Nieuws van Unknown in Nederland inzichtelijk

15 documenten

PvdD loopt mee in mars tegen dier­proeven

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 19-04-2019 00:00

De Partij voor de Dieren doet zaterdag 20 april mee aan de grote mars tegen dierenproeven in Rotterdam. Na afloop gaat PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg in debat met Eva Meijer, filosoof en lijstduwer van de PvdD, en Karen Soeters, oprichter van Animals Today en directeur van de NGPF, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren.
 Nog steeds worden 1 miljoen dieren per jaar gebruikt voor dierproeven. Het aantal dierproeven is in 2017 zelfs met bijna 18% gestegen. Er werden meer knaagdieren, meer honden en katten en meer apen gebruikt. Wassenberg: “De regering zegt wereldwijd koploper te willen zijn in proefdiervrije innovaties, maar daadkrachtige maatregelen blijven uit. Het Erasmus MC mag onverminderd experimenten op apen blijven doen. En het BPRC, het grootste apentestcentrum van Europa, mag haar eigen afbouwplan schrijven. Niet om het aantal experimenten op apen met 100 procent af te bouwen, maar slechts met 40 procent.” De Partij voor de Dieren pleitte deze maand tijdens het proefdierendebat in de Tweede Kamer opnieuw voor snelle sluiting van het BPRC. “Fundamenteel wetenschappelijk op apen kan sowieso per direct verdwijnen zonder onderzoek naar levensbedreigende ziekten in gevaar te brengen. Dat is al de helft van de proeven”, zegt Wassenberg. Dierexperimenten leiden bovendien te vaak tot niets. Zo’n 90 procent van de dierproeven heeft geen enkele betekenis voor de mens. “De oplossing is niet: méér dierproeven, maar het ontwikkelen van nieuw onderzoek zónder dierproeven. Vanwege dierenwelzijn, maar ook uit wetenschappelijk oogpunt”, stelt het PvdD-Kamerlid. Tijdens het proefdierdebat verzocht de Partij voor de Dieren de regering haar mogelijkheden te benutten om te sturen naar proefdiervrij onderzoek. Als belangrijkste financier van onderzoek heeft de overheid het belangrijkste sturingsmechanisme in handen. De mars door Rotterdam naar het Erasmus MC wordt georganiseerd door Animal Rights. Aanleiding voor de mars is Wereldproefdierendag die jaarlijks wereldwijd op 24 april wordt gehouden. Kijk voor meer informatie en het programma hier .

Groen, progressief en eurokri­tisch

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 16-04-2019 00:00

Democratie, het welzijn van mensen en dieren en het bestrijden van klimaatverandering moeten voorop staan in Europa. Niet het winstbejag van multinationals en de Brusselse droom om een 'Verenigde Staten van Europa' te creëren waarin lidstaten geen monetaire autonomie hebben en steeds meer soevereiniteit op tal van terreinen moeten overdragen aan Brussel. In haar Plan B voor Europa presenteert de Partij voor de Dieren maar liefst 325 voorstellen om dat te bereiken. “Internationale samenwerking voor de overstijgende belangen van mensen en dieren, betekent niet dat Brussel onze huisvesting en pensioenen federaal moet regelen of een Europees leger hoort op te richten,” zegt lijsttrekker Anja Hazekamp. “Een verbod op megastallen, afschaffing van de Europese miljardensubsidies voor de vee-industrie en het stimuleren van een meer plantaardig dieet zijn diervriendelijke voorstellen die gunstig uitpakken voor het klimaat en de belastingbetaler ook nog eens miljarden euro´s besparen. Door landbouwsubsidies geleidelijk af te schaffen en te stoppen met EU-subsidies voor regionaal beleid kan Europa de helft goedkoper. Het is te gek voor woorden dat we via Europa bijvoorbeeld meebetalen aan een gruwelijke traditie als stierenvechten en promotiecampagnes voor vlees en zuivel,” zegt Hazekamp. Plan B Europa bevat daarnaast een reeks voorstellen om natuurgebieden beter te beschermen, overbevissing te stoppen, het gebruik van landbouwgif aan banden te leggen en dieren wereldwijd beter te beschermen. Zo wil de PvdD dertig procent van de Europese wateren aanwijzen als beschermd natuurgebied en pleit de partij voor een volledig verbod op handel in ivoor en jachttrofeeën. Om Europa democratischer en transparanter te maken wil de Partij voor de Dieren dat Brussel geen vrijhandelsverdragen of associatieverdragen meer sluit zonder dat die vooraf door nationale parlementen zijn goedgekeurd. Ook moeten burgers zich in referenda kunnen uitspreken over EU-beleid, bijvoorbeeld als er plannen zijn om nationale bevoegdheden in Brusselse handen te leggen. Als de ministers van de 28 EU-landen in Brussel vergaderen of stemmen, moet dat voortaan in het openbaar. Het geldverslindende verhuiscircus tussen Brussel en Straatsburg moet zo snel mogelijk stoppen. Lees hier het volledige verkiezingsprogramma

PvdD voelt minister aan de tand over giflobby in Brussel

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 10-04-2019 00:00

Het gaat dramatisch slecht met bijen en andere insecten. Een derde wordt met uitsterven bedreigd. De oorzaken zijn verlies van leefgebied en het gebruik van pesticiden. Onderzoeksjournalisten van Follow the Money ontdekten dat minister Carola Schouten hier een dubieuze rol in speelt en in vertrouwelijke e-mails één op één de lobby overneemt van gifgiganten als Bayer-Monsanto en Syngenta. De Partij voor de Dieren vindt het onacceptabel dat Nederland in geheime achterkamertjes een betere bescherming voor bijen, hommels en andere insecten tegenwerkt. Esther Ouwehand heeft vandaag in een debat de minister gevraagd binnen een week alle documenten naar de Kamer te sturen. "Ik wil alle feiten op tafel hebben, zodat de Kamer kan controleren hoe Nederland zich sinds 2013 precies heeft opgesteld in de discussie over de Europese richtlijn voor bijen, de Bee Guidance. Want wie weigert de bijen te beschermen, heeft het niet goed voor met onze toekomst. En wie de Kamer niet goed voorlicht, heeft heel wat uit te leggen", zegt Ouwehand. Europa heeft de deuren wagenwijd opengezet voor landbouwgif als glyfosaat, imidacloprid en heel veel andere giffen die gevaarlijk zijn voor ons ecosysteem. Dankzij aanhoudend verzet van onafhankelijke wetenschappers, natuurbeschermers en partijen als de Partij voor de Dieren, kwam er een richtlijn – de Bee Guidance – die bijen beter moet beschermen tegen de schadelijke effecten van pesticiden. Deze richtlijn ligt al sinds 2013 te wachten op aanvaarding door de lidstaten. Bovendien is er niet alleen sprake van uitstel, maar ook van uitholling van de bijenrichtlijn. De onderzoeksjournalisten van Follow the Money, onthulden dat er in Brussel vergevorderde plannen liggen om de bescherming van bijen af te zwakken. Nederland zou in een vertrouwelijke email hebben gepleit voor het schrappen van veldstudies. "Precies wat de giflobby wil", zegt Ouwehand. "Ik vraag al maanden naar de positie van Nederland in de discussie over de Bijenrichtlijn. Is er sprake van uitholling?, vroeg ik haar. Nee, zei de minister. Ja, blijkt nu uit de stukken van Follow the Money. Zet Nederland zich in voor optimale bescherming van bijen en hommels?, vroeg ik. Ja, zei de minister. Nee, blijkt uit het artikel." De positie van minister Carola Schouten komt volgens de onderzoeksjournalisten van FTM overeen met de standpunten van chemiereuzen zoals Bayer, BASF en Syngenta. Minister Schouten reageerde in het debat dat de positie van Nederland tot stand is gekomen op basis van adviezen van de nationale toezichthouder voor pesticiden. "Maar die adviezen zijn niet openbaar. Daarom wil ik de documenten binnen een week zien zodat we het debat snel kunnen voortzetten."

Van Raan: 'Rammelend onderzoek naar botsingen met vogels moet over'

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren VVD Nederland 29-03-2019 00:00

Het risico op botsingen met vogels rond Lelystad Airport is niet goed onderzocht en wordt daardoor onderschat. Dat was de conclusie van een hoorzitting die deze week op initiatief van de Partij voor de Dieren werd gehouden in de Tweede Kamer. Woensdag 3 april debatteert de Tweede Kamer over vliegveiligheid. De Partij voor de Dieren vindt dat de minister de uitbreidingsplannen voor Lelystad Airport uit voorzorg moet terug draaien. "Het is zorgwekkend dat de minister het risico op botsingen met vogels onder het tapijt lijkt te schuiven", zegt PvdD-Kamerlid Lammert van Raan. "Alle signalen staan nu op rood voor Lelystad Airport. Dit is het moment om op de rem te trappen." Onderzoek rammelt In haar haast om de opening van Lelystad Airport zo snel mogelijk door te drukken, nam minister Van Nieuwenhuizen (VVD) tot nu toe niet de tijd voor gedegen onderzoek naar het risico op botsingen met vogels. De minister leunt op rapporten van Bureau Waardenburg, maar dat werk ligt al langer onder vuur. De Partij voor de Dieren organiseerde daarom een hoorzitting over vliegveiligheid en botsingen met vogels. Tijdens deze hoorzitting werd door de aanwezige experts wederom stevige kritiek geuit op de rapporten van Bureau Waardenburg. Zo is er geen gebruik gemaakt van toereikende radarsystemen en bleek het veldonderzoek slechts zeer beperkt te zijn uitgevoerd. Des te zorgwekkender was de bijdrage van Bureau Waardenburg zelf, die bij monde van consultant Rob Lensink niet in staat bleek de twijfel weg te nemen. Met spoed is de minister daarom verzocht om nog voor het aankomende debat met een reactie te komen. Van Raan: "Lelystad Airport is om meerdere redenen een slecht idee. Een van die redenen is de locatie, pal naast vogelrijke natuur. De minister doet er verstandig aan om haar Lelystad Airport-ramkoers los te laten en de tijd te nemen voor fatsoenlijk onderzoek naar de risico’s op botsingen met vogels." Krimp luchtvaart De Partij voor de Dieren pleit voor een stevige krimp van de luchtvaart. Dit is nodig om de doelstellingen op het gebied van klimaat, vliegveiligheid en de leefomgeving van mens en dier te bereiken. De opening van Lelystad Airport is daarom wat de Partij voor de Dieren betreft volstrekt overbodig. Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

PvdD wil verbod op houden van dolfijnen in gevan­gen­schap

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 28-03-2019 00:00

De Partij voor de Dieren vindt dat Nederland het goede voorbeeld van België moet volgen en het houden van dolfijnen in gevangenschap zo snel mogelijk moet verbieden. “Het is geweldig dat België heeft besloten het dolfinarium in Brugge op termijn te sluiten en geen fok meer toe te staan. Mensen accepteren het gevangen houden van deze intelligente, sociaal complexe wezens niet langer. Nederland moet snel volgen”, zegt PvdD-Kamerlid Femke Merel van Kooten, die Kamervragen heeft gesteld. De minister van dierenwelzijn in België kwam begin deze week met het goede nieuws naar buiten. Volgens hem heeft het houden van dolfijnen in gevangenschap geen enkel nut en laten mensen ze kunstjes doen in ruil voor een paar dode vissen. “Dolfijnen in het wild leggen meer dan 60 kilometer per dag af, duiken honderden meters diep en houden er complexe sociale structuren op na. In het Dolfinarium worden dolfijnen in kleine, kale bassins gehouden, kunnen ze niet jagen, niet paren en nauwelijks een sociaal leven leiden. Het is simpelweg niet goed te praten”, aldus het PvdD-Kamerlid. Terwijl in het westen de acceptatie voor het gevangen houden van dolfijnen en walvissen voor vermaak al jaren afneemt , zijn in andere delen van de wereld dolfinaria juist in opkomst. Daarvoor worden ieder jaar weer meer zeezoogdieren uit het wild gevangen. "Een zorgelijke trend en daarom is het des te belangrijker dat de minister nu een krachtig signaal geeft", benadrukt Van Kooten.

Hoge belo­ningen voor bankiers aan banden

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren GroenLinks Nederland 26-03-2019 00:00

De exorbitante beloningen voor bankiers moeten verder aan banden worden gelegd. Daarvoor werd vandaag in de Tweede Kamer een wetsvoorstel behandeld, mede ingediend door de Partij voor de Dieren. De wet moet ervoor zorgen dat de grootverdieners in de bancaire sector niet via sluiproutes een hogere beloning voor zichzelf kunnen afdwingen. Ook regelt het voorstel dat de minister van Financiën van tevoren moet instemmen met een salarisverhoging. De minister moet dan bekijken of er maatschappelijk draagvlak is voor een salarisverhoging. Voor de Partij voor de Dieren staat voorop dat er een systeemverandering in de financiële sector moet plaatsvinden. In het huidige systeem kunnen de banken de weelde van hun positie niet aan. Ze beheren het spaargeld van de mensen en zijn bovendien onontbeerlijk voor de financiële infrastructuur. En op het moment dat het misgaat, staat de overheid klaar om de banken te redden. “Binnen de bestaande wetgeving weten de bankiers altijd weer de ruimte om zichzelf te belonen op te rekken. Als politiek moeten we een rode lijn trekken: tot hier en niet verder. Daar kan deze wet aan bijdragen, maar naast deze wet zal de Partij voor de Dieren blijven streven naar een radicale verandering van het huidige financiële systeem”, aldus PvdD-Kamerlid Lammert van Raan. Het wetsvoorstel is een initiatief van GroenLinks en is mede ingediend door een groot deel van de oppositie, waaronder de Partij voor de Dieren. Vandaag konden andere Kamerleden vragen stellen aan de indieners van de wet. Op een later moment zullen de initiatiefnemers deze vragen beantwoorden.

Partij voor de Dieren vraagt hertelling stemmen in provincie Groningen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 25-03-2019 00:00

De Partij voor de Dieren zal vanmorgen bij het stembureau van de provincie Groningen een officieel verzoek tot hertelling van de stemmen indienen. Fractievoorzitter Ankie Voerman stelt dat de uitslag van een verkiezing boven iedere twijfel verheven zou moeten zijn en dat dat met de nu gepresenteerde uitslag niet het geval is. Er zijn meerdere redenen waarom de partij twijfels heeft over de juistheid van de laatste uitslag. Voerman wijst op het feit dat er alleen al in de gemeente Groningen 70 onverklaarde verschillen tussen uitgereikte stembiljetten en uitgebrachte stemmen zijn. Zo zijn er op 16 stembureaus in totaal 21 stembiljetten méér geteld dan er kiezers zijn toegelaten tot de stemming. Voerman: “Eén stembiljet te weinig is nog te verklaren, iemand kan besluiten toch niet te stemmen en het biljet mee te nemen. Maar een teveel aan stembiljetten is echt onverklaarbaar: dat betekent dat mensen meer dan één stem hebben uitgebracht.” Voerman geeft aan dat het niet te verklaren is dat haar partij donderdag twee zetels toebedeeld kreeg en een dag later weer één. Op donderdag werd aan de lijsttrekkers tijdens een presidium een zetelverdeling uitgedeeld, op een briefje, op basis van 100 procent van de getelde stemmen. Hier kreeg de Partij voor de Dieren twee zetels. Er werd aangegeven dat dit niet een definitieve verdeling was omdat die door de Kiesraad zou worden verstrekt. Op vrijdag bleek de zetelverdeling toch weer anders te zijn. Voerman: “Stemmen tellen is mensenwerk en het zijn slechts enkele tientallen stemmen die ons van de restzetel scheiden. In de provincie zijn honderden stembiljetten afgekeurd. Bij een hertelling zouden de onverklaarbare verschillen tussen uitgereikte stembiljetten en uitgebrachte stemmen, de afgekeurde stemmen en de totaaltelling opnieuw moeten worden beoordeeld. Bij elke verkiezing dient de uitslag boven twijfel verheven te zijn, bij verkiezingen die niet alleen bepalend zijn voor de samenstelling van Provinciale Staten maar ook voor die van de Eerste Kamer des te meer.” Onderzoek heeft uitgewezen dat er structureel fouten worden gemaakt bij het handmatig tellen van de stemmen, zoals de Politieke Academie in 2017 liet zien bij een grootscheepse controle van de tellingen na de Tweede Kamer verkiezing. Die foutmarges waren gemiddeld 0,11% , maar kunnen een grote rol spelen in het toebedelen van restzetels. De Commissaris van de Koning hekelt de inconsistente berichtgeving rond het handmatig tellen in zijn laatste blog en zegt het verzoek tot hertelling van de Partij voor de Dieren goed te begrijpen. De Partij voor de Dieren vindt dat in een procedure die niet open staat voor beroep en bezwaar bij de onafhankelijke rechter, de leden van het stembureau zich onafhankelijker zouden moeten opstellen en niet vooruit zouden mogen lopen op hun beslissing over verzoeken tot hertelling van de stemmen. Omdat het gaat om een oordeel over werkzaamheden die onder hun verantwoording hebben plaatsgevonden, is het ongepast om prematuur aan te geven dat er geen sprake is geweest van onzorgvuldigheden, juist omdat de leden wisten dat er discrepanties zaten tussen het aantal uitgereikte stembiljetten en het aantal uitgebrachte stemmen. De woordvoerder van de voorzitter van het centraal stembureau heeft al een voorschot op de uitslag genomen. De Partij voor de Dieren vindt dat ongepast en voelt zich gesterkt door het begrip dat de Commissaris van de Koning heeft getoond voor het verzoek. Mocht het verzoek tot hertelling door het Stembureau worden afgewezen dan heeft de Partij voor de Dieren nog de mogelijkheid haar verzoek voor te leggen aan de leden van Provinciale Staten in de oude samenstelling.

'Minister aan zet om Straathof te stoppen'

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 22-03-2019 00:00

De Partij voor de Dieren blijft zich fel verzetten tegen de bedrijfsvoering en de uitbreidingsplannen van de omstreden varkenshouder Straathof. “De Raad van State heeft groen licht gegeven voor een varkensboer die meerdere ernstige overtredingen op zijn naam heeft staan op het gebied van dierenwelzijn en milieu. In Duitsland kreeg deze veehouder een beroepsverbod, in Nederland krijgt hij alle ruimte. Dat is niet goed te praten. De minister moet nu ingrijpen”, zegt PvdD-Kamerlid Femke Merel van Kooten die Kamervragen heeft gesteld. De uitspraak van Raad van State ging over de uitbreidingsplannen van Straathof in Mariënheem, gemeente Raalte, waar hij ruim 11.000 varkens wil houden. Omwonenden en Stichting Leefbaar Buitengebied verzetten zich tegen de verstrekte vergunning. Zij maken zich grote zorgen om de luchtvervuiling, het dierenwelzijn en de brandveiligheid van de stallen. RvS besloot echter dat de gemeente terecht een vergunning voor de plannen van Straathof heeft verstrekt. Van Kooten vindt dat uit de uitspraak van RvS blijkt de huidige wet- en regelgeving onvoldoende juridische mogelijkheden biedt om de omstreden varkenshouder te stoppen. En daarmee om het dierenwelzijn in Nederland voldoende te beschermen. “Deze veehouder blijft jaar na jaar de muizengaatjes van de wet opzoeken en overtreedt ze dikwijls. Er is meer nodig om zo iemand te stoppen dan inspecties en boetes. De minister is aan zet.” In Erichem, waar in de zomer van 2017 zo’n 24.000 varkens levend verbrandden in de megastal van Straathof, wil de omstreden varkensboer een nog grotere stal met twee verdiepingen terug bouwen. Ook hierover heeft de Partij voor de Dieren vragen gesteld.

Partij voor de Dieren viert zetel­winst

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 22-03-2019 00:00

Partij voor de Dieren groeit na Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. Voor het eerst heeft de PvdD in alle provincies zetels behaald. Daarmee is de partij nu ook vertegenwoordigd in Drenthe en Zeeland. In alle overige provincies groeide het percentage stemmen, in Limburg resulteerde dit in een verdubbeling in het aantal zetels, van 1 naar 2. Dit betekent dat de partij in de Eerste Kamer groeit van twee naar drie zetels. In de zeven waterschappen waar de Partij voor de Dieren meedeed aan de verkiezingen is ook groei gerealiseerd. In meerdere waterschappen is zetelwinst geboekt. In waterschap Brabantse Delta, waar de partij voor het eerst meedeed, zijn twee zetels behaald. Marianne Thieme: "Ik ben ongelooflijk trots met onze winst in dit politieke slagveld. We groeien door, de coalitie kan niet langer om de Partij voor de Dieren heen. Wij zullen het donkergroene anker zijn om het huidige onduurzame en dieronvriendelijke beleid van koers te veranderen"

'Coalitie ontloopt debat voor verkie­zingen over door­re­ke­ningen klimaat­ak­koord'

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren CDA Nederland 13-03-2019 00:00

Marianne Thieme: “Het Kabinet heeft 502 dagen na haar aantreden nog steeds geen verantwoordelijkheid genomen voor de klimaatcrisis. Sterker nog, ze investeert driekwart miljard euro in KLM-AirFrance en ze geeft jaarlijks miljarden euro’s subsidie aan de fossiele industrie, de landbouw en de luchtvaart. Alleen al de fossiele industrie ontvangt 7,6 miljard euro per jaar, dat is 14.000 euro per minuut. Het wordt tijd dat de vervuiler gaat betalen in plaats van de gewone burger en mensen met een laag inkomen. Het wordt tijd voor politieke klimaatverandering.” Met dit Klimaatakkoord gaat Nederland niet doen wat nodig is om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5°C. Zelfs als alle 600 maatregelen uit het Klimaatakkoord worden uitgevoerd komen we uit op de opwarming van de aarde van 2 graden. Deze conclusie van de Partij voor de Dieren werd vandaag bevestigd door het PBL en CPB. Het is onontkoombaar dat het kabinet gaat inzetten op de noodzakelijke krimp van de veestapel, luchtvaart en fossiele industrie. Klimaatmars Marianne Thieme: “Afgelopen zondag protesteerden 40.000 mensen tegen het uitblijven van een adequaat klimaatbeleid. Het zelfbenoemde groenste kabinet allertijden blijkt niet in staat maatregelen te nemen, maar schuift de problemen af op en door naar toekomstige generaties” Recent trokken de milieuorganisaties zich terug uit de klimaatonderhandelingen omdat de onderhandelingen omdat de onderhandelingen gevoerd worden met bedrijven die het minst bereid zijn tot een radicaal ander klimaatbeleid dat noodzakelijk is om de doelen van Parijs te alen. Voormalig staatssecretaris Pieter van Geel (CDA) erkende al in 2004 dat vlees het meest milieubelastende onderdeel is van ons voedselpakket. Als voorzitter van de klimaattafel landbouw kwam hij echter niet met oplossingen om de veestapel te verkleinen en zo de klimaatdoelen dichterbij te brengen. Marianne Thieme: “In de intensieve veehouderij liggen grote kansen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen via verkleining van de veestapel. Veel van de nu doorberekende plannen voor de landbouw zijn volgens het PBL te onduidelijk om door te kunnen rekenen. De kans is groot dat nog niet eens de helft van de klimaatdoelen voor de landbouw voor 2030 wordt gerealiseerd.”