Nieuws van SP in Nederland inzichtelijk

1300 documenten

Vervuilende bedrijven de lusten, wij de lasten. Al 50 jaar strijden wij hiertegen!

SP SP Nederland 02-11-2023 18:11

De kosten voor vervuiling door bedrijven komen steeds weer op het bordje van gewone mensen terecht. Zij de lusten, wij de lasten. Al 50 jaar strijden wij hiertegen!

Zo ook in Krimpen aan den IJssel, bij het vervuilde EMK-terrein. Deze 'afvalverwerker' dumpte jarenlang giftige stoffen in de grond en in het water. Nu mag de overheid, de belastingbetaler, voor de kosten opdraaien.

Vele milieuschandalen legde hij bloot, waaronder EMK. Oud-SP-Kamerlid Remi Poppe was vandaag te zien in EenVandaag.

Toespraak opening Vredessymposium Lilian Marijnissen

SP SP Nederland 01-11-2023 09:40

Hoe moet je gaan slapen met je gezin als je weet dat er volop wordt gebombardeerd en je misschien niet meer wakker wordt? Of één van je kinderen niet meer wakker wordt? Elke dertien minuten sterft er nu in Gaza een kind, volgens Save the Children. Ik denk dat wij allemaal nog geen begin hebben van een idee hoeveel angst je dan voelt.

Wat moet je doen als je weet dat je zoon of dochter is gegijzeld door de terroristen van Hamas en je niet weet hoe het met hem of haar gaat, terwijl je intussen de meest afschuwelijke berichten hoort over wat de gijzelaars wordt aangedaan? Ik denk dat wij allemaal nog geen begin hebben van een idee hoeveel verdriet je dan voelt.

Het leed van de Israëlische ouders wiens kinderen door het beestachtige Hamas zijn vermoord en het leed van de Palestijnse bevolking dat nu genadeloos wordt gebombardeerd is indringend en hartverscheurend. De aantallen slachtoffers zijn zo hoog, dat ze geen namen en geen gezicht meer lijken hebben, maar zijn gereduceerd tot een getal. En elke dag loopt de teller op. Zojuist weer 50 Palestijnse doden bij een Israëlische aanval op een vluchtelingenkamp. U hoort het goed. Op een vluchtelingenkamp. Er wonen in dit vluchtelingenkamp 116.000 Palestijnen op 1,4 vierkante kilometer.

‘Te midden van de wapenen zwijgen de wetten.’ Erasmus was een van de eerste filosofen die zich zo nadrukkelijk tegen de zinloosheid van oorlog uitsprak.

Op 7 oktober pleegden terroristen van Hamas een walgelijke aanslag op Israëlische burgers. Meer dan 1400 mensen zijn daarbij op veelal brute wijze om het leven gebracht. Meer dan 200 mensen worden nog steeds vastgehouden als gijzelaars in Gaza. Niets, het is al vaak en terecht gezegd, rechtvaardigt de wrede aanval van Hamas op onschuldige Israëlische mannen, vrouwen en kinderen. Maar oorlogsmisdaden, hoe gruwelijk ook, rechtvaardigen geen nieuwe oorlogsmisdaden. De afgrijselijke actie van Hamas rechtvaardigt niet dat een volk, de Palestijnen, collectief wordt gestraft, wordt gebombardeerd en afgesloten van voedsel en water.

Het menselijk leed in Gaza is onvoorstelbaar groot. Je ziet de woede hierover toenemen in de samenleving en die woede voel ik ook. Dat dit voor onze ogen plaatsvindt en dat niemand Israël daadwerkelijk een halt toeroept. Sterker nog, dat de regering van Nederland zei ‘onvoorwaardelijk achter Israël’ te staan.

De verwoesting in Gaza is nu al gigantisch. En dit terwijl de bombardementen, die afgelopen weekend alleen maar heviger werden, elk dag doorgaan en Israël inmiddels beelden deelt van grondtroepen in de Gazastrook. Volgens de berichten zijn duizenden Palestijnen in Gaza al gedood door Israëlische bombardementen. Waaronder mogelijk ruim 3000 kinderen. Velen liggen nog onder het puin begraven. In 2021 beschreef VN Secretaris-Generaal Antonio Guterres het leven van kinderen in Gaza als ‘de hel op aarde’. Al jaren is het leven daar uitzichtloos, zeker voor kinderen. Maar nu dreigt deze hel op aarde te veranderen in een massagraf.

Het grootschalig bombarderen van gebieden waarvan je weet dat er veel burgers wonen en dus slachtoffer zullen worden, is een schending van het internationaal humanitair recht. Mensenrechtenorganisaties en deskundigen hebben al uitgesproken dat hier waarschijnlijk sprake is van oorlogsmisdaden. Het collectief straffen van een bevolking door het afsluiten van water, voedsel, brandstof is ook een oorlogsmisdaad. Net zoals het opzettelijk belemmeren van humanitaire hulp.

Afgelopen vrijdag stemde een ruime meerderheid, 120 landen, waaronder België, Frankrijk en Noorwegen vóór een VN-resolutie die opriep tot een onmiddellijk humanitair bestand. Voor het stoppen van de bombardementen zodat eindelijk de hulp aan de mensen in Gaza weer op gang kan komen. Er staan hulporganisaties klaar om te helpen maar zolang de bommen op Gaza vallen is dat onmogelijk.

Maar Nederland onthield zich van stemming! Het land dat de bevordering van het internationale recht in de grondwet heeft staan, het land van het Internationaal Strafhof, het land waar het parlement zetelt in de stad van recht en vrede, wilde niet voor een resolutie stemmen die oproept tot een einde aan de bombardementen en het mogelijk maken van hulp aan het verwoeste Gaza. Het is laf, het is hypocriet en het is een schande. Om je kapot te schamen, Nederlandse regering!

Zowel de oorlogsmisdaden van Hamas als die van Israël in Gaza zouden onderzocht moeten worden door het internationaal Strafhof. Nota bene ook gevestigd in Den Haag! Maar daar horen we Rutte niet over. Nee, onze regering wil zelfs geen oproep tot een humanitair bestand steunen. De dubbele moraal hier is niet alleen stuitend maar holt ook het internationale recht – dat immers in gelijke mate voor iedereen moet gelden – uit. Dat is een hele slechte zaak.

De SP wil dat de Tweede Kamer van verkiezingsreces komt om over de stemonthouding in de VN een spoeddebat te voeren. Het is triest dat een meerderheid van de partijen daar geen steun voor wilde geven. Er moet onmiddellijk een einde komen aan de genadeloze bombardementen van het Israëlische leger die alleen maar een eindeloze cyclus van geweld in stand zal houden. Er moet natuurlijk ook weer eindelijk perspectief komen op duurzame vrede, op een oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict. Juist nu is die oplossing harder nodig dan ooit, en misschien helpt het dat die nu de aandacht van de hele wereld - hoe afschuwelijk ook - weer op dit conflict is gericht.

Om het conflict duurzaam te kunnen oplossen moeten we het uiteraard eerst begrijpen en plaatsen in een context. Een context waarin de Palestijnen al decennia het recht op nationale zelfbeschikking ontzegd wordt, de bezetting in de Palestijnse gebieden en de ook steeds gewelddadigere Israëlische kolonisten met steun van de regering hun illegale nederzettingen op de Westbank uitbreiden.

Volgens internationaal recht is die bezetting illegaal en moet Israël zijn troepen uit alle bezette gebieden terugtrekken. Deze illegale bezetting duurt al sinds 1967. Toen was ik er nog lang niet, mensen. Zo lang is dit al aan de gang, al 56 jaar!

Dat die bezetting illegaal is vindt ook officieel het Westen, ook Nederland, ook Amerika, maar het trieste is dat men er al jaren helemaal niets aan doet om Israël ertoe te bewegen een einde te maken aan de bezetting. Integendeel. Amerika geeft Israël niet alleen onvoorwaardelijke politieke steun maar ook 3 miljard dollar militaire steun per jaar. En nu wil Biden nog veel meer wapens aan Israël leveren. En wie profiteren daarvan? Natuurlijk de wapenindustrie. Op maandag 9 oktober, een dag nadat Israël de oorlog aan Hamas had verklaard, schoten de aandelenkoersen van Amerikaanse wapenfabrikanten enorm omhoog. Wat een zieke wereld.

Een twee-staten oplossing lijkt in deze ellende verder weg dan ooit. En ik begrijp ook dat mensen dat zeggen. Maar het is relevanter dan ooit. Er kan alleen maar vrede komen als de Palestijnen hun recht op nationale zelfbeschikking eindelijk kunnen uitoefenen. En dus moet Israël eindelijk een einde maken aan de bezetting, de nederzettingen ontmantelen en onderhandelingen beginnen over het vormen van een levensvatbare soevereine Palestijnse staat naast Israël. Nederland zou dat proces op weg kunnen helpen door om te beginnen Palestina als staat te erkennen. Door erkenning van Palestina te bepleiten, wordt expliciet bevestigd dat een tweestaten-oplossing de enige kans is op een beëindiging van het conflict en uitzicht biedt op duurzame vrede, gebaseerd op erkenning van beide staten als soeverein land.

Er moet een eind komen aan deze oorlog, aan dit verschrikkelijke bloedbad. De bombardementen moeten stoppen met een duurzaam staakt-het-vuren, de Israëlische gijzelaars moeten direct vrij worden gelaten en de hulp aan de mensen in Gaza moet weer op gang komen. Nederland, de wereld, moet maximale druk op Israël zetten, desnoods via sancties, om zich te houden aan het internationale recht.

Want mijn allergrootste angst is dat wat de Israëlische regering nu doet volstrekt contraproductief zal zijn en dat de buiten proportionele aanvallen op Gaza voor de langere termijn vooral een voedingsbodem zullen zijn voor nóg meer extremisme, nog meer haat. En daarmee nóg meer onveiligheid. Voor de Israëlische bevolking én de rest van de Westerse wereld.

Juist nu moeten we, meer dan ooit, elkaar op zoeken en met elkaar in gesprek blijven. Juist ook in Nederland. Het is vreselijk en een nederlaag voor onze vrije samenleving dat joodse scholen dicht moeten blijven. Dat raakt velen diep.

Daarom deze oproep: Er is geen behoefte aan schreeuwende politici die lijken te proberen van dit onderwerp en het leed van duizenden een verkiezingsthema te willen maken. Want je bent geen Hamas-aanhanger als je opkomt voor de afschuwelijke situatie van de Palestijnen en kritiek hebt op het Israëlische leger en regering veroordeelt. En je zorgen maken over de veiligheid van joodse mensen, het groeiende antisemitisme, betekent niet dat je de daden van de Israëlische regering goedkeurt.

SP'ers, wij komen altijd op tegen onrecht en voor vrede. Er moet onmiddellijk een staakt het vuren komen. Als we dat vandaag afspreken, kunnen de doden van morgen gespaard worden.

Het geweld moet stoppen, en dat zullen wij blijven roepen.

Vandaag hier in De Moed. Hopelijk snel in een debat in de Kamer. En altijd daarbuiten.

Niet in mijn naam.

Kijk terug: Vredessymposium over Israël en Palestina

SP SP Nederland 31-10-2023 12:06

Nu de bommen neervallen op Gaza en een grondoorlog begonnen is, lijkt vrede tussen Israël en de Palestijnen verder weg dan ooit.

Wat is er in de afgelopen weken gebeurd? Welke belangen spelen? Wat zijn de oplossingen voor de korte én de lange termijn? Hoe moet het internationaal recht weer een plek krijgen op het wereldtoneel? En wat betekent dit voor Nederland? Deze en andere vragen bespraken we op het vredessymposium in De Moed in Amersfoort.

Nieuwe SP-successen in oplossen van toeslagenschandaal

SP SP Nederland 31-10-2023 08:10

Het herstel van het toeslagenschandaal door het demissionaire kabinet loopt zó slecht dat het een nieuw schandaal is geworden. Tot grote frustratie van SP-Kamerlid Nicole Temmink was er aan de kant van het kabinet geen enkele beweging om de zaken anders aan te gaan pakken. Vlak voordat de Tweede Kamer met reces ging vorige week heeft Temmink toch nog steun van de Tweede Kamer gekregen voor een paar belangrijke voorstellen.

De deadline voor gedupeerde ouders om zich aan te melden bij de organisatie verantwoordelijk voor het oplossen van het schandaal, de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen, was 31 december 2023. De Tweede Kamer steunt de SP en heeft de deadline geschrapt. ‘Er zijn nog duizenden ouders die zich niet hebben gemeld. En waarom zou je jezelf aan willen melden, als je ziet wat voor bende de Belastingdienst ervan heeft gemaakt? Dankzij een voorstel van de SP wordt die deadline geschrapt, zodat ouders nu meer tijd hebben om zich aan te melden als gedupeerde’, aldus Temmink.

Een ander aangenomen voorstel regelt dat de kinderen van gedupeerde ouders voortaan ook compensatie kunnen krijgen voor hun schulden van DUO. Veel kinderen hebben schulden op zich genomen om hun ouders financieel te ondersteunen, door maximaal te lenen bij DUO tijdens hun studie. Temmink: ‘Zij zitten nu met enorm hoge studieschulden. De staatssecretaris van Toeslagen en Douane, Aukje de Vries, heeft echter aangegeven deze schulden niet te willen compenseren. Daarom hebben wij een voorstel ingediend om ervoor te zorgen dat DUO-schulden van kinderen van gedupeerde ouders niet meer categorisch uitgesloten worden. Deze is ook aangenomen. En terecht, bizar dat jonge mensen nu voor een tweede keer gepakt worden. Eerst pakt de overheid hun jeugd af en nu wilde de overheid hen ook nog eens in de schulden laten zitten.’

Huurders bezetten kantoor woningcorporatie en winnen

SP SP Nederland 27-10-2023 18:50

Vanmiddag bezetten huurders het kantoor van woningcorporatie Mooiland. De directeur die aanvankelijk niet wilde komen kwam uiteindelijk toch, waarna urenlang werd onderhandeld met corporatie Mooiland. Onomkeerbare plannen voor sloop van de gehele buurt zijn van tafel en samen met de huurders worden nieuwe plannen gemaakt, onder leiding van een onafhankelijke persoon.

Huurders komen al lange tijd in actie tegen de sloop van hun huis onder de naam Berghs Verzet en hun buurt in Berghem, gemeente Oss. Maar omdat ze zich niet gehoord voelen, zijn ze overgegaan tot een bezetting van het hoofdkantoor.

SP-leider Marijnissen deed samen met de huurders de onderhandelingen. ‘Dit is een fantastisch resultaat wat zonder de actie van deze huurders vandaag niet behaald zou zijn. Nu kunnen zij een nieuw plan gaan maken voor hun huis en hun buurt. En zo hoort het, samen met mensen, in plaats van over de rug van mensen,’ aldus Marijnissen.

Kamer steunt SP: Nederland moet werken aan wereldwijde miljardairsbelasting

SP SP Nederland 27-10-2023 10:06

Gelukt! Op voorstel van de SP gaat Nederland nu het initiatief nemen om internationaal te werken aan een wereldwijde miljardairsbelasting. SP-Kamerlid Mahir Alkaya: ‘De SP vindt het niet uit te leggen dat er rijen zijn bij de voedselbank en een miljoen mensen in armoede leven terwijl er ook mensen zijn met een vermogen van meer dan een miljard. In Nederland betalen miljardairs minder belasting dan in Frankrijk of de Verenigde Staten. Het is dan ook niet van deze tijd dat 8 personen evenveel rijkdom bezitten als de armste helft van de wereldbevolking. De 2120 rijkste Nederlanders bezitten evenveel vermogen als 10 miljoen Nederlanders. Het is daarom tijd voor een wereldwijde miljardairsbelasting.’

De wereld kent minder dan 3000 miljardairs met een totaal vermogen van bijna 12.300 miljard euro. Het vermogen van de rijkste 1% van de wereld nam de afgelopen 3 jaar toe met maar liefst 2,6 miljard euro per dag. Ook Europa kent bijna 500 miljardairs, met een totaal vermogen van 2.300 miljard euro. Onderzoekers hebben berekend dat een wereldwijde vermogensbelasting van 2% dan jaarlijks ruim 190 miljard euro oplevert.

Het is een politieke keuze en geen natuurwet dat miljardairs in Nederland minder belasting betalen dan werkenden. Nu lopen overheden jaarlijks 427 miljard euro mis door belastingontwijking van bedrijven en rijke personen, en Nederland is hierin de belangrijkste speler. ‘Nederland laat nu miljardairs profiteren ten koste van de samenleving. De SP vindt dat wij voorop moeten lopen in de strijd voor een eerlijke verdeling van rijkdom. Vandaag heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wereldwijde minimumwinstbelasting van 15% voor multinationals waarover 140 landen een akkoord hebben bereikt. Het begin van een definitief einde aan belastingontwijking. De volgende stap is om wereldwijd miljardairs te belasten. Stop met pleisters plakken en belast de miljardairs!’

Meer zekerheid voor spoedeisende zorg in ziekenhuizen

SP SP Nederland 27-10-2023 07:17

Een voorstel van de SP om meer zekerheid te bieden voor de spoedeisende hulp in ziekenhuiszorg werd door een meerderheid van de Tweede Kamer gesteund. De SP diende samen CDA en PvdA een voorstel hiervoor in. Vele acties van inwoners, zorgverleners en gemeenteraden voor het behoud van volwaardige ziekenhuizen heeft ertoe geleid dat meerdere politieke partijen de afbraak van ziekenhuiszorg nu willen stoppen. Volgens SP-kamerlid Jimmy Dijk heeft de inzet en het verzet van al deze mensen tot deze verandering en dit succes geleid.

SP-kamerlid Jimmy Dijk: 'De marktwerking werkt niet. Steeds meer afdelingen van ziekenhuizen werden gesloten omdat bestuurders, verzekeraars en kabinetten de ziekenhuiszorg wilden concentreren en centraliseren. Met ons voorstel wordt de spoedeisende hulp betaalt als een noodzakelijke voorzieningen en niet op basis van aantal behandelingen die er plaatsvinden.'

In Heerlen, Heerenveen, Sneek, Zutphen, Zoetermeer en op vele plekken voeren mensen, met steun van de SP, acties voor het openhouden van (streek)ziekenhuizen. Mensen geven aan dat ze een volwaardig ziekenhuis en zorg dicht in de buurt belangrijk vinden. 'Vandaag is een grote stap gezet in het tegengaan van de afbraak van ziekenhuiszorg in Nederland. Wat de afgelopen jaren afgebroken is, zullen we de komende jaren weer moeten opbouwen. De SP is ervan overtuigd dat dit met alle mensen die in actie zijn gekomen ook gaat lukken', aldus Dijk.

Een torenhoge studierente? Dubbel gepakt!

SP SP Nederland 24-10-2023 05:48

Een hele generatie studenten wordt dubbel gepakt. Eerst met een zogenaamd ‘sociaal’ leenstelsel en nu met een torenhoge rente. ‘Je hoeft geen leenangst te hebben’, zei toenmalig PvdA-minister Jet Bussemaker toen de regering het schuldenstelsel invoerde. Dat bleek gewoon een leugen. Nu moet je opeens duizenden euro’s extra aan studieschuld betalen. En je kunt er niks meer aan doen, want je bent al afgestudeerd.

Vandaag presenteren wij daarom samen met D66 een plan om de studierente voor de schuldengeneratie naar 0% te brengen. Een flinke stap in de goede richting! Dat gaat deze groep tot soms wel tienduizenden euro’s schelen. Donderdag stemt de Tweede Kamer erover.

Die renteverhoging is een dubbele klap voor deze generatie studenten die sowieso al de pech hadden om tijdens dit stelsel te studeren. Maar met alleen de rente op 0% zijn we er wat de SP betreft nog niet. De compensatie moet ook flink omhoog, want 1400 euro is véél te weinig en oneerlijk.

Woensdag komen studenten samen met de LSVb en andere studentenorganisaties in actie. Om 14.00 uur, voor de Tweede Kamer in Den Haag. Ik ben er natuurlijk weer bij om de schuldengeneratie te steunen. Misschien zie ik je daar!

Stop het geweld en erken een Palestijnse staat

SP SP Nederland 23-10-2023 16:55

Na de gruwelijke daden van Hamas zien we dat het Israëlische leger nu een bloedbad in Gaza aanricht. Dit geweld moet zo snel mogelijk stoppen. Er moet gewerkt worden aan een structurele oplossing van het conflict in Israël/Palestina. Erkenning van een onafhankelijke Palestijnse staat hoort daarbij, betogen Lilian Marijnissen en Jasper van Dijk.

De walgelijke aanslagen en moordpartijen van Hamas op onschuldige burgers moeten keihard veroordeeld worden, ze kennen geen enkele rechtvaardiging. De gegijzelde Israëliërs moeten onmiddellijk worden vrijgelaten. We leven enorm mee met hen en hun families.

Inmiddels zien we al twee weken genadeloze bombardementen van het Israëlische leger op Gaza. Het leed van ook hier zoveel onschuldige burgers is hartverscheurend. De Nederlandse regering gaf als reactie op de terreur door Hamas direct ‘onvoorwaardelijke steun’ aan Israël. Die opstelling roept met de dag meer vragen op. Want de inzet van het Israëlische leger is lang niet altijd in lijn met het internationaal recht. Dat stelt bijvoorbeeld dat burgerslachtoffers zoveel mogelijk voorkomen moeten worden. Ook het collectief straffen van een bevolking is niet toegestaan. Twee zaken waar het Israëlische leger zich schuldig aan maakt.

Meer dan twee miljoen inwoners van Gaza lopen groot gevaar om geraakt te worden door bombardementen. We zien dagelijks de beelden van kapotgeschoten woonwijken met veel doden, wanhopige mensen en bange kinderen. Door de blokkade van Gaza wordt slechts mondjesmaat hulp toegelaten. Primaire levensbehoeften als elektriciteit, water en medicijnen komen nauwelijks binnen en dit zorgt voor een humanitair drama.

Cruciaal is dat er nu een duurzaam staakt-het-vuren komt en dat er een eind komt aan het bloedvergieten. Dat de Palestijnen die niets met Hamas te maken hebben, de kans krijgen om in veiligheid te komen. Dat hulpgoederen worden toegelaten. De Nederlandse regering moet zich hier veel duidelijker en steviger voor inzetten.

Er worden nu op grote schaal oorlogsmisdaden gepleegd. Nederland heeft altijd de mond vol van de bestrijding daarvan, Den Haag is niet voor niets de stad van Vrede en Recht. De regering zou dus ook nu –zoals het altijd doet - moeten pleiten voor onafhankelijk onderzoek naar oorlogsmisdaden.

Erkenning

We moeten ook kijken naar een structurele oplossing. Wat ons betreft is dat nu de erkenning van een Palestijnse staat, die automatisch voortvloeit uit een tweestaten-oplossing. Hierbij moeten de grenzen van voor 1967 zoveel mogelijk worden gevolgd, in overeenstemming met internationaal recht. Een Palestijnse staat moet dan een plek krijgen in de Gazastrook, de Westoever en Oost-Jeruzalem. Nederland kan dit doen, aangezien onze Grondwet van ons vraagt om de internationale rechtsorde te bevorderen.

Hoewel dit gevoelsmatig mogelijk verder weg voelt dan ooit, is het waarschijnlijk de meest kansrijke route om vrede dichterbij te brengen en de voedingsbodem voor nog meer terreur te verkleinen. Want zowel de inwoners van Israël als de Palestijnen hebben recht op een veilige leefomgeving zonder geweld.

Een van de hoofdoorzaken van de voortdurende crisis in het Midden-Oosten is de structurele onbalans tussen Israël en Palestina. Beide landen worden door een meerderheid van VN-lidstaten erkend, maar Israël bezet een groot deel van Palestina, maakt zich schuldig aan illegale nederzettingen en is heer en meester over de Palestijnse grenzen. Dat maakt dat het ene land de facto de baas is over het andere land en zorgt voor een structurele onbalans in de regio en een situatie van totale uitzichtloosheid van het Palestijnse volk. Wat helaas zorgt voor vruchtbare grond voor extremisme.

Door erkenning van Palestina te bepleiten, wordt expliciet bevestigd dat een tweestaten-oplossing de enige kans op een beëindiging van het conflict is en uitzicht biedt op duurzame vrede, gebaseerd op erkenning van beide staten als soeverein land. Een erkende Palestijnse staat zou volledige rechtsmacht over zijn grondgebied hebben, in plaats van Israël voortdurend de kans te geven van buitenaf te interveniëren. Voorwaarde voor een eigen staat voor Palestina is wederzijdse erkenning van het bestaansrecht. Israël moet Palestina erkennen, Palestina moet Israël erkennen.

Israël moet worden opgeroepen de volgens de VN illegale bezetting van Palestina te stoppen. De Palestijnse overheid heeft dan de bevoegdheid en de mogelijkheid de rechtsorde te herstellen. Een onafhankelijk Palestina heeft recht op volledige erkenning van nationale soevereiniteit en territoriale integriteit. Om die integriteit binnenlands ook waar te maken, zal Palestina zo spoedig mogelijk vrije parlementsverkiezingen moeten houden.

Maar liefst 138 van de 193 VN-landen zien de Palestijnse gebieden als een staat. Ook in Nederland is eerder door de regering gezegd dat het niet de vraag is óf, maar wanneer het daartoe overgaat. Wat ons betreft is het moment gekomen, daarom doen we dit voorstel dinsdag bij het Tweede Kamer debat over de Europese Top.