Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

6503 documenten

Toelichting stemkeuze: Backpayregeling weduwen van KNIL-militairen

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 31-05-2023 14:52

Door Don Ceder op 31 mei 2023 om 15:31

Toelichting stemkeuze: Backpayregeling weduwen van KNIL-militairen

Op 30 mei heeft de Tweede Kamer gestemd over een backpay-regeling (een soort terugbetalingsregeling) voor weduwen van KNIL-militairen. De ChristenUnie-fractie geeft graag een toelichting op haar stemkeuzes rond dit belangrijke en emotionele onderwerp.

De backpay-kwestie maakt onderdeel uit van het Indisch rechtsherstel. Sinds 1945 zijn er verschillende regelingen geweest die specifiek gericht waren op individueel en collectief rechtsherstel van de Indische en Molukse gemeenschap. Daarnaast kunnen Indische en Molukse oorlogsgetroffenen nu nog in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering op basis van diverse wetten. In 2020 is er vanuit de Kamer (ook van de ChristenUnie-fractie) de vraag gekomen om te onderzoeken of er een haalbare en uitvoerbare financiële regeling mogelijk was voor de nog levende weduwen van militairen en ambtenaren in dienst van het Nederlands-Indisch Gouvernement die tijdens de Japanse bezetting niet of niet volledig salaris kregen uitbetaald. Dat verzoek kwam voort uit de ontevredenheid over de doelgroep in een eerdere regeling, de backpayregeling uit 2015. Die ging namelijk over veteranen die op 15 augustus 2015 nog leefden. De weduwen van de inmiddels overleden veteranen konden geen beroep doen op deze regeling. Uit het gevraagde onderzoek bleek dat een regeling technisch niet onuitvoerbaar is, maar wel heel complex is.

Dat zit bijvoorbeeld in de afbakening: als de regeling zou gelden voor de weduwen die in 2015 nog in leven waren, dan gaat de regeling in grote mate gelden voor haar kinderen omdat tweederde van de weduwen uit 2015 in 2022 niet meer in leven zijn. Daarmee zouden de erfgenamen van de weduwe/weduwnaar van de direct belanghebbende de belangrijkste doelgroep worden. In theorie zou bijvoorbeeld een erfgenaam van een weduwe die later met een oud-KNIL-militair (die niet de vader van de erfgenaam is) is getrouwd wél recht heeft op een regeling, maar een erfgenaam van de oud-militair niet. Zo’n situatie kan weer lijden tot een gevoel van onrecht. Bovendien zullen de nabestaanden moeten aantonen dat zij de erfgenaam zijn van de weduwe. Er kan ook gekozen worden voor een meer recente datum, maar dan vallen er ook mensen buiten de regeling die zich juist onterecht buiten de regeling uit 2015 vonden vallen. Ten aanzien van de toekenning van de regeling kan de overheid (via de Sociale VerzekeringsBank (SVB) niet zelf zoeken wie ervoor in aanmerking komt maar zal dat op aanvraag moeten worden beoordeeld. Mensen zullen zelf bewijsmateriaal moeten aandragen over het dienstverband, het huwelijk en/of vertalingen moeten regelen.

Het ontwerp en de uitvoering van de vorige regelingen hebben geleerd dat alleen met breed draagvlak in de Indische en Molukse gemeenschap een nieuwe regeling bijdraagt aan het gevoel van herstel. Als delen van de gemeenschap individuele beslissingen bij de rechter toetsen of het algemene ontwerp bekritiseren, zoals bij de regeling uit 2015 is gebeurd, dan is er van afdoende rechtsherstel nog steeds geen sprake. Een individuele regeling wekt al met al verwachtingen bij individuen die niet waargemaakt kunnen worden, omdat ze bijvoorbeeld buiten de regeling vallen of niet afdoende aannemelijk kunnen maken dat zij wel in aanmerking komen voor de regeling. De SVB geeft aan dat zij alleen met voldoende draagvlak de regeling kunnen uitvoeren.

Staatssecretaris Van Ooijen heeft er daarom voor gekozen om te werken aan meer collectieve erkenning van het leed en dat samen met de Molukse en Indische gemeenschap te verkennen. Vanwege alle bezwaren bij de uitvoering heeft de staatssecretaris ervoor gekozen om een individuele regeling voor weduwen niet uit te werken. De ChristenUnie-fractie ziet dat de staatssecretaris zorgvuldig en invoelend deze afweging heeft gemaakt. Zijn regelmatige contacten met de Indische en Molukse gemeenschap maken ook dat een groot deel van deze gemeenschap het besluit van de staatssecretaris steunt. Als ChristenUnie-fractie kunnen wij daarom dit besluit ook steunen en zullen we de regering blijven aanmoedigen om het leed collectief te erkennen in de vorm van onder andere herdenking en goede zorg, en om het Indische en Molukse erfgoed verder te verankeren in de Nederlandse maatschappij.

Toelichting stemkeuze: Backpayregeling KNIL-militairen

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 31-05-2023 13:39

Door Don Ceder op 31 mei 2023 om 15:31

Toelichting stemkeuze: Backpayregeling KNIL-militairen

Op 30 mei heeft de Tweede Kamer gestemd over een backpay-regeling (een soort terugbetalingsregeling) voor weduwen van KNIL-militairen. De ChristenUnie-fractie geeft graag een toelichting op haar stemkeuzes rond dit belangrijke en emotionele onderwerp.

De backpay-kwestie maakt onderdeel uit van het Indisch rechtsherstel. Sinds 1945 zijn er verschillende regelingen geweest die specifiek gericht waren op individueel en collectief rechtsherstel van de Indische en Molukse gemeenschap. Daarnaast kunnen Indische en Molukse oorlogsgetroffenen nu nog in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering op basis van diverse wetten. In 2020 is er vanuit de Kamer (ook van de ChristenUnie-fractie) de vraag gekomen om te onderzoeken of er een haalbare en uitvoerbare financiële regeling mogelijk was voor de nog levende weduwen van militairen en ambtenaren in dienst van het Nederlands-Indisch Gouvernement die tijdens de Japanse bezetting niet of niet volledig salaris kregen uitbetaald. Dat verzoek kwam voort uit de ontevredenheid over de doelgroep in een eerdere regeling, de backpayregeling uit 2015. Die ging namelijk over veteranen die op 15 augustus 2015 nog leefden. De weduwen van de inmiddels overleden veteranen konden geen beroep doen op deze regeling. Uit het gevraagde onderzoek bleek dat een regeling technisch niet onuitvoerbaar is, maar wel heel complex is.

Dat zit bijvoorbeeld in de afbakening: als de regeling zou gelden voor de weduwen die in 2015 nog in leven waren, dan gaat de regeling in grote mate gelden voor haar kinderen omdat tweederde van de weduwen uit 2015 in 2022 niet meer in leven zijn. Daarmee zouden de erfgenamen van de weduwe/weduwnaar van de direct belanghebbende de belangrijkste doelgroep worden. In theorie zou bijvoorbeeld een erfgenaam van een weduwe die later met een oud-KNIL-militair (die niet de vader van de erfgenaam is) is getrouwd wél recht heeft op een regeling, maar een erfgenaam van de oud-militair niet. Zo’n situatie kan weer lijden tot een gevoel van onrecht. Bovendien zullen de nabestaanden moeten aantonen dat zij de erfgenaam zijn van de weduwe. Er kan ook gekozen worden voor een meer recente datum, maar dan vallen er ook mensen buiten de regeling die zich juist onterecht buiten de regeling uit 2015 vonden vallen. Ten aanzien van de toekenning van de regeling kan de overheid (via de Sociale VerzekeringsBank (SVB) niet zelf zoeken wie ervoor in aanmerking komt maar zal dat op aanvraag moeten worden beoordeeld. Mensen zullen zelf bewijsmateriaal moeten aandragen over het dienstverband, het huwelijk en/of vertalingen moeten regelen.

Het ontwerp en de uitvoering van de vorige regelingen hebben geleerd dat alleen met breed draagvlak in de Indische en Molukse gemeenschap een nieuwe regeling bijdraagt aan het gevoel van herstel. Als delen van de gemeenschap individuele beslissingen bij de rechter toetsen of het algemene ontwerp bekritiseren, zoals bij de regeling uit 2015 is gebeurd, dan is er van afdoende rechtsherstel nog steeds geen sprake. Een individuele regeling wekt al met al verwachtingen bij individuen die niet waargemaakt kunnen worden, omdat ze bijvoorbeeld buiten de regeling vallen of niet afdoende aannemelijk kunnen maken dat zij wel in aanmerking komen voor de regeling. De SVB geeft aan dat zij alleen met voldoende draagvlak de regeling kunnen uitvoeren.

Staatssecretaris Van Ooijen heeft er daarom voor gekozen om te werken aan meer collectieve erkenning van het leed en dat samen met de Molukse en Indische gemeenschap te verkennen. Vanwege alle bezwaren bij de uitvoering heeft de staatssecretaris ervoor gekozen om een individuele regeling voor weduwen niet uit te werken. De ChristenUnie-fractie ziet dat de staatssecretaris zorgvuldig en invoelend deze afweging heeft gemaakt. Zijn regelmatige contacten met de Indische en Molukse gemeenschap maken ook dat een groot deel van deze gemeenschap het besluit van de staatssecretaris steunt. Als ChristenUnie-fractie kunnen wij daarom dit besluit ook steunen en zullen we de regering blijven aanmoedigen om het leed collectief te erkennen in de vorm van onder andere herdenking en goede zorg, en om het Indische en Molukse erfgoed verder te verankeren in de Nederlandse maatschappij.

Tata moet verplicht vergroenen

D66 D66 Nederland 31-05-2023 13:39

Tot 2021 weigerde Tata Steel zich in te spannen voor echte verduurzaming. Onder grote druk van milieuorganisaties en FNV wijzigde Tata Steel de koers. Het plan is om op termijn “groen staal” te produceren. Dat is staal gemaakt met behulp van waterstof. Dit komt erop neer dat er in 2035 een hele nieuwe fabriek staat die “waterstof-ready” is. Er is dan niet direct voldoende waterstof beschikbaar. Daarom zal die nieuwe fabriek eerst nog draaien op aardgas. Dat is wel iets beter dan kolen, maar nog steeds niet groen. Klein detail: deze plannen vragen om zo’n €6,5 miljard steun met belastinggeld. Dat is veel, bijvoorbeeld meer dan er beschikbaar is voor de verduurzaming van alle woningen in Nederland (€4 miljard).

Verantwoordelijk minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens, predikt vaak: “liever groen hier, dan grijs elders”. Bij Tata Steel is het precies andersom. De ontwikkeling van groenstaalfabrieken gaat in andere landen veel sneller dan bij ons. Het lijkt erop dat we binnenkort kunnen zeggen “liever groen elders, dan grijs hier”. Zo heeft Zweden in 2020 al een groenstaalfabriek geopend en zal daar in 2030 een extra fabriek, die bijna net zo veel kan produceren als Tata Steel, bij komen. Ondertussen wacht de minister rustig af tot Tata overgaat tot uitvoering van de plannen.

ChristenUnie verder met drie zetels in de Eerste Kamer

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 30-05-2023 14:58

Door Webredactie op 30 mei 2023 om 16:42

Lees voor

ChristenUnie verder met drie zetels in de Eerste Kamer

De ChristenUnie heeft bij de Eerste Kamerverkiezingen één restzetel behaald en krijgt zo drie zetels in de Eerste Kamer. Daarmee verwelkomen we Eric Holterhues in de senaat, die zijn plek inneemt naast lijsstrekker Tineke Huizinga en huidig Eerste Kamerlid Hendrik-Jan Talsma. Holterhues wordt de eerste katholieke ChristenUnie-volksvertegenwoordiger op landelijk niveau.

Fractievoorzitter Tineke Huizinga: “Met drie zetels in de Eerste Kamer gaan we de komende jaren aan de slag om ons christelijk-sociale geluid te laten klinken. Ik zie er naar uit om daar met dit mooie en gedreven team mee aan de slag te gaan. Om beleid te toetsen en te werken aan een samenleving waarin mensen voor elkaar kunnen zorgen, waar we opkomen voor elkaar en waar ruimte is voor iedereen.”

Hendrik-Jan Talsma: “De afgelopen jaren mocht ik me op deze plek inzetten voor recht en gerechtigheid in wetgeving en het is een voorrecht om dit werk te mogen doorzetten.”

Eric Holterhues: “Vanuit deze plek zet ik me graag in voor drie kernprincipes vanuit katholiek sociaal denken: algemeen welzijn, menselijke waardigheid en onderlinge solidariteit”.

Pensioenwet

PVV PVV Nederland 30-05-2023 12:44

Geert Wilders: ‘‘Als de Senaat vanavond over de Pensioenwet stemt is de nieuwe senaat al gekozen. Dat de senaat in oude samenstelling toch nog stemt over de nieuwe pensioenwet die miljoenen mensen decennia lang ongenadig hard zal raken, is ondemocratisch en corrupt tot op het bot!’’

Pensioen-actievoerders roepen Eerste Kamer op: doe het niet!

SP SP Nederland 30-05-2023 11:24

Vanmorgen voerden honderden mensen samen met de SP, pensioen- en ouderenorganisaties en anders politieke partijen actie bij de Eerste Kamer tegen de pensioenwet. ‘Dit casinopensioen maakt de pensioenen onzekerder. Daar zitten mensen helemaal niet op te wachten. En het is ongrondwettig. Daarom zeggen wij: doe het niet!’ zegt SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen. Vanavond wordt er gestemd over de nieuwe pensoenwet.

Er zijn veel bezwaren tegen deze wet die de pensioenen onzekerder maakt. Hoogleraren spraken zich gisteren ook uit tegen deze wet, omdat deze ongrondwettig is. Voor het aannemen van deze wet is een tweederde meerderheid nodig in zowel de Tweede en de Eerste Kamer. SP-senator Tiny Kox maakte eerder al om deze reden bezwaar tegen de behandeling van deze wet.

‘Vandaag stemt de Eerste Kamer over de Wet toekomst pensioenen. Tenminste: als minister Schouten van Pensioenen haar wet niet alsnog intrekt of vraagt om de stemming daarover aan te houden. Daar is immers alle reden toe, nu drie hoogleraren staatsrecht mede op mijn verzoek, adviseren om niet op deze manier met deze wet door te gaan. Zij delen de stelling die ik in het pensioendebat heb ingenomen dat deze wet alleen met twee-derde meerderheid kan worden aangenomen,’ aldus Kox.

Verschillende economen, juristen, het College voor de Rechten van de Mens en ouderenorganisaties die honderdduizenden leden vertegenwoordigen hebben eerder al laten zien dat deze wet van geen kant deugt. De SP verzet zich daarom samen met andere partijen al vanaf het begin tegen dit casinopensioen.

If you can’t stand the heat, get out of the kitchen!

PVV PVV Nederland 28-05-2023 21:22

Geert Wilders: “Ga naar het RIAGG als je gesprekken wil voeren Kaag.

Ik voer keiharde oppositie tegen je vernietigende beleid.

If you can’t stand the heat, get out of the kitchen!”

Klik hierboven om het artikel te lezen.

asielmeldpunt@pvv.nl

PVV PVV Nederland 26-05-2023 09:12

Geert Wilders: ‘‘Heeft u overlast van asielzoekers of een azc bij u in de buurt?

Doet de gemeente niets om u te helpen? Zijn er plannen/inspraakavonden om asielzoekers bij u in de wijk te plaatsen? Maakt u zich zorgen?

Heeft u hulp van de PVV nodig?

Meld het ons op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.’’

GEERT WILDERS NAAR TER APEL

PVV PVV Nederland 25-05-2023 15:18

Geert Wilders: ‘‘ZATERDAG 3 JUNI NAAR TER APEL! KOM OOK! STOP DE ASIELRAMP!’’