Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

655 documenten

Nieuw leiderschap

PVV PVV Nederland 30-06-2021 15:56

‘‘Nieuw leiderschap:

Vliegen naar Luxemburg.

Zonder autogordel rijden.

Docu maken met belastinggeld.

Klagen over Kamerleden.

Kamer verkeerd geïnformeerd.

Terroristen naar Nederland halen.

Palestijnse moordenaars financieren.

Vijf vragen aan Rutger Schonis

D66 D66 Nederland 25-03-2021 11:02

“Het meest trots ben ik op de coulanceregeling voor mensen van 75 jaar en ouder waarvan het rijbewijs dreigde te verlopen. Wie in Nederland 75 wordt, moet zich laten keuren om het rijbewijs te houden. Maar het CBR had een enorme achterstand in het verwerken van deze gegevens. Daardoor kwamen veel ouderen buiten hun schuld om zonder rijbewijs te zitten. Door tijdelijk de rijbewijzen te verlengen zorgden we ervoor dat zij zelf naar hun familie, de winkel of de dokter konden blijven rijden.”

Podcast 'Daarom is het Goed' - Aflevering 11: Janet, Nazmiye en Renske

SP SP Nederland 15-03-2021 10:34

De overheid maakte de levens van ouders kapot in de toeslagenaffaire. Tijd voor een eerlijke overheid. Lilian en Renske spraken erover met ouders Janet en Nazmiye in de nieuwe aflevering van 'Daarom is het Goed'.

Veilig stemmen

SP SP Nederland 08-03-2021 08:52

Briefstemmen. Na 12 maart 17:00 uur.

Is het niet gelukt om uw stembiljet voor 12 maart 17:00 uur op te sturen? Geen probleem. U kunt uw stembiljet nog tot 17 Maart 21:00 uur inleveren bij een stemlokaal of afgiftepunt in uw gemeente.

D66 zet behandeling wet regulering wietteelt door in Eerste Kamer

D66 D66 Nederland 04-03-2021 04:05

Als de wet wordt aangenomen wordt de inkoop van cannabis door coffeeshops gereguleerd. Telers kunnen dan op een open manier hun producten ontwikkelen en aanbieden aan verkooppunten voor de consument. Bergkamp: ‘Voor de consument is het dan prettig dat hij of zij weet wat er in de cannabis zit. En dat bijvoorbeeld haarlak of een giftig bestrijdingsmiddel er juist niet in zit. Dat is heel belangrijk voor de volksgezondheid. Voor coffeeshophouders is deze wet ook een enorme vooruitgang. We halen de handel uit de schaduw, zo worden telers en verkopers gewone ondernemers. Voor de samenleving zijn de voordelen al helemaal mooi. Geen schimmige praktijken mee. Geen zolderplantages met levensgevaarlijke bedradingen midden in woonwijken. Geen cannabisrunners, cannabisripdeals en hashlijnen. Een gereguleerd systeem, met gereguleerde teelt, en gereguleerde in- en verkoop. Allemaal in het volle zonlicht, of licht van de lantaarnpalen.’

SP-succes in strijd tegen wooncrisis: hardere aanpak illegale Airbnb-verhuur

SP SP Nederland 22-09-2020 13:34

Vakantieverhuur via platforms zoals Airbnb leidt steeds vaker tot overlast, fraude en een nog diepere wooncrisis. Op initiatief van de SP kwam het kabinet met een wet om deze misstanden terug te dringen. Omdat de wet niet ver genoeg ging diende de SP nog enkele voorstellen in. Drie daarvan zijn vandaag aangenomen.

Door de SP-voorstellen worden nu niet alleen de verhuurders die in de fout gaan aangepakt maar ook de platforms zelf. De boetes bij overtredingen worden hoger en er kan een verhuurverbod worden opgelegd en kan beter worden ingegrepen bij overlast. SP-Kamerlid Sandra Beckerman: 'We zijn trots dat deze voorstellen zijn aangenomen. Huizen zijn om -prettig- in te wonen. Met deze voorstellen pakken we de woningnood en overlast aan.'

Voor de SP blijven er wel wensen over. Beckerman: 'In Lissabon worden nu woningen die eerst werden verhuurd via Airbnb veranderd tot sociale huurwoningen. Wat ons betreft gebeurt dat ook in Nederland.'

Algemene Politieke Beschouwingen 2020 - DAG 2

PVV PVV Nederland 17-09-2020 09:48

Tweede termijn:

Geert Wilders: “De rechtsstaat is failliet en corrupt” Geert Wilders: ‘‘Rutte, de premier van misleiding’’ Geert Wilders: ‘‘We hebben een prachtig land. We hebben geweldige mensen. We hebben alleen een vreselijke premier.’’

SP komt met drie wetten voor een eerlijke economie

SP SP Nederland 16-09-2020 17:44

Ook wil de SP dat niet alleen aandeelhouders, maar ook werknemers mee gaan delen in de winst. Al dertig jaar wordt aan bedrijven alle ruimte gegeven om te streven naar winstmaximalisatie voor de aandeelhouders. De gedachte hierachter was dat winst voor de bedrijven goed is voor ons allemaal. Maar dat is niet zo: zo belandde zeventig procent van de totale winst van de 75 grootste beursfondsen in de zakken van aandeelhouders. Marijnissen: ‘Afgelopen decennia zagen we dat het razend goed ging met bedrijven waardoor de uitkeringen aan aandeelhouders door het dak gingen, maar de werknemers die het werk deden, zagen er weinig van. Dat moet anders. Daarom hebben we ook een wet gemaakt voor eerlijke winstdeling.’

Tot slot komt de SP met een Wet Eerlijk Inkomen waarmee het minimumloon wordt verhoogd van 10 naar 14 euro. Door de koppeling stijgen de uitkeringen en de AOW automatisch mee. Daarmee bestrijd je niet alleen de ongelijkheid, het is ook goed voor de economie doordat de koopkracht toeneemt. Marijnissen: ‘Het reëel besteedbaar inkomen van mensen stijgt al 40 jaar nauwelijks. Dit in tegenstelling tot de winsten van bedrijven. Veel van de mensen met ‘cruciale beroepen’, zoals schoonmakers, winkelpersoneel en pakketbezorgers werken voor het minimumloon. Zij werken hard en krijgen weinig.’ De Wet Eerlijk Inkomen zorgt voor een loonsverhoging voor meer dan twee miljoen werknemers die nu op of rond het minimumloon verdienen.

Pak bedrijven die belasting ontwijken aan

D66 D66 Nederland 15-09-2020 13:58

Tegelijkertijd zijn multinationals ook belangrijk voor onze welvaart, banen en economie. Nederland is daarom gebaat bij een goed vestigingsklimaat. Het moet dus van twee kanten komen. Daarom pakken we bedrijven die bewust aan belastingontwijking doen aan.

Het kabinet volgt daarmee belangrijke adviezen op van experts die hebben gekeken naar de belastingheffing van multinationals en het vestigingsklimaat van Nederland. Deze experts boden ook mogelijke oplossingen om belastingontwijking in Nederland tegen te gaan.

Geen wonder dat de GGD het testen niet aankan

SP SP Nederland 15-09-2020 07:38

We zouden maximaal gaan opschalen bij de GGD, zei minister Hugo de Jonge. Maar toen het aantal besmettingen in de regio's Amsterdam en Rotterdam Rijnmond éven opliep, konden de GGD's het bron- en contactonderzoek al niet meer volledig aan. Dit is zeer ernstig, omdat juist het doortastende bron- en contactonderzoek het fundament is van het zoveel als mogelijk indammen van het coronavirus.

Daarna kwam het nieuws dat er 'te veel' getest wordt, wat ook weer leidt tot allerlei capaciteitsproblemen bij de GGD. Het werven van nieuwe collega's voor het bron- en contactonderzoek verloopt chaotisch. Het gaat bij elke GGD anders. Er is geen centrale aansturing.

We kunnen constateren dat de GGD's door jarenlange verwaarlozing niet opgewassen zijn tegen de belangrijke taak die ze nu hebben. Bij een pandemie zoals nu is het zaak dat de nationale overheid verantwoordelijk wordt voor de regie in de taken die de GGD heeft ten aanzien van de bestrijding van corona.

Hoe kan de GGD zolang verwaarloosd zijn? Het begon in de jaren 80, toen gemeenten verantwoordelijk werden voor de GGD. Toen de GGD daar ook nog taken voor het bestrijden van (landelijke) infectieziekten bij kreeg, zonder het benodigde geld, stapelden de problemen zich op.

De publieke gezond­heids­zorg is ten onrechte verwaar­loosd

Omdat gemeenten er vanwege de decentralisaties nog meer taken bij kregen - zonder voldoende extra geld - werd bezuinigen op de GGD een aantrekkelijke optie. We zien nu de gevolgen van dit desastreuze beleid. Er is een groot tekort aan capaciteit. En landelijk weinig zicht op hoe de GGD's ervoor staan. Daarnaast zie je dat nu per regio verschillend beleid gevoerd wordt. Dat betekent een verschillende aanpak voor de teststraten en het bron- en contactonderzoek.

"Er is geld, jullie hebben carte blanche", liet minister Hugo de Jonge de GGD's weten. Maar dat is te gemakkelijk. De remmen gaan niet los bij de GGD, er wordt gewerkt met de handrem erop, gewend als ze zijn aan de jarenlange wens van de gemeenten om de kosten zoveel mogelijk te beheersen.

Maar bij de bestrijding en het indammen van het coronavirus is snel, veel en goed testen van cruciaal belang. En bron- en contactonderzoek volgens de professionele standaarden.

Om dit nu snel te kunnen realiseren moet de landelijke overheid de GGD's, waar het gaat over de bestrijding van het coronavirus, landelijk financieren en aansturen. De publieke gezondheidszorg is ten onterechte verwaarloosd. Voor de lange termijn pleiten wij daarom voor structureel meer investeringen in infectieziektenbestrijding. Want dit mag niet meer gebeuren.

Lilian Marijnissen, SP-fractievoorzitter

Henk van Gerven, SP-Kamerlid

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.