Nieuws van politieke partijen in Noordenveld inzichtelijk

846 documenten

Goed voor elkaar!

Kiesvereniging Gemeentebelangen Noordenveld Kiesvereniging Gemeentebelangen Noordenveld Noordenveld 22-05-2019 08:02

Een afgeladen zaal in de Multifunctionele Accommodatie De Schans in Een gisteravond. Wethouder Jeroen Westendorp verrichtte samen met Wisse Hummel en David Wassenaar de starthandeling voor het dorpenfonds van Noordenveld. De slogan ‘Goed voor elkaar’ werd daarbij onthuld.

De heren Hummel en Wassenaar inspireerden de aanwezige Noordenvelders en vertegenwoordigers van dorps- en stichtingsbesturen met de successen van het (bijna) energie neutrale buitenzwembad in Peize en het gezamenlijk bouwen van het nieuwe dorpshuis in Een. Naast de leefbaarheid van het eigen dorp, werd ook vooral de onderlinge band met dorpsgenoten versterkt bij het realiseren van deze projecten, zo gaven zij aan.

Gemeentebelangen Noordenveld heeft zich altijd hard gemaakt voor de komst van een dorpenfonds en is blij dat dit nu gerealiseerd is. Op deze manier wordt er concreet invulling gegeven aan participatie en worden initiatieven van inwoners die de leefbaarheid vergroten en de verbondenheid van de samenleving ten goede komen mogelijk gemaakt.

Alle aanwezigen kregen vanavond direct de kans om hun eigen projectvoorstellen in te dienen op een ware marktplaats. Op deze marktplaats konden gelijkluidende ideeën ook worden samengevoegd om zo nog meer mensen achter het idee te krijgen. Projectvoorstellen liepen qua inhoud en plaats behoorlijk uiteen. Zo werd het voorstel gedaan om de gehele gemeente ‘hartveilig’ te maken door in elk dorp AED’s te plaatsen en tegelijkertijd ook om de ijsbaan en het speelveld op te knappen of de hoofdstraat verkeersveiliger te maken.

Mooi om deze initiatiefrijke inwoners enthousiast bezig te zien met rijpe en groene plannen door elkaar. Gemeentebelangen Noordenveld is benieuwd naar de eerste concrete uitwerkingen, op weg naar een nog mooier Noordenveld!

Toegankelijkheid van het stembureau in Noordenveld | Noordenveld

GroenLinks GroenLinks PvdA Noordenveld 20-05-2019 00:00

Raadslid Wietze de Wind neemt actie om blinden en slechtzienen zelfstanding te kunnen laten stemmen.

“Op  de dag van de laatst gehouden Tweede Kamerverkiezingen trok ik als raadslid van de duo-fractie PvdA/Groen Links de stoute schoenen aan om zelf de toegankelijkheid in deze te controleren.

Mijn bevindingen heb ik overhandigd aan Burgemeester Klaas Smid, die op zijn beurt hier werk van maakte en dit neerlegde bij de werkgroep Toegankelijk Noordenveld. Deze werkgroep heeft dit samen met Jos Sanders, de speciaal hiervoor aangestelde ambtenaar, opgepakt en uitgewerkt.

Ze zijn steeds verder gegaan, wat heeft geresulteerd in de mogelijkheid voor mensen met een visuele beperking om op een speciaal voor hen ontworpen methode zelfstandig te stemmen in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 in Roden. Dat gaat met behulp van een mal en gesproken kieslijsten. De gesproken kieslijsten zijn op de website van de gemeente beschikbaar.

Noordenveld is de enige gemeente in Drenthe, Friesland,  Groningen en Overijssel waar dit op 23 mei bij de verkiezingen voor het Europese parlement mogelijk is. In Nederland zijn er in totaal 19 gemeenten waar deze methode gebruikt kan worden.

Noordenveld is gastvrij. Elke inwoner van een andere gemeente met een kiezerspas kan stemmen in het gemeentehuis van Noordenveld. Er zijn al aanmeldingen vanuit Westerkwartier, Assen, Groningen en vooral Tynaarlo.

Door afstemming met de duo-fractie PvdA/GL en hun fractiegenoten in Tynaarlo, met Jos Sanders en met Jeroen Veltheer is zelfs een oefenmoment gekozen.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Noordenveld en op de website van de Oogvereniging.

Noordenveld doet zijn best om toegankelijkheid goed inpasbaar te maken daar waar mogelijk, hierbij mogen we de drijvende kracht wethouder Kirsten Ipema niet vergeten. Binnen niet al te lange tijd hoopt Noordenveld de inclusie agenda en de uitvoeringsagenda te kunnen presenteren.”

Dinsdag 21 mei organiseert de ...

Kiesvereniging Gemeentebelangen Noordenveld Kiesvereniging Gemeentebelangen Noordenveld Noordenveld 16-05-2019 07:51

Dinsdag 21 mei organiseert de Gemeente Noordenveld een feestelijk startmoment van het Dorpenfonds, met inspirerende presentaties en veel informatie. Daarnaast zijn er medewerkers van de gemeente aanwezig om al je vragen te beantwoorden. Heb jij een fantastisch plan of leuk idee voor jouw dorp? Meld je dan aan via m.drenth@noordenveld.nl en kom dinsdag 21 mei naar MFA De Schans in Een voor het startmoment van het Dorpenfonds!

Twee Noordenvelders namen afscheid van ChristenUnie Drenthe

ChristenUnie ChristenUnie Noordenveld 15-05-2019 15:00

https://noordenveld.christenunie.nl/k/n6117/news/view/1276127/978073/afscheidkarelarie.jpegKarel Groen en Arie Piet namen afscheid van hun functie. Dit deden ze op een bijeenkomst op dinsdag 14 mei 2019.

Karel Groen (foto links) heeft 9 jaar de functie van voorzitter van het provinciebestuur van de ChristenUnie vervuld.  Arie Piet (rechts) heeft 3 jaar de fractie van de provinciale staten Drenthe ondersteund.

https://noordenveld.christenunie.nl/k/n6117/news/view/1276127/978073/twee-noordenvelders-namen-afscheid-van-christenunie-drenthe.html https://noordenveld.christenunie.nl/k/n6117/news/view/1276127/978073/twee-noordenvelders-namen-afscheid-van-christenunie-drenthe.html

Karel Groen en Arie Piet namen ...

ChristenUnie ChristenUnie Noordenveld 15-05-2019 11:52

Karel Groen en Arie Piet namen afscheid van hun functie voor ChristenUnie Drenthe. Dit deden ze op een bijeenkomst op dinsdag 14 mei 2019. Karel Groen (foto links) heeft 9 jaar de functie van voorzitter van het provinciebestuur van de ChristenUnie vervuld. Arie Piet (rechts) heeft 3 jaar de fractie van de provinciale staten Drente ondersteund.

Twee Noordenvelders namen afscheid van ChristenUnie Drente

ChristenUnie ChristenUnie Noordenveld 15-05-2019 11:42

https://noordenveld.christenunie.nl/k/n6117/news/view/1276127/978073/afscheidkarelarie.jpegKarel Groen en Arie Piet namen afscheid van hun functie. Dit deden ze op een bijeenkomst op dinsdag 14 mei 2019.

Karel Groen (foto links) heeft 9 jaar de functie van voorzitter van het provinciebestuur van de ChristenUnie vervuld.  Arie Piet (rechts) heeft 3 jaar de fractie van de provinciale staten Drente ondersteund.

https://noordenveld.christenunie.nl/k/n6117/news/view/1276127/978073/twee-noordenvelders-namen-afscheid-van-christenunie-drente.html https://noordenveld.christenunie.nl/k/n6117/news/view/1276127/978073/twee-noordenvelders-namen-afscheid-van-christenunie-drente.html

VVD Noordenveld wil weten wat er ...

VVD VVD Noordenveld 14-05-2019 08:59

VVD Noordenveld wil weten wat er leeft onder de inwoners van Noordenveld en gaat daarom de komende tijd bezoeken brengen aan dorps- en wijkbelangenverenigingen, vrijwilligersorganisaties en bedijven/ ondernemers. Lijkt het u goed om met ons in contact te komen? Stuur dan een mail naar nanda.emmens@raadgemeentenoordenveld.nl

Wij feliciteren Zijne Majesteit ...

Kiesvereniging Gemeentebelangen Noordenveld Kiesvereniging Gemeentebelangen Noordenveld Noordenveld 27-04-2019 07:00

Wij feliciteren Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander met zijn 52e verjaardag en wensen iedereen een hele fijne Koningsdag!

Ei eruit, zaad erin! | Noordenveld

GroenLinks GroenLinks PvdA Noordenveld 22-04-2019 00:00

Vandaag, maandag 22 april, was landelijke zaaidag. Anita van der Noord van duofractie PvdA/GroenLinks organiseerde samen met het IVN paaseieren zoeken en zaaien van wildebloemenzaad.

Vele kinderen en hun ouders deden enthousiast mee, aan de Mensingeweg maar vooral bij de Poolster in Nieuw-Roden. Het IVN zorgde voor bloemenzaad, en we verwachten op beide lokaties gekleurde bloemenvelden, die natuurlijk bijen, vlinders en andere insecten aantrekken. De kinderen stonden al in de aanval om eieren te zoeken maar eerst vertelde Age Wynia (Imker) en Bert van der Pol (IVN) nog even iets over hoeveel de bijen voor ons betekenen. Nadat alle eieren waren gevonden werd er volop op de voorbewerkte vochtige grond bij OBS de Poolster en Mensingeweg gezaaid.

DitisRoden op de koffie bij ...

Kiesvereniging Gemeentebelangen Noordenveld Kiesvereniging Gemeentebelangen Noordenveld Noordenveld 18-04-2019 09:28

DitisRoden op de koffie bij Gemeentebelangen wethouder Kirsten Ipema.