Nieuws van politieke partijen in Rotterdam inzichtelijk

8093 documenten

Het belang van volkshuisvesting

SP SP PvdA Rotterdam 18-02-2020 09:50

In de Nieuwsuur uitzending van 9 februari is het NPRZ programma belicht en werd Richard Moti, wethouder NPRZ, geïnterviewd. Onder andere de Tweebosbuurt werd in de uitzending besproken. In het interview gaf wethouder Moti aan dat het stadsbestuur moet kijken naar het ‘grotere belang’ bij de uitvoering van het NPRZ programma ter rechtvaardiging van sloop. De Rotterdamse SP fractie keek met verbazing naar de uitzending, omdat de oververhitte sociale woningmarkt, de gedwongen sloop van de Tweebosbuurt en het verhaal achter de cijfers niet werden genoemd. Daarom heeft de SP fractie hierover schriftelijke vragen ingediend.

Wethouder Richard Moti (PvdA) las in de uitzending het informatieblad van Vestia op en hij denkt zogezegd aan het ‘grotere belang’, zonder naar de huidige bewoners te luisteren. Tweebossers zijn nooit betrokken bij de sloopplannen en inmiddels zijn 400 bewoners gedwongen verhuisd. De wethouder maakte bekend dat beschikbare woningen worden achtergehouden van Woonnnet Rijnmond zodat Tweebossers met voorrang aanspraak maken op deze sociale huurwoningen. Volgens de wethouder heeft het leeuwendeel, 75 procent van de Tweebossers, er voor ‘gekozen’ om in Rotterdam-Zuid herhuisvest te worden. Maar Rotterdam-Zuid beslaat een groot gebied en apart genomen is het zowaar een volwaardig stad.

SP Raadslid Taylan Cicek: 'Ik was stomverbaasd door de reactie van Moti in Nieuwsuur. Hoe kan hij op zo'n verkeerde manier de bewoners en de sloopplannen beschrijven? Wethouder Moti vermeldt er gemakshalve niet bij dat bewoners nooit zijn betrokken bij de plannen en compleet gepasseerd zijn. Ook meldt hij niet in wat voor woningen de bewoners herhuisvest zijn en hoeveel ze nu moeten betalen. Een wethouder moet het belang van de bewoners dienen én het belang van onze waardevolle volkshuisvesting waarborgen.

De Rotterdamse SP fractie heeft daarom hierover een aantal vragen ingediend bij het college.

Maak sociale huurwoningen meer bereikbaar voor jongeren

SP SP Rotterdam 14-02-2020 19:33

De SP wil dat jongeren in Rotterdam sneller in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Momenteel is er een nijpend tekort aan betaalbare huurwoningen en daardoor vissen jongeren steeds vaker achter het net. Er moeten meer betaalbare, sociale huurwoningen komen én het moet voor jongeren makkelijker worden om aan een dergelijk woning te komen.

Om dit te bereiken stelt de partij voor dat jongeren tot en met 27 jaar het aantal levensjaren ingeschreven in Rotterdam als inschrijfduur krijgen opgeteld bij de inschrijving op Woonnet Rijnmond. In plaats van nu gemiddeld meer dan 10 jaar kunnen jongeren met deze verandering sneller in aanmerking komen voor een (sociale) huurwoning. Door een bepaald percentage van de woningen voor jongeren te reserveren, komen zij zo eerder in aanmerking.

SP Raadslid Taylan Cicek: ‘Ik zie steeds vaker jongeren die wanhopig op zoek zijn naar een woonruimte en al tig jaren staan ingeschreven op Woonnet. Jongeren die bijvoorbeeld zelfstandig willen leven en een gezin willen starten. We moeten deze jongeren een kans geven om over een eigen woning te beschikken. Daarom moet het Rotterdamse stadsbestuur erkennen dat er woningnood heerst en maatregelen nemen om het voor deze jongeren makkelijker te maken’

Donderdag 20 februari zal de Rotterdamse SP fractie daarom bij de bespreking van de woonruimte verdeling een voorstel indienen om voor jongeren tot en met 27 jaar het aantal levensjaren als inschrijfduren te laten meerekenen op Woonnnet. Verder zal de SP onder andere pleiten om ook voor de particuliere woningmarkt de grens van de 2e liberalisatiegrens (nu 720 euro) op te rekken naar middenhuur (tot 850/900 euro). Met stijgende huurprijzen en misstanden is dit een eerste stap naar meer regulering en beteugeling van de woningmarkt.

Eerste kennismakingsbijeenkomst van 2020

SP SP Rotterdam 13-02-2020 09:19

Woensdag 12 februari op ons pand aan de Gaffel vond de eerste van de driedelige kennismakingsbijeenkomsten plaats over de SP. Deze keer onder leiding van Herman Beekers, lid van het eerste uur. De aanwezige nieuwe leden kregen in vogelvlucht te horen over de beginjaren en fundamenten van de SP.

Herman Beekers vertelde de nieuwe groep leden over de beginjaren van de Socialistische Partij en hoe de leden actief betrokken kunnen worden binnen onze afdeling. Hij vertelde over de havenstaking van 1970 en liet daarbij foto's zien. Verder vertelde Herman allerlei interessante verhalen over de SP en de politiek in Nederland en hij beantwoorde de vragen van de aanwezigen.

De nieuwe SP'ers vertelden ook waarom ze lid waren geworden. Door bijvoorbeeld de ongelijkheid en onrechtvaardigheid binnen onze samenleving. De nieuwe leden hadden elk hun eigen reden waarom ze zich willen inzetten om hier verandering in te brengen.

Het vervolg is op donderdag 27 februari (De SP in Rotterdam) en vrijdag 13 maart (filmavond).

Alle bijeenkomsten vinden plaats in ons eigen afdelingspand: Gaffelstraat 61B. De inloop is vanaf 19.30 uur en we starten om 20.00 uur. Aanmelding is niet verplicht, wel handig voor ons: rotterdam@sp.nl. Stuur gerust een berichtje met al je vragen en/of opmerkingen.

 

Terugblik: Politiek café Hoogkwartier

D66 D66 Rotterdam 12-02-2020 15:44

Meer groen, plek voor recreatie of ruimte voor picknickbankjes. In het Rotterdamse Hoogkwartier krijgen parkeerplekken een nieuwe invulling en niets is daarbij vreemd. Op 7 februari organiseerde D66 Rotterdam een politiek café in Aloha Bar Rotterdam. We gingen in gesprek met bewoners, ondernemers, architecten en de gemeente over de ervaringen rond de Mobility Challenge Hoogkwartier.

Wat is de Mobility Challenge?

De Mobility Challenge is een initiatief van het Stadslab Hoogkwartier en de gemeente Rotterdam, waarin een koppeling wordt gemaakt tussen mobiliteit en verbeteringen van de openbare ruimte in de wijk. 90 buurtbewoners maken twee maanden lang gebruik van deelvervoer, zoals deelauto’s, fietsen, bakfietsen en het openbaar vervoer. Dertig deelnemers plaatsen hun eigen auto in de Schouwburgpleingarage, waardoor er dertig auto’s minder op straat staan.

De vrijgekomen parkeerplekken worden omgebouwd tot ruimte voor de wijk: groene en levendige plekken. Zo verbetert de leefomgeving van alle bewoners in het Hoogkwartier. De rest van de deelnemers hebben momenteel geen auto en testen het gebruik van deelvervoer als alternatief voor een mogelijke aanschaf van een auto in de toekomst.

Hoe zijn er ervaringen?

Tijdens de avond gingen we in op verschillende vragen. Hoe zijn de ervaringen? Wat is positief en welke dilemma’s ontstaan er? En is dit initiatief ook toepasbaar op andere wijken of kwartieren? Over deze vragen gingen we in gesprek met de gebiedscommissie Centrum, Sanne van Manen (MVRDV) en Marco Stout (ondernemer) vanuit het Stadslab en Monique Zwinkels, binnenstadsmanager bij de gemeente Rotterdam.

De aanwezigen waren het eens over het feit dat een experiment als dit niet zomaar in elke wijk toepasbaar is. “Er is geen sprake van een blauwdruk die zomaar op andere wijken kan worden toegepast.” Zo is het in de ene wijk overdag druk en in de avond rustig. In andere wijken is dat soms precies omgekeerd. De conclusie is dat het belangrijk is dat er per wijk gekeken wordt naar de behoeftes in de leefomgeving. Elke wijk is uniek.

De belangrijkste les die meerdere keren terugkwam tijdens de gesprekken, is dat een experiment als dit vasthoudendheid vergt. Zowel vanuit de gemeente maar ook vanuit de betrokkenen in de wijk.

Tot slot gaven alle aanwezigen gasten samenvattend aan wat ze persoonlijk uit het experiment halen.

Sanne van Manen (Stadslab, MVRDV):

“Alles is direct zichtbaar. Het is geen tekentafel-proces waar je jaren mee bezig bent, maar het is echt in de wijk te zien. Dat is gaaf. Je krijgt snel feedback uit de buurt. Het kost veel energie maar het gaat om een hele zichtbare verandering. Ik hou er een heel positief gevoel en veel enthousiasme aan over.”

Marco Stout ondernemer in de buurt en initiatiefnemer van het Hoogkwartier:

“Het is heel interessant om te zien dat je energie brengt in een wijk. Die energie krijg je ook weer terug. Wat we doen wordt steeds sterker, er zijn bijna geen klachten. Dat betekent dat je iets hebt opgebouwd en dat we daarmee kunnen doorpakken.”

Monique Zwinkels, Manager Binnenstad, gemeente Rotterdam:

“Ik ben heel trots op wat we hier in het Hoogkwartier hebben neergezet. Het heeft waarde, alleen al omdat er zoveel aandacht voor is, ook van buiten Rotterdam. En het is mooi en inspirerend om erover te vertellen: hoe werkt het in de wijk, wat kunnen we leren? Daarmee inspireer je ook weer anderen.”

Fractievoorzitter Chantal Zeegers:

Chantal sloot af met de vraag wat ze meeneemt richting de raad. Hierover was Chantal duidelijk: “De stad verandert. De tijd dat iedereen een eigen auto voor de deur heeft is voorbij. Een concrete aanpak zoals dit spreekt heel erg aan.”

Chantal hoopt de challenge onder de aandacht te kunnen brengen bij het college en de raad. Ze hoopt ook dat die enthousiast worden hiervan en er meer pilots gestart worden op het gebied van deelmobiliteit, ook op andere plekken in de stad. “Het zou mooi zijn als dit in meer gebieden gaat spelen, we moeten de gemeente hierop voorbereiden. Ik hoop op een voorstel van de wethouder hoe we dat gaan doen. We moeten durven investeren.”

Het bericht Terugblik: Politiek café Hoogkwartier verscheen eerst op Rotterdam.

Woonvisie? Woonramp! Code Oranje voor Rotterdam

SP SP PvdA Rotterdam 10-02-2020 13:34

Bijna twee jaar ben ik nu gemeenteraadslid voor de SP. Als kleine partij en als linksbuiten van de raad voeren wij al twee jaar een gevecht tegen de vermaledijde woonvisie van onze stad. Wij roepen als geen ander dat de woningnood inmiddels escaleert tot een woningramp.

Bewoonbare huizen worden aan de toch al schaarse voorraad ontnomen. Mensen worden naar de randen van de stad of zelfs de stad uitgejaagd. Nog geen huis erbij.

Elke voorzet die wij vanuit de linksbuitenpositie geven levert geen score op. Het groen in de stad wordt geplunderd en vernield. Bomen worden gekapt en groenpark gekaapt. Er komen sprietjes terug. Nog geen huis erbij

Inmiddels zijn er weer krakers in de stad.

Als oude knar van de gemeenteraad weet ik nog uit het verleden dat er volop gekraakt moest worden. Krakers eisen immers hun grondwettelijke recht op wonen op. In de Tweebosbuurt is er inmiddels een hele politiemacht ingezet om de krakers te verwijderen. De nuchtere bewoners haalden hun schouders op voor dit overdreven machtsvertoon. Er is zelfs een helikopter ingezet….

 “In gelul kun je niet wonen.”

Hoe actueel. Dat zijn worden van een oude strijder Jan Schaefer. Toen nog kamerlid van een strijdbare PvdA. Onze eigen uitgebluste PvdA kan hier een lesje van leren.

Vooral jongeren en starters zijn het kind van de rekening. Soms vraag ik me weleens af of ik wel blij moet zijn met de braafheid waarmee al die startende jongeren en Millennials dit maar slikken.

In Trouw van zaterdag stond dat de huisartsen in het centrum hun praktijk moeten verlaten omdat ze plaats moeten maken voor woontorens en er geen rekening met zorgcentra is gehouden bij de ontwikkeling.

De huur van eventuele nieuwe praktijkruimte is erg duur en gaat boven het budget van de zorgverzekeraar.

We worden geregeerd door projectontwikkelaars. Door investeerders en de bouwwereld.

Mijn conclusie is dat we aan de spinnen zijn overgeleverd. In het web van de markt en commercie gevangen. Van farmacie tot wonen. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar daar schieten we niets mee op. Het is nu wel duidelijk.

Onze democratisch gekozen bestuur heeft te veel uit handen gegeven aan de markt en zit nu met de gebakken peren. We moeten het heft weer in eigen hand nemen.  De gekozen volksvertegenwoordiging moet weer kunnen regeren.

Dat betekent hard ingrijpen. Een andere weg is er niet. Bij een noodsituatie past een noodscenario en ontkennen kan niet meer.  Code oranje….

Aart van Zevenbergen.

Geen verkoop van De Pompenburg!

SP SP Rotterdam 10-02-2020 08:47

Havensteder is van plan om de flat' De Pompenburg' te verkopen aan een Amerikaanse investeringsmaatschappij. Na een bericht in het AD/ Rotterdams Dagblad en een flyer van de SP zijn door Havensteder georganiseerde bijeenkomsten voor de bewoners geweest. Een aantal bewoners heeft de handen in één geslagen en wil, met hulp van de SP, de verkoop voorkomen.

Bewoner Marianne: “Wij als bewoners van De Pompenburg willen niet dat Havensteder onze huizen verkoopt aan een Amerikaanse investeerder. Waarom moet sociale woningbouw uit het hart van het centrum verdwijnen en plaats maken voor dure appartementen? Waarom moeten kwalitatief goede en betaalbare woningen worden gesloopt? Betalen wij hier onze huur voor. Wij willen dat Havensteder onmiddellijk stopt met tijd en geld te steken in de verkoop van onze woningen. Wij willen dat ons iconische complex als symbool van goede volkshuisvesting in het centrum niet verkocht wordt. Daarom halen we nu handtekeningen op bij onze medebewoners.”

De SP ondersteunt de actie van de bewoners. SP-raadslid Taylan Cicek: “Havensteder moet zich volgens de Woningwet vooral richten op het bouwen en beheren van huurwoningen voor mensen met lagere inkomens. Verkopen van 226 prima onderhouden sociale huurwoningen past daar niet bij. Zeker niet nu het centrum steeds meer alleen voor de rijke yuppen wordt met nieuwe woontorens. Daarom steunen wij de bewoners in hun actie en zullen we er alles aan doen de plannen van tafel te krijgen. Dit doen we door heel de stad met ons huurdersverbond.”

Tijdelijk meer fietsparkeerpleken rondom Rotterdam Centraal | Rotterdam

GroenLinks GroenLinks Rotterdam 10-02-2020 00:00

Er komt meer ruimte om je fiets te parkeren rondom Rotterdam Centraal. Onze wethouder Judith Bokhove heeft vanochtend alvast een tijdelijke fietsenstalling geopend. Deze fietsenstalling heeft plek voor 500 fietsen. Later dit jaar komen er nog twee stallingen bij, zodat er in totaal 1750 fietsen geparkeerd kunnen worden. Rotterdam stimuleert fietsverkeer omdat fietsen gezond is en fietsverkeer bijdraagt aan schone lucht in de stad.

Deze tijdelijke oplossing is nodig omdat de fietskelder van het Centraal Station wordt verbouwd. Hier worden 300 plekken gecreëerd voor rijwielen met een afwijkend formaat, zoals bijvoorbeeld bakfietsen. Dat gaat ten koste van 350 plekken voor gewone fietsen. Daarnaast pakken steeds meer mensen in Rotterdam de fiets naar het station. Daarom zijn er ook meer plekken nodig waar je je fiets kunt neerzetten. De komende tijd wordt hier flink in geïnvesteerd zodat er meer ruimte komt voor fietsers.

Judith Bokhove: “Veel Rotterdammers fietsen naar het station als ze met het openbaar vervoer verder reizen. Door te zorgen voor voldoende en veilige fietsenstallingen, is het nog aantrekkelijker om het openbaar vervoer te gebruiken. Je kunt je fiets nu veilig parkeren en bent snel bij het station. Deze nieuwe plekken zijn hard nodig, omdat steeds meer mensen fietsen en het openbaar vervoer gebruiken.”

Tijdelijk meer fietsparkeerplekken rondom Rotterdam Centraal | Rotterdam

GroenLinks GroenLinks Rotterdam 10-02-2020 00:00

Er komt meer ruimte om je fiets te parkeren rondom Rotterdam Centraal. Onze wethouder Judith Bokhove heeft vanochtend alvast een tijdelijke fietsenstalling geopend. Deze fietsenstalling heeft plek voor 500 fietsen. Later dit jaar komen er nog twee stallingen bij, zodat er in totaal 1750 fietsen geparkeerd kunnen worden. Rotterdam stimuleert fietsverkeer omdat fietsen gezond is en fietsverkeer bijdraagt aan schone lucht in de stad.

Deze tijdelijke oplossing is nodig omdat de fietskelder van het Centraal Station wordt verbouwd. Hier worden 300 plekken gecreëerd voor rijwielen met een afwijkend formaat, zoals bijvoorbeeld bakfietsen. Dat gaat ten koste van 350 plekken voor gewone fietsen. Daarnaast pakken steeds meer mensen in Rotterdam de fiets naar het station. Daarom zijn er ook meer plekken nodig waar je je fiets kunt neerzetten. De komende tijd wordt hier flink in geïnvesteerd zodat er meer ruimte komt voor fietsers.

Judith Bokhove: “Veel Rotterdammers fietsen naar het station als ze met het openbaar vervoer verder reizen. Door te zorgen voor voldoende en veilige fietsenstallingen, is het nog aantrekkelijker om het openbaar vervoer te gebruiken. Je kunt je fiets nu veilig parkeren en bent snel bij het station. Deze nieuwe plekken zijn hard nodig, omdat steeds meer mensen fietsen en het openbaar vervoer gebruiken.”

D66 wil meer informatie over warmtewet

D66 D66 Rotterdam 06-02-2020 15:36

Fractievoorzitter Chantal Zeegers wil dat de Rotterdamse raad goed wordt geïnformeerd over de nieuwe versie van de warmtewet: “Dit is een belangrijk thema in Rotterdam, waarbij we samen met de provincie in oplossingen moeten denken.” Ze heeft een gezamenlijke informatieve sessie aangevraagd bij het stadsbestuur.

 

Warmtewet

Eind december 2019 maakte de minister de contouren van de Warmtewet 2.0 bekend. De Warmtewet is een Nederlandse wet die op 1 januari 2014 van kracht is geworden. De wet geeft regels omtrent stadsverwarming, blokverwarming en warmte-koude-opslag en is gericht op de levering aan kleinverbruikers zoals consumenten.

Warmtebedrijf

Tijdens verschillende debatten rond de scenario’s van het Warmtebedrijf is herhaaldelijk gerefereerd aan het belang van deze warmtewet voor de energietransitie maar ook voor onze keuze voor de toekomst van het Warmtebedrijf Rotterdam. D66 is blij dat er nu een stap is gezet en er meer helderheid over de koers wordt gegeven.

Er is echter nog steeds een hoop onduidelijkheid in dit technische dossier: “D66 heeft nog wat vragen bij de brief van de minister”, aldus Chantal.

Oplossingen

D66 vindt dat op dit thema samen met de provincie Zuid-Holland moet worden gedacht in oplossingen. Daarom heeft Chantal een informatieve sessie aangevraagd, waarbij ook de provincie aanwezig zal zijn. “Het is een complex dossier en er is in de Rotterdamse raad behoefte aan inzicht in de wet en een overzicht op de mogelijke scenario’s.” Ze pleit dat ook voor een openbare en gezamenlijke sessie.

Hierbij moet volgens D66 met name aandacht zijn voor de wijzigingen in de warmteketen, de consequenties daarvan voor de toekomstscenario’s van het Warmtebedrijf en wat dit voor mogelijkheden biedt voor de keuzevrijheid van consumenten.

Het bericht D66 wil meer informatie over warmtewet verscheen eerst op Rotterdam.

Cees van der Zwan oud wethouder Rozenburg overleden

D66 D66 Rotterdam 06-02-2020 15:20

Deze week bereikte D66 Rotterdam het verdrietige bericht uit Rozenburg dat Cees van der Zwan op 82-jarige leeftijd is overleden.

Cees van der Zwan was voor D66 politiek actief in de toenmalige gemeente Rozenburg. Na zijn duoraadslidmaatschap werd hij wethouder in Rozenburg. In zijn portefeuille zaten onder andere de onderdelen ruimtelijke ordening en financiën. Door in 2003 niet te kunnen voldoen aan de woonplaatsvereiste, eindigde zijn wethouderschap na een jaar. Na woonachtig te zijn geweest in Rozenburg en Spijkenisse woonde Cees van der Zwan de afgelopen jaren in Brielle.

In Rozenburg is er ook aandacht voor het overlijden van de oud wethouder. Bij de dorpsentrees van Rozenburg is de  zwarte rouwwimpel aan de Rozenburgse vlag toegevoegd. En bij het gebiedskantoor hangt de Rozenburgse vlag halfstok. De komende gebiedscommissievergadering op 13 februari in de Raadszaal van Rozenburg zal er worden stilgestaan bij het overlijden van Cees van der Zwan.

Rozenburg, de groene parel midden in de havens, was tot 2010 een zelfstandige gemeente waarna het opging in Rotterdam.

https://rotterdam.d66.nl/2020/02/06/cees-van-der-zwan-oud-wethouder-rozenburg-overleden/Vlaggen in Rozenburg met rouwwimpel en halfstok.

Rob Oosterlee
Vlaggen in Rozenburg met rouwwimpel en halfstok.

Het bericht Cees van der Zwan oud wethouder Rozenburg overleden verscheen eerst op Rotterdam.