Nieuws van politieke partijen in Nederland over D66 inzichtelijk

373 documenten

In tijden van de coronacrisis: Europese solidariteit, nu!

D66 D66 CDA PvdA Nederland 31-03-2020 11:18

In tijden van de coronacrisis: Europese solidariteit, nu!

Van inzamelingsacties tot steunpakketten en van de heldhaftigheid in de zorg tot de overuren in de supermarkten: met onze nationale solidariteit zit het in deze coronacrisis wel goed. Dat is fantastisch, maar niet genoeg om deze crisis het hoofd te bieden. Wat we nu nodig hebben is levensreddende Europese solidariteit. Als het kabinet zich dat niet snel realiseert, zullen we de pijnlijke consequenties nog lang moeten dragen, schrijft Rob Jetten.

“Ik heb mij afgelopen weekend enorm geschaamd over de opstelling van de Nederlandse regering.” Dat schreef een bezorgde burger mij in de eerste brief die hij ooit in zijn 56 levensjaren aan een volksvertegenwoordiger stuurde. Hij was niet de enige. En er was alle reden toe.

Terwijl Duitse ziekenhuizen Nederlanders opnamen en bijna alle andere Europese landen patiënten en beschermingsmiddelen met elkaar uitwisselden, liet Nederland zich van z’n schraalste kant zien. Geheel in de traditie van zijn voorganger Jeroen Dijsselbloem (PvdA), neemt Wopke Hoekstra (CDA) dit moment van humanitaire crisis te baat om de zwaar getroffen Zuid-Europeanen de les te lezen over begrotingsdiscipline. Een boekhoudersvingertje temidden van hartverscheurend menselijk lijden.

Dat de mechanismen van de economische eenwording van de eurolanden nog steeds een ‘work in progress’ zijn en daarom nog wel eens haperen, staat natuurlijk buiten kijf. De eurozone staat nog steeds in de steigers.

Ondanks serieuze hervormingspogingen in bijvoorbeeld Griekenland en Portugal zijn pensioenleeftijden vaak nog te laag en belastingapparaten inefficiënt. Er wordt vooruitgang geboekt, maar het resultaat kan niet in één klap worden bereikt. Net zo als dit kabinet ondanks goede wil niet in één keer de Nederlandse reputatie van belastingparadijs kan afschudden. Dat we bij een grootschalige gezamenlijke inzet van geld dus ook alvast voorzichtig vooruit moeten kijken naar de lange-termijn consequenties is volstrekt logisch. Maar welke rechtvaardiging bestaat er om onze vrienden en Europese lotgenoten de rug toe te keren in hun uur van nood?

De Nederlandse boekhoudersbotheid dreigt uit te monden in een grote diplomatieke ramp. Het zijn de landen en de mensen met wie we ons geopolitieke en economische lot delen die zich nu het eerst van ons dreigen af te keren. Driekwart eeuw na onze bevrijding is de Europese belofte van lotsverbondenheid dankzij hard werk, opofferingsgezindheid en overtuiging grotendeels ingelost. We zijn allemaal rijker en gelukkiger geworden. We zijn als Europeanen uit vrije democratische gevormde overtuiging zo met elkaar vergroeid geraakt dat wantrouwen in de Portugese staatsfinanciën zich al snelt vertaalt in wantrouwen in onze bloedeigen gedeelde munt.

Wat we in deze uitzonderlijke omstandigheden nodig hebben is het tegenovergestelde van wat de Nederlandse houding op dit moment is. Het opgeheven vingertje moet naar beneden. De hand moet open worden uitgestrekt.

De geschiedenis klopt op onze deur. Er moet een antwoord komen. Of we nu willen of niet. De grote historische scharniermomenten komen nooit gelegen. Niemand is voorbereid. Niemand heeft zijn antwoord klaar. De vraag is of we uit onze gewone patronen kunnen breken. In tijden van voorspoed kunnen we naar hartenlust de koele rekenmeesters uithangen. In uitzonderlijke tijden van menselijk nood moeten we in de eerste plaats warmbloedige medemensen zijn. De enige vraag die nu telt is simpel: hoe kunnen we deze ramp samen zo goed mogelijk doorkomen?

Het kabinet heeft door instemming met het versoepelen van de budgetregels al laten zien dat het begrijpt dat dit een uitzonderlijke situatie is. Hoekstra zei in de Tweede Kamer ook al de ‘onderuitputting’ van de Europese begroting te willen gebruiken voor hulp: een startbedrag van driehonderd miljard euro.

Maar als we echt willen laten zien een loyaal en solidair lid te zijn van onze Unie dan moeten we nu een andere toon aanslaan. Er ligt een hele wereld tussen fiscale middelvingers en blinde fiscale transfers. Wij Nederlanders laten ons graag voorstaan op onze pragmatische inborst. Het zou de ergste vorm van ideologische starheid verraden als we dan nu ook niet alle mogelijke oplossingen en middelen overwegen om hier samen sterker uit te komen.

Voor wie niet gelooft in morele verantwoordelijkheid, is er nog altijd de logica van het eigen belang. Investeerders in de eurozone baseren zich op vertrouwen in het vermogen samen politiek te handelen. Als Nederland scheuren blijft trekken in dat vermogen, is er straks weinig over van het weefsel van onze eigen economie. En nog belangrijker: als we de zuidelijke landen nu niet helpen zijn er na de crisis nog maar weinig kansen voor Nederlandse ondernemers. De president van het Europees Parlement, waar de belangen van alle Europeanen worden vertegenwoordigd, verwoordt dit beter dan wie dan ook: “The selfishness of some governments must be contrasted. Without the single market, to whom will they sell their tulips?”

Het coronavirus trekt zich niets aan van de landsgrenzen. De economische ramp die het aanricht in Europa ook niet. Er bestaat nu geen Nederlandse, Duitse, Franse of Spaanse oplossingen. Samenwerking met andere landen is nu letterlijk van levensbelang. Nu is het moment voor solidariteit. Dat begint bij onszelf. Kabinet, stop met blokkeren. Neem verantwoordelijkheid. Denk mee. Voor anderen en voor onszelf.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Strengere maatregelen om verspreiding coronavirus tegen te gaan

D66 D66 Nederland 24-03-2020 14:28

Strengere maatregelen om verspreiding coronavirus tegen te gaan

Op 23 maart kondigde het kabinet strengere maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Na de volle stranden en yogagroepjes in de parken afgelopen weekend is het goed dat deze maatregelen er komen. Vooral dat burgemeesters de bevoegdheid krijgen om te handhaven. De politie mag dan een boete uitdelen als mensen zich niet aan de regels houden.

D66 steunt dat we strenger gaan handhaven wat we met z’n allen hebben afgesproken. Laat dit weekend een wake-up call zijn. Teveel mensen hebben de maatregelen nog niet serieus genomen en zijn toch in groepen bij elkaar gekomen. De gezondheid van mensen staat nu voorop. We moeten iedereen beschermen en voorkomen dat onze zorg overbelast raakt.

Anderhalve meter afstand. Niet in grote groepen bij elkaar. Zoveel mogelijk thuis blijven. Wij roepen iedereen met klem op om zich daar aan te houden. Alleen samen komen we deze crisis door.

Wat zijn de strengere maatregelen?

Mensen worden opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen naar buiten te gaan voor werk (als ze niet thuis kunnen werken), voor boodschappen, een frisse neus of als ze aan iemand zorg verlenen. Mensen moeten anderhalve meter afstand van elkaar houden en groepen mensen vermijden.

Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.

Winkels en het openbaar vervoer zijn vanaf nu verplicht om maatregelen te nemen zodat mensen voldoende afstand houden. Supermarkten beginnen al met een deurbeleid en laten een maximum aantal mensen tegelijk binnen.  Alle openbare bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni, ook bijeenkomsten voor minder dan 100 mensen.

Kijk voor alle strengere maatregelen op de website van de Rijksoverheid.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Coronamaatregelen in de Europese Unie

D66 D66 Nederland 19-03-2020 09:01

Coronamaatregelen in de Europese Unie

De Europese Unie heeft de afgelopen dagen maatregelen genomen om de verspreiding van het virus in te dammen en de lidstaten te helpen de gezondheidszorg te ondersteunen. Lees hier wat de EU al heeft gedaan en wat er volgens D66 nog beter kan.

D66 steunt Europese maatregelen in strijd tegen corona

Het Europees Parlement heeft uitzonderlijke maatregelen genomen om deze plenaire vergadering door te laten gaan. Alle Europarlementariërs kunnen vandaag vanuit huis stemmen om het onderlinge besmettingsgevaar terug te dringen. Dit is een uitzonderlijke plenaire stemming over een pakket Europese maatregelen dat oploopt tot 37 miljard euro.

D66 zal voor de pakket stemmen. Belangrijke zaken die worden geregeld zijn:

Het vrijmaken van 8 miljard euro voor medisch onderzoek, innovaties en medische goederen in de strijd tegen het coronavirus.

Het terugdringen van het aantal lege vliegtuigen dat rondvliegt om zogenaamde “slots” veilig te stellen. De regels worden versoepeld.

Het financieren van maatregelen die nodig zijn om de corona-uitbraak in te dammen in zwaar getroffen landen

Maatregelen die de EU genomen heeft

De EU heeft haar buitengrenzen gesloten om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Niet EU-burgers mogen de EU niet meer in.

De EU stimuleert het gezamenlijk produceren en inkopen van medische benodigdheden. Er zijn regels opgesteld om ervoor te zorgen dat goederen en medicijnen wél de grens tussen landen over kunnen, nu veel Europese landen de grenzen gesloten hebben.

De EU ondersteunt Europese bedrijven die een vaccin tegen het virus ontwikkelen of op een andere manier bijdragen aan de bestrijding van covid-19.

Europese landen werken samen om gestrande reizigers weer terug naar huis te halen.

Er is een groot financieel pakket gepresenteerd, om de economische gevolgen van het virus op te vangen, en worden landen gestimuleerd ook zelf economische stimuleringsmaatregelen te treffen, zoals Nederland deed op 17 maart.

De EU heeft regels opgesteld om noodzakelijk goederenverkeer tussen lidstaten (levensmiddelen, medicijnen, etc.) op een ordentelijke manier doorgang te laten vinden, nu veel nationale grenzen dicht zijn gegaan.

D66 wil dat de EU meer gaat coördineren

De EU heeft op dit moment, naast de reeds getroffen maatregelen, weinig mogelijkheden om zelf op gezondheidsgebied in te grijpen. De lidstaten hebben deze bevoegdheden namelijk niet aan de EU overgedragen, en daarom kan de EU maar een beperkte rol spelen. Zo gaat de EU niet over het aantal bedden op de Intensive Care, en heeft de EU ook niet de bevoegdheid om nationale beperkende maatregelen op te leggen, zoals het sluiten van scholen, of het verplichten van thuiswerken.

D66 roept op onze aanpak veel beter Europees te gaan coördineren, omdat dit virus onmiskenbaar grensoverschrijdend is. Juist nu moeten we de krachten bundelen om tot een zo effectief mogelijk aanpak te komen. De EU is normaal een open gebied waar veel wordt gereisd. Door de aanpak te coördineren is de bestrijding het meest effectief, ook als straks deze periode van binnenblijven voorbij is. We moeten ook samen met de andere lidstaten bespreken welke bevoegdheden we de EU wél moeten geven, om nog daadkrachtiger op te treden bij gezondheidscrises als deze. Ook qua inkoop en productie van medische goederen kunnen we als EU samen de krachten bundelen. D66 wil dat de EU dat op de volgende manieren doet:

Interne grenscontroles moeten vermeden worden. Sommige Europese landen, zoals Polen en Hongarije, hun grenzen sluiten voor iedereen, ook EU-burgers. Europeanen komen hierdoor soms op plekken vast te zitten op weg naar hun thuisland. Zo mogen inwoners van de Baltische staten niet door Polen om naar huis te gaan. Dat kan niet. We moeten interne grenscontroles vermijden.

Voorkom dat noodzakelijke goederen vast komen te staan. Het sluiten van grenzen ervoor dat vrachtwagens met goederen – van voedsel tot medicijnen – aan de grenzen vaststaan. Op verschillende plekken in Europa zijn al enorme files aan de grens te zien. Dat kan een probleem zijn voor de toevoer van belangrijke producten.  De EU moet onze interne markt beschermen en daarom handhaven dat vrachtwagens te allen tijde de grenzen makkelijk kunnen oversteken

De EU moet de productie van medicijnen en medische middelen meer in eigen hand nemen. De EU heeft inmiddels een flink aantal maatregelen aangekondigd, maar er moet nog veel uitgewerkt worden en daadwerkelijk in werking treden. Een probleem als het tekort aan medische middelen is niet binnen een dag opgelost. Het is van groot belang dat we de Europese productie opschalen en als EU minder afhankelijk worden van de rest van de wereld als het gaat om medicijnen of medische benodigdheden. Daar moeten grote stappen gezet worden.

D66 wil dat Europese landen meer gaan samenwerken om gestrande reizigers weer terug naar huis te halen. Er zitten duizenden Nederlanders en burgers uit andere EU-landen vast in landen buiten de EU. De maatregelen die landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika nemen in de strijd tegen het virus, veranderen met het uur. Hierdoor zitten veel mensen vast in een onzekere situatie, en hebben soms zelfs geen mogelijkheid om naar huis te komen. D66 wil dat de EU-reddingsoperaties samen met de lidstaten coördineert via het European Response Coordination Centre. Hierbij kan het Civil Protection Mechanism gebruikt om noodvluchten te organiseren. Zie hier onze pagina voor Nederlanders in het buitenland.

D66 vindt dat de EU, en met name ook de lidstaten, tijdens deze crises solidariteit moet blijven betrachten voor de meest kwetsbaren groepen, zoals asielzoekers en de mensen die nu in vluchtelingenkampen zitten. Zij mogen niet worden vergeten in deze moeilijke tijden.

Op dit moment raadt het ministerie van buitenlandse zaken alle reizen naar het buitenland af, tenzij het strikt noodzakelijk is. Heeft u al reisplannen, dan wordt geadviseerd de reis te annuleren of uit te stellen. Dit advies wordt gegeven omdat veel landen wereldwijd ingrijpende maatregelen nemen die vergaande consequenties hebben voor reizigers. De situatie verandert dagelijks. Kijk voor het laatste reisadvies op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Coronamaatregelen voor studenten

D66 D66 Nederland 18-03-2020 17:43

Coronamaatregelen voor studenten

Colleges, practica, stages en uitwisselingen. Veel van de gebruikelijke onderwijsvormen gaan nu niet door. Daarnaast zijn bijbaantjes op dit moment erg onzeker. Daarom zet D66 zich in om meer duidelijkheid te krijgen voor studenten. Lees hier alle maatregelen rondom de coronacrisis voor studenten.

Het onderwijs wordt zoveel mogelijk op afstand aangeboden. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 6 april. Docenten doen op dit moment hun best om onderwijs, bijvoorbeeld colleges, online te organiseren. Opleidingen zoeken naar alternatieven en andere passende oplossingen om studievertraging te voorkomen voor studenten die door de coronamaatregelen hun stage of uitwisseling hebben moeten onderbreken.

Het bindend studieadvies wordt een jaar uitgesteld

Studenten kunnen door de coronacrisis studievertraging oplopen waardoor zij de bsa-norm niet halen. Met de universiteiten en hogescholen is daarom afgesproken dat zij een negatief bindend studieadvies een jaar uitstellen.

Veel aankomende studenten zijn eerst met het hier en nu bezig in plaats van met de opleiding van volgend jaar. De deadline om je aan te melden voor een studie is daarom verschoven naar 1 juni. Dat geeft aankomende studenten meer tijd om zich te oriënteren.

Voorlichting-, matching- en selectiedagen kunnen nu niet doorgaan. Hogescholen en universiteiten verzorgen een alternatieve mogelijkheid om te kijken of de studie bij je past. Studenten die zich aanmelden voor een selectieve studie weten uiterlijk 15 juni of zij voor de studie zijn geselecteerd.

Nederlandse studenten die voor een stage of studie in het buitenland zijn, moeten de lokale maatregelen in acht nemen. Als studenten hulp nodig hebben om terug te keren, kunnen ze allereerst contact opnemen met de eigen onderwijsinstelling of reisverzekeraar. Eventueel is ook de ambassade 24/7 telefonisch bereikbaar via +31 247 247 247. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is ook via WhatsApp bereikbaar op het nummer +31 682 387 796 of op Twitter via @24/7BZ.

Studenten werken vaak op 0-urencontracten of werken parttime. Door de maatregelen die worden genomen tegen het coronavirus, hebben veel ondernemers veel minder werk of zijn zelfs gesloten. Dat maakt het lastig om het loon van medewerkers te blijven betalen. Om ervoor te zorgen dat deze werkgevers niet hun medewerkers hoeven te ontslaan, gaat de overheid tot 90% van de loonkosten overnemen van bedrijven die worden getroffen. En dat gebeurt meteen, niet pas na een paar weken. Dat geldt ook voor de werknemers die op oproepbasis of met een nulurencontract werken. Hiervoor zijn in ieder geval voor de komende drie maanden miljarden euro’s beschikbaar gesteld.

Studiefinanciering en terugbetalen

Studenten kunnen gebruik maken van de leenmogelijkheden van de studiefinanciering. Het is mogelijk om met terugwerkende kracht de lening te verhogen.

Terugbetalers kunnen als dat nodig is de terugbetaling tijdelijk stopzetten. Bekijk deze pagina op de website van DUO voor meer informatie over de aflosvrije periode. Als deze periode al is opgebruikt dan zal DUO coulance betrachten.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Gevolgen van de coronacrisis voor chronisch zieken

D66 D66 Nederland 18-03-2020 13:44

Gevolgen van de coronacrisis voor chronisch zieken

In deze moeilijke tijd moeten we omkijken naar de mensen die extra kwetsbaar zijn voor het virus. Of zorg en ondersteuning nodig hebben. Zorg dat zij zo goed mogelijk die zorg en ondersteuning kunnen blijven ontvangen.

Als je chronisch ziek of gehandicapt bent, ben je misschien extra kwetsbaar voor het coronavirus. Dat is volgens het RIVM het geval voor mensen ouder dan 70 jaar, met afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, chronische hartaandoeningen, suikerziekte, ernstige nieraandoeningen, een hiv-infectie of met een verminderde weerstand tegen infecties. In dat geval is het van groot belang om de richtlijnen van het RIVM in de gaten te houden en te hanteren voor uw dagelijkse bezigheden. Zo houdt u uzelf en anderen veilig en gezond. Kijk daarvoor op de site van het RIVM.

Omkijken naar alle chronisch zieken en gehandicapten

De huidige situatie legt ook een zware druk op chronisch zieken en gehandicapten in het algemeen. Laten we de zorgprofessionals en mantelzorgers zo goed mogelijk ondersteunen. Zodat zij niet overbelast raken, hun mensen kunnen blijven helpen en zichzelf veilig en gezond houden. Ook zorgprofessionals in de gehandicaptensector moeten voldoende beschermingsmiddelen tot hun beschikking hebben. Voor mantelzorgers die met vragen zitten, heeft MantelzorgNL het geweldige initiatief opgezet voor de Mantelzorglijn op 030 – 760 60 55.

Uw werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Als u op een plek werkt met een grote kans op besmetting, of het voor u heel risicovol is, moet de werkgever er alles aan doen om het risico op besmetting te verkleinen. Ga vooral in gesprek met uw werkgever om te kijken of u bijvoorbeeld thuis kunt werken. Een werkgever mag niet verplichten om vakantiedagen op te nemen. Kijk voor verdere vragen op de site van de Rijksoverheid.

Sommige mensen met diabetes, luchtwegen- of hartproblemen zijn zzp’er. Voor zzp’ers geldt dat dit natuurlijk geen normaal ondernemersrisico is. Daarom verdienen zij ondersteuning. Om zzp’ers tegemoet te komen wordt een speciale uitkering opgezet bij gemeenten, die binnen 4 weken moet worden toegekend (dat kan nu 13 weken duren) voor maximaal drie maanden. Deze aanvulling op het inkomen zorgt ervoor dat niemand onder het sociaal minimum terecht komt. Hierbij wordt niet gekeken naar het inkomen van een partner of vermogen, waardoor een veel grotere groep dan eerder recht krijgt op deze uitkering.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Bericht van waarnemend vicepremier Wouter Koolmees over de coronacrisis

D66 D66 Nederland 17-03-2020 18:27

Bericht van waarnemend vicepremier Wouter Koolmees over de coronacrisis

Lees hieronder een bericht van waarnemend vicepremier Wouter Koolmees over de coronacrisis.

Het zijn uitzonderlijke tijden. Dat zullen jullie allemaal ook merken in je eigen leven, je werk, je eigen omgeving. Het coronavirus grijpt om zich heen, maakt slachtoffers en maakt mensen ziek. Ik wens allereerst al die mensen die er direct mee te maken hebben veel sterkte en beterschap.

De ontwrichting van het coronavirus legt iets bloot wat we eigenlijk al wisten: als Nederlanders zijn we allemaal van elkaar afhankelijk. We horen bij elkaar. We zijn samen Nederland. De docent en de serveerster. De kunstenaar en de kleutermeester. De zelfstandige ondernemer en de CEO. De middenstander en de gepensioneerde.

We worden nu samen zwaar op de proef gesteld. Het virus laat zich niet bestrijden door verdeeldheid. Het laat zich alleen bestrijden door samenwerking, geloof in de wetenschap en gemeenschapszin.

Als waarnemend vicepremier namens D66 en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zet ik met het kabinet ieders gezondheid voorop. Tegelijkertijd is het mijn taak mensen te beschermen tegen de schade die dit virus berokkent aan hun inkomen. Hun baan. En dat doe ik. Samen met de collega’s in het kabinet. Voor ons geldt echt: ‘whatever it takes’.

De Nederlandse economie krijgt zware klappen. Daarom presenteer ik vandaag met collega-ministers een groot economisch steunpakket: het noodpakket voor banen en economie. Dat beoogt de ondersteuning van het inkomen van zoveel mogelijk Nederlanders en de bescherming en het behoud van de banen van zoveel mogelijk mensen: zzp’er, ondernemer, werknemer in vaste dienst of met een nulurencontract. Wij zijn er voor iedereen. Ik schets kort de hoofdpunten:

Forse financiële steun voor bedrijven die een flinke omzetdaling hebben en daardoor het loon van werknemers niet meer kunnen betalen. De overheid zorgt dat de loonbetaling door kan gaan, zodat mensen hun inkomen zoveel mogelijk behouden.

Inkomenssteun voor zzp’ers die nauwelijks of geen inkomen meer hebben, omdat hun opdrachten plotseling zijn weggevallen. Zij krijgen in ieder geval 3 maanden financiële steun. En deze steun hoeft niet te worden terugbetaald.

Voor mensen met een nulurencontract of een oproepcontract zorgen we dat ze hun loon zoveel mogelijk behouden door bedrijven de mogelijkheid te geven dit loon door te betalen.

Ondernemers die in problemen raken krijgen uitstel van het betalen van belasting. Ook komt er een verruiming van bestaande regelingen en extra kredietverstrekking.

Al deze maatregelen kosten natuurlijk vele miljarden euro’s. Maar die geven we uit om mensen en bedrijven door de crisis te loodsen. Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke stappen. En we blijven ook na vandaag natuurlijk iedere dag kijken wat er eventueel nog meer nodig is.

Maar we moeten ook eerlijk en realistisch zijn: deze maatregelen kunnen niet alle ellende voorkomen. En dit zal ook niet de laatste keer zijn dat jullie van ons horen. De weg die we samen bewandelen is lang en staat vol obstakels, maar ik ben ervan overtuigd dat we dit kunnen.

Ik vind het hartverwarmend hoe gewone mensen in alle uithoeken van ons land zich nu voor elkaar inspannen. Leraren en schoolleiders die overuren draaien om kinderen ook thuis zo goed mogelijk les te geven. Programmamakers die kinderen via de televisie onderwijzen. Café-uitbaters die massaal gehoor geven aan de oproep de deuren te sluiten. Journalisten die mensen feitelijk en precies op de hoogte houden. Studenten die ouderen helpen boodschappen te doen. Winkeliers die een speciaal ouderenuurtje instellen, zodat ouderen met een veilig gevoel hun boodschappen kunnen doen. Huurbazen en wooncorporaties die mensen in benarde situaties uitstel geven van betaling. En al die mensen die ervoor kiezen te blijven betalen voor de onafhankelijke diensten die schoonmakers, musici, theatermakers, tuiniers, glazenwassers, schoorsteenvegers en zo velen anderen nu even niet meer kunnen bieden.

Laten we die saamhorigheid koesteren. We kunnen levens redden als we samenwerken, de wetenschap omarmen, en de rust bewaren. We kunnen banen en inkomens behouden door samen te doen wat we kunnen en er voor iedereen te zijn.

Tot slot, laten we vooral onvermoeibaar onze waardering uitspreken voor al die mensen in de zorg, in het onderwijs, bij de politie, in de supermarkten en op al die andere plekken in ons land waar zo hard wordt gewerkt. Zij doen geweldig werk, waar ik ze enorm dankbaar voor ben.

Wouter Koolmees

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

De coronamaatregelen voor werknemers

D66 D66 Nederland 17-03-2020 18:18

De coronamaatregelen voor werknemers

Veel werknemers maken zich zorgen over hun baan of de financiële impact op het bedrijf waar ze werken. Veel bedrijven hebben werktijdverkorting gevraagd. En het kabinet komt met meer financiële hulp.

Deze crisistijd vraagt om uitzonderlijke maatregelen. Veel ondernemers maken zich zorgen over geld om de rekeningen te betalen, het in dienst kunnen houden van hun mensen, of het overeind houden van het bedrijf. Er ligt nu een noodpakket voor de komende 3 maanden. Hoe moeilijk ook, we kunnen het samen aan. De overheid staat achter werkenden en ondernemers.

Door de maatregelen die worden genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, moeten veel ondernemers hun deuren sluiten of hebben ze veel minder werk. Dat maakt het lastig om het loon van medewerkers te blijven betalen. Om ervoor te zorgen dat deze werkgevers niet hun medewerkers hoeven te ontslaan, gaat de overheid tot 90% van de loonkosten overnemen van bedrijven die worden getroffen. Meteen, niet pas na een paar weken. Ook voor de werknemers die op oproepbasis of een nulurencontract werken. Hiervoor zijn voor de komende drie maanden miljarden beschikbaar gesteld. Zo kunnen mensen hun baan behouden en hoeven zij hun rechten op een werkloosheidsuitkering niet te gebruiken. Als het straks weer beter gaat kunnen deze mensen dan snel weer aan de slag.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Coronamaatregelen voor flexwerkers

D66 D66 Nederland 17-03-2020 18:14

Coronamaatregelen voor flexwerkers

Restaurant, cafés en theaters zijn tot 6 april dicht. Veel mensen die in deze sectoren werken hebben een 0-urencontract. Daarom komen er maatregelen.

Door de maatregelen die worden genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, moeten ondernemers in de horeca, theaters en andere drink- en eetgelegenheden hun deuren sluiten. Om ervoor te zorgen dat deze werkgevers niet hun medewerkers hoeven te ontslaan, gaat de overheid tot 90% van de loonkosten overnemen van bedrijven die worden getroffen.

Ook voor de werknemers die op oproepbasis of een nulurencontract werken. Hiervoor zijn voor de komende drie maanden miljarden beschikbaar gesteld. Zo kunnen mensen hun baan zoveel mogelijk behouden en hoeven zij hun rechten op een werkloosheidsuitkering niet te gebruiken. Als het straks weer beter gaat kunnen deze mensen dan snel weer aan de slag.

De tegemoetkoming in de loonkosten gaat gelden voor alle bedrijven met een omzetdaling van meer dan 20% sinds 1 maart. Het UWV gaat zo snel mogelijk uitkeren en achteraf verrekenen zodat bedrijven snel over de benodigde financiële middelen kunnen beschikken en zoveel mogelijk banen kunnen worden behouden.

Eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro voor ondernemers

Er is een eenmalige tegemoetkoming van €4000 voor ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de maatregelen die zijn genomen op verspreiding van het coronavirus te beperken. Het gaat onder andere over horeca, kappers en schoonheidssalons, reisorganisaties, zwembaden, fitnesscentra en sportclubs. Voorwaarde is wel dat er een bedrijfslocatie is buiten het eigen huis. De lijst met sectoren, precieze voorwaarden en het aanvraagformulier zijn te vinden op deze website van het RVO.

Voorlopige belastingaanslag verlagen of uitstellen

Daarnaast kunnen bedrijven een verzoek indienen om hun voorlopige belastingaanslag te verlagen of om pas een stuk later en zonder boete belasting te betalen. Daardoor houden ze in deze lastige tijd meer geld in kas en is de kans groter dat zij deze crisis door komen.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Coronamaatregelen voor mkb’ers en ondernemers

D66 D66 Nederland 17-03-2020 18:14

Coronamaatregelen voor mkb’ers en ondernemers

Gesloten winkels en vele klanten die thuiszitten: voor kleine en middelgrote ondernemers breekt er een tijd van veel vragen aan. Wat gebeurt er met de loonbetalingen van mijn medewerkers en hoe betaal ik komende maanden mijn vaste lasten?

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen hun baan behouden, komt er een tegemoetkoming in de loonkosten voor alle bedrijven die met een omzetdaling te maken hebben door het coronavirus. Zo kunnen bedrijven hun medewerkers blijven betalen, ook als er veel minder werk is. Deze tegemoetkoming gaat gelden voor alle bedrijven met een omzetdaling van meer dan 20% sinds 1 maart, en de loonkosten voor de niet-gewerkte uren worden vergoed tot 90%. Ook voor mensen met een oproep- of nulurencontract. Het UWV gaat zo snel mogelijk uitkeren en achteraf verrekenen zodat bedrijven snel over de benodigde financiële middelen kunnen beschikken en zoveel mogelijk banen kunnen behouden.

Eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro

Er is een eenmalige tegemoetkoming van €4000 voor ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de maatregelen die zijn genomen op verspreiding van het coronavirus te beperken. Het gaat onder andere over horeca, kappers en schoonheidssalons, reisorganisaties, zwembaden, fitnesscentra en sportclubs. Voorwaarde is wel dat er een bedrijfslocatie is buiten het eigen huis. De lijst met sectoren, precieze voorwaarden en het aanvraagformulier zijn te vinden op deze website van het RVO.

Veel ondernemers en bedrijven, groot en klein, hebben door de coronacrisis een stuk minder klanten en opdrachten of moeten zelfs tijdelijk hun deuren sluiten. Terwijl kosten, zoals de huur van een winkel- of kantoorpand, gewoon doorlopen. Deze bedrijven kunnen een verzoek indienen om hun voorlopige belastingaanslag te verlagen of om pas een stuk later en zonder boete belasting te betalen. Daardoor houden ze in deze lastige tijd meer geld in kas.

Overheden moeten rekeningen aan ondernemers eerder betalen

D66 wil dat overheden, zoals gemeenten en provincies, meer vaart maken met het betalen van rekeningen aan mkb’ers. Wettelijk gezien hebben ze daarvoor 30 dagen de tijd, maar dat moet nu tijdelijk 15 dagen worden. Voor veel bedrijven is het uitblijven van betalingen namelijk een groot probleem. Luister hier het interview met Kamerlid Kees Verhoeven terug op BNR.

Om ervoor te zorgen dat de kredietverlening aan gezonde bedrijven niet stilvalt zijn garantieregelingen voor het mkb verruimd en de voorwaarden versoepeld. Hiermee kunnen mkb-bedrijven gemakkelijker krediet verkrijgen zodat zij sneller en simpeler bijvoorbeeld met een overbruggingskrediet de gevolgen van de coronacrisis het hoofd kunnen bieden. Klik hier voor meer informatie. Ook zal er op microkredieten vanuit Qredits tijdelijk een pauze op de aflossingsverplichting en rentekortingen worden doorgevoerd.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Coronamaatregelen voor zzp’ers

D66 D66 Nederland 17-03-2020 18:14

Als zzp’er of flexwerker kan de coronacrisis een grote klap betekenen. Zelfstandigen verdienen voldoende aandacht, want dit is geen normaal ondernemersrisico!

Veel zzp’ers worden hard getroffen door de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Zij hebben plotseling geen opdrachten meer.

Dit is geen gewoon ondernemersrisico. Om zzp’ers tegemoet te komen wordt een speciale uitkering opgezet bij gemeenten, die binnen 4 weken moet worden toegekend (dat kan nu 13 weken duren) voor maximaal drie maanden. De uitkering gaat in ieder geval gelden in de periode van 1 maart tot 31 mei. Vanaf komende week kun je je bij de gemeente waarin je woont melden. Deze aanvulling op het inkomen zorgt ervoor dat niemand onder het sociaal minimum terecht komt. Hierbij wordt niet gekeken naar het inkomen van een partner of vermogen, waardoor een veel grotere groep dan eerder recht krijgt op deze uitkering.

Makkelijker lenen of krediet krijgen

Om ervoor te zorgen dat de kredietverlening aan bedrijven niet stilvalt zijn garantieregelingen voor het MKB verruimd en de voorwaarden versoepeld. Hier kunnen zelfstandigen ook gebruik van maken. Zo kunnen zij makkelijker krediet krijgen zodat zij sneller en simpeler bijvoorbeeld met een overbruggingskrediet de gevolgen van de coronacrisis het hoofd kunnen bieden. Voor zelfstandigen voor wie een reguliere lening geen optie is, kan er extra worden geleend bij de gemeente voor het bedrijfskapitaal. De rente op deze lening wordt verlaagd naar 2% en de voorwaarden voor terugbetaling versoepeld, er hoeft pas in 2021 worden afgelost.

Voorlopige belastingaanslag verlagen of uitstellen

Zzp’ers kunnen daarnaast ook gebruik maken van de mogelijkheid om hun voorlopige belastingaanslag te verlagen of om pas een stuk later en zonder boete belasting te betalen. Daardoor houden ze in deze lastige tijd meer geld in kas en is de kans groter dat zij deze crisis door komen.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook