Nieuws van politieke partijen in Nieuwegein inzichtelijk

2874 documenten

Brede steun van Nieuwegeinse gemeenteraad om alleenstaande vluchtelingenkinderen uit Griekse kampen een veilig thuis in Nederland te bieden | Nieuwegein

GroenLinks GroenLinks D66 ChristenUnie PvdA Nieuwegein 27-03-2020 00:00

In een brief aan het College van B&W heeft een ruime meerderheid van de Nieuwegeinse gemeenteraad het College opgeroepen om zich bij de zogenaamde "Coalition of the Willing" aan te sluiten. Met deze brief geven de Nieuwegeinse gemeenteraadsleden gehoor aan de oproep van Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children aan alle gemeenten in ons land. Ze vragen hen om 500 kwetsbare vluchtelingenkinderen zonder ouders een veilige plek in Nederland te bieden.

Bij dit initiatief van de fractie GroenLinks Nieuwegein hebben de meeste fracties zich aangesloten. D66, SP, PvdA, Lokale Vernieuwing, ChristenUnie, VSP en Stadspartij Núwegein hebben de oproep medeondertekend. Met elkaar vormen zij een ruime meerderheid van de gemeenteraad.

Initiatiefnemer Mladen Acinger van GroenLinks: "Het is mooi om te zien hoe we, in deze tijden van wereldwijde crisis, ons hart laten spreken en barmhartigheid tonen voor hen die het nog vele malen moeilijker hebben dan wij. De schrijnende situatie van deze kwetsbare kinderen kan niet tot na de coronacrisis wachten, integendeel, die is door uitbraak van corona nog schrijnender geworden". 

"Dat een ruime raadsmeerderheid deze oproep steunt, is bijzonder èn hartverwarmend," aldus Tom Verhoeve van de Nieuwegeinse D66. "Zeker als je dat in de context van de huidige coronacrisis plaatst." Fractievoorzitters Marianne Spalburg (PvdA) en Martijn Stekelenburg (SP) sluiten zich daar bij aan. Marianne Spalburg: “Je moet er niet aan denken dat jouw kinderen zonder jou ergens in een vreemd land zitten onder erbarmelijke omstandigheden en dat er niemand is die zich over hen ontfermt. Daarom moeten wij dit doen”. Martijn Stekelenburg vult aan: “Solidariteit houdt niet op bij onze grenzen”. 

Met deze oproep willen de indieners ook een voorbeeld geven aan andere Nederlandse gemeenten: "Toon bereidheid om een deel van deze kwetsbare kinderen op te vangen". 

Achtergrondinformatie: Aan de buitengrenzen van Europa speelt zich een humanitaire crisis af. Er leven ruim 5.000 alleenstaande kinderen in vluchtelingenkampen in Griekenland. Ze zijn extreem kwetsbaar. Sommigen zijn al slachtoffer geworden van seksuele uitbuiting en in handen gekomen van mensenhandelaars, anderen verdwijnen volledig uit zicht. Griekenland heeft de andere EU-lidstaten gevraagd 2.500 alleenstaande kinderen uit de vluchtelingenkampen over te nemen. Duitsland is bereid haar deel te doen, net als Frankrijk, Finland, Portugal, Kroatië, Ierland en Luxemburg. Het Nederlandse kabinet geeft vooralsnog niet thuis. Veel Nederlandse gemeenten zijn het niet eens met de kabinetskoers. Zij vormen, net zoals enkele honderden steden en gemeenten uit andere Europese landen, een krachtige ‘Coalition of the Willing’ en uiten hiermee hun bereidheid om een deel van de 500 kinderen een veilige plek in Nederland te bieden. 

PvdA vraagt om steunpakket voor meest kwetsbare inwoners i.v.m. Corona-virus

PvdA PvdA Nieuwegein 19-03-2020 13:16

Doordat veel geautomatiseerde maatregelen en beslagleggingen, huisuitzettingen en afsluiten gewoon doorgaan. Hulpverlening vanwege beperkte sociale contacten, minimaler wordt. Kunnen kwetsbare mensen, waaronder ook mensen met een beperking, ouderen en zieken in grote financiële en sociale problemen komen.

In vragen over onze zorgpunten aan het college wil de PvdA weten wat gaat de gemeente doen om er voor te zorgen dat o.a.

Eenzame ouderen hun boodschappen in huis krijgen. Of het opzetten van een telefoonketen voor de eenzame inwoners mogelijk is. Kinderen die huiswerk mee krijgen en ouders hebben die hen niet kunnen helpen. Vanwege weinig kennis of omdat zij de taal niet machtig zijn, geen achterstand oplopen t.o.v. klasgenootjes. De Voedselbank nu geen aanvoer heeft i.v.m. de lege schappen in de supermarkten, hoe krijgen de inwoners die afhankelijk zijn hiervan voedsel in huis. Heeft WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) voldoende capaciteit om de ZZP-ers, die een beroep gaan doen op de BBZ (Bijzondere Bijstand Zelfstandigen) snel en ruimhartig te bedienen. Dat er geen woninguitzettingen plaats gaan vinden Inwoners niet afgesloten worden van elektriciteit, gas en water. Nu even geen beslagleggingen plaats vinden. Inwoners rond het sociaal minimum met een hoog eigen risico i.vm. kosten ziektekostenverzekering ondersteuning krijgen als zij ziek worden.

Naast een pakket met ondersteuningsmaatregelen voor bedrijven en ondernemers vindt de PvdA het van belang dat op momenten als nu de gemeente een verantwoordelijkheid heeft naar haar meest kwetsbare inwoners. Dit kan niet worden overgelaten aan alleen particuliere initiatieven. Die de PvdA uiteraard fantastisch vindt en heel erg waardeert.

 

 

Het bericht PvdA vraagt om steunpakket voor meest kwetsbare inwoners i.v.m. Corona-virus verscheen eerst op PvdA Nieuwegein.

Kamers met Aandacht

PvdA PvdA Nieuwegein 18-03-2020 16:05

Vragen aan het college van Burgemeester en wethouders over “Kamers met Aandacht”

Betreft: art 42. Kamers met Aandacht

Geacht college,

Kamers met aandacht richt zich op jongeren van 18 tot 23 jaar.

Kamers met Aandacht zoekt mensen die een kamer willen verhuren aan jongeren, die op eigen benen willen staan, maar nog niet geheel zelfstandig kunnen wonen.

Het gaat om jongeren die niet tot hun 18e jaar thuis konden wonen. Ze gaan naar school of werken en hebben geen psychische- of verslavingsproblemen, die hun dagelijks functioneren in de weg staan. Deelnemende zorgorganisaties kunnen jongeren aanmelden om maatschappelijke opvang en dakloosheid te voorkomen. Het doel is dat de jongeren na Kamers met Aandacht geheel zelfstandig gaan wonen. Het gaat om huurcontracten van minimaal 1 jaar tot maximaal 5 jaar.

Wij hebben de volgende vragen:

Hoe is Kamers met Aandacht in de organisatie vorm gegeven en bij wie is dit concept ondergebracht?

Zijn ook de organisaties waar jongeren nu zijn ondergebracht en voor wie bij 18+ geen plek meer is aangehaakt bij dit project?

Hoeveel jongeren hebben al een plek gevonden?

Wat voor afspraken heeft u hierover met woningcorporaties en andere verhuurders?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer inwoners  een kamer willen verhuren?

Het gaat hier om de 18+ jongeren, die niet thuis kunnen wonen i.v.m. de thuissituatie. Een groep die we niet aan hun lot kunnen overlaten. Zij hebben gewoon af en toe iemand nodig waar zij terecht kunnen voor gewone alledaagse vragen, een beetje aandacht. Zij worden begeleid door een vertrouwde begeleider. Het gaat erom dat zij verder zelfstandig kunnen worden.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Marianne Spalburg

Fractievoorzitter

PvdA Nieuwegein

Het bericht Kamers met Aandacht verscheen eerst op PvdA Nieuwegein.

Coronavirus: even geen politiek

D66 D66 Nieuwegein 17-03-2020 14:41

D66 Nieuwegein - krijgt het voor elkaar D66 Nieuwegein

We leven in bijzondere tijden. Spannend ook. Het coronavirus leidt tot maatregelen die we nog niet eerder heb meegemaakt. Zoals de burgemeester in zijn open brief aangeeft: “de getroffen maatregelen zijn zeer ingrijpend. Deze crisis treft onze samenleving in het hart.” De minister-president heeft maandagavond 16 maart bovendien aangegeven dat deze crisis nog wel even aanhoudt.

Deze crisis leidt ook tot nepnieuws. Helaas zijn er mensen die dit moment misbruiken met het doel om de samenleving te ontwrichten. Nieuwsberichten volgen elkaar in rap tempo op, waarbij de meest extreme berichten snel gedeeld worden. Dit is hèt moment om allereerst te vertrouwen op informatie van de formele instanties, kranten en onderzoeksorganisaties.

Dat wil niet zeggen dat we kritiekloos moeten zijn. Wel moeten we rekenschap nemen van de buitengewone tijd waarin we leven. De politiek is nu even niet aan zet. Het vergroten van onze verschillen, brengt ons niet dichter bij de oplossing.

Even geen politiek

Dit is geen tijd om politiek te bedrijven. Dit is een tijd van samenwerken, op elkaar letten en de schouders eronder zetten. Met elkaar kunnen we deze crisis aan. Daarvan zijn er ook mooie voorbeelden in onze stad.

Diverse buurtinitiatieven zijn ontstaan om mensen te helpen, bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen of met het uitlaten van de hond. Zeker nu we meer vanuit huis werken, ontstaat ruimte om (nog) meer naar elkaar om te zien. Doe dat wel veilig: houdt afstand en help alleen als je zelf gezond bent.

Wil je ook helpen?

Dat is fijn! Neem daarvoor telefonisch contact op met MOvactor. MOvactor coördineert samen met de wijknetwerken de diverse buurtinitiatieven die bekend zijn. Je eigen wijknetwerk benaderen kan natuurlijk ook.

Hoe verder?

Het bestuur van D66 Nieuwegein heeft alle activiteiten opgeschort tot in ieder geval 6 april. Ook de gemeenteraad komt voor 6 april niet meer fysiek bij elkaar. De fractie gaat op zoek naar alternatieven, zoals videoconferencing. We blijven constructief kritisch de situatie volgen. Indien nodig werken we samen met de andere fracties en het college om de situatie het hoofd te bieden. Dat vraagt om flexibiliteit, inlevingsvermogen, maar ook loslaten en vertrouwen geven.

We wensen jullie allemaal veel liefde en gezondheid toe.

Let goed op jezelf en elkaar.

Coronavirus: even geen politiek

Coronavirus in Nieuwegein

VVD VVD Nieuwegein 17-03-2020 07:59

https://nieuwegein.vvd.nl/nieuws/38730/coronavirus-in-nieuwegein

Het Coronavirus heeft de hele wereld in haar greep. Ook in Nieuwegein zijn de gevolgen duidelijk zichtbaar. Het virus heeft een grote impact op iedereen in onze stad. De Nieuwegeinse VVD heeft dan ook respect voor iedereen die zijn steentje bijdraagt om er voor te zorgen dat we deze crisis samen te boven komen. Groot respect hebben we voor alle medewerkers in de zorg en in al die andere vitale beroepen die zorgen dat ons dagelijks leven zoveel mogelijk doorgang kan vinden. Ook leven wij erg mee met alle ondernemers die hard geraakt worden door de noodzakelijke maatregelen. Ook wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en werken vanuit huis. We zullen de komende tijd alle ontwikkelingen nauwgezet volgen en bekijken waar we lokaal iets kunnen betekenen. Voor nu wensen wij iedereen veel sterkte in deze moeilijke tijd en vooral heel veel gezondheid.

Alle VVD-evenementen tot 31 maart afgelast vanwege coronavirus

VVD VVD Nieuwegein 12-03-2020 04:04

De VVD volgt zorgvuldig alle ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus en volgt daarbij de adviezen van het RIVM op. Daarom is besloten om alle VVD-evenementen zowel lokaal, regionaal als landelijk af te gelasten tot ten minste 31 maart. We blijven de ontwikkelingen nauw volgen en houden de situatie goed in de gaten. Mocht je naar aanleiding hiervan vragen hebben dan kun je contact opnemen met het Algemeen Secretariaat van de VVD.

https://nieuwegein.vvd.nl/nieuws/38640/alle-vvd-evenementen-tot-31-maart-afgelast-vanwege-coronavirus

Internationale Vrouwendag Nieuwegein! | Nieuwegein

GroenLinks GroenLinks D66 CDA PvdA Nieuwegein 08-03-2020 00:00

In Dorpshuis Fort Vreeswijk was een drukbezocht samenzijn in het teken van vrijheid. Hoogtepunt waren de drie vrouwelijke sprekers over vrijheid in Nederland, Iran en Syrië: “vrijheid is dat je in Nederland kunt kiezen wie je bent en wat je doet”, “kunt houden van wie je wilt” en “als vrouw gelijkwaardig bent, zoals aanvankelijk in de islam ook was."

Gelijkheid en vrijheid kennen vele perspectieven. De viering van Internationale Vrouwendag blijft nodig om op deze dag extra aandacht te vragen voor de positie van vrouwen. Hedendaags seksisme en vrouwenhaat ondermijnt de vrijheid.

De organisatie van 8 maart waardeert de brede steun van de Nieuwegeinse gemeenteraad voor de viering van Internationale Vrouwendag. De partijen: PvdA, SP, VSP, CDA en Lokale Vernieuwing en de gemeente hebben de viering van deze dag mede mogelijk gemaakt. D66 en GroenLinks hebben de dag met het 8 maart comité georganiseerd.

/r/e54044975f3e1441d7e7926418bddb19?url=http%3A%2F%2Fnieuwegein.groenlinks.nl%2Fnieuws%2Finternationale-vrouwendag-nieuwegein&id=a85eff720f53377cd2cbfd3cf868574b0af2e4ba /r/e54044975f3e1441d7e7926418bddb19?url=http%3A%2F%2Fnieuwegein.groenlinks.nl%2Fnieuws%2Finternationale-vrouwendag-nieuwegein&id=a85eff720f53377cd2cbfd3cf868574b0af2e4ba /r/e54044975f3e1441d7e7926418bddb19?url=http%3A%2F%2Fnieuwegein.groenlinks.nl%2Fnieuws%2Finternationale-vrouwendag-nieuwegein&id=a85eff720f53377cd2cbfd3cf868574b0af2e4ba /r/e54044975f3e1441d7e7926418bddb19?url=http%3A%2F%2Fnieuwegein.groenlinks.nl%2Fnieuws%2Finternationale-vrouwendag-nieuwegein&id=a85eff720f53377cd2cbfd3cf868574b0af2e4ba /r/e54044975f3e1441d7e7926418bddb19?url=http%3A%2F%2Fnieuwegein.groenlinks.nl%2Fnieuws%2Finternationale-vrouwendag-nieuwegein&id=a85eff720f53377cd2cbfd3cf868574b0af2e4ba /r/e54044975f3e1441d7e7926418bddb19?url=http%3A%2F%2Fnieuwegein.groenlinks.nl%2Fnieuws%2Finternationale-vrouwendag-nieuwegein&id=a85eff720f53377cd2cbfd3cf868574b0af2e4ba /r/e54044975f3e1441d7e7926418bddb19?url=http%3A%2F%2Fnieuwegein.groenlinks.nl%2Fnieuws%2Finternationale-vrouwendag-nieuwegein&id=a85eff720f53377cd2cbfd3cf868574b0af2e4ba /r/e54044975f3e1441d7e7926418bddb19?url=http%3A%2F%2Fnieuwegein.groenlinks.nl%2Fnieuws%2Finternationale-vrouwendag-nieuwegein&id=a85eff720f53377cd2cbfd3cf868574b0af2e4ba /r/e54044975f3e1441d7e7926418bddb19?url=http%3A%2F%2Fnieuwegein.groenlinks.nl%2Fnieuws%2Finternationale-vrouwendag-nieuwegein&id=a85eff720f53377cd2cbfd3cf868574b0af2e4ba /r/e54044975f3e1441d7e7926418bddb19?url=http%3A%2F%2Fnieuwegein.groenlinks.nl%2Fnieuws%2Finternationale-vrouwendag-nieuwegein&id=a85eff720f53377cd2cbfd3cf868574b0af2e4ba /r/e54044975f3e1441d7e7926418bddb19?url=http%3A%2F%2Fnieuwegein.groenlinks.nl%2Fnieuws%2Finternationale-vrouwendag-nieuwegein&id=a85eff720f53377cd2cbfd3cf868574b0af2e4ba /r/e54044975f3e1441d7e7926418bddb19?url=http%3A%2F%2Fnieuwegein.groenlinks.nl%2Fnieuws%2Finternationale-vrouwendag-nieuwegein&id=a85eff720f53377cd2cbfd3cf868574b0af2e4ba /r/e54044975f3e1441d7e7926418bddb19?url=http%3A%2F%2Fnieuwegein.groenlinks.nl%2Fnieuws%2Finternationale-vrouwendag-nieuwegein&id=a85eff720f53377cd2cbfd3cf868574b0af2e4ba /r/e54044975f3e1441d7e7926418bddb19?url=http%3A%2F%2Fnieuwegein.groenlinks.nl%2Fnieuws%2Finternationale-vrouwendag-nieuwegein&id=a85eff720f53377cd2cbfd3cf868574b0af2e4ba
/r/e54044975f3e1441d7e7926418bddb19?url=http%3A%2F%2Fnieuwegein.groenlinks.nl%2Fnieuws%2Finternationale-vrouwendag-nieuwegein&id=a85eff720f53377cd2cbfd3cf868574b0af2e4ba /r/e54044975f3e1441d7e7926418bddb19?url=http%3A%2F%2Fnieuwegein.groenlinks.nl%2Fnieuws%2Finternationale-vrouwendag-nieuwegein&id=a85eff720f53377cd2cbfd3cf868574b0af2e4ba /r/e54044975f3e1441d7e7926418bddb19?url=http%3A%2F%2Fnieuwegein.groenlinks.nl%2Fnieuws%2Finternationale-vrouwendag-nieuwegein&id=a85eff720f53377cd2cbfd3cf868574b0af2e4ba /r/e54044975f3e1441d7e7926418bddb19?url=http%3A%2F%2Fnieuwegein.groenlinks.nl%2Fnieuws%2Finternationale-vrouwendag-nieuwegein&id=a85eff720f53377cd2cbfd3cf868574b0af2e4ba /r/e54044975f3e1441d7e7926418bddb19?url=http%3A%2F%2Fnieuwegein.groenlinks.nl%2Fnieuws%2Finternationale-vrouwendag-nieuwegein&id=a85eff720f53377cd2cbfd3cf868574b0af2e4ba /r/e54044975f3e1441d7e7926418bddb19?url=http%3A%2F%2Fnieuwegein.groenlinks.nl%2Fnieuws%2Finternationale-vrouwendag-nieuwegein&id=a85eff720f53377cd2cbfd3cf868574b0af2e4ba /r/e54044975f3e1441d7e7926418bddb19?url=http%3A%2F%2Fnieuwegein.groenlinks.nl%2Fnieuws%2Finternationale-vrouwendag-nieuwegein&id=a85eff720f53377cd2cbfd3cf868574b0af2e4ba /r/e54044975f3e1441d7e7926418bddb19?url=http%3A%2F%2Fnieuwegein.groenlinks.nl%2Fnieuws%2Finternationale-vrouwendag-nieuwegein&id=a85eff720f53377cd2cbfd3cf868574b0af2e4ba /r/e54044975f3e1441d7e7926418bddb19?url=http%3A%2F%2Fnieuwegein.groenlinks.nl%2Fnieuws%2Finternationale-vrouwendag-nieuwegein&id=a85eff720f53377cd2cbfd3cf868574b0af2e4ba /r/e54044975f3e1441d7e7926418bddb19?url=http%3A%2F%2Fnieuwegein.groenlinks.nl%2Fnieuws%2Finternationale-vrouwendag-nieuwegein&id=a85eff720f53377cd2cbfd3cf868574b0af2e4ba /r/e54044975f3e1441d7e7926418bddb19?url=http%3A%2F%2Fnieuwegein.groenlinks.nl%2Fnieuws%2Finternationale-vrouwendag-nieuwegein&id=a85eff720f53377cd2cbfd3cf868574b0af2e4ba /r/e54044975f3e1441d7e7926418bddb19?url=http%3A%2F%2Fnieuwegein.groenlinks.nl%2Fnieuws%2Finternationale-vrouwendag-nieuwegein&id=a85eff720f53377cd2cbfd3cf868574b0af2e4ba /r/e54044975f3e1441d7e7926418bddb19?url=http%3A%2F%2Fnieuwegein.groenlinks.nl%2Fnieuws%2Finternationale-vrouwendag-nieuwegein&id=a85eff720f53377cd2cbfd3cf868574b0af2e4ba /r/e54044975f3e1441d7e7926418bddb19?url=http%3A%2F%2Fnieuwegein.groenlinks.nl%2Fnieuws%2Finternationale-vrouwendag-nieuwegein&id=a85eff720f53377cd2cbfd3cf868574b0af2e4ba

SP slaat haar tent op CP op

SP SP PvdA Nieuwegein 07-03-2020 18:28

Zaterdag 7 maart j.l. heeft de SP voor het eerst haar tent opgeslagen in het centrum van Nieuwegein. Op City Plaza bleek de nieuwe SP tent een ware blikvanger.

Niet alleen de tent, maar ook de in eigen beheer gemaakte A1 affiches met teksten van “Een mens is meer”  bleken de nodige aandacht te trekken. Een kleine ode vanuit de afdeling aan de pas overleden Bob Fosko die iedere keer weer dit SP strijdlied ten gehore bracht.

Gesprekken in het vroege voorjaarszonnetje gingen over velerlei zaken, zoals landbouwbeleid, migratieproblematiek en de aangekondigde nauwere samenwerking tussen SP, PvdA en GL. Waarbij opviel dat begrijpelijkerwijs niemand stond te springen om een meer innig samengaan van de SP met de andere twee partijen, gelet op de ervaringen in het recente(re) verleden.

Volgende SP tent afspraak: begin april!

Linkse samenwerking....

SP SP D66 CDA PvdA GroenLinks VVD Partij voor de Dieren Nieuwegein 04-03-2020 08:31

Met anderen iets voor elkaar krijgen is altijd beter dan alleen. Ook in de politiek. Rechts lukt dat beter dan links. Al jaren vraag ik me af waarom er op links niet wordt samengewerkt.

Vandaar dit stukje.

Rechts, VVD,  CDA, D’66 en CU zitten in de regering. Ondanks de schandalen van met name de VVD blijft zij de grootste partij.

Hoe kan dit? De meeste mensen hebben een kort geheugen en weten tegen verkiezingstijd niets meer van al deze schandalen af. Bovendien geldt voor veel mensen brood en spelen. Goedkope rommel uit China en voetbal is voor veel mensen belangrijker dan hoe de rijken zich verrijken en geen of weinig belasting betalen. Ik laat de opwarming van de aarde en de ecologische crises hier maar even buiten beschouwing.

Zou dit voor meer dan de helft van de Nederlanders een reden zijn om thuis te blijven en niet meer te gaan stemmen?

En links dan? Doen zij het beter?

Al jaren wacht ik op meer en duidelijke samenwerking tussen de linkse partijen SP, PvdA en Groen Links. En Partij van de Dieren mag je ook gerust links noemen.

Landelijk heeft de PvdA een historische nederlaag geleden. In maart 2017 ging de PvdA van 38 naar 9 zetels. Een terechte nederlaag na de samenwerking met de VVD.

In Nieuwegein werd bij de laatste verkiezingen (maart 2018) de SP de tweede partij (4 zetels) achter de VVD (7 zetels). En ondanks minder zetels kwamen zowel de PvdA (3 zetels) als Groen Links (3 zetels) in het Nieuwegeinse College.

Verdeel en heers.

Ondanks goede voorstellen van de SP (en andersom) wordt er zelden of nooit eendrachtig gestemd.

Mijn conclusie en wens: om het vege lijf te redden en om de actuele grote problemen aan te pakken zoals klimaat, migratie, woningnood en duurzaamheid zal links meer en beter moeten samenwerken.

Hans Verdouw

De Plettenburg Saga....

SP SP VVD CDA PvdA Nieuwegein 02-03-2020 19:49

Volgt u het nog, dat dossier over bestuurlijke diefstal van gemeentelijk groen aan de Morsebaan in de Plettenburg? De bewijzen voor ambtelijke en bestuurlijke corruptie stapelen zich langzaam maar zeker op.

De Nieuwegeinse dorpspolitici konden tot nu toe echter niets anders verzinnen dan persoonlijke aanvallen, emotionele reacties, loze beschuldigingen en een vooraf ingestudeerde riedel, voorgedragen namens de aanvoerder van het college. Beurtelings verklaarden ze in dezelfde bewoordingen het SP rapport nauwelijks of niet niet gelezen te hebben. Maar omdat de wethouder aangaf er niets nieuws in te hebben gezien  moest het dus wel ‘broddelwerk’ zijn. Het was duidelijk:  de SP en haar rapport moesten zo snel mogelijk afgeserveerd worden.

Wethouder Adriani was al lang op hoogte van ambtsmisdrijven en de bestuurlijke puinhoop. Het is opvallend dat hij namens het college de kastanjes uit het vuur mocht halen. Terwijl op geen enkel stuk, behalve een dossierstuk van 18 december 2013, zijn naam staat. Degenen die om het hardst riepen dat er niets nieuws in het rapport stond wilden koste wat het kost de waarheid verbergen. Waarom? Plakt het pluche comfortabel, of weet men meer?

Ons gemeentebestuur heeft willens en wetens meegewerkt aan het terugbetalen van een bestuurlijke boete van € 50.000. Iedereen in de raad heeft Adriani horen verklaren dat het klopt, dat dit uit de stukken blijkt en dat dat niet in het toenmalige college besproken is. Hij wist dus dat het vorige college op dat punt zoniet gewoon misleid werd, dan toch op z'n minst onwetend werd gehouden. De huidige coalitie heeft zich hieraan medeplichtig gemaakt door in de extra raadsvergadering geen gebruik te maken van de mogelijkheid om hierop door te vragen - en door juist  tégen een raadsonderzoek te stemmen.

Het cement van de samenwerking in dit college van VVD, CDA, PvdA, GL en Lokale Vernieuwing is het totaal ontbreken van enig moreel besef. De SP fractie werd verweten het aanzien van het openbaar bestuur te beschadigen. Terwijl het juist een democratische plicht is om toezicht te houden, om te controleren.

De geschiedenis heeft geleerd dat mensen in het algemeen - en politici in het bijzonder niet zo goed zijn in zelfcontrole en zelfreflectie. Veel politici vormen zelfs het grootste gevaar voor betrouwbaar en democratisch bestuur. Partijpolitiek heeft nu eenmaal een grote aantrekkingskracht op lieden die beweren  ‘het beste voor te hebben’ met de mensheid, maar die vooral vaak louter opkomen voor kortzichtige (eigen-) belangen.

De SP heeft een reputatie van goede analyses en een lange adem  Zij zal dit dossier tot de laatste snik bevechten. Er zijn ondertussen meerdere wegen die bewandeld worden.

Ik hou u op de hoogte. Frank van den Heuvel

SP fractie