Nieuws van politieke partijen in Nederland over Partij voor de Dieren inzichtelijk

459 documenten

Anja Hazekamp opnieuw lijst­trekker voor Europese Parle­ments­ver­kie­zingen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 25-03-2024 00:00

De Groningse biologe Anja Hazekamp, huidig Europarlementariër voor de Partij voor de Dieren, is verkozen tot lijsttrekker voor de Europese Parlementsverkiezingen die op 6 juni plaatsvinden. De leden van de Partij voor de Dieren verkozen Hazekamp zondag tijdens het 38e ledencongres van de Partij voor de Dieren, gehouden in congrescentrum 1931 in Den Bosch. Hazekamp voert voor de derde keer de lijst aan voor de Partij voor de Dieren in Europa. De Partij voor de Dieren is sinds 2014 met één zetel vertegenwoordigd in het Europees Parlement. “De lichtgroene koers die Europa heeft ingezet staat deze verkiezingen op het spel. Maatregelen voor dier en planeet staan onder grote druk van de agro-lobby en boerenprotesten. Een groene aanjager in het Europees Parlement is harder nodig dan ooit,” aldus Hazekamp tijdens haar congrestoespraak. Voorvechter voor dierenwelzijn Anja Hazekamp is één van de twee vrouwelijke lijsttrekkers voor de aankomende Europese Parlementsverkiezingen. Op dit moment vervult zij in het Europees Parlement de rol van vicevoorzitter van de commissie voor Milieu, Voedselveiligheid & Volksgezondheid, en is ze lid van de parlementaire commissies voor visserij en landbouw. “Zelfs met één zetel kan veel worden bereikt” Hazekamp behaalde de afgelopen jaren aanzienlijke successen in de EU, waarbij ze heeft aangetoond dat zelfs met één zetel veel kan worden bereikt. Op initiatief van de PvdD organiseerde het Europees Parlement een parlementaire enquête naar misstanden bij diertransporten; daarop werd de wet diertransporten opengebroken met als doel een einde te maken aan dierenleed tijdens transporten. Ook nieuwe wetgeving voor bescherming van huisdieren, een kooienverbod in de veehouderij en strengere regels voor slachthuizen werden aangekondigd - evenals nieuwe Europese regels om te komen tot een dierwaardige veehouderij. Een rapport van de Partij voor de Dieren om het Europese voedselsysteem te verduurzamen ‘van Boer tot Bord’, met minder dieren in de vee-industrie, meer plantaardig voedsel en een einde aan gevaarlijk landbouwgif behaalde een grote meerderheid in het Europees Parlement. De Partij voor de Dieren voerde in Brussel de strijd aan tegen PFAS en grootvervuilers als Tata Steel, Chemours en Chemelot en verzette zich tegen walvisjacht en overbevissing. Uitstel “Onder druk van commerciële belangen is een aantal van de aangekondigde milieu- en dierenwelzijnsmaatregelen op het laatste moment uitgesteld. Samen kunnen we ervoor zorgen dat Europa doet wat nodig is om onze Aarde leefbaar te houden voor mens en dier,” zegt Hazekamp. Kandidatenlijst Tijdens het congres werd de gehele kandidatenlijst voor de aankomende Europese Parlementsverkiezingen vastgesteld. Op de tweede plaats staat voormalig Tweede Kamerlid Frank Wassenberg uit Maastricht, gevolgd door de Noord-Hollandse Mandy Ligthart op de derde plek, die sinds 2014 beleidsmedewerker is voor de Europese fractie. De Amersfoortse PvdD-wethouder Johnas van Lammeren staat op plek 4 en Statenlid van de provincie Noord-Brabant Ellen Putman sluit de top 5 af. De lijst bestaat verder uit bekende namen binnen de partij. Een plan van wereldbelang Ook het verkiezingsprogramma ‘ Een plan van Wereldbelang ’ werd door de leden vastgesteld. Met een grote meerderheid werd het verkiezingsprogramma aangenomen, inclusief verschillende amendementen die een dag eerder tijdens de amendementendag zijn besproken. Er werden tijdens het congres ook een aantal moties van leden behandeld. Nieuw bestuur Tijdens het vorige congres is een tijdelijk bestuur aangetreden nadat het vorige bestuur was opgestapt. Dit congres is een nieuw partijbestuur aangesteld, dat de komende periode de leiding zal nemen binnen de partij: Zwanny Naber, Paul van Gent, Guus Beckett, Andreas Ligtvoet, Bram van Liere, Meike de Boer en Miroya Reinders. Daarnaast zijn Sandra Schoenmakers en Jan van Knippenberg benoemd voor de commissie van beroep.

Partij voor de Dieren zet strijd voor dieren voort en dient eigen wet in

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 19-03-2024 00:00

De Partij voor de Dieren komt met een eigen initiatiefwet om de bescherming van dieren in de veehouderij in de wet op te nemen. Directe aanleiding is het besluit van een meerderheid in de Tweede Kamer om de wettelijke bescherming van dieren uit de Wet dieren te halen. Vandaag stemde de Kamer voor de list van landbouwminister Adema waardoor de dieren deze bescherming wordt afgepakt. De Partij voor de Dieren dient deze wet in om de 20 jaar oude politieke belofte aan de dieren op een beter leven alsnog in te lossen. Fractievoorzitter Esther Ouwehand blijft strijdbaar: “Deze Wet dieren deugt niet. Miljarden dieren worden niet beschermd tegen de wreedheid van de bio-industrie. Het is hartverscheurend dat de dieren voor de bus zijn gegooid. Maar de Partij voor de Dieren geeft niet op en komt meteen met een alternatief. Wij dienen een initiatiefwet in die regelt waar de Wet dieren voor bedoeld is: dieren beschermen, in plaats van de lege huls waar de Kamer mee heeft ingestemd. En deze strijd voeren we niet alleen. De samenleving is klaar met dierenleed. 8 op de 10 Nederlanders wil een dierwaardige veehouderij , bekende Nederlanders steunen ons en vooruitstrevende boeren laten zien dat het anders kan.” In 2021 nam zowel de Tweede als Eerste Kamer een wetswijziging van de Partij voor de Dieren aan die het leven van dieren in de veehouderij echt zou verbeteren. Adema heeft drie jaar de tijd gehad om dit uit te werken, maar in plaats daarvan respecteerde hij de grondwet niet en traineerde hij de uitvoering. Als reactie daarop heeft de Partij voor de Dieren vastgehouden aan haar eerdere voorstel en daar verduidelijkingen aan toegevoegd om deze concreter te maken. Bijvoorbeeld dat pijnlijke lichamelijke ingrepen (verminkingen) zoals het afbranden van varkensstaartjes en het onthoornen van kalfjes verboden zou worden. Dit nieuwe voorstel van de Partij voor de Dieren kreeg onvoldoende steun. Ook D66 en VVD hebben een eigen voorstel ingediend en dat kreeg vandaag wel voldoende steun. Dit is slecht nieuws voor de dieren in de veehouderij, omdat in dit voorstel (net als dat van Adema) de wettelijke bescherming niet wordt gewaarborgd, er geen einde komt aan de verminkingen en de agro-industrie alle ruimte krijgt om beleid te blokkeren.

Partij voor de Dieren presen­teert concept EU-programma 'Een plan van Wereld­belang'

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 27-02-2024 00:00

De Partij voor de Dieren presenteert vandaag - precies 100 dagen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement - haar Europese verkiezingsprogramma Een plan van Wereldbelang (concept) . De titel onderstreept het grote belang van een andere omgang met dieren, bescherming van natuur en oceanen en de strijd tegen klimaatverandering om onze planeet leefbaar te houden voor deze en komende generaties: mens én dier. “De voorzichtige groene koers die de EU heeft ingezet staat deze verkiezingen op het spel. Het is letterlijk van wereldbelang om dieren, natuur en milieu een stem te blijven geven in het Europees Parlement in tijden dat commerciële belangen en conservatieve krachten steeds meer de overhand krijgen in de Europese politiek. Dieren, natuur en milieu dreigen het slachtoffer te worden van onhoudbare keuzes die de EU maakt om tegemoet te komen aan boerenprotesten en de lobby van grote vervuilende bedrijven”, stelt Europarlementariër en kandidaat-lijsttrekker Anja Hazekamp. De EU-begroting op z’n kop Er komt geen extra geld voor de EU, maar wel grote veranderingen in de besteding, als het aan de Partij voor de Dieren ligt. Een derde van het EU-geld gaat nu naar de landbouw, maar vooral om een onhoudbaar systeem in stand te houden. Geen subsidies meer voor de agro-industrie, maar boeren helpen met omschakelen naar een duurzame landbouw. Boeren beschermen we tegen oneerlijke concurrentie door de import aan banden te leggen van producten onder lagere milieu- en dierenwelzijnsstandaarden. Voedselrevolutie De Partij voor de Dieren pleit voor een voedselrevolutie om de voedselsystemen op een duurzame koers te krijgen. De partij wil het totale aantal dieren dat jaarlijks wordt gehouden in de Europese veehouderij - meer dan 8,4 miljard dieren per jaar- met minstens 75% verminderen. Daarmee worden in één klap diverse problemen opgelost. De Europese landbouw wordt gezond en toekomstbestendig voor boeren, omwonenden en de natuur. Landbouwgif wordt met minstens 80% wordt verminderd. “We kunnen veel sneller vergroenen dan we nu doen. Door de vee-industrie drastisch in te krimpen creëren we meer ruimte, meer voedsel, gezondere lucht en schoner water. Tegelijkertijd beperken we het risico op de uitbraak van ziektes, en gaan we natuurverlies, de opwarming van de Aarde en immens dierenleed tegen”, zegt Hazekamp. Dierenwelzijn De Partij voor de Dieren wil daarnaast dat de Europese Unie eerder aangekondigde plannen voor beter dierenwelzijn in de vee-industrie doorzet. “We houden de EU aan de gedane beloftes om een einde te maken aan lange diertransporten en dieren niet langer op te sluiten in kooien. Daarnaast staan we pal voor de bescherming van dieren in het wild, zoals de wolf. Een wereld waarin we met respect en mededogen omgaan met dieren en met elkaar is mogelijk en de Partij voor de Dieren neemt geen genoegen met minder”, zegt Hazekamp. Klimaat Wij willen een Green Deal 1.5: een programma dat wél volstaat om dieren, natuur en milieu voldoende te beschermen. We accepteren niet dat het klimaatdoel van maximaal 1,5 graden opwarming wordt losgelaten. De Partij voor de Dieren pleit voor een EU-breed verbod op privéjets en superjachten. Fossiele subsidies, onder andere voor de luchtvaart, schaffen we af. Dit is al veel te lang vooruitgeschoven. Internationale veiligheid De Partij voor de Dieren staat voor steun aan slachtoffers van oorlog en geweld, in woord en daad. In een wereld die wordt geteisterd door oorlogen en humanitaire crises, staan we pal voor mensenrechten, democratie en solidariteit. We nemen maatregelen om grondrechten te waarborgen als territoriale integriteit, vrije pers en het recht om te zijn wie je bent. Congres Op het Partij voor de Dieren congres van 24 maart wordt het Europese verkiezingsprogramma definitief vastgesteld. Tijdens dat congres wordt ook de kandidatenlijst vastgesteld, die wordt aangevoerd door de Groningse Europarlementariër Anja Hazekamp, voormalig Tweede Kamerlid Frank Wassenberg en beleidsmedewerker Mandy Ligthart.

'Onbe­staanbaar dat export van proefapen met tuber­culose is verzwegen'

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 22-02-2024 00:00

De Partij voor de Dieren is geschokt dat apen besmet met tuberculose zijn verhandeld vanuit Nederland naar proefdiercentra in Europa en eist opheldering van de minister. Tuberculose is een zoönose, een ziekte die van dier op mens kan overspringen, en dus een groot gevaar voor de volksgezondheid. "Het is onbestaanbaar dat de Tweede Kamer niet is geïnformeerd dat tuberculose rondging bij een Nederlandse apenhandelaar. Dit is bovendien het zoveelste bewijs dat we moeten stoppen met het verslepen van dieren over de hele wereld", reageert PvdD-Kamerlid Ines Kostić. Nederland importeert en exporteert een zoönose Uit onderzoek van Animal Rights blijkt dat in mei 2023 het Spaanse ministerie van Landbouw door het Nederlandse ministerie is ingelicht van een besmetting met tuberculose bij een Java-aap in Nederland. Deze apen komen oorspronkelijk uit Vietnam en zijn ingekocht en doorverkocht door een Nederlandse apenhandelaar. Een aantal van deze apen zijn naar proefdiercentra in verschillende Europese landen getransporteerd, waaronder Spanje. In Spanje zijn de apen ook positief getest op tuberculose en daar gedood. Dit is door de Spaanse autoriteiten naar buiten gebracht. De Partij voor de Dieren roept de minister nu op ter verantwoording over het stilhouden van deze informatie voor de Tweede Kamer en eist dat de apenhandelaar in kwestie zo snel mogelijk de deuren sluit. Ines Kostić: "We gaan Kamervragen stellen. Niet alleen zijn dierproeven meestal overbodig en onzinnig, maar de Tweede Kamer is het er ook nog eens al lang en breed over eens dat we snel moeten stoppen met proeven op apen . Het slaat dan ook nergens op dat de apenhandel onverminderd doorgaat. De Partij voor de Dieren blijft zich natuurlijk inzetten voor een einde aan alle dierproeven."

'Voorkom dat kolen worden vervangen door niet-duurzame biomassa'

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 15-02-2024 00:00

De Partij voor de Dieren dient tijdens de wetsbehandeling ‘Verbod op kolen bij elektriciteitsproductie’ een voorstel in om te voorkomen dat wanneer kolencentrales sluiten, deze gebruikt kunnen worden voor het stoken van biomassa. Biomassa maakt nu al 40% uit van wat we in Nederland duurzame energie noemen en de inzet van biomassa voor energieproductie groeit snel. En dit terwijl het verbranden van biomassa tot meer vervuiling leidt dan het verbranden van kolen. “Biomassa is geen duurzaam alternatief voor kolen. De uitstoot heeft uiterst negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit, biodiversiteit en gezondheid van mens en dier. Het is dan ook heel belangrijk om duidelijk te zijn over de lange termijnplannen en dus nu in de wet vast te leggen dat we na sluiting van kolencentrales hier geen biomassa in zullen verstoken”, licht PvdD-Kamerlid Christine Teunissen toe. Geen duurzame energiebron De productie van biomassa voor elektriciteitsopwekking leidt tot grootschalige ontbossing. De CO2-uitstoot wordt op papier niet meegerekend voor de klimaatdoelstelling omdat deze zou worden gecompenseerd door aanplant van nieuwe bomen, maar in de praktijk gebeurt dit in veel gevallen niet. En zelfs als het wel gebeurt, wordt er geen rekening gehouden met het verschil in ecologische waarde en koolstofinhoud van een volwassen boom ten opzichte van een nieuw aangeplante boom die tientallen jaren nodig heeft om tot volwassenheid te groeien. Houtproductie voor biomassa die in Nederland voor energieopwekking in kolencentrales wordt gebruikt, veroorzaakt in andere landen ernstige schade aan bossen en natuur.

Partij voor de Dieren zet een streep door Lelystad Airport

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 30-01-2024 00:00

De Tweede Kamer heeft een voorstel van de Partij voor de Dieren aangenomen dat het kabinet oproept om Lelystad Airport definitief niet te openen voor vakantievluchten. “Het is geweldig dat een Kamermeerderheid een streep zet door de uitbreiding van Lelystad Airport, zowel voor het klimaat als de gezondheid van omwonenden”, zegt PvdD-Kamerlid Christine Teunissen. De luchtvaart is een van de grote veroorzakers van de klimaatcrisis en zorgt voor veel luchtvervuiling. Volgens de Partij voor de Dieren is krimpen daarom noodzakelijk om de luchtvaart binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid voor mens en dier te krijgen. Christine Teunissen: “Midden in de natuur- en klimaatcrises is het openen van een nieuw vliegveld een zeer slecht plan. Het uitbreiden van Lelystad Airport zou groei van de luchtvaart mogelijk maken, terwijl de luchtvaart moet krimpen.” Dankzij het aangenomen voorstel van de Partij voor de Dieren, moet de regering ook in overleg gaan met lokale autoriteiten om inwoners een alternatief te kunnen aanbieden voor een maatschappelijke investering in de regio. Denk hierbij aan meer duurzame werkgelegenheid. De Partij voor de Dieren verzet zich al sinds haar oprichting tegen de aanleg van nieuwe luchthavens. Dit grote succes komt na een jarenlange strijd in de Tweede Kamer tegen de uitbreiding van Lelystad Airport.

Tweede Kamer wil sneller einde aan dier­proeven op apen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 23-01-2024 00:00

De Tweede Kamer heeft een voorstel van de Partij voor de Dieren aangenomen om sneller een einde te maken aan dierproeven met apen. Zo’n 200 apen moeten jaarlijks in het apenproefdiercentrum (BPRC) verschrikkelijke proeven ondergaan. De dieren worden ingespoten met stoffen en doodziek gemaakt. De apen worden, soms nog terwijl ze bij bewustzijn zijn, geïnjecteerd in hun hoofd en getatoeëerd op hun borst. Door het aangenomen voorstel moet de minister de subsidies die jaarlijks naar dierproeven met apen gaan afbouwen en dit bedrag inzetten voor onderzoek met alternatieven voor dierproeven. PvdD-Kamerlid Ines Kostić: “Dit is een geweldige stap voor de dieren. Door het geld voor proeven met apen over te hevelen naar alternatieven, komt er sneller een einde aan dit verschrikkelijke dierenleed.” Ondanks dat er in de wetenschap en in de samenleving een breed gedragen wens is om een einde te maken aan dierproeven met apen, subsidieert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het apenproefdiercentrum met 12 miljoen euro per jaar. Tot nu toe mocht het BPRC zelf bepalen of ze dit geld gebruiken voor dierproeven met apen of onderzoek met alternatieven, waardoor verreweg het grootste deel van de subsidies naar apenproeven ging. Door het aangenomen voorstel van de Partij voor de Dieren wordt het bedrag dat naar proeven met apen gaat elk jaar verder afgebouwd, terwijl het budget voor alternatieven wordt vergroot. Dit voorkomt niet alleen veel dierenleed, maar stimuleert ook nog eens het gebruik en de ontwikkeling van proefdiervrije alternatieven. De Kamer heeft de wens uitgesproken dat het aantal dierproeven met apen naar nul moet. Naar aanleiding van een eerder voorstel van de Partij voor de Dieren wordt onderzocht hoe het aantal proeven sneller kan worden afgebouwd. Met dit nieuwe voorstel wordt de volgende stap gezet door de subsidies ook daadwerkelijk af te bouwen.

Partij voor de Dieren behaalt 3 zetels in de Tweede Kamer

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 23-11-2023 00:00

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen is bekend. De Partij voor de Dieren haalt 3 zetels in de Tweede Kamer. Bedankt aan iedereen die heeft gestemd voor de dieren, voor de natuur en voor een gezonde toekomst. Wij zijn vastbesloten om ons diepgroene geluid te laten horen en te blijven strijden voor een leefbare Aarde. En uiteraard veel dank aan iedereen die zich heeft ingezet voor de campagne. Samen keren we het tij! Esther Ouwehand: "Er is een partij de grootste die 1 miljoen Nederlanders als tweederangsburgers beschouwt. Tegen al die mensen die nu veel pijn en angst voelen zeg ik: de Partij voor de Dieren staat naast je. En we blijven knokken voor gelijkwaardigheid. We hebben verloren. De dynamiek van de afgelopen dagen is helaas ten koste gegaan van groene en progressieve partijen, waaronder de Partij voor de Dieren. Maar het klimaat trekt zich helemaal niks aan van verkiezingen. De planeet trekt zich niks aan van verkiezingen. En de dieren rekenen op ons. Daarom is de Partij voor de Dieren harder nodig dan ooit." De politiek moet de problemen van Nederland oplossen. De Partij voor de Dieren weet precies welke oplossingen er nodig zijn om de verschillende crises van ons land aan te pakken. In de Tweede Kamer zullen we daar ons diepgroene geluid laten horen en zetten we ons de komende jaren weer keihard in voor een duurzame toekomst waarin dieren, natuur, klimaat en rechtvaardigheid centraal staan. Samen eisen we een toekomst!

Einde aan het proppen van plof­kippen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 26-10-2023 00:00

Vleeskuikens, ofwel plofkippen, mogen niet langer met 21 dieren op één vierkante meter worden gepropt. Vandaag stemde de Tweede Kamer voor ons voorstel om te stoppen met dit ‘plofkipproppen’. Volgens Europese regels mogen in de pluimvee-industrie maximaal zo’n zestien kippen per vierkante meter worden gehouden. Onder voorwaarden is een uitzondering mogelijk, waardoor de grens verschuift naar tot wel 21 kippen per vierkante meter. Door het voorstel van de Partij voor de Dieren wordt de minister nu opgeroepen dit niet langer toe te staan. Op dit moment worden in Nederland nog honderden miljoenen vleeskuikens per jaar gehouden in deze zogenaamde ‘hoogste bezettingscategorie’. De controle op de minimale welzijnsregels en voorwaarden voor deze uitzondering, zoals de maximale sterfte van 3,5% van de dieren, rammelt, blijkt uit onderzoek van Wakker Dier . Eva Akerboom, Tweede Kamerlid Partij voor de Dieren: “Het gaat om onvoorstelbare aantallen dieren. Moet je voorstellen dat je op een studentenkamer meer dan 350 kippen zou loslaten. Deze dieren hebben veel te weinig ruimte voor hun natuurlijke behoeften, hebben moeite met lopen en lijden ook nog eens vaker aan pijnlijke zweren aan de voetzolen. Wetenschappers van de Europese voedsel- en warenautoriteit EFSA adviseren om de maximale bezetting fors te verlagen, omdat kippen veel meer ruimte nodig hebben.” Supermarkten zijn vanwege dit dierenleed begin dit jaar gestopt met de verkoop van kippenvlees van dieren die op deze manier worden gehouden. Het vlees van deze dieren is dan ook voornamelijk bestemd voor de export. Akerboom: “Veel andere Europese landen zijn al gestopt met dit plofkipproppen. Nederland kan niet langer achterblijven.”

Tweede Kamer wil een stop op de eenden­hou­derij

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 24-10-2023 00:00

De Tweede Kamer heeft zich uitgesproken tegen een verdere groei van de eendensector in Nederland. Een voorstel van de Partij voor de Dieren die hiertoe oproept, is aangenomen. Dit vanwege het ernstige dierenleed en de grote kans op uitbraken van het vogelgriepvirus. PvdD-Kamerlid Eva Akerboom: “Dit is een duidelijk signaal richting de minister en richting de sector. In de eendenhouderij is sprake van structureel en ernstig dierenleed. Een groeistop is weer een stap richting een einde aan de eendenhouderij in Nederland.” Omdat voor het fokken en gebruiken van eenden - in tegenstelling tot veel andere diersoorten - geen productierechten nodig zijn, kan de sector ongebreideld blijven groeien. Hier steekt de Tweede Kamer nu een stokje voor. Akerboom: “Een groeiende eendensector past op geen enkele manier in de transitie naar een ‘dierwaardige veehouderij’ die is ingezet door dit kabinet. De eenden, die worden gefokt voor hun vlees, leven in dichte stallen zonder zwemwater. De eerste keer dat ze in het water komen is wanneer ze aan hun poten ondersteboven door een elektrocutiebad worden getrokken. Zo komen jaarlijks 6 tot 8 miljoen eenden na een kort en ellendig leven aan hun eind.” Van deze ‘waterbadmethode’ is al jaren bekend dat een groot deel van de dieren niet voldoende wordt bedwelmd voor de slacht. De NVWA concludeerde onlangs dat bij de enige eendenslachterij in Nederland sprake is van structurele overtredingen in het slachtproces, met ernstige gevolgen voor het dierenwelzijn . Het vlees van de eenden is voor verreweg het grootste deel bestemd voor de export. Zoönosen Bovendien vormt de sector een gevaar voor de volksgezondheid, aangezien eenden vele malen vatbaarder zijn voor het vogelgriepvirus en de symptomen bij deze dieren minder duidelijk zijn. Bij de heftige reeks vogelgriepuitbraken in de pluimvee-industrie vorig jaar, zijn in minder dan één jaar tijd 390.400 eenden vergast. Dat komt neer op bijna 62 procent van het totaal aantal eenden dat in de Nederlandse pluimvee-industrie wordt gehouden. “Behalve het ernstige dierenleed vormt de eendensector dus ook een tikkende tijdbom voor de vogelgriep. Daarom zullen wij ons in blijven zetten voor een einde aan de eendenhouderij in Nederland,” besluit Akerboom. Eerder steunde de Kamer al de motie van de Partij voor de Dieren die eendenvlees van het menu van het Kamerrestaurant haalt.

Zie je content die volgens jou niet op deze site hoort? Check onze disclaimer.