Nieuws van politieke partijen in Nieuwegein inzichtelijk

2806 documenten

Met ontsteltenis hebben wij kennis ...

LOKALE VERNIEUWING LOKALE VERNIEUWING Nieuwegein 13-08-2019 12:42

Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het overlijden van de heer Ton de Mol, raadslid en fractievoorzitter van de VSP. Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte bij dit enorme verlies.

Raadslid Ton de Mol overleden. Tot ...

GroenLinks GroenLinks Nieuwegein 12-08-2019 19:14

Raadslid Ton de Mol overleden. Tot onze grote verbijstering is Ton de Mol afgelopen weekend plotseling overleden. De fractie van GroenLinks kende Ton als een bevlogen, hardwerkend collega-raadslid van de Verenigde Senioren Partij. (VSP) We leven mee met zijn familie en zijn fractiegenoten en wensen hen heel veel sterkte bij het grote, onverwachte verlies van Ton.

Gemeente NieuwegeinWethouder Marieke ...

GroenLinks GroenLinks Nieuwegein 26-07-2019 18:33

Hoe te leven, wonen en werken in het ...

GroenLinks GroenLinks Nieuwegein 26-07-2019 18:30

GroenLinks Provincie ...

GroenLinks GroenLinks Nieuwegein 21-07-2019 14:20

Onze zomerstop is begonnen en deze ...

ChristenUnie ChristenUnie Nieuwegein 19-07-2019 20:06

Onze zomerstop is begonnen en deze duurt tot september. We wensen iedereen een fijne zomer! 😄

Uit de raad

D66 D66 Nieuwegein 19-07-2019 14:45

D66 Nieuwegein - krijgt het voor elkaar D66 Nieuwegein

Het politieke reces is aangebroken. In dit bericht leest u de laatste updates uit de raad. Bent u benieuwd waar de gemeenteraad binnenkort over vergadert? U vindt de agenda en vergaderstukken op het raadsinformatiesysteem. U bent van harte welkom!

 

Natuurkwartier

Inmiddels heeft de raad besloten om in te stemmen met de vernieuwing van het Natuurkwartier. Dat is goed nieuws, daarmee zijn de ambities uit de vorige periode omgezet in actie.

OV nu en in de toekomst

Ook heeft de raad unaniem besloten om formeel bezwaar te maken tegen de nieuwe OV dienstregeling. U-OV verwerkt de reacties en komt met een aangepast voorstel. Daarover wordt na de zomer in de provinciale staten besloten.

We hebben dit moment meteen aangegrepen om aandacht te vragen voor de OV ontwikkelingen in de regio. Vanuit het programma U-Ned wordt gekeken onderzocht welke infrastructurele maatregelen getroffen moeten worden om te voorkomen dat de regio dicht slibt. Voor het OV wordt daarbij het concept ‘een wiel met spaken’ uitgewerkt. De eerste uitwerking is afgelopen dinsdag gepresenteerd en roept vragen op. Is het belang van Nieuwegein, maar ook van onze buren IJsselstein en Vijfheerenlanden, hier goed mee geborgd? Wordt vervolgd.

Betrek inwoners bij energiestrategie

Onze omgeving gaat de komende jaar flink veranderen. Door de hierboven genoemde infrastructurele maatregelen, door de toename in woningen en door de afspraken die we hebben gemaakt om grootschalig energie op te wekken. De raad heeft afgelopen maandag ingestemd om de regionale energiestrategie verder uit te werken. D66 heeft daarbij aangegeven dat de betrokkenheid van onze inwoners hierbij cruciaal is, en dat daarvoor niet alleen binnen de eigen gemeentegrenzen moet worden gekeken.

U ziet het: het was een drukke periode, hierboven staat maar een deel. Gelukkig is het inmiddels reces. Tijd om even bij te komen en op te laden. De hele fractie wenst iedereen een mooie zomer(vakantie) toe. Graag tot ziens op 30 augustus bij de borrel waar we ook het nieuwe politieke seizoen aftrappen!

Uit de raad

Natuurkwartier Nieuwegein krijgt ...

GroenLinks GroenLinks Nieuwegein 18-07-2019 11:56

Natuurkwartier Nieuwegein krijgt nieuw duurzaam milieu educatie centrum. Gemeenteraad akkoord met plan! Dit mooie plan is ondermeer tot stand gebracht door: GroeneKoepel, BSOBuiten, Reinaerde, SamenDuurzaamNieuwegein, de Proevtuin, de Molen en de Kinderboerderij. En zo krijgt de Parel van Nieuwegein (Park Oudegein) nóg meer glans.