Nieuws van politieke partijen in Nederland over GroenLinks inzichtelijk

479 documenten

GroenLinks: haal marktwerking uit de huursector | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 21-02-2020 00:00

Zorg dat huren weer betaalbaar worden. Dat woningcorporaties weer meer kunnen bouwen. En voorkom dat beleggers nieuwbouwwoningen opkopen. Dat betoogde Tweede Kamerlid Paul Smeulders van GroenLinks deze week in het hoofdlijnendebat over de wooncrisis.

“Op dit moment is er een enorm tekort aan woningen. De prijzen voor koopwoningen rijzen de pan uit, de huren stijgen steeds verder en er zijn niet genoeg sociale huurwoningen. Er is nu actie nodig”, zegt Tweede Kamerlid Paul Smeulders van GroenLinks.

Volgens GroenLinks is er zelfs sprake van een woonkloof. “Er is een woonkloof tussen mensen die net op tijd een huis gekocht of gehuurd hebben en tussen mensen die dit niet meer kunnen.”

Maak huren weer betaalbaar Smeulders neemt het op voor de huurders in de particuliere sector en constateert dat die mensen 42% van hun inkomen kwijt zijn aan woonkosten. Dat kunnen wij als land niet accepteren, vindt Smeulders. “Ook als je meer huizen bouwt, blijven de bestaande huizen te duur. De oplossing voor de wooncrisis nu, is zorgen dat huurprijzen weer betaalbaar worden voor mensen.

Daarnaast hekelt hij de opkoop van nieuwbouwhuizen door beleggers, die deze huizen vervolgens ofwel tegen hoge prijzen verhuren, of met winstmarge doorverkopen. “Nieuwe woningen zijn vaak niet meer voor mensen die er daadwerkelijk gaan wonen, maar voor speculanten. Ook wordt het tegenwoordig normaal gevonden om geld te verdienen over de rug van normale huurders. GroenLinks wil dit tegen gaan.”

Dit zijn de voorstellen van GroenLinks:

1.       Regels stellen voor maximale huurprijzen

2.       Extra huizen laten bouwen door woningcorporaties

3.       Bellegers verbieden om nieuwbouwwoningen door te verkopen

“Voor 23.59 uur besteld? Overmorgen in huis” | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 20-02-2020 00:00

Wie in de toekomst een pakketje besteld bij Wehkamp of Zalando hoeft dat niet meer standaard de volgende dag geleverd krijgen. Want dat voorkomt dat mensen in distributiecentra en postsorteercentra overbodig ‘s nachts werken en daarmee hun gezondheid riskeren. Op vraag van Tweede Kamerlid Wim-Jan Renkema gaat staatssecretaris van Ark met bedrijven in gesprek hierover.

Nederland telt meer dan een miljoen nachtwerkers. Terwijl nachtdiensten ongezond zijn, zeker op de lange termijn. Nachtwerken verhoogt de kans op ziektes op diabetes en obesitas en kanker (Wereldgezondheidsorganisatie).

Daarom zou werken in de nacht alleen moeten gebeuren als dat echt noodzakelijk is. Voor medewerkers in distributie en postsorteercentra geldt dat vaak niet.

“Nu zeggen webwinkels: Voor middernacht besteld, is morgen in huis. Daarmee zet je dus iemand anders ’s nachts aan het werk. Gelukkig heb je bij steeds meer webwinkels de keuze om je pakketje ook een paar dagen later te bezorgen. Die keuze is er echter lang niet altijd. Het is goed dat de staatssecretaris aan deze bedrijven gaat vragen of ze dit anders kunnen inrichten”, aldus Wim-Jan Renkema.

Voor webwinkels speelt bij hun aanbod ook de wens van de consument een rol.

“Dat is begrijpelijk. De consument moet daarom wel de optie houden om iets de volgende dag te laten bezorgen, maar alleen als je dat heel bewust zelf aanvinkt. Of bijvoorbeeld als je er extra voor betaalt.”

GroenLinks wil nachtwerk verder beperken door meer voorwaarden te stellen aan wanneer er 's nachts gewerkt moet worden.

Renkema: "We moeten met elkaar explicieter de vraag stellen: wanneer is nachtwerk echt nodig?"

Europa moet doorpakken om turbotechkapitalisme aan te pakken | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 19-02-2020 00:00

De Europese Commissie presenteerde woensdag haar plannen om de EU klaar te stomen voor het digitale tijdperk. Europarlementariër Kim van Sparrentak deelt de urgentie van de Europese Commissie om te zorgen dat digitalisering in dienst komt te staan van de mens en de samenleving. “We moeten alle zeilen bijzetten om het turbotechkapitalisme te stoppen. Europa heeft een cruciale opdracht om technologische ontwikkeling niet alleen te laten werken voor bedrijven: mensen moeten er beter van worden.”

Lees ook de analyse: Hoe gaan we slim om met kunstmatige intelligentie?

Met deze plannen toont Eurocommissaris voor digitalisering Margrete Vestager dat dit thema hoog op de agenda staat bij de nieuwe Europese Commissie. Net als bij de Europese Green Deal ziet GroenLinks ambitie, maar is het wachten hoe die zich vertaalt in concrete initiatieven en regels. “Het is nu zaak dat de Europese Commissie maatregelen neemt om de doorgeschoten macht van techbedrijven in te perken en snel met regels komt om nieuwe ontwikkelingen, zoals kunstmatige intelligentie, in goede banen te leiden. Daarvoor moeten we snel werk maken van de hervorming van het mededingingsbeleid, meer publieke investeringen in innovatie en strenger Europees toezicht op techgiganten en wat ze met onze gegevens doen”, aldus Van Sparrentak. 

Voorzorgsprincipe

Op het vlak van kunstmatige intelligentie presenteert de Europese Commissie een discussiestuk met onder andere een vrijwillig label voor ethische toepassingen en een breed debat over gezichtsherkenning in de openbare ruimte. Van Sparrentak waarschuwt dat vrijwilligheid niet voldoende is: “De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie kunnen we niet alleen aan de markt overlaten. Het voorzorgsprincipe moet voorop staan. Juist met duidelijke regels kunnen we innovatie in de juiste richting sturen. Zo lossen we de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd op, in plaats van dat we nieuwe problemen creëren.”

Van Sparrentak is bezorgd over het gebrek aan ambitie op sociaal vlak. “De Europese Commissie zegt dat iedereen de kansen van digitalisering moet kunnen grijpen, maar heeft onvoldoende oog voor het aanpakken van bestaande problemen. Bijvoorbeeld bij maaltijdbezorgers en andere werknemers die geen sociale bescherming krijgen of de invloed van verhuurplatforms als Airbnb op de leefbaarheid van onze steden. Voor deze ‘platformeconomie’ ontbreekt de urgentie om de rechten van werknemers en de betaalbaarheid van woningen te beschermen.”

Hoe gaan we slim om met kunstmatige intelligentie? | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 19-02-2020 00:00

Kunstmatige intelligentie, artificial intelligence, of simpelweg AI is hot. De berichten met daarin de nieuwste innovaties die ons leven makkelijker maken, het fileprobleem oplossen of de klimaatcrisis aanpakken, vliegen je om de oren. Toepassingen op basis van kunstmatige intelligentie zijn geen toekomstmuziek. Ze zitten vandaag al in de vertaalapp in onze smartphone en de slimme thermostaat in onze woning. Kunstmatige intelligentie is er en gaat niet weg.

Taken en beslissingen worden steeds meer uitgevoerd door zelflerende machines die niet altijd onder goede menselijke controle staan. Dat AI ook risico’s met zich meebrengt, is echter de laatste jaren duidelijk geworden. Deze technologieën lijken neutraal omdat ze de subjectieve menselijke factor uitsluiten in hun beslissingen. Echter, heel wat vooroordelen en discriminatie zijn ingebakken in de datasets op basis waarvan beslissingen worden genomen.

Apple kwam in opspraak toen bleek dat er systematisch hogere limieten werden toegestaan aan mannen dan aan vrouwen bij de creditcard die het bedrijf vorig jaar lanceerde. De Nederlandse overheid werd teruggefloten door de rechter die oordeelde dat het Systeem Risico Indicatie (SyRI), dat wordt gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen, in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de privacywet. Van digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom kreeg het systeem eind vorig jaar al de Big Brother award. Zij oordeelden dat door koppeling van verschillende datasets en geheime algoritmes buurten worden gestigmatiseerd, en personen tot verdachte worden gemaakt zonder dat zij de mogelijkheid hebben hiertegen in verweer te gaan. Ontslagen door een geautomatiseerd systeem

Kunstmatige intelligentie kan ook een grote impact hebben op de relatie tussen werknemer en werkgever. Afgelopen zomer liet Amazon in enkele Amerikaanse magazijnen werknemers ontslaan door volledig geautomatiseerde AI-systemen. Daarbij stuurde het systeem de minst productieve werknemers automatisch hun ontslagbrief. Ook de prestaties van de maaltijdbezorgers in onze steden worden constant gemonitord, ze concurreren met elkaar en hebben geen menselijk contact met hun werkgever. 

Als consument worden we geconfronteerd met het feit dat de algoritmes een zwarte doos zijn waar we niet in kunnen kijken. De prijzen van producten in advertenties en in webshops kunnen variëren, afhankelijk van het profiel van wie er naar kijkt. Het is vaak onduidelijk of je met een chatbot of een echt persoon van de klantendienst aan het praten bent. Manipulatie ten koste van de consument ligt op de loer. Tenslotte is er ook onduidelijkheid over de aansprakelijkheid en veiligheid van slimme producten: ligt die bij de ontwikkelaar van het product of bij de ontwikkelaar van het algoritme?

No-brainer voor Europa

De vraag is hoe de Europese Unie zich tot dit vraagstuk moet verhouden. We hebben één interne markt waarin producten (digitaal of fysiek) vrij verkocht kunnen worden. En als markt van 450 miljoen consumenten kunnen we beter samen optrekken tegen de techgiganten als Amazon en Facebook. Dat we kunstmatige intelligentie ook op Europees niveau moeten reguleren is een no-brainer.

Ursula von der Leyen, de voorzitter van de de Europese Commissie, beloofde eerst om in de eerste honderd dagen van haar mandaat met wetgeving te komen om ‘de menselijke en ethische implicaties van kunstmatige intelligentie’ te beheersen. Die ambitie is nu alweer teruggeschroefd. Hoe sterk het regelgevend wordt, is nog voer voor discussie. Woensdag presenteerde de Europese Commissie wel haar plannen op vlak van kunstmatige intelligentie in de vorm van een zogenaamd witboek.

Hierin staan verschillende opties voor Europese regels over kunstmatige intelligentie, waarbij een opdeling wordt gemaakt tussen toepassingen met hoge en lage risico’s.

Een vrijwillig label voor toepassingen met een ’laag risico’. Het aanpassen van bestaande regels voor productveiligheid en -aansprakelijkheid om ook producten en diensten op basis van kunstmatige intelligentie te dekken. Nieuwe regelgeving voor toepassingen met ‘hoge risico’s’ met onder andere voorschriften op vlak van menselijk toezicht en transparantie. Vestager vs Breton

Er lijken nog steeds verschillende visies te bestaan binnen de Europese Commissie. Aan de ene kant staat Margrete Vestager. Zij wees onlangs in haar speech voor de Tweede Kamer nog op het belang van een sterk ethisch kader voor AI en het belang van menselijke controle. Aan de andere kant staat Thierry Breton, tot voor kort CEO van IT-bedrijf Atos. Hij stelt zich erg terughoudend op als het om bindende regels gaat. 

Volgens Breton zijn we op vlak van kunstmatige intelligentie verwikkeld in een race met de VS en China. Maar een ‘race’ met de digitale totalitaire staat in China of het surveillancekapitalisme in de VS is een riskante voorstelling van zaken. Als we Europese waarden zoals privacy, duurzaamheid en sociale rechten serieus nemen, zetten we die niet op het spel omdat we anders de ‘wedstrijd’ zouden verliezen.

Het dilemma dat achter deze tweespalt schuilgaat: gaan we reguleren om de risico’s voor mensen te beperken, innovatie te sturen en laten we ethische toepassingen bij twijfel niet op de markt toe? Of laten we de markt zoveel mogelijk vrij om zich te ontwikkelen en proberen we achteraf in te grijpen als het nodig is? 

Ik ben ervan overtuigd dat we de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie niet aan de markt alleen kunnen overlaten. Kunstmatige intelligentie kan zowel worden ingezet voor de ontwikkeling van autonome wapens én voor de efficiëntere opwekking en verdeling van hernieuwbare energie; voor betere medische diagnoses én voor automatische beurstransacties die het financieel flitskapitalisme verder versterken. We weten al lang dat technologie niet neutraal is. 

Voorzorgsprincipe

We moeten ervoor zorgen dat kunstmatige intelligentie ons helpt om de grote vraagstukken van deze tijd op te lossen, in plaats van nieuwe problemen te creëren. Dit doen we door het voorzorgsprincipe voorop te stellen en de mogelijke langetermijnimpact op ethisch, sociaal en milieuvlak mee te nemen in een vroege fase van de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Zo sturen we deze technologische revolutie in de juiste richting. Krachtige regels op ethisch vlak voor kunstmatige intelligentie zorgen ook voor wettelijke zekerheid en een stabiel investeringsklimaat. Een actieve industriepolitiek die inzet op toepassingen die goed zijn voor mens en planeet is hoe een succesvolle Europese benadering van kunstmatige intelligentie er voor mij moet uitzien. 

Dit is nou net niet de positie die Nederland tot nu toe inneemt in het debat over kunstmatige intelligentie. Het kabinet zegt dat de mens centraal moet staan bij de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, maar bepleit tegelijkertijd bij de Europese Commissie een ‘learning approach’ waarbij tijdens de ontwikkeling van de technologie wordt gemonitord en er dus pas later wordt gekeken of regelgeving nodig is. Ik vrees dat we ons met deze houding te veel uitleveren aan de goodwill van bedrijven die uiteindelijk winsten boven maatschappelijk belang stellen.  

Stel Chemours wettelijk aansprakelijk voor gifschade | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 19-02-2020 00:00

GroenLinks wil dat Nederland een juridisch onderzoek start naar de aansprakelijkheid van DuPont/Chemours.

Het bedrijf produceert de giftige stof GenX en produceerde eerder het gevaarlijke PFAO. Deze stoffen hebben de bodem, het water en de lucht vervuild en de overheid stuit op flinke kosten voor onder meer onderzoek, grondsanering en mogelijke gezondheidsschade. Ook de bouwsector heeft last van deze giffen in de bodem.

GroenLinks Tweede Kamerlid Suzanne Kröger: “De vervuiler betaalt, zo simpel is het. Heel Nederland heeft te maken met vervuiling van deze giftige stoffen. De voorganger van Chemours –Dupont- wist al decennialang hoe schadelijk dit gif is. Het is niet meer dan logisch dat de overheid het bedrijf aansprakelijk stelt voor de schade.”

Drie gemeenten in de buurt van de fabriek van Chemours -Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht- hebben het bedrijf ook aansprakelijk gesteld. Maar lokaal is het probleem al lang niet meer: heel Nederland heeft te maken met vervuiling. En de kosten voor de overheid stapelen zich op.

Het bedrijf heeft lang informatie achter gehouden over hoe gevaarlijk de stoffen waren die ze loosden. In plaats van mee te werken aan onderzoek, heeft het bedrijf onderzoek gefrustreerd en de overheid hierdoor op kosten gejaagd.

In Amerika wordt al veel langer erkend dat PFAS-giffen, ook wel forever chemicals genoemd, een groot probleem zijn. Tegen het bedrijf DuPont (in Nederland bekend als Chemours) die onder andere de stoffen maakt voor Teflon-pannen worden rechtszaken gevoerd en het bedrijf werd flink aangepakt in Amerikaanse media. Ook verscheen deze maand de film Dark Waters over de juridische strijd van omwonenden tegen DuPont nadat er onverklaarbaar veel sterfgevallen zijn in de omgeving. De film draait momenteel in de Nederlandse bioscopen.

EU moet toezicht houden op geweld aan Kroatische grens | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 13-02-2020 00:00

GroenLinks-Europarlementariër Tineke Strik eist dat Europa toezicht gaat houden op de behandeling van migranten en vluchtelingen aan de Europese buitengrenzen en daar optreedt tegen mensenrechtenschendingen. Strik bezocht afgelopen weekend verschillende Kroatische en Bosnische instanties om de klachten over geweld tegen migranten en vluchtelingen aan de Kroatische grens te onderzoeken. 

Illegale uitzettingen

Volgens diverse rapporten zet de Kroatische politie mensen met geweld de grens met Bosnië-Herzegovina over. Hiermee wordt hen het recht op een eerlijke asielprocedure ontnomen. Hoewel de Kroatische regering en de Europese Commissie ontkennen dat er illegale uitzettingen plaatsvinden, laten rapporten van ngo’s, de Kroatische ombudsvrouw en VN-organisaties een heel ander verhaal zien. Ook Strik kwam deze misstanden tegen tijdens haar werkbezoek: “De verhalen waren schokkend: migranten en vluchtelingen met wie wij spraken melden dat ze door de Kroatische politie in elkaar zijn geslagen, voordat zij gedwongen werden teruggebracht naar Bosnië en Herzegovina. Bovendien kregen ze geen enkele informatie over toegang tot het asielstelsel. In veel gevallen werden telefoons en paspoorten afgepakt, en sommigen werden zelfs gedwongen zich uit te kleden.” 

De Europese Commissie evalueert momenteel of Kroatië voldoet aan de eisen om toe te treden tot het Schengengebied, waarbinnen EU-burgers vrij kunnen reizen. Volgens de ‘Schengen-regels’ moeten mensen die de EU binnenkomen de mogelijkheid krijgen om een asielverzoek in te dienen. Strik: “Het is duidelijk dat Kroatië zich momenteel niet aan deze regels houdt, zeker als het gaat om weigering van asiel en het gebruik van geweld. Pas als we zeker weten dat Kroatië de rechten van migranten en vluchtelingen respecteert, kunnen ze worden toegelaten tot het Schengengebied.”

Europese Commissie moet vrouwenrechten beter verdedigen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 13-02-2020 00:00

Europarlementariër Kim van Sparrentak wil dat de Europese Commissie zich gaat inzetten om de achteruitgang van vrouwenrechten in Europa een halt toe te roepen. “Ik ben het wachten beu. De vooruitgang in veel landen is stilgevallen en er is een backlash aan de gang. We zien toenemend geweld tegen vrouwen, een groeiende anti-abortusbeweging en verdrukking van organisaties die opkomen voor gendergelijkheid.”

Woensdag debatteerde het Europees Parlement over het verbeteren van gendergelijkheid. Daarmee loopt het vooruit op de de Europese Commissie die volgende maand haar plannen zal bekendmaken. Hoewel de afgelopen decennia veel vooruitgang is geboekt op gebied van gendergelijkheid, duurt het volgens het World Economic Forum nog honderd jaar om volledige gelijkheid te bereiken.

Verder dan mooie woorden

Volgens Van Sparrentak is het noodzakelijk dat de plannen die de Europese Commissie presenteert verder gaat dan mooie woorden: “De Europese Commissie moet zich achter de voorvechters van gendergelijkheid scharen. Organisaties die vrouwenrechten en gendergelijkheid promoten moeten financieel ondersteund worden, in het bijzonder in landen waar ze onder druk staan.”

Daarnaast wil Van Sparrentak dat de Europese Commissie de ontwikkelingen van gendergelijkheid in EU-landen actief volgt en in actie komt wanneer EU-landen het principe gendergelijkheid tegenwerken. “Overheden die vrouwenrechten stelselmatig ondermijnen, moeten dat ook in de toekenning van Europese fondsen merken en organisaties die vrouwenrechten schenden mogen geen Europese subsidies meer ontvangen. Zo krijgen we daar een stok achter de deur”, aldus van Sparrentak.

Waarom GroenLinks tegen CETA is | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks D66 VVD CDA Nederland 12-02-2020 00:00

Nieuwe handelsverdragen mogen geen negatief effect hebben op klimaat en op dierenwelzijn. GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks stelt dat deze week voor bij de behandeling van CETA.

De kans is groot dat wij het eerste Europese land worden dat zal besluiten om CETA, het omstreden handelsverdrag met Canada, niet goed te keuren. Coalitiepartijen hameren op onze goede band met Canada. “Als we met Canada geen handelsverdrag kunnen sluiten, met wie dan wel?”, is een retorische vraag die we afgelopen maanden vaak langs hebben horen komen.

 Die vraag is precies dat: retorisch. Het is een uiting van onvermogen. Deze impliceert namelijk dat CETA het enige soort handelsverdrag is dat je met Canada zou kunnen sluiten; kritisch nadenken hoeft dus niet meer. Dat CETA leidt tot hogere uitstoot van CO2, verlies aan dierenwelzijn, oneerlijke concurrentie voor onze boeren, het gevaar van hormonen in ons vlees, dubieuze claimrechtspraak en een grote impuls voor de aardolie-industrie, daar hoor je VVD, CDA en D66 nauwelijks over. Spookbeelden zijn het volgens hen, om er vervolgens nauwelijks een inhoudelijke reactie op te geven. Als de economische groei maar doorgaat, zijn de liberalen blijkbaar best bereid minder dierenwelzijn en de uitstoot van broeikasgassen te accepteren. En dat, terwijl Nederlandse boeren op aandringen van diezelfde partijen juist hebben geïnvesteerd in dierenwelzijn en betere productiemethoden.

 CETA is een product van hoe we het handelsbeleid al jaren vormgeven. De belangrijkste voorwaarde is het wegnemen van belemmerende tarieven voor import en export, waardoor handel goedkoper wordt. Economische groei heeft de hoogste prioriteit. Het zijn verdragen voor grote multinationals, niet voor kleine ondernemers of burgers, laat staan voor dieren, de natuur of het klimaat. Op papier zijn er afspraken in CETA opgenomen om het klimaatakkoord van Parijs te accepteren en meer te doen om de eisen aan dierenwelzijn in Canada naar hethogere niveau van de EU te brengen. Wat dat betekent, is, dat er een veelvoud aan schimmige overlegclubs is opgericht die op de naleving daarvan moet toezien. De verslagen zijn weliswaar openbaar, maar grossieren in vaagheid en een gebrek aan concrete afspraken.

GroenLinks roept de andere partijen in de Tweede Kamer op om zich niet te laten verblinden door het argument dat dit akkoord beter is dan niets of dat Canada een oude bondgenoot is die we niet mogenteleurstellen. We kunnen in Nederland niet geloofwaardig hameren op dierenwelzijn als we tegelijkertijd de import van dieronvriendelijk vlees stimuleren. We voeren in Nederland geen geloofwaardig klimaatbeleid als we tegelijkertijd de handel in fossiele brandstoffen bevoordelen. We moeten groene, diervriendelijke handelsakkoorden maken zonder claimrechtspraak voor multinationals. Als dat niet met Canada kan, met welk land dan wel?

Eickhout wil gasprojecten schrappen van lijst Europese investeringen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 11-02-2020 00:00

Europarlementariër Bas Eickhout wil dat het Europees Parlement woensdag de Europese lijst van projecten van ‘gemeenschappelijk belang’ afwijst. Op deze lijst met PCI’s (Projects of Common Interest) staan gas- en zelfs olieprojecten die met deze PCI-status eenvoudiger toegang krijgen tot financiering en vergunningen. Eickhout vindt het onbestaanbaar dat Europa nu nog nieuwe fossiele projecten financiert.

Eickhout: “Deze lijst zet de deur open voor miljardensubsidies aan nieuwe gasinfrastructuur. Het gaat lijnrecht in tegen de doelstellingen van de Green Deal die Eurocommissaris Frans Timmermans twee maanden geleden lanceerde. De Europese Commissie moet echt met een nieuw voorstel komen.”

Klimaatneutraal

Die infrastructuur die nu aangelegd wordt, ligt er nog veertig tot vijftig jaar. Tegen die tijd moeten we al lang van het gas af zijn, willen we in 2050 klimaatneutraal zijn. Bovendien is die infrastructuur onnodig: de EU heeft nu al twee keer meer importcapaciteit voor gas dan dat we gebruiken. “Nemen we de klimaatafspraken serieus, dan hebben we straks voor miljarden euro’s aan publiek geld uitgegeven aan waardeloze investeringen. Dit geld kunnen we veel beter investeren aan duurzame energieprojecten”, aldus Eickhout.

Schaliegas

De Amerikaanse acteur Mark Ruffalo was afgelopen week in Brussel en riep Europarlementariërs op om de lijst weg te stemmen. Eickhout: “Met deze projecten steunen we indirect de Amerikaanse schaliegaswinning, die is niet alleen slecht voor het klimaat, maar ook desastreus voor natuur en voor mensen die in die gebieden wonen.” 

Het Europees Parlement stemt woensdag over het bezwaar van Eickhout en zijn Groene collega’s tegen de lijst met projecten. Eickhout: “Als Europese politici het klimaat echt hoog in het vaandel hebben, stemmen ze voor ons voorstel om deze gasprojecten van de lijst te halen.”

In de ban van gas Bekijk de video In de ban van gas met Bas Eickhout over de Europese gasverslaving.

GroenLinks halveert kosten gasafsluiting voor burger | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 11-02-2020 00:00

GroenLinks stelt dinsdag een wetswijziging voor waardoor consumenten niet langer meer voor 100% opdraaien voor de kosten die ze moeten maken als ze de gasleiding laten afsluiten.

Wie van zijn gasaansluiting af wil moet daarvoor enkele honderden euro’s betalen. Bedragen variëren van 200 tot ruim 700 euro.

Om gevaarlijke gaslekken in de toekomst te voorkomen, moet afsluiting professioneel gebeuren en vaak betekent dit ook het verwijderen van een stuk gasleiding. De kosten van zo’n afsluiting - inclusief graafwerkzaamheden en inzet van de monteur - worden nu door de netbeheerder volledig op de individuele klant verhaald. GroenLinks wil juist dat mensen die hun nek uitsteken om hun huis te verduurzamen worden geholpen in plaatst van opgezadeld met hoge kosten. Eerder werd al een motie aangenomen van GroenLinks om dit te regelen, maar een wetswijziging bleek nodig om het ook uit te voeren.

GroenLinks Tweede Kamerlid Tom van der Lee: ‘Voorlopers in duurzaamheid moeten we helpen. We gaan nu wettelijk vastleggen dat de kosten voor het afsluiten van hun gasleiding gehalveerd gaan worden’.

Alle huizen moeten vóór 2050 van het aardgas af. De hoge kosten voor het afsluiten van het gas werpt daarbij een financiële drempel op. Huishoudens moeten al flink investeren in isolatie en duurzame technieken, het is oneerlijk dat zij daar bovenop nog eens volledig opdraaien voor de kosten van het beëindigen van hun fossiele brandstofgebruik. GroenLinks verwacht dat het kabinet met een meer structurele oplossing komt als straks hele wijken tegelijkertijd over gaan op een andere warmtebron.