Nieuws van politieke partijen in Rheden inzichtelijk

3304 documenten

Excursie met het seniorennetwerk

VVD VVD Rheden 19-06-2022 01:45

EXCURSIE BUITENGOED DE PANOVEN THEMA “BOUWEN TOEN EN NU” Uw seniorennetwerk Regio oost nodigt u van harte uit! 15 juli wordt een gezellige én informatieve thema middag. De middag starten we met een discussie uurtje gevolgd door een interessante excursie en sluiten af met een drankje. Wij bieden u de mogelijkheid om vooraf samen te lunchen (optioneel)

https://rheden.vvd.nl/nieuws/50131/excursie-met-het-seniorennetwerk

TOEN: We zijn te gast bij Buitengoed de Panoven, een voormalig dakpan- en steenfabriek uit 1850, een goed bewaard industrieel erfgoed. De voormalige fabriek kent een unieke zigzagoven, de laatste van West-Europa die nog intact is. We gaan het verhaal ontdekken van klei tot baksteen.

NU: Nieuwe bouwprojecten komen nauwelijks nog van de grond. Wat is er nu werkelijk aan de hand? In één van de voormalige droogloodsen gaan we tijdens het thema-uurtje onder leiding van Peter Hendriks, provinciale Statenlid VVD Gelderland en Arthur Boone, wethouder VVD gemeente Zevenaar in discussie. Zijn er oplossingen? Innovatief of traditioneel? Of bouwen voor specifieke doelgroepen?

Ga mee op excursie en meld u aan!

o Ja, thema excursie €10,- pp incl. koffie/thee & drankje

o Ja, ik lunch gezellig mee €17,50 pp (buffet)

o Geef ook aan met hoeveel personen u komt Aanmelding is definitief na onderstaande acties 1 én 2:

1 Meld u aan per mail bij: bartsipma55@gmail.com

2 Maak uw te betalen bedrag over naar: NL03ABNA0539838195 tnv Bart Sipma met vermelding van “bijdrage VVD 15 juli 2022”

Maak kennis met: Adry van der Velden

SP SP Rheden 05-06-2022 10:03

Tijdens de Ledenvergadering op maandag 4 april 2022 is er een nieuw afdelingsbestuur gekozen, met daarin ervaren en nieuwe bestuursleden. De komende tijd zullen alle bestuursleden zich voorstellen. Deze keer stelt Adry van der Velden zich voor.

Mijn naam is Adry van der Velden en in april 65 jaar geworden.  2022 is voor mij persoonlijk een jaar vol mijlpalen. Niet zolang geleden zou 65 jaar een mijlpaal zijn geweest. Juni 2012, dus 10 jaar geleden, had ik het geluk om in aanmerking te komen voor een leuke huurwoning in mijn geboortedorp Ellecom. Het huis is van 1922, dus nu een eeuw oud. Hier woon ik met mijn jongste zoon. Mei 2007, 15 jaar geleden, ben ik als vrijwilligster begonnen bij Attent Intermezzo, lokaal beter bekend als Gelders Hof. Het omgaan met bewoners/bezoekers is leuk en dankbaar werk.

Ook 15 jaar geleden ben ik lid geworden van de SP, omdat bij deze partij de menselijke maat voorop staat. De bevestigingsbrief inzake lidmaatschap ontving ik in juni 2007. Op 4 april j.l. ben ik herkozen als algemeen bestuurslid. Graag wil ik in het bestuur samen werken aan een nog sterkere afdeling. Met name op het sociale vlak wil ik mijn ogen en oren open houden om signalen van bijvoorbeeld knelpunten op te vangen en actie te  ondernemen. Ook ben ik betrokken bij het Meldpunt Incluzio.             

Mijn hobby’s zijn tuinieren, lezen van divers leesvoer waaronder detectives  zoals Rechter Tie, Havank, Agatha Christie. Maar ook genealogie heeft mijn aandacht, evenals creatief bezig zijn met allerhande, liefst gebruikte, materialen zoals stof, wol, katoen, hout, etc. (je kunt het zo gek niet bedenken).

ChristenUnie bedankt wethouders vorige coalitie

ChristenUnie ChristenUnie Rheden 01-06-2022 15:02

https://rheden.christenunie.nl/k/n26891/news/view/1422923/413248/Hendri Witteveen bedankt Gea HofstedeVier jaar geleden sloten VVD, CDA, PvdA, D66 en ChristenUnie een coalitieakkoord met de titel ‘Rheden geeft energie!’. Het oude college maakt nu ruimte voor een nieuwe coalitie. Wij bedanken de wethouders voor alle energie die zij in de afgelopen vier jaar aan het besturen van onze mooie gemeente hebben gegeven.

De ChristenUnie-fractie heeft zich met hart en ziel ingezet om de kwetsbaren in de samenleving te ondersteunen en recht te doen aan natuur en milieu. Het voormalige college heeft ook namens de ChristenUnie energiek gewerkt met en voor de inwoners. Dat was deze periode niet eenvoudig. Die begon met grote tekorten vanwege de jeugdzorg en de andere taken die de gemeente van het Rijk heeft gekregen, zonder dat er voldoende geld meekwam. Het college is erin geslaagd de sociale voorzieningen op peil te houden. Het heeft de transformatie van de zorg in gang gebracht. Zo werden de kosten beheersbaar en minstens zo belangrijk, de preventie is versterkt en het bevorderen van eenvoudige ondersteuning is ingezet. Daarnaast is de overgang naar duurzame energie stevig opgepakt.

Dorus Klomberg had twee zware opgaven: de klimaataanpak en de financiën. Het onder controle brengen van de financiën is een lastige opgave voor het hele college en de hele organisatie. Ook de raad heeft ermee geworsteld. Mede dankzij zijn inspanningen gaat het nu de goede kant op. De ChristenUnie waardeert enorm dat hij de komende vier jaar deze klus wil voortzetten.

Energietransitie, een nieuw thema, waarin hij met de inwoners en in regioverband stappen heeft gezet. Hij is veel in de publiciteit getreden en heeft zijn nek uitgestoken. Ook hier zijn stappen gezet. De meningen in de samenleving verschillen enorm en polarisatie dreigt. Het getuigt van durf en visie dat hij ruimte heeft gemaakt voor het burgerberaad. Zo kunnen de inwoners met het nieuwe college en raad het proces opnieuw vorm geven.

Gea Hofstede was verantwoordelijk voor onder meer zorg, verkeer en wonen. Met Marc Budel heeft zij zich ingezet voor de transformatie van de zorg. Een lastige klus, want het vraagt een verandering van de organisatie, maar het gaat uiteindelijk alleen maar om mensen, onze inwoners, die zorg nodig hebben. Die gaan haar aan het hart en dat heeft ze steeds goed duidelijk kunnen maken. De ChristenUnie vindt het fijn dat ze hiermee door kan gaan. Dat geldt ook voor wonen, dat op haar verzoek weer volkshuisvesting heet.

Bij het inspraakproces voor de snelfietsroute in Velp was het mooi om te zien hoe ze het vertrouwen van de inwoners won. Er is nog heel wat te doen wat betreft het winnen en behouden van het vertrouwen van de inwoners. Zo kunnen ook zij hun energie inzetten.

Marc Budel is verbonden met jeugd, sport maar ook groen. Hij heeft zich met veel passie daarvoor ingezet. Het organiseren van goede zorg voor onze jeugd is een enorme opgave. Hij heeft zich daar met passie en deskundigheid voor ingezet. Het college heeft daarin moeilijke en moedige besluiten genomen, waarin het voorop liep in de regio. Aan het nieuwe college de taak om daaraan verder te werken.

Ook de sport heeft zijn hart. Met de verenigingen heeft hij veel bereikt en veel enthousiasme gebracht. Zijn openingen waren soms spectaculair. Voor zover ik weet was het sportcourt in Velp zaterdag, de laatste. Ook het biodiversiteitsplan heeft hij nog af kunnen ronden. Veel kiezers hebben dat allemaal niet gezien. De ChristenUnie betreurt dat hij niet terug komt.

Alle drie de wethouders kregen als blijk van waardering een boek over de Landschapsbiografie van de Veluwe aangeboden, evenals Ronald Haverkamp die een maand geleden al afscheid nam, vanwege een nieuwe baan bij Sportbedrijf Ataro in Zevenaar.

ChristenUnie bedankt wethouders vorige coalitie

ChristenUnie ChristenUnie Rheden 01-06-2022 15:02

https://rheden.christenunie.nl/k/news/view/1422923/442566/Hendri Witteveen bedankt Gea HofstedeVier jaar geleden sloten VVD, CDA, PvdA, D66 en ChristenUnie een coalitieakkoord met de titel ‘Rheden geeft energie!’. Het oude college maakt nu ruimte voor een nieuwe coalitie. Wij bedanken de wethouders voor alle energie die zij in de afgelopen vier jaar aan het besturen van onze mooie gemeente hebben gegeven.

De ChristenUnie-fractie heeft zich met hart en ziel ingezet om de kwetsbaren in de samenleving te ondersteunen en recht te doen aan natuur en milieu. Het voormalige college heeft ook namens de ChristenUnie energiek gewerkt met en voor de inwoners. Dat was deze periode niet eenvoudig. Die begon met grote tekorten vanwege de jeugdzorg en de andere taken die de gemeente van het Rijk heeft gekregen, zonder dat er voldoende geld meekwam. Het college is erin geslaagd de sociale voorzieningen op peil te houden. Het heeft de transformatie van de zorg in gang gebracht. Zo werden de kosten beheersbaar en minstens zo belangrijk, de preventie is versterkt en het bevorderen van eenvoudige ondersteuning is ingezet. Daarnaast is de overgang naar duurzame energie stevig opgepakt.

Dorus Klomberg had twee zware opgaven: de klimaataanpak en de financiën. Het onder controle brengen van de financiën is een lastige opgave voor het hele college en de hele organisatie. Ook de raad heeft ermee geworsteld. Mede dankzij zijn inspanningen gaat het nu de goede kant op. De ChristenUnie waardeert enorm dat hij de komende vier jaar deze klus wil voortzetten.

Energietransitie, een nieuw thema, waarin hij met de inwoners en in regioverband stappen heeft gezet. Hij is veel in de publiciteit getreden en heeft zijn nek uitgestoken. Ook hier zijn stappen gezet. De meningen in de samenleving verschillen enorm en polarisatie dreigt. Het getuigt van durf en visie dat hij ruimte heeft gemaakt voor het burgerberaad. Zo kunnen de inwoners met het nieuwe college en raad het proces opnieuw vorm geven.

Gea Hofstede was verantwoordelijk voor onder meer zorg, verkeer en wonen. Met Marc Budel heeft zij zich ingezet voor de transformatie van de zorg. Een lastige klus, want het vraagt een verandering van de organisatie, maar het gaat uiteindelijk alleen maar om mensen, onze inwoners, die zorg nodig hebben. Die gaan haar aan het hart en dat heeft ze steeds goed duidelijk kunnen maken. De ChristenUnie vindt het fijn dat ze hiermee door kan gaan. Dat geldt ook voor wonen, dat op haar verzoek weer volkshuisvesting heet.

Bij het inspraakproces voor de snelfietsroute in Velp was het mooi om te zien hoe ze het vertrouwen van de inwoners won. Er is nog heel wat te doen wat betreft het winnen en behouden van het vertrouwen van de inwoners. Zo kunnen ook zij hun energie inzetten.

Marc Budel is verbonden met jeugd, sport maar ook groen. Hij heeft zich met veel passie daarvoor ingezet. Het organiseren van goede zorg voor onze jeugd is een enorme opgave. Hij heeft zich daar met passie en deskundigheid voor ingezet. Het college heeft daarin moeilijke en moedige besluiten genomen, waarin het voorop liep in de regio. Aan het nieuwe college de taak om daaraan verder te werken.

Ook de sport heeft zijn hart. Met de verenigingen heeft hij veel bereikt en veel enthousiasme gebracht. Zijn openingen waren soms spectaculair. Voor zover ik weet was het sportcourt in Velp zaterdag, de laatste. Ook het biodiversiteitsplan heeft hij nog af kunnen ronden. Veel kiezers hebben dat allemaal niet gezien. De ChristenUnie betreurt dat hij niet terug komt.

Alle drie de wethouders kregen als blijk van waardering een boek over de Landschapsbiografie van de Veluwe aangeboden, evenals Ronald Haverkamp die een maand geleden al afscheid nam, vanwege een nieuwe baan bij Sportbedrijf Ataro in Zevenaar.

Onze reactie op het nieuwe coalitieakkoord

VVD VVD Rheden 01-06-2022 09:54

Rheden heeft een nieuw college en jammer genoeg doet de VVD deze keer niet mee. We zijn in de oppositie beland en zullen de komende raadsperiode constructief samenwerken waar het kan en kritisch zijn waar het moet. In een duidelijke woordmelding tijdens de raadsvergadering van 31 mei hebben we dit de raad en het college laten weten.

https://rheden.vvd.nl/nieuws/49966/onze-reactie-op-het-nieuwe-coalitieakkoord

De belangrijkste punten uit de woordmelding op een rij:

Het proces van de coalitieonderhandelingen verdient geen schoonheidsprijs. Wij zijn steeds via sociale media of een persbericht op de hoogte gebracht van de ontwikkelingenDe nieuwe coalitie wil werken met een raadsagenda maar hebben alle kansen om dat te organiseren laten liggen.Het coalitieakkoord is op hoofdlijnen met enorme ambities maar zonder enige financiële dekking6 % verhogen OZB opbrengsten is een doel op zich voor deze coalitie2 wethouders in het college die in de vorige periode consequent bekritiseerd zijn door de toenmalige oppositie zijn nu coalitiepartijen1 wethouder die vindt dat windmolens er moeten komen ongeacht wat de inwoners er van vinden.

Voor de volledige bijdrage zie bijgaand document.

Coalitieakkoord tussen GroenLinks, D66, PvdA, GPR/B en ChristenUnie

ChristenUnie ChristenUnie Rheden 24-05-2022 18:22

https://rheden.christenunie.nl/k/n26891/news/view/1422783/413248/Coalitieakkoord 2022Op 24 mei hebben de partijen GroenLinks, D66, PvdA, GPR/B en CU het nieuwe coalitieakkoord 2022-2026 van de gemeente Rheden ondertekend. Dit is gebeurd in buurthuis de Poort in Velp. Het coalitieakkoord met als titel Groener, Socialer en Dichterbij is de leidraad voor de komende vier jaar. Ook zijn op 24 mei de beoogde wethouders voorgesteld.

Het coalitieakkoord bevat de ambities van de vijf partijen voor de komende bestuursperiode, onder het motto Groener, socialer en dichterbij. Groener: wij willen onze samenleving verder verduurzamen met aandacht voor klimaat en natuur. Socialer: wij willen het welzijn van onze inwoners vergroten en geven ondersteuning aan mensen die het niet op eigen kracht kunnen. Dichterbij: het realiseren van onze ambities doen wij samen met onze inwoners. De betrokkenheid van inwoners, via bijvoorbeeld het burgerberaad, vinden wij van groot belang voor gedragen en effectieve maatregelen. Wij gaan meer inzetten op inwonersparticipatie.

Reactie ChristenUnie

Hendri Witteveen, raadslid namens de ChristenUnie in Rheden: "De ChristenUnie wil samen recht doen. 'Recht doen' staat voor ons voorop in christelijke politiek. Wij hebben dat met de vorige coalitie kunnen doen en nu vinden we met de partners van de nieuwe coalitie veel herkenningspunten in de verkiezingsprogramma’s. Het akkoord dat nu wordt gepresenteerd en wat het college wil uitvoeren is 100% ook óns akkoord. Enkele accenten die wij hebben ingebracht zijn:

Groener: gifvrije sportvelden, aanpak houtstook en een soorten-managementplan om inwoners te ondersteunen met een regelluwe en toch diervriendelijke procedure bij isolatie en verbouwingen Socialer: Aandacht voor minderjarige asielzoekers (snelle toegang tot onderwijs) en Bed-Bad-Brood en Begeleiding voor uitgeprocedeerde vluchtelingen Dichter bij: Seniorvriendelijke gemeente mét de senioren

Zo willen we samen recht doen, met onze coalitie, met onze inwoners." 

De lat ligt hoog

De coalitiepartijen leggen met hun ambities de lat hoog en beseffen dat zij mogelijk niet alle ambities volledig zullen realiseren. De zeer dynamische maatschappelijke context, de onzekere gemeentefinanciën en de wisselvallige, vaak ontoereikende, rijksbijdragen zijn sterk bepalende factoren. Om toch zoveel mogelijk ambities te realiseren, zoeken zij actief en creatief naar oplossingen en aanvullende middelen.

Speerpunten

De speerpunten voor de komende bestuursperiode zijn:

een klantgerichte en adequate dienstverlening aan inwoners, ondernemers en instellingen realisatie van betaalbare woningen en versterking van kwetsbare wijken versterking van de lokale ondersteuning, zorg en samenredzaamheid vergroting van de kansengelijkheid vergroting van de bestaanszekerheid en het tegengaan van (energie-)armoede en schulden   versterking van de natuur en vergroening van de leefomgeving versnelling van de energie- en warmtetransitie klimaatadaptatie en de aanpak van de stikstof- en fijnstofuitstoot investeren in welzijn via onderwijs, sport en cultuur investeren in (verkeers-)veiligheid bestrijding van discriminatie versterking van duurzame recreatie & toerisme versterking van de lokale circulaire economie een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en bedrijven het meer betrekken van inwoners bij beleid en de uitvoering daarvan stimuleren dat alle inwoners kunnen meedoen een wijkgerichte aanpak en preventie een sluitende meerjarenbegroting

En verder…..

De coalitie kiest voor een wijk- en dorpsgerichte aanpak om de sociale basis te versterken en wil hierbij meer inzetten op ontmoeting en sociale activering. Zo wordt de samenredzaamheid versterkt in de buurt.

Kansengelijkheid betekent ook inclusiviteit. De mogelijkheden van experimenten met meer bestaanszekerheid zoals een basisinkomen, basisbaan en werken met behoud van een deel van de uitkering worden verkend.

De woningnood is enorm en ook de crisis op de huizenmarkt. We willen een behoorlijke bijdrage leveren aan de woonopgave in de regio passend bij een groene leefomgeving. Allereerst wordt daarbij gezocht naar inbreiding en verdichting in de kernen. Een deel van de vrijkomende sociale huurwoningen wordt gereserveerd voor inwoners uit de eigen gemeente.

In 2040 is Rheden CO2 neutraal. De uitkomsten van het burgerberaad hiervoor worden overgenomen. De minder draagkrachtigen worden ondersteund om de energie-transitie betaalbaar te houden en energie-armoede wordt tegengegaan. De coalitie zet in op wandelen, fietsen, autodelen en openbaar vervoer. De snelheid in de bebouwde kom verlagen we naar 30 km per uur met de bijbehorende wegaanpassingen, ter vergroting van de verkeersveiligheid.

De coalitie streeft naar een Rhedense economie die circulair is. De gemeente Rheden blijft een gemeente waar het prettig ondernemen is. Het streven is een duurzame lokale economie bekeken vanuit de benadering van brede welvaart van inwoners.

Een gezonde financiële positie is belangrijk om toekomstige ambities mogelijk te maken.  Rheden zit in de provincie Gelderland ver onder de gemiddelde belastingdruk. Afhankelijk van de koopkrachtontwikkeling van de inwoners kan een OZB verhoging tot onder het Gelders gemiddelde ingezet worden voor het financieren van de ambities.  In 2023 is de OZB-opbrengstverhoging 6 % (exclusief inflatiecorrectie).

De coalitie wil de natuurwaarden van de Posbank vergroten door de recreatieve druk te verminderen. Dit betekent een forse reductie van het gemotoriseerde verkeer in het natuurgebied op en rond de Posbank. Uitgangspunt is het Principeplan zoals vastgesteld door de gemeenteraad in februari 2022, uitgebreid met een weekendafsluiting voor doorgaand gemotoriseerd verkeer voor het hele jaar en een weekafsluiting (24/7) voor doorgaand gemotoriseerd verkeer in de maanden juli en augustus. De Posbank blijft toegankelijk.

Wethouders

De coalitie stelt de volgende wethouders voor aan de raad van 31 mei. Voor GroenLinks is Paul Hofman de wethouderskandidaat. Paul is nu wethouder bij de gemeente Bronckhorst. De kandidaat van D66 is Dorus Klomberg. Dorus is ook wethouder in de afgelopen bestuursperiode geweest. 

Gea Hofstede is de wethouderskandidaat van de PvdA. Gea was lijsttrekker en vervulde de afgelopen vier jaar ook de functie van wethouder. GPRB/B kandideert Ronald ter Hoeven. Ronald ter Hoeven is momenteel bestuurder/directeur bij Sportservice de Vallei.

Portefeuilleverdeling

Hoewel de portefeuilleverdeling een zaak is van het nieuwe college zelf, wordt de volgende verdeling voorgesteld.

Duurzame Leefomgeving: Paul Hofman

Omgevingswet/Ruimtelijke Ordening Vergunningverlening & Toezicht Natuur, Landschap en Biodiversiteit Milieu en Klimaatmitigatie Cultuur, Kunst, Cultuurhistorie en Erfgoed Dorpswethouder De Steeg, Ellecom, Spankeren, Laag-Soeren

Toekomstbestendige Gemeente: Dorus Klomberg

Financiën en Bedrijfsvoering Klimaatadaptatie, water en riolering Openbare ruimte en groen Inwonerparticipatie en dienstverlening Duurzaam maatschappelijk vastgoed Inclusieagenda Handhaving Dorpswethouder Dieren

Zorgzame Samenleving: Gea Hofstede

Volkshuisvesting Wmo Werk & Inkomen, Armoedebestrijding en schuldhulpverlening Volksgezondheid Duurzame mobiliteit Professionalisering en Human Resources Begraven Dorpswethouder Rheden

Opgroeien en Ontwikkelen: Ronald ter Hoeven

Sport, Onderwijs, Jeugd, Bibliotheek Recreatie & Toerisme Economie  en Grondstoffen Rheden Promotie Dorpswethouder Velp

Veilig & Verbonden: Carol van Eert Burgemeester

Communicatie Regionale samenwerking Internationale betrekkingen Coördinatie vluchtelingen Openbare Orde & Veiligheid

Formatieproces afgerond

Het coalitieakkoord wordt op 31 mei in de gemeenteraad besproken.  In die vergadering worden ook de wethouders benoemd. Daarmee is dan het formatieproces onder leiding van de formateur Leo Bosland afgerond.

Coalitieakkoord tussen GroenLinks, D66, PvdA, GPR/B en ChristenUnie

ChristenUnie ChristenUnie Rheden 24-05-2022 18:22

https://rheden.christenunie.nl/k/news/view/1422783/442566/Coalitieakkoord 2022Op 24 mei hebben de partijen GroenLinks, D66, PvdA, GPR/B en CU het nieuwe coalitieakkoord 2022-2026 van de gemeente Rheden ondertekend. Dit is gebeurd in buurthuis de Poort in Velp. Het coalitieakkoord met als titel Groener, Socialer en Dichterbij is de leidraad voor de komende vier jaar. Ook zijn op 24 mei de beoogde wethouders voorgesteld.

Het coalitieakkoord bevat de ambities van de vijf partijen voor de komende bestuursperiode, onder het motto Groener, socialer en dichterbij. Groener: wij willen onze samenleving verder verduurzamen met aandacht voor klimaat en natuur. Socialer: wij willen het welzijn van onze inwoners vergroten en geven ondersteuning aan mensen die het niet op eigen kracht kunnen. Dichterbij: het realiseren van onze ambities doen wij samen met onze inwoners. De betrokkenheid van inwoners, via bijvoorbeeld het burgerberaad, vinden wij van groot belang voor gedragen en effectieve maatregelen. Wij gaan meer inzetten op inwonersparticipatie.

Reactie ChristenUnie

Hendri Witteveen, raadslid namens de ChristenUnie in Rheden: "De ChristenUnie wil samen recht doen. 'Recht doen' staat voor ons voorop in christelijke politiek. Wij hebben dat met de vorige coalitie kunnen doen en nu vinden we met de partners van de nieuwe coalitie veel herkenningspunten in de verkiezingsprogramma’s. Het akkoord dat nu wordt gepresenteerd en wat het college wil uitvoeren is 100% ook óns akkoord. Enkele accenten die wij hebben ingebracht zijn:

Groener: gifvrije sportvelden, aanpak houtstook en een soorten-managementplan om inwoners te ondersteunen met een regelluwe en toch diervriendelijke procedure bij isolatie en verbouwingen Socialer: Aandacht voor minderjarige asielzoekers (snelle toegang tot onderwijs) en Bed-Bad-Brood en Begeleiding voor uitgeprocedeerde vluchtelingen Dichter bij: Seniorvriendelijke gemeente mét de senioren

Zo willen we samen recht doen, met onze coalitie, met onze inwoners." 

De lat ligt hoog

De coalitiepartijen leggen met hun ambities de lat hoog en beseffen dat zij mogelijk niet alle ambities volledig zullen realiseren. De zeer dynamische maatschappelijke context, de onzekere gemeentefinanciën en de wisselvallige, vaak ontoereikende, rijksbijdragen zijn sterk bepalende factoren. Om toch zoveel mogelijk ambities te realiseren, zoeken zij actief en creatief naar oplossingen en aanvullende middelen.

Speerpunten

De speerpunten voor de komende bestuursperiode zijn:

een klantgerichte en adequate dienstverlening aan inwoners, ondernemers en instellingen realisatie van betaalbare woningen en versterking van kwetsbare wijken versterking van de lokale ondersteuning, zorg en samenredzaamheid vergroting van de kansengelijkheid vergroting van de bestaanszekerheid en het tegengaan van (energie-)armoede en schulden   versterking van de natuur en vergroening van de leefomgeving versnelling van de energie- en warmtetransitie klimaatadaptatie en de aanpak van de stikstof- en fijnstofuitstoot investeren in welzijn via onderwijs, sport en cultuur investeren in (verkeers-)veiligheid bestrijding van discriminatie versterking van duurzame recreatie & toerisme versterking van de lokale circulaire economie een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en bedrijven het meer betrekken van inwoners bij beleid en de uitvoering daarvan stimuleren dat alle inwoners kunnen meedoen een wijkgerichte aanpak en preventie een sluitende meerjarenbegroting

En verder…..

De coalitie kiest voor een wijk- en dorpsgerichte aanpak om de sociale basis te versterken en wil hierbij meer inzetten op ontmoeting en sociale activering. Zo wordt de samenredzaamheid versterkt in de buurt.

Kansengelijkheid betekent ook inclusiviteit. De mogelijkheden van experimenten met meer bestaanszekerheid zoals een basisinkomen, basisbaan en werken met behoud van een deel van de uitkering worden verkend.

De woningnood is enorm en ook de crisis op de huizenmarkt. We willen een behoorlijke bijdrage leveren aan de woonopgave in de regio passend bij een groene leefomgeving. Allereerst wordt daarbij gezocht naar inbreiding en verdichting in de kernen. Een deel van de vrijkomende sociale huurwoningen wordt gereserveerd voor inwoners uit de eigen gemeente.

In 2040 is Rheden CO2 neutraal. De uitkomsten van het burgerberaad hiervoor worden overgenomen. De minder draagkrachtigen worden ondersteund om de energie-transitie betaalbaar te houden en energie-armoede wordt tegengegaan. De coalitie zet in op wandelen, fietsen, autodelen en openbaar vervoer. De snelheid in de bebouwde kom verlagen we naar 30 km per uur met de bijbehorende wegaanpassingen, ter vergroting van de verkeersveiligheid.

De coalitie streeft naar een Rhedense economie die circulair is. De gemeente Rheden blijft een gemeente waar het prettig ondernemen is. Het streven is een duurzame lokale economie bekeken vanuit de benadering van brede welvaart van inwoners.

Een gezonde financiële positie is belangrijk om toekomstige ambities mogelijk te maken.  Rheden zit in de provincie Gelderland ver onder de gemiddelde belastingdruk. Afhankelijk van de koopkrachtontwikkeling van de inwoners kan een OZB verhoging tot onder het Gelders gemiddelde ingezet worden voor het financieren van de ambities.  In 2023 is de OZB-opbrengstverhoging 6 % (exclusief inflatiecorrectie).

De coalitie wil de natuurwaarden van de Posbank vergroten door de recreatieve druk te verminderen. Dit betekent een forse reductie van het gemotoriseerde verkeer in het natuurgebied op en rond de Posbank. Uitgangspunt is het Principeplan zoals vastgesteld door de gemeenteraad in februari 2022, uitgebreid met een weekendafsluiting voor doorgaand gemotoriseerd verkeer voor het hele jaar en een weekafsluiting (24/7) voor doorgaand gemotoriseerd verkeer in de maanden juli en augustus. De Posbank blijft toegankelijk.

Wethouders

De coalitie stelt de volgende wethouders voor aan de raad van 31 mei. Voor GroenLinks is Paul Hofman de wethouderskandidaat. Paul is nu wethouder bij de gemeente Bronckhorst. De kandidaat van D66 is Dorus Klomberg. Dorus is ook wethouder in de afgelopen bestuursperiode geweest. 

Gea Hofstede is de wethouderskandidaat van de PvdA. Gea was lijsttrekker en vervulde de afgelopen vier jaar ook de functie van wethouder. GPRB/B kandideert Ronald ter Hoeven. Ronald ter Hoeven is momenteel bestuurder/directeur bij Sportservice de Vallei.

Portefeuilleverdeling

Hoewel de portefeuilleverdeling een zaak is van het nieuwe college zelf, wordt de volgende verdeling voorgesteld.

Duurzame Leefomgeving: Paul Hofman

Omgevingswet/Ruimtelijke Ordening Vergunningverlening & Toezicht Natuur, Landschap en Biodiversiteit Milieu en Klimaatmitigatie Cultuur, Kunst, Cultuurhistorie en Erfgoed Dorpswethouder De Steeg, Ellecom, Spankeren, Laag-Soeren

Toekomstbestendige Gemeente: Dorus Klomberg

Financiën en Bedrijfsvoering Klimaatadaptatie, water en riolering Openbare ruimte en groen Inwonerparticipatie en dienstverlening Duurzaam maatschappelijk vastgoed Inclusieagenda Handhaving Dorpswethouder Dieren

Zorgzame Samenleving: Gea Hofstede

Volkshuisvesting Wmo Werk & Inkomen, Armoedebestrijding en schuldhulpverlening Volksgezondheid Duurzame mobiliteit Professionalisering en Human Resources Begraven Dorpswethouder Rheden

Opgroeien en Ontwikkelen: Ronald ter Hoeven

Sport, Onderwijs, Jeugd, Bibliotheek Recreatie & Toerisme Economie  en Grondstoffen Rheden Promotie Dorpswethouder Velp

Veilig & Verbonden: Carol van Eert Burgemeester

Communicatie Regionale samenwerking Internationale betrekkingen Coördinatie vluchtelingen Openbare Orde & Veiligheid

Formatieproces afgerond

Het coalitieakkoord wordt op 31 mei in de gemeenteraad besproken.  In die vergadering worden ook de wethouders benoemd. Daarmee is dan het formatieproces onder leiding van de formateur Leo Bosland afgerond.

Jan Stehouwer bedankt voor bijna 50 jaar inzet!

ChristenUnie ChristenUnie Rheden 23-05-2022 14:28

https://rheden.christenunie.nl/k/n26891/news/view/1422736/413248/20220516_213303.jpgTijdens de algemene ledenvergadering op maandag 16 mei is Jan Stehouwer namens het landelijk partijbureau bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de ChristenUnie.

Sinds 1975 was Jan al actief, eerst binnen de RPF/GPV betrokken bij de uitbreiding van de kiesverenigingen (de huidige afdelingen).
Vele jaren in bestuursfuncties als penningmeester en secretaris en de laatste jaren actief bij de fractie. Als fractievolger was hij rechterhand en ruggensteun van Hendri Witteveen en een constante factor in de Rhedense politiek.
Wij bedanken Jan voor zijn enorme steun!
Namens het landelijk partijbureau reikte Johan van der Heide, voorzitter van ChristenUnie Gelderland, aan Jan het 'Teken van Erkenning' uit. Ook sprak raadslid Hendri Witteveen zijn grote waardering uit en haalde herrineringen op aan hun samenwerking. 

Jan Stehouwer bedankt voor bijna 50 jaar inzet!

ChristenUnie ChristenUnie Rheden 23-05-2022 14:28

https://rheden.christenunie.nl/k/news/view/1422736/442566/20220516_213303.jpgTijdens de algemene ledenvergadering op maandag 16 mei is Jan Stehouwer namens het landelijk partijbureau bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de ChristenUnie.

Sinds 1975 was Jan al actief, eerst binnen de RPF/GPV betrokken bij de uitbreiding van de kiesverenigingen (de huidige afdelingen).
Vele jaren in bestuursfuncties als penningmeester en secretaris en de laatste jaren actief bij de fractie. Als fractievolger was hij rechterhand en ruggensteun van Hendri Witteveen en een constante factor in de Rhedense politiek.
Wij bedanken Jan voor zijn enorme steun!
Namens het landelijk partijbureau reikte Johan van der Heide, voorzitter van ChristenUnie Gelderland, aan Jan het 'Teken van Erkenning' uit. Ook sprak raadslid Hendri Witteveen zijn grote waardering uit en haalde herrineringen op aan hun samenwerking. 

Ronald Haverkamp neemt afscheid van politiek Rheden

VVD VVD Rheden 16-05-2022 09:57

De raadsvergadering op 26 april jl. was de laatste voor Ronald Haverkamp. Na een lange politieke carrière in de gemeente Rheden, waarvan 12 jaar wethouder, is Ronald per 1 mei gestart als directeur/bestuurder bij het Sportbedrijf Attaro in Zevenaar. Onze fractievoorzitter Yola heeft hem bij deze raadsvergadering toegesproken en bedankt voor al zijn inzet voor Rheden en haar inwoners. Zie hieronder de woorden van de fractie voor Ronald.

https://rheden.vvd.nl/nieuws/49820/ronald-haverkamp-neemt-afscheid-van-politiek-rheden

Dank voorzitter dat ik paar woorden mag richten tot wethouder Haverkamp die vandaag zijn laatste raadsvergadering in de gemeente Rheden heeft gehad.

Beste Ronald,

Daar zit je dan in je laatste raadsvergadering met een nieuwe raad die jij nauwelijks kent maar die ook jou niet kent. Dus laat ik deze raad meenemen in jouw politieke carrière. Geïnstalleerd als raadslid op 2 november 2004 en van 2006 tot 2010 ben je fractievoorzitter van de VVD geweest. In april 2010 start je met je eerste termijn als wethouder en dat zullen er 3 worden. Als wethouder heb je  met 3 colleges en 3 gemeenteraden gewerkt en allemaal hadden ze eigen dynamiek, hun eigen gebruikswaanwijzing. Jij verstaat de kunst om dat snel te lezen en daar dan mee te dealen. En dan een manier te vinden om, hoe het college of de raad is samengesteld, je doelen te bereiken.

Van die 18 jaar in de Rhedense politiek heb ik maar 8 jaar mee mogen maken en in die jaren was jij ‘onze wethouder’ .

Wat een gedreven en bevlogen raadslid en wethouder ben jij geweest in al die jaren.  Een die de liberale waarden, waar de VVD voor staat, altijd hoog in het vaandel heeft; een die oog heeft voor de verantwoordelijkheid van de raadsleden, een die weet hoe hij de raad moet bedienen, een die hart heeft voor Rheden en haar inwoners. Maar ook een die zich aan afspraken houdt. Zeker als die in een coalitieakkoord staan. Je was onvermurwbaar als daar aan getornd werd, of een poging daartoe werd gedaan.

Ronald, Je bent een goede en handige debater die door uitdagers, vaak de oppositiepartijen, slecht te vangen was. Met  je grondige voorbereiding en je politieke antenne ging je geen debat uit de weg. En het is toch meerdere keren voorgekomen dat je je politieke tegenstanders enigszins verward en teleurgesteld achter liet. Maar dan had je wel bereikt wat je wilde bereiken en spannend was het wel.

Als wethouder was je enorm resultaat gericht en altijd bereid met iedereen te praten en te bewegen waar nodig om uiteindelijk dat voor elkaar te krijgen wat je wilde; of wat de raad van je wilde. Je was , en bent nog steeds, vrij duidelijk en je eigen mening steek je niet onder stoelen of banken; soms komt dan die straatvechter, die jongen uit Velp Zuid, in je naar boven. Dat waren momenten waar ik wel van kon genieten. Nou ja, afgelopen oktober heb ik het zelf mogen ervaren en dat debat was niet makkelijk. Niet voor jou en niet voor mij. Ondanks dat we nogal van mening verschilden, heeft het onze persoonlijke relatie niet geschaad. Dankjewel daarvoor.

Je hebt door de jaren heen veel voor elkaar gekregen. De afgelopen 4 jaar heb je de bouw van een nieuw gemeentehuis in gang gezet, heb je voor een trendbreuk gezorgd als het om de Posbank gaat en niet te vergeten heb je  een aantal mooie woningbouwprojecten in gang gezet. De Imboslaan, Ziekenhuisterrein Velp en het Recordterrein om er maar een paar te noemen. Er gaat gebouwd worden en daar heb jij de basis voor gelegd. Dat is goed voor Rheden, dat is goed voor haar inwoners.

De VVD fractie zal je gaan missen. Je debatten, de discussies met de fractie, je enorme ervaring in de lokale politie, je liberale kijk op het leven. Of dat voor deze nieuwe raad ook zo is, weet ik niet. Misschien zijn ze wel blij dat ze niet meer met jou te maken hebben; dat debat niet meer hoeven aan te gaan en dat liberale geluid niet meer van je horen. Dat scheelt ze waarschijnlijk een hoop stress. En maak je geen zorgen, de huidige fractie zal dat liberale geluid loud en clear laten horen in deze raad.

Ronald , dank voor alles wat je als raadslid en wethouder voor Rheden en haar inwoners hebt gedaan.  Dank voor meer dan 18 jaar VVD-geluid in onze gemeente. Dank voor de fijne en open samenwerking met de VVD fractie.

Veel succes Bij Attaro in Zevenaar; Het ga je goed.