Nieuws van politieke partijen in Nederland over Partij voor de Vrijheid inzichtelijk

250 documenten

Schokkende video Sinterklaasfeest Den Haag + boycot vervolg Wildersproces

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 06-12-2019 10:31

Geert Wilders: ‘‘Gisteravond. Laakkwartier Den Haag. Allochtoon tuig belaagt Sinterklaas en Zwarte Piet. De echte racisten zijn het schorriemorrie die ons onze eigen cultuur willen afpakken en daarvoor geweld niet schuwen.’’

Wilders boycot proces totdat onderzoek naar rol van ministerie klaar is

PVV-leider Geert Wilders gaat maandag niet naar een nieuwe zitting in het 'minder Marokkanen'-proces. Hij heeft ook zijn advocaten opdracht gegeven niet naar het hof te gaan.

Wilders wil dat eerst het onderzoek wordt afgerond naar de eventuele bemoeienis van toenmalig minister Opstelten en ambtenaren van het ministerie met de beslissing van het Openbaar Ministerie om de PVV-leider te vervolgen voor zijn 'minder Marokkanen'-uitspraak uit 2014.

Minister Grapperhaus heeft de Kamer dinsdag laten weten dat dit onderzoek langer duurt dan verwacht. Het onderzoek had voor het kerstreces afgerond moeten zijn, maar is nu uiterlijk begin februari klaar, aldus Grapperhaus.

Het gerechtshof in Den Haag legde dit najaar het hoger beroep tegen Wilders op diens verzoek stil, in afwachting van de uitkomst van een speurtocht naar documenten op het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Wilders en zijn advocaten denken dat daar meer bewijs is te vinden voor hun bewering dat er sprake is van politieke en ambtelijke bemoeienis om Wilders te vervolgen.

Het hof heeft de advocaten van Wilders laten weten dat nu deze documenten nog niet boven water zijn, komende maandag verder wordt gegaan met het zogeheten dupliek. Dat betekent dat de raadslieden nog kunnen reageren op het OM.

Wilders boycot die zitting maandag. Ook heeft hij zijn advocaten opdracht gegeven niet naar de zitting te gaan. "De rechtszaak kan niet worden hervat zonder dat de onderzoeken over politieke en ambtelijke beïnvloeding er zijn. Eerder zien ze mij en mijn advocaat niet verschijnen", zegt Wilders.

Klik hier om het bericht te lezen op de website van de NOS.

Laat jongeren contact leggen met Joodse gemeenschap

SGP SGP D66 CDA PvdA GroenLinks Partij voor de Vrijheid VVD Nederland 27-11-2019 00:00

Laat zo veel mogelijk jongeren heel concreet contact leggen met de Joodse gemeenschap in Nederland. Dat is de kern van een motie die SGP-kamerlid Roelof Bisschop had ingediend en gisteren door de Tweede Kamer met brede steun is aangenomen.

Er is veel onkunde over Joden en hun geschiedenis Als gevolg daarvan bestaan er ook veel onterechte vooroordelen en zijn worden er veel leugens over hen verteld. Als gevolg daarvan neemt wereldwijd, ook in Nederland, het antisemitisme toe. Om daar wat aan te doen, zou het goed zijn om jongeren via scholen heel direct kennis te laten maken met onze Joodse gemeenschap. Mogelijkheden genoeg, in het hele land. Denk aan bijvoorbeeld het Joods Historisch Museum, synagoges en gedenktekens die herinneren aan de gruwelen van de jaren ‘40-’45.

De SGP wil dat de regering, in overleg met instanties als het Joods Cultureel Kwartier, het CIDI en de Stichting Antisemitisme Preventie, onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om jongeren in aanraking te brengen met de Joodse gemeenschap. Over die motie werd gisteren gestemd. Voor stemden de fracties van o.a. PvdA, VVD, CDA, CU, PVV en FvD. Tegen waren SP, GroenLinks, Denk en D66.

 

 

 

 

 

 

 Wilders presenteert noodwet stikstof

PVV PVV Partij voor de Vrijheid CDA Nederland 10-11-2019 09:45

Den Haag - Het was hard werken de voorbije dagen, maar hij is er: een noodwet om de stikstofproblematiek het hoofd te bieden. De PVV komt er mee en wil zo een half jaar rust creëren op het dossier dat Nederland nu al maanden in zijn greep houdt.

„Het hele land wordt gek gemaakt met gekkigheid rond stikstof en PFAS-problemen, waartegen het kabinet nu overhaast allerlei maatregelen wil invoeren”, zegt Wilders. „Met deze wet kunnen boeren boeren en bouwers bouwen, zonder dat de maximumsnelheid hoeft te worden verlaagd of andere pijnlijke maatregelen hoeven te worden genomen. En zo hoeft de premier niet nog meer verkiezingsbeloftes te breken.”

Wilders wil met de wet woningbouw, infrastructuur en de meeste landbouw tot projecten van ’dringend openbaar belang’ laten verklaren. Met de ’tijdelijke noodwet stikstof’ moeten de strenge stikstofregels voor deze projecten niet gelden. Tijdens het half jaar dat de noodwet van kracht is, kan het kabinet in relatieve rust naar een definitieve oplossing zoeken.

Erin is ook geregeld dat boerenbedrijven die daarvoor eerder een vergunning hebben gekregen ongebruikte bouwcapaciteit mogen overdragen aan andere bedrijven. Ook vergunningsaanvragen die nog niet zijn afgerond en door de problematiek stil liggen moeten met de noodwet van de PVV worden vlotgetrokken. Bouwprojecten voor megastallen komen overigens niet onder de noodwet te vallen.

Vuile grond

De PVV-leider voorziet ook een tijdelijke oplossing voor de PFAS-problemen, die het verplaatsen van vervuilde grond momenteel tegenhoudt. Hierdoor kan bouwgrond en specie voor projecten niet afgevoerd worden en dat belet de bouw. Als het aan de PVV ligt, wordt per regio een plek aangegeven waar deze grond naartoe mag worden verplaatst zodat de bouw kan doorwerken. Vervolgens kan de komende maanden naar een oplossing gezocht worden voor deze grond.

De PVV werd lang weggehoond toen ze opperde om met noodwetgeving te komen om de problemen rond stikstof en PFAS het hoofd te bieden. Maar CDA-fractieleider Pieter Heerma zei onlangs ook dat het kabinet voor december een oplossing moest vinden, anders zou hij ook voor noodwetgeving zijn. Wilders rekent dan ook op steun van het CDA.

Hard ingrijpen

Het kabinet zegt begin komende week met nieuwe maatregelen te komen rond stikstof, maar die beloven hard in te grijpen in de maximumsnelheid zonder dat aan is getoond dat daardoor de stikstofneerslag binnen de normen gaat vallen.

Wilders wijst erop dat het echt om een noodwet gaat, die vanzelf na een half jaar vervalt. De wet is volgens de PVV-voorman daarom levensvatbaar.

De PVV sprak de afgelopen week uitvoerig met het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer. Daarin werd de partij duidelijk dat het belangrijk is dat de wet een afgebakend tijdelijk karakter heeft, omdat de rechter er anders zonder meer een streep door zal zetten.

Lees het artikel op de website van de Telegraaf.

Alexander Pechtold benoemd tot erelid D66

D66 D66 VVD CDA Partij voor de Vrijheid Nederland 09-11-2019 16:02

Alexander Pechtold benoemd tot erelid D66

Voormalig D66-leider Alexander Pechtold is vanmiddag op het partijcongres in Breda benoemd tot erelid van D66. Dat maakte partijvoorzitter Annemarie Spierings bekend. Pechtold werd uitgebreid toegesproken door waarnemend D66 vice-premier Wouter Koolmees.

Koolmees roemde Pechtold als de man die D66 “heeft gered van de politieke dood”. Het erelidmaatschap is de hoogste onderscheiding binnen D66. Slechts een handvol D66’ers ging Pechtold voor, zoals Hans van Mierlo, Els Borst en Jan Terlouw.

Partijvoorzitter Spierings roemde Pechtolds inzet voor de partij: “De bevlogenheid van Alexander liet me in 2010 de stap zetten om lid te worden van D66. Onder andere door zijn inzet voor de vereniging, kwam D66 er vanaf 2006 weer bovenop. Die enorme betrokkenheid bij de vereniging heeft hij altijd vastgehouden en daar zijn we hem heel dankbaar voor.”Koolmees voegde daaraan toe: “Samen met anderen professionaliseerde hij de partijorganisatie. Onder zijn leiding verdrievoudigde het ledental. En hij gaf de partij inhoudelijk weer kleur op de wangen met een duidelijke hervormingsagenda en zijn voortdurende strijd tegen de ideeën van Geert Wilders.”

Pechtold boekte met D66 de ene verkiezingsoverwinning na de andere. In 2014 werd de partij de grootste bij de Europese verkiezingen en bij de gemeenteraadsverkiezingen in datzelfde jaar veroverde D66 meer dan 40 gemeenten, waaronder Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Groningen. Onder Pechtold groeide D66 in de Tweede Kamer van 3 zetels in 2006 naar 19 zetels in 2017, de een-na-beste uitslag in de geschiedenis van de partij. Koolmees: “Alleen Hans van Mierlo heeft ooit een hogere uitslag gehaald. Alexander, dan ben je in onze partij een hele grote meneer.”

Koolmees zelf bewaart vooral goede herinneringen aan de vele akkoorden die hij samen met Pechtold namens D66 sloot. Hij memoreerde onder meer het Lenteakkoord in 2012, na de val van het kabinet Rutte-I van VVD, CDA en PVV. En het Herfstakkoord, waarbij D66 in 2015 vanuit de oppositie 500 miljoen euro voor het onderwijs wist te regelen. Koolmees: “Hij durfde vanuit de oppositie z’n nek uit te steken, samen te werken, verantwoordelijkheid te nemen in crisisjaren. Hij is erin geslaagd van D66 weer een relevante partij te maken.”

Wil je het moment terugkijken? Kijk dan hier.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Motie Schalk aangenomen over verkiezing Eerste Kamer

SGP SGP D66 VVD Partij voor de Vrijheid Nederland 08-11-2019 00:00

De Motie Schalk (SGP) over opschorting van het wetgevingsproces met betrekking tot de verkiezing van de Eerste Kamer is vandaag aangenomen. Alleen VVD, D66 en PVV stemden tegen, dat betekent dat 51 leden van de Eerste Kamer de motie steunden, en 24 leden tegen stemden.

Schalk had dit onderwerp aangekaart tijdens de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer. Zijn oproep was aan het kabinet om eerst te wachten totdat het eindrapport van de Staatscommissie parlementair stelsel door beide Kamers der Staten Generaal zouden zijn besproken. Om vervolgens te bepalen welke aspecten van het parlementaire stelsel om aanpassing vragen.

“Het wetsvoorstel dat nu in voorbereiding is lijkt vooral een anti-Forum-wet. Ik vind het namelijk frappant dat, nadat FvD plotseling met 12 zetels in de Eerste Kamer kwam, er met grote haast een wetsvoorstel in consultatie is gegeven.”

“Extra schrijnend aan dit wetsvoorstel vind ik dat het komt nadat eerst de mogelijkheid van lijstverbinding is geëlimineerd. Vervolgens is besloten om te blijven werken met grootste gemiddelden bij de toewijzing van zetels. Beide maatregelen zijn vooral gunstig voor grote partijen. Kleine partijen hebben naast dit nadeel ook te maken met een grotere kiesdeler als besloten wordt om gedeelten van de Kamer te kiezen, en dat om de drie jaren. Dat kan, in samenhang met de eerder genoemde maatregelen, leiden tot het einde van kleine partijen in de Eerste Kamer. Dat is vanuit democratisch oogpunt zeer ongewenst”.

“Ik ben heel blij dat deze motie zo breed gesteund wordt in de Eerste Kamer. Hopelijk zal het kabinet dit signaal op waarde schatten”.

Motie-Schalk (SGP) c.s. over opschorting van het wetgevingsproces met betrekking tot de verkiezing van de Eerste Kamer.In deze motie wordt de regering verzocht om de nu reeds lopende consultatieronde met betrekking tot een voorstel tot grondwetswijziging, dat de zittingsduur van de Eerste Kamerleden en de tweede lezing van de grondwetsherziening betreft, af te ronden en vervolgens te wachten met voortgaande stappen, zowel in de adviesaanvraag bij de Raad van State als bij het verdere wetgevingsproces, in ieder geval tot het moment dat in beide Kamers het debat is gevoerd over het eindrapport van de Staatscommissie Parlementair Stelsel. 

Begroting OCW (Alexander Kops)

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 06-11-2019 10:10

Ik sta hier vandaag als vervanger van mijn collega Beertema, die wegens ziekte vandaag en morgen niet aanwezig kan zijn. We wensen hem veel beterschap en sterkte.

Voorzitter,

Eerst waren het de boeren die in verzet kwamen: twee keer stond het Malieveld bomvol met trekkers, en terecht. Toen waren het de bouwers, ook helemaal terecht. En nu zijn het de leraren die het niet langer pikken en vandaag aan het staken zijn. Boeren, bouwers, leraren – de PVV steunt hen, allemaal.

Nederland is een grote puinhoop geworden onder het kabinet-Rutte III. In het onderwijs is er zelfs sprake van een systeemcrisis. Het funderend onderwijs verkeert in een staat van ontbinding: in de basisscholen en in het voortgezet onderwijs heerst er geen rust, geen structuur, geen discipline en geen kennisoverdracht – maar onrust, chaos en een enorme administratieve druk op leraren.

Ouders die in- en uitlopen en leraren onder druk zetten, chaotische roosters door de vele parttimers. Met als gevolg dat geen weldenkende, getalenteerde jongere met ambitie erover peinst om leraar te worden. En al helemaal niet in de grote steden: daar vertrekken de leraren met honderden tegelijk. Weg uit de multiculturele hel. Weg uit steden waar zij wel kunnen werken, maar niet meer kunnen wonen omdat er geen woningen zijn.

Voorzitter,

De PVV heeft jarenlang voor de crisis in het onderwijs gewaarschuwd, maar dat was aan dovemansoren gericht, en nu zien we de gevolgen: scholen die noodgedwongen een vierdaagse lesweek invoeren, klassen die noodgedwongen wekenlang naar huis gestuurd worden omdat er geen invallers beschikbaar zijn voor een zieke leerkracht.

Onlangs kwam deze wanhopige minister zelfs met het plan om anders maar ouders voor de klas te zetten als remedie tegen het lerarentekort. Dat is toch geen oplossing! (Wat wél de oplossing is: daar kom ik zo op.)

Het is pure symptoombestrijding; het zijn wat noodverbandjes – meer niet.

Voorzitter,

Afgelopen weekend is eens te meer duidelijk geworden dat het een grote puinhoop is in het onderwijs. De minister dacht dat hij de staking van vandaag had weten te voorkomen door eenmalig met geld over de brug te komen (€ 460 miljoen). Dat is niet gelukt. De leraren zijn nog steeds boos.

Het onderwijs is toe aan rust, structuur en orde – met leraren die gewaardeerd worden. Een beroepsgroep die het aanzien krijgt die het verdient.

In de klas moet het gaan over kennisoverdracht en niets anders. Trotse scholen waar ’s morgens wordt geleerd over onze vlag en ons volkslied. Scholen waar leerlingen wordt bijgebracht wat 3 x 8 is en wat het verschil is tussen d en dt. Dáár moet het over gaan.

Voorzitter,

Hoeveel parttimers werken momenteel in het funderend onderwijs? En wat doet de minister om hen te stimuleren meer uren – of fulltime – les te laten geven?

Gisteren is een motie van mijn collega Agema aangenomen, ingediend bij de begroting VWS, die gaat over een voltijdbonus (van 5% per kwartaal) voor zorgmedewerkers die fulltime gaan werken. Is de minister bereid zo’n voltijdbonus te onderzoeken voor leraren in het funderend onderwijs die – vrijwillig – fulltime gaan werken? Wat kost dat en wat levert het op? Graag een reactie.

Ook vragen wij ons af wat de minister nog van plan is om mensen met een onderwijsbevoegdheid, maar die niet meer werkzaam zijn in het onderwijs, tóch te bewegen om weer voor de klas te gaan staan? Dit schijnt een grote groep te zijn; hóé groot precies? Zorg ervoor dat dat deze mensen weer terug het onderwijs ingaan. Graag een reactie.

Voorzitter,

In plaats van de focus hoofdzakelijk te richten op het bestrijden van het lerarentekort, is de zoveelste onderwijsvernieuwing alweer aanstaande: curriculum.nu. Een funest en bovenal onnodig plan dat het onderwijs alleen maar verder verwijdert van haar primaire taak: het geven van deugdelijk onderwijs waarin de kernvakken centraal staan.

Daarbij is curriculum.nu ook een vehikel voor allerlei globalistische agenda’s die leerlingen indoctrineren met wat zij moeten denken in plaats van hoe zij moeten denken. En dat is nou net wat het onderwijs absoluut niet nodig heeft.

Afgelopen februari trokken maar liefst 10.000 scholieren naar het Malieveld – met goedkeuring van hun activistische scholen en leraren – om te gaan protesteren voor het klimaat. De klimaatreligie heeft ons onderwijs totaal gecorrumpeerd. Er worden irreële angsten over de kinderen uitgestort, met alle gevolgen van dien.

Het kabinet moedigt dit gedrag zelfs aan. Leerlingen worden geïndoctrineerd en zelfs ontvangen als een soort serieuze gesprekspartner voor de plannen om onze economie ernstige schade toe te brengen en de burgers nodeloos op kosten te jagen.

Leerlingen die protesteren voor het klimaat, krijgen vrij. En leerlingen die protesteren tegen de massa-immigratie? De kans is groot dat zij worden geschorst.

Linkse docenten die hun school, hun werkplek schaamteloos misbruiken om hun eigen activisme te kunnen botvieren. Gisteren nog circuleerde er een foto op Twitter van het Rijnlands Lyceum in Sassenheim, waar mijn partijleider, dhr. Wilders, als een soort duivel wordt afgebeeld.

En natuurlijk mag dat. Dat heet vrijheid van meningsuiting. Maar het feit dat het niet dhr. Klaver die wordt afgebeeld maar dhr. Wilders, toont de linkse indoctrinatie aan door linkse docenten op linkse scholen.

En die linkse indoctrinatie zien we ook in het lesmateriaal. Lesboeken waarin mijn partijleider ‘een gevaar’ wordt genoemd. Dát wordt dus leerlingen wijsgemaakt! De EU is goed, de islam is goed, open grenzen zijn goed, de PVV is slecht, en door klimaatverandering vergaat de wereld. Dát is het linkse onderwijs!

En, Voorzitter,

Dan spreek ik ook uit eigen ervaring. Ook ik heb, in een ver verleden, voor de klas gestaan in het voortgezet onderwijs. Dat ging allemaal prima. En zoals het hoorde, deed ik aan kennisoverdracht – niet meer dan dat. Schoolleiding tevreden, ouders tevreden en soms zélf de leerlingen tevreden.

Totdat opeens duidelijk werd dat ik op de PVV-kandidatenlijst stond voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2010. De schok was groot, want ‘hoe kon zo’n aardig iemand nou uit het niets vrijwillig op de PVV-lijst gaan staan’?

De schoolleiding voelde de noodzaak naar álle ouders een brief te sturen om hen persoonlijk over mijn PVV-kandidaatstelling te informeren. En dat terwijl elders in het schoolgebouw een SP-verkiezingsposter gewoon zichtbaar aan de muur hing; dáár hoorde je niemand over.

Voorzitter,

Mijn tijdelijke contract is bovendien níét verlengd. Zo gaat dat, in het linkse onderwijs: in het voortgezet onderwijs, maar ook in het mbo en het hoger onderwijs is het niet veel beter.

Het hoger onderwijs wordt bovendien geteisterd door verengelsing en internationalisering. Nederlandse studenten worden gedwongen om te concurreren met studenten die uit de hele wereld naar Nederland getrokken worden door universiteiten die daarin een verdienmodel zien.

De collegezalen puilen uit, de woningmarkt zit op slot, geen studentenkamer te vinden, en onze universiteiten lijken meer op veredelde fabrieken waar studenten louter een nummer zijn.

Voorzitter,

Een probleem dat wij hier nog willen benoemen is de infiltratie van onze universiteiten door bijvoorbeeld Chinese en Iraanse studenten. De Chinese Communistische Partij en de Iraanse autoriteiten zetten studenten in, onder andere voor spionagedoeleinden. Hoe vaak komt dat voor?

Daar ligt een taak voor onze diensten om dit soort studenten al bij de voordeur tegen te houden. Wat vindt de minister daarvan? Graag een reactie.

Voorzitter,

Naast de systeemcrisis is er nóg een grote uitdaging: het islamitisch onderwijs. De overheid heeft geen enkel middel om dit soort scholen aan te pakken, laat staan te sluiten. Jarenlang is er niets ondernomen om hier ook maar iets tegen te doen.

Het schandelijke dossier omtrent het Haga Lyceum heeft eens te meer duidelijk gemaakt dat onze initiatiefwet (verbod op bepaalde islamitische uitingen, waaronder islamitisch onderwijs) de enige oplossing is om het islamitisch onderwijs eindelijk aan banden te leggen.

Hoe lang blijven wij nog ontkennen dat er scholen zijn waar ze kinderen leren om Nederland en onze manier van leven te haten, waar ze leren dat Joden en homo’s minderwaardig zijn?

Het afschaffen of ‘moderniseren’ van artikel 23 Grondwet is het kind met het badwater weggooien. Daar zullen wij nooit in meegaan. Dat is buigen voor een ideologie die op oneigenlijke gronden gebruikt van een grondrecht.

Maidenspeech van FVD-senator Paul Cliteur over de staat van de rechtsstaat

Forum voor Democratie Forum voor Democratie D66 CDA PvdA Partij voor de Vrijheid VVD Partij voor de Dieren Nederland 30-10-2019 17:00

FVD mocht als grootste oppositiefractie in de Eerste Kamer op 29 oktober beginnen op de Algemene Politieke beschouwingen. Fractievoorzitter Paul Cliteur heeft toen een betoog gehouden over de democratische rechtsstaat, omdat deze in een versplinterde wereld het enige culturele erfgoed is dat we delen. Uitdagingen voor de rechtsstaat zijn onder andere de drugscriminaliteit die Amsterdam tot een “failed city” maken en het jihadistisch terrorisme dat het kabinet niet onder controle heeft.

Mijnheer de voorzitter,Ik zou vandaag mijn bijdrage aan de Algemene Politieke Beschouwingen, tevens mijn maidenspeech, willen wijden aan de democratische rechtsstaat. Mijn beschouwingen zullen zich dan richten op Justitie en Veiligheid, Immigratie en Asiel, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken. Ik zal eerst vertellen waarom.

Wat wij niet delenMijn eigen partij heet “Forum voor Democratie”. Het zou natuurlijk fijn zijn wanneer u allemaal diep doordrongen zou zijn van de juistheid van de ideologie van mijn partij. Dat u allemaal zou weten dat de wereld bestaat uit ongeveer 200 soevereine natiestaten. En dat die natiestaat grenzen nodig heeft. De natiestaat als kwetsbaar vaasje.

Maar ik weet natuurlijk dat ik mijn eigen ideologie niet als gedeeld kan veronderstellen.

In die situatie zitten trouwens alle sprekers vandaag.

Mijn vrienden van de CDA-fractie moeten leven met het feit dat we niet allemaal cultuurchristenen zijn.

Mijn vrienden de VVD moeten leven met het feit dat onze collega’s van de SP of PvdA het liberalisme de verkeerde keuze zullen vinden.

Mijn vrienden van de PVV moeten leven met het feit dat vele collega’s van D66 niet zullen begrijpen waarom je de islam op een hele andere manier zou moeten bekijken dan het christendom, jodendom, boeddhisme of hindoeïsme.

En mijn vrienden van de Partij voor de Dieren moeten constateren dat van diervriendelijkheid tijdens onze debatten weinig overblijft in het restaurant.

Dit is de tragiek van het moderne leven. De tragiek van de diversiteit. 

Wat wij delenMaar er is ook gemeenschappelijkheid en dat brengt mij bij het eigenlijke onderwerp van mijn beschouwingen. Hier begint het goede nieuws, mijnheer de voorzitter, want bij het bestuderen van de begrotingsstukken en de Troonrede viel mij op dat telkens een beroep wordt gedaan op een gedeeld erfgoed dat door niemand ter discussie wordt gesteld. Ik heb geconstateerd dat in al die stukken voortdurend wordt gesproken over – en daar komt het – de “democratische rechtsstaat”. En dat is dus best hoopvol. We hebben ook een gedeeld huis. Het huis van de rechtsstaat.

Over die rechtsstaat zou ik wat Algemeen Politieke Vragen aan u willen voorleggen.

Het verschil tussen een staat en een rechtsstaatDan is de eerste stap die we moeten maken, denk ik, dat een rechtsstaat een staat is. Een staat is een organisatie die als doel heeft het vreedzaam samenleven van een groep van mensen (“de bevolking”) op het grondgebied van die staat. En dat kan alleen als die staat macht en gezag kan uitoefenen op dat grondgebied. Kan de staat dat niet, dan is die staat geen “staat”.

Nu de rechtsstaat. Een rechtsstaat is een staat die heeft besloten zijn eigen macht te laten beperken door het recht.

De rechtsstaat is dus zelfbeperking: een rechtsstaat acht zich aan zijn eigen wetten gebonden. De staat is beperking van ieder ander die de pretentie heeft macht te kunnen uitoefenen op het grondgebied. 

Forum van Democratie is van mening dat de komende jaren een aantal uitdagingen op ons afkomt en die kan je verdelen in:

Uitdagingen voor de staatUitdagingen voor de rechtsstaat

Ik begin met de staat.

De criminele uitdaging voor de staatEr is in de politiek al veel aandacht geweest voor het rapport De achterkant van Amsterdam: een verkenning van drugsgerelateerde criminaliteit (Tops en Tromp). Als je dat rapport gelezen hebt dan kan je toch eigenlijk niet tot een andere conclusie komen dan dat Amsterdam een soort failed state is? Of misschien moeten we zeggen failed city?

Ik heb de indruk dat de bevindingen van dat rapport pas na de moord op advocaat Wiersum echt zijn ingedaald. Van wie is de stad nu eigenlijk? En het is verdraaid moeilijk daarop te antwoorden: van de Amsterdamse wetsgetrouwe burgers.

“De drugsgerelateerde criminaliteit heeft in Amsterdam in vergaande mate vrij spel”. Drugstoerisme. Sterke toename van xtc, cocaïne en amfetamine. Liquidaties. Misdaadjournalisten onder politiebewaking. De Telegraaf kwam dit weekend zelfs met het bericht dat de mocromaffia liquidaties uitvoert voor Iran. Ik kom daar nog op terug.

De plannen van de regering ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteitOnze fractie heeft kennis genomen van de brief van de minister van Justitie en Veiligheid van 11 juli 2018 waarin een pakket aan maatregelen wordt gepresenteerd ter bestrijding van de georganiseerde aan drugs gerelateerde criminaliteit die de samenleving ondermijnt. Onze fractie steunt de robuuste aanpak van het kabinet. Maar – en hier komt de vraag die ik wil stellen – gaan al die maatregelen, al die nieuwe wetgeving wel helpen?

Mijn partij heeft grote zorgen niet alleen over de criminele uitdaging, maar ook over de gedoogcultuur, het gebrek aan de bereidheid tot handhaving bij de overheidsinstellingen. Burgemeesters die openlijk uitspreken bijvoorbeeld een boerkaverbod niet te gaan handhaven omdat het niet past bij de stad ondermijnen het respect voor de wet in zijn algemeenheid. Wil de premier afstand nemen van die gedoogcultuur?

De culturele factorTops en Tromp formuleren dat heel goed tussen de regels door wanneer zij schrijven – ik citeer nu – “Het Nederlandse drugsprobleem is in de kern dat drugs wettelijk verboden zijn in een cultuur van gedogen en meer dan dat. Dit schept een ideaal klimaat voor zelfverrijking door criminele groeperingen op ongehoord grote schaal” (p. 53).

Als dit waar is, mijnheer de voorzitter (en ik denk dat het waar is), dan hebben we daar de kern: een cultuur van gedogen. We hebben niet een probleem met de mocromaffia, we hebben een probleem met onszelf.

Dat is een cultureel probleem. En dat valt nog niet met al het geld van de wereld op te lossen; niet met 100 miljoen, niet met 1000 miljoen.

Politiechef Erik Akerboom legt de vinger op de zere plek: “Zolang er vraag is, is er aanbod”.

Dat brengt mij op de vraag: moet niet die vraag naar illegale drugs harder worden aangepakt? Hebben niet Tops en Tromp gelijk in hun – naar mijn smaak wat “weggestopte” – echte conclusie dat wettelijke verboden in een cultuur van gedogen niet helpen?

Dit, voorzitter, is een probleem dat een veel bredere strekking heeft dan alleen de drugs-gerelateerde georganiseerde criminaliteit. En het is een probleem waar wij, als Eerste Kamer, mee te maken hebben. Wij controleren de wetten, zogezegd, op “handhaafbaarheid”. Maar we zouden ook moeten constateren dat werkelijk gehandhaafd moet worden.

De terroristische uitdaging voor de staatTot zover de criminele uitdaging voor de staat. Een tweede uitdaging (naast de criminele) die voorligt voor de staat, betreft het jihadistisch terrorisme. Ik gebruik hier met opzet de officiële overheidsterminologie. Het wettelijk kader ter bestrijding hiervan is voorhanden. Maar functioneert het ook? Hebben we succes?

Het Jaarverslag van de AIVD over 2018 constateert “een toename van incidenten met een jihadistische, terroristische of radicaalislamitische achtergrond.”

De AIVD  verwijst dan naar Jawed S., de 20-jarige Afghaanse asielzoeker, die via Duitsland (denk aan onze open grenzen!) ons land binnenkwam en op 31 december 2018 twee Amerikaanse toeristen neerstak op het Amsterdamse Centraal Station. Naar eigen zeggen, uit wraak omdat Geert Wilders een cartoonwedstrijd wilde organiseren in de Tweede Kamer. Precies vandaag staat nog een andere Pakistaanse verdachte terecht vanwege bedreigingen richting Wilders voor die cartoons.

    Dat brengt mij op de volgende vragen.

Vindt de minister-president dat we door het opengrenzen beleid van de EU nu weerbaarder of kwetsbaarder geworden voor terroristische aanvallen? Wij denken kwetsbaarder. Graag zijn visie.Is de premier het met mij eens dat door de doorwerking van het Marrakesh immigratiepact Nederland kwetsbaarder zal worden voor mensen als Jawed S. en Junaid I.?Is de premier het ook met mij eens dat door de onzekere situatie in Syrië de gerechtvaardigde vrees bestaat van een uitbraak van ISIS-terroristen?Is de premier het met ons eens dat deze IS-terroristen ongeveer zo’n zelfde wereldbeschouwing hebben als Jawed S. en de Pakistaan Junaid I. die vandaag terecht staat?Is de premier het verder met mij eens dat we de afgelopen twintig jaar (van elf september 2001 tot aan 2019) geen significante vooruitgang hebben geboekt bij het beteugelen van het jihadistisch terrorisme?Vindt de premier ook dat landen als Pakistan waar openlijk de Nederlandse vlag wordt verbrand en waar bedreigingen tegenover de leider van de oppositie in de Tweede Kamer schering en inslag zijn niet op zijn minst ter verantwoording moeten worden geroepen? Waarom is dat nog niet gebeurd? Of hebben we iets gemist op het terrein van de stille diplomatie?Voor het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen en Sociale Zaken lijkt toch ook van belang dat hier een taak ligt voor het Nederlandse onderwijs? Is niet elke uitreizende Syrië-ganger een wandelend bewijs van het falen van ons integratiebeleid? Van ons falende schoolsysteem in de overdracht van democratische waarden? We worden in Amsterdam geconfronteerd met het Cornelius Haga-Lyceum. NRC Handelsblad en Nieuwsuur berichten over Salafistische scholen (“50 onderwijsplekken die salafistisch zijn of er sterk door worden beïnvloed”) waar kinderen wordt geleerd zich af te keren van Nederland (NRC Handelsblad, 10 september 2019).  Die kinderen “krijgen te horen dat mensen met een ander geloof of levensovertuiging de doodstraf verdienen”. Stel je voor! Waarom worden de artikelen 137c en d Sr. (aanzetten tot haat en geweld) hier niet ingezet? Hier hebben we nu eens echte voorbeelden van aanzetten tot haat, discriminatie en geweld op grond van het geloof, of niet-geloof, van een andere groep?Het optreden van de Hofstadgroep uit 2004 is alweer 15 jaar geleden. Maar moeten we niet erkennen dat we te maken hebben met een niet opgelost probleem? Is de premier dat met mij eens? Is de premier het met mij eens dat wanneer de AIVD in 2018 constateert dat de “jihadistische dreiging in West-Europa nog steeds aanwezig is.” (cursivering toegevoegd) het beter zou zijn te zeggen dat in de twintig jaar die sinds 9/11 2001 verstreken zijn de Nederlandse overheid helemaal niet geslaagd is in het onder controle krijgen van deze problematiek? En dat de situatie nu, mede door de internationale migratiebewegingen en het oorlogsgeweld, erger is dan ooit? Dit weekend kwam De Telegraaf met een bericht dat de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi in bescherming zou zijn genomen door Iran. Taghi zou ook Iran hebben geholpen met liquidaties in Europa, ook in Nederland. Zo vloeit de mocromaffia dus over in jihadistisch terrorisme. Zou de regering geen sancties moeten aankondigen tegen de Iraanse staat?

Voorzitter, tot zover heb ik het gehad over de staat, over de monopolistische organisatie van de dwang op het grondgebied van de staat. Een staat die hier faalt, faalt in haar kerntaak.

Is de premier met mij eens dat uit deze voorbeelden blijkt dat we de greep op de staat aan het verliezen zijn?

Daarbij wil ik het laten voor wat betreft de staat. In de Tweede Termijn hoop ik wat vragen te stellen over de rechtsstaat.

De criminele en de terroristische uitdaging voor de rechtsstaatTerroristen en criminelen vormen een uitdaging voor de staat, hebben we vastgesteld, maar ook voor de rechtsstaat.

De moord op de advocaat Derk Wiersum bijvoorbeeld, is ook een uitdaging voor de rechtsstaat. Waarom? Omdat rechtsbijstand door een advocaat essentieel is voor de zelfbeperking van de staat. Wanneer advocaten niet meer bereid, of in staat, zijn kroongetuigen te verdedigen dan verliest de staat vanzelf haar rechtsstatelijke karakter.

Dat mag nooit gebeuren, zeggen we dan in koor. Maar wie raadt zijn eigen dochter of eigen zoon aan deze advocatenklus op zich te nemen als de staat zelf niet bij machte blijkt de criminele uitdaging te weerstaan?

De aanslag van Jawed S. in het Amsterdamse Centraal Station was, net als de moord op Wiersum, óók een aanval op de rechtsstaat.

Waarom? Omdat geweldplegers als S. erin geslaagd zijn zelfs de best beveiligde Nederlander, te weten de heer Wilders, te doen afzien van het organiseren van zijn protestmanifestatie ter verdediging van die vrijheid van kritiek. Mijn vraag: is dat niet vergelijkbaar met de situatie dat geen enkele advocaat meer bereid zou zijn voor een kroongetuige op treden? En zou dit ons, als Eerste Kamer, als hoedster van de rechtsstaat (of vindt u mij nu te theatraal?), niet te denken moeten geven?

We falen niet alleenNu falen we niet alleen. We falen Europees. Misschien wel mondiaal. Denemarken, Frankrijk of de Verenigde Staten van Amerika – ze hebben allemaal geprobeerd het probleem van de aanslag op de vrijheid van expressie door het jihadistisch terrorisme op te lossen. In al deze landen zijn cartoonwedstrijden gehouden (of cartoons gepubliceerd) en overal zijn die afgeblazen omdat de staat niet meer bij machte was de betrokken activisten te beschermen. Maar we moeten ook onder ogen zien, denk ik, dat daarmee artikel 7 van de Nederlandse Grondwet (vrijheid van drukpers) en artikel 10 van het EVRM (vrijheid van expressie) tot een dode letter dreigen te worden. Althans, wel op de punten waarop jihadistische martelaren bereid zijn op te treden. Zij zijn bereid te sterven voor de afschaffing van art. 7 Gw in Nederland. Wij niet voor het behoud daarvan.

Weerbare rechtsstaatIs de premier het met mij eens dat we niet alleen een weerbare staat nodig hebben, maar ook een weerbare rechtsstaat? En als hij dat met mij eens zou zijn (wat ik verwacht), kunnen we dan ook gemeenschappelijke grond vinden ten aanzien van de interpretatie van dat concept “weerbare rechtsstaat”? Laat ik een paar suggesties doen.

Is de premier het met mij eens dat de vrijheid van expressie onder druk staat en de overheid meer in het werk zal moeten stellen om die te verdedigen. De staat dient niet alleen het fysieke territorium van de staat te verdedigen, maar ook het geestelijke erfgoed van een democratie. Daartoe behoort zonder twijfel de vrijheid van expressie.Is de premier het met ons eens dat bij een dergelijke benadering niet goed past dat iemand die de gramschap van jihadistische terroristen over zich heeft afgeroepen ook nog eens door het Openbaar Ministerie wordt vervolgd? Waarom is dat dan gebeurd in de zaak Wilders? Hangt een dergelijk lot ook andere politici boven het hoofd? En waarom is het stiekem gebeurd? De voormalige minister van Justitie beweert dat hij zich niet met de zaak heeft bemoeid, maar dat hebben de ambtenaren van Justitie wel gedaan. Het is hoogst ongemakkelijk dat daarmee op zijn minst de schijn is gewekt van een politiek proces, iets dat in een democratische rechtsstaat niet behoort plaats te vinden.Deelt de premier ook de stelling dat het ironisch is dat bij die aanslag op de vrijheid van expressie nog een nieuwe aanslag gevolgd is door de Europese Commissie die online platforms tot zelfcensuur probeert te bewegen? De Nederlandse regering, in het bijzonder de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft zich aan een implementatie van die plannen gezet in de bestrijding van “desinformatie” of “nepnieuws”. Nu hebben we net voor het reces de informatie gekregen dat onderzoek in opdracht van het ministerie van Biza heeft uitgewezen dat geen buitenlandse desinformatie of nep-actiegroepen zijn gevonden die hebben geprobeerd de Statenververkiezingen of de Europese parlementsverkiezingen van 2019 te beïnvloeden. Dat was wel de verwachting. Moeten we dan niet constateren dat die hele actie rond dat nepnieuws berust op een verkeerde inschatting? Is niet aan het vigerend beleid daarmee de grondslag ontvallen? Inmiddels is die actie tegen desinformatie omgedoopt tot een actie vóór “transparantie”. Maar kan de minister-president uitleggen wat hij daarover verstaat? ThePostonline, De Dagelijkse Standaard en GeenStijl zijn tegen linkse partijen. En daar zijn ze verdraaid transparant in. En de Correspondent en Joop.nl zijn tegen rechtse partijen. Daar zijn ze ook verdraaid transparant in. In die “clash of opinions” moet de regering en ook Brussel toch geen partij kiezen? GeenStijl betitelde onlangs het vooruitzicht van een kabinet Rutte IV als “horror”. Ik mag toch hopen dat de premier daar niet zenuwachtig van wordt. En we hebben toch niet een heel leger aan Brusselse bureaucraten en “fact checkers” nodig om vast te stellen dat het hier om een mening gaat waar ieder zo het zijne van mag denken? In een tijd van toenemende dreiging voor die vrijheid van expressie ervaren wij het als ironisch dat naast het Openbaar Ministerie ook nog eens de Europese Commissie zich opwerpt met pleidooien voor zelfcensuur. In dit geval van de online media. De grens tussen desinformatie en onwelgevallige informatie is flinterdun. Zou de staat en de regering niet juist de vrije uitwisseling van gedachten moeten waarborgen in plaats van bedrijven onder druk zetten beperkende maatregelen te nemen?

Ik zou het bijzonder waarderen, mijnheer de voorzitter, wanneer de premier ook op deze vragen over het functioneren van de Nederlandse rechtsstaat nog zijn licht kon laten schijnen.

Sietse bedankt!

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 29-10-2019 19:31

Geert Wilders:

''We gaan hem enorm missen.

Vanaf 1 november vertrekt hij uit de Tweede Kamer: Sietse Fritsma.

PVV-er van het eerste uur aan wie we veel te danken hebben.

Een absolute kanjer op het gebied van asiel en immigratie.

En een vriend.

Sietse, namens alle PVV-ers: het ga je goed!!''

Wilders aanwezig bij rechtszaak terreurverdachte Junaid I.

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 29-10-2019 17:19

De man die ervan verdacht wordt dat hij een aanslag wilde plegen op Geert Wilders, voelde vandaag diens priemende ogen in zijn rug.

De PVV-leider was naar de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol te komen om ‘de verdachte in de ogen te kijken’. Want, zo zei Wilders eerder, door dit ‘soort types ben ik al vijftien jaar mijn vrijheid kwijt’.

Wilders liet geen slachtofferverklaring voorlezen, lichtte hij tijdens een pauze toe. Hij was er vooral om Junaid te confronteren met zijn komst. Dat lukte. ,,We hebben elkaar een fractie van een seconde in de ogen kunnen kijken.” Volgens de PVV-leider kwam daarbij ‘zijn signaal’ over. ,,Dat ik mij niet laat stoppen door bedreigingen.” De strafeis wachtte Wilders niet af. ,,Ik weet niet wat gepast is, maar ik hoop dat hij zo lang mogelijk uit het openbare leven gaat verdwijnen.”

PVV-vragen over een door de EU gefinancierd Turks rapport over islamofobie

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 01-10-2019 15:05

Vragen van de leden De Roon, Maeijer en Wilders (allen PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over een door de EU gefinancierd Turks rapport over islamofobie:

1.)

Bent u bekend met het recent gepubliceerde rapport “European Islamophobia Report 2018”? *)

Klopt het dat de opsteller van het rapport (de Turkse denktank SETA) nauwe banden onderhoudt met de regerende AK-partij van Erdogan? **)

3.)

Bent u bekend met het feit dat deze dubieuze Turks-islamitische denktank eerder een rapport heeft uitgebracht waarmee kritische journalisten werden gecriminaliseerd? ***)

4.)

Klopt het dat de EU dit propagandavehikel van Erdogan en zijn AK-partij financiert, zoals onder meer op de kaft van het rapport staat?

5.)

Zo ja, hoeveel EU-subsidie heeft deze “denktank” gekregen, uit welk potje komt het geld en met welk doel is het naar Ankara overgemaakt?

6.)

7.)

Wilt u ervoor zorgen dat Brussel de absurde financiering van de Turkse denktank SETA per direct stopzet? Zo nee, waarom niet?

*) http://www.islamophobiaeurope.com/wp-content/uploads/2019/09/EIR_2018.pdf

**) https://www.aljazeera.com/news/2019/07/turkish-journalists-legal-action-blacklisting-report-190708085246239.html

***) https://www.voanews.com/press-freedom/turkish-think-tank-under-fire-journalist-profiling