Nieuws van Unknown in Nederland inzichtelijk

173 documenten

PvdD legt wildlife crime verder aan banden

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 14-06-2022 00:00

Twee voorstellen van d e Partij voor de Dieren om illegale handel in bedreigde dieren en planten (wildlife crime) tegen te gaan , zijn aangenomen . De eerste motie roept op om geen handels vergunningen meer af te geven voor bedreigde dieren als er illegaal mee gefokt is . De tweede motie zorgt ervoor dat wildlife crime onderdeel wordt van overleg tussen het ministerie van Justitie & Veiligheid en de po litie en gemeenten . Het is vaker voorgekomen dat de legale herkomst van een dierniet kon worden vastgesteld, maar dit dier toch verkocht werd. Zo is de Somalische doornstaarthagedis Europa illegaal binnengebracht en zijn de nakomelingen ‘legaal’ verkocht. Voortaan mag bij twijfel over de legale herkomst geen handelsvergunning meer worden verstrekt en moet de regering hier strenger op toezien. “Een belangrijke stap om de handel in illegale diersoorten aan te pakken”, zegt PvdD-Kamerlid Eva van Esch. Wildlife crime, inclusief de handel in traditionele medicijnen, zal meer aandacht krijgen nu het een vast onderwerp van gesprek wordt tussen de minister van J&V en de politie en gemeenten. Van Esch: “Voor traditionele medicijnen worden nog te vaak bedreigde dieren en planten gebruikt. Dankzij onze aangenomen motie zal het bewustzijn over de problemenrondom wildlife crime groeien en zullen handhavende organisaties, zoals de politie en de douane, hier extra alert op zijn.”

Land­bouw­grond wordt natuur met nieuwe woud­fun­dings­actie Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 13-06-2022 00:00

De Partij voor de Dieren lanceert vandaag een nieuwe woudfundingsactie om de achteruitgang van de Nederlandse natuur tegen te gaan. Op www.mijnnatuur.nl kunnen natuurliefhebbers nu één of meerdere vierkante meters grond adopteren. Met de actie wordt geld ingezameld om een stuk landbouwgrond in Nispen (Noord-Brabant) om te zetten naar nieuwe natuur. De partij komt opnieuw in actie, omdat het overheidsbeleid nog steeds indruist tegen de natuur en de biodiversiteit in ons land ernstig in gevaar is. Tweederde van het Nederlands landoppervlak wordt in beslag genomen door landbouw. Als we 75 procent minder dieren gaan houden voor de vee-industrie komt veel landbouwgrond vrij waarmee nieuwe natuur gecreëerd kan worden en komt er ruimte voor andere toepassingen, zoals woningbouw. “Met het vrijkopen van grond om ruimte te geven aan nieuwe natuur geven adoptanten een belangrijk signaal af aan het kabinet: de tijd van afwachten en vooruitschuiven is voorbij. De natuur verdient de hoogste prioriteit. Voor schone lucht, schoon water, biodiversiteit, een vruchtbare bodem en een stabiel klimaat is meer ruimte voor onze natuur onontkoombaar”, licht Tweede Kamerlid Leonie Vestering toe. De Partij voor de Dieren wil in totaal ruim 11 hectare landbouwgrond omzetten in blijvende natuur. Deze nieuwe natuur wordt onderdeel van Natuurnetwerk Brabant. Het natuurgebied zal bestaan uit bos, kruiden- en faunarijk grasland, een zoetwater plas en dynamisch moeras. De aankoop van de gebieden gebeurt in drie fases. De eerste drie hectare zijn verworven door de partij en kunnen nu via www.mijnnatuur.nl geadopteerd worden, zodat het omgevormd kan worden naar natuur. Wanneer alle vierkante meters geadopteerd zijn wordt het volgende stuk van ongeveer drie hectare verworven en ter adoptie aangeboden. De percelen worden onderdeel van landgoed Gienderwijte. De beheerders van dit landgoed zullen als pachter zorgdragen voor de inrichting en het beheer van het gebied. De Partij voor de Dieren blijft eigenaar van de percelen. Natuurliefhebbers kunnen de actie steunen door op www.mijnnatuur.nl één of meerdere vierkante meters grond te adopteren voor 9,50 euro per vierkante meter. Ze kunnen het door hen geadopteerde ‘minilandgoed’ een eigen naam geven en krijgen als dank voor hun deelname een certificaat toegestuurd. Deelnemers van de actie worden zelf geen eigenaar van de geadopteerde vierkante meter(s). Het geadopteerde landgoed zal een geheel blijven om duurzaam natuurbeheer te kunnen garanderen. De Partij voor de Dieren startte al eerder woudfundingsacties en is daarmee de enige politieke partij die zelf natuur vrijkoopt en beheert. De partij beheert natuurpercelen in Daarle, Neede en Maasbracht. Vestering: “Zolang natuurbescherming in Nederland onvoldoende prioriteit krijgt, zal de Partij voor de Dieren particulieren blijven mobiliseren om de natuur blijvend te beschermen via adoptie- en boomplantacties.”

Kamer: overal came­ra­toe­zicht in slacht­huizen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 30-05-2022 00:00

De Tweede Kamer wil dat het cameratoezicht in slachthuizen toeneemt. Een voorstel van de Partij voor de Dieren hiertoe werd aangenomen. “Diervriendelijke slacht bestaat niet, maar we moeten er alles aan doen om vermijdbaar leed te voorkomen”, aldus PvdD-Kamerlid Leonie Vestering. Het aangenomen voorstel van de Partij voor de Dieren vraagt de regering om ervoor te zorgen dat de NVWA mag bepalen waar camera’s in slachthuizen worden geplaatst en te voorkomen dat er dode hoeken bestaan. Vestering: “Zolang er nog slachthuizen bestaan, moeten we er alles aan doen om het dierenleed in te perken voor zover dat kan. Uit de undercoveroperatie van Varkens in Nood bij slachthuis Gosschalk, waarvan afschuwelijke beelden naar buiten kwamen, bleek dat slachthuismedewerkers zich bewust zijn van het cameratoezicht en overtredingen buiten beeld begaan. Elke misstand in een slachthuis is er één teveel, want de gevolgen voor de dieren zijn afschuwelijk.” In 2017 werd al een voorstel van de Partij voor de Dieren aangenomen om cameratoezicht in slachthuizen te verplichten. Dit is weliswaar uitgevoerd, maar slachthuizen mogen bepalen waar de camera’s komen te hangen en hebben de beelden in bezit. De Partij voor de Dieren wil dat de beelden gelivestreamd worden en in bezit komen van de onafhankelijke toezichthouder NVWA . Voorstellen die daartoe verzochten werden helaas verworpen. “Keer op keer komen er gruwelijke beelden naar buiten, waarin dieren geschopt en geslagen worden en we zelfs zien dat zwaargewonde dieren hangend aan hun achterpoten verdrinken in gloeiend heet water. Alleen cameratoezicht gaat dat niet voorkomen: op het moment dat iemand de misstand constateert, is het voor dat dier al te laat. Daarom is er meer nodig: versterk het toezicht, verlaag de slachtsnelheid en verminder het aantal dieren dat wordt geslacht. Daar zal de Partij voor de Dieren voor blijven strijden”, besluit Vestering.

Groot succes! Houd­verbod voor dieren­beulen wordt verdubbeld naar maximaal twintig jaar

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 13-05-2022 00:00

De ergste dierenbeulen mogen straks maximaal twintig jaar geen dieren meer houden. Dat wil het kabinet naar aanleiding van een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren en de PVV . Op dit moment kunnen rechters alleen een 'houdverbod' opleggen dat automatisch vervalt als dierenbeulen hun boete hebben betaald of hun straf hebben uitgezeten. De Partij voor de Dieren pleit al sinds haar oprichting voor een levenslang houdverbod voor mensen die herhaaldelijk hebben laten zien niet fatsoenlijk met dieren om te kunnen gaan. “Een houdverbod van maximaal twintig jaar is een flinke stap in de goede richting,” aldus Frank Wassenberg, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren. Hij heeft vorig jaar voorgesteld de nieuwe Wet aanpak dierenmishandeling zo aan te passen dat mensen die herhaaldelijk in de fout gaan een levenslang houdverbod kan worden opgelegd. “Het kabinet heeft nu besloten daar in ieder geval 20 jaar van te maken, dat is fantastisch nieuws. Rechters kunnen dieren zo beter beschermen tegen grote dierenbeulen. Wij blijven uiteraard pleiten voor een levenslang houdverbod voor de ergste gevallen.” De discussie laaide vorig jaar opnieuw op toen de rechter besloot dat een man die zijn hond gruwelijk had mishandeld en levend begroef na een proeftijd van drie jaar een nieuwe hond mocht aanschaffen. “Dit is wat de Partij voor de Dieren betreft een typisch voorbeeld van wat er mis is met de huidige wet. Al zou een rechter het willen, hij kan op dit moment nog geen houdverbod als een zelfstandige straf opleggen, omdat de wet dat niet mogelijk maakt. Een maximaal houdverbod van twintig jaar betekent dat iemand al die tijd geen huisdier of andere dieren mag houden. Daarmee kan veel dierenleed worden voorkomen” zegt Wassenberg. Daarnaast wil de Partij voor de Dieren dat het toezicht wordt verbeterd, zodat daders snel gepakt worden. Frank Wassenberg zal er volgende week in de Tweede Kamer voor pleiten het wetsvoorstel zo snel mogelijk te behandelen. Het wetsvoorstel kan in ieder geval op brede steun in de Kamer rekenen. Wassenberg hoopt dat de politieke partijen die vorig jaar voor zijn motie voor een levenslang houdverbod stemden, nu ook de wetswijziging zullen steunen. Bekijk hier wat de Partij voor de Dieren nog meer wil veranderen in de nieuwe Wet aanpak dierenmishandeling

Partij voor de Dieren: 'stimuleer gebruik wasbare luiers'

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 11-05-2022 00:00

De Partij voor de Dieren heeft tijdens het debat over de circulaire economie gepleit voor stimulering van het gebruik van wasbare luiers. Wegwerpluiers zorgen jaarlijks voor een afvalberg van 200 miljoen kilo. “Via betere voorlichting en een subsidieregeling zouden we veel meer ouders kunnen bewegen om wasbare luiers te gebruiken. Die zijn tegenwoordig goed en gebruiksvriendelijk, en veel beter voor het milieu”, zegt PvdD-Kamerlid Eva van Esch. Een baby verbruikt per jaar gemiddeld 300 kilo luiers. In totaal komt dit in Nederland neer op maar liefst 200 miljoen kilo afval, dat moeilijk recyclebaar is en daarom bijna allemaal wordt verbrand. “Dat is een immense hoeveelheid. Als we afval willen verminderen, dan is hier een grote slag te slaan. Daarom zou het logisch zijn als de regering maatregelen treft om het gebruik van wasbare luiers te stimuleren. In het belang van de leefbaarheid van de Aarde is het namelijk essentieel dat we minder grondstoffen gaan gebruiken”, aldus Van Esch. Volgens Van Esch kunnen een informatiecampagne en subsidieregeling voor wasbare luiers helpen om de afvalberg van wegwerpluiers te verkleinen. Op dit moment wordt er alleen ingezet op websites waar informatie over wasbare luiers te vinden is. Van Esch: “Hiermee bereik je alleen de mensen die uit zichzelf zoeken naar wasbare luiers, terwijl de meeste winst valt te behalen bij de mensen die niet uit zichzelf geïnteresseerd zijn in wasbare luiers. Als zij dan zijn overtuigd, zou het goed zijn als er met een subsidieregeling voor wordt gezorgd dat wasbare luiers financieel aantrekkelijker zijn. Hoewel het gebruik op de lange termijn al goedkoper is, is de aanschafprijs op dit moment nog een drempel voor veel aanstaande ouders.” De staatssecretaris heeft laten weten voor het zomerreces te reageren op de voorgestelde maatregelen.

Ouwehand pleit voor einde eenden­hou­derij

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 15-04-2022 00:00

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren heeft het kabinet gemaand in te grijpen in de Gelderse Vallei nu de vogelgriep ‘als een lopend vuurtje’ door het meest pluimveedichte gebied van Nederland dreigt te gaan. De eerste stap die zij voorstelt is het beëindigen van de eendenhouderij, waar veel uitbraken beginnen. Eenden in eendenhouderijen zijn - ondanks het feit dat ze nooit buiten komen - erg vatbaarder voor vogelgriep, waardoor ze sneller besmet raken. Het afgelopen half jaar is al bijna 20 procent van alle vleeseenden in de Nederland vergast vanwege vogelgriepuitbraken. Ouwehand noemt het telkens weer vergassen van eenden, en ook kippen, en vervolgens opnieuw vullen van de stallen ‘onacceptabel’. “We kunnen niet zoveel dieren op een kluitje blijven houden. Nu niet ingrijpen betekent welbewust enorme risico’s voor de gezondheid van mens en dier in stand houden. In een regio met zoveel grote pluimveebedrijven op zo korte afstand bij elkaar kan het virus als lopend vuurtje door de stallen gaan en razendsnel muteren.” Barneveld en Ede, waar deze week weer grote vogelgriepuitbraken waren, zijn de gemeenten met de meeste kippen van heel Nederland. Na de vogelgriepuitbraken in 2003, toen 30 miljoen dieren zijn vergast, heeft er een evaluatie plaatsgevonden, waarbij geconcludeerd werd dat uitbraken in gebieden met zoveel dieren en zoveel pluimveebedrijven dicht bij elkaar - zoals in de Gelderse Vallei - moeilijk, zo niet onmogelijk te beheersen zijn. Er werden twee belangrijke aanbevelingen gedaan: flink verminderen van de pluimveedichtheid en het vaccineren van dieren. Volgens Ouwehand is met die aanbevelingen sindsdien niets gedaan. “Dit kabinet spreekt in het regeerakkoord van een ‘transitie naar een dierwaardige veehouderij in balans met de volksgezondheid’. Dan moeten er duidelijke keuzes gemaakt worden: welke sectoren kunnen toekomstbestendig worden gemaakt en welke niet? Daar is al veel te lang mee gewacht, met alle gevolgen van dien voor mens, dier en natuur”, aldus de PvdD-fractievoorzitter. Dierenleed Volgens Ouwehand zijn er, naast de vatbaarheid van eenden en de risico’s voor volksgezondheid, nog andere redenen om allereerst in te grijpen in de vleeseendensector. “In de eendenhouderij is sprake van structurele, ernstige dierenwelzijnsproblemen. De dieren leven in potdichte stallen zonder zwemwater. Voorafgaand aan de slacht worden ze bij bewustzijn ondersteboven aan een poot opgehangen en door een elektrisch waterbad gehaald. Een flink deel van de dieren wordt zo onvoldoende bedwelmd voor de slacht. Bovendien is het vlees van de eenden voornamelijk bestemd voor de export, omdat in ons land heel weinig eendenvlees wordt gegeten.” Lees hier de Kamervragen.

Succes: import­verbod op houtige biomassa uit Rusland

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 14-04-2022 00:00

De Tweede Kamer wil dat er een einde komt aan het importeren van houtige biomassa uit Rusland. Een motie van de Partij voor de Dieren die hiertoe opriep werd aangenomen. Elke maand worden nu ongeveer 100.000 versnipperde Russische bomen geïmporteerd om hier te verbranden in kolen- en biomassacentrales. ‘Deze aangenomen motie is goed nieuws voor het klimaat, want het kappen en verbranden van bomen zorgt voor nog meer CO2-uitstoot dan het verbranden van kolen’, aldus PvdD-Kamerlid Lammert van Raan. ‘Nog steeds worden er subsidies verstrekt voor biomassa, ook voor het importeren van hout uit Rusland. Zo wordt de oorlogskas van Rusland via Nederlandse subsidies gespekt, en dat is natuurlijk niet uit te leggen. Goed dat een meerderheid van de Kamer dat inziet en wil dat we daarmee stoppen.’ Al 120 mensenrechten- en milieuorganisaties riepen op tot een importverbod op houtige biomassa uit Rusland. Deze oproep ligt in lijn met pogingen die in heel Europa worden gedaan om de geldstroom naar Rusland op te drogen en zo de oorlog in Oekraïne te remmen. Eerder diende de Partij voor de Dieren al een voorstel in om per direct te stoppen met de import van Russische kolen, olie en gas, maar dat kon nog niet op een meerderheid rekenen. De Partij voor de Dieren is fervent tegenstander van houtige biomassa als duurzame energie. Van Raan: ‘Natuurlijk willen wij een algeheel importverbod van hout om hier te verbranden. Eerder boekten we al successen om in elk geval geen nieuwe subsidies voor biomassa af te geven en wordt er dankzij een voorstel van de Partij voor de Dieren binnenkort eindelijk gemeten hoe vervuilend biomassa is.’

'Defecte laadpalen dragen niet bij aan voor­beeld­functie'

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 12-04-2022 00:00

De Partij voor de Dieren heeft de minister van Binnenlandse Zaken opgeroepen de defecte laadpalen in de parkeergarage van de Tweede Kamer zo snel mogelijk te repareren of vervangen. “Dit draagt niet bij aan de voorbeeldfunctie en beleidsvoornemens van de Rijksoverheid om elektrisch vervoer aan te moedigen”, stelt PvdD-Kamerlid Lammert van Raan, die Kamervragen heeft gesteld. Sinds de verhuizing van de Tweede Kamer naar B67 in augustus 2021 zijn er continu problemen met de laadpunten. Ze doen het vaker niet dan wel. “Er worden al maanden hinderpalen opgeworpen voor 'kamerbewoners' om elektrisch te kunnen rijden. En nu zijn de laadplaatsen zelfs met rood-wit lint afgezet alsof het een crime scene betreft”, vertelt Van Raan. Medewerkers van de Kamer en Kamerleden die elektrisch rijden krijgen in antwoord op de vraag waarom de laadpunten niet werken te horen dat de Rijksgebouwendienst zou kampen met een tekort aan mensen en budget, waardoor reparatie of vervanging van de laadpalen niet op korte mogelijk zou zijn. Van Raan: "De architecten van de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer hadden de opdracht duurzaamheid centraal te stellen, maar de Rijksgebouwendienst onder verantwoordelijkheid van minister Bruins Slot lijkt duurzaam vervoer nu welbewust te frustreren door de laadpalen buiten werking te laten en de parkeerplaatsen af te sluiten. Het is ondenkbaar dat burgers gemotiveerd kunnen worden voor duurzame keuzes wanneer volksvertegenwoordigers niet de kans krijgen zelf duurzame keuzes te maken op hun werkplek.” Dienstauto’s Eerder bleek al dat het kabinet nauwelijks een voorbeeldfunctie vervult om elektrisch rijden te stimuleren. Van alle dienstauto's van ministers zijn er slechts twee elektrisch, bevestigde de minister in antwoord op Kamervragen van de Partij voor de Dieren. Eén van de redenen die de minister geeft is dat het aanbod van modellen met een ‘gewenste ergonomische inrichting beperkt’. “Waarom is het voor 2 van de 31 bewindspersonen wel voldoende en voor de andere 29 niet?”, werpt Van Raan tegen. Hij heeft vervolgvragen gesteld.

Dieren krijgen een plaats in crisis­draai­boeken

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 31-03-2022 00:00

De minister van Justitie en Veiligheid gaat op verzoek van de Partij voor de Dieren ook dieren een plaats geven in crisisdraaiboeken. Ook professionele dierenhulpverleners zullen hierbij worden betrokken. Een motie hiertoe werd overgenomen* door de minister. Meerdere recente incidenten tonen de noodzaak hiervan aan, want het gebrek aan aandacht voor dieren bij crises zorgt voor gevaarlijke situaties voor mensen en dieren. Kamerlid Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat dieren een plek krijgen in de draaiboeken voor de crisishulp: “Er zijn veel voorbeelden van rampen, waar veel leed voor dier en mens voorkomen kan worden als er rekening met dieren wordt gehouden. In 2018 verloor een olietanker in de haven van Rotterdam 200.000 liter stookolie, waardoor honderden watervogels onder de smurrie kwamen te zitten. Mensen gingen op eigen initiatief met boten de dieren redden, waarbij levensgevaarlijke situaties ontstonden”, legt Wassenberg uit. “Als hulp aan dieren onderdeel was geweest van het crisisdraaiboek, had dit niet hoeven te gebeuren.” Ook verwees Wassenberg tijdens het debat over crisisbeheersing naar de watersnoodramp in Limburg van vorig jaar, waarbij veel dieren verdronken in de kolkende stroom water. Wassenberg: “Mensen gingen zelf het water in om dieren te redden. Eén op de zes inwoners van het overstromingsgebied weigerde evacuatie vanwege hun dieren. Ook daar had het geholpen als er op voorhand een plan was geweest en als dierenhulporganisaties betrokken zouden zijn geweest bij de afhandeling van de crisis.” Tot slot is er goed nieuws voor Oekraïense vluchtelingen en hun huisdieren. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunde de motie van de Partij voor de Dieren om vluchtelingen en hun huisdier waar mogelijk bij elkaar te houden. Veel vluchtelingen namen hun huisdier mee naar Nederland, maar konden deze niet meenemen naar de opvanglocaties. Lees de volledige debatbijdrage hier . * een overgenomen motie wordt niet in stemming gebracht, omdat de minister al na het indienen heeft toegezegd deze te zullen uitvoeren.

Succes: data­center Zeewolde in de ijskast

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 29-03-2022 00:00

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft een voorstel van de Partij voor de Dieren gesteund die het kabinet oproept een pas op de plaats te maken met de de bouw van het Facebook-datacenter in Zeewolde . De regering moet eerst nagaan of dit mogelijk in strijd is met het rijksbeleid. Fractievoorzitter Esther Ouwehand spreekt van "een tegenvaller voor Facebook, maar een enorme opsteker voor klimaat en natuur, burgers en boeren". Kort na de aangenomen PvdD-motie maakte Facebook bekend de plannen voor het datacenter in de ijskast te zetten. "En daar blijft het project ook als het aan de Partij voor de Dieren ligt", reageert Kamerlid Christine Teunissen. "De inwoners van Zeewolde hebben met hun stem bij de gemeenteraadsverkiezingen een krachtig signaal afgegeven dat een meerderheid dit enorme datacenter niet wil. Vorige week sprak ook een overweldigende meerderheid van de Eerste Kamer zich uit tegen de plannen en nu heeft ook de Tweede Kamer gezegd: eerst een integrale visie op ruimtelijke ordening voordat we zo'n energieslurper op onze schaarse grond zetten." Meta Het megadatacenter van Facebook-moederbedrijf Meta zou maar liefst 166 hectare in beslag nemen – te vergelijken met 250 voetbalvelden – en de hoeveelheid duurzame energie verbruiken waarmee 450.000 huishoudens van groene energie voorzien zouden kunnen worden. De Partij voor de Dieren vindt dat de beperkte duurzame energie die in Nederland wordt opgewekt in de eerste plaats moet gaan naar huishoudens, niet naar een energieslurpend datacenter. Daarnaast gaat het om een gebied dat bestaat uit vruchtbare kleigrond, die hard nodig zal zijn bij de overgang naar biologische landbouw.