Nieuws van politieke partijen in Noordenveld over D66 inzichtelijk

28 documenten

Definitieve uitslag van de Statenverkiezingen bekend | Noordenveld

GroenLinks GroenLinks VVD CDA PvdA SGP Partij voor de Vrijheid D66 Noordenveld 25-03-2019 00:00

Op eigen kracht heeft GroenLinks Drenthe drie zetels in de Drentse Staten binnengesleept. Ook hebben we voldoende stemmen voor een restzetel.

Hier is de uitslag, en in de bijgevoegde PDF kun je alle details bekijken.

 

 

 

Lijst  Partij Aantal stemmen 1 VVD 29785 2 PvdA 32105 3 CDA 24082 4 SP 14760 5 PVV 16097 6 D66 12995 7 CU 15526 8 GroenLinks 18954 9 50Plus 8444 10 Sterk Lokaal 9344 11 FvD 30713 12 PvdD 7823 13 Onafhankelijke Partij Drenthe 3777 14 Denk 579 15 SGP 1877 16 Senioren Belang 1414   Totaal 228275

Campagne Statenverkiezingen van start | Noordenveld

GroenLinks GroenLinks D66 VVD CDA Noordenveld 04-11-2018 00:00

Op zaterdag 3 november kwam een groot aantal Drentse campagneleiders bij elkaar in Assen om inspiratie op te doen voor de campagne van de statenverkiezingen 2019. Deze campagnedag werd gesteund door afgevaardigden uit vrijwel alle lagen van de politiek: Europa (ex-Europarlementariër Marije Cornelissen), Tweede kamer (Wim-Jan Renkema), Drentse parlement (de voltallige GroenLinksfractie!) en raadsleden uit de gehele provincie.

Provinciale verkiezingen trekken relatief weinig stemmers. Een opkomst van 50% is al heel mooi. De provincie staat nu eenmaal ver van ons af. De Provincie Drenthe gaat gelukkig een campagne voor opkomstbevordering houden, die vooral is gericht op jongeren. Mooi voor ons, want hoe meer jongeren, hoe beter voor GroenLinks. Zeker voor jongeren is klimaat een aantrekkelijk thema.

Waarom zou je gaan stemmen? Op de eerste plaats omdat je een groen en sociaal Drenthe wilt. De klimaatproblematiek is schrijnender dan ooit; we moeten nu iets doen en ook stemmen op een groene partij helpt. Klimaat, energie, landbouw, (lucht)verkeer: hier maak je het verschil en draag je bij aan een lagere uitstoot van CO2. Dit zijn -niet toevallig- dé thema’s van GroenLinks.

De provincie is verantwoordelijk voor de regelgeving rond zonne- en windparken (Omgevingsvisie). Daarnaast voor de transitie in de landbouw (minder pesticiden en stimulering van de biolandbouw) en de kwaliteit van het landschap (ontwikkeling en behoud van de natuur).

Denk verder bij mobiliteit aan het openbaar vervoer, het publiek vervoer, transferia, provinciale wegen (verdubbeling van de N34???), het voornemen de A28 tussen Meppel en Hoogeveen zesbaans te maken en het aanleggen van een vierbaansweg tussen Hoogeveen en Almelo.

Dan is er de economie: het aanjagen van de regionale economie, arbeidsmarktontwikkeling, de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Ten slotte kan / moet de provincie samen met de gemeenten de toegankelijkheid, de laaggeletterdheid, het armoedebeleid en de sociale acceptatie aanpakken.

In het nieuwe verkiezingsprogramma staan genoeg inhoudelijke aanknopingspunten om Drenten te bewegen op 20 maart een van de GroenLinks hokjes op het stemformulier rood te kleuren.

Daarnaast hebben we op 20 maart een unieke kans om Rutte in het nauw te brengen door hem af te helpen van zijn meerderheid in de Eerste Kamer. Wil je vaart achter klimaatbeleid en vooral concrete maatregelen en ingrepen: ga dan naar de stembus. Hoe meer stemmen er niet gaan naar VVD, CDA, D’66 en CU, hoe beter. En hoe meer naar GroenLinks, hoe beter voor het klimaat.

 

Alle partijen sluiten Raadsakkoord

D66 D66 CDA ChristenUnie Noordenveld 15-05-2018 10:36

Alle politieke partijen van Noordenveld, dus ook D66, hebben een raadsakkoord gesloten dat de basis zal zijn voor het beleid in de komende vier jaar. Daarnaast hebben Gemeentebelangen, PvdA.GroenLinks, CDA en ChristenUnie een eigen coalitieakkoord ...

Bespreken verkiezingen op AAV 17 april

D66 D66 Noordenveld 26-03-2018 13:30

Na een hectische periode van voorbereiden verkiezingen, campagne voeren en uiteindelijke de gemeenteraadsverkiezingen zelf is het tijd om te evalueren. Helaas hebben we de twee zetels in de raad niet weten te behouden. De komende ...

Teleurstelling na uitslag: slechts 1 zetel.

D66 D66 Noordenveld 22-03-2018 12:58

D66 kreeg in Noordenveld 784 mensen achter zich, goed voor een zetel. de tweede zetel van de afgelopen jaren is helaar verloren gegaan. D66 - D66 Alle kiezers heel erg bedankt. Gerbrant Fennema gaat van ...

D66 in alle dorpen, voor alle dorpen

D66 D66 Noordenveld 19-03-2018 08:41

Traditiegetrouw zijn de meeste politieke partijen op de zaterdag voor de verkiezingen te vinden in de grote vier: Roden, Peize Norg en Veenhuizen. D66 maakte afgelopen zaterdag echter een rondje langs alle dorpskernen van Noordenveld ...

Debatten en flyeren in laatste weken

D66 D66 Noordenveld 05-03-2018 08:07

Over minder dan drie weken is het zover: de gemeenteraadsverkiezingen. De laatste weken staat er nog een hoop te gebeuren: 5 maart 19.30 uur Debat Sport & Bewegen De Pompstee o.l.v. Antje Diertens  Tweede Kamerlid ...

Lokaal zijn we allemaal !

VVD VVD CDA PvdA GroenLinks D66 ChristenUnie Noordenveld 04-03-2018 08:08

Met de nodige verbazing hebben de 6 lijsttrekkers van de landelijke lokale partijen in Noordenveld kennis genomen van een bericht van LGN over lokale partijen. Het bericht is niet alleen inhoudelijk onjuist maar ook vervelend suggestief.  Men doet alsof er maar twee lokale partijen zouden zijn in Noordenveld. Niets is minder waar, alle partijen in Noordenveld zijn lokale partijen! Met dien verstande dat er ook lokale partijen zijn die lid zijn van een landelijke politieke organisatie. Dat heeft te maken met ieders politiek-maatschappelijke overtuiging die uiteraard lokaal ook raakvlak kan hebben met landelijke politieke opvattingen. Tegelijk blijkt regelmatig dat  het veel voordeel heeft voor Noordenveld dat deze partijen korte lijnen hebben richting de provinciale en landelijke politiek. Dit is zeker handig met thema's als Veenhuizen (gevangenis Norgerhaven, Werelderfgoedstatus), gasopslag Langelo en Breedband buitengebied.Het gaat er in de lokale politiek en dus het lokale bestuur om dat je iets voor je eigen gemeenschap wil betekenen. Vele kandidaten op de diverse lijsten zijn actief in de samenleving en hebben hun wortels in Noordenveld liggen. Oppositie en collegepartijen zoeken samenwerking met het doel onze inwoners van een goed bestuur en een goed werkende gemeentelijke organisatie te voorzien. Dat is de weg naar het succesvol realiseren van wensen en ideeën van en voor onze inwoners.Daarom ten overvloede: als kiezer heeft u  op 21 maart de keuze uit maar liefst 8 lokale partijen!Lijsttrekkers, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA en VVD

GroenLinks komt met alternatief voor sleepwet | Noordenveld

GroenLinks GroenLinks D66 VVD CDA ChristenUnie Noordenveld 03-03-2018 00:00

Kathalijne Buitenweg presenteert vandaag een alternatief voor de sleepwet. Deze ‘reparatiewet’ zou bij een ‘nee’ tijdens het aankomende referendum de huidige sleepwet op cruciale punten amenderen.  De reparatiewet voorkomt het inzetten van een sleepnet om gegevens van burgers te verzamelen en beperkt de bevoegdheden voor geheime diensten om inbreuk te maken op de privacy van onschuldige burgers.

Buitenweg: “Een van de grote problemen met het Oekraine-referendum was dat het vooraf onduidelijk was waar een ‘nee’ toe zou leiden. Dat moet bij het referendum over de sleepwet anders. Daarom komen we met een reparatiewet, om de inzet van het referendum duidelijk te maken. Kies je op 21 maart voor massasurveillance door geheime diensten of voor gerichte opsporing en de privacy en vrijheid van burgers.”  

In de reparatiewet doet GroenLinks concrete wijzigingsvoorstellen voor de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (WIV) op drie terreinen. Ten eerste wordt het sleepnet uit de wet gehaald. Daarnaast wordt geregeld dat Nederland geen informatie aan buitenlandse geheime diensten mag doorgeven zonder de inhoud daarvan te kennen, en dus de gevolgen te overzien. Tot slot wordt de wet gewijzigd om journalistieke bronbescherming en het medisch beroepsgeheim te waarborgen.

CDA, VVD en de ChristenUnie hebben eerder laten weten zich niks aan te trekken van de uitkomsten van het referendum over de sleepwet, maar D66 laat de uitkomst wel meewegen. Dat is van belang, omdat D66 bij de behandeling in de Tweede Kamer het verzet tegen deze wet aanvoerde. De wijzigingsvoorstellen uit deze reparatiewet zijn mede gebaseerd op de goed-gefundeerde kritiek die D66 een jaar geleden uitte. Die kritiek was terecht volgens Buitenweg, omdat de sleepwet de vrijheid in Nederland onder druk zet.  

Buitenweg: “Wanneer we gaan ervaren dat de overheid ons altijd kan zien, dan verliezen we een stuk van onze vrijheid. Want als je weet dat kan worden meegelezen, dan pas je op met wat je schrijft, welke artikelen je leest, welke reisschema’s je plant. Internet wordt minder vrij en veilig. En dat gaat ten koste van onze creatieve, vrije samenleving. Ik reken op D66 om na een “Nee” van de bevolking de wet aan te passen in lijn met wat ze een jaar geleden zelf voor ogen hadden.

Verkiezingsprogramma

D66 D66 Noordenveld 05-02-2018 16:27

Groen en duurzaam Het wordt echt tijd dat de gemeente zich vol inzet voor een duurzaam Noordenveld. De klimaatverandering is ook hier merkbaar, met straten die bij hevige hoosbuien blank staat en de onzekerheid van ...