Nieuws van politieke partijen in Pijnacker-Nootdorp inzichtelijk

2026 documenten

Dankjewel HP en welkom Gert-Jan!

VVD VVD Pijnacker-Nootdorp 20-06-2022 09:02

De plaats in de fractie die door de benoeming van Ilona is ontstaan, is opgevolgd door Gert-Jan Klapwijk. Gert-Jan was sedert de verkiezingen al buitenraadslid en we wensen hem alle genoegen en succes toe in de komende vier jaar.

https://pijnackernootdorp.vvd.nl/nieuws/50138/dankjewel-hp-en-welkom-gert-jan

Volgens de Kieswet was het eerst aan Herman-Pieter Nijhof om te bewilligen. Hij was door de verkiezingsuitslag in eerste instantie namelijk op plaats drie van de kandidatenlijst buiten de boot gevallen. HP is woonachtig in Delfgauw en heeft met verve in de afgelopen jaren zich in de fractie ingezet voor een breed scala van onderwerpen in Pijnacker-Nootdorp. In de fractie had hij een duidelijke mening en ideeën over teamvorming, communicatie en het liberale geluid. Hij was daarnaast een zeer verdienstelijk ondervoorzitter van de Raad.

 

Graag ging hij op bezoek bij mensen in de buurt, bij wijkbesturen en ondernemers. “Gemeentepolitiek gaat vooral over stoeptegels” zei hij, “en dát vind ik erg leuk!” en “Ik wil ook dat we zichtbaar zijn en veel en vaak communiceren op social media”. Mede daarom was hij ook bereid om de VVD-website te onderhouden.

 

De ruimte die HP, liberaal in hart en nieren, nu heeft gegeven aan Gert-Jan als jong nieuw talent in de fractie, dwingt ons respect af. Graag zie we hem terug in onze gelederen, nadat hij eerst even weer de tijd heeft gehad voor al die belangrijke zaken die bleven liggen omdat de VVD zijn energie opeiste.

CDA en andere partijen komen tot raadsakkoord op hoofdlijnen

CDA CDA Pijnacker-Nootdorp 09-06-2022 18:20

Acht partijen (Eerlijk Alternatief, D66, VVD, Progressief Pijnacker-Nootdorp, CDA, Trots, Partij voor de Dieren en Christenunie-SGP hebben een raadsakkoord op hoofdlijnen bereikt met de titel “Bouwen aan de toekomst”. Hierin wordt uiteengezet wat de plannen voor de komende vier jaar zijn voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp op het gebied van wonen, economie, mobiliteit, groen, sociaal domein en duurzaamheid. Het nieuwe college krijgt de opdracht dit uit te werken in een uitvoeringsagenda en daar concrete projecten aan te koppelen. Het nieuwe college zal naast burgemeester Björn Lugthart uit vijf wethouders bestaan: Hanneke van de Gevel (EA), Peter Hennevanger (D66), Ilona Jense-van Haarst (VVD), Marieke van Bijnen (PPN) en Frank van Kuppeveld (CDA) zijn de kandidaat-wethouders. In een speciale raadsvergadering op 15 juni 2022 staat de installatie van het nieuwe college gepland. Het CDA is blij met het nieuwe raadsakkoord, waar veel van de CDA-speerpunten in terecht zijn gekomen, bijvoorbeeld op het gebied van het bouwen van betaalbare woningen voor starters en senioren, innovatieve en duurzame glastuinbouw, behoud van onze groene gebieden, ontmoetingsplekken voor jong en oud, de menselijke maat terug in de zorg, ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers, samen gezond de toekomst in, een energietransitie waar de glastuinbouw een van de aanjagers bij de warmtenetten kan zijn, betere handhaving en een mogelijke lokale ombudsman. Frank van Kuppeveld zal wederom wethouder worden, met in zijn portefeuille wonen, bouwen, grondzaken, glastuinbouw en energietransitie.

Informatie-avonden over de opvang en huisvesting van Oekraïense vluchtelingen

VVD VVD Pijnacker-Nootdorp 09-06-2022 07:25

De VVD is langs geweest bij de informatie-avonden over de opvang en huisvesting van Oekraïense vluchtelingen in Pijnacker-Nootdorp. Deze goedbezochte avonden werden georganiseerd om bewoners en omwonenden van opvanglocaties in te lichten.

Zowel in Delfgauw, Pijnacker als Nootdorp zijn er locaties bedacht. Het was goed om te horen dat de gemeentelijke organisatie hier druk mee bezig is, maar ook de interesse van de inwoners was goed om te zien. 

Het merendeel van de vluchtelingen uit Oekraïne zijn vrouwen met kinderen. Hoe zorgen we ervoor dat de kinderen veilig opgroeien hier in onze gemeente en goed naar school kunnen, waren belangrijke vragen vanuit de omwonenden. Maar ook meer praktische zaken als parkeerveiligheid en afval ophalen voor de opvanglocaties kwamen aan bod. 

VVD op bezoek bij Van Der Helm en Schols

VVD VVD Pijnacker-Nootdorp 16-05-2022 23:10

In Nootdorp is de VVD fractie te gast bij van der Helm en Schols uitvaartzorg. 

Edward van der Helm verwelkomt ons met (de verwachte) cake en koffie. 

Sinds de start van de firma op deze plek in Nootdorp heeft hij zijn bedrijf zien groeien en mee veranderen met de vraag van zijn klanten en hun familie. Het unieke huiskamergevoel en de persoonlijke aanpak vormen de basis van het bedrijf. 

In zijn woorden: hij wil als Nootdorper de uitvaartverzorging voor de Nootdorpers, dichtbij en betrokken gestalte geven. 

Door de jaren heen is er veel veranderd, verbouwingen/aanbouwen, digitalisering, aanpassing van bestemming (wonen, werken, maatschappelijke functie). Dit om tegemoet te komen aan de behoeftes van de moderne tijd. 

Ook de kleinere vragen, zoals hoogtes en lengtes van groen en bomen, het mogelijk verwerven van een aanliggende strook snippergroen hebben hem een hoop contactmomenten met de gemeente opgeleverd. 

Dit naast de verplichte registratie die vanuit de uitvaartzorg ook bij de gemeente moet plaatsvinden. 

Edward is goed te spreken over zijn contacten met de gemeente. Na al deze jaren kent hij goed de weg en heeft hij meerdere mooie voorbeelden van hoe er actief geprobeerd wordt mee te denken waar mogelijk en duidelijk wordt aangegeven wat er niet kan. 

De VVD bedankt Edward hartelijk voor zijn gastvrijheid en inzicht in zijn bedrijf, locatie en relatie met het dorp. 

Van Der Helm & Schols uitvaartzorg (vdhuz.nl)

De VVD komt graag bij bedrijven over de vloer. Wanneer u in gesprek wilt met ons of ons uw prachtige bedrijf wilt laten zien laat het ons dan weten.

Eerste optreden nieuwe fractieleden: Harry Wubben

VVD VVD Pijnacker-Nootdorp 18-04-2022 05:24

https://pijnackernootdorp.vvd.nl/nieuws/49606/eerste-optreden-nieuwe-fractieleden-harry-wubben

Op donderdag 14 april was het zover: het eerste nieuwe fractielid in actie! Harry Wubben, met de recente verkiezingen in de gemeenteraad gekomen, leverde zijn eerste politieke bijdrage in de raadsvergadering over de veelbesproken bouwkavels in het buitengebied. De vergadering ging over een nieuw bestemmingsplan voor de betreffende kavels, om daar de bijzondere kwaliteit van buitengebied beter te beschermen. De mensen die die kavels hebben gekocht om er hun droomhuis te bouwen, zijn niet tevreden met het bestemmingsplan. Zij vinden dat de regels in het bestemmingsplan hen teveel beperken. Het was een bij tijd en wijle stevig debat, waarin Harry duidelijk maakte wat de opvatting van de VVD Pijnacker-Nootdorp is. "We zijn ook niet blij met de situatie," aldus Harry. "We zijn bij de VVD erg tegen betutteling, maar willen vooral ook duidelijkheid voor deze mensen." Volgens Harry en de gehele VVD-fractie moet er zo snel mogelijk een oplossing komen voor de kavelkopers. De VVD-fractie zal de kwestie kritisch blijven volgen, en Harry in het bijzonder.

 

Afscheid Cock Weerheim, start Rob van der Welle

ChristenUnie ChristenUnie Pijnacker-Nootdorp 02-04-2022 17:15

https://pijnacker-nootdorp.christenunie.nl/k/n6132/news/view/1420565/43758/afscheid-gemeenteraad-11_uit-PN-Actueel.jpg

Dinsdag 29 maart jl. was de laatste zitting van de gemeenteraad van de periode 2018-2022.Voor Cock Weerheim was deze vergadering dan ook de laatste vergadering. Althans, voorlopig de laatste, want wie weet wat de toekomst nog in petto heeft.Cock en Rob van der Welle hebben - per slot van rekening - al vele jaren elkaar aangevuld en afgewisseld in de gemeenteraad.Omdat Cock inmiddels minstens twaalf jaar in de gemeenteraad heeft gezeten, en nu niet terugkeerde in de nieuwe raad, kreeg hij een Koninklijke onderscheiding. Dit zelfde gold trouwens voor nog 5 gemeenteraadsleden.De burgemeester sprak de scheidende raadsleden eerst toe, daarna werden er nog videofilmpjes getoond waarin hartelijke woorden van collega-raadsleden naar voren kwamen.Het afscheid van Cock Weerheim in de gemeenteraad is trouwens betrekkelijk, want Cock wordt wel  'fractielid van buiten de raad'.zie verder: van Cock naar Rob.

Bovenstaande foto is overgenomen van pijnackerk-nootdorp-actueel.

uitslag gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

ChristenUnie ChristenUnie Pijnacker-Nootdorp 28-03-2022 10:15

https://pijnacker-nootdorp.christenunie.nl/k/n6132/news/view/1420418/43758/stembureau.jpg

De combinatie ChristenUnie-SGP gaat ook de komende jaren weer een zetel innemen in de gemeenteraad.We zijn dankbaar dat we opnieuw meer stemmen hebben gekregen dan de vorige keer, in 2018.Een tweede zetel zat er ook dit keer helaas niet in. Het restant boven de ene zetel was te klein voor een 2e zetel.We zijn dankbaar voor de vele stemmen!We hopen en bidden op een gezegende periode.Kiezers bedankt!

Oude Leede, het gaafste buurtschap van Nederland!

VVD VVD Pijnacker-Nootdorp 11-03-2022 09:30

In plaats van flyers uitdelen in de centra is de VVD de afgelopen jaren volop in gesprek met onze inwoners en buurtverenigingen. Net als ieder jaar in de lente brachten we met de VVD ook nu weer een enorm leuk bezoek aan de bewonersvereniging Oude Leede. Mooi om hier weer terug te komen na ons vorige bezoek om in het echt buiten te zien waar we ons de afgelopen tijd voor hebben ingezet.

https://pijnackernootdorp.vvd.nl/nieuws/49052/oude-leede-het-gaafste-buurtschap-van-nederland

© VVD Pijnacker-Nootdorp

Zo zag de VVD dat de ontsluiting op de Oude Leedeweg verbeterd is, er nu overal glasvezel is aangelegd in het buitengebied en het goed en mooi wonen is in het gaafste buurtschap van Nederland. Mooi om te zien! 

De VVD zag echter ook zaken die nog beter kunnen. 

Zo is de Oude Leedeweg toe aan vernieuwing, op veel plekken is het asfalt erbarmelijk of is de berm in zodanig slechte staat dat er nu echt wat aan gedaan moet worden. Bovendien maken de lokale Max Verstappens gebruik van de Oude Leedeweg maar ook van de Onderweg. Een snelheidsdisplay is een eerste stap om daar inzicht in te krijgen, maar dan niet in een dode hoek natuurlijk. Die moet slimmer opgehangen worden en daarna moet de gemeente samen met de BOL kijken naar een echte oplossing! De VVD gaat de komende periode hard aan de slag om de belangen van Oude Leede serieus op de agenda te krijgen, ook bij de andere partijen. Want Oude Leede is te mooi om links te laten liggen. 

Wat ook beter moet is de bestrijding van ganzen. Het is inmiddels een ware plaag. In Pijnacker-Nootdorp willen we met elkaar de groene gebieden mooi en gezond houden voor mens en dier. Maar dat betekent ook dat we grenzen moeten trekken. Voor de leefbaarheid in Oude Leede, maar ook ter bescherming van ons weidevogelgebied. De weidevogels vragen echt een andere habitat dan de gans en we moeten daar keuzes in maken. De VVD kiest daarbij voor de leefbaarheid en de weidevogels. #sorrygans

Tot slot nog een korte opmerking over de Wilgenweg. Een prachtig stukje Oude Leede waar we allemaal heel trots op moeten zijn. Maar het knotten van de wilgen, dat kunnen de bewoners beter dan de gemeente. Laat hen dat dan ook doen. Slimmer samenwerken waar dat kan!

Kortom, de VVD heeft ook dit weekend weer veel inspiratie en kennis opgedaan over zaken waar zij zich ook de komende vier jaar weer hard voor zullen maken! Oude Leede blijft goed, wordt beter!

Delfgauw blijft goed, maar wordt beter

VVD VVD Pijnacker-Nootdorp 06-03-2022 08:26

Op zaterdag 20 februari bracht een grote delegatie VVD’ers een bezoek aan de bewonersvereniging Delfgauw om met hen het gesprek te voeren over hoe het wonen, werken en recreëren in Delfgauw door hen wordt ervaren en wat de punten zijn die beter kunnen.

https://pijnackernootdorp.vvd.nl/nieuws/48842/delfgauw-blijft-goed-maar-wordt-beter

De uitgebreide rondwandeling werd begonnen in tuincentrum Ranzijn waar nogmaals werd benadrukt dat op de ijsbaan echt geen huizen worden gebouwd. Vanaf de eerste dag is juist gekozen voor het groen nog mooier maken. HP Nijhof, bewoner van Delfgauw en raadslid: “Het is fijn om te wonen in een wijk die zo ruim en groen is opgezet, dat moeten we koesteren met elkaar. We bouwen waar dat kan, maar niet in de groene buffer.”

De route liep eerst naar het woonzorgcomplex en het winkelcentrum in Emerald. Het is mooi en goed wonen daar, maar het veiligheidsgevoel bij met name de oudere bewoners kan nog wel een beetje verbeterd worden, met name in de avonduren. 

Naast de kerk in Delfgauw bevindt zich het in aanbouw zijnde Hof Delfgauw. Het pand waar voorheen een aannemersbedrijf gevestigd was, wordt door een aantal enthousiaste ouders een prachtige woning gebouwd voor hun jongvolwassen kinderen met een verstandelijke beperking. Inmiddels begint het er binnen al echt uit te zijn als prachtige woningen waarbij over ieder detail is nagedacht. De initiatiefnemers kunnen niet wachten om de bouw af te ronden en hun kinderen een veilige plek te geven om te wonen in de oude kern van Delfgauw. 

Via de S-bocht kwam de groep aan in de Graaf Willem II-laan waar werd stil gestaan bij het tekort aan parkeerplaatsen. Het aantal auto’s en de grootte van de auto’s is in de loop der jaren de ruimte in de wijk ontgroeid. Met name werd aandacht gevraagd voor het toenemende aantal busjes in de wijk. En er werd een slimme oplossing aangegeven! Dat is de mooie manier van samenwerken. Niet alleen vertellen wat verkeerd is, maar samenwerken aan een oplossing. Daar komen de mooiste dingen uit voort. 

Tot slot stond de groep stil bij de drukte op de Noordeindseweg. Lijstrekker Ilona Jense: “Pijnacker-Nootdorp heeft een prachtig buitengebied dat wandelaars en fietsers trekt van ver buiten de gemeentegrenzen. Juist daar moeten recreatieve ondernemingen mogelijk zijn, zodat bezoekers bijvoorbeeld een fiets kunnen huren of kunnen lunchen tijdens hun wandeling. Maar dat gaat hand in hand met bescherming van het buitengebied en het bewaken van het groene karakter daarvan. Niet alles kan overal. Als we ons daar bewust van zijn met elkaar, dan blijft het goed wonen, werken en recreëren in Delfgauw. Delfgauw blijft goed, wordt beter.” 

Presentatie van het verkiezingsprogramma

ChristenUnie ChristenUnie Pijnacker-Nootdorp 05-03-2022 10:24

https://pijnacker-nootdorp.christenunie.nl/k/n6132/news/view/1417486/43758/titelpag_verk-prg_CU-SGP-16maart2022.jpg

ChristenUnie en SGP in Pijnacker-Nootdorp hebben hun gezamenlijke programma gepresenteerd voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart a.s.Kernboodschap is dat CU/SGP wil ‘meebouwen aan een samenleving waarin aandacht is voor wat echt telt’.Kijk voor meer informatie over de presenatie op pijnacker-nootdorp-actueel.Kijk voor meer informatie over het programma hier.