Nieuws van politieke partijen in Nederland over Partij voor de Dieren inzichtelijk

309 documenten

Investeer 40 miljoen in natuur in stede­lijke gebieden

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 26-03-2020 00:00

De Partij voor de Dieren vindt dat het kabinet meer geld moet uittrekken voor natuur in en rond steden en dorpen. Fractievoorzitter Esther Ouwehand heeft een voorstel ingediend voor een eenmalige investering van 40 miljoen euro in bestaande en nieuwe groengebieden zodat er voldoende bewegingsruimte wordt gerealiseerd voor alle Nederlanders, ook als zij in de stad wonen . In de eerste dagen van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus zochten veel mensen het groen in hun woonomgeving op. De vele mensen op de stranden, in de bossen en in de parken lieten zien dat voor veel Nederlanders de natuur van groot belang is. “Maar we zagen ook dat groen in en om de stad schaars is. Op smalle bospaden en in kleine stadsparken bleek het praktisch onmogelijk om 1,5 meter afstand te houden van elkaar”, licht Ouwehand toe. ,,Er is te weinig groen voor de vele mensen, met name in stedelijke gebieden, om aan hun broodnodige frisse lucht en dagelijkse beweging te komen.” In het voorstel van de Partij voor de Dieren, vandaag ingediend tijdens het debat over het economische noodpakket, gaat de investering van 40 miljoen euro naar het programma Recreatie om de Stad (RodS). Sinds 2010 bouwt het kabinet de jaarlijkse rijksbijdrage van 40 miljoen euro aan deze regeling af, terwijl de verwerving en inrichting van het groen nog niet gerealiseerd is. Ook voor het beheer van bestaande recreatiegebieden lopen provincies tegen financieringsproblemen aan nu de resterende rijksbijdragen aan RodS aflopen. Ouwehand: “Door deze bezuiniging, ingezet door Henk Bleker, lopen plannen voor meer en betere natuur in en om de stad vast. Hoogste tijd om deze projecten vlot te trekken en meer natuur te creëren, zodat mensen de ruimte krijgen voor hun dagelijkse beweging en ontspanning in het groen. Dat is van vitaal belang om moeilijke tijden als deze draaglijk te houden.”

Kamer­vragen over gevolgen corona-uitbraak voor dieren in de veehou­derij

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 23-03-2020 00:00

De Partij voor de Dieren roept de minister van landbouw op om per direct in te grijpen in de veehouderij om grote dierenwelzijnsproblemen als gevolg van de corona-uitbraak te voorkomen. Er moeten fors minder dieren worden geslacht, er moet een stop komen op (verre) internationale diertransporten en er moeten fokbeperkingen worden ingesteld om te voorkomen dat stallen overvol raken. "Niet alleen de zorgen om dierenwelzijn, maar ook de druk op werknemers in de sector, onder meer in de slachthuizen en transportbranche, neemt toe. Niet ingrijpen is onverantwoord", zegt fractievoorzitter Esther Ouwehand, die Kamervragen heeft gesteld.

Plaats dieren­artsen en dier­ver­zorgers op lijst met vitale beroepen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 16-03-2020 00:00

De Partij voor de Dieren wil dat de lijst met vitale beroepen wordt uitgebreid met dierenartsen en dierverzorgers. Tweede Kamerlid Frank Wassenberg heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan de betreffende bewindspersonen. “Het is ontzettend belangrijk dat deze mensen naar hun werk kunnen blijven gaan. De dieren zijn tenslotte afhankelijk van hen”, aldus Wassenberg. In het kader van de bestrijding van het nieuwe coronavirus, heeft het kabinet alle Nederlanders opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken. Ook de scholen worden gesloten, waardoor ouders met kinderen noodgedwongen thuis moeten blijven om voor hen te zorgen. Het kabinet heeft een uitzondering gemaakt voor ouders met zogenaamde ‘vitale beroepen’. Dat zijn cruciale beroepsgroepen die de samenleving draaiende houden, zoals bijvoorbeeld personeel in de zorg, bij de politie en brandweer. Deze ouders kunnen hun kinderen wel naar school of de opvang brengen. Helaas staan dierenartsen en dierverzorgers niet op de lijst van vitale beroepen. Terwijl het letterlijk van levensbelang is dat deze mensen naar hun werk kunnen blijven gaan. Wassenberg: “Niet alleen dierenartsen, maar ook dierverzorgers zijn cruciaal. Hulp voor gewonde en zieke dieren kan niet wachten. Het verzorgen van dieren in bijvoorbeeld asielen en (wild)opvangcentra gaat dag in dag uit door. Deze mensen kunnen en willen de dieren niet zomaar in de steek laten. Daarom moet het kabinet hen helpen door hen op de lijst met vitale beroepen te plaatsen." Er zijn signalen dat sommige asielen en opvangcentra nu al te weinig handen hebben. De Partij voor de Dieren hoopt daarom zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen van het kabinet.

Kabinet houdt te lang vast aan business as usual bij aanpak Corona-uitbraak

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 12-03-2020 00:00

Durft dit kabinet harde voorzorgsmaatregelen te nemen voor de volksgezondheid, ook als die ten koste kunnen gaan van de economie? PvdD-Kamerlid Eva van Esch heeft vandaag in het Corona-debat aangegeven daar weinig vertrouwen in te hebben. “Er is te lang vastgehouden aan business as usual . De scholen blijven open zodat mensen blijven werken en de economie niet instort. En internationale reizen blijven toegestaan om de economische impact te beperken.” Van Esch gaf in het debat aan dat de vandaag aangekondigde maatregelen te laat komen. “Vorige week wisten we al dat het virus zich deels ongemerkt verspreidt óf niet te herleiden is tot de bron, waardoor veel meer mensen besmet zijn dan nu officieel bekend is. Als het kabinet toen al de maatregelen nam die sinds vandaag gelden, hadden we het virus wellicht écht nog kunnen indammen.” De maatregelen zijn niet alleen te laat maar ook onvoldoende. Wat de Partij voor de Dieren betreft gaan de scholen dicht volgens het Deense model, waar opvang van kinderen van bijvoorbeeld medisch personeel nog wel mogelijk is. Ook moeten er maatregelen genomen worden om het transport van mensen en goederen te beperken. “Want straks is heel Nederland braaf thuis aan het werk en blijft Amsterdam vol stromen met toeristen uit alle hoeken van de wereld”, schetst Van Esch. Preventie pandemieën Het PvdD-Kamerlid vroeg in het debat ook aandacht voor preventie. “Als we niet serieus naar preventie gaan kijken, zullen we steeds vaker geconfronteerd worden met pandemieën die nog veel ingrijpender zullen zijn dan corona”, aldus Van Esch. “De manier waarop mensen sinds enkele decennia met dieren omgaan is letterlijk ziekmakend. Zeventig procent van de ziekteverwekkers is afkomstig van dieren. Mensen worden ziek door de grootschalige, intensieve manier waarop we dieren houden en de wereld over slepen. MERS, SARS, en nu dit coronavirus vinden allen hun oorsprong in dieren.” De bron was ditmaal en dierenmarkt in Wuhan. In reactie heeft de Chinese overheid besloten de consumptie van wilde dieren volledig te verbieden. Voor de Partij voor de Dieren is daarmee de kous niet af. De Europese markt voor wilde, exotische dieren is enorm. Schiphol is een belangrijke doorvoerhaven. Veel exotische dieren mogen, indien gefokt, legaal verhandeld worden. Vergunningen zijn lachwekkend simpel te vervalsen. In Nederland is het nog altijd toegestaan om een civetkat, de waarschijnlijke bron van SARS , als huisdier te houden. Onze grenzen staan wagenwijd open voor de invoer van gevaarlijke ziektes door een gebrek aan regulering en toezicht. Wetenschappers waarschuwen al jaren dat deze handel levensgevaarlijk is. ‘Tikkende tijdbom’ Van Esch: “Het intensieve, wereldwijde gesleep met dieren is een tikkende tijdbom. Daarom kunnen ziektes als het coronavirus telkens weer de kop opsteken. We moeten de cyclus van ziekte-uitbraken, vervolgens met man en macht de gevolgen beperken, en daarna weer wachten tot het mis gaat doorbreken. Dit kan volgens steeds meer deskundigen alleen door te stoppen met de intensieve, mondiale handel in dieren.”

Partij voor de Dieren wil forse verhoging vlieg­be­lasting

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 11-03-2020 00:00

De Partij voor de Dieren pleit voor een fors hogere vliegbelasting. Het huidige regeringsvoorstel van een vliegbelasting van 7 euro per ticket is veel te laag om een serieus effect te hebben. Kamerlid Lammert van Raan wil de belasting verhogen naar minimaal 90 euro. Dit brengt de Nederlandse belasting ook meer in lijn met de Britse vliegtaks. Van Raan: “Het is onbegrijpelijk dat in tijden van de klimaatcrisis de Nederlandse regering opnieuw de luchtvaart ontziet. 7 euro per ticket is een lachertje. We moeten duidelijke keuzes maken: voor vliegtickets in de economy class komt er 90 euro bij; voor businessclass tickets 200 euro.” Daarnaast doet de Partij voor de Dieren voorstellen om vracht zwaarder te belasten en wordt er een belasting van 600 euro ingevoerd op mensen die een privéjet nemen. Maar daar zal het wat Van Raan betreft niet bij blijven. “Hogere vliegbelastingen zijn slechts een onderdeel van het totaalpakket. Om de luchtvaart binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid te houden, zijn er naast deze prijsprikkels nog veel meer maatregelen nodig.” In aanvulling op de vliegbelasting vindt Van Raan dat ook kerosine moet worden belast, dat de havengelden van Schiphol omhoog moeten, dat er een absoluut maximum moet komen aan de CO2 die de luchtvaart mag uitstoten en dat het aantal start- en landingsrechten fors moet worden ingeperkt. De opbrengsten van de vliegbelasting moeten volgens Van Raan ten goede komen aan de ontwikkeling van het spoor. “Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten. Korte vluchten worden in ons voorstel relatief zwaar belast, zodat mensen eerder naar alternatieven zoals de trein zullen omzien. Vervolgens moeten de opbrengsten van de vliegbelasting gebruikt worden om die trein ook echt aantrekkelijker te maken.”

Partij voor de Dieren wil stevige aanpak houtstook

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 21-02-2020 00:00

De Partij voor de Dieren heeft in debat opgeroepen tot een stevige aanpak van overlast door houtstook. De rook die houtstook veroorzaakt is slecht voor de gezondheid van mens en voor het milieu. De PvdD wil nu starten met een verbod op stoken als er een stookalert is afgegeven. Tevens moeten alle kachels in Nederland geregistreerd worden. Recent heeft de Minister voor Milieu en Wonen het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Kamerlid Eva van Esch: “En wat lees je dan: houtstook, een van de grootste veroorzakers van fijnstof, wordt wel genoemd in het Akkoord, maar komt er met boterzachte maatregelen wel heel makkelijk vanaf.” Omdat met het Akkoord geen echte maatregelen genomen worden om de overlast, de gezondheidsschade en de milieu- en klimaatimpact van houtstook tegen te gaan dringt de PvdD nu aan op een stevigere aanpak. Van Esch: “Wij ontvangen regelmatig brieven van mensen die echt de wanhoop nabij zijn omdat hun buren maar blijven stoken waardoor zij haast niet kunnen ademen. En wat doet dit de minister met het Schone Lucht Akkoord? Ze komt slechts met vage termen als 'voorlichten', 'meten', 'streven naar', 'inzetten voor'. Volstrekt onvoldoende.” In het Akkoord zegt de minister zich in te willen zetten voor een stookalert, maar dit alert is alleen een oproep om niet te stoken, geen verplichting. De PvdD gaat een stap verder en vindt dat een stookalert ervoor moet zorgen dat mensen ook echt niet stoken. Daarnaast is het in Duitsland verplicht om bij de aanschaf van een kachel deze te laten registreren. Hierdoor is er in Duitsland een veel beter overzicht waar kachels zich bevinden dan in Nederland. De minister ziet deze maatregel niet zitten in Nederland, omdat dit te duur zou zijn. Volgens de PvdD is het een belangrijke stap om in ieder geval te weten waar (nieuwe) kachels staan in Nederland. Wil je de hele bijdrage aan het Algemeen Overleg Leefomgeving lezen? Klik dan hier .

Stop de aanleg van kunst­gras­velden

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 21-02-2020 00:00

De Partij voor de Dieren wil een stop op de aanleg van kunstgrasvelden en weer terug naar echt gras. Hiervoor geeft Kamerlid Eva van Esch gepleit tijdens een debat over de leefomgeving . Kunstgras gemaakt van rubbergranulaat is slecht voor het milieu. De rubberkorrels komen door het bespelen van de velden in onze leefomgeving terecht waarbij schadelijke stoffen als zink en kobalt zich verspreiden. De aanleiding om hier nu opnieuw aandacht voor te vragen is een gerechtelijke uitspraak afgelopen december waarbij de rechter beheerders van kunstgrasvelden veroordeelde voor milieuvervuiling omdat er niet aan de zorgplicht werd voldaan. De zorgplicht legt iedereen de plicht op om geen schade aan het milieu aan te richten. Van Esch: “Iedereen die wel eens gesport heeft op kunstgrasvelden weet waarschijnlijk dat het praktisch onmogelijk is de verspreiding van de rubberkorrels te voorkomen. Deze uitspraak van de rechter legt daarmee een bom onder de manier waarop omgegaan wordt met kunstgrasvelden. We moeten er zo snel mogelijk van af en weer terug naar het spelen op echt gras.” Echt gras is daarnaast ook nog goed voor de afwatering en de biodiversiteit. De minister van Milieu en Wonen wil alleen inzetten op het vaker 'terugvegen' van de korrels en het aanbrengen van kantplanken en uitloopmatten. Maatregelen die slechts een deel van de vervuiling tegengaan. “De minister wil geen bronmaatregelen nemen. Hiermee houden we de schadelijke rubberkorrels in onze leefomgeving. We moeten echt zo snel mogelijk af van deze troep”, zegt Van Esch. Wil je de hele bijdrage aan het Algemeen Overleg Leefomgeving lezen? Klik dan hier .

Wassenberg: Falend visse­rij­beleid vraagt om echte maat­re­gelen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 19-02-2020 00:00

Garnalenvissers hebben de afgelopen jaren veel meer gevist in de Waddenzee dan volgens hun vergunning mocht, blijkt uit onderzoek van de NOS. Adequate controle en dus ook boetes bleven uit. “Het Waddengebied is een van de meest waardevolle en kwetsbare natuurgebieden met zelfs een UNESCO Werelderfgoed status. Helaas blijkt nu dat er in de praktijk gewoon ongelimiteerd gevist kan worden. Dit kabinet beschermt de natuur alleen op papier. Tijd voor echte maatregelen”, zegt Frank Wassenberg, die Kamervragen heeft gesteld. Onderzoek wijst uit dat het Waddengebied een van de meest intensief beviste gebieden ter wereld is. In 2015 maakte de overheid afspraken met de garnalenvissers om minder te vissen. Nu blijkt dat deze afspraken massaal niet nagekomen worden. Het systeem waarmee gecontroleerd moest worden hoeveel uren er worden gevist, blijkt ook nog eens niet te werken. “In plaats van boetes uit te delen en vergunningen af te nemen, wordt er een oogje dichtgeknepen. Door jarenlange bezuinigingen op de NVWA is het toezicht op de visserij volledig uitgekleed. De vissers mochten zichzelf controleren – maar zij zijn vanuit financieel oogpunt vooral gebaat bij zoveel mogelijk vissen. Dat is vragen om problemen, en de natuur is daarvan de dupe”, aldus Wassenberg. De garnalenvisserij is een bedreiging voor het zeeleven omdat er met een net over de zeebodem wordt gesleept. Hierdoor wordt de bodem van de zee beschadigd, waardoor de leefomgeving van bodemdieren zoals mosselen verdwijnt. Bovendien sleuren de sleepnetten niet alleen garnalen mee, maar ook veel ander zeeleven. Hiervan gaat een groot deel dood weer overboord. Zeereservaten De Partij voor de Dieren pleit voor het instellen van beschermde zeereservaten waar niet gevist mag worden, zodat de natuur kan herstellen. Daar is bovendien makkelijker toezicht op te houden, want alle schepen hebben sinds enkele jaren verplicht een systeem aan boord waarmee hun positie te achterhalen valt. Wanneer een schip zich illegaal in een beschermd natuurgebied bevindt, volgt een boete. Wanneer iemand zich stelselmatig niet aan de regels houdt, wordt zijn visvergunning ingenomen. Net als met verkeersovertredingen. Warme sanering Het afsluiten van gebieden betekent automatisch minder visserij. De Partij voor de Dieren pleit daarom al jaren voor een warme sanering van de visserijsector. Ook een onafhankelijke adviescommissie schreef eind vorig jaar aan de minister dat de overheid individuele vissers moet helpen met het beëindigen van hun visserij-activiteiten. “Helaas heeft de overheid jarenlang illegaal visvergunning na visvergunning uitgedeeld, zonder rekening te houden met de draagkracht van de zee. Hierdoor is de sector volledig uit zijn voegen gegroeid. Nu moeten vissers uitgekocht worden. Dat is volledig te wijten aan het kortetermijndenken van de opeenvolgende kabinetten”, aldus Wassenberg.

In alle zieken­huizen moeten honden afscheid kunnen nemen van hun baasje

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 18-02-2020 00:00

Op de intensive care van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft een hond afscheid mogen nemen van zijn overleden baasje. De Partij voor de Dieren heeft via Kamervragen de minister verzocht zich maximaal in te zetten dat dit ook in andere ziekenhuizen standaard tot de mogelijkheid behoort. PvdD-Kamerlid Eva van Esch wil van de minister horen of ziekenhuizen verschillende voorwaarden hanteren voor de toelating van huisdieren tot de intensive care. “Ik vind het prachtig dat deze hond afscheid heeft kunnen nemen van zijn baasje. Dat zou in alle ziekenhuizen tot de mogelijkheden moeten behoren”, zegt Van Esch. “Als dat niet het geval is, bijvoorbeeld omdat ziekenhuizen verschillende regels hanteren, dan moet de minister zich sterk maken voor standaardvoorwaarden zodat de landelijke verschillen weggenomen worden. Dit is belangrijk voor het rouwproces van alle betrokkenen, mens én dier.”

Kamer­vragen over afschot tien­tallen dieren rond Airport Groningen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 18-02-2020 00:00

De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld aan de ministers van LNV en I&W over de toestemming die de provincie Drenthe heeft gegeven voor het afschieten van tientallen diersoorten rond Groningen Airport Eelde. “Onacceptabel om 67 diersoorten, waarvan sommige op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten staan, zomaar af te knallen”, zegt PvdD-Kamerlid Lammert van Raan. De provincie Drenthe heeft toestemming gegeven om de jacht te openen op 41 soorten vogels en 26 soorten zoogdieren, waaronder vossen, katten, wasberen, kieviten, aalscholvers, fazanten, patrijzen, wulpen, roeken en andere (bedreigde) diersoorten. “De luchtvaart zorgt voor een toenemend veiligheidsprobleem voor de levens van diverse diersoorten. Dan is het de omgekeerde wereld deze dieren zomaar af te schieten”, vindt Van Raan, die forse kritiek heeft op de provincie Drenthe. “Ik zie onvoldoende onderbouwing dat het afschot van deze dieren in het belang is van de openbare veiligheid. Ook staat het schieten van tientallen diersoorten op gespannen voet met de wettelijke zorgplicht van de overheid voor alle in het wild levende dieren.” Van Raan vraagt zich ook af hoe de jagers het onderscheid gaan maken tussen diersoorten waar wel en waar geen ontheffing voor is gegeven. “En hoe zien de jagers het verschil tussen een verwilderde huiskat en een huiskat met een thuis?” Van Raan vindt dat de ministers van LNV en I&W de provincie Drenthe moeten aanmoedigen om deze ontheffing in te trekken. “Als de ministers zich daadwerkelijk zorgen maken om onze veiligheid dan moet het kabinet inzetten op een stevige krimp van de luchtvaart. Beter voor mens én dier.”