Nieuws van politieke partijen in Raalte over SP inzichtelijk

357 documenten

Geslaagde avond pensioenverhaal

SP SP Raalte 01-02-2020 12:33

Vrijdag 31 januari waren we met ruim 20 belangstellenden bijeen in UtHuus in Olst. Ons Tweede Kamerlid Bart van Kent gaf duidelijk antwoord op de vragen die leefden bij de aanwezigen.

Alle zorgen omtrent de toekomst van onze pensioenen zijn hiermee niet weggenomen. Wél is duidelijk dat we het verloop van de onderhandelingen goed in de gaten moeten houden om te voorkomen dat er beslissingen genomen worden die fout uitpakken voor de huidige en komende generaties. De komende tijd zult u nog meer hierover horen. Wij zullen alle info en SP-acties op deze site vermelden.

Prikklokpetitie aangeboden

SP SP Raalte 17-01-2020 22:30

Vanmiddag hebben we met een bescheiden delegatie op het hoofdkantoor van Keolis in Deventer de petitie voor het behoud van de prikklok aangeboden aan de heer R.Bruns.

Hij zegde toe dat de klok in ieder geval behouden blijft voor het bedrijf en in overleg met regiomanager en personeel deze een waardige plaats in het bedrijf zal krijgen om zo het historisch besef omtrent de Overijsselse busmaatschappij(en) levend te houden.

Chauffeurs van Keolis–Overijssel willen de prikklok in publieke handen houden

SP SP Raalte 27-12-2019 21:54

De standplaats en de garage voor de chauffeurs in Raalte worden in 2020 opgeheven en  verplaatst naar de centrale standplaats in Zwolle. Met de verhuizing van de standplaats zal mogelijk ook de prikklok uit de jaren 70 van de vorige eeuw in handen komen van een private eigenaar/verzamelaar. Er hebben zich al enkele belangstellenden aangemeld.

Dit voorwerp heeft voor ons een culturele en historische waarde, zeggen de chauffeurs.

De klok moet in het bedrijf blijven, niet verdwijnen in een privéverzameling. Er is in het verleden al één prikklok uit Ommen verdwenen! Dat willen we deze keer voorkomen, roepen ze overtuigend.

Wat nu Keolis heet, was vroeger  busmaatschappij Salland, vertelt Harry van Kampen die samen met de SP Raalte, Olst en Wijhe de actie voor het redden van de prikklok startte. Hij toont trots de foto van de bus met Salland erop. Zelf is hij al decennia lang buschauffeur. Hij vertelt: ”De lijndiensten reden in het gebied tussen Ommen, Deventer en Zwolle en in de driehoek Zwolle - Meppel - Kampen. In de jaren 70 moesten chauffeurs nog in- en uitklokken met een mechanische prikklok waarin een kartonnen kaart gestoken werd. In de jaren 80 en 90 zijn de klokken vervangen door de computer. Deze prikklok maakte deel uit van het werkzame leven van chauffeurs uit de 20ste eeuw in Salland. Het kan niet zo zijn dat deze klok zomaar verdwijnt. Door deze prikklok in bus kantine te hangen laten de chauffeurs zien dat ze trots zijn op hun werk, op hun voorgangers, op een stukje geschiedenis dat nu met toen verbindt. Dat heeft meer dan alleen historische waarde, zegt SP'er Pitrmanova.

Binnenkort gaan we verhuizen naar  een centrale strandplaats in Zwolle en hoe mooi zou het zijn als deze prikklok daar een bijzondere plaats krijgt. Dit antieke en saai ogende voorwerp helpt ons herinneren aan oude tijden, toen alles nog goed was en Geluk Heel Gewoon ;-), zegt Harry van Kampen glimlachend.

Samen met de SP Raalte, Olst en Wijhe heeft van Kampen een petitie gestart.

Wilt u ook dat de prikklok in publieke handen blijft?

Teken dan de petitie

superzaterdag delden

SP SP Raalte 09-12-2019 13:55

Tientallen SP'ers uit heel Overijssel bestormden de laatste zaterdag van november de buurten van Delden, de SP afdeling Hof van Twente.
In Delden blijkt een goede sociale cohesie te bestaan en mensen zijn over het algemeen tevreden.
Te hard rijden en groenvoorziening zijn mogelijke actieonderwerpen.
Enkele zaken zijn naar hulpdienst verwezen. De  inwoners  zijn  enthousiast om rood op straat te zien. Sommige zijn vastbesloten om op de SP gaan stemmen!
 
Deelnemers uit de afdeling Raalte kijken terug op een succesvolle dag, waar ze naast een buurtbezoek ook met andere SP'ers uit de hele provincie in contact konden komen
 
Deze samenwerking is zeker voor herhaling vatbaar.

vervolg wantoestanden huisvesting arbeidsmigranten in Heino

SP SP Raalte 26-11-2019 19:29

Burgemeester praat op 4 december met betrokkenen over wantoestanden arbeidsmigranten in Heino. Lees in de Stentor meer hierover.

‘Middeleeuwse toestanden’ met arbeidsmigranten in Heino: SP wil uitleg minister

SP SP Raalte 15-11-2019 19:00

Jasper van Dijk, 2e Kamerlid SP, stelt vandaag schriftelijke Kamervragen over de volgens hem 'middeleeuwse toestanden' op Park Old Heino. Meer over dit onderwerp vindt u hier, hier en hier.

De vragen vindt u hieronder:

Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over middeleeuwse toestanden in Heino

1 Wat is uw oordeel over de berichten inzake misstanden rond de leefomstandigheden van arbeidsmigranten in Park Old Heino in Raalte?  (1)

2 Deelt u de mening dat het onaanvaardbaar is dat uitzendbureaus arbeidsmigranten afraden om zich in te schrijven in de Gemeentelijke Basisadministratie? (2)

3 Hoe gaat u uitzendbureau Otto Workforce (en andere uitzendbureaus) verplichten om hun werknemers te laten inschrijven bij de Gemeentelijke Basisadministratie?

4 Wat is uw oordeel over de gebrekkige controle door de gemeente Raalte op de leefomstandigheden in het Park Old Heino?

5 Hoe staat het met de gesprekken om de afhankelijkheidsrelatie van arbeidsmigranten tegenover het uitzendbureau (zowel werkgever als huisbaas) te beperken? (3)

6 Deelt u de mening dat een huur van 100 euro per persoon per week schaamteloos is? Wat onderneemt u om een fatsoenlijke huurprijs te bewerkstelligen? (4)

7 Deelt u de mening dat de regels rond het SNF-keurmerk van de uitzendbureaus in Park Old Heino met voeten worden getreden?

8 Deelt u de mening dat een permanent verblijf in vakantiewoningen onwenselijk is?

9 Deelt u de mening dat uitbuiting, moderne slavernij en Middeleeuwse toestanden keihard moeten worden aangepakt? Wat onderneemt u daartoe?

Kwestie van beschaving, Poolse werknemers van park Old Heino stappen naar de burgemeester

SP SP Raalte 13-11-2019 21:45

Verontwaardigde Poolse werknemers van recreatiepark Old Heino stappen met behulp van SP Raalte, Olst-Wijhe en FNV naar burgemeester Dadema. Hun woonomstandigheden zijn verre van ideaal, de huur is torenhoog. Er is sprake van schending van privacy, chantage en respectloze behandeling door de parkcoördinator.

https://raalte.sp.nl/nieuws/2019/11/concept-1-0
Op weg naar de burgemeester

Op het idyllische recreatiepark Langoed Old Heino wonen in 60 huisjes ruim 300 werknemers uit Oost Europa. De SP vrijwilligers treffen 5 personen per huisje  gepropt op stapelbedden in veel te kleine kamers. Dat voor 400 euro per bed,  per maand, per man.  Normaliter is de huur voor een maand met alle toeslagen 1000 euro, inclusief nutsvoorzieningen. Voor EE accomodations,  verhuurder en partner van het uitzendbureau Otto Workforce is de huisvesting een goudmijn.

Maar het ergste is het gebrek aan privacy, zegt ^M uit P. Ik kan mijn kamer niet op slot doen de rest van de bewoners welke ik amper ken, moeten door mijn kamer heen als ze willen douchen.  Dat je nooit alleen bent en hierdoor  weinig aan je rust komt, went, denkt ^P uit S. Hij vindt samen met zijn vriendin ^S de niet onaangekondigde controles van EE accomodations het ergste. “Ze controleren of we echt ziek thuis zijn, doorzoeken onze spullen, controleren of we geen drugs bij ons hebben en de huisjes opgeruimd zijn”, vertellen ze. Het bleek dat deze controles ook zonder aanwezigheid van bewoners plaatsvinden. Als EE accomodations het huisje niet opgeruimd vindt,  moeten bewoners boete betalen. “We voelen ons net criminelen“ zegt ^B.

De meeste bewoners van het park klagen over onwaardige behandeling door zeer wispelturige  parkcoördinator. Hij deelt gele en rode kaarten uit bij een overtreding. ^D vertelt: “Coördinator bepaalt of je in overtreding bent geweest of niet. Er zijn geen spelregels. Dat geeft hem erg veel macht. We zijn erg bang voor hem” “Als je een rode kaart krijgt moet je binnen enkele uren het park verlaten. Dakloos dus”, vertelt ^L uit T ons. ^A zegt: “Vorige week belde ik dat onze stoppen stuk zijn. We hadden geen stroom, geen warm water. Onze coördinator vond dat ik moest wachten tot iemand van de receptie Old Heino er was, hij kon me niet helpen. Dat betekende dat ik nog 16 uur moest wachten. De receptie is pas in de middag enkele uren open. Toen ik voor de tweede keer belde om nogmaals de situatie uit te leggen,  kreeg ik een gele kaart.  Ik zeurde te veel.”

https://raalte.sp.nl/nieuws/2019/11/concept-1-0
Gesprek met burgemeester Dadema

Dankzij intensief onderzoek van Lenka Pitrmanova, SP Raalte, Olst Wijhe en Bruno Baptista, SP afdeling Zwolle in samenwerking met team van Bert Plaatje, FNV zijn meer dan 30 mensen uit het park bereid met hun verhalen naar buiten te komen. Dat is een ware heldendaad. Tijdens deze actie hebben enkele van hen een rode kaart gekregen, anderen zijn onder druk gezet. Als ze zullen doorgaan krijgen ze geen werk, is hen verteld. Ondanks dat blijven ze strijden en hierdoor krijgen ze  hun trots en waardigheid terug. “Er is tot nu toe niemand die zich om ons bekommerde, jullie zijn de eersten”, aldus ^A uit B. Lenka Pitrmanova zegt, “Deze gastarbeiders op een respectvolle manier behandelen is een kwestie van beschaving”

In Nederland werken meer dan 800.000 arbeidsmigranten. Zij komen hier op zoek naar een betere toekomst en een beter leven voor hun families. Daarvoor worden ze totaal afhankelijk gemaakt van uitzendbureaus. De vakbond FNV ziet dat de uitzendbureaus geld verdienen aan slechte huisvesting en veel te veel geld inhouden op salarissen van het personeel. In de praktijk zorgt dat voor een maatschappij waarin de werker is gedegradeerd tot een 3e klas mens, een wegwerpartikel. Mensen worden weggestopt in schimmelige, dure en overvolle huizen. Er worden onterecht en illegaal boetes ingehouden van hun loon. En als je dan na alle uitbuiting wordt ontslagen dan heb je ook geen huis meer en sta je op straat. Het is een systeem van onderdrukking, uitbuiting en isolatie wat de uitzendbureaus veel winst oplevert.

In Zeewolde dienden arbeidsmigranten van 5 uitzendbureaus een aanklacht in bij de burgemeester van die gemeente. Dit leidde tot veel verbeteringen op het park waar ze woonden en ook worden ze nu beter behandeld. Dit komt omdat de burgemeester de vergunningen verleent voor de huisvesting en dat geeft hem veel macht. Op vragen aan de regering na deze acties heeft ook de minister van werkgelegenheid gezegd dat gemeentes verantwoordelijk zijn voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

We hopen dat ook burgemeester Dadema van Raalte erop toeziet dat de omstandigheden van de migranten in nabijgelegen parken gaan verbeteren. Zoals al gezegd, dat is een kwestie van beschaving.

SP wil samen met FNV komend jaar Tweede Kamer vragen om met wetgeving komen die deze uitbuiting en macht van uitzendbureaus kan breken.

Zie ook artikel-1 en artikel-2 op rtvOost

In gesprek met kandidaat voorzitters

SP SP Raalte 01-11-2019 22:27

Donderdagavond 31 oktober hebben in Almelo twee kandidaat-voorzitters, Jannie Visscher en Patrick van Lunteren, zich voorgesteld aan en gesproken met leden uit Overijssel. Ook een delegatie uit Raalte was aanwezig.