Nieuws van politieke partijen in Noordenveld inzichtelijk

958 documenten

CDA en VVD Zuid-Holland willen een oplossing voor de files in de spits bij Lammenschans

CDA CDA Noordenveld 29-07-2020 09:46

De gemeenteraden van Leiderdorp en Leiden hebben unaniem besloten om de wethouders - in samenwerking met de provincie Zuid-Holland - met een oplossing te laten komen voor het enorme fileprobleem tijdens de spits. Het CDA en de VVD van Zuid-Holland steunen dit besluit en willen dat er een voorstel ligt wanneer beide gemeenten bij de provincie aankloppen. Het sluiten van de bruggen tijdens de spits moet wat het CDA en VVD betreft als oplossing worden meegenomen. “De CO2-reductie die we behalen door vrachtvervoer over water te stimuleren wordt tenietgedaan door de enorme uitstoot van CO2 door honderden auto’s die ruim een half uur staan te ronken voor de provinciale bruggen in Leiden,” aldus CDA-Statenlid Moniek van Sandick. “Niet voor niets meldde TomTom begin 2020 dat hier het grootste fileprobleem van Nederland ligt. Waarom kan er tijdens de spits geen rekening kan worden gehouden met werkend Leiden, Voorschoten en Leiderdorp?” Daarnaast baart het uitstel van de aanleg van de nieuwe Lammebrug en de verbreding van de Europaweg (N206) en de daarmee voortdurende onveilige verkeerssituatie de partijen zorgen. Hierover zijn door het CDA al vragen gesteld in de Leidse gemeenteraad. Volgens Van Sandick is er bij het Lammenschansplein sprake van een gestapelde problematiek. “Zeker hier ervaren bewoners van Leiden en Voorschoten dagelijks problemen, laat staan wanneer het woon-werk verkeer straks weer naar het niveau gaat van voor de crisis. De Lammebrug dicht houden in de spits zou al een eerste goede stap zijn naar een oplossing.” Daarnaast zijn volgens het CDA-Statenlid het dicht houden van de Caesar fietsbrug (voor schoolgaande kinderen en hun ouders) de Wilhelminabrug, Zijlbrug en de Leiderdorpsebrug een goede tweede. De lokale en provinciale partijen van CDA en VVD hebben nu de handen ineengeslagen om de files te reduceren en de veiligheid te stimuleren. De Zuid-Hollandse fracties van beide partijen hebben daarom aan het college van Gedeputeerde Staten gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de oorzaken van de files en de nodige maatregelen te nemen om zowel de enorme verkeershinder te beperken en de onveilige verkeerssituatie tegen te gaan.

Raad van Kinderen succesvol afgesloten in Noordenveld | Noordenveld

GroenLinks GroenLinks Noordenveld 03-07-2020 00:00

Biodiversiteit geldt als uitgangspunt bij het ontwikkelen van groenbeleid voor de gemeente Noordenveld. Dat is de uitkomst van de motie die de afgelopen raadsvergadering werd aangenomen. Deze motie werd ingediend op advies van de Raad van Kinderen. Leerlingen van groep 8 van OBS De Poolster uit Nieuw-Roden onderzochten manieren om de biodiversiteit in Noordenveld te versterken.

“Ga praten met iedereen om ze te overtuigen dat geld niet belangrijker is dan natuur. Als meer mensen het ermee eens zijn is het belangrijker en dan wordt het uiteindelijk uitgevoerd”, aldus Aaron (11 jaar).

Wethouder Kirsten Ipema is blij met dit concrete resultaat. “Het was heel leuk om te zien hoe betrokken de kinderen hebben meegedacht over biodiversiteit. En dan is het helemaal mooi om de Raad van Kinderen af te sluiten met een concreet en toepasbaar resultaat. De kinderen hebben goede ideeën aan ons meegegeven. Zoals een wedstrijd voor de meest ‘groene’ tuin en samenwerking met winkels voor bijvoorbeeld een duurzame spaaractie (een zakje bloemzaad bij de boodschappen). We willen graag met dat soort acties aan de slag, omdat het belangrijk is dat onze inwoners zich bezig houden met biodiversiteit. Dus niet alleen de gemeente maar iedereen.”

Dit jaar werkten de gemeente Noordenveld en Missing Chapter samen om kinderen een stem te geven in de besluitvorming van de gemeente. Er werd een Raad van Kinderen gevormd door 32 kinderen uit groep 8 van OBS De Poolster uit Nieuw-Roden. Net als een Raad van Commissarissen buigt een Raad van Kinderen zich over strategische vraagstukken. Deze Raad boog zich over het vraagstuk ‘Biodiversiteit: hoe kunnen we inwoners stimuleren om meer te doen om de biodiversiteit te versterken?’

Alle activiteiten rondom de Raad van kinderen in Noordenveld zijn mogelijk gemaakt door financiele steun van Politiek Netwerk Drenthe. Mede door inzet van Anita van der Noord heeft dit netwerk een ruimhartige donatie overgemaakt. Zonder deze steun was dit allemaal niet mogelijk geweest!

Raad van Kinderen – aan de slag met SDG doelen

PvdA PvdA Noordenveld 22-06-2020 19:27

In de raadsvergadering van 22 juni 2020 presenteerden de scholieren van groep 8 van de Poolster de resultaten van hun onderzoek over biodiversiteit.

Daar is ook in de raad een filmpje over vertoond. Met dank aan de Poolster, je kunt dit filmpje op onze website ook terugzien.

De raad, althans de meeste fracties, dienden hierna een motie in:

Overwegende dat: – De Raad en het College graag wil dat ook de jeugd van Noordenveld meedenkt en praat over onderwerpen die ze belangrijk vinden; – De kinderen betrokken zijn bij de totstandkoming van deze motie en hebben langdurig onderzoek gedaan en nagedacht over de biodiversiteit; – Deze kinderen een motie hebben voorbereid voor de gemeente Noordenveld over biodiversiteit Verzoekt het College: – Bij toekomstig groenbeleid ook biodiversiteit als één van de uitgangspunten te hanteren

Het bericht Raad van Kinderen – aan de slag met SDG doelen verscheen eerst op PvdA Noordenveld.

Nacht van de Vluchteling – opbrengst voor Vluchtelingenwerk

PvdA PvdA GroenLinks Noordenveld 22-06-2020 19:00

Op zaterdagavond 20 juni werd door een klein groepje in Noordenveld deelgenomen aan de “Nacht van de Vluchteling”.

Zowel GroenLinks, PvdA als Vluchtelingenwerk Noordenveld waren vertegenwoordigd. Arent Anema had een mooie route van ongeveer 10 kilometer uitgezet, met grote variaties in landschap: zo kennen we ons mooie Noordenveld!

Raadslid Wietze de Wind verplaatse zelfs de viering van zijn verjaardag naar de zondag, zodat ook hij kon meelopen.

En heus niet alleen 50+’ers hoor, we hebben ook jeugd in ons gezelschap verwelkomd, zie de foto’s. Halverwege werd met een drankje nog even uitgeblazen bij Herberg Van Es in Roderesch.

De sponsoropbrengst van ruim 200 euro komt geheel ten goede aan Vluchtelingenwerk Nederland.

https://noordenveld.pvda.nl/nieuws/nacht-van-de-vluchteling-opbrengst-voor-vluchtelingenwerk/NVDVgoesdigital

https://noordenveld.pvda.nl/nieuws/nacht-van-de-vluchteling-opbrengst-voor-vluchtelingenwerk/

Het bericht Nacht van de Vluchteling – opbrengst voor Vluchtelingenwerk verscheen eerst op PvdA Noordenveld.

SDG-doel: Leven op het land - biodiversiteit | Noordenveld

GroenLinks GroenLinks Noordenveld 22-06-2020 00:00

In de raadsvergadering van 22 juni 2020 presenteerden de scholieren van groep 8 van de Poolster de resultaten van hun onderzoek over biodiversiteit.

Het duurzame Ontwikkelingsdoel 15, Leven op het land, samen met het zeventiende doel, partnerschap om doelstellingen te bereiken, hebben de kinderen ook goed begrepen: zij hebben uitstekend samengewerkt met diverse groepen in onze samenleving. Denk daarbij aan henzelf, mensen in hun directe omgeving, Staatsbosbeheer, de lokale politie en vast nog wel meer!

In het filmpje hieronder leggen de leerlingen uit wat zij gedaan hebben, en wat hun conclusie is. Hulde voor deze leerlingen, en nu de schouders er onder!

De raad, althans de meeste fracties, dienden hierna een motie in:

Overwegende dat: - De Raad en het College graag wil dat ook de jeugd van Noordenveld meedenkt en praat over onderwerpen die ze belangrijk vinden; - De kinderen betrokken zijn bij de totstandkoming van deze motie en hebben langdurig onderzoek gedaan en nagedacht over de biodiversiteit; - Deze kinderen een motie hebben voorbereid voor de gemeente Noordenveld over biodiversiteitVerzoekt het College: - Bij toekomstig groenbeleid ook biodiversiteit als één van de uitgangspunten te hanteren.

Nacht van de Vluchteling - opbrengst voor Vluchtelingenwerk | Noordenveld

GroenLinks GroenLinks PvdA Noordenveld 21-06-2020 00:00

Op zaterdagavond 20 juni werd door een klein groepje in Noordenveld deelgenomen aan de "Nacht van de Vluchteling".

Zowel GroenLinks, PvdA als Vluchtelingenwerk Noordenveld waren vertegenwoordigd. Arent Anema had een mooie route van ongeveer 10 kilometer uitgezet, met grote variaties in landschap: zo kennen we ons mooie Noordenveld!

Raadslid Wietze de Wind verplaatse zelfs de viering van zijn verjaardag naar de zondag, zodat ook hij kon meelopen.

En heus niet alleen 50+'ers hoor, we hebben ook jeugd in ons gezelschap verwelkomd, zie de foto's. Halverwege werd met een drankje nog even uitgeblazen bij Herberg Van Es in Roderesch.

De sponsoropbrengst van ruim 200 euro komt geheel ten goede aan Vluchtelingenwerk Nederland.

Veel moties voor de bühne

CDA CDA VVD PvdA GroenLinks D66 ChristenUnie Noordenveld 18-06-2020 19:39

‘We hebben teveel moties en acties voor de bühne’ DeKrant, 5 juni 2020 Gerard Willenborg weigert schijnpolitiek te bedrijven PEIZE – Het CDA stemde tijdens de raadsvergadering van 20 mei tegen de motie om vluchtelingenkinderen uit Moria op te nemen. Het kwam de partij op kritiek te staan vanuit de PvdA-hoek, waar iemand de partij verweet ‘ideologisch de weg kwijt te zijn’. Ongefundeerde kritiek, zo vindt CDA-voorman Gerard Willenborg. De motie hield in dat de gemeente Noordenveld richting het Rijk zou aangeven dat zij bereidt is weeskinderen uit kamp Moria op Lesbos op te nemen. Kinderen leven daar in erbarmelijke omstandigheden, in een veel te klein kamp. Het CDA was met de VVD de enige partij die tegen de motie stemde. Gemeentebelangen onthield zich van stemmen. ‘Maar die tegenstem, is meer dan een tegenstem’, aldus Willenborg. ‘Diezelfde dag werd er in de Provinciale Staten een motie aangenomen van het CDA. Wij voegden ons naar die motie, waarmee wij vonden dat het niet nodig was om op gemeentelijk niveau het nog over zo’n motie te hebben. Daarbij vonden wij het niet concreet genoeg.’ De vraag van Bertus-Jan Epema (PvdA/GroenLinks) hoe concreet Willenborg het dan had willen hebben, werd direct beantwoordt. ‘Wij zeiden: we nemen gelijk vijf vluchtelingen op. Daar werd vervolgens niet op gereageerd.’ Het probleem, zo stelt Willenborg, is dat er in de gemeenteraad te vaak wordt gesproken over zaken waar zij als gemeente geen invloed op hebben. ‘Ik snap niet dat wij een dergelijke motie bespreken. We moeten niet doen alsof wij hier de wereldproblematiek kunnen oplossen. Maar als we dan toch zo’n motie hebben, maak hem dan ook concreet. Of zeg: we gaan uitzoeken hoe haalbaar het is om straks vluchtelingen in onze gemeente op te vangen. Dan heb je een onderzoeksvraag waarmee je aan de slag kan.’ Bij de motie die door de partijen PvdA/GroenLinks, Lijst Groen Noordenveld, D66 en ChristenUnie werd gesteund, is het CDA niet echt betrokken. ‘Daarbij werd aangegeven dat dat eerder had moeten gebeuren. In ieder geval hadden we goed over de motie nagedacht, voor we ons oordeel vormden. Ik vind het een motie voor de bühne, zoals we die wel meer hebben. We hebben teveel van zulke acties en moties. Vaak vraag ik me bij zulke acties af: wil je nu laten zien dat je een goed mens bent of wil je echt wat bereiken met zo’n motie?’ ‘Toegegeven, toen wij stelden concreet vijf vluchtelingen te willen opnemen, zou je kunnen concluderen dat dat ook een beetje voor de bühne is. Maar wij staken tenminste wel onze nek uit.’ De kritiek vanuit PvdA-hoek sloeg volgens Willenborg nergens op. ‘De meneer die dit schreef, heeft niet geluisterd. Een tegenstem kan heel genuanceerd zijn en dat was hier het geval. Het is niet zo zwart-wit als meneer in zijn zogenaamde persbericht doet voorkomen.’ Tot slot nodigt Willenborg zijn criticaster van harte uit om eens een kop koffie te komen drinken.

Testbericht

CDA CDA Noordenveld 16-06-2020 18:32

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent finibus, enim vitae tincidunt tempus, lacus elit eleifend urna, vel auctor neque diam sed purus. Ut sit amet massa sed ante auctor rhoncus sit amet et mauris. Donec quis varius sapien, sit amet pulvinar elit. Donec a magna sollicitudin, eleifend libero a, pulvinar odio. Vestibulum quis tellus id erat mollis aliquam. Donec finibus velit sem, at suscipit sapien dignissim nec. Pellentesque dolor orci, gravida sit amet auctor et, congue a lorem. Nam ut nibh et mi cursus ornare. Praesent id sagittis arcu. Aenean ultricies tincidunt risus, nec volutpat arcu pellentesque sit amet. Donec cursus lectus sed ante dapibus efficitur. Nullam lacinia velit mollis massa ullamcorper, a pellentesque enim auctor. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Praesent placerat arcu at nisl congue, non elementum nunc hendrerit. Fusce sit amet tellus non metus aliquam maximus in finibus neque. Morbi ipsum urna, iaculis non rutrum a, volutpat nec ligula. Aenean vehicula enim ut purus sollicitudin, eu posuere nisi volutpat. Proin non efficitur sem, ac finibus felis. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. In sit amet imperdiet est. Vestibulum a nibh vitae odio consectetur ornare. Sed feugiat pharetra augue vel congue. Sed nec placerat dolor, vel auctor justo. Vivamus porttitor tincidunt nisl vitae placerat. Nullam et posuere orci, vel pharetra ipsum. Sed mauris ipsum, dignissim ac ante eget, vulputate eleifend mauris. Donec bibendum dignissim lectus, ut convallis eros dapibus sit amet. Nullam cursus gravida lacus, sit amet luctus dui rutrum vel. Fusce ut odio sit amet massa pulvinar pretium. Vivamus eu feugiat lectus. Vivamus iaculis ligula felis, vestibulum facilisis odio posuere eget. Nulla sed sapien cursus, scelerisque lectus nec, vehicula tellus. Sed non enim rhoncus, lobortis leo id, venenatis quam. Proin vulputate nec augue vel consequat. Fusce interdum mattis lacus, luctus laoreet justo pharetra vitae.

Stichting Vluchteling – Nacht van de Vluchteling loop

PvdA PvdA GroenLinks Noordenveld 12-06-2020 17:58

Op 20-21 juni zou Stichting Vluchteling met duizenden deelnemers in heel Nederland de Nacht van de Vluchteling lopen, om zoveel mogelijk geld op te halen voor noodhulp aan vluchtelingen waar ook ter wereld. Vanwege het coronavirus gaat het evenement in deze vorm op 20-21 juni niet door.

Het coronavirus raakt niet alleen ons, maar ook vluchtelingen in landen zoals Irak, Nigeria, Griekenland, Thailand en Kenia. De uitbraak van dit virus in een vluchtelingenkamp heeft rampzalige gevolgen. Juist NU is de noodhulp het hardst nodig.

Daarom heeft Stichting Vluchteling de Nacht van de Vluchteling dit jaar in een ander jasje gestoken. Wij willen nog steeds samen de kilometers maken, alleen maken we ze nu digitaal met de NVDV-app. Wij roepen zoveel mogelijk mensen op om in beweging te komen voor noodhulp aan vluchtelingen waar ook ter wereld. Loop de oorspronkelijke afstanden, 10, 20 of 40 kilometer, van de Nacht van de Vluchteling in huis, tijdens het uitlaten van de hond of maak rondjes rond de tuintafel. Elke kilometer telt!

Via de NVDV-app kun je jouw kilometers laten sponsoren door mensen in je omgeving. Deel je donatieverzoek makkelijk via WhatsApp en social media. Zo kun je jouw kilometers omzetten in geld voor noodhulp.

DUOFractie PvdA/GroenLinks steunt deze actie, loopt zelf mee en zorgt voor mooie routes door de gemeente Noordenveld. Download de app en doe mee! In de App Store / Google Play Store vind je deze app als je zoekt op “vluchteling”.

Leden van de DUOfractie starten een wandeling op zaterdagavond om 19:00 uur op de Brink in Roden. Ben jij er ook bij?

Je kunt ook de app “Routefabriek” downloaden en een code opvragen bij anita.vandernoord@raadgemeentenoordenveld; geef aan welke afstand je wilt lopen, je kunt kiezen uit afstanden van 5, 10, 15 en 20 km.

Het bericht Stichting Vluchteling – Nacht van de Vluchteling loop verscheen eerst op PvdA Noordenveld.