Nieuws van politieke partijen in Nederland over PVV inzichtelijk

777 documenten

PVV +2 ZETELS!

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 30-06-2020 11:43

''PVV +2 zetels en de 2e partij van Nederland! Prachtig!

Steun ons en maak de PVV nog veel groter!''

PVV 16 (+2)

CDA 16 (+2)

D66 14 (+4)

GroenLinks 13 (-2)

PvdA 12 (-1)

SP 10 (+1)

FVD 9 (-3)

ChristenUnie 7 (+1)

PartijvdDieren 5

SGP 3

Denk 2

50Plus1 (-1)

Anders 1

Een maandag uit het leven van een oppositieleider uit Nederland

PVV PVV Nederland 29-06-2020 07:34

Geert Wilders: ''Sirenes aan en op weg naar de extra beveiligde rechtbank Schiphol. Een maandag uit het leven van een oppositieleider uit Nederland.''

#stopislam

PVV PVV Nederland 27-06-2020 16:17

Geert Wilders: ''Islam discrimineert en legitimeert geweld tegen vrouwen.

Waar blijven de demonstraties van de linksige deugmensen?''

Inbreng Geert Wilders Coronadebat (25-06-2020)

PVV PVV Nederland 25-06-2020 14:43

Geert Wilders: ‘‘Weg met de anderhalve-meter-dictatuur!’’

Geert Wilders: ‘‘Moties ingediend over afschaffen anderhalvemeterdictatuur, en over het niet verbieden van demonstraties tegen het beleid van Rutte.’’

Inbreng Geert Wilders debat over de Europese Top

PVV PVV Nederland 17-06-2020 09:33

Geert Wilders: ‘‘Géén 750 mrd euro naar zuid-Europese landen!

Géén giften, géén leningen, géén Europese belastingen en géén nog hogere EU-begroting!

We moeten in deze crisis voor Nederland kiezen! Wél: Nexit’’

Geert Wilders: ‘‘Tweede termijn debat EU-top met moties over inzet Nederlandse veto’s en aankondiging.’’

PVV-vragen het verwijderen van oude tv-programma’s die heel erg kwetsend zijn

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 12-06-2020 13:56

Vragen van het lid Bosma (PVV) aan de minister van Media, inzake het verwijderen van oude tv-programma’s die heel erg kwetsend zijn:

Heeft u kennisgenomen van het bericht “Don’t mention the war?”(*)

Bent u met mij diep geschokt dat steeds meer oude tv-programma’s off-line worden gehaald zoals Fawlty Towers en Gone with the wind om redenen van politiek-correctheid? En dat overal standbeelden sneuvelen?

Vreest u de inperking van artistieke vrijheid overslaat naar Nederland, getuige de zin “De NPO gaat wel met omroepen in gesprek over oudere programma’s die nu misschien niet meer kunnen.”

Wie heeft de NPO gevraagd dit te doen? Waarom doet de NPO dit? Waarom hobbelt de NPO achter elke linkse mode aan? Hoezo “kunnen programma’s niet meer”? Op grond waarvan? Wie zegt dit?

Hoe verhoudt zich dit tot de Grondwet en de Mediawet?

Bent u bereid de NPO aan te spreken op deze aantasting van de Vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van kunstenaars?