Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

6729 documenten

Uitbreiding van de EU holt draagvlak uit

SP SP Nederland 17-11-2023 16:30

‘Dit is de beslissende tijd waarin landen keuzes maken aan welke kant ze staan,’ aldus Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen over de toetreding van Oekraïne tot de EU. In plaats van strikt vasthouden aan de toetredingscriteria is nu ‘de roep van de geschiedenis’ de reden dat er meer landen bij de EU moeten komen. Maar uitbreiding is juist contraproductief voor Europese samenwerking.

De Europese Commissie heeft haast en wil zo snel mogelijk nieuwe landen toevoegen aan de EU. Oekraïne, Moldavië, maar ook de westelijke Balkanlanden en Georgië moeten erbij. Als zij allemaal toetreden telt de EU maar liefst 36 lidstaten.

Vooral Oekraïne en Moldavië moeten nu snel toetreden, vindt Von der Leyen. Om misverstanden te voorkomen: de brute inval van Rusland in Oekraïne is onacceptabel en de SP vindt het volkomen terecht dat Oekraïne zich verdedigt en daarbij gesteund wordt door andere landen. Ook Moldavië ervaart een verwerpelijke bemoeienis van Rusland. Maar is dat een reden om deze landen een voorkeursbehandeling te geven door een oogje dicht te knijpen bij de toetredingscriteria?

Oekraïne is nog steeds berucht om corruptie, de macht van oligarchen en de slechte behandeling van minderheden. Het is buitengewoon riskant om deze praktijken naar de EU te importeren. De problemen met zittende leden als Hongarije, Polen en Slowakije zijn al groot genoeg. Last but not least is Oekraïne een land in oorlog. Alleen al om die reden is toetreding nu niet mogelijk.

Daarbij gaat Von der Leyen compleet voorbij aan het gebrek aan draagvlak voor haar werkwijze. Veel mensen zijn voorstander van Europese samenwerking, maar hebben kritiek op de bureaucratie en het gebrek aan democratie. Dat gaat er niet beter op worden als er zo veel landen bij komen.

De bestuurbaarheid was al een probleem met 27 lidstaten; dat wordt alleen maar groter met nieuwe landen erbij. Niet voor niets sprak men enige jaren geleden over uitbreidingsmoeheid. Wie draagvlak wil behouden voor Europese besluitvorming, moet niet steeds nieuwe landen toelaten.

Dan kun je beter kijken naar nieuwe vormen van samenwerking. Naar een Europa van verschillende snelheden. Naar mogelijkheden om lidstaten meer eigen beleid te laten voeren. Dat geeft lucht in plaats van een steeds maar groter wordende eenheidsworst. Kortom, de weg die Von der Leyen bewandelt, is onverantwoord. Oekraïne en Moldavië hoeven geen lid te worden van de EU om toch bondgenoot te zijn. De kans is bovendien groot dat een van de zittende lidstaten een veto uitspreekt. Dan krijg je – net als met Turkije – een jarenlang traject van woede en frustratie omdat de landen een worst werd voorgehouden.

Daar wordt niemand beter van. Stop daarom deze heilloze weg en ga aan de slag met andere vormen van samenwerking.

Dit opiniestuk verscheen op 17-11-2023 in het FD

Lilian Marijnissen & Pieter Omtzigt in debat over bestaanszekerheid en het neoliberalisme

SP SP Nederland 16-11-2023 14:16

Pieter Omtzigt en Lilian Marijnissen gingen onder leiding van journalist Leon Verdonschot in debat. Bij het aanpakken van het toeslagenschandaal trokken de partijen samen op. Waar willen ze samenwerken en waar zitten de verschillen?

Kijk het hieronder terug!

Hulp aan asbestslachtoffers schiet flink tekort

SP SP Nederland 15-11-2023 06:40

In het vandaag uitgebrachte boek ‘Asbest doodt. Nog steeds’ beschrijft oud SP-senator en oprichter van het Comité Asbestslachtoffers Bob Ruers hoe de hulp aan de slachtoffers van asbestkanker flink tekortschiet. Jaarlijks krijgen nog steeds 600 mensen asbestkanker en in de komende jaren zullen er nog 10.000 mensen ziek worden is de vrees. Het Instituut Asbestslachtoffers weet de belangen van slachtoffers maar moeilijk te behartigen, waardoor slechts 1 op de 6 mensen met asbestkanker een schadevergoeding kan krijgen van de bedrijven waar ze asbestkanker hebben opgelopen.

SP-Kamerlid Bart van Kent pleit, in lijn met de conclusies van het boek, voor een Nationaal Asbestfonds: ‘Al tientallen jaren voert de SP samen met mensen strijd tegen asbest en voor een goede behandeling van de slachtoffers van asbestkanker. Jarenlang keken de industrie en de overheid weg, terwijl ze wisten hoe gevaarlijk asbest was. Nu zitten we met de problemen en zullen er nog duizenden mensen overlijden. Helaas worden de slachtoffers nu niet goed geholpen, dus de overheid moet opstaan en een Nationaal Asbestfonds instellen. De asbestslachtoffers verdienen goede hulp, zonder juridische lijdensweg. De kosten moet de overheid gaan verhalen op de industrie die eraan verdiend heeft.'

16.000 mensen zijn al overleden aan de gevolgen van asbestkanker. Bob Ruers, Remi Poppe en het Milieu Alarmteam van de SP hebben ruim voordat het asbestverbod er in 1993 kwam al gepleit voor het stoppen met asbest. Steeds luisterde de overheid beter naar de industrie dan naar de mensen. En ook bij het instellen van het Instituut Asbestslachtoffers werd er gekozen voor het poldermodel, waardoor de industrie een dikke stempel kon drukken op het instituut. Van Kent: ‘Feit is dat er na 23 jaar geen andere conclusie te trekken valt dan dat het instituut Asbestslachtoffers niet goed genoeg werkt. Veel te veel slachtoffers staan nu in de kou. Niemand behalve Bob Ruers en het Comité Asbestslachtoffers kijkt naar hen om en ze zijn er daadwerkelijk doodziek van. Het Nationaal Asbestfonds moet er komen, want de mensen met asbestkanker en de duizenden die het nog gaan krijgen kunnen niet langer wachten.’

Teken de petitie: Staakt-het-vuren!

SP SP Nederland 14-11-2023 22:27

Het geweld in Gaza moet stoppen. Wij accepteren niet dat er steeds meer onschuldige slachtoffers vallen en dat hulp nauwelijks wordt toegelaten. De Nederlandse regering moet zich duidelijk uitspreken: er moet onmiddellijk een staakt-het-vuren komen. Teken de petitie als je deze oproep steunt!

De aanval van Hamas op 7 oktober op onschuldige Israëlische burgers was afschuwelijk en veroordelen wij in de scherpst mogelijke bewoordingen. De gegijzelde burgers moeten direct worden vrijgelaten.

Door de grootschalige bombardementen van het Israëlische leger zijn al meer dan 1 miljoen Palestijnen op de vlucht en al ruim 11.000 gedood, waaronder duizenden kinderen. Dit is in strijd met het internationaal recht. Er is een gigantisch tekort aan water, voedsel en medicijnen. De blokkade van Gaza moet zo snel mogelijk worden opgeheven.

Er worden wapens vanuit Nederland aan Israël geleverd. Bijvoorbeeld onderdelen voor JSF-straaljagers waarmee steden in Gaza worden gebombardeerd. In de Eerste Kamer ligt zelfs een verdrag voor waarmee de militaire samenwerking tussen Israël en Nederland wordt versterkt.

Daarom doen wij de volgende oproep:

Er moet onmiddellijk een staakt-het-vuren komen. Alle inspanningen moeten erop gericht zijn dat de bevolking in Gaza wordt geholpen en de gegijzelde Israëliërs worden vrijgelaten.

Nederland moet direct stoppen met wapenexport richting Israël. Het verdrag waarmee de militaire samenwerking tussen Nederland en het Israëlische leger wordt versterkt moet van tafel.

Onderhandelingen moeten worden gestart om te komen tot een duurzame twee-staten-oplossing waarin de Palestijnse en Israëlische bevolking in veiligheid en vrede kunnen leven.

ChristenUnie opent meldpunt voor mantelzorgers

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 09-11-2023 17:16

Door Mirjam Bikker op 6 november 2023 om 07:00

ChristenUnie opent meldpunt voor mantelzorgers

De ChristenUnie opent maandag een digitaal meldpunt voor mantelzorgers. Het meldpunt heeft tot doel om meer en beter inzicht te krijgen waar mantelzorgers tegenaan lopen. Mantelzorgers hebben ook goed zicht op wat er in de zorg misgaat. Dat is juist nu nodig met het oog op de vergrijzing en personeelstekorten in de zorg. De ChristenUnie neemt het initiatief in samenwerking met de partners van Coalitie Samenleving.

Mantelzorgers zijn een cruciaal fundament voor het welzijn van Nederland: ruim vijf miljoen mensen in Nederland, een derde van bevolking, is mantelzorger. Onnodig papierwerk en regeldruk zorgen voor problemen. Mantelzorgers zijn gemiddeld vier uur per week bezig met regeltaken. Liefst vier op de tien mantelzorgers geeft aan dat het hen moeite kost om als gevolg van die regeldruk te doen wat ze willen doen: zorgen. De ChristenUnie vindt onnodige bureaucratie onacceptabel en opent daarom een meldpunt waar mantelzorgers terecht kunnen met klachten en ideeën: www.coalitiesamenleving.nl.

Zorg ontbreekt als belangrijk thema

De (mantel)zorg als thema komt in de huidige verkiezingscampagne nauwelijks naar voren. Om daar verandering in te brengen krijgen mantelzorgers de mogelijkheid om de problemen op de agenda te zetten. De ChristenUnie gaat ook op bezoek bij melders om in de praktijk te zien waar zij tegenaan lopen.

Coalitie Samenleving

Vorige week presenteerde de ChristenUnie samen met BBB, CDA en maatschappelijke organisaties de #CoalitieSamenleving. Deze coalitie heeft een manifest opgesteld met negen concrete plannen om de regeldruk voor mantelzorgers tegen te gaan en waarin wordt gepleit voor een meer vanzelfsprekende rol van mantelzorgers naast de professionele zorgverlener. Daarnaast wil de coalitie dat er meer financiële middelen worden uitgetrokken voor de ondersteuning van mantelzorgers en moet er eenvoudiger en ruimer verlof komen voor mensen die zorgdragen voor hun naaste(n).

De klachten en ideeën voor verbetering en de voorstellen van de Coalitie Samenleving worden gebundeld en meegenomen richting het nieuw te vormen kabinet. In het verkiezingsprogramma maakt de ChristenUnie zich sterk voor betere mantelzorg, onder meer door in te zetten op betaald mantelzorgverlof.

ChristenUnie-leider Mirjam Bikker: “Het is tijd om de zorg op te kaart te zetten. Door de vergrijzing en de tekorten in de zorg wordt de noodzaak om voor elkaar te zorgen steeds groter. Maar nog veel te vaak zijn er belemmeringen om goed voor elkaar te zorgen. Met de start van dit meldpunt geven we de urgente problemen in de zorg een gezicht.”

Wil jij een melding doen? Ga naar www.coalitiesamenleving.nl en geef je melding door!

Een nieuw plan voor ons voedsel en natuurherstel

D66 D66 Nederland 08-11-2023 16:19

Er is een grote omslag nodig in de landbouw en bij onze voedselproductie. Op enkele partijen na, bestaat hierover ook brede politieke overeenstemming. Het huidige landbouwmodel is niet alleen slecht is voor de natuur, maar ook voor de boer zelf. Ruim een derde van de boeren werkt onder de streep voor minder dan het minimumloon. Vele boeren konden niet mee in de schaalvergroting, waar de overheid met subsidies op koerste, en moesten de afgelopen decennia stoppen met hun bedrijf.

De vraag die rest is: hoe zorg je dan voor een toekomstbestendige landbouw? Met dit plan geeft D66 antwoord op die vraag. Iets dat opeenvolgende landbouwministers de afgelopen jaren niet is gelukt. We stellen een transitie naar kringlooplandbouw voor, waarmee de natuur, de boer én de consument gebaat zijn. In het huidige landbouwmodel zien we dat voedselproductie kunstmatig hoog gehouden wordt met toevoegingen zoals kunstmest, pesticiden en krachtvoer. Aan de andere kant wordt er ook heel veel weggegooid: mest wordt verbrand of geëxporteerd en een derde van al het voedsel dat wordt geproduceerd, wordt vroeg of laat weggegooid.

En we gaan heel inefficiënt om met voedsel: op een derde van de landbouwgrond wordt diervoeder geteeld. Dat voedsel is dus niet voor mensen, maar voor dieren. Maar dieren zijn grote voedselverspillers: er is gemiddeld vijf kilo plantaardig voedsel nodig om één kilo vlees te maken. In kringlooplandbouw gebeurt dat niet meer. Samen met de kracht van de natuur wordt voedsel geproduceerd. Een gezonde bodem staat centraal. De veestapel zal krimpen tot een niveau dat past: we houden net zo veel dieren als we nodig hebben voor de mest en we voeden ze met vers grasland en gezonde voedselresten. Met kringlooplandbouw dragen we flink bij aan natuurherstel.

De omslag naar kringlooplandbouw is complex en vraagt om politieke wil en de juiste sturing met normen en subsidies. D66 stelt hiervoor een Kringloopwet voor. Daarin wordt vastgelegd hoe boeren in een kringloopmodel werken, dus zonder kunstmest, zonder pesticiden en met een focus op het produceren van plantaardig voedsel. We stellen ook een kringloopstandaard voor: producten die aan de eisen van kringlooplandbouw voldoen, krijgen een goede score.

De omslag naar kringlooplandbouw is complex en vraagt om politieke wil en de juiste sturing met normen en subsidies. D66 stelt hiervoor een Kringloopwet voor. Daarin wordt vastgelegd hoe boeren in een kringloopmodel werken, dus zonder kunstmest, zonder pesticiden en met een focus op het produceren van plantaardig voedsel. We stellen ook een kringloopstandaard voor: producten die aan de eisen van kringlooplandbouw voldoen, krijgen een goede score.

En we stellen een kringloopheffing voor in de keten, dus niet bij de boer. De grote agro-bedrijven in de keten zijn namelijk de sleutel tot de oplossing. Met hun sterke marktposities zijn zij de afzetmarkt voor boeren én de doorgang naar de consument. Nu sturen deze bedrijven nog op laagste kosten, terwijl ze zouden moeten sturen op meeste toegevoegde waarde. Met een heffing op niet-duurzame producten wordt het inkopen van producten die wel duurzaam zijn aantrekkelijker, waarmee de afzetmarkt voor kringloopboeren vergroot. Met de opbrengsten uit de kringloopbijdrage vullen we een grote subsidiepot voor (jonge) boeren die de omslag willen maken. We zorgen ervoor dat zij zich financieel geen zorgen hoeven te maken terwijl zij werken aan een duurzame toekomst van hun bedrijf. Zo werken we samen aan een groene toekomst.

Armoede met 60% omlaag in plannen ChristenUnie

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 08-11-2023 09:29

Door Pieter Grinwis, Webredactie op 8 november 2023 om 10:25

Armoede met 60% omlaag in plannen ChristenUnie

Fundamentele belastinghervorming biedt rust in huishoudboekje gezinnen én alleenstaanden

De plannen van de ChristenUnie leiden tot een verlaging van de armoede met maar liefst 60%, het meest van alle partijen. Bovendien gaan gezinnen én alleenstaanden er fors op vooruit. Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde doorrekeningen van het verkiezingsprogramma door het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Dat is het gevolg van het nieuwe belastingstelsel dat de ChristenUnie voorstelt. Dat stelsel wordt veel eenvoudiger én voorspelbaarder door onder andere vrijwel alle toeslagen te schrappen én in plaats daarvan een basiskorting gebaseerd op de omvang van het huishouden te introduceren. Zo ontstaat een veel grotere fiscale gelijkheid tussen eenverdieners- en tweeverdienersgezinnen én meer keuzevrijheid om betaald werk en zorg voor elkaar te combineren dan wel meer te werken zonder dat het extra verdiende loon helemaal hoeft te worden ingeleverd bij de fiscus. Tegelijkertijd zijn de arbeidslasten voor werkgevers bij de ChristenUnie zo’n 5% lager.

Lijsttrekker Mirjam Bikker reageert: “Financiële rust voor gezinnen en het aanpakken van armoede is altijd een topprioriteit voor onze partij. De ChristenUnie laat met dit programma zien dat het lef combineert met daadkracht. We maken het belastingstelsel eerlijker en rechtvaardiger. Gezinnen krijgen zo meer keuzevrijheid en rust in het huishoudboekje.” Ook in het kabinet maakt de ChristenUnie veel werk van het thema armoede. Juist dit jaar nog presenteerde minister Carola Schouten een omvangrijk pakket aan nieuwe maatregelen.

Kamerlid Pieter Grinwis was nauw betrokken bij het opstellen van het verkiezingsprogramma en de plannen voor beide planbureaus: “Veel te veel mensen verkeren in grote financiële onzekerheid. Juist omdat onze belastingen en toeslagen een doolhof zijn geworden. Het is tijd om de jarenlange liberale dominantie te breken en een eenvoudig belastingstelsel in te voeren dat zekerheid en keuzevrijheid biedt.”

Centraal Planbureau

De doorrekeningen van de planbureaus laten zien waar het hart van de ChristenUnie klopt. De partij introduceert een mantelzorgverlof, waarmee werknemers door het UWV bekostigd acht weken mantelzorg kunnen verlenen. Verder wil de CU het eigen risico in de zorg bevriezen en het basispakket van de zorgverzekering uitbreiden met tandartscontroles en het vullen van gaatjes. Verder stelt de CU forse investeringen voor in defensie en ontwikkelingssamenwerking, zodat Nederland weer gaat voldoen aan de internationale normen (2% bbp voor defensie en 0,7% bni voor ontwikkelingssamenwerking).

Verder komt het voorstel voor een fundamentele herziening van het belastingstelsel goed uit de doorrekening van het CPB. Werken loont weer, met een marginale druk die nergens boven de 51,5% uitkomt. De toeslagen – die tot desastreuze navorderingen kunnen leiden - worden afgeschaft. En de huurtoeslag wordt vervangen door de vroegere huursubsidie. Ook de vele inkomensafhankelijke regelingen en heffingskortingen worden afgebouwd waarmee een einde komt aan decennia aan doorgeslagen liberaal beleid dat keuzes als zorgen voor het gezin afstrafte.

In plaats daarvan krijgt ieder gezin een verzilverbare basiskorting van 4000 euro per kind, 4800 euro voor de eerste volwassene en de helft daarvan voor de tweede volwassene in een huishouden. Samen met een belastingkorting voor werkenden en drie belastingschijven (34,5% tot 40.000 euro, 41,9% tussen 40- en 80.000 euro en 51,5% daarboven) resulteert dit in een meer gelijke en eerlijkere behandeling van alle huishoudens en zo in meer keuzevrijheid, naast een grotere voorspelbaarheid. Bovendien wordt werken weer lonender, omdat inkomen uit werk minder wordt belast, maar uit vermogen meer wordt belast.

Ook worden mogelijkheden om te schuiven met winsten en zo belasting te ontwijken ingeperkt. Hierdoor gaan met name grote beursgenoteerde bedrijven hun fair share betalen. Tegelijkertijd wordt de winstbelasting sterk vereenvoudigd. Bedrijven zijn gebaat bij eenvoud, betrouwbaarheid en eenduidigheid. Daarom stellen we – zoals een paar decennia geleden gewoon was – één simpel tarief voor van 25%. Weliswaar stijgen de werkgeverslasten bij de ChristenUnie op papier, maar in de praktijk dalen de daadwerkelijke loonkosten voor bedrijven ten opzichte van het zogenoemde basispad. De lastenstijging voor bedrijven is daarmee de facto veel geringer dan het CPB rapporteert. De lastenstijging die resteert vinden we goed verdedigbaar. Het gaat immers om slimme heffingen die de economie groener maken en die ervoor zorgen dat niet een deel van de bedrijven, maar álle bedrijven rechtvaardig bijdragen aan onze publieke infrastructuur.

Klimaat en Natuur

Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) laat zien dat de ChristenUnie ambitieus, verstandig en uitvoerbaar klimaat- en energiebeleid voorstelt, waarmee de doelen uit de Klimaatwet kunnen worden gerealiseerd. “Het komt er nu op aan om met de grootste urgentie en zonder taboes de energietransitie te versnellen en klimaatverandering aan te pakken. Daarbij gaat het er niet alleen om grijze energie te vervangen door groene, maar ook om minder en milieuvriendelijker te consumeren”, aldus Pieter Grinwis. “Daarom schaffen we de btw af op reparatie van spullen, op aankopen in de kringloopwinkel en op openbaar vervoer, gaat de vliegbelasting de lucht in, bannen we korte vluchten uit, terwijl we veel meer investeren in trein, tram, bus én de fiets. Het Nationaal Isolatieprogramma krijgt een boost, terwijl de energiebelasting voor huishoudens omlaag gaat en voor grote bedrijven omhoog.”

In de plannen van de ChristenUnie wordt boeren een goed verdienmodel geboden en wordt tegelijkertijd ruimte gemaakt voor de natuur: het PBL laat zien dat onze plannen daar een goede basis voor zijn. We zetten de boer aan het stuur door te vertrouwen op zijn of haar vakmanschap, we betalen voor ecosysteemdiensten en door in te spelen op natuurlijk verloop in de sector, kunnen we meer boeren helpen met extensiveren in plaats van stoppen. Zo bereiken we de stikstofreductiedoelen, klimaatdoelen, verbetert het verdienvermogen van boeren en de kwaliteit van de natuur. Kortom, de ChristenUnie biedt echt toekomst aan boer en natuur.

Enkele maatregelen van de ChristenUnie

Invoering van de basiskorting. Voor een alleenstaande €4800, per extra volwassene in het huishouden €2400, en per kind €4000 extra.

Afschaffing van de toeslagen en vervanging van de huurtoeslag door de huursubsidie.

Verhoging van het wettelijk minimumloon met 10%. De bijstand, Wajong en AOW zijn hieraan gekoppeld.

Invoering van drie schijven in de inkomstenbelasting. Een verlaging van de eerste schijf tot €40.000 naar 34,5%.

Verlaging van de werkgeverspremies met €5,5 miljard.

Bevriezing van het eigen risico in de zorg.

Een investering van €2,1 miljard in defensie (2% NAVO-norm).

Een investering van €0,8 miljard in ontwikkelingssamenwerking (ruim 0,7% bni).

€2 miljard extra ruimte voor gemeenten en provincies (voor o.a. woningbouw, openbaar vervoer en jeugdzorg).

Enkele effecten van de ChristenUnie-plannen

Het aantal personen in armoede in Nederland daalt het meest bij de ChristenUnie (van 6,1% naar 2,5%)

Het aantal kinderen in armoede daalt met ruim 60% (van 8% van alle kinderen naar 3%).

Een lastenverlichting van €15 miljard voor gezinnen.

Toename van de koopkracht voor alle huishoudens, met name voor huishoudens met lagere inkomens (3,8% per jaar voor de armste 20% huishoudens, 2,9% voor de lagere middeninkomens, 2,3% voor Jan Modaal).

Solide overheidsfinanciën, een dalende staatsschuld (50,6% bbp) en een begrotingstekort binnen de Europese norm van 3% (-2,9% bbp).

Minder auto en vliegen, meer OV en fiets. De klimaatdoelen zijn binnen bereik.

D66 dient aangepaste wet ‘Voltooid Leven’ in bij Tweede Kamer

D66 D66 Nederland 07-11-2023 04:10

In 2020 heeft de Raad van State advies uitgebracht over het initiatiefwetsvoorstel. ‘Dat advies hebben we zorgvuldig en uitgebreid bestudeerd. Het gaat om een complex thema, we wilden weloverwogen en goed geïnformeerd een volgende stap zetten’, aldus Podt over haar werk aan de wet.  ‘Op basis van het advies van de Raad van State en vele waardevolle gesprekken met belanghebbenden, experts en ouderen hebben we het wetsvoorstel op een aantal punten aangepast. We zijn nu klaar voor behandeling in de Tweede Kamer.’

Het advies van de Raad van State ging onder meer over de betrokkenheid van een arts en de duur en intensiteit van het traject. In het aanvankelijke wetsvoorstel hadden artsen geen betrokkenheid, dat passen we nu aan. De arts wordt in het aangepaste voorstel betrokken in het voortraject en informeert de levenseindebegeleider over de medische situatie van de oudere. Zo kan de levenseindebegeleider het verzoek beter wegen. Ook kan worden bezien of de oudere wellicht (ook) terecht zou kunnen bij de euthanasiewet.

Ook passen we de duur en intensiteit van het traject met de levenseindebegeleider aan. In het aanvankelijke voorstel liep het traject minimaal twee maanden met daarin minimaal twee gesprekken. We breiden het traject uit naar minimaal zes maanden met daarin minimaal drie gesprekken. Deze periode biedt de levenseindebegeleider genoeg tijd om de coherentie en duurzaamheid van de wens om het leven te beëindigen vast te stellen.

‘Een zorgzame gemeenschap vorm je samen’

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 06-11-2023 12:33

Door Webredactie op 6 november 2023 om 13:06

‘Een zorgzame gemeenschap vorm je samen’

Het geloof van Mirjam Bikker in verkiezingstijd

De keukentafel. Mirjam Bikker ziet er tijdens deze verkiezingscampagne genoeg. Maar nu zitten we aan een bijzondere: die van haar ouders in Nunspeet. Daar gaat voorganger en EO-presentator Jurjen ten Brinke in gesprek met Mirjam over haar roots, over hoe ze is geworden wie ze is en natuurlijk over de toekomst van ‘haar’ ChristenUnie. Regelmatig klinkt het: “En toch: God houdt van ons.”

Tekst: Theanne Boer • Beeld: Erika Floor

Mirjam is niet opgegroeid in het huis waar haar ouders nu wonen, een huis even buiten de dorpskern van Nunspeet. “Maar ik ben van hieruit wel getrouwd”, vertelt ze. De goed gevulde boekenkast valt op en het levensgrote orgel, want vader Bikker is naast gepensioneerd onderwijskundige, organist in de Hervormde dorpskerk. Moeder, leerkracht op een basisschool, luistert tijdens het interview op de achtergrond mee maar voor en na die tijd vliegt ze weg op haar fiets: altijd in de weer voor anderen.

Tijdens Mirjams eerste basisschooljaren woonde het gezin in Moordrecht, daarna verhuisden ze naar de Veluwe. Een warm en veilig gezin, vertelt Mirjam en met drie meiden heel wat rustiger dan haar eigen huishouden, waar naast een dochter ook twee zoons zorgen voor de nodige reuring.

Mirjam: “Mijn ouders komen allebei uit het onderwijs. Zij vertelden ons graag verhalen over de Here Jezus en gaven ons mee dat je leven van betekenis mag zijn voor anderen. Dat je iets uit te delen hebt. En dat het heel gewoon is om naar de kerk te gaan en daar volop mee te doen. Als ik aan mijn jeugd terugdenk, zie ik dat het uiteindelijk ging om de kern: Jezus leren kennen. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Dat wil ik mijn kinderen ook weer meegeven. Want dat is het grootste geschenk dat je kunt krijgen.

Jurjen: “Wie waren jouw rolmodellen behalve je ouders?”

Mirjam: “Dan denk ik aan mijn oude oma Bikker. Een eenvoudige hardwerkende vrouw met een Rotterdamse nuchterheid en vrolijkheid. Altijd bezig. Als we kwamen, bakte ze cake of boterkoek en we konden niet vertrekken zonder een lolly uit de trommel. En bij mijn andere opa en oma waar ik af en toe logeerde, werd elke ochtend aan tafel gebeden voor alle kinderen. Die werden bij hun naam genoemd en bij God gebracht. Pas veel later realiseerde ik me dat er daardoor bij mij zaadjes zijn geplant.”

Jurjen: “Je komt dus uit een biddend gezin. Er is voor jou gebeden, al toen je heel jong was.”

Mirjam: Ja, dat ontroert me wel nu je dat zo zegt... Want dat is van een liefde die onuitsprekelijk kostbaar is… Waar ik als kind niet om gevraagd heb, heb ik toch zomaar gekregen. Dat is heel bijzonder, omdat ik… Ja, het is wel echt het allerbelangrijkste wat je aan je kinderen kan geven.

Jurjen: “Wat is dat allerbelangrijkste dan?”

Mirjam: Het geloof dat God van je houdt en voor je zorgt hoe je leven ook gaat. Kijk, ik zit hier nu op een hele fijne plek met jou. Maar we hebben allemaal momenten dat het minder goed gaat, dat het moeilijk is. En toch… als ik dan naar de generaties voor mij kijk, die ook het nodige hebben meegemaakt en zij geven juist dat aan mij door… Nou, dat ontroert mij…

Jurjen: “‘En toch’ was een mooie titel geweest van jullie verkiezingsprogramma.”

Mirjam: “Ja, dat was een goed idee geweest, inderdaad, maar ‘Geloof in de samenleving’ vind ik ook echt een mooie hoor!”

Jurjen: “Maar ga er eens op in, op dat ‘en toch’?”

Mirjam: “Nou, er is van alles dat echt niet goed gaat. Ook in Nederland. Zoveel kinderen die eenzaam en somber zijn. Ik heb jongeren gesproken die het leven niet zien zitten. Vanwege alle crises wereldwijd, maar ook omdat ze zich niet geliefd weten. Ze ervaren stress omdat ze denken dat ze moeten presteren. Ik heb ook mensen gesproken die klemlopen omdat ze de overheid niet meer naast zich hebben staan maar tegenover zich. Die voor hun gevoel vastzitten in de modder van hun bestaan. En dan kan je met allerlei technische oplossingen komen, maar je weet dat dat niet genoeg zal zijn. Want het begint ermee dat je de ander ziet staan. En dat betekent: en toch. God ziet je en wij willen dat jij je gezien weet. We willen met je optrekken om hier doorheen te komen. We gaan echt niet alles oplossen de komende vier jaar.

Iedereen die dat belooft, praat onzin. Maar daarom gaan we de moed niet opgeven.

Want er is altijd een ‘en toch’!”

Jurjen: “Herinner je je dingen uit je eigen leven waarin dat ‘en toch’ een rol speelde? Dat er botsingen waren, misschien wel rond God en geloven? Of is je geloof altijd een constante lijn geweest?”

Mirjam: “Geloof is wel een constante lijn geweest. Natuurlijk heb ik als student wel mijn vragen gehad, maar uiteindelijk is mijn Basisvertrouwen denk ik heel kinderlijk: mag ik gewoon een schaapje van de kudde zijn? Dat heeft nooit ter discussie gestaan.”

Jurjen: “Wanneer schuurt het dan wel in je geloofsleven?”

Mirjam: “Als ik heel druk ben en een volle agenda heb, moet ik ervoor waken dat ik toch blijf bidden en Bijbellezen. Want als ik dat niet doe, wordt het langzaam maar zeker stiller, merk ik. Dan is God verder weg en dat mis ik nog niet eens ook. Daar moet ik echt op letten, want voor ik het weet, begint de ochtend met het nieuws op m’n telefoon, en vervolgens vraagt één van de kinderen iets en dan zit ik al volop in de dag. De Bijbelapp ‘Eerst Dit’ hielp mij enorm om de dag te starten met God. Later vond ik weer nieuwe gewoontes. Want ik wil met God leven, dus waarom geef ik Hem dan alleen de kruimels van mijn tijd?”

Jurjen: “Ik herken dat. En net als jij vanuit een stabiele en warme opvoeding. Het is een van mijn grootste valkuilen.”

Mirjam: “Hoe werkt dat dan bij jou?”

Jurjen: “Nou, ik heb een setje gaven en talenten van God gekregen, maar ik kan zomaar denken: ik kan best aardig preken, of ik er nu voor op mijn knieën lig of niet. En dat werd op den duur een aanklacht in mij. Ik dacht: ja, wacht even. Mijn leidsman Jezus moest alleen de berg op om zijn Vader te zoeken. Het moet niet gekker worden dat ik zonder kan!”

Mirjam: “Ja dat herken ik. Je vroeg net naar rolmodellen. Ik heb er nog één en dat is Wim Rietkerk. Met Wim ben ik in de Utrechtse Raad gestart. Ik was 23 en hij was net met pensioen. Dus we hadden een grappig leeftijdsverschil. Maar Wim bracht de gewoonte in om elke keer voordat wij de raadsvergadering in gingen samen te bidden. En dat veranderde mijn blik altijd weer. Er kwam een ander perspectief. In de politiek draait het al heel snel om gezien worden, de slimme interruptie, de scherpe vraag. Van die kant van het vak, het ambacht kan ik echt genieten, en dat je waardering krijgt van anderen. Maar doordat wij in gebed gingen, stond ik ineens weer voor God, als kind van Hem, zoals er zoveel zijn. Het gaf mij ook weer het besef dat ik door God geroepen ben om het goede te zoeken. En dat is iets heel anders dan de slimste interruptie of handig zijn. Dat is recht doen aan die situatie. Niet dat het dan altijd lukt, maar het verandert wel je blik.”

Jurjen: “Ben jij geloviger geworden door de jaren heen?”

Mirjam: “Oh joh, ergens blijf ik altijd een beginneling. Ik heb nu een baan die zoveel van me vraagt dat ik me heel afhankelijk weet. ’s Avonds, als ik ga slapen, denk ik vaak: uiteindelijk is er een Ander die over ons waakt. Zonder Hem zou ik dit werk niet eens aankunnen. Er is een hele wereld te redden en die gaan wij niet redden.”

Jurjen: “Maar met die boodschap ga je de verkiezingen niet winnen.”

Mirjam: “Nee, dat weet ik, maar het is wel de basis. Vanuit ons geloof tot zegen willen zijn. Deze verkiezingen doen ertoe. Er is werk aan de winkel en dat vraagt veel en dat is niet morgen al opgelost. Maar ik weet wel met welk kompas wij als ChristenUnie aan de slag gaan. Vanuit geloof, vanuit hoop, vanuit liefde voor de mensen om ons heen. Zodat onze samenleving weer een plek wordt waar mensen, jong en oud, er voluit toe doen. Wij kiezen dus ook voor de samenleving. Voor al die betrokken inwoners, verenigingen, coöperaties, kerken, buurthuizen, jongerenwerkers die al lang aan de slag zijn. Een zorgzame gemeenschap vorm je sàmen.

De overheid heeft daarin een onmisbare rol, maar is niet het begin of het einde. Het begint altijd tussen mensen. Dat is het hart. Zorgzame gemeenschappen is één van onze belangrijkste speerpunten en als ik de andere twee ook nog even mag noemen: de waarde van het leven, ál het leven. Van het menselijke leven tot de natuur om ons heen. En als derde willen we vooral rust brengen. In huizen, aan keukentafels. Je moet kunnen rondkomen als je werkt, als je een stel tieners hebt die je de oren van het hoofd eten, als je er alleen voor staat. Dat vraagt om investeren, ja, maar deze drie bewegingen van bouwen aan zorgzame gemeenschappen, bewondering voor elk leven en rust in het huishoudboekje zijn broodnodig.

Jurjen: “We gaan even terug, naar de week voor het zomerreces toen het kabinet viel. Wat was op dat moment de ‘en toch’ van Mirjam? Wat heb je gebeden of heb je juist gedankt?”

Mirjam: “Nee, gedankt heb ik niet, zo zit ik niet in elkaar. Ik bad de hele tijd: geef me wijsheid. Geef dat ik het goed zie. En geregeld deed ik een rondje om te zien of ik iets miste. Maar telkens vonden we met elkaar hetzelfde. Dat gaf vertrouwen in wat komen zou. Dat er ook dan wel gezorgd zou worden. Zo voel ik dat nu ook. Hoe gaat het landschap veranderen? Ik weet het niet. Maar meer dan alle keren hiervoor doet het ertoe met welke idealen en welk kompas wij aan de slag gaan. Het hangt echt niet af van één iemand die heel Nederland uit het slop zal trekken. Daar zijn verschillende partijen voor nodig en dat motiveert mij enorm om te zeggen: de ChristenUnie wil tot zegen zijn. We gaan het met elkaar doen. We gaan proberen, vanuit ons geloof, het goede te zoeken voor deze samenleving. Soms is dat vanuit Den Haag maar heel vaak is dat gewoon de gemeenschap waar je woont, vanuit een dorp als Nunspeet, waar mensen zelf de ruimte moeten krijgen om aan de slag te gaan. Samen planten we zaadjes van verandering, van hoop. In geloof en in gebed, omdat we tot zegen willen zijn.”

Jurjen: “Wat wil je nu het liefst voor Nederland, wat is je diepste verlangen?”

Mirjam: “Mijn diepste verlangen is dat mensen zich geliefd weten. Dat is niet politiek te bereiken. Maar we kunnen wel werken aan een samenleving waar we ruimte hebben om naar elkaar om te zien. Waarin familiebedrijven een plek hebben, gezinnen ademruimte hebben. Werken aan zorgzame gemeenschappen dus. Ik weet heus wel dat heel veel mensen een andere kijk op het leven hebben, maar iedereen fleurt op als hij of zij zich geliefd weet. En ik denk dat wij als christenen en als ChristenUnie op elke plek waar we geroepen zijn daar heel veel van kunnen laten zien. Omdat we zelf weten dat het goed is.”

Jurjen: “Dat God ons ziet.”

Mirjam “Ja. Dat Hij ons ziet. Hij houdt van ons. En dus moeten we ons oordeel opschorten en naast de ander gaan staan. Als we daarmee beginnen, wordt politiek opeens een heel ander vak. Omdat het dan veel meer gaat over hoe wij elkaar hoop kunnen bieden en goed voor elkaar kunnen zijn.”

Dit artikel verscheen eerder in het ChristenUnie Magazine

Rechtsstaat beste in handen bij de SP blijkt uit onderzoek van advocaten

SP SP Nederland 06-11-2023 09:20

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft de verkiezingsprogramma’s van alle partijen naast elkaar gelegd. Als enige partij krijgt de SP enkel een positieve beoordeling als het gaat om voorstellen die de rechtsstaat versterken. Bij andere partijen zijn er ook plannen en ideeën in de verkiezingsprogramma’s die mogelijk risico’s vormen voor de rechtsstaat of die zelfs regelrecht in strijd zijn met de rechtsstaat. SP-Kamerlid en kandidaat Tweede Kamerlid Michiel van Nispen is blij met deze beoordeling door de advocaten: ‘Wij hebben als SP de afgelopen jaren hard gewerkt om de rechtsstaat te beschermen. Bijvoorbeeld door samen op te trekken met de sociaal advocaten voor een betere vergoeding. Door boven tafel te krijgen hoe de ouders en kinderen in het toeslagenschandaal door de staat behandeld werden. En ook onze strijd om je recht halen goedkoper en toegankelijker te maken, onder andere door ons initiatief voor de Huizen van het Recht. Ik ben blij dat de advocaten ook inzien dat de rechtsstaat in goede handen is bij de SP.’

De Nederlandse Orde van Advocaten is de organisatie waar alle advocaten in Nederland lid van zijn. De NOvA stel de beroepsregels vast en zorgt voor het toezicht op de advocatuur en is daarmee de grootste en belangrijkste advocatenorganisatie van ons land.