Nieuws van politieke partijen in Pijnacker-Nootdorp inzichtelijk

2085 documenten

Op bezoek bij woningcorporatie Rondom Wonen

VVD VVD Pijnacker-Nootdorp 17-03-2023 11:28

Onlangs waren raadsleden Paul Turion en Gert-Jan Klapwijk op bezoek bij woningcorporatie Rondom Wonen. Rondom Wonen verhuurt betaalbare huurwoningen in Pijnacker-Nootdorp. Op dit moment gaat het om ruim 2.500 woningen. Ook zorgt Rondom Wonen voor onderhoud van deze huizen.

https://pijnackernootdorp.vvd.nl/nieuws/52415/op-bezoek-bij-woningcorporatie-rondom-wonen

© Paul Turion

Tijdens het gesprek hebben Paul en Gert-Jan uitgebreid met Rondom Wonen gesproken over wat er moet gebeuren om meer woningen te kunnen bouwen de komende jaren. Woningbouw is met de huidige bouwkosten al snel te duur om kostendekkend te zijn voor een woningcorporatie. Rondom Wonen ziet daarom naast normale bouw ook kansen in relatief betaalbare flexwoningen, die snel en voor minder geld kunnen worden neergezet.  

Verder is er gesproken over parkeerplaatsen bij sociale huurwoningen. Parkeren is duur, zeker als het gaat om parkeergarages. Terwijl er gemiddeld bij sociale huurwoningen minder behoefte is aan parkeerruimte. En ook is het tijdens het gesprek gegaan over verduurzaming en het verminderen van energieverbruik.  

Als VVD maken we ons hard voor flexwonen als tijdelijke oplossing voor het woningtekort. En pleiten we voor extra woningbouw om iedereen een dak boven het hoofd te kunnen bieden. Dit bezoek onderstreept dat nog eens. Dank aan Rondom Wonen voor de gastvrijheid en het informatieve gesprek!

Uitslag verkiezingen Provinciale staten

VVD VVD Pijnacker-Nootdorp 16-03-2023 04:46

Bij de Provinciale Statenverkiezingen is de VVD de grootste partij gebleven in Pijnacker-Nootdorp. De VVD Pijnacker-Nootdorp wil alle kiezers hartelijk bedanken voor hun steun en vertrouwen. Fijn dat u helpt om te doen wat nodig is! #VVD #PS2023

https://pijnackernootdorp.vvd.nl/nieuws/52408/uitslag-verkiezingen-provinciale-staten

Ondernemers en de VVD

VVD VVD Pijnacker-Nootdorp 14-03-2023 05:18

Als VVD staan we voor onze ondernemers. Een gezonde en innovatieve regionale economie is in ieders belang.

https://pijnackernootdorp.vvd.nl/nieuws/52390/ondernemers-en-de-vvd

© Gert-Jan Klapwijk

De VVD wil ondernemers steunen om hun bedrijven verder te ontwikkelen en te verduurzamen, zodat zij de banenmotor kunnen blijven waarop onze regio draait. Als lokale VVD hebben we de provincie daarbij hard nodig. Om bijvoorbeeld bedrijventerreinen en winkelcentra levendig te houden. En om een goede toekomstvisie te hebben voor onze glastuinbouwgebieden. Kies daarom op 15 maart voor de VVD bij de verkiezingen voor provinciale staten.

#vvd #VVD #verkiezingen #verkiezingen23 #provincialestaten #ondernemers #pijnackernootdorp #stemmen

De provincie gaat ook over Bereikbaarheid

VVD VVD Pijnacker-Nootdorp 13-03-2023 06:57

Bereikbaarheid is van groot belang voor de inwoners en de ondernemers in Pijnacker-Nootdorp en in heel Zuid-Holland.

https://pijnackernootdorp.vvd.nl/nieuws/52378/de-provincie-gaat-ook-over-bereikbaarheid

© Paul Turion

De VVD zet zich in voor goede mobiliteit. Over de weg, op het spoor, door de lucht en over het water. Helpt u mee om te doen wat nodig is? Kies 15 maart voor de VVD bij de verkiezingen voor provinciale staten.

VVD Pijnacker-Nootdorp bij debat over Greenport

VVD VVD Pijnacker-Nootdorp 12-03-2023 06:57

Onlangs was VVD-raadslid Harry Wubben aanwezig bij een interessant politiek debat over het zogenoemde Greenport. De Greenport is een samenwerking van tuinbouwgebieden met de daaraan verbonden bedrijven. Het debat werd georganiseerd samen met de VVD-afdelingen van Lansingerland, Westland en Waddinxveen, vooruitlopend op de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart.

https://pijnackernootdorp.vvd.nl/nieuws/52358/vvd-pijnacker-nootdorp-bij-debat-over-greenport

© Harry Wubben

Als glastuinbouwgemeente zit Pijnacker-Nootdorp middenin de Greenport, en het debat vond plaats bij Ammerlaan the Green Innovators in Pijnacker. Lokaler kan niet! Vanuit de VVD, D66 en GroenLinks debatteerden politici over onderwerpen als stikstof, energie, wonen en mobiliteit. In de zaal veel mensen uit de sector, zoals vertegenwoordigers van Glastuinbouw Nederland. En natuurlijk onze eigen Harry, die als eigenaar van een glastuinbouwbedrijf het vak uitstekend kent. 

Het werd al snel duidelijk dat over de toekomst van de Greenport inhoudelijk grote verschillen van mening bestaan. Bijvoorbeeld over de vraag of de provincie financieel moet bijdragen aan de warmtetransitie in Oost- en Westland, hoe de provincie de stikstofopgave moet aanpakken, en wat de mogelijkheden moeten zijn om distributiecentra te vestigen.

Er moeten stappen worden gezet, waar het gaat om stikstof en de energietransitie bijvoorbeeld. De komende jaren zijn daarvoor essentieel. Als ondernemerspartij wil de VVD onze ondernemers daarin ondersteunen. Want we hebben hen keihard nodig voor de welvaart in onze regio.

Waarom stemmen op het waterschap?

VVD VVD Pijnacker-Nootdorp 10-03-2023 08:53

Pijnacker-Nootdorp ligt in het laagst gelegen gedeelte van Nederland. Het is daarom hard werken voor droge voeten voor de inwoners van onze regio. Ook zijn veel ondernemers afhankelijk van goed waterbeheer voor hun bedrijven. De VVD wil dat het waterschap die taken goed doet, en daarbij verantwoord omgaat met belastinggeld.

https://pijnackernootdorp.vvd.nl/nieuws/52324/waarom-stemmen-op-het-waterschap

© Jacco Breedijk

Op 15 maart zijn er verkiezingen voor de waterschappen. Een mooi moment om eens stil te staan bij het werk van de waterschappen. Kies 15 maart voor de VVD bij de waterschapsverkiezingen in het Hoogheemraadschap Delfland.

Internationale vrouwendag

VVD VVD Pijnacker-Nootdorp 08-03-2023 08:03

8 maart Internationale Vrouwendag, als vrouw in de fractie voor mij de dus de “eer” om er over te schrijven namens de VVD fractie Pijnacker- Nootdorp.... en eerlijk? Zoals ik mij in geen enkele internationale dag (nu ja met uitzondering van 12 mei, Dag van de Verpleging) verdiep, had ik mij hier ook nog nooit in verdiept.

https://pijnackernootdorp.vvd.nl/nieuws/52284/internationale-vrouwendag

© Karin Zwart

Op Internationale vrouwendag wordt gevierd wat vrouwen al hebben bereikt. Daarnaast gaat het over de strijd voor gelijkwaardigheid. Dit jaar is het thema “Onbeperkt Leefbaar”.Voor mij betekent “Onbeperkt Leefbaar” dat ik kan zijn zoals ik wil zijn. Dat betekent dat ik mijn functie als raadslid uitvoer zoals ik ben, mijn vak uitoefen zoals dat bij mij past en mijn leven leef, zoals ik dat prettig vind uiteraard met respect voor de ander. Dat kan alleen in een samenleving waar mensen gezien, gehoord, erkend en gelijk behandeld worden, met al hun kwaliteiten hun steentje mogen bijdragen én als waardevol gezien worden. Of dit nu in de privé- of werkomgeving is, of in de politiek. Het woord “strijd” in het streven naar gelijkwaardigheid vind ik daarom een niet juist gekozen woord.Strijden doe je met een vijand. Door samenwerking kom je tot het realiseren van doelen. Dat uiteraard in het besef dat het niet Onbeperkt Leefbaar niet vanzelfsprekend is. Maar door iedere dag op kleine dingen het verschil te maken, weet ik zeker dat die vanzelfsprekendheid er komt

Stem over bouwen op 15 maart

VVD VVD Pijnacker-Nootdorp 06-03-2023 01:34

In Zuid-Holland en Pijnacker-Nootdorp is het fijn wonen. Maar de woningnood is hoog. Als lokale VVD moeten we samen optrekken met de hele provincie om daar wat aan te kunnen doen.

https://pijnackernootdorp.vvd.nl/nieuws/52258/stem-over-bouwen-op-15-maart

© Paul Turion

In de provincie willen we de komende jaren 260.000 nieuwe woningen bouwen, en dat gaat alleen lukken als we samenwerken. Kies 15 maart voor de VVD, en help mee te doen wat nodig is.

Verkiezingen voor de waterschappen!

VVD VVD Pijnacker-Nootdorp 02-03-2023 01:42

Op 15 maart is het zover: de verkiezingen voor de waterschappen!

https://pijnackernootdorp.vvd.nl/nieuws/52215/verkiezingen-voor-de-waterschappen

© Paul Turion

Voor de inwoners van Pijnacker-Nootdorp gaat het dan over het Hoogheemraadschap Delfland.
Lees hieronder het verkiezingsprogramma van de VVD voor Delfland:

VVD Pijnacker-Nootdorp nog een keer op ronde met de BOA's

VVD VVD Pijnacker-Nootdorp 01-03-2023 04:28

Op de laatste avond van februari ging Karin Zwart- Verschoor van de VVD Pijnacker-Nootdorp met de Boa’s op ronde in de avonddienst.

https://pijnackernootdorp.vvd.nl/nieuws/52207/vvd-pijnacker-nootdorp-nog-een-keer-op-ronde-met-de-boa-s

© Karin Zwart

Door de woonwijken, winkelcentra, bedrijventerreinen en het buitengebied, plekken zien die Karin nog niet kende. Maar ook handhavingsknelpunten aanhoren die het werk van de Boa’s lastig maken. De gemeente waar het met zo veel plezier wonen is, met andere ogen bekijken.De VVD fractie ondersteunt ten volle het genomen raadsbesluit tot uitbreiding van dit zeer gemotiveerde en doortastende team handhaving. Want de VVD Pijnacker-Nootdorp staat voor maximale veiligheid van inwoners en ondernemers!#vvd #vvdpn #boa #gemeenteraadpijnackernootdorp #handhaven #pijnackernootdorp