Nieuws van politieke partijen in Nijmegen over SP inzichtelijk

1427 documenten

Bezuinigingen CAZ en bijzondere bijstand van de baan

SP SP GroenLinks D66 Nijmegen 12-11-2019 13:24

Nijmegen gaat niet bezuinigen op de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering (CAZ) en de bijzondere bijstand. Op 13 november dienen SP, GroenLinks en D66 een gezamelijk amendement in dat deze bezuinigingen schrapt uit de begroting. SP-fractievoorzitter Hans van Hooft is trots op dit resultaat: “Door gigantische kortingen op het gemeentefonds hebben we fors  moeten snijden in de Nijmeegse begroting. Ik ben er trots op dat we toch goed nieuws kunnen brengen voor mensen met een laag inkomen."

https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2019/11/bezuinigingen-caz-en-bijzondere-bijstand-van-de-baan-inbox-x
Een geplande bezuiniging van 790.000 euro op de CAZ betekende een verhoging van de eigen bijdrage van 72 euro per jaar. De CAZ stelt mensen met een laag inkomen (tot 130 procent van het sociaal minimum) in staat om hun eigen risico te betalen. Van Hooft “Het terugdraaien van deze geplande bezuiniging levert ruim 11.000 mensen elke maand 6 euro op. Dat lijkt niet veel, maar tikt wel aan als je aan het eind van elke maand geld tekort komt.” Op de bijzondere bijstand stond een bezuiniging van 300.000 euro gepland, goed voor 2,5 procent van het budget. Ook daar zet de coalitie van GroenLinks, D66 en SP een streep door. Van Hooft: “Alles bij elkaar zorgen we ervoor dat er 1,1 miljoen euro in deze gemeentelijke begroting wordt verschoven ten gunste van mensen met een laag inkomen. Dat is een resultaat waar we als SP trots op mogen zijn.” Naast het schrappen van de bezuiniging op de CAZ (7,9 ton) en de bijzondere bijstand (3 ton), draaien de coalitiepartijen een korting van 100.000 euro op het ondernemersfonds terug en wordt de bezuiniging op grote culturele instellingen verlaagd met 132.000 euro.
Zie ook: Werk en inkomen

Bewoners Lent plaatsen nepflitspaal: ‘verkeer Mauritssingel rijdt veel te hard’

SP SP Nijmegen 10-11-2019 21:53

Bewoners in Lent zijn de automobilisten die veel te hard over de Mauritssingel rijden behoorlijk zat en zijn de actie “Rem voor Lent” gestart. Afgelopen zaterdag is de handtekeningenactie afgetrapt en plaatsten ze een spandoek en een nepflitspaal langs de weg. Door het zeer vele verkeer, de vaak hoge snelheden en het toegenomen lawaai en uitstoot is er volgens de bewoners van een gezonde leefsituatie geen sprake meer. “Onze woningen aan de ventweg functioneren nu als een bewoonde geluidswal, en onze ramen kunnen nooit open. Dat kan niet de bedoeling zijn.” Bewoners gaan nu stappen eisen van de gemeente Nijmegen, die eerdere individuele klachten van bewoners nooit heeft opgelost.

https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2019/11/bewoners-lent-plaatsen-nepflitspaal-verkeer-mauritssingel-rijdt-veel-te-hardDe bewoners zijn de actie gestart samen met SP Nijmegen. SP-raadslid Marij Feddema is betrokken bij de actievoerende bewoners. “Lawaai, vieze lucht en nóóit rust. Het is voor de bewoners onmogelijk om ’s nachts met een raam open te slapen. Even luchten is er niet bij of de vensterbanken liggen vol stof. Deze situatie is gewoon ongezond, de luchtverontreiniging en de geluidsoverlast nemen alleen maar toe. Tijd voor een oplossing.”

In het verleden hebben bewoners al meerdere malen aangeklopt bij de gemeente en er werden door de politie snelheidscontroles gehouden, waarbij overtredingen schering en inslag waren. Snelheden tot over de 100 km zijn geen uitzondering en bijna niemand rijdt 50 km. Eigenlijk is het alleen tussen 2.00 en 4.00 uur ’s nachts een beetje rustig.

De bewoners eisen nu duidelijke stappen van de gemeente. Ze willen dat er permanent iets aan de snelheid van de auto’s op de Mauritssingel gedaan gaat worden. Dit kan door het plaatsen van een flitspaal zodat de snelheid omlaag gaat. Om de geluidsoverlast omlaag te brengen vragen ze om een geluidswand of ‘diffractorenwand’ zoals recent in Nijmegen-West is geplaatst. Ook de Wijkraad Lent is inmiddels met de gemeente in gesprek gegaan omdat er een breed draagvlak vanuit de buurt is voor aanpak van het probleem.

De komende tijd gaan de bewoners door met handtekeningen verzamelen en ze hopen zo samen met de Wijkraad Lent de gemeente onder druk te kunnen zetten.

Streep door plannen biomassacentrale West, SP verheugd

SP SP GroenLinks D66 Nijmegen 06-11-2019 12:52

ENGIE ziet af van de plannen voor een biomassacentrale in Nijmegen-West. De SP, die net de actie ‘Schone Lucht voor Nijmegen West’ was begonnen, is blij met de overwinning. Gemeenteraadslid Marij Feddema: “Ontzettend mooi dat bewoners van Nijmegen-West en Weurt straks niet hoeven te lijden onder een vervuilende en stinkende biomassacentrale.” 

https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2019/11/streep-door-plannen-biomassacentrale-west-sp-verheugdDe afgelopen dagen ging de SP in gesprek met bewoners van Nijmegen-West, onder andere in ‘t Waterkwartier. Feddema: “De mensen die er al van gehoord hadden reageerden overwegend negatief. Anderen wisten nog van niets: de buurt is door ENGIE niet goed betrokken bij de plannen. Een biomassacentrale lijkt heel duurzaam, maar leidt tot stankoverlast en stoot meer CO2 uit dan een steenkolencentrale. Dat kan nooit de bedoeling zijn, en dat ziet inmiddels gelukkig ook een meerderheid van de gemeenteraad in.” 

Nadat de SP acties aankondigde, meldden GroenLinks en D66 afgelopen maandag opeens in de krant dat ook zij weinig heil zagen in een biomassacentrale. Daarmee is er, samen met SP en een groot deel van de oppositie een ruime meerderheid in de raad die geen biomassacentrale wil in West.

Eerder kondigde de SP aan bij de raadsvergadering van 27 november een voorstel in te dienen om biomassa volledig uit te sluiten in het omgevingsplan voor Nijmegen-West. Dat gaat wat Feddema betreft gewoon door: “ENGIE heeft het nu twee keer geprobeerd. In 2017 kwam de rechter tussenbeide, nu steekt de raad er een stokje voor. Laten we doorpakken en voor de toekomst vastleggen dat er geen biomassacentrale komt in West. En wat ons betreft komt die nergens in Nijmegen."

 

Zie ook: Natuur en milieu

Graafseweg niet versmallen zonder verder onderzoek

SP SP Nijmegen 04-11-2019 10:17

De SP is nog niet overtuigd van het voorstel van het college om de Graafseweg verder te versmallen. Fractievolger Yurre Wieken wil eerst nader onderzoek naar de gevolgen voor de omliggende straten. “Sluipverkeer naar de omliggende straten is voor de SP niet acceptabel.”

In 2017 is de Graafseweg versmald tussen het Keizer Karelplein en de spoorbrug. Na diverse verkeerssimulaties stelt het college nu voor om de Graafseweg verder te versmallen, van het kruispunt met de Rozenstraat tot het kruispunt met de Wolfskuilseweg. Volgens het gedane onderzoek zou dit slechts leiden tot beperkt sluipverkeer in de omringende straten.

https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2019/11/graafseweg-niet-versmallen-zonder-verder-onderzoekYurre Wieken, fractievolger voor de SP, heeft daar nog twijfels bij. “De verkeerssimulatie waar het college zich op baseert, gaat uit van een gelijkblijvend verkeersaanbod. Echter, in het ambitiedocument mobiliteit dat recent vastgesteld is, wordt uitgegaan van een toename van het autoverkeer met 10 tot 20 % de komende 10-20 jaar, vanwege de Nijmeegse bevolkingsgroei. Die twee zijn lastig te rijmen. Het kan best dat verdere versmalling met het huidige verkeersaanbod weinig problemen oplevert, maar blijft dat op de langere termijn ook zo? Het lijkt ons ook niet logisch om de wegcapaciteit te verminderen wanneer het autoverkeer toeneemt.”

Ook is nog niet voor alle omliggende straten duidelijk wat de gevolgen zijn. Wieken: “Ik mis de Wolfskuilseweg, de Groenestraat en de Molenweg. Er moet geen enkele onduidelijkheid meer bestaan over de gevolgen voor sluipverkeer in de wijken. Pas dan kunnen we besluiten of we de Graafseweg verder versmallen.”

 

Lotingsysteem SSH& onverstandig

SP SP Nijmegen 04-11-2019 09:27

De SP ziet weinig heil in de plannen van de SSH& om per 1 juli 2020 een lotingsysteem in te voeren. Of er nu met loting of wachttijden gewerkt wordt, het fundamentele probleem is dat er meer kamers bijgebouwd moeten worden. Loting zal studenten de particuliere markt op drijven, vreest de SP. En die probeert Nijmegen juist aan banden te leggen.

https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2019/11/lotingsysteem-ssh-onverstandigBiljana Markovic, gemeenteraadslid namens de SP: “De SSH& geeft terecht aan dat de wachttijden te lang zijn. Wie nominaal afstudeert, dus in vier jaar, en geen urgentie heeft komt er tijdens zijn of haar studie amper tussen. Maar loting lost dit probleem niet op – dan kom je er nog steeds niet tussen, omdat er zoveel reacties zijn. Dat zie je bij starters op Entree: te weinig inschrijftijd, maar op lotingwoningen reageren soms meer dan 1000 mensen. Dan moet je echt geluk hebben. Ik voorspel dat het een lotinsysteem voor studentenkamers net zo gaat.”

Wachttijd op kunnen bouwen onderscheidt de SSH& juist van de particuliere markt, volgens Markovic. “In theorie geeft dat een voordeel – als je wachttijd hebt opgebouwd, maak je na een tijd meer kans en ben je ook niet afhankelijk van de willekeur van een kijkavond waarbij je het niet wordt omdat de potentiële huisgenoten je niet gezellig genoeg vinden of omdat je gezicht de huisbaas niet aanstaat. In de praktijk is de wachttijd dus te lang, maar dat ligt aan het aantal kamers en niet aan de verdeelsleutel. Als dat onderscheid wegvalt, verwacht ik dat meer kamerzoekenden hun heil op de particuliere markt zullen zoeken. Dat terwijl we in Nijmegen de verkamering juist aan banden willen leggen. De SP wil juist méér SSH&-woningen en minder particuliere kamers.”

Zie ook: Wonen

Schone lucht voor Nijmegen, geen biomassacentrale in West

SP SP Nijmegen 01-11-2019 15:20

De Nijmeegse SP start de actie ‘Schone lucht voor Nijmegen, geen biomassacentrale in West’, en wil daarmee het verzet tegen de komst van een biomassacentrale aftrappen. De komende tijd gaat de SP in gesprek met bewoners in Nijmegen-West, milieudeskundigen en belangenorganisaties om de krachten te bundelen. De SP wil inzetten op schone energiebronnen zoals windenergie, zonne-energie en aardwarmte. Tijdens de raadsvergadering op 27 november zal de partij het voorstel doen om géén biomassacentrale in Nijmegen toe te staan.

https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2019/11/schone-lucht-voor-nijmegen-geen-biomassacentrale-in-westMarij Feddema, gemeenteraadslid SP in Nijmegen, heeft zich verdiept in de plannen van energiebedrijf ENGIE. Wat haar opvalt is het gemak waarmee ENGIE deze centrale kan gaan openen. Feddema: “Inwoners zijn nauwelijks op de hoogte en worden nu overrompeld. In Nijmegen-West is er een hele stapeling van vervuilende industrie, de ARN afvalverbrander en toename verkeer op S100. Meerdere onderzoeken bevestigen dat het verbranden van biomassa zeer schadelijk is voor het klimaat en de gezondheid van mensen. Schadelijker dan kolen, en het stinkt! De SP kiest voor schone lucht in Nijmegen.”

De SP geeft aan dat er in deze regio meerdere centrales zijn of komen, waaronder in Arnhem, Ede, Lingewaard, Cuijk en Wageningen. Of er voor al die centrales genoeg biomassa beschikbaar is in de regio is nog maar de vraag, en aanvoer vanuit het buitenland is extra vervuilend door transport over lange afstand. De opkomst van deze biomassacentrales is te verklaren door de forse overheidssubsidie van 11,4 miljard, die niet onomstreden is.

- Zie schoneluchtnijmegen.nl voor meer informatie en steun ons!

Bewoners Jerusalem sterk verdeeld over nieuwbouwplannen Talis

SP SP Nijmegen 25-10-2019 14:12

De bewoners van de Jerusalembuurt in Heseveld zijn sterk verdeeld en uiterst sceptisch over de nieuwbouwplannen van woningcorporatie Talis. Dit bleek dinsdagavond tijdens een bewonersavond.

De bewonersavond werd gehouden om de de stand van zaken rond de nieuwbouwplannen te bespreken. De huidige woningen, ooit geschonken door de Noorse overheid, zijn 70 jaar oud en voor een groot deel aan het einde van hun levensduur.

Woningcorporatie Talis legt daarom binnenkort nieuwe plannen voor aan de bewoners. Maar van de nu al bekende onderdelen worden de bewoners niet erg enthousiast.

Uit een door de bewoners en de SP gehouden enquête blijkt dat maar de helft van bewoners nu in zou stemmen met nieuwbouw. Een woningcorporatie is er bij dit soort plannen wettelijk aan gehouden dat minimaal 70 % van de bewoners instemt. Een van de pijnpunten is de toekomstige huur. Die gaat uitkomen op zo’n 670 euro, wat een gemiddelde stijging van ruim 35 % betekent. Dat is voor veel huidige bewoners niet te accepteren.

Verder zijn de krappere woonruimte, de beperkte woningverwarming en de vaak onduidelijke communicatie de belangrijkste kritiekpunten. De bewoners beraden zich op verdere actie richting Talis.

 

 

Zie ook: Wonen

‘Geldzorgen? Samen komen we eruit’ – wethouder Helmer start campagne

SP SP Nijmegen 22-10-2019 13:35

SP-wethouder Renske Helmer lanceert een campagne om mensen met geldzorgen te helpen. Vanaf 21 oktober kunnen Nijmegenaren die financieel in de knel zitten vrijblijvend en laagdrempelig langs bij de gemeente voor financieel advies. De bedoeling is dat zij daarmee op weg uit de schulden geholpen worden.

https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2019/10/geldzorgen-samen-komen-we-eruit-wethouder-helmer-start-campagne
12.800 Nijmegaren moeten het doen met een laag inkomen (tot 110 % van het sociaal minimum). Veel daarvan hebben grote schulden. Landelijk is de gemiddelde schuld zo’n 45.000 euro, gemiddeld bij tien verschillende schuldeisers. In Nijmegen worden slechts 3.000 tot 3.500 huishoudens bereikt door instanties. Daar wil wethouder Helmer verandering in brengen met haar campagne. “Veel mensen schamen zich voor hun financiële problemen en vinden dat ze het zelf moeten oplossen. Vaak wachten ze jaren voor ze bij hulpinstanties aankloppen. De schuld is dan inmiddels flink gegroeid. Dat willen wij voorkomen door mensen op een laagdrempelige manier hulp te bieden. Wie langskomt, hoeft niet eerst allerlei formulieren in te vullen, maar krijgt meteen een gesprek met een financieel expert die – vrijblijvend - advies kan geven. Dat voorkomt een hoop stress en onrust, en zorgt er hopelijk ook voor dat de problemen opgelost kunnen worden voor de zorg erger worden.”

 

 

Zie ook: Werk en inkomen

Jannie Visscher en Patrick van Lunteren in Nijmegen

SP SP Nijmegen 21-10-2019 09:21

Maandagavond 28 oktober komen Jannie Visscher en Patrick van Lunteren naar Nijmegen. Zij zijn beiden kandidaat voor het partijvoorzitterschap van de SP. Op deze avond is er voor leden de gelegenheid om hen te bevragen over hun motivatie, ambitie en hoe zij denken over de uitdagingen waar wij als partij momenteel voor staan. 

https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2019/10/jannie-visscher-en-patrick-van-lunteren-in-nijmegenJannie Visscher (1961, Eindhoven) is door de kandidatencommissie voorgedragen als partijvoorzitter. Zij heeft een lange staat van dienst in de partij als activist en als bestuurder - van 2006 tot 2014 was zij wethouder in Groningen en van 2014 tot 2018 in Eindhoven. Sinds 2018 is ze namens de SP raadslid in Eindhoven.

Patrick https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2019/10/jannie-visscher-en-patrick-van-lunteren-in-nijmegenvan Lunteren (1970, Breda) is tevens kandidaat voor het voorzitterschap. Hij was van 2010 tot 2014 fractievoorzitter in Breda en van 2014 tot 2018 wethouder. Eerder was hij lid van het partijbestuur en beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie.

De avond begint om 20:00 in onSPand aan de Molenweg 95, de deuren zijn vanaf 19:30 geopend.

Vrijkomend geld BrengFlex investeren in beter ov

SP SP Nijmegen 09-10-2019 12:14

Nu de proef met BrengFlex in december stopt, moet het vrijkomende geld geïnvesteerd worden in het verbeteren van het openbaar vervoer. Dat bepleit de SP in Nijmegen, waar ongeveer de helft van het budget van BrengFlex besteed wordt.

https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2019/10/vrijkomend-geld-brengflex-investeren-in-beter-ovAfgelopen april pleitten de SP voor het schrappen van BrengFlex. In 2018 werd er 2,8 miljoen euro besteed aan 9000 ritten per maand met gemiddeld 1,2 passagier – zo’n 25 euro per passagier dus. Yurre Wieken, gemeenteraadslid namens de SP: “Lijn 4 in Aldenhof werd gekortwiekt heeft omdat die niet ‘rendabel’ zou zij: 'te weinig reizigers'. Ondertussen investeerde de provincie in een BrengFlex dat 25 euro per passagier kostte.  Wat dat betreft werden we als SP op onze wenken bediend, want in juli werd bekend gemaakt dat de proef met BrengFlex om precies die reden gestopt zou worden.”

Nu is de vraag: waar gaan de Flexgelden heen? Wat de SP betreft naar het gewone openbaar vervoer. Wieken: “Aldenhof bijvoorbeeld zit te smachten om een goede busverbinding, in plaats van het karige pendelbusje wat nu door de wijk rijdt. Circa de helft van de BrengFlex-ritten betrof Nijmegen, dat zou dus ongeveer 1,4 miljoen euro moeten zijn. Meer dan genoeg om voor een betere busverbinding tussen Aldenhof en de rest van de stad te zorgen. De buurt heeft al meerdere goed onderbouwde voorstellen ingediend om daarvoor te zorgen.”

Wat er in ieder geval niet moet gebeuren, is dat het gat gevuld wordt met geld dat is bestemd voor de zorg. Wieken: “Uit antwoorden op vragen van de Statenfractie van de SP blijkt dat de provincie denkt aan het inzetten van de AVAN-Regiotaxi om BrengFlex te vervangen. De Regiotaxi wordt niet betaald door de provincie, maar uit het zorgbuget van de gemeente. Daarmee gooit de provincie – die 4 miljard op kas heeft - het probleem in feite over de schutting. Wat de SP betreft is het absoluut niet de bedoeling dat er zorggelden besteed worden aan regulier openbaar vervoer. Nijmegen zou samen op moeten trekken met andere gemeenten waar BrengFlex in december verdwijnt om dit te voorkomen.”