Nieuws van politieke partijen in Rheden inzichtelijk

3323 documenten

Gemeenteraad Rheden geïnstalleerd

ChristenUnie ChristenUnie Rheden 23-11-2022 19:19

https://rheden.christenunie.nl/k/n26891/news/view/1420527/413248/Installatie fractie.jpgOnze fractie bestaande uit: Hendri Witteveen, Berta Koolstra en Auke de Vries zijn geïnstalleerd.

De verkiezingen zijn achter de rug, de oude raad heeft afscheid genomen en de nieuwe is geïnstalleerd. Voor onze fractie betekenT dat een afscheid van Jan Stehouwer na een jarenlange trouwe inzet als raadsvolger. Wij hebben in de nieuwe raad onze zetel mogen behouden en deze is ingenomen door onze ervaren lijsttrekker Hendri Witteveen. De fractie is aangevuld door Berta Koolstra en Auke de Vries, zij zijn door Burgemeester Van Eert geïnstalleerd als raadsvolgers. De fractie gaat zich inzetten om het ChristenUnie geluid te laten klinken in de Gemeenteraad van Rheden en zo veel mogelijk van ons programma te realiseren.   

Gemeenteraad Rheden geïnstalleerd

ChristenUnie ChristenUnie Rheden 23-11-2022 19:19

https://rheden.christenunie.nl/k/news/view/1420527/442566/Installatie fractie.jpgOnze fractie bestaande uit: Hendri Witteveen, Berta Koolstra en Auke de Vries zijn geïnstalleerd.

De verkiezingen zijn achter de rug, de oude raad heeft afscheid genomen en de nieuwe is geïnstalleerd. Voor onze fractie betekenT dat een afscheid van Jan Stehouwer na een jarenlange trouwe inzet als raadsvolger. Wij hebben in de nieuwe raad onze zetel mogen behouden en deze is ingenomen door onze ervaren lijsttrekker Hendri Witteveen. De fractie is aangevuld door Berta Koolstra en Auke de Vries, zij zijn door Burgemeester Van Eert geïnstalleerd als raadsvolgers. De fractie gaat zich inzetten om het ChristenUnie geluid te laten klinken in de Gemeenteraad van Rheden en zo veel mogelijk van ons programma te realiseren.   

Werkbezoeken helpen de fractieleden

ChristenUnie ChristenUnie Rheden 20-11-2022 14:17

https://rheden.christenunie.nl/k/n26891/news/view/1426764/413248/Berta Koolstra-BorAls raadslid/volger worden we op veel plekken uitgenodigd om mee te denken en te praten. Teveel om allemaal te bezoeken. Dus kies ik (Berta Koolstra-Bor)….en dat is meestal in het sociaal domein. Graag geef ik een indruk van een paar van die bijeenkomsten.

Elkaar inspireren

Op 5 april 22 bezocht ik in Velp een bijeenkomst over het Sport en Beweeg akkoord. Deze avond was bedoeld om mensen uit verschillende sectoren, zoals onderwijs, zorg en ondernemers uit de sportbranche bij elkaar te brengen. Plenair werden wat successen van initiatieven gedeeld, waarna in groepjes ideeën besproken. De gemeente heeft een budget beschikbaar om initiatieven verder te helpen. Hoe dit werkt werd uitgelegd.

Informatie ophalen

Momenteel haalt de gemeente informatie op voor de woonzorgvisie. Begeleid wonen, ouderen die intramuraal wonen, thuiswonende ouderen, verstandelijk of lichamelijk beperkte inwoners. Allemaal verschillende woonwensen. Ingewikkeld, maar verschrikkelijk belangrijk om vooruit te kijken. Als leek en werkzaam in de thuiszorg dacht ik 4 jaar geleden "wat doe ik op deze bijeenkomst?" Deze week bezocht ik de bijeenkomst over beschermd wonen met organisaties die dit aanbieden, ambtenaren en de wethouder. Extra interessant omdat volgend jaar het wonen in een instelling meer verschuift naar het wonen thuis. Na 4 jaarraadsvolger merk ik dat ik kijk naar hoe dit proces verloopt. Wat doet de gemeente om in contact te komen met bewoners, met organisaties.

Netwerken

Sociaal cafe wordt een aantal keer per jaar georganiseerd. Hier ontmoet je mensen met hart voor het sociaal domein. Veel vrijwilligersorganisaties en een breed palet aan organisaties op het gebied van zorg. Zo spreek je iemand van STOER, dan een collega in de wijkzorg, incluzio, de consultatiebureau arts. Elke keer is er een ander onderwerp, wat ook weer andere organisaties meebrengt. Als ik kan ga ik er naar toe. Want het leukste van het raadswerk is mensen ontmoeten die een hart hebben voor wat er in onze gemeente gebeurd.

Verbinden

Verder zijn er ook leuke uitjes en was er onlangs de Keti Koti viering. Bij de introductie van de nieuwe raad reden we met een bus door de gemeente om kennis te maken met bijzondere plekken, een vrijkaartje voor Alice in Wonderland op de Pinkenberg. Het helpt allemaal om mee te leven en te ervaren hoe het is om in onze gemeente te wonen.

Berta Koolstra-Bor

Werkbezoeken helpen de fractieleden

ChristenUnie ChristenUnie Rheden 20-11-2022 14:17

https://rheden.christenunie.nl/k/news/view/1426764/442566/Berta Koolstra-BorAls raadslid/volger worden we op veel plekken uitgenodigd om mee te denken en te praten. Teveel om allemaal te bezoeken. Dus kies ik (Berta Koolstra-Bor)….en dat is meestal in het sociaal domein. Graag geef ik een indruk van een paar van die bijeenkomsten.

Elkaar inspireren

Op 5 april 22 bezocht ik in Velp een bijeenkomst over het Sport en Beweeg akkoord. Deze avond was bedoeld om mensen uit verschillende sectoren, zoals onderwijs, zorg en ondernemers uit de sportbranche bij elkaar te brengen. Plenair werden wat successen van initiatieven gedeeld, waarna in groepjes ideeën besproken. De gemeente heeft een budget beschikbaar om initiatieven verder te helpen. Hoe dit werkt werd uitgelegd.

Informatie ophalen

Momenteel haalt de gemeente informatie op voor de woonzorgvisie. Begeleid wonen, ouderen die intramuraal wonen, thuiswonende ouderen, verstandelijk of lichamelijk beperkte inwoners. Allemaal verschillende woonwensen. Ingewikkeld, maar verschrikkelijk belangrijk om vooruit te kijken. Als leek en werkzaam in de thuiszorg dacht ik 4 jaar geleden "wat doe ik op deze bijeenkomst?" Deze week bezocht ik de bijeenkomst over beschermd wonen met organisaties die dit aanbieden, ambtenaren en de wethouder. Extra interessant omdat volgend jaar het wonen in een instelling meer verschuift naar het wonen thuis. Na 4 jaarraadsvolger merk ik dat ik kijk naar hoe dit proces verloopt. Wat doet de gemeente om in contact te komen met bewoners, met organisaties.

Netwerken

Sociaal cafe wordt een aantal keer per jaar georganiseerd. Hier ontmoet je mensen met hart voor het sociaal domein. Veel vrijwilligersorganisaties en een breed palet aan organisaties op het gebied van zorg. Zo spreek je iemand van STOER, dan een collega in de wijkzorg, incluzio, de consultatiebureau arts. Elke keer is er een ander onderwerp, wat ook weer andere organisaties meebrengt. Als ik kan ga ik er naar toe. Want het leukste van het raadswerk is mensen ontmoeten die een hart hebben voor wat er in onze gemeente gebeurd.

Verbinden

Verder zijn er ook leuke uitjes en was er onlangs de Keti Koti viering. Bij de introductie van de nieuwe raad reden we met een bus door de gemeente om kennis te maken met bijzondere plekken, een vrijkaartje voor Alice in Wonderland op de Pinkenberg. Het helpt allemaal om mee te leven en te ervaren hoe het is om in onze gemeente te wonen.

Berta Koolstra-Bor

Nationaliseer onze energie!

SP SP Rheden 20-11-2022 10:31

De energierekening moet omlaag. Energie is een basisvoorziening. Iedereen heeft energie nodig en wil dat het liefst zo goedkoop en schoon mogelijk. Omdat onze energievoorziening is geprivatiseerd, hebben we er nu niets meer over te zeggen. Commerciële bedrijven  verhogen onze energierekeningen en worden lachend rijk, terwijl wij in de kou zitten. Dit moet anders. Daarom gaan we onze energie weer zelf organiseren. Zodat we de energierekening kunnen verlagen en zeggenschap hebben over het investeren in schone energie.

Nu het kabinet Rutte/Kaag miljarden van ons belastinggeld overmaakt aan commerciële energiebedrijven die grote winsten maken, moeten we daar minimaal zeggenschap voor terugkrijgen.

Wij zeggen: nationaliseer onze energie en verlaag de rekening.

 

Teken de volkspetitie hier

 

Begrotingsbehandeling 2023

ChristenUnie ChristenUnie Rheden 18-11-2022 08:06

https://rheden.christenunie.nl/k/news/view/1426854/442566/Hendri WitteveenBij de algemene beschouwingen in juli 2022 heb ik namens de ChristenUnie aangegeven wat volgens ons de kaders voor de begroting zouden moeten zijn. De ChristenUnie wil samen recht doen, aan natuur en milieu, ouderen, jongeren, wonen en aan elkaar. We willen sámen recht doen, want we realiseren ons dat we dat niet als gemeente alleen kunnen, dat we samen moeten werken met inwoners en organisaties. We vinden deze idealen voluit terug in het coalitieakkoord Groener, socialer en dichterbij. We hebben nu de begroting bezien vanuit deze kaders.

Zoals ook aangegeven staan we voor grote uitdagingen. Een bescheiden verhoging van de OZB is daarom gerechtvaardigd. We waarderen dat het college ruimte geeft aan de hele gemeenteraad om keuzen te maken en initiatieven te nemen. Tegelijkertijd is er ook een bedrag van € 1.085.000 aan wensen uit het coalitieakkoord voor 2023 nog niet ingevuld. We hebben grote opgaven. Om er vier te noemen:

een warm huis voor iedereen vermindering van de woningnood betere dienstverlening aan onze inwoners hechtere samenwerking met inwoners en organisaties Samenwerking

Wat betreft die samenwerking, die gaat niet vanzelf, daar moet in geïnvesteerd worden. Een voorbeeld daarvan is het met de senioren werken aan Seniorvriendelijke gemeente. Wat nu hierover in de begroting staat zijn afzonderlijke aandachtpunten. Heel goed, maar er is nog geen integrale aanpak, zoals bijvoorbeeld aangegeven in het convenant Waardig ouder worden.

Verwarming en milieuproblemen

Wat betreft punt 1. Verwarming in samenhang met milieuproblemen. De overlast door houtstook wordt met de huidige energieprijzen een steeds actueler en lastiger onderwerp. Ik werd door een inwoner geattendeerd op een uitspraak van de Raad van State die kan leiden tot een grotere verantwoordelijkheid van gemeenten, vooral wat betreft het meten.

In de algemene beschouwingen heb ik aangegeven dat als we er achter komen dat door ‘economische groei’ of nog iets preciezer ‘toenemende luxe’ ons leefpatroon sociaal en ecologisch niet vol te houden is, dat we er dan nu al mee moeten stoppen. Verlies moet je snel nemen, weet elke verstandige boekhouder, niet eindeloos doorschuiven naar het altijd weer volgende boekjaar.

Burgerforum en burgerakkoord

Afgelopen vrijdag las ik een artikel van het CDA-TK-lid Henri Bontenbal: Beter milieu gaat ook over jezelf. Naast ecologisch burgerschap en selectieve groei benadrukt hij voor het gesprek met de burger de rol van burgerfora te verkennen. Daar zijn we volop mee bezig. In het burgerforum is ook volop aandacht voor leefpatronen. Om het burgerakkoord dat zaterdag gesloten zal worden zoveel mogelijk te kunnen opvolgen, hebben we samen met D66 en PvdA een motie ingediend met de uitspraak dat we ons als raad bescheiden zouden opstellen om financiële ruimte voor het Burgerakkoord over te houden. Hiermee willen we samen met onze inwoners recht doen.

In het debat is duidelijk geworden dat de politieke wensen van de collega’s inderdaad bescheiden waren en dat het college financiële ruimte ziet om voorstellen uit het Burgerakkoord uit te voeren. De plannen moeten nog met raad en college samen uitgewerkt worden. Daarop hebben we, met vertrouwen in ons college, de motie niet in stemming gebracht.

Hendri WitteveenFractievoorzitter

Begrotingsbehandeling 2023

ChristenUnie ChristenUnie Rheden 18-11-2022 08:06

https://rheden.christenunie.nl/k/n26891/news/view/1426854/413248/Hendri WitteveenBij de algemene beschouwingen in juli 2022 heb ik namens de ChristenUnie aangegeven wat volgens ons de kaders voor de begroting zouden moeten zijn. De ChristenUnie wil samen recht doen, aan natuur en milieu, ouderen, jongeren, wonen en aan elkaar. We willen sámen recht doen, want we realiseren ons dat we dat niet als gemeente alleen kunnen, dat we samen moeten werken met inwoners en organisaties. We vinden deze idealen voluit terug in het coalitieakkoord Groener, socialer en dichterbij. We hebben nu de begroting bezien vanuit deze kaders.

Zoals ook aangegeven staan we voor grote uitdagingen. Een bescheiden verhoging van de OZB is daarom gerechtvaardigd. We waarderen dat het college ruimte geeft aan de hele gemeenteraad om keuzen te maken en initiatieven te nemen. Tegelijkertijd is er ook een bedrag van € 1.085.000 aan wensen uit het coalitieakkoord voor 2023 nog niet ingevuld. We hebben grote opgaven. Om er vier te noemen:

een warm huis voor iedereen vermindering van de woningnood betere dienstverlening aan onze inwoners hechtere samenwerking met inwoners en organisaties Samenwerking

Wat betreft die samenwerking, die gaat niet vanzelf, daar moet in geïnvesteerd worden. Een voorbeeld daarvan is het met de senioren werken aan Seniorvriendelijke gemeente. Wat nu hierover in de begroting staat zijn afzonderlijke aandachtpunten. Heel goed, maar er is nog geen integrale aanpak, zoals bijvoorbeeld aangegeven in het convenant Waardig ouder worden.

Verwarming en milieuproblemen

Wat betreft punt 1. Verwarming in samenhang met milieuproblemen. De overlast door houtstook wordt met de huidige energieprijzen een steeds actueler en lastiger onderwerp. Ik werd door een inwoner geattendeerd op een uitspraak van de Raad van State die kan leiden tot een grotere verantwoordelijkheid van gemeenten, vooral wat betreft het meten.

In de algemene beschouwingen heb ik aangegeven dat als we er achter komen dat door ‘economische groei’ of nog iets preciezer ‘toenemende luxe’ ons leefpatroon sociaal en ecologisch niet vol te houden is, dat we er dan nu al mee moeten stoppen. Verlies moet je snel nemen, weet elke verstandige boekhouder, niet eindeloos doorschuiven naar het altijd weer volgende boekjaar.

Burgerforum en burgerakkoord

Afgelopen vrijdag las ik een artikel van het CDA-TK-lid Henri Bontenbal: Beter milieu gaat ook over jezelf. Naast ecologisch burgerschap en selectieve groei benadrukt hij voor het gesprek met de burger de rol van burgerfora te verkennen. Daar zijn we volop mee bezig. In het burgerforum is ook volop aandacht voor leefpatronen. Om het burgerakkoord dat zaterdag gesloten zal worden zoveel mogelijk te kunnen opvolgen, hebben we samen met D66 en PvdA een motie ingediend met de uitspraak dat we ons als raad bescheiden zouden opstellen om financiële ruimte voor het Burgerakkoord over te houden. Hiermee willen we samen met onze inwoners recht doen.

In het debat is duidelijk geworden dat de politieke wensen van de collega’s inderdaad bescheiden waren en dat het college financiële ruimte ziet om voorstellen uit het Burgerakkoord uit te voeren. De plannen moeten nog met raad en college samen uitgewerkt worden. Daarop hebben we, met vertrouwen in ons college, de motie niet in stemming gebracht.

Hendri WitteveenFractievoorzitter

Programma begroting - Voor onze inwoners

VVD VVD Rheden 09-11-2022 04:13

Op 8 november is de programmabegroting voor 2023 besproken in de gemeenteraad van Rheden. Hier hebben wij ons als fractie ingezet voor onze inwoners. Wij gingen deze bespreking in met een missie: vanuit onze oppositierol bijsturen waar dit kan en nodig is, in het belang van onze inwoners. We gingen dus met een open blik het debat met het college in.

https://rheden.vvd.nl/nieuws/51098/programmabegrotingvvdrheden2023

Wij willen lage lokale lasten

Iets wat ons aan het hart gaat zijn de hoogte van de lokale lasten. Wij willen dat deze zo laag mogelijk blijven voor de inwoners. Zeker in deze moeilijke tijd, waarin huishoudens het enorm moeilijk hebben om rond te komen. Niet alleen de lage inkomens, maar ook de middeninkomens hebben het steeds moeilijker. Juist omdat wij dit zo belangrijk vinden hadden wij een motie opgesteld, de motie: Lokaal, social en betaalbaar.

Het doel van deze motie was dat er een onderzoek zou komen naar hoe lage- en middeninkomens in deze tijd ondersteund kunnen worden. Hierbij vroegen wij om in dit onderzoek de hoogte van alle lokale lasten (Dus niet alleen de OZB) mee te nemen en mee te nemen dat de lokale lasten altijd onder het gelders gemiddelde blijven. Hierop hebben wij een aantal toezeggingen van het college gekregen. Om deze toezeggingen harder te maken hebben we de motie ook in stemming gebracht. Deze motie haalde helaas geen meerderheid.

Hiernaast hebben wij een aantal andere moties gesteund die (onderzoeken) hoe inwoners en organisaties binnen de gemeente verder geholpen kunnen worden in deze moeilijke tijd. 

Red ‘t Sprengenhus

Een van de prachtige dorpen in onze gemeente is Laag-Soeren. De leefbaarheid hier staat ernstig onder druk. Wij hebben in de vergadering samen met het CDA een amendement ingediend die er voor zorgt dat er maximaal wordt ingezet om een dorpshuisfunctie in Laag-Soeren te houden. Deze willen wij met voorkeur behouden in het ‘t Sprengenhus. Het is ons gelukt om de hele raad en college achter dit voorstel te krijgen. Hier zijn wij erg blij mee omdat we ons willen inzetten voor een bruisend Laag-Soeren met goede dorpsvoorzieningen.

Vanuit de bijstand door naar de arbeidsmarkt

Wij vinden het als VVD belangrijk dat mensen vanuit de bijstand kunnen doorstromen naar betaald werk. Daarom hebben wij samen met GroenLinks in een motie opgeroepen om te bekijken hoe de mogelijkheden tot bijverdienen in de bijstand kunnen worden uitgebreid. Dit hebben wij als VVD gedaan omdat blijkt dat door deze mogelijkheid ervoor kan zorgen dat mensen sneller weer op de arbeidsmarkt instromen en het belangrijk is voor de participatie in de samenleving. Voor ons is het extra belangrijk dat we met deze maatregel mensen stimuleren om uiteindelijk weer door te stromen naar regulier werk en dat ze niet voor altijd in de bijstand moeten blijven. 

De sturingsrol van de raad

Wij hebben buiten veel inhoudelijke thema’s ook toezeggingen van het college gekregen die ervoor zorgen dat onze positie als raad versterkt wordt. Dit zodat wij onze controlerende en sturende rol beter kunnen uit voeren. We waren namelijk momenteel niet voldoende tevreden op de mogelijkheden die hiervoor waren bij de huidige programmabegroting. Wij vertrouwen er dan ook op dat deze toezeggingen waar gemaakt gaan worden door het college. 

Het vertrouwen

Vertrouwen, iets wat je in deze onrustige tijd weinig meer terug ziet is iets wat wij het college wel hebben gegeven. Door alle toezeggingen die zijn gedaan hebben wij met veel twijfel besloten in te stemmen met de programmabegroting 2023. Voor onze fractie was dit een oprecht lastige keuze. Maar wij zijn ervan overtuigd dat er veel plannen in deze begroting staan die voor onze inwoners momenteel van belang zijn. 

Dit vertrouwen is echter te beschadigen, wij verwachten dat het college hier zorgvuldig mee om gaat. We geven het college dit vertrouwen niet voor niks. Dit doen wij voor onze inwoners en we zullen nauwkeurig in de gaten houden dat het college het beste voor de inwoners blijft doen wat mogelijk is. 

SP Rheden start wooncampagne

SP SP Rheden 08-11-2022 09:54

 

In Nederland moet je kunnen rekenen op een goed en betaalbaar huis. Zo simpel is het. Maar we zitten in een wooncrisis: een goed en betaalbaar huis is steeds lastiger te vinden. Politici maakten van wonen een markt en besloten hard te bezuinigen. De gevolgen raken grote groepen in de samenleving hard. Ook in onze gemeente.

De wachttijden voor een sociale huurwoning zijn enorm, de huren voor veel mensen veel te hoog en het onderhoud laat vaak ook nog te wensen over. Teveel huurwoningen zijn nog slecht geïsoleerd, waardoor mensen nu in de problemen komen door de hoge energierekening. Terwijl de wachtlijsten voor een huurwoning enorm zijn, zien we ook om ons heen gebouwen en woningen langdurig leeg staan. Niet alleen huurwoningen, maar ook koopwoningen worden in toenemende mate onbetaalbaar. Vooral voor starters. De woningmarkt zit op slot en lokale gemeentebesturen zoeken hun heil in doorstroming, terwijl betaalbare woningen niet meer gebouwd worden. Senioren kunnen niet kleiner wonen, want dan moeten ze soms meer gaan betalen!

Jeroen Kuijpers, bestuurslid van de SP Rheden: “De komende maanden zullen we regelmatig met inwoners in gesprek gaan over wonen. We gaan bewoners vragen hoe ze hun woonsituatie ervaren en waar ze werkelijk behoefte aan hebben. Niet alleen in de wijken, maar ook in diverse winkelcentra gaan we het gesprek aan. Kennen de inwoners leegstaande panden? Hoe is het onderhoud van hun (huur)woning? Wat zijn mogelijke oplossingen voor de wooncrisis in onze gemeente? We zijn onze campagne begonnen met een buurtonderzoek aan de Havelandseweg in Rheden.

Wilt u ook meepraten over dit onderwerp? Uw ideeën voor de wooncrisis of uw ervaring over uw huurwoning met ons delen? Neem dan contact op met de SP via rheden@sp.nl

Meldpuntrheden

CDA CDA Rheden 31-10-2022 20:53

www.meldpuntrheden.nl De fractie van CDA Rheden zal de toekomstige tijd – nog meer dan voorheen – een podium bieden aan de reacties en opmerkingen van inwoners. Fractievoorzitter Cyril Weijers: “Via www.meldpuntrheden.nl kunnen inwoners uit gemeente Rheden een reactie achterlaten. Deze vormen voor de inbreng van onze CDA-fractie in de gemeenteraad van Rheden. Voor deze weken is dat het thema – hoe kan het ook anders – 'hogere lasten'.