Nieuws van politieke partijen in Raalte over CDA inzichtelijk

72 documenten

CDA Raalte wil herinrichting Zwolseweg/Dorpsstraat Heino

CDA CDA Raalte 05-09-2019 09:08

“De Zwolseweg en de Dorpsstraat verdienen een grondige aanpak” aldus Jeroen Neimeijer, fractielidvan het CDA. De riolering en het hemelwaterafvoer zijn aan vervanging toe en dit is dus juist hétmoment om de inrichting boven de grond aan te pakken. “Ik hoor regelmatig mensen klagen over destaat van het fietspad en de stoep” vervolgd Neimeijer. Hij verwijst in zijn vragen aan het college van B&W naar een lijst met nog te plannen werkzaamheden op gebied van de openbare ruimte.In Raalte staan vele projecten op de lange termijn planning, voor een groot deel omdat op termijnde hemelwaterafvoer losgekoppeld moet worden van het riool. Een aantal van deze projectenkunnen samen gaan met een herinrichting bovengronds. “Liever een keer goed, dan twee keer openbreken.” Inwoners participatieDe fractie van het CDA spoort het college, maar indirect daarmee ook de aanwonenden, aan om in het voortraject samen op te trekken. Er zijn in het recente verleden een aantal succesvolle projecten tot stand gekomen waarbij de inwoners een nadrukkelijke invloed hebben gehad op het geheel. Volgens Neimeijer leent dit project zich daar ook uitstekend voor. “Het zou toch fantastisch zijn als de directe bewoners de hoofdrol krijgen in dit verhaal met als resultaat een prachtige, functionele en beeldbepalende toegangsweg van Heino”

Systemen

CDA CDA Raalte 04-09-2019 10:04

De afgelopen tijd is het al een aantal malen in het nieuws geweest, de lange wachttijd van het CBR. Dat wachten kan erg lang duren. Ik heb het helaas van dichtbij mee mogen maken. Het "systeem” vertelt je vooral niet naar de balie van de gemeente te gaan maar vooral via de website en het internet de zaken te regelen. Dat moet dan wel werken, en als het dus niet werkt, richt je je dus alsnog tot de baliemedewerkers van de gemeente Raalte. Die je allervriendelijkst te woord staan maar je vervolgens ook niet kunnen helpen. Het heeft menigeen veel stress, frustratie, mail verkeer en telefoontjes gekost om uiteindelijk het felbegeerde “roze” pasje weer op te mogen halen. Een ingewikkeld systeem, dat uitgaat van digitaal vaardige mensen. Dat is echt iets anders dan een mail versturen. Daarnaast gaat er veel mis. Gegevens worden aan verkeerde personen gekoppeld, de werkdruk is enorm en de maatschappelijke ontevredenheid groot. Wie het nog snapt, mag het oplossen. Een systeem werkt goed als alles klopt. Het vult zich met gegevens die wij erin stoppen. Een computer denkt namelijk niet na, dat doen wij mensen. Dus als je naar de longarts gaat en je hebt de adresgegevens aangepast, dan liggen je medicijnen gewoon in Raalte bij de apotheek in plaats van in Lemelerveld. Het “systeem” denkt namelijk niet.Ga je een dag naar Amsterdam, goed voorbereid, met het hele gezin. Parkeerkaart en tramkaart ineen voor € 7,50, met kortingskaarten via vakantieveiling naar Madame Tussaud, een gezellige dag uit. De auto geparkeerd, achter de meute aan, naar het “omwissel-apparaat”, kaartje erin 4 personen aangeven, tramkaartjes eruit en de stad in. Blijkt bij de terugkomst in de parkeergarage, het parkeerkaartje uit een ander gleufje te komen en deze is dus ’s morgens gemist. Dan maar even bellen, tja het systeem bepaalt dat je een verloren kaart moet halen van € 75, =. Wat een enorme domper. Na veel bellen en uiteindelijk mail en een brief, restitutie ontvangen en de schade blijft beperkt tot € 25, =Hoe zou het nu zijn als deze systemen er niet waren? Werd het dan één grote Jan boel? Of was de keuringsarts verbonden met de plaatselijke gemeenten en kregen onze inwoners weer een gezicht.En wist de apotheker dat de inwoner naar Lemelerveld was verhuisd omdat zij dat zelf was komen vertellen. In Amsterdam was natuurlijk die aardige parkeerwachter er geweest die niet op kon tegeneen jong gezin met teleurgestelde gezichten. Het is een utopie, het enige wat blijft is dat het om ons mensen gaat en een systeem nooit de boventoon moet gaan voeren. Aaltje Booijink - Raadslid CDA Raalte

Voorbij de grens

CDA CDA Raalte 15-05-2019 12:35

Voorbij de grens… Ieder mens kent dat wel. Een grens die de ander overgaat waardoor jouw grens bereikt wordt. Je voelt je getart, opkomende woede, onmacht, een onrechtvaardig gevoel. Het gevoel van “dit is niet eerlijk, dit kan toch niet…” Toen afgelopen maandagmiddag het bericht binnen kwam dat een groep actievoerders een varkensbedrijf was binnen gedrongen en zich in de schuren bewoog, ontstond er ook binnen ons gezin boosheid en onmacht. “Dit hoef je toch niet toe te laten en waarom wordt er niet ingegrepen”. Burgemeester Dadema gaf in zijn speech op 4 mei aan dat je mag zijn wie je wilt zijn, je mag vinden wat je wilt vinden, je mag geloven wat je wilt geloven, je mag liefhebben wie je wilt liefhebben. Daarbij hoort ook het recht tot demonstreren en dat dat soms gevoelig ligt begrijpen we allemaal. Je kunt het daarmee eens zijn of niet maar het is een goed en groot recht in Nederland. De actiegroep ging maandagmiddag echter een grens over. De grens van het boerenbedrijf; de erfgrens, maar ook de persoonlijke grens van dit boerengezin en daarbij ook de grens van vele boerengezinnen. Als we naar de afgelopen jaren kijken heeft de agrarische sector het niet makkelijk gehad. Zij hebben binnen hun vermogen het bedrijf aangepast en proberen naar behoren te ondernemen. Ik hoor het de critici al zeggen / roepen: over mega-stallen, dierwelzijn, de manier waarop het land wordt bewerkt, voedselveiligheid, enz. Er is niet één sector die naast de regel- en wetgeving zo te maken heeft met maatschappelijke meningsvorming en uitingen daarvan. Vind ik ze zielig? Zeker niet! Ik ben trots op onze boeren, die ik vooral vanuit het Sallandse ken. Hardwerkende mensen met een visie, ondernemerschap, hart voor dier en natuur en een wil om het boerenbedrijf zo goed mogelijk voort te zetten. Bedrijven die voldoen aan de in Nederland hoge eisen en normen. Afgelopen maandag is er een grens overgegaan. De grens van het toelaatbare. Of er eerder ingegrepen had moeten worden? Ik ken de precieze feiten niet. Maar dat je op deze manier een verkeerd signaal afgeeft, lijkt mij duidelijk. Gelukkig ben ik niet de enige die ervaart dat hier een grens is overgegaan. Er wordt veel over gesproken en dat is de manier waarop we dat in Nederland doen; met elkaar in gesprek!

Klasse!!!!CDA Raalte wil ...

Raalte Natuurlijk Raalte Natuurlijk CDA Raalte 25-04-2019 05:28

Klasse!!!!

CDA Raalte zoekt nadrukkelijk de samenwerking met inwoners

CDA CDA Raalte 24-04-2019 07:44

Eén keer in de vier jaar de stem ophalen bij kiezers is voor de lokale afdeling van het CDA Raalte niet meer voldoende. De weg naar inwoners, noem het bestuurlijke vernieuwing, is door het CDA nadrukkelijk ingeslagen. Een mooi recent voorbeeld is: Hoe om te gaan met het energievraagstuk? In de vorige raadsvergadering werd het door CDA fractielid Teun Schuurkamp als volgt verwoord: “De hele energie transitie tot CO2 neutraal in 2050 is een enorme opgave. We hebben nog wel even tijd om het een en ander uit te werken in beleid, maar we kunnen er niet omheen, alle alarmbellen staan op rood als je je een beetje verdiept in wat er om ons heen met het klimaat gebeurt (te nat, te droog, orkanen, smelten poolkappen enz.) en als je je een beetje verdiept in wetenschappelijke studies over de oorzaak en de voorspellingen wat ons te wachten staat als de gemiddelde temperatuur verder oploopt. Naast andere broeikasgassen is de hoofdoorzaak voor de wereldwijde temperatuurstijging de stijging van het CO2 gehalte in de atmosfeer door ons gebruik van fossiele bronnen. We moeten daarom de CO2 uitstoot zo snel mogelijk verminderen! Helaas zien we om ons heen dat de animo voor maatregelen gaandeweg afneemt. De belangrijkste oorzaken/ argumenten hiervoor zijn ons inziens o.a.: Onduidelijkheid/ verwarring over de begrippen (elektriciteit en energie of klimaat en opwarming van de aarde worden door elkaar en/of verkeerd gebruikt)Fake nieuws en/of ontkenning door politieke partijen /internationale organisatiesOnzekerheid over de kostenEffect is niet direct meetbaar maar pas op langere termijn voelbaar. (Wij zitten nu met de effecten van beslissingen genomen 20 tot 30 jaar of nog langer terug)Wachten op nieuwe techniekenOnduidelijkheid vanuit Den HaagNederland als klein land heeft geen invloed Tot nu toe is binnen de Gemeente Raalte ook geen duidelijk beleid, althans niet duidelijk voor de inwoners. Hier en daar is/ wordt er wel wat gedaan, maar dit is bij lange na niet voldoende. Er zal een duidelijke integrale aanpak moeten komen om de energietransitie te versnellen. Duidelijkheid is nodig naar onze inwoners toe volgens het principe: Wat is het probleem, wat zijn de middelen om dit op te lossen, hoe gaan we dit aanpakken.Om de samenleving mee te krijgen zullen we de inwoners vanaf het begin (Bottum Up) hierbij moeten betrekken en de Gemeente zelf het goede voorbeeld geven.Doen we dit niet (Top Down) zullen we veel weerstand en agressie opwekken (zie bv Drenthe)” Na dit betoog werd er door het CDA een motie ingebracht die door de meeste andere partijen ook gesteund werd. De strekking van deze motie is dat de gemeente de klimaat doelen voor 2030 per kern of wijk in kaart brengt zodat het voor inwoners praktisch en inzichtelijk is wat nu eigenlijk de opgave is. Daarnaast is het de bedoeling dat er per kern of wijk gestimuleerd wordt om met plannen en initiatieven te komen. Deze initiatieven moeten dan volop aandacht en ondersteuning krijgen.

Aan Tafel!

CDA CDA Raalte 15-04-2019 08:07

Aan tafel! Je hoort het je moeder zo zeggen. Het eten staat klaar en nog niet het gehele gezin is compleet. Aan tafel wordt vaak de dag doorgenomen en gesproken over wat ieder heeft gedaan of beleefd. Met elkaar in gesprek. Vaak een rustpunt in een hectische dag als rustige aanloop voor de avond. Bij ons niet anders. Twee keer in de week schuiven onze kinderen en hun partners bij ons aan tafel. De onderwerpen zijn heel divers. Het bouwongeluk in Olst kwam ook voorbij. Met mannen die werkzaam zijn in de bouw, geeft dit discussie. Met name de manier waarop hier verslag van werd gedaan. Moet je eens voorstellen dat jouw zoon die dag zo’n val maakt op een bouwplaats. Voor de familie een enorme schok en voor collega’s op de bouw doet dit meer dan menigeen denkt. Soms is het goed om terughoudend en gewoon maar even stil te zijn. Het lijkt of de vraag: “wie is verantwoordelijk” van groter belang is, dan de gezondheid van deze jongeman. In deze zelfde week brachten de brugklassers van het HAVO/VWO een bezoek aan de Kruisverheffing en Plaskerk. Ieder jaar is het weer een voorrecht om met hen in gesprek te gaan. Ook voor jonge mensen roept de maatschappij veel levensvragen op. Niet anders als voor onszelf is het belangrijk dat je je veilig voelt, opgroeit in een liefdevolle omgeving. Je voelt je vaak zo “onmachtig” zei laatst iemand tegen mij. Wat een mooi woord dacht ik toen gelijk. “Onmachtig”, niet bij machte om de situatie, die soms ook ver van je afstaat, te beïnvloeden. Voor jongeren niet anders. In aanloop naar Pasen vertel ik over de periode voorafgaande aan Pasen, beginnend bij Carnaval. Veel leerlingen vieren dit, het spreekt aan. Ik vertel over mijn manier van “vasten”. Goed om een pas op de plaats te maken en jezelf een periode iets te ontzeggen. Je bewust te worden van de “gewone” rijkdom van alledag. Ook als raad zitten we “rond de tafel”, gesprekken over de verkeersagenda en duurzaamheid. Onderwerpen die de inwoner van de gemeente Raalte direct raken. Het is fijn te ervaren dat inwoners inmiddels gebruik maken van het “mee praten” tijdens de rond de tafelgesprekken. Betrokken, belangstellend en kennis delend geeft het een extra dimensie aan deze gesprekken. Mooi dat we dit met elkaar bereikt hebben. Het kan nog beter en hier wordt aan gewerkt. Vorig jaar was de installatie van de raad op witte donderdag, en is dit op mijn verzoek een half uur later begonnen. Komende donderdag hebben we een rond de tafelgesprek over de kadernota. Ik kom een half uurtje later. Ik word namelijk geroepen: Aan tafel! Aaltje Booijink– Raadslid CDA Raalte

http://www.raaltenatuurlijk.nl/paasvu ...

Raalte Natuurlijk Raalte Natuurlijk CDA Partij voor de Dieren Raalte 07-04-2019 08:02

http://www.raaltenatuurlijk.nl/paasvuren-wat-doen-we-er-mee/ De paasvuren worden op 21 april ontstoken. Een fantastische traditie waarmee de boze wintergeesten verdreven worden. De traditie is door het christendom omarmt, om op die manier de ‘heidenen’ te verleiden over te stappen naar het geloof. Met de kennis van nu kun je vragen stellen bij deze traditie. Een discussie op Radio1 verdedigde CDA-gedeputeerde Eddy van Hijum de traditie, tegenargument van de PvdD was vervuiling en in de bakens nestelende vogels. Op de filosofiekalender kwamen we de uitspraak tegen dat als je altijd aan tradities vasthoudt, dat we dan nog in holen hadden gewoond, maar als je alle tradities omver schopt, dat je dan je gemeenschapsgevoel kwijtraakt. Het moet er dus ergens tussenin zitten? Grote paasvuren verbieden? Het aantal paasvuren beperken? Wat vinden jullie?

Paasvuren, wat doen we er mee?

Raalte Natuurlijk Raalte Natuurlijk CDA Partij voor de Dieren Raalte 02-04-2019 04:56

De paasvuren worden op 21 april ontstoken. Een fantastische traditie waarmee de boze wintergeesten verdreven worden. De traditie is door het christendom omarmt, om op die manier de ‘heidenen’ te verleiden over te stappen naar het geloof.

Met de kennis van nu kun je vragen stellen bij deze traditie. Een discussie op Radio1 verdedigde CDA-gedeputeerde Eddy van Hijum de traditie, tegenargument van de PvdD was vervuiling en in de bakens nestelende vogels. Op de filosofiekalender kwamen we de uitspraak tegen dat als je altijd aan tradities vasthoudt, dat we dan nog in holen hadden gewoond, maar als je alle tradities omver schopt, dat je dan je gemeenschapsgevoel kwijtraakt.

Het moet er dus ergens tussenin zitten? Grote paasvuren verbieden? Het aantal paasvuren beperken? Wat vinden jullie?

Stemmen op 20 maart!

PvdA PvdA VVD CDA Raalte 20-03-2019 14:18

Voor de PvdA is het heel belangrijk om een goede verkiezingsuitslag te behalen. Voor de Provinciale Staten, maar ook in de 1e Kamer is het belangrijk dat de PvdA het beleid mede gaat bepalen!

Dus stem PvdA en probeer zoveel mogelijk gelijkgestemde vrienden en familie te overtuigen om ook naar de stembus te gaan en de PvdA te steunen.

Maar ook belangrijk is een goede progressieve vertegenwoordiging in het waterschapsbestuur. Een sterk fractie is noodzakelijk om de sterke “landbouwlobby” vanuit CDA, VVD en LTO tegenwicht te bieden! Voor gezond water, veilige dijken, natuur en behoud van biodiversiteit!

Stem Water Natuurlijk, lijst 4 (op nr. 20 staat Gerrit Vrielink uit Raalte).

Steun de PvdA en Water Natuurlijk!

Het bericht Stemmen op 20 maart! verscheen eerst op PvdA Raalte.