Nieuws van politieke partijen in Noord-Brabant inzichtelijk

3262 documenten

Kunstenaar voor derde keer Statenlid: “Goed om weer terug te zijn”

SP SP Noord-Brabant 18-09-2023 12:26

Maurice Spapens, kunstenaar uit Breda, is voor de derde keer in 8 jaar geïnstalleerd als Statenlid voor de SP-fractie. Spapens greep na de verkiezingen van maart net naast een zetel, maar omdat de SP in het college is gekomen en Jos van der Horst de fractie verliet om gedeputeerde te worden is hij weer terug op het provinciehuis. “Ik ben nooit echt weggeweest, “ vertelt hij “ik was ook in de tijd dat ik geen statenlid was actief bij de fractie”.  In de staten zal hij gaan over kunst en cultuur, maar ook over het asfalt in de provincie en afgelopen vrijdag moest hij over dat laatste meteen vol aan de bak.  “Ik denk dat het belangrijk is dat ook bijzondere mensen als ik een plek hebben in dit gezelschap” lacht Maurice “Er werd meteen weer stevig gedebatteerd en dat moet ook.”

Jente van Eck geïnstalleerd als burgerlid

SP SP Noord-Brabant 08-09-2023 09:07

Vanmorgen is Jente van Eck geinstalleerd als burgerlid voor de SP. Jente is bestuurslid bij de SP Den Bosch. Welke portefeuille zij gaat doen, is nog niet bekend. 

SP BLIJ MET NIEUWE BESTUURSAKKOORD

SP SP Noord-Brabant 01-09-2023 07:29

Het nieuwe bestuursakkoord van VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant gaat uit van de gelijkwaardigheid van alle Brabanders, elke vorm van discriminatie wordt afgewezen en het Regenboog Stembusakkoord wordt onderschreven. De provincie gaat zich er de komende vier jaar voor inzetten dat ALLE Brabanders mee kunnen doen en een eerlijke kans krijgen op een gelukkiger en gezonder leven.

Mooie woorden, zou je kunnen zeggen, maar het akkoord geeft ook op een flink aantal punten aan hoe we dat ook in de praktijk willen gaan doen. Als het bijvoorbeeld gaat om energie-armoede dan geeft het akkoord heel duidelijk aan dat we daar ook praktisch iets aan gaan doen. De slechtst geïsoleerde huizen gaan we isoleren, zonnepanelen moeten ook voor mensen die niet zomaar 5 of 6.000 euro hebben liggen, beschikbaar komen. Met middelen uit de immunisatieportefeuille(het Essentgeld) moet het ook voor lage inkomens mogelijk worden flink te besparen op hun energierekening. Klimaatrechtvaardigheid in de praktijk.

Een ander voorbeeld is het openbaar vervoer waarvan het akkoord nadrukkelijk zegt dat het om een basisvoorziening gaat die voor iedereen bereikbaar, betaalbaar en beschikbaar moet zijn, met bovendien ook nog eens de belofte dat afgezien van de inflatiecorrectie het buskaartje in de komende vier jaar niet duurder zal worden.

Het akkoord stelt ook dat economische groei geen doel op zich is, maar dat bijvoorbeeld bij nieuwvestigingen er nadrukkelijk gekeken wordt naar zaken als ruimtegebruik, duurzaamheid, maatschappelijke relevantie en de arbeidsmarkt. Voorwaarde voor plaatsing van windmolens is dat er sprake is van lokaal eigenaarschap en draagvlak. We gaan ons inzetten voor voorzieningen in kleine kernen en het bibliotheekwezen kan rekenen op steun van de provincie. Het steviger aanpakken van milieuovertredingen wordt door de SP natuurlijk ook van harte toegejuicht, evenals de steun voor de Maasveren die in het akkoord wordt uitgesproken.

Kortom: Een bestuursakkoord met een hoog sociaal gehalte, dat de Brabantse mens centraal stelt. De sfeer en onderlinge contacten tussen de verschillende partijen bieden uitzicht op een prima onderlinge samenwerking met als gezamenlijk doel een Beter Brabant.

Voor de SP zal Jos van der Horst als Gedeputeerde worden voorgedragen. Hij krijgt als portefeuille Energie en Klimaat en Cultuur, Sport en Vrije Tijd. Jos was eerder statenlid in Friesland en wethouder in Smallingerland. Hij woont sinds een paar jaar in Brabant.

SP stelt vragen over vakantiedagen buschauffeurs

SP SP Noord-Brabant 17-08-2023 15:56

Op 17 augustus 2023 werd bekend dat buschauffeurs van de busmaatschappij Hermes van 27 augustus tot 15 oktober geen extra vrije dagen mogen opnemen wegens te kort aan personeel. Dit besluit is genomen zonder overleg met de ondernemingsraad van het bedrijf.[1] Naar aanleiding van deze berichtgeving ziet Oscar van Raak van de fractie van de SP aanleiding tot het stellen van de volgende schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten:

Is het college het met de SP fractie eens dat voorafgaand aan het besluit van Hermes overleg had moeten plaatsvinden met de OR? Is het college het met de SP fractie eens dat het passeren van de OR in deze indruist tegen goed werkgeverschap? Is het college het met de SP fractie eens dat het snijden in arbeidsvoorwaarden van buschauffeurs geen oplossing mag zijn voor het aanpakken van het personeelstekort in het busvervoer? Is het college bereid met Hermes het gesprek aan te gaan over het terugdraaien van dit besluit?

Jos van der Horst op stage bij de boer

SP SP Noord-Brabant 11-08-2023 14:49

Dat je niet persé jong hoeft te zijn om stage te lopen bewees Jos van der Horst op dinsdag 18 juli jl. In alle vroegte toog hij naar Lieshout. Dat hij daarvoor om 4.45 al moest opstaan bleek zeer zeker de moeite waard. Om 6.20 werd Jos in een overall gehesen en met bijpassende laarzen betrad hij enigszins onwennig de melkstal.

De boerderij van de familie Bouw is al een paar generaties in de familie. Anton en zijn ouders bestieren het boerenbedrijf met heel veel passie en gedrevenheid. Wat opviel waren de innovatieve oplossingen die bedacht zijn voor het op peil houden van het grondwater. Drainage vindt plaats via het iets hoger gelegen Wilhelminakanaal.

Tijdens het melken van de 150 koeien ontstond een fijne dialoog tussen boer Anton en stadsmens Jos. Hoewel laatstgenoemde in de nabijheid van boerderijen en vee is opgegroeid moest er door boer Anton nog wel het een en ander gedoceerd worden.

Er wordt goed gezorgd voor de koeien die met de hand aan de melkmachine gezet worden. “Geen melkrobot voor deze boer, dan verlies je alle contact met je dieren” aldus de jonge boer. Zorgvuldig worden alle uiers ingesmeerd met een beschermende zalf. Als de dieren een voor een de machine in lopen blijkt dat ze er “ook wel aan toe zijn” om gemolken te worden gezien de druppels melk die al aan de uiers hangen. Zelf mocht Jos ook bij een paar dieren de zuigers aan de uiers doen.

Hoe ouder de koe, des te meer melk ze produceert. Een van de oudste dieren heet Betty en geeft zo’n 15 liter melk per keer. Toen de koeien naar buiten gingen na het melken viel de bijzondere band van boer Anton met Betty op. Al stoeiend liepen de twee achter de rest aan.

Zo zwartwit als de “strijd” tussen natuurbehoud en de boer vaak op reguliere en sociale media voorgeschoteld wordt is het beslist niet. Met veel liefde voor zijn dieren doet Anton zijn werk, hoewel hij ook heel eerlijk is dat hij niet zoveel heeft met de vleesvarkens die, nu ze nog niet op gewicht zijn, met redelijk veel ruimte in hun hok rondlopen. “Daar houdt mijn vader zich voornamelijk mee bezig” is zijn commentaar.

Boer Anton heeft duidelijk liefde voor de bodem. Rondom de boerderij liggen alleen maar weilanden met kruidenrijk gras, iets waar Anton zeer trots op is. Hij vindt het niet erg dat de opbrengst van dit gras iets minder is dan het zo verguisde Engelse raaigras.

Natuurlijk moesten boer en Statenlid het hebben over de “stallendeadline”. “Waarom zijn jullie (de fractie van de SP) voor deze regeling”? is zijn vraag. De uitleg dat de provincie door de deadline te handhaven bij de rechter nog een poot heeft om op te staan, aangaande toekenning en handhaving van de vergunningen, valt bij boer Anton niet in vruchtbare aarde. En dat is natuurlijk ook niet te verwachten vindt het Statenlid dat stelt dat de boeren al decennialang aan het lijntje gehouden worden door de politiek. “Het stikstofprobleem is niet van gisteren”.

Of er de komende periode duidelijkheid komt voor boer Anton, die ook een “emissiearme” stalvloer heeft aangelegd, hangt af een paar zaken. Van de landelijke politiek komt een oplossing in ieder geval niet op korte termijn. Het nieuwe college van GS in wording in Noord-Brabant zou misschien nog kunnen zorgen voor een klein pleistertje op de wonde.

Jos van der Horst zegt enthousiast te zijn geworden van zijn bezoek aan de boerderij in Lieshout. Hij is ervan overtuigd dat wederzijds begrip en de voortdurende dialoog bijdragen aan de oplossing van de stikstofimpasse. “De boer is niet het probleem maar de oplossing” luidt zijn slotzin.

Met veel dank aan Anton Bouw en zijn ouders.

Energie, sociale impact en gedrevenheid

SP SP Noord-Brabant 31-07-2023 22:08

Statenlid Jos van der Horst op werkbezoek bij “Brabant geeft energie”.

Op vrijdag 14 juli was Jos van der Horst samen met een handvol andere Statenleden te gast op het duurzaamheidspark net buiten Oss. Het door de provincie gesubsidieerde “Brabant geeft energie” organiseerde deze bijeenkomst. De Statenleden konden kennismaken met een aantal initiatieven die leven op het gebied van energie en duurzame energieopwekking.

Patrick en Jolanda Bekkers, de initiatiefnemers vertelden enthousiast waar zij zich dagelijks mee bezig houden. Vanuit sociaal ondernemerschap ontstond het duurzaamheidspark met als doel de combinatie maken van het opwekken van zonne-energie met reguliere landbouw. Zo wordt er geëxperimenteerd met half licht doorlatende panelen. Het blijkt dat gewassen zoals sla onder die panelen beter groeit en een voller blad heeft.

https://www.brabantgeeftenergie.nl/projecten/duurzaamheidspark-oss/

Ad Vlems van Ecodorp Boekel hield een presentatie waar eenieder erg van onder de indruk was. Prachtig om te zien dat werkelijk alle bouwmaterialen die gebruikt zijn bij de bouw van de 36 sociale huurwoningen duurzaam en recyclebaar zijn. Kortom een inspirerend voorbeeld van hoe het ook kan en zelfs moet! Dit wijkje heeft zelfs haar eigen energiecentrale die zonnewarmte opslaat en de bewoners in de winter warmhoud.

https://www.ecodorpboekel.nl/

Fons Janssen uit Venray beklom een stapel pallets en hield een vurig pleidooi om vooral meer jongeren bij de energietransitie te betrekken. Hij zoekt strijdmakkers in Brabant die lokale duurzame initiatieven van de grond willen helpen tillen.

https://groenestrijders.nl/de-groene-strijders/wie-zijn-de-groene-strijders/fons-janssen/

Tot slot was er ook nog even aandacht voor meelwormenkweek als alternatief voor vlees.

https://dtvnieuws.nl/fragmenten/video/geen-vlees-meer-van-varken-of-koe-maar-van-meelwormen

Een geslaagd werkbezoek waar Jos van der Horst Brabant van zijn beste kant heeft leren kennen; energiek, sociaal en gedreven.

Riveer stopt met pinbetalingen op veerboten; CDAAltena heeft zorgen over toegankelijkheid veerboten

CDA CDA Noord-Brabant 13-07-2023 20:21

Beste bezoekers, Wij willen graag uw aandacht vestigen op een recente ontwikkeling bij de veerdienst Riveer, die verschillende bestemmingen in de regio bedient. Riveer heeft aangekondigd dat betalen met pin op hun veerboten niet langer mogelijk zal zijn. Dit besluit is genomen nadat contante betalingen op de veerdiensten, vanwege de coronamaatregelen, eerder al waren afgeschaft. Vanaf 8 augustus zullen reizigers hun tickets vooraf online moeten kopen. Riveer geeft aan dat deze verandering vergelijkbaar is met het digitale betalingssysteem dat wordt gebruikt in het openbaar vervoer. Wij hebben gemerkt dat er veel reacties binnenkwamen, zowel rechtstreeks als via sociale media, waarin zorgen en vragen werden geuit over dit besluit. Ook wij delen deze zorgen. We willen graag benadrukken dat toegankelijkheid voor alle burgers, inclusief ouderen, laaggeletterden en mensen zonder digitale mogelijkheden, van groot belang is voor ons als CDA Altena. Het is bekend dat ongeveer 11% van de Nederlanders tussen 16 en 65 jaar geen of weinig ervaring heeft met computers. Onder Nederlanders van 55 jaar en ouder is dit zelfs ongeveer 20%. Bovendien kan ruim 30% van de laaggeletterden in Nederland niet goed omgaan met een computer. In de huidige maatschappij worden digitale vaardigheden steeds belangrijker, en het wordt voor inwoners die minder digitaal vaardig zijn of laaggeletterd zijn steeds moeilijker om volwaardig te participeren. Het CDA is van mening dat het uitsluiten van mensen zonder digitale mogelijkheden leidt tot ongelijkheid, ook met betrekking tot toegang tot het openbaar vervoer, en dat is iets wat wij niet willen. Daarom hebben wij de volgende vragen gesteld aan het College: Wat was de aanleiding voor de beslissing van Riveer om contante betalingen en betalingen met pin op hun veerboten af te schaffen en reizigers te verplichten hun tickets vooraf online te kopen? Was dit gebaseerd op efficiëntie, veiligheid of andere overwegingen? Kunt u deze redenen nader toelichten? Hoe ziet u de rol van openbare dienstverleners, zoals Riveer, bij het waarborgen van de toegankelijkheid van hun diensten voor alle burgers, inclusief ouderen, laaggeletterden en mensen zonder digitale mogelijkheden? In de berichtgeving van Riveer wordt aangegeven: "'Bij problemen zoeken wij een oplossing'". Wat houdt deze oplossing in? Hoe denkt u ervoor te zorgen dat de toegankelijkheid van het vervoer van Riveer behouden blijft voor mensen zonder digitale mogelijkheden? Hoe heeft u dit onderzocht en wat gaat u eraan doen? Op welke manieren gaat er gecommuniceerd worden over deze veranderingen? Tijdens de behandeling van de tarifering van de Bergsche Maasveren heeft u aangegeven dat pinnen op deze veren mogelijk zal zijn. Wat is uw plan met betrekking tot de manier van betaling op deze veren? Welke plannen heeft u in het algemeen om de digitale vaardigheden van burgers te verbeteren, met name onder kwetsbare groepen, om ervoor te zorgen dat ze kunnen blijven profiteren van de diensten die steeds meer digitaal worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld het openbaar vervoer? Wij als CDA Altena hechten veel waarde aan de toegankelijkheid van openbare diensten voor alle inwoners. We vinden het belangrijk dat er oplossingen worden gevonden die ervoor zorgen dat niemand wordt uitgesloten. We zullen de antwoorden op bovenstaande vragen zorgvuldig bestuderen en ons inzetten om ervoor te zorgen dat de belangen van alle burgers worden behartigd. Met vriendelijke groet, Otto van Breugel Raadslid CDA Altena

Plant de toekomst: Een geboorteboom voor elk kind in Altena!

CDA CDA Noord-Brabant 13-07-2023 19:08

We zijn verheugd om met jullie een bijzonder initiatief te delen ter ere van het vijfjarig bestaan van onze gemeente Altena in 2024. Met trots introduceren we "De Geboorteboom van Altena" - een symbolisch gebaar voor een groene toekomst voor elk kind. Waarom kiezen we voor een Geboorteboom? Omdat we overtuigd zijn van de essentiële rol die de natuur speelt in het welzijn van onze kinderen en de toekomst van onze gemeente. Door elk pasgeboren kind een eigen Geboorteboom te schenken, willen we hen herinneren aan de waarde van een gezonde en groene omgeving. Deze bomen zullen gedijen en groeien samen met onze kinderen, en ze zullen een blijvende erfenis vormen voor toekomstige generaties. In ons jubileumjaar (de gemeente Altena bestaat in 2024 5 jaar) planten we een boom voor elk kind dat geboren wordt, inclusief een speciaal certificaat. Als kers op de taart willen we ouders zelfs de mogelijkheid bieden om hun eigen Geboorteboom eind december 2024 te komen planten. Zo kunnen ze actief deelnemen aan het creëren van een groene toekomst voor hun kinderen. Met trots delen we ook mee dat dit voorstel, dat vorige week door de CDA-fractie, bij monde van Claudia Schipper is ingebracht bij de beschouwingen, een meerderheid van de gemeenteraad heeft gekregen en nu in uitvoering zal worden gebracht. We zijn dankbaar voor de steun en het vertrouwen dat we hebben ontvangen van onze lokale leiders, en we zijn vastbesloten om van dit initiatief een groot succes te maken. We hopen dat dit initiatief, "De Geboorteboom van Altena", niet alleen de geboorte van elk kind zal vieren, maar ook de waarde van de natuur zal benadrukken en ons allen zal inspireren om te streven naar een gezonde en groene toekomst. Samen kunnen we een verschil maken. Laten we bouwen aan een gemeente waarin elk kind kan opgroeien in een gezonde, groene wereld.