Nieuws van politieke partijen in Nederland over Partij voor de Dieren inzichtelijk

445 documenten

Partij voor de Dieren maakt einde aan import kalfjes

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 26-09-2023 00:00

Dankzij een aangenomen voorstel van de Partij voor de Dieren moet er een einde worden gemaakt aan de transporten van kalfjes naar Nederland , onder andere uit Ierland . Zo'n reis kan soms wel 50 uur duren en is gruwelijk voor deze dieren. De kalfjes zijn amper twee weken oud en nog afhankelijk van melk, maar tijdens de reis kunnen ze niet goed drinken. Volgens wetenschappers zouden kalfjes tot een leeftijd van vijf weken sowieso niet op transport mogen. Deze dieren zijn nog te kwetsbaar en vatbaarder voor ziekte s. Dit is een grote doorbraak in het aanpakken van dierenleed . Een Kamermeerderheid steunt het voorstel van de Partij voor de Dieren en erkent hiermee dat de transporten met piepjonge kalfjes gepaard gaan met ernstig dierenleed en dat de import van kalfjes voor de vleeskalversector niet past binnen kringlooplandbouw of een dierwaardige veehouderij. Daarom moet de regering nu met een plan komen om te stoppen met de import van kalfjes. Serieus dierenleed De Partij voor de Dieren riep de minister al eerder op om in te grijpen in Kamervragen naar aanleiding van een onderzoek, uitgevoerd door dierenrechtenorganisaties, naar de transporten van piepjonge kalfjes uit Ierland naar kalvermesterijen in Nederland. Het leverde vreselijke beelden op van ernstige dierenmishandeling: kalfjes worden geschopt, geslagen met stokken en peddels en voortgesleept aan hun staart, oren en benen. Duurzamere landbouw Ondanks beloftes van de Nederlandse kalversector om langeafstandstransporten af te bouwen en om voor 2026 te stoppen met de import van kalveren uit Oost-Europa en Ierland, stijgt de import van Ierse kalfjes al een aantal jaar. Vijf kabinetten lang wordt er gezegd dat Nederland de duur van diertransporten wil beperken tot maximaal acht uur, maar er wordt nooit doorgepakt. Dat is voor de Partij voor de Dieren, en een meerderheid van de Tweede Kamer, niet acceptabel. Stoppen met de import van kalfjes is een belangrijke en makkelijke eerste stap in de richting van een duurzame kringlooplandbouw. Ongeveer de helft van de hier geslachte kalfjes komt uit het buitenland, terwijl meer dan 90 procent van het kalfsvlees weer verpakt de grens over gaat en Nederland met een stikstof- en mestprobleem blijven zitten. Dat is niet houdbaar.

PvdD-Congres: Lijst­trekker Esther Ouwehand treedt tijdelijk terug

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 25-09-2023 00:00

De Partij voor de Dieren hield op zondag 24 september haar 37e partijcongres bij de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Er waren bijna 1600 partijleden bij. De grootste opkomst voor een PvdD-congres tot nu toe. Dit congres stond in het teken van de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023. De leden hebben gestemd over de kandidatenlijst. De behandeling van het verkiezingsprogramma en de amendementen is uitgesteld. Er wordt op korte termijn een online congres georganiseerd om dit onderdeel alsnog met de leden te behandelen. Tijdens dit congres is ook het nieuwe bestuur benoemd, in elk geval tot het voorjaarscongres in 2024. Het nieuwe partijbestuur bestaat uit Michiel Knol (voorzitter), Meike de Boer (vicevoorzitter), Paul van Gent (secretaris), Guus Beckett (penningmeester) en algemeen bestuursleden Anneline Mook, Annemarie van Gelder, Renée Müller en Sandra Schoenmakers. Lijsttrekker en huidig fractievoorzitter Esther Ouwehand kondigde aan tijdelijk terug te treden. Totdat het onderzoek naar de meldingen van integriteitsschending is afgerond. Kijk hieronder de speech van Esther Ouwehand terug. De kandidatenlijst zoals vastgesteld door de leden op het congres: 1. Esther Ouwehand 2. Ines Kostić 3. Christine Teunissen 4. Frank Wassenberg 5. Eva Akerboom 6. Lammert van Raan 7. Martine van Schaik 8. Anna Krijger 9. Pascale Plusquin 10. Pieter Groenewege 11. Maarten van Heuven 12. Falco van Hassel 13. Rosalie Bunnik 14. Hanneke Schmeets 15. Kıvılcım Pınar 16. Malcolm Jones 17. Janette Bosma 18. Robert Barker 19. Kjell van Wijlandt 20. Jesseka Batteau 21. Jaap Hollebeek 22. Iris Dicke 23. Bart Salemans 24. Freek Bersch 25. Frank de Gram 26. Lotte Krediet 27. Dave de Vos 28. Myra van de Velde 29. Carla van Viegen 30. Leonie Gerritsen 31. Marjolijn Veenstra 32. Anne-Miep Vlasveld 33. Trees Janssens 34. Pinar Coşkun 35. Lester van der Pluijm 36. Siska Peeks 37. Cynthia Pallandt 38. Wesley Pechler 39. Janneke van Lierop 40. Vivianne Spruit 41. Bart Kuijer 42. Gaby Markandu 43. Joeri Oudshoorn 44. Radjan Hanoeman 45. Eileen Samshuijzen 46. Menno Brouwer 47. Suzanne Onderdelinden 48. Jaap Rozema 49. Sabrina van de Peppel 50. Xenia Minnaert

‘Van kansloos achter­hoe­de­ge­vecht naar radicale veran­de­ring’

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 19-09-2023 00:00

Esther Ouwehand draagt dit jaar op Prinsjesdag een knalroze overall met een glasheldere boodschap voor zowel de voor- als achterhoede van radicale verandering. Ouwehand rekent met haar outfit af met het gebral van de agrolobby en politieke partijen die willens en wetens hebben gezorgd voor een slechter klimaat en dierenleed. Op de overall van Ouwehand staan drie vaak gehoorde drogredenen: ‘Brandnetels zijn ook natuur’ , ‘Ze voelen er niets van’ en ‘We hebben nog 30 jaar de tijd’. Ouwehand: “We staan op een kantelpunt naar grote veranderingen op het terrein van dieren, klimaat, natuur en milieu. Jarenlang hebben conservatieve krachten zoals de agrolobby, gevestigde belangenpartijen en politici zich daartegen verzet. Zij bagatelliseerden de grote problemen zoals de klimaat- en natuurcrisis en maakten mensen die hiertegen in het verweer kwamen belachelijk. Met een paar luie oneliners werd het leed van de dieren in de vee-industrie op die manier aan de kant geschoven en werd de natuurcrisis weggelachen. Gelukkig zijn we nu bijna op het punt dat iedereen inziet dat dit nu een achterhoedegevecht is. De radicale verandering staat om de hoek. En de Partij voor de Dieren verwelkomt die met open armen. Elke dag lijden dieren in megastallen. Eindeloze hoeveelheden mest en gifstoffen van de landbouw bedreigen onze natuur en dragen bij aan klimaatverandering. Dit moet nu stoppen.” De Partij voor de Dieren is voorloper in deze radicale verandering waarbij alle grote problemen in samenhang worden opgelost. De partij pleit daarom bij de Algemene Politieke Beschouwingen van 20 september voor de volgende maatregelen: De Partij voor de Dieren zal haar diepgroene geluid altijd laten horen en blijven strijden voor echte verandering. Stem daarom 22 november Partij voor de Dieren!

Interim-bestuur Partij voor de Dieren aange­treden

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 15-09-2023 00:00

De Partij voor de Dieren heeft sinds donderdag 14 september 17.00 uur een interim-bestuur onder leiding van Michiel Knol. Het interim-bestuur zal zich richten op een aantal prangende zaken, zoals het congres van 24 september aanstaande, de Tweede Kamerverkiezingen en het onderzoeken van vermeende integriteitsschendingen. De 8 bestuursleden zijn voorgedragen door de besturen van de regionale afdelingen van de partij en door jongerenorganisatie PINK!. Vanwege de korte tijdspaden kan de gebruikelijke procedure voor kandidaatstelling niet doorlopen worden. Door deze werkwijze kan het interim-bestuur rekenen op breed draagvlak onder actieve leden van de partij. “Het waren turbulente dagen, maar onze mooie partij is weerbaar en krachtig gebleken,” zegt interim-voorzitter Michiel Knol. “Er is ons alles aan gelegen om de rust in de partij te houden, want de Partij voor de Dieren heeft een gigantische verantwoordelijkheid ten aanzien van dier, natuur, milieu en klimaat. Daar gaan we nu keihard voor werken.” Het bestuur bestaat uit Michiel Knol, Meike de Boer, Paul van Gent, Guus Beckett, Anneline Mook, Annemarie van Gelder, Renée Müller en Sandra Schoenmakers. De interim-bestuursleden hebben allemaal bestuurlijke ervaring binnen de partij.

Partij voor de Dieren presen­teert ontwerp­kan­di­da­ten­lijst Tweede Kamer­ver­kie­zingen 2023

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 14-09-2023 00:00

De Partij voor de Dieren presenteert de 50 kandidaten voor de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2023. Op 24 september wordt de lijst voorgedragen aan het congres. 1. Esther Ouwehand 26. Paul van Gent 2. Christine Teunissen 27. Dave de Vos 3. Frank Wassenberg 28. Myra van de Velde 4. Eva Akerboom 29. Carla van Viegen 5. Ines Kostić 30. Leonie Gerritsen 6. Martine van Schaik 31. Marjolijn Veenstra 7. Anna Krijger 32. Anne-Miep Vlasveld 8. Pascale Plusquin 33. Trees Janssens 9. Pieter Groenewege 34. Pinar Coşkun 10. Maarten van Heuven 35. Lester van der Pluijm 11. Falco van Hassel 36. Siska Peeks 12. Rosalie Bunnik 37. Cynthia Pallandt 13. Hanneke Schmeets 38. Wesley Pechler 14. Kıvılcım Pınar 39. Janneke van Lierop 15. Malcolm Jones 40. Vivianne Spruit 16. Janette Bosma 41. Bart Kuijer 17. Robert Barker 42. Gaby Markandu 18. Kjell van Wijlandt 43. Joeri Oudshoorn 19. Jesseka Batteau 44. Radjan Hanoeman 20. Lammert van Raan 45. Eileen Samshuijzen 21. Jaap Hollebeek 46. Menno Brouwer 22. Iris Dicke 47. Suzanne Onderdelinden 23. Bart Salemans 48. Jaap Rozema 24. Freek Bersch 49. Sabrina van de Peppel 25. Frank de Gram 50. Xenia Minnaert

Partij voor de Dieren hekelt haastige stemming glyfosaat en wil verbod

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 18-07-2023 00:00

De Partij voor de Dieren roept demissionair minister Adema met klem op om in Brussel tegen de nieuwe toelating van landbouwgif glyfosaat te stemmen . “Wetenschappers hebben grote zorgen over de gevolgen voor de gezondheid van mensen, dieren en voor de biodiversiteit. Dit gif zou verboden moeten worden totdat onomstotelijk bewezen is dat het in alle opzichten veilig kan worden gebruikt”, vindt PvdD-Kamerlid Eva Akerboom. Uit gelekte informatie blijkt dat de Europese Commissie (EC) de EU-landen al een voorstel heeft gedaan om glyfosaat opnieuw toe te laten, zonder enige restricties. De EC wil daar in september al over stemmen, achter gesloten deuren. “Het tempo waarmee de commissie de toelating erdoorheen probeert te jagen is zeer kwalijk. Als Adema werkelijk het welzijn van mens en dier belangrijker vindt dan economische belangen, zoals hij recent nog stellig beloofde in de Kamer, dan kan hij niet anders dan tegen deze verlengde toelating stemmen en andere lidstaten overtuigen dit ook te doen”, zegt Akerboom. Het voorstel van de Commissie om glyfosaat goed te keuren is opmerkelijk, omdat de Europese voedselautoriteit EFSA in juli dit jaar stelde dat er nog veel kennis ontbreekt over de veiligheid van glyfosaat. De achtergronddocumenten waarop de EFSA haar advies heeft gebaseerd worden pas in oktober openbaar gemaakt, dus na de geplande stemmingen in Brussel. Akerboom: “Dat is zeer kwalijk. Het is heel belangrijk dat onafhankelijke wetenschappers het advies goed kunnen bestuderen en hun bevindingen kunnen delen voordat er gestemd wordt.” Kanker en Parkinson De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft glyfosaat als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ voor mensen beoordeeld op basis van onderzoek van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC). Ook wordt er een verband gelegd tussen pesticiden en het ontstaan van de ziekte van Parkinson. Het is breed erkend dat de toelatingstesten naar dit verband op dit moment tekortschieten. Daarnaast zijn de lange termijneffecten van glyfosaat nog onvoldoende onderzocht. Akerboom: “Glyfosaat is bovendien giftig voor het waterleven. Juist in ons waterrijke land is dat een groot punt van zorg. Het gif is een van de belangrijkste vervuilers van grondwater dat ook voor drinkwater wordt gebruikt. Als de minister de zorgen voor de gezondheid van mens en dier, onze natuur en de biodiversiteit serieus neemt kan hij onmogelijk vóór toelating stemmen.”

Bestuur draagt Esther Ouwehand voor als lijst­trekker

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 17-07-2023 00:00

Esther Ouwehand wordt door het partijbestuur van de Partij voor de Dieren voorgedragen als lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. Ouwehand heeft aangegeven graag door te willen gaan. “We staan aan de vooravond van grote veranderingen en ik ben strijdbaar en vol vertrouwen dat we het de goede kant op kunnen kantelen”, zegt Ouwehand. Partijvoorzitter Ruud van der Velden zegt heel blij te zijn dat Ouwehand haar werk als fractievoorzitter en partijleider nog een periode wil voortzetten: “Esther heeft laten zien dat ze het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren op overtuigende wijze voor het voetlicht kan brengen. Onze partij groeit als biologische kool, zowel in aantal vertegenwoordigers als ledenaantal.” In de peilingen staat de PvdD rond de 10 zetels, dus een verdubbeling in zetels bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer vindt Van der Velden geen onrealistische verwachting. “Steeds meer mensen zien in dat er fundamenteel andere keuzes gemaakt moeten worden. Wij kiezen niet voor de hebzuchtige kortetermijnbelangen van de westerse mens en zijn geld, maar voor het collectieve belang de aarde leefbaar te houden voor al haar bewoners, mens en dier. Dat slaat bij steeds meer mensen aan.” De 47-jarige Esther Ouwehand zit sinds 2006 in de Tweede Kamer en is daarmee een van de meest ervaren Kamerleden. In 2019 volgde ze Marianne Thieme op als fractievoorzitter en partijleider. Op het verkiezingscongres in september wordt Ouwehands kandidatuur voor het lijsttrekkerschap voorgelegd aan de partijleden. De kandidatencommissie buigt zich deze zomer over het opstellen van een conceptkandidatenlijst.

Partij voor de Dieren publi­ceert wets­voorstel dat ecocide strafbaar stelt

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 13-07-2023 00:00

Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, wordt het beschadigen van ecosystemen snel strafbaar in Nederland. Kamerlid Lammert van Raan publiceert vandaag zijn wetsvoorstel waarmee het begrip ecocide in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht wordt opgenomen. “We introduceren hiermee echt een nieuwe norm in het strafrecht.” Ecocide is letterlijk ‘het doden (cide) van ons huis (oikos)’. Het toevoegen van dit begrip in het strafrecht betekent dat bestuurders van bedrijven persoonlijk vervolgd kunnen worden voor ernstige milieumisdrijven. “Milieu heeft een intrinsieke waarde en ernstige aantasting van dat milieu, door menselijk handelen of juist door niet te handelen, moet strafbaar worden”, licht het PvdD-Kamerlid de noodzaak van zijn ecocidewet toe. Van Raan benadrukt dat het strafrecht een belangrijke signaalfunctie heeft. “Het weerspiegelt heersende opvattingen in de samenleving en bestraft gedrag dat in strijd is met die opvattingen. Gezien de huidige maatschappelijke opinie over het belang van klimaat, natuur en milieu is het uitblijven van straffen voor ernstige milieuschade niet langer gerechtvaardigd.” Van Raan wijst ook op de afschrikwekkende functie van het strafbaar stellen van ecocide en daarmee op de preventieve werking. “Beter nog dan milieuschade bestraffen is toekomstige ecocide voorkomen. De huidige milieuwetgeving doet dat onvoldoende, terwijl de ernst van de biodiversiteits-, klimaat- en vervuilingscrises toeneemt.” Burgers betrekken Van Raan stelt zijn wetvoorstel open voor internetconsultatie , om suggesties binnen te halen en geïnteresseerde burgers te betrekken bij het thema. Na vier weken consultatie zal de input worden verwerkt en kan het wetsvoorstel naar verwachting aan het einde van de zomer naar de Raad van State, die advies zal uitbrengen. Daarna volgt het debat en de stemmingen in de Tweede en Eerste Kamer. Klik hier voor de memorie van toelichting Klik hier voor het wetsvoorstel

PvdD wil onderzoek naar dood­ge­schoten wolf in Wapse

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 10-07-2023 00:00

Was de bescherming van de schapen voldoende op orde? Was er echt sprake van acuut gevaar? Is het wolvenprotocol wel opgevolgd? De Partij voor de Dieren heeft grote vraagtekens bij het incident in Wapse waarbij een wolf werd doodgeschoten. De partij vindt dat de regering de zaak moet laten onderzoeken. In het Drentse Wapse kroop zondag 9 juli een wolf onder een wolfwerend hek door naar een wei waarin schapen graasden van een hobbyboer. De boer probeerde met een hooivork en schep de wolf te verjagen. Het dier kon door de omheining niet vluchten, werd in het nauw gedreven en kon niet anders dan zich verdedigen tegen de aanval door de boer in de arm te bijten. Twee uur na het incident zou de wolf nog steeds in de wei aanwezig zijn, waarop ze in opdracht van de burgemeester is doodgeschoten. Wolvenprotocol PvdD-Kamerlid Eva Akerboom wil van de demissionaire ministers Van der Wal en Adema weten of de omheining voldoende wolfwerend was zoals de wet voorschrijft. Ook vraagt ze hoe het kon gebeuren dat het dier niet kon vluchten. “Een wolf die prooidieren eet of mensen aanvalt mag volgens het wolvenprotocol niet direct gedood worden maar moet eerst bang worden gemaakt met de kans te ontsnappen. Alleen bij acuut gevaar mag het dier worden afgeschoten. Hoe kan twee uur na het incident nog steeds sprake zijn geweest van acuut gevaar? Ik heb daar ernstige vraagtekens bij en heb daarom de bewindslieden gevraagd een onderzoek in te laten stellen door justitie”, licht Akerboom haar Kamervragen toe. Mochten er vermoedens zijn van een wetsovertreding dan zouden de ministers aangifte moeten doen tegen de burgemeester, vindt de Partij voor de Dieren. Ook moet het ministerie naar aanleiding van dit incident versneld opdracht geven tot toezicht en handhaving op de wettelijke plicht om gehouden dieren goed te beschermen tegen roofdieren.

‘Verbied urenlange trans­porten met kalfjes’

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 10-07-2023 00:00

De Partij voor de Dieren vindt dat demissionair minister Adema van LNV in actie moet komen om een einde te maken aan de voortdurende mishandeling van piepjonge kalfjes tijdens transporten uit Ierland naar Nederland. “Wanneer is het genoeg en maakt u eindelijk een einde aan de import van kalfjes?”, legt Eva Akerboom de minister voor in Kamervragen . Adema zou om te beginnen een einde moeten maken aan de langeafstandstransporten die soms wel vijftig uur kunnen duren, vindt Akerboom. “We horen nu al vijf kabinetten lang dat Nederland de duur van diertransporten wil beperken tot maximaal acht uur. Maar er gebeurt nog altijd niets. De kalversector importeert zelfs steeds méér kalfjes uit Ierland. Er wordt gewoon niet doorgepakt.” De Partij voor de Dieren stelt de vragen naar aanleiding van een onderzoek, uitgevoerd door dierenrechtenorganisaties, naar de gruwelijke reis van piepjonge kalfjes uit Ierland naar kalvermesterijen in Nederland. Het leverde vreselijke beelden op van ernstige dierenmishandeling op zogenaamde Franse ‘rustplaatsen’ waar kalfjes worden geschopt, geslagen met stokken en peddels en worden voortgesleept aan hun staart, oren en benen. Akerboom: “De slechts enkele weken oude kalfjes zijn nog compleet afhankelijk van melk maar worden toch op langeafstandstransporten gezet waarbij ze ruim 30 uur onderweg zijn zonder melk te krijgen. Dat is een zeer ernstige overtreding van de Europese regels die voorschrijven dat kalfjes na 9 uur moeten kunnen drinken.” Kalfjes zouden volgens een recent wetenschappelijk rapport van de Europese voedsel- en warenautoriteit tot een leeftijd van 5 weken sowieso niet op transport mogen. Deze jonge dieren zijn kwetsbaar en vatbaarder voor ziektes omdat hun weerstand dan nog niet optimaal werkt. Ook kunnen ze onderweg niet goed drinken. “Metalen bijtnippels zijn ongeschikt voor piepjonge kalfjes om uit te drinken”, zegt Akerboom. “Het is wreed en onverantwoord om kalfjes nog langer bloot te stellen aan deze ellende. Nederland is de grootste importeur van Ierse kalfjes en heeft hierin een zware verantwoordelijkheid. Duitsland heeft de minimale leeftijd voor transport van jonge kalfjes in 2021 al verhoogd naar 28 dagen. We vinden dat de minister dit voorbeeld moet volgen.” Loze beloftes van de sector De Nederlandse kalversector beloofde in 2019 om langeafstandstransporten af te bouwen en topimporteur VanDrie Group beloofde om vóór 2026 te stoppen met de import van kalveren uit Oost-Europa en Ierland naar Nederland. “Van deze beloften is tot nu toe helemaal niets te zien”, stelt Akerboom. “Integendeel. De import van Ierse kalfjes is tussen 2019 en 2022 zelfs gestegen van bijna 80.000 naar 94.000 kalfjes en eerder dit jaar bleek dat ook in 2023 de import van Ierse kalfjes niet is verminderd, maar bijna is verdubbeld.” Daarom vindt Akerboom het de hoogste tijd dat de minister ingrijpt. “We weten al jaren dat het onontkoombaar is dat het aantal dieren in de Nederlandse veehouderij fors moet krimpen. Een makkelijke eerste stap is het stoppen met de import van kalfjes. Ongeveer de helft van de hier geslachte kalfjes komt uit het buitenland, terwijl meer dan 90 procent van het kalfsvlees weer verpakt de grens over gaat en wij hier met een stikstof- en mestprobleem blijven zitten. Niemand heeft hier iets aan, behalve kalfsvleesproducent de VanDrie Group.”