Nieuws van Unknown in Nederland inzichtelijk

152 documenten

Partij voor de Dieren blokkeert snelle bouw data­center Facebook

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 21-12-2021 00:00

De Eerste Kamer heeft een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen waardoor de verkoop van landbouwgrond in Zeewolde aan Facebook voor een megadatacenter moeilijker wordt. Het kabinet moet de verkoopplannen opschorten tot er een nieuwe kabinetsvisie voor datacenters is en het parlement daarover beoordeeld heeft. Het voorstel van de Partij voor de Dieren kreeg brede steun van alle oppositiepartijen in de Eerste Kamer, alleen de coalitiepartijen (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) stemden tegen. De vestiging is volgens de Eerste Kamer in strijd met het algemeen belang en met wat in het coalitieakkoord is opgenomen over datacenters en een goede ruimtelijke inrichting. Bij eerdere goedkeuring van het nieuwe bestemmingsplan in de gemeente Zeewolde dreigde het project in een stroomversnelling te komen, maar dat is nu onderbroken door deze blokkade vanuit de Eerste Kamer. Dat brengt de besluitvorming over deze vestiging en die van 21 andere datacenters terug op de landelijke politieke agenda en parlementaire besluitvorming daarover. De Partij voor de Dieren diende vorige week in de Tweede Kamer een soortgelijk voorstel in, maar kreeg onvoldoende steun. Ook toen stemden alle coalitiepartijen tegen. Fractievoorzitter Esther Ouwehand: "Facebook wil een gigadatacenter bouwen op een van de meest vruchtbare landbouwgronden van Nederland. De Tweede Kamer had dit kunnen voorkomen als de coalitiepartijen hun eigen akkoord zouden volgen waarin zij beloven kritischer te zijn op datacenters."

Wilde bijen in verdrukking door honing­cowboys

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 25-11-2021 00:00

Er moet snel beleid komen voor het plaatsen van honingbijkasten in de buurt van natuurgebieden, vindt de Partij voor de Dieren. “Omdat er geen regels zijn en geen registratieplicht is, kon er een wildgroei aan bijenkasten ontstaan. Daardoor komt de beschermde wilde bij nog meer in de verdrukking”, zegt PvdD-kamerlid Leonie Vestering, die er Kamervragen over heeft gesteld. Uit onderzoek blijkt dat zelfs bij een kleine hoeveelheid honingbijkasten de wilde bijen al worden verdrongen door honingbijen. Vestering: “Deze zomer zag ik het met mijn eigen ogen tijdens een fietstocht door de Biesbosch. Aan de rand van het natuurgebied staan op diverse plekken wel honderden honingbijkasten, in totaal ruim 2000. Het gebied is voor imkers interessant vanwege de exotische reuzenbalsemien daar volop bloeit, een aantrekkelijk bloem voor bijen. Maar door de miljoenen honingbijen delven de wilde bijen en andere natuurlijke bestuivers nu het onderspit. Zij kunnen deze voedselconcurrent er echt niet bij hebben.” Door de biodiversiteitscrisis gaat het slecht met insecten in Nederland en dus ook met de wilde bijen. Volgens de laatste telling in 2018 was 55 procent van onze bijsoorten bedreigd of zelfs helemaal verdwenen uit Nederland. Daarom heeft de overheid een Nationale Bijenstrategie opgesteld om in 2030 weer stabiele populaties van bijen en andere bestuivers te hebben. “Zo’n bijenstrategie heeft geen zin als tegelijk de honingcowboys vrij spel krijgen. De natuurminister moet met spoed nationaal beleid maken om de wildgroei aan bijenkasten in te perken, zoals het instellen van een ruime bufferzone rondom natuurgebieden en een landelijk kastenregistratiesysteem”, stelt Vestering voor. Wilde bijen en andere natuurlijke bestuivers zijn van groot belang voor natuurgebieden. In de Biesbosch komen bijvoorbeeld 13 soorten wilde bijen voor die op de Rode Lijst staan, waaronder de ernstig bedreigde zandhommel en de zeldzame knautiabij.

Esther Ouwehand geeft inspi­re­rende speech op 33e PvdD-congres

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 23-11-2021 00:00

Op zondag 21 november vond het 33 e congres plaats van de Partij voor de Dieren, het congres werd online georganiseerd. Het basisverkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen werd gepresenteerd en inclusief de aangenomen amendementen door de leden vastgesteld. De kandidatenlijsten voor de 30 gemeenten waar de PvdD zal deelnemen aan de verkiezingen op 16 maart 2022 werden aan de leden voorgelegd en vastgesteld. De begroting en de vooruitblik voor volgend jaar werden op het congres gepresenteerd. Esther Ouwehand sloot het congres traditiegetrouw af met een inspirerende speech. Kijk of lees de speech hier terug. Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken Lieve mensen, lieve leden van de Partij voor de Dieren, Laatst werd ik geïnterviewd en die journalist vroeg aan mij: ‘Maar zijn jullie niet eigenlijk gewoon een clubje wereldverbeteraars?’ Ik vond dat een grappige vraag. Het suggereerde dat het iets raars is, iets suffigs, de wereld willen verbeteren. Maar ik dacht: laten we even nadenken over het tegenovergestelde: wie wil de wereld nou versléchteren? Dat is pas raar! Grappig genoeg had de interviewer ’t wel bij ‘t rechte eind: het gaat de Partij voor de Dieren om de hele wereld. Als we in Groningen de norm omkeren, zodat er voortaan standaard vegetarisch wordt geserveerd –wie vlees wil moet daar even om vragen – dan beschermen we daarmee ook de regenwouden van de Amazone. We hebben een planeetbreed-programma – en daar zijn we uniek in. Onze missie is niets minder dan het beschermen en koesteren van het belangrijkste dat we hebben: een leefbare Aarde voor ál zijn bewoners – mens én dier. En dat is harder nodig dan ooit. Het klimaatpanel van de Verenigde Naties bevestigde in haar laatste rapport wat we om ons heen zien gebeuren: de klimaatcrisis trekt zich niets aan van wensdenken, dat het zo’n vaart wel niet zal lopen, van bezweringen van onwillige politieke leiders dat we de problemen in 2050 wel zullen oplossen. Hittegolven in Siberië, bosbranden in Australië, droogte en overstromingen in ons eigen land – de gevolgen van klimaatverandering zijn er al. We verliezen plant- en diersoorten in een angstaanjagend tempo en we leven middenin een pandemie die het rechtstreekse gevolg is van de manier waarop de mens denkt om te kunnen gaan met dieren. Dus ja: réken maar dat wij die wereld willen verbeteren! Het is de grootste uitdaging waar onze generatie voor staat: de Aarde leefbaar houden voor toekomstige generaties. Wij zijn ervan overtuigd dat het kan – maar niet met dezelfde manier van denken die deze problemen heeft veroorzaakt. Er is een radicale koerswijziging nodig, een systeemverandering om te zorgen dat we onze economie en de manier waarop we onze samenleving inrichten brengen binnen de draagkracht van de Aarde. We zullen afscheid moeten nemen van het hardnekkige misverstand dat de mens buiten de natuur staat, erboven zelfs, als een soort alleenheerser – terwijl we volledig afhankelijk zijn van de ecosystemen waar we geen heerser, maar onderdeel van zijn. De natuur kan prima zonder mensen. Het is de mens die niet zonder de natuur kan. En daarom kiest de Partij voor de Dieren een volstrekt ander uitgangspunt dan alle andere partijen. De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de westerse mens en z’n geld centraal stelt, maar de belangen van de kwetsbaarsten: dieren, natuur en milieu. We hebben een radicaal andere visie: ecocentraal in plaats van egocentraal. Omdat daarmee óók de meest wezenlijke belangen van de mens worden gediend. Onze gezondheid, een goede toekomst voor onze kinderen, een leven in harmonie met de soorten om ons heen en met wie we verbonden zijn. Vandaag precies 15 jaar geleden , stonden we letterlijk aan de vooravond van onze doorbraak. Op 22 november 2006 werd voor het eerst ter wereld een Partij voor de Dieren gekozen in een nationaal parlement. We schreven geschiedenis, lieve partijgenoten. We waren wereldnieuws. Inmiddels hebben we 19 zusterpartijen over de hele wereld. Vanaf het moment van onze oprichting wisten we: 9 van de 10 mensen zullen niets zien in een Partij voor de Dieren. Maar we wisten ook: steeds meer mensen willen niet langer 9 van de 10 zijn – en die mensen snakken naar verandering. Velen hielden het niet voor mogelijk dat we verkozen zouden worden, en toen dat toch gebeurde, dacht men dat we een eendagsvlieg zouden zijn. Niets bleek minder waar. Morgen vieren we ons jubileum, vijftien jaar in de Kamer, en sindsdien is onze prachtige partij bezig aan een stille opmars. Begonnen we met 2 zetels in het parlement, inmiddels tellen we meer dan 80 volksvertegenwoordigers – in de Senaat, in de provincies, in gemeenten en waterschapppen - én een van de weinige Nederlandse zetels in het Europees Parlement. En dan gaan we ook nog eens verdubbelen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart, waar we zojuist het prachtige verkiezingsprogramma voor hebben vastgesteld. Vol groene plannen, vol duurzaamheid, mededogen en gelijkwaardigheid. Voor een fijnere plek om te leven voor mens en dier, nu ook in Amersfoort, Zutphen, Tilburg, Eindhoven, Den Bosch en heel veel andere gemeenten, maar liefst 30 in totaal! Lieve mensen, het bewustzijn groeit dat de belangen van dieren, natuur en milieu zijn verknoopt met ons eigen lot. De Partij voor de Dieren was, is en blijft de partij van de voorhoede van de duurzame revolutie die we samen met dappere burgers mogelijk kunnen maken. We lopen voor de troepen uit, en: die voorhoede groeit! In de laatste peilingen noteerden we voor het eerst in onze geschiedenis dubbele cijfers, maar liefst 10 zetels, en uit onderzoek blijkt ook dat we de partij zijn waar de kiezers zich het meest thuis voelen en blijven. 81% van onze kiezers is nog steeds van de partij en daarmee prijken we bovenaan de ranglijst van partijen waar kiezers géén spijt hebben van hun stem! In 1 jaar tijd zijn we virtueel verdubbeld. Als die trend doorzet zijn we over een paar maanden virtueel de grootste progressieve oppositiepartij. Dat kunnen we op 16 maart mooi verzilveren! We oogsten grote waardering dat we vasthouden aan onze idealen, dat we niet meebuigen met het riet maar de moed hebben om tegen de stroom op te roeien. Dat wij níet bereid zijn het leugenachtige gedrag van Rutte zomaar even door de vingers zien in de hang naar het pluche. Ons land heeft een regering nodig waar burgers vertrouwen in kunnen hebben. Dat kan niet met dezelfde partijen en dezelfde politici die het vertrouwen ernstig hebben beschaamd - en die de rechtsstaat nog steeds aan hun laars lappen. Het gemak waarmee Rutte III over het toeslagenschandaal heenstapt en doodleuk een kabinet Rutte IV wil vormen vraagt niets anders dan stevige oppositie. En dat geldt ook voor het negeren van de klimaat- en biodiversiteitscrisis, waar zelfs de rechter aan te pas moest komen maar die nog steeds niet zijn omgezet in de actie, actie, actie waar Rutte op de klimaattop in Glasgow nog toe opriep. De bekendste klimaatactivist ter wereld – Greta Thunberg – voorspelde het al: de huidige wereldleiders zijn goed in mooie woorden, maar veel minder in daadkracht. Rutte lijkt daar het toonbeeld van. Blah blah voor de bühne. Op diezelfde klimaattop, zei dezelfde Rutte, achter de schermen tijdens een etentje met jongeren met zoveel woorden: het klimaatbeleid kan niet ambitieuzer dan het nu is, anders gaan mensen op partijen stemmen die nog erger zijn dan de VVD. Hij wist niet hoe hij het uit moest leggen aan mensen dat we een fijnere wereld krijgen als we plantaardiger gaan eten en de luchtvaart gaan aanpakken. Beste Mark, als je dat niet uit kunt leggen mag je me best bellen. We helpen graag ;-) Het is een verschijnsel dat we zien bij meer VVD-politici: niet weten hoe het moet. De staatssecretaris van klimaat, Dilan Yesilguz, zegt steeds: ik voel er weinig voor de klimaatdoelen te verhogen als ik niet weet hoe ik die doelen moet gaan halen. Beste Dilan, Urgenda heeft een heel plan uitgewerkt dat je zó kunt overnemen. En als de Partij voor de Dieren nog een gratis tip mag geven: verander het voedselsysteem. Ook in de laatste klimaatrapporten is weer benadrukt dat als we stoppen met de bioindustrie, we zoveel methaan reduceren dat er ruimte komt om de rest van het klimaatbeleid vorm te geven. We sparen het regenwoud, er komt landbouwgrond vrij dat we terug kunnen geven aan de natuur, we voorkomen nieuwe pandemieën en we maken een einde aan onnodig dierenleed. Win-win-win. Dat lijkt ons een schot voor open doel voor iemand die Olympisch kampioen klimaat wil worden! Toch horen we nog altijd niets dan excuses. Als een plaat die blijft hangen: het moet haalbaar en betaalbaar! Terwijl iedereen allang doorheeft dat níet in actie komen voor klimaat veel meer geld gaat kosten dan nu de omslag maken. Volgens een zeer voorzichtige schatting van The Guardian kost het wereldwijd 25000 miljard euro extra als we de aarde laten opwarmen tot 2 graden, in plaats van de beloofde 1,5 graad. Tel uit je winst. Ik snap wel dat de partijen die Rutte drie vormen nu toch echt wel haast maken om tot Rutte vier te komen. Want binnenkort, mensen, is het echt afgelopen met al die flauwekul. De kiezer is klaar met de politiek van het kortetermijndenken, en alles op de lange baan schuiven. In een essay in de Groene Amsterdammer wordt deze week het land van Rutte (en zijn voorgangers) geanalyseerd. De conclusie is dat de politiek die zich blindstaart op gevolgen, en die oorzaken hardnekkig negeert, de politiek van het technocratische management, niet alleen verwoestende gevolgen heeft gehad, maar gelukkig ook zijn langste tijd gehad heeft. Opiniepeiler Peter Kanne van I&O Research kwam op basis van zijn analyses onlangs tot de conclusie dat de kiezer snakt naar dappere besluiten – en meer dan genoeg heeft van laffe politiek. En vrijdag bleek uit weer een andere peiling van I&O dat er zeer ruim draagvlak is voor méér klimaatbeleid. Oók de kiezers van CDA en VVD vragen daarom. Rutte en Hoekstra, zelfs jullie eigen kiezers zijn klaar met het tegenstinken. Je zou moedeloos kunnen worden van zoveel onwilligheid, maar de Partij voor de Dieren werkt gestaag door aan jouw en onze idealen. Toen de Raad van State onlangs concludeerde dat de Klimaatwet van dit kabinet volstrekt niet voldoet om de crisis te keren, en ‘snel en substantieel’ veranderd zou moeten worden, zeiden wij: dat schikt! Wij hebben die betere klimaatwet, de wet die wél regelt wat nodig is en een dag later lag hij op het bureau van de Raad van State. De klimaatwet 1.5 – alles op alles om onder de anderhalve graad te blijven, zoals we in Parijs hebben beloofd. Het kabinet mag ‘m zo van ons overnemen –we hebben het voorwerk met liefde gedaan! Eerder dit jaar hebben we de Wet dieren ingrijpend veranderd, om te zorgen dat de 20 jaar oude politieke belofte eindelijk wettelijk is verankerd: dieren in de veehouderij moeten kunnen leven naar hun aard. Het systeem moet worden aangepast aan de dieren, in plaats van de dieren aan het systeem. Een ware doorbraak die laat zien dat de boel aan het kantelen is, eindelijk! En eenzelfde kentering werd veroorzaakt door Anja Hazekamp, onze vrouw in Brussel die met haar ene zetel voor het eerst in de geschiedenis niet alleen de oerconservatieve landbouwcommissie , maar ook de meerderheid van het Europees Parlement achter haar initiatief kreeg om de wissels te verzetten in het landbouwsysteem. Hoopgevende tekenen van verandering, die we overal kunnen zien. Samen met burgers, die massaal de straat op gingen bij een historische klimaatmars. Ik vond het geweldig om zoveel bekende gezichten te zien met Partij voor de Dieren-jasjes aan, met talloze actieborden en een fantastische percussieband. We waren luid en duidelijk aanwezig! Lieve mensen, we leven onmiskenbaar in een kanteltijd. We staan aan de vooravond van grote veranderingen, een koerswijziging naar een fundamenteel andere manier waarop de mens omgaat met dieren en de natuur, in het belang van ons allemaal. Samen kunnen we ervoor zorgen dat die omslag er komt, als we elkaar vasthouden en in actie komen. Ik ben daar zeer hoopvol over. De Amerikaanse professor Erica Chenoweth deed onderzoek naar vreedzame veranderingsprocessen wereldwijd, en zij concludeert wat velen voor ons al hebben bewezen: een kleine voorhoede van betrokken burgers kan de wereld veranderen. Het is het enige dat ooit voor echte veranderingen heeft gezorgd, en ik ben er zeer trots op om samen met jullie die diervriendelijke, groeiende voorhoede te vormen. De vreedzame, groene revolutie is aanstaande! Dank jullie wel. En hou vast aan je idealen!

Prio­riteer het belang van het dier

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 19-11-2021 00:00

Stop met kleine aanpassingen van het huidige systeem en stel het perspectief van het dier centraal. Stop met het wachten tot de sector met verbeteringen komt en neem zelf de regie om versneld de transitie in te zetten naar een dierwaardige veehouderij. Dit adviseerde de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) gisteren aan het kabinet.[1] De RDA benadrukt hiermee de noodzaak om snel de aangenomen Wet dieren van de Partij voor de Dieren uit te voeren. De RDA stelt dat het Nederlandse veehouderijbeleid hardnekkige en nieuwe welzijnsproblemen kent zoals lichamelijke ingrepen, krappe hokken en morbiditeit en sterfte van jonge dieren. De gangbare veehouderij is in de eerste plaats gericht op de productie van zo goedkoop mogelijk vlees, zuivel en eieren. Dit gaat ten koste van dierenwelzijn.[2] Toen in 2019 bekend werd dat in de kabinetsplannen voor kringlooplandbouw ook geen nadruk ligt op het welzijn van dieren, riep de Partij voor de Dieren de landbouwminister op om in de verdere uitwerking van deze plannen concrete voorwaarden te stellen aan dierenwelzijn. Hierbij moeten het perspectief van het dier en het soorteigen gedrag leidend zijn. De Tweede Kamer steunde deze oproep . PvdD-Kamerlid Leonie Vestering: “Een radicale omslag is nodig. Kleine aanpassingen aan het bestaande systeem zijn onvoldoende. De huidige huisvestingssystemen ontnemen dieren permanent de mogelijkheid om natuurlijk gedrag te vertonen. Eenden moeten kunnen zwemmen, konijnen moeten kunnen graven en kippen moeten kunnen stofbaden. Het kabinet moet nu snel komen met een plan om dit mogelijk te maken, om daarmee ook te voldoen aan de gewijzigde Wet dieren.” De RDA is een onafhankelijke raad van deskundigen. De landbouwminister heeft de RDA advies gevraagd over de randvoorwaarden voor een dierwaardige veehouderij. De RDA komt met zes leidende principes voor een nieuw beleid en roept het kabinet op hier een sterke regiefunctie in te nemen. [1] rda.nl/nieuws/nieuws/2021/11/18/zes-leidende-principes-voor-een-dierwaardige-veehouderij [2] rda.nl/publicaties/zienswijzen/2021/11/18/zienswijze-dierwaardige-veehouderij

‘Kom nu met een vuur­werk­verbod’

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 11-11-2021 00:00

Partij voor de Dieren en GroenLinks willen net als vorig jaar ook bij deze jaarwisseling een vuurwerkverbod. De partijen doen deze oproep aan het demissionaire kabinet om extra druk op overbelaste handhavers en zorgpersoneel te vermijden. De cijfers van afgelopen jaarwisseling bewijzen dat het tijdelijke vuurwerkverbod nut heeft gehad. In vergelijking met voorgaande jaren waren er vorig jaar 70 procent minder vuurwerkslachtoffers, ontving de politie bijna 25 procent minder geweldsmeldingen en hoefde de brandweer 10 procent minder uit te rukken.[1] Dezelfde argumenten voor het vuurwerkverbod van vorig jaar gelden nog steeds. De druk op het zorgpersoneel is wederom hoog. En ook handhavers en hulpverleners werken al maanden boven hun macht. In plaats van zelf met een verbod te komen, heeft het kabinet eerst advies gevraagd aan het Outbreak Management Team (OMT). “Onbegrijpelijk dat we hier opnieuw voor moeten pleiten”, zegt PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg. “Het kabinet zou hier zelf mee moeten komen, maar verschuilt zich achter de brede rug van het OMT terwijl er helemaal geen verder onderzoek nodig is. We hebben afgelopen jaar in de praktijk kunnen zien dat het werkt. Kom nu met een vuurwerkverbod. Wacht niet te lang.” [1] Kamerstuk 28684, nr. 647 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Partij voor de Dieren dient Klimaatwet 1.5 in

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 29-10-2021 00:00

De Partij voor de Dieren heeft vandaag haar Klimaatwet 1.5 naar de Raad van State gestuurd. Deze aangescherpte Klimaatwet dwingt de regering klimaatbeleid te voeren dat zich richt op het beperken van de opwarming tot maximaal 1,5°C. “Nederland moet versneld veel meer doen dan we bij het huidige klimaatbeleid zien. We hebben te maken met een crisis en daar hoort een echte crisisaanpak bij”, zegt PvdD-fractievoorzitter Esther Ouwehand. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) presenteerde donderdag zijn jaarlijkse doorrekening van het Nederlandse klimaatbeleid. Daaruit bleek dat bij het huidige kabinetsbeleid de klimaatdoelen niet bereikt worden. Raad van State noemde dit ‘zorgelijk’ en stelde dat de Nederlandse Klimaatwet ‘snel en substantieel gewijzigd moet worden’. Ouwehand: “Dat is precies wat onze Klimaatwet 1.5 doet: we breken de huidige wet open en leggen vast dat Nederland zo snel mogelijk een maximale bijdrage gaat leveren om verdere opwarming van de aarde te voorkomen. Dat is niet langer vrijblijvend, zoals in de huidige Klimaatwet, maar juridisch bindend.” Zo legt de Klimaatwet 1.5 vast dat Nederland klimaatneutraal moet zijn in 2030. “Dat is ambitieus, maar haalbaar. Als de nood hoog is zijn we tot heel veel in staat. En de nood is hoog. De klimaatcrisis is niet iets van de verre toekomst, we zitten er middenin”, zegt Ouwehand. ,,Nu versneld onze uitstoot terugdringen is bovendien goedkoper dan nog langer uitstellen en vertragen. Wetenschappers hebben berekend dat een 2-gradenwereld 25000 miljard euro meer kost dan een 1,5-graden wereld. En dat was nog een voorzichtige schatting.” Eerlijk klimaatbeleid levert niet alleen financiële winst op, benadrukt Ouwehand. “Jongeren maken zich bij het huidige transitietempo grote zorgen over hun toekomst. We hebben nu nog de kans ze juist een mooiere wereld na te laten. Een wereld met gezonde lucht, schoon water, meer natuur, duurzame landbouw, meer woningen en lagere energierekeningen. Maar dan moeten we nu wel voor een radicale omslag kiezen.” OMT voor het klimaat De Klimaatwet 1.5 regelt onder meer dat er een maandelijkse voortgangsrapportage en een onafhankelijke wetenschappelijke klimaatcommissie, een soort ‘OMT voor het klimaat’. Groot-Brittannië, Denemarken en Finland kennen al zo’n adviesorgaan voor de overheid. Daarnaast komt er een emissiebudget, de totale hoeveelheid broeikasgassen die Nederland nog mag uitstoten om aan de 1,5°C-doelstelling te voldoen. Geen enkele sector krijgt daarbij een uitzonderingspositie. Ouwehand: “Het huidige klimaatbeleid spaart de luchtvaart, internationale scheepvaart en biomassacentrales. Die uitzonderingen moeten worden geschrapt. Net als de rekentrucjes waardoor houtige biomassa ten onrechte als duurzame energie wordt aangemerkt.” De Klimaatwet 1.5 wordt ingediend door PvdD-Kamerlid Lammert van Raan, die de wet ook zal verdedigen tegenover de Tweede Kamer. Klik hier voor de memorie van toelichting Klik hier voor het wetsvoorstel

Gemeen­te­raads­ver­kie­zingen 2022

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 18-10-2021 00:00

Het groeiend verzet van de partij groeit door: in maar liefst dertien gemeenten wordt voor het eerst deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen, naast deelname in gemeenten waar de PvdD al vertegenwoordigd is. De gemeenten waar voor het eerst wordt deelgenomen zijn: Amersfoort, Breda, Culemborg, Den Bosch, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Haarlem, Maastricht, Tilburg, Utrechtse Heuvelrug, Zutphen en Zwolle. Momenteel is de PvdD vertegenwoordigd in zeventien gemeenten: Alkmaar , Almere , Amsterdam , Apeldoorn , Arnhem , Buren , Den Haag , Gouda , Groningen , Heerlen , Leiden , Leeuwarden , Nijmegen , Pijnacker-Nootdorp , Rotterdam , Utrecht en Zaanstad . Als het aan het partijbestuur ligt zal dat aantal na de verkiezingen fors zijn gegroeid in aantal raadsleden per gemeente en in aantal gemeenten. Het merendeel van de zittende raadsleden is kandidaat-lijsttrekker voor de volgende termijn. Alleen in Alkmaar, Heerlen en Leeuwarden wordt een nieuwe lijsttrekker voorgedragen, omdat het huidige raadslid niet beschikbaar is voor een volgende termijn. Partijvoorzitter Ruud van der Velden : “Ik ben trots op de groei en ontwikkeling die de Partij voor de Dieren doormaakt. Ook op gemeentelijk niveau wil de partij haar politieke vertegenwoordiging gestaag uitbreiden, waarbij we voldoende voorzichtigheid betrachten om geen plofpartij te worden.” De ontwerpkandidatenlijsten en het ontwerpverkiezingsprogramma worden op 21 november aan de leden voorgelegd op het online partijcongres.

Partij voor de Dieren doet aangifte tegen dood­schieten van wolf

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 14-10-2021 00:00

Kamerlid Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren heeft aangifte gedaan tegen het doodschieten van een wolf in Stroe. “De wolf is een beschermde diersoort in Nederland waarop niet gejaagd mag worden. Het doden van een wolf is niet alleen wreed en zinloos, maar verstoort ook het ecosysteem waarbinnen hij leeft”, zegt Vestering, die haar aangifte vanmiddag deed in een politiebureau in Den Haag. Ondanks dat er al een strafrechtelijk onderzoek loopt naar de dader(s) vindt Vestering het belangrijk aangifte te doen, zodat zij op de hoogte wordt gehouden van de voortgang van de opsporing. “We willen voorkomen dat het politieonderzoek doodbloedt en de daders hun straf ontlopen.” De wolf is doodgeschoten in de nacht van 1 oktober. Het dier is gevonden in een greppel in Stroe, nabij het spoor. Het doden van wolven is strafbaar. De maximale straf in Nederland is drie jaar cel of €21.750,- boete. In België is de strafmaat verhoogd naar vijf jaar gevangenisstraf of €500.000,- euro boete.

Partij voor de Dieren steekt spaak in het wiel van Lelystad Airport

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 30-09-2021 00:00

De Tweede Kamer heeft een voorstel aangenomen van de Partij voor de Dieren dat het kabinet oproept om nu geen natuurvergunning af te geven voor de opening van Lelystad Airport. “Midden in de natuur- en klimaatcrises is het openen van een nieuw vliegveld een zeer slecht plan. De luchtvaart moet krimpen, dus Lelystad Airport kan gewoon gesloten blijven,” zegt PvdD-Kamerlid Lammert van Raan. Lelystad Airport heeft momenteel geen natuurvergunning en deze is zeer moeilijk te verkrijgen vanwege de hoge stikstofuitstoot. Net als voor de woningbouw en voor uitbreidingen van veehouderijen, is er ook voor Lelystad Airport onvoldoende ‘stikstofruimte’. Maar omdat het vliegveld tóch een vergunning nodig heeft om eventueel open te kunnen, was het kabinet voornemens om Lelystad Airport nu gewoon te legaliseren . Daar steekt dit aangenomen voorstel een stokje voor. “De natuur wordt in het hele land zwaar overbelast met stikstof. We moeten leren accepteren dat niet alles kan. De stikstofuitstoot moeten we drastisch terugbrengen en we moeten al helemaal niet méér gaan vliegen. Wat ons betreft komt die natuurvergunning er nooit en blijft Lelystad Airport gewoon dicht,” zegt PvdD-Kamerlid Leonie Vestering.

Partij voor de Dieren maakt einde aan subsidie voor mest­ver­gisters

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 28-09-2021 00:00

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen heeft de Partij voor de Dieren het voor elkaar gekregen om mestvergisters uit de subsidieregeling voor duurzame energie te krijgen . “Mestvergisters leveren nauwelijks energie op, geven overlast voor omwonenden en houden bovendien de bio-industrie in stand”, zegt fractievoorzitter Esther Ouwehand. In de Miljoenennota voor 2022 wordt €3 miljard extra uitgetrokken voor de zogenoemde ‘SDE++-subsidie’, bedoeld voor het stimuleren van duurzame energieopwekking. “Dat is uiteraard belangrijk, maar dan moeten we wel zorgen dat die miljarden effectief worden ingezet. Bij mestvergisting is dat niet het geval”, zegt Ouwehand. Mestvergisters hebben een zeer lage energieopbrengst. Bovendien bezorgen de mestfabrieken omwonenden hoofdpijn door de continue stankoverlast die ze afgeven. De installaties brengen ook nog eens groot ontploffingsgevaar met zich mee. Veel burgers verzetten zich al tegen de komst van mestvergisters in hun buurt. Ouwehand: “Er is geen enkel draagvlak voor.” Mestfabrieken zijn er dan ook vooral om van het mestoverschot af te komen. De Nederlandse veehouderij produceert ongeveer 25% meer mest dan dat het uit zou kunnen rijden wanneer alle landbouwgrond maximaal bemest zou worden. “Het is geen groene energie, maar bruine energie”, stelt Ouwehand. “Voor het mestoverschot bestaat een veel makkelijkere oplossing, namelijk aanpak bij de bron: minder dieren fokken, gebruiken en doden. Minder dieren betekent minder mest, en minder mest is minder problemen.” Met het schrappen van mestvergisters uit de subsidieregeling, is het nu zeer onwaarschijnlijk dat er nieuwe mestvergisters gebouwd worden, omdat ze zonder subsidie niet rendabel zijn. De druk om het aantal dieren in de veehouderij drastisch te verminderen, die vanwege de stikstof- en klimaatcrises toch al hoog is, wordt zo verder opgevoerd. De Partij voor de Dieren diende ook twee voorstellen in voor het schrappen van de (omstreden) subsidies voor het verbranden van bomen (houtige biomassa) en voor het ondergronds opslaan van CO2 . Het verbranden van bos gaat ten koste van (kwetsbare) natuur en dierenleven in het buitenland, en van de luchtkwaliteit in Nederland. Bovendien komt er juist veel CO2 vrij. Dit kan dus nooit duurzame energie opleveren. Het ondergronds opslaan van CO2 is risicovolle manier van symptoombestrijding, die er juist voor zorgt dat we langer afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen. Deze moties werden helaas verworpen.