Nieuws van politieke partijen in Noordoostpolder over SGP inzichtelijk

70 documenten

Transparantie niet mogelijk in de Raad NOP. Democratisch proces wankelt..

ONS Noordoostpolder ONS Noordoostpolder SGP PvdA Noordoostpolder 15-10-2019 11:55

Persbericht ONS Noordoostpolder

15-10-2019

Betreft : Raadsvergadering over het terugtreden van burgemeester Harald Bouman

Op 14 oktober vergaderde de gemeenteraad over het plotselinge vertrek van burgemeester Bouman.

Voorafgaand aan de vergadering kregen de raadsleden een geheim memo te lezen. Bij aanvang van de vergadering werd over beslotenheid gestemd. ONS wilde graag in het openbaar praten over de procedure, en niet over personen. Helaas was een meerderheid voor beslotenheid zodat een belangrijk deel van de vergadering achter gesloten deuren plaatsvond.

Er kwamen 2 moties in stemming. Een motie van de CU/SGP werd aangenomen met 22 tegen 7 stemmen. Hierin werd de keuze vastgelegd de prioriteit te geven aan bescherming van personen boven transparantie.

De andere motie (van ONS, PvdA en SP) om de waarnemend burgemeester de opdracht te geven onafhankelijk onderzoek te doen naar het verschil in bestuurlijk inzicht dat leidde tot het vertrek van Harald Bouman (ook met de intentie hiervan te leren ten behoeve van bestuurlijke veranderingen) haalde het helaas niet (7 tegen 22).

Wat blijft er na dit alles over?

·       Een zwaar beschadigde ex-burgemeester

·       Een loco burgemeester die verwijst naar een profielschets waarin niet staat dat vernieuwingen moeten worden doorgevoerd en dat als reden aangeeft om geen vernieuwingen door te voeren

·       Burgers, bestuur en politiek verder uit elkaar gedreven dan ooit tevoren

·       Bescherming van personen (niet zijnde de burgemeester van de Noordoostpolder) wordt hoger gekwalificeerd dan transparantie van bestuur.

Dat we ons daar diep voor schamen is hopelijk duidelijk

TRANSPARANTIE NIET MOGELIJK IN DE RAAD NOP. DEMOCRATISCH PROCES WANKELT..

ONS Noordoostpolder ONS Noordoostpolder SGP PvdA Noordoostpolder 14-10-2019 22:00

Persbericht ONS Noordoostpolder

15-10-2019

Betreft : Raadsvergadering over het terugtreden van burgemeester Harald Bouman

Op 14 oktober vergaderde de gemeenteraad over het plotselinge vertrek van burgemeester Bouman.

Voorafgaand aan de vergadering kregen de raadsleden een geheim memo te lezen. Bij aanvang van de vergadering werd over beslotenheid gestemd. ONS wilde graag in het openbaar praten over de procedure, en niet over personen. Helaas was een meerderheid voor beslotenheid zodat een belangrijk deel van de vergadering achter gesloten deuren plaatsvond.

Er kwamen 2 moties in stemming. Een motie van de CU/SGP werd aangenomen met 22 tegen 7 stemmen. Hierin werd de keuze vastgelegd de prioriteit te geven aan bescherming van personen boven transparantie.

De andere motie (van ONS, PvdA en SP) om de waarnemend burgemeester de opdracht te geven onafhankelijk onderzoek te doen naar het verschil in bestuurlijk inzicht dat leidde tot het vertrek van Harald Bouman (ook met de intentie hiervan te leren ten behoeve van bestuurlijke veranderingen) haalde het helaas niet (7 tegen 22).

Wat blijft er na dit alles over?

·       Een zwaar beschadigde ex-burgemeester

·       Een loco burgemeester die verwijst naar een profielschets waarin niet staat dat vernieuwingen moeten worden doorgevoerd en dat als reden aangeeft om geen vernieuwingen door te voeren

·       Burgers, bestuur en politiek verder uit elkaar gedreven dan ooit tevoren

·       Bescherming van personen (niet zijnde de burgemeester van de Noordoostpolder) wordt hoger gekwalificeerd dan transparantie van bestuur.

Dat we ons daar diep voor schamen is hopelijk duidelijk

Verklaring over vertrek burgemeester Harald Bouman: | Noordoostpolder

GroenLinks GroenLinks SGP D66 CDA VVD Noordoostpolder 11-10-2019 00:00

Er zijn in de afgelopen week in de media verschillende berichten verschenen naar aanleiding van het vertrek van onze burgemeester Harald Bouman. In deze berichten worden serieuze aantijgingen gedaan richting de oud-burgemeester, de wethouders en de ambtelijke organisatie. Deze berichten zijn beschadigend voor de personen in kwestie. Deze aantijgingen zijn wat ons betreft niet gebaseerd op bewezen feiten. Wij betreuren dit ernstig en nemen hier dan ook afstand van. 

Wij begrijpen dat er veel vragen leven bij de inwoners van Noordoostpolder. Desondanks hopen wij op begrip voor onze terughoudendheid in onze communicatie hierover naar buiten. Wij wensen alle betrokken partijen veel sterkte toe in deze periode.

 

Sjoerd de Boer (CU/SGP)

Jos Bus (CDA)

Mark Dieleman (Politieke Unie)

Tobias van Dijk (CU/SGP)

Frans van Erp (CDA)

Maayolein Goelema (CDA)

Johan Goos (CDA)

Theo Groen (CDA)

Arja Heerspink (Politieke Unie)

Hylke Hekkenberg (Groen Links)

Gerda Knijnenberg (CU/SGP)

Hendrik Jan Lambregtse (CU/SGP)

Ellen Lindenbergh (VVD)

Yosef Mahmoud (CU/SGP)

Jasper van Os (VVD)

Gonny Schot (CDA)

Sandra Schrijver (Groen Links)

Toon van Steen (Politieke Unie)

Jan Swart (Politieke Unie) 

Linda Verduin (VVD)

Wim van Wegen (D66)

Bouke Wielenga (VVD)

ONS: TERUGDRAAIEN MANTELZORGCOMPLIMENT KWALIJKE ZAAK!

ONS Noordoostpolder ONS Noordoostpolder SGP ChristenUnie CDA Noordoostpolder 11-07-2019 22:08

Verhoging compliment voor mantelzorgers teruggedraaid

Noordoostpolder • Maandag 8 juli 2019 | 23:03

Het bedrag dat mantelzorgers krijgen in Noordoostpolder wordt toch niet verhoogd van 60 naar 150 euro. Dat heeft de lokale politiek maandagavond besloten.

Met het zogenoemde mantelzorgerscompliment wil de gemeente Noordoostpolder waardering uitspreken voor mensen die hun naasten verzorgen. Het compliment was 60 euro, maar werd na een motie vorig jaar november verhoogd naar 150 euro. Volgens de ChristenUnie-SGP slokt de verhoging een groot deel van het budget voor de mantelzorg op. De partij diende daarom een motie in om de verhoging terug te draaien.

Het bedrag kan door de mantelzorger zelf of door de persoon die wordt verzorgd worden aangevraagd en wordt in december uitgereikt. De gemeente wil het budget dat overblijft onder meer gebruiken voor het werven en trainen van extra vrijwilligers. Hierdoor kunnen mantelzorgers af en toe eens tijd voor zichzelf nemen.

Alleen ONS en CDA bleven de verhoging van het mantelzorg compliment, die vorig jaar was afgesproken, steunen. De verandering werd in 2018 niet voor niets doorgevoerd. Mantelzorgers hadden grote problemen om adequate respijtzorg te vinden, de diensten van Carrefour zijn kostbaar en het compliment werd zonder controle uitgekeerd aan een ieder die dit aanvroeg (vaak meerdere complimenten op 1 adres).

MOTIE INGEDIEND DOOR CU/SGP DIE DE REGELING TERUGDRAAIT

Onderwerp: Ondersteunen mantelzorgers

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 8 juli 2019 gehoord de beraadslagingen,

1. de motie "Mantelzorgerscompliment" op 12 november 2018 is aangenomen;

2. het mantelzorgerscompliment hierdoor is gestegen van €60 naar €150;

3. deze verhoging uit het bestaande budget (€258.000) gefinancierd moet worden;

4. de afgelopen drie jaar gebruik is gemaakt van het mantelzorgerscompliment door gemiddeld 1100 mantelzorgers per jaar en dus een extra belasting van €99.000 op het budget betekent;

5. hierdoor andere gezamenlijke activiteiten voor mantelzorgers niet worden georganiseerd, zoals het werven en trainen van respijtzorgvrijwilligers welke de mantelzorgers wat tijd voor zichzelf kunnen geven(adempauze);

6. dit het eerste jaar is dat de verhoging zou worden uitgekeerd, maar het nog niet is gebeurd,

1. aandacht voor alle mantelzorgers van belang/noodzakelijk is;

2. de verhoging van het mantelzorgerscompliment ten koste gaat van noodzakelijke ondersteuning van mantelzorgers;

3. de verhoging van het mantelzorgerscompliment niet uit het bestaande budget gefinancierd kan worden;

4. mantelzorgers veel zorg uit handen van de Gemeente Noordoostpolder nemen;

5. ondersteunende activiteiten waaronder respijtzorgvrijwilligers werven noodzakelijk is;

6. de verhoging nog teruggedraaid kan worden nu deze nog niet is uitgekeerd en de waarde betrouwbare overheid niet wordt aangetast,

1. de verhoging van het mantelzorgerscompliment uit de motie van 12 november 2018 terug te draaien;

2. uitgangspunten en voorwaarden voor het mantelzorgerscompliment aan  te scherpen conform de memo van het college van 20 juni 2019

Jongste burgerraadslid van Nederland geïnstalleerd

ChristenUnie ChristenUnie SGP Noordoostpolder 08-07-2019 17:56

https://noordoostpolder.christenunie-sgp.nl/k/n12504/news/view/1277733/448731/Hilde Versprille - Vierkant.jpeg

Maandagmiddag 8 juli is Hilde Versprille geïnstalleerd als burgerraadslid voor de ChristenUnie-SGP fractie in Noordoostpolder. Ze is daarmee zeer waarschijnlijk het jongste burgerraadslid van Nederland.

Jong talent

De 18-jarige Hilde is het jonge talent bij de CU-SGP fractie. Ze volgt de opleiding tot Onderwijsassistent in Kampen. "Onderwijs spreekt me aan. In de raadscommissie Samenleving wil ik aan de slag met de onderwijstaken van onze gemeente. Ook sta ik onze raadsleden bij op grote onderwerpen als de toekomst van onze jeugdzorg."

Meepraten in de raadscommissie

Een burgerraadslid spreekt mee in de maandelijkse commissievergaderingen van de gemeenteraad en ondersteunt de gemeenteraadsleden bij hun werkzaamheden.

Jongste burgerraadslid van Nederland geïnstalleerd

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP SGP ChristenUnie Noordoostpolder 08-07-2019 17:56

Jongste burgerraadslid van Nederland geïnstalleerd

Maandagmiddag 8 juli is Hilde Versprille geïnstalleerd als burgerraadslid voor de ChristenUnie-SGP fractie in Noordoostpolder. Ze is daarmee zeer waarschijnlijk het jongste burgerraadslid van Nederland.

De 18-jarige Hilde is het jonge talent bij de CU-SGP fractie. Ze volgt de opleiding tot Onderwijsassistent in Kampen. "Onderwijs spreekt me aan. In de raadscommissie Samenleving wil ik aan de slag met de onderwijstaken van onze gemeente. Ook sta ik onze raadsleden bij op grote onderwerpen als de toekomst van onze jeugdzorg."

Een burgerraadslid spreekt mee in de maandelijkse commissievergaderingen van de gemeenteraad en ondersteunt de gemeenteraadsleden bij hun werkzaamheden.

ChristenUnie-SGP en ONS: Centraal verzamelpunt voor unieke geschiedenis Noordoostpolder

ChristenUnie ChristenUnie SGP Noordoostpolder 03-07-2019 12:44

https://noordoostpolder.christenunie-sgp.nl/k/n12504/news/view/1277543/448731/Schokland_natuur

EMMELOORD, 2 juli 2019 | De pioniersgeschiedenis, Schokland, de Zuiderzee: ze maken deel uit van de geschiedenis van Noordoostpolder. Veel vrijwilligers en organisaties houden zich hiermee bezig, vanuit hun eigen perspectief en enthousiasme voor vaak een gedeelte van die geschiedenis. Ze hebben dikwijls een eigen archief met waardevolle informatie, documenten en voorwerpen.

Toegankelijkheid

Raadslid voor ChristenUnie-SGP Gerda Knijnenberg-Alblas zegt hierover het volgende: “We hebben grote waardering voor alle organisaties en vrijwilligers die zich bezig houden met de eigen, unieke historie van Noordoostpolder. Zij steken hier tijd en energie in, zodat de geschiedenis van dit mooie stukje Nederland bewaard blijft. We denken wel dat het belangrijk is dat de toegankelijkheid van deze informatie zo optimaal mogelijk is. Een centraal verzamelpunt zou hiervoor bij uitstek geschikt zijn.” Ook Bert Jan Aling, raadslid van ONS is eenzelfde mening toegedaan: “Het is belangrijk om de geschiedenis van Noordoostpolder te bewaren, te kennen en bekend te maken. Dat is gemakkelijker als de informatie gecentraliseerd is”.

Belang van onze Poldergeschiedenis

Dat geschiedenis populair is onder de inwoners van Noordoostpolder blijkt uit alle belangstelling voor het vorig jaar opgegraven koopvaardijschip in Rutten. De twee kijkdagen werden druk bezocht. De inpoldering leidt tot een beter beeld van de maritieme geschiedenis van Nederland. De pioniersgeschiedenis maakt een belangrijk deel uit van de geschiedenis van de polder. De drooglegging, het bikkelen om het land bewoonbaar te maken en klaar voor de landbouw en het opstarten van een nieuwe samenleving: het is jonge geschiedenis waarvan de verhalen nog levendig aanwezig zijn. Ook zijn er veel foto’s, documenten en voorwerpen die de geschiedenis van de inpoldering en de tijd erna vertellen. Bert Jan Aling: “Heel bijzonder dat er zoveel verhalen en foto’s zijn over dat eerste begin van onze polder. Het is goed om deze informatie te bewaren en belangrijk om het verhaal van de polder te blijven vertellen aan toekomstige generaties”.Met de inpoldering van Noordoostpolder is ook een eiland ingepolderd: Schokland, een eiland dat in de late middeleeuwen is ontstaan en na jarenlange strijd tegen het water in 1859 is ontruimd. Sinds 1995 heeft Schokland de Werelderfgoedstatus, toegekend door Unesco.

Clustering van informatie

Deze bekende en karakteristieke periodes in de (voor)geschiedenis van de Noordoostpolder, maar ook andere, kennen hun eigen informatie, documentatie en voorwerpen die op veel verschillende plekken zorgvuldig worden bewaard. De verwachting is dat van tijd tot tijd nieuwe informatie gevonden wordt, die het waard is bewaard te blijven. “Belangrijk is dat als een proces van centralisatie van informatie in gang wordt gezet, dit in overleg gebeurt met alle organisaties en vrijwilligers die zich hiermee bezighouden. Een goede samenwerking om onze bijzondere geschiedenis overzichtelijk en toegankelijk te kunnen bewaren”, aldus Gerda Knijnenberg-Alblas. “We roepen het college op om hier werk van te maken”.

ChristenUnie-SGP en ONS: Centraal verzamelpunt voor unieke geschiedenis Noordoostpolder

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP SGP ChristenUnie Noordoostpolder 03-07-2019 12:44

EMMELOORD, 2 juli 2019 | De pioniersgeschiedenis, Schokland, de Zuiderzee: ze maken deel uit van de geschiedenis van Noordoostpolder. Veel vrijwilligers en organisaties houden zich hiermee bezig, vanuit hun eigen perspectief en enthousiasme voor vaak een gedeelte van die geschiedenis. Ze hebben dikwijls een eigen archief met waardevolle informatie, documenten en voorwerpen.

Raadslid voor ChristenUnie-SGP Gerda Knijnenberg-Alblas zegt hierover het volgende: “We hebben grote waardering voor alle organisaties en vrijwilligers die zich bezig houden met de eigen, unieke historie van Noordoostpolder. Zij steken hier tijd en energie in, zodat de geschiedenis van dit mooie stukje Nederland bewaard blijft. We denken wel dat het belangrijk is dat de toegankelijkheid van deze informatie zo optimaal mogelijk is. Een centraal verzamelpunt zou hiervoor bij uitstek geschikt zijn.” Ook Bert Jan Aling, raadslid van ONS is eenzelfde mening toegedaan: “Het is belangrijk om de geschiedenis van Noordoostpolder te bewaren, te kennen en bekend te maken. Dat is gemakkelijker als de informatie gecentraliseerd is”.

Belang van onze Poldergeschiedenis

Dat geschiedenis populair is onder de inwoners van Noordoostpolder blijkt uit alle belangstelling voor het vorig jaar opgegraven koopvaardijschip in Rutten. De twee kijkdagen werden druk bezocht. De inpoldering leidt tot een beter beeld van de maritieme geschiedenis van Nederland.

De pioniersgeschiedenis maakt een belangrijk deel uit van de geschiedenis van de polder. De drooglegging, het bikkelen om het land bewoonbaar te maken en klaar voor de landbouw en het opstarten van een nieuwe samenleving: het is jonge geschiedenis waarvan de verhalen nog levendig aanwezig zijn. Ook zijn er veel foto’s, documenten en voorwerpen die de geschiedenis van de inpoldering en de tijd erna vertellen. Bert Jan Aling: “Heel bijzonder dat er zoveel verhalen en foto’s zijn over dat eerste begin van onze polder. Het is goed om deze informatie te bewaren en belangrijk om het verhaal van de polder te blijven vertellen aan toekomstige generaties”.

Met de inpoldering van Noordoostpolder is ook een eiland ingepolderd: Schokland, een eiland dat in de late middeleeuwen is ontstaan en na jarenlange strijd tegen het water in 1859 is ontruimd. Sinds 1995 heeft Schokland de Werelderfgoedstatus, toegekend door Unesco.

Deze bekende en karakteristieke periodes in de (voor)geschiedenis van de Noordoostpolder, maar ook andere, kennen hun eigen informatie, documentatie en voorwerpen die op veel verschillende plekken zorgvuldig worden bewaard. De verwachting is dat van tijd tot tijd nieuwe informatie gevonden wordt, die het waard is bewaard te blijven. “Belangrijk is dat als een proces van centralisatie van informatie in gang wordt gezet, dit in overleg gebeurt met alle organisaties en vrijwilligers die zich hiermee bezighouden. Een goede samenwerking om onze bijzondere geschiedenis overzichtelijk en toegankelijk te kunnen bewaren”, aldus Gerda Knijnenberg-Alblas. “We roepen het college op om hier werk van te maken”.

Zon in de Polder

ChristenUnie ChristenUnie SGP Noordoostpolder 03-07-2019 10:01

https://noordoostpolder.christenunie-sgp.nl/k/n12504/news/view/1273703/448731/Zonnepanelen.jpg

Bijdrage van de ChristenUnie-SGP Noordoostpolder bij de behandeling door de gemeenteraad d.d. 01.04.2019 van Beleidskader ”Zon in de Polder”

We zijn als mens verantwoordelijk om goed voor de schepping te zorgen. Die taak heeft God ons allemaal gegeven. Daarom vinden wij als fractie ChristenUnie-SGP dat we moeten werken aan een duurzame samenleving. We staan achter de ambities van de Noordoostpolder. Maar niet met het idee dat wij als nietige wezens de hele milieuproblematiek even kunnen oplossen door het neerleggen van bijvoorbeeld veel hectares zonneweides op akkers. Wat ons betreft is landbouwgrond in de allereerste plaats bedoeld als voedselvoorziening, zeker in onze polder. Die grond moeten we koesteren en ook in de toekomst verantwoord bewerken. Er moeten zorgvuldige keuzes gemaakt worden en ook niet vooruitgelopen worden op beleid van hogere overheden waar we als gemeente van afhankelijk zijn.

Ook willen wij alle realistische mogelijkheden die geen beslag leggen op waardevolle landbouwgrond een kans geven.

Daarom hebben wij als ChristenUnie-SGP-fractie 3 amendementen ingediend bij het beleidskader "Zon in de Polder".

Het 1e amendement vroeg om de maximale breedte van de ruimte voor zonneweides in het windmolengebied te bepalen op maximaal 100 meter vanaf de sloot onderaan de dijk.

Het 2e amendement vraagt om het totale aantal hectares dat we willen gebruiken voor grondgebonden zonneweides gelijk te stellen aan de oppervlakte die de provincie Flevoland op dit moment toestaat voor Noordoostpolder (150 ha). Daarna gaan wij en de provincie evalueren en eventuele volgende stappen nemen. 

Het 3e amendement vraag om de mogelijkheden die zon op water (tussen de buitendijkse windmolens) en op of langs infrastructuur (bijvoorbeeld de middenberm van de A6) eerder te onderzoeken op mogelijkheden.

Geen van de amendementen is na stemming aangenomen.

Het beleidskader “Zon in de Polder” is door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

Zon in de Polder

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP SGP ChristenUnie Noordoostpolder 03-07-2019 10:01

Bijdrage van de ChristenUnie-SGP Noordoostpolder bij de behandeling door de gemeenteraad d.d. 01.04.2019 van Beleidskader ”Zon in de Polder”

We zijn als mens verantwoordelijk om goed voor de schepping te zorgen. Die taak heeft God ons allemaal gegeven. Daarom vinden wij als fractie ChristenUnie-SGP dat we moeten werken aan een duurzame samenleving. We staan achter de ambities van de Noordoostpolder. Maar niet met het idee dat wij als nietige wezens de hele milieuproblematiek even kunnen oplossen door het neerleggen van bijvoorbeeld veel hectares zonneweides op akkers. Wat ons betreft is landbouwgrond in de allereerste plaats bedoeld als voedselvoorziening, zeker in onze polder. Die grond moeten we koesteren en ook in de toekomst verantwoord bewerken. Er moeten zorgvuldige keuzes gemaakt worden en ook niet vooruitgelopen worden op beleid van hogere overheden waar we als gemeente van afhankelijk zijn.

Ook willen wij alle realistische mogelijkheden die geen beslag leggen op waardevolle landbouwgrond een kans geven.

Daarom hebben wij als ChristenUnie-SGP-fractie 3 amendementen ingediend bij het beleidskader "Zon in de Polder".

Het 1e amendement vroeg om de maximale breedte van de ruimte voor zonneweides in het windmolengebied te bepalen op maximaal 100 meter vanaf de sloot onderaan de dijk.

Het 2e amendement vraagt om het totale aantal hectares dat we willen gebruiken voor grondgebonden zonneweides gelijk te stellen aan de oppervlakte die de provincie Flevoland op dit moment toestaat voor Noordoostpolder (150 ha). Daarna gaan wij en de provincie evalueren en eventuele volgende stappen nemen.

Het 3e amendement vraag om de mogelijkheden die zon op water (tussen de buitendijkse windmolens) en op of langs infrastructuur (bijvoorbeeld de middenberm van de A6) eerder te onderzoeken op mogelijkheden.

Geen van de amendementen is na stemming aangenomen.

Het beleidskader “Zon in de Polder” is door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.