Nieuws van politieke partijen in Noordenveld inzichtelijk

885 documenten

Gemeentebelangen Noordenveld nodigt inwoners uit in MFA De Schans in Een

Kiesvereniging Gemeentebelangen Noordenveld Kiesvereniging Gemeentebelangen Noordenveld Noordenveld 19-09-2019 06:21

De fractie van Gemeentebelangen Noordenveld vergadert donderdag 26 september in MFA De Schans. De fractievergadering van een dag eerder in het gemeentehuis komt daarmee te vervallen. De fractie van Gemeentebelangen nodigt inwoners, verenigingen en belangenorganisaties van harte uit om langs te komen.

Gemeentebelangen Noordenveld is een politieke kiesvereniging die plaatselijke problemen plaatselijk wil oplossen met plaatselijk actieve mensen. Gemeentebelangen kan vrij opkomen voor de belangen van de inwoners van Noordenveld waarbij de leefbaarheid van Noordenveld op de eerste plek staat. De fractie van Gemeentebelangen biedt dan ook graag een luisterend oor aan inwoners, verenigingen en belangenorganisaties. Van 19:00 tot 20:00 uur zijn de raadsleden van Gemeentebelangen in de multifunctionele accommodatie aan de Norgerweg 18 in Een aanwezig voor een inloop van eenieder die graag knelpunten, problemen maar ook oplossingen en goede ideeën wil delen. Om 20:00 zal de fractievergadering aanvangen.

Week van de alfabetisering

ChristenUnie ChristenUnie Noordenveld 13-09-2019 11:38

https://noordenveld.christenunie.nl/k/n6117/news/view/1279433/978073/WhatsApp Image 2019-09-12 at 22.28.50.jpegMooi initiatief van bibliotheek en taalhuis.

  https://noordenveld.christenunie.nl/k/n6117/news/view/1279433/978073/week-van-de-alfabetisering.html

Samen luisteren en genieten van voorlezen. Zo belangrijk dat iedereen de kans krijgt om te lezen in begrijpelijke taal.

Gemeentebelangen Noordenveld stemt in met aanleg kunstgrasveld V.V. Roden.

Kiesvereniging Gemeentebelangen Noordenveld Kiesvereniging Gemeentebelangen Noordenveld Noordenveld 11-09-2019 08:39

De raad van de gemeente Noordenveld wordt vanavond voorgesteld om in te stemmen met het voorstel om middelen vrij te maken voor de aanleg van een kunstgrasveld op het sportcomplex van V.V. Roden. Voor zowel V.V. Roden als Gemeentebelangen Noordenveld gaat hiermee een langgekoesterde wens in vervulling. In het verkiezingsprogramma gaf Gemeentebelangen al aan dat het sport en bewegen als een belangrijk instrument voor de verbetering van de gezondheid en welzijn van onze inwoners ziet. Het verbeteren van sportaccommodaties speelt daarin een belangrijke rol.

Het verbeteren van de sportaccommodaties in Noordenveld is ook afgesproken in het coalitieakkoord en met de komst van een integraal sportaccommodatieplan wordt gewerkt aan toekomstbestendige sportverenigingen en -accommodaties in Noordenveld. Met de aanleg van een kunstgras veld bij V.V. Roden wordt hier een start mee gemaakt. “Wij zien dit als een begin, maar er zijn ook wensen bij V.V. Nieuw Roden, Peize en Gomos, maar ook bij de korfbalvereniging. Elke club en vereniging in Noordenveld heeft zijn wensen en elke vraag behoeft dan ook maatwerk.” volgens Armein Sikkenga, raadslid van Gemeentebelangen Noordenveld. Wat Sikkenga betreft, gaat de schop zo snel mogelijk in de grond en volgen ook de plannen van overige sportverenigingen.

Het raadsvoorstel staat vanavond tijdens de oordeelsvormende vergadering van de raad op de agenda. De vergaring in de raadszaal van het gemeentehuis aan de Raadshuisstraat is voor eenieder bij te wonen en begint een half uurtje eerder dan normaal, om 19:30 uur.

Raadslid Armein Sikkenga voor de beoogde plek van het kunstgrasveld.

Motie en amendement aangenomen - 11 september 2019 | Noordenveld

GroenLinks GroenLinks PvdA Noordenveld 11-09-2019 00:00

In de Besluitvormende vergadering van de Gemeente Noordenveld op woensdag 11 september diende de DUO fractie PvdA/GroenLinks een motie en een amendent in. Beide zijn aan genomen.

Het amendement is een aanvulling op de ook aangenomen startnotitie Gebiedsplan Roden Zuid, en vraagt nadrukkelijk aandacht voor ecologie, flora en fauna.

De moties betreft een onderwerp dat niet op de agenda staat, een zogeheten moties over een niet aanhanging onderwerp: de verkeerssituatie op de Norger rotonde aan de Eenerstraat. Hierbij wordt het college nadrukkelijk opgeroepen om voor 31 december 2019 met een plan te komen om de veiligheid voor fietsers en voetgangs te vergroten op deze rotonde.

Zowel het amendement als de motie kun je hieronder nalezen.

CU ontmoet kerken in Noordenveld

ChristenUnie ChristenUnie Noordenveld 10-09-2019 19:09

https://noordenveld.christenunie.nl/k/n6117/news/view/1279375/978073/20190907ontbijt.jpgChristenUnie Noordenveld is benieuwd hoe inwoners , organisaties en instellingen Oog voor elkaar hebben.

Zaterdag 7 september 2019In de prachtige kerk van Peize hadden we  tijdens het ontbijt een ontmoeting met predikanten, vertegenwoordigers van kerken en in een interkerkelijk platform.  We spraken  over de plek van de kerk in de Noordenveldse samenleving. We herkenden bij alle aanwezigen een  verlangen om als mens, kerk of gemeente relevant te zijn voor onze omgeving.Het omkijken naar elkaar gebeurt al op verschillende manieren zoals koffieochtenden, thema-avonden over zingeving,  kerk café, open maaltijden en laagdrempelige samenkomsten, De kerken willen graag partner zijn van de gemeente om eenzaamheid en armoede te bestrijden  Het platform Hart voor Roden heeft contact met bijvoorbeeld WIN om kerkelijke activiteiten onder een groter publiek bekend te maken.Deze ontmoeting smaakt naar meer. Kerk en Politiek  kunnen nog meer samenwerken  om ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid het omzien naar elkaar te stimuleren.

Fractiedag

ChristenUnie ChristenUnie Noordenveld 10-09-2019 11:06

https://noordenveld.christenunie.nl/k/n6117/news/view/1279376/978073/20190907fractie.jpgOp zaterdag 7 september heeft de fractie van ChristenUnie Noordenveld een inspiratievolle dag gehad.

Onder leiding van Reinier Mulder (CU Raadslid in Zwolle) zijn we in gesprek geweest over bezinnen, evalueren en koers bepalen.Deze fractiedag was een mooie voorbereiding op een nieuw seizoen in de gemeentepolitiek.

Bijeenkomst Sustainable Development Goals | Noordenveld

GroenLinks GroenLinks PvdA Noordenveld 20-08-2019 00:00

Noordenveld wil klimaatneutraal zijn in 2040 en zo bijdragen aan een duurzame toekomst. Om dat te bereiken is samenwerking nodig met inwoners, bedrijven en organisaties. Vandaar dat Noordenveld een actieprogramma duurzaamheid heeft opgesteld.  

Maar er is meer te doen! Daarom organiseert PvdA/GroenLinks een themabijeenkomst over de ‘betekenis-economie’ en de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit zijn de doelstellingen die in 2015 door de Verenigde Naties zijn omschreven en door verreweg de meeste landen worden ondersteund. Tijdens de avond zal aandacht worden besteed aan de vraag: hoe kunnen inwoners, bedrijven en organisaties in Noordenveld ook bijdragen aan het halen van deze doelstellingen.

Hierbij nodigen we je van harte uit om deze bijeenkomst op 19 september in te Health Hub bij te wonen. Het is een openbare bijeenkomst, dus iedereen is welkom!

Geeft je op door een mail te sturen naar Aanmelding SDG bijeenkomst of via dit formulier.

Heel Peest zoemt | Noordenveld

GroenLinks GroenLinks PvdA Noordenveld 07-08-2019 00:00

Op Hemelvaartsdag 2019 hebben +/- 12 vrijwilligers uit Peest maar ook van de DUOfractie PvdA/GroenLinks de handen uit de mouwen gestoken om een veldje in Peest in te zaaien met wildebloemenzaad.

En het resultaat mag er zijn. Dit schrijft de eigenaar van het veldje:

Omdat jij hebt geholpen bij de aanleg van onze Bloemenweide, aan de Brinkweg in Peest, even  de huidige stand van zaken. Ondanks de droogte is het zaad ontkiemt.  Inmiddels is het koolzaad, dat vermoedelijk  in de omgeploegde grond zat en de weide tijdelijk helemaal geel kleurde, bijna uitgebloeid. Nu zie je steeds meer kleuren tevoorschijn komen. En het ruikt er heerlijk naar kamille. De paadjes zijn gemaaid, dus je kunt er doorheen lopen. Welkom!

Prachtige evenementen in ...

VVD VVD Noordenveld 31-07-2019 11:43

Prachtige evenementen in Norg: Zaterdag een geslaagde Norgermarkt met 282 paarden, de nodige kramen en volop gezelligheid. En gisteravond een fantastisch Norgermarktconcour. Wij willen de organisaties en de vrijwilligers van deze evenementen complimenteren, want wat is er door jullie goed werk geleverd!

OZB amendement Gemeentebelangen Noordenveld aangenomen

Kiesvereniging Gemeentebelangen Noordenveld Kiesvereniging Gemeentebelangen Noordenveld VVD CDA Noordenveld 11-07-2019 15:05

Gemeentebelangen Noordenveld heeft tijdens de behandeling van de perspectiefnota een amendement ingediend om de OZB niet meer dan trendmatig te verhogen in 2020. Dit in lijn met de standpunten uit het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen. Het college had voorgesteld om de OZB naast de trendmatige verhoging van 1,5% met nog eens 1,5% te verhogen.

“Hoewel de gemeentelijke financiën behoorlijk onder druk (komen te) staan, is een extra verhoging van de OZB wat ons betreft nu niet aan de orde. Wij zijn van mening dat eerst bestaande initiatieven en plannen goed tegen het licht dienen te worden gehouden. Deze kunnen worden versoberd onder het motto: eerst het noodzakelijke, dan het nuttige en daarna pas, indien nog mogelijk het aangename”, aldus fractievoorzitter Rikus Koopman.

“Om de inwoners nu met stijgende lasten te confronteren in de vorm van extra verhoging van de OZB (dus buiten de trendmatige verhoging om) is voor Gemeentebelangen, niet aan de orde. Pas als alle andere mogelijkheden echt zijn uitgeput is extra verhoging voor ons bespreekbaar, maar we kunnen ons niet voorstellen dat het zover komt. De gemeente Noordenveld heeft een solide financiële basis, wat nog steeds voldoende ruimte laat om onze ambities te realiseren Al sinds jaar en dag is Gemeentebelangen voorstander van een degelijk financieel beleid. In deze opstelling verandert dus niets.”

Het amendement is mede namens de fracties van VVD, CU en CDA ingediend en met een meerderheid van stemmen aangenomen.