Nieuws van politieke partijen in Nissewaard inzichtelijk

3044 documenten

Schade vuurwerk buiten proportie

VVD VVD Nissewaard 14-01-2023 00:50

VVD: oplossingen nodig, schadebedrag moet drastisch omlaag. ’In Nissewaard heeft het afsteken van vuurwerk voor 30.000 euro schade veroorzaakt. Een veel te hoog bedrag! Dat we in Nissewaard kunnen terugkijken op een ‘beheerste jaarwisseling’ zoals de burgemeester zegt, zijn wij dus niet met de burgemeester eens’, begint Michaël van Soest van de Nissewaardse VVD.

https://nissewaard.vvd.nl/nieuws/51724/schade-vuurwerk-buiten-proportie

Het schadebedrag is 12.000 euro hoger dan in het laatste jaar voor Corona. Dat betekent dat er ruim 35% meer schade is veroorzaakt. De Nissewaardse VVD verwacht dat het college maatregelen neemt om deze trend te keren en te voorkomen dat wij allemaal opdraaien voor de schade die een aantal mensen veroorzaakt.

De Nissewaardse VVD heeft eerder, in januari 2022, schriftelijke vragen gesteld over vuurwerkschade en maatregelen die dat voorkomen of tegengaan. Daarbij heeft de Nissewaardse VVD ook een concreet voorstel gedaan aan het college. ‘In de Vijfherenlanden heeft de gemeente aan het straatmeubilair kaartjes bevestigd met wat de kosten zijn van bijvoorbeeld een parkbankje, een prullenbak en een verkeersbord.’, zo zegt David Speters, fractievoorzitter van de Nissewaardse VVD. ‘Dat prijskaartje maakt mensen bewuster van de gevolgen van hun acties en het heeft daar een bewezen positief effect gehad op de ontstane schade. De schade was met deze actie daar lager dan in voorgaande jaren.’, valt Van Soest hem bij.

Dat het college dit voorstel niet wil overnemen voor de Nissewaardse VVD onbegrijpelijk. Zeker omdat de burgemeester ook geen andere, extra maatregelen wil treffen. ‘Dit is zonde geld en een rekening die wij allemaal betalen. In aanloop naar het komend najaar zullen wij weer aankloppen bij het college. Niets doen is geen optie!’, besluit Van Soest.

Ook in 2023 belastingverlaging horeca

VVD VVD Nissewaard 13-12-2022 01:49

Tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar, waar de belastingtarieven voor 2023 werden vastgesteld heeft de Nissewaardse VVD, net als de afgelopen 2 jaar, voorgesteld om de precarioheffing (oftewel terrasbelasting) te schrappen en zo de horeca een steuntje in de rug te geven. Het voorstel werd unaniem aangenomen.

https://nissewaard.vvd.nl/nieuws/51471/ook-in-2023-belastingverlaging-horeca
Uit gesprekken die de Nissewaardse VVD gevoerd heeft met horeca-ondernemers blijkt namelijk dat ze financieel nog herstellende zijn van de Coronapandemie en de sterk gestegen energieprijzen hard aankomen. “De horeca is van groot belang voor het hebben van een gezellige gemeente waar wat te beleven valt”, aldus VVD fractievoorzitter Igor Bal. “De afgelopen 2 jaar was dit hard nodig doordat de horeca geregeld de deuren moest sluiten, nu ze open zijn is er helaas weer een volgende dreun voor de horeca en omdat we als partij graag helpen om problemen van inwoners en ondernemers op te lossen of op z’n minst kleiner te maken hebben we dit voorstel ingediend.” Steunraadslid Michael van Soest vervolgt: “Veel horecabedrijven gebruiken hebben een forse energierekening door de ovens en koelingen die gebruikt worden, sommigen hebben zelfs ovens op gas. Op deze manier dragen we als gemeente ons steentje bij om deze ondernemers financieel te verlichten.”

Het onderhoud in uw straat staat onder druk

VVD VVD Nissewaard 17-11-2022 01:14

‘Veel van onze wijken en buurten zijn zo’n dertig tot veertig jaar oud en toe aan groot onderhoud. Met steeds hogere kosten voor hulp en zorg in onze gemeente is het zeer waarschijnlijk dat steeds minder geld over blijft voor goed onderhoud van de openbare ruimte, de plantsoenen, de parken en de straten. Juist nu veel wijken herstraat moeten worden, kabels en leidingen onder de grond moeten worden vervangen en het groen een flinke opfrisbeurt kan gebruiken, ontbreekt het geld hiervoor’, begint Igor Bal, fractievoorzitter Nissewaardse VVD.

https://nissewaard.vvd.nl/nieuws/51224/het-onderhoud-in-uw-straat-staat-onder-druk

Veel wijken zijn in dezelfde tijd gebouwd en beginnen door de jaren heen meer en meer te slijten. Dat is in de basis heel logisch, net als in iedere woning is de badkamer of de dakkapel een keer aan vervanging toe. ‘Wij willen daarom precies weten hoeveel geld de gemeente nodig heeft voor goed onderhoud aan de wijken en buurten. Dat weten is het begin. Er voldoende geld voor vrijmaken zoals de Nissewaardse VVD bepleit is stap twee’, vervolgt Bal.

De gemeentelijke begroting bestaat hoofdzakelijk uit twee onderdelen die beiden ongeveer de helft van 350 miljoen euro zijn. Het sociaal domein, dus zorg en hulp naast onderhoud en beheer. Zorg en hulp kost jaar na jaar meer geld. ‘Het college heeft de afgelopen jaren meerdere malen geld uit de gemeentelijke spaarpot moeten halen om de uitgaven voor zorg en hulp te betalen. Dat kan zo niet doorgaan. Als de spaarpot steeds leger wordt en de uitgaven jaar na jaar blijven stijgen, is er steeds minder geld over voor die dingen die ook moeten: het opknappen van wijken en buurten die door de leeftijd achteruit gaan. ‘De 50 miljoen die het college nu vrijmaakt lijkt veel geld, maar is slechts voor een paar buurten voldoende en zorgt niet voor het jaarlijks onderhoud. De 30 miljoen die in 6 jaar tijd extra is uitgegeven voor zorg en hulp komt wél elk jaar terug, als we niet ingrijpen. Meer inzicht is dus de eerste stap, want als we op deze voet doorgaan dan dreigen alle andere buurten te verloederen en wordt wonen in onze wijken en buurten minder fijn en je eigen huis minder waard. Iets wat de lokale VVD met al het mogelijke wil tegenhouden.

Spreektekst Begroting 2023-2026

VVD VVD Nissewaard 09-11-2022 07:55

Fractievoorzitter Igor Bal heeft het woord gevoerd tijdens de behandeling van de begroting 2023-2026 waar de Nissewaardse VVD kritisch kijkt naar de plannen van het college van Nissewaard.

https://nissewaard.vvd.nl/nieuws/51103/spreektekst-begroting-2023-2026

Voorzitter,Je veilig voelen en veilig zijn: voor de Nissewaardse VVD is dat een belangrijke, de belangrijkste taak van de overheid. We hebben de afgelopen jaren voorstellen gedaan om de veiligheid voor onze inwoners te verbeteren: zo is het cameratoezicht uitgebreid, preventief fouilleren ingevoerd en is de burgemeester actief opgeroepen drugsoverlast en -handel aan te pakken. Met die initiatieven is Nissewaard de afgelopen jaren veiliger geworden. Het veiligheidsgevoel van onze inwoners blijft echter achter bij die realiteit. De lat moet omhoog. Het college is, zo stelt de begroting, tevreden als 20% van onze inwoners zich regelmatig niet veilig voelt: 1 op de 5.Voor de Nissewaardse VVD is een onveilige woonbeleving van 17.000 inwoners onacceptabel. Dat zou voor alle politieke partijen onacceptabel moeten zijn! Om die reden dienen we vanavond een amendement in.  Eigenlijk is een gemeentebegroting zoals we die vandaag bespreken niet heel veel anders dan een gesprek thuis over de huishoudportemonnee. We hebben de begroting van onze gemeente bekeken door de ogen van Sjoerd en Iris (de namen zijn fictief). Samen met hun twee kinderen wonen ze in de Olijfgaard. Ze gaan ’s ochtends naar hun werk nadat de lunchtrommels voor dochters Laura en Anne zijn gevuld en de fietsen uit de schuur zijn gehaald. Ze winkelen hier, ze sporten hier, ze laten de hond uit in het park om de hoek. Het huis waar ze wonen bevalt ze goed. Maar na een jaar of veertig is het huis wel aan groot onderhoud toe. Ze hebben het altijd netjes bijgehouden, maar door de jaren heen zie je duidelijk dat er in dit huis geleefd is. Een schilderbeurt is niet genoeg. De dakkapel lekt als het hard regent en de bedrading moet vernieuwd worden nu niet alle stopcontacten en lichtpunten meer goed werken. Tijd voor een grote verbouwing. Om die verbouwing te betalen, hebben ze gelukkig een spaarpot die ze kunnen gebruiken. Gevuld met de verkoop van aandelen in een energiebedrijf die de afgelopen jaren flink in waarde zijn gestegen. Een goede vriendin met twee katten en een hond komt een tijdje bij ze inwonen. Gezellig, maar de kosten stijgen ook. Omdat de vriendin het moeilijk heeft, maken Iris en Sjoerd het haar graag makkelijk en zorgen ze voor extra gezelligheid. ’S avonds gaat er vaker een flesje wijn open bij het eten en in het weekend gaan ze uitgebreid lunchen en op stap. Hierdoor halen ze voor de tweede maand op rij geld van de spaarrekening. En ze komen tot de conclusie, dit kan zo niet doorgaan. De vriendin is overigens best in staat om een bijdrage te leveren. De situatie van dit gezin kun je goed vergelijken met onze gemeente. Met de goedgevulde spaarpot door de verkoop van Eneco-aandelen kunnen grote investeringen in de buitenruimte worden gedaan. Onze gemeente is voor grote delen net zo oud als de Olijfgaard; tijd voor groot onderhoud dus. En tegelijkertijd hebben we inmiddels bijna jaarlijks de spaarpot nodig om de kosten in het sociaal domein te kunnen betalen. Hiermee doorgaan en gokken op meer middelen van het Rijk, die inzet van het college is onhoudbaar. Kiezen is niet altijd leuk, maar kiezen is wel nodig.Zo signaleren wij al enkele jaren dat we kritisch moeten zijn op de enorme kostenoverschrijdingen in de zorg. We zien een voorzichtig begin door bijvoorbeeld de honderduizenden euro’s aan armoedemiddelen die niet gebruikt worden terecht te schrappen. We hebben in een paar jaar tijd al zo’n 30 miljoen euro meer aan het sociaal domein uitgegeven dan we eigenlijk van plan waren. Daarbij komt dat de openbare ruimte van onze gemeente ook een flinke kwaliteitsimpuls nodig heeft. We gaan €50 miljoen investeren om de achterstanden in te lopen. En met die grote investering ambieert het college slechts een voldoende als resultaat. Omdat de 50 miljoen maar genoeg is voor een paar wijken, zullen de andere buurten mogelijk richting een onvoldoende gaan. Het grote risico voor de toekomst is steeds meer geld via de spaarpot naar de zorg te sturen en steeds minder geld achter de hand te hebben voor andere belangrijke zaken zoals beheer met mogelijk onvoldoendes tot gevolg.  We vragen ons dan ook af of met het langzaam achteruit gaan van de openbare ruimte in een aantal wijken, dit ook een vertragend effect zou kunnen hebben op de doorstroming op de woningmarkt, doordat de woningwaardering mogelijk achter blijft. We stellen dan ook voor om de rekenkamer dit te laten onderzoeken.Het gezin wat ik net beschreef maakt keuzes. Dit college maakt die keuzes wat de VVD betreft nog niet voldoende.En dus wil de Nissewaardse VVD dat de rekenkamer onderzoek doet naar de eventuele gevolgen van de oncontroleerbaar stijgende zorgkosten voor de andere taken van de gemeente. Met dat onderzoek in de hand zal de Nissewaardse VVD het college graag helpen om de juiste keuzes te maken. Zo kunnen we de opgaven van morgen en die over 10, 20 jaar aan.

Nissewaardse VVD: “Blijven bouwen, maar kwaliteit boven kwantiteit”

VVD VVD Nissewaard 24-10-2022 02:00

Vorige week zijn door de raadsleden diverse bouwprojecten in Nissewaard besproken, zoals het vervolg op de Dijk aan de Oude Maas, Sterrenkwartier en De locatie van het Boodschappencentrum in Heenvliet. “Met de huidige woningnood is het van groot belang dat er snel woningen bijgebouwd worden in onze gemeente.”, zegt raadslid David Speters hierover. “Het is daarom goed om te zien dat er de komende jaren meer woningen gebouwd gaan worden, evenals met andere projecten die momenteel lopen. Als Nissewaardse VVD volgen we het college op de voet en sporen ze maandelijks aan om tempo te maken met bouwen!”

https://nissewaard.vvd.nl/nieuws/50948/nissewaardse-vvd-blijven-bouwen-maar-kwaliteit-boven-kwantiteit

Commissielid Michaël van Soest vervolgt: “Dit is met name goed nieuws voor starters die momenteel geen woning kunnen krijgen. De meeste woningbouwprojecten die momenteel gaande zijn lijken op het eerste oog misschien niet de meest geschikte woningen voor starters, maar ze zorgen wel degelijk voor de doorstroming op de woningmarkt waardoor andere woningen vrij komen voor starters. Ook het verruimen van de starterslening – iets waar in dezelfde commissievergadering over gesproken is – kan hier aan bijdragen.”

Speters heeft tot slot wel nog een punt van aandacht voor het college: “Op deze manier zorgen we voor een meer divers woonaanbod en doorstroming op de woningmarkt. Juist variatie is belangrijk, in plaats van meer van hetzelfde. Daarbij komt dat veel recente nieuwbouwprojecten een kwalitatief hoogwaardige uitstraling hebben, dus veel variatie en aandacht voor details. Dit is ontzettend belangrijk, want het gaat niet alleen om snel en veel woningen, maar vooral ook om nieuwe buurten waar in ieder geval de komende 50 jaar Nissewaarders met plezier wonen!”

Na succesvolle veiligheidsdag, nu doorpakken!

VVD VVD Nissewaard 17-10-2022 07:24

Tijdens de veiligheidsdag dit weekend werd duidelijk hoeveel en wat voor inzet de hulpdiensten in Nissewaard bieden om klaar te staan voor inwoners en ondernemers als er problemen zijn op tal van gebieden. Nu het einde van het jaar nadert betekent dat ook dat het weer tijd is om plannen te maken voor komend jaar. Begin november behandelt de gemeenteraad de begroting 2023.“

https://nissewaard.vvd.nl/nieuws/50913/na-succesvolle-veiligheidsdag-nu-doorpakken

Vorig jaar heeft de Nissewaardse VVD gevraagd om ambitieuzere doelstellingen te formuleren op het gebied van veiligheid en dit was door het college ook toegezegd. Daarmee is de verwachting gecreëerddat in onze gemeente, die gelukkig jaar na jaar veiliger wordt, er op een aantal onderwerpen meer inzet komt.”, zo begint Igor Bal, fractievoorzitter van de Nissewaardse VVD. “De verschillen zijn echter minimaal, terwijl veilig zijn en je veilig voelen de basis is. Dat is ontzettend belangrijk om fijn te kunnen wonen, werken en leven.”, aldus Michaël van Soest, commissielid voor de Nissewaardse VVD.

Volgend jaar streeft het college ernaar dat “minder dan 20%” van de inwoners zich onveilig voelt in de eigen leefomgeving. Daarmee wordt dus geaccepteerd dat ruim 17.000 Nissewaarders zich onveilig mogen voelen. “En dat terwijl we regelmatig meldingen krijgen van inwoners en ondernemers die klagen over dit onveilige gevoel, dan is dit bij uitstek een onderwerp waarop de ambitie en de inzet flink omhoog mag. We moeten ernaar streven dat niemand zich onveilig voelt in zijn eigen gemeente! ”, zo stelt Bal. “We zullen er bij de behandeling van de begroting op inzetten dat komend jaar een hogere ambitie wordt nagestreefd”, vervolgt hij.

De Nissewaardse VVD heeft in eerste aanleg nu technische vragen bij de begroting gesteld over dit onderwerp.

Aanvalsplan energiebesparen versterkt koopkracht inwoners Nissewaard’

VVD VVD Nissewaard 21-09-2022 08:24

‘Een fors hogere energierekening is de realiteit van vandaag de dag. Deze sterk opgelopen vaste lasten zorgen voor beperking van de koopkracht van onze inwoners. ‘En dat is niets meer of minder dan minder geld overhouden in je portemonnee. Soms vervelend, omdat je minder overhoudt, soms heel naar omdat je niet of veel moeilijker kunt rondkomen’, begint Angelique Twisker, raadslid voor de Nissewaardse VVD.

https://nissewaard.vvd.nl/nieuws/50701/aanvalsplan-energiebesparen-versterkt-koopkracht-inwoners-nissewaard

‘Wijzen naar Den Haag en roepen om kabinetsmaatregelen, dat kunnen we allemaal. Het kabinet heeft dit voorjaar voor 6 miljard aan maatregelen getroffen en naar verwachting volgt met Prinsjesdag een pakket van nogmaals zo’n 15 miljard. Wij, de Nissewaardse VVD, zijn van mening dat ook de lokale politiek haar steentje kan bijdragen in het verlichten van de zorgen van onze inwoners. Niet wijzen naar Den Haag, maar de klauwtjes uit de mouwtjes!’, vervolgt ze met een glimlach.

‘Alle politici, ook lokaal, hebben de morele verplichting hebben dit voor de inwoners belangrijke en zorgelijke vraagstuk van adequate antwoorden te voorzien en een bijdrage te leveren in het verlichten van die financiële zorgen. Voor de Nissewaardse VVD is bovendien belangrijk dat inwoners hun eigen keuzes kunnen maken, keuzes die passen bij je eigen wensen en/of behoeften’, vervolgt Igor Bal, fractievoorzitter. ‘Politici die net doen alsof Den Haag alles kan repareren en die maatregelen nog gratis zijn ook, het is simpelweg niet waar. Juist de combinatie van meer duurzame energie opwekken en een structureel lager energieverbruik zorgt voor winst voor het milieu en klimaat, zorgt voor een lagere energierekening en dus grip op je uitgaven en hoe je dat doet: maak de keuzes die passend zijn voor jouw situatie. Politiek Den Haag heeft geen gratis geld, de maatschappelijke rekening wordt ‘gewoon’ opgebracht door jou, door alle Nederlanders en door alle Nederlandse ondernemers!’

Initiatiefvoorstel

De afgelopen zomerperiode heeft de Nissewaardse VVD met veel inwoners gesproken over het vraagstuk van de verminderde koopkracht en de gestegen energierekening. Bal vervolgt: ‘We hebben geen tijd en geen zin om te wachten. De beantwoording van de schriftelijke vragen die de Nissewaardse VVD eerder aan het college van BenW stelde over energiebesparing en de acties die lokaal ondernomen zouden kunnen worden, stelden de Nissewaardse VVD teleur. Het college nam en neemt een te afwachtende houding aan. Onze inwoners kunnen zich zo’n houding niet veroorloven, die zijn al volop aan de slag om energie te besparen!’

Twisker vult aan: ‘De maatregelen die de Nissewaardse VVD in dit initiatiefvoorstel aandraagt zijn op korte termijn uitvoerbaar, kennen weinig inhoudelijke complexiteiten en kunnen daarmee snel verlichting bieden aan onze inwoners. We nodigen andere politieke partijen en het college van harte uit met ons mee te denken en onze ideeën aan te vullen en te verrijken. Snel lokaal aan de slag, voor alle Nissewaarders!’

Als het aan Rutte ligt, zitten we hele winter in skipak

SP SP Nissewaard 18-09-2022 19:58

Zaterdag 17 september was het zover: het Prinsjesdagprotest in Den Haag.
 

Het protest in Den Haag heeft zo'n 2.500 mensen op de been gebracht. De SP organiseerde de actie in de aanloop van Prinsjesdag, aanstaande dinsdag, om te pleiten voor een noodplan tegen de snel stijgende kosten van energie en dagelijkse boodschappen.

Er moet nu ingegrepen worden zodat mensen rond kunnen komen en niet verder in de problemen en armoede terecht komen. Daarom willen wij dat de energierekening gemaximeerd wordt en de energiebedrijven genationaliseerd worden, zodat de winst niet naar aandeelhouders gaat, maar ingezet wordt om de energierekening te verlagen.

https://nissewaard.sp.nl/nieuws/2022/09/als-het-aan-rutte-ligt-zitten-we-hele-winter-in-skipakLilian Marijnissen sprak de mensen toe.

 

 

 

 

 

 

De Koekamp in Den Haag stroomde rond half één vol en de stemming zat er al vroeg goed in.

https://nissewaard.sp.nl/nieuws/2022/09/als-het-aan-rutte-ligt-zitten-we-hele-winter-in-skipak
Aankomst op de Koekamp

 

 

 

 

 

 

Luisteren naar toespraken

 

 

 

 

 

 

Grote aandacht van het publiek

 

 

 

 

Het weer werkte (op één heftige bui na) mee en na toespraken van o.a. Ewout Engelen en Bart van Kent, werd een mars door Den Haag ingezet richting het Torentje en het ministerie van Financiën. De betogers, die uit het hele land kwamen, liepen achter een groot spandoek met de tekst 'Nu is het genoeg!' door de stad.

Op naar het Binnenhof

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoge energierekening? Stuur hem naar Den Haag

SP SP Nissewaard 09-09-2022 21:04

 

https://nissewaard.sp.nl/nieuws/2022/09/Dame die hoge rekening ziet

 

 

De energierekening stijgt enorm. Maar dit kabinet wil niets meer doen om de energierekening voor dit jaar te verlagen.

Wij willen dat de energierekening dit jaar nog wordt verlaagd, zodat mensen niet in de problemen komen. Dat stellen we nu al voor, maar we zullen dit voorstel weer doen tijdens de Algemene Beschouwingen, het grote debat na Prinsjesdag over de plannen van dit kabinet.

Dit kabinet sluit de ogen voor de stijging van de energierekening. Daarom willen we dat aan hen duidelijk maken. Is jouw energierekening gestegen? We willen jou dan vragen een kopie van de rekening op te sturen zodat we deze tijdens het debat, samen met een hele stapel rekeningen van andere mensen, kunnen laten zien aan het kabinet. Het kan een kopie zijn van de rekening, een kopie van het voorschot dat is gestegen, of een ander document dat laat zien hoeveel je moet (gaan) betalen.

Je kunt de kopie mailen aan: energierekening@sp.nl of uitprinten en sturen per post aan de SP Tweede Kamerfractie, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag. Natuurlijk gebruiken we de informatie alleen helemaal anoniem, dus maak de persoonsgegevens die erop staan onleesbaar.

De rekeningen moeten uiterlijk voor 16 september binnen zijn, dan kunnen we ze gebruiken tijdens het debat met Rutte en Kaag.