Nieuws van VVD in Raalte inzichtelijk

43 documenten

VVD wil gasaansluiting bij nieuwbouw in stand houden

VVD VVD Raalte 23-01-2020 08:02

Sinds 1 juli 2018 worden nieuwe huizen niet meer automatisch aangesloten op het gasnet. Afgelopen week bleek dat steeds meer gemeentes het mogelijk maken om nieuwbouwwoningen toch aan te sluiten op het gasnetwerk.

Door woningen niet op het gas aan te sluiten stijgen de bouwkosten aanzienlijk en hierdoor is voor veel mensen een nieuwbouwhuis niet meer te betalen. Zeker gezien de krapte uit de huizenmarkt moeten we zoveel mogelijk tempo maken met het realiseren van extra woningen. Bovendien geeft het aanleggen van een gasaansluiting ook kansen voor de toekomst. Aangezien alle bestaande woningen, met de huidige regelgeving, ook ooit van het gas af moeten kunnen we alle wijken dan van eenzelfde oplossing voorzien.

Daarom stelt Alexander Kreule VVD het college de volgende vragen:

-Wil het college, net als 39 andere gemeentes, er voor zorgen dat een gewone gasaansluiting weer mogelijk gaat worden voor nieuwbouwwoningen?Zo ja; per wanneer kan dit? Zo nee; waarom niet?

-Is het qua regelgeving en procedures mogelijk om op zeer korte termijn bij alle lopende nieuwbouwplannen weer een gasaansluiting mogelijk te maken?

-Deelt het college onze mening dat het aanleggen van een gasnetwerk juist ook kansen kan bieden voor de toekomst en een integrale aanpak mogelijk maakt?

De vragen kun je vinden via:https://ris2.ibabs.eu/…/2ba33f60-fad5-4c94-bb7e-7a0960d42aee

Cursusreeks VVD Salland regio's Salland en Vechtdal

VVD VVD Raalte 24-10-2019 06:10

https://raalte.vvd.nl/nieuws/36935/cursusreeks-vvd-salland-regio-s-salland-en-vechtdal

VVD Salland en VVD Vechtdal hebben de handen ineen geslagen en organiseren samen een cursusreeks voor alle leden die geïnteresseerd zijn in de gemeentelijke politiek en hun kennis en vaardigheden willen uitbreiden. Het programma ziet er als volgt uit:

 

Zaterdag 2 november: Presentatietechniek I. Locatie gemeentehuis van Raalte

Zaterdag 7 december: Liberalisme I. Locatie gemeentehuis van Raalte

Zaterdag 25 januari: Debatteren I. Locatie gemeentehuis van Raalte

Zaterdag 22 februari: Gemeentefinanciën. Locatie gemeentehuis van Raalte

 

Alle cursusdagen zullen 1 dagdeel bestrijken en duren van 09.00 tot 12.00 uur.

Goed om te weten; na het volgen van deze cursusreeks heeft u de verplichte toelatingscursussen voor de Masterclass voltooit en voldoet u daarin aan de

voorwaarden voor de Masterclass Oost!

 

De cursussen zullen gegeven worden door Roeland Fens. Ook ons Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis zal op twee van de dagen aansluiten in de koffiepauze.

Opgeven kan via vvdsalland@gmail.com

VVD Raalte: Geen mega windmolens in de gemeente

VVD VVD GroenLinks Raalte 06-04-2019 05:58

De VVD wil geen grote windmolens toestaan binnen de gemeente Raalte. Dit statement maken de liberalen op het plan van Burgerbelangen om toch mega windmolens toe te staan.

https://raalte.vvd.nl/nieuws/34872/vvd-raalte-geen-mega-windmolens-in-de-gemeente

De VVD wil geen grote windmolens toestaan binnen de gemeente Raalte. Dit statement maken de liberalen op het plan van Burgerbelangen om toch mega windmolens toe te staan. “Wij vinden het niet te verkopen om ons prachtige landschap te ontsieren met torenhoge windmolens van honderden meters hoog. Door de ongunstige windstroming is het rendement laag, de inwoners willen het niet en het geeft overlast aan omwonenden door het geluid en de slagschaduw. Bovendien draaien windmolens nog steeds alleen op subsidie.” aldus Emiel Gerner namens de VVD.

Tijdens de Raadsvergadering van aanstaande donderdag wordt er gedebatteerd over de duurzaamheidsagenda van de gemeente Raalte. Dit naar aanleiding van een notitie van Burgerbelangen welke al ondersteund wordt door de andere linkse partijen. De Raadsfracties zullen zich onder andere uitspreken over de richtlijnen voor zonneparken, de rol van de gemeente en de CO2 doelstellingen.

 

“Wat ons betreft gaan we met een nuchtere en financieel verstandige blik met onze duurzaamheidsdoelstellingen aan de gang. Er zijn enorme ontwikkelingen en innovaties in de besparing en duurzame opwekking van energie. Wij willen geen beslissingen nemen waar we over 5 jaar weer spijt van hebben en nog 15 jaar aan vast zitten. Stappen zetten is goed, maar wel met gepaste snelheid en  draagvlak. Met de voorstellen waar Burgerbelangen nu mee komt schieten ze zelfs Groenlinks op links voorbij.”

Centrumbezoek Raalte door top 10 VVD Kandidaten Provinciale Staten

VVD VVD Raalte 10-02-2019 00:49

https://raalte.vvd.nl/nieuws/33878/centrumbezoek-raalte-door-top-10-vvd-kandidaten-provinciale-staten

Aanstaande vrijdag 15 februari bezoekt de top 10 van de VVD kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen het centrum van Raalte. Hierbij zijn o.a. lijsttrekker Monique van Haaf en onze Sallandse kandidaat Wim Tutert van de partij. 

Henny Zomer (voorzitter ROV) en Dennis Melenhorst (VVD wethouder gemeente Raalte) zullen een inleiding verzorgen.

Programma:

-16.00 uur ontvangst met koffie bij Hotel de Zwaan.

- Rondje door het centrum met een kort bezoek bij ter Haar manmode en Bloemen Korbeld.

- Afsluitende borrel tot 18.30 uur bij Neuf.

U bent van harte welkom!

Bestuurslid Harry Brink overleden

VVD VVD Raalte 07-02-2019 01:09

https://raalte.vvd.nl/nieuws/34021/bestuurslid-harry-brink-overleden

Ruim vijftig jaar was journalist en redacteur Harry Brink lid van de VVD. Deze week overleed hij onverwachts, 71 jaar oud.

Harry Brink werd geboren in Welsum en groeide op tussen ‘de stuw’ in de IJssel en een bunker van de IJssellinie. Over zijn activiteiten voor de VVD zei hij:

‘Het is goed te beseffen dat we nu al meer dan een halve eeuw leven in een deel van de wereld waar vrede en de daarmee verbonden veiligheid heersen. En dat dat geen vanzelfsprekendheid is; daarom moet je vrede en veiligheid koesteren en verdedigen. De VVD is de enige constructieve partij die vrijheid, in de breedste zin van het woord, in haar naam voert. Daarom ben ik al meer dan vijftig jaar lid van de VVD.’

‘Harry was een zeer innemende persoonlijkheid, met een grote staat van dienst binnen de VVD’, zegt Netwerk-voorzitter Harco Jellema. ‘Vroeger was hij al aanwezig bij vergaderingen van Provinciale Staten, waar hij als journalist natuurlijk onpartijdig moest zijn. Na de samenvoeging van de afdeling Olst-Wijhe met Deventer was het vanzelfsprekend dat Harry ook in het Netwerkbestuur kwam. Hij kon heel goed schrijven en was een belangrijke schakel in het bestuur.’

De VVD gaat de liberaal pur sang Harry Brink missen. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden.

VVD wil betere afspraken met SallandWonen

VVD VVD Raalte 30-11-2018 10:00

“De woningcorporaties bezitten een groot deel van de woningen in Raalte en wat ons betreft zijn hier stappen in te maken om de juiste personen te huisvesten voor een eerlijkere huurprijs en stimuleren we meer duurzaam woningbezit.” Aldus Alexander Kreule, fractievoorzitter VVD Raalte.

Eerlijke huurprijs

Bij sociale huurwoningen geven we als gemeente korting op de grondprijs zodat deze woningen betaalbaar zijn voor mensen met een laag inkomen.

Mensen die te veel gaan verdienen moeten of naar de vrije sector of richting een koopwoning. De inkomensafhankelijke huurverhoging is een middel wat kan bijdragen aan het stimuleren van deze doorstroming. Zo houden we sociale huurwoningen beschikbaar voor de mensen waarvoor ze bedoeld zijn.

Verduurzamen verkochte woningen

Steeds meer wijken en nieuwbouwprojecten worden verduurzaamd. Echter worden er veelal oudere en niet duurzame woningen verkocht aan particulieren. Kreule: “Wij zien dat er betaalbare woningen op de huizenmarkt worden aangeboden door SallandWonen en dat juichen wij natuurlijk enorm toe. Echter zijn dit veelal de oudere en niet-geïsoleerde woningen. Vaak hebben de kopers niet (direct) de middelen om de woning te verduurzamen terwijl wanneer SallandWonen dit realiseert dit wel mee te financieren is voor de kopers. Daarom willen wij dat er alleen nog sociale huurwoningen met energielabel A verkocht worden”.

 

Ombouwen bestaande woningen In de concept afspraken staat ook een klein stuk over het ombouwen van huidige woningen; “meer en sneller kleinere eenheden toevoegen en grote eenheden afstoten”. Hier zijn wij het als VVD niet mee eens. Wat ons betreft moet er eerst gekeken worden of een woning is om te bouwen zijn naar bijvoorbeeld twee of drie kleinere is in plaats van deze te verkopen. Wanneer deze namelijk verkocht worden is SallandWonen wel van het probleem af maar in het grotere geheel van Raalte wordt het probleem niet opgelost.

 Onze complete reactie kun je lezen in de bijlage

Reserves weer op orde!

VVD VVD Raalte 10-11-2018 10:13

Al jaren maken wij ons zorgen om de forse afname van onze algemene bestemmingsreserve. Dit is het algemene spaarpotje van de gemeente waarmee eenmalige investeringen gedaan kunnen worden. In de afgelopen jaren is er, mede door de economisch slechte tijd, veel geld uitgegeven.

Wat het college betreft is een reserve van 2,5 tot 3 miljoen prima, maar wat ons betreft is dit te weinig. Economisch gezien hebben we de wind mee en het is tijd om iets meer spek op de botten te creëren. 

Afgelopen donderdag is onze motie aangenomen om de reserve weer aan te vullen tot een ondergrens van 4,5 miljoen.

Pak parkeerproblemen bij stations aan

VVD VVD Raalte 31-10-2018 10:15

Wij willen dat het college proactief aan een oplossing gaat werken.Alexander Kreule heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college met als strekking; snel met Prorail, Syntus en de omwonende aan de slag voor een goede oplossing!

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst startende ondernemers

VVD VVD Raalte 27-09-2018 09:51

De ondernemersvereniging ZP Raalte, zelfstandig adviseur Roel Westra en de gemeente Raalte slaan de handen ineen om startende ondernemers een vliegende start te geven. Samen gaan zij startende ondernemers ondersteunen bij hun bedrijfsmatige vragen. Hiervoor ontwikkelen zij een startersapp en startersloket. Vandaag ondertekenden zij een samenwerkingsovereenkomst.

https://raalte.vvd.nl/nieuws/31837/ondertekening-samenwerkingsovereenkomst-startende-ondernemers

Wethouder Dennis Melenhorst: “Iedere ondernemer is van harte welkom binnen de gemeente Raalte.

De gemeente helpt starters graag écht verder, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot succesvolle bedrijven.” Vanessa Holtkuile, voorzitter van ZP Raalte, reageert opgetogen: ‘We zien bij ZP Raalte veel starters die baat hebben bij een centrale plek voor hun vragen. Dat we deze centrale plek nu samen ontwikkelen, is een wens die in vervulling gaat.’

De startersapp

De startersapp bundelt regionale en gemeente specifieke informatie over het starten van een bedrijf.

Daarnaast worden nieuwsberichten, contactgegevens van ondernemersverenigingen en de gemeente Raalte en interessante evenementen gedeeld.

Het startersloket

Naast de app kan de startende ondernemer met zijn of haar vragen ook terecht bij het startersloket. Het loket wordt bemenst door leden van ZP Raalte, zij zijn zelf ook ondernemers. Achter het loket zit het netwerk van meerdere ondernemersverenigingen. Dit netwerk bevat veel kennis die ingezet wordt om de startende ondernemer verder te helpen. Het startersloket is daarmee een loket voor en door ondernemers.

In het najaar van 2018 vindt de lancering van de app plaats, net als de opening van het startersloket.

De startersapp en het loket zijn financieel mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.