Nieuws van politieke partijen in Ridderkerk inzichtelijk

981 documenten

Instructies voor het aanbrengen van renovliesbehang

D66 D66 Ridderkerk 22-05-2020 02:00

Renovlies behang kan op hout-, metaal-, beton- en baksteenoppervlakken worden gelijmd, evenals op wanden van gipskarton en spaanplaat.

Het is noodzakelijk om het behang te verlijmen, waarbij de volgorde van de hoofdfasen in acht moet worden genomen.

Ga naar Behangservice Nederland om de nieuwste assortiment aan renovlies en meer behangen in Nederland te bekijken.

Stappenplan Oppervlaktevoorbereiding. Grote scheuren en onregelmatigheden moeten worden geëlimineerd. Hiervoor wordt de muur geplamuurd en gegrond met een zwakke lijmoplossing. Breng de lijm direct op de muur aan, niet op het behang. Lijm is speciaal geselecteerd. De basis is zetmeel en PVA en de consistentie moet dik zijn. Het verlijmen van het behang. Het is belangrijk om de combinatie van de figuur in acht te nemen. Om dit te doen, snijdt u de gewenste lengte van de rol af, waarbij u rekening moet houden met ongeveer 5 cm om het doek te passen. Als u gebruik maakt van glazen muurschilderingen met een “matte” of “gossamer” textuur, zijn er geen toeslagen nodig. Bij het werken met glasvezelbehang zijn horizontale voegen toegestaan, die in de aanwezigheid van verkeerd gesneden stukken of resten van de rollen gebruikt kunnen worden. Om te bepalen welke kant de voorkant is (de textuur van het behang is aan beide zijden hetzelfde), wijzen veel fabrieken het aan als een grijze streep. Het aanbrengen van verf (indien nodig) in twee lagen twee dagen na het plakken. De tijd tussen het aanbrengen van de lagen is minimaal 12 uur.

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen overtollige verf en lijm op komt, want door overgewicht kan het behang van de muur afbladderen. Dit is belangrijk, voordat je de verf aanbrengt om het behang te bedekken met een laag verdunde lijm. Het doek zal dus geen overtollige verf opnemen.

Lees ook: Alles wat je moet weten over schuimtapes

Alles wat je moet weten over schuimtapes

D66 D66 Ridderkerk 16-05-2020 02:30

Schuimtapes – zoals die van Compriband – zijn verkrijgbaar in een selectie van zeer sterke, veerkrachtige materialen die een scala aan toepassingen in vele dagelijkse of op maat gemaakte toepassingen bieden. In dit artikel gaan we dieper in op foamtape, de industrieën die er gebruik van maken en de gangbare toepassingen. Naast de materiaalkeuze bespreken we de breedte en hoe dit het gebruik en de voordelen beïnvloedt.

Is foamtape waterdicht?

Dit is een vraag die ons vaak wordt gesteld en het antwoord is afhankelijk van het gekozen materiaal. Er zijn verschillende materiaalkeuzes beschikbaar die uitstekend geschikt zijn voor het waterdicht maken en vastzetten in toepassingen zoals raam- en deurkozijnen, dakbedekking en andere constructietoepassingen. Gesloten celmaterialen zijn het best geschikt voor waterdichtingstoepassingen vanwege de dichtheid van het materiaal, waardoor er geen vocht kan binnendringen.

Schuimtape-isolatie en andere voordelen

Schuimtape heeft uitstekende isolerende eigenschappen en is geschikt voor verschillende toepassingen en doeleinden. Materialen als EPDM en PVC bieden zeer goede isolerende eigenschappen voor foamtape. Een aantal voordelen van foamtape zijn onder andere:

Luchtdichtheid Bescherming van de vochtbarrière Anti-vibratie Constructieafdichting Warmte-isolatie Stofafdichting UV-bestendigheidCorrosiebestendigheid Gapvulling

Schuimtape heeft een reeks isolerende eigenschappen die langdurig en gemakkelijk te gebruiken zijn. Naast gespecialiseerd isolatieprojectwerk is foam tape ook zeer geschikt voor de dagelijkse werkzaamheden. Als eerste keuze voor een luchtdichte compressie zijn foam tapes uitstekend geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen en kunnen ze op maat gemaakt worden.

Dubbelzijdige foamtape

Een andere eenvoudige manier om schuimtape te gebruiken is door gebruik te maken van een zelfklevende variant. De hars wordt aan de ene kant van de tape aangebracht, terwijl het schuimmateriaal zich aan de andere kant bevindt. Populair in de bouwindustrie vanwege de hoge sterkte en het gebruiksgemak, is de toepassing snel en schoon zonder dat er alternatieve lijmen moeten worden aangebracht.

Beschikbare materialen voor foamtape, waaronder dubbelzijdige foamtape:

EPDM Neopreen Neopreen/EPDM Vinyl/Nitril Polyethyleenschuim PVC-schuim Polyurethaanschuim Massief rubber

Lees ook: Wat zijn de voor- en nadelen van een abonnement?

Bijdrage en vragen SGP tijdens commissievergadering Coronamaatregelen

SGP SGP Ridderkerk 14-05-2020 00:00

 

Voorzitter,

 

Het zijn bijzondere tijden en dat is aan alles merkbaar.

Vanavond een eerste openbare digitale vergadering via Teams. Voor iedereen vast even wennen om elkaar weer op deze manier te ontmoeten. Maar voorzitter laten we eerlijk zijn, ik verlang weer terug naar  een “normale” vergadering waarbij we weer fysiek bij elkaar zijn in de raadszaal of de trouwzaal, en we weer kunnen stapelen, interrumperen en debatteren. Wat niet weg neemt dat het goed is dat er weer vergaderd wordt.

Het zijn bijzondere omstandigheden die veel van onze inwoners en ondernemers raken, en zelden op een positieve manier.  De medewerkers in de zorg hebben de afgelopen weken en maanden uitzonderlijke prestaties geleverd vaak met risico voor eigen gezondheid. Veel anderen konden thuiswerken of werken helemaal niet meer. Mensen maken zich zorgen over hun gezondheid, hun bedrijf, hun baan, hun opleiding en de toekomst in het algemeen enz. enz.

Afgelopen week hebben een aantal ondernemers hun activiteiten weer op kunnen starten, mochten basisschool leerlingen weer gedeeltelijk naar school en we hebben nog wat verlichting van maatregelen in het vooruitzicht. Maar veel is en blijft onzeker.

 

Het einde van de crisis is helaas nog niet inzicht. De SGP fractie waardeert de maatregelen die het college – binnen de mogelijkheden die het in deze GRIP-4 situatie heeft – heeft genomen zoals:

- uitstel van belasting betaling,

- vrijstelling van huur voor clubs, verenigingen en sommige ondernemers,

- het niet heffen van precario e.d.

Ook de zichtbaarheid van de burgemeester in de media nu wordt gewaardeerd en niet alleen door ons. En dan zijn er natuurlijk nog tal van vragen te stellen. Maar omdat we nog midden in de crisis zitten en niemand kan voorspellen hoe en wanneer dit eindig zijn er morgen waarschijnlijk weer andere relevante vragen zijn,  en vragen waarop nu gewoon nog geen antwoord is te geven, en zijn er antwoorden die straks wellicht weer achterhaald zijn. Binnen die context heeft de SGP fractie een vijftal vragen waarbij we hebben getracht de hoofdlijn vast te houden en waarbij we ons realiseren dat er nog tal van andere actuele en relevante vragen te stellen zijn.

Voorzitter, na deze korte inleiding hierbij onze vragen:

 

Is bij u bekend of alle Ridderkerkse scholen volgens de huidige richtlijnen van start zijn gegaan en of er vanuit de scholen vragen zijn gekomen voor hulp om gezondheidsrisico te verkleinen voor zowel kinderen als het personeel? Zo ja, hoe is op deze verzoeken gereageerd? Kunt u aangeven hoe de lokale economie tot op heden is geraakt, hoe het gaat met de Ridderkerks inwoners en ondernemers, hoe de gemeente contacten met inwoners en ondernemers onderhoud en waar, naast de inmiddels aangekondigde maatregelen, de prioriteiten van het college liggen om de inwoners en ondernemers te helpen? Kunt u aangeven hoe de impact van de Corona-pandemie tot op heden is geweest op de Ridderkerks zorginstellingen en kwetsbare inwoners dit waar het bijvoorbeeld gaat om het aantal besmettingen, sterfgevallen en de veiligheid van zorgmedewerkers? Hoe onderhoudt het college haar contacten met de woningcorporaties, welke inzet pleegt de gemeente daarbij ten aanzien van met name (het voorkomen van) huisuitzettingen in deze periode en kan iets worden gezegd over het beeld dat de gemeente heeft ten aanzien van de betalingsproblematiek van huurders?   Wat ziet het college als de grootste uitdagingen voor dit moment en als over een aantal maanden – naar wij hopen – de situatie weer iets ‘normaler’ is geworden. En aansluitend daarop hoe kijkt het college aan tegen de verwachting van de regering dat de zogenoemde 1,5 meter samenleving nog wel enige tijd zal duren. Is het college nog voornemens specifieke maatregelen daarvoor te nemen.

 

 

In het belang van Ridderkerk

VVD VVD Ridderkerk 07-05-2020 05:38

Iedereen heeft de afgelopen weken de gevolgen van de coronamaatregelen gevoeld. Voor veel Ridderkerkers geldt een compleet ander dagritme, omdat ze thuis moeten werken, geen baan meer hebben, hun bedrijf dicht is of omdat hun kinderen niet naar school gaan. Ook op het raadswerk hebben de maatregelen veel impact. Fysiek bijeenkomen op 1,5 afstand met de hele gemeenteraad en het college is niet mogelijk in de mooie raadzaal van Ridderkerk. En dat vinden wij een groot gemis! In de eerste weken van de coronacrisis is er niet vergaderd, maar hebben wij schriftelijk vragen gesteld over o.a. onderwerpen op de agenda’s van de afgelaste vergaderingen. Onwennig blijft het echter wanneer je als raadslid opeens uit je vertrouwde vergaderritme wordt gehaald.

De afgelopen weken is het presidium – een niet-politiek platform waarin alle fractievoorzitters, de raadsvoorzitter en de griffier over de planning en agenda van de raad overleggen - tweemaal digitaal bijeengeweest. Binnenkort zal een openbare digitale commissievergadering over de gevolgen van de coronamaatregelen worden gehouden. In een commissievergadering worden alleen vragen gesteld en de VVD Ridderkerk denkt dat dit digitaal heel goed kan. Wij zijn blij dat na ruim twee maanden de vergadercyclus weer wordt opgestart!

Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie vinden wij het erg belangrijk dat het democratische proces goed wordt gevolgd. Zeker in de huidige coronacrisis waar burgerrechten door de noodverordening al behoorlijk zijn ingeperkt. Bij een democratisch proces hoort wat ons betreft een onderling debat tussen raadsleden, zodat je alle belangen voor de inwoners en de meningen van anderen kunt afwegen. Ook vinden wij het belangrijk dat de inwoners van Ridderkerk ruimte krijgen voor inspraak.

De VVD Ridderkerk gaat graag met zijn tijd mee. Wij zijn echter geen voorstander van digitale gemeenteraadsvergaderingen waarin beleidsstukken met grote financiële gevolgen voor ondernemers en inwoners worden behandeld. Zeker niet nu de (financiële) consequenties van de coronacrisis voor Ridderkerk nog inzichtelijk gemaakt moeten worden en uitstel van de behandeling van de plannen geen ramp is. Het debatteren met 11 partijen en inspraak voor inwoners via een beeldscherm is volgens ons op dit moment niet goed uit te voeren .

Voor de VVD Ridderkerk zijn belangrijke onderdelen van de democratie het voeren van een goed en openbaar debat én besluiten die alleen bij meerderheid van stemmen genomen worden. Met de minderheid moet absoluut rekening worden gehouden, maar men zal zich wel bij democratisch genomen besluiten dienen neer te leggen. Iets wat wij als 2 persoonsfractie in de oppositie regelmatig ondervinden, maar wel de kern is van democratie. Juist in deze coronacrisis is een goed democratisch proces in het belang van Ridderkerk en haar inwoners!

#ONDERNEMERSCHALLENGE

VVD VVD Ridderkerk 07-05-2020 00:07

Laat zien dat jij je lokale ondernemer steunt! Doe een week lang je boodschappen bij je lokale ondernemers, koop een week lang zo vaak mogelijk lokaal en houd daarmee de levendige winkelstraten overeind! Een initiatief gestart door de Rotterdamse VVD waar de VVD Ridderkerk graag aan mee doet!

Wat moet je doen?Laat zien dat jij je lokale ondernemer steunt! Doe een week lang je boodschappen bij je lokale ondernemers in Ridderkerk, koop een week lang zo vaak mogelijk lokaal en houd daarmee onze levendige winkelstraten overeind! Maak bijvoorbeeld een foto van de maaltijd die je besteld hebt of het boek dat je gekocht hebt. Ook kan je een foto maken met het product en jouw favoriete ondernemer!Post dit op social media. Denk bijvoorbeeld aan Facebook, Instagram, Twitter of LinkedIn. Tag de ondernemer en voeg de de hashtag #ondernemerschallenge toe. Doe dit zo vaak mogelijk in de week dat je gechangellenged bent en daag elkaar uit. Challenge daarom zelf minimaal 3 vrienden of familie. Ook zij zullen nu de lokale ondernemers gaan steunen.Waarom deze challenge?De Coronacrisis raakt ons allemaal, en met name de lokale ondernemers. Lokale ondernemers hebben het zwaar en vechten voor hun voortbestaan. Die ondernemers verdienen nu een extra steuntje in de rug. Dat kunnen wij allemaal met elkaar doen. Daarom heeft raadslid Dieke van Groningen van de Rotterdamse VVD de #ondernemerschallenge bedacht. Een mooi initiatief waar de VVD Ridderkerk graag aan mee doet!

De challenge houdt in dat we een week lang lokaal gaan kopen. Daarmee laten wij zien dat lokaal kopen gemakkelijk, betaalbaar en hard nodig is. Op deze manier behouden we in de nabije toekomst ook aantrekkelijke en levendige winkelstraten in Ridderkerk. Steun daarom de lokale ondernemers en doe mee met de #ondernemerschallenge!Bij wie kun je kopen?De #ondernemerschallenge is bedacht om te laten zien hoe leuk, gemakkelijk en vaak net zo goedkoop lokaal boodschappen doen is. Koop daarom bij lokale ondernemers bij jou in de buurt. Vermijd de grote bestelsites, maar kies nu eens voor de lokale boekenwinkel, haal je krantje bij de sigarenboer of haal een brood bij de bakker. Bestel je eten nu bij je favoriete restaurant waar je eerst met je vrienden een biertje dronk of een hapje deed. Wat levert het je op?Je laat zien dat je een lokale ondernemer steunt en dat is belangrijk. Daarmee laat je zien dat lokaal kopen leuk, gemakkelijk en vaak net zo goedkoop is. Je huishoudboekje blijft wonderwel op orde, juist nu je eens probeert lokaal te kopen. De #ondernemerschallenge levert blije lokale ondernemers op en de steun die ze nu verdienen. Lokale ondernemers zorgen dat Ridderkerk leeft. Dat we heerlijke producten uit Ridderkerk kunnen kopen en dat winkelstraten in onze gemeente levendig zijn. Laten we dat allemaal steunen!

Zet cookies aan om de video te tonen.

GroenLinks pleit voor uitstel miljoenenuitgaves | Ridderkerk

GroenLinks GroenLinks Ridderkerk 05-05-2020 00:00

In de periode van Lock-down is het belangrijker dan ooit dat de hele gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders schouder aan schouder staan om onze inwoners, ondernemers en verenigingen te steunen waar dat nodig is. Wij staan achter de voorzitter van de veiligheidsraad en de burgemeester in de aanpak van de crisis. De gemeenteraad gaat ook weer andere zaken oppakken dan alleen onderwerpen gerelateerd aan de Coronacrisis. In juni en juli staan maar liefst 27 onderwerpen op de agenda. Het overgrote deel kunnen we prima afhandelen.

De gemeente moet immers ook weer door. Er is een viertal onderwerpen welke door het college als niet urgent zijn bestempeld, maar wel miljoenen kosten. GroenLinks pleit ervoor deze een aantal maanden uit te stellen. Het gaat om miljoenen investeringen in groen, ov en het winkelcentrum. Het zijn stuk voor stuk plannen die wij van harte zouden ondersteunen, ware het niet dat de financiële onzekerheid heel groot is nu. “Openbaar vervoer en groen zijn onderwerpen waarvoor GroenLinks continu aandacht vraagt in de gemeenteraad. Maar de plannen zijn net voor de coronacrisis gemaakt. Daardoor staat de Coronacrisis met geen letter genoemd. Dus ik wil het college nu de mogelijkheid geven deze nu even aan te passen aan de actuele situatie” aldus fractievoorzitter Björn Ros van GroenLinks

Gezien de crisis en de onzekere tijd vragen we met klem deze miljoenen investeringen heel even uit te stellen tot september waardoor we waarschijnlijk iets beter weten wat er op ons af komt. Daarnaast willen voor deze plannen de meningen van inwoners en ondernemers ophalen zoals we dat gewend zijn. Door de lock-down kan dat nu niet. GroenLinks wenst alle inwoners en ondernemers van Ridderkerk succes toe in deze lastige tijd.

Nationale dodenherdenking

VVD VVD Ridderkerk 04-05-2020 10:58

https://ridderkerk.vvd.nl/nieuws/39295/nationale-dodenherdenking

Beste Ridderkerkers,

 

Ieder jaar wordt op 4 mei in onze gemeente een stille tocht gehouden om de slachtoffers van oorlogsgeweld in de wereld te herdenken. Een bijeenkomen van veel mensen  waarbij de gezamenlijke twee minuten stilte zeer indrukwekkend is. Helaas kunnen we deze traditie voor jong en oud dit jaar door de corona maatregelen niet in ere houden. Nota bene in het jaar dat we 75 jaar vrijheid herdenken en willen vieren.

 

Weliswaar is een samenkomen nu niet mogelijk, herdenken kunnen we echter wel. De VVD Ridderkerk doet dit door vanavond om acht uur thuis twee minuten stil te zijn voor iedereen die het ultieme offer heeft gebracht voor onze vrijheid en hen daarmee te herdenken en te eren. Een vrijheid die we moeten koesteren en waar ook wij voor moeten blijven strijden.

 

Ondanks de beperkingen in deze periode van onze bewegingsvrijheid zijn we nog steeds vrij. Vrij om te zeggen wat we denken en te zijn wie we zijn. Dit vinden we allemaal normaal en daarmee mogen we ons gelukkig prijzen.

 

Hoe kunnen we onze vrijheid blijven beschermen en wanneer zorgt die vrijheid voor een perfecte balans tussen rechten en plichten? De Amerikaanse president Roosevelt heeft dat in 1941 inzichtelijk proberen te maken met het omschrijven van vier vrijheden, te weten: vrijheid van meningsuiting; vrijheid van Godsdienst; vrijwaring van gebrek en vrijheid van vrees. Deze vier vrijheden zijn een perfecte balans van rechten en plichten, een balans die wij allen tezamen moeten onderhouden.

 

Neem bijvoorbeeld het recht van vrijheid van meningsuiting. Hier staat de plicht tegenover om ook naar anderen te luisteren. Tegenover ieder recht staat een even zware plicht. Bewust zijn en van deze balans is zeer belangrijk en die balans moeten we gezamenlijk blijven beschermen. Zo houden we onze vrijheid en kunnen we die aan de volgende generaties doorgeven. 

 

Op naar de volgende periode van 75 jaar vrijheid, zodat de opofferingen van  velen niet voor niets zijn geweest.

Tekst gebaseerd op Harald Bergman, Burgermeester van Middelburg (VVD)

Wat zijn de voor- en nadelen van een abonnement?

D66 D66 Ridderkerk 30-04-2020 12:37

Vroeger kochten we dvd’s, maar nu betalen we voor onbeperkte toegang tot films op aanvraag. Ooit kochten we muziek, maar nu streamen we wat we willen, wanneer we het online willen. Zelfs het koken – een van de oudste vaardigheden van de mens – is verstoord door de levering van voedsel.

In feite gebruiken 58 miljoen mensen in Nederland-89% van de volwassen bevolking een of andere vorm van abonnementsdienst. Wat ooit het meest werd geassocieerd met de tijdschriftenindustrie is nu de manier waarop veel bedrijven hun producten of diensten in rekening brengen, wat van invloed is op hun volledige verkoopbeheeractiviteiten.

Het lijkt een enorme kans. Maar is het wel het juiste model voor jouw bedrijf? Het antwoord is niet zo eenvoudig. Laten we eens kijken naar een paar voors en tegens:

P.s. Ben je juist opzoek naar een dienst die je helpt al je abonnementen op te zeggen? Ga dan naar directopzeggen.nl/

Voordeel Kan beter zijn voor de cashflow

De ondernemers zullen de verschillen tussen de operationele kosten en de kapitaalkosten uit de eerste hand kennen. Sommige bedrijven proberen zelfs zoveel mogelijk van hun uitgaven als Opex over Capex te krijgen, dus inkomsten worden in het bedrijf gedruppeld in plaats van dat ze er onregelmatig in worden gedumpt.

Abonnementsdiensten kunnen juist om deze reden beter beheersbaar zijn. In plaats van klanten die je één keer een bedrag ineens geven, spreid je hun betalingen over de maanden of jaren. Dit betekent dat je jouw cashflow gemakkelijker kunt voorspellen, met meer zekerheid over wat voor geld er binnenkomt en wanneer.

Veel consumenten geven de voorkeur aan lagere, frequentere en beter beheersbare uitgaven, wat waarschijnlijk ook de reden is dat de verkoop van abonnementen het afgelopen jaar met 11% is gestegen. Een abonnementsprijsmodel zou dus goed kunnen werken voor zowel de financiën van jouw klanten als die van uzelf.

Nadeel Jouw klanten willen het misschien niet

Ja, het heeft geen zin om jouw verkoop- en prijsstrategieën te vernieuwen om tegemoet te komen aan de abonnementseconomie als uw klanten niet willen dat jouw goederen of diensten op die manier worden verpakt.

Dus wie houdt zich in grote lijnen bezig met abonnementsdiensten? Vandaag de dag besteedt de gemiddelde volwassene in Nederland ongeveer 20 Euro per maand aan abonnementsdiensten, met 35-54-jarigen die over het algemeen het meest betrokken zijn, met een gemiddelde van 60 Euro.

Op een meer individueel niveau, zullen bedrijven die abonnementsdiensten overwegen, zelf moeten uitzoeken of hun klanten wel in staat zijn om te veranderen. Klantrelatiebeheer (CRM) software en verkoop apps bieden hier inzicht in.

CRM-tools kunnen worden gebruikt om uw klanten beter te begrijpen. Ook geven sales apps je direct inzicht in welke van jouw producten regelmatig genoeg verkopen om wellicht een terugkerend abonnementsverkoopmodel te rechtvaardigen, en welke producten je zou kunnen bekijken om te bundelen voor een aantrekkelijker abonnementspakket. Jouw datadashboard zal je helpen om al deze informatie op één plaats te zien.

Lees ook: Verschillende soorten belasting in Nederland

1 mei

PvdA PvdA Ridderkerk 28-04-2020 09:45

Op 1 mei 2020 wordt wereldwijd de Dag van de Arbeid gevierd.

Begonnen als strijd van de Amerikaanse vakbond AFL om in de machtige auto – industrie een achturige werkdag voor de fabrieksarbeiders te eisen werd al in 1890 de eerste internationale Dag van de Arbeid gevierd met grote demonstraties voor de achturige werkdag in vele Europese landen. Uit respect voor de eerste arbeiders en lager betaalden die vochten voor betere arbeidsvoorwaarden herdenkt de PvdA jaarlijks deze bijzondere dag.

Op de Dag van de Arbeid viert de PvdA de rechten van de arbeider en worden mensen herdacht, die zich voor deze rechten hebben ingezet

Om deze reden is de PvdA solidair met alle mensen die nog steeds strijden voor een menswaardig bestaan.

 

Het bericht 1 mei verscheen eerst op PvdA Ridderkerk.