Nieuws van VoorNijmegen.NU in Nijmegen inzichtelijk

197 documenten

Dag van de Mantelzorg.

VoorNijmegen.NU VoorNijmegen.NU Nijmegen 07-11-2019 15:38

Dag van de Mantelzorg.

Als VoorNijmegen.nu willen we onze bewondering uitspreken voor de bijna 40.000 inwoners van Nijmegen die actief te maken hebben met mantelzorg.

8000 mantelzorgers hebben het zwaar en 4000 mantelzorgers zijn elke dag zwaarbelast en verdienen ook aandacht. Dit jaar zijn er 2400 mantelzorg complimentjes  van €200  aangevraagd en dat zijn er 600 meer dan vorig jaar. Wij vinden dat er veel meer aandacht mag gaan naar de sterk groeiende groep mantelzorgers. We hebben dan ook aan de wethouder aangegeven dat we de strippenkaart voor 52 uur vervangende zorg als wel de extra 4 uur voor Mantelzorg Nijmegen bij de Stips blijven en daar niet op bezuinigd wordt.

Column van onze voorzitter

VoorNijmegen.NU VoorNijmegen.NU Nijmegen 03-11-2019 11:12

Beste leden en volgers van VoorNijmegen.nu, in ons verkiezingsprogramma van de laatste gemeentelijke verkiezingen hebben wij van VoorNijmegen.nu het referendum als een van onze speerpunten gehad. Met de slogan ”de wijsheid ligt op straat” vinden wij het als partij erg belangrijk dat de burger mee kan denken. Vooral als er veranderingen komen die vergaande gevolgen voor de stad hebben.

Er spelen nu drie situaties waarvan wij voldoende reacties uit de stad hebben ontvangen om de moeite te mogen nemen een referendum te starten. De (2de) versmalling van de Graafseweg waarbij wij van mening zijn dat de eerste al een kolderiek besluit was, de bussen op de Waalkade waarvan wij vinden dat dit per direct moet worden teruggedraaid in verband met de verkeersveiligheid, als alternatief zijn keerlussen aan de beginpunten vd kade afdoende en de bussen verder over de singels.Als derde punt vinden wij dat het Jonkerbosplein moet blijven wat het is, een parkeerplein. Bedoeld voor medewerkers van de omringende bedrijven en voor grote evenementen en wedstrijden van ons aller NEC.

Het starten van een referendum is niet heel simpel in Nijmegen, bewoners moeten zich via een inschrijfformulier op onze website aanmelden met naam mail en paspoort/ID nummer. Dit is noodzakelijk om te kunnen zien of iemand in Nijmegen woonachtig is. Wij begrijpen (gezien de vele verontwaardigde reacties) dat dit best vervelend is, echter is dit een “regel” van de gemeente en kunnen we daar niet van afwijken, wij zullen deze regel wel ter discussie gaan stellen binnen de gemeenteraad. Ook komen wij naar u toe de aankomende weken, met flyers met dezelfde vraagstelling als op onze website echter worden ze dan niet digitaal opgeslagen door ons.

U kunt zich echter ook via de gemeente bekend maken, dit kan door middel van de volgende stappen te ondernemen, als eerste door overlegging van het legitimatiebewijs op het stadhuis en het klaarliggend formulier daar te tekenen, een email zenden naar gemeente met dezelfde acties die wij vragen op onze website id/pas nummer naam en e-mail aan ondersteuningsverklaring@nijmegen.nl en als laatste een brief sturen naar de gemeente met een kopij vh legitimatiebewijs.

Het is even een aantal acties die gedaan moeten worden alvorens we het referendum gestalte kunnen geven, maar we proberen zoveel mogelijk ons verkiezingsprogramma te volgen en u daarin te betrekken, daar hoort dit referendum ook bij, want zoals gezegd, de wijsheid ligt op straat.

Ik hoop van jullie vele reacties te ontvangen zodat jullie in ieder geval je mening kunnen laten horen, wat de huidige coalitie ermee gaat doen zal later blijken. Als stem van de stad Nijmegen willen wij iedereen een mogelijkheid bieden mee te praten over grote veranderingen in de stad.

Partij voorzitter VoorNijmegen.nu

Heb jij nog een onderwerp? Je kunt het nog melden

VoorNijmegen.NU VoorNijmegen.NU Nijmegen 22-09-2019 19:24

Tot nu zijn er 11 onderwerpen aangedragen die de deelnemende partijen morgen gaan ranken.

Het onderwerp met de minste punten, en dat is het belangrijkst wordt gevonden door de partijen, zal als eerste besproken worden.

Heb jij nog een onderwerp? Je kunt het nog melden

Heb jij nog een onderwerp? Je kunt het nog melden

VoorNijmegen.NU VoorNijmegen.NU Nijmegen 22-09-2019 19:24

Tot nu zijn er 11 onderwerpen aangedragen die de deelnemende partijen morgen gaan ranken.

Het onderwerp met de minste punten, en dat is het belangrijkst wordt gevonden door de partijen, zal als eerste besproken worden.

Heb jij nog een onderwerp? Je kunt het nog melden

Je moet snijden in vet, niet in botten!

VoorNijmegen.NU VoorNijmegen.NU D66 VVD Nijmegen 18-09-2019 13:46

Met het geld dat daarmee vrijkomt kunnen onder meer de plastic afvalzakken gratis blijven, hoeft de entree voor schaatsbaan Triavium niet omhoog en kan de bus voor 65-plussers gratis blijven, betoogt Eigenhuijsen: ,,Jaarlijks krijgt Doornroosje 1,6 miljoen euro aan subsidie van de gemeente. Doornroosje draait hartstikke goed en heeft een groot eigen vermogen, waardoor ze makkelijk kunnen doordraaien zonder subsidiegelden.”

Eigenhuijsen benadrukt het belang van een poppodium: ,,Doornroosje is belangrijk voor de stad. Maar we moeten de aankomende jaar fors bezuinigen. Dan moet je snijden waar het meeste vet zit.”

Oppositiepartijen als de VVD en Stadspartij DNF vinden dat de subsidie voor Doornroosje ook wel wat minder mag: ,,Nu zit een maximum aan het aantal commerciële concerten dat in Doornroosje wordt gehouden”, zegt Wendy Grutters (Stadspartij DNF). ,,Denk aan bands als BLØF, waarvan je vooraf weet dat het uitverkoopt. Als we dat maximum aantal concerten oprekken, kan Doornroosje meer geld binnenhalen. Die extra winst kan je compenseren met een iets lagere subsidie.”

De coalitiepartijen zien niets in een subsidiestop voor Doornroosje. Zij wijzen op de belangrijke functie die het poppodium in de stad vervult ,,En daarnaast is het ook een vertrouwenskwestie”, aldus Pieter van Megen (D66). ,,Als je als overheid een subsidie belooft, kun je daar niet zomaar afstand van doen.”

Je moet snijden in vet, niet in botten!

VoorNijmegen.NU VoorNijmegen.NU D66 VVD Nijmegen 18-09-2019 13:46

Met het geld dat daarmee vrijkomt kunnen onder meer de plastic afvalzakken gratis blijven, hoeft de entree voor schaatsbaan Triavium niet omhoog en kan de bus voor 65-plussers gratis blijven, betoogt Eigenhuijsen: ,,Jaarlijks krijgt Doornroosje 1,6 miljoen euro aan subsidie van de gemeente. Doornroosje draait hartstikke goed en heeft een groot eigen vermogen, waardoor ze makkelijk kunnen doordraaien zonder subsidiegelden.”

Eigenhuijsen benadrukt het belang van een poppodium: ,,Doornroosje is belangrijk voor de stad. Maar we moeten de aankomende jaar fors bezuinigen. Dan moet je snijden waar het meeste vet zit.”

Oppositiepartijen als de VVD en Stadspartij DNF vinden dat de subsidie voor Doornroosje ook wel wat minder mag: ,,Nu zit een maximum aan het aantal commerciële concerten dat in Doornroosje wordt gehouden”, zegt Wendy Grutters (Stadspartij DNF). ,,Denk aan bands als BLØF, waarvan je vooraf weet dat het uitverkoopt. Als we dat maximum aantal concerten oprekken, kan Doornroosje meer geld binnenhalen. Die extra winst kan je compenseren met een iets lagere subsidie.”

De coalitiepartijen zien niets in een subsidiestop voor Doornroosje. Zij wijzen op de belangrijke functie die het poppodium in de stad vervult ,,En daarnaast is het ook een vertrouwenskwestie”, aldus Pieter van Megen (D66). ,,Als je als overheid een subsidie belooft, kun je daar niet zomaar afstand van doen.”

Maak de waalkade busvrij!

VoorNijmegen.NU VoorNijmegen.NU Nijmegen 12-09-2019 06:18

Gisteren sprak de bedrijfsleider van Dock17 in over de bussen over de waalkade. Hij gaf aan dat er sprake was van een onveilige situatie voor personeel en bezoekers. Wij pleiten al langer voor een busvrije waalkade. Dat is ook al een keer onderzocht en het kan, sterker, het is zelfs zeer wenselijk. Collegebesluit-bussen-in-de-binnenstad-170711

De enige reden dat het nu niet gebeurt ligt in het feit dat de huidige coalitie gewoon deze keuze niet durft te maken.

Maak de waalkade busvrij!

VoorNijmegen.NU VoorNijmegen.NU Nijmegen 12-09-2019 06:18

Gisteren sprak de bedrijfsleider van Dock17 in over de bussen over de waalkade. Hij gaf aan dat er sprake was van een onveilige situatie voor personeel en bezoekers. Wij pleiten al langer voor een busvrije waalkade. Dat is ook al een keer onderzocht en het kan, sterker, het is zelfs zeer wenselijk. Collegebesluit-bussen-in-de-binnenstad-170711

De enige reden dat het nu niet gebeurt ligt in het feit dat de huidige coalitie gewoon deze keuze niet durft te maken.

Komt allen, praat mee!

VoorNijmegen.NU VoorNijmegen.NU Nijmegen 12-09-2019 06:14

Op

4 september 2018 startte Voornijmegen.nu met vergaderen in diverse wijkcentra. Elke week waren we in een ander wijkcentrum. De 1e openbare fractie vergadering was destijds in wijkcentrum Dukenburg en daar houden we ook onze 50e. Bij vele vergaderingen waren instanties, wijkbladen en vooral bezorgde burgers op bezoek.

Voor onze 50e wijkbijeenkomst hebben we elke politieke partij in Nijmegen uitgenodigd. Voor het 1e uur doen we een beroep op de Nijmegenaar; waar vind u dat de Nijmeegse politiek eens over zou moeten praten. Kom met ideeën, suggesties, irritaties en plannen. Wij luisteren naar u!

In het 2e uur is er ruimte voor de politieke partijen zelf. Elke partij krijgt de ruimte om met een idee te komen en dat te verdedigen. U, als inwoner, mag daar vragen over stellen en de politiek zal daarop antwoorden.

Kortom, kom dinsdag 24 september naar Wijkcentrum Dukenburg en ga met de politiek in debat en laat zien dat de wijken in Nijmegen leven!.

Aanvangstijd : 19:00 uur.

Komt allen, praat mee!

VoorNijmegen.NU VoorNijmegen.NU Nijmegen 12-09-2019 06:14

Op

4 september 2018 startte Voornijmegen.nu met vergaderen in diverse wijkcentra. Elke week waren we in een ander wijkcentrum. De 1e openbare fractie vergadering was destijds in wijkcentrum Dukenburg en daar houden we ook onze 50e. Bij vele vergaderingen waren instanties, wijkbladen en vooral bezorgde burgers op bezoek.

Voor onze 50e wijkbijeenkomst hebben we elke politieke partij in Nijmegen uitgenodigd. Voor het 1e uur doen we een beroep op de Nijmegenaar; waar vind u dat de Nijmeegse politiek eens over zou moeten praten. Kom met ideeën, suggesties, irritaties en plannen. Wij luisteren naar u!

In het 2e uur is er ruimte voor de politieke partijen zelf. Elke partij krijgt de ruimte om met een idee te komen en dat te verdedigen. U, als inwoner, mag daar vragen over stellen en de politiek zal daarop antwoorden.

Kortom, kom dinsdag 24 september naar Wijkcentrum Dukenburg en ga met de politiek in debat en laat zien dat de wijken in Nijmegen leven!.

Aanvangstijd : 19:00 uur.