Nieuws van GroenLinks in Raalte inzichtelijk

378 documenten

Raalte sluit zich aan bij opvang vluchtelingenkinderen Moria | Raalte

GroenLinks GroenLinks Raalte 11-09-2020 00:00

Gisteren heeft Ralph Mulders namens GroenLinks een motie ingediend over het opvangen van vluchtelingenkinderen uit Moria. Deze motie is met een meerderheid in de raad aangenomen.

Omdat hulporganisaties Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children al  diverse malen Nederlandse gemeenten hebben oproepen om zich gezamenlijk in te spannen voor  de opvang van de 500 (meest) kwetsbare kinderen uit de overvolle kampen in Griekenland heeft GroenLinks Raalte een motie ingediend om ervoor te zorgen dat de gemeente Raalte zich aansluit bij de Coalition of the Willing.

Er sprake is van een acute noodsituatie op de Griekse eilanden die nu escaleert, waardoor kwetsbare alleengaande minderjarige vluchtelingen in de knel zitten. 

Er zijn al meer dan 100 Nederlandse gemeenten zich hebben aangesloten bij de ‘Coalition of the Willing’ en zij zijn bereid om alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen.

De gemeente Raalte heeft zich in het verleden altijd bereid getoond om vluchtelingen op te vangen en wij zijn van mening dat de gemeente gastvrij moet zijn voor studenten, nieuwkomers en asielzoekers. We willen een inclusieve gemeente zijn waar iedereen zich thuis kan voelen.

We staan voor opvang van erkende vluchtelingen die opvang nodig hebben. Wij willen heel graag tegemoet komen aan de noodoproep van de 3 hulporganisaties.

De door ons ingediende motie is gesteund door GroenLinks, PvdA, D66, CDA, GemeenteBelangen en Lokaal Alternatief.

Salland is groen, niet geel | Raalte

GroenLinks GroenLinks Raalte 12-03-2020 00:00

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:

GroenLinks dringt al jaren aan op het verbannen van Pesticiden en Herbiciden waaronder Glyfosaat en vraagt het college hier in 2020 het voortouw in te nemen. Glyfosaat mag niet mee toegepast worden voor onkruidbestrijding in de openbare ruimte. a. Kan het college bevestigen dat het nergens in de openbare ruimte meer wordt toegepast? Dus ook niet door professionals die door de gemeente worden gecontracteerd. De gemeente heeft agrarische percelen in haar bezit. b. Kan het college bevestigen dat in de huidige en in nieuwe pachtcontracten het gebruik van glyfosaat uitgesloten wordt? c. Is het college bereidt om op korte termijn een gebiedsregiseur aan te stellen om met de agrarische sector in overleg te gaan zodat de landbouw in Salland per 2020 Glyfosaat vrij is? d. Hoeveel tijd is er volgens het college nog nodig voordat Raalte de regie gaat voeren bij het uitbannen van bestrijdingsmiddelen zodat niet de erfbetreders maar de samenleving zeggenschap krijgt over onze leefomgeving?

Toelichting:1 Salland is groen, niet geel

Anno 2020 is het gebruik van Glyfosaat maatschappelijk niet meer acceptabel. Dat was het de laatste 10 jaar al niet meer. Het hoort ook niet in de traditie van een plattelandsgemeente en het heeft de leefomgeving en de agrarische sector voor de langere termijn alleen ellende bezorgd. Het zal nog jaren duren voor de bodem hersteld is. De diversiteit van de bloemen en planten is sterk achteruit gegaan. De hoeveelheid insecten zijn met 80% afgenomen. Het Roer moet om, ook bestuurlijk. Glyfosaat past niet in de kringlooplandbouw dat een positief speerpunt is van de gemeenteraad en nu ook van de EU (Timmermans 2050!) ; Glyfosaat past niet de openbare ruimte, past niet in een gemeente die zorgzaam is voor de biodiversiteit en past niet op de gronden die in bezit van de gemeenschap zijn. Glyfosaat is troep en dat weten we al jaren.

Sallaand is Gruun en niet Geil | Raalte

GroenLinks GroenLinks Raalte 12-03-2020 00:00

Anno tweiduzendtwintig wôrt het gebruuk van onkruudverdelegers in de maatschappië nie mehr waardiert. Det was ut de laaste tien joar al niet mehr. Tot neentientachetig was gin ene boer t neudig. Daorna liek t net of wie nit mehr zonner konnen. Deur dah gebruuk bint t aantal planten en bluumen sterk achteruut goan. Ok de insecten bint met 80% afnommen. It roer mut umme. Ook bie it gemeentebestuur.

Anno tweiduzendtwintig wôrt het gebruuk van onkruudverdelegers in de maatschappië nie mehr waardiert. Det was ut de laaste tien joar al niet mehr. Tot neentientachetig was gin ene boer t neudig. Daorna liek t net of wie nit mehr zonner konnen. Deur dah gebruuk bint t aantal planten en bluumen sterk achteruut goan. Ok de insecten bint met 80% afnommen. It roer mut umme. Ook bie it gemeentebestuur. Glyfosaat past niet in aons marke; Past niet op de gronden van de gemeente Roalte; past niet in ons milieu, it geef ons geen gezont leêen en geluk (voor niet plat verstaonders de Marke das de Openbare ruumte) Wat gif glyfosaat oans wêh: - Smerig water, smerig lug, smerige baodm die naor de bliksem giet - Waat ons Glyfosaat ok bringt is onvruchtbaarheid, Parkinson en kankers. Daor is niks gin Sallaands van te bakk’n. GruunLinks dreumte d’r van umme it gif zoas ‘t Glyfosaat de wereld ut te kriegen te beginn’n in Salland. So as uulle weet bint oons alle vûlle plaasen veur gegaon int afschaffen. College bin uulle genee’en um jao te zeg’n teg’n it veurstel om Salland weer moi te maak’n deur it Glysofaat weg te laoten?

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:

GroenLinks dringt al jaren aan op het verbannen van Pesticiden en Herbiciden waaronder Glyfosaat en vraagt het college hier in 2020 het voortouw in te nemen. Glyfosaat mag niet mee toegepast worden voor onkruidbestrijding in de openbare ruimte. a. Kan het college bevestigen dat het nergens in de openbare ruimte meer wordt toegepast? Dus ook niet door professionals die door de gemeente worden gecontracteerd. De gemeente heeft agrarische percelen in haar bezit. b. Kan het college bevestigen dat in de huidige en in nieuwe pachtcontracten het gebruik van glyfosaat uitgesloten wordt? c. Is het college bereidt om op korte termijn een gebiedsregiseur aan te stellen om met de agrarische sector in overleg te gaan zodat de landbouw in Salland per 2020 Glyfosaat vrij is? d. Hoeveel tijd is er volgens het college nog nodig voordat Raalte de regie gaat voeren bij het uitbannen van bestrijdingsmiddelen zodat niet de erfbetreders maar de samenleving zeggenschap krijgt over onze leefomgeving?

Kom in actie en stuur een aansprakelijkheidsbrief tegen Lelystad Airport | Raalte

GroenLinks GroenLinks Raalte 04-03-2020 00:00

Steeds meer mensen zijn tegenstander van de opening van Lelystad Airport. Het is voor Groenlinks Raalte ondenkbaar dat Lelystad Airport opengaat, want dit gaat ten koste van mens, milieu en natuur. In Lelystad een nieuw vliegveld optuigen voor 45.000 extra vluchten gaat ten koste van het klimaat en van het woonplezier van de inwoners van vier provincies. GroenLinks is dan ook tegen de opening van Lelystad Airport.

Samen tegen Lelystad Airport

Op 20 december heeft de gemeenteraad in Raalte met algemene stemmen een amendement (wijzigingsvoorstel) gesteund over het vragen aan de Veiligheidsregio IJsselland om de risico's van laagvliegroutes op te nemen in het risico-profiel en de beleidsagenda. GroenLinks Raalte stelt daarom schriftelijke vragen  aan het college met het verzoek deze te beantwoorden en om inwoners op de hoogte te brengen van de gevolgen van het Luchthavenbesluit Lelystad (2015) op eventuele toekomstige schadevergoedingen door burgers die overlast ervaren. 

Het recht op vergoeding van schade die een inwoner in de toekomst kan oplopen, verloopt als de inwoner niet binnen 5 jaar na invoering van het besluit de overheid aansprakelijk heeft gesteld. Deze aansprakelijkheid moet dus voor 1 april 2020 ingediend zijn, anders vervalt het recht op vergoeding van eventuele schade in de toekomst.

Stuitingsbrief Het aansprakelijk stellen van de overheid voor iedereen die mogelijk in de toekomst overlast gaat ervaren van het Luchtvaartbesluit Lelystad, kan gedaan worden door het sturen van een standaardbrief. SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen) heeft een standaardbrief opgesteld die je hiervoor kunt gebruiken. Deze brief kan je hier vinden. Deze brief kan opgestuurd worden door iedereen die mogelijk schade gaat ondervinden van het Luchthavenbesluit Lelystad. Hoe meer brieven er worden verstuurd, hoe beter. Het is aan te raden de brief aangetekend te versturen, zodat je dan bewijs van verzending hebt.

Vuurwerkverbod | Raalte

GroenLinks GroenLinks Raalte 11-02-2020 00:00

Afgelopen 5 februari jongstleden heeft GroenLinks, in samenwerking met de Partij voor de Dieren, de initiatiefwet op een vuurwerkverbod gepresenteerd. De initiatiefwet regelt een verbod op de zwaardere vuurwerkcategorieën. Kindervuurwerk, zoals sterretjes, blijft toegestaan. De wet wordt ondersteund door meerdere maatschappelijke organisaties, zoals de politiebonden, de Vogelbescherming en het Longfonds. De diversiteit aan organisaties geeft aan dat een vuurwerkverbod op meerdere aspecten toe te juichen valt, en dat de redenen om een vuurwerkverbod te promoten zwaarwegend zijn.

Een aantal belangrijke, als niet de belangrijkste, argumenten die aantonen dat GroenLinks Raalte dit vuurwerkverbod ondersteunt, zijn in willekeurige volgorde beschreven:

Veel inwoners van Nederland storen zich aan het vuurwerk. Zo is de petitie voor een vuurwerkverbod inmiddels meer dan 650.000 keer getekend; De volksgezondheid staat in het geding door de smog en heel concreet alle vuurwerkongelukken. Op 31 december 2019 en 1 januari 2020 zijn er bijna 1.300 slachtoffers van een vuurwerkongeval behandelt, zo blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), InEen en de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT; (Sommige) dieren ondervinden hinder van vuurwerk wat als gevolg kan hebben dat  dieren bij vuurwerk last hebben van angst en stres. Hierdoor is het dierenwelzijn in gevaar. Als er vuurwerk afgestoken wordt, komen er zware metalen en chemische stoffen in onze lucht, bodem en het grondwater terecht. Hierbij is het illegale vuurwerk nog niet eens meegenomen; Tijdens de jaarwisseling zijn er meer geweld en incidenten bij onze hulpverleners. Een algemeen vuurwerkverbod kan die veiligheid meer garanderen voor de mensen die ons hulp willen verlenen.

Alhoewel een algeheel vuurwerkverbod ondersteunt en gesteund wordt door GroenLinks Raalte, wordt hierbij wel in aanmerking genomen dat het carbid schieten hier buiten valt. Binnen de gemeente Raalte is carbid schieten een mooie traditie die GroenLinks Raalte graag behouden ziet.

Kortom, GroenLinks Raalte wil dat de gemeente Raalte het mooie voorbeeld van de gemeente Rotterdam volgt en roept de gemeente op te kiezen voor de veiligheid van onze inwoners, onze hulpverleners, onze dieren en onze aarde, maar waarbij er ook rekening gehouden wordt met de plaatselijke cultuur en haar tradities.

Eindejaarsbijeenkomsr Raalte | Raalte

GroenLinks GroenLinks Raalte 28-12-2019 00:00

Vanmiddag organiseerde GroenLinks Raalte een eindejaarsbijeenkomst voor leden en belangstellenden in Café De Hoppe in Broekland.

Hierbij stond de Voedselcoöperatie Broekland centraal, een initiatief waarbij de consument producten als groente, fruit, eieren etc. lokaal kan aanschaffen bij boeren en telers in de directe omgeving.

Ook was er een excursie naar de boerderij aan de Reuveldsweg waar de Voedselcoöperatie haar uitgiftepunt heeft. Meer informatie is te vinden op www.voedselcoop.eu.

Eindejaarsbijeenkomst Raalte | Raalte

GroenLinks GroenLinks Raalte 28-12-2019 00:00

Vanmiddag organiseerde GroenLinks Raalte een eindejaarsbijeenkomst voor leden en belangstellenden in Café De Hoppe in Broekland.

Hierbij stond de Voedselcoöperatie Broekland centraal, een initiatief waarbij de consument producten als groente, fruit, eieren etc. lokaal kan aanschaffen bij boeren en telers in de directe omgeving.

Ook was er een excursie naar de boerderij aan de Reuveldsweg waar de Voedselcoöperatie haar uitgiftepunt heeft. Meer informatie is te vinden op www.voedselcoop.eu.

PERSBERICHT: Gemeente Raalte, Koop Straathof! | Raalte

GroenLinks GroenLinks Raalte 23-09-2019 00:00

Stikstofrechten opkopen is de redding voor grote bouwprojecten, vindt GroenLinks in Raalte. De varkenshouderij van Straathof in Marienheem staat te koop en is een grote kans om ammoniak uit de markt te halen. Nu ook in Raalte grote projecten als de N35, uitbreidingen van bedrijventerreinen en woningbouw stil komen te liggen doordat de Rechter ingrijpt daar waar de gemeente zelf teveel stikstofrechten heeft uitgegeven kun je Straathof in Mariënheem beter terugkopen. Belangrijke projecten waar de gehele Raalter samenleving bij gebaat is kunnen dan wel doorgaan en Mariënheem wordt ontlast.

De uitbreiding van varkensbaron Straathof is en blijft ongewenst en toch heeft het college deze megastal naast de woonkern Mariënheem toegestaan. Naast overlast is dit gebied een grote bron van stikstof en ammoniak die de aanpassingen aan de N35 en andere bouwprojecten nu blokkeert. Niet alleen GroenLinks, ook veel inwoners van Mariënheem en de rechter vinden dat de grens is bereikt. De aanslag op ons leefmilieu en de natuur door te grote uitstoot van Stikstof is onacceptabel. Stoppen dus met dit bedrijf en alvast verder kijken naar de toekomst met mogelijkheden voor Raalte De oplossing om ammoniakrechten en de stallen van Straathof op te kopen is nog niet zo slecht denkt GroenLinks. Door de stikstof te compenseren kan de gemeente verder met de N35, bijvoorbeeld met fase 1 van Kruispunt Bos, de onderdoorgang van het spoor. Met een rood voor rood regeling kunnen doelgroep woningen voor jonge gezinnen in Mariënheem worden gerealiseerd. Het uitkopen van Straathof verdient zich dus terug. Het is op zijn minst interessant dat Raalte deze oplossing onderzoekt. De eerste gemeente in Nederland die de stikstof problematiek serieus aanpakt. GroenLinks Raalte ziet dat wel zitten. GroenLinks vraagt het college deze mogelijkheden voor Mariënheem te onderzoeken en indien mogelijk een bod te doen. Bezoek de website van GroenLinks Raalte om dit dossier te volgen. Pers: Voor meer informatie: Fractie GroenLinks Raalte Ralph Mulders r.mulders@groenlinksraalte.nl

Teken de petitie!Roep Nederland en ...

GroenLinks GroenLinks Raalte 23-08-2019 11:04

DWARS OverijsselOp maandag gaan we ...

GroenLinks GroenLinks Raalte 12-08-2019 09:02