Nieuws van politieke partijen in Nederland over PvdA inzichtelijk

548 documenten

Werknemers en zzp’ers hebben bescherming nodig in deze onzekere tijd

PvdA PvdA Nederland 26-03-2020 16:24

Door Gijs van Dijk op 26 maart 2020 Delen  

De coronacrisis heeft ongekende gevolgen.

Ook zet deze crisis veel banen op het spel. Zo maken barpersoneel in de horeca, muzikanten in de culturele sector of de bagage-afhandelaars op Schiphol zich grote zorgen. Maar ook zzp’ers zien opeens al hun opdrachten wegvallen. Zij vragen zich af of ze de huur en de boodschappen straks nog kunnen betalen.

Gelukkig heeft het kabinet een ruim steunpakket aangekondigd.

Gelukkig heeft het kabinet een ruim steunpakket aangekondigd dat zzp’ers en werknemers een inkomen voor drie maanden moet garanderen. Ook zie ik veel mooie voorbeelden van werkgevers die coulant zijn en meedenken met hun werknemers. Zij vragen wekelijks hoe het met iedereen gaat, geven werknemers met kinderen de ruimte om thuisonderwijs te geven, houden de uitzendkracht in dienst en stellen zich behulpzaam op. Dat is hartstikke goed en mooi om te zien.

Maar deze crisis laat ook zien dat sommige werkgevers zich niet bekommeren om hun eigen mensen.

Maar helaas is dat niet het geval bij alle bedrijven. Deze crisis laat ook zien dat sommige werkgevers zich niet bekommeren om hun eigen mensen. Zoals uitzendbureaus die, ondanks het ruime steunpakket, hun uitzendkrachten naar huis sturen. Of KLM die eerst om miljoenensteun vraagt en vervolgens de flexkrachten op straat zet. Of werkgevers die ouders niet laten thuiswerken, waardoor zij noodgewongen hun kinderen naar opa en oma moeten brengen. Dit is onverantwoord en gaat tegen alle richtlijnen in.

Dit gedrag past niet in deze onzekere tijd, waarin we juist extra op elkaar moeten letten.

Dit gedrag past niet in deze onzekere tijd, waarin we juist extra op elkaar moeten letten. Ik wil dat flexkrachten ook de komende drie maanden een inkomen hebben. Ik wil dat ouders goed voor de kinderen thuis kunnen zorgen. Daarom roep ik minister Koolmees op dat als bedrijven gebruik willen maken van het steunpakket, zij hun flexkrachten in dienst moeten houden. Ook wil ik dat werkgevers coulanter worden voor ouders die nu niet kunnen werken, als zij met hun kinderen thuiszitten.

Is dit voor jou een herkenbare situatie? Laat het mij weten.

Word jij naar huis gestuurd omdat je een uitzendkracht bent of een nulurencontract hebt? Of mag je niet thuiswerken, waardoor je volledig in de knel komt met de opvang van je kinderen? Laat het mij weten. Met jullie voorbeelden wil ik samen met andere partijen minister Koolmees vragen om extra bescherming voor de mensen die het juist nu hard nodig hebben in deze onzekere tijd.

Tweede Kamerlid

Of je nu lid bent, vrijwilliger, of belangstellende: Samen maken we het verschil!

https://www.pvda.nl/nieuws/werknemers-en-zzpers-hebben-bescherming-nodig-in-deze-onzekere-tijd/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/werknemers-en-zzpers-hebben-bescherming-nodig-in-deze-onzekere-tijd/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Tijd voor solidariteit, tijd voor Europese obligaties

PvdA PvdA Nederland 25-03-2020 16:00

Door Paul Tang, Henk Nijboer op 25 maart 2020 Delen  

In de VS wordt er gesproken over ‘helikoptergeld’ van tweeduizend dollar per persoon. Hoe heftiger de crisis wordt, des te groter en radicaler de plannen van economen om onze economie te ondersteunen. Ook politiek is er een gevoel van urgentie. Bondskanselier Merkel stelde dat Duitsland voor „een historische taak” staat, president Macron zei dat de Fransen “in oorlog” zijn tegen het coronavirus.

Toch is het in Europa voorlopig ieder voor zich. Wat we nu echter nodig hebben is hetzelfde als in oorlogstijd: radicale solidariteit tussen bevriende landen. In een digitale samenkomst kunnen de Europese regeringsleiders donderdag laten zien dat het ze ernst is en coronacrisisleningen opzetten.

Net als in oorlogstijd is er een situatie van massale mobilisatie. Mensen met essentiële beroepen als verpleegkundigen, artsen, politieagenten en supermarktmedewerkers zijn volop in touw, terwijl het merendeel van de bevolking juist naar het thuisfront wordt gedirigeerd.

Welke schade brengt de coronacrisis toe aan onze economie?

Tegelijkertijd moet al worden nagedacht over demobilisatie. Welke schade brengt de coronacrisis toe aan onze economie? Vallen door de strijd tegen het virus gezonde bedrijven om, waardoor waardevolle banen verdwijnen, zodat het mensen niet meer lukt het leven op te pakken na corona? Overheden proberen net als in oorlogstijd de economie grotendeels zelf draaiende houden. Er is brede consensus over de wijze waarop dit moet gebeuren. Tot ons arsenaal behoren het garanderen van lonen, deeltijd-WW, financiële steun voor zzp’ers en mensen met nul-urencontracten, en het verlenen van uitstel van belastingen en kredieten voor bedrijven.

Duitsland heeft al 500 miljard euro aan leningen beschikbaar gesteld voor bedrijven, Italië geeft 600 euro aan iedere zelfstandige ondernemer, en veel Spanjaarden hoeven voorlopig hun rekening voor gas, elektriciteit en water niet te betalen. Economen schatten dat landen tot wel 10 procent van hun bruto nationaal product (bnp) beschikbaar moeten stellen aan extra overheidsuitgaven om de economie overeind te houden.

Het virus houdt zich niet aan geografische grenzen, maar is voor ons hele continent een gevaar.

Europa is in haar gevecht tegen de economische gevolgen van de coronacrisis even sterk als haar zwakste schakel. Het virus houdt zich niet aan geografische grenzen, maar is voor ons hele continent een gevaar. Een tweede uitbraak in het buitenland kan zo naar Nederland overslaan. Net zo schaadt een economische crisis in andere EU-landen ook de Nederlandse economie langdurig. Het is daarom ook in ons belang dat landen als Italië, Spanje en België deze crisis goed doorstaan.

Voor hun extra overheidsuitgaven zoeken landen in principe financiering op de financiële markten. Uit angst voor een schuldencrisis zouden die sommige landen wel eens voor hoge rentes kunnen plaatsen. Daarom bepleiten wij dat Europese landen dit geld gezamenlijk ophalen, om voor elk land genoeg fondsen te garanderen.

Tot nu toe waren deze Europese obligaties taboe, maar alleen zo kunnen we samen deze crisis te boven komen.

Dat kan via gezamenlijke crisisleningen waarvan we de opbrengsten besteden daar waar ze het hardst nodig zijn. Die uitgaven zijn duidelijk aanwijsbaar en af te spreken: de zorgsector, inkomensondersteuning voor werknemers en zelfstandigen en belastinguitstel aan bedrijven. Deze crisisleningen of euro-obligaties, in het Engels ook wel eurobonds, worden niet opgeteld bij de nationale schulden, maar zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Tot nu toe waren deze Europese obligaties taboe, maar alleen zo kunnen we samen deze crisis te boven komen.

De coronacrisislening geeft uiting aan de solidariteit die de huidige crisis van ons vraagt. Met een fonds van 10 procent van het bnp van de eurozone, 1500 miljard euro, kunnen we onze gezondheidssystemen ondersteunen en de ergste economische schok opvangen. Via gezamenlijke obligaties kunnen we dit bedrag ophalen uit de financiële markt tegenover een minimale prijs. De rente op veilige staatsobligaties is immers laag, en wat is er veiliger dan het geheel van alle eurolanden?

Italië, Nederland, Spanje of Duitsland: we hebben met hetzelfde probleem te kampen en moeten vergelijkbare ingrepen doen.

Toch lijkt er in Berlijn en Den Haag nog twijfel te zijn. Net zoals tijdens de kredietcrisis zijn regeringen bang dat Europese actie verhindert dat landen met grote schulden hervormingen doorvoeren. In de huidige situatie raakt dit argument kant noch wal. Italië, Nederland, Spanje of Duitsland: we hebben met hetzelfde probleem te kampen en moeten vergelijkbare ingrepen doen.

Na een mislukte Eurotop vorige week moest de Europese Centrale Bank te hulp schieten om de stijgende kosten van onder andere Italiaanse obligaties tegen te gaan. Met een opkoopprogramma van 750 miljard euro is deze stijging inderdaad een halt toegeroepen. Voor nu. Het ECB-programma laat veel vragen onbeantwoord. Zo is het onduidelijk of de ECB de politieke wil en juridische macht heeft om interne regels aan te passen die verhinderen dat ze te veel van de obligaties van één land in handen heeft. Zonder aanpassingen van deze regels loopt de ECB snel tegen haar limieten aan.

Met haar actie compenseert de centrale bank het gebrek aan handelingsvermogen bij onze regeringsleiders. Dit is niet alleen een democratisch tekort, maar ook ontoereikend. Politiek handelen blijft noodzakelijk. Het is dus de hoogste tijd dat de Duitse en Nederlandse kabinetten de solidariteit tonen die de situatie vergt. Dat kan door de coronacrisislening te ondersteunen. Hiermee kan Europa het heft in eigen handen nemen en zowel de coronagezondheidscrisis als de economische crisis overtuigend de baas zijn.

Europa

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/tijd-voor-solidariteit-tijd-voor-europese-obligaties/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/tijd-voor-solidariteit-tijd-voor-europese-obligaties/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Hoe het virus de afstand vergroot én ons dichter bij elkaar brengt

PvdA PvdA Nederland 23-03-2020 08:41

Door Lodewijk Asscher op 23 maart 2020 Delen  

Het was gek om opeens het grootste deel van de week thuis te zijn met mijn drie jongens en mijn vrouw. Terwijl ik normaal probeer de telefoon zoveel mogelijk weg te leggen als ik thuis ben, was ik nu constant aan het bellen. Mijn moeder komt even niet meer op bezoek bij de kleinkinderen. Maar intussen raakt het virus al mensen keihard. Denk aan alle mensen die ziek zijn of van wie geliefden ziek zijn. Denk ook aan de mensen die onzeker zijn over hun baan of bedrijf.

Door het virus houden we meer afstand van elkaar. Natuurlijk, de anderhalve meter afstand die wordt geadviseerd. De verjaardagen, de kraamvisite en de familieweekenden die nu niet doorgaan. Maar ook de ouderen in verpleeghuizen die hun kinderen en kleinkinderen niet meer mogen ontvangen. Een verschrikkelijk pijnlijke maatregel. De Italiaanse premier zei het mooi: “we nemen nu afstand om elkaar straks weer te kunnen omhelzen”.

We nemen nu afstand om elkaar straks weer te kunnen omhelzen.

Tegelijk komen we dichter bij elkaar. Realiseren we ons hoe kostbaar ons leven, onze gezondheid is. En dat we elkaar hebben. Dinsdagavond werd er in het hele land geapplaudisseerd voor de werkers in de zorg. Er worden initiatieven gestart om eenzame ouderen een kaart te sturen. Er zijn gesloten restaurants die sterrendiners aanbieden aan de mensen die nu zo hard werken om ons land hier doorheen te slepen. Hartverwarmende voorbeelden van hoe we in tijd van crisis samenkomen.

De crisis brengt ook het beste in mensen naar boven. Ik denk dan vooral aan de duizenden mensen die nu naar voren stappen. De mensen in de zorg, die nu alle zeilen bijzetten om het virus te bedwingen. Met alle risico’s voor hun eigen veiligheid. Maar ook de leraren, die vaak in één dag een online lespakket hadden samengesteld. De vakkenvullers, die doorwerken midden in de hamstergekte. De OV-medewerkers, die zorgen dat al dat zorgpersoneel naar het werk kan komen. De beleidsambtenaren, de kinderopvangmedewerkers, de ict’ers, lokale bestuurders, de brandweer, de politie, de schoonmakers, de beveiligers, de bezorgers.

Ik denk vooral aan de duizenden mensen die nu naar voren stappen.

En natuurlijk onze partijgenoot Martin van Rijn. Als er een nationale crisis is dan help je waar je kan.

Diezelfde houding zie ik in onze hele partij. Veel afdelingen hebben oudere leden gebeld om te vragen hoe het met ze gaat. Er zijn afdelingen die gaan helpen bij de plaatselijke voedselbank die nu meer vraag en minder vrijwilligers heeft dan ooit. Het is zo ongelooflijk belangrijk dat we nu omzien naar elkaar. En het maakt me zo trots dat jullie dat doen. Mocht je dit lezen en zelf hulp nodig hebben, schroom dan niet het mij te laten weten. Laten we helpen waar we kunnen. Omzien naar elkaar. Met alle energie en passie die we normaal in onze politieke strijd stoppen. Deze tijd vraagt als geen ander om saamhorigheid en solidariteit.

Ik wens jou en al je naasten heel veel gezondheid toe.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/hoe-het-virus-de-afstand-vergroot-en-ons-dichter-bij-elkaar-brengt/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/hoe-het-virus-de-afstand-vergroot-en-ons-dichter-bij-elkaar-brengt/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Doorzetter en uitgesproken sociaaldemocraat

PvdA PvdA Nederland 21-03-2020 17:25

Afgelopen vrijdag overleed onverwachts Harry van den Bergh, oud Internationaal Secretaris van de PvdA, voormalig Tweede Kamerlid en oud gemeenteraadslid in Amstelveen.

Wij zijn zeer aangeslagen door dit trieste nieuws. Harry verdiende zijn eerste strepen in de politiek als Internationaal Secretaris in welke hoedanigheid hij vooral indruk maakte als strijder tegen dictaturen in Europa en elders. Daarna, als lid van de Tweede Kamer, maakte hij naam als defensie expert die de lijnen uitzette voor de fractie. In de Raad van Europa trad hij op als mensenrechten verdediger pur sang. Hij was een Midden Oosten expert en tot op het laatst probeerde hij de dialoog tussen Israëli’s en Palestijnen te versterken. Hij was een politicus van de grote dossiers maar tegelijk nooit te beroerd om in de knel geraakte burgers te helpen. Ook na zijn afscheid als parlementariër bleef hij zich binnen (en buiten) de partij inzetten voor wat hij noemde een verantwoordelijk sociaaldemocratisch defensie beleid. Harry was en bleef, ondanks zijn succesvolle ondernemerschap, een politiek dier. Hij miste het werk in de schijnwerper. Het verbaasde zijn omgeving dan ook niet toe hij een comeback maakte als gemeenteraadslid in Amstelveen.

Harry is het beste te omschrijven als een uitgesproken en hartstochtelijk politicus die van zijn hart geen moordkuil maakte. Wij hebben beiden als fractiemedewerkers voor Harry gewerkt. Hij stond aan de wieg van onze politieke carrières. Als mentor en leermeester. Als chef die stimuleerde en ons de ruimte gaf. Ook al scheidden onze wegen, we zijn altijd in contact gebleven. Zijn adviezen en zijn steun hebben veel betekend.

Hij was een doorzetter. Dol op fietsen. Met van Agt bijvoorbeeld. Maar hij was ook de ontspannen sigaarroker waar je mee kon lachen en huilen.

Harry was zeer loyaal naar de mensen om hem heen. Maar dat niet alleen. Hij bleef trouw aan de sociaaldemocratie en aan zijn partij. Dat ging hem niet altijd even gemakkelijk af- hij kon uitgesproken kritisch zijn – en de breuk in zijn politieke leven bleef hem pijn doen. Maar op of overstappen? Nooit van zijn leven. En stilzitten ook niet. Zo was hij tien jaar lang als voorzitter van Vluchtelingenwerk Nederland een zeer herkenbare belangenbehartiger van  ontheemde mensen.

Een markante PvdA politicus is niet meer. Wij zullen hem zeer missen. Wij wensen zijn kinderen veel sterkte. Zij verliezen hun vader op een onverwacht moment terwijl de Coronacrisis overal om zich heen grijpt.

Bert Koenders

Jan Marinus Wiersma

https://www.pvda.nl/vereniging/doorzetter-en-uitgesproken-sociaaldemocraat/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/vereniging/doorzetter-en-uitgesproken-sociaaldemocraat/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Wat wij kunnen doen om het zorgpersoneel te helpen

PvdA PvdA Nederland 19-03-2020 15:10

Door Lodewijk Asscher op 19 maart 2020 Delen  

‘Op het moment dat ik mijn autootje veilig in mijn parkeervak zet thuis en de sleutel omdraai na een heftige dienst springen de tranen in mijn ogen. Tranen van ontlading, verdriet en onmacht in deze tijd.’

Dat schreef spoedeisende hulp-arts Irma van der Kallen gisteren op Facebook nadat de eerste coronapatiënt in het ziekenhuis waar zij werkt was overleden. Het raakte me. Omdat het je laat voelen waar al die verpleegkundigen en artsen die nu voor ons klaar staan mee worden geconfronteerd. En tegelijk zegt het ook iets over hoe vanzelfsprekend het voor mensen in de zorg is om Nederland door deze crisis te slepen.

Het is vanzelfsprekend voor mensen in de zorg om Nederland door deze crisis te slepen.

De waardering daarvoor wordt door heel Nederland gevoeld. Mooi om te zien hoe er dinsdagavond werd geapplaudisseerd. Ook bij mij in de buurt. Het moet niet bij waardering en applaus blijven. Om te beginnen moeten al die zorgmedewerkers gewoon aan het eind van hun werkdag boodschappen kunnen doen (dus doe gewoon je boodschappen in plaats van te hamsteren!). En gisteren deed de complete Tweede Kamer de oproep ook financieel iets extra’s te doen voor de mensen in de frontlinie. Ook na de corona-epidemie: waardering voor alle mensen die nu voor de samenleving werken.

Het zijn niet alleen de huisartsen en de medewerkers in de ziekenhuizen die in de frontlinie staan.

Het zijn niet alleen de huisartsen en de medewerkers in de ziekenhuizen die in de frontlinie staan. Dit virus raakt ook de mensen in de wijkverpleging en de ouderenzorg. Zij werken bij uitstek met kwetsbare mensen.  Ook daar is veel onzekerheid. Over angst voor besmetting, voor henzelf en voor de mensen die ze hulp geven. Daarom heb ik er bij de regering op aangedrongen dat ook zij kunnen rekenen op beschermende kleding. Een motie die ik samen met Henk Krol heb ingediend om een noodplan te maken voor de verpleeghuizen is aangenomen. Nu moet alles op alles worden gezet om te zorgen dat mensen veilig hun werk kunnen doen. En alles op alles om ouderen en kwetsbare mensen te kunnen blijven verzorgen in deze moeilijke tijd.

Terwijl deze crisis voortduurt kunnen we allemaal ons steentje bijdragen.

Terwijl deze crisis voortduurt kunnen we allemaal ons steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door iets te doen voor ouderen die alleen thuis zitten. Bij mij in Amsterdam zijn Burennetwerk, Present Amsterdam en Serve the City samen een actie gestart. Zo kun je bijvoorbeeld met de kinderen een kaart knutselen voor de ouderen in de stad. (Kijk hier wat jij kan doen 👉 stcamsterdam. Dergelijke initiatieven ontstaan nu in heel het land. Als jij ook acties kent, deel die dan hieronder.

Gedraag je alsof je het virus draagt.

Arts Irma van der Kall eindigde haar stuk gisteren met de dringende oproep aan ons allemaal om de adviezen van het RIVM op te volgen. Ik sluit me daarbij aan: gedraag je alsof je het virus draagt. De keuzes die je dan maakt om te proberen besmetting van anderen te voorkomen zullen ook helpen om de verspreiding van het virus te bestrijden. Dit is de tijd om het zorgpersoneel te steunen. Let op jezelf en zie om naar elkaar.

Let op jezelf en zie om naar elkaar.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/wat-wij-kunnen-doen-om-het-zorgpersoneel-te-helpen/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/wat-wij-kunnen-doen-om-het-zorgpersoneel-te-helpen/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

We moeten zzp’ers en mensen met flexcontracten bijstaan

PvdA PvdA Nederland 17-03-2020 13:51

Door Lodewijk Asscher op 17 maart 2020 Delen  

Machteloos. Dat  is hoe veel zzp’ers en mensen met tijdelijk of een nuluren-contract zich nu voelen. Zonder dat je er enige invloed op hebt zit je ineens thuis.

Je opdrachten zijn afgezegd, je wordt niet meer opgeroepen om te komen werken of je contract wordt niet verlengd. En daarmee verdwijnen ineens heel veel dingen die zeker leken. Terwijl veel mensen hamsteren, vragen zij zich af of ze de dagelijkse boodschappen nog kunnen betalen. En terwijl allerlei mensen hard werken om ons door deze crisis te slepen, vragen zij zich af wat zij de komende weken kunnen doen om te helpen.

Machteloos. Dat is hoe veel zzp’ers en mensen met tijdelijk of een nuluren-contract zich nu voelen.

Zzp’ers hebben nu geen enkele keuze en maken zich grote zorgen over hun toekomst. Net als mensen met een 0-uren en tijdelijk contract. Het is hoog nodig dat grote bedrijven zoals de KLM gesteund worden door de overheid. Maar we mogen al die andere Nederlanders zonder vast contract niet in de kou laten staan.

Harde klappen vallen nu al in een aantal sectoren. In de culturele sector, waar alle musea, theaters en muziekpodia dicht blijven. De tarieven – en daarmee de lonen – staan al jaren onder druk. Zestig procent werkt als zelfstandige. Vaak is het de enige manier waarop ze hun passie kunnen uitoefenen. Deze makers van cultuur verdienen onze steun.

De makers van cultuur verdienen onze steun

En ook de mensen in de horeca hebben het zwaar. Het is een sector met veel tijdelijke en nuluren-contracten. En het gaat vaak om werk tegen een bescheiden salaris. Reserves om een langere periode zonder inkomen op te vangen zijn er niet. Wat denk je van taxichauffeurs en mensen in de toeristische sector. Talloze Nederlanders die het zonder steun niet redden.

Het mag niet gebeuren dat bedrijfsrisico’s op grote schaal worden afgeschoven op werknemers.

Het mag niet gebeuren dat bedrijfsrisico’s op grote schaal worden afgeschoven op werknemers. Onze economie krijgt nu een klap door het Coronavirus, maar de buffers die we hebben om dat op te vangen zijn groot.

Juist nu moeten we er voor elkaar zijn. Omzien naar alle mensen die hard door deze crisis worden geraakt.

Die buffers hebben we nu nodig. Om de mensen te steunen die ineens de vaste grond onder zich weggeslagen zien. Het kabinet moet met specifieke voorstellen komen om deze mensen te helpen. Juist nu moeten we er voor elkaar zijn. Omzien naar alle mensen die hard door deze crisis worden geraakt.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/we-moeten-zzpers-en-mensen-met-flexcontracten-bijstaan/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/we-moeten-zzpers-en-mensen-met-flexcontracten-bijstaan/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

De coronacrisis

PvdA PvdA Nederland 16-03-2020 16:58

Door Lodewijk Asscher op 16 maart 2020 Delen  

Twee ouders die luid teleconferencend door het huis bewegen: “zit nu iedereen in de call?”, “ik heb die mail helemaal niet gezien” “je valt weg!”. Drie jongens die dat vertwijfeld aanzien. Er is geen school, maar vakantie is toch echt anders…

Net als heel Nederland moest ik hier in huis uitleggen wat er aan de hand is aan kinderen die twijfelen tussen bang of stiekem vrolijk zijn. Zo’n virus is ongrijpbaar. Voor volwassenen en voor kinderen. Je kan het niet zien, niet ruiken, niet voelen. Dat zoiets in staat is onze samenleving stop te zetten is moeilijk te bevatten.

En toch is het belangrijk dat we het gevaar niet onderschatten. We moeten ons allemaal aan de adviezen houden en de verstandige maatregelen van het kabinet opvolgen. Want onze gezondheid is wat nu telt.

Deze crisis raakt ons allemaal. In de eerste plaats de mensen die ziek zijn of waarvan een geliefde ziek is. Voor hen is het virus niet langer iets abstracts, maar een directe bedreiging. Mijn gedachten gaan naar hen uit. Voor veel ouderen is het heel bedreigend. En voor mensen met gezondheidsproblemen ook.

Deze crisis raakt ons allemaal.

En denk aan het effect op de mensen in de onmisbare beroepen. De zorg, het onderwijs, de brandweer, de schoonmakers, de medewerkers van de distributiecentra, het openbaar vervoer. De mensen die – soms met risico voor hun eigen gezondheid – voor ons allemaal werken. Beroepen die de afgelopen jaren vaak niet de waardering kregen die ze verdienen. Het zijn juist die mensen die nu opstaan. Zij zijn het die ons er nu doorheen slepen.

En alle zzp’ers of mensen met een nulurencontract die nu ineens geen inkomsten meer hebben. Vaak werkzaam in de culturele sector of in de horeca, waar toch al weinig betaald wordt. Dit raakt bij uitstek de mensen met weinig reserves. Of de mensen met een tijdelijk contract die nu hun baan kwijt raken. Dan kan je niet zeggen ‘eigen keuze, pech gehad’. We kunnen niet accepteren dat duizenden Nederlanders al hun zekerheden in een klap verliezen. We moeten hen bijstaan in deze tijd. En we zullen vanuit onze verantwoordelijkheid met voorstellen en plannen komen om mensen te hulp te schieten

Dan kan je niet zeggen ‘eigen keuze, pech gehad’.

Maar ook alle ouders die nu tijdens het thuiswerken ook de kinderen les moeten geven. De ouderen die zich afvragen of ze het bezoek moeten afbellen. De mensen die hadden getraind voor een marathon die niet doorgaat of geoefend voor een concert dat is afgelast. En al dat andere relatief kleine leed waar we allemaal wel een voorbeeld van kennen.

‘In een tijd van nationale crisis moeten mensen van goede wil en vrijgevigheid in staat zijn om zich te verenigen, ongeacht de partij of de politiek’. Het is een citaat van John F. Kennedy over wat een crisis kan doen met een samenleving. Want ondanks alle terechte angst en zorgen die nu leven, is dit een tijd waarin we schouder aan schouder moeten staan. Een tijd van saamhorigheid en omkijken naar elkaar.

‘In een tijd van nationale crisis moeten mensen van goede wil en vrijgevigheid in staat zijn om zich te verenigen, ongeacht de partij of de politiek’.

In Spanje stonden de mensen te applaudisseren voor het zorgpersoneel. De Italianen zongen ieder vanaf hun eigen balkon een gezamenlijk lied. Hartverwarmende voorbeelden van saamhorigheid in een crisissituatie.

Ook in Nederland zien we die voorbeelden al. Juist nu moeten we er voor elkaar zijn. De ander die het moeilijk heeft helpen. De mensen die zo hard werken om dit virus te bestrijden bedanken. Juist nu moeten we ons kunnen verenigen en samen deze bedreiging het hoofd bieden. Zodat het hierna weer beter wordt.

Nederland: let op jezelf en zie om naar elkaar https://www.pvda.nl/nieuws/de-coronacrisis/:heart:

Juist nu moeten we er voor elkaar zijn.

 

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/de-coronacrisis/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/de-coronacrisis/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

De woningnood is terug

PvdA PvdA Nederland 16-03-2020 08:49

Door Henk Nijboer op 16 maart 2020 Delen  

De woningnood is terug. Jongeren betalen de rekening. Iedereen kent wel een dertiger die noodgedwongen nog bij de ouders woont. Jongeren en singles zijn vaak de helft van hun inkomen kwijt aan woonlasten. Daar komen de energierekening en zorgverzekering nog bij.

Starters zien hun droomhuis opgekocht door beleggers, die vervolgens een torenhoge huur vragen. Wat doet het kabinet? Het studeert, maar doet niks. Daarmee verzaakt het de grondwettelijke plicht om te zorgen voor voldoende woningen. Het is dan ook terecht dat jongeren in het hele land in actie komen met de campagne ‘Uitgewoond’ om dat recht op te eisen. De huidige situatie is een gevolg van keuzes om volkshuisvesting aan de markt te laten en steeds minder ‘voorwerp van zorg van de overheid’ te laten zijn. Sinds de jaren 90 worden huurders in de vrije sector niet langer beschermd tegen woekerhuren. Investeringsfondsen om meer te bouwen zijn afgeschaft. Sociale huurwoningen worden verkocht aan beleggers. Steeds minder mensen krijgen toegang tot betaalbare huurwoningen. Als we willen dat iedereen een betaalbare woning heeft, moeten drie dingen gebeuren.

Sinds de jaren 90 worden huurders in de vrije sector niet langer beschermd tegen woekerhuren.

Ten eerste: richt het beleid op mensen in plaats van rendement voor beleggers. We willen starters helpen en beleggers ontmoedigen. Dat kan door de overdrachtsbelasting voor starters af te schaffen, terwijl beleggers 10 procent belasting gaan betalen. Londen laat zien dat dit helpt. Mensen moeten weer eerlijke huren betalen. Daarom moet het puntenstelsel worden uitgebreid tot woningen met een huur van 1000 euro. Ten tweede: vergroot de toegang tot betaalbare huurwoningen. Leraren, verpleegkundigen en politieagenten worden de steden uitgejaagd. En het kabinet wil het nog moeilijker maken. De maximale inkomensgrens voor een sociale huurwoning wordt verlaagd van 38.000 naar 35.000 euro, maar alleen voor singles. Deze singlestraf moet van tafel. De grens moet juist omhoog, naar bijvoorbeeld 50.000 euro, zodat ook gezinnen met middeninkomens betaalbaar kunnen wonen in de plaats waar ze werken. Ten derde: stel een minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu aan met de opdracht te investeren in betaalbare woningen. Daarvoor zijn miljardeninvesteringen nodig. De verhuurderheffing moet daarom worden verlaagd voor woningcorporaties die investeren in betaalbare nieuwbouw en verduurzaming. Voor de korte termijn moet er een Investeringsfonds komen voor stedelijke vernieuwing en leefbaarheid in krimpgemeenten.

Leraren, verpleegkundigen en politieagenten worden de steden uitgejaagd.

Omdat het kabinet geen beleid voert, vroeg de Tweede Kamer onlangs om de terugkeer van de minister van VROM. Het kabinet moet dat ter harte nemen. We willen eerherstel voor Artikel 22 lid 2 van de Grondwet. Laat de woningnood geen verdienmodel zijn.

Laat de woningnood geen verdienmodel zijn.

 

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/de-woningnood-is-terug/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/de-woningnood-is-terug/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Gevolgen van het coronavirus voor het onderwijs

PvdA PvdA Nederland 13-03-2020 15:07

Door Lodewijk Asscher op 13 maart 2020 Delen  

Allereerst alle mensen in de zorg, die de zware taak hebben ons hier doorheen te slepen. Maar ook schoonmakers, politieagenten, buschauffeurs en vakkenvullers.

En de mensen in het onderwijs, omdat het kabinet heeft besloten de scholen open te houden. En op dat besluit was veel kritiek.

Lerares Ellen schreef Mark Rutte een brief

Lerares Ellen schreef Mark Rutte een brief die gisteren online rond ging. “Ik ben er maandag weer om de economie draaiende te houden” schreef ze. Ze verwoordde de zorgen van velen.

De redenering van het kabinet dat scholen open moeten blijven, omdat de ouders niet gemist kunnen worden op het werk, doet geen recht aan het onderwijs. De risico’s die leraren, kwetsbare kinderen en de ouders en familie van die kinderen lopen moeten serieus worden genomen.

Ik ben bezorgd dat ze anderen kunnen aansteken.

In veel ons omringende landen zoals België, Denemarken, Frankrijk en Zwitserland worden de scholen daarom gesloten. Nu de scholen nog open zijn, is er wel extra ondersteuning nodig.

Daarom heb ik premier Rutte gevraagd om noodplannen. Extra schoonmaak en desinfectie van de klaslokalen.

Opvang voor de kinderen van mensen met onmisbare beroepen

Daarnaast heb ik gevraagd om in overleg met de scholen opvang te regelen voor de kinderen van mensen met onmisbare beroepen, zodat de scholen die dat willen alsnog dicht kunnen. En om iedere dag opnieuw te bezien of niet alle scholen dicht moeten.

Voor nu wil ik mijn dankbaarheid uitspreken, aan al die mensen die naar voren stappen als van anderen gevraagd wordt thuis te blijven. Al die mensen die belangrijk en onmisbaar werk doen voor ons allemaal, maar daar te weinig waardering voor krijgen.

Dank dat jullie nu weer voor ons klaar staan.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/gevolgen-van-het-coronavirus-voor-het-onderwijs/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/gevolgen-van-het-coronavirus-voor-het-onderwijs/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Staat van de Rechtsstaat

PvdA PvdA Nederland 11-03-2020 11:58

Door Jeroen Recourt op 11 maart 2020 Delen  

Vermoedelijk is vorige week in Iran de Iraanse mensenrechtenadvocate Sotoudeh na een geheim proces veroordeeld tot 38 jaar cel en 148 zweepslagen voor haar werkzaamheden als advocaat.

Gisteren is in Nederland in alle openheid het proces tegen een aantal verdachten van het neerhalen van de vlucht MH17 begonnen.  

Ubi iudicia deficiunt, incipit bellum.  Deze tekst van Hugo de Groot is het motto van de Hoge Raad en staat pontificaal op hun nieuwe onderkomen. Volgens de Hoge Raad betekent het: “waar rechterlijke beslissingen tekortschieten, begint de oorlog”. Er is discussie over de juiste vertaling. De enige juiste vertaling vanuit het perspectief van de rechtsstaat is wat mij betreft: “Waar geen toegang is tot de rechter, begint de oorlog”. Ging het De Groot nog om een oorlog tussen staten, inmiddels gaat het om het verzet en het afhaken van burgers. Als burgers worden overvraagd, niet worden gehoord maar met wantrouwen worden bejegend en keihard op een foutje worden afgerekend, dan vervalt rechtsbescherming in machtsbescherming. In een goed functionerende rechtsstaat weet de burger zich gehoord en beschermd. Handelt de overheid zo dat een burger haar beslissingen als rechtvaardig kan ervaren. De staat van de rechtsstaat gaat over het perspectief van de burger.

Als burgers worden overvraagd, niet worden gehoord maar met wantrouwen worden bejegend en keihard op een foutje worden afgerekend, dan vervalt rechtsbescherming in machtsbescherming.

De democratische rechtsstaat kent twee onafscheidelijke elementen: De democratie borgt de pluriformiteit; de veelheid aan belangen in Nederland. De rechtsstaat biedt de zekerheid. Zij beschermt het individu tegen anderen en tegen de overheid. De rechtsstaat beschermt de minderheid tegen de meerderheid. Borgt dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Borgt dat de burger zich kan verweren tegen willekeur of onrechtmatig overheidshandelen. Dit lijkt een vanzelfsprekendheid, maar is het niet.

Voor het functioneren van de rechtsstaat zijn waarheid en vertrouwen noodzakelijke ingrediënten. Ook toegang tot de onafhankelijke rechter is een even evidente als noodzakelijke voorwaarde. Net zo als de onafhankelijke plaats die de rechter inneemt in de trias politica. Dit lijkt vanzelfsprekend maar is het niet meer. Ontwikkelingen in binnen- en buitenland nopen tot grote zorg.

Voor het functioneren van de rechtsstaat zijn waarheid en vertrouwen noodzakelijke ingrediënten.

Er wordt heel hard gewerkt in de justitieketen. Er gaat veel goed. Vele duizenden professionals doen dag in dag uit, soms met gevaar voor lijf en leden, hun werk. Hun professionele en persoonlijke inzet maakt dat systeemfouten geen ernstige gevolgen krijgen. Het hart voor de zaak is heel groot en dat wordt niet altijd voldoende gezien en gewaardeerd. Sterker: daar wordt soms misbruik van gemaakt. Daarom wil ik hier namens de PvdA mijn grote waardering voor al die agenten, advocaten, ambtenaren, rechters, reclasseringswerkers, officieren van justitie en al die anderen uitspreken.

Zonder rechtsstaat geldt het recht van de sterkste. Onze rechtsstaat is in serieus gevaar als individuen, groepen of organisaties zich structureel weten te onttrekken aan werking van het recht. In het rapport “ De achterkant van Amsterdam” wordt deze conclusie  getrokken voor onze hoofdstad, en dat baart zorgen.  De politie lijkt de macht op straat te hebben verloren aan de georganiseerde drugscriminaliteit. En dat gaat extreem ver: zij bepalen wie mag leven en wie niet. De moord op advocaat Derk Wiersum is hiervan het absolute dieptepunt. Hierbij is de rechtsstaat niet alleen omzeild of gecorrumpeerd, maar zelfs aangevallen. Het is naïef te veronderstellen dat dit alleen in Amsterdam het geval is en niet in de rest van Nederland. Hoe keren we het tij? Het rapport doet enkele aanbevelingen. Wellicht de belangrijkste: wees volhardend. Mijn vraag aan de ministers van justitie vandaag is: hoe wordt deze aanbeveling landelijk gerealiseerd? En zien de ministers ook een taak voor zichzelf om toe te zien dat dit ook in alle regio’s en gemeenten gebeurt? Zo ja, hoe en zo nee, waarom niet?

Zonder rechtsstaat geldt het recht van de sterkste.

Er zijn door het huidige en vorige kabinet substantieel extra middelen ingezet om bijvoorbeeld de drugscriminaliteit in met name Brabant te bestrijden. Op welke wijze is geborgd dat deze aanpak en de bijbehorende middelen echt duurzaam zijn, zo vraagt de PvdA-fractie zich af. Dat volhard kan en zal worden? Deze vragen sluiten aan bij de in deze kamer aangenomen motie van collega Rosenmöller naar de verduurzaming van financiering van de justitieketen. Hoe staat het met de uitvoering van deze motie?

Voorzitter, grote jongens uit de onderwereld verdienen een harde aanpak. De loopjongens een hele andere. Toen ik laatst vroeg aan een rechercheur of hij vond dat de recherche extra geld kon gebruiken, antwoordde hij tot mijn verbazing dat dat altijd kon, de criminaliteit is nooit op, maar dat het veel zinvoller is om te kijken of het geld niet effectiever besteed is met het voorkomen dat bijvoorbeeld kwetsbare jongeren met een heel laag IQ in de criminaliteit terecht komen. De PvdA-fractie vraagt de minister van justitie of hij onderschrijft dat een gedifferentieerde aanpak op zijn plaats is, zelfs als dat betekent dat middelen ingezet moeten worden buiten de justitieketen? Op welke manier vindt binnen het kabinet deze afweging plaats? Het gaat niet vanzelf is onze indruk: bestuurlijk Den Haag werkt verkokerd en organisatiebelangen worden hartstochtelijk verdedigd, ook als dit betekent dat het totale resultaat minder is. Onderschrijft de minister van justitie onze zienswijze of ziet hij dit anders? De terechte integrale aanpak is tot nu toe vooral repressief. Hoe maakt deze minister het ook preventief?

Het gaat niet vanzelf is onze indruk: bestuurlijk Den Haag werkt verkokerd en organisatiebelangen worden hartstochtelijk verdedigd, ook als dit betekent dat het totale resultaat minder is.

De rechtsstaat erodeert eveneens als het zoeklicht van justitie sommige wetsovertreders zelden raakt. Onze goede infrastructuur, waar onder de financiële dienstverlening, wordt ingezet om criminele gelden wit te wassen. Een deel van deze sector werkt amoreel: het maakt hen niet uit voor wie zij hun diensten inzetten. Op welke wijze gaat dit kabinet de pakkans van deze zogenaamde  facilitators structureel verhogen? Onderkent de minister van justitie onze opvatting dat dit  nodig is om twee redenen: allereerst maakt het Nederland minder aantrekkelijk als vestigingsplaats voor de internationale drugshandel. Maar wellicht nog belangrijker: het maakt zichtbaar dat justitie geen verschil maakt naar je sociaal economische positie in de samenleving. Of je nu met de handen aan de cocaïne zit of het drugsgeld witwast: het maakt in verwijtbaarheid geen verschil en dus ook niet in de kans op vervolging en de morele afkeuring. Te vaak wordt het beeld bevestigd dat de machtigen met hun dure advocaten de dans ontspringen. Maak met voorbeelden zichtbaar dat de gelijkheid voor de wet ook echt in de praktijk wordt gebracht en verstevig zo het draagvlak. De rechtstaat is er voor iedere burger. Wat gaat de minister van justitie doen om dit te waarborgen?

Vertrouwen is onmisbaar in een rechtsstaat. De overheid mag niet fundamenteel wantrouwend zijn richting haar burgers. Op dit punt is het misgegaan bij de  belastingdienst, nu als laatste weer met het aanleggen van zwarte lijsten. Het ging ook niet goed bij de invoering van het gemeentelijke opsporingssysteem SyRi. In beide gevallen is  voor de opsporing gebruik gemaakt van algoritmes. Naast evidente voordelen hebben algoritmes een groot nadeel: ze werken in het verborgene. Welke input ze krijgen en welke keuzes er aan ten grondslag liggen, is niet toetsbaar, maar kan voor het functioneren van de rechtsstaat fnuikende gevolgen hebben: discriminatie, achterstelling en geïnstitutionaliseerd wantrouwen. Waar is de rechtsbescherming bij algoritmes? Kan de minister van justitie aangeven hoe de werking van algoritmes in de opsporing gecontroleerd kan worden en hoe hier rechtsbescherming tegen kan worden verkregen? En kan de minister garanderen dat op het moment dat de rechtspraak met algoritmes gaat werken en dat gaat eerder gebeuren dan we nu denken, uitgesloten is dat de voornoemde nadelige effecten zullen optreden? Hoe bereidt J&V zich voor op deze nabije toekomst? Welke normen bestaan er op dit moment voor toepassing van algoritmes in opsporing, berechting of financiering van de rechtsbijstand? De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie moet door de overheid normatief gestuurd en begrensd worden en daar kan niet lang mee worden gewacht, vindt de PvdA-fractie.  We hopen dat de minister van justitie dit onderschrijft.

Vertrouwen is onmisbaar in een rechtsstaat.

Macht behoeft tegenmacht. Kritiek op de rechtspraak is in dit licht heel wel mogelijk. Inhoudelijke kritiek op uitspraken, maar ook systeemkritiek. Deze kritiek vraagt wel grote zorgvuldigheid: de rechter, zowel individueel als als institutie, is de meest kwetsbare pijler in het systeem van checks and balances. Het moedwillig beschadigen van het gezag van de rechter is moedwillig de rechtsstaat beschadigen. Op het moment dat je de integriteit van rechter in twijfel trekt als die een onwelgevallige uitspraak doet, ben je daar mee bezig. Dan speel je vanuit politiek opportunisme of vanuit gekrenkt machtsdenken niet meer op de bal maar op de man (in de praktijk meestal een vrouw). En met die man of vrouw haal je rechtsstaat neer. Je ziet het gebeuren in Polen, Rusland en de VS, je ziet het gebeuren in Nederland met uitspraken van politici. Mijn fractie maakt zich hier grote zorgen over. De machtsbalans is immers geen statisch gegeven. De ruimte die bijvoorbeeld de wetgever niet inneemt, moet zelfs worden ingenomen door de rechter. Rechtsweigering is strafbaar. Wil je die balans veranderen zul je als wetgever naar je eigen rol moeten kijken. Uitspraken als “de rechters trekken de macht naar zich toe” suggereren een persoonlijke ambitie van de rechter en zijn daarmee beschadigend voor zijn gezag. De motie Cliteur (34 430 P), waarin wordt geconstateerd dat in een democratie het zwaartepunt van de macht bij de wetgevende macht dient te liggen, omdat alleen die een democratisch mandaat heeft, miskent de onderlinge afhankelijkheid en dynamiek. Miskent dat in een rechtsstaat niemand het laatste woord heeft. Onderschrijven de minister deze zienswijze van mijn fractie? We zijn benieuwd.

De commissie Remkes heeft een voorstel gedaan om de positie van rechter iets losser te maken van de politiek en daarmee iets minder kwetsbaar voor politieke profilering over de rug van de rechter.

De commissie stelt voor de benoeming van de leden van de Hoge Raad niet langer op rechtstreekse voordracht van de Tweede Kamer te laten doen, maar hier een commissie voor te benoemen die door de Hoge Raad en de Tweede Kamer gezamenlijk wordt gevuld. Deze commissie doet dan een dwingende voordracht aan de regering. Mijn fractie is blij dat de regering positief op dit voorstel van de staatscommissie heeft gereageerd.  Ik vraag de minister van Justitie wanneer het voorstel tot wijziging van de Grondwet bij de Tweede Kamer wordt ingediend?

De commissie Remkes heeft een voorstel gedaan om de positie van rechter iets losser te maken van de politiek en daarmee iets minder kwetsbaar voor politieke profilering over de rug van de rechter.

De rechtsstaat is er primair voor de burger. Sinds het WRR-rapport “weten is nog geen doen” zijn we weer attent gemaakt op het feit dat niet iedere burger rationeel, slim en adequaat handelt. Zijn ‘doenvermogen’ is beperkt. Toch maken we steeds moeilijker wetten, bouwen we fatale termijnen en rekenen we fouten hard aan. Dit zet de rechtsstaat op grote afstand van veel burgers. De rechtsstaat is er niet voor iedereen maar alleen voor de mensen die de weg weten of het geld hebben om dit uit te zoeken. Daarom moet de overheid bij een conflict op zoek naar de achterliggende oorzaak. We hangen burgers  te vaak op aan termijnen, digitale structuren en andere formele vereisten, waar velen niet aan kunnen voldoen. Waarom omarmen we niet het idee van president Macron om iedere burger het recht te geven om een keer een fout te maken? zo vraag ik de minister. In een tweepartijengeschil met de overheid kan en moet de overheid maatwerk leveren; responsief zijn.  In zijn artikel “ wetgeving in een responsieve rechtsstaat” heeft professor Scheltema een nieuw artikel 3:4a in de Awb voorgesteld. Dit luidt:

“Indien de toepassing van een wettelijke regel leidt tot nadelige gevolgen die onevenredig zijn in verhouding tot de met die regel te dienen doelen, en de belanghebbende hiervan geen verwijt kan worden gemaakt, kan van de regel worden afgeweken voor zover dat nodig is om tot een meer evenwichtige regeltoepassing te komen.”

De rechtsstaat is er primair voor de burger.

Gaat de minister voor rechtsbescherming dit voorstel overnemen en zo nee, waarom niet? Kan de minister voor rechtsbescherming toezeggen dat hij de bestuursrechtelijke regelgeving, waar onder de Awb, tegen het licht gaat houden om te bezien waar deze verder moet worden aangepast om daadwerkelijk responsief te kunnen zijn? Hoe gaat de minister voor rechtsbescherming realiseren dat leidinggevenden hun ambtenaren ook echt de ruimte geven om maatwerk te leveren? En kan de minister ook in samenspraak met de bestuursrechtspraak zelf, kijken naar de toetsing door de bestuursrechter met als doel de regels zo aan te passen dat de rechter nog een extra stap kan maken om zoveel als mogelijk aan de inhoudelijke toetsing van het geschil toe te komen? Ik denk aan het relativeren van de formele rechtskracht of het tegengaan van bewijsfuiken. Zo neem je de burger serieus, zonder hem altijd gelijk te geven. We zijn benieuwd of de minister van rechtsbescherming onze opvattingen op dit punt  deelt.

Voorzitter, het is van groot belang dat in een rechtsstaat alle partijen hun rol kennen. Bijvoorbeeld de officier van justitie. Hij is een onafhankelijk magistraat. Hij moet in staat gesteld worden om onafhankelijk en professioneel te kunnen handelen in een individuele zaak. In de huidige praktijk lijken zaken veelvuldig buiten de rechter door een secretaris te worden beslist maar blijft tijd en capaciteit een schaars goed. Mijn fractie is bezorgd over de staat van het OM. Het OM lijkt inmiddels louter een efficiënte en tot op het bod uitgeklede uitvoeringsorganisatie van het ministerie. Het onderbrengen van de gehele keten in 1 ministerie is rationeel vanuit efficiencydenken. Mijn fractie wil meer rechtsstatelijk denken. De checks and balances beter borgen door de rechtspraak en uitvoering weer over twee ministeries te verdelen. Mijn fractie wil mondige professionals die opkomen voor de professionele waarden van hun werk. De overheid is geen bedrijf. Hoe kijken de ministers aan tegen het voorstel om de politie weer onder te brengen bij het ministerie van binnenlandse zaken om zo weer tegenspraak in de keten te organiseren?

Mijn fractie wil mondige professionals die opkomen voor de professionele waarden van hun werk.

Zonder toegang tot de rechter is er geen functionerende rechtsstaat. Zo simpel is het. Toegang tot de rechter kost geld, geld voor de rechtspraak en geld voor de rechtsbijstand. Behoorlijk bestuur betekent dat je voor dit fundamentele onderdeel van de rechtsstaat begroot wat nodig is om voldoende kwaliteit te bieden. De kwaliteit van de dienst is het vertrekpunt, het geld volgt.  Financiering is niet onbeperkt, het blijven collectieve middelen  waar kritisch mee moet worden omgesprongen, maar het is een element bij de inhoudelijke afweging. Toch is deze inhoudelijke afweging niet gemaakt bij de financiering van de sociale advocatuur. Niet ter discussie staat dat de huidige financiële vergoeding van sociale advocaten onder de maat is, ook na de recente ophoging. Mijn fractie hoopt dat de minister van rechtsbescherming dit onderschrijft. De broodnodige toegezegde correctie komt eventueel en pas jaren later als plannen die het beroep op advocaten moeten terugdringen ook daadwerkelijk het benodigde geld opleveren. Ook bij de rechtspraak is – als logische reactie op het verleden – de bekostiging te lang te dominant geweest. Zijn nog niet gerealiseerde onzekere bezuinigingen al meegeteld in de begroting. Dit doet schade, die groter is en langer duurt dan de bezuiniging oplevert. 21.300 strafzaken kunnen niet op tijd worden afgedaan door een tekort aan rechters. Wat voor onrecht moeten veel burgers hierdoor ervaren! Mijn fractie verzoekt de minister van rechtsbescherming om voor de hele keten, en met name voor de gefinancierde rechtsbijstand dringend voor de komende begroting meer rekening te houden met wat nodig is in plaats van wat hij er voor over heeft. Is hij hiertoe bereid? En zo niet hoe kan dan gezorgd worden dat strafzaken tijdig en adequaat afgedaan worden?

Zonder toegang tot de rechter is er geen functionerende rechtsstaat.

Hetzelfde kan worden gezegd voor de hoogte van de griffierechten. Ik heb gezocht naar inhoudelijk onderzoek naar de effecten van de hoogte van het griffierecht op de toegang tot de rechter. Ik kon niet vinden wie er hierdoor van de rechter worden afgehouden. (Er is wel een WODC onderzoek uit 2017 dat hier alleen naar de financiële cijfermatige kant kijkt). Vormen de huidige hoge griffierechten een redelijke drempel voor de burger? Kan er een optimum worden bepaald? Ook hier lijkt geen inhoudelijk onderzoek en debat te zijn over de hoogte van de griffierechten maar in plaats daarvan een financieel gedreven tarief.  Kan de minister voor rechtsbescherming mij aangeven of er een inhoudelijk onderzoek bestaat en zo ja, wat dan de uitkomsten zijn van dit onderzoek. Dan kunnen we op basis van deze gegevens het politieke debat voeren. Bestaat dergelijk onderzoek niet, wil de minister dit dan initiëren?

De minister voor rechtsbescherming heeft een ambitieus plan neergelegd voor de wijziging van het stelsel van financiering van rechtsbijstand. Voorgangers hebben het geprobeerd en dit is mislukt. Dat de minister met experimenten test wat werkt en zo aan draagvlak bouwt kan mijn fractie  goed begrijpen. Ik heb nog wel een paar vragen. Kan de minister een vergelijking geven tussen kwaliteitsborging van rechtsbijstand door advocaten en niet-advocaten? Welke controle en toezicht is er op de kwaliteit van beide groepen rechtshulpverleners, welke correctie- en klachtmogelijkheden zijn er en zijn die even effectief?  Mijn fractie is niet principieel tegen het verder beleggen van rechtshulp bij anderen dan advocaten. Wij willen wel voorkomen dat ook hier wederom economische motieven het systeem bepalen en er een race to the bottom ontstaat binnen een ongelijk speelveld. Of ontwikkelt de advocatuur zich tot A-merk voor de vermogenden en wordt de rest een B-merk voor de minvermogenden?

Of ontwikkelt de advocatuur zich tot A-merk voor de vermogenden en wordt de rest een B-merk voor de minvermogenden?

Verder is mijn fractie benieuwd hoe de minister van rechtsbescherming staat tegenover het publiek aanbieden van rechtshulp. De advocatuur heeft op grote delen van de rechtshulp een monopolie. Dit monopolie wordt deels losgelaten. Waarom zetten we niet ook in op verbetering van de eerste lijn en laten we de juridische loketten niet ook bescheiden publieke rechtshulp verlenen? Dit zou prima passen in de opzet van de minister om met verschillende plannen te experimenteren. Graag een reactie.

Mijn fractie is blij met de experimenten om geschillen buiten de rechter op te lossen. De burger heeft niets aan juridische geschilbeslechting als dit zijn probleem niet oplost. De versterking van mediation in alle rechtsgebieden ligt mijn fractie na aan hart. Het denken in herstellen is voor alle betrokkenen, en daarmee ook voor de samenleving zelf, vele malen constructiever en effectiever dan het denken in afrekening en vergelding, hoewel dit laatste soms nodig is voor herstel. We gaan naar een systeem waarin de mediator een volwaardig en zelfstandig beroep is met bijbehorende kwaliteitsborging. We gaan hopelijk naar een tijd waar bij alle schadegevende conflicten nagedacht wordt hoe deze schade kan worden hersteld. Een interventie waar het slachtoffer nadeel van ondervindt, kan geen herstelrecht zijn.

De versterking van mediation in alle rechtsgebieden ligt mijn fractie na aan hart.

Alternatieven voor rechtspraak kunnen alleen goed functioneren als voorliggende voorziening als de toegang tot de rechter geborgd is. Partijen worden bij de mediator tot redelijkheid uitgedaagd omdat ze weten dat de wederpartij bij onredelijkheid altijd naar de rechter kan stappen. Hierbij is van groot belang dat partijen enigszins kunnen voorspellen wat ze bij de rechter zullen krijgen, bijvoorbeeld aan alimentatie. Alternatieve geschilbeslechting kan dus alleen groeien in de schaduw van de rechtspraak en met goede al dan niet digitale rechtshulp. Ik zou het graag nog een stap verder brengen: haal de rechtspraak binnen de alternatieve geschilbeslechting. Als bij een mediation over een complexe echtscheiding op een onderdeel geen overeenstemming kan worden bereikt, bijvoorbeeld over de kinderalimentatie, kan de rechter in dit deelgeschil de knoop doorhakken, waarna de mediation kan doorgaan. Kan de minister toezeggen dat deze deelgeschillenregeling in de op stapel staande mediationwetgeving blijft bestaan?

Voorzitter, ik rond af.

In een goed functionerende rechtsstaat gaat het uiteindelijk om de bescherming van de burger, niet in de laatste plaats tegen de overheid zelf. De burger, iedere burger, moet rechtsstatelijke garanties van veiligheid en rechtvaardigheid ervaren. De rechtsstaat is er voor hem of haar. Dit vraagt een regering die loskomt van efficiencydenken en rechtsstatelijk denken vooropstelt. Dit vraagt om een overheid die de burger, ieder apart, ziet voor wie die is. Dit vraagt om effectieve toegang tot een effectieve en gezaghebbende rechter. Want waar geen toegang is tot de rechter, begint de oorlog en faalt de rechtsstaat.

De burger, iedere burger, moet rechtsstatelijke garanties van veiligheid en rechtvaardigheid ervaren.

 

Eerste Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/staat-van-de-rechtsstaat/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/staat-van-de-rechtsstaat/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp