Nieuws van Unknown in Nederland inzichtelijk

221 documenten

'Onbe­staanbaar dat export van proefapen met tuber­culose is verzwegen'

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 22-02-2024 00:00

De Partij voor de Dieren is geschokt dat apen besmet met tuberculose zijn verhandeld vanuit Nederland naar proefdiercentra in Europa en eist opheldering van de minister. Tuberculose is een zoönose, een ziekte die van dier op mens kan overspringen, en dus een groot gevaar voor de volksgezondheid. "Het is onbestaanbaar dat de Tweede Kamer niet is geïnformeerd dat tuberculose rondging bij een Nederlandse apenhandelaar. Dit is bovendien het zoveelste bewijs dat we moeten stoppen met het verslepen van dieren over de hele wereld", reageert PvdD-Kamerlid Ines Kostić. Nederland importeert en exporteert een zoönose Uit onderzoek van Animal Rights blijkt dat in mei 2023 het Spaanse ministerie van Landbouw door het Nederlandse ministerie is ingelicht van een besmetting met tuberculose bij een Java-aap in Nederland. Deze apen komen oorspronkelijk uit Vietnam en zijn ingekocht en doorverkocht door een Nederlandse apenhandelaar. Een aantal van deze apen zijn naar proefdiercentra in verschillende Europese landen getransporteerd, waaronder Spanje. In Spanje zijn de apen ook positief getest op tuberculose en daar gedood. Dit is door de Spaanse autoriteiten naar buiten gebracht. De Partij voor de Dieren roept de minister nu op ter verantwoording over het stilhouden van deze informatie voor de Tweede Kamer en eist dat de apenhandelaar in kwestie zo snel mogelijk de deuren sluit. Ines Kostić: "We gaan Kamervragen stellen. Niet alleen zijn dierproeven meestal overbodig en onzinnig, maar de Tweede Kamer is het er ook nog eens al lang en breed over eens dat we snel moeten stoppen met proeven op apen . Het slaat dan ook nergens op dat de apenhandel onverminderd doorgaat. De Partij voor de Dieren blijft zich natuurlijk inzetten voor een einde aan alle dierproeven."

'Voorkom dat kolen worden vervangen door niet-duurzame biomassa'

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 15-02-2024 00:00

De Partij voor de Dieren dient tijdens de wetsbehandeling ‘Verbod op kolen bij elektriciteitsproductie’ een voorstel in om te voorkomen dat wanneer kolencentrales sluiten, deze gebruikt kunnen worden voor het stoken van biomassa. Biomassa maakt nu al 40% uit van wat we in Nederland duurzame energie noemen en de inzet van biomassa voor energieproductie groeit snel. En dit terwijl het verbranden van biomassa tot meer vervuiling leidt dan het verbranden van kolen. “Biomassa is geen duurzaam alternatief voor kolen. De uitstoot heeft uiterst negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit, biodiversiteit en gezondheid van mens en dier. Het is dan ook heel belangrijk om duidelijk te zijn over de lange termijnplannen en dus nu in de wet vast te leggen dat we na sluiting van kolencentrales hier geen biomassa in zullen verstoken”, licht PvdD-Kamerlid Christine Teunissen toe. Geen duurzame energiebron De productie van biomassa voor elektriciteitsopwekking leidt tot grootschalige ontbossing. De CO2-uitstoot wordt op papier niet meegerekend voor de klimaatdoelstelling omdat deze zou worden gecompenseerd door aanplant van nieuwe bomen, maar in de praktijk gebeurt dit in veel gevallen niet. En zelfs als het wel gebeurt, wordt er geen rekening gehouden met het verschil in ecologische waarde en koolstofinhoud van een volwassen boom ten opzichte van een nieuw aangeplante boom die tientallen jaren nodig heeft om tot volwassenheid te groeien. Houtproductie voor biomassa die in Nederland voor energieopwekking in kolencentrales wordt gebruikt, veroorzaakt in andere landen ernstige schade aan bossen en natuur.

Partij voor de Dieren zet een streep door Lelystad Airport

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 30-01-2024 00:00

De Tweede Kamer heeft een voorstel van de Partij voor de Dieren aangenomen dat het kabinet oproept om Lelystad Airport definitief niet te openen voor vakantievluchten. “Het is geweldig dat een Kamermeerderheid een streep zet door de uitbreiding van Lelystad Airport, zowel voor het klimaat als de gezondheid van omwonenden”, zegt PvdD-Kamerlid Christine Teunissen. De luchtvaart is een van de grote veroorzakers van de klimaatcrisis en zorgt voor veel luchtvervuiling. Volgens de Partij voor de Dieren is krimpen daarom noodzakelijk om de luchtvaart binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid voor mens en dier te krijgen. Christine Teunissen: “Midden in de natuur- en klimaatcrises is het openen van een nieuw vliegveld een zeer slecht plan. Het uitbreiden van Lelystad Airport zou groei van de luchtvaart mogelijk maken, terwijl de luchtvaart moet krimpen.” Dankzij het aangenomen voorstel van de Partij voor de Dieren, moet de regering ook in overleg gaan met lokale autoriteiten om inwoners een alternatief te kunnen aanbieden voor een maatschappelijke investering in de regio. Denk hierbij aan meer duurzame werkgelegenheid. De Partij voor de Dieren verzet zich al sinds haar oprichting tegen de aanleg van nieuwe luchthavens. Dit grote succes komt na een jarenlange strijd in de Tweede Kamer tegen de uitbreiding van Lelystad Airport.

Tweede Kamer wil sneller einde aan dier­proeven op apen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 23-01-2024 00:00

De Tweede Kamer heeft een voorstel van de Partij voor de Dieren aangenomen om sneller een einde te maken aan dierproeven met apen. Zo’n 200 apen moeten jaarlijks in het apenproefdiercentrum (BPRC) verschrikkelijke proeven ondergaan. De dieren worden ingespoten met stoffen en doodziek gemaakt. De apen worden, soms nog terwijl ze bij bewustzijn zijn, geïnjecteerd in hun hoofd en getatoeëerd op hun borst. Door het aangenomen voorstel moet de minister de subsidies die jaarlijks naar dierproeven met apen gaan afbouwen en dit bedrag inzetten voor onderzoek met alternatieven voor dierproeven. PvdD-Kamerlid Ines Kostić: “Dit is een geweldige stap voor de dieren. Door het geld voor proeven met apen over te hevelen naar alternatieven, komt er sneller een einde aan dit verschrikkelijke dierenleed.” Ondanks dat er in de wetenschap en in de samenleving een breed gedragen wens is om een einde te maken aan dierproeven met apen, subsidieert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het apenproefdiercentrum met 12 miljoen euro per jaar. Tot nu toe mocht het BPRC zelf bepalen of ze dit geld gebruiken voor dierproeven met apen of onderzoek met alternatieven, waardoor verreweg het grootste deel van de subsidies naar apenproeven ging. Door het aangenomen voorstel van de Partij voor de Dieren wordt het bedrag dat naar proeven met apen gaat elk jaar verder afgebouwd, terwijl het budget voor alternatieven wordt vergroot. Dit voorkomt niet alleen veel dierenleed, maar stimuleert ook nog eens het gebruik en de ontwikkeling van proefdiervrije alternatieven. De Kamer heeft de wens uitgesproken dat het aantal dierproeven met apen naar nul moet. Naar aanleiding van een eerder voorstel van de Partij voor de Dieren wordt onderzocht hoe het aantal proeven sneller kan worden afgebouwd. Met dit nieuwe voorstel wordt de volgende stap gezet door de subsidies ook daadwerkelijk af te bouwen.

Partij voor de Dieren behaalt 3 zetels in de Tweede Kamer

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 23-11-2023 00:00

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen is bekend. De Partij voor de Dieren haalt 3 zetels in de Tweede Kamer. Bedankt aan iedereen die heeft gestemd voor de dieren, voor de natuur en voor een gezonde toekomst. Wij zijn vastbesloten om ons diepgroene geluid te laten horen en te blijven strijden voor een leefbare Aarde. En uiteraard veel dank aan iedereen die zich heeft ingezet voor de campagne. Samen keren we het tij! Esther Ouwehand: "Er is een partij de grootste die 1 miljoen Nederlanders als tweederangsburgers beschouwt. Tegen al die mensen die nu veel pijn en angst voelen zeg ik: de Partij voor de Dieren staat naast je. En we blijven knokken voor gelijkwaardigheid. We hebben verloren. De dynamiek van de afgelopen dagen is helaas ten koste gegaan van groene en progressieve partijen, waaronder de Partij voor de Dieren. Maar het klimaat trekt zich helemaal niks aan van verkiezingen. De planeet trekt zich niks aan van verkiezingen. En de dieren rekenen op ons. Daarom is de Partij voor de Dieren harder nodig dan ooit." De politiek moet de problemen van Nederland oplossen. De Partij voor de Dieren weet precies welke oplossingen er nodig zijn om de verschillende crises van ons land aan te pakken. In de Tweede Kamer zullen we daar ons diepgroene geluid laten horen en zetten we ons de komende jaren weer keihard in voor een duurzame toekomst waarin dieren, natuur, klimaat en rechtvaardigheid centraal staan. Samen eisen we een toekomst!

Einde aan het proppen van plof­kippen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 26-10-2023 00:00

Vleeskuikens, ofwel plofkippen, mogen niet langer met 21 dieren op één vierkante meter worden gepropt. Vandaag stemde de Tweede Kamer voor ons voorstel om te stoppen met dit ‘plofkipproppen’. Volgens Europese regels mogen in de pluimvee-industrie maximaal zo’n zestien kippen per vierkante meter worden gehouden. Onder voorwaarden is een uitzondering mogelijk, waardoor de grens verschuift naar tot wel 21 kippen per vierkante meter. Door het voorstel van de Partij voor de Dieren wordt de minister nu opgeroepen dit niet langer toe te staan. Op dit moment worden in Nederland nog honderden miljoenen vleeskuikens per jaar gehouden in deze zogenaamde ‘hoogste bezettingscategorie’. De controle op de minimale welzijnsregels en voorwaarden voor deze uitzondering, zoals de maximale sterfte van 3,5% van de dieren, rammelt, blijkt uit onderzoek van Wakker Dier . Eva Akerboom, Tweede Kamerlid Partij voor de Dieren: “Het gaat om onvoorstelbare aantallen dieren. Moet je voorstellen dat je op een studentenkamer meer dan 350 kippen zou loslaten. Deze dieren hebben veel te weinig ruimte voor hun natuurlijke behoeften, hebben moeite met lopen en lijden ook nog eens vaker aan pijnlijke zweren aan de voetzolen. Wetenschappers van de Europese voedsel- en warenautoriteit EFSA adviseren om de maximale bezetting fors te verlagen, omdat kippen veel meer ruimte nodig hebben.” Supermarkten zijn vanwege dit dierenleed begin dit jaar gestopt met de verkoop van kippenvlees van dieren die op deze manier worden gehouden. Het vlees van deze dieren is dan ook voornamelijk bestemd voor de export. Akerboom: “Veel andere Europese landen zijn al gestopt met dit plofkipproppen. Nederland kan niet langer achterblijven.”

Tweede Kamer wil een stop op de eenden­hou­derij

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 24-10-2023 00:00

De Tweede Kamer heeft zich uitgesproken tegen een verdere groei van de eendensector in Nederland. Een voorstel van de Partij voor de Dieren die hiertoe oproept, is aangenomen. Dit vanwege het ernstige dierenleed en de grote kans op uitbraken van het vogelgriepvirus. PvdD-Kamerlid Eva Akerboom: “Dit is een duidelijk signaal richting de minister en richting de sector. In de eendenhouderij is sprake van structureel en ernstig dierenleed. Een groeistop is weer een stap richting een einde aan de eendenhouderij in Nederland.” Omdat voor het fokken en gebruiken van eenden - in tegenstelling tot veel andere diersoorten - geen productierechten nodig zijn, kan de sector ongebreideld blijven groeien. Hier steekt de Tweede Kamer nu een stokje voor. Akerboom: “Een groeiende eendensector past op geen enkele manier in de transitie naar een ‘dierwaardige veehouderij’ die is ingezet door dit kabinet. De eenden, die worden gefokt voor hun vlees, leven in dichte stallen zonder zwemwater. De eerste keer dat ze in het water komen is wanneer ze aan hun poten ondersteboven door een elektrocutiebad worden getrokken. Zo komen jaarlijks 6 tot 8 miljoen eenden na een kort en ellendig leven aan hun eind.” Van deze ‘waterbadmethode’ is al jaren bekend dat een groot deel van de dieren niet voldoende wordt bedwelmd voor de slacht. De NVWA concludeerde onlangs dat bij de enige eendenslachterij in Nederland sprake is van structurele overtredingen in het slachtproces, met ernstige gevolgen voor het dierenwelzijn . Het vlees van de eenden is voor verreweg het grootste deel bestemd voor de export. Zoönosen Bovendien vormt de sector een gevaar voor de volksgezondheid, aangezien eenden vele malen vatbaarder zijn voor het vogelgriepvirus en de symptomen bij deze dieren minder duidelijk zijn. Bij de heftige reeks vogelgriepuitbraken in de pluimvee-industrie vorig jaar, zijn in minder dan één jaar tijd 390.400 eenden vergast. Dat komt neer op bijna 62 procent van het totaal aantal eenden dat in de Nederlandse pluimvee-industrie wordt gehouden. “Behalve het ernstige dierenleed vormt de eendensector dus ook een tikkende tijdbom voor de vogelgriep. Daarom zullen wij ons in blijven zetten voor een einde aan de eendenhouderij in Nederland,” besluit Akerboom. Eerder steunde de Kamer al de motie van de Partij voor de Dieren die eendenvlees van het menu van het Kamerrestaurant haalt.

Geen jacht meer op dier­soorten waarmee het niet goed gaat

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 18-10-2023 00:00

Diersoorten die in hun voortbestaan worden bedreigd moeten per direct van de landelijke vrijstellingslijst voor de jacht af. Een voorstel van de Partij voor de Dieren die daartoe opriep, is aangenomen. Op de vrijstellingslijst staan diersoorten waarop het hele jaar gejaagd mag worden bij (risico op) schade. Dankzij het aangenomen voorstel van de Partij voor de Dieren moet de minister het konijn, de houtduif en de overwinterende kauw van de lijst halen. “Het is te gek voor woorden dat er nog steeds bij het minste of geringste volop geschoten mag worden op dieren. Zelfs soorten die in hun voortbestaan worden bedreigd, zoals het konijn en de houtduif, waren vogelvrij voor jagers. Dat die soorten waar het slecht mee gaat nu van de vrijstellingslijst afgehaald worden, betekent een hele forse inperking van de jacht”, legt PvdD-Kamerlid Eva Akerboom uit. “Dat deze soorten op de lijst staan, is al in strijd met de Wet Natuurbescherming. Het is jammer dat er een Kameruitspraak voor nodig is om de minister aan te sporen zich aan deze wet te houden, maar wel goed dat dat nu geregeld is.” Ook een ander voorstel van de Partij voor de Dieren kon op een meerderheid rekenen: de minister voor Natuur moet de essentiële rol van grote predatoren meenemen in het natuurbeleid. Wolven spelen namelijk een sleutelrol in de natuur. Zo vangen wolven met name zwakke en zieke dieren, zoals wilde zwijnen met varkenspest. Daarnaast laat onderzoek zien dat de wolf een beter wapen in de strijd tegen aanrijdingen is dan het jachtgeweer. Door de aanwezigheid van de wolf houden andere dieren zich meer schuil in het bos. Akerboom: “De recente komst van de wolf kan niet genegeerd worden bij het maken van toekomstbestendig natuurbeleid. Dat dreigde wel te gebeuren. Jagers hebben er door de komst van de wolf een concurrent bij, dus willen het dier zo snel mogelijk uit de weg ruimen om hun bloederige hobby te kunnen blijven beoefenen. Het ministerie moet nu de rol van de wolf als onderdeel van het ecosysteem serieus gaan meewegen, en niet langer de oren laten hangen naar de jachtlobby.”

Keer het tij

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 15-10-2023 00:00

Het klimaat, de dieren en de natuur hebben ons nodig. Op 22 november zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Er staat veel op het spel: een leefbare Aarde. Daarom zegt de Partij voor de Dieren: Keer het tij. Je hoeft niet te kiezen tussen invloed of idealen. Want je kunt Partij voor de Dieren kiezen. Wij doen geen water bij de wijn met betrekking tot onze diepgroene idealen. Wij hoeven niet de grootste te worden om grote invloed te hebben. De Partij voor de Dieren houdt dieren, natuur en milieu op de politieke agenda. We trekken andere partijen de groene kant op. De Partij voor de Dieren doet wat nodig is. Dus een stem op de Partij voor de Dieren is per definitie een goed bestede én strategische stem. Omdat het altijd een diepgroen resultaat oplevert. En dat resultaat is samengevat in de campagneslogan: Keer het tij. We willen allemaal een goed, gezond en gelukkig leven voor onszelf, onze (klein)kinderen en alle dieren die steeds meer in de verdrukking komen. Een toekomst waarin iedereen een dak boven het hoofd heeft en genoeg inkomen om van rond te komen. Een toekomst waarin we met respect omgaan met al het leven op Aarde. Een toekomst die iedereen toekomt. En die toekomst is binnen handbereik als we radicale keuzes durven te maken. Steeds meer mensen voelen en begrijpen dat. Steeds meer mensen laten zich horen. En steeds meer mensen eisen hardop een toekomst voor de Aarde en al haar bewoners. De Partij voor de Dieren staat pal naast al deze mensen. Wij zíjn die mensen. Samen maken we de roep om echte verandering luider en luider. Als er ooit een tijd is om te kiezen voor een diepgroene partij, dan is het wel nu. Dus kom in actie. Keer het tij om erger te voorkomen. Maar vooral: keer het tij om een betere, gezondere, eerlijkere en mooiere wereld dichterbij te brengen. Keer het tij. Voor jezelf, onze (klein)kinderen en alles wat je dierbaar is. Volg de aftrap van de campagne met Esther Ouwehand, andere kandidaten, een singer-songwriter en jongerenorganisatie PINK! via de YouTube-stream.

Partij voor de Dieren zet volgende stap afschaffen fossiele subsidies

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 11-10-2023 00:00

De Partij voor de Dieren dient bij het Belastingplan 2024 voorstellen in om 10 miljard euro weg te halen bij de fossiele subsidies. Deze voorstellen volgen de initiatiefnota ‘Fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen’ en de aangenomen motie over een plan voor de afbouw van fossiele subsidies. “Met deze voorstellen laten we zien dat 10 miljard euro aan subsidies al op korte termijn kunnen worden geschrapt. Een belangrijke stap in het volledig afschaffen van fossiele subsidies en een kans om de vrijgekomen middelen te investeren in een rechtvaardige transitie”, aldus PvdD-Kamerlid Lammert van Raan. De motie die is aangenomen over het afbouwen van fossiele subsidies is een stap in de goede richting, maar er is nog veel meer nodig om de stimuleringsmaatregelen voor de fossiele industrie ook echt te stoppen. Daarom dient de Partij voor de Dieren vandaag een eerste set aan amendementen op het Belastingplan in die een start maken om fossiele subsidies af te schaffen. Met het totaalpakket dat in de maak is, met amendementen op 13 belastingmaatregelen, zal de eerste 10 miljard aan fiscale maatregelen op korte termijn worden afgebouwd. Zo wordt onder andere ingezet op het versneld afschaffen van de vrijstelling van energiebelasting voor kolenbelasting (denk aan Tata Steel), het verhogen van de vliegbelasting en het afschaffen van de degressieve energiebelasting zodat grootverbruikers eenzelfde tarief gaan betalen als kleinere verbruikers. De klimaatcrisis is grotendeels te wijten aan de stijging de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer en die stijging is vooral terug te voeren op het gebruik van fossiele brandstoffen. Decennialang hebben fossiele bedrijven veel geld verdiend terwijl ze de atmosfeer gratis vervuilden en klimaatbeleid saboteerden. De gevolgen van klimaatverandering zijn inmiddels zichtbaar in de overstromingen, bosbranden, extreme droogte, hittegolven en andere natuurrampen die wereldwijd steeds meer voorkomen. Van Raan: “We moeten zo snel mogelijk het tij keren. Fossiele subsidies werken als een rem op de noodzakelijke verandering en moeten dan ook zo snel mogelijk worden afgeschaft. De Partij voor de Dieren strijdt al jaren voor het afschaffen van deze belastingmaatregelen en wil dat het geld dat vrijkomt wordt geïnvesteerd in een sociaal rechtvaardige energietransitie.”