Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

650 documenten

SP-succes in strijd tegen wooncrisis: hardere aanpak illegale Airbnb-verhuur

SP SP Nederland 22-09-2020 13:34

Vakantieverhuur via platforms zoals Airbnb leidt steeds vaker tot overlast, fraude en een nog diepere wooncrisis. Op initiatief van de SP kwam het kabinet met een wet om deze misstanden terug te dringen. Omdat de wet niet ver genoeg ging diende de SP nog enkele voorstellen in. Drie daarvan zijn vandaag aangenomen.

Door de SP-voorstellen worden nu niet alleen de verhuurders die in de fout gaan aangepakt maar ook de platforms zelf. De boetes bij overtredingen worden hoger en er kan een verhuurverbod worden opgelegd en kan beter worden ingegrepen bij overlast. SP-Kamerlid Sandra Beckerman: 'We zijn trots dat deze voorstellen zijn aangenomen. Huizen zijn om -prettig- in te wonen. Met deze voorstellen pakken we de woningnood en overlast aan.'

Voor de SP blijven er wel wensen over. Beckerman: 'In Lissabon worden nu woningen die eerst werden verhuurd via Airbnb veranderd tot sociale huurwoningen. Wat ons betreft gebeurt dat ook in Nederland.'

Algemene Politieke Beschouwingen 2020 - DAG 2

PVV PVV Nederland 17-09-2020 09:48

Tweede termijn:

Geert Wilders: “De rechtsstaat is failliet en corrupt” Geert Wilders: ‘‘Rutte, de premier van misleiding’’ Geert Wilders: ‘‘We hebben een prachtig land. We hebben geweldige mensen. We hebben alleen een vreselijke premier.’’

SP komt met drie wetten voor een eerlijke economie

SP SP Nederland 16-09-2020 17:44

Ook wil de SP dat niet alleen aandeelhouders, maar ook werknemers mee gaan delen in de winst. Al dertig jaar wordt aan bedrijven alle ruimte gegeven om te streven naar winstmaximalisatie voor de aandeelhouders. De gedachte hierachter was dat winst voor de bedrijven goed is voor ons allemaal. Maar dat is niet zo: zo belandde zeventig procent van de totale winst van de 75 grootste beursfondsen in de zakken van aandeelhouders. Marijnissen: ‘Afgelopen decennia zagen we dat het razend goed ging met bedrijven waardoor de uitkeringen aan aandeelhouders door het dak gingen, maar de werknemers die het werk deden, zagen er weinig van. Dat moet anders. Daarom hebben we ook een wet gemaakt voor eerlijke winstdeling.’

Tot slot komt de SP met een Wet Eerlijk Inkomen waarmee het minimumloon wordt verhoogd van 10 naar 14 euro. Door de koppeling stijgen de uitkeringen en de AOW automatisch mee. Daarmee bestrijd je niet alleen de ongelijkheid, het is ook goed voor de economie doordat de koopkracht toeneemt. Marijnissen: ‘Het reëel besteedbaar inkomen van mensen stijgt al 40 jaar nauwelijks. Dit in tegenstelling tot de winsten van bedrijven. Veel van de mensen met ‘cruciale beroepen’, zoals schoonmakers, winkelpersoneel en pakketbezorgers werken voor het minimumloon. Zij werken hard en krijgen weinig.’ De Wet Eerlijk Inkomen zorgt voor een loonsverhoging voor meer dan twee miljoen werknemers die nu op of rond het minimumloon verdienen.

Pak bedrijven die belasting ontwijken aan

D66 D66 Nederland 15-09-2020 13:58

Tegelijkertijd zijn multinationals ook belangrijk voor onze welvaart, banen en economie. Nederland is daarom gebaat bij een goed vestigingsklimaat. Het moet dus van twee kanten komen. Daarom pakken we bedrijven die bewust aan belastingontwijking doen aan.

Het kabinet volgt daarmee belangrijke adviezen op van experts die hebben gekeken naar de belastingheffing van multinationals en het vestigingsklimaat van Nederland. Deze experts boden ook mogelijke oplossingen om belastingontwijking in Nederland tegen te gaan.

Geen wonder dat de GGD het testen niet aankan

SP SP Nederland 15-09-2020 07:38

We zouden maximaal gaan opschalen bij de GGD, zei minister Hugo de Jonge. Maar toen het aantal besmettingen in de regio's Amsterdam en Rotterdam Rijnmond éven opliep, konden de GGD's het bron- en contactonderzoek al niet meer volledig aan. Dit is zeer ernstig, omdat juist het doortastende bron- en contactonderzoek het fundament is van het zoveel als mogelijk indammen van het coronavirus.

Daarna kwam het nieuws dat er 'te veel' getest wordt, wat ook weer leidt tot allerlei capaciteitsproblemen bij de GGD. Het werven van nieuwe collega's voor het bron- en contactonderzoek verloopt chaotisch. Het gaat bij elke GGD anders. Er is geen centrale aansturing.

We kunnen constateren dat de GGD's door jarenlange verwaarlozing niet opgewassen zijn tegen de belangrijke taak die ze nu hebben. Bij een pandemie zoals nu is het zaak dat de nationale overheid verantwoordelijk wordt voor de regie in de taken die de GGD heeft ten aanzien van de bestrijding van corona.

Hoe kan de GGD zolang verwaarloosd zijn? Het begon in de jaren 80, toen gemeenten verantwoordelijk werden voor de GGD. Toen de GGD daar ook nog taken voor het bestrijden van (landelijke) infectieziekten bij kreeg, zonder het benodigde geld, stapelden de problemen zich op.

De publieke gezond­heids­zorg is ten onrechte verwaar­loosd

Omdat gemeenten er vanwege de decentralisaties nog meer taken bij kregen - zonder voldoende extra geld - werd bezuinigen op de GGD een aantrekkelijke optie. We zien nu de gevolgen van dit desastreuze beleid. Er is een groot tekort aan capaciteit. En landelijk weinig zicht op hoe de GGD's ervoor staan. Daarnaast zie je dat nu per regio verschillend beleid gevoerd wordt. Dat betekent een verschillende aanpak voor de teststraten en het bron- en contactonderzoek.

"Er is geld, jullie hebben carte blanche", liet minister Hugo de Jonge de GGD's weten. Maar dat is te gemakkelijk. De remmen gaan niet los bij de GGD, er wordt gewerkt met de handrem erop, gewend als ze zijn aan de jarenlange wens van de gemeenten om de kosten zoveel mogelijk te beheersen.

Maar bij de bestrijding en het indammen van het coronavirus is snel, veel en goed testen van cruciaal belang. En bron- en contactonderzoek volgens de professionele standaarden.

Om dit nu snel te kunnen realiseren moet de landelijke overheid de GGD's, waar het gaat over de bestrijding van het coronavirus, landelijk financieren en aansturen. De publieke gezondheidszorg is ten onterechte verwaarloosd. Voor de lange termijn pleiten wij daarom voor structureel meer investeringen in infectieziektenbestrijding. Want dit mag niet meer gebeuren.

Lilian Marijnissen, SP-fractievoorzitter

Henk van Gerven, SP-Kamerlid

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

DE RECHTSSTAAT IS FAILLIET

PVV PVV Nederland 11-09-2020 11:42

Totale willekeur.

Ik stel een vraag, sta zes jaar voor de rechter en word veroordeeld, hij dreigt met grof geweld en gaat vrijuit.

Nederland is een corrupt land geworden.#Akwasi #Wilders https://t.co/5gVm2cl0FC

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) September 11, 2020

Mestplan slaat door

SGP SGP Nederland 09-09-2020 00:00

De SGP wijst het nieuwe mestbeleid van het kabinet af. Lees hier de reactie van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop.“En wéér loopt minister Schouten het boerenerf op om haar wil op te leggen. Eerst over het veevoer, en nu over de mest. Dit slaat door.” Dat zegt SGP-kamerlid Roelof Bisschop in reactie op de hervorming van het mestbeleid die het kabinet gisteren aankondigde.Op dit moment is het zo dat alleen een verwerkingsplicht geldt voor een deel van de overtollige mest. Het kabinet kiest er nu voor om veehouders die niet volledig grondgebonden zijn te verplichten om álle mest af te voeren en te laten verwerken, met alle regels en kosten en praktische bezwaren van dien. De SGP wijst het plan van het kabinet dan ook af. Kamerlid Bisschop: “Als iets in strijd is met de kringloopgedachte, is dit het wel: boeren die de mest van het eigen vee helemaal niet meer op hun eigen grond uit mogen rijden. Dit slaat door. Als de minister goed geluisterd had naar de boeren, zou ze niet met zo’n verbod gekomen zijn. Na de veevoermaatregel, die gelukkig van tafel is, zie ik dit als de zoveelste poging van ‘Den Haag’ om de baas te spelen op erf van de boeren.”

Geert Wilders tijdens het vragenuur: huurverhogingen moeten van tafel!

PVV PVV Nederland 08-09-2020 18:26

Geert Wilders: ‘‘Wereldvreemde D66-Minister Ollongren van Asociale Zaken heeft lak aan extreem hoge huurstijgingen voor de gewone Nederlander. Wel de EU spekken met miljarden, maar onze eigen mensen laten stikken! Het is niet uit te leggen!’’

Farid Azarkan voorgedragen als lijsttrekker DENK

DENK DENK Nederland 08-09-2020 12:45

Farid Azarkan is vandaag door het bestuur van DENK voorgedragen als lijsttrekker van DENK voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. Farid Azarkan is de enige kandidaat voor het DENK-lijsttrekkerschap. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 26 september zal het lijsttrekkerschap van Azarkan door de leden worden bekrachtigd.

Metin Çelik, voorzitter DENK:

“Wij zijn verheugd dat we Farid Azarkan kunnen voordragen als lijsttrekker. Met Azarkan hebben we een fantastische aanvoerder van onze partij. Hij is een scherp debater, een voorvechter voor gelijke kansen en een ervaren politicus die de waarden van DENK overtuigend uitdraagt. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we met Azarkan onze beweging naar nieuwe successen zullen leiden.”

Farid Azarkan:

“Ik accepteer met trots, verantwoordelijkheidsgevoel en plichtsbesef de voordracht voor het lijsttrekkerschap. Ik ben enorm vereerd en zeer gemotiveerd om samen met alle DENK’ers te bouwen aan de nieuwe fase van onze beweging. We moeten voorkomen dat de coronacrisis leidt tot nog meer ongelijkheid, discriminatie en armoede. Ik zal onophoudelijk strijden voor gelijke kansen voor alle Nederlanders en tegen extreemrechtse polarisatie waardoor groepen Nederlanders in de verdrukking komen. Zeker in deze tijd waarin xenofobie en rechtsextremisme een gevaar vormen voor ons Nederland.”

Gebarentolk bij belangrijke activiteiten en debatten

ChristenUnie ChristenUnie D66 PvdA Nederland 08-09-2020 11:14

Door Webredactie op 8 september 2020 om 13:10

Gebarentolk bij belangrijke activiteiten en debatten

Belangrijke activiteiten en debatten in de Tweede Kamer moeten toegankelijk zijn voor doven en slechthorenden. Kamerlid Stieneke van der Graaf dient hierover vandaag samen met D66 en PvdA een voorstel in bij het debat over het erkennen van Nederlandse Gebarentaal als officiële taal.

De coronapersconferenties en de Troonrede hebben al een tolk Nederlandse Gebarentaal en zijn daarin de positieve uitzondering. Wat betreft de partijen worden ook het wekelijkse Vragenuur op dinsdag, de Algemene Politieke Beschouwingen en het slotdebat voor de Tweede Kamerverkiezingen voortaan vertaald door een tolk Nederlandse Gebarentaal.

Stieneke van der Graaf: “Dove en slechthorende mensen moeten volwaardig kunnen meedoen in onze samenleving. De democratie is een onlosmakelijk onderdeel van die samenleving. Door belangrijke activiteiten en debatten in de Tweede Kamer te vertalen laten we als politiek zien dat we het grote belang van de Nederlandse Gebarentaal voor de dovengemeenschap écht erkennen."

Vanavond is het vervolg van het debat over de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal als officiële landstaal. Het wetsvoorstel dat dit moet regelen dient de ChristenUnie samen met D66 en PvdA in. Deze erkenning is belangrijk om ervoor te zorgen dat dove en slechthorende mensen volwaardig kunnen meedoen in de samenleving.

Meer lezen over dit wetsvoorstel? Lees hier de blog die Carla Dik-Faber vorige week over deze erkenning schreef.