Nieuws van politieke partijen in Rheden inzichtelijk

3231 documenten

Wind en zon

ChristenUnie ChristenUnie Rheden 10-06-2021 07:34

https://rheden.christenunie.nl/k/news/view/1374001/442566/20210314_174553.jpgOp 8 en 9 juni heeft de gemeenteraad van Rheden besproken hoe we in de gemeente Rheden duurzame energie kunnen opwekken, een belangrijk en beladen onderwerp.

We moeten nu in actie komen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Energiebesparing staat voorop. Maar ook grootschalige energieopwekking in de vorm van zonnevelden en windmolens is noodzakelijk. Dit vraagt offers wat betreft landschap en natuur, die willen we wel zoveel mogelijk beperken.

We zijn ons bewust van de gezondheidsrisico’s die windmolens kunnen opleveren vooral door laag frequent geluid. Dat alles vraagt regels. Er leven veel vragen over. Daarom is de ChristenUnie blij met het voorstel hiervoor een burgerforum in te stellen. Hierin kan een aantal inwoners met ondersteuning van deskundigen samen nadenken over de te stellen regels. Om zo een zwaarwegend advies aan de raad te geven. De ChristenUnie verwacht hier veel van. We hebbenaangedrongen op een duidelijk besluit en dat is er gekomen, ook door de inzet van de collega’s van CDA, VVD en D66.

De tijd dringt. De klimaatverandering heeft nu al grote consequenties voor mensen in andere, vaak arme gebieden. Hen wordt niets gevraagd....leveren zij geen gezondheid in? We zijn dankbaar voor de ruimte die andere gemeenten in de RES kunnen en willen geven aan zon en wind. Hoe solidair kunnen we zijn ten opzichte van hen, bijvoorbeeld door recreanten uit de regio gastvrij te ontvangen?

Het wordt tijd om er samen de schouders onder te zetten. Wat kunnen u en ik nu doen om energie te besparen?

Hendri Witteveen, Fractievoorzitter ChristenUnie Rheden

Wind en zon

ChristenUnie ChristenUnie Rheden 10-06-2021 07:34

https://rheden.christenunie.nl/k/n26891/news/view/1374001/413248/20210314_174553.jpgOp 8 en 9 juni heeft de gemeenteraad van Rheden besproken hoe we in de gemeente Rheden duurzame energie kunnen opwekken, een belangrijk en beladen onderwerp.

We moeten nu in actie komen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Energiebesparing staat voorop. Maar ook grootschalige energieopwekking in de vorm van zonnevelden en windmolens is noodzakelijk. Dit vraagt offers wat betreft landschap en natuur, die willen we wel zoveel mogelijk beperken.

We zijn ons bewust van de gezondheidsrisico’s die windmolens kunnen opleveren vooral door laag frequent geluid. Dat alles vraagt regels. Er leven veel vragen over. Daarom is de ChristenUnie blij met het voorstel hiervoor een burgerforum in te stellen. Hierin kan een aantal inwoners met ondersteuning van deskundigen samen nadenken over de te stellen regels. Om zo een zwaarwegend advies aan de raad te geven. De ChristenUnie verwacht hier veel van. We hebbenaangedrongen op een duidelijk besluit en dat is er gekomen, ook door de inzet van de collega’s van CDA, VVD en D66.

De tijd dringt. De klimaatverandering heeft nu al grote consequenties voor mensen in andere, vaak arme gebieden. Hen wordt niets gevraagd....leveren zij geen gezondheid in? We zijn dankbaar voor de ruimte die andere gemeenten in de RES kunnen en willen geven aan zon en wind. Hoe solidair kunnen we zijn ten opzichte van hen, bijvoorbeeld door recreanten uit de regio gastvrij te ontvangen?

Het wordt tijd om er samen de schouders onder te zetten. Wat kunnen u en ik nu doen om energie te besparen?

Hendri Witteveen, Fractievoorzitter ChristenUnie Rheden

Echte Oplossingen?

VVD VVD Rheden 18-05-2021 07:22

Jaap geeft deze week op de raadspagina in de Regiobode zijn bespiegeling op grootschalige energieopwek in de gemeente Rheden.

https://rheden.vvd.nl/nieuws/44235/echte-oplossingen

Je hoort veel alarmistische geluiden over het klimaat. “We moeten iets doen, het klimaat gaat eraan.” Het is duidelijk dat er een probleem is en dat we dat moeten aanpakken. IK ben echter altijd opzoek naar de “goede” oplossing. Waarna het probleem niet meer bestaat of kleiner is geworden zonder dat er nieuwe problemen ontstaan.

Op dit moment werken we in de gemeente aan het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarmee wordt de CO2 uitstoot verminderd. Daarbij wordt grootschalige opwek niet geschuwd.

Ik vraag mij steeds af ten koste van wat mag dat gaan? We hebben jarenlang onze omgeving gekoesterd en die wordt nu ineens blootgesteld aan grootschalige opwek. Daarmee wordt dat wat we koesterden vernietigd. Ik kan mij zomaar voorstellen dat dat veel weerstand bij de inwoners oproept. Ik vind dat je deze maatregelen alleen kan nemen als de mensen die in die omgeving  leven erachter staan.

Ik denk dat je moet beginnen met besparingsmaatregelen (bijvoorbeeld isolatie van woningen)  en kleinschalige opwek op eigen woning of op schuur bijvoorbeeld door warmte collector of zonnepanelen. Nieuw te bouwen  woningen moeten altijd energiezuinig gebouwd worden.

We moeten op zoek naar reële oplossingen die ook echt een oplossing bieden voor het voorliggende probleem en niet de door ons zo gekoesterde omgeving voor de komende generaties vernietigen. Zo zie ik dat.

Jaap Uijthof

Bouwen Bouwen Bouwen!

VVD VVD Rheden 14-04-2021 09:38

De VVD wil graag huizen bouwen. Die urgentie wordt gevoeld door de hele Raad. Ook in onze dorpen is er nog ruimte om te bouwen. Die ruimte heeft de VVD opgezocht en bekeken.

https://rheden.vvd.nl/nieuws/43825/bouwen-bouwen-bouwen

Het bleek dat al jaren het informele beleid was om niet op achterterreinen en binnenplaatsen te bouwen. Voor ons reden om een koerswijziging voor te stellen. Dat hebben we gedaan door de motie ‘Bouwen 2.0’ te initiëren die unaniem is aangenomen.  

Het doel van de VVD is om verantwoord op een binnenterrein te bouwen. Er zijn verschillende initiatieven geweest die niet doorgingen. Dat waren ca. 10 tot 20 woningen per jaar. Dat is jammer, want alles wat je binnen een dorp bouwt hoef je niet in het mooie buitengebied te bouwen.

In de raadsvergadering van maart stelden we de beleidsnotitie ‘Bouwen op achterterreinen’ vast. Een mooi succes!

 En nu op naar meer bouwen! De Imboslaan is het eerste project en wat de VVD betreft volgen er meer en dat kan. Als je dicht tegen de dorpen aan bouwt zijn er mogelijkheden. Zonder dat dit ten koste gaat van het landschap, natuur en ruimte voor boeren. Bijvoorbeeld in Spankeren en Dieren Noord.  Daarover een volgende keer.

 

Rob Koekkoek

Raadslid 

Digitale beraadslagingen over wonen in de gemeente Rheden

ChristenUnie ChristenUnie Rheden 05-04-2021 07:41

https://rheden.christenunie.nl/k/n26891/news/view/1368868/413248/Gemeentehuis

De agenda van de raadsvergadering in de gemeente Rheden van 30 maart 2021 was niet bijzonder zwaar. Twee bespreekstukken. Een rode draad door de vergadering was de zorg die raadsbreed leeft over woonruimte in de gemeente, vooral voor starters.

 

Dit werd het meest concreet in de Beleidsnotitie Bouwen op achterterreinen. Opgesteld naar aanleiding van een motie van de VVD, mede door de ChristenUnie ingediend. De ruimte om woningen te bouwen in Rheden is erg beperkt. We hadden er moeite mee, dat initiatieven om iets te bouwen op achterterreinen (vaak in de plaats van verouderde bedrijven) veelal op heel veel weerstand stuitte. Met die motie sprak de raad in juli 2020 uit positief tegenover het bebouwen van achterterreinen te staan en gaf het college opdracht hier beleid voor te maken.

 

De raad werd verrast door een korte en heldere notitie. Maar zoals de voorzitter zei, leek het erop dat hoe korter de notitie is, hoe langer de discussie erover. GroenLinks en D66 stelden voor te onderzoeken of een deel van het financieel voordeel dat de eigenaar van het bouwen heeft te gebruiken voor een omgevingsfonds. Daar is van alles over te zeggen en het helpt niet dat dit allemaal digital moet. We hebben bepleit dit meer algemeen te bezien omdat het hier het om heel kleine projecten gaat. GL en D66 komen er op terug. De beleidsnotitie is met algemene stemmen aangenomen. GL en D66 komen de volgende maand terug met een aangepaste motie.

 

De komende maanden hebben we veel zware besluiten te nemen, onder meer over de begroting en de warmte- en energietransitie. Het worden zware maanden.

Digitale beraadslagingen over wonen in de gemeente Rheden

ChristenUnie ChristenUnie Rheden 05-04-2021 07:41

https://rheden.christenunie.nl/k/news/view/1368868/442566/Gemeentehuis

De agenda van de raadsvergadering in de gemeente Rheden van 30 maart 2021 was niet bijzonder zwaar. Twee bespreekstukken. Een rode draad door de vergadering was de zorg die raadsbreed leeft over woonruimte in de gemeente, vooral voor starters.

 

Dit werd het meest concreet in de Beleidsnotitie Bouwen op achterterreinen. Opgesteld naar aanleiding van een motie van de VVD, mede door de ChristenUnie ingediend. De ruimte om woningen te bouwen in Rheden is erg beperkt. We hadden er moeite mee, dat initiatieven om iets te bouwen op achterterreinen (vaak in de plaats van verouderde bedrijven) veelal op heel veel weerstand stuitte. Met die motie sprak de raad in juli 2020 uit positief tegenover het bebouwen van achterterreinen te staan en gaf het college opdracht hier beleid voor te maken.

 

De raad werd verrast door een korte en heldere notitie. Maar zoals de voorzitter zei, leek het erop dat hoe korter de notitie is, hoe langer de discussie erover. GroenLinks en D66 stelden voor te onderzoeken of een deel van het financieel voordeel dat de eigenaar van het bouwen heeft te gebruiken voor een omgevingsfonds. Daar is van alles over te zeggen en het helpt niet dat dit allemaal digital moet. We hebben bepleit dit meer algemeen te bezien omdat het hier het om heel kleine projecten gaat. GL en D66 komen er op terug. De beleidsnotitie is met algemene stemmen aangenomen. GL en D66 komen de volgende maand terug met een aangepaste motie.

 

De komende maanden hebben we veel zware besluiten te nemen, onder meer over de begroting en de warmte- en energietransitie. Het worden zware maanden.

VVD de grootste in Rheden!

VVD VVD Rheden 18-03-2021 02:37

De VVD is bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 weer iets gegroeid en blijft de grootste partij van de gemeente Rheden. We blij mee en trots dat zoveel mensen vertrouwen hebben in de VVD, in Mark Rutte en dat de liberale waarden breed gedeeld worden.

https://rheden.vvd.nl/nieuws/43389/vvd-de-grootste-in-rheden

De campagne hebben we vooral online gevoerd en waren dus fysiek minder zichtbaar in onze dorpen. 

Ondanks de campagne in de luwte hebben ruim 5800 inwoners van Rheden op de VVD gestemd. Dank aan al die inwoners.

Voor een voorlopige verkiezingsuitslag van de gemeente Rheden, zie bijlage.

Wij gaan ons voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022

Klimaatalarm op zondag 14 maart, ook Rheden doet mee! | Rheden

GroenLinks GroenLinks Rheden 07-03-2021 00:00

Klimaatverandering is een feit en gaat sneller dan eerder gedacht, het is de grootste bedreiging van onze tijd. Door de snelle opwarming (tegenwoordig wordt bijna elk jaar een nieuw temperatuurrecord gevestigd) staat ons leefsysteem op het spel. Als we zo doorgaan wordt de aarde in rap tempo onbewoonbaar met massa’s klimaatvluchtelingen tot gevolg en ook massaal uitsterven van allerlei planten en dieren.

Klimaatverandering is een feit en gaat sneller dan eerder gedacht, het is de grootste bedreiging van onze tijd. Door de snelle opwarming (tegenwoordig wordt bijna elk jaar een nieuw temperatuurrecord gevestigd) staat ons leefsysteem op het spel. Als we zo doorgaan wordt de aarde in rap tempo onbewoonbaar met massa’s klimaatvluchtelingen tot gevolg en ook massaal uitsterven van allerlei planten en dieren.

Het wordt steeds lastiger om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs nog te halen, zo waarschuwde ook het KNMI vorige week. Dat komt door het eindeloze getreuzel van de kabinetten Rutte. We zitten als Nederland op een dwaalspoor met het verstoken van heel veel biomassa en het feit dat de fossiele industrie nog steeds met miljarden per jaar wordt gesteund.

We moeten echt betere voorouders worden en solidair zijn met onze kleinkinderen, er is geen planeet B!

In verband met de pandemie is een centrale klimaatmars met duizenden mensen niet mogelijk, daarom worden op veel plaatsen in Nederland kleine protesten georganiseerd, GroenLinks doet dat in Rheden.

Op 14 maart is vanaf 14.30 een Klimaatalarm op het stationsplein (zuidzijde) in Dieren.

Drie dagen na het Klimaatalarm worden de Tweede Kamerverkiezingen gehouden – en er zijn maar een paar partijen die voldoende plannen en ambitie hebben om de klimaatcrisis aan te pakken, dat zijn de Partij voor de Dieren, D66 en GroenLinks. Kies als een goede voorouder, kies op 17 maart voor het klimaat!

 

Dilan en Rebin, onze geadopteerde tweeling!

VVD VVD Rheden 02-03-2021 01:37

Zoals elk jaar ondersteunt de fractie de Rhedense schaapskudde door lammetjes te adopteren. Dit jaar is het een tweeling. Een rammetje en een ooitje. En we hebben ze Dilan en Rebin genoemd. Zijn ze niet hartstikke schattig?

https://rheden.vvd.nl/nieuws/43068/dilan-en-rebin-onze-geadopteerde-tweeling

We hebben de lammetjes vernoemd naar Dilan Yesilgöz en Rebin Maref. Ze staan allebei op de kandidatenlijst van de VVD. Dilan op nr. 5 en Rebin, onze Arnhemse kandidaat, op nr. 64.

De lift van Station Dieren

VVD VVD Rheden 24-02-2021 00:19

Ik heb het heel even over de lift. Ik verwijs niet naar de welbekende film van Dick Maas maar over de lift op het mooie station van Dieren wat afgelopen jaren na inspanning van velen is gerealiseerd.

https://rheden.vvd.nl/nieuws/42969/de-lift-van-station-dieren

Meerdere keren zijn we als fractie benaderd dat gebruikers niet al tevreden zijn over de beschikbaarheid van de liften. Regelmatig staat ze stil en dan duurt het een hele tijd voor dat de hulp beschikbaar is en het euvel is verholpen. We hebben daar in een raadsvergadering vragen over gesteld en vanuit college werd aangegeven dat alles in goede handen was. Vol overtuiging werd aangegeven dat als er storing was eenvoudig de storingsdienst kan worden gebeld. In de lift hangt het telefoonnummer werd vol overtuiging geantwoord. Onlangs zijn we wederom door gebruikers benaderd dat er onvrede is. Een klein onderzoek levert op dat in de lift geen telefoonnummer hangt en er ook geen rechtstreekse koppeling met een alarmcentrale…. Bellen met je eigen mobiel is de enige oplossing. Nu hebben heel veel mensen de beschikking over een mobiele telefoon maar volgens mij is er ook nog steeds een deel welke niet in bezit zijn van een (eigen) mobiele telefoon. Daarnaast hoop ik echt dat de potentiele liftgebruiker het telefoonnummer van de storingsdienst in het geheugen heeft staan want als je in de lift zit en valt stil …. Dan maar hopen dat er snel iemand bij de ingang staat en de storingsdienst belt.

Nu willen wij niet reageren op incidenten dus vragen wij als VVD om de inwoners welke hiermee worden geconfronteerd dit bij ons te melden (datum en tijdstip) ; bij voorkeur via e-mail ( vvd.s.hanssen@rheden.nl)

Sjir Hanssen