Nieuws van politieke partijen in Oud-Beijerland inzichtelijk

434 documenten

Afd. PvdA HW enthousiast het nieuwe jaar in.🌹

PvdA PvdA Oud-Beijerland 15-01-2020 22:40

Het eerste jaar van de nieuwe herindelingsgemeente Hoeksche Waard was voor het gemeentebestuur bepaald geen sinecure. De raad en het college met inmiddels zijn derde voorzitter/burgemeester moesten aan elkaar wennen en ook aan het nieuwe vergadersysteem.

Tijdens de rit vonden er nog enkele mutaties plaats binnen de fracties en werd het aantal fracties uitgebreid tot 13.

Met name voor de kleinere fracties, zoals de onze, was het keihard buffelen om alles bij te kunnen benen. Vol enthousiasme en ambitie zijn onze fractie en het bestuur van de afdeling aan de slag gegaan om communicatie, publiciteit en ledenwerving op een hoger plan te trekken. Wij krijgen hierbij een prachtig support van communicatiemedewerkers van ons landelijk partijbureau. Afgelopen maandag kwamen vertegenwoordigers van de fractie, het bestuur en het partijbureau in onze fractiekamer bijeen voor een zeer inspirerende bijeenkomst.

Hieronder een impressie:

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/afd-pvda-hw-vol-enthousiasme-het-nieuwe-jaar-in/

 

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/afd-pvda-hw-vol-enthousiasme-het-nieuwe-jaar-in/

 

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/afd-pvda-hw-vol-enthousiasme-het-nieuwe-jaar-in/

Wat ons betreft is de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 nu begonnen.

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/afd-pvda-hw-vol-enthousiasme-het-nieuwe-jaar-in/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/afd-pvda-hw-vol-enthousiasme-het-nieuwe-jaar-in/

 

Het bericht Afd. PvdA HW enthousiast het nieuwe jaar in.🌹 verscheen eerst op PvdA Hoeksche Waard.

Politiek nieuws in de media wk 02-2020

PvdA PvdA Oud-Beijerland 15-01-2020 16:00

Naast de periodieke blog ‘Weekbericht fractie PvdA Hoeksche Waard’ publiceren wij ook een wekelijks bericht ‘Politiek nieuws in de media’. Hierin worden artikelen opgenomen m.b.t. de Hoeksche Waardse politiek met uitstapjes naar de landelijke.

Klik op de afbeeldingen voor een goed leesbare versie.

De schrijvende media

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-02-2020/

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-02-2020/

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-02-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-02-2020/

De hele toespreek kunt u hier nalezen.

 

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-02-2020/  https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-02-2020/

Van de burgemeesters van de vijf voormalige Hoeksche Waardse gemeenten waren er twee tijdens deze jaarwisseling weer elders als zodanig in functie.

Jon Hermans-Vloedbeld als waarnemend burgemeester in de nieuwe gemeente Noordwijk (voormalig waarnemend in Oud-Beijerland) en Servaas Stoop (voormalig waarnemend in Korendijk) als Kroonbenoemde burgemeester in de nieuwe gemeente Betuwe-West.

Klik op hun naam en lees hun nieuwjaarstoespraak voor de eveneens nieuwe gemeenten.

 

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-02-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-02-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-02-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-02-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-02-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-02-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-02-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-02-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-02-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-02-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-02-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-02-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-02-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-02-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-02-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-02-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-02-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-02-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-02-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-02-2020/

Audio en Video

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-02-2020/ Waarnemend burgemeester van Den Haag, Johan Remkes, was te gast in het programma ‘Buitenhof’.

Klik hier voor de video.

 

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-02-2020/

De Monitor wijdde een uitzending aan de ‘verdozing’ van het Nederlandse landschap.

Klik hier voor de video.

https://demonitor.kro-ncrv.nl/uitzendingen/hoe-stoppen-we-de-verdozing-van-nederland

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-02-2020/

Burgemeester Aboutaleb sprak bij Jinek over het vuurwerkverbod in Rotterdam. Klik hieronder.

"Het is gekkenwerk. Het is niet 'explosiefjes', het zijn explosieven". Burgemeester Aboutaleb vertelt over het vuurwerkverbod in Rotterdam aan tafel bij Jinek.https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-02-2020/👇 pic.twitter.com/tUcRKh56lJ

— Partij van de Arbeid (@PvdA) January 8, 2020

 

 

 

https://demonitor.kro-ncrv.nl/onderzoeken/verdozing-in-nederlan

 

 

Het bericht Politiek nieuws in de media wk 02-2020 verscheen eerst op PvdA Hoeksche Waard.

PvdA in de Raad, terugblik 2019, vooruitblik 2020 🌹

PvdA PvdA Oud-Beijerland 05-01-2020 20:04

PvdA in de Raad: Terugblik 2019 Vooruitblik 2020

Uiteindelijk mocht de PvdA in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard niet ontevreden zijn met de twee zetels die werden behaald bij de verkiezingen ter gelegenheid van de gemeentelijke herindeling. De partij bestond per slot van rekening nog en dat was een wonder op zich, gezien de moeizame aanloop. Er werd een fractie gevormd met twee raadsleden, drie burgerleden, twee steunfractieleden en een fractiemedewerker.

Het was, eerlijk gezegd, wennen in de nieuwe constructie. Er was sprake van een schaalsprong, 37 raadszetels (en 23 – later 26 – burgerleden) voor een inwonertal van 87.000. Bovendien was in de aanloop naar de nieuwe gemeente Hoeksche Waard gekozen voor een voor iedereen nieuw en niet beproefd model van besluitvorming: beoordelen, oordelen en besluiten (BOB). Aan die vergadercyclus werden ook nog themavonden toegevoegd evenals oriëntatiebijeenkomsten met de bevolking.

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/nieuw-2/

Twee vergaderingen per week waren eerder regel dan uitzondering. Daarbij kwam dan nog de wekelijkse fractievergadering. De raad werd overspoeld met stukken en leed over heel de linie aan onwennigheid. Nadeel van de nieuwe werkwijze is dat de vergaderingen plenair zijn en dat de agenda alle onderwerpen bevat, zowel de ruimtelijke, als de sociale, als de bestuurlijke, als de financiële.

Al heel snel ventileerden raadsleden uit alle partijen hun onvrede over de gang van zaken. Er ontstond geen politiek debat, de massale vergaderingen werkten verlammend, de vloed aan stukken was overweldigend en de neiging bestaat om alle dossiers uit de voormalige gemeenten die nog moeten worden afgehecht opnieuw tot in detail te bespreken.

Dat is ook een van de moeilijkheden waar deze gemeenteraad tegenaan loopt; er zijn raadsleden die zich vastbijten in details van de uitvoering en er zijn raadsleden die het liever hebben over het beleid en het stellen van de kaders. Dat laatste verdient de voorkeur, maar het bedrijven van dorpspolitiek is vooralsnog niet uit te bannen.

Al met al is de werkdruk fenomenaal hoog en zal het nog wel een tijdje duren voor de dingen gaan zoals ze zouden moeten gaan. Er deden zich ook bijkomende problemen voor. De eerste waarnemend burgemeester moest al na enkele maanden afhaken wegens ziekte, de tweede moest dat ook wegens ernstige ziekte van zijn vrouw, zodat op 23 december de derde waarnemer aantrad.

Er was voortdurend extra overleg met de commissaris van de koning nodig. Bovendien deden zich afsplitsingen voor. De Seniorenpartij kreeg twee zetels, waarvan zich een afsplitste en zich voegde bij de Lokalen Hoeksche Waard. De fractie van D66 brak in tweeën en in de loop van het jaar splitste zich ook de fractie van Lokalen Hoeksche Waard. Het voormalig lid van de Seniorenpartij dat zich bij de lokalen had aangesloten en twee anderen vormen nu de fractie Burger Belangen. De raad telt nu 12 fracties.

In juli werd het gekozen besluitvormingsmodel geëvalueerd. De verwachting is dat begin 2020 de  resultaten daarvan zullen leiden tot een verandering van werkwijze. Wat de fractie van de PvdA betreft zou de  raad het best terug kunnen naar commissievergaderingen voor de diverse beleidsterreinen, maar dat zal niet gebeuren. De keuze zal mogelijk vallen op parallelle sessies, in (hopelijk) kleiner comité dan 63 mensen, van wie de meesten overigens geen verbale inbreng hebben.

Grote onderwerpen waren onder meer: het Hoofdlijnenakkoord van de coalitie, de Perspectiefnota, de Mobiliteitsagenda, de begroting, de Omgevingsvisie, en enkele dossiers in het Sociaal Domein, zoals die over de (financiële) moeilijkheden op het gebied van de Jeugdhulp.

Een pijnlijke constatering is dat de tegenstanders van herindeling zich tot het laatst hebben verzet tegen de harmonisering en de gevolgen daarvan zijn nog altijd voelbaar. Tevens heeft de fractie van de PvdA voorzichtig bezwaar gemaakt tegen het gemak waarmee dossiers worden uitbesteed (Mobiliteit, Cultuurnota, Omgevingsvisie, Armoedebeleid, Regionale Energie Strategie (RES)  et cetera).

Vooral de invulling van beeldvormende en oriënterende bijeenkomsten verloopt moeizaam. Wat zich daarbij aftekent is dat de participatie van de burgers helemaal niet zo eenvoudig is als door de coalitie wordt uitgedragen. De inwoners moeten overal van meet af aan bij worden betrokken, maar daarbij zie je dan dat aan de tafels waaraan over onderwerpen wordt gesproken de meerderheid van de gesprekspartners bestaat uit ambtenaren, raadsleden en burgerleden.

De mensen die politiek actief zijn moeten luisteren en informatie ophalen, maar in de praktijk ontstaat doorgaans een politiek debat op het verkeerde moment en op de verkeerde plaats. Al die overlegsituaties en het gevraagde meedenken hebben al tot gevolg dat de raad geïrriteerd heeft geconstateerd dat – bij voorbeeld met betrekking tot de Omgevingsvisie en de Regionale Energie Strategie – de raad geen plek heeft gekregen in het proces van (politieke) meningsvorming en kaderstelling. Ook de PvdA zal erop toezien dat recht wordt gedaan aan de principes van de representatieve democratie.

Wethouders, coalitiepartijen en anderen verdringen zich in de media met moties en luchtballonnen die doorgaans zonder gevolg blijven. Er wordt veel wind veroorzaakt, maar beleidsmatig is het eigenlijk nogal stil. Er komt niet zoveel van de grond, ook al niet omdat er veel achterstallig onderhoud is te doen door de ambtenaren, het college en de raad.

De PvdA fractie heeft op een aantal belangrijke punten succes weten te boeken. Zo was de fractie mede –indiener van de regenboogmotie, de motie voor het onderzoek naar een depot voor het erfgoed,  heeft ze aandacht gevraagd voor integraal mobiliteitsbeleid, een proactieve aanpak van armoede en structureel muziekonderwijs.https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/nieuw-2/

Sommige zaken zoals de regenbooggemeente zijn aangenomen andere staan voor 2020 op de agenda.

Vooruitblik 2020

 Op 31 maart wordt, dat is althans de bedoeling, de nieuwe benoemde burgemeester geïnstalleerd. De eerste maanden van 2020 staan voor de fractievoorzitters in het teken van het vele werk dat selectie en beoordeling van de kandidaten met zich meebrengt.

Voor de fractie van de PvdA komen er enkele belangrijke dossiers aan, waarop zij haar stempel wil drukken, zoals het Armoedebeleid (socialer), het Mobiliteitsplan (vanuit een overkoepelende blik), het Omgevingsplan (zorgvuldig), de Woonvisie (gestuurd door de eigen behoefte), de Regionale Energie Strategie (duurzaam), de Cultuurnota (realistisch), het Sociaal Domein (ingewikkeld) en de verdere harmonisatie (een voortdurend proces).

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/nieuw-2/

In het kort komt het erop neer dat de PvdA zal pleiten voor een integrale benadering. Wonen, Mobiliteit, (duurzame) Energie en Ruimtelijke Zaken (Omgevingsvisie) zijn met elkaar verknoopte dossiers. Op het gebied van het Armoedebeleid is er in het land veel beweging en in de Hoeksche Waard is er eigenlijk niets en mag het beleid wat de PvdA betreft meer zijn gebaseerd op vertrouwen en hulpverlening dan op wantrouwen en afrekenen. Te gemakkelijk wordt de mens vergeten.

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/nieuw-2/

Het Sociaal Domein vergt veel aandacht omdat ook daar veel dossiers met elkaar verbonden zijn. En bij de harmonisatie gaat het om belangrijke zaken als projectsubsidies voor bijvoorbeeld de huiskamers in de verzorgingstehuizen en het Odensehuis.

Kennelijk heeft de nieuwe gemeente onder inwoners energie losgemaakt. Talrijke mensen hebben bijgedragen aan bijvoorbeeld de Omgevingsvisie, het praten over de Cultuurnota en tal van andere onderwerpen. Het is zaak om die inbreng te bestendigen en ervoor te zorgen dat niet alleen de welbespraakte en assertieve inwoners hun steentje bijdragen, maar ook de mensen die daar van nature niet zo toe zijn geneigd.

In ieder geval wil de fractie doorgaan met organiseren van spreekuren waarbij burgers hun ideeën kunnen delen en vragen kunnen stellen. Ook willen wij net als in 2019 doorgaan met werkbezoeken.

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/nieuw-2/

De fractie van de PvdA bestaat uit een klein gezelschap dat met wisselend succes veel werk heeft verzet. Voor het komend jaar is het ambitieniveau hoog, ook al omdat de raadsleden langzaam maar zeker hun vorm vinden en meer en meer helpen vorm te geven aan het politieke debat.

Een pijnpuntje waar de fractie zo af en toe gewag van maakt in de beraadslagingen is dat er veel ambities zijn van deze coalitie voor economische (en dan vooral ook recreatieve) ontwikkelingen, maar dat zij tegelijkertijd met de zondagsluiting het weekeinde heeft gehalveerd. Dat drukt ons weer met de neus op het feit dat de religieus geïnspireerde kiezer de stembus trouw bezoekt en dat de seculiere kiezer dat niet doet, met een ongeëvenaard confessionele coalitie tot gevolg.

Het spreekt voor zich dat dit jaaroverzicht en deze vooruitblik slechts een uitsnede zijn. Als er vragen zijn of indien er behoefte bestaat aan meer informatie over een bepaald onderwerp dan kunnen de leden daarvoor vanzelfsprekend terecht bij de fractie.

Het bericht PvdA in de Raad, terugblik 2019, vooruitblik 2020 🌹 verscheen eerst op PvdA Hoeksche Waard.

Politiek nieuws in de media wk 01-2020

PvdA PvdA Oud-Beijerland 05-01-2020 16:41

Naast de periodieke blog ‘Weekbericht fractie PvdA Hoeksche Waard’ publiceren wij ook een wekelijks bericht ‘Politiek nieuws in de media’. Hierin worden artikelen opgenomen m.b.t. de Hoeksche Waardse politiek met uitstapjes naar de landelijke.

Klik op de afbeeldingen voor een goed leesbare versie.

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-01-2020/

Lees hier het artikel in COBOUW.

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-01-2020/ Verdozing van het Nederlandse landschap. Lees hier het artikel in De Stentor.

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-01-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-01-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-01-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-01-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-01-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-01-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-01-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-01-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-01-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-01-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-01-2020/

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-01-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-01-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-01-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-01-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-01-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-01-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-01-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-01-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-01-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-01-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-01-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-01-2020/https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-01-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-01-2020/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-01-2020/ Haagse brandweercommandant over bizarre jaarwisseling. Bekijk het interview met haar hier

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-01-2020/

Beluister hier het prachtige interview met de Burgemeester van Utrecht.

 

Het bericht Politiek nieuws in de media wk 01-2020 verscheen eerst op PvdA Hoeksche Waard.

Fractie in de raad 3 december

PvdA PvdA Oud-Beijerland 03-01-2020 10:31

 

Voorstel agenda oordeelsvormende vergadering 3 december 2019

 

PvdA-fractie

 

 

 

Voorzitter,

 

 

De fractie van de PvdA pleit ervoor om agendapunt 9, Omgevingsvisie Hoeksche Waard, van de agenda af te voeren en aan te houden.

 

Het is duidelijk dat we als gemeenteraad wel erg laat wakker schrikken, maar, zoals het cliché zegt, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

 

De vraag van mevrouw Hol aan de griffie was logisch, al hadden we het antwoord natuurlijk moeten kennen.

 

Sinds 2017 wordt aan de Omgevingsvisie gewerkt en dat proces is in een stroomversnelling geraakt na de herindeling. Vooral ambtenaren, het maatschappelijk middenveld, individuele inwoners en het college waren hiermee bezig.

 

In dat proces is de raad onvoldoende meegenomen en hij is zich daar niet van bewust geweest. Ik verwijs naar het antwoord van de griffier die zegt dat het mis is gegaan in de procedure rond de totstandkoming van de Omgevingsvisie.

 

Het gaat om een belangrijk document waarover in de raad niet van gedachten is gewisseld doordat niet hij maar het college heeft besloten het ontwerp ter inzage te leggen. Inhoudelijke inbreng is nu niet mogelijk, we stellen de Omgevingsvisie vast of we wijzen haar af.

 

Voorzitter,

 

De fractie van de PvdA kan de gevolgen van een, zoals uit de beantwoording van de griffier blijkt, zinloze bespreking vanavond niet overzien. Vandaar ons verzoek om uitstel. Dat zou tevens de mogelijkheid bieden om na te gaan waar het mis is gegaan in het traject en te kijken hoe we dit kunnen herstellen.

 

 

Omgevingsvisie Hoeksche Waard, 3 december 2019

 

Inbreng PvdA

 

 

Voorzitter,

 

Nu tot behandeling van de Omgevingsvisie Hoeksche Waard is besloten, staat ook vast dat hij vanavond wordt vastgesteld. Dat betreurt de fractie van de PvdA omdat de gang van zaken rondom de totstandkoming van deze visie aantoont dat de raad, en dat geldt zeker voor de oppositiepartijen, er maar een beetje bij hangt.

 

De mailwisseling tussen mevrouw Hol, de griffier en de heer Van der Wulp is wat dat betreft onthutsend. De beperkte gedachtewisseling heeft zich afgespeeld tussen enkelen. Het zou voor iedereen duidelijk moeten zijn dat de raad de kaders stelt en de uitgangspunten voor het beleid formuleert, dat de raad debatteert over de diverse inzichten op basis van een ontwerp, en dat hij dat resultaat vervolgens voorlegt aan de burgers.

 

Het is jammer dat deze discussie over de rol van de raad een schaduw werpt over de presentatie van de Omgevingsvisie Hoeksche Waard vorige week tijdens de beeldvormende vergadering. Dat was tot dusver met voorsprong de beste en meest inhoudelijke presentatie tijdens een beeldvormende vergadering.

 

Naar de mening van mijn fractie heeft de burger, zowel individueel als in het verband van maatschappelijke groeperingen, heel erg zijn best gedaan. Er ligt een enthousiast verhaal dat in lijn is met de uitgangspunten voor een nationaal landschap. Dat predicaat heeft geen bescherming meer, maar in de HoekscheWaard is de geest ervan nog altijd levend.

 

Politiek mag er de afgelopen decennia zo hier en daar het een en ander zijn mis gegaan, maar de inwoners zijn het sinds de ontsluiting van de Hoeksche Waard, 55 jaar geleden, nog altijd erg eens met wat de toenmalige burgemeester van Numansdorp, Henry zei.

 

Hij waarschuwde tegen ‘ongebreidelde groei van de thans aanwezige gemeenten’ Ik citeer: ,,Dit toestaan ware ongetwijfeld verraad aan het karakter van ons eiland. Wel kan hier en daar gecontroleerd worden gebouwd. Van bestuurders wordt gevraagd bovengemeentelijk te denken.’’ Ook zei hij: ,,Iedereen moet begrip hebben voor de grote waarden van de goede leefgemeenschap.’’ En hij wees op het gevaar ‘door de feiten te worden overstroomd, letterlijk en figuurlijk.’’

 

Voorzitter,

 

Het advies van de toenmalige burgemeester aan politici en bestuurders was om de ontwikkelingen over een langere periode te bezien. Hij onderstreepte de behoefte aan planologisch inzicht op de lange termijn ‘dat zonder aanzien van groeps– of gemeentebelangen zich richt op een goede wijze van samenleven in de Hoeksche Waard in de toekomst, op een zich welbevinden in een waardevol stukje Nederland, dat op langere termijn, zo enigszins mogelijk, moet worden beschermd’.

 

,,Niet door alles te laten zoals het is’’, zei Henry, ,,maar door zorgvuldig vast te stellen waar wel en niet te ontwikkelen ten goede van onze totale bevolking.’’

 

In de nabije toekomst komt het dus aan op de manier waarop invulling wordt gegeven aan het Omgevingsplan dat voort zal vloeien uit de Omgevingsvisie. En de raad zal optimaal gebruik moeten maken van de mogelijkheden tot aanpassing en precisering.

 

Er zijn enkele kanttekeningen die ons van het hart moeten. Het gaat feitelijk al mis in het Voorwoord van de Omgevingsvisie, waar op pagina 2 staat: ‘Als meest noordelijke eiland heeft de Hoeksche Waard et cetera’. Ten noorden van de Hoeksche Waard ligt IJsselmonde, ook een Zuid-Hollands eiland en voor velen een afschrikwekkend voorbeeld van verstedelijking. De Hoeksche Waard is het hart van de eilanden die in de delta liggen.

 

De tweede opmerking is, voorzitter,  dat tijdens de beeldvormende vergadering nauw betrokkenen bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie, enkele waardmakers, zich ongerust toonden over de onderliggende uitgangspunten voor de woningbouw. Ze zeiden het zelfs iets sterker, het kwam erop neer dat zij zich bekocht voelen door de verwijzing naar 35oo huizen extra in het kader van de verstedelijkingsopgave die de Hoeksche Waard zou hebben.

 

Voorzitter,

 

Het wordt tijd dat de wethouder datgene wat hij zegt eens een keer op papier zet, zodat er geen misverstanden meer kunnen ontstaan over zijn werkelijke bedoelingen. Voor alle duidelijkheid, de Hoeksche Waard heeft geen verstedelijkingsopgave. De coalitie heeft verhinderd dat de storende teksten hierover in de tekst van de begroting werden verbeterd. En nu doet het zich weer voor dat mensen wantrouwig worden omdat die hinderlijke vermeende extra opgave weer uit het niets opduikt.

 

Een ander punt waarop de fractie van de PvdA de aandacht wil vestigen is dat bij de opgaven op pagina 7 wordt gesproken over vitale dorpen en een actieve samenleving. Dat actieve lijkt ons in de Hoeksche Waard nu juist geen opgave maar een vanzelfsprekendheid. Het is wel een opgave om te werken aan een inclusieve samenleving.

 

Dat is voor deze coalitie waarschijnlijk een brug te ver. En juist deze omissie maakt ons somber over de manier waarop invulling zal worden gegeven aan de Hoeksche Waard als regenbooggemeente.

 

Verder is de taal van de Omgevingsvisie tamelijk abstract en zal het nog niet meevallen hier in de uitvoering van plannen concreet vorm aan te geven. In praktische zin zal het enthousiasme van de samenstellers over de recreatieve ontwikkelingen stuiten op een weerbarstige werkelijkheid. Deze coalitie heeft per slot van rekening het weekeinde gehalveerd.

 

De fractie van de PvdA heeft begrepen dat Numansdorp Zuid door het college aan de Omgevingsvisie is toegevoegd als ontwikkelingsgebied. Daarmee is de Molenpolder in het rijtje geplaatst van Stougjesdijk-oost, Tienvoet bij Heinenoord en ’s-Gravendeel-west. Wij betreuren dat hiermee tegemoet wordt gekomen aan een bezwaar van projectontwikkelaar Midstaete.

 

Naar de mening van de PvdA bieden de in de Omgevingsvisie verwoorde uitgangspunten bij uitstek de gelegenheid om een historische vergissing te repareren.

 

De voorbeelduitwerkingen stemmen ook niet vrolijk, waarbij vooral de gedachte aan een vakantiepark ergens langs de Binnenmaas herinneringen oproept aan megalomane plannen die eerder al op diverse plekken in de Hoeksche Waard zijn afgewezen.

 

En als het gaat om ingrijpende wijzigingen in de visie, dan pleit de fractie van de PvdA voor een inhoudelijke uitwerking die zich ook uitstrekt tot het Sociaal Domein. Wellicht biedt het Armoedebeleid begin volgend jaar een mogelijkheid tot aanpassing.

 

Tot zover, voorzitter

 

Besluitvormende vergadering 3 december 2019

 

Inbreng PvdA

 

Financiële gevolgen spoedprocedure aanbesteding hulpmiddelen

 

Opvallend,

 

Het in gebreke blijven van de leverancier voor WMO hulpmiddelen leidt tot het opzeggen van het contract. Uit het contact met andere aanbieders blijkt dat er jarenlang onder de kostprijs is betaald.

 

De vraag is waarom dat was?

Is dat beleid, misbruik maken van de marktwerking?

Waarom streeft een gemeente altijd naar het laagste tarief? Is er geen oog voor kwaliteit en continuïteit?

 

De rijksoverheid geeft de opdracht om reële tarieven, een reële kostprijs, te betalen? Wat zijn dat? Wie bepaalt wat reële prijzen zijn en hoe kun je dat controleren?

 

De nieuwe tarieven zijn nu aanzienlijk hoger. Er had bekend kunnen zijn dat dit zo zou zijn. Er werd kennelijk al rekening gehouden met een stijging van de tarieven als de afgedankte leverancier was gebleven, maar waarom is dit dan niet begroot?

 

Er staan in dit voorstel dingen als een omslag in de vraag naar hulpmiddelen, die dus weer toeneemt doordat mensen langer thuis wonen (die ontwikkeling is toch al even aan de gang) en wat zijn ‘complexe hulpmiddelen’.

 

Het klinkt allemaal een beetje onbeholpen. En het budget voor het Sociaal Domein was toch juist verruimd? Hoe kan het dan dat de gemeente in dit opzicht ‘opeens’ zo krap zit, was er geen visie op de toekomstige ontwikkelingen?

 

De verrekeningen zijn ook niet handig, met de Serviceorganisatie Jeugdhulp en een incidenteel meevallertje.

 

690.000 euro is heel veel geld en dat is dus een structureel hogere uitgave. (Tussen de 515.000 en 690.000, dat is nogal een verschil.)

 

Etc. Dit verdient geen schoonheidsprijs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bericht Fractie in de raad 3 december verscheen eerst op PvdA Hoeksche Waard.

Politiek nieuws in de media wk 52-2019

PvdA PvdA Oud-Beijerland 28-12-2019 10:29

Naast de periodieke blog ‘Weekbericht fractie PvdA Hoeksche Waard’ publiceren wij ook een wekelijks bericht ‘Politiek nieuws in de media’.Hierin worden artikelen opgenomen m.b.t. de Hoeksche Waardse politiek met uitstapjes naar de landelijke.

Dit is de laatste aflevering van ons wekelijks bericht, dit jaar. De gemeenteraad is met reces. De eerstvolgende (beeldvormende) raadsvergadering vindt plaats op dinsdag 7 januari 2020. De agenda van die vergadering vind u hier.

De eerstvolgende aflevering verschijnt op zaterdag 4 januari. Tussentijdse politieke berichten in de pers sparen wij voor u op.

Wij danken al onze volgers, wensen jullie een hele mooie nieuwjaarsviering en zien jullie in het nieuwe jaar graag terug!

Klik op de afbeeldingen voor een goed leesbare versie.

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-52-2019/

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-52-2019/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-52-2019/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-52-2019/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-52-2019/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-52-2019/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-52-2019/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-52-2019/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-52-2019/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-52-2019/

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-52-2019/

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-52-2019/

Lees hier het artikel.

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-52-2019/

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-52-2019/ Lees hier het artikel.

 

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-52-2019/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-52-2019/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-52-2019/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-52-2019/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-52-2019/

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-52-2019/

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-52-2019/   

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-52-2019/

 

 

 

 

 

 

Het bericht Politiek nieuws in de media wk 52-2019 verscheen eerst op PvdA Hoeksche Waard.

Periodiek bericht uit de fractie PvdA Hoeksche Waard🌹

PvdA PvdA Oud-Beijerland 24-12-2019 09:41

De besluitvormende vergadering van 17 december vormde het slot van de laatste vergadercyclus van de gemeenteraad van het jaar 2019.

De volgende bestemmingsplannen zijn tijdens deze vergadering vastgesteld:

– Dansersweg 1 Klaaswaal

– Gorzenweg 6E Heinenoord

– In ‘t Veld 18 ‘s-Gravendeel

– 1e Kruisweg 19 Oud-Beijerland

– Spuifront Oud-Beijerland

Als PvdA fractie konden wij instemmen met deze bestemmingsplannen.

De omgevingsvisie Hoeksche Waard is vastgesteld waarbij een viertal aanpassingen gedaan op voorstel van onze fractie.

Het voorstel om een gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen voor een parallelweg langs de N217 van Maasdam naar ‘s-Gravendeel werd door onze fractie gesteund na de toezegging van het handhaven van het vrijliggend fietspad.

Het voorstel om ontheffing te verlenen voor het woonplaatsvereiste van een wethouder werd door onze fractie niet gesteund. Bij het begin van de gemeenteraad  januari 2019 hadden wij dit al duidelijk aangegeven. Niets tegen de persoon maar een wethouder voor de gemeente Hoeksche Waard moet volgens de PvdA-fractie ook in de Hoeksche Waard woonachtig zijn.

Met betrekking tot de ‘Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling’ van de regio  Rotterdam-Rijnmond’ en het ‘Actieplan regio Zuid Holland–Zuid’ heeft de PvdA fractie zich kritisch opgesteld. In beide documenten ontbreken duidelijke gegevens en keuzes met betrekking tot de gemeente Hoeksche Waard. Terwijl die er natuurlijk wel zijn. Meerdere fracties waren hier kritisch over. De wethouder kwam pas laat met de toezegging dat er een lokaal actieplan zou komen. Een motie van de fractie om het moment waarop het actieplan gereed moet zijn (uiterlijk eind eerste kwartaal 2020) kwam net enkele stemmen tekort.

Op het gebied van het sociaal domein waren er trouwens meer ontwikkelingen.  Begin december vond er een extra besluitvormende vergadering plaats, die in het teken stond van de levering van WMO-hulpmiddelen. De gemeente had eerder het contract met de huidige leverancier verbroken. Er werd daarna een contract met twee leveranciers afgesloten tegen fors hogere tarieven. De fractie heeft kritische vragen gesteld over zowel de financiële dekking en de informatieverstrekking omtrent de afspraken met de nieuwe leveranciers. Met betrekking tot dat laatste punt heeft de wethouder toegezegd de raad te informeren.

Terug naar de vergadering van 17 december.

– De belastingverordeningen en tarieven 2020 zijn vastgesteld.

– De verordening gemeentelijke onderscheidingen is vastgesteld.

– Een  tweetal moties ‘vreemd aan de orde van de dag’zijn tijdens deze vergadering behandeld.

Als eerste de motie rechtstreekse busverbinding ‘Zuid-Beijerland-Rotterdam’. Als fractie hebben wij ingebracht dat wat het openbaar vervoer betreft er niet alleen naar afzonderlijke problemen gekeken moet worden maar naar alle beperkingen van het openbaar vervoer in en binnen de Hoeksche Waard. Ons standpunt vond geen steun bij de andere partijen in de raad. Onze fractie heeft dan ook haar instemming onthouden aan deze motie.

De motie ‘Openingstijden Haringvlietbrug’, waarbij het college verzocht wordt om in contact te treden met Rijkswaterstaat om in de zomerperiode het aantal openingen, met name in de spits, te beperken om zodoende een betere doorstroming van het verkeer te bevorderen. Binnen de (steun)fractie werd er verschillend gedacht over deze motie van de VVD.  Uiteindelijk hebben onze raadsleden de motie gesteund. Zij vinden het de moeite waard om een signaal af te geven richting Rijkswaterstraat om zo een betere doorstroming te bewerkstelligen.

Gezien de tijd, het burgemeesterschap van Govert Veldhuijzen ‘expireerde’ om 24.00 uur, werd de behandeling van een door alle partijen ingediende motie m.b.t. het instellen van een duurzaamheidsprijs, uitgesteld tot een volgende gemeenteraadsraadsvergadering.

 

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/pvda-in-de-raad/

Het bericht Periodiek bericht uit de fractie PvdA Hoeksche Waard🌹 verscheen eerst op PvdA Hoeksche Waard.

Politiek nieuws in de media wk 51-2019

PvdA PvdA Oud-Beijerland 21-12-2019 09:00

Naast de periodieke blog ‘Weekbericht fractie PvdA Hoeksche Waard’ publiceren wij ook een wekelijks bericht ‘Politiek nieuws in de media’. Hierin worden artikelen opgenomen m.b.t. de Hoeksche Waardse politiek met uitstapjes naar de landelijke.

Dit is de laatste aflevering van ons wekelijks bericht, dit jaar. De gemeenteraad is met reces. De eerstvolgende (beeldvormende) raadsvergadering vindt plaats op dinsdag 7 januari 2020. De agenda van die vergadering vind u hier.

De eerstvolgende aflevering verschijnt op zaterdag 4 januari. Tussentijdse politieke berichten in de pers sparen wij voor u op.

Wij danken al onze volgers, wensen jullie een hele mooie Kerst en nieuwjaarsviering en zien jullie in het nieuwe jaar graag terug!

Klik op de afbeeldingen voor een goed leesbare versie.

Na afloop van de gemeenteraadsvergadering nam waarnemend burgemeester Govert Veldhuijzen op dinsdag 17 december afscheid van de Hoeksche Waard.

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-51-2019/

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-51-2019/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-51-2019/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-51-2019/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-51-2019/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-51-2019/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-51-2019/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-51-2019/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-51-2019/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-51-2019/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-51-2019/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-51-2019/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-51-2019/

 

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-51-2019/

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-51-2019/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-51-2019/

RTV Rijnmond sprak na afloop van de zitting met enkele nabestaanden. Klik hier voor het interview.

https://www.rijnmond.nl/nieuws/189909/Twintig-jaar-cel-en-tbs-in-zaak-insulinemoorden

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-51-2019/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-51-2019/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-51-2019/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-51-2019/

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-51-2019/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-51-2019/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-51-2019/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-51-2019/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-51-2019/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/politiek-nieuws-in-de-media-wk-51-2019/

 

Het bericht Politiek nieuws in de media wk 51-2019 verscheen eerst op PvdA Hoeksche Waard.