Nieuws van politieke partijen in Nederland over D66 inzichtelijk

455 documenten

Klaver en Jetten: maak van 2023 herdenkingsjaar slavernij | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks D66 Nederland 01-07-2020 00:00

GroenLinks en D66 stellen voor om 2023 uit te roepen tot herdenkingsjaar slavernij. Dat jaar is het honderdvijftig jaar geleden dat de slavernij in Nederland ten einde kwam. De bedoeling is om dat jaar extra aandacht te besteden aan de afschaffing van de slavernij en het Nederlandse slavernijverleden door middel van tentoonstellingen, voorstellingen, debatten en aandacht in onderwijs en media. Dit jaar werd op vergelijkbare wijze 75-jaar bevrijding gevierd.

Slavernij werd formeel afgeschaft in Nederland op 1 juli 1863. Maar om te voorkomen dat de Nederlandse plantages plotseling stil zouden vallen werd per wet geregeld dat tot slaaf gemaakten nog tien jaar onder ‘bijzonder toezicht’ van de staat werden gesteld om het werk op de plantages te blijven uitvoeren. In de praktijk was de slavernij in Nederland dus pas in 1873 ten einde, nu bijna honderd vijftig jaar geleden.

De inhoud van het herdenkingsjaar zou in het voorstel van GroenLinks en D66 mede moeten worden vormgegeven door een brede coalitie van instellingen en stichtingen zoals bijvoorbeeld NiNsee en The Black Archives die al jaren aandacht vragen voor het Nederlandse koloniale verleden. Ook opening van het Nationaal Slavernijmuseum dat op dit moment in Amsterdam wordt ontwikkelt wordt zou deel uit kunnen maken van het herdenkingsjaar.

Nee, nee en nog eens nee

PvdA PvdA VVD D66 CDA ChristenUnie Nederland 30-06-2020 14:30

Door John Kerstens op 30 juni 2020 Delen  

De moties gaan over het voorkomen dat zorgverleners eventuele toeslagen voor huur of zorg kwijtraken, doordat ze de afgelopen maanden veel hebben overgewerkt.

Maar ze gaan ook over de zorgen dat mensen in de zorg volgend jaar niet hoeven in te leveren, omdat hun loonsverhogingen lijken op te gaan aan hogere pensioenpremies.

En ze gingen over onze nieuwe poging om extra geld uit te trekken voor betere salarissen voor alle mensen in de zorg.

Vanmiddag stemden we daarover. En wat denk je? CDA, ChristenUnie, D66 en VVD stemden opnieuw tegen. Tegen álle voorstellen.

Opnieuw stemden CDA, CU, D66 en VVD tegen alle moties om zorgverleners beter te belonen.

Dat betekent als het aan regeringspartijen ligt dus dat:

Dat is niet alleen geen boter bij de vis na alle complimenten en het applaus. Het betekent vooral stank voor dank: ‘Bedankt voor jullie inzet, maar al dat harde werken gaat je vooral geld kosten.’

Schandalig, en een klap in het gezicht van alle mensen in de zorg.

Dat moet écht anders!

Schandalig, en een klap in het gezicht van alle mensen in de zorg.

 

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/nee-nee-en-nog-eens-nee/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/nee-nee-en-nog-eens-nee/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Eerste stap gezet om artikel 1 Grondwet uit te breiden met seksuele gerichtheid en handicap

D66 D66 Nederland 30-06-2020 12:56

Bergkamp vervolgt: ‘Ik hoor van veel mensen met een beperking en LHBTI’s dat zij zich hiermee enorm gesteund voelen. We hebben nog een wereld te winnen als we discriminatie willen uitbannen, dat hebben we bijvoorbeeld met de hernieuwde opkomst van Black Lives Matter de afgelopen weken wel gezien. Met dit wetsvoorstel laten we zien dat er geen misverstand over kan bestaan, ook discriminatie op grond van handicap en seksuele gerichtheid is niet geoorloofd’.

Brexit-noodwet aangenomen door Eerste Kamer

D66 D66 Nederland 30-06-2020 12:35

Een Nederlander die al voor de Brexit in bijvoorbeeld Londen woonde, kan straks een Brits paspoort aanvragen zonder zijn Nederlandse staatsburgerschap te verliezen als deze wet wordt geactiveerd. Op die manier is er geen twijfel over hun verblijfsrecht, recht op terugkeer of sociale zekerheid. Op dit moment is het nog zo dat je automatisch de Nederlandse nationaliteit verliest, zodra je vrijwillig een tweede nationaliteit aanneemt. De partijen willen dat de regering voorlopig een uitzondering maakt voor de Britse nationaliteit.

Stemverklaring: SGP tegen nieuwe embryowet

SGP SGP VVD CDA PvdA GroenLinks Partij voor de Vrijheid D66 Partij voor de Dieren Nederland 30-06-2020 00:00

Stemverklaring wijziging Embryowet, 30-6-2020Diederik van Dijk, SGP-fractie Eerste Kamer

"De SGP is huiverig voor een samenleving waarin pril menselijk leven mag worden gedood om bepaalde aandoeningen te voorkomen en uit te sluiten. Het betreden van dit spoor is als een roltrap; het is steeds moeilijker om te stoppen. Wie bepaalt hoever de selectie aan de poort van het leven mag gaan? Als mensen vergrijpen we ons zomaar aan de macht die is voorbehouden aan onze Schepper. Daarom stemt de SGP tegen dit wetsvoorstel."

Voor de wetswijziging stemden CDA, VVD, Fractie-Otten, Groenlinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV, PvdD en ChristenUnie. Tegen stemden SGP en FVD.

Een einde aan falende toeslagen

D66 D66 Nederland 29-06-2020 04:00

Kamerlid Steven van Weyenberg: ‘Het toeslagenstelsel, oorspronkelijk bedoeld om mensen met een lager inkomen te helpen, is een gedrocht gebleken. Het is een administratief monster, voor zowel burgers als de overheid. Dat zagen we het duidelijkst met de toeslagenaffaire bij de kinderopvang. Veel mensen zijn daardoor in een enorme ellende terecht gekomen.’ Een ander probleem is dat de stap naar werken nu niet genoeg oplevert. Van Weyenberg: ‘Naast het vervangen van toeslagen voor een belastingkorting, zorgen we er ook voor dat werken meer gaat lonen, onder andere door het minimumloon te verhogen.’

‘Honderdduizenden mensen moeten nu nog toeslagen terugbetalen, vaak met heel vervelende gevolgen. Daarom wil de hele Tweede Kamer ervan af. Maar de vraag is hoe. Want heel veel mensen zijn voor hun inkomen wel afhankelijk van toeslagen.’

‘D66 legt nu een voorstel neer voor een oplossing. We geven iedere Nederlander een korting op de belasting. Wie zo’n laag inkomen heeft dat hij geen belasting betaalt, krijgt dit bedrag uitgekeerd. Per jaar gaat het om 2.600 euro voor paren, 3.600 euro voor alleenstaanden, 7.000 euro voor alleenstaande ouders en om 2.300 euro per kind. Het kan dus wél. Makkelijker én eerlijker. Daarmee maken we het mogelijk om alle toeslagen, en de bijbehorende rompslomp, af te schaffen. Werken gaat daarnaast meer lonen. Omdat dit voorstel ingrijpend is in de inkomens van mensen, en ook voor de overheidsfinanciën, doen we nog een aantal andere voorstellen tot hervormingen. We pakken het groot aan. Want alleen zo komen we van het toeslagenstelsel af en gaat werken meer lonen.’

Aangepaste Wet Open Overheid ingediend | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks D66 Nederland 29-06-2020 00:00

Vandaag dienen GroenLinks en D66 een aangepaste versie van de Wet Open Overheid (Woo) in. De nieuwe wet zorgt ervoor dat overheidsinformatie beter vindbaar en beschikbaar is.

Bijvoorbeeld omdat overheden meer informatie uit zichzelf openbaar moeten maken. Ook hebben burgers en journalisten met de komst van de wet gemakkelijker toegang tot informatie. Dit versterkt de democratie. Ook recent hebben we weer verschillende voorbeelden gezien waarbij pas na speurwerk van journalisten informatie boven tafel kwam. Het controleren van de overheid is één van de belangrijkste taken van de journalistiek en de overheid moet dat faciliteren. Daarvoor is ook een cultuurverandering nodig. De Woo zal daarbij helpen door de nieuwe normen in de wet vast te leggen.

GroenLinks Kamerlid Bart Snels: ‘De overheid is van ons allemaal en dus is de informatie van de overheid ook van ons allemaal. In een goed werkende democratie zorgen we daarom voor het openbaar maken van die informatie’.

Steven van Weyenberg, Kamerlid D66: 'Openbaarheid moet een kernwaarde van de overheid zijn. Er ligt nu een goed uitvoerbaar wetsvoorstel, zodat we eindelijk een flinke stap vooruit kunnen gaan zetten.'

Het oorspronkelijke wetsvoorstel werd door GroenLinks en D66 in 2012 ingediend. De WOO dient ter vervanging van de verouderde Wob (Wet Openbaarheid van Bestuur). In 2016 werd de wet door de Tweede Kamer aangenomen, maar in de Eerste Kamer waren er bezwaren over de uitvoerbaarheid. Er is lang onderhandeld met het kabinet, maar het aangepaste wetsvoorstel maakt de Woo uitvoerbaar. De aangepaste versie van de wet zorgt ervoor dat de wet duidelijker is. Er zijn ook een aantal technische wijzigingen aangebracht en er komt een Adviescollege  om de informatiehuishouding te moderniseren en er voor te zorgen dat de wet geïmplementeerd wordt.

Na de zomer debatteert de Tweede Kamer over het aangepaste voorstel. Als de Kamer het aanpaste voorstel steunt zal de aangepaste wet daarna in de Eerste Kamer behandeld worden.

GroenLinks en D66 willen meer steun Nederlanders in Buitenland | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks D66 Nederland 29-06-2020 00:00

Afgelopen jaar werd Nederland en de rest van de wereld geconfronteerd met de uitbraak van het COVID-19 virus. Tijdens de uitbraak van de pandemie verbleven meer dan 200.000 Nederlanders in het buitenland voor vakantie, voor werk of studie, of vanwege familiebezoek.

Voor veel Nederlanders was onduidelijk wat zij van de overheid konden verwachten en dat willen GroenLinks en D66 in de toekomst voorkomen. Niet alleen in geval van een wereldwijde virusuitbraak, maar ook in het normale, dagelijkse leven biedt een consulaire wet meer zekerheid. Want ook als je in het buitenland aan het werk of op vakantie bent, kunnen er (persoonlijke) rampen voltrekken, waar je niet op voorbereid bent en hulp van de Nederlandse overheid bij nodig hebt.

Naar een Nederlandse consulaire wet

Nederland kent nog geen consulaire wet. Wat GroenLinks en D66 betreft zou het veel onzekerheden kunnen voorkomen op het moment dat zich weer een internationale crisissituatie voordoet. Daarnaast biedt het ook in normalere tijden betere houvast.

De consulaire wet moet de volgende zaken vastleggen: de consulaire bijstand waar Nederlanders op mogen rekenen in noodsituaties in het buitenland, zoals bij een pandemie, natuurrampen en geweld; wanneer hulp wordt geboden bij repatriëring en waar de kosten van deze consulaire nooddiensten liggen; de consulaire diensten waar Nederlanders op mogen rekenen in het kader van documentverstrekking en de continuïteit van die dienstverlening, ook in tijden van crises en in geval van noodsituaties; een maximumtermijn waarbinnen reisadviezen aangescherpt moeten worden bij verslechterende veiligheidssituaties; en de consulaire bijstand die Buitenlandse Zaken moet verlenen aan Nederlanders die in het buitenland gearresteerd worden en het minimumaantal gedetineerdenbezoeken per jaar.

D66 en Nederlanders in het buitenland

D66 D66 GroenLinks Nederland 28-06-2020 14:30

Voor veel Nederlanders was onduidelijk wat zij van de overheid konden verwachten en dat willen D66 en GroenLinks in de toekomst voorkomen. Niet alleen in geval van een wereldwijde virusuitbraak, maar ook in het normale, dagelijkse leven biedt een consulaire wet meer zekerheid. Want ook als je in het buitenland aan het werk of op vakantie bent, kunnen er (persoonlijke) rampen voltrekken, waar je niet op voorbereid bent en hulp van de Nederlandse overheid bij nodig hebt.

Solidariteit. Ook met de rechtsstaat

D66 D66 Nederland 26-06-2020 10:44

Die procedure zit muurvast, omdat veel regeringsleiders liever geen Europese bemoeienis zien en elkaar de hand boven het hoofd houden. Hoe zorgwekkend de situatie ook is. Daarmee ondermijnen zij een kernidee waar de EU op steunt: we houden elkaar scherp op autoritaire reflexen, opdat we in Europa niet de fouten uit het verleden herhalen. Met een Europese Commissie als scheidsrechter boven de partijen. De politiek leiders die hun landen vertegenwoordigen in Europa moeten net zo scherp op de democratie zijn, als dat ze zijn op de begrotingsafspraken. Helaas gaat snoeiharde kritiek op landen die de begrotingsregels schenden, gepaard met poeslieve mededelingen richting niemand in het bijzonder. Minister Blok meldde trots dat er een “diplomatiek statement” was opgesteld, dat opriep tot respect voor de rechtsstaat in coronatijden. Dat statement noemde Hongarije niet eens bij naam en was zo vaag, dat Orbán doodleuk mee tekende.

We kunnen het niet laten gebeuren dat landen in onze Unie op deze wijze afglijden tot autoritaire staten. Europese subsidies aan die landen moeten rechtstreeks worden uitgekeerd aan de uiteindelijke doelgroepen, in plaats van uitkering via de nationale overheidsinstanties. Het inperken van het stemrecht van de rechtsstaatschenders via de artikel-7-procedure zit vast. Daarom moet het bedreigen van een fundamenteel principe van de EU, de rechtsstaat, in de portemonnee bestraft worden. Die omslag is dringend nodig, want vooralsnog lijkt alles “business as usual”. Uit het eerste coronasteunpakket van de Europese Commissie kregen Hongarije en Polen het meest, respectievelijk €5,6 en €7,4 miljard. Het noodlijdende Italië kreeg nog geen derde. Terwijl in Hongarije mensen werden opgepakt om kritische posts op Facebook en in Polen een regeringsvertrouweling de leiding kreeg over het Hooggerechtshof, bleven de euro’s gul overgemaakt worden naar de regeringen in Boedapest en Warschau.