Nieuws van politieke partijen in Noordenveld over PvdA inzichtelijk

72 documenten

SDG avond 19 september groot succes | Noordenveld

GroenLinks GroenLinks PvdA Noordenveld 24-09-2019 00:00

Op 19 september organiseerde de DUOfractie PvdA/GroenLinks een informatie- en debatavond over de Duurzame Ontwikkelings Doelen (Sustainable Development Goals - SDG) in de HealthHub in Roden.

Een groot aantal geïnteresseerden nam plaats op de tribune van de grote zaal in de HealthHub. Sprekers waren:

Kees Klomp - over de betekeniseconomie Lars Sørensen - over de SDG's Jan Dirk van den Berge - FabLab Immo Dijkma - begeleiden workshop

Kees had een gloedvol betoog, met de nadruk dat er nu echt iets gaat veranderen in de wereld. Voorheen was de financiële winst zelf de belangrijkste drijfveer van bedrijven, nu kantelen we van het conventionele model naar een economie waar waarde aan de natuur wordt toegevoegd. Hier een interview met Kees.

Lars wist ons te boeien met een verhaal over de doelen zelf. Iedereen kan meedoen, zie zijn website.

Jan Dirk van den Berge vertelde over het FabLab. Dit is een onderzoeksinstelling met vestigingen wereldwijd, ook in Roden in de HealthHub. Hier wordt aan prototypes gewerkt voor de gezondheidszorg. Zie de website van de HealthHub.

De avond werd afgesloten met een gespreksronde in kleine groepen, waarbij allen ideeën kon delen, hierover in debat gaan, en het soms oneens zijn! Immo Dijkma heeft alle ideeën gebundeld, en wij zullen binnenkort een nieuwe avond organiseren om deze te bespreken, en vooral om acties uit te zetten die de de doelen op lokaal niveau kunnen helpen.

Wordt Noordenveld ook een SDG-gemeente?

Na deze successvolle bijeenkomst heeft fractievoorzitter Bertus Jan Epema de andere fracties in de raad van Noordenveld gevraagd of zij het plan steunen om op 25 september de SDG-vlag te hijsen op het gemeentehuis. Helaas moeten wij constateren dat menig fractie koudwatervrees heeft. Dit eenvoudige voorstel wordt dan ook niet aangenomen, jammer, jammer: er zitten namelijk geen nadelen of verplichtingen aan, de gemeente Noordenveld doet al heel veel dat raakvlakken heeft met diverse SDG doelen. Wel zullen wij een motie indienen om gemeente Noordenveld formeel aan te melden als SDG-gemeente.

Hoe nu verder

Vol inspiratie en goede moed zal de DUOfractie PvdA/GroenLinks op deze weg doorfietsen, en proberen de raad mee te krijgen in de uitvoering van concrete maatregelen om SDG doelen te behalen. Namelijk: alleen praten en luisteren is niet genoeg, actie is veel belangrijker!

Motie en amendement aangenomen - 11 september 2019 | Noordenveld

GroenLinks GroenLinks PvdA Noordenveld 11-09-2019 00:00

In de Besluitvormende vergadering van de Gemeente Noordenveld op woensdag 11 september diende de DUO fractie PvdA/GroenLinks een motie en een amendent in. Beide zijn aan genomen.

Het amendement is een aanvulling op de ook aangenomen startnotitie Gebiedsplan Roden Zuid, en vraagt nadrukkelijk aandacht voor ecologie, flora en fauna.

De moties betreft een onderwerp dat niet op de agenda staat, een zogeheten moties over een niet aanhanging onderwerp: de verkeerssituatie op de Norger rotonde aan de Eenerstraat. Hierbij wordt het college nadrukkelijk opgeroepen om voor 31 december 2019 met een plan te komen om de veiligheid voor fietsers en voetgangs te vergroten op deze rotonde.

Zowel het amendement als de motie kun je hieronder nalezen.

Bijeenkomst Sustainable Development Goals | Noordenveld

GroenLinks GroenLinks PvdA Noordenveld 20-08-2019 00:00

Noordenveld wil klimaatneutraal zijn in 2040 en zo bijdragen aan een duurzame toekomst. Om dat te bereiken is samenwerking nodig met inwoners, bedrijven en organisaties. Vandaar dat Noordenveld een actieprogramma duurzaamheid heeft opgesteld.  

Maar er is meer te doen! Daarom organiseert PvdA/GroenLinks een themabijeenkomst over de ‘betekenis-economie’ en de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit zijn de doelstellingen die in 2015 door de Verenigde Naties zijn omschreven en door verreweg de meeste landen worden ondersteund. Tijdens de avond zal aandacht worden besteed aan de vraag: hoe kunnen inwoners, bedrijven en organisaties in Noordenveld ook bijdragen aan het halen van deze doelstellingen.

Hierbij nodigen we je van harte uit om deze bijeenkomst op 19 september in te Health Hub bij te wonen. Het is een openbare bijeenkomst, dus iedereen is welkom!

Geeft je op door een mail te sturen naar Aanmelding SDG bijeenkomst of via dit formulier.

Heel Peest zoemt | Noordenveld

GroenLinks GroenLinks PvdA Noordenveld 07-08-2019 00:00

Op Hemelvaartsdag 2019 hebben +/- 12 vrijwilligers uit Peest maar ook van de DUOfractie PvdA/GroenLinks de handen uit de mouwen gestoken om een veldje in Peest in te zaaien met wildebloemenzaad.

En het resultaat mag er zijn. Dit schrijft de eigenaar van het veldje:

Omdat jij hebt geholpen bij de aanleg van onze Bloemenweide, aan de Brinkweg in Peest, even  de huidige stand van zaken. Ondanks de droogte is het zaad ontkiemt.  Inmiddels is het koolzaad, dat vermoedelijk  in de omgeploegde grond zat en de weide tijdelijk helemaal geel kleurde, bijna uitgebloeid. Nu zie je steeds meer kleuren tevoorschijn komen. En het ruikt er heerlijk naar kamille. De paadjes zijn gemaaid, dus je kunt er doorheen lopen. Welkom!

Zwembad Veenhuizen zoekt steun | Noordenveld

GroenLinks GroenLinks PvdA Noordenveld 06-07-2019 00:00

Op de fractievergadering van de DUOfractie PvdA/GroenLinks werden twee heren uit Veenhuizen verwelkomd.

De afgelopen jaren heeft een sterk team van vrijwilligers een aantal belangrijke klussen geklaard in het openluchtbad Veenhuizen.

Een klus is tot nu toe blijven liggen: het bad zelf. Hierin laten tegeltjes los, en het moet dus hoognodig worden gerenoveerd.

Het bestuur heeft hier voor een plan opgesteld, en met dit plan zijn twee vrijwilligers de diverse politieke fracties in de gemeente afgegaan, ook op 4 juli in het Rashuys in Roderesch, waar het plan door Rien Pheifer werd aangeboden aan fractievoorzitter Bertus Jan Epema.

Alliantie Kinderarmoede | Noordenveld

GroenLinks GroenLinks PvdA Noordenveld 15-06-2019 00:00

Alliantie Kinderarmoede ook door duofractie PvdA/GroenLinks ondersteund

Tijdens het jaarcongres Alles is Gezondheid op 12 juni 2019 ondertekende Anita van der Noord voor duofractie PvdA/GroenLinks het convenant van Alliantie Kinderarmoede. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties behoren tot de ondertekenaars.

 

De Alliantie Kinderarmoede streeft een stevige doelstelling na: in 2030 zijn de effecten van kinderarmoede teruggebracht naar nul. Meer informatie is te vinden op https://www.alliantiekinderarmoede.nl/missie.

 

De partners in de Alliantie Kinderarmoede Nederland hebben als hoofduitgangspunt dat zij in alles wat ze doen altijd luisteren naar de wensen van de kinderen en de gezinnen. Hun inzet is gericht op:

Signaleren en bespreekbaar maken van armoede, weten welke andere organisaties betrokken kunnen worden bij de oplossing ervan. Oplossen van de (gezondheids)gevolgen van armoede binnen (aanstaande) gezinnen. Actief samen werken en laten zien wat werkt. Meewerken aan de (jaarlijkse) monitoring over de uitvoering van de activiteiten en voortgang van de pledge.

De Alliantie Kinderarmoede is een initiatief van Alles is Gezondheid, Missing Chapter Foundation en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

Drie vrouwen met een missie op de Conferentie 2100

PvdA PvdA Noordenveld 07-06-2019 12:28

Wat een powervrouw is onze Anita van der Noord

‘Drie vrouwen met een missie op de Conferentie 2100! ‘De toekomst maken we vandaag samen!’ Goed gesprek gehad met prinses Laurentien over Raad van Kinderen. Prinses Laurentien spelt mijn SDG Goal speldje op, want was haar speldje vergeten. Samen met kinderen in dialoog, een spel spelen om met elkaar over oplossingen te praten, hoeveel eten gooien we per week weg en waar hoort het op de schijf van vijf! Een dag om nooit te vergeten. Fijn dat Ko Henneman e.e.a. heeft vastgelegd op foto.’ Facebook publicatie: Anita van der Noord

https://noordenveld.pvda.nl/nieuws/drie-vrouwen-met-een-missie-op-de-conferentie-2100/

Het bericht Drie vrouwen met een missie op de Conferentie 2100 verscheen eerst op PvdA Noordenveld.

Onbeperkt meedoen in Drenthe

PvdA PvdA Noordenveld 06-06-2019 11:16

De PvdA in Drenthe wil een zo snel mogelijke verbetering van de mogelijkheden van mensen met een beperking om volwaardig mee te doen aan de samenleving, zodat Drenthe in 2020 de meest toegankelijke provincie is.

De Drentse Werkgroep Toegankelijkheid helpt en moedigt de fracties in gemeenteraden en provinciale staten aan om initiatieven te nemen en voorstellen te doen ter verbetering van de toegankelijkheid. De werkgroep gebruikt deze website als bewaarplaats van relevante documenten en gebeurtenissen en voor het melden van nieuws.

Het bericht Onbeperkt meedoen in Drenthe verscheen eerst op PvdA Noordenveld.

PvdA Noordenveld zoekt verbinding

PvdA PvdA GroenLinks Noordenveld 06-06-2019 10:51

PvdA Noordenveld zoekt verbinding en we komen graag met u in contact. Stuur ons vrijblijvend een mail of kom direct in contact met één van onze raadsleden. Uiteraard kan u ons ook volgen via onze social media kanalen. Fractievergadering

Elke woensdag voor de raad- en raadscommissievergadering aan komt de duofractie van PvdA/GroenLinks bijeen. Meestal vindt de fractievergadering plaats in het bedrijfsrestaurant op het gemeentehuis aan de Raadshuisstraat te Roden. De fractievergadering begint om 20:00 uur. Daarnaast vergadert de fractie ook op locatie. Op onze site, via onze social media kanalen de lokale pers laten wij weten als wij bij u in de buurt vergaderen.

https://noordenveld.pvda.nl/nieuws/pvda-noordenveld-zoekt-verbinding/

Het bericht PvdA Noordenveld zoekt verbinding verscheen eerst op PvdA Noordenveld.

Global Goals – ook in Noordenveld

PvdA PvdA GroenLinks Noordenveld 06-06-2019 10:22

In 2015 zijn door wereldleiders 17 doelen gesteld, om te komen tot een beter leefbare wereld:

Geen armoede Geen honger Goede gezondheid en welzijn Kwaliteitsonderwijs Gendergelijkheid Schoon water en sanitair Betaalbare en duurzame energie Eerlijk werk en economische groei Industrie, innovatie en infrastructuur Ongelijkheid verminderen Duurzame steden en gemeenschappen Verantwoordelijke consumptie en productie Klimaatactie Leven in het water Leven op het land Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Dit zijn doelstellingen die GroenLinks al sinds haar oprichting nastreeft. En niet alleen op wereldschaal werken we aan een betere wereld, ook op regionaal en zelfs lokaal niveau draagt de duofractie  haar steentje bij.

Denk daarbij aan de volgende acties die de duofractie PvdA/GroenLinks Noordenveld heeft gestart of actief ondersteunt:

Doppenactie – gestart tijdens de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen 2018, nog steeds een succes Heel Noordenveld zoemt – al vele activiteiten ontplooid Nadrukkelijke bijdragen aan Alliantie Kinderarmoede Jongeren betrekken bij democratie – mede-organisatie jongerendebat in Assen Aandacht voor gendergelijkheid – denk aan de regenboogvlaggetjes in de Raadszaal Gelieerd aan de waterpartij “Water natuurlijk” Een beter klimaat zit GroenLinks in het bloed; ook in Noordenveld geeft de duofractie het college regelmatig een pluim of een duwtje in de juiste richting

Dit is maar een deel van wat inwoners samen met politieke partijen kunnen doen. PvdA/GroenLinks wil meer, veel meer doen om samen met inwoners van Noordenveld dichterbij de 17 doelen te komen. Daartoe zal GroenLinks Noordenveld samen met de PvdA workshops en themabijeenkomsten gaan organiseren.  Deze zullen dan gerelateerd zijn aan een van de 17 doelen, maar praktisch van aard, gericht op inwoners of de omgeving in het algemeen van Noordenveld.

https://noordenveld.pvda.nl/nieuws/global-goals-ook-in-noordenveld/

Het bericht Global Goals – ook in Noordenveld verscheen eerst op PvdA Noordenveld.