je voor de samenleving, dus daar moeten we ons ook samen verantwoordelijk voor voelen.

Wereld zonder kernwapens moet in Nederland beginnen

SP SP Nederland 06-08-2020 08:04

Daarnaast wordt er, vanuit het perspectief van de VS, juist gewezen op andere motieven om kernbommen tot ontploffing te brengen, zoals bureaucratische druk om het product van een gigantische industriële inspanning – de atoombom – uit te proberen op een echt doel. Ook wordt afschrikking van de Sovjet-Unie, waarmee spoedig een jarenlange Koude Oorlog gevoerd zou worden, genoemd.

Hoe het ook zij, wie de laatste dagen de vele berichten over deze gruweldaden tot zich neemt, kan maar tot een conclusie komen: nooit meer mag het zover komen dat deze wapens tot ontploffing worden gebracht. Nooit!

Om dat doel te bereiken is helaas nog altijd veel werk nodig. Want toen in 1945 enkel de VS nog beschikte over een bescheiden hoeveelheid van deze wapens beschikken vandaag de dag negen landen hierover. De VS en Rusland hebben allebei meer dan 6.000 kernwapens. Andere kernmachten zijn het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, China, India, Pakistan, Israël en Noord-Korea. Bovendien is de vernietigende kracht van de wapens vergaand toegenomen, waardoor een oorlog tussen kernmachten zomaar het einde van zo’n beetje alles kan betekenen.

Daarnaast hebben meerdere NAVO-landen Amerikaanse kernwapens op hun grondgebied liggen. Nederland is er daar een van. Een wereld zonder kernwapens, een Global Zero, moet daarom in eigen land beginnen. Deze Amerikaanse wapens moeten terug naar de VS worden gestuurd. Om hieraan bij te dragen kan Nederland in Europa een initiatief nemen om samen met andere NAVO-landen met Amerikaanse kernwapens te komen tot een concreet ontwapeningsvoorstel.

Dat moet samengaan met het ondertekenen door Nederland van het in VN-verband onderhandelde verdrag dat landen verbiedt om kernwapens te ontwikkelen, testen, fabriceren, bezitten, op te slaan, te verplaatsen, te gebruiken of met het gebruik ervan te dreigen of de plaatsing van kernwapens op het grondgebied toe te staan.

Pas als deze hoognodige stappen worden gezet, kan Nederland zich wereldwijd geloofwaardig inzetten voor een wereld zonder kernwapens.

SP-burgemeester

SP SP Nederland 06-08-2020 06:26

Jos Verlaan blikt in NRC (29/7) terug op het burgemeesterschap van Emile Roemer, de eerste SP’er in die functie. Volgens vrijwel iedereen heeft Roemer het in Heerlen uitstekend gedaan, stelt Verlaan vast. Ook volgens ons. Dus is het een misverstand om te denken - zoals Verlaan schrijft - ‘dat de eerste burgemeester van SP-huize misschien ook wel de laatste wordt’.

Burgemeestersposten staan immers open voor iedereen, ook voor SP’ers. En in onze partij bestaan geen formele belemmeringen, sinds burgemeesters niet meer van bovenaf door de regering worden benoemd maar feitelijk worden gekozen door een vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad. Daarmee is er sprake van (beginnende) democratische legitimatie, hoewel die volgens ons nog een stuk beter kan, door de burgemeester ook formeel te laten kiezen door de gemeenteraad.

Burgemeester Roemer heeft ondertussen bewezen dat een SP’er als burgemeester prima kan. Hij blijft voor altijd de eerste burgemeester van SP-huize - maar hij zal vast niet de laatste zijn.

Van Dijk: zet weigerscholen op zwarte lijst

SP SP Nederland 30-07-2020 19:48

Scholen die weigeren om les te geven in seksuele diversiteit en LHBTI-voorlichting moeten op een zwarte lijst komen te staan. Dat voorstel doet SP-Kamerlid Jasper van Dijk in de Pride Week. Van Dijk: 'Al jaren weigert circa 15 procent van de scholen om les te geven in seksuele diversiteit. 1 op de 5 orthodoxe scholen wijst zelfs het homohuwelijk af. Dat is in strijd met de regels en bovendien uiterst pijnlijk voor LHBTI-leerlingen. Als een school homoseksualiteit afwijst, zullen LHBTI-leerlingen wel drie keer nadenken voordat ze uit de kast komen, dat is onacceptabel.'

Al in 2012 werd afgesproken dat scholen les moeten geven in seksuele diversiteit. Het grootste deel van de scholen voldoet daaraan, maar er is een groep scholen die met name vanuit religieuze overwegingen blijft weigeren. Van Dijk dringt al jaren aan op maatregelen, maar die blijven uit. Minister Van Engelshoven durft het blijkbaar niet aan om deze scholen op het matje te roepen. De Inspectie heeft nog nooit werkelijk ingegrepen, het blijft bij pappen en nathouden. Van Dijk: 'Die tijd is nu voorbij. Ik wil dat scholen het gaan voelen als ze zich niet aan de regels houden. Om te beginnen met een zwarte lijst, maar indien nodig ook met financiële sancties.'

Minister Blok moet optreden in het grensconflict met Frankrijk

SP SP Nederland 30-07-2020 07:28

Het Koninkrijk heeft een grensconflict met Frankrijk, op Sint Maarten. Tijdens de orkaan Irma in 2017 verloor Maggi Shurtleff haar restaurant Captain Oliver’s in Oyster Pond. Sindsdien probeert zij het restaurant weer op te bouwen. Maar dat lukt niet, omdat zij bang is te worden gearresteerd door de Franse politie van Saint Martin. Omdat Frankrijk de grens tussen onze landen niet meer erkent. Een neoliberale machtspolitiek vanuit Parijs. Minister Blok is verantwoordelijk voor een oplossing, maar slaagt er niet in om Maggi te helpen. Na vele jaren is er nog geen uitweg.

Het eiland Sint Maarten is in 1648 verdeeld in een Frans en een Nederlands deel, in het verdrag van Concordia. Het verhaal wil dat een Franse en Nederlandse soldaat destijds een voettocht maakten langs de kust en waar de mannen elkaar ontmoetten de grens werd getrokken. De grensloop was wel vaker een onderwerp van discussie, maar dat werd meestal praktisch opgelost. Toen Captain Oliver’s in 1983 begon zagen de Fransen dit gebied als ‘Nederlands’, maar dat veranderde plots toen Frankrijk in 1996 de grond begon te claimen. De Franse gendarmerie pleegde gewapende invallen en ze onderwierp de eigenares aan ondervragingen. Bescherming heeft Maggi niet gehad. Niet van de regering van Sint Maarten en niet van de Nederlandse regering, die toch verantwoordelijk is voor de verdediging van de Nederlandse grenzen.

Na de orkaan Irma in 2017 werd Captain Oliver’s verwoest, zoals heel veel andere gebouwen op Sint Maarten. Maggi kan haar restaurant niet opbouwen zolang onduidelijk is in welk land het staat. Uit Kamervragen die ik vorig jaar heb gesteld bleek dat Nederland en Frankrijk in 2014 hadden afgesproken om de ‘status quo’ te handhaven zolang er geen definitief beluit over de grenzen is genomen. Frankrijk heeft die afspraken echter in 2016 geschonden door de eigenares en een aantal medewerkers van Captain Oliver’s met veel machtsvertoon te arresteren. Deze Franse actie ‘druiste in tegen de afspraken’, aldus de Nederlandse regering. Maar ons land heeft weinig gedaan om Maggi te beschermen. Wel erkent minister Blok dat ‘niet kan worden uitgesloten’ dat de Franse politie opnieuw ‘inspecties’ zal uitvoeren als in de huidige situatie het restaurant wordt opgebouwd.

Uit de antwoorden van Blok bleek eveneens dat al in 2016 de voorbereidingen zijn gestart voor onderhandelingen met de Fransen, maar die hebben nog tot niets geleid. Dat werd duidelijk toen ik de minister onlangs vroeg naar de laatste stand van zaken. Frankrijk heeft in september 2019 (meer dan drie jaar later!) een ‘technische missie’ naar Oyster Pond gestuurd. Wat dit onderzoek opleverde weten we niet, omdat Frankrijk de resultaten nog steeds niet met Nederland wil delen. De onderhandelingen zijn dus nog helemaal niet begonnen en zullen voorlopig niet beginnen. Blok heeft de Fransen eerder gevraagd om tot een praktische oplossing te komen voor Captain Oliver’s, zodat Maggi haar restaurant alsnog zou kunnen opbouwen. Maar Frankrijk wilde daar tot nog toe niet aan meewerken.

Ik weet niet wat de Fransen bezield om zoveel problemen te maken over zo’n klein stukje grond. Ik snap ook niet waarom de Nederlandse regering zo over zich heen laat lopen. Hoe zouden de Fransen reageren als wij opeens een stuk Frankrijk opeisten en Franse burgers zouden arresteren? Frankrijk is geen vijandige natie, maar een bondgenoot in de NAVO. We zitten samen in de Europese Unie. Maar op Saint Martin gedraagt Parijs zich alsof we leven in de zeventiende eeuw. Frankrijk heeft de afspraken uit 2014 over handhaving van de grenzen geschonden en laat Nederland al ruim vier jaar wachten om hier überhaupt over te praten. Ik snap niet waarom minister Blok zo met zich laat sollen. Laat de Fransen toch weten dat wij klaar zijn met deze spelletjes. Geef Maggi eindelijk de mogelijkheid haar restaurant op te bouwen.

Staat zorgt voor meer schade dan aardbevingen zelf

SP SP Nederland 28-07-2020 12:56

Dit jaar beefde de Groningse aarde al meer dan 50 keer. 50 keer de gevolgen van georganiseerd falen door de overheid voelbaar. Vorige week waren de klappen dusdanig hevig dat de rest van Nederland er ook weer wat over te horen kreeg. Politici plaatsten hun halfjaarlijkse tweet met medeleven en de dagbladen herhaalden hun rituele berichtgeving. In de media verscheen zelfs dat er niets opmerkelijks aan de hand was in het artikel “Plots zijn er in Loppersum twee aardbevingen in één week”.

Er waren volgens het KNMI vorige week overigens zes bevingen en waar komt die ‘plots’ vandaan als er al tientallen klappen aan vooraf gingen de afgelopen maanden? Groningen verdient een rechtvaardigere behandeling door de politiek en een eerlijkere berichtgeving uit het bevingsgebied van de journalistieke controle van de macht. We zijn het toch niet normaal gaan vinden dat in ons land zoveel mensen al jarenlang moeten strijden met de overheid in een kapot en onveilig huis? We vinden het toch niet normaal dat ruim 25.000 schades nog onbehandeld zijn? Dat nog geen 4% van de onveilige huizen zijn versterkt. Dat mensen letterlijk ziek worden onder hun eigen dak. Dat de media aandacht minder is, betekent niet dat de ramp minder erg is.

Het zijn niet de aardbevingen, maar de manier waarop de staat de ramp aanpakt die voor de meeste schade zorgt, concludeerden onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) recent. Terwijl de grond beeft is de rijksoverheid nog steeds niet gestart met een crisisaanpak voor snelle schadevergoeding, versterking van onveilige huizen en een toekomst voor Groningen. Over de manier waarop de staat deze door hen zelf veroorzaakte ramp heeft aangepakt concludeerden de onderzoekers van de RuG ook dat het systeem complete gemeenschappen en dorpen heeft ontwricht. En ze maken korte metten met de mislukte aanpak van schadeherstel en versterking.

Zoveel jaar wachten en strijden maakt mensen moedeloos en ziek. Een kwart van de gedupeerden meldt schade niet meer. Slechts 14% van de mensen die meerdere keren schade heeft gehad, gelooft dat de overheid ooit nog zal zorgen dat onveilige woningen versterkt worden. De conclusie in deze krant dat er niets ‘opmerkelijks’ aan de hand is voelt daarom als een klap in het gezicht.

Deze zomer is het acht jaar sinds de grote beving bij Huizinge. Na die harde klap erkende het kabinet eindelijk dat de aardbevingen in kracht aan het toenemen waren. Ze kwamen met een reeks beloftes. De meesten werden gebroken. Gebroken beloftes dichten de scheuren in onze huizen en harten niet. Iedere keer krabbelden gemeenschappen weer op, herhaaldelijk dwongen zij de politiek tot handelen. Via fakkeltochten en rechtszaken. Zij kregen via de rechter de machtige hand op de gaskraan maar daarmee is de pijn niet zomaar verdwenen.

Wat hebben ze aan een bewindspersoon ‘bevinkjes’? Wat hebben ze aan lokale bestuurders die hun oor liever laten hangen naar Den Haag? De waarnemend burgemeester van Loppersum zegt in deze krant weliswaar voor een crisisaanpak te zijn maar ook dat hij ‘’formeel voorlopig niets gaat doen behalve het in de regio te bespreken’’. Dat soort slappe praat levert niets meer op dan beleefde medeleven na een nieuwe beving en wat graaistuivers richting de regio.

De giftige mix van halfbakken bestuurders, kortzichtige politici en gemakzuchtige verslaggeving is funest voor de goede Groninger zaak. Wij vragen geen onmogelijke dingen, wij eisen slechts rechtvaardige oplossingen. Een betrouwbare crisisaanpak is de enige manier om een in de steek gelaten regio weer volwaardig onderdeel te laten zijn van Nederland. Wat door overheidsfalen is afgebroken kan door overheidshandelen weer worden opgebouwd. Tijdens de coronacrisis is bewezen dat er snel miljarden vrijgemaakt kunnen worden om een ramp te bestrijden. We hebben in Groningen geen moment meer te verliezen.

Als burger sta je al snel achter bij een bedrijf als KLM

SP SP Nederland 24-07-2020 11:16

KLM vraagt ten onrechte van vrouwen om plaats te maken als tijdens een vlucht een man weigert naast haar te zitten. Dat blijkt uit een uitspraak donderdag door het College voor de Rechten van de Mens. Samen met mijn vrouw had ik deze zaak aan het college voorgelegd, nadat orthodoxe joden op een vlucht weigerden om naast mijn vrouw plaats te nemen. KLM vroeg ons om elders te gaan zitten. Dat hebben wij gedaan, omdat het vliegtuig anders niet kon vertrekken. Het college stelt dat KLM hiermee een ‘verboden onderscheid’ heeft gemaakt op grond van geslacht, ‘door geen zorg te dragen voor een discriminatievrije omgeving’. Het college zegt ook dat de maatschappij voortaan niet meer het slachtoffer van de discriminatie, maar de dader moet aanspreken. Het college vraagt KLM bovendien om ‘deze handelwijze uit te dragen in de instructies voor haar medewerkers’.

Nadat we romantisch ons 12,5-jarig huwelijk hadden gevierd in New York vlogen mijn vrouw en ik met een nachtvlucht terug naar Amsterdam. Rondom ons zat een groep orthodoxe joden die weigerde plaats te nemen. Hard pratend en breed gebarend bleven de mannen door het vliegtuig lopen, hoe vaak het personeel hen ook gebood om te gaan zitten. Het vliegtuig had al vertraging en dreigde nu helemaal niet te vertrekken. Reden was dat geen van de orthodoxe mannen naast mijn vrouw wilde zitten. De sfeer werd steeds grimmiger. Deze groep van 50 had het probleem gemakkelijk zélf kunnen oplossen, één van de vrouwen had naast mijn vrouw plaats kunnen nemen, maar dat weigerden ze. KLM had ook de man die een stoel had naast mijn vrouw een andere plaats kunnen geven. In plaats daarvan moesten wij vertrekken. Dat overviel ons en werd als onrechtvaardig ervaren.

Wat kan in één jaar veel veranderen. Vorig jaar moest de regering nog aandelen KLM kopen om zeggenschap te houden bij onze nationale trots, nu heeft KLM miljarden steun nodig van de overheid om in de lucht te kunnen blijven. Corona wierp eveneens een schaduw over de hoorzitting die het College voor de Rechten van de Mens vorige maand over deze zaak hield en die niet openbaar kon zijn. Wat mij opviel is hoe je als burger al snel achter staat als je zo’n bedrijf aanklaagt. Mijn vrouw en ik waren met z’n tweeën, KLM kwam met meerdere juristen. Advocatenkantoor Stibbe (met vestigingen in Amsterdam, Brussels, Dubai, London, Luxembourg en New York) had een omvangrijk juridisch dossier gemaakt, van maar liefst 90 pagina’s. Daarin bleek ook dat KLM het met de waarheid niet altijd zo nauw neemt. Het dossier bevatte een aantal heel vervelende onwaarheden.

Het meest storende vond ik dat KLM probeerde om het slachtoffer tot dader te maken. Dat is niet nieuw voor mij, ik heb dat als Kamerlid vaker gezien bij zaken van klokkenluiders. KLM zei te willen voorkomen dat deze orthodoxe man zou worden uitgesloten op basis van zijn geloof. In een verslag van KLM van die vlucht werd zelfs de suggestie gewekt dat wij de geloofsovertuiging van deze man niet wilden accepteren. De man weigerde naast mijn vrouw te gaan zitten, omdat ze een vrouw is, en wij zouden daarom volgens KLM discrimineren? Maandenlang hebben we geprobeerd met KLM tot een oplossing te komen, met als doel om voortaan niet meer degene die wordt gediscrimineerd, maar degene die discrimineert te laten vertrekken. Tot een inhoudelijke discussie was KLM helaas niet bereid. Daarna besloten we de zaak voor te leggen aan het College voor de Rechten van de Mens.

De uitspraak van het college is helder: vrouwen moeten tijdens een vlucht van KLM kunnen rekenen op een ‘discriminatievrije’ omgeving. KLM krijgt nu de mogelijkheid om op de uitspraak te reageren en haar handelwijze alsnog aan te passen. Ik hoop dat ze het doen. Wordt vervolgd.