Nieuws van politieke partijen in Nederland over CDA inzichtelijk

376 documenten

Mijn bijdrage aan het kamerdebat over de kinderopvangtoeslag-affaire

ChristenUnie ChristenUnie CDA Nederland 04-12-2019 12:22

Door Eppo Bruins op 4 december 2019 om 13:14

Mijn bijdrage aan het kamerdebat over de kinderopvangtoeslag-affaire

De overheid als dienares van God heeft tot taak recht te doen en burgers te beschermen tegen willekeur. In deze taak, voorzitter, heeft de overheid ten diepste gefaald.

Alle voorgaande sprekers hebben al gewezen op de dramatische omstandigheden waarin ouders zijn terechtgekomen als gevolg van het handelen van een niets ontziende Belastingdienst. De verhalen die we de afgelopen jaren hebben gehoord zijn schrijnend.

Afgelopen week nog nam een mevrouw contact met mij op. In 2014 een terugvordering van 50.000 euro. Met telefoontjes, brieven en bezwaren werd niets gedaan. Loonbeslag, jaren van ellende, haar echtgenoot heeft meermaals geprobeerd zich van het leven te beroven. Hij loopt nu bij de psychiater vanwege kans op herhaling. Zelfs afgelopen jaar kwamen er nog dwangbevelen binnen. Afgelopen woensdag kwam deze mevrouw thuis van het werk en weer lagen er vier loonbeslagen op de mat. Ze is ten einde raad. Het is onvoorstelbaar hoeveel moeite het kost om dit te stoppen. Het is ongelooflijk hoever de overheid afstaat van de burger. Het bericht van deze mevrouw is exemplarisch voor het hele systeem van toeslagen en laat zien dat dit ingewikkelde stelsel het doen-vermogen van burgers ver te boven gaat.

Een ander gezin waar ik contact over heb, moet rondkomen van 200 euro per maand omdat de fiscus bij loonbeslag de beslagvrije voet niet respecteert. De familie probeert bij te springen door geld te lenen maar ook dat wordt direct weer weggehaald door de Belastingdienst via bankbeslag. Hoe kan dat? Is de staatssecretaris het met mij eens dat dit niet mag bestaan en dat er nog heel veel werk aan de winkel is?

Ik wil collega’s hier in de Kamer en journalisten daarboven en daarbuiten complimenteren met hun vasthoudendheid. Tegelijk vind ik het zorgwekkend te moeten constateren dat zonder hechte samenwerking tussen media en parlement, deze Kamer in zichzelf niet de kracht noch de middelen heeft om de onderste steen boven te krijgen. Blijkbaar moet iets eerst in de media een schandaal worden voordat een overheidsinstantie bij zinnen komt. Dat zegt iets over het ministerie. Maar ook over ons allen zoals wij hier zitten.

De Commissie Donner concludeert institutionele vooringenomenheid. Maar, voorzitter, instituties bestaan niet. Mensen wel. En er zijn altijd mensen verantwoordelijk. Het zijn mensen die leidinggeven, mensen die opdrachten uitvoeren. Als ik lees dat er stukken zijn achtergehouden in rechtszaken…. dat doet een systeem niet. Het gaat erom dat meerder mensen zo samenwerken, iets zo organiseren dat dit kan gebeuren.

De staatssecretaris had wel oog voor dat het beter moest, maar heeft lang gedraald voordat hij de fouten uit het verleden ging herstellen. Vindt de staatssecretaris dat hij voldoende doortastend heeft gehandeld als het gaat om het herstellen van het leed dat is aangericht door het systeem en de geconstateerde vooringenomenheid?

In juni had de staatssecretaris het over zijn ‘tunnelvisie’. Is de tunnelvisie nu weg? zo vraag ik de staatssecretaris. Is er nu tegenspraak georganiseerd? Worden mensen die hun mond open doen nu gekoesterd in plaats van ontslagen? Is de staatssecretaris nu wél in staat om het kaf van het koren te scheiden?

Ik wil deze Kamer, ik wil ons allen, een spiegel voorhouden. Er is in 2005 een toeslagenstelsel bedacht dat vanaf het begin niet functioneerde. De politiek heeft het systeem alleen maar nog ingewikkelder gemaakt en heeft niets gedaan met de signalen die de Belastingdienst gaf. Toeslagen moesten en zouden uitbetaald worden zonder controle vooraf. Maar in 2014 klonk het in deze Kamer: “De staatssecretaris moet alles op alles zetten. Fraude móet worden aangepakt". En dat hebben we geweten. Maar de wet en regels overtreden mag nooit, ook niet onder politieke druk.

Achteraf controleren leidde tot grootschalige fraude. Stopzetten tot ná controle leidde tot groot menselijk drama en leed binnen honderden, misschien zelfs duizenden gezinnen. Als vooraf controleren leidt tot ellende, én achteraf controleren leidt tot ellende. Moeten we dan niet concluderen dat het toeslagenstelsel failliet is? zo vraag ik de staatssecretaris.

Voor de ChristenUnie is het duidelijk dat op de kortst mogelijke termijn een eenvoudig en rechtvaardig belastingstelsel nodig is. Een belastingstelsel waarbij het belastingtarief weer weerspiegelt wat je betaalt en waar je je niet door een woud van toeslagen en kortingen hoeft te worstelen. Het systeem is té ingewikkeld. Onze Belastingdienst kan het niet meer aan, en als burger begrijp je het al helemaal niet meer.

Zolang het belastingstelsel niet een grondige herziening en vereenvoudiging ondergaat, zolang dat enorme geld-rondpomp-circus niet stopt, zullen we jaar na jaar in deze Kamer onze verontwaardiging blijven uitspreken over drama’s die de politiek en haar uitvoerende diensten zelf mede-veroorzaken.

De ouders in de CAF11-zaak zijn vermorzeld door verkeerde besluiten in een moloch van een systeem, een systeem dat verziekt is door een overheid die zo ontzettend ver van de burger afstaat. Die iedere vorm van menselijkheid en menselijke maat ontbeert. Je bent een nummer, een zaak, een formulier. Maar geen mens meer. We hebben een overheid gecreëerd die mensen bij voorbaat wantrouwt. En we hebben een politiek gecreëerd die geen fouten meer duldt en die denkt dat alles maakbaar is met meer en meer regels. Mijn hoop ligt bij de mensen die werken in het systeem, de medewerkers van de Belastingdienst, en collega’s hier in de Kamer, die met een rechtvaardige en genadige houding werken in dienst van de publieke zaak.

Wat je zaait, dat oogst je ook. Het is daarom belangrijk dat ook wij als Tweede Kamer met elkaar praten over hoe nu verder. Het is goed dat op verzoek van ChristenUnie en CDA een parlementair onderzoek wordt gestart naar het functioneren van de Belastingdienst en het UWV.

De compensatieregeling die de Commissie Donner heeft geadviseerd, verzacht de pijn maar neemt het geleden leed niet weg. De CAF11-zaak laat zien dat in deze tijd burgers bang zijn voor de overheid. Als rechtszekerheid en rechtsbescherming tegen overheidsbesluiten wegvallen, valt de bodem weg onder onze samenleving.

Kamermeerderheid: Medewerkers in publieke sector mogen meebeslissen over hun toezichthouders | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks CDA Nederland 03-12-2019 00:00

Medewerkers in de publieke sector mogen mee beslissen over wie hun toezichthouders zijn en krijgen daarmee dezelfde rechten als medewerkers in bedrijven. Het voorstel van GroenLinks en CDA hiervoor kreeg vandaag een ruime Kamermeerderheid.

Bij grote bedrijven hebben de werknemers het recht om een derde van de toezichthouders voor te dragen voor benoeming. In de publieke sector en bij maatschappelijke organisaties is dit nog niet overal zo geregeld. Dit voorstel van GroenLinks en CDA stelt werknemers in de publieke sector en in maatschappelijke organisaties beter in staat om mee te beslissen. Het voorstel geldt voor minimaal 1.500 organisaties (minimaal 150.000 medewerkers) in Nederland (CBS).

Gebrek aan zeggenschap van werknemers is demotiverend en is één van de oorzaken van de personeelstekorten in de zorg, blijkt uit onderzoek onder verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN, 2019). Ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid concludeert dat veel toezichthouders onvoldoende zicht hebben wat er afspeelt op de werkvloer.

Om zeggenschap te vergroten en de publieke waarde van maatschappelijke organisaties te waarborgen, is het goed dat meer leden met inhoudelijke affiniteit en ervaring plaatsnemen in Raden van Toezicht, vinden GroenLinks en CDA.

Tweede Kamerlid Paul Smeulders van GroenLinks: “Werknemers verdienen het vertrouwen dat zij samen met bestuurders en toezichthouders de juiste beslissingen nemen. Samen de baas is het ideaal, niet een concentratie van de macht in de top. Dat werknemers tenminste een derde van de leden van de Raad van Toezicht kunnen kiezen, is daarin een belangrijke stap. De Raad van Toezicht is immers de werkgever van het bestuur.”

Tweede Kamerlid Hilde Palland van CDA: ”Een betere samenspraak tussen werknemers en werkgevers past goed binnen het Rijnlands denken. Het is daarom goed dat werknemers worden betrokken bij de voordracht van een deel van hun eigen toezichthouders. In bepaalde sectoren, zoals de zorg, kan dit veel beter. Het voorstel moet aansluiten bij de praktijk, de behoefte van de sector en de werknemers daarin. Ik ben benieuwd naar de reactie van de minister.”

De tentoonstelling '400 jaar Statenvertaling' is geopend!

SGP SGP CDA ChristenUnie Nederland 29-11-2019 00:00

Op 26 november heeft Kamervoorzitter mevrouw K. Arib de tentoonstelling over '400 jaar Statenvertaling' geopend. Roelof Bisschop geeft een tour. Bekijk het in de video hierboven.

Op 30 mei 1619 brachten afgevaardigden van de Nationale Synode die in Dordrecht werd gehouden haar eindrapport uit aan de Staten-Generaal, toen het hoogste gezag in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Eén van de wensen van de synode was dat de Bijbel in het Nederlands zou worden vertaald en dat de staat daarbij zou helpen. Dat verzoek werd gehonoreerd, en in 1637 werd het eerste exemplaar van de beroemde ‘Statenvertaling’ of ‘Statenbijbel’ in Den Haag overhandigd.

Nu, 400 jaar ná het verzoek, wordt er in de Statenpassage van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een expositie over de Statenvertaling ingericht. Die geeft in woord en beeld en aan de hand van historische objecten een overzicht van de voorgeschiedenis, de totstandkoming en de betekenis van de Statenvertaling. Die expositie is een initiatief van de SGP-fractie, met steun van CDA en ChristenUnie. 

De expositie in de Tweede Kamer is mede mogelijk gemaakt door onder meer de volgende bruikleengevers: het Museum Catharijneconvent in Utrecht, het Dordrechts Museum, het Statenbijbelmuseum in Leerdam, het Nederlands Tegelmuseum in Otterlo en galerie Phoebus in Rotterdam.En dankzij de medewerking of financiële steun van onder meer de volgende bedrijven en instanties: Atelier Alkema, Van der Horst grafisch ontwerp, Van der Wal Fotografie, Drukkerij De Groot, Uitgeverij Jongbloed, Erdee Media Groep, de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) en Schuiteman Accountants & Adviseurs.

https://www.sgp.nl/actueel/de-tentoonstelling-400-jaar-statenvertaling-is-geopend/11425

https://www.sgp.nl/actueel/de-tentoonstelling-400-jaar-statenvertaling-is-geopend/11425 

https://www.sgp.nl/actueel/de-tentoonstelling-400-jaar-statenvertaling-is-geopend/11425VVD en CDA stemmen vóór terughalen IS-kinderen

Forum voor Democratie Forum voor Democratie D66 CDA PvdA GroenLinks VVD Nederland 28-11-2019 17:12

Op dinsdag 26 november hebben VVD en CDA in het Europees Parlement gestemd vóór het terughalen van IS-kinderen naar Europa. Mede door hun stem kon een EU-resolutie worden aangenomen die kinderen van IS-strijders laat terugkeren naar de Europese landen waar hun IS-ouders verbleven.

FeitenDe resolutie op initiatief van Groenlinks, D66 en PvdA, roept lidstaten op om “alle kinderen van buitenlandse strijders in het noordoosten van Syrië te repatriëren”. VVD en CDA stemden hier vóór. Het Europees Parlement dringt er nu bij EU-lidstaten op aan om “alle kinderen te repatriëren, rekening houdend met hun specifieke gezinssituatie en het belang van het kind als belangrijkste overweging”. De resolutie “betreurt” ook “dat de EU-lidstaten tot nu toe geen actie in die richting hebben ondernomen.”1 

Juist kinderen van IS-strijders zijn vatbaar voor radicalisering op latere leeftijd. Van jongs af aan zijn ze geïndoctrineerd met de giftige, kwaadaardige ideologie van de radicale islam. Ze zijn vanaf hun geboorte blootgesteld aan ongeëvenaarde gruwelijkheden en geweld en zijn opgevoed met wapens, trainingen en uiterst strenge islamitische beginselen. We weten dat het levensgevaarlijke, tikkende tijdbommen zijn die op ieder moment kunnen ontploffen. Het zijn bovendien kinderen die op geen enkele relevante manier Nederlands of Europees zijn. Het is dus niet alleen zeer gevaarlijk en volkomen strijdig met onze belangen om ze terug te halen; ook de argumenten om ze wél hierheen te halen, blijken flinterdun.

Verweer van VVD en CDAVVD en CDA verweren zich voor dit stuitende stemgedrag door te zeggen dat zij tegen de  omstreden tekst uit paragraaf 61 hebben gestemd.  VVD en CDA stemden weliswaar tegen dit stukje tekst, maar stemden uiteindelijk gewoon vóór de resolutie waar de betreffende tekst uit paragraaf 61 nog steeds onderdeel van was. Ze stemden dus vóór het halen van IS-kinderen naar Europese landen.

Illustratief voor probleem EUDeze hele gang van zaken is natuurlijk tekenend voor de onacceptabele opstelling van VVD en CDA in Brussel; ondanks alle verkiezingsbeloftes en praatjes voor de bühne stemmen ze uiteindelijk in met alle bizarre Brusselse plannen.

Bovendien laat het zien op welke wijze de Europese Unie constant de eigen macht weet te vergroten - en fundamenteel onhervormbaar is. Tussen een groot aantal bepalingen waar niemand het eigenlijk mee oneens kan zijn - maar die ook niet veel uithalen - wordt een kleine passage verwerkt waarin de soevereiniteit van EU-lidstaten wordt ondermijnd, immigratie verder wordt aangewakkerd, klimaatmaatregelen worden opgedrongen of transfers van Noord naar Zuid worden geregeld.

Omdat deze bepaling slechts een kleine speld in de hooiberg van wollige algemeenheden is, zien de meeste partijen altijd wel een reden om er toch voor te stemmen. Of voelen ze zich opgelaten om tegen te stemmen. Of lopen ze dan de beloofde toezegging die zij - op hun beurt - dan weer wilden opstrijken mis.

Zo dijt het bureaucratische monster in Brussel telkens weer een stukje verder uit. VVD en CDA zijn daaraan volledig medeplichtig.

1 Zoals de resolutie onder punt 61 bepaalt: “Toont zich uiterst bezorgd over de humanitaire situatie van kinderen van buitenlandse strijders in het noordoosten van Syrië en dringt er bij de lidstaten op aan alle Europese kinderen te repatriëren, rekening houdend met hun specifieke gezinssituatie en het belang van het kind als belangrijkste overweging, en de nodige steun te verlenen voor hun rehabilitatie en herintegratie; betreurt het dat de EU-lidstaten tot nu toe geen actie in die richting hebben ondernomen en dat er geen sprake is van coördinatie op EU-niveau”.

Laat jongeren contact leggen met Joodse gemeenschap

SGP SGP D66 CDA PvdA GroenLinks Partij voor de Vrijheid VVD Nederland 27-11-2019 00:00

Laat zo veel mogelijk jongeren heel concreet contact leggen met de Joodse gemeenschap in Nederland. Dat is de kern van een motie die SGP-kamerlid Roelof Bisschop had ingediend en gisteren door de Tweede Kamer met brede steun is aangenomen.

Er is veel onkunde over Joden en hun geschiedenis Als gevolg daarvan bestaan er ook veel onterechte vooroordelen en zijn worden er veel leugens over hen verteld. Als gevolg daarvan neemt wereldwijd, ook in Nederland, het antisemitisme toe. Om daar wat aan te doen, zou het goed zijn om jongeren via scholen heel direct kennis te laten maken met onze Joodse gemeenschap. Mogelijkheden genoeg, in het hele land. Denk aan bijvoorbeeld het Joods Historisch Museum, synagoges en gedenktekens die herinneren aan de gruwelen van de jaren ‘40-’45.

De SGP wil dat de regering, in overleg met instanties als het Joods Cultureel Kwartier, het CIDI en de Stichting Antisemitisme Preventie, onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om jongeren in aanraking te brengen met de Joodse gemeenschap. Over die motie werd gisteren gestemd. Voor stemden de fracties van o.a. PvdA, VVD, CDA, CU, PVV en FvD. Tegen waren SP, GroenLinks, Denk en D66.

 

 

 

 

 

 

 Partij voor de Dieren voert verzet aan tegen handelsdeal Thailand

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren CDA Nederland 21-11-2019 00:00

Op initiatief van de Partij voor de Dieren heeft een groot deel van de oppositie zich tegen een vrijhandelsverdrag met Thailand gekeerd. Als de Europese Commissie en Thailand tot een akkoord komen, worden de Europese grenzen wagenwijd opengezet voor Thais plofkippenvlees. Thailand is nu al de grootste exporteur van kippenvlees naar de Europese Unie, groter dan Brazilië. Fractievoorzitter Esther Ouwehand is blij met het groeiende verzet tegen de vrijhandelsdeal met Thailand. “Wat bijna niemand weet, is dat Thailand wereldwijd de grootste exporteur van kippenvlees naar de Europese markt is. Thailand exporteert meer kippenvlees dan Brazilië en heel veel meer dan Oekraïne. Het is onbestaanbaar dat Nederland naar kringlooplandbouw toe wil, maar ondertussen de grenzen wagenwijd openzet voor spotgoedkope Thaise plofkippen.” In het debat over een handelsdeal met Thailand botste de Partij voor de Dieren met het CDA. Op de vraag van Ouwehand of het CDA zich zal verzetten tegen het zoveelste vrijhandelsverdrag dat de Europese landbouw verder onder druk zet, antwoordde CDA-woordvoerder Amhaouch dat het CDA het verdrag “op zich af laat komen.” Voor Ouwehand is de opstelling van Amhaouch het zoveelste bewijs dat het CDA in de Kamer iets anders zegt dan daarbuiten. “Het is onbegrijpelijk dat een zelfbenoemde boerenpartij als het CDA opnieuw stilzwijgend dreigt in te stemmen met een nieuw verdrag dat de Europese landbouw ondermijnt. De Partij voor de Dieren zal dit verdrag niet op ons af laten komen en ons hiertegen blijven verzetten.”

Minister moet ingrijpen bij Oost­vaar­ders­plassen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren CDA Nederland 14-11-2019 00:00

De Partij voor de Dieren wil dat minister Schouten het dossier Oostvaardersplassen niet langer overlaat aan het provinciebestuur van Flevoland. Aanleiding is het oordeel van de rechtbank Midden-Nederland op 12 november dat het afschot van bijna 1800 edelherten in de Oostvaardersplassen nooit had mogen gebeuren. Frank Wassenberg diende Kamervragen in. De rechter heeft de jacht in de Oostvaardersplassen direct stop gezet. De provincie Flevoland heeft volgens de rechter niet goed gemotiveerd waarom het afschieten van gezonde herten in de Oostvaardersplassen nodig was. Bovendien was het beleid niet ecologisch onderbouwd. De Partij voor de Dieren wil dat de minister stappen onderneemt tegen de provincie. Hij diende Kamervragen in. “Dat de provincie Flevoland zonder goede motivering toestemming heeft verleend om op grote schaal herten af te schieten is stuitend. Dit gaat verder dan wanbeleid. De provincie heeft de wettelijke taak de natuur te beschermen. Die heeft zij ernstig verwaarloosd. Daarom moet de minister ingrijpen en het dossier Oostvaardersplassen niet meer aan het provinciebestuur overlaten. Dat provinciebestuur is verregaand incompetent gebleken in het dossier Oostvaardersplassen.” Het kabinet heeft een uitgelezen kans om de nog levende dieren in de Oostvaardersplassen te geven wat zij echt nodig hebben: een verbindingszone met de Veluwe. “Vandaag zijn de stikstofmaatregelen aangekondigd,” zegt Wassenberg. “Het kabinet heeft gezegd dat zij in wil zetten op het samenvoegen van natuurgebieden. Er is geen betere plek om daarmee te beginnen dan de Oostvaardersplassen. Geef de dieren de ruimte, zodat zij kunnen migreren wanneer het voedselaanbod deze winter schaars wordt.” De Partij voor de Dieren is tevreden over de uitspraak van de rechter. Wassenberg: “De Partij voor de Dieren heeft zich vanaf het begin verzet tegen het besluit van de provincie om de herten af te schieten. Het onderliggende rapport van voormalig CDA-staatssecretaris Van Geel was politiek gekleurd. Op basis van dit rapport heeft de provincie Flevoland Staatsbosbeheer vorig jaar de opdracht gegeven de dieren te schieten. Het vlees werd vervolgens verkocht aan horeca in de buurt. Het is cynisch dat de rechter nu oordeelt dat dit alles onrechtmatig was, maar dat de dieren al dood zijn.”

Pijnpunten in het belastingplan

SGP SGP VVD CDA Nederland 13-11-2019 00:00

 SGP-Kamerlid Chris Stoffer is het niet eens met de enorme verhoging van de ODE-heffing voor (glastuinbouw)bedrijven, daarnaast blijft hij het opnemen voor de positie van eenverdieners. Lees hier zijn volledige bijdrage aan het debat over het belastingplan.

"Heel veel mensen zijn lid van een vereniging. Sommigen van bijvoorbeeld een sportvereniging, anderen van een zangvereniging.En voorzitter, als je lid bent van zo’n vereniging moet je een bijdrage betalen. Wellicht heeft de Staatssecretaris daar zelf ook wel ervaring mee.Die bijdrage worden bijvoorbeeld gebruikt voor nieuwe doeltjes bij een voetbalvereniging of voor nieuwe instrumenten bij een muziekvereniging.Zo draagt iedereen bij, op een eerlijke, rechtvaardige manier.Als iemand uit een huishouden met twee werkenden komt, mag hij of zij niet opeens een stuk minder betalen.En als je toevallig een glastuinbouwbedrijf heb, hoef je niet opeens meer te betalen.Eigenlijk zou je onze samenleving ook zo kunnen zien.Iedereen geeft een bijdrage om Nederland te laten functioneren.In de volksmond heet dat ook wel ‘belastingen’.Ik zat te denken: wellicht is het een idee om het voortaan een bijdragenplan te noemen.. Dat klinkt wat vriendelijker.Maar die bijdragen moeten natuurlijk wel op een eerlijke, rechtvaardige manier vorm gegeven worden.Ik wil graag op een paar belangrijke punten ingaan waar de belastingheffing rechtvaardiger kan.Lasten bedrijvenEn dan begin ik met de bedrijven.Ik ga geen pleidooi houden om de bedrijven te enorm te ondersteunen.Ons bedrijfsleven is namelijk van dusdanige kwaliteit, dat ze heel goed voor zichzelf kunnen zorgen.Maar ze moeten we op een juiste manier behandeld worden.En daar schort het soms wel aan.Eerst zou de vennootschapsbelasting verlaagd worden, nu opeens niet meer.ZZP’ers wachten met spanning op de resultaten van de commissie Regulering van Werk.En nu wordt opeens de zelfstandigenaftrek fors ingeperkt.Ik pleit voor een duidelijk beleid richting bedrijven en ondernemers.Het lijkt nu vaak meer op jojo-beleid.Zo’n verrassing komt helaas ook voor in de Wet Fiscale Maatregelen Klimaatakkoord.Ik heb het dan over de verhoging van ODE-heffing over elektriciteit.De derde schijf wordt opeens verhoogd met maar liefst 177%!De energiekosten voor bedrijven stijgen enorm.Met name voor glastuinbouwbedrijven heeft een verhoging van de lasten met tienduizenden euro’s grote gevolgen voor de bedrijfsvoering.Tienduizenden euro’s per bedrijf, voorzitter. Bepaalt geen klein geld.En ik kan me voorstellen dat u denkt: ja, maar dat geld wordt toch ingezet voor de overgang naar duurzame energie.Bedrijven krijgen op lange termijn daardoor juist een lagere energierekening.Maar daar wringt de schoen. Er wordt nu namelijk enorm veel geld binnengehaald, wat gewoon in de reserve duurzame energie wordt gestort.Vanaf 2028 is die reserve bijna 1,7 miljard. En die blijft tot 2032 1,7 miljard. Van de jaren daarna zijn nog geen gegevens beschikbaar.Dus, ook in de toekomst blijft het geld in de reserve.En wordt de opbrengst van de enorm stijging van de ODE-heffing niet direct uitgegeven.En ik weet dat er allerlei afspraken gemaakt zijn in het Klimaatakkoord.Lastenverdeling tussen burgers en bedrijven moet anders.De ODE-heffing zou inderdaad gaan stijgen.Maar de huidige stijging is buiten proporties.De glastuinbouw heeft een aparte paragraaf in het Klimaatakkoord.Daar wordt met geen woord gerept over de ODE-heffing.Door de stijging in de ODE-heffing werken we klimaatmaatregelen juist tegen.Tuinbouwbedrijven hebben de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd in duurzaamheid, velen zijn van het gebruik van gas, grotendeels overgegaan op het gebruik van elektriciteit.En daar krijgen ze nu de rekening van gepresenteerd. Ze worden gestraft voor hun klimaatmaatregelen!Bedrijven overwegen zelfs weer op terug te gaan naar het gebruik van gas; dat is namelijk voordeliger geworden.Dat is toch niet wat de Staatssecretaris, wat het kabinet wil?Ik heb het nu steeds over bedrijven, maar daar blijft het niet bij.Ook een basisschool ziet de lasten met 44% stijgen, bijna een verdubbeling!En een academisch ziekenhuis. Die mogen straks ook 159% meer ODE-heffing gaan afdragen.Dat is niet uit te leggen voorzitter.Ik roep de Staatsecretaris daarom ook op om het tarief in de derde schijf minder te laten stijgen.Laten we het voor volgend jaar op 1,00 cent per KWh zetten.Is de Staatssecretaris daartoe bereid?We hebben de Staatssecretaris alvast geholpen, en hierover een amendement ingediend.Het komende jaar kan dan gebruikt worden om de effecten van een verdere verhoging van de ODE-heffing in de derde schijf te onderzoeken.Ook in het licht van het Klimaatakkoord.En ga daarvoor in overleg met betrokken sectoren, om te kijken naar een goede verdeling van lasten. Als SGP hebben we altijd gezegd dat klimaatplannen betaalbaar moeten zijn.Daarnaast moet er ook draagvlak voor zijn.Daarom ben ik ook blij dat er net voor het reces twee moties, bijna unaniem, zijn aangenomen.Een motie van het CDA en een motie van de VVD. Beiden gingen in op de noodzaak van het betrekken van het mkb bij klimaatplannen.En om de mogelijke problemen die bedrijven ondervinden door het klimaatbeleid te monitoren. Het is van cruciaal belang dat er draagvlak is bij bedrijven voor de klimaatplannen.Het is van cruciaal belang dat bedrijven betrokken worden bij de uitwerking van klimaatplannen.Mijn oproep aan de Staatssecretaris is dan ook: stel een deel van de tariefverhoging in de ODE-heffing voor een jaar uit. EenverdienerDan de eenverdiener.Ik ben blij dat er steeds meer aandacht voor is in de Kamer.Eenverdieners stemmen namelijk niet alleen maar op de SGP, voorzitter.Hoewel, ik zou het wel willen; dan zouden we in één keer de op een-na-grootste partij zijn.Maar dat zou dan wel weer jammer zijn voor de VVD, die dan 6 zetels in zouden moeten leveren.Sinds 2009 wordt de overdraagbare heffingskorting afgebouwd.In 2019 kon nog maar 661 overgedragen worden. In 2020 zal dit nog maar 542 euro zijn.Volgens mij is de korting inmiddels zo sterk verlaagd, dat iedereen die destijds wel kon, maar niet wilde werken, inmiddels wel een baan heeft.Degenen die nog steeds eenverdiener zijn, kiezen daar vaak niet zelf voor.Ze moeten zorg verlenen aan de zieke ouder, of zijn mantelzorger voor iemand in de straat.Eergisteren was het de Dag van de Mantelzorg. Voorzitter, die waardering verdienen ze!De overdraagbare heffingskorting is voor een deel van die mantelzorgers zo’n waardering.Ik zal daarom ook een amendement indienen om de afbouw van de korting te bevriezen. Er rest nu nog een klein bedrag wat overgedragen kan worden.Laten we dat zo houden, en het een zorgbeloning noemen.Degenen die nu nog de zorgbeloning krijgen, zijn vaak mantelzorger of dragen op een andere manier bij aan de maatschappij. En, als mooie bijvangst, wordt hierdoor ook eindelijk de kloof tussen één- en tweeverdieners niet wéér groter.Box 3Mijn derde punt gaat over box 3.Er komt een nieuw voorstel. Ik roep de Staatssecretaris op om alles in het werk te stellen om de nieuwe regeling in 2021 in te voeren. (-> motie?)Daarnaast wil ik ook hier nogmaals benadrukken dat er goed gekeken moet worden naar de lastenverdeling tussen groepen.Het kan toch niet zo zijn dat straks iemand die ruim 4 ton op zijn spaarrekening heeft staan, 0 euro belasting moet betalen,en dat iemand die een appartement voor zijn studerende zoon gekocht heeft, opeens duizenden euro’s extra moet betalen.Graag een reactie van de Staatssecretaris.AfvalstoffenheffingVolgend jaar zal er volgens de plannen een belasting op geïmporteerd afval worden geheven.De gevolgen voor het klimaat zijn erg discutabel en vanaf 2022 is er geen opbrengst meer begroot.De gevolgen voor afvalverwerkers zijn helaas niet zo gering.Zij verliezen 24% van het afval wat ze kunnen verwerken.Is de Staatssecretaris bereid, als de financiële gevolgen voor afvalverwerkers groot zijn, en ze mogelijk zelfs omvallen, de heffing te herzien? (-> motie?)Hoe worden de effecten van de heffing concreet in de gaten gehouden?Wet BronbelastingOnderdeel van het Belastingplan is ook de Wet Bronbelasting.Een goede eerste stap om belastingontwijking tegen te gaan.Of moet ik het een stapje noemen.Ik heb namelijk wel twijfels over de effectiviteit als er gekozen wordt om als laag belast land, een land met een belastingtarief van slechts 9% te hanteren.Als je het echt effectief wilt maken is volgens mij een hoger percentage nodig.Oxfam Novib heeft berekend dat ontwikkelingslanden, mede dankzij Nederlandse belastingconstructies, ruim 100 miljard dollar mislopen aan belastinginkomsten. Dat wordt door dit wetsvoorstel volgens mij niet anders; als dit bedrag wel afneemt door deze wet, hoor ik het graag.Maar er zijn nog verdergaande stappen nodig.Welke stappen gaat de Staatssecretaris de komende tijd concreet zetten om dit aan te pakken?BPMMijn laatste onderwerp is de BPM, de belasting op nieuw verkochte auto’s.Door een nieuwe methode waarmee uiteindelijk de BPM berekend wordt, veranderd deze belasting voor veel auto’s met ingang van 1 juli 2020.Volgens de Staatssecretaris blijft het op macroniveau budgetneutraal. Maar volgens een onderzoek van KPMG, blijkt weer dat het vanaf volgend jaar 200 miljoen extra kost voor autokopers. En dan hebben we het nog niet eens over de stijging in de afgelopen jaren, die volgens het onderzoek zo’n 600 miljoen euro bedraagt. ‘Op macroniveau budgetneutraal’.Het klinkt prachtig, maar zegt eigenlijk maar weinig.Want het kan gewoon betekenen dat heel veel mensen die een nieuwe auto kopen er op achteruit gaan.Met name bij kleine, zuinige auto’s zou de BPM flink gaan stijgen.Budgetneutraliteit lijkt me een goed uitgangspunt.Maar als dat er voor zorgt dat de lasten bij een kleine groep terechtkomt, is het niet wenselijk.

Ik heb hierover drie vragen:

Kan de Staatssecretaris mij gerust stellen en aantonen dat de BPM-verhogingen niet slechts bij een beperkte groep auto’s terecht komt? Waardoor de lasten dus ook bij een kleine groep kopers terecht komt? Kan de Staatssecretaris aangeven hoeveel auto’s er volgens de berekening er procentueel op vooruit gaan en hoeveel procent er op achteruit gaat? En mijn derde vraag: kan de Staatssecretaris toezeggen dat hij eind 2020 met een overzicht komt, waarin de BPM-opbrengsten van het eerste, tweede en derde kwartaal aangetoond worden? Als de resultaten van het KPMG onderzoek kloppen, en er inderdaad veel meer wordt binnengehaald, kunnen we dan nog redelijk op tijd bijsturen.

Maat­re­ge­len­pakket tegen stik­stof­crisis zijn 'lapmid­delen'

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren CDA Nederland 13-11-2019 00:00

"Wat een armoe. Dit zijn lapmiddelen om door te kunnen gaan op de oude weg. Met als dieptepunt het voorstel om natuurgebieden te schrappen. Nog altijd wordt de grootste vervuiler, de veehouderij, zo goed als ontzien.” Met deze woorden reageert Esther Ouwehand uiterst kritisch op het vandaag gepresenteerde maatregelenpakket waarmee op korte termijn de stikstofcrisis moet worden aangepakt. "Bijna een half jaar heeft het kabinet de tijd gehad om 0,6 procent van het stikstofprobleem op te lossen. In dit tempo zijn we pas over ruim 75 jaar uit de stikstofcrisis. Dan is al het leven uit onze natuur wel verdwenen. Op brandnetels na dan", aldus de PvdD-fractievoorzitter. Op 29 mei 2019 veegde de Raad van State de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) van tafel en ontmaskerde de PAS daarmee als een CDA-truc om gewoon stikstof te blijven uitstoten. Precies 5,5 maand later blijkt dat het kabinet de kern van de boodschap van de rechter nog steeds niet heeft begrepen: namelijk dat natuurgebieden in Nederland zwaar overbelast zijn doordat we decennialang veel te veel ammoniak en stikstofoxiden hebben uitgestoten. En dat de enige manier om hier iets aan te doen is stoppen met de overbelasting van de natuur en inzetten op herstel. "In plaats daarvan kiest minister Schouten ervoor haar kostbare tijd en energie te steken in het schrappen van natuur terwijl ze eerder al heeft toegegeven dat dit juridisch heel lastig is", zegt Ouwehand. "Het kabinet wil door op de oude weg: de bouw moet door kunnen gaan, de economie moet blijven draaien zoals we dat gewend zijn en ook wegen moeten gewoon aangelegd kunnen worden. De natuur moet daarbij vooral niet te veel in de weg liggen." Krimp veehouderij Volgens experts is het grote noodzaak dat alle sectoren ten minste 50 procent van hun stikstofuitstoot verminderen. De veehouderij is verantwoordelijk voor 46 procent van de neerslag van stikstof in Nederland. Een forse krimp van het aantal dieren in Nederland zou de eerste stap moeten zijn: alleen daarmee kan de stikstofuitstoot echt drastisch omlaag. Twaalf jaar geleden berekende het Landbouw Economisch Instituut dat het aantal dieren met 70 procent zou moeten verminderen om de natuurdoelen te halen. Uit het feit dat dit kabinet het slechts houdt bij de al eerder gepresenteerde vrijwillige stoppersregelingen voor een klein aantal veehouders dat toch al wilde stoppen, blijkt dat een substantiële afname van het aantal dieren nog altijd een volstrekt taboe blijft. Naast de veehouderij moet ook de luchtvaart krimpen en moet er een stop komen op de subsidies voor vervuilende houtgestookte biomassacentrales. Deze maatregelen komen nog helemaal niet terug in de kabinetsplannen. Ouwehand: “Dit kabinet presenteerde vandaag nog niet eens het begin van een oplossing. Met de snelheidsverlaging naar 100 km/u besparen we 0,3 procent van de uitstoot, maar die wordt direct weer ingezet om te kunnen bouwen. Netto natuurwinst? Nagenoeg nul. En alsof dat nog niet erg genoeg is, wil dit kabinet ook nog eens bij de Europese Unie vragen of enkele natuurgebieden mogen worden opgegeven of verplaatst. Na decennia van falend natuurbeleid zou dit de doodsteek zijn voor onze flora en fauna. Dat mogen we niet laten gebeuren: wij moeten nu ecologie voorrang geven boven economie!”

Kamer: betere bescherming tolken

D66 D66 GroenLinks VVD CDA ChristenUnie Nederland 12-11-2019 14:24

De regering moet tolken die Nederlandse militairen helpen, beter beschermen. Zij zijn een systematisch vervolgde  groep, waardoor zij bijvoorbeeld recht hebben op asiel in Nederland, wanneer zij in direct en persoonlijk gevaar komen.  Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een motie van D66, ChristenUnie, VVD, CDA, GroenLinks en SP waarin dit wordt geregeld.

D66-Kamerlid Salima Belhaj: ‘deze tolken zijn van onschatbare waarde voor onze militairen. Met gevaar voor eigen leven helpen zij ons in moeilijke gebieden. Nu is het tijd om ook hén te helpen. Zij zijn hun leven niet meer zeker in bijvoorbeeld Afghanistan en worden opgejaagd door de Taliban. Daarom is het volkomen terecht dat zij en hun familie alle mogelijke hulp krijgen van Nederland wanneer zij gevaar lopen.’

Joël Voordewind van de ChristenUnie is mede-indiener van de motie: ‘Deze tolken lopen gevaar doordat ze het bondgenootschap hielpen in de strijd tegen de Taliban en IS. We hebben een morele plicht hen te helpen en veiligheid te bieden. Als we staan voor onze vrijheden dan betekent het nu dat we deze mensen niet in de steek laten.’

Bescherming tegen gevaar

Deze regeling is ook belangrijk voor de veiligheid van tolken bij toekomstige missies. Tolken die hebben gewerkt voor het Nederlandse leger lopen soms in eigen land gevaar, net als hun familie. Zij worden door bijvoorbeeld de Taliban gezien als verraders. Belhaj en Voordewind riepen de minister van Defensie al eerder op om deze groep beter te beschermen en te steunen, nadat bleek dat een aantal tolken was vermoord vanwege hun vertaalwerk.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook