Nieuws van politieke partijen in Nederland over Partij voor de Vrijheid inzichtelijk

288 documenten

Ons land moet eerlijker

SP SP Partij voor de Vrijheid PvdA Nederland 18-09-2020 09:43

Er gaat wat gebeuren. Daar ben ik van overtuigd. Afgelopen twee dagen debatteerden we van de ochtend tot de avond in de Tweede Kamer over de plannen van het kabinet. Het is mij duidelijk: ons land moet eerlijker. En het kan. Een grote SP is nodig om ervoor te zorgen dat het ook echt gaat gebeuren.

“Corona raakt ons allemaal”, sprak de koning op Prinsjesdag. En daar heeft hij gelijk in. Maar zeker niet iedereen even hard. De coronacrisis legt een vergrootglas op de ongelijkheid die we in de samenleving al zagen: een onzeker inkomen, de hoge werkdruk in de zorg, moeite hebben om rond te komen omdat de huur steeds verder stijgt. Deze problemen kenden we al, maar ze zijn door de coronacrisis nog groter geworden.

Vorig jaar hoorden we al dat partijen steeds meer terug kwamen op de gedachte dat het overlaten aan de markt, bijvoorbeeld van onze zorg en woningen, alles beter zou maken. De SP heeft daar nooit in geloofd, maar andere partijen, van de PvdA tot de PVV, hebben Mark Rutte geholpen om dit idee uit te voeren. En nu komen ze daar allemaal van terug. Het lijkt alsof de coronacrisis dat in een stroomversnelling heeft gebracht.

Maar gaat er nu vanzelf wat veranderen? Nee. Dat zullen we samen voor elkaar moeten krijgen.

Het einde van het neoliberalisme is in zicht. Dat is goed nieuws, want daarmee komt er meer ruimte voor onze ideeën, voor een eerlijke samenleving waarin onze zorg gebaseerd is op samenwerking in plaats van concurrentie, waarin een huis is om in te wonen en niet om rijk van te worden, waarin we omkijken naar elkaar, naar onze natuur en milieu en waarin de economie werkt voor iedereen en niet slechts voor een enkeling.

Maar gaat er nu vanzelf wat veranderen? Nee. Dat zullen we samen voor elkaar moeten krijgen. Ondanks de mooie woorden kiest het kabinet er nog steeds voor om weer twee miljard cadeau te doen aan de grote bedrijven in plaats van dat geld te gebruiken voor een eerlijke beloning voor onze zorgverleners. Daarom is een grote SP nodig om ervoor te zorgen dat er niet alleen verandering komt in woorden, maar vooral ook in daden.

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

PVV: Meer geld voor onze eigen mensen

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 15-09-2020 13:14

Geert Wilders: ‘‘Rutte laat mensen al tien jaar lang in de kou staan!’’

Reactie Geert Wilders op de troonrede:

Rutte heeft ons de afgelopen tien jaar niets gebracht.

Onze portemonnee is leeg, onze cultuur is opgegeven en onze oppositieleider is veroordeeld. Elk jaar komt Rutte weer met koopkrachtbeloftes waar niks van terechtkomt, terwijl hij wel tekent voor miljarden naar Zuid-Europa.

De PVV wil onze eigen mensen in ons eigen land direct meer geld in hun portemonnee geven. Een op de drie Nederlanders verwacht hun rekeningen niet meer te kunnen betalen. Door het verlagen van het lage Btw-tarief naar 0 procent, het verlagen van de energierekening met 375 euro per huishouden en het verlagen van de huren geven we Nederlanders in deze moeilijke tijd meer financiële ruimte.

Het roer moet om, Nederlanders moeten weer op 1 komen te staan!

Een lelijke afspraak met een bittere nasmaak

ChristenUnie ChristenUnie VVD Partij voor de Vrijheid Nederland 14-09-2020 15:25

Door Gert-Jan Segers op 14 september 2020 om 17:22

Een lelijke afspraak met een bittere nasmaak

Het is de week na de week ervoor... Een paar van de meest bewogen politieke dagen die ik heb meegemaakt. De al langer bestaande afschuwelijke situatie van vluchtelingen en migranten in kamp Moria veranderde in een inferno na een afschuwelijke brand die het kamp in de as legde. En dat gaf nog meer urgentie om te zoeken naar manieren om de mensen daar te helpen.

Na intense gesprekken in Den Haag konden we een kleine stap zetten. Maar dat heeft heel veel los gemaakt. Jullie hebben mij en de fractie gemaild, geappt, rechtstreeks aangesproken over jullie teleurstelling over de Nederlandse reactie op de ramp op Lesbos. Al schrijvend probeer ik hier voor mezelf tot meer helderheid te komen en daarmee jullie een eerste antwoord te geven op de vele vragen.

De kritiek die er loskwam heeft niet de vorm van kritiek zoals die er kan zijn bij een willekeurig andere politieke afspraak over een willekeurige begroting. Nee, dit ging dieper. In jullie reactie proefde ik diepe teleurstelling over de reactie van ons land na een humanitaire crisis op een eiland aan de rand van ons continent. Een onvrede – verdriet vaak zelfs – over een kille ‘deal’ waarin tegenover 100 kwetsbare mensen weer andere afspraken staan. Politiek op z’n lelijkst, las ik veel.

En zo is het. Het is een lelijke afspraak met een bittere nasmaak.

Ik heb er de laatste dagen veel over nagedacht en met mensen die het dichtst bij me staan over gesproken. En ik ben er nog niet over uitgedacht. Maar wil alvast wel een paar gedachten delen. Want juist nu het spannend is, moeten we elkaar proberen vast te houden.

Allereerst. De intense teleurstelling over de afspraken van donderdag laten zien waar ons hart klopt. In ieder geval het hart van een heel groot deel van de mensen die zich verbonden voelen met de ChristenUnie. Als we zeggen dat we willen opkomen voor kwetsbaren, dan is dat geen slogan of vrome wens. Het is echt. De verantwoordelijkheid voor wat er met deze mensen op het uiterste deel van ons continent gebeurt, voelen we ook echt. En als er hier dan slechts 100 mensen opgevangen gaan worden en als dat aantal ook nog eens afgaat van het totale aantal vluchtelingen dat Nederland van elders opneemt, dan is dat ook echt een bittere teleurstelling. En jullie hebben die niet onder stoelen of banken gestoken.

Voor mijzelf is dit een heel indringende herinnering aan de opdracht waarmee m’n vier collega’s en ik mede namens jullie de politieke arena zijn ingestuurd. In die weerbarstige politieke context proberen we ons altijd te laten leiden door naastenliefde, maar wel in de wetenschap dat we soms met vallen en opstaan maar een klein stapje in de goede richting kunnen zetten. En in de overtuiging dat iets doen altijd beter is dan niets doen.

Ten tweede. We hebben deze jaren niet alleen momenten gehad met mooie politieke resultaten, maar ook soms ook van grote teleurstelling. Zo’n moment was de onmogelijkheid om in de formatie het kinderpardon te verruimen. Ik noemde dat toen direct een bittere pil. Maar we hebben elkaar toen ook beloofd dat we elke kans om het kinderpardon alsnog te verruimen zouden aangrijpen. Met vijf zetels zijn we bescheiden qua omvang en kunnen we echt niet alles naar onze hand zetten. Maar soms is het precies genoeg om toch het verschil te maken. En dat lukte bij het kinderpardon op een moment dat we al bijna niet meer durfden te hopen.

Ook vandaag is die inzet precies hetzelfde. Ik vat jullie reacties ook nu op als een hardgrondige aanmoediging om het opnemen van 100 kinderen en andere kwetsbaren vanuit Lesbos niet het eindpunt te laten zijn.

Voor deze 100 mensen in de wanhoop van Lesbos wordt Nederland nu voor het eerst een plek van hoop. Nadat staatssecretaris Broekers-Knol vorige week eerder een hard ‘nee’ had laten horen op de vraag of Nederland kinderen wil opnemen, is dit een eerste stap in de goede richting. Maar omdat de wanhoop nog veel groter is, is dit voor ons niet het eindpunt, maar juist het hernieuwde begin van de blijvende zoektocht naar manieren om meer mensen hoop te bieden. Net als destijds bij het kinderpardon.

Dan ten derde. In deze coalitie komen sommige partijen op het punt van ons vluchtelingenbeleid van twee verschillende planeten. Waar velen van jullie kritiek laten horen over de te kleine stap in de goede richting, werd op de andere planeet de VVD onder vuur genomen door De Telegraaf, PVV en Forum omdat die partij juist weer te grote concessies zou hebben gedaan. In ons land dat op dit punt soms bitter verdeeld is, hebben we als fractie een uiterste poging ondernomen om toch een afspraak te maken waarmee we het leven voor sommige mensen op Lesbos verbeteren.

Wat daarbij niet hielp is dat we die dag tot een vergelijk móesten komen omdat er nu een keus van ons werd gevraagd. De tijdsdruk was hoog, juist omdat het acute leed ter plekke zo groot is. Niemand van Lesbos opnemen was voor mij ook geen optie meer. Niets doen kon echt niet meer. Maar het zo moeten praten over mensen in nood is al vreselijk. Onderhandelen over humaniteit is eigenlijk niet te doen. En het maken van een zeer onvolkomen afspraak over kwetsbare mensen is nog erger. Alleen zou ik niet weten hoe ik dat op deze plek en in deze verantwoordelijkheid middenin de polarisatie van ons land kan vermijden of ontlopen.

Ten vierde. Of deze afspraak een breekpunt in de coalitie zou moeten zijn, is een politieke inschatting die we allemaal verschillend maken. Ik wilde in deze, soms barre, zeer gepolariseerde verhoudingen het allemaal een heel klein beetje minder erg maken. Als we geen afspraken hadden gemaakt was niemand van Lesbos opgevangen. Niets doen of breken had daarmee ook vreselijke consequenties. De keus die we maakten, heb ik met mijn beste weten en beste kunnen gemaakt. Of het al deze moeite en teleurstelling waard was, is aan jullie. En aan God.

Tot slot. Er wordt mij deze dagen een spiegel voorgehouden en ik heb geleerd dat als dat gebeurt, je er even heel goed in moet kijken. En dat doe ik. Politiek is het zoeken naar een wankel vergelijk tussen mensen van soms totaal verschillende politieke planeten en met soms totaal verschillende opvattingen. Maar dat zoeken naar een vergelijk mag nooit ‘gewoon’ worden. Zeker niet als het gaat over humaniteit. Menswaardigheid. Dit werk is een roeping. Een opdracht. En deze dagen zijn een zeer intense herinnering aan de roeping waarmee ik acht jaar geleden ben begonnen en waaraan ik wil vasthouden:

Doe met je beste weten alles wat je kunt, geef alles wat je hebt, aan de mensen die het meeste van jouw hulp moeten hebben. Want alles wat je voor de minste aanzienlijken van Jezus’ broeders en zusters doet, dat doe je voor Hem (Matteus 25). Dit is waar ons, waar mijn hart klopt. Zó willen we politiek bedrijven. Op hoop van zegen.

Dank voor jullie eerlijkheid, jullie bewogenheid, jullie betrokkenheid, jullie gebed..

Verduurzaming jaagt de huishoudens in ellende!

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 08-09-2020 07:19

Ons land moet stoppen met het aardgasvrij maken van woningen. De alternatieve vormen van energie jagen huishoudens op enorme kosten en diep in de schulden, stellen Geert Wilders en Alexander Kops (PVV) vandaag op de Opiniepagina van het Algemeen Dagblad.

Wie in Duitsland een gasaansluiting neemt, krijgt geld toe. Aardgas is immers de schoonste fossiele brandstof. In Nederland wordt aardgas als ‘vervuilend’ gezien, en daarom moeten alle acht miljoen woningen aardgasvrij, oftewel ‘CO2-neutraal’ worden gemaakt. ‘Verduurzamen’, met een sjiek woord. Dat zou nodig zijn voor het klimaat én goed voor de portemonnee.

Beide zijn niet waar. Om met het klimaat te beginnen: Nederland, dat kleine landje, is verantwoordelijk voor slechts 0,35 procent van de totale wereldwijde CO2-uitstoot: verwaarloosbaar. Het klimaatbeleid van dit kabinet zorgt voor minder opwarming van de aarde van slechts 0,00007 graden in 2030: óók verwaarloosbaar. En voor zo’n minuscuul effect moeten onze betrouwbare aardgasvoorzieningen, de beste ter wereld, plaatsmaken voor onbetrouwbare, peperdure warmtepompen en warmtenetten.

Dan de portemonnee: de kosten van deze zogeheten verduurzaming lopen uiteen: 30.000, 60.000, er zijn zelfs gevallen van meer dan een ton per woning. En keer op keer probeert het kabinet ons wijs te maken dat het voor iedereen ‘haalbaar en betaalbaar’ zou zijn. Immers, de kosten van de verduurzaming van je woning zou je direct terugverdienen met een fors lagere energierekening. Maar niets is minder waar: uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat die verduurzaming ‘voor vrijwel niemand rendabel’ is. Heb je eenmaal een bak geld aan deze groene gekte uitgegeven, en diep in de schulden gestoken, dan duurt het tientallen jaren voordat die kosten zijn terugverdiend. Een complete hypotheek wordt sneller afgelost dan die verduurzaming ooit zal opleveren. Nu al kunnen 650.000 huishoudens hun energierekening nauwelijks of niet meer betalen. Onderzoeksbureau Ecorys concludeert dat deze groep de komende tien jaar meer dan verdubbelt, naar 1,5 miljoen huishoudens in 2030, als gevolg van het besluit om alle woningen van het gas te halen.

Huishoudens worden regelrecht de energiearmoede in gestort, voor een onmeetbaar klein klimaateffect. ‘Haalbaar en betaalbaar’, aldus het kabinet. Een grove leugen. Aardgasvrije woningen: het werkt niet, het is nergens goed voor, het is niet te betalen én mensen willen het niet. Steeds meer huishoudens zijn helemaal klaar met dat eindeloze duurzaamheidsgedram. Vorig jaar werden er dan ook opnieuw méér gasgestookte cv-ketels verkocht. Klimaatbeleid is een nietsontziende obsessie. Met gezond verstand heeft het niets te maken.

En toch is de keuze eenvoudig: kiezen we voor een warm huis met een vertrouwde cv-ketel en een betaalbare energierekening óf voor een huis met een niet-werkende warmtepomp, schulden en energiearmoede? De PVV kiest voor het eerste. Het aardgasvrij maken van woningen: stoppen met die waanzin.

Inbreng Geert Wilders Coronadebat (02-09-2020)

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 02-09-2020 17:04

Hieronder een video van de inbreng van Geert Wilders zojuist tijdens het Coronadebat. Daar ging Geert Wilders in op de positie van minister Grapperhaus en de wens van de PVV dat zorgmedewerkers structureel meer salaris krijgen.

Want dat verdienen onze zorghelden!

Grapperhaus zet zijn eigen belang boven het landsbelang

PVV: Btw-tarief tijdelijk naar nul procent

PVV PVV Partij voor de Vrijheid PvdA Nederland 31-08-2020 08:04

Nederland moet net als Duitsland en België het btw-tarief tijdelijk verlagen. Daarvoor pleit de PVV vandaag in de Telegraaf in aanloop naar Prinsjesdag. Partijleider Wilders ziet het als een coronamaatregel waarvan zowel consumenten als bedrijven flink profiteren.

De afgelopen week onderhandelde de coalitie over de begroting voor volgend jaar evenals een nieuw steunpakket voor bedrijven die door het coronavirus hard getroffen worden. Veel plannen lekten al uit. Een voorstel dat daar niet bij zat is het verlagen van de btw. Een gemiste kans, stelt Wilders.

De PVV wil dat het lage btw-tarief, dat op negen procent staat, per ingang van 1 oktober voor een jaar naar nul gaat. Dit kan voor consumenten tot een veel goedkopere boodschappenkar leiden. Volgens de grootste oppositiepartij plukken ook bedrijven die door corona in de knel zijn geraakt ervan. Wilders: „Er is geen tijd te verliezen. De banen van honderdduizenden Nederlanders staan op het spel en bedrijven in bijvoorbeeld de horeca en de evenementenbranche hebben het enorm moeilijk. Er is nu snel een investering nodig die burgers en bedrijven direct lucht geeft.”

Staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) gooide eerder in de coronacrisis de deur niet meteen dicht voor een tijdelijke btw-verlaging. Later krabbelde hij terug. De systemen van de fiscus zouden niet bestand zijn tegen de tariefwijzing. Hij noemde de ingreep daarnaast ’ongericht’, omdat het volgens hem onduidelijk is of winkels de verlaging wel zouden vertalen naar lagere prijzen.

Het lage btw-tarief geldt lang niet voor alle producten. Etenswaren vallen eronder, maar bijvoorbeeld ook kranten en boeken. Het kabinet-Rutte III verhoogde in 2019 het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent.

In Duitsland werd onlangs besloten om het hoge btw-tarief omlaag te schroeven van 19 naar 16 procent en speciaal voor groente en fruit van 7 naar 5 procent. Onze zuiderburen verlaagden het btw-tarief in de horeca.

In aanloop naar Prinsjesdag legden al meer partijen hun wensen op tafel. PvdA-leider Asscher pleitte voor een 40 miljard kostend coronaplan dat Nederland uit een diepe financiële crisis moet houden. Hij wil dat de portemonnee wijder opengaat voor zaken als huurwoningen en bijscholing. Deze investeringen moeten wat de PvdA betreft gefinancierd worden uit het Wopke-Wiebesfonds waar het kabinet eerder zei mee te zullen komen. Ook Wilders’ btw-verlaging moet via die weg worden bekostigd, geeft hij aan. Er is volgens hem een bedrag van 9 miljard euro mee gemoeid.

De nu als paddenstoelen uit de grond schietende politieke plannen vormen de inleidende beschietingen voor de algemene politieke beschouwingen die daags na Prinsjesdag in de Tweede Kamer worden gehouden. Tijdens dit meerdaagse debat sparren de politieke partijen over de nieuwe begroting van het kabinet en overige politieke voornemens voor volgend jaar.

Klik hier om het bericht te lezen op de website van de Telegraaf.

Wél miljarden aan Italië en Frankrijk, geen salarisverhoging zorghelden

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 27-08-2020 14:19

Wat een gebrek aan respect.

Er wordt ze een tweede bonus beloofd terwijl ze de eerste nog niet eens hebben ontvangen.

Rutte schenkt wél miljarden aan Italië en Frankrijk maar gunt onze zorghelden geen fatsoenlijke salarisverhoging! #zorgmedewerkers #PVV https://t.co/10coAjAZKL

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 27, 2020

Hugo de Jonge kan niks! PVV stelt 81 Kamervragen aan coronaminister

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 26-08-2020 12:44

Geert Wilders is coronaminister Hugo de Jonge zat en stelt daarom vandaag twaalf sets Kamervragen samen met zorgwoordvoerder Fleur Agema.

Wilders: “Alles mislukt bij deze man. Van apps tot bron- en contactonderzoek, van het niet hebben van genoeg beschermingsmiddelen tot het niet veilig houden van zorgmedewerkers. Alles mislukt! Zorgmedewerkers zijn de dupe. Het kan zo niet langer.”

Agema: “In de verpleeghuizen werd gewerkt zonder mondkapjes, omdat Van Dissel zelf vond dat ze niet werkten. Er zijn 17.500 zorgmedewerkers besmet geraakt. Een deel van hen heeft nog klachten. Mijn hart huilt.”

Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat het aantal besmettingen met corona de afgelopen twee weken is gedaald.

1.)

Bent u bekend met het bericht dat het aantal besmettingen met corona afgelopen week is gedaald? (*)

Als het aantal besmettingen afgelopen week met 2,5 procent daalde en een week eerder met 3,5 procent, waarom was het reproductiegetal dan vorige week boven de 1 en deze week 1?

(*) NOS.nl, 25 augustus

Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) naar aanleiding van de uitspraak van de directeur van het RIVM tijdens de Technische Briefing van 11 augustus dat de besmettingen met corona in Dokkum “evident“ buiten gebeurd zouden zijn.

Bent u bekend met de uitspraken van de directeur van het RIVM tijdens de Technische Briefing van 11 augustus jongstleden dat de besmettingen met corona In Dokkum “evident” buiten gebeurd zouden zijn?

Bent u bekend met het feit dat de directeur van het RIVM, de heer Van Dissel, zijn uitspraak slechts baseerde op mediaberichten en niet op wetenschappelijke, peer reviewed onderzoeken? (*)

Bent u bekend met het feit dat GGD Fryslan geen “evident” bewijs hiervoor had, te meer omdat de jongeren ook samen binnen in de kroeg waren geweest? (**)

Waarom moeten van de directeur van het RIVM anderen (wetenschappers van over de hele wereld) altijd eerst hun zaakjes op orde hebben zoals peer reviewed onderzoeken en kan hij feitenvrij de verkeerde conclusies trekken?

Zo ja, wat zijn de consequenties voor hem?

Zo nee, waar zijn de wetenschappelijk peer reviewed bewijzen voor deze uitspraken van de directeur van het RIVM ?

Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat een onderzoeker stelt dat bij de uitbraak van corona in een zorginstelling de ventilatie vrijwel zeker een rol heeft gespeeld.

Wat is uw reactie op de conclusies van de onderzoeker in de uitzending van het televisieprogramma Op1 waarin een onderzoeker stelt dat het vrijwel zeker is dat de ventilatie een rol speelde bij de besmetting met corona in een zorginstelling in Maassluis? (*)

Wat is uw reactie op het feit dat het coronavirus in aanzienlijke mate werd aangetroffen op de ventilatieapparatuur?

Wat is uw reactie op het persbericht van de GGD Rotterdam-Rijnmond van diezelfde dag dat zij op basis van het onderzoek die conclusies niet waarschijnlijk achten?

Hoe kan de GGD Rotterdam-Rijnmond deze conclusies trekken als de onderzoeken nog niet openbaar zijn?

Per wanneer worden deze onderzoeken openbaar zodat de Kamer (de regering regeert en de kamer controleert) haar controlerende taak kan uitvoeren?

(*)Televisie-uitzending Op1, 11 augustus 2020

Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) over het bericht dat uit een antistoffentest in een verpleeghuis blijkt dat 40 procent van de medewerkers besmet met corona is geweest.

1.)

Wat is uw reactie op het bericht: ‘Deel personeel wel besmet, niet ziek’? (*)

Wat is uw reactie op het feit dat op de zwaarst getroffen afdeling in verpleeghuis De Mariënburght in Budel, waar de meeste bewoners zijn overleden, 71 procent van de zorgmedewerkers besmet is geweest met corona?

Ontkent u nog steeds de relatie tussen het gebrek aan beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers (ook hier werd tijdens de eerste golf zonder gewerkt) en het aantal besmettingen en overlijdens onder bewoners?

Zo ja, kunt u dan werkelijk geen van de fouten die u heeft gemaakt erkennen?

(*) NRC, 24 augustus 2020

Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat van 70 procent van de coronabesmettingen onbekend is waar men het heeft opgelopen.

1.)

Bent u bekend met het bericht: ‘Zicht op het virus neemt af, heeft contactonderzoek nog wel zin?’ (*)

Klopt het bericht dat bij 70 procent van de coronabesmettingen niet duidelijk is waar mensen het hebben opgelopen?

Zo ja, bent u van mening dat u het zich op het virus kwijtraakt?

Klopt het dat u, danwel de premier, tijdens de persconferentie van 18 augustus jongstleden heeft gezegd dat de maatregel dat mensen thuis niet meer dan zes personen mogen ontvangen was gebaseerd op bron- en contactonderzoek waaruit zou blijken dat meer dan de helft van de besmettingen thuis plaatsvindt?

Zo ja, klopt het dat niet in de helft van de gevallen maar in 15 procent van de gevallen mensen thuis besmet raakten?

Zo ja, is de “achter-de-voordeur”-maatregel van maximaal 6 mensen thuis ontvangen dan wel proportioneel?

Als op dit moment met het bron- en contactonderzoek van 70 procent van de besmettingen niet te achterhalen valt waar de besmetting heeft plaatsgevonden, deelt u dan de conclusie dat het BCO op dit moment faalt? Zo nee waarom niet?

Kunt u dan werkelijk niets?

(*) Trouw, 25 augustus 2020

Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) over het bericht dat er nog steeds een tekort is aan handschoenen in de verpleeghuizen.

1.)

Bent u bekend met de uitzending van het televisieprogramma Nieuwsuur van maandag 24 augustus? (*)

Wat vindt u ervan dat de voorzitter van de beroepsvereniging van ouderengeneeskunde-specialisten Verenso aangeeft dat er nog steeds een tekort aan handschoenen is in de verpleeghuizen?

Hoe kan het dat u niet weet te organiseren dat er geen tekorten zijn aan essentiële beschermingsmiddelen ter bestrijding van corona maar dat u tegelijkertijd wel allerhande coronamaatregelen afkondigt?

Kunt u dan werkelijk niks?

(*) Nieuwsuur, 24 augustus 2020

Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) aan de minister van VWS over het bericht van de NOS en de reconstructie van Nieuwsuur dat de coronarichtlijnen van het RIVM een magere wetenschappelijke basis kennen.

1.)

Wat is uw reactie op het bericht van de NOS en de reconstructie van Nieuwsuur dat de RIVM-richtlijnen voor de ouderenzorg een magere wetenschappelijke basis kennen? (*)

Wat is uw reactie op de schokkende onthulling dat de uitspraken die de directeur van het RIVM deed tijdens de Technische Briefing in de Tweede Kamer als zouden mondmaskers “schijnveiligheid” bieden geen wetenschappelijke basis hebben maar gebaseerd zijn op zijn “persoonlijke ervaring” en “observaties in de dagelijkse praktijk”?

Hoe is het mogelijk dat deze persoonlijke ervaringen de basis hebben kunnen vormen voor de RIVM-richtlijnen?

Hoeveel meer “persoonlijke ervaringen” en “observaties in de dagelijkse praktijk” van de directeur van het RIVM (dus zonder wetenschappelijke basis) zijn opgenomen in RIVM-richtlijnen of vormen de basis voor coronamaatregelen die het kabinet nam? Kunt u daar een inventarisatie van laten maken?

Begrijpt u dat als u graag wil dat mensen uw coronamaatregelen opvolgen dat u draagvlak verliest als blijkt dat er maatregelen tussen zitten die gebaseerd zijn op de “persoonlijke ervaring” of “observaties in de dagelijkse praktijk” van de directeur van het RIVM?

Hoe wrang is het dat deze zelfde directeur de talloze superspreadingevents waar tientallen tot honderden mensen tegelijkertijd besmet raakten met corona via microdruppels (aerosols) nog steeds afdoet als “anekdotisch” en niet wetenschappelijk onderbouwd, terwijl China, Amerika, Duitsland en Belgie zomaar wat landen zijn die de belangrijke rol van besmetting via microdruppels (aerosols) wel erkennen?

Hoe gaat u deze onacceptabele deuk in de betrouwbaarheid van de totstandkoming van de richtlijnen van het RIVM en coronamaatregelen herstellen?

Kunt u de interne stukken die Nieuwsuur inzag de Kamer doen toekomen?

(*) NOS.nl, Nieuwsuur, 16 juli 2020

Set 8

Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) aan de minister van VWS over de reconstructie van Nieuwsuur waaruit blijkt dat de coronarichtlijnen tot onveiligheid hebben geleid in de ouderenzorg.

1.)

Wat is uw reactie op het bericht van de NOS en de reconstructie van Nieuwsuur waaruit blijkt dat de coronarichtlijnen van het RIVM hebben geleid tot onveiligheid in de ouderenzorg? (*)

Steunt u de zorgkoepels, de Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden en Branchevereniging ZorgthuisNL nu zij aangeven de richtlijnen van het RIVM niet eer te willen volgen? Zo nee, waarom niet?

Wat is uw reactie op de medewerkers en bestuurders die vinden dat zij door de RIVM-richtlijnen in onveilige situaties zijn gebracht omdat de richtlijnen aangaven dat beschermende kleding zoals mondmaskers in allerlei gevallen “niet nodig” waren?

Wat is uw reactie op de zorgmedewerkers die zeggen dat zij door de RIVM-richtlijnen zijn besmet geraakt met corona?

Bij wie ligt de verantwoordelijkheid nu veel van zorgmedewerkers niet alleen ziek werden maar ook (nog steeds) kampen met gezondheidsproblemen? Bij wie kunnen ze terecht als hun werkgevers de RIVM-richtlijnen van de overheid volgde?

Waarom heeft de Inspectie SZW nog niet onderzocht of de RIVM-richtlijn wel overeenkomt met de arbowetgeving? Per wanneer is dit wel het geval en kunt u de uitkomsten naar de kamer sturen?

Klopt het dat de Inspectie SZW de instructie van het kabinet kreeg om de RIVM-richtlijnen te gebruiken als uitgangspunt bij het toezicht? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hoe kan het dat deze onwenselijke vermenging plaatsvond?

Hoe kijkt u er nu op terug dat het RIVM in maart nog zei dat je zonder klachten niet besmettelijk was en het preventieve gebruik van mondmaskers afraadde? Waar baseerde het RIVM dit op? Kun u de rapporten en onderzoeken noemen alstublieft?

Het was in maart toch al zo klaar als een klontje dat je asymptomatisch of presymptomatisch besmet kon zijn? Waarom bleef ons RIVM ontkennen terwijl in Duitsland toen al strengere regels golden en het RKI (Duitse RIVM) verlangde dat zorgmedewerkers die in contact kwamen met ouderen preventief mondmaskers droegen?

Waarom blijft u de link met de enorme schaarste aan beschermingsmiddelen ontkennen?

Waarom vond ons RIVM het dragen van FFP-maskers alleen nodig bij “hoogrisicovolle handelingen” in het ziekenhuis en droegen de Duitse zorgmedewerkers FFP ook bij ouderen die slecht werden verdacht van besmetting met corona?

Hoeveel zorgmedewerkers raakten er in Duitsland besmet met corona? Hoeveel keer zoveel als de 17.500 in Nederland? Afgezet tegen het feit dat Duitsland zo’n 4,5 keer meer inwoners heeft dan Nederland?

Waarom ontkent u in uw beantwoording van eerdere Kamervragen dat er op 10 februari met medeweten van BuZa een vliegtuig vanaf Schiphol naar China vertrok met aan boord onze volledige voorraad beschermingsmiddelen? Waarom ontkent u de getuigenissen die zeggen dat onze groothandels voor beschermingsmiddelen waren uitgeknepen als tubes tandpasta?

Hoe kunt u rijmen dat de RIVM-richtlijn spreek over het veilig kunnen verzorgen van een coronapatiënt binnen de anderhalvemeter zolang dit maar vluchtig is en niet langer dan 5 minuten, terwijl u van de gehele bevolking verlangt dat ze te allen tijde anderhalvemeter afstand van elkaar houden, zelfs in de buitenlucht, ook en juist als dat vluchtig is?

(*) NOS.nl, Nieuwsuur, 15 juli 2020

Set 9

Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat experts de ventilatierichtlijnen van het RIVM in twijfel trekken.

1.)

Bent u bekend met het bericht: ‘Experts trekken ventilatierichtlijn RIVM in twijfel’? (*)

Zo nee, op welke rapporten en onderzoeken baseert u, en baseert het RIVM, dat gebouwen die voldoen aan de ventilatierichtlijn uit het bouwbesluit de verspreiding van corona voldoende tegen gaan?

Op welke onderzoeken en rapporten is gebaseerd dat de verversing van 3,44 danwel 8,5 liter lucht per seconde per persoon voldoende is om de verspreiding van corona tegen te gaan?

Klopt het dat met de grote focus op energiebesparing moderne luchtventilatiesystemen steeds meer zijn gaan werken op recirculatie van lucht in plaats van op het inzuigen van verse buitenlucht?

Is er al vergelijkend onderzoek gedaan naar de ventilatiesystemen van de locaties (bijvoorbeeld cafés en kerken) in ons land waar tijdens de eerste golf veel besmettingen met corona hebben plaatsgevonden? Zo nee, per wanneer gaat u dit bewerkstelligen? Zo ja, voldeden ze aan de ventilatierichtlijn in het bouwbesluit?

Wat is uw reactie op de professor binnenklimaat aan de TU Delft, die stelt dat ventilatienormen voor schoollokalen opgesteld zijn zodat kinderen niet duf worden en goed kunnen leren, maar dat het maar de vraag is of die richtlijnen ook werken om het virus uit de lucht te halen?

Wat is uw reactie op de adviseur Bouwbesluit die stelt dat het bouwbesluit niet is ontworpen om te beschermen tegen ziektes die zich door de lucht verspreiden?

Is de inventarisatie die het ministerie van Binnenlandse Zaken uitvoert naar de ventilatie in 1100 overheidsgebouwen al klaar? Wanneer kan de kamer deze verwachten?

(*) NOS.nl, 13 augustus 2020

Set 10

Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat het RIVM het protocol voor bron- en contactonderzoek aanpaste na een telefoontje van VWS.

1.)

Klopt het bericht dat het RIVM het protocol voor bron- en contactonderzoek aanpaste na een telefoontje van uw ministerie? (*)

Zo ja, wat hield deze wijziging precies in?

Stelde het RIVM de wijziging voor omdat dat een paar honderd telefoontjes per dag zou schelen en niet om inhoudelijke redenen?

Hoe vaak paste het RIVM een protocol dat betrekking heeft op corona aan, na een telefoontje of e-mail of gesprek met VWS? Gaarne een uitputtende lijst.

(*) NOS.nl, 25 augustus 2020

Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat de corona-teststraat op Schiphol ’s avonds dicht is, ook al landen er duizenden reizigers uit risicogebieden.

1.)

Bent u bekend met het bericht dat de corona-teststraat op Schiphol ’s avonds dicht blijft, ondanks dat er duizenden risicoreizigers landen? (*)

Hoe is het mogelijk dat er na na 18 uur bij duizenden reizigers uit risicolanden geen coronatest meer wordt afgenomen?

Hoe ziet u in dit licht uw toezegging uit het plenaire debat van 12 augustus jongstleden dat u zou uitzoeken of u kunt bewerkstellingen dat reizigers uit risicogebieden een coronatest kunnen krijgen alvorens ze op het vliegtuig stappen?

Wat is uw reactie op het onderzoek van Olsen et. al (2003), waaruit blijkt dat een sars-patiënt op 1 vlucht 20 mensen besmette, waarvan er drie zijn overleden?

Kunt u dan helemaal niks?

(*) Volkskrant.nl, 25 augustus 2020

Set 12

Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) over het twitterbericht van minister De Jonge waarin hij schrijft dat we pas veilig zijn voor het coronavirus wanneer er een vaccin is.

1.)

Bent u bekend met uw tweet waarin u schrijft dat we pas veilig zijn voor het coronavirus wanneer er een vaccin is? (*)

Waar baseert u op dat we pas veilig zijn voor het coronavirus wanneer er een vaccin is? Graag een inhoudelijk antwoord en verwijzing naar onderliggende bronnen en onderzoeken.

Waarom zijn we bijvoorbeeld niet veilig voor het coronavirus als er een geneesmiddel gevonden wordt?

Waarom zijn we bijvoorbeeld niet veilig voor het coronavirus wanneer de juiste ventilatie van binnenruimtes wordt verlangd?

Waarom zijn we bijvoorbeeld niet veilig voor het coronavirus wanneer het in kracht afzwakt?

Of waarom kunnen we een tweede golf niet keren met een goede voorbereiding zoals voldoende beschermingsmiddelen, apparatuur, medewerkers en ziekenhuisbedden?

(*) Twitter, account minister Hugo de Jonge, 25 augustus 2020

Uitleg stemming coronadebat

ChristenUnie ChristenUnie Partij voor de Vrijheid Nederland 13-08-2020 18:22

Door Webredactie op 13 augustus 2020 om 12:31

Gisteren had het Kamerdebat over het coronabeleid een weinig verheffend einde. Dat vraagt om enige uitleg.

Na vrijwel ieder coronadebat zijn er stemmingen. Daarover stemmen we per fractie en daar zijn twee leden van iedere fractie bij aanwezig. Als de stemmen staken, wordt er later hoofdelijk gestemd.

In verband met de gezondheidsvoorschriften rond de coronacrisis heeft de Tweede Kamer dit voorjaar daar werkafspraken over gemaakt en tot nu toe hielden alle fracties zich hieraan.

De afspraak is dat een hoofdelijke stemming plaatsvindt op een vooraf afgesproken moment. Alle Kamerleden moeten dan namelijk aanwezig zijn. Meestal is dat op de dinsdag na het indienen van de motie. Deze afspraak geeft aan Kamerleden de mogelijkheid om zoveel mogelijk thuis te werken en voorkomt dat ook al het Kamerpersoneel in de Kamer aanwezig moet zijn en we vervolgens onvoldoende afstand kunnen bewaren.

Dat proberen we nu net zoals iedere Nederlander te doen.

Toen gisteren de stemmen staakten over een motie van de SP, hield Lilian Marijnissen dan ook haar motie aan zodat de Tweede Kamer daar later hoofdelijk over zou kunnen stemmen. Conform afspraak. Toen de stemmen staakten bij een PVV-motie vroeg Geert Wilders om een hoofdelijke stemming en dat is niet conform de eerder gemaakte afspraken.

We konden vier uur schorsen om iedereen terug te laten komen uit het hele land.

Er konden ook een aantal Kamerleden vertrekken waarmee de stemming op dat moment niet door kon gaan en de motie later in stemming zou komen.

Om die reden was bij de laatste stemming alleen Carla Dik-Faber nog namens onze fractie aanwezig.

De fout die we gisteren hebben gemaakt, is dat we dit dilemma niet tijdens de regeling in de plenaire zaal hebben uitgelegd. Er is niemand van de coalitiepartijen naar voren gelopen om de keuze toe te lichten en het gesprek met de oppositie aan te gaan. Dat had wel gemoeten.

En het is duidelijk dat de dit voorjaar gemaakte afspraak nu niet meer werkt. We zijn benieuwd of de voorzitter nu met nieuwe veiligheidsvoorschriften komt en wij voortaan met alle leden in de Tweede Kamer aanwezig moeten zijn. Als dat de nieuwe afspraak wordt, dan zullen we dat doen.

Uiteraard zal de hoofdelijke stemming over de PVV-motie op een later moment plaatsvinden. De voorzitter plant die stemming binnenkort in.

Oppositie roept kamer terug van reces voor debat over zorgsalarissen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Partij voor de Vrijheid Partij voor de Dieren PvdA Nederland 13-08-2020 00:00

GroenLinks-leider Jesse Klaver wil dat de Tweede Kamer komende dinsdag het debat over de coronacrisis en het salaris van zorgpersoneel voortzet.

Woensdag kwam de Tweede Kamer terug van reces, maar woensdagavond voorkwam de coalitie een stemming door uit het gebouw weg te lopen. Ook de PvdA, SP, PvdD en PVV willen heropening van het debat.

Het weglopen van de Kamerleden van de coalitie heeft tot verontwaardiging geleid onder zorgpersoneel. De vereniging van verzorgenden en verpleegkundigen noemt de vertoning gênant en schrijnend. Ruim een kwart van de zorgmedewerkers gaf in juni aan erover te denken minder te werken of zelfs helemaal te stoppen. Juist nu is steun vanuit de politiek voor zorgpersoneel van het grootste belang. Daarom vraagt GroenLinks heropening van het debat zodat er een nieuwe poging gedaan kan worden om een meerderheid te krijgen voor hogere salarissen voor zorgmedewerkers.

Klaver: “Het weglopen van de regeringspartijen was een klap in het gezicht van alle zorghelden die ons deze coronacrisis door leiden. Juist in deze tijd moet de politiek laten zien dat we de zorgmedewerkers steunen en waarderen. Ik wil de regeringspartijen de kans geven hun fout recht te zetten. Die salarisverhoging moet er komen.”

 

Zie je content die volgens jou niet op deze site hoort? Check onze disclaimer.