Nieuws van politieke partijen in Nederland over SGP inzichtelijk

197 documenten

Stemming VN riekt naar witteboorden-antisemitisme

SGP SGP CDA Nederland 25-07-2019 00:00

Met behulp van landen als Iran, Saoedi-Arabië, Jemen en Pakistan beschuldigt de VN Israël van het schenden van vrouwenrechten. Ook Nederland stemde met die veroordeling in. Volgens SGP-Kamerlid Chris Stoffer maakt de VN zich steeds ongeloofwaardiger. Hij stelt  samen met andere partijen schriftelijke vragen.

In 2017 nam de Tweede Kamer nog een motie aan van Van der Staaij die de regering verzocht om actief stelling te nemen tegen eenzijdige VN-resoluties tegen Israël (motie Van der Staaij c.s., Kamerstuk 34 775 nr. 44). Deze week stelde de Economische en Sociale Raad van de VN dat Israël het enige land ter wereld is dat de rechten van vrouwen zou schenden.

“Hiermee maakt de VN zich steeds ongeloofwaardiger,” reageert Stoffer, “dit wordt keer op keer erger. Als je serieus genomen wilt worden, moet je alle schijn van partijdigheid vermijden en stoppen met dit soort eenzijdige veroordelingen van Israël. Juist landen als Iran, Saoedi-Arabië, Jemen en Pakistan hebben geen beste naam als het gaat om bescherming van rechten van vrouwen. Maar de VN gaat gewoon door met het veroordelen van Israël. Dit riekt naar witteboorden-antisemitisme. Nota bene met steun van Nederland.”

Het Kamerlid van de SGP dient daarom samen met andere partijen een reeks kritische vragen in bij minister Blok. Stoffer: “De regering handelt niet in lijn met de wens van de Tweede Kamer en de motie Van der Staaij c.s. We willen graag dat ze daar tekst en uitleg over geeft.”

Vragen van de leden Omtzigt, Stoffer, Voordewind, Koopmans, De Roon en Baudet aan de minister van Buitenlandse Zaken over uitvoering van de motie-Van der Staaij over eenzijdige resoluties bij de VN:1. Kunt u bevestigen dat Nederland voor de resolutie “Situation of and assistance to Palestinian women” gestemd heeft in de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties ?2. Is er behalve deze veroordeling van Israel, nog enig ander land veroordeeld tijdens deze sessie voor het schenden van vrouwenrechten? 3. Kunt u aangeven hoeveel resoluties in de VN Mensenrechtenraad en in de Economische en Sociale Raad Israël veroordelen (in de afgelopen vijftien jaar) en hoeveel resoluties de vijf meest bekritiseerde landen veroordelen? 4. Hoe vaak is bijvoorbeeld de situatie van vrouwen in Saoedi-Arabië, waar vrouwen zonder hun ‘male guardian’ helemaal niets mogen, op de agenda geplaatst en hoe vaak is dat land veroordeeld?5. Acht u dit proportioneel?6. Hoe heeft de regering elk van de twee punten van de aangenomen motie-Van der Staaij c.s. (34775, nr. 44) uitgevoerd in de VN-organen waarin Nederland vertegenwoordigd is die de regering in 2017 opriep om: (1) in VN-verband actief stelling te nemen tegen lidstaten in VN-organisaties die disproportioneel agenderen tegen Israël, en,(2) zoals de Nederlandse regering eerder gedaan heeft, onrechtvaardige resoluties af te wijzen, Kunt u bij beide agendapunten voorbeelden geven?

SGP: Minister moet lek in RDW-gegevens direct dichten

SGP SGP Nederland 23-07-2019 00:00

Wil je het adres weten van die ene asociale bestuurder, om hem nog even flink de waarheid te zeggen? Dat kan. Uit onderzoek van RTL blijkt dat er een lek zit bij de RDW. SGP-Kamerlid Stoffer stelt daarom schriftelijke vragen en wil dat de ministers Van Nieuwenhuizen (I&W) en Dekker (Rechtsbescherming) het lek direct dichten.

Voor een bedrag dat varieert tussen de 50 en de 150 euro, kun je volgens RTL het adres en soms zelfs het telefoonnummer bij ieder willekeurig kenteken te weten komen. De RDW beheert ongeveer 14 miljoen Nederlandse kentekens die aan bedrijven, personen en adressen zijn gekoppeld. Blijkbaar verkopen medewerkers van RDW of van andere instanties die toegang hebben tot het kentekenregister, de informatie door aan derden.

“Dit is een enorme inbreuk op onze privacy,” zegt Chris Stoffer, “je kunt hiermee natrekken wie er gisteren allemaal bij je buren op visite waren, maar je kunt ook na een verkeersruzie met een honkbalknuppel achteraf bij iemand thuis je verhaal halen. Heel gevaarlijk.”

Het SGP-Kamerlid wijst erop dat de RDW een overheidsorganisatie is en dat de overheid de privacy van haar burgers moet waarborgen. “Terwijl bedrijven en burgers zich in allerlei bochten wringen om zich aan de AVG-wetgeving te houden, verkopen medewerkers van de RDW of andere instanties blijkbaar onze gegevens aan Jan en alleman. Dat is onacceptabel. Ik wil dat de verantwoordelijke ministers krachtig optreden.”

Schriftelijke vragen van het lid Stoffer (SGP) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister voor Rechtsbescherming:1. Heeft u kennisgenomen van het bericht dat vertrouwelijke persoonsgegevens uit het kentekenregister illegaal verhandeld worden?2. Hoe waardeert u het feit dat dit heeft kunnen gebeuren ondanks de aanscherping van de privacyregels?3. Kunt u een volledige lijst geven van instanties en personen die toegang hebben tot deze persoonsgegevens?4. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?5. Wat gaat u doen om na trekken hoe dit kon gebeuren? 6. Wat gaat u in overleg met de Rijksdienst voor Wegverkeer en betrokken instanties en personen doen om te voorkomen dat dit blijft gebeuren? Betrekt u daarbij alle betrokken instanties en personen?

 

Heb jij ervaring in de ...

SGP SGP Nederland 18-07-2019 17:41

Heb jij ervaring in de communicatiewereld en heb je grote belangstelling voor Europese politiek? Voel je je thuis bij de standpunten van de SGP? Dan heeft de Eurofractie van de SGP een mooie vacature voor jou! Kijk gauw op https://eurofractie.sgp.nl/vacatures

Vacature SGP-Eurofractie

SGP SGP Nederland 18-07-2019 00:00

 

Heb jij ervaring in de communicatiewereld en heb je grote belangstelling voor Europese politiek? Voel je je thuis bij de standpunten van de SGP? Dan heeft de Eurofractie van de SGP een mooie vacature voor jou! Kijk op https://eurofractie.sgp.nl/vacatures 

Onafhankelijke mediator belangrijke stap

SGP SGP Nederland 18-07-2019 00:00

Een onafhankelijke mediator gaat bemiddelen inzake de ingediende klacht tussen een medewerker van de stichting VOE en het bestuur van de stichting. Het VOE-bestuur handelt daarmee in lijn met de wens van het partijbestuur om een onafhankelijke derde in te schakelen bij de afhandeling van de klacht. Het partijbestuur van de SGP zal nadrukkelijk toezien op een adequate en integere behandeling van de klacht en het uit de klacht voortvloeiende rapport van de vertrouwenspersoon. De afgelopen dagen was het partijbestuur in gesprek met de stichting VOE en de medewerker van de stichting om te komen tot een goede afhandeling van de klacht en het rapport met betrekking tot de klacht. Het partijbestuur hoop op een zorgvuldig proces dat leidt tot herstel van het vertrouwen en een toekomstbestendige oplossing.Het partijbestuur had in juni al opdracht gegeven om na te denken over een nieuwe organisatiestructuur voor alle internationale activiteiten die in SGP-verband plaatsvinden. Dit proces wordt nu versneld. Uiterlijk per 1 januari 2020 is er nieuwe stichting voor de internationale activiteiten van de SGP waarin ook de werkzaamheden van de stichting VOE zijn geïntegreerd. Alle SGP-geledingen die internationale activiteiten verrichten hebben meegedacht over de nieuwe organisatiestructuur en worden betrokken bij de nieuwe stichting. Het VOE-bestuur stemt in met deze procedure.De SGP waarborgt de rechtspositie van de betrokken medewerker, die een tijdelijk dienstverband heeft, zodat wordt voorkomen dat het indienen van een klacht arbeidsrechtelijke consequenties heeft. Betrokkene zal vanuit het partijbureau zijn werkzaamheden verrichten. Voor de nieuwe stichting wordt een werving gestart voor een nieuwe medewerker. Betrokkene kan naar deze functie solliciteren. Wanneer na een onafhankelijke benoemingsprocedure betrokkene niet voor de nieuwe functie in aanmerking komt, wordt hij betaald begeleid bij het vinden van een andere betrekking binnen of buiten de partij. Deze afspraken zijn tot stand gekomen in goed overleg met de werknemer, die zich kan vinden in het voorstel van het partijbestuur.De zomerperiode en de periode kort daarna worden gebruikt om in de partij de nodige gesprekken te voeren en relaties weer te normaliseren. Dit soort situaties moeten in de toekomst voorkomen worden. Partijvoorzitter Peter Zevenbergen: “Wij zijn geschrokken van de heftigheid van de reacties. Graag gaan we het gesprek aan hoe deze dynamiek heeft kunnen ontstaan. Op die manier willen we leren voor de toekomst.” De SGP heeft veiligheid en integriteit hoog in het vaandel en hecht hier veel waarde aan. “We stellen alles in het werk om deze standaard hoog te houden.” 

SGP op de bres voor Aramese christenen

SGP SGP Nederland 14-07-2019 00:00

 

De Nederlandse regering en Europa moeten zich hard maken voor de Aramese christenen in Turkije. Net als veel andere minderheidsgroepen, krijgen orthodoxe christenen in dat land te maken met achterstelling, geweldpleging en zelfs vervolging. “Nederland kan dit niet stilzwijgend aanzien,” vindt SGP-kamerlid Roelof Bisschop.

In steeds meer (islamitische) landen wordt de druk op christenen opgevoerd. Ook in Turkije, nota bene onze NAVO-bondgenoot, is dat het geval. Aramese christenen, een kleine minderheidsgroepering die met name in zuidoost Turkije te vinden is, hadden het al moeilijk, maar afgelopen weken is hun situatie verder verslechterd. Er zijn berichten dat er in verschillende dorpen brand is gesticht. Ook het eeuwenoude Hananyoklooster lijkt doelwit te zijn geweest van aanvallen.

SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen: “Uit wat ik gelezen heb leid ik af dat er sprake is van systematische aanvallen op Aramese christenen en hun bezittingen. Het lijkt er bovendien op dat de Turkse autoriteiten de bedreigingen en andere intimidaties op hun beloop laten. Ik wil dan ook graag dat Nederland en de EU Ankara aanspreken op wat er gebeurd is en mogelijk nog steeds gebeurt.”

Ruissen en Bisschop hebben beide actie ondernomen en deze kwestie aanhangig gemaakt in Den Haag en in Brussel.

 

20190812 – Schriftelijke vragen van het lid Bisschop/Van der Staaij aan de minister van Buitenlandse Zaken over branden in Aramese dorpen in Turkije:

Kent u het bericht “Christelijke dorpen in Turkije geteisterd door brand”?  Kunt u bevestigen dat de afgelopen weken diverse branden schade hebben aangericht in Aramese dorpen in de Turkse provincie Mardin die worden bevolkt door Oosterse christenen, en dat ook het eeuwenoude Mor Hananyoklooster werd getroffen? Beaamt u dat deze branden onderdeel lijken te zijn van systematische aanvallen op Turkse christenen door middel van brandstichting, berovingen en dreigingen, waarbij Turkse autoriteiten niet altijd ingrijpen? Is hier sprake van verwijtbare nalatigheid van Turkse autoriteiten, ook bijvoorbeeld inzake het onderhoud van elektriciteitsinfrastructuur in of rond deze dorpen? Zo ja, veroordeelt u deze Turkse nalatigheid, en bent u bereid de negatieve gevolgen van de branden en andere bedreigingen aan te kaarten bij de Turkse overheid, juist gezien de van oudsher gemarginaliseerde positie van (Aramese) christenen in Turkije?

 

SGP’ers Chris Stoffer en Roelof ...

SGP SGP Nederland 10-07-2019 14:18

SGP’ers Chris Stoffer en Roelof Bisschop zijn deze week in Israël. De enorme kwaliteit van de Israëlische precisielandbouw is opvallend: dronewaarneming, voeding, water enzovoorts... 🇮🇱 #israel #israël #landbouw #voordeboer #innovatie #drones #water

Wat is er veel gebeurd

ChristenUnie ChristenUnie SGP Nederland 06-07-2019 20:00

Door Gert-Jan Segers op 6 juli 2019 om 21:54

Wat een voorrecht om afgelopen donderdagnacht met vijf ChristenUnie Kamerleden het parlementaire jaar af te sluiten na de de laatste stemmingen in de Tweede Kamer. Het werd vier uur voor we elkaar moe omhelsden en een foto maakten in de Tweede Kamer.

Als ik terugdenk aan het afgelopen jaar is juist die verbondenheid met elkaar wat me het meest dierbaar is.

Ik ervaar met Eppo, Carla, Joel, Stieneke (na de zomer terug van zwangerschapsverlof), Nico en met onze medewerkers werkelijk kameraadschap. We zijn verschillend, maar willen allen Jezus navolgen en daarmee het goede zoeken voor onze naasten en deze gebroken wereld.

Die verbondenheid met elkaar en onze God droeg ons ook door het afgelopen jaar heen. Het begin van de zomer is een moment om even te reflecteren, terug te blikken, stil te staan en stil te worden.

En wat is er veel gebeurd.

Het klimaatakkoord van nog maar enkele dagen geleden is een van de redenen waarom wij in dit kabinet zitten. We weten dat de schepping niet maakbaar is, maar wel kwetsbaar. En vanuit de verantwoordelijkheid die God ons geeft als rentmeesters van Zijn aarde ben ik dankbaar met de afspraken in dit akkoord.

Ik denk ook aan het kinderpardon waarvoor we bij de formatie niet voldoende steun kregen, maar dat we begin dit jaar toch voor elkaar kregen. Als ik denk aan die kinderen en hun gezinnen die nu hoop en toekomst hebben, dan ben ik dankbaar voor de mogelijkheid die op onze weg kwam.

Zo kan ik nog doorgaan met zaken zoals het pensioenakkoord waarmee we jongeren, werkenden en gepensioneerden perspectief bieden of de verlaging van de belasting op energie van 100 euro.

Maar ook de zaken die de landelijke media vaak over het hoofd zien. Denk aan het extra geld waarmee prostituees geholpen worden te stoppen, het geld voor de sluizen bij Kornwerderzand waarmee we het noorden van Nederland helpen, de aangescherpte regels voor de verkoop van alcohol, extra geld om werkdruk op de basisschool tegen te gaan of het geld dat het kabinet op ons initiatief vrijmaakt voor de strijd tegen antisemitisme. Veel van die resultaten zijn overigens ook te vinden op resultaten.christenunie.nl

Lastige momenten

Maar als ik terugdenk komen ook andere momenten boven. Lastige momenten. Soms waren er debatten waarin je merkt dat er een verruwing plaatsvindt in het parlement. Soms merkten we heel direct iets van de polarisatie en voelden we ons eenzaam. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de verdachtmakingen tegenover de door ons zeer gerespecteerde organisatie Siriz.

Ook denk ik aan momenten waarin we voorstellen deden waar geen steun voor was, we compromissen sloten waarin we onze christelijk-sociale idealen maar beperkt dichterbij konden brengen of genoegen moesten nemen met het behouden van wat we hebben.

Ik denk ook aan de gemengde gevoelens die er waren toen we in Europa besloten om als ChristenUnie en SGP verder te gaan in twee fracties. Het is buitengewoon spijtig dat er geen gezamenlijke fractie gevonden is waar beide partijen zich in thuis voelen. Tegelijkertijd ben ik dankbaar voor de manier waarop we samen die conclusie trokken, ik ben dankbaar dat we de onderlinge relaties goed hebben kunnen houden. Onze Peter van Dalen en SGP’er Bert-Jan Ruissen werken eraan om waar mogelijk samen het christelijk geluid in Europa te laten horen, óók vanuit twee verschillende fracties. We laten elkaar niet los.

Een ander verhaal

Vlakbij het Tweede Kamergebouw staat de Ridderzaal. Over enkele maanden klinkt daar de troonrede, maar het is nog maar twee weken geleden dat daar in die prachtige zaal woorden klonken die me diep raakten.

Op deze symbolische plek sprak Seyss-Inquart, de Rijkscommissaris namens het nazi-bewind de proclamatie uit waarmee het bewind gevestigd werd dat uiteindelijk aan vele Joodse Nederlanders het leven zou kosten. Op uitnodiging van onze Staatssecretaris Paul Blokhuis werd op die plek kort geleden een conferentie over antisemitisme gehouden. Mensen uit de Joodse gemeenschap kwamen daar samen met betrokkenen uit de hele wereld om elkaar te zegenen, voorbede te doen en samen hun stem te laten horen tegen het voortwoekerend antisemitisme.

Een Duitse predikant nam het woord. Hij vertelde hoe zijn land, hoe hijzelf zich verantwoordelijk wist voor de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. En vroeg om vergeving voor de inktzwarte bladzijde van de geschiedenis van zijn land. Zo kwamen we samen op die symbolische plek met een ander verhaal. Het liet zien dat het kwaad niet overwint, maar uiteindelijk het licht. God heeft het laatste woord. Zijn hand laat niet los!

Het ontroerde me.

Dat besef is ook ten diepste hoe ik terugkijk op dit jaar. In al die mooie en lastige momenten mogen we weten en zien dat Zijn hand nooit los laat. God is erbij!

We weten ons verbonden met elkaar als ChristenUnie fractie, met u die ons steunt en voor ons bidt, maar bovenal met de God die ons draagt.

In dat vertrouwen sluiten we nu dit politieke jaar af en zien we vol verwachting uit naar de tijd die voor ons ligt.

Ik wens u en de uwen een mooie zomer vol verfrissing en vernieuwing!

Een hartelijke groet in verbondenheid,

Gert-Jan Segers

Verklaring partijbestuur over klacht stichting VOE

SGP SGP Nederland 05-07-2019 00:00

Er is een klacht ingediend over het bestuurlijk handelen van de stichting VOE door een werknemer met wie ook een geschil over de omvang van het arbeidscontract speelt. De klacht behelst verschillende aspecten zoals de organisatiecultuur binnen de VOE, waarbij de werknemer spreekt over een onveilige werkomgeving en wantrouwen. Ook wordt de rechtsgeldigheid van de zittende bestuursleden in twijfel getrokken en wordt gesproken over spanningen tussen de VOE en andere partijgeledingen.

De klacht wordt op een zorgvuldige manier met hoor- en wederhoor behandeld. Die behandeling is op dit moment nog gaande. Het is daarom te vroeg om conclusies te trekken. De klacht is ingediend bij een vertrouwenspersoon van de SGP die deze mei jongstleden in behandeling heeft genomen. Deze vertrouwenspersoon heeft verschillende partijen gehoord en naar aanleiding van de gevoerde gesprekken een rapport opgesteld. Het bestuur van de VOE (een stichting die een zelfstandige rechtspersoon is) wordt in de gelegenheid gesteld om te komen tot een oplossing, waarbij zij de aanbevelingen van het rapport meewegen.

Partijvoorzitter Zevenbergen: “Het partijbestuur hecht aan een integere en adequate behandeling van de klacht en zal daar ook uitdrukkelijk op toezien. We gaan ervan uit dat de behandeling van de klacht in september is afgerond.”

SGP: niet hoofd op hol door 5G

SGP SGP Nederland 04-07-2019 00:00

De SGP wil eerst onderzoek naar mogelijke schadelijke effecten van het 5G stralingsniveau, voordat er een netwerk wordt uitgerold in heel Nederland. Daarnaast waarschuwt de partij voor spionagepraktijken van China als Huawei meehelpt aan de aanleg van 5G.

Volgens het medische vakblad The Lancet zijn er veel aanwijzingen voor negatieve effecten van 5G voor de volksgezondheid. De Nederlandse Gezondheidsraad en het RIVM hebben zich hier echter nog niet over uitgelaten. SGP-Kamerlid Stoffer: “Ik wil eerst dat deze beide instanties een goed onderzoek doen naar de mogelijke gevolgen, voordat we 5G kunnen uitrollen.”

Verder wil Stoffer dat het Chinese Huawei op geen enkele manier wordt betrokken bij de uitrol van 5G in Nederland. “China is mij toch net een beetje té nieuwsgierig. Het kabinet wil extra voorwaarden. KPN wil Huawei niet helemaal buiten de deur houden. Dat is te goedgelovig, zeggen experts. Hou China dus helemaal buiten de 5G deur.”

Stoffer wil dat het kabinet op deze beide punten in actie komt, zodat de volksgezondheid en de veiligheid zo goed mogelijk worden beschermd. Dat zei hij donderdag tijdens het Kamerdebat over de uitrol van 5G.