Nieuws van politieke partijen in Noordenveld over D66 inzichtelijk

45 documenten

Moties opvang vluchtelingkinderen Lesbos | Noordenveld

GroenLinks GroenLinks D66 ChristenUnie PvdA Noordenveld 20-05-2020 00:00

In de raadsvergadering van 20 mei heeft de GroenLinks/PvdA DUOfractie een motie ingediend om een deel van kindervluchtelingen van Lesbos op te nemen.

De motie is aangenomen, vreemd genoeg verliet de fractie van Gemeentebelangen de vergadering, waarmee zij de motie toch aan een meerderheid hebben geholpen.

Motie vluchtelingenkinderen Lesbos

- ingediend door DUOfractie, Lijst Groen Noordenveld, Christen Unie en D66 -

Constateert dat: Op het Griekse eiland Lesbos een humanitaire ramp gaande is, waar een grote groep alleenstaande kinderen slachtoffer van is. Griekenland een noodkreet stuurt en aangeeft dringend hulp nodig te hebben bij het opvangen van deze kinderen. De staatssecretaris namens de regering aangeeft geen kinderen te willen opvangen in Nederland. Overweegt dat: Ieder kind recht heeft op een veilig thuis en onbezorgd moet kunnen opgroeien. Kinderen die zonder ouders of familie in overvolle vluchtelingenkampen zitten, in onveiligheid leven. Nederland als onderdeel van de Europese Unie solidair moet zijn en als sociale samenleving verantwoordelijkheid moet nemen voor kinderen die in deze verschrikkelijke situatie verkeren. Veilige opvang de enige acceptabele oplossing is voor de dreigende catastrofale situatie waar deze kinderen op Lesbos in (over)leven en Griekenland onvoldoende capaciteit heeft om die veiligheid te bieden. Spreekt uit: Het bieden van veilige opvang voor deze alleenstaande kinderen de enige acceptabele oplossing te vinden voor de humanitaire ramp die gaande is op Lesbos. Dat Noordenveld bereid is zijn verantwoordelijkheid te nemen door gehoor te geven aan de oproep van maatschappelijke organisaties om bij te willen dragen aan de opvang van kinderen die slachtoffer zijn van de crisis op het Griekse eiland Lesbos. Verzoekt het college: Dit besluit zo snel mogelijk kenbaar te maken aan de verantwoordelijk staatssecretaris en aan het bestuur van de VNG.

Raad vergadert niet door corona

D66 D66 Noordenveld 18-03-2020 09:23

In verband met de coronacrisis gaan de oordeelsvormende raadscommissie en de besluitvormende raadsvergadering van woensdag 18 maart 2020 niet door. Ook de mogelijkheid om voorafgaand aan de raadsvergadering met een raadslid in gesprek te gaan vervalt op ...

Een kleurrijke man

D66 D66 Noordenveld 06-03-2020 09:26

Afkomstig uit De Krant   Een kleurrijke man, verknocht aan vrijheid. Gerbrant Fennema, het enige lid van de eenmansfractie van D66 Noordenveld (weliswaar met de steunfractie achter zich), is een graag geziene gast in het ...

Corona even in de raad

D66 D66 Noordenveld 06-03-2020 09:21

REGIO – Wie het nieuws een beetje volgt, heeft kunnen lezen dat het coronavirus steeds dichterbij komt. Inmiddels is het virus zelfs al geconstateerd in het noorden van Nederland. Ook in onze regio nemen de ...

Oud-bestuurslid Joop Kalb overleden

D66 D66 Noordenveld 25-01-2020 16:49

Oud-bestuurslid Joop Kalb is op 12 januari onverwacht overleden op 78 jarige leeftijd. Joop was als secretaris actief in de periode dat D66 niet in de raad zat en hield zo de afdeling levend. Daarna ...

SDG doel “Armoede” op de kaart in Noordenveld

PvdA PvdA GroenLinks D66 CDA ChristenUnie Noordenveld 21-01-2020 15:48

Samen met andere fracties in de Noordenveldse gemeenteraad heeft de Duo-fractie PvdA GroenLinks een motie ingediend die het college opdraagt brede steun te verlenen op gebied van bestrijding van kinderarmoede.

De volledige tekst van de motie hieronder, mede ingediend door de fracties van Christen Unie, CDA, Lijst groen Noordenveld, D66 en Gemeentebelangen. De motie is aangenomen.

De gemeenteraad van Noordenveld in vergadering bijeen op 11 december 2019

Overwegende dat:

Het de ambitie van de gemeente Noordenveld is, zoals verwoord in de Omgevingsvisie 2030, dat “In 2030  Noordenveld een vitale samenleving heeft, waarin iedereen meetelt , meedoet   en bijdraagt ”; Dit zeker geldt voor kinderen en jongeren die opgroeien in Noordenveld; Waar (langdurige) armoede volwaardig meedoen in de weg staat, we dat moeten/willen aanpakken. Doorbroken moet worden dat armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven. Kinderen en jongeren die in (structurele) armoede opgroeien, minder ontwikkelings- en ontplooiingskansen hebben; Het langdurig leven in armoede van kinderen en jongeren (overwegend) nadelige gevolgen heeft voor hun volwassen leven; Leven-in-armoede niet altijd wordt opgemerkt; er dan sprake is van zogeheten stille armoede;

Constaterende dat:

De evaluatie van het armoedebeleid 10 juli 2019 ons positief stemt over de beschikbare gelden, de regelingen, de persoonlijke dienstverlening en de verwoorde warme aandacht voor jongeren en kinderen; Tijdige herkenning van armoede onder kinderen en jongeren van belang is, evenals een respect- en  begripvolle aanpak ervan; Specifiek armoedebeleid voor kinderen en jongeren in Noordenveld verder moet worden ontwikkeld;

Roept het college op:

Vanuit een regierol het bestaande beleid te ontwikkelen tot beleid ter bestrijding van (stille) armoede onder kinderen en jongeren, waarbij het herkennen en signaleren van (stille) armoede centraal staat, evenals adviseren, helpen en doorverwijzen; Het geldbedrag dat door het Gemeentefonds ter beschikking is gesteld ook daadwerkelijk in te zetten voor kinderen en jongeren in (stille) armoedesituaties Aan te sluiten bij  de Alliantie Kinderarmoede  om gebruik te kunnen maken van de daar aanwezige kennis en ervaring bij de ondersteuning van kinderen en jongeren in (structurele) armoede situaties; De raad via de trimesterrapportages te informeren over de voortgang  en de resultaten bij het in kaart brengen van armoede onder kinderen en jongeren en om armoedige omstandigheden terug te dringen.

Het bericht SDG doel “Armoede” op de kaart in Noordenveld verscheen eerst op PvdA Noordenveld.

Motie voor aandacht jeugdarmoede.

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks D66 CDA Noordenveld 12-12-2019 18:03

https://noordenveld.christenunie.nl/k/n6117/news/view/1282516/978073/armoedejeugd.jpgWoensdag 11 december heeft Christen Unie Noordenveld in samenwerking met andere fracties aandacht gevraagd voor kinderen en jongeren in armoede situaties.

We bezochten een half jaar geleden een avond van De Publieksacademie Kinderalliantie Armoede. Daar kwamen ervaringsdeskundigen aan het woord. Zij vertelden over de impact van armoede op hun leven:  Armoede draag je levenslang met je mee. Dat inspireerde ons om op onderzoek uit gaan. We zochten daarin de samenwerking met  een aantal raadsleden en plaatsvervangende raadsleden van PVDA/Groen links, CDA en CU  en we wilden weten hoe kinderen en jongeren ervoor staan in Noordenveld. Zij zijn de toekomst en verdienen veilige en stevige netwerken om zich goed te kunnen ontwikkelen.  We spraken met verschillende partijen, noordenveldwerkers, Humanitas. Kerken, en ambtenaren. 300 Kinderen van 0-17 jaar waarvan we weten dat ze in armoede leven. En hoe groot is de groep waarvan we het niet weten?  Noordenveld kent een systeem van financiële regelingen om kinderen en jongeren mee te laten doen. Armoede wordt daarmee verlicht. Dat stemt ons dankbaar.

Tegelijkertijd weten we dat er meer nodig is. Armoede staat vaak niet op zichzelf. Gevolg kan eenzaamheid zijn, gezondheidsproblemen, stress in gezin en zij belanden zo in  een negatieve spiraal.  Kinderen hebben perspectief nodig, gelijke kansen en een stevig netwerk waarin  hun talenten en krachten worden gezien . Zodat  zij later ook kunnen bijdragen aan de samenleving van Noordenveld of elders. Wij vinden dat we in de gemeente Noordenveld veel meer kunnen gaan samenwerken met scholen, sport, kerken, politiek vanuit een gezamenlijke visie om dit voor elkaar te krijgen. We zijn blij en trots op de samenwerking en steun van andere politiek partijen. Daarom dienen we deze motie in gezamenlijkheid met PVDA/Groen Links, CDA, D66, LGN en Gemeentebelangen.

In de motie roepen wij het college op om:

Vanuit een regierol het bestaande beleid te ontwikkelen tot beleid ter bestrijding van (stille) armoede onder kinderen en jongeren, waarbij het herkennen en signaleren van (stille) armoede centraal staat, evenals adviseren, helpen en doorverwijzen; Het geldbedrag dat door het Gemeentefonds ter beschikking is gesteld ook daadwerkelijk in te zetten voor kinderen en jongeren in (stille) armoedesituaties Aan te sluiten bij  de Alliantie Kinderarmoede  om gebruik te kunnen maken van de daar aanwezige kennis en ervaring bij de ondersteuning van kinderen en jongeren in (structurele) armoede situaties; De raad via de trimesterrapportages te informeren over de voortgang  en de resultaten bij het in kaart brengen van armoede onder kinderen en jongeren en om armoedige omstandigheden terug te dringen.

 Lees ook verslag in het dagblad van het noorden en de krant 

SDG doel "Armoede" op de kaart in Noordenveld | Noordenveld

GroenLinks GroenLinks D66 ChristenUnie CDA Noordenveld 12-12-2019 00:00

Samen met andere fracties in de Noordenveldse gemeenteraad heeft GroenLinks een motie ingediend die het college opdraagt brede steun te verlenen op gebied van bestrijding van kinderarmoede. De volledige tekst van de motie hieronder, mede ingediend door de fracties van Christen Unie, CDA, Lijst groen Noordenveld, D66 en Gemeentebelangen. De motie is aangenomen.

De gemeenteraad van Noordenveld in vergadering bijeen op 11 december 2019

Overwegende dat:

Het de ambitie van de gemeente Noordenveld is, zoals verwoord in de Omgevingsvisie 2030, dat “In 2030  Noordenveld een vitale samenleving heeft, waarin iedereen meetelt , meedoet   en bijdraagt ”; Dit zeker geldt voor kinderen en jongeren die opgroeien in Noordenveld; Waar (langdurige) armoede volwaardig meedoen in de weg staat, we dat moeten/willen aanpakken. Doorbroken moet worden dat armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven. Kinderen en jongeren die in (structurele) armoede opgroeien, minder ontwikkelings- en ontplooiingskansen hebben; Het langdurig leven in armoede van kinderen en jongeren (overwegend) nadelige gevolgen heeft voor hun volwassen leven; Leven-in-armoede niet altijd wordt opgemerkt; er dan sprake is van zogeheten stille armoede;

 

Constaterende dat:

De evaluatie van het armoedebeleid 10 juli 2019 ons positief stemt over de beschikbare gelden, de regelingen, de persoonlijke dienstverlening en de verwoorde warme aandacht voor jongeren en kinderen; Tijdige herkenning van armoede onder kinderen en jongeren van belang is, evenals een respect- en  begripvolle aanpak ervan; Specifiek armoedebeleid voor kinderen en jongeren in Noordenveld verder moet worden ontwikkeld;

 

Roept het college op:

Vanuit een regierol het bestaande beleid te ontwikkelen tot beleid ter bestrijding van (stille) armoede onder kinderen en jongeren, waarbij het herkennen en signaleren van (stille) armoede centraal staat, evenals adviseren, helpen en doorverwijzen; Het geldbedrag dat door het Gemeentefonds ter beschikking is gesteld ook daadwerkelijk in te zetten voor kinderen en jongeren in (stille) armoedesituaties Aan te sluiten bij  de Alliantie Kinderarmoede  om gebruik te kunnen maken van de daar aanwezige kennis en ervaring bij de ondersteuning van kinderen en jongeren in (structurele) armoede situaties; De raad via de trimesterrapportages te informeren over de voortgang  en de resultaten bij het in kaart brengen van armoede onder kinderen en jongeren en om armoedige omstandigheden terug te dringen.

Keuzes maken bij begroting

D66 D66 ChristenUnie CDA PvdA Noordenveld 04-11-2019 13:26

Geen extra verhoging van de onroerendzaakbelasting, maar ook geen extra bezuiniging op het personeel. Dat is de inzet van D66 bij de begrotingsvergadering van 4 november 2019. De collegepartijen Gemeentebelangen, PvdA, CDA en Christenunie willen ...

Bij inkoop zorg vertrouwen geven aan college

D66 D66 Noordenveld 30-10-2019 14:37

‘Het inkopen van zorg is naar de mening van D66 een vooral zaak van uitvoering, en daarin verschillen we met veel andere partijen in de raad’. Dit zei commissielid Frederik van Lookeren Campagne bij de ...