Nieuws van SP in Nederland over SP inzichtelijk

1300 documenten

Heel Nederland verdient onze zorgbuurthuizen

SP SP Nederland 21-11-2023 07:34

Een grote meerderheid van de bevolking vindt dat de verzorgingshuizen tijdens het kabinet-Rutte II (VVD/PvdA) nooit gesloten hadden mogen worden. Dit was een historische fout. Alleen mensen die behoorlijk hulpbehoevend zijn en zwaardere zorg nodig hebben, mogen nu nog in een verpleeghuis wonen. De SP kiest voor zorgbuurthuizen als oplossing voor een goede en betaalbare ouderenzorg voor de toekomst. Oud kunnen worden in je eigen buurt, in een kleinschalige woonvorm, met vaste gezichten in de zorg, een inloopfunctie voor buurtbewoners die nog zelfstandig wonen maar wellicht soms eenzaam zijn, zonder onnodige indicaties en bijbehorende bureaucratie en mét zeggenschap voor de zorgmedewerkers.

En bovenal: een initiatief van de buurt zelf. De buurt is een gemeenschap en door jarenlang foute politieke keuzes is deze gemeenschap kapot gemaakt. Buslijnen en wijkagenten verdwenen, buurthuizen moesten sluiten en voorzieningen verdwenen. Een zorgbuurthuis zet de buurt als gemeenschap weer centraal. En geeft mensen zeggenschap.

Dat moeten we niet alleen in de zorg zo doen; dit is onze visie op de hele samenleving. Laat het niet aan de markt of aan de overheid over, maar geef mensen zo veel mogelijk zeggenschap. En organiseer voorzieningen niet veraf, maar zo dichtbij mogelijk. Tijdens het RTL-verkiezingsdebat van zondag 12 november spraken alle aanwezige partijen complimenten uit voor dit SP-initiatief. Maar van complimenten bouw je geen zorgbuurthuizen. Sterker: zorgverzekeraars weigeren mee te werken aan een initiatief als het zorgbuurthuis.

De politiek moet daarom nu kiezen voor investeringen in onze zorg én voor een zorg zonder markt. Zodat we niet alleen in Oss een zorgbuurthuis kunnen bouwen, maar in heel Nederland.

Deze opinie verscheen op 21-11-2023 in het Algemeen Dagblad

Meerderheid Nederlanders wil Zorgbuurthuizen en een kabinet zonder de VVD

SP SP Nederland 20-11-2023 20:06

Uit een vandaag gepubliceerde peiling blijkt dat er brede steun is voor het Zorgbuurthuis van de SP. SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen: ‘Uit de peiling blijkt dat maar liefst 94 procent vindt dat het verzorgingshuis terug moet komen, in de vorm van het Zorgbuurthuis, met zorg dichtbij dus. Deze brede steun laat zien dat het tijd is om te zorgen dat er daadwerkelijk overal in Nederland Zorgbuurthuizen gaan komen. Een stem op de SP is de beste garantie dat dat ook daadwerkelijk gebeurt.’

De peiling laat ook zien dat 92 procent vindt dat de verzorgingshuizen nooit gesloten hadden mogen worden. Marijnissen: ‘Het was het besluit van het kabinet VVD-PvdA om de verzorgingshuizen, ondanks hevig verzet, te sluiten. Een historische fout.’

Maar liefst 59% stelt nu dat het goed zou zijn als er na 22 november een kabinet komt zonder de VVD. SP-lijsttrekker Marijnissen: ‘Timmermans, Omtzigt en Wilders, allemaal zijn ze straks bereid weer met de VVD in een kabinet te stappen. Een grote SP is de beste garantie om dit te voorkomen én dus op een socialer Nederland.’

Uitslag peiling bij peil.nl, in opdracht van de SP (n=6.853 mensen):

De verzorgingshuizen hadden nooit gesloten mogen worden: 92 procent is het daarmee eens.

De verzorgingshuizen moeten terugkomen, in de vorm van het Zorgbuurthuis, kleinschalig en in de buurt: 94 procent is het daarmee eens.

Er mag na de verkiezingen niet bezuinigd worden op de zorg: 86 procent is het daarmee eens.

Het zou goed zijn als in een volgend kabinet de VVD niet meedoet: 59 procent is het daarmee eens.

Overheid laat asbestslachtoffers in de kou staan

SP SP Nederland 20-11-2023 09:52

De ouders en kinderen uit het toeslagenschandaal of de Groningers die getroffen zijn door aardbevingen, het zijn schandalen waar we de afgelopen jaren terecht veel over hebben gehoord. Maar er is een groep mensen die al jaren niet gehoord of goed geholpen worden. En deze groep van duizenden Nederlanders zal op termijn verdwijnen. Niet omdat hun problemen opgelost worden, maar omdat ze een pijnlijke dood sterven. Asbest doodt nog steeds. Het is tijd dat de overheid opstaat om deze mensen beter te helpen door de oprichting van een Nationaal Asbestfonds.

Veel mensen denken dat asbest in ons land geen probleem meer is, omdat het gebruik ervan officieel verboden is sinds 1 juli 1993. Was dat maar waar. Het aantal slachtoffers van asbestkanker is hoger dan ooit, bijna 600 per jaar. De komende decennia zullen er nog 10.000 slachtoffers van asbest te betreuren zijn. Gemiddeld duurt het 40 jaar voordat asbestkanker, mesothelioom, ontstaat na het inademen van asbestvezels. De meeste asbestslachtoffers met mesothelioom overlijden binnen 1 tot 2 jaar nadat de diagnose is vastgesteld. Asbest is nog steeds een sluipmoordenaar.

De overheid en de bedrijven wisten al lange tijd van de gevaren van asbest, maar toch duurde het decennia aan strijd van gewone mensen voordat het asbestverbod er kwam. Het door de SP opgerichte Comité Asbestslachtoffers kwam in 1995 al tot de conclusie dat er een asbestfonds moest komen. Een fonds van waaruit slachtoffers geholpen zouden worden en zonder juridisch gedoe een schadevergoeding moesten krijgen van de overheid en de bedrijven. De toenmalige regering gaf de voorkeur aan een oplossing volgens het gangbare poldermodel. Dat leidde in 2000 tot de oprichting van het Instituut Asbestslachtoffers. Een instituut waar niet de slachtoffers, maar de verzekeraars en werkgevers een dikke stempel op hebben gedrukt.

Inmiddels hebben we bijna 23 jaar ervaring met het Instituut Asbestslachtoffers, het IAS. In die periode hebben we moeten constateren dat de resultaten van het IAS voor de asbestslachtoffers steeds verder teruglopen. Werkgevers en verzekeraars gooien alle mogelijke juridische en niet-juridische argumenten en beweringen in de strijd, waartegen het IAS vaak niet is opgewassen. Procederen tegen de werkgever kan het IAS namelijk niet, het IAS kan alleen ‘adviseren’. Een derde van alle mesothelioomslachtoffers krijgt hierdoor nul op het rekest.

Nog een derde van de slachtoffers wordt naar huis gestuurd omdat de het instituut bijvoorbeeld de vroegere werkgever niet op kan sporen. Om nog niet eens te spreken over de groep mensen die helemaal geen hulp kunnen krijgen van het IAS, omdat zij in hun privésituatie met asbest te maken hebben gekregen en niet op hun werk. Dan blijft tenslotte de groep slachtoffers over die wél schadevergoeding krijgen via bemiddeling. Dat zijn maar 100 van de jaarlijks 600 asbestslachtoffers.

Na 23 jaar kunnen we concluderen dat de hulp voor asbestslachtoffers is mislukt. Het lijkt haast alsof er gewacht wordt op een ‘natuurlijke oplossing van het probleem’, namelijk de dood van de slachtoffers. Dan hoeft er niet of minder betaald te worden en zijn werkgevers ook niet de pineut. Een andere conclusie is er haast niet te trekken na ruim 20 jaar aanmodderen. Dat belooft wat voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal en de Groningers.

De oplossing is daarom alleen te vinden in een wettelijk vastgelegd Nationaal Asbestfonds, dat gefinancierd en uitgevoerd wordt door de overheid, zonder tegenwerking van bedrijven. Met daarbij de mogelijkheid voor de overheid om de uitbetaalde schadevergoedingen te verhalen op de veroorzakers van de schade. De bijna 600 mesothelioomslachtoffers per jaar en de 10.000 asbestkankerslachtoffers die ons land helaas nog te wachten staan, hebben recht op erkenning en genoegdoening zonder een juridische lijdensweg.

Uitbreiding van de EU holt draagvlak uit

SP SP Nederland 17-11-2023 16:30

‘Dit is de beslissende tijd waarin landen keuzes maken aan welke kant ze staan,’ aldus Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen over de toetreding van Oekraïne tot de EU. In plaats van strikt vasthouden aan de toetredingscriteria is nu ‘de roep van de geschiedenis’ de reden dat er meer landen bij de EU moeten komen. Maar uitbreiding is juist contraproductief voor Europese samenwerking.

De Europese Commissie heeft haast en wil zo snel mogelijk nieuwe landen toevoegen aan de EU. Oekraïne, Moldavië, maar ook de westelijke Balkanlanden en Georgië moeten erbij. Als zij allemaal toetreden telt de EU maar liefst 36 lidstaten.

Vooral Oekraïne en Moldavië moeten nu snel toetreden, vindt Von der Leyen. Om misverstanden te voorkomen: de brute inval van Rusland in Oekraïne is onacceptabel en de SP vindt het volkomen terecht dat Oekraïne zich verdedigt en daarbij gesteund wordt door andere landen. Ook Moldavië ervaart een verwerpelijke bemoeienis van Rusland. Maar is dat een reden om deze landen een voorkeursbehandeling te geven door een oogje dicht te knijpen bij de toetredingscriteria?

Oekraïne is nog steeds berucht om corruptie, de macht van oligarchen en de slechte behandeling van minderheden. Het is buitengewoon riskant om deze praktijken naar de EU te importeren. De problemen met zittende leden als Hongarije, Polen en Slowakije zijn al groot genoeg. Last but not least is Oekraïne een land in oorlog. Alleen al om die reden is toetreding nu niet mogelijk.

Daarbij gaat Von der Leyen compleet voorbij aan het gebrek aan draagvlak voor haar werkwijze. Veel mensen zijn voorstander van Europese samenwerking, maar hebben kritiek op de bureaucratie en het gebrek aan democratie. Dat gaat er niet beter op worden als er zo veel landen bij komen.

De bestuurbaarheid was al een probleem met 27 lidstaten; dat wordt alleen maar groter met nieuwe landen erbij. Niet voor niets sprak men enige jaren geleden over uitbreidingsmoeheid. Wie draagvlak wil behouden voor Europese besluitvorming, moet niet steeds nieuwe landen toelaten.

Dan kun je beter kijken naar nieuwe vormen van samenwerking. Naar een Europa van verschillende snelheden. Naar mogelijkheden om lidstaten meer eigen beleid te laten voeren. Dat geeft lucht in plaats van een steeds maar groter wordende eenheidsworst. Kortom, de weg die Von der Leyen bewandelt, is onverantwoord. Oekraïne en Moldavië hoeven geen lid te worden van de EU om toch bondgenoot te zijn. De kans is bovendien groot dat een van de zittende lidstaten een veto uitspreekt. Dan krijg je – net als met Turkije – een jarenlang traject van woede en frustratie omdat de landen een worst werd voorgehouden.

Daar wordt niemand beter van. Stop daarom deze heilloze weg en ga aan de slag met andere vormen van samenwerking.

Dit opiniestuk verscheen op 17-11-2023 in het FD

Lilian Marijnissen & Pieter Omtzigt in debat over bestaanszekerheid en het neoliberalisme

SP SP Nederland 16-11-2023 14:16

Pieter Omtzigt en Lilian Marijnissen gingen onder leiding van journalist Leon Verdonschot in debat. Bij het aanpakken van het toeslagenschandaal trokken de partijen samen op. Waar willen ze samenwerken en waar zitten de verschillen?

Kijk het hieronder terug!

Hulp aan asbestslachtoffers schiet flink tekort

SP SP Nederland 15-11-2023 06:40

In het vandaag uitgebrachte boek ‘Asbest doodt. Nog steeds’ beschrijft oud SP-senator en oprichter van het Comité Asbestslachtoffers Bob Ruers hoe de hulp aan de slachtoffers van asbestkanker flink tekortschiet. Jaarlijks krijgen nog steeds 600 mensen asbestkanker en in de komende jaren zullen er nog 10.000 mensen ziek worden is de vrees. Het Instituut Asbestslachtoffers weet de belangen van slachtoffers maar moeilijk te behartigen, waardoor slechts 1 op de 6 mensen met asbestkanker een schadevergoeding kan krijgen van de bedrijven waar ze asbestkanker hebben opgelopen.

SP-Kamerlid Bart van Kent pleit, in lijn met de conclusies van het boek, voor een Nationaal Asbestfonds: ‘Al tientallen jaren voert de SP samen met mensen strijd tegen asbest en voor een goede behandeling van de slachtoffers van asbestkanker. Jarenlang keken de industrie en de overheid weg, terwijl ze wisten hoe gevaarlijk asbest was. Nu zitten we met de problemen en zullen er nog duizenden mensen overlijden. Helaas worden de slachtoffers nu niet goed geholpen, dus de overheid moet opstaan en een Nationaal Asbestfonds instellen. De asbestslachtoffers verdienen goede hulp, zonder juridische lijdensweg. De kosten moet de overheid gaan verhalen op de industrie die eraan verdiend heeft.'

16.000 mensen zijn al overleden aan de gevolgen van asbestkanker. Bob Ruers, Remi Poppe en het Milieu Alarmteam van de SP hebben ruim voordat het asbestverbod er in 1993 kwam al gepleit voor het stoppen met asbest. Steeds luisterde de overheid beter naar de industrie dan naar de mensen. En ook bij het instellen van het Instituut Asbestslachtoffers werd er gekozen voor het poldermodel, waardoor de industrie een dikke stempel kon drukken op het instituut. Van Kent: ‘Feit is dat er na 23 jaar geen andere conclusie te trekken valt dan dat het instituut Asbestslachtoffers niet goed genoeg werkt. Veel te veel slachtoffers staan nu in de kou. Niemand behalve Bob Ruers en het Comité Asbestslachtoffers kijkt naar hen om en ze zijn er daadwerkelijk doodziek van. Het Nationaal Asbestfonds moet er komen, want de mensen met asbestkanker en de duizenden die het nog gaan krijgen kunnen niet langer wachten.’

Teken de petitie: Staakt-het-vuren!

SP SP Nederland 14-11-2023 22:27

Het geweld in Gaza moet stoppen. Wij accepteren niet dat er steeds meer onschuldige slachtoffers vallen en dat hulp nauwelijks wordt toegelaten. De Nederlandse regering moet zich duidelijk uitspreken: er moet onmiddellijk een staakt-het-vuren komen. Teken de petitie als je deze oproep steunt!

De aanval van Hamas op 7 oktober op onschuldige Israëlische burgers was afschuwelijk en veroordelen wij in de scherpst mogelijke bewoordingen. De gegijzelde burgers moeten direct worden vrijgelaten.

Door de grootschalige bombardementen van het Israëlische leger zijn al meer dan 1 miljoen Palestijnen op de vlucht en al ruim 11.000 gedood, waaronder duizenden kinderen. Dit is in strijd met het internationaal recht. Er is een gigantisch tekort aan water, voedsel en medicijnen. De blokkade van Gaza moet zo snel mogelijk worden opgeheven.

Er worden wapens vanuit Nederland aan Israël geleverd. Bijvoorbeeld onderdelen voor JSF-straaljagers waarmee steden in Gaza worden gebombardeerd. In de Eerste Kamer ligt zelfs een verdrag voor waarmee de militaire samenwerking tussen Israël en Nederland wordt versterkt.

Daarom doen wij de volgende oproep:

Er moet onmiddellijk een staakt-het-vuren komen. Alle inspanningen moeten erop gericht zijn dat de bevolking in Gaza wordt geholpen en de gegijzelde Israëliërs worden vrijgelaten.

Nederland moet direct stoppen met wapenexport richting Israël. Het verdrag waarmee de militaire samenwerking tussen Nederland en het Israëlische leger wordt versterkt moet van tafel.

Onderhandelingen moeten worden gestart om te komen tot een duurzame twee-staten-oplossing waarin de Palestijnse en Israëlische bevolking in veiligheid en vrede kunnen leven.

Rechtsstaat beste in handen bij de SP blijkt uit onderzoek van advocaten

SP SP Nederland 06-11-2023 09:20

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft de verkiezingsprogramma’s van alle partijen naast elkaar gelegd. Als enige partij krijgt de SP enkel een positieve beoordeling als het gaat om voorstellen die de rechtsstaat versterken. Bij andere partijen zijn er ook plannen en ideeën in de verkiezingsprogramma’s die mogelijk risico’s vormen voor de rechtsstaat of die zelfs regelrecht in strijd zijn met de rechtsstaat. SP-Kamerlid en kandidaat Tweede Kamerlid Michiel van Nispen is blij met deze beoordeling door de advocaten: ‘Wij hebben als SP de afgelopen jaren hard gewerkt om de rechtsstaat te beschermen. Bijvoorbeeld door samen op te trekken met de sociaal advocaten voor een betere vergoeding. Door boven tafel te krijgen hoe de ouders en kinderen in het toeslagenschandaal door de staat behandeld werden. En ook onze strijd om je recht halen goedkoper en toegankelijker te maken, onder andere door ons initiatief voor de Huizen van het Recht. Ik ben blij dat de advocaten ook inzien dat de rechtsstaat in goede handen is bij de SP.’

De Nederlandse Orde van Advocaten is de organisatie waar alle advocaten in Nederland lid van zijn. De NOvA stel de beroepsregels vast en zorgt voor het toezicht op de advocatuur en is daarmee de grootste en belangrijkste advocatenorganisatie van ons land.

SP Jongeren lanceren petitie voor 0% studierente

SP SP Nederland 04-11-2023 09:35

Voor een derde keer worden studenten en oud-studenten nu gepakt nu de verlaging van de studierente voorlopig van de baan is. De SP Jongeren starten daarom vandaag een petitie om meer druk te zetten om de studierente wél snel te verlagen. En ze gaan nog een stap verder: de studierente moet naar 0%. SP Jongeren-voorzitter Bastiaan Meijer: ‘De politiek moet de renteverhoging voor de schuldengeneratie terugdraaien. Niet een beetje minder en pas in 2026, maar nu. Geen pleisters plakken, maar 0% rente. En de compensatie moet ook flink omhoog, want 1400 euro is véél te weinig.’

Studenten en oud-studenten wordt het leven een stuk moeilijker gemaakt door de gevolgen van het leenstelsel. Een hypotheek krijgen om een huis te kopen is een stuk moeilijker met een flinke studieschuld. SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen: ‘Het schuldenstelsel heeft als politiek experiment gefaald. Een hele generatie studenten wordt nu geraakt. De politiek moet deze fout rechtzetten en tenminste zorgen dat de rente op studieleningen naar 0% gaat.’

SP presenteert wet om minimumloon flink te verhogen

SP SP Nederland 04-11-2023 09:30

De SP presenteert een wet om het minimumloon flink te verhogen. Met de wet van de SP gaat het minimumloon direct omhoog naar 16 euro en stijgt het daarna door. De gekoppelde uitkeringen stijgen mee.

Te midden van 500 nieuwe SP-leden, die samen het getal 16 uitbeeldden, lanceerde SP-leider Lilian Marijnissen de nieuwe wet. Marijnissen: ‘Het is duidelijk dat een hoger minimumloon keihard nodig is. Honderdduizenden mensen hebben een inkomen dat te laag is om van te kunnen leven. Tijdens deze verkiezingscampagne hebben partijen de mond vol van bestaanszekerheid. Dat is terecht, maar deze wet kan ervoor zorgen dat dit geen loze verkiezingsbelofte wordt. Daarom komen we nu met deze wet zodat partijen ook voor de verkiezingen kleur kunnen bekennen. Laten we niet wachten tot er een nieuw kabinet is, laatste keer duurde dit ruim een jaar. We kunnen dit nu regelen. We roepen andere partijen op om met ons mee te doen.’

Dit wetsvoorstel koppelt het minimumloon aan de hoogte, 60% van het mediane loon van voltijds werkenden. Dat betekent nu een verhoging van het minimumloon naar 16 euro per uur, en dat in de toekomst het minimumloon niet lager dan 60% van het mediane loon van voltijds werkenden kan zakken. Deze verhouding wordt ook aanbevolen door vakbond FNV.

Mensen die werken komen steeds vaker in de problemen omdat de kosten voor het dagelijks leven hoog zijn. ‘Tegelijkertijd zien we dat recordwinsten door grote bedrijven worden gemaakt, vorig jaar was dat maar liefst 391 miljard euro. We moeten dit eerlijker verdelen. Bestaanszekerheid is geen natuurverschijnsel, we moeten ervoor zorgen dat iedereen een leefbaar inkomen heeft,’ aldus Marijnissen. Als het minimumloon stijgt, dan stijgen de gekoppelde uitkeringen mee en worden lonen omhooggeduwd.

Deze wet zal de historische scheefgroei rechtzetten en ervoor zorgen dat miljoenen Nederlanders erop vooruitgaan. De 440.000 banen op het minimumloon gaan er direct op vooruit. Maar ook de groepen net boven het minimumloon kunnen een stijging van hun loon verwachten. In totaal zijn er meer dan 2,1 miljoen banen die minder dan 130% van het minimumloon verdienen en er dus op voor uit zouden gaan. Het helpt daarnaast natuurlijk ook de mensen die van uitkeringen afhankelijk zijn die gekoppeld zijn aan het minimumloon.