Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

569 documenten

Meldpunt Coronacrisis

SP SP Nederland 26-03-2020 16:52

De uitbraak van het coronavirus in Nederland grijpt diep in in onze levens: natuurlijk als u ziek wordt of iemand in uw omgeving ziek wordt, als u werkt in de gezondheidszorg, maar ook als u uw bedrijf stil ziet vallen of u thuis moet werken met ook de kinderen thuis. Of als u uw huur of hypotheek niet meer kunt betalen. Het is ingrijpend om te moeten blijven werken in situaties die gevaarlijk kunnen zijn. De zorgen zijn begrijpelijk en de roep om oplossingen ook.

De regering neemt maatregelen, maar kan niet alles weten of overzien. Wij ook niet. Daarom willen we weten hoe het met u gaat en of er dingen zijn waar u tegenaan loopt, met werk, met school, met uw financiële situatie.

Uw ervaringen en die van anderen zorgen ervoor dat wij een goed beeld hebben van de gevolgen van de coronacrisis en waar mensen nu tegenaan lopen. Dan zijn onze volksvertegenwoordigers goed geïnformeerd en kunnen we beter ons werk doen om onze samenleving door de crisis heen te brengen. Laat u ons weten hoe het met u gaat?

Uiteraard kunt u erop rekenen dat we uw informatie veilig bewaren. Informatie gebruiken we alleen anoniem en niet herleidbaar naar personen.

Rechtvaardig door de crisis

SP SP Nederland 25-03-2020 08:37

De coronacrisis heeft bovenal een grote impact op onze volksgezondheid, maar de economische gevolgen van deze crisis raken ook de portemonnee van miljoenen Nederlanders. Onze harten gaan uit naar degenen die voor ons in de frontlinie staan; zorgverleners, schoonmakers, buschauffeurs, vakkenvullers en vele anderen. Zij houden Nederland draaiend, niet alleen nu, maar altijd. Er zijn veel mensen die ook bijdragen aan de samenleving, maar daar ook lang niet altijd de zekerheid en waardering voor ontvangen die ze wel gegund is: ‘de flexwerkers’.

In deze tijd van crisis worden veel van de 3 miljoen zzp’ers, uitzendkrachten en mensen met een nulurencontract in Nederland hard geraakt. Ze mogen niet meer naar hun werk en hun klanten, ze worden niet meer opgeroepen of hun contract wordt niet verlengd. Dit zijn hardwerkende mensen die de last van een fundamenteel oneerlijk systeem moeten dragen. Want waar de grote bedrijven vaste banen onzeker maakten stegen hun winsten tot ongekende hoogte, maar in tijden van crisis worden de werknemers die zich zo flexibel hebben getoond beroofd van hun inkomen.

Dat kunnen we niet laten gebeuren; eerst komen de mensen, niet de winst. Deze 3 miljoen Nederlanders mogen dus niet het zoveelste slachtoffer worden van een systeem dat fundamenteel instabiel en oneerlijk is. Daarom doet de SP woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer sociale voorstellen en eisen we zekerheid zodat we samen rechtvaardig door de crisis komen.

Wanneer we met belastinggeld bedrijven redden mogen daar geen ontslagen vallen, ook flexkrachten moeten worden doorbetaald op basis van hun gemiddelde aantal gewerkte uren.

Er moet een tijdelijke huurstop komen zodat mkb-bedrijven en ondernemers niet failliet hoeven gaan en de hulp die we hen bieden niet indirect een subsidie is voor grootvastgoedbezitters.

Er komt geen uitstel van belastingbetaling voor de allerrijkste bedrijven met miljardenbuffers. Zij zullen hun eerlijke deel bij moeten dragen om Nederland de crisis door te helpen door middel van een solidariteitsheffing.

Kamer­vragen over gevolgen corona-uitbraak voor dieren in de veehou­derij

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 23-03-2020 00:00

De Partij voor de Dieren roept de minister van landbouw op om per direct in te grijpen in de veehouderij om grote dierenwelzijnsproblemen als gevolg van de corona-uitbraak te voorkomen. Er moeten fors minder dieren worden geslacht, er moet een stop komen op (verre) internationale diertransporten en er moeten fokbeperkingen worden ingesteld om te voorkomen dat stallen overvol raken. "Niet alleen de zorgen om dierenwelzijn, maar ook de druk op werknemers in de sector, onder meer in de slachthuizen en transportbranche, neemt toe. Niet ingrijpen is onverantwoord", zegt fractievoorzitter Esther Ouwehand, die Kamervragen heeft gesteld.

Het coronavirus raakt onze samenleving hard

SP SP Nederland 18-03-2020 12:19

Het coronavirus raakt onze samenleving hard. We wensen iedereen veel sterkte in deze moeilijke en onzekere tijd.

Plaats dieren­artsen en dier­ver­zorgers op lijst met vitale beroepen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 16-03-2020 00:00

De Partij voor de Dieren wil dat de lijst met vitale beroepen wordt uitgebreid met dierenartsen en dierverzorgers. Tweede Kamerlid Frank Wassenberg heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan de betreffende bewindspersonen. “Het is ontzettend belangrijk dat deze mensen naar hun werk kunnen blijven gaan. De dieren zijn tenslotte afhankelijk van hen”, aldus Wassenberg. In het kader van de bestrijding van het nieuwe coronavirus, heeft het kabinet alle Nederlanders opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken. Ook de scholen worden gesloten, waardoor ouders met kinderen noodgedwongen thuis moeten blijven om voor hen te zorgen. Het kabinet heeft een uitzondering gemaakt voor ouders met zogenaamde ‘vitale beroepen’. Dat zijn cruciale beroepsgroepen die de samenleving draaiende houden, zoals bijvoorbeeld personeel in de zorg, bij de politie en brandweer. Deze ouders kunnen hun kinderen wel naar school of de opvang brengen. Helaas staan dierenartsen en dierverzorgers niet op de lijst van vitale beroepen. Terwijl het letterlijk van levensbelang is dat deze mensen naar hun werk kunnen blijven gaan. Wassenberg: “Niet alleen dierenartsen, maar ook dierverzorgers zijn cruciaal. Hulp voor gewonde en zieke dieren kan niet wachten. Het verzorgen van dieren in bijvoorbeeld asielen en (wild)opvangcentra gaat dag in dag uit door. Deze mensen kunnen en willen de dieren niet zomaar in de steek laten. Daarom moet het kabinet hen helpen door hen op de lijst met vitale beroepen te plaatsen." Er zijn signalen dat sommige asielen en opvangcentra nu al te weinig handen hebben. De Partij voor de Dieren hoopt daarom zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen van het kabinet.

Biddag: ‘What a Wonderful World’

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 11-03-2020 11:25

Door Carola Schouten op 11 maart 2020 om 12:20

Vandaag is het biddag voor gewas en arbeid. Biddag is voor mij een moment om stil te staan bij het feit dat wij niet alle touwtjes zelf in handen kunnen hebben. Boeren zaaien hun gewassen in, lammetjes staan op het punt om geboren te worden, de magnolia loopt al uit en bomen worden groen. Welk aandeel hebben wij daarin gehad? Het maakt mij klein en ik verwonder mij dan en denk: What a Wonderful World!

In verwondering kan ik genieten van de afwisselingen in seizoenen, de diversiteit van onze natuur en het voorjaar dat zich op allerlei manieren in de natuur aandient. Woorden uit Psalm 104 komen dan in mij naar boven: ‘Heer, wat hebt u veel gemaakt, en wat is alles prachtig. Overal op de aarde is het te zien.’

Juist die veelheid aan dingen die overal op aarde is te zien in de biodiversiteit zie ik steeds meer onder druk komen te staan. Die afbreuk doet pijn. Als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voel ik mij verantwoordelijk. Afbreuk aan de heelheid mag in mijn ogen niet verlammen. We kunnen zorgdragen en herstellen waar we invloed op hebben.

Het is mijn gebed dat we ons verwonderen over deze wondermooie wereld. Dat we genieten van de grote verscheidenheid die de Schepper in de natuur heeft aangebracht. Dat we oog hebben voor de heelheid die onder druk is komen te staan en dat we ons daartegen keren. Laten we op deze biddag voor gewas en arbeid bidden om moed om te veranderen wat we kunnen veranderen. En waar we in dit nieuwe seizoen geen invloed op hebben, laat dat ons in afhankelijkheid brengen bij de Schepper.

Laat de huisarts een thuisarts zijn

SP SP Nederland 04-03-2020 15:33

Het groeiende tekort aan huisartsen is een probleem. Met name in dunbevolkte gebieden kan het moeilijk zijn om een huisarts te vinden en soms leidt dit zelfs tot een huisartsenstop. "Terwijl de naam het al zegt: huisarts. De arts aan huis, of in ieder geval in de buurt. Consulten via een beeldscherm kunnen dit dus niet vervangen," aldus SP-Kamerlid Henk van Gerven. Hij pleit ervoor om de huisarts weer een thuisarts te laten zijn en stelt zelfs voor om de tijd die een huisarts heeft voor een consult te verlengen naar 15 minuten.

Er zijn veel te weinig huisartsen opgeleid in het verleden, doordat er te weinig opleidingsplaatsen werden geraamd. Terwijl er juist extra meer huisartsen nodig zijn voor langere consulten. "Een langer consult is juist zo belangrijk omdat het leidt tot minder medicijnvoorschriften en minder doorverwijzingen naar de specialist, omdat mensen zich meer gehoord voelen," zegt Henk van Gerven. Dit betekent ook dat de het aantal patiënten per huisarts omlaag moet, waarvoor er uitgebreid tijd en aandacht kan zijn voor de patiënt. In de Tweede Kamer zal de SP opnieuw hiervoor een voorstel indienen.

Succes: Kabinet moet op zoek naar plek in onderwijs voor elk kind

SP SP GroenLinks D66 PvdA Nederland 03-03-2020 14:33

Dinsdag stemde de Tweede Kamer in met een voorstel van SP-Kamerlid Peter Kwint – dat hij mede namens GroenLinks, PvdA en D66 indiende – om een plek in het onderwijs te zoeken voor elk kind dat nu thuis zit. Ondanks de mooie beloften bij de invoering van het passend onderwijs zitten vele duizenden kinderen thuis, omdat ze niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen, maar ook niet in het speciaal onderwijs. Samen met de ouders en het kind moet volgens dit voorstel het dossier van het kind opnieuw bekeken worden, met als doel het vinden van een passende plek voor elk kind.

De Wet passend onderwijs is – ondanks de mooie naam – een molensteen geworden voor zowel docenten, als ouders en kinderen. Leraren in het regulier onderwijs moeten zich door stapels papier, rapportages en aanvraagformulieren werken voor ze een passende plek voor een kind kunnen vormgeven. Ouders voelen zich niet gehoord en worden van het kastje naar de muur gestuurd als ze een goede plek proberen te vinden voor hun kind.

En de resultaten zijn ernaar. De wet die bedoeld was om het aantal thuiszitters – kinderen die gedurende langere tijd geen onderwijs krijgen omdat er geen passende plek voor ze is – tot nul terug te brengen heeft geleid tot juist een toename van deze groep kinderen. Kwint is daarom blij met deze belangrijke stap: 'Te vaak worden kinderen nu afgeschreven. Ze krijgen een vrijstelling van de leerplicht of staan wel ingeschreven, maar komen nooit naar school. We mogen kinderen niet zo in de steek laten. Daarom is het zo belangrijk om nu samen met ouders en scholen die hele dossiers door te gaan kijken, op zoek naar een plek die wel bij een kind past. Want goed onderwijs is geen gunst, maar een recht. Ook voor deze kinderen.'

De SP is een enquête gestart voor docenten, ouders en kinderen in het passend onderwijs. Doe hier mee aan ons onderzoek!

Een boodschap voor het kabinet

SP SP GroenLinks PvdA Nederland 02-03-2020 13:31

Op dinsdag 3 maart geven we samen met GroenLinks en de PvdA een gezamenlijke en stevige boodschap af aan dit rechtse kabinet. Omdat het anders kan en anders moet.

Dat wat van ons allemaal is wordt afgebroken: de zorg, het onderwijs, onze veiligheid. Terwijl het zo belangrijk is voor onze samenleving, een samenleving waarin iedereen een eerlijke kans krijgt en waarin we naar elkaar om kijken.

Want die verandering is nodig en mogelijk, als we samen opstaan. Samen geven we een stevig signaal af aan dit kabinet. Kom ook!

Waar: Tolhuistuin, IJpromenade 2, Amsterdam

Wanneer: Dinsdag 3 maart, 19:00 uur (inloop vanaf 18:30 uur)