Nieuws van politieke partijen in Pijnacker-Nootdorp inzichtelijk

2232 documenten

Eerlijk Alternatief zorgt voor meer woningen voor starters en senioren

Eerlijk Alternatief Eerlijk Alternatief Pijnacker-Nootdorp 28-11-2023 15:23

Op initiatief van Eerlijk Alternatief is op 23 november een voorstel aangenomen om meer woningen te bouwen op het Oranjepark. In samenwerking met de VVD, PPN en D66 werd een voorstel om twintig procent meer woningen te bouwen met ruime meerderheid aangenomen.

Volgens woordvoerder en fractievoorzitter Ben Glaser was dit een uitgelezen mogelijkheid om meer woningen te realiseren voor starters en ouderen. Daarnaast is de sociale woningvoorraad aanzienlijk uitgebreid wanneer het Oranjepark er staat. Glaser: “We hebben in deze fase mee kunnen geven wat belangrijk is voor de gemeenteraad en voor ons als partij. Dit was een mogelijkheid om extra woningen te realiseren voor de doelgroepen die het zo moeilijk hebben op de huidige woningmarkt. We zijn erg blij dat het is gelukt.”

Het is al langer een politieke trend om duidelijk te maken dat je voor extra woningbouw bent en deze ook betaalbaar te houden. Het is dan ook mooi om te zien dat het initiatief werd aangevuld door de andere partijen waar al gauw overeenstemming over werd bereikt. Naast de toename van het woningen is er een maximale hoogte opgenomen.

Eerlijk Alternatief kijkt uit naar de uitwerking van het plan rondom het Oranjepark. De fractie zal goed in de gaten houden of er recht gedaan wordt aan de visie die wij als collectief hebben meegegeven aan het college. Voorop staat dat er meer gebouwd moet worden voor starters en ouderen. “En deze woningen zullen moeten aansluiten op ons dorpse karakter en tegelijkertijd het woningtekort in onze gemeente te lijf gaan,” besluit Glaser.

Fietspad Laakweg en Bieslandse weg opgeknapt

VVD VVD Pijnacker-Nootdorp 28-11-2023 07:12

De afgelopen periode is de asfaltlaag op de laakweg vervangen. Hierdoor is dit fietspad weer lekker vlak en zijn er ook een paar passeeropstelplaatsen gemaakt voor bestemmingsverkeer. Onze wethouder Bart van Straten zei hierover: “Als wethouder duurzame mobiliteit vind ik het belangrijk dat onze fietspaden van goede kwaliteit zijn en goed worden onderhouden”

https://pijnackernootdorp.vvd.nl/nieuws/54423/fietspad-laakweg-en-bieslandse-weg-opgeknapt

© Paul Turion

Voor onze inwoners is dit een prima pad om snel richting Pijnacker of Nootdorp te fietsen. Behalve als het donker was, dan kon je beter het fietspad richting de hofwegtunnel nemen, aangezien dit netjes verlicht werd door ledverlichting in het fietspad. Maar sinds een maand is ook de Laakweg voorzien van deze ledverlichting zodat iedereen voortaan via deze weg in het donker kan fietsen. Hiemee is de fiets mobiliteit binnen onze gemeente weer een stapje vooruit.

Daarnaast is het fietspad Bieslandseweg voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Niet alleen was dit dringend nodig (de weg was een hobbelparkoers geworden). Het was na de mooie vernieuwde Hazepad een vlag op een modderschuit om dit stuk fietspad op te gaan. Nu is het echter weer tip-top en kun je als fietser weer soepel over dit fietspad richting Delfgauw en Nootdorp.

De VVD Pijnacker-Nootdorp is blij met deze verbeteringen die ervoor zorgen dat fietsers goede verbindingen hebben om soepel en snel te kunnen fietsen via goede fietspaden in onze gemeente

Partij voor de Dieren Pijnacker-Nootdorp bezorgd over verstoring verblijf­plaats vleer­muizen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Pijnacker-Nootdorp 28-11-2023 00:00

Pijnacker-Nootdorp, 28 november 2023 – De Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp trekt aan de bel naar aanleiding van de recent verleende Ontheffing Wet Natuurbescherming voor een bouwproject aan de Koningin Julianastraat in Nootdorp. De Omgevingsdienst Haaglanden gaf op eerder deze maand groen licht voor het slopen van een pand ten behoeven van de bouw van een kindcentrum, wat volgens de partij potentieel schadelijk kan zijn voor de lokale vleermuizen. Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, vraagt het gemeentebestuur naar de gevolgen van de ontheffing voor nest- en rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis en de laatvlieger. Zij verwijst daarbij naar een eerder bouwproject waarbij de gemeente maatregelen nam om vleermuizen te beschermen. Hier werden acht vleermuiskasten geplaatst als alternatieve verblijfplaats tijdens de sloop van de Jan Janssenhal voor de bouw van een nieuwe sporthal. De Zoogdiervereniging benadrukt het belang van bescherming van alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten, die wettelijk beschermd zijn. Ongeveer de helft van die soorten zijn gebouwbewonende vleermuizen. Er is altijd een voorafgaand vleermuisonderzoek door deskundigen nodig voordat maatregelen als het slopen van gebouwen mogelijk zijn. Hierbij moet rekening gehouden worden met het vleermuisprotocol. In een maatschappij waarin bouwplannen en natuurbescherming soms botsen, zijn er volgens de vereniging ook manieren om beide belangen te respecteren, zoals het voedselgebied, verblijfplaatsen, essentiële vliegroute en verplaatsingsroute. De Partij voor de Dieren roept op tot meer transparantie en onderbouwing over de afgegeven ontheffing en dringt aan op diervriendelijke oplossingen. Vooralsnog heeft de gemeente geen officiële reactie gegeven op de vragen van de partij.

Kaderstellende notitie Oranjepark

Trots Trots Pijnacker-Nootdorp 25-11-2023 12:34

De kaderstellende notitie Oranjepark gaat over het gebied tussen de wijk Koninginnehof en het gemeentekantoor in Pijnacker. Er wordt voorgesteld om in het gebied woningen te ontwikkelen, vooral voor starters, ouderen en sociale huur.

Randvoorwaarden

Met een kaderstellende notitie geef je randvoorwaarden mee bij het verder ontwikkelen van het gebied. Bijvoorbeeld het percentage sociale woningen of het maximaal aantal woonlagen. Tijdens de oordeelvormende vergadering hebben wij naar een scenario uitwerking gevraagd per knop waar aan wij kunnen draaien als raad. Dan wordt het duidelijk wat de kosten en baten zijn per onderdeel. Helaas was hier geen meerderheid voor.

Tegen nog meer woonlagen

Tijdens de besluitvormende vergadering werd er met een amendement gevraagd om meer woonlagen toe te staan. Dit hebben wij niet gesteund. Uit het participatieverslag bleek al dat bewoners moeite hadden met de voorgestelde zes lagen. Nu worden het er acht. Dit vinden wij echt te veel. Het is belangrijk om goed naar de zorgen van onze inwoners te luisteren en niet blind te staren op meer woningen. Een wijziging voor meer maatschappelijke ruimte in het gebied werd helaas ook niet gesteund door een meerderheid van de raad.

Wel voorgestemd

Uiteindelijk hebben wij wel voor het voorstel gestemd, zodat de gemeente door kan met het verder uitwerken van de plannen.

Meer informatie over Oranjepark (website gemeente).

Wederom vragen over de poller op de Nieuwkoopseweg

Trots Trots Pijnacker-Nootdorp 25-11-2023 11:50

Afgelopen raadsvergadering hebben wij wederom vragen gesteld over de poller op de Nieuwkoopseweg in Nootdorp.

De poller is al voor de zoveelste keer stuk tot grote frustratie van de bewoners. De wethouder geeft in de mondelinge beantwoording op onze vragen aan dat dit waarschijnlijk moedwillig wordt gedaan.

Onderzoek naar alternatief

Verder hebben wij duidelijkheid gekregen over het onderzoek naar een alternatief. De wethouder gaf aan dat het onderzoek naar een alternatief voor pollers in onze gemeente, en dus ook voor de Nieuwkoopseweg, in december is afgerond.

Handhaving

Wij hebben aandacht gevraagd voor eventuele handhaving in de tussentijd. Echter is dit lastig gezien de beperkte capaciteit, maar wij hebben wel aangedrongen op de noodzaak hiervan gezien het verleden. De poller is er niet voor niets.

Terugkijken

Meer woningen op Oranjepark, zegt VVD Pijnacker-Nootdorp

VVD VVD Pijnacker-Nootdorp 25-11-2023 01:42

Bouw meer woningen op het Oranjepark. Dat was het betoog van de VVD Pijnacker-Nootdorp met andere partijen in de gemeenteraadsvergadering van 23 november 2023.

https://pijnackernootdorp.vvd.nl/nieuws/54386/meer-woningen-op-oranjepark-zegt-vvd-pijnacker-nootdorp

© Ibelings van Tilburg ...

Op het Oranjepark moet woningbouw komen. De woningnood is hoog, en het aanbod aan huizen moet groter. Daarom heeft de VVD samen met andere partijen een amendement ingediend om op het Oranjepark iets hoger te kunnen bouwen en om daar meer huizen te bouwen. Allerlei doelgroepen kunnen daarvan profiteren, zoals starters en ouderen. De gemeenteraad heeft het amendement gelukkig aangenomen, waardoor straks meer mensen een nieuw thuis kunnen vinden op het Oranjepark.

VVD Pijnacker-Nootdorp bij ondernemersavond van de bedrijvenparken De Boezem, Heron, Oostambacht en Ruyven

VVD VVD Pijnacker-Nootdorp 24-11-2023 11:18

De bijeenkomst vond plaats bij van Heugten Tours op bedrijvenpark Heron. Het onderwerp van de bijeenkomst was sociale media en informatieveiligheid. Jochem van Loon van SocialLane kwam iets vertellen over sociale media .

https://pijnackernootdorp.vvd.nl/nieuws/54383/vvd-pijnacker-nootdorp-bij-ondernemersavond-van-de-bedrijvenparken-de-boezem-heron-oostambacht-en-ruyven

© Paul Turion

Vervolgens kreeg Ferry van Buijtene, mede-eigenaar van Support IT het woord. Ferry deelde zijn visie over de preventiemaatregelen die je als organisatie moet treffen om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van cybercrime.

Naast 3 raadsleden van de VVD Pijnacker-Nootdorp was ook Wethouder Bart van Straten aanwezig evenals de Burgemeester Bjorn Lugthart. Na afloop hebben de raadsleden gesproken met een aantal ondernemers die aangaven zeer tevreden te zijn met de extra boa’s die regelmatig patrouilleren op de bedrijvenparken. Op voorspraak van de VVD Pijnacker-Nootdorp zijn 8 extra’s Boa’s aangesteld begin 2023 (van 8 naar 16) die nu goed werk verrichten binnen onze gemeente

Bedankt voor je stem op de VVD

VVD VVD Pijnacker-Nootdorp 23-11-2023 06:35

Bedankt voor je stem op de VVD in PIjnacker-Nootdorp. In totaal 22% van alle stemmen is uitgebracht op de VVD> Nogmaals dank voor het vertrouwen.

https://pijnackernootdorp.vvd.nl/nieuws/54380/bedankt-voor-je-stem-op-de-vvd

Bedankt voor je stem op de VVD in PIjnacker-Nootdorp. 

In totaal 22% van alle stemmen is uitgebracht op de VVD> Nogmaals dank voor het vertrouwen.

VVD Pijnacker-Nootdorp opnieuw op campagnepad

VVD VVD Pijnacker-Nootdorp 18-11-2023 07:23

Het is nu bijna zover: op 22 november gaan we naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. De VVD Pijnacker-Nootdorp voerde dit weekend campagne in Nootdorp, nadat eerder al Pijnacker en Delfgauw waren aangedaan.

https://pijnackernootdorp.vvd.nl/nieuws/54340/vvd-pijnacker-nootdorp-opnieuw-op-campagnepad

Bij winkelcentrum De Parade gingen vrijwilligers in gesprek met mogelijke kiezers, en boden zij als attentie wat lekkers aan. Nog maar een paar dagen! Kies VVD op 22 november.

Gemeentebelangen tegen plan fietsroutes

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp 17-11-2023 09:54

Gemeentebelangen tegen plan fietsroutes

Posted on

17

Tijdens de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp van 16 november 2023 heeft fractievoorzitter Bernard Minderhoud aangegeven tegen het plan van de metropolitane fietsroute van Delft naar Rotterdam te zijn, die voor een belangrijk gedeelte door onze gemeente gaat. Gemeentebelangen is van mening dat de huidige fietspaden die daar nu lopen voldoende zijn en ziet het nut van de geplande fietspaden niet in. De fractie vraagt zich tevens het nut af van het geplande ecoduct, iets waar het college nogal waarde aan hechtte. Ook vindt Gemeentebelangen de kosten die met de aanleg van het fietspad zijn gemoeid veel te hoog. Dit geld kan beter gebruikt worden. Bernard Minderhoud:” Er zijn veel klachten binnengekomen van omwonenden die ook de noodzaak van de nieuwe fietspaden niet inzien. Er is voor hen ook geen inspraakprocedure geweest en men werd door de plannen min of meer overvallen. Ook insprekers in de raad hebben hier hun bezwaren tegen geuit. Gemeentebelangen vindt het altijd van groot belang om te luisteren naar de inwoners en hun bezwaren.” Aan het eind van de oordeelsvormende vergadering besloot een meerderheid van de raadsleden dat het voorstel van de fietspaden niet op de agenda van de besluitvormende vergadering van 23 november 2023 mocht worden geplaatst. Het besluit over de fietspaden laat dus nog enige tijd op zich wachten.

Dit bericht is gepost in Laatste nieuws. Bookmark de link.

Algemene beschouwingen 2-11-2023