Nieuws van politieke partijen in Nissewaard inzichtelijk

3036 documenten

Aanvalsplan energiebesparen versterkt koopkracht inwoners Nissewaard’

VVD VVD Nissewaard 21-09-2022 08:24

‘Een fors hogere energierekening is de realiteit van vandaag de dag. Deze sterk opgelopen vaste lasten zorgen voor beperking van de koopkracht van onze inwoners. ‘En dat is niets meer of minder dan minder geld overhouden in je portemonnee. Soms vervelend, omdat je minder overhoudt, soms heel naar omdat je niet of veel moeilijker kunt rondkomen’, begint Angelique Twisker, raadslid voor de Nissewaardse VVD.

https://nissewaard.vvd.nl/nieuws/50701/aanvalsplan-energiebesparen-versterkt-koopkracht-inwoners-nissewaard

‘Een fors hogere energierekening is de realiteit van vandaag de dag. Deze sterk opgelopen vaste lasten zorgen voor beperking van de koopkracht van onze inwoners. ‘En dat is niets meer of minder dan minder geld overhouden in je portemonnee. Soms vervelend, omdat je minder overhoudt, soms heel naar omdat je niet of veel moeilijker kunt rondkomen’, begint Angelique Twisker, raadslid voor de Nissewaardse VVD.

‘Wijzen naar Den Haag en roepen om kabinetsmaatregelen, dat kunnen we allemaal. Het kabinet heeft dit voorjaar voor 6 miljard aan maatregelen getroffen en naar verwachting volgt met Prinsjesdag een pakket van nogmaals zo’n 15 miljard. Wij, de Nissewaardse VVD, zijn van mening dat ook de lokale politiek haar steentje kan bijdragen in het verlichten van de zorgen van onze inwoners. Niet wijzen naar Den Haag, maar de klauwtjes uit de mouwtjes!’, vervolgt ze met een glimlach.

‘Alle politici, ook lokaal, hebben de morele verplichting hebben dit voor de inwoners belangrijke en zorgelijke vraagstuk van adequate antwoorden te voorzien en een bijdrage te leveren in het verlichten van die financiële zorgen. Voor de Nissewaardse VVD is bovendien belangrijk dat inwoners hun eigen keuzes kunnen maken, keuzes die passen bij je eigen wensen en/of behoeften’, vervolgt Igor Bal, fractievoorzitter. ‘Politici die net doen alsof Den Haag alles kan repareren en die maatregelen nog gratis zijn ook, het is simpelweg niet waar. Juist de combinatie van meer duurzame energie opwekken en een structureel lager energieverbruik zorgt voor winst voor het milieu en klimaat, zorgt voor een lagere energierekening en dus grip op je uitgaven en hoe je dat doet: maak de keuzes die passend zijn voor jouw situatie. Politiek Den Haag heeft geen gratis geld, de maatschappelijke rekening wordt ‘gewoon’ opgebracht door jou, door alle Nederlanders en door alle Nederlandse ondernemers!’

Initiatiefvoorstel

De afgelopen zomerperiode heeft de Nissewaardse VVD met veel inwoners gesproken over het vraagstuk van de verminderde koopkracht en de gestegen energierekening. Bal vervolgt: ‘We hebben geen tijd en geen zin om te wachten. De beantwoording van de schriftelijke vragen die de Nissewaardse VVD eerder aan het college van BenW stelde over energiebesparing en de acties die lokaal ondernomen zouden kunnen worden, stelden de Nissewaardse VVD teleur. Het college nam en neemt een te afwachtende houding aan. Onze inwoners kunnen zich zo’n houding niet veroorloven, die zijn al volop aan de slag om energie te besparen!’

Twisker vult aan: ‘De maatregelen die de Nissewaardse VVD in dit initiatiefvoorstel aandraagt zijn op korte termijn uitvoerbaar, kennen weinig inhoudelijke complexiteiten en kunnen daarmee snel verlichting bieden aan onze inwoners. We nodigen andere politieke partijen en het college van harte uit met ons mee te denken en onze ideeën aan te vullen en te verrijken. Snel lokaal aan de slag, voor alle Nissewaarders!’

Hoge energierekening? Stuur hem naar Den Haag

SP SP Nissewaard 09-09-2022 21:04

 

https://nissewaard.sp.nl/nieuws/2022/09/Dame die hoge rekening ziet

 

 

De energierekening stijgt enorm. Maar dit kabinet wil niets meer doen om de energierekening voor dit jaar te verlagen.

Wij willen dat de energierekening dit jaar nog wordt verlaagd, zodat mensen niet in de problemen komen. Dat stellen we nu al voor, maar we zullen dit voorstel weer doen tijdens de Algemene Beschouwingen, het grote debat na Prinsjesdag over de plannen van dit kabinet.

Dit kabinet sluit de ogen voor de stijging van de energierekening. Daarom willen we dat aan hen duidelijk maken. Is jouw energierekening gestegen? We willen jou dan vragen een kopie van de rekening op te sturen zodat we deze tijdens het debat, samen met een hele stapel rekeningen van andere mensen, kunnen laten zien aan het kabinet. Het kan een kopie zijn van de rekening, een kopie van het voorschot dat is gestegen, of een ander document dat laat zien hoeveel je moet (gaan) betalen.

Je kunt de kopie mailen aan: energierekening@sp.nl of uitprinten en sturen per post aan de SP Tweede Kamerfractie, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag. Natuurlijk gebruiken we de informatie alleen helemaal anoniem, dus maak de persoonsgegevens die erop staan onleesbaar.

De rekeningen moeten uiterlijk voor 16 september binnen zijn, dan kunnen we ze gebruiken tijdens het debat met Rutte en Kaag.

Algemene beschouwingen Perspectiefnota 2023 Nissewaardse VVD

VVD VVD Nissewaard 06-07-2022 05:00

Grote inhoudelijke opgaven vragen om een heldere aanpak waarbij regeren vooruitzien is: keuzes maken is noodzakelijk, de spaarpot plunderen te makkelijk. Aan de slag voor de inwoners, echt aan de slag! De Nissewaardse VVD stroopt de mouwen op.

https://nissewaard.vvd.nl/nieuws/50337/algemene-beschouwingen-perspectiefnota-2023-nissewaardse-vvd

Grote inhoudelijke opgaven vragen om een heldere aanpakVoorzitter, twee jaar terug dachten we onze handen vol te hebben aan 1 crisis, op dit moment kun je de tel niet meer bijhouden en is het woord “crisis” bijna aan inflatie onderhevig. Onze inwoners en ondernemers hebben te maken met een energiecrisis, een woningcrisis, een stikstofcrisis en ervaren de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Dat zijn omstandigheden die snel en adequaat handelen van ze vraagt of ze dwingt tot scherpe keuzes: kunnen we verhuizen of gaan we verbouwen, hoe betalen we de stijgende energierekening vandaag en hoe krijg ik weer grip op de rekening van morgen. De zorgvraag stijgt en stijgt en daarmee kannibaliseert de zorg de gemeentelijke begroting. Dat vraagt om 1 ding: een gemeentebestuur die duidelijke keuzes maakt om dit op te lossen. Voor het sociaal domein zullen we met een aantal andere partijen dan ook een motie indienen om na 7 jaren financiële tekorten een frisse blik te werpen op deze financiën en beeld te krijgen bij de knoppen waar aan gedraaid kan worden om de financiën beheersbaar te krijgen. Voor een reactie van het college kijk ik dan ook in de eerste plaats naar de wethouder financiën als eindverantwoordelijk voor de begroting. Regeren is vooruitzien: keuzes maken is noodzakelijk, de spaarpot plunderen te makkelijkDit is de eerste perspectiefnota van dit nieuwe college. Koud 2 maanden onderweg dreigde dit college de spaarpot van alle inwoners, de algemene reserve 25 miljoen euro lichter achter te laten. Gelukkig werden ze gered door de bel in de meicirculaire en is dit nu (nog) niet nodig. De Nissewaardse VVD is helder over deze financiële schijnoplossing: de spaarpotten zijn voor onvoorziene en eenmalige omstandigheden; opgaven die te verwachten zijn of structurele inzet vragen: daar bereid je je op voor. Door keuzes te maken, door bij te sturen. Dat dit nu nog niet nodig is, is goed nieuws, want geeft de gelegenheid om met de blijvende financiële onzekerheid wat meer scenario’s te bedenken dan alleen de spaarpot plunderen voor onze ambities. Denk bijvoorbeeld aan de afspraak dat we de Enecomiddelen zouden inzetten voor investeringen die zichzelf terugverdienen, dat leek met dit voorstel volledig losgelaten. Is het college ertoe bereid, nu we even lucht hebben, eerst te gaan kijken hoe er structureel geld vrijgemaakt kan worden om de gewenste investeringen te doen? Veranderende tijden maken namelijk dat het heroverwegen van bepaalde uitgaven noodzakelijk is. De VVD dringt er op aan om eerst deze fundamentele discussie te voeren. We hebben namelijk nog veel meer grote uitdagingen te gaan de komende jaren en daar gaat deze algemene reserve niet het antwoord op zijn, dus we moeten echt gaan nadenken over andere scenario’s. Heeft college bijvoorbeeld nog voorstellen waar bij de revolverendheid van de algemene middelen nog wel een plek krijgt? Veel vraagstukken kunnen namelijk best opgelost worden door het geld eerst te investeren en het daarna weer zichzelf terug te laten verdienen en zo tegelijk een maatschappelijk probleem op te lossen. Dit soort win-win-situaties zou de VVD graag zien.Waarom kiest dit college ervoor om vooral naar anderen te wijzen in plaats van keuzes te maken? Het is vooral de schuld van de Haagse politiek, of van wat voor andere externe factor dan ook. Daar koopt de inwoner niets voor, wijzen naar een ander is makkelijk, maar lost geen problemen op. Geld is niet gratis en ook niet oneindig beschikbaar. De hand op houden in Den Haag verhoogt ook de lasten van onze inwoners, want ook daar hebben ze nog geen geldboom gevonden die door minions wekelijks wordt bijgeplukt om onze te peperdure rekeningen te betalen. Verantwoordelijkheid nemen is daarom het enige antwoord wat de inwoner van de politiek verwacht. Ook de minder populaire maatregelen horen daar soms bij en onze inwoners begrijpen het dat niet alles kan. Zo lang we maar uitleggen dat we niet EN lage gemeentelijke lasten kunnen hebben EN elke week het gras kunnen maaien.

Aan de slag voor de inwoners, echt aan de slag!Te lang wachten maakt dat de problemen voor onze inwoners groter worden en de oplossingen steeds complexer. Zorgen dat we tempo maken met het verduurzamen van de woningen van onze inwoners om de energierekening omlaag te brengen, extra woningbouwlocaties kiezen om te zorgen dat de doorstroming een kans krijgt, in de Spijkenisse en de dorpen. En niet alleen aan de korte termijn denken, maar vooral voorbereiden op de middellange en lange termijn. Wat gebeurt er als de haven gaat verduurzamen? Blijven dezelfde banen dan nog bestaan? Welke banen verdwijnen en ook welke nieuwe banen die we nu nog niet kennen komen daarvoor terug? Hebben onze inwoners die als procesoperator werken de juiste opleiding om deze transitie goed te doorstaan of vallen ze in de Rotterdamse haven net buiten de boot?Het lijkt ver weg, maar we moeten daar vandaag al over nadenken, zodat we een welvarende gemeente blijven. Dat gaat niet vanzelf. Maak werk van een techniekcampus zodat onderwijs en bedrijfsleven beter samenwerken aan de toekomst. De kansen liggen voor het oprapen, maar daarvoor is lef nodig.

De Nissewaardse VVD stroopt mouwen opWij denken en doen graag met het college mee: kom met een adequate aanpak voor de grote opgaven. De eerste voorstellen hebben we reeds richting het college laten weten: hoe de gemeente inwoners kan ondersteunen bij de verduurzaming van hun woning. De Nissewaardse VVD blijft dat doen, ook bij de behandeling van deze perspectiefnota komen we met ideeën en voorstellen, en gaat graag met de raad én het college aan de slag. Let wel voorzitter, winnaars hebben een plan en verliezers een excuus. Laten we met de plannen aan de slag gaan!

Geslaagde Superzaterdag in het Sterrenkwartier

SP SP Nissewaard 02-07-2022 18:32

Steeds meer mensen hebben moeite om de rekeningen te betalen. Terwijl de kosten stijgen, blijven onze lonen, uitkeringen en AOW al jaren achter. Boodschappen, de energierekening, tanken en de huur, het wordt allemaal duurder waardoor steeds meer mensen in de knel komen.

Maar steeds meer mensen kunnen nu hun rekeningen niet meer betalen en daarom moet er acuut ingegrepen worden. De kosten moeten omlaag en de lonen, uitkeringen en AOW omhoog.

https://nissewaard.sp.nl/nieuws/2022/07/geslaagde-superzaterdag-in-het-sterrenkwartier

Op zaterdag 2 juli start de SP de landelijke campagne ‘Kosten omlaag’ in de afdelingen. Tijdens deze SuperZaterdag gaan zoveel mogelijk SP-afdelingen plekken en met zoveel mogelijk SP’ers langs de deuren om zoveel mogelijk steun voor onze campagne te vragen.

Ook SP Nissewaard was van de partij in de wijk Sterrenkwartier in Spijkenisse. Er is van tevoren een enquête uitgedeeld onder omwonenden, waarin zij hun situatie konden kenschetsen.

 

 

Dat is beslist niet tegengevallen qua reactie. De stemming zat er goed in en er werd positief gereageerd op onze aanwezigheid en onze voorstellen.

Met partytent, springkussen en flyers was het een gezellige dag, die beslist navolging krijgt.

Wethouder vergroot onzekerheid inwoners Spijkenisse Noord

VVD VVD Nissewaard 16-06-2022 05:00

Plaatsing windmolens vraagt om maximale zorgvuldigheid en transparantie

https://nissewaard.vvd.nl/nieuws/50120/wethouder-vergroot-onzekerheid-inwoners-spijkenisse-noord

De Nissewaardse VVD is verbaasd over de berichtgeving in de media over de plaatsing van windmolens in Spijkenisse Noord en de uitspraken van wethouder Hottentot (Nissewaard Lokaal) daarover. ‘Een gemeente die helder en eerlijk communiceert naar de inwoners en die inwoners zekerheid biedt: dat is belangrijk voor de Nissewaardse VVD. Net als een lage energierekening voor inwoners, energiezekerheid en oog voor het klimaat’, begint David Speters, commissielid voor de Nissewaardse VVD.

 

Energierekening omlaag, groen doen

De afgelopen jaren heeft het Rijk de provincies de opdracht gegeven met gemeenten afspraken te maken over de realisatie van windmolens om Nederland te verduurzamen.

De afgelopen periode maakte pijnlijk duidelijk dat er een grote opgave is om dat ook te doen: de energierekening van elke inwoner rijst de pan uit en het klimaat verdient beter. De provincie maakte met Nissewaard de afspraak om voor tenminste 18 Megawatt windmolens te plaatsen en daarmee haar aandeel te nemen in de nationale opgave.

 

Eerlijk duurt het langst

Hij vervolgt: ‘Dat plaatsing van windmolens zelden op applaus van direct omwonenden kan rekenen, is begrijpelijk. Zorgen van inwoners over geluidsoverlast van windmolens moeten dan ook zeer serieus worden genomen. Eerlijk zijn als overheid over wat er moet gebeuren, wat de opgave is en waarom, is dan extra belangrijk. Net als het gesprek over hoe je overlast voorkomt. Het eerlijke verhaal vertellen, hoe moeilijk ook. Dat verhaal is: de gemeente heeft afspraken moeten maken met de provincie over de plaatsing van windmolens in Spijkenisse Noord.

 

Vertel inwoners het echte verhaal

‘De uitspraken van wethouder Hottentot suggereren anders. Een simpele switch naar minder windmolens op een andere plaats, zou de wethouder de bestaande afspraken met de provincie eenzijdig kunnen aanpassen en anders helpt de rechter wel om het ongemak weg te poetsen. ‘We zijn – juist in een dossier als dit, waarbij direct omwonenden terecht zorgen hebben over hun woongenot en alle inwoners zorgen over hun portemonnee – van mening dat helder en betrouwbaar zijn over wat er kan en niet kan, wat zeker is en wat onzeker is, de enige manier van communiceren van de overheid zou moeten zijn. Valse verwachtingen wekken, dat past een wethouder niet, zo is de Nissewaardse VVD van mening. En dus hebben wij veel vragen voor de wethouder. De communicatie is te diffuus en daar hebben de inwoners niks aan. De Nissewaardse VVD wil geen krantenartikelen over zo’n belangrijk onderwerp die elkaar tegenspreken, geen inloopavond over de plaatsing van vijf terwijl het college er drie  wil realiseren, geen oneerlijke boodschappen naar onze inwoners.’

 

Volop vragen

Van Soest, fractieondersteuner van de Nissewaardse VVD, gaat in op de vragen aan de wethouder: ‘Drie windmolens aan de andere kant van de Hartelbrug, wat het coalitieakkoord stelt: heeft de wethouder nieuwe afspraken met de Provincie gemaakt en staat dat zwart op wit of is het wishfull thinking? De wethouder heeft pas eind augustus, over elf weken een gesprek met de gedeputeerde. Tot die tijd zitten de inwoners dus zeker in onzekerheid. Kunnen de bewoners rekenen op het echt schrappen van de twee windmolens achter Spijkenisse-Noord? Nee, op dit moment zeker nog niet, is het heldere antwoord. Ambtenaren die tekeningen met vijf windmolens aan bewoners tonen en een uitnodiging voor een inloopavond met een zelfde aantal (bron: AD 7 juni 2022 Windmolens achter Spijkenisse Noord terug in beeld ‘Reken maar dat de hel losbarst), hoe past dat bij de grote verwachtingen die de wethouder nu via diezelfde krant (bron: AD 10 juni 2022 Wethouder: Windmolens mogen niet achter Spiijkenisse Noord) heeft wekt bij de ongeruste inwoners? Zonder nieuwe afspraken met de Provincie de regie uit handen geven aan de rechter: de inwoners aan de overkant van het Spui in Korendijk weten hoe dat afloopt. Dan komen de windmolens er toch, maar staat de gemeente die terecht maximaal oog heeft voor het beperken van overlast voor haar inwoners, volledig buiten spel. Als de windmolens inderdaad niet achter Spijkenisse-Noord kunnen komen maar de provincie houdt ons wel aan de afspraken, waar dan wel de windmolens plaatsen in onze gemeente, welke plek heeft het college dan in gedachten en hoe en wanneer worden omwonenden daar betrokken en geïnformeerd? Helaas bleven er nog veel vragen onbeantwoord, op een onderwerp waar inwoners die antwoorden zo graag krijgen om te weten waar ze aan toe zijn.

 

Inwoners voorop

‘De Nissewaardse VVD staat zoals gezegd voor een gemeente die het echte verhaal vertelt. De opgave om ook onze gemeente duurzamer te maken en de energierekening omlaag te brengen, voelen we evengoed. Net als de zorgen van inwoners over het effect van de plaatsing. Heldere antwoorden op onze vragen, zijn het begin om met inwoners en in de raad tot afwegingen over dit dossier te komen. Woensdag maakt de Nissewaardse VVD daarmee een start.

 

‘We hopen dat de wethouder de inwoners én de Nissewaardse VVD het echte verhaal kan vertellen en daarmee de ongerustheid die door de krantenpublicaties verder is vergroot, kan wegnemen.’

 

Windmolens Spijkenisse Noord

VVD VVD Nissewaard 16-06-2022 05:00

Spreektekst Nissewaardse VVD in commissie Leefomgeving dd. 15 juni 2022

https://nissewaard.vvd.nl/nieuws/50119/windmolens-spijkenisse-noord

Voorzitter,

 

We bespreken hier vanavond een gevoelig en controversieel onderwerp waarbij voor een aanzienlijk deel van onze inwoners de belangen groot zijn; dit hebben we zojuist ook van de insprekers gehoord.

 

We snappen allemaal dat het duurzamer en groener moet, voor de natuur én onze portemonnee, maar windmolens in de nabijheid van bebouwing, die heeft niemand op zijn verlanglijstje staan.

 

Juist deze gevoeligheid, voor onze inwoners heel persoonlijk en dichtbij, vraagt om een heldere, transparante en eerlijke communicatie vanuit de wethouder naar hen. Daarom heeft de Nissewaardse VVD fractie een aantal vragen voor de wethouder. Onze inwoners hebben recht op concrete, heldere antwoorden, juist nu, juist in dit dossier.

 

Wat feiten op een rij:

 

De gemeente Nissewaard, heeft bestuurlijke afspraken gemaakt met de provincie en regiogemeenten, waar de hele raad bij betrokken was en unaniem mee heeft ingestemd, om haar aandeel windenergie van de landelijke opgave te leveren en zorg te dragen voor realisatie van tenminste 18MW. Tel hier de algemene duurzaamheidsopgaven - die in de vastgestelde regionale energiestrategie staan opgeschreven en de door de oorlog in Oekraïne toegenomen vraag naar alternatieve energiebronnen - bij op en je hoeft geen geleerde te zijn om te snappen dat er – terecht - nogal wat van ons allemaal, gemeenten en inwoners -  gevraagd wordt.

 

Met de inzet van de wethouder voor drie windmolens ten westen van de Hartelbrug komt gemeente Nissewaard haar bestuurlijke afspraken niet na.

 

De wethouder wil een minimale inspanning leveren ten opzichte van de afspraak om ten minste 18 MW te realiseren. Heeft de wethouder van de provincie de zekerheid dat dit voldoende is? Kan de wethouder aangeven welke alternatieve locaties binnen de gemeente hij ziet om toch aan de gemaakte bestuurlijke afspraken te voldoen?

Niet alleen de inwoners in Spijkenisse Noord willen weten waarop ze moeten rekenen, dat geldt voor alle inwoners in onze gemeente. Toch in de Zuidlandse polder, rondom Schenkel en Maaswijk, bij Abbenbroek? De beste andere opties zijn al eerder onderzocht[1] en om technische redenen al eerder afgevallen. Hoe reëel is deze zoektocht naar een geschikte andere plek met nog minder impact dan de locatie waarover bestuurlijke afspraken gemaakt zijn? En hoe verhoud zich dit tot het zijn van een betrouwbare overheid naar de overige inwoners van Nissewaard die niet binnen nu  en twee jaar een windmolen in hun omgeving verwachten?

 

Als de wethouder de komende periode niet met alternatieve locaties komt voor de resterende opgave, en gezien het voortraject lijkt dat dus ook niet heel waarschijnlijk, en er dus bewust voor kiest gemaakte afspraken met de provincie niet na te komen – en voorzitter, de eerlijkheid gebied te zeggen, voorzitter, daar lijkt het toch echt op -  dan is het ook belangrijk de consequenties hier in deze raadscommissie en met alle inwoners scherp te bespreken. 

 

Op 11 oktober 2021 ontving de gemeente Nissewaard een brief van Gedeputeerde Staten, waarin staat dat ‘.    de provincie verwacht dat de gemeente zich blijft inzetten voor het nakomen van de afspraken en, dit is belangrijk voorzitter!, bij gebrek aan inzet of het bewust niet nakomen van de afspraak, de initiatiefnemer zich ook tot de provincie kan wenden voor het verlenen van de benodigde vergunning….’

 

In gewone mensentaal staat er in de brief: beste gemeente, u heeft een afspraak gemaakt, die afspraak staat, zo niet, nemen wij het over.

 

De wethouder kondigde in de media aan[2] met de provincie in gesprek te gaan. Op basis van deze brief lijkt dat zinloos. Heeft dit gesprek met de gedeputeerde al plaatsgevonden of staat dat in de agenda van de Wethouder en gedeputeerde? Is er al contact geweest met de provincie, of hebben zij dit standpunt van de wethouder uit de krant moeten lezen? Is de wethouder zich bewust van de consequenties als de provincie onze gemeente aan haar afspraken houdt? Zijn wij, de raad, ons daar bewust van?

 

Het overnemen van het vergunningproces betekent dat de gemeente met lege handen staat. Dat onze inwoners met lege handen staan. De gemeente kan hun belangen maximaal behartigen: maximaal oog voor beperking van hinder[3], als we zelf het stuur in handen houden. Wanneer vertelt de wethouder dat aan de inwoners? Waarom zet de wethouder de gemeente buiten spel en daarmee de inwoners in de kou?

 

Wanneer een gesprek met de provincie niet tot het door hem gewenste resultaat leidt, ziet hij  de gang naar de rechter echt als een reële optie, zoals in dezelfde media is opgetekend. Hoe groot acht de wethouder de kans van slagen van zo’n proces en is deze inschatting in lijn met de ambtelijke beelden en adviezen hierover? Dit heeft in bijvoorbeeld de gemeente Korendijk, onze buren, uiteindelijk nadelig uitgepakt. De voorkeursplek van de gemeente werd niet geaccepteerd omdat er afspraken waren over een andere locatie en de provincie pakte de regie – ook in de gesprekken met de inwoners: die bewoners hebben dus ervaren dat de gemeente simpelweg aan de zijlijn wordt gezet. De Nissewaardse VVD ontvangt graag een uitgebreide risicoanalyse over deze juridische weg. Wat is de kans van slagen, op hoeveel plekken in Nederland heeft dit tot succes geleid in de optiek van een gemeente die van standpunt wijzigt

 

De Nissewaardse VVD vindt dat de wethouder beter het volledige en eerlijke verhaal kan vertellen, zoals de voorgaande wethouders op dit dossier ook altijd hebben gedaan. Soms moet je daardoor een boodschap brengen die voor inwoners niet fijn is om te horen, maar dat is beter dan een situatie rooskleuriger voordoen dan het daadwerkelijk is om vervolgens naar de provincie te wijzen als het niet gaat zoals je wilt.

 

Wethouder zijn is staan voor je inwoners, in alle opzichten. Door hun belangen in ogenschouw te hebben en houden, door afwegingen te maken in het belang van de gemeente als geheel en door te werken met het uitgangspunt ‘afspraak is afspraak’. Dat niet doen is oneerlijk naar de inwoners toe en zorgt ervoor dat onze gemeente, naar inwoners en andere overheden, als onbetrouwbaar te boek komt te staan.

 

De Nissewaardse VVD wil antwoorden, voorzitter, heldere en concrete antwoorden. Het zou ook getuigen van respect voor de inwoners dat het complete plaatje wordt vertelt, in plaats van alleen de zijde van de medaille die het meeste glimt. Kunnen we daarna ook hier, in de raad, een echt inhoudelijk gesprek voeren over dit onderwerp.

[1] Zuidlandse polder, rondom Beerenplaat

[2]  bron: AD 10 juni 2022 Wethouder: Windmolens mogen niet achter Spiijkenisse Noord

[3]   tussen Gemeente en exploitant zijjn afspraken gemaakt over beperkingen om slagschaduw e.d. te beperken

VVD, CDA en ChristenUnie/SGP: ‘Nog veel onduidelijk in coalitieakkoord’

VVD VVD Nissewaard 07-06-2022 02:51

Inwoners verwachten actie van nieuw college

https://nissewaard.vvd.nl/nieuws/50066/vvd-cda-en-christenunie-sgp-nog-veel-onduidelijk-in-coalitieakkoord

Duidelijke keuzes nodig voor urgente vragen van inwoners Het nieuwe college staat voor een aantal enorme uitdagingen die de komende jaren op ons af komen. De woningmarkt is veel te krap en daardoor is er een tekort aan woningen en zijn de prijzen te hoog; de betaalbaarheid van de zorg staat onder druk, wachtlijsten in de jeugdzorg lopen op. Hierdoor komen andere voorzieningen zoals het onderhoud van de buurt onder druk komt te staan; de werkgelegenheid in de Rotterdamse haven verandert door verduurzaming en automatisering. Dit biedt naast bedreigingen ook kansen die gepakt moeten worden. Onze kernen en wijken vragen groot onderhoud en dat is niet gratis en de stijgende energierekening bezorgt onze inwoners hoofdbrekens. Dit is zo maar een greep uit de vraagstukken die voor ons allemaal van belang zijn vandaag, morgen en overmorgen. Bij de presentatie van het coalitieakkoord is een toelichting gegeven maar bleven een aantal vragen onbeantwoord en VVD, CDA en CU/SGP hopen dat die in de Perspectiefnota worden verduidelijkt.Nu aan de slag, geen tijd te verliezenDe opgaven zijn groot, de vraagstukken urgent. Het coalitieakkoord  herhaalt veel van wat er al gebeurt in onze gemeente, constateert wat aandacht vraagt, maar geeft geen antwoord op welke maatregelen en acties wanneer op de planning staat en hoe goed op de portemonnee wordt gepast, zodat de lasten voor de inwoners niet stijgen. We zullen kritisch kijken naar de financiering van de plannen en willen niet dat de opgebouwde spaarpot wordt ingezet om structurele tekorten in de lopende begroting te dekken. Veel vragen, weinig antwoorden…Tijdens de toelichting op het coalitieakkoord is door de ploeg nieuwe wethouders een toelichting gegeven op de plannen. Dat debat leverde nog niet de benodigde duidelijkheid op en er werd verwezen naar de Perspectiefnota die donderdag 9 juni zal worden toegezonden aan de gemeenteraad. We verwachten dat in de Perspectiefnota een inhoudelijke en financiële uitwerking komt van het akkoord. Daarbij staan onze partijen voor volledige transparantie en openheid en willen dat ook onze inwoners vanaf het begin meegenomen worden in het politieke besluitvormingsproces.Initiatieven en alternatievenVanuit de oppositie zullen we met initiatieven en alternatieve plannen komen bij de bespreking van de Perspectiefnota. We zullen opletten dat de indexatie van belastingen en leges niet te hoog wordt, de tekorten in het sociaal domein niet verder oplopen en er op een zorgvuldige manier omgegaan wordt met de Enecogelden die inmiddels onderdeel zijn van de algemene reserve maar waarvan is afgesproken dat samen met de raad naar een zinvolle besteding van de middelen wordt gezocht. Wij staan hier graag voor open!

Plan voor Sociale Vooruitgang

SP SP Nissewaard 05-06-2022 17:29

Zaterdag 4 juni was SP Tweede Kamerlid Bart van Kent in onze regio op bezoek voor een speciale avond over de stijgende prijzen.

https://nissewaard.sp.nl/nieuws/2022/06/plan-voor-sociale-vooruitgang

Bart legde ons uit waarom de prijzen stijgen terwijl ons inkomen achterblijft. Onze koopkracht gaat dus achteruit. De SP zet daar een Plan voor Sociale Vooruitgang tegenover. In dit plan staan voorstellen om het inkomen van mensen fors te laten stijgen.

De zaal reageerde enthousiast op het verhaal van Bart. Veel mensen stemden in met de voorgestelde plannen en wilden graag meer weten. Met de campagne “Inkomen omhoog, prijzen omlaag!” voert de SP politieke druk op bij het kabinet. De komende maanden blijft de SP zich inzetten tegen de afnemende koopkracht.

Houd daarom vooral onze website in de gaten!

VVD: ‘Het coalitieakkoord maakt geen keuzes en maakt de spaarpot leeg’

VVD VVD Nissewaard 30-05-2022 02:39

‘Het nieuwe college dat afgelopen week van start is gegaan, start met een lege agenda en trekt de spaarpotten van onze gemeente leeg. In het coalitieprogramma, dat dikker is dan het regeerakkoord, staan geen nieuwe woningbouwplannen, bestaande plannen in onze dorpskernen worden zelfs niet genoemd, worden financiële vragen opgelost door de spaarpotten van de gemeente leeg te halen en krijgen inwoners geen concreet antwoord over hoe de gemeente de koopkracht van inwoners op peil houdt en werkgelegenheid op lange termijn organiseert. Dat is zorgelijk voor onze inwoners’, begint Igor Bal, fractievoorzitter voor de Nissewaardse VVD.

Een lege agenda en lege spaarpotten‘Het nieuwe college dat afgelopen week van start is gegaan, start met een lege agenda en trekt de spaarpotten van onze gemeente leeg. In het coalitieprogramma, dat dikker is dan het regeerakkoord, staan geen nieuwe woningbouwplannen, bestaande plannen in onze dorpskernen worden zelfs niet genoemd, worden financiële vragen opgelost door de spaarpotten van de gemeente leeg te halen en krijgen inwoners geen concreet antwoord over hoe de gemeente de koopkracht van inwoners op peil houdt en werkgelegenheid op lange termijn organiseert. Dat is zorgelijk voor onze inwoners’, begint Igor Bal, fractievoorzitter voor de Nissewaardse VVD. ‘Onze gemeente staat de komende jaren voor grote opgaven. Onze inwoners hebben te maken met omstandigheden die direct handelen van ze vraagt of ze scherpte keuzes laat maken: kunnen we verhuizen in onze eigen buurt of dorp of gaan we verbouwen, hoe betalen we de stijgende energierekening vandaag en hoe krijg ik weer grip op die energierekening daarna en welke duurzaamheidsmaatregelen passen bij ons huis en mijn situatie? Als de wereld zo snel verandert, wat betekent het dan voor mijn werk in de haven en een baan voor mijn kinderen? De zorgvraag stijgt en stijgt en daarmee kannibaliseert de zorg de gemeentelijke begroting. Dat vraagt om 1 ding: een gemeentebestuur die duidelijke keuzes maakt om dit op te lossen.’ Nu aan de slag, geen tijd te verliezenHij vervolgt: ‘De Nissewaardse VVD constateert dat onze inwoners helderheid en inzet van de gemeente op deze terreinen nodig hebben, dus waarom permitteert deze coalitie zich de ruimte wel om dit de komende tijd uit te gaan werken en niet nu al concrete keuzes te maken en deze kenbaar te maken aan de inwoners? Dit akkoord maakt op weinig onderwerpen direct keuzes of keuzes die op lange termijn de gemeente op koers houden of duidelijkheid aan de inwoners geven. Het akkoord roept meer vragen op, dan het antwoorden geeft over wat er bedoeld wordt.  Steeds minder geld voor groen, afvalverwerking en wegonderhoudDoor de razendsnelle groei van onze gemeente in de jaren ’70, ’80 en ’90 is de stad boven de grond en onder de grond toe aan groot onderhoud. Maar als er geen keuzes gemaakt worden in het sociaal domein, dan wordt de algemene reserve, oftewel de spaarrekening van onze inwoners steeds verder leeggehaald om de zorg te betalen en heeft Nissewaard over een paar jaar de pech dat het geld simpelweg op is voor de rest van die vervangingsopgave. Waarom wordt weer eenmalig extra geld van de spaarrekening gehaald voor zorg en jeugdzorg, maar worden er niet gewoon duidelijke keuzes gemaakt? Waarom is er niet voor gekozen om te kiezen voor de lijn: “Wanneer de zorg niet bewezen werkt, dan stoppen we dat type zorg”? Dit is slechts een voorbeeld. De Nissewaardse VVD verwacht op meer terreinen duidelijkheid in wat het college gaat doen en wat dat voor onze gemeente en inwoners betekent. Wij zullen via schriftelijke vragen meer duidelijkheid vragen. Somber zijn VVD’ers nietBal besluit: ‘Somber zijn is niks voor een VVD’er, de mouwen opstropen, goede zin maken en aan de slag, dat is waar onze inwoners behoefte aan hebben. En dus zullen we de komende periode met allerlei initiatieven komen om bij te sturen: acties om de inwoners te helpen de energierekening te verlagen, een aanpak om meer grip te krijgen op de kosten in het sociaal domein, zodat er geld overblijft voor andere belangrijke zaken, ideeën om meer te doen aan de woningcrisis. Wij gaan vanuit de oppositie niet stilzitten en afwachten. Met een kritische blik en vol enthousiasme volgen we het nieuwe college met een kritische blik, helpen we het college hun agenda te vullen en zullen we de spaarpotten bewaken.’