Nieuws van GroenLinks in Nijmegen inzichtelijk

1720 documenten

Oproep: bescherm getroffen ondernemers met ketensolidariteit | Nijmegen

GroenLinks GroenLinks D66 VVD Nijmegen 26-04-2020 00:00

Voor veel ondernemers, van grote zaken tot zelfstandigen, zijn de inkomsten door de corona-crisis volledig stil komen te liggen. Velen moeten een beroep doen op een bijzondere bijstandsuitkering voor zelfstandigen of loondispensatieregelingen voor hun werknemers. Maar voor sommige getroffen ondernemers blijft een belangrijke kostenpost doorlopen: de huur van een horeca-pand, kapsalon of tattoo-shop.

Dat is niet alleen vervelend voor deze kroegbazen, kappers en tatoeëerders, maar ook voor onze hele stad: want een maand huur zonder inkomsten kunnen ze misschien wel overbruggen, maar de corona-maatregelen lijken langer te gaan duren. Als de ondernemers op de fles gaan zijn we ze ook na de crisis kwijt.

We moeten voorkomen dat ondernemers en organisaties door deze omstandigheden failliet gaan. Om die reden heeft de gemeente Nijmegen bijvoorbeeld de huur van sportverenigingen en NEC tijdelijk stopgezet.

Als ondernemers failliet gaan dan is dat ook een probleem voor de vastgoedeigenaren. Zij zijn dan immers hun huurder kwijt en in deze tijd gaan zich echt geen nieuwe huurders aandienen.

Zolang er niets geregeld wordt tussen getroffen huurders en verhuurders, moeten alle verliezen eerst gedragen worden door de direct getroffen ondernemers. Pas als het te laat is komt de strop voor de vastgoedeigenaren. Ook hypotheekverstrekkers spelen in dit verhaal een belangrijke rol.

Het Nijmeegse college van B&W en ons Nijmeegse Huis van de Binnenstad zijn daarom al sinds de start van de crisis actief om deze partijen bij elkaar te brengen. Dat is enorm waardevol.

In Breda hebben gesprekken tussen Burgemeester en deze partijen eerder geleid tot het ondertekenen van een 'Overeenkomst gedragscode ketensolidariteit' door een groot aantal verhuurders, waarmee zij de huur van cafés en restaurants in deze periode met tweederde verlagen. We zouden graag zien dat er in navolging van Breda in Nijmegen ook wordt geprobeerd om tot een breed gedeelde overeenkomst te komen, waarbij zoveel mogelijk vastgoedeigenaren zich aansluiten en hypotheekverstrekkers een ondersteunende rol spelen waar nodig.

Wat ons betreft trekken we het breder dan alleen de horeca, en betrekken we ook andere getroffen sectoren hierbij. We hopen dat het Huis voor de Binnenstad en ons college hierbij een aanjagende rol kunnen spelen en dat de details kunnen worden ingevuld met de eerder genoemde betrokken partijen.

Goed voorbeeld doet goed volgen. We hopen dat hiermee zoveel mogelijk van onze Nijmeegse ondernemers deze lastige tijd goed doorkomen.

**UPDATE**  

Op 26 mei laten betrokken partijen weten dat het manifest af is! Dat is goed nieuws. Hopelijk helpt het Nijmeegse ondernemers het hoofd boven water te houden!

https://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/steun-voor-binnenstadondernemers-advies-is-minimaal-50-procent-minder-huur-voor-horeca~ac50a8a0/

 

Joep Bos-Coenraad (raadslid GroenLinks) Inge van Dijk (raadslid VVD) Toon van Gent (raadslid D66)

'De regionale culturele sector gaat het zo niet redden' | Nijmegen

GroenLinks GroenLinks D66 CDA PvdA Nijmegen 24-04-2020 00:00

Dinsdagavond hoorden we dat alle evenementen tot 1 september geen doorgang kunnen vinden. Een dodelijke klap voor de cultuur- en evenementensector, die al in zwaar weer verkeerde. De week ervoor werd bekend dat het kabinet 300 miljoen extra beschikbaar stelt voor ondersteuning van de cultuursector tijdens de coronacrisis. De cultuurwoordvoerders van de Nijmeegse gemeenteraad zijn blij met deze landelijke toezegging, maar maken zich ook flink zorgen. Dat de sector de gehele zomer stil komt te liggen, maakt het drama alleen maar groter. Voor de instellingen en festivals, maar zeker ook voor de individuele makers, zelfstandige ondernemers en kunstenaars.

Cultuur is een essentieel onderdeel van ons leven. Het verbindt ons, ook in de anderhalvemeter-samenleving, en biedt troost, kracht, en ontspanning. Hoe zouden we het uithouden thuis zonder films, muziek of boeken? De toekomst van cultuur staat echter onder druk. Culturele instellingen, kleine gezelschappen of podia en makers hebben geen publiek. En zonder publiek geen inkomsten.

Regeling vanuit het Rijk onvoldoende

Dat het Rijk geld beschikbaar stelt voor cultuur bovenop de algemene maatregelen ter ondersteuning van zzp’ers en bedrijven is een mooi begin. Maar dat geld is vooral bedoeld voor landelijk gesubsidieerde gezelschappen. Onze regionale en lokale cultuursector profiteert slechts beperkt van deze 300 miljoen. Extra geld voor regionale infrastructuur is nodig. En dan hebben we het nog niet eens over de werkgelegenheid die de cultuursector biedt voor een grote groep zzp’ers, organisaties en toeleveranciers. Denk aan het domino-effect dat zal ontstaan binnen de hele keten: technici, docenten, makers, horeca, leveranciers van festivalinrichting enzovoorts. Voor zzp’ers en werknemers zijn dan wel regelingen getroffen, maar die zijn niet voldoende: in de culturele sector kan vooralsnog niet iedereen daar gebruik van maken. Ook dat maakt de toekomst van de culturele en creatieve sector in Nijmegen kwetsbaar.

Het belang van cultuur

Cultuur is van belang voor welzijn en welvaart in Nijmegen, het vormt een onmisbare basis voor een leven in vrijheid waarin Nijmegenaren zich ten volle kunnen ontplooien. Cultuur zet aan tot reflectie, maakt emoties los en stimuleert mensen buiten gebaande paden te denken. Het draagt bij aan innovatie die de samenleving juist nu hard nodig heeft. Cultuur draagt bij aan allerlei maatschappelijke vraagstukken in onze stad. Een sterke culturele sector is bijvoorbeeld goed voor de economie, maar kan ook helpen eenzaamheid te verlichten. Kijk maar naar de openluchtconcerten die nu gehouden worden voor verzorgingstehuizen, onze stadsdichter die senioren ‘een hert onder de riem steekt’ en het filmfestival GoShort dat online is gegaan.

De klap die de cultuursector nu krijgt, wordt indirect ook uitgedeeld aan alle Nijmegenaren. We hadden net besloten weer te investeren in cultuur: de sector heeft al een aantal moeilijke jaren achter de rug. Nu doet corona hier nog een enorme schep bovenop.

Red de culturele sector

Wij doen als gemeenteraadsleden daarom een oproep aan onze bestuurders – aan de minister, maar ook aan wethouders en gedeputeerden: laat de infrastructuur van culturele instellingen en zelfstandige ondernemers in Nijmegen en de rest van de provincie hieraan niet ten onder gaan!

De gemeenteraad van Nijmegen gaat graag met de cultuursector in de volle breedte in gesprek over mogelijkheden die er zijn om de pijn te verzachten. We zien dat er al allerlei creatieve ideeën en reddingsacties ontstaan. Maar er is veel meer nodig. Wat precies, horen we graag ook van de sector zelf.

De zomer zal stiller worden dan we in lange tijd hebben meegemaakt. Maar laten we ervoor zorgen dat dat niet doorwerkt in de komende jaren. Laten we de cultuursector redden. Want zonder cultuur zal Nijmegen nooit meer hetzelfde zijn.  

Namens cultuurwoordvoerders in de Nijmeegse gemeenteraad:

GroenLinks – Cilia Daemen & Cherelle de Leeuw

D66 – Pieter van Megen

SP – Marij Feddema

50PLUS – Will Reichgelt

Partij voor de Dieren – Eline Lauret

Partij van de Arbeid – Theo de Wit

CDA - Mark Buck

Geen vierdaagse en vierdaagsefeesten | Nijmegen

GroenLinks GroenLinks Nijmegen 22-04-2020 00:00

 

 

Wat een klap voor Nijmegen, dat de Vierdaagse en de Vierdaagsefeesten niet doorgaan. De week waar we zo naar uitkeken met zijn allen: een week wandelen en feesten na de ellende van de coronacrisis. Voor horeca, cultuur en winkeliers is het een extra klap bovenop de ellende die zij al te verduren hebben. Wat GroenLinks betreft krijgt iedereen die geraakt wordt ook steun, maar dat kan de gemeente niet alleen. Ook wij kijken naar manieren om te zorgen dat de stad zo goed mogelijk uit de crisis komt. We doen het samen. En wat de Vierdaagse betreft: wij kijken nu al uit naar volgend jaar.

“Wij staan klaar voor vluchtelingenkinderen” | Nijmegen

GroenLinks GroenLinks Nijmegen 14-04-2020 00:00

Dinsdag 14 april heeft het College van de gemeente Nijmegen per brief laten weten bereid te zijn opvang te bieden aan alleenstaande vluchtelingenkinderen uit Griekse kampen. De brief is een reactie op vragen die GroenLinks samen met andere fracties op 11 maart stelde aan het College.

De opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen zal verlopen via NIDOS, de voogdij-instelling voor alleenstaande vluchtelingenkinderen. Nijmegen heeft zich als gemeente aangemeld bij de coalition of the willing; een groep van ruim 30 Nederlandse gemeenten die bij staatssecretaris Broekers-Knol aandringt op actie. Nijmegen wil zelf ook andere gemeenten oproepen en stimuleren om actief te zijn in het opvangen van vluchtelingen(kinderen).

Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk en Defence for Children riepen begin maart Nederlandse gemeenten op om ten minste 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen uit de overvolle kampen in Griekenland. Omdat er een uitbraak van het corona-virus dreigt in de vluchtelingenkampen luiden artsen inmiddels ook de noodklok.

Jeanine Brummel-Ahlaloum: “GroenLinks is blij dat het College van Nijmegen duidelijk gehoor geeft aan de noodkreet van hulporganisaties en artsen. Vluchtelingenkinderen zitten in de Griekse kampen vast in onmenselijke en onveilige omstandigheden: zonder onderwijs, zonder voedsel, zonder medische zorg, zonder bescherming, ook niet tegen het corona-virus. We hebben gezien hoe snel het corona-virus zich kan verspreiden, zeker op plaatsen waar veel mensen dicht bij elkaar zijn en er sprake is van slechte hygiënische omstandigheden, zoals in de Griekse vluchtelingenkampen. Er is nu echt geen tijd meer te verliezen, Nederland moet direct in actie komen en verantwoordelijkheid nemen! Nijmegen heeft laten zien wél haar verantwoordelijkheid te nemen en staat klaar om deze kinderen op te vangen.”

Update maatregelen coronavirus | Nijmegen

GroenLinks GroenLinks Nijmegen 25-03-2020 00:00

Lieve Nijmegenaren, dit is de tijd om te laten zien uit welk hout we gesneden zijn. En als GroenLinks-fractie zijn we ENORM trots op de manier waarop we ons hier als stad doorheen slaan. Nu al. Omdat de veerkracht van Nijmegen er (alweer) vanaf spat.

 

#Coronahulpnijmegen ontploft zowat van alle aangeboden hulp. Wanneer zagen we dat eerder? En op intonijmegen.com zie je wat je allemaal nog wél kunt doen in onze stad. Zo blijven we met zijn allen overeind. Heb je toch zorgen of vragen? Bel de Stip-lijn: (024) 350 2000. Gerust doen! Samen komen we hier doorheen. En neem vooral contact op met ons als je vindt dat de gemeente toch iets over het hoofd ziet. Sterkte voor iedereen die het virus aan den lijve ondervindt. Of voor een dierbare vreest. Het leed is nog niet geleden. Maar wat zijn we lief met zijn allen!

Videoboodschap van burgemeester Bruls

 

Maatregelen gemeente

De gemeente Nijmegen komt met tijdelijke maatregelen om de financiële gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Het wordt bijvoorbeeld gemakkelijker om uitstel van betaling aan te vragen voor leges, huur en belastingen. Daarnaast worden verschillende regelingen, zoals de participatiewet en de woonkostentoeslag verruimd of met meer coulance en snelheid toegepast. Als GroenLinks zijn we blij dat het college van B&W haar best doet om iedereen zoveel mogelijk bij te staan in deze rare en moeilijke tijden. Het volledige overzicht van de maatregelen vind je op de website van de gemeente.

 

ALV 2 april uitgesteld

In overeenstemming met de aangepaste richtlijnen en adviezen van de overheid heeft het bestuur besloten om de ALV van 2 april uit te stellen. Afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkelt zullen wij een nieuwe datum kiezen om de ALV te houden. We houden je op de hoogte!

 

Samen sterk

De laatste dagen laten we zien hoe we voor elkaar kunnen zorgen. Vergeet daarbij ook je favoriete boekhandel, café, restaurant, festival of culturele instelling niet. Veel restaurants zijn begonnen met bezorgen/afhalen, cafés verkopen tegoedbonnen voor als ze straks weer open zijn en culturele instellingen verkopen tickets voor evenementen later dit jaar. Ga even naar de website, facebook of instagram van die favoriete plek en kijk hoe je in deze onzekere tijden toch iets kunt doen. Met zijn allen houden we Nijmegen overeind.

Nijmegen steunt noodkreet hulporganisaties opvang vluchtelingenkinderen uit Griekenland! | Nijmegen

GroenLinks GroenLinks D66 Partij voor de Dieren CDA PvdA Nijmegen 12-03-2020 00:00

Het College van de gemeente Nijmegen heeft woensdagavond 11 maart na vragen van GroenLinks en andere fracties laten weten staatssecretaris Broekers-Knol te willen stimuleren om actie te ondernemen voor het opvangen van alleenstaande vluchtelingenkinderen uit Griekse kampen. Als de staatssecretaris deze kinderen naar Nederland laat komen, is gemeente Nijmegen bereid samen met andere instanties opvang te bieden voor deze kinderen. Gemeente Nijmegen sluit zich graag aan bij de Coalitie van Welwillende gemeenten in Nederland en wil zelf ook andere gemeenten oproepen om actief te zijn in het opvangen van vluchtelingen(kinderen).

Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk en Defence for Children riepen vorige week Nederlandse gemeenten op om ten minste 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen uit de overvolle kampen in Griekenland. Inmiddels hebben diverse Nederlandse gemeenten bekend gemaakt hiertoe bereid te zijn. Ook in de Nijmeegse gemeenteraad is hier een breed draagvlak voor; GroenLinks, PvdA, SP, D66, CDA, Partij voor de Dieren en 50 plus hebben aangegeven ervoor open te staan om ook in Nijmegen alleenstaande kinderen uit Griekenland op te nemen.

Jeanine Brummel-Ahlaloum: “Iedereen heeft via de media kunnen vernemen onder welke onmenselijke, onveilige omstandigheden kinderen in de Griekse kampen vast zitten: zonder onderwijs, zonder voedsel, zonder medische zorg, zonder bescherming. Het is een schande dat Nederland haar afspraken over de opvang van vluchtelingen niet nakomt en niet haar verantwoordelijkheid neemt. Nijmegen heeft laten zien wèl haar verantwoordelijkheid te nemen. We hopen dat nog veel meer gemeenten zullen volgen en daarmee een krachtig signaal te geven naar de regering dat het echt tijd is voor actie!”

Update maatregelen coronavirus | Nijmegen

GroenLinks GroenLinks Nijmegen 12-03-2020 00:00

Naar aanleiding van de persconferentie van het RIVM en het kabinet van vanmiddag heeft GroenLinks landelijk extra maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Alle evenementen met meer dan 100 deelnemers gaan niet door. Ook wordt gevraagd om bijeenkomsten met minder deelnemers, die niet strikt noodzakelijk zijn, af te gelasten. Dit geldt in ieder geval tot 6 april. Daarom is de GroenLinks-borrel op 13 maart helaas afgelast. De ALV van 2 april wordt uitgesteld. We houden je op de hoogte!

Vuurwerkverbod voor heel Nijmegen | Nijmegen

GroenLinks GroenLinks Nijmegen 05-03-2020 00:00

‘Dat mensen met oud- op nieuwjaar ervoor kiezen om hun geld in de fik te steken daar kan ik me vooral over verbazen, maar wat ik echt absurd vind zijn de verwondingen, het dierenleed, geweld tegen hulpverleners, luchtvervuiling, gezondheidsschade, de forse materiële schade én een noodzakelijke maximale inzet van hulpdiensten. De jaarwisseling is uitgegroeid tot het grootste risico-evenement van het jaar. Zelfs nog groter dan de Nijmeegse Vierdaagse.’ Aldus April Ranshuijsen, fractievoorzitter GroenLinks Nijmegen.

 

Na meermaals stevige debatten over vuurwerk te hebben gevoerd, diende zij een motie in die oproept tot een totaal verbod op consumentenvuurwerk in heel Nijmegen. De motie haalde een meerderheid.
 
Ranshuijsen: ‘Wat GroenLinks betreft pakken we nu echt door en is er komende jaarwisseling een totaal verbod op consumentenvuurwerk in heel Nijmegen. Als het via de landelijke overheid (nog) niet lukt dan doen we het gewoon zelf.’ 

Opvang vluchtelingenkinderen in Nijmegen? | Nijmegen

GroenLinks GroenLinks Nijmegen 05-03-2020 00:00

UPDATE 6 maart ** Breaking news **  Inmiddels hebben we een meerderheid in de Nijmeegse raad voor opvang vluchtelingenkinderen! Samen met PvdA, SP, D66, CDA en Partij voor de Dieren roept GroenLinks Nijmegen op om opvang te bieden aan alleenstaande vluchtelingenkinderen vanuit Griekenland.

GroenLinks wil weten welke mogelijkheden Nijmegen heeft om vluchtelingenkinderen uit Lesbos op te vangen. Hulporganisaties, waaronder Stichting Vluchteling, roepen Nederlandse gemeenten op om ten minste 500 kinderen op te vangen uit de overvolle kampen in Griekenland. Ook Nijmegen krijgt de vraag of ze bereid zijn om alleenstaande kinderen op te nemen.  ‘Als er hoge nood is, willen wij helpen,’ zegt raadslid Jeanine Brummel-Ahlaloum. ‘Nijmegen heeft een groot hart, ook voor  vluchtelingen. En zeker als het om kinderen gaat.’

Brummel-Ahlaloum bevestigt dat Stichting Vluchteling ook met Nijmegen contact heeft gezocht. ‘Wij snappen dat Stichting Vluchteling deze actie onderneemt. Want het is verschrikkelijk dat kinderen onder deze omstandigheden daar figuurlijk en soms letterlijk vastgezet worden. Ze kunnen geen kant op.’ GroenLinks is altijd verbolgen geweest over het feit dat Nederland, zoals de meeste Europese landen, haar afspraken over de opvang van vluchtelingen niet nakomt.

Noodkreet Brummel-Ahlaloum: ‘GroenLinks wil graag tegemoetkomen aan deze noodkreet. En daarom zullen we in elk geval aankomende woensdag vragen stellen aan het college. We willen weten welke mogelijkheden we hebben om deze kinderen hier op te vangen. Elk kind verdient een veilige en warme plek. En Nijmegen heeft een groot hart.’

Meer garanties op schone lucht in West | Nijmegen

GroenLinks GroenLinks Nijmegen 04-03-2020 00:00

Een gezonde leefomgeving voor iedereen heeft GroenLinks Nijmegen de hoogste prioriteit. Daarom hebben we vragen gesteld aan het college om een nog beter beeld te krijgen van hoe de industrie langs de Energieweg effect heeft op de gezondheid van omwonenden, en wat we kunnen doen om hierover maximale transparantie te verschaffen aan alle Nijmegenaren.

In een circulaire economie hergebruiken we ook grondstoffen als asfalt. De APN aan de Energieweg heeft haar productiemethode daar de afgelopen jaren op aangepast en wil ook de komende jaren gerecycled asfalt blijven produceren.

Bij deze nieuwe productiemethode is het mogelijk dat er meer ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) vrijkomen dan voorheen. Er is daarom een tijdelijke verruiming van de uitstoot-norm voor benzeen uit de 50 meter hoge schoorsteen aangevraagd. Tijdelijk, tot uiterlijk 2022, waarin de producent in staat moet zijn geweest om het productieproces zo aan te passen dat dit niet meer nodig is. Voor ZZS moet het streven altijd zijn om de uitstoot te minimaliseren.

Op basis van modellen zou blijken dat de concentratie benzeen in de bewoonde omgeving ruim binnen de door de RIVM veilig bevonden marges blijft. Toch is dit wel een onderwerp waar de fractie van GroenLinks wil dat de gemeente Nijmegen extra zorgvuldigheid betracht. Om nog beter inzichtelijk te krijgen wat het effect op omwonenden is en wat we hiertoe aanvullend kunnen ondernemen heeft GroenLinks schriftelijke vragen gesteld.