Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

6122 documenten

Rutte is zelf de verkeerde man op de verkeerde plek

PVV PVV Nederland 06-09-2022 12:49

Geert Wilders: ‘‘Rutte is zelf de verkeerde man op de verkeerde plek, die met zijn wanbeleid Nederland helemaal afbreekt. De boeren kapot, het land volgepropt met gelukzoekers + Nederlanders kunnen stikken en krijgen geen cent erbij in 2022 om hun energierekening te betalen.’’

Reis mee met de bus naar het PrinsjesdagProtest

SP SP Nederland 06-09-2022 11:49

Reis mee met de bus naar het PrinsjesdagProtest

Het kabinet laat mensen keihard vallen. Op Prinsjesdag worden de plannen van het kabinet voor het komende jaar gepresenteerd en daarom komen we het weekend ervoor, op zaterdag 17 september in Den Haag, in actie tijdens het PrinsjesdagProtest.

Meld je hier aan

Op veel plekken in het land organiseren de lokale SP-afdelingen een bus om gezamenlijk naar het PrinsjesdagProtest te reizen. Dat is gezelliger en veel goedkoper.

Wil je meereizen met de SP? Bekijk dan hieronder alle opstaplocaties. Stuur de betreffende afdeling snel een e-mail om te kijken of er nog een plekje in de bus beschikbaar is!

Bedankt!!!

PVV PVV Nederland 06-09-2022 07:16

Geert Wilders: ''Vandaag ben ik jarig! 🎂🎉🍾

Dank voor alle lieve felicitaties!''

Ellen van Selm: “De sleutel ligt op het platteland’

D66 D66 Nederland 06-09-2022 03:54

Wie naar het C.V. van Ellen van Selm kijkt, ziet geen traditionele aanloop naar het burgemeesterschap. Toch werd ze door het Ministerie van Binnenlandse Zaken gescout voor het ambt, waarna ze deelnam aan een oriëntatieprogramma voor zij-instromers. “Zelf zie ik een duidelijke rode lijn in mijn loopbaan. Ik studeerde rurale sociologie en haal er plezier uit om als socioloog, bijna antropologisch, naar processen te kijken, bewegingen te zien en groepen mensen te leren kennen en te begeleiden. Opsterland heeft 16 kernen, met allemaal een eigen sociaal weefsel. Het duurde een paar jaar om het burgemeesterschap in de vingers te krijgen en met precisie maatwerk per dorp te kunnen leveren, te weten waar en hoe ik net dat extra zetje kan geven.

Het is een grote gemeente met veel gezichten: agrarisch, ook het agrarische vormingswerk op de volkshogeschool, sporen van de turfwinning, landadel. Alles wat op het platteland kan gebeuren vindt hier plaats. Om goed voeling te houden met alle kernen, bezoek ik met het college jaarlijks elke kern om met vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang te spreken. Het kan gaan over beleidsplannen en over het lokale fietsenhok.”

Statement aftreden Henk Staghouwer

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 05-09-2022 18:29

Door Henk Staghouwer op 5 september 2022 om 19:28

Statement aftreden Henk Staghouwer

Toen ik aantrad als minister wist ik dat we voor enorme opgaven staan in de land- en tuinbouw en in de visserij. Dat het nodig is om met de sector naar de toekomst te kijken. Om werk te maken van een nieuw perspectief. Boeren en vissers hebben zekerheid nodig over waar het met de sector heengaat, zodat ze kunnen investeren en ondernemen. En als voormalig ondernemer voel ik dat met ze mee.

Ik ben begin dit jaar dan ook vanuit Groningen naar Den Haag gekomen om vanuit die gedrevenheid, gezamenlijk met alle partijen in de landbouw en de visserij, werk te maken van de enorme opgaven waar we voor staan en om met elkaar de omslag naar kringlooplandbouw te maken.

Dat die opgaven groot zijn, is duidelijk.

Ik heb mezelf de vraag gesteld: ben ik de juiste persoon om als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit leiding te geven aan de grote opgaven die er liggen? Ik ben zelf afgelopen weekend tot de conclusie gekomen dat ik die persoon niet ben. Ik treed om deze reden terug als minister van Landbouw. Ik wens mijn opvolger samen met de toegewijde mensen van het ministerie het allerbeste toe.

Reactie Gert-Jan Segers op aftreden Henk Staghouwer

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 05-09-2022 17:46

Door Gert-Jan Segers op 5 september 2022 om 19:31

Reactie Gert-Jan Segers op aftreden Henk Staghouwer

Vandaag heeft Henk Staghouwer bekendgemaakt dat hij gaat stoppen als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en dat maakt het voor mij een verdrietige dag. Negen maanden geleden had Henk de moed om ‘ja’ te zeggen toen ik hem vroeg om vanuit Groningen over te komen en minister te worden. Van dichtbij heb ik gezien hoe hij alles heeft gegeven om die pittige verantwoordelijkheid waar te maken. Ook op de momenten dat het zwaar was. In het contact met boeren en vissers zag je dat hij een man van de praktijk was met hart voor de sector. Dan was Henk op z’n best.

Henk heeft mij dit weekend gemeld dat het voor hem nu hier stopt. In zijn verklaring bij zijn aftreden geeft hij aan dat hij zich steeds meer de vraag stelt of hij de aangewezen man is om als minister de grote uitdagingen waar de landbouw voor staat, aan te gaan. Die eerlijkheid kenmerkt Henk ook. Henk zat hier nooit voor zichzelf, maar altijd voor de zaak. Voor perspectief voor het platteland. Voor landbouw en voor natuur en om ervoor te zorgen dat die twee met kringlooplandbouw steeds meer hand in hand gaan. Het zijn grote uitdagingen die hij met een minstens zo grote gedrevenheid aan is gegaan. En daar ben ik hem dankbaar voor.

Uiteraard heb ik begrip voor Henks beslissing, respecteer ik die ook, maar ik vind dit ook een bitter moment. Allereerst voor Henk zelf, maar ook voor ons als ChristenUnie-team. We willen elkaar – in goede en kwade dagen – vasthouden en helpen. Zo wil ik dat wij opereren hier in Den Haag, als hecht team. En het is niet gelukt dat team intact te houden. Dat maakt deze dag een beroerde.

Het SP Koopkracht Symposium

SP SP Nederland 05-09-2022 12:42

De rekeningen voor basisvoorzieningen zoals energie, boodschappen, brandstof, zorg en huur gaan door het dak. Maar tegelijkertijd boeken grote bedrijven recordwinsten. Het aantal miljonairs in Nederland stijgt jaar na jaar. Steeds meer mensen komen in de problemen, maar dit kabinet weigert om dit jaar nog iets aan de koopkracht van mensen te doen.

Op 3 september 2022 organiseerde de SP het Koopkracht Symposium in het historische vakbondsmuseum de Burcht in Amsterdam. Daar werd besproken wat de oorzaken en de gevolgen hiervan zijn, en wat de keuzes van dit kabinet betekenen voor de levens van mensen en voor de samenleving. Arjan Vliegenthart (directeur van het Nibud) gaf een laatste stand van zaken over de financiële situatie van Nederlandse huishoudens en het groeiend aantal mensen dat niet rond kan komen.

Op het symposium spraken Eef Diepenbroek en Stef van der Werf over wat de hoge kosten in hun dagelijks leven betekenen. Sander Heijne (onderzoeksjournalist en auteur Fantoomgroei) beschreef dat we rijker zijn dan ooit, dat we nog nooit zoveel geld en middelen hebben gehad, en dat we alle problemen die we hebben kunnen oplossen met elkaar. Dat dit niet gebeurt noemt hij het failliet van de samenleving. Bekijk hier zijn bijdrage op het symposium.

Mirjam de Rijk (journalist bij onder andere de Groene Amsterdammer) en Joost van Doesburg (FNV Schiphol) spraken over de oorzaken en oplossingen van de hoge kosten voor mensen, achterblijvende lonen en groeiende bedrijfswinsten. Rodrigo Fernandez (onderzoeker bij SOMO) beschreef hoe het financiële overschot van bedrijven vooral is gebruikt voor dure overnames en het belonen van de aandeelhouders, terwijl de lonen niet zijn gestegen. Kijk het hier terug:

Natuurlijk werden ook de uitgelekte koopkrachtplannen van dit kabinet besproken. De SP zegt: Nu is het genoeg. De kosten gaan door het dak en het kabinet doet niks. Dit jaar nog moeten de kosten omlaag. Daarom organiseert de SP op 17 september het PrinsjesdagProtest in Den Haag. Zorg dat je daarbij bent en laat het kabinet horen dat het nu genoeg is!

Afke Groen: even voorstellen

D66 D66 Nederland 03-09-2022 04:48

“Voor mij zit de kracht van D66 uiteindelijk in de vindingrijkheid en creativiteit van haar leden. Daar mogen we weleens wat meer gebruik van gaan maken, om politiek meer als een ideeënstrijd te gaan voeren. De tweede regeringsdeelname van D66 – na bovendien vier jaar in de constructieve oppositie – is een geweldige kans om ideeën om te zetten in beleid.

Maar deze tijd vraagt van D66 ook een nieuwe oriëntatie op visie. We zien dat politieke vertegenwoordiging steeds meer langs de lijnen loopt van verschillende groepen in de samenleving, terwijl de grote thema’s ons allemaal raken. De klimaatcrisis, de pandemie, de Russische oorlog in Oekraïne, maar ook de inflatie en de toenemende bestaansonzekerheid. Daar moeten we ons grote vragen bij stellen. In welke wereld willen wij leven? Wat vinden we rechtvaardig? Hoe organiseren we de democratie?

Bij de Van Mierlo Stichting werken we voortdurend aan zulke grote vragen, altijd vanuit het sociaal-liberale gedachtegoed. We trainen ook politici en leden in dat gedachtegoed. Zo hebben we een brugfunctie tussen de wetenschap, het maatschappelijk debat, de vereniging en onze landelijke politici.”

Twee kandidaten voor D66-lijsttrekkerschap Eerste Kamer

D66 D66 Nederland 31-08-2022 11:12

De afgelopen periode konden kandidaten zich aanmelden. Met voldoende ondersteuningsverklaringen van leden konden zij vervolgens ook deelnemen aan de verkiezing. Beide kandidaten die zich hebben gemeld, Paul van Meenen en Carla Moonen, hebben voldoende handtekeningen opgehaald.

Paul van Meenen is op dit moment lid van de Tweede Kamer. Hij voert het woord over onder andere primair en voortgezet onderwijs. Carla Moonen is op dit moment lid van de Eerste Kamer. Zij voert het woord over onder andere buitenlandse zaken, defensie en sociale zaken.

De komende twee weken toeren de kandidaten door het land. Veel afdelingen en regio’s nodigen hen uit bij (informele) partijbijeenkomsten. Het Landelijk Bestuur organiseert op woensdag 14 september een digitale kennismakingsbijeenkomst.

Op zondag 18 september kunnen D66-leden in Zwolle fysiek kennismaken met de kandidaten.

Inflatie 13,6%

PVV PVV Nederland 31-08-2022 06:54

Geert Wilders: ‘‘Inflatie 13.6 procent. Boodschappen onbetaalbaar. Energierekening door het plafond. Als het kabinet niet nog voor dit jaar 2022 de Nederlander met minstens €3000 per huishouden tegemoet komt (kosten €25 miljard, precies de uitgaven voor stikstof) dan zijn ze crimineel bezig.’’

Klik op de foto om het artikel te lezen.

Geert Wilders: ‘‘Dit is ‘n oorlogsverklaring aan Nederlanders die het dit jaar niet meer redden, in 2022 geld nodig hebben en niet kunnen wachten tot 2023! “Het slechte nieuws is volgens bronnen dat iets extra's voor 2022, de laatste maanden van het lopende jaar dus, ‘niks mogelijk is gebleken.”

Klik op de foto om het artikel te lezen.