Nieuws van politieke partijen in Nijmegen over SP inzichtelijk

1463 documenten

Betaald parkeren - baas in eigen buurt

SP SP Nijmegen 24-05-2020 17:08

De SP is een grote posteractie gestart tegen de invoering van het betaald parkeren in grote delen van Nijmegen Oost, West en Lent. Bewoners in die wijken wordt opgeroepen een poster achter hun raam te hangen. De poster maakt duidelijk dat mensen baas in eigen buurt wensen te blijven als het gaat om het wel of niet invoeren van betaald parkeren.

Enkele weken geleden heeft de gemeente aankondigd dat er in grote gebieden in Nijmegen betaald parkeren wordt ingevoerd. Uit eerdere enquêtes in verschillende buurten blijkt dat een grote meerderheid van de bewoners hier geen enkele behoefte aan heeft. Toch wil wethouder Tiemens nu betaald parkeren doordrukken in grote delen van Oost, West en Lent.

https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2020/05/betaald-parkeren-in-oost-west-en-lent-dacht-t-niet
Bewonersorganisaties zijn totaal niet betrokken bij dit voorstel en compleet verrast. Inmiddels zijn er al meer dan 1600 handtekeningen verzameld tegen invoering van betaald parkeren. SP-fractievoorzitter Hans van Hooft: “Terecht dat bewoners massaal in opstand komen. Nijmegen heeft nu een heel goed systeem om te bepalen of een buurt betaald parkeren krijgt. Als een meerderheid van een buurt betaald parkeren wil, dan komt het er, en anders niet. Bewoners zijn nu baas in eigen buurt en niet de wethouder. Dat moeten we vooral zo houden.”

In juni bespreekt de gemeenteraad de parkeerplannen van de wethouder. Van Hooft: “Aan onze oproep om de actieposter achter het raam te hangen wordt massaal gehoor gegeven. Bewoners laten daarmee duidelijk hun stem horen! Iedereen kan zien dat de buurt de parkeerplannen afwijst. De SP zal in de gemeenteraad het initiatief nemen zodat bewoners baas in eigen buurt blijven.”

Grote posters zijn te bestellen via: https://nijmegen.sp.nl/baasineigenbuurt

Nijmegen helpt bijstandsgerechtigden een handje

SP SP Nijmegen 21-05-2020 12:52

Wie in de bijstand zit, krijgt in Nijmegen voortaan hulp met het regelen van zijn of haar toeslagen. SP-wethouder Renske Helmer-Englebert start volgende maand een pilot waarmee de gemeente wil voorkomen dat mensen toeslagen mislopen of juist te maken krijgen met terugvorderingen.

https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2020/05/nijmegen-helpt-bijstandsgerechtigden-een-handjeHelmer-Englebert: “17.700 Nijmeegse huishoudens hebben een inkomen van maximaal 130 % van het sociaal minimum. 14.400 daarvan zit al meer dan vier jaar op dat niveau. In Nijmegen hebben we daar goede regelingen voor, en doen we ook al veel om het mensen wat makkelijker te maken: denk aan de Formulierenbrigade, de Financieel Experts en de Sociaal Raadslieden in de wijk. Maar veel regelingen zijn landelijk. Een belangrijke regeling zijn de toeslagen van de Belastingdienst. Die zijn best ingewikkeld: je moet een inschatting maken van je jaarinkomen, en je inkomen kan tijdens het jaar natuurlijk ook nog veranderen en dan moet je dat doorgeven. Dat gaat niet altijd goed. Uit onderzoek van het CPB blijkt dat 30 % van de ontvangers een terugvordering krijgt, wat tot grote schulden kan leiden. Ook ontvangen sommige mensen geen toeslagen terwijl ze er wel recht op hebben, maar dat niet weten. Omdat ze een laag inkomen hebben, vormen die toeslagen een belangrijk deel daarvan.”

Vanaf juni helpt de gemeente mensen met een laag inkomen met het regelen van hun toeslagen. Helmer-Englebert: “Door mensen actief te steunen in het regelen van hun toeslagen, kan veel financiële ellende worden voorkomen. Dat is beter voor de gezondheid van deze mensen, en voorkomt ook dat de gemeente ze later moet helpen met schuldhulpverlening. Dat is tijdens de coronacrisis geen overbodige luxe.”

Zie ook: Werk en inkomen

Echte metingen geluid en uitstoot Prins Mauritssingel

SP SP Nijmegen 18-05-2020 21:10

De gemeente moetmetingen gaan doen bij de Prins Mauritssingel om een beter beeld te krijgen van de uitstoot en het geluidsniveau van de weg. Dat bepleit de SP, die de actievoerende buurtbewoners steunt in hun pleidooi voor maatregelen tegen de verkeersoverlast.

https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2020/05/echte-metingen-geluid-en-uitstoot-prins-mauritssingelSinds eind 2019 voeren bewoners van de Prins Mauritssingel actie tegen verkeersoverlast. Zij klagen over geluidshinder en roetaanslag op hun huizen. Zij pleiten voor maatregelen van de gemeente en de politie. Volgens de gemeente worden er echter geen normen overschreden, waardoor zij weinig ziet in veel extra maatregelen. Yurre Wieken, fractievolger van de SP, vindt dit te gemakkelijk. “Het klopt dat er op papier geen normen overschreden worden. De gemeente baseert zich op rekenmodellen die uitgaan van de gemiddelde uitstoot en het geluid van een 50-kilometerweg, wat de Prins Mauritssingel officieel is. In de praktijk wordt er, zo blijkt uit onderzoek, echter gemiddeld 60-65 kilometer per uur gereden. Wij denken dat er een groot gat zit tussen berekende geluidsoverlast en werkelijke overlast. Dat moet gevolgen hebben voor de maatregelen die worden genomen. Je kunt bewoners niet dagelijks opzadelen met veel hogere geluidsoverlast en uitstoot dan de normen die we daarvoor stellen, en je dan beroepen op rekenmodellen en doen of alles binnen de normen valt.” Een op de drie inwoners van Nijmegen Noord geeft aan last van geluidshinder te hebben.

Daarom wil de SP dat er alsnog metingen komen. Die zijn eerder ook beloofd aan de buurt, maar nog niet uitgevoerd. Wieken: “Wanneer we de feiten kennen, kunnen we passende maatregelen nemen. De buurt heeft er al talloze aangedragen, dus daar kan de gemeente dan meteen mee aan de slag. Bewoners moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid de algemeen vastgestelde geluids- en gezondheidsnormen serieus neemt. ”

Door de coronamaatregelen is het nu een stuk rustiger op de Mauritssingel.  Om een goed beeld te krijgen moeten de metingen dus plaatsvinden ná de crisis, wanneer de verkeerssituatie weer normaal is.

Groen licht voor Skaeve Huse

SP SP Nijmegen 14-05-2020 15:22

Er komen Skaeve Huse in Weezenhof. Woensdagavond 13 mei ging de gemeenteraad akkoord met de plannen. De SP steunt de Skaeve Huse en is blij dat er eindelijk een knoop is doorgehakt. Wel hamert gemeenteraadslid Marij Feddema erop dat de evaluatie over vijf jaar geen wassen neus wordt.

Het concept skaeve huse is uit Denemarken overgewaaid naar Nederland. Het gaat om aangepaste woningen voor mensen die niet kunnen functioneren in een normale woonomgeving. De woningen staan op afstand van de rest van de wijk en de bewoners worden begeleid door een sociaal beheerder. Zo kunnen zij redelijk zelfstandig functioneren zonder dat zij voor grote overlast zorgen in de buurt. In Nijmegen wordt al jaren gesproken over de komst van Skaeve Huse in Weezenhof. Afgelopen woensdag werd de knoop doorgehakt.

https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2020/05/groen-licht-voor-skaeve-huseDe SP steunt de plannen maar plaatst wel kritische kanttekeningen. Feddema: “Er zijn veel zorgen over overlast in de buurt. Die begrijp ik, want deze mensen zijn immers wegens overlast uit hun vorige woning gezet. Het succes van de Skaeve Huse hangt voor een groot deel af van het betrekken van de buurt. Daar is een buurtbeheerplan voor. Over vijf jaar komt er een evaluatie, iets waar de SP al in een vroeg stadium om vroeg. Die evaluatie mag geen wassen neus zijn: blijkt het echt niet te werken, dan moeten we ermee stoppen.  Maar we moeten ze nu wel een kans geven. Het gaat om mensen met psychische problemen die net als iedere Nijmegenaar recht hebben op een plek om te wonen.”

Ruimte voor RV de Waal

SP SP GroenLinks D66 PvdA Nijmegen 14-05-2020 15:20

De gemeente moet bij de ontwikkeling van het watersportcentrum Bastion aan de Spiegelwaal ruimte geven aan Roeivereniging de Waal om daarnaast een eigen centrum te bouwen. Er hoeft niet per se één centrum te komen. Dat bepleitte de SP woensdagavond 13 mei in de gemeenteraad.

https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2020/05/ruimte-voor-rv-de-waalIn het Bastion aan de Spiegelwaal wordt gewerkt aan een watersportcentrum waar vijf verenigingen gebruik van kunnen maken. RV de Waal wil echter liever gebruik maken van een eigen locatie die zij daar al hebben (Wijers), en doet niet mee aan het watersportcentrum. Omdat de gemeente vasthoudt aan één watersportcentrum, dreigen de plannen van RV de Waal dat nu letterlijk en figuurlijk in het water te vallen.

Marij Feddema, gemeenteraadslid namens de SP, vindt dat de gemeente zich flexibel op moet stellen. “Op zich is het best begrijpelijk dat de gemeente maar één watersportcentrum wil. Wat er nu komt kost al heel veel geld. Maar als RV de Waal met eigen geld kan komen en verder aan alle voorwaarden voldoet, zie ik niet waarom zij geen eigen centrum zouden kunnen bouwen náást wat er al in het Bastion komt. De gemeente heeft eerder zelf ook de optie voor een tweede centrum bij Wijers opengehouden. Dan kunnen we nu op zijn minst ons best doen om dit mogelijk te maken. Daarmee zorgen we ervoor dat er nog meer Nijmegenaren kunnen sporten op de Spiegelwaal.”

Samen met GroenLinks, D66 en PvdA diende de SP een motie indienen die de gemeente opriep om, binnen de genoemde voorwaarden, medewerking te verlenen aan de komst van een tweede watersportcentrum aan de Spiegelwaal. Deze werd door een meerderheid van de raad aangenomen.

 

Zie ook: Sport

Bewoners baas in eigen buurt bij betaald parkeren

SP SP Nijmegen 02-05-2020 10:56

De SP voelt er weinig voor om de manier waarop zones voor betaald parkeren worden aangewezen te veranderen. Fractievoorzitter Hans van Hooft: “Betaald parkeren van hogerhand doorvoeren in Nijmegen-West en Lent? Dacht het niet! Bewoners zijn en blijven baas in eigen straat over betaald parkeren."

https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2020/05/betaald-parkeren-niet-van-bovenaf-opleggen
Het stadsbestuur wil voortaan wanneer de parkeerdruk meer dan 80 % is en voor minimaal 5 % wordt veroorzaakt door mensen die niet uit de wijk komen, er automatisch betaald parkeren wordt ingevoerd. In de praktijk betekent dat nu in ieder geval Nijmegen-West, Nijmegen-Oost en Hof van Holland. De SP vindt dit geen goed plan. Van Hooft: “Het huidige systeem werkt: mensen melden parkeerdruk in hun buurt, de gemeente kijkt of dit breedgedragen is, en als dat zo is voeren we betaald parkeren in. De meerderheid beslist: wel of geen betaald parkeren. Bovendien kunnen we door de coronamaatregelen nu geen fatsoenlijke inspraak regelen voor dit besluit. Digitale inspraak vangt dat slechts deels op.”

Inmiddels zijn boze buurtbewoners een petitie gestart. Van Hooft geeft hen groot gelijk. "Die laten zich niet door een wethouder betaald parkeren door de strot duwen. Terecht dat ze in opstand komen. Bewoners bepalen dit nu zelf, en dat moet zo blijven."

De gemeenteraad bespreekt de nieuwe parkeerplannen in juni.

Zie ook: Parkeerbeleid

Geen huurverhoging in Nijmegen

SP SP Nijmegen 25-04-2020 20:57

De SP roept op tot een huurstop! Wat de Nijmeegse SP fractie worden de huren in zowel de sociale – als de vrije sector per 1 juli aanstaande niet verhoogd, maar bevroren.

https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2020/04/geen-huurverhoging-in-nijmegenGemeenteraadslid Biljana Marković doet een oproep aan het stadsbestuur om huurders die in de problemen komen tijdens en door de coronacrisis alle mogelijke steun te bieden. “Het is vandaag Woningsdag in plaats van Koningsdag, maar veel valt er niet er niet te vieren op deze 27e april. Veel Nijmeegse huurders, zowel in de sociale huur- als vrije sector, komen financieel in de problemen door de coronacrisis. Zzp’ers krijgen geen opdrachten meer, mensen met een nul-urencontract worden niet meer ingepland en anderen worden ontslagen. Er zijn landelijke steunmaatregelen, maar we zien in de praktijk dat die niet voldoende zijn. Daar waar mogelijk kunnen we als gemeente een steentje bijdragen, want veel huurders hadden het al moeilijk om de huur te betalen. Velen zullen het nog moeilijker krijgen”.  

In de Eerste Kamer werd deze week een motie van SP-senator Tiny Kox aangenomen om de huren te bevriezen . “Nijmegen heeft een groot woningtekort, de betaalbaarheid van woningen staat onder druk. De afgelopen jaren hebben veel huurders samen met de SP acties gevoerd tegen de steeds maar terugkerende huurverhogingen. Ook nu staan Nijmeegse huurders op met de oproep de huurverhogingen te stoppen. Een voorlopige huurstop is slechts een eerste stap. Er is veel meer nodig om uit de wooncrisis te komen. Dan zou het heel goed zijn als de aangekondigde huurverhoging bij de woningcorporaties per 1 juli niet doorgaat. Maar ook de huurverhogingen van andere particuliere verhuurders, waaronder de gemeente zelf’, aldus Biljana Marković.

Zie ook: Wonen

Vrijheid van meningsuiting ambtenaren in het geding?

SP SP Nijmegen 17-04-2020 13:13

De Nijmeegse SP-fractie heeft haar twijfels bij het ontslaan van een ambtenaar wegens kritiek op de corona-aanpak. Het betreft een trouwambtenaar die in een interview met de Gelderlander pleitte voor het verbieden van huwelijksceremoniën met maximaal dertig personen. Die zijn nu, in tegenstelling tot veel andere groepsactiviteiten, nog toegestaan. Gemeenteraadslid Maarten Sweep vindt dat de vrijheid van meningsuiting in het geding is.

https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2020/04/vrijheid-van-meningsuiting-ambtenaren-in-het-geding
Sweep: “De gemeente spreekt van ‘ernstig plichtsverzuim’. Maar is daar inderdaad sprake van? Deze ambtenaar heeft alleen kritiek geuit op landelijk beleid. Wat lokaal beleid betreft mag je natuurlijk verwachten dat ambtenaren dat loyaal uitvoeren, de kritiek is aan de volksvertegenwoordiging. Maar kritiek op landelijk beleid brengt de gemeente op geen enkele manier in diskrediet. En het is volkomen begrijpelijk dat iemand de vraag stelt of het wel veilig is om groepen van dertig mensen toe te staan op een bruiloft. Als er al een sanctie getroffen zou moeten worden, lijkt ontslag ons een brug te ver. Ook gemeenteambtenaren hebben het recht hun mening te uiten over wat er gebeurt in de samenleving.”

Hoe raakt deze crisis de Nijmegenaren?

SP SP Nijmegen 09-04-2020 20:21

De Nijmeegse SP wil zich op alle fronten inzetten voor mensen die nu al de economische en maatschappelijke gevolgen van deze crisis merken. De partij vraagt mensen via het meldpunt ‘Nijmegen in coronatijd’ hun verhaal te doen, zodat de SP die kan gebruiken voor politieke verandering en goede regelingen. Veel mensen raken hun baan of inkomen kwijt, of maken zich zorgen over de veiligheid tijdens hun werk, omdat ze juist door moeten werken. Van studenten horen we dat ze hun stage niet af kunnen maken of door het verlies van hun baan hogere studieschulden moeten maken. De SP kreeg de afgelopen weken al verhalen van huurders, studenten, zelfstandig ondernemers en werknemers van uitzendbureaus. Door deze verhalen kan de SP zowel pleiten voor goede collectieve oplossingen als, indien nodig, de mensen individueel advies geven.

https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2020/04/hoe-raakt-deze-crisis-de-nijmegenarenMarij Feddema, raadslid in Nijmegen, is een van de mensen achter dit Nijmeegse SP meldpunt. Als volksvertegenwoordiger wil Feddema juist nu weten wat er speelt in de Nijmeegse samenleving. Feddema: “De coronacrisis laat overal zijn sporen na. Niemand ontkomt eraan. Voor veel mensen zijn de economische gevolgen nu al van grote invloed. Terwijl men in de zorg en in de supermarkten overuren draait, zijn er ook mensen die nu helemaal geen inkomen meer hebben. Mensen die nu wel werken maken zich zorgen over hun bescherming en gezondheid. Studenten maken zich zorgen over de voortgang van studie, stage en de extra kosten. Wij spraken al met mensen die binnenkort geen huis meer hebben of vrezen de huurverhoging niet te kunnen betalen. De problemen worden nu blootgelegd, maar lopen straks ver door tot na de crisis. Daar moeten we nu al mee aan de slag.”

De SP vraagt iedereen in Nijmegen die in coronatijden gedupeerd worden zich bij de partij te melden. “Wij zullen er bovenop zitten. Als Nijmeegse SP, en met onze landelijke Kamerfractie. Om de verhalen om te zetten in voorstellen die zorgen voor verandering en hulp.” Mensen kunnen via nijmegen.sp.nl hun verhaal doen, en indien nodig volgt er telefonisch contact na de melding.

Gevaarlijk vuurwerk aanpakken, maar wel op de juiste plek

SP SP Nijmegen 07-03-2020 08:30

Wat de SP betreft komt er een verbod op gevaarlijk vuurwerk, maar moet dit verbod landelijk geregeld worden. Lokale verboden zoals op 4 maart besloten door de Nijmeegse gemeenteraad creëren een lappendeken van regelgeving die slecht handhaafbaar is, aldus fractievolger Yurre Wieken.

https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2020/03/gevaarlijk-vuurwerk-aanpakken-maar-wel-op-de-juiste-plekNa een jaarlijks terugkerende vuurwerkdiscussie heeft de landelijke overheid in januari een gedeeltelijk afsteekverbod aangekondigd voor de komende jaarwisseling. Zwaar vuurwerk (F3-categorie) en knalvuurwerk (deel F2-categorie) wordt verboden. Klein vuurwerk (F1, bijvoorbeeld sterretjes en knalerwten), wat ook nu al buiten de jaarwisseling mag worden afgestoken, blijft legaal. De SP steunt dit verbod, al is het volgens Wieken niet de hele oplossing. “Dat gevaarlijk knalvuurwerk nu verboden wordt, is in ieder geval een goede stap. We zijn het de hulpverleners verplicht die zich iedere jaar weer met gevaar voor eigen leven inzetten voor een veilig Oud en Nieuw. Niet voor niets pleitten zij al jarenlang voor een verbod. Maar er moet tevens flink worden geïnvesteerd in preventie en handhaving door de politie, want ook zonder knalvuurwerk zal er overlast blijven tijdens de jaarwisseling. Of siervuurwerk onder bepaalde omstandigheden mogelijk nog wel veilig kan worden afgestoken, moet nog worden onderzocht. ”

Wat in ieder geval niet werkt, is lokaal voor de troepen uitlopen. Wieken: “Een meerderheid van de raad heeft nu besloten dat in Nijmegen bovenop het landelijke deelverbod óók het afsteken van siervuurwerk verboden wordt. Dat creëert echter een gekke situatie. Immers, wat landelijk legaal is, mag hier nog gewoon verkocht worden. Alleen mag je het vervolgens niet afsteken. Dat is net zo’n spagaat als met cannabis: de verkoop daarvan wordt gedoogd, maar je mag het niet telen. Dat is aan niemand uit te leggen. Bovendien: in Nijmegen regelen we dit verbod via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Die gaat echter alleen over de openbare ruimte, dus in je tuin mag je nog gewoon siervuurwerk afsteken. Bij een landelijk verbod zou dat niet het geval zijn. En hoe gaan we handhaven bij de gemeentegrens? In Wijchen, een steenworp afstand van Dukenburg en Lindenholt, mag siervuurwerk nog wel afgestoken worden. Kortom, door lokaal vooruit te lopen op landelijke ontwikkelingen maken we het voor onszelf en onze handhavers vooral erg ingewikkeld.”

Zie ook: Openbare orde