Nieuws van politieke partijen in Nederland over Partij voor de Dieren inzichtelijk

333 documenten

Stemverklaring: SGP tegen nieuwe embryowet

SGP SGP VVD CDA PvdA GroenLinks Partij voor de Vrijheid D66 Partij voor de Dieren Nederland 30-06-2020 00:00

Stemverklaring wijziging Embryowet, 30-6-2020Diederik van Dijk, SGP-fractie Eerste Kamer

"De SGP is huiverig voor een samenleving waarin pril menselijk leven mag worden gedood om bepaalde aandoeningen te voorkomen en uit te sluiten. Het betreden van dit spoor is als een roltrap; het is steeds moeilijker om te stoppen. Wie bepaalt hoever de selectie aan de poort van het leven mag gaan? Als mensen vergrijpen we ons zomaar aan de macht die is voorbehouden aan onze Schepper. Daarom stemt de SGP tegen dit wetsvoorstel."

Voor de wetswijziging stemden CDA, VVD, Fractie-Otten, Groenlinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV, PvdD en ChristenUnie. Tegen stemden SGP en FVD.

Ruud van der Velden nieuwe voor­zitter Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 28-06-2020 00:00

Op het online congres van de Partij voor de Dieren op 27 juni is Ruud van der Velden door de leden gekozen als nieuwe partijvoorzitter. Ruud van der Velden (1964) is in juni 2018 toegetreden tot het partijbestuur en sinds oktober 2019 interim voorzitter. Daarvoor was hij voorzitter van het afdelingsbestuur van Zuid-Holland. Sinds maart 2018 is Van der Velden fractievoorzitter in de gemeenteraad van Rotterdam. De dertigste editie van het Partij voor de Dieren congres vond voor het eerst online plaats, vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Leden hebben meegekeken met online presentaties en video's. Ruim 700 leden hebben digitaal of per post een stem uitgebracht over de nieuwe voorzitter. Ruud van der Velden heeft de ambitie om de groei van de Partij voor de Dieren te bestendigen en verder vorm te geven. Van der Velden: "In de peilingen staan we stabiel op 5 tot 6 zetels. Een groei in zetels bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer is een realistische verwachting. Temeer daar steeds meer mensen zien dat de manier waarop wij met onze aarde en al haar bewoners omgaan niet langer houdbaar is. De coronacrisis zou een keerpunt in denken en beleid moeten vormen. Niet in woorden, maar in daden." Binnen de vereniging wil Ruud inzetten op meer verantwoordelijkheid voor de afdelingen en intensieve communicatie met de leden en volksvertegenwoordigers. Ruud van der Velden: "We zijn een gestaag groeiende partij in aantal leden en zetels. Iedereen moet zich thuis kunnen voelen bij ons gedachtegoed waarin de planeet met ál haar bewoners centraal staat."

Slacht­snelheid moet per direct omlaag

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 26-06-2020 00:00

De regering moet slachthuizen oproepen om per direct de slachtsnelheid te verlagen. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde dinsdag dit voorstel van de Partij voor de Dieren. Slachthuismedewerkers werken nu zij aan zij om de enorme hoeveelheden dieren uit de veehouderij te slachten. Richtlijnen van het RIVM, zoals het houden van 1,5 meter afstand, worden niet (goed) nageleefd omdat dit de productiesnelheid zou vertragen. Hierdoor is de vleessector een enorme brandhaard gebleken voor het coronavirus. “In grote slachthuizen worden per uur 600 tot 700 varkens, 150 tot 200 kalfjes en 11.000 tot 13.000 kippen geslacht. Door dit letterlijk moordende slachttempo gaat er veel mis,” legt fractievoorzitter Esther Ouwehand uit. “Afschuwelijke beelden van varkens die bij bewustzijn in gloeiend heet water worden getakeld en verdrinken, een kalfje dat levend wordt gevild en levende dieren in een bak met kadavers staan nog scherp op ons netvlies.” Vlak voor het uitbreken van de coronacrisis gaf LNV-minister Schouten aan de Kamer toe dat de druk op het slachtproces zo groot is, dat de regels voor voedselveiligheid en dierenwelzijn onvoldoende gewaarborgd kunnen worden. Toen de coronacrisis uitbrak waarschuwde de Partij voor de Dieren dan ook meteen voor te verwachten problemen in de veehouderij en bij slachthuizen. Door uitval van toezichthouders en medewerkers zou de druk op het slachtproces nog verder oplopen, met alle risico’s voor dierenwelzijn en voedselveiligheid van dien. Al snel bleken slachthuizen wereldwijd brandhaarden voor het coronavirus. In Duitsland leidde een uitbraak van het virus in de grootste varkensslachterij van het land, waarbij meer dan 1500 medewerkers zijn besmet, deze week nog tot een nieuwe lockdown van de hele regio. Pas een dag voor de sluiting, toen er al 650 medewerkers besmet waren, besloot het slachthuis de slachtsnelheid te verlagen zodat medewerkers meer afstand konden houden. Door de aangenomen PvdD-motie zal dit in Nederland nu in alle slachthuizen moeten gebeuren. ‘Pak de regie’ Daarnaast werd ook een voorstel van de Partij voor de Dieren aangenomen dat de regering verzoekt om vanuit het oogpunt van de volksgezondheid de regie te nemen bij het tegengaan van verdere verspreiding van het coronavirus in de vleesindustrie. Dit betekent dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voortaan in kan grijpen als het misgaat in de slachthuizen. “Minister Schouten heeft alle te verwachten problemen op zijn beloop gelaten”, vindt Ouwehand. “De minister beloofde dat de NVWA de slacht zou stilleggen als de richtlijnen niet worden nageleefd. Dit gebeurde niet. Of er wel of niet wordt opgetreden tegen slachthuizen die de richtlijnen niet naleven, is helemaal aan de Veiligheidsregio’s overgelaten. Daardoor zie je nu dat in de ene regio een slachthuis is gesloten toen 16% van het personeel besmet bleek, terwijl in een andere regio een slachthuis waar 33% van het personeel is besmet, gewoon open mag blijven. Economische belangen worden meegewogen in de beslissing om wel of niet in te grijpen. We hebben te maken met een ernstige virusuitbraak die op grote schaal werknemers van slachthuizen treft. Daar is een doortastender optreden voor nodig.”

Verbreding A27 op losse schroeven na nieuwe stik­stofad­viezen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 26-06-2020 00:00

“Het moet echt een keer afgelopen zijn met creatieve stikstof-rekentrucs om de verbreding van de A27 erdoor te drukken." PvdD-Kamerlid Eva van Esch heeft geen goed woord over voor de sjoemelende manier waarop stikstofneerslag bij snelwegen wordt berekend en roept het kabinet eens te meer op de verbreding van de A27 bij Amelisweerd af te blazen. "Het plan is te duur, gaat ten koste van natuur, klimaat en leefomgeving en is ook nog eens onuitvoerbaar door de stikstofcrisis.” De rekentruc voor stikstofuitstoot waar Van Esch op doelt zorgt ervoor dat asfaltprojecten onterecht gunstig beoordeeld worden. Op het moment van vergunningverlening wordt niet verder gekeken dan vijf kilometer van de weg, waardoor een groot deel van de stikstofneerslag niet meegeteld wordt. De commissie Hordijk, die advies uitbrengt over de stikstofproblematiek, noemt deze willekeurige grens niet verdedigbaar. Van Esch: “De Partij voor de Dieren probeert al langer boven water te krijgen hoe de stikstofneerslag rondom wegen berekend wordt. Nu blijkt dat de berekening zo is opgezet dat het de asfalteringsdrang van dit kabinet geen haarbreed in de weg legt. De minister moet het advies van de commissie Hordijk ter harte nemen en een goede stikstofberekening toepassen, ook bij de geplande verbreding van A27 dwars door Amelisweerd.” De Partij voor de Dieren verzet zich al sinds het begin van de plannen tegen de verbreding van de A27 bij het Utrechtse natuurgebied Amelisweerd, aangezien daarvoor opnieuw een stuk natuur in Nederland wordt opgeofferd voor asfalt. Met alle gevolgen van dien voor de leefomgeving van omwonenden door een flinke toename van stikstofuitstoot en luchtvervuiling. Daarnaast is Van Esch ook kritisch op de 70 meter diepe bentonieten wand die ervoor aangelegd zou moeten worden. “Er zijn honderdduizenden kubieke meters bentoniet nodig om de huidige plannen uit te voeren, dus ook het aanleggen van de wand heeft een enorme klimaatimpact. En ondanks dat er alternatieven zijn aangedragen die beter zijn voor het klimaat en de leefomgeving, blijft de minister doordenderen met een volledig achterhaald en te duur plan dat nu ook nog eens gewoon niet kan door de stikstofcrisis.” Lees de volledige bijdrage van Eva van Esch aan het Algemeen Overleg MIRT hier .

Meer aandacht voor racisme op school!

PvdA PvdA GroenLinks Partij voor de Dieren Nederland 23-06-2020 13:56

Door Kirsten van den Hul op 23 juni 2020 Delen  

Leren kijken met een andere bril begint op school. Leren over omgaan met elkaar, met mensen die er anders uitzien dan jijzelf, die iets anders denken of geloven dan jijzelf. Leren over migratiegeschiedenis. Over de koloniale geschiedenis. Maar ook over discriminatie, racisme, en antisemitisme in het hier en nu.

Want racisme en discriminatie zijn helaas nog altijd een groot probleem. Ook in Nederland.

Het was voor Lakiescha, Sohna en Veronika aanleiding om een petitie te starten, die oproept om meer aandacht te besteden aan racisme en discriminatie in ons onderwijs. Niet alleen bij geschiedenislessen, maar ook bij andere vakken, en in onze schoolboeken. (Heb jij al getekend? Dat kan hier nog steeds!

Want racisme en discriminatie zijn helaas nog altijd een groot probleem. Ook in Nederland.

Ik ben het roerend met ze eens. Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over de herziening van het curriculum op basisscholen en middelbare scholen. Het perfecte moment dus om dit goede plan aan de minister voor te leggen. Daarom diende ik samen met GroenLinks en de Partij voor de Dieren een motie in die de minister verzoekt om deze thema’s te verankeren in het nieuwe curriculum. Vandaag is ons voorstel aangenomen in de Tweede Kamer. Dat is heel goed nieuws! Natuurlijk is hiermee het werk nog niet af. Daarom blijven wij ons inzetten voor gelijke kansen voor iedereen. Want een eerlijke start begint op school.

Daarom blijven wij ons inzetten voor gelijke kansen voor iedereen. Want een eerlijke start begint op school.

 

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/meer-aandacht-voor-racisme-op-school/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/meer-aandacht-voor-racisme-op-school/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Over­winning: fokverbod voor nertsen!

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 23-06-2020 00:00

De Tweede Kamer stemde vanmiddag voor een verbod op het fokken van nertsen voor bont. De afgelopen weken brak in zeventien nertsenfokkerijen het coronavirus uit en werden honderdduizenden nertsen vroegtijdig gedood. Het kabinet was van plan om de nertsenfokkers toe te staan verder te fokken met nieuwe dieren, maar de Tweede Kamer was duidelijk en stemde voor de motie van de Partij voor de Dieren : de lege nertsenkooien worden niet meer gevuld. “Het is een enorme doorbraak: eindelijk komt er een einde aan het doden van dieren om hun vacht in Nederland,” zegt fractievoorzitter Esther Ouwehand. “Behalve moreel verwerpelijk is de nertsenfokkerij nu simpelweg onhoudbaar omdat het een gevaar vormt voor de volksgezondheid. Door nú te stoppen met de nertsenfokkerij en niet pas in 2024 wordt miljoenen nertsen een ellendig leven gespaard.” Naast een nertsenfokverbod stemde de Tweede Kamer ook de PvdD-motie voor een vervoersverbod voor nertsen zolang het coronavirus rondwaart. Hierdoor is ook het importeren en exporteren van nertsen verboden.

Dieren komen er bekaaid vanaf bij Carola Schouten

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 18-06-2020 00:00

Dieren in de veehouderij komen er bekaaid vanaf met dit kabinet, concludeert de Partij voor de Dieren aan de hand van de jaarstukken 2019 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Minister Carola Schouten deed toezeggingen met maatregelen te komen om onder meer stalbranden, sterfte onder jonge dieren en diertransporten aan te pakken, maar ze kwam geen enkele van haar beloften na. “Net als haar voorgangers verandert ook deze minister niks voor de dieren in de veehouderij,” zegt fractievoorzitter Esther Ouwehand. “In 2019 werd Nederland keer op keer opgeschrikt door misstanden in slachterijen en stallen. De minister greep niet in, maar vroeg de sector om zelf met verbeteringen te komen. Als die uitbleven kreeg de sector extra tijd, extra geld, extra onderzoek, of wordt het probleem genegeerd in de hoop dat de aandacht overwaait.” Vorig jaar kwamen 175.000 dieren om bij stalbranden. Brandwerende of brandvertragende maatregelen die veel levens zouden kunnen redden, noemde de minister begin 2019 ‘niet proportioneel’, want: te duur. Ze beloofde te onderzoeken welke maatregelen wel mogelijk zijn en hierover in het najaar van 2019 een brief te sturen. Tot op heden heeft de Kamer nog niets ontvangen. Ouwehand noemt dit onacceptabel. “Ook de toegezegde evaluatie van de hitteperiode in 2019, waarbij tienduizenden dieren omkwamen is nog altijd niet naar de Kamer gestuurd. De zomer staat al weer voor de deur. De kans om in 2020 het aantal slachtoffers als gevolg van stalbranden en hittestress terug te dringen lijkt alweer gemist.” In 2019 zijn wederom miljoenen dieren vroegtijdig omgekomen in stallen: zo’n 4,5 miljoen biggetjes, 45.000 geitenlammetjes, 130.000 kalfjes, plus vele miljoenen konijnen, leghennen, vleeskippen, eenden en nertsen waarvan de cijfers niet worden bijgehouden. De minister zou in 2019 een ‘streefcijfer’ formuleren voor het terugdringen van sterfte, maar heeft de Tweede Kamer daar nog niet over geïnformeerd. Ook de belofte zich in te zetten om het aantal diertransporten te beperken heeft nog niet tot een concrete actie geleid. “Wat heeft de minister eigenlijk al die maanden ondernomen op deze dossiers?”, vraagt de PvdD in het (schriftelijke) verantwoordingsdebat . Wegkijken en vooruitschuiven “2019 was een teleurstellend jaar voor de dieren in de veehouderij. Steeds verder weggestopt in alsmaar groter wordende, door de overheid gesubsidieerde, brandgevaarlijke, potdichte stallen is er niemand die naar ze omkijkt”, concludeert Ouwehand. Dit terwijl de crisis van de veehouderij in één klap meer dan ooit urgentie kreeg met de stikstofuitspraak van de Raad van State. Naast de problemen op het gebied van dierenwelzijn en klimaat zijn nu ook de desastreuze effecten van de veehouderij op de natuur niet langer te ontkennen. “Toch weigert de minister de kern van het probleem te benoemen: het grote aantal dieren dat in Nederland wordt gefokt, gebruikt en gedood. Schouten kijkt weg en schuift vooruit, waardoor de problemen niet zijn aangepakt maar juist zijn vergroot.”

Bestuur draagt Esther Ouwehand voor als lijst­trekker

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 18-06-2020 00:00

Esther Ouwehand is door het partijbestuur van de Partij voor de Dieren voorgedragen als lijsttrekker voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Ruud van der Velden, interim-voorzitter van de Partij voor de Dieren: “Wij zijn heel blij dat we met deze sterke lijsttrekker de verkiezingen in kunnen. Esther Ouwehand heeft bewezen de Partij voor de Dieren uitstekend te vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. Na het vertrek van Marianne Thieme uit de Tweede Kamer in oktober vorig jaar heeft zij het fractievoorzitterschap en partijleiderschap op overtuigende wijze overgenomen. Recent wist zij bijvoorbeeld met een breed gesteunde motie de Nederlandse steun voor het Mercosurverdrag van tafel te krijgen. Ook kreeg Esther een Kamermeerderheid achter zich om de verantwoordelijkheid bij de bestrijding van besmettelijke dierziekten te verplaatsen van het ministerie van Landbouw naar het ministerie van Volksgezondheid.” Esther Ouwehand maakte in 2006 tegelijk met Marianne Thieme haar entree in de Tweede Kamer. Zij is onbetwist oppositieleider op dossiers als veehouderij, stikstofcrisis, landbouwgif en in de strijd tegen vrijhandelsverdragen maakt zij zich sterk voor een radicaal ander economisch model waarin vervuilers niet langer gesubsidieerd worden, maar moeten boeten voor milieu-onvriendelijk gedrag. Geheel in lijn met de ingezette koers van de afgelopen jaren gelooft Ouwehand niet in ecomodernistische oplossingen die moeten leiden tot een terugkeer naar business as usual, en bestrijdt zij het concept van oneindige economische groei op een aarde die niet meegroeit. Op het verkiezingscongres in november wordt Ouwehands kandidatuur voor het lijsttrekkerschap voorgelegd aan de partijleden. De kandidatencommissie buigt zich deze zomer over het opstellen van een conceptkandidatenlijst. Van der Velden: “In de peilingen staan we stabiel op 5 tot 6 zetels, een groei in zetels bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer is een realistische verwachting. Temeer daar steeds meer mensen zien dat de manier waarop wij met onze aarde en al haar bewoners omgaan niet langer houdbaar is. De coronacrisis zou een keerpunt in denken en beleid moeten vormen. Niet in woorden, maar in daden.”

Ouwehand: ‘Nert­sen­kooien blijven leeg’

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 10-06-2020 00:00

De Partij voor de Dieren wil dat er onmiddellijk een einde komt aan de nertsenfokkerij in Nederland. In steeds meer fokkerijen breekt het coronavirus uit en daarmee vormen ze, naast een bron van grootschalig en ernstig dierenleed, een bedreiging voor de volksgezondheid. Alle nertsen bij besmette bedrijven worden sinds zaterdag 6 juni gedood. Maar het kabinet staat toe dat fokkers vervolgens gewoon weer met nieuwe dieren verder fokken. Wat de Partij voor de Dieren betreft worden de lege kooien nooit meer gevuld. “De nertsenfokkerij had 20 jaar geleden al moeten stoppen. Het is moreel verwerpelijk om dieren te doden voor hun vacht. Veel mensen wisten niet eens dat er in Nederland nog steeds ieder jaar 4 tot 5 miljoen nertsen worden gefokt en vergast voor bont,” benadrukt fractievoorzitter Esther Ouwehand. “Nu de nertsen gedood worden vanwege corona, is de morele plicht zwaarder dan ooit: geen nieuwe fok van nertsen meer! De kooien moeten leeg, de kooien blijven leeg.” Eind april vroeg Ouwehand al om het vervroegd sluiten van de nertsenfokkerijen toen Nederland de wereldwijde primeur had van coronabesmettingen bij dieren in de veehouderij. Wetenschappers waarschuwden toen voor het risico dat het virus zich in deze bedrijven kan ontwikkelen. Ouwehand: “Op alle fronten worden zeer ingrijpende maatregelen genomen om het coronavirus in te perken, maar het kabinet laat willens en wetens dit volksgezondheidsrisico bestaan door de nertsenfokkerijen open te laten. Behalve dieronvriendelijk zijn de nertsenfokkerijen nu ook een serieus risico voor de volksgezondheid.” In 2012 stemden de Tweede en Eerste Kamer in met een nertsenfokverbod. Hierbij is gekozen voor een lange overgangstermijn om de bedrijfsvoering te kunnen afbouwen. Hierdoor zullen nog tot 1 januari 2024 miljoenen dieren hun leven slijten in kleine draadgazen kooitjes om vergast te worden voor hun vacht. Nu door de coronauitbraak de fokkerijen eerder worden gesloten zet de PvdD alles op alles om een herstart van de bontindustrie te voorkomen. De Partij voor de Dieren heeft tijdens het debat over de coronabesmettingen in de nertsenfokkerij gepleit voor het per direct instellen van een fokverbod in de nertsenfokkerij. Dinsdag wordt gestemd over de moties.

PvdD eist terug­trekking nieuwe data-wet

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 29-05-2020 00:00

De minister van Justitie en Veiligheid heeft een nieuwe data-wet in voorbereiding die rampzalig is voor onze privacy. De Partij voor de Dieren heeft gisteren een 11 pagina’s tellende schriftelijke debatbijdrage geleverd om deze wet van tafel te krijgen. Na privacyschendende wetten zoals de Sleepwet en de SyRi-wet is het kabinet Rutte III opnieuw gekomen met een wet die indruist tegen ons grondrecht op privacy. De zogenoemde Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden is een wet waarmee op nog grotere schaal (persoons)gegevens verzameld en gedeeld gaan worden. Met deze wet moeten en mogen publieke en private organisaties (politie, belastingdienst, banken, woningcorporaties, energiebedrijven etc.) samen informatie uitwisselen om zogenaamde risicoprofielen te maken. Met die risicoprofielen zou efficiënter fraude of criminaliteit voorkomen en opgespoord worden. Maar de Raad van State adviseert de regering om deze wet niet in te dienen bij het parlement. De wet is volgens hen niet efficiënt, disproportioneel en in strijd met de Grondwet. PvdD-Kamerlid Van Esch: “Het is onbegrijpelijk dat de regering alsnog met deze wet komt. Naast het advies van de Raad van State is ook in de rechtbank recent besloten dat de werkwijze van wetten die zijn gestoeld op risicoprofielen, in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten voor de Mens.” Toch lijkt de regering van mening dat het nodig is om grondwettelijke burgerrechten op te geven voor, volgens dit kabinet, ‘iets meer efficiency’ in het handhaven van de openbare orde en veiligheid. “Dat is niet alleen onnodig maar ook een valse tegenstelling die de Partij voor de Dieren verwerpt. Het is zorgwekkend dat de regering wederom komt met een wet die iedereen verdachte maakt zonder dat daar aanleiding voor is. Wederom komt met een inperking van klassieke grondrechten. Wederom beweert dat het verzamelen van zoveel mogelijk data de oplossing is terwijl daar weinig tot geen bewijs voor is”, aldus van Esch. De Partij voor de Dieren wil dat deze wet geen behandeling krijgt in de Tweede Kamer en door de minister wordt ingetrokken. Zie hier de volledige bijdrage: https://www.partijvoordedieren...