Nieuws van CDA in Raalte inzichtelijk

56 documenten

CDA Raalte wil herinrichting Zwolseweg/Dorpsstraat Heino

CDA CDA Raalte 05-09-2019 09:08

“De Zwolseweg en de Dorpsstraat verdienen een grondige aanpak” aldus Jeroen Neimeijer, fractielidvan het CDA. De riolering en het hemelwaterafvoer zijn aan vervanging toe en dit is dus juist hétmoment om de inrichting boven de grond aan te pakken. “Ik hoor regelmatig mensen klagen over destaat van het fietspad en de stoep” vervolgd Neimeijer. Hij verwijst in zijn vragen aan het college van B&W naar een lijst met nog te plannen werkzaamheden op gebied van de openbare ruimte.In Raalte staan vele projecten op de lange termijn planning, voor een groot deel omdat op termijnde hemelwaterafvoer losgekoppeld moet worden van het riool. Een aantal van deze projectenkunnen samen gaan met een herinrichting bovengronds. “Liever een keer goed, dan twee keer openbreken.” Inwoners participatieDe fractie van het CDA spoort het college, maar indirect daarmee ook de aanwonenden, aan om in het voortraject samen op te trekken. Er zijn in het recente verleden een aantal succesvolle projecten tot stand gekomen waarbij de inwoners een nadrukkelijke invloed hebben gehad op het geheel. Volgens Neimeijer leent dit project zich daar ook uitstekend voor. “Het zou toch fantastisch zijn als de directe bewoners de hoofdrol krijgen in dit verhaal met als resultaat een prachtige, functionele en beeldbepalende toegangsweg van Heino”

Systemen

CDA CDA Raalte 04-09-2019 10:04

De afgelopen tijd is het al een aantal malen in het nieuws geweest, de lange wachttijd van het CBR. Dat wachten kan erg lang duren. Ik heb het helaas van dichtbij mee mogen maken. Het "systeem” vertelt je vooral niet naar de balie van de gemeente te gaan maar vooral via de website en het internet de zaken te regelen. Dat moet dan wel werken, en als het dus niet werkt, richt je je dus alsnog tot de baliemedewerkers van de gemeente Raalte. Die je allervriendelijkst te woord staan maar je vervolgens ook niet kunnen helpen. Het heeft menigeen veel stress, frustratie, mail verkeer en telefoontjes gekost om uiteindelijk het felbegeerde “roze” pasje weer op te mogen halen. Een ingewikkeld systeem, dat uitgaat van digitaal vaardige mensen. Dat is echt iets anders dan een mail versturen. Daarnaast gaat er veel mis. Gegevens worden aan verkeerde personen gekoppeld, de werkdruk is enorm en de maatschappelijke ontevredenheid groot. Wie het nog snapt, mag het oplossen. Een systeem werkt goed als alles klopt. Het vult zich met gegevens die wij erin stoppen. Een computer denkt namelijk niet na, dat doen wij mensen. Dus als je naar de longarts gaat en je hebt de adresgegevens aangepast, dan liggen je medicijnen gewoon in Raalte bij de apotheek in plaats van in Lemelerveld. Het “systeem” denkt namelijk niet.Ga je een dag naar Amsterdam, goed voorbereid, met het hele gezin. Parkeerkaart en tramkaart ineen voor € 7,50, met kortingskaarten via vakantieveiling naar Madame Tussaud, een gezellige dag uit. De auto geparkeerd, achter de meute aan, naar het “omwissel-apparaat”, kaartje erin 4 personen aangeven, tramkaartjes eruit en de stad in. Blijkt bij de terugkomst in de parkeergarage, het parkeerkaartje uit een ander gleufje te komen en deze is dus ’s morgens gemist. Dan maar even bellen, tja het systeem bepaalt dat je een verloren kaart moet halen van € 75, =. Wat een enorme domper. Na veel bellen en uiteindelijk mail en een brief, restitutie ontvangen en de schade blijft beperkt tot € 25, =Hoe zou het nu zijn als deze systemen er niet waren? Werd het dan één grote Jan boel? Of was de keuringsarts verbonden met de plaatselijke gemeenten en kregen onze inwoners weer een gezicht.En wist de apotheker dat de inwoner naar Lemelerveld was verhuisd omdat zij dat zelf was komen vertellen. In Amsterdam was natuurlijk die aardige parkeerwachter er geweest die niet op kon tegeneen jong gezin met teleurgestelde gezichten. Het is een utopie, het enige wat blijft is dat het om ons mensen gaat en een systeem nooit de boventoon moet gaan voeren. Aaltje Booijink - Raadslid CDA Raalte

Voorbij de grens

CDA CDA Raalte 15-05-2019 12:35

Voorbij de grens… Ieder mens kent dat wel. Een grens die de ander overgaat waardoor jouw grens bereikt wordt. Je voelt je getart, opkomende woede, onmacht, een onrechtvaardig gevoel. Het gevoel van “dit is niet eerlijk, dit kan toch niet…” Toen afgelopen maandagmiddag het bericht binnen kwam dat een groep actievoerders een varkensbedrijf was binnen gedrongen en zich in de schuren bewoog, ontstond er ook binnen ons gezin boosheid en onmacht. “Dit hoef je toch niet toe te laten en waarom wordt er niet ingegrepen”. Burgemeester Dadema gaf in zijn speech op 4 mei aan dat je mag zijn wie je wilt zijn, je mag vinden wat je wilt vinden, je mag geloven wat je wilt geloven, je mag liefhebben wie je wilt liefhebben. Daarbij hoort ook het recht tot demonstreren en dat dat soms gevoelig ligt begrijpen we allemaal. Je kunt het daarmee eens zijn of niet maar het is een goed en groot recht in Nederland. De actiegroep ging maandagmiddag echter een grens over. De grens van het boerenbedrijf; de erfgrens, maar ook de persoonlijke grens van dit boerengezin en daarbij ook de grens van vele boerengezinnen. Als we naar de afgelopen jaren kijken heeft de agrarische sector het niet makkelijk gehad. Zij hebben binnen hun vermogen het bedrijf aangepast en proberen naar behoren te ondernemen. Ik hoor het de critici al zeggen / roepen: over mega-stallen, dierwelzijn, de manier waarop het land wordt bewerkt, voedselveiligheid, enz. Er is niet één sector die naast de regel- en wetgeving zo te maken heeft met maatschappelijke meningsvorming en uitingen daarvan. Vind ik ze zielig? Zeker niet! Ik ben trots op onze boeren, die ik vooral vanuit het Sallandse ken. Hardwerkende mensen met een visie, ondernemerschap, hart voor dier en natuur en een wil om het boerenbedrijf zo goed mogelijk voort te zetten. Bedrijven die voldoen aan de in Nederland hoge eisen en normen. Afgelopen maandag is er een grens overgegaan. De grens van het toelaatbare. Of er eerder ingegrepen had moeten worden? Ik ken de precieze feiten niet. Maar dat je op deze manier een verkeerd signaal afgeeft, lijkt mij duidelijk. Gelukkig ben ik niet de enige die ervaart dat hier een grens is overgegaan. Er wordt veel over gesproken en dat is de manier waarop we dat in Nederland doen; met elkaar in gesprek!

CDA Raalte zoekt nadrukkelijk de samenwerking met inwoners

CDA CDA Raalte 24-04-2019 07:44

Eén keer in de vier jaar de stem ophalen bij kiezers is voor de lokale afdeling van het CDA Raalte niet meer voldoende. De weg naar inwoners, noem het bestuurlijke vernieuwing, is door het CDA nadrukkelijk ingeslagen. Een mooi recent voorbeeld is: Hoe om te gaan met het energievraagstuk? In de vorige raadsvergadering werd het door CDA fractielid Teun Schuurkamp als volgt verwoord: “De hele energie transitie tot CO2 neutraal in 2050 is een enorme opgave. We hebben nog wel even tijd om het een en ander uit te werken in beleid, maar we kunnen er niet omheen, alle alarmbellen staan op rood als je je een beetje verdiept in wat er om ons heen met het klimaat gebeurt (te nat, te droog, orkanen, smelten poolkappen enz.) en als je je een beetje verdiept in wetenschappelijke studies over de oorzaak en de voorspellingen wat ons te wachten staat als de gemiddelde temperatuur verder oploopt. Naast andere broeikasgassen is de hoofdoorzaak voor de wereldwijde temperatuurstijging de stijging van het CO2 gehalte in de atmosfeer door ons gebruik van fossiele bronnen. We moeten daarom de CO2 uitstoot zo snel mogelijk verminderen! Helaas zien we om ons heen dat de animo voor maatregelen gaandeweg afneemt. De belangrijkste oorzaken/ argumenten hiervoor zijn ons inziens o.a.: Onduidelijkheid/ verwarring over de begrippen (elektriciteit en energie of klimaat en opwarming van de aarde worden door elkaar en/of verkeerd gebruikt)Fake nieuws en/of ontkenning door politieke partijen /internationale organisatiesOnzekerheid over de kostenEffect is niet direct meetbaar maar pas op langere termijn voelbaar. (Wij zitten nu met de effecten van beslissingen genomen 20 tot 30 jaar of nog langer terug)Wachten op nieuwe techniekenOnduidelijkheid vanuit Den HaagNederland als klein land heeft geen invloed Tot nu toe is binnen de Gemeente Raalte ook geen duidelijk beleid, althans niet duidelijk voor de inwoners. Hier en daar is/ wordt er wel wat gedaan, maar dit is bij lange na niet voldoende. Er zal een duidelijke integrale aanpak moeten komen om de energietransitie te versnellen. Duidelijkheid is nodig naar onze inwoners toe volgens het principe: Wat is het probleem, wat zijn de middelen om dit op te lossen, hoe gaan we dit aanpakken.Om de samenleving mee te krijgen zullen we de inwoners vanaf het begin (Bottum Up) hierbij moeten betrekken en de Gemeente zelf het goede voorbeeld geven.Doen we dit niet (Top Down) zullen we veel weerstand en agressie opwekken (zie bv Drenthe)” Na dit betoog werd er door het CDA een motie ingebracht die door de meeste andere partijen ook gesteund werd. De strekking van deze motie is dat de gemeente de klimaat doelen voor 2030 per kern of wijk in kaart brengt zodat het voor inwoners praktisch en inzichtelijk is wat nu eigenlijk de opgave is. Daarnaast is het de bedoeling dat er per kern of wijk gestimuleerd wordt om met plannen en initiatieven te komen. Deze initiatieven moeten dan volop aandacht en ondersteuning krijgen.

Aan Tafel!

CDA CDA Raalte 15-04-2019 08:07

Aan tafel! Je hoort het je moeder zo zeggen. Het eten staat klaar en nog niet het gehele gezin is compleet. Aan tafel wordt vaak de dag doorgenomen en gesproken over wat ieder heeft gedaan of beleefd. Met elkaar in gesprek. Vaak een rustpunt in een hectische dag als rustige aanloop voor de avond. Bij ons niet anders. Twee keer in de week schuiven onze kinderen en hun partners bij ons aan tafel. De onderwerpen zijn heel divers. Het bouwongeluk in Olst kwam ook voorbij. Met mannen die werkzaam zijn in de bouw, geeft dit discussie. Met name de manier waarop hier verslag van werd gedaan. Moet je eens voorstellen dat jouw zoon die dag zo’n val maakt op een bouwplaats. Voor de familie een enorme schok en voor collega’s op de bouw doet dit meer dan menigeen denkt. Soms is het goed om terughoudend en gewoon maar even stil te zijn. Het lijkt of de vraag: “wie is verantwoordelijk” van groter belang is, dan de gezondheid van deze jongeman. In deze zelfde week brachten de brugklassers van het HAVO/VWO een bezoek aan de Kruisverheffing en Plaskerk. Ieder jaar is het weer een voorrecht om met hen in gesprek te gaan. Ook voor jonge mensen roept de maatschappij veel levensvragen op. Niet anders als voor onszelf is het belangrijk dat je je veilig voelt, opgroeit in een liefdevolle omgeving. Je voelt je vaak zo “onmachtig” zei laatst iemand tegen mij. Wat een mooi woord dacht ik toen gelijk. “Onmachtig”, niet bij machte om de situatie, die soms ook ver van je afstaat, te beïnvloeden. Voor jongeren niet anders. In aanloop naar Pasen vertel ik over de periode voorafgaande aan Pasen, beginnend bij Carnaval. Veel leerlingen vieren dit, het spreekt aan. Ik vertel over mijn manier van “vasten”. Goed om een pas op de plaats te maken en jezelf een periode iets te ontzeggen. Je bewust te worden van de “gewone” rijkdom van alledag. Ook als raad zitten we “rond de tafel”, gesprekken over de verkeersagenda en duurzaamheid. Onderwerpen die de inwoner van de gemeente Raalte direct raken. Het is fijn te ervaren dat inwoners inmiddels gebruik maken van het “mee praten” tijdens de rond de tafelgesprekken. Betrokken, belangstellend en kennis delend geeft het een extra dimensie aan deze gesprekken. Mooi dat we dit met elkaar bereikt hebben. Het kan nog beter en hier wordt aan gewerkt. Vorig jaar was de installatie van de raad op witte donderdag, en is dit op mijn verzoek een half uur later begonnen. Komende donderdag hebben we een rond de tafelgesprek over de kadernota. Ik kom een half uurtje later. Ik word namelijk geroepen: Aan tafel! Aaltje Booijink– Raadslid CDA Raalte

Mijmeren

CDA CDA Raalte 31-12-2018 16:07

Zo aan het eind van het jaar kijken veel mensen terug, even over je schouder kijken naar wat is geweest. Voor de één een jaar om nooit te vergeten en waarbij de ander denkt: “ben blij dat het voorbij is; een nieuw begin”. Een bewogen jaar dat was het zeker. Vanuit mijn werk als beheerder van het Annahuis en Plaskerk, zit ik in de projectgroep “de Plaskerk en haar omgeving”. Wat heeft het ons veel gebracht! Daarnaast het op een lijst staan van een politieke partij. Dat heeft zeker invloed op je leven, niet alleen op dat van mij, maar ook op die van mijn omgeving. Een bewogen verkiezingsdag, het Roalterakkoord, een coalitie formeren, elkaar leren kennen en samenwerken. Vanaf september het echte politieke werk met onderwerpen zoals het minimabeleid, duurzaamheid, wonen, enz. Ik probeer zo dicht mogelijk bij de inwoners van de gemeente Raalte te blijven. Je oor goed te luister leggen, niet gelijk “iets” vinden. Daarbij informatie verzamelen en kennis opdoen. In een snelle maatschappij die vooral om economie draait, is deze soms hard en moeilijk te doorgronden. De maatschappij wordt gevormd door ons mensen en het zou daar ook om moeten gaan. Wat vinden wij als inwoners van de verschillende kernen belangrijk en vertegenwoordigen wij die als gemeenteraad? Of roept het vragen op en wil de inwoner meer meepraten/meedenken? Politici wordt vaak verweten niet te luisteren, vooral ervoor zichzelf te zitten en zich te verrijken over de rug van een ander. Dat is jammer, want veel onderwerpen/thema’s die aan de orde komen zijn niet heel gemakkelijk. Vaak is het niet zwart of wit, al doen sommige mensen ons dit wel geloven. Daardoor duurt het voor ons gevoel soms ook lang voordat bepaalde zaken geregeld zijn. Het kost tijd om thema’s die voor de toekomst van de gemeente Raalte van belang zijn goed te beluisteren, te doorgronden en daar uiteindelijk een beslissing over te nemen. We zijn ons bewust van de noodzakelijke veranderingen, maar zo gauw het jezelf of je buurt treft kijk je er met andere ogen naar. Het gaat nu eenmaal niet om het individuele belang maar om het maatschappelijk belang. Dat is lastig in een maatschappij waarin het individu steeds belangrijker is geworden. Waar we ook alles mogen zeggen en dit ook niet nalaten. Daardoor komen we soms onnodig tegen over elkaar te staan. Kijk maar naar de landelijke tendens. In de gemeente Raalte bemerk ik hier toch de Sallandse nuchterheid en ik prijs ons daar gelukkig mee. Ook al zijn we het niet met elkaar eens, we blijven met elkaar aan de praat. De uitdaging voor mij als raadslid is, te luisteren, vooral te luisteren, en het juiste eruit te halen. We wonen in een prachtige gemeente, mogen trots zijn op onze feesten, onze omgeving en op ons als mensen. We zetten ons beste beentje voor als vrijwilligers en kijken naar elkaar om. Noaberschap, een mooi woord! Ik wens u allen een gezond, gelukkig en liefdevol 2019! Met veel omzien naar elkaar, ik wens u Noaberschap toe! Aaltje Booijink – Raadslid CDA Raalte

Speech Fractievoorzitter Guus Temmink bij de begrotingsbehandeling

CDA CDA D66 PvdA Raalte 08-11-2018 12:15

Onderstaande speech is gehouden door Fractievoorzitter Guus Temmink, bij de raadsvergadering van 8 november 2018. Agendapunt: programmabegroting 2019 en meerjarenplanning 2020-2022. Voorzitter, Hoe kan de samenleving meer in zijn kracht worden gezet? Een vraag die we in onze fractie de afgelopen maanden vele malen hebben gesteld. Een samenleving ook die steeds individualistischer wordt en als zodanig ook wordt benaderd, maar waar ook behoefte is aan verbinding.Bewoners die met initiatieven komen en aan de gemeente vragen wat die voor ze kan betekenen. Dat is inderdaad de omgekeerde wereld, waar het eerder altijd zo was dat ambtenaren met de plannen kwamen. Gelukkig is dit aan het veranderen.Het is omschakelen. Dit heeft begrijpelijkerwijs even tijd nodig. Wij zijn er van overtuigd dat we samen iets creeren waar de samenleving behoefte aan heeft. In plaats van dat wij bepalen wat goed is voor de inwoners. Loslaten in wederzijds vertrouwen is wat ons betreft de kernzin.Wat ons betreft maken we de komende maanden stappen daarin, maar dan concreet. Er liggen denkrichtingen vanuit Heeten. Wat ons betreft ondersteunen we dit via een experiment met de ervaringen in den lande.In het kabinetsbeleid heel veel aandacht voor de regio’s. Er wordt samenwerking gezocht met provincies en gemeenten op o.a. gebied van economie, bereikbaarheid, energie en klimaat.Ik beoordeel deze woorden als kansen. Maar je moet ze wel pakken. Ik wil graag twee punten uit de regeringsverklaring halen: “Bereikbaarheid” en “Economie/innovatie/werkgelegenheid” Bereikbaarheid: ”er komt extra geld voor onveilige N-wegen” U begrijpt wel waar ik naar toe wil. N35 al vele malen hier in deze zaal besproken maar volkomen terecht. Mariënheem (N35):Er is hiervoor niets opgenomen in de begroting. Is er nog ruimte om hier financiën voor vrij te maken, mocht blijken dat door een beperkte investering tegemoet kan worden gekomen aan breed gedragen maatregelen door de Marienhemers? Met waardering voor hun inzet. Een belangrijk onderwerp voor de kadernota in het voorjaar wat ons fractie betreft. College heeft altijd twee sporenbeleid; kleine aanpassingen korte termijn en lange termijn de rondweg, gevolgd mede ook op verzoek van verkeerscommissie van PB Mariënheem. Hoe dan ook blijft mijn fractie zeer nadrukkelijk ook gaan voor de lange termijnsgedachte van de rondweg. Maar natuurlijk ook voor de 2x2 voor de N35 als geheel. Positief is natuurlijk de brede steun vanuit de samenleving via de vorige week ingediende petitie. Tweede punt vanuit de regeringsverklaring: betreft economie /innovatie/werkgelegenheid. Dit kunnen we als Raalte niet alleen en ik denk ook dat het goed is dat er vanuit het kabinet regionaal wordt gedacht. En eigenlijk doen we dit in Raalte al.`We investeren flink in netwerken en geld in regio Zwolle. Ik vraag tegelijk aandacht voor de regio Twente want veel landelijk geld gaat naar organisaties rond Universiteit Twente. Maar ook oog houden voor andere regio’sWil dan ook de wethouder economie samen met zijn collega’s goed kijkt wat de impact van de woorden van het kabinet om daardoor regionaal gelden weet vrij te spelen voor economie en innovatie. Want wat dit laatste betreft zijn er vele bedrijven hoogwaardig aan het innoveren in Raalte. Vanuit Sallandse bescheidenheid weten velen dit niet maar ze zijn wel aanwezig maar wat ons betreft zitten er nog veel meer kansen. Het is wel de toekomst. Zie bijvoorbeeld de initiatieven vanuit Green East.Vele werkgevers geven aan een personeelstekort te ervaren, waardoor hun economische groei geremd wordt. Beschikbaarheid van voldoende en passend geschoolde arbeidskrachten vormen belangrijke speerpunten in de komende jaren. Wij ondersteunen dat ook van harte dat regionaal dit wordt opgepakt via een Human Capital Agenda met actieprogramma en een ontwikkelfonds.Door alle activiteiten in regioverband kun je vragen stellen over regionale democratie. D66 zal daar verder op ingaan. Terug naar de gemeente Raalte. Ook de wereld in Raalte staat niet stil. Vanuit de medewerkers in dit huis worden op dit moment gevraagd om vele ballen omhoog te houden maar ondertussen ook zelf allerlei omslagen te maken.De kosten binnenklimaat vinden we fors. We hebben daar over het proces maar ook inhoudelijk veel vragen bij. Wat onze fractie betreft nemen we hier de tijd voor. Niet alleen om het geld maar ook op gebied van duurzaamheid de juiste beslissing te nemen.De voor ons liggende begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 laten voor alle jaren een structureel sluitend financieel perspectief zien. Daarnaast wordt een beroep gedaan op eenmalige middelen waarvoor dekking gevonden kan worden binnen de algemene bestemmingsreserve.Er liggen financieel gezien uitdagingen op het gebied van Jeugd, participatie, duurzaamheid en verkeer en vervoer. Het is van belang deze veranderingen te realiseren binnen een financieel sluitende begroting en meerjarenraming met een gezonde financiële positie. Dit maakt dat wij kritisch moeten blijven op de keuzes die gemaakt worden binnen de beperkte financiële ruimte die er is. Omdat de gemeente Raalte een gezonde financiële gemeente is maar ook voor de toekomst wil blijven. Een goede positie van de algemene reserve is essentieel. Niet om op te potten, maar zeer nadrukkelijk om al die uitdagingen die ik zojuist benoemd hebt, aan te gaan. Sociaal Beleid: Raalte wil zorgen dat inwoners (van jong en oud) zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving kunnen deelnemen en hun zelfredzaamheid versterken. In de begroting zien we dat er vele zaken worden ingezet. Maar net als bij de participatie zien we binnen jeugdzorg financieel gezien uitdagingen liggen.CDA omarmt het CJG; het is een laagdrempelige voorziening om snel in contact te komen met ouders en jongeren die extra zorg nodig hebben. Wij begrepen dat in juli van dit jaar is een vrijgevestigde psycholoog aan het CJG toegevoegd en de eerste resultaten laten zien dat snel en effectief behandeling ingezet kan worden, zonder dat doorverwezen wordt naar duurdere, specialistische zorg. Een voorbeeld van dicht bij de inwoners en korte slagen. Sport Als verbindend element in de samenleving, maar ook voor de gezondheid van onze inwoners, is bewegen c.q. sport essentieel. Wij zijn blij met Tijenraan maar zien ook de discussie over de exploitatie. Lokaal alternatief zal er straks d.m.v. een motie iets over zeggen.Sport drijft op vrijwilligers. Zij hebben te maken met vragen en opmerkingen. Wij hebben een aantal weken geleden al een eerste aanzet gedaan om te komen tot informatie uitwisseling over subsidies. Maar dit kan breder. We roepen op een actievere rol te pakken in informatieverstrekking. Regelingen zijn niet bekend en moeilijk te vinden. Zorg voor heldere communicatie en breng actief regelingen en passende informatie onder de aandacht. Gebruik hierbij de mogelijkheden van sociale media. Daarnaast zouden wij graag zien dat er vanuit dit huis mee wordt gedacht voor de verenigingen. Weet wat er speelt en weest betekenisvol. De PvdA komt straks met een motie hierover. Een mooi voorbeeld hoe sport op vrijwilligers draait is Zwembad de Tippe, waarbij een aantal vriendengroepen structureel zorg draagt voor het openhouden van de Tippe. Dit heeft ertoe geleid dat in het seizoen het zwembad meer en meer de functie van goed betaalbaar een dagje uit krijgt. Met bezoekers vanuit een grotere regio. Het CDA wil richting de kadernota het college vragen om gehoor te geven en in gesprek te gaan met deze vrienden naar aanleiding van hun verzoek aan ons voor een extra, nog zeer bescheiden, eenmalig budget voor een functionele aanpassing aan het gebouw. Bijdrage AgroFood cluster Regio Zwolle De AgroFood sector is een belangrijke pijler van de gemeente Raalte. Wij maar ook de gemeente Raalte zien de meerwaarde om de ontwikkeling en de innovatie van deze sector gezamenlijk met de regio vorm te geven. Een aantal jaren geleden is het AgroFood cluster regio Zwolle opgericht in nauwe samenwerking met Kennispoort. De gemeente Raalte heeft toegezegd dit cluster financieel te ondersteunen met 20.000 per jaar. Dit is een extra vrijwillige bijdrage buiten de afdracht aan Kennispoort. Niet iedere gemeente van Regio Zwolle doet deze vrijwillige bijdrage. Het AgroFood is begin 2018 opgeheven en de nog enkele overgebleven projecten onder de vlag van Kennispoort zijn geschoven. Ook de financiële bijdrage vloeit door naar de kas van Kennispoort. CDA staan nog altijd achter de stimulatie van ontwikkeling en innovatie van de sector staan, maar dat we wel willen dat het zorgvuldig besteed wordt.CDA wil dat het College de vinger aan de pols houdt en bij Kennispoort gaat benadrukken dat de bijdrage van 20.000 per jaar daadwerkelijk nuttig besteed wordt aan daar waar we het voor bedoeld hebben, namelijk de ontwikkelingen en innovaties in de AgroFood sector. Er voor te zorgen dat dit geld niet ‘verdwijnt’ in de algemene middelen van Kennispoort. Mocht dit niet voldoende het geval zijn, verzoeken wij het college de vrijwillige bijdrage terug te trekken. Ik hoor graag een reactie van de portefeuillehouder. Duurzaamheid De aankomende jaren hebben we wat betreft duurzaamheid een grote opgave, met name op het beleidsvlak. Er zullen belangrijke keuzes gemaakt moeten worden om de doelstellingen te halen.De grote opgave het aankomende jaar, hoe gaan we om met het opwekken van duurzame energie? Voor het CDA is het van essentieel belang dat hier zorgvuldig mee omgegaan wordt. Voor ons betekend dit dat er heel goed gekeken moet worden naar de energiemix. Dit is het startpunt van de discussie. Het lijkt ons goed dit breed, dus met de samenleving, in te zetten op dit thema. Via een aparte rond-de-tafel gesprek te komen tot brede informatie-uitwisseling. Circulaire Economie Het college benoemt in deze begroting een aantal keer de transitie naar een circulaire economie. Circulaire Economie, op het eerste gezicht associeert men circulaire economie met groen en duurzaamheid. MVO Nederland definieert deze term als: “een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren”. In het Roalter akkoord hebben wij als gemeenteraad afgesproken om als gemeente de circulaire economie te ondersteunen waar mogelijk. Dit heeft het college over genomen door in de begroting te spreken van een faciliterende rol. Het CDA ziet nog meer kansen om te transitie naar een circulaire economie te stimuleren. Een van deze kansen is om onze ambitie te concretiseren. Wij zullen duidelijk moeten maken aan ondernemers, waar wij als gemeente naar toe willen werken op het gebied van circulaire economie. Op deze manier weten de ondernemers wat ze van de gemeente kunnen verwachten en kunnen wij duidelijke actiepunten ontwikkelen om hen te helpen.De transitie van circulaire economie ligt niet alleen in de handen van de private sector. Voor de publieke sector liggen er mogelijkheden. Deze kunnen we niet laten liggen. Zo kunnen wij als gemeente, naast de faciliterende rol, een voorbeeld-gevende rol aannemen. Als gemeente kunnen we kijken naar kansen op het gebied van circulaire economie binnen onze eigen organisatie. Deze kansen variëren van het kartonnen koffiebekertje op het gemeentehuis, tot het afvalbeleid van de gemeentewerf.Een andere rol waar de gemeente veel invloed heeft op de transitie naar een circulaire economie, is de rol van inkoper. Als gemeente kunnen we de markt stimuleren om circulair te denken. Door circulaire economie in op te nemen in ons aanbestedingsbeleid en mee te nemen tijdens contractafspraken, worden ondernemers getriggerd om mee te denken en te werken.Samenwerking is cruciaal voor het tot stand komen van een circulaire economie. Zo zijn wij als gemeente bezig met de transitie via de economische regio Zwolle. Toch liggen er nog genoeg andere mogelijkheden waar wij als gemeente morgen mee kunnen beginnen. Laten we als gemeente deze kansen benutten en onze gemeente groener, duurzamer en ondernemender maken. Een groot deel van dit College is samen met de regio Zwolle op bezoek geweest in Brussel. Hier stond het thema circulaire economie centraal. Wij zien dan ook graag dat het College dit thema voortvarend opstart . Hiertoe hebben wij een motie opgesteld om te komen tot een kadernotitie voor de kadernota. Toeristenbelasting Tijdens de bezuinigingen heeft de Raalter gemeenteraad afgesproken op €60.000 extra op te halen via de toeristenbelasting. Dit tarief werd toen bepaald op 85 cent per persoon per overnachting. Door uitgestelde inflatiecorrecties in te halen, neemt de belasting toe van 85 cent naar 90 cent per persoon per nacht. Het CDA vindt het logisch dat deze uitgestelde inflatiecorrecties wel worden doorberekend. Echter, in de begroting staat dat het college in 2015 een hoger aantal overnachting heeft kunnen registreren door controle en betere informatieverstrekking. Het CDA vindt het belangrijk dat elke toerist even veel betaald om de lastendruk van elkaar te verminderen. Daarom stelt het CDA voor om de extra opbrengsten van de verhoging van de toeristenbelasting te investeren in controles en betere informatieverstrekking. Zo weten ondernemers beter hoe zij om moeten gaan met de toeristenbelasting en kunnen wij als gemeente de stabiliteit van de toeristenbelasting waarborgen en de voorzieningen voor toeristen faciliteren.Neem dan nu ook de gelegenheid om organisatie en de griffie te bedanken voor opstellen en ondersteunen van de begroting.Vandaag laatste begroting in oude stijl. Over half jaar de eerste kadernota. Wij kijken uit naar de discussies vanmiddag maar eigenlijk ook wel naar het traject de komende maanden als aanloop richting de kadernota. Het zal een boeiend proces worden. Guus TemminkFractievoorzitter CDA Raalte

"Je komt voor 't één en gaat naar huis met..."

CDA CDA Raalte 26-10-2018 08:50

Naast raadslid voor CDA Raalte ben ik sinds kort ook nieuwkomer in de zzp-wereld. Sinds deze week is ‘Irene Cultuurt’ een feit en sta ik ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Een van dingen die ik me als zzp-er heb voorgenomen is om regelmatig mezelf uit te nodigen bij een zogenaamde ‘rot in het vak’. Zo ging ik onlangs op de koffie bij Karin Köster van ‘Indeweer’. Zij is een van de drijvende krachten van Muzieknetwerk Salland en via die route had ik een afspraak met haar. Ik werd hartelijk ontvangen en bij een lekkere koffie kwam ons gesprek, via de buurtbus Lemelerveld-Luttenberg-Raalte, bij ‘Dag!enDoen!’ Nou mensen daar moet ik echt een column aan wijden. Want ‘Dag!enDoen!’ is een fantastisch initiatief voor ouderen tegen eenzaamheid. Via een tablet kunnen ouderen een app openen. Daarop zien zij per dag of per week wat er bij hen in de buurt te doen is. Dit kan koffiedrinken zijn, maar ook een workshop, theatervoorstelling of een wandelgroep. Niets nieuws zou je zeggen. Nee, dat klopt. Het is het aanbod wat aan het begin van ieder seizoen in ieder huis-aan-huis-blaadje staat en waar iedereen zich voor aan kan melden. Maar deze activiteiten komen meestal alleen aan het begin van het seizoen onder de aandacht. Soms heeft men dan het hoofd er niet naar staan, is het nog te mooi weer, of laat de gezondheid te wensen over. Men zet zich er niet toe om zich aan te melden. Eenmaal niet aangemeld verdwijnt de mogelijke activiteit naar de achtergrond. De natte herfst en koude winter volgen; men zit alleen thuis. ‘Dag!enDoen!’ laat ouderen dagelijks zien wat er te doen is en maakt het mogelijk om meteen aan te sluiten. Stel dat je om 9.00uur kijkt wat je zou willen doen, dan kun je nog aanmelden voor de activiteit van 10.00uur! Bovendien is het in Olst-Wijhe zo geregeld dat je ook nog gehaald zou kunnen worden voor die activiteit. ‘Dag!enDoen!’ organiseert ook cafés waarin men elkaar extra kan ontmoeten. Een bijzondere gast komt iets vertellen of ten gehore brengen. En er kan even wat geoefend worden met de app. Karin vertelde mij over ouderen die nieuwe kennissen krijgen en er vaker op uit gaan. Mantelzorgers kunnen wekelijks met de oudere kijken welke activiteiten er gekozen kunnen worden. Een fijn idee, lijkt me, wanneer je weet dat iemand niet de hele week alleen zit. Daarnaast biedt ‘Dag!enDoen!’ ook handige extra’s. Zonder dat de ouderen het door hebben worden ze digi-wijzer. ‘Dag!enDoen!’ zoekt nog meer gemeenten om in uitgerold te worden. Ik ben enorm enthousiast over deze werkwijze om ouderen er op uit te laten gaan. Langer thuis wonen maar níet eenzaam is een mooi streven. Ik denk dat ‘Dag!enDoen!’ hierbij goed kan helpen. Ik wens het de oudere inwoners van gemeente Raalte ook toe. Er wordt in onze gemeente van alles georganiseerd. Het zou mooi zijn wanneer al deze initiatieven ook steeds onder de aandacht worden gebracht bij al onze (oudere) inwoners. Zoals ik al zei: “Ik kwam voor het één… en ging naar huis met een goed idee voor de gemeente Raalte.” Irene van der Vegte Luttenberg, 26-10-2018

“Een beleving binnen acht en veertig uur“

CDA CDA VVD D66 Raalte 22-10-2018 12:08

In de nacht van dinsdag drie op woensdag vier oktober vertrokken we van Raalte via Deventer voor een bliksem bezoek aan onze Annie Schreijer-Pierik, naar het Europees Parlementsgebouw in Straatsburg. We waren met zo’n kleine veertig enthousiaste belangstellende CDA-ers. Het werd een voorspoedige reis, waarbij de meesten van ons tijdelijk een oogje dicht deden. Hierbij hielden de wakkeren onder ons een oogje in het zeil, of onze reisleider Arno Kleine Staarman, de chauffeur de juiste weg wel wees. Rond negen uur arriveerden we bij het beoogde Parlementsgebouw in Straatsburg. Na het inchecken werden we verwelkomd, met een met een kopje koffie of thee door ons Europese parlementslid Annie Schreijer-Pierik. Vervolgens werd in een voor ons gereserveerde zaal, de werking van het Europees Parlement en de EVP-fractie door Annie toegelicht. Zij stelde hierbij aan het slot, een ieder van ons in de gelegenheid om een vraag aan haar te stellen. Hierna werden we begeleid naar de publieke tribune van het Europees Parlement, om een deel van de vergadering bij te wonen. We maakten ook kennis met de bijzondere wijze van het stemmen. Hierbij werd gebruik gemaakt van handopsteking. Heel opvallend was dat we kennis konden nemen van het voor of tegen binnen een partij. Verder viel ons op, dat de EVP (met CDA) met 215 zetels de grootste partij is, terwijl de ALDE (met D66 en VVD) slechts 70 zetels telt. Een verrassende ontdekking. Hierna werd ons door Annie in haar aanwezigheid, een buffet aangeboden. Rond drie uur werden we door onze chauffeur, met bus naar ons hotel in het centrum van Straatsburg vervoerd, waarna we op eigen gelegenheid een bezoek aan het centrum van de stad konden brengen. Dicht bij ons hotel hadden we’s avonds nog een gezellig borreluur eveneens in de aanwezigheid van Annie. We waren hierbij in de gelegenheid op een hele informele wijze, met onze Annie over allerlei politieke zaken te kunnen praten. De manier waarop de dag werd ingevuld heeft bijgedragen een “ dichterbij beleving “ van onze CDA politiek. Met grote bewondering hebben wij kennis kunnen nemen van de grote inzet van onze Annie. We hopen dat ze volgend jaar na de verkiezingen ons opnieuw kan gaan vertegenwoordigen. De tweede dag van ons bezoek werd voor ons een prachtige recreatieve dag die we begonnen met een gezellig ontbijt. Vervolgens werden we door een gids rondgeleid door het centrum van Straatsburg. Hoogtepunt hierbij was De Kathedraal, die als een van de meest opvallende meesterwerken van gotische kunst van Noord-Europa wordt betiteld. Om twee uur stapten we allemaal weer in de bus voor de terugreis. De terugreis verliep geheel naar wens, zodat we om tien uur weer in Raalte arriveerden. Het werd daadwerkelijk “ een beleving binnen acht en veertig uur “ waarop we met goede herinneringen en met veel voldoening terug kunnen zien. Met nog veel dank aan het organiserend team: Arno Kleine Staarman, Fie Freriks en Frans Wichink Kruit Wim Oosterink 11 oktober 2018

Een nazomer om van te genieten?

CDA CDA Raalte 12-10-2018 10:27

Geniet u ook zo van deze mooie nazomer? Na een hele warme, droge zomer, is het nu echt genieten buiten. Fijne temperaturen, prachtige kleuren en volle terrassen. Toch zet juist deze zomer wel tot extra nadenken. Ondanks dat ik, als echt zomermens, ervan genoten heb zien we nu ook echt de gevolgen. Extreme droogte, natuur die het moeilijk heeft, boeren die de gewassen zien verpieteren en wij mensen die zich nu echt aan moeten passen aan het hete weer. On-Nederlands lijkt het, waar we vroeger stapelwolken luchten hadden met wind en temperaturen zo rond de 20-25 graden, is nu de hemel strakblauw en is het Italiaans warm. Op allerlei niveaus wordt over de opwarming van de aarde gesproken. Wereldwijd, Europees, landelijk, provinciaal en regionaal. Hier zie je de kracht van politiek: de verbinding. De verbinding tussen iedereen. Dit is bij uitstek een probleem/uitdaging waar we met ons allen mee te maken hebben. Als CDA’er in de plaatselijke politiek gaat het op dit moment vooral over de zonneparken. Landelijk heeft de commissie van Ed Nijpels zich uitgesproken en nu is het kabinet aan zet. In Straatsburg hebben een aantal mensen van het CDA Raalte gesproken met Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik. Hier ging het over het terugdringen van CO2 en konden we aanwezig zijn bij een belangrijke stemming waarin een motie van Annie Schreijer werd aangenomen. Zij pleitte met succes dat ook de autobranche fors meer CO2 moet reduceren. Want dat er wat gedaan moet worden, dat is wel duidelijk! Toch? Hoe lastig is dat te realiseren als je het niet zelf aan den lijve ondervindt? Want de zomer was wel heet maar toch ook wel heerlijk. Wie verlangt er nu naar de gure, natte en kille herfst? Het blijft toch een beetje ‘ver van ons bed’. Totdat het in andere werelddelen heel dichtbij komt. Orkanen, tsunami’s en enorme plensbuien met alle gevolgen van dien, maken voor de mensen dáár de noodzaak meer dan duidelijk. Wat doen wij? Geld storten naar Giro 555? Meeleven met de mensen in Sulawesi, Florida en met de familie van de oude dame op Mallorca? Of beseffen we nu dat het 5 voor 12 is en er daadwerkelijk wat moet gebeuren? Als CDA-fractie zijn wij met dit onderwerp druk bezig en het is niet makkelijk maar de noodzaak zit bij ons tussen de oren. Voor deze en de volgende generatie. Op mijn fiets rijdend door het mooie Sallandse land zie ik de zonnepanelen op de daken. Her en der een klein zonnepark of een windmolentje op eigen erf. Ik ben benieuwd hoe Salland er over 5 jaar uitziet! Aaltje Booijink-Jonkman