Nieuws van politieke partijen in Nederland over Partij voor de Vrijheid inzichtelijk

269 documenten

De islam hoort niet bij Nederland

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 14-05-2020 08:31

Grapperhaus buigt nederig en schuift aan voor iftar. Toont respect voor de ideologie van haat en geweld. Laat Nederland vast wennen aan de sharia.

We worden bestuurd door dhimmi’s, buigers en islamknuffelaars.

De PVV zegt: de islam hoort NIET bij Nederland. #stopislam pic.7905d1c4e12c54933a44d19fcd5f9356-gdprlock/cc5Kau99kv

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 14, 2020

PVV in verzet tegen schrappen boete in nieuw steunpakket

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 11-05-2020 06:04

De PVV zal zich stevig verzetten tegen het mogelijk maken medewerkers te ontslaan - zonder boete - in een nieuw steunpakket voor bedrijven.

Steun is er immers niet alleen om bedrijven te helpen maar vooral ook om ervoor te zorgen dat werknemers hun baan behouden! #PVV #Wilders pic.7905d1c4e12c54933a44d19fcd5f9356-gdprlock/39XcsJzztw

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 11, 2020

Geweldig! Correctief en bindend referendum in Limburg!

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 29-04-2020 13:06

Geweldig! Limburg komt met een correctief en bindend referendum, uitvoering vd in het Limburgs Parlement aangenomen PVV motie uit december 2018 en het collegeprogramma.

Hulde! Laat de rest van Nederland snel volgen!#referendum #limburg #PVV https://t.co/D3vATcc6SB

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 29, 2020

Inbreng Geert Wilders Coronadebat (16-04-2020)

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 16-04-2020 12:32

Geert Wilders: ''Mijn speech zojuist in de Tweede Kamer over het Coronavirus.''

Geert Wilders: ‘‘Zojuist PVV-moties ingediend om mondkapjes onderdeel te laten zijn van exitstrategie, zorgmedewerkers zonder restricties toegang te geven tot coronatesten en de kamer een uitspraak te laten doen dat kabinet nooit vliegtuig met beschermingsmiddelen naar China had mogen laten gaan!’’

Zalig Pasen

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 11-04-2020 14:27

Geert Wilders: ''Namens de PVV wens ik iedereen een Zalig Pasen!''

Geen overwinning maar financiele capitulatie

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 10-04-2020 05:43

540 miljard euro over de balk gesmeten, knoflooklanden die lak hebben aan alle financiële regels nu toch rijkelijk beloond. Dit is geen overwinning maar financiële capitulatie. Waanzin. #Eurogroup #Nexit #PVV #Wilders https://t.co/TtbxPJuDiY

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 10, 2020

Spoedvragen PVV

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 06-04-2020 15:02

Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) aan de minister van MZS over de discrepantie tussen de berichtgeving over bestellingen en leveringen van beschermingsmiddelen en de tekorten die nog steeds ervaren worden bij zorgmedewerkers.

Bent u bekend met de aangenomen motie Wilders c.s. die de regering verzoekt ervoor te zorgen dat er voor elke zorgmedewerker op de kortst mogelijke termijn voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar zijn? (Kamerstuk nummer 25295-197). Hoe staat het met de uitvoering van deze motie?

Bent u tevens bekend met uw stand van zakenbrief inzake COVID-19 d.d. 31 maart jl.? Wat is de stand van zaken met betrekking tot de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen op dit moment? Aan welke beschermingsmiddelen is er nog steeds een tekort?

Zijn er voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar voor zorgmedewerkers in ziekenhuizen (zvw), verpleeghuizen (wlz) en huisartsenpraktijken (zvw)? Zo ja, zijn die beschermingsmiddelen ook op de locaties aanwezig? Zo nee, aan welke beschermingsmiddelen is er een tekort?

Zijn er voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar voor zorgmedewerkers in de wijkverpleging, wijkziekenverzorging (zvw) en huishoudelijke hulp (wmo)? Zo ja, zijn die ook op de locaties van waaruit deze medewerkers werken aanwezig? Zo nee, aan welke beschermingsmiddelen is er een tekort?

Zijn er voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar voor zorgmedewerkers die in gehandicapteninstellingen, jeugdzorginstellingen en GGZ-instellingen werken, mochten daar ook uitbraken van het coronavirus komen? Zo ja, zijn die ook op de locaties van waaruit deze medewerkers werken aanwezig? Zo nee, aan welke beschermingsmiddelen is er een tekort?

Kunt u deze vragen alstublieft separaat en volledig beantwoorden voor aanvang van het coronadebat d.d. 8 april aanstaande om het debat dan goed erover te kunnen voeren?

Wilders: noodwet tegen ’asielbonus’

PVV PVV VVD Partij voor de Vrijheid Nederland 06-03-2020 05:57

Asielzoekers zouden niet langer de kans moeten krijgen om met een dwangsomregeling miljoenen euro’s te eisen van de overheid voor te trage procedures. De PVV komt vandaag met een noodwet om daar een stokje voor te steken.

Wilders komt met zijn noodwet omdat hij hoopt dat andere partijen zijn voorstel nu wél massaal steunen, waar dat eerder niet gebeurde. „Asielzoekers krijgen alleen al dit jaar 70 miljoen euro als VVD-asielbonus. Onaanvaardbaar, daar moet meteen een einde aan komen.”

Lees de noodwet:

Stop de islamisering, stop de immigratie, stop Erdogan, stop Rutte, stem PVV

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 04-03-2020 18:44

Geert Wilders: ‘‘Stop de islamisering, stop de immigratie, stop Erdogan en stop Rutte en stem dadelijk PVV, de enige partij die keihard en zonder compromis vanaf de eerste dag dat we bestaan NEE zegt tegen de islam in Nederland!’’

Woningnood vereist een minister

PvdA PvdA VVD Partij voor de Vrijheid CDA Nederland 04-03-2020 17:02

Door Henk Nijboer op 4 maart 2020 Delen  

Terwijl vele duizenden mensen wachten op een betaalbare woning, blijft het kabinet hangen in het doen van onderzoeken en overleggen met branches. De nood neemt toe. Gescheiden ouders blijven samenwonen, dertigers wonen bij hun ouders op zolder, en de dakloosheid neemt toe.

Het is onvoorstelbaar dat het kabinet geen prioriteit geeft aan het bestrijden van de woningnood, een van de grote crises van dit moment. De Tweede Kamer vindt inmiddels ook dat de woningnood de volle aandacht van een minister moet hebben. Vandaag stemde een meerderheid voor het voorstel van PvdA en CDA om de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu in ere te herstellen. Een niet mis te verstaan signaal dat het tijd is om eindelijk te gaan zorgen voor voldoende betaalbare woningen.

Vandaag stemde een meerderheid voor het voorstel van PvdA en CDA om de minister van VROM in ere te herstellen.

De huidige minister doet Wonen er maar een beetje bij. In 2010 werd het ministerie van Volkshuisvesting door het rechtse kabinet met gedoogsteun van de PVV opgeheven. Sinds 2017 valt wonen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De VVD vindt dat een fundamenteel recht als een dak boven je hoofd wel kan worden overgelaten aan de markt. Het heeft geleid tot een paradijs voor huisjesmelkers met torenhoge huren en steeds minder betaalbare huurwoningen. Er is een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen. Mensen staan tien jaar en langer op een wachtlijst. Jongeren en singles betalen de helft van hun inkomen aan huur. Daarmee lapt dit kabinet de grondwet aan haar laars: het zorgdragen voor voldoende woongelegenheid (grondwet, artikel 22 lid 2).

We verdienen een minister die zich volledig inzet om de woningnood te bestrijden.

Het zou goed zijn als de minister dit belangrijke signaal ter harte neemt. We verdienen een minister die zich volledig inzet om de woningnood te bestrijden. Voor al die mensen die zuchten onder de huur, of wachten op een betaalbare woning. Kabinet grijp in! Liever vandaag dan morgen. Verlaag de verhuurderheffing, zodat woningcorporaties meer betaalbare woningen kunnen bouwen. Zorg dat ook middeninkomens een betaalbare koop-of huurwoning kunnen krijgen. Reguleer de vrije huursector. Belast beleggers en help starters. Alleen dan kan iedereen weer zeker zijn van een betaalbare woning.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/woningnood-vereist-een-minister/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/woningnood-vereist-een-minister/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp