Nieuws van Unknown in Nederland inzichtelijk

4 documenten

PvdD pleit voor jonge­ren­stoel in cock­pitoverleg klimaat

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 21-01-2019 00:00

Wereldwijd gaan jongeren de straat op voor ambitieus klimaatbeleid. In het wekelijkse cockpit-overleg van de coalitie, waarin de klimaatplannen besproken werden, was de stem van de jongeren echter afwezig. De Partij voor de Dieren stelt daarom voor om permanente stoelen toe te voegen aan de cockpit, waar vertegenwoordigers van jongerenorganisaties plaats op mogen nemen. Tweede Kamerlid Lammert van Raan zal in het eerstvolgende debat over het Klimaatakkoord, woensdag 30 januari, pleiten voor zo'n jongerenstoel in de cockpit: “De klimaatstakers vragen zich terecht af wat voor zin het heeft om naar school te gaan als volwassenen hun toekomst blijven verpesten. De zorgen van de jeugd zijn buiten luid en duidelijk te horen maar dringen nog onvoldoende door tot het kabinet. Tijd om die stem een permanente stoel aan tafel te geven.” Greta Geïnspireerd door de schoolstakingen voor het klimaat van de 16-jarige Zweedse Greta Thunberg organiseerde PINK!, de PvdD-jongerenorganisatie, het afgelopen jaar al diverse klimaatstakingen in het land. In België gingen vorige week ruim 12.000 jongeren de straat op om te ‘brossen voor de bossen’. En in Nederland wordt op 7 februari een grote klimaatstaking door jongeren verwacht. Van Raan: "Zet deze klimaatstakers niet langer weg als spijbelaars, zoals het Kabinet doet en deed. Ga liever eens luisteren!"

Partij voor de Dieren kritisch op tandeloos klimaat­beleid

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren D66 CDA PvdA GroenLinks VVD Nederland 21-12-2018 00:00

De Partij voor de Dieren heeft geen steun kunnen verlenen aan een Klimaatwet die te lage doelen stelt en te weinig garanties biedt op het halen daarvan. “De wet is niet voldoende om op koers te blijven voor maximaal 1,5 graden opwarming van de aarde”, licht Kamerlid Lammert van Raan toe. “We hebben 17 voorstellen gedaan om de tandeloze wet te repareren, maar die zijn allemaal verworpen. Niet alleen door de regeringspartijen, maar ook door PvdA, SP en zelfs GroenLinks. Pijnlijk. Het zichzelf feliciterende politieke midden bewaart klaarblijkelijk liever de onderlinge goede vrede dan dat men kiest voor de echte maatregelen die keihard nodig zijn.” De Partij voor de Dieren heeft grote verschillen zien ontstaan tussen het oorspronkelijke wetsvoorstel en het uiteindelijke resultaat. Van Raan: “De zoektocht naar politiek draagvlak heeft op diverse plaatsen voor verzwakkingen van de wet gezorgd. Met onze 17 aanvullingen en verbeteringen , in lijn met het alarmerende rapport van het VN-Klimaatpanel IPCC en met het Urgenda-vonnis, hadden we een échte historisch Klimaatwet kunnen hebben, die het 1,5-gradenscenario wel mogelijk maakt.” Eén van de verbeteringen die de PvdD voorstelde betrof de invoering van een emissiebudget, oftewel de maximale hoeveelheid CO2 die Nederland mag uitstoten om aan de 1,5-graaddoelstelling te voldoen. Het emissiebudget is een belangrijk en door wetenschappers geadviseerd instrument om grip te houden op de doelen en uitstelgedrag uit te sluiten. Ook pleitte de PvdD onder meer voor 100 procent vermindering van broeikasgassen in 2040, 45 procent hernieuwbare energie in 2030 (100 procent in 2050), 40 procent minder energieverbruik in 2030, het toevoegen van het begrip Brede Welvaart, het schrappen van het vrijblijvende karakter van de tussendoelen en het schrappen van biomassa als duurzame energiebron. De fossiele industrie en de vee-industrie moeten uitgesloten worden als relevante gesprekspartner. En er moet een onafhankelijke klimaatcommissie komen, zoals ook in eerdere versies van de Klimaatwet stond vermeld. Het idee voor een Klimaatwet ontstond in 2015 vlak voordat het historische Parijsakkoord werd getekend en kort nadat Urgenda voor het eerst de Klimaatzaak won en er door de rechter stevige woorden werden gesproken over het klimaatbeleid van de Staat. Marianne Thieme en Jesse Klaver (GroenLinks) riepen met een gezamenlijke motie de regering op om te komen met een effectieve Klimaatwet. De motie haalde het niet en drie maanden later kondigden GroenLinks en PvdA alsnog een gezamenlijke initiatiefwet aan. Inmiddels doen vijf andere partijen mee: SP, D66, VVD, CU en CDA. Van Raan: “Met name CDA en VVD de hebben de oorspronkelijke Klimaatwet weten uit te kleden tot een zwakke intentieverklaring.” Klimaatakkoord Een dag na de stemming in de Tweede Kamer over de Klimaatwet, werd het Klimaatakkoord onder leiding van Ed Nijpels gepresenteerd. Ook hier was voor de Partij voor de Dieren de uitkomst uiterst teleurstellend. Van Raan: “De gelijkenissen tussen Klimaatakkoord en Klimaatwet dringen zich op. In beide gevallen werden door de fossiele onderhandelaars alle tanden uit het eindresultaat getrokken die nodig zijn om het klimaatprobleem aan te pakken. Sterk vervuilende sectoren zoals de luchtvaart, landbouw en industrie worden nog steeds de hand boven het hoofd gehouden.” Ook milieuorganisaties, die maandenlang aan de klimaattafels hebben mee-onderhandeld, hebben hier grote bezwaren tegen en hebben aangekondigd hun handtekening niet te zetten onder het akkoord. Bij de presentatie afgelopen vrijdag hielden zij een uitfluit-protest voor het gebouw van de Tweede Kamer waar Lammert van Raan zich namens de Partij voor de Dieren bij aansloot. “De Partij voor de Dieren zal blijven vechten voor daadkrachtige maatregelen die hard nodig zijn, samen met iedereen die de temperatuurstijging van de aarde ook tot maximaal 1,5 graad wil beperken.” Lees hier de bijdragen van Van Raan aan het debat over de Klimaatwet: - eerste termijn (inclusief links naar 17 amendementen) - tweede termijn

Verboden open­lucht­voor­stelling Dominion wijkt uit naar Haagse Campus

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 20-12-2018 00:00

De Partij voor de Dieren en haar Australische zusterpartij Animal Justice Party hebben op de Haagse universiteitscampus de baanbrekende documentaire Dominion vertoond. Samen met waarnemend fractievoorzitter Esther Ouwehand leidde producer Tamasin Ramsay de film in. Na afloop gingen beiden langdurig in gesprek met de zaal. De Australische documentaire roept de kijker op tot een fundamenteel andere omgang met dieren. De vertoning vond niet meer op een groot scherm op het Plein voor het gebouw van de Tweede Kamer plaats, zoals Partij voor de Dieren van plan was. Burgemeester Pauline Krikke vond de beelden van Dominion "te schokkend" voor het winkelend publiek. Het evenement werd daarom verplaatst naar de universiteitscampus. Burgemeester Krikke wilde ondanks haar verbod Tamasin Ramsay graag ontmoeten en bracht vlak voor aanvang van de film een bezoek aan de Haagse campus. Dominion is een aangrijpende Australische documentaire over het lot van dieren in onze moderne samenleving. Door gebruik van drones en (verborgen) HR-camera's toont Dominion de schokkende werkelijkheid van de macht die mensen over de dieren uitoefenen. De film vraagt aandacht voor de grootschalige uitbuiting, dierenmishandeling en routineuze exploitatie die bewust verborgen wordt gehouden voor het publiek. Vorige week vertoonden de zusterpartijen de film in Beiroet en Sarajevo. Wegens overweldigende belangstelling moest in Beiroet zelfs een extra avond geregeld worden. De prijswinnende documentaire opent wereldwijd het debat over de vraag in hoeverre het ethisch verantwoord is om dieren te gebruiken voor voedsel, kleding, dierproeven of vermaak. Ramsay benadrukte in haar inleiding dat veel mensen het vanwege de heftige beelden zwaar vinden om de film te bekijken, maar dat we niet mogen wegkijken van wat het leed dat dieren wordt aangedaan. Na afloop van de indringende twee uur durende film volgde een staande ovatie. Ouwehand en Ramsay gingen vervolgens uitgebreid in op vragen uit het publiek. Een protestantse dominee was blij met de inspiratie voor haar zondagspreek, zodat ook onder christenen meer aandacht komt voor het immense lijden van de dieren in de vee-industrie. Ook groeide de bewustwording bij het deel van de zaal dat nog niet goed ingevoerd was over praktijken in de vee-industrie. Zo was het nog niet bij iedereen bekend dat ook voor melk en eieren dieren in enorme aantallen gedood worden en dat dieren uit de bio-industrie en de biologische veesector in dezelfde slachthuizen gedood worden. Esther Ouwehand: “ik ben heel blij dat we aan de vooravond van Kerst deze documentaire hebben kunnen laten zien, die belangrijke vragen stelt over de keuzes die de mens kan maken uit mededogen. Wereldwijd groeit het besef dat onze omgang met dieren aan radicale herziening toe is. De opkomst en groei van de internationale politieke beweging voor de rechten van dieren is daar een duidelijk signaal van.”

Speech Greta Thunberg in 16 sets Kamer­vragen voor­gelegd aan voltallige regering

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 18-12-2018 00:00

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft de speech die de 15-jarige klimaatactiviste Greta Thunberg op de VN Klimaattop gaf in 16 sets Kamervragen voorgelegd aan de voltallige Nederlandse regering. "Zo moeten alle ministers haar indrukwekkende betoog beluisteren én er officieel op reageren", licht waarnemend fractievoorzitter Esther Ouwehand toe. Greta Thunberg is een Zweedse klimaatactiviste die dit jaar wereldwijd bekend werd toen ze besloot elke vrijdag een schoolstaking te houden en buiten het Zweeds parlement met een protestbord aandacht te vragen voor klimaatverandering. Haar actie kreeg navolging in de hele wereld. Ook in Nederland hielden jongeren, op initiatief van de PvdD-jongerenorganisatie PINK , wekelijks schoolstakingen. Bij een van die stakingen voor het klimaat in Den Haag kwam Greta Thunberg langs om de actie te ondersteunen. Esther Ouwehand nam haar toen mee naar de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Ouwehand: "We zetten haar achter het spreekgestoelte, omdat wij vinden dat ze iets heel belangrijks te zeggen heeft. Maar het was op een vrijdag en dus waren er geen andere Kamerleden of ministers om naar haar te luisteren." Weken later, tijdens de Klimaattop van de Verenigde Naties in Katowice (Polen) gaf Greta een toespraak die alle aanwezigen stil kreeg en wereldwijd 'viral' ging. "Een speech die alle politiek verantwoordelijken voor de toestand van onze aarde zouden moeten horen", vindt Ouwehand. "Daarom hebben wij haar betoog in 16 sets Kamervragen voorgelegd aan alle ministers, zodat ze wel moéten luisteren. Én moeten reageren. We hopen dat andere parlementen ons voorbeeld zullen volgen, zodat alle regeringen wereldwijd gedwongen worden om naar deze geweldige 15-jarige klimaatactivist te luisteren." Lees hier de vragen aan de minister-president: https://www.partijvoordedieren.nl/…/vragen-ouwehand-aan-de-… En hier het overzicht van alle Kamervragen: https://www.partijvoordedieren.nl/archief/vragen