Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

951 documenten

Stieneke van der Graaf: er moet nog veel verbeteren bij het CBR

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 27-05-2020 12:53

Door Webredactie op 27 mei 2020 om 14:36

Stieneke van der Graaf: er moet nog veel verbeteren bij het CBR

De problemen met vernieuwen van rijbewijzen bij het CBR zijn nog niet voorbij. Het medische keuren starten weer op per 1 juni, maar veel mensen zitten nog met de vraag of zij niet zonder geldig rijbewijs zullen zitten vanaf die periode. Stieneke van der Graaf, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie maakt zich zorgen over de aanhoudende problemen bij het CBR.

Zij heeft de Minister in een schriftelijk overleg gevraagd om de regeling van de minister voor het automatisch verlengen van de rijbewijzen die zijn verlopen tijdens de Coronacrisis, ook te laten gelden na 1 juni, totdat de achterstanden zijn weggewerkt. Ook is zij kritisch op het standaard medisch moeten keuren van mensen van psychische stoornissen als ADD, ADHD en ASS voordat zij een rijbewijs krijgen en wil zij van de Minister een betere onderbouwing waarom er voor zo’n brede groep is gekozen. Deze groep moet vaak uiteenlopende bedragen betalen voor een keuring door een psychiater. De ChristenUnie wil dat de Minister een standaard wettelijk tarief invoert en in samenwerking met psychiaters gaat kijken of er geen snellere, en meer praktische manier van medisch keuren is voor deze groep.

Geen waardering, wel een trap na.

PvdA PvdA Nederland 27-05-2020 10:03

Door John Kerstens op 27 mei 2020 Delen  

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/geen-waardering-wel-een-trap-na/

https://www.pvda.nl/nieuws/geen-waardering-wel-een-trap-na/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/geen-waardering-wel-een-trap-na/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Geef Nederlanders met gedwongen tweede nationaliteit vrijheid

D66 D66 Nederland 21-05-2020 20:09

Geef Nederlanders met gedwongen tweede nationaliteit vrijheid

Hele generaties mensen zijn en blijven gedwongen om in de invloedssfeer van hun tweede nationaliteit te blijven. Nederlanders met een gedwongen tweede nationaliteit kunnen daar veel hinder door ondervinden.

In een uiterst geval kan iemand tot de dienstplicht worden gedwongen in het land van tweede nationaliteit zoals Griekse Nederlanders. Of kan diplomatieke bescherming in het land van tweede nationaliteit worden geweigerd zoals Iran dat doet. Marokkaanse Nederlanders hadden veel moeite om tijdens de Coronacrisis weer naar hun thuisland Nederland te komen, omdat Marokko ze ziet als Marokkanen en niet als Nederlanders. Daardoor zijn er verschillende rechtsposities en vrijheden voor Nederlanders die hun ongewenste tweede nationaliteit onmogelijk kunnen opzeggen enerzijds, en Nederlanders zonder gedwongen tweede nationaliteit anderzijds.

D66 Tweede Kamerlid Jan Paternotte wil dat Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit de bescherming en vrijheid krijgen die zij willen en nodig hebben. Paternotte: “Vrij zijn betekent ook dat je niet gedwongen onder de invloedsfeer blijft van een land waar je niks mee hebt. Dat niet generatie na generatie geboren Nederlanders ook officieel Iraniër, Costa Ricaan of Marokkaan blijven wanneer ze dat niet willen. Deze landen maken het praktisch onmogelijk om die nationaliteit op te geven. Ze houden deze mensen gevangen in hun ongewenste nationaliteit. Als deze landen niet mee willen werken, dan moet Nederland zelf alles in het werk stellen om haar burgers te beschermen.”

Nederlanders moeten de vrijheid hebben om te kunnen kiezen of zij wel of geen afstand willen doen van hun tweede nationaliteit. Veel Nederlanders met een tweede nationaliteit zeggen dat zij die juist graag behouden. Die mogelijkheid moet ook zeker blijven. Echter, wanneer een tweede nationaliteit geen keuze meer is, maar een plicht, kan het juist de vrijheden die horen bij het Nederlanderschap in de weg staan. Dat kan gebeuren wanneer je bij geboorte automatisch en verplicht van rechtswege ook de nationaliteit krijgt van één van je ouders en het onmogelijk is afstand te doen van die tweede nationaliteit. Ook kan het zijn dat deze nationaliteit je bij een bezoek aan dat land je wordt toebedeeld, terwijl je er helemaal niet om hebt gevraagd.

Geacht worden alleen Nederlandse nationaliteit te hebben

Een Nederlander die ongewild een tweede nationaliteit heeft en die niet op kan zeggen, moet zelf aan kunnen geven dat hij in Nederland gezien en behandeld wil worden als Nederlander zonder tweede nationaliteit. Alle Nederlanders die zelf vrijwillig hun tweede nationaliteit als ongewenst markeren, worden dan voortaan door en in Nederland enkel als Nederlander beschouwd. Deze Nederlander bepaalt zelf of hij deze keuze kenbaar maakt of niet.

Ook andere landen hebben inwoners met een gedwongen tweede nationaliteit. D66 wil dat Nederland met deze landen samenwerkt. Zij kunnen onderling erkennen dat mensen hun tweede nationaliteit eenzijdig neer kunnen leggen als zij dat willen, ook al staan de landen van de tweede nationaliteit dat niet toe. Samen met deze landen kan en moet Nederland er bij landen als Marokko, Griekenland, Iran en Algerije op aandringen om het neerleggen van de tweede nationaliteit mogelijk te maken.

Op dit moment staan 26 landen het afstand doen van de nationaliteit niet aan (alle) houders van die nationaliteit toe. Dat zijn Algerije, Angola, Argentinië (tenzij Argentijn door naturalisatie), Bahama’s (tenzij ouder dan 21 jaar), Bangladesh, Burkina Faso, Costa Rica, Cuba, Dominicaanse Republiek, Ecuador, Eritrea, Griekenland, Iran, Jemen, Libië, Maleisië (tenzij ouder dan 21 jaar, geldt niet voor vrouw jonger dan 21 jaar en getrouwd), Mali, Marokko, Mexico (tenzij Mexicaan door naturalisatie), Nicaragua, Pakistan (tenzij ouder dan 21 jaar), Somalië, Syrië, Tonga, Tunesië en Uruguay (tenzij Uruguayaans door naturalisatie).

Lees hier de nota van Jan Paternotte

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Een mens kan niet vrij zijn zonder recht. Daarom is de rechtsstaat al sinds de oprichting van D66 onze prioriteit. Onze vrijheid mag alleen door de staat ingeperkt worden, om onze veiligheid te beschermen. We moeten er daarbij wel op kunnen vertrouwen dat de staat zijn macht niet misbruikt. Die macht is nooit vanzelfsprekend en moet altijd kritisch worden gecontroleerd en gebaseerd zijn op principes als rechtszekerheid. Zonder een goed functionerende rechtsstaat en democratie bestaat vrijheid niet. Daarom verdedigt D66 de rechtsstatelijke waarden en de democratie in Nederland hartstochtelijk en streven wij ze na in de rest van de wereld.

GroenLinks: Kabinet moet tweede economisch steunpakket aanpassen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 20-05-2020 00:00

GroenLinks heeft grote zorgen over de vormgeving van het tweede economische steunpakket. Partijleider Klaver wil voorkomen dat de rekening van deze economische crisis opnieuw door gewone mensen betaald wordt. Hij wil daarom dat grote bedrijven (met meer dan 250 werknemers) de steun die ze nu krijgen terugbetalen in beter tijden. Daarover is niks geregeld in het pakket.  

Bovendien heeft GroenLinks zorgen over het verdwijnen van de boete op ontslag. De voorwaarde dat bedrijven die steun ontvangen geen mensen mogen ontslaan verdwijnt. GroenLinks vindt het van belang dat er wel een rem blijft bestaan op het ontslaan van mensen, als bedrijven bij de overheid aankloppen voor steun om lonen door te kunnen betalen.

Klaver: “Ik ben er heel erg voor om mkb-ers en de inkomens van gewone mensen te ondersteunen. Maar het kabinet geeft nu ook opnieuw bakken met geld aan grote bedrijven die zelf de belasting ontwijken. Dan is het niet teveel gevraagd om aan die bedrijven te vragen: betaal, als je in beter tijden weer winst gaat maken, dit geld aan de samenleving terug. En voorkom ontslag van personeel.”

Het tweede economisch steunpakket zal naar verwachting volgende week in de Tweede Kamer besproken worden en daarna in de Eerste Kamer. GroenLinks wil dat het kabinet het steunpakket aanpast om ontslagen te voorkomen en te zorgen dat grote bedrijven de steun die ze nu krijgen later terugbetalen aan de samenleving.

Klaver: “Dit is voor GroenLinks een fundamenteel punt. Er gaat iets goed mis in ons economisch systeem als we accepteren dat de winsten van multinationals in goede tijden in de zakken van aandeelhouders belanden, maar gewone mensen in crisistijd de rekening betalen. We moeten leren van de vorige economische crisis en nu vooraf heldere afspraken maken over wie de rekening van al deze economische steunpakketten betaalt. Als we dat niet doen weet ik wel bij wie dat weer terecht komt: de burger.”

Linkse fracties in Europa: Solidariteit en bescherming fundamentele rechten als antwoord op de crisis

SP SP Nederland 18-05-2020 15:26

De voorzitters van de linkse fracties in het Europees Parlement en de Raad van Europa zeggen vandaag in een gezamenlijke verklaring dat georganiseerde solidariteit en respect voor fundamentele rechten het beste antwoord op de huidige gezondheids- en sociaaleconomische crisis zijn. Manon Aubry (Frankrijk, La France Insoumise), Martin Schirdewan (Duitsland, Die Linke) namens Verenigd Links in het Europees Parlement en Tiny Kox (Nederland, SP) namens Verenigd Links in de Raad van Europa concluderen dat in het post-pandemie-tijdperk de gezondheidszorg niet meer in private handen hoort te zijn, om toegang van iedereen tot goede zorg te garanderen.

Ook pleiten ze ervoor dat de Europese Unie toetreedt tot de twee belangrijkste verdragen van de Raad van Europa: het Europees Sociaal Handvest en het Europees Mensenrechtenverdrag, om zodoende respect voor fundamentele mensenrechten beter te beschermen voor iedereen in Europa. Ze stellen vast dat sommige regeringen de huidige crisis misbruiken om rechten van burgers onnodig in te perken. En in andere landen bestaat er het gevaar van onbalans tussen maatregelen en mensenrechten, aldus de linkse fractievoorzitters in Europees Parlement en Raad van Europa.

Geen islamitisch kattengejank. Dit is Nederland!

PVV PVV Nederland 18-05-2020 13:43

De buurt moet helemaal niet wennen aan jullie kattengejank, jullie moeten je aanpassen aan Nederland.

En de #islam hoor niet bij Nederland.

Moskeeën horen niet bij Nederland. Dus ophouden met dat gekrijs! #stopislam #geenislamitischkattengejank https://t.co/h4m3brBcCA

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 18, 2020

Rode familie

PvdA PvdA Nederland 18-05-2020 13:22

Of je nou een familiemens bent, of niet. Of je alleen de bruiloften afloopt, of elk verjaardagsfeest. Die rooie familie krijg je op de koop toe. Maar dat is  deel van de charme.

https://www.pvda.nl/nieuws/rode-familie/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/rode-familie/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Richt noodfonds op voor betaalbare woningen

PvdA PvdA Nederland 15-05-2020 12:15

Door Henk Nijboer op 15 mei 2020 Delen  

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/richt-noodfonds-op-voor-betaalbare-woningen/

https://www.pvda.nl/nieuws/richt-noodfonds-op-voor-betaalbare-woningen/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/richt-noodfonds-op-voor-betaalbare-woningen/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

‘100 miljard Europese landbouwsubsidies vereist fatsoenlijk debat en stemming’ | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 14-05-2020 00:00

GroenLinks dient bezwaar in tegen het voorstel dat de schadelijke regels van het Europese landbouwbeleid met twee jaar stilzwijgend verlengt. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “In die twee jaar wordt zo’n 100 miljard euro aan landbouwsubsidies uitgegeven, zonder ook maar enige aanscherping van de vergroeningsvoorwaarden. Ondertussen holt de staat van de natuur achteruit. Dat is onacceptabel. Er moet een fatsoenlijk debat en stemming komen zodat de voorwaarden aangescherpt kunnen worden." Vrijdag behandelt het Europees Parlement het door Eickhout ingediende bezwaar. 

Er zit weinig vordering in de onderhandelingen over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), daarom moet een wetsvoorstel worden aangenomen dat de oude GLB-regels verlengt. Er ligt een voorstel van de Europese Commissie om de huidige regels een jaar langer aan te houden. De Landbouwcommissie van het Europees Parlement wil daar twee jaar van maken, zonder enige aanscherping van de vergroeningswaarden waaronder het geld wordt uitgegeven. Eickhout: “De miljarden aan Europese subsidies die naar de landbouw gaan, zorgen voor grote schade aan de natuur. Bij het opstellen van de regels is te veel naar de landbouwlobby geluisterd. De vergroeningsvoorwaarden moeten strenger worden. Dat kan met een paar simpele wijzigingen.” 

Landbouwcommissie

Om zulke wijzigingen door te voeren moet er echter eerst een plenaire stemming plaatsvinden. De Landbouwcommissie wil de normale plenaire procedure overslaan en direct de onderhandelingen met de EU-landen over de uiteindelijke wet beginnen. Eickhout: “Dit zou betekenen dat we als parlement geen wijzigingen meer kunnen doorvoeren. De schade die het Europese landbouwbeleid blijft aanrichten is onverdedigbaar. De verkeerde belangen staan nu voorop, ten koste van de natuur. De situatie vereist maximale democratische transparantie en betrokkenheid.”

Haalt het bezwaar van GroenLinks een meerderheid, dan vindt er tijdens de volgende plenaire vergadering van het Europees Parlement alsnog een debat met stemming plaats over de verlenging van het huidige landbouwbeleid.

Ambitieus Europees coronafonds voor herstel en economische transformatie | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 14-05-2020 00:00

Donderdag leggen vijf fracties uit het Europees Parlement hun eisen op tafel over hoe het Europese economisch herstelplan eruit moet zien. Binnenkort komt de Europese Commissie met een voorstel hiervoor. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout onderhandelde namens de Europese Groenen over de resolutie: “De grote economische klap van corona moet nog komen. Als Europa de handen ineenslaat, kunnen we deze storm doorstaan en zelfs sterker uit de crisis komen met een groenere economie.”

De politieke fracties van de sociaaldemocraten (S&D), liberalen (Renew), christendemocraten (EPP), conservatieven (ECR) en Europese Groenen stelden het voorstel gezamenlijk op. Vrijdag wordt over de resolutie gestemd.

Eickhout: “We laten zien dat we via de EU-begroting grootschalig kunnen investeren zonder landen op te zadelen met torenhoge nieuwe schulden.”

De resolutie vraagt onder meer om:

Een ‘fonds voor economisch herstel en transformatie’ van 2.000 miljard euro aan subsidies, eigen vermogen en leningen, betaald uit de Europese begroting. De regels over de uitgaven worden democratisch bepaald door de nationale regeringen en het Europees Parlement. De Europese meerjarenbegroting moet daarvoor op de schop. Het herstelfonds te financieren met langjarige leningen vanuit de EU. De rente wordt betaald met een nieuwe belasting op financiële transacties, grote techbedrijven, plastic, een CO2-grensheffing of een combinatie daarvan.  Geld uit het fonds te besteden aan de Europese Green Deal en de nieuwe strategieën voor digitalisering en industriepolitiek met kortere productieketens en een ander handelsbeleid. Te investeren in projecten die passen binnen het klimaatakkoord van Parijs, het doel van de EU om klimaatneutraal te worden, het verbeteren van biodiversiteit en het tegengaan van belastingontduiking, -ontwijking en witwassen. Te zorgen dat degenen die het hardst worden geraakt door de crisis het meest geholpen worden. Te zorgen dat de EU landen met weinig begrotingsruimte worden ondersteund om de economie te moderniseren, zonder een nieuwe schuldencrisis te veroorzaken.

Eickhout: “De keuzes die we nu maken, bepalen of het komende decennium een Europese bezuinigingscrisis wordt, of dat we juist als eerste continent een duurzame en weerbare economie bouwen door nu te investeren. Met dit voorstel van het Europees Parlement tonen we aan dat de verschillen tussen Noord, Zuid, Oost en West kunnen worden overbrugd. Het is nu aan de regeringsleiders om datzelfde te doen.”