Nieuws van politieke partijen in Rotterdam inzichtelijk

8309 documenten

Bezorgde bewoners Kralingen-West vormen bewonerscommissie in oprichting

SP SP Rotterdam 21-09-2020 10:00

Een aantal bezorgde bewoners van de Gerdesiaweg, Van de Leckestraat en Marinus van der Stoepstraat is gisteren bij elkaar gekomen omdat ze recent een verontrustend bericht hebben ontvangen van woningcorporatie Woonstad. Samen met de Frits Ruysstraat maken de woningen deel uit van het naoorlogse plan Herbouw Kralingen-West. Woonstad heeft namelijk aangekondigd sloop of renovatieplannen te hebben voor de woningen.

Actievoerder Menno Janssen en Wijnand Rijnders, bestuurslid SP Rotterdam, waren aanwezig om de bewoners raad te geven.

De ervaringen met Woonstad met betrekking tot sloop (Nieuw Crooswijk en Jaffa) of renovatie (Oude Westen) zijn niet best. Dit betekent dat zittende bewoners die decennia lang tot tevredenheid wonen er uit moeten en bewoners met een dikkere portemonnee er in. Gentrificatie heet dat met een chique woord of op zijn Rotterdams: wijken voor de rijken.

Woonstad schreef in de brief: ‘zoals jullie weten, verkeren de woningen waar jullie in wonen in slechte staat’. Echter de woningen zijn niet in slechte staat, er is sprake van veel achterstallig onderhoud.

Bewoners die achterstallig onderhoud melden bij Woonstad worden amper gehoord. Problemen door achterstallig onderhoud worden heel moeizaam of niet opgelost door Woonstad. Terwijl goed onderhoud wel in de huurprijs zit en de bewoners daarvoor betalen. Woonstad rekent de hoofdprijs voor een zwaar ondermaats onderhoudsniveau, huisjesmelkersgedrag dat bij een woningcorporatie niet thuis hoort.

Een aantal van de ongeveer 25 aanwezigen hebben ter plekke een bewonerscommissie in oprichting bijeenkomst gehouden om de stand van zaken te bespreken en verder te organiseren en actie te ondernemen.

Heeft u ook te maken met achterstallig onderhoud? Of wordt u bedreigd door sloop en renovatie van uw huis en buurt? Meld het dan bij de SP.

Actie in Rotterdam voor vluchtelingen Moria

SP SP Rotterdam 18-09-2020 11:57

Gisteravond was er op de Binnenrotte een demonstratie tegen de humanitaire ellende die de vluchtelingen van het Griekse kamp Moria dagelijks meemaken. Vele duizenden jonge kinderen zijn aan hun lot overgelaten. Dit kan niet langer zo doorgaan. Daarom hebben in totaal 36 organisaties, waaronder de Rotterdamse SP afdeling, de demonstratie bijgewoond en steun betuigd.

Met sterke sprekers, mooie muziek en 250 tot 300 demonstranten was het een indrukwekkende avond geworden. Het belang van een menswaardige oplossing op de humanitaire ramp werd door de sprekers en de aanwezigen krachtig onderstreept. Daarom: SOS Moria: Evacuatie nu!

In maart had de Tweede Kamer fractie en de Rotterdamse fractie van de SP samen met andere partijen gepleit voor onmiddellijke opvang van 500 alleenstaande minderjarige asielzoekers. Helaas was hier vanuit het Kabinet geen steun voor.

"De handreiking die de Nederlandse overheid hierbij heeft gedaan, om een klein deel op te nemen is natuurlijk niet genoeg", aldus Ineke Palm van Rotterdam Verwelkomt Vluchtelingen. "Ik ben zelf op Lesbos geweest en de kinderen die Nederland nu zou willen opvangen, die zijn nog steeds daar."

Eerder deze maand is het kamp Moria grotendeels afgebrand en daardoor zwerven nu duizenden kinderen over het eiland Lesbos. Vrijwilligers van Rotterdam Verwelkomt Vluchtelingen, initiatiefnemers van de demonstratie, ontfermen zich over deze kinderen en pleiten voor een ruimhartiger asielbeleid. Kijk voor meer informatie op: https://www.facebook.com/rotterdamverwelkomt/

 

Een luchtkasteel

SP SP Rotterdam 17-09-2020 20:37

“We zijn geen stap opgeschoten met dat nieuwe Feyenoord stadion,” zegt Pieter Schol burgerraadslid van de SP. “Het zijn praatjes voor de bühne. Het enige wat is gebeurd, is dat de schulden zijn opgehoogd met enkele miljoenen voor het technisch ontwerp en dat we 20 miljoen besteden aan een overkluizing terwijl dat bedoeld is voor woningbouw.”

“Laten we niet vergeten dat de club Feyenoord nog steeds de eis stelt dat het minimaal 25 miljoen moet verdienen met het nieuwe stadion”, vervolgt Schol. “En dat het businessplan nog helemaal niet klopt. Bovendien wil de club ook eigenaar worden van het stadion. Voor hoeveel dan? Wat gaan ze betalen en aan wie? En wie draait op voor al de schulden als volgend jaar alsnog de club de stekker eruit trekt?”

Allemaal vragen waar de SP Rotterdam zich zorgen over maakt. Het wordt steeds meer een luchtkasteel. Nu weer opgepompt met nietszeggende uitspraken van Mark Koevermans, directeur Feyenoord. Want wat zegt de club nu eigenlijk: niets. En het college doet maar alsof er niets aan de hand is en dat we op koers liggen. Misschien geldt dat voor mensen die niet kunnen rekenen. Maar helaas kunnen socialisten dat wel.

Aftrap politiek seizoen 2020 – 2021

D66 D66 Rotterdam 15-09-2020 07:19

Afgelopen vrijdag heeft in Weelde de aftrap plaatsgevonden van het nieuwe politieke seizoen. Fractievoorzitter Chantal Zeegers blikt vooruit:

Opening politiek seizoen gaat vooral natuurlijk ook over waar we ons als fractie en wethouders het komend half jaar vooral op gaan richten: wat zijn nu onze grootste thema’s voor het komend half jaar. En dan zien we, dat het vooral gaat over het op koers houden van de stad. We gingen lekker vooruit, stoomden omhoog op de lijstjes. Wat ons betreft zetten we alles op alles zetten om daarmee door te gaan. En als we dat goed doen met elkaar, kansen benutten en samenwerken met de stad. En als we oog blijven houden voor elkaar dan moeten we een heel eind komen. Dat betekent dus dat we een open mind moeten kijken naar de stad. Vertrouwen hebben in de kracht van de stad. En dat we perspectief moeten bieden. Duidelijk moeten zijn. En dat we moeten investeren in de stad.

Dat is echt de opgave van de komende tijd: investeren, kansen en perspectief bieden en oog houden voor elkaar. De volksgezondheid is getroffen en de maatschappelijke effecten van de maatregelen zijn enorm. Het Rijk heeft goede maatregelen getroffen, niet in de minste plaats door onze minister Wouter Koolmees. En gelukkig heeft de cultuursector weer extra geld gekregen. En dan kijk ik ook even naar Salima Belhaj, die zich daar in Den Haag, samen met Ingrid van Engelshoven enorm voor heeft ingezet.

Voor de Rotterdamse cultuursector is er binnenkort weer meer perspectief voor de komende 4 jaar. In november stellen we het cultuurplan vast. Een langgekoesterde wens: meer steun en perspectief voor nieuwe makers. Ruimte voor urban arts bijvoorbeeld. Voor heel veel Rotterdammers een erkenning van het bestaansrecht van hun kunst. Maar ook met 7 miljoen per jaar meer te besteden dan de vorige periode. Daar hebben we als fractie ons enorm hard voor gemaakt, met Elene als voorvrouw. En Said heeft dat echt goed voor elkaar gekregen in de begroting.

Dat perspectief belangrijk is, is natuurlijk een open deur. En we ervaren zelf ook hoe vervelend het is als het ontbreekt. En dan heb ik het over Feyenoord City. Een onderwerp waar vanuit D66 Arjan, Robin en ik ons mee bezig houden. Dit onderwerp kenmerkt zich naast enorme controverse ook door onzekerheid. Voor ons echt een grote wens dat dat ontwikkeld kan worden. Een mooie impuls voor Zuid. Goed nieuws dat het Rijk- lees Kajsa Ollongren- extra geld ter beschikking stelt voor de woningbouw. Aan ons ligt het niet zullen we maar zeggen. Maar goed, wanneer neemt Feyenoord een beslissing over het nieuwe stadion….En wat zal die zijn. Hopelijk weten we komend half jaar meer. Wat ons betreft begint de tijd wel te dringen. Want wij willen echt aan de slag met die boost voor Rotterdam-Zuid.

Maar goed, het gaat niet alleen over investeren, het gaat ook over hoe we het met elkaar doen? Hebben we oog voor elkaar?

Voor de zomer zijn we wat dat betreft goed met de neus op de feiten gedrukt door de grote BLM-demonstraties. Racisme, discriminatie. Mensen op achterstand zetten door hun huidskleur of culturele achtergrond, is echt onaanvaardbaar. De kracht van mensen mag niet ondermijnd worden. Er is nog veel werk aan de winkel. Op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt, het vertrouwen in de politie staat onder druk. We blijven oog houden voor elkaar, we blijven strijden voor gelijke rechten. Met Nadia voorop.

Als ik het heb over oog hebben voor, dan is er nog een andere groep waar we echt beter voor moeten zorgen. En dan heb ik het over kwetsbare kinderen en de jeugdzorg. Dat loop niet goed. Kinderen verdienen een zorgeloze jeugd. En dat is echt niet overal het geval. In deze tijden, met thuisonderwijs, thuiswerken, neemt de druk op gezinnen alleen maar toe. Er zijn te veel kinderen die niet de juiste hulp krijgen. Echt heel belangrijk dat dat verbetert. Ingrid zet daar haar tanden in de komende tijd.

Even van de gelegenheid gebruik maken, Als het gaat om kracht van de stad, hierbij nog een compliment aan de zomerschool, aan Samuel Schampers die zich daar enorm hard voor heeft ingezet. Samen met de gemeente, met Said. Op deze zomerschool hebben heel veel Rotterdamse kinderen een mooie en leerzame tijd gehad.

Maar bovenal zullen we ons bezig houden met de Corona-crisis. Het is bijna herfst. Wat gaat er gebeuren? In welke mate nemen de besmettingen toe? En de ziekenhuisopnames? Er valt veel te zeggen over de aanpak maar ik beperk me nu even tot de effecten van de maatregelen op onze horeca, de evenementen-sector en het nachtleven. En dus op de effecten voor de levendigheid van onze stad. De horeca maakt juist een sociaal leven mogelijk. Dat is heel belangrijk. Dat mensen iets leuks te doen hebben. Dat je met vrienden uit kunt gaan, kunt ontspannen. Mensen ontmoeten. Juist in deze tijd. Dat blijkt ook uit een rapport van SCP dat gisteren is uitgekomen.

We gaan perspectief bieden aan die ondernemers. Voor het komend half jaar. Winterterrassen worden mogelijk gemaakt. Onze grote wens. Dat heeft Said gisteren bekend gemaakt. Daar zijn we echt heel blij mee. Dit is nog maar het begin.

We gaan pro-actief aan de slag met de evenementen sector en de clubs. We weten wat niet kan. Nu is de tijd voor: wat kan er wel! Met een open mind. We gaan met hen in gesprek. Bezien wat zij aan ideeën hebben om toch te kunnen ondernemen. We moeten voorkomen dat het een saaie boel wordt hier.

Daar wil ik mee afsluiten. Dus ik had het over onze politieke agenda van de komende half jaar. Waar het dus gaat om als stad op koers te blijven. Dat betekent investeren in de stad. En dat betekent oog hebben voor de rechten van kwetsbaren, van kinderen, van mensen met een migratie-achtergrond. En dat betekent kansen en perspectief bieden aan cultuur, horeca, evenementen, het nachtleven. Voor een levendige en dus sociale stad.

We staan te trappelen om weer aan de slag te gaan. Weet ons te vinden als je ideeën hebt. Voel je uitgenodigd.

Het bericht Aftrap politiek seizoen 2020 – 2021 verscheen eerst op Rotterdam.

Een sociale blik op de Regionale Energiestrategie

SP SP Rotterdam 11-09-2020 14:32

Tijdens de raadsvergadering van 10 september is de Regionale Energiestrategie (RES) Rotterdam Den Haag besproken. Fractievoorzitter Aart van Zevenbergen: 'Voor de SP is natuurlijk groen en duurzaam hartstikke belangrijk. Maar voor ons is het heel belangrijk dat het geen elitair, happy-few gadget show gaat worden. Vandaar dat wij enkele moties hebben ingediend'.

De RES is een instrument om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur.

In de RES staat aangegeven dat de oplossingen voor de klimaat transitie gedragen moeten worden door de betrokkenen in de omgeving. Om daar zeker van te zijn te hebben wij voorgesteld als uitgangspunt op te nemen dat bij de uitvoering van de Regionale Energiestrategie de gemeente Rotterdam alle bewoners tijdig betrekt, volledig informeert en zeggenschap geeft over huidige en toekomstige plannen. Helaas heeft deze motie niet de meerderheid gekregen, maar de wethouder heeft beloofd dat bewoners ten alle tijden worden geïnformeerd en betrokken bij de plannen.

Voor de rest heeft de SP een koppeling willen maken tussen zonne-energie en sociaal. Groen en sociaal zijn moet kunnen. Daarom heeft de SP voorgesteld om bij de uitvoering van de Regionale Energiestrategie de gemeente Rotterdam de plaatsing van kleinschalige zonnepanelen op sociale huurwoningen zal faciliteren. Helaas heeft ook deze motie niet een meerderheid gehaald in de gemeenteraad.

De gemeentelijke warmtevisie kan directe gevolgen hebben voor het volkshuisvestingsbeleid zoals lagere woonlasten en meer wooncomfort, maar bijvoorbeeld ook sloop. Daarom hebben we de motie 'Geen RES sloop ingediend.

De Rotterdamse SP fractie heeft ook voorgesteld om onderzoek te doen naar het gebruik van aardwarmtenetten en dergelijke als warmevoorziening in Rotterdamse wijken. Want warmte is van ons allemaal. Niet van de grote bedrijven.

 

SP lanceert plan voor huurbijdrage in Rotterdam

SP SP Rotterdam 10-09-2020 08:58

Op 10 september heeft de SP afdeling Rotterdam samen met Rotterdamse huurders een actie op de stoep van het stadhuis gehouden. Met het springkussen als symbool voor de opgeblazen huur boden de huurders aan burgemeester Aboutaleb en vertegenwoordigers van verhuurders een landelijke petitie tegen de huurverhoging aan. Deze is door 2.000 Rotterdammers ondertekend. Hierbij presenteerde de partij haar plan voor een huurbijdrage als compensatie voor de huurverhoging.

Deze week werd bekend dat de huren deze zomer het hardst zijn gestegen in Rotterdam. Zo’n 30% van de huurders heeft nu al moeite de huur te betalen, daarom is een huurverlaging wenselijk. Tijdens de bijeenkomst vroegen de huurders om een huurverlaging, beter onderhoud, het invoeren van een woonplicht en om commerciële huurders aan banden te leggen. Dit onder de leus: Een eerlijke huur is voor ons niet te duur!

Daarnaast zal de SP voorstellen om bij de begroting voor 2021 een bedrag van 75 miljoen euro vrij te maken voor een Rotterdamse huurbijdrage aan huurders in een sociale huurwoning of in de vrije sector met een maandhuur tot 1.200 euro. SP fractievoorzitter Aart van Zevenbergen: “Wij willen een fonds dat directe steun aan de huurders biedt. Het bedrag van 75 miljoen euro is ongeveer de zelfde hoogte als het bedrag dat de woningcorporaties aan verhuurdersheffing betalen. Door een directe bijdrage aan huurders over te maken, vormt dit een directe economische impuls, in plaats van de vele plannen van het college waar vele jaren over heen gaan of als prestigeprojecten te bestempelen zijn.”

Door stijgende woningprijzen komen steeds meer sociale huurwoningen in de vrije sector terecht. Hierdoor hebben huurders veel minder recht op huurtoeslag en komen zij, als het inkomen wegvalt, snel in de problemen. Van Zevenbergen vervolgt: “Ook zijn door het falende woonbeleid van dit college veel minder sociale huurwoningen in Rotterdam beschikbaar. Bovendien krijgen projectontwikkelaars de vrije hand, waardoor niet gebouwd wordt voor de behoefte in de stad, maar puur als investering en verdienmodel.”

De actie op 10 september trok veel huurders en er is een duidelijke signaal afgegeven aan de Rotterdamse raad en de Rotterdamse verhuurders. De eisen zijn ondertekend door 2.000 huurders en tijdens de raadsvergadering van 10 september is deze overhandigd aan de Rotterdamse gemeenteraad.

Burgemeester Aboutaleb nam als voorzitter van de gemeenteraad de eisen van de huurders in ontvangst : 'Ik hoop dat dit onderwerp de nodige aandacht krijgt, niet alleen de actuele situatie maar ook de hele discussie over wonen. Het is heel lastig om in Rotterdam een betaalbare woning te vinden.'

Peter van Lieshout, directeur Wonen van Havensteder sprak namens de vier grote Rotterdamse corporaties: '0% huurverhoging is gewoon heel erg lastig. We hebben ook inkomsten nodig om juist ook goed onderhoud te plegen en om woningen te bouwen. Dat is dan beetje een dilemma en daar verschillen we van mening.'

De problemen op de woningmarkt zijn het gevolg van falend beleid. Wat de SP betreft is er geen sprake van een dilemma, maar moeten er meer woningen beschikbaar zijn én de huizen moeten betaalbaar en goed onderhouden zijn voor iedereen.

De SP verzet zich tegen dit beleid en was in 2016 een van de initiatiefnemers van het woonreferendum waarin een ruime meerderheid zich tegen de plannen uitsprak. Ook steunt de SP de bewoners van de Tweebosbuurt in hun strijd tegen de sloop van hun wijk en stelde de partij eerder dit jaar een zwartboek met klachten over Vestia op.

 

Vacature fractiemedewerker CDA Rotterdam

CDA CDA Rotterdam 09-09-2020 09:48

Het CDA Rotterdam is op zoek naar een nieuwe fractiemedewerker! Een baan midden in de politiek, op het prachtige stadhuis van Rotterdam. Geen dag is hetzelfde en je werkt samen met een team CDA’ers om Rotterdam een stukje mooier en beter te maken. Wat bieden wij? De ideale startersbaan voor iemand die net afgestudeerd is. De uren zijn flexibel. Je krijgt veel verantwoordelijkheid en er is ruimte voor eigen initiatief. En niet onbelangrijk: je komt te werken in een van de leukste en misschien ook wel meest hectische politieke arena’s van Nederland! Wat ga je doen? Als fractiemedewerker zorg jij dat de raadsleden hun werk goed kunnen uitvoeren. Dat houdt bijvoorbeeld in dat je politieke en inhoudelijke ondersteuning biedt aan de raadsleden. Je volgt de politieke actualiteit, bereid debatten en vergaderingen voor en doet onderzoek naar verschillende dossiers. Daarnaast bestaat het werk van fractiemedewerker ook uit een aantal praktische taken, denk hierbij aan agendabeheer, (financiële) administratie, organiseren van werkbezoeken, beheer van de mailbox, sociale media accounts en de website. Voor deze functie zijn we op zoek naar een enthousiast persoon die: Beschikbaar is voor 32-36 uur per week; Aanwezigheid op kantoor op maandagavond, woensdag, en donderdag is een must. Overige uren zijn flexibel in te delen; Een HBO/WO-opleiding heeft afgerond; Bij voorkeur CDA-lid is of het CDA een warm hart toedraagt; Woonachtig is in Rotterdam of omgeving; Goed zelfstandig kan werken en een assertieve werkhouding heeft; Een sterk analytisch vermogen heeft; Politiek inzicht heeft. Spreekt dit je aan? Stuur dan voor 30 september een mailtje met je CV en motivatiebrief naar e.francke@cdarotterdam.nl.

Onduidelijke verkeerssituatie ’s Gravendijkwal duurt voort

SP SP Rotterdam 07-09-2020 16:51

Vorige week had de Rotterdamse SP fractie vragen gesteld aan de wethouder over de verkeerssituatie op de ’s Gravendijkwal. Het verbodsbord op de ’s Gravendijkwal om tijdens spitsuren niet te mogen doorrijden op de zuidwestzijde was afgeplakt. Vanaf vandaag is de ventweg weer afgesloten voor doorgaand verkeer en is het bord weer zichtbaar. Maar er wordt helaas niet gehandhaafd, dus zolang auto's deze doorgaande route gebruiken is er niets veranderd.

Het idee was namelijk om de ’s Gravendijkwal autoluw te maken en de straat daarmee ook minder vervuilend zou worden. Daarom was het voor de bewoners onduidelijk waarom het verbodsbord was afgeplakt. Dit zorgde de facto voor meer verkeer en dezelfde overlast. SP Rotterdam raadslid Taylan Cicek had er vorige week vragen over gesteld zodat de wethouder actie zou ondernemen. Met succes, want vanaf vandaag is het verbodsbord weer zichtbaar, maar helaas lijken de problemen nog niet opgelost zolang er niet gehandhaafd wordt op doorgaand verkeer.

D66 lanceert corona ideeënbox

D66 D66 Rotterdam 07-09-2020 14:43

Heb jij het idee voor het nachtleven? Zie jij kansen voor een mooi evenement in de stad? Of ben je ondernemer en krijg je jouw idee niet op poten vanwege regels en procedures bij de gemeente?

Laat het ons weten en we gaan samen aan de slag!

Rotterdam heeft nu meer dan ooit jouw ideeën nodig om samen door de coronacrisis te komen: “Rotterdam barst van de creatieve ondernemers en juist nu moeten wij daar ruimte voor geven,” aldus D66-raadslid Elene Walgenbach.

Veel ondernemers, o.a. in de horeca- en evenementensector, willen binnen de coronaregels activiteiten organiseren. Helaas is dat nog niet altijd mogelijk: “We willen de drempel verlagen om goede ideeën te delen met de politiek. Samen maken wij de stad, niet door het van bovenaf op te leggen, maar door uit de gehele samenleving ideeën op te halen,” zo stelt Elene.

Mail de fractie! Heb jij zo’n idee waar wij naar op zoek zijn? Of loop je tegen problemen aan bij het opzetten van een initiatief? Mail de corona ideeënbox via fractie@d66rotterdam.nl

Het bericht D66 lanceert corona ideeënbox verscheen eerst op Rotterdam.

D66 kritisch over preventief fouilleren in Vroesenpark en Roel Langerakpark.

D66 D66 Rotterdam 07-09-2020 12:37

Preventief fouilleren is een vergaand middel om criminaliteit in de stad tegen te gaan. “Een middel met verregaande gevolgen voor de individuele vrijheden van Rotterdammers en waarbij we uiterst secuur moeten zijn bij de inzet ervan” aldus D66-raadslid Nadia Arsieni.

Goede waarborgen Hoewel D66 vindt dat met z’n allen zorg moeten dragen voor een veilig Rotterdam en het terugdringen van het (steek)wapenbezit in de stad, moeten instrumenten om dat te bereiken wel rechtvaardig, zorgvuldig en proportioneel worden ingezet. Nadia: “Zonder goede waarborgen is D66 dan ook geen voorstander van uitbreiding van preventieve fouilleeracties in het Vroesenpark en Roel Langerakpark.”

Vragen aan het college D66 vraagt dan ook aan het college hoe de besluitvorming omtrent de inzet van dit instrument heeft plaatsgevonden en welke stappen daarbij zijn doorlopen. D66 wil bijvoorbeeld van het college weten waarom er specifiek door deze parken is gekozen en wat tot dusver de resultaten zijn. “Is de inzet van dit middel wel proportioneel? Hoeveel mensen worden er nu gefouilleerd zodat er 1 mes wordt onderschept?” vraagt Nadia zich hardop af. De vragen worden binnen een aantal weken behandeld door het college.

Het bericht D66 kritisch over preventief fouilleren in Vroesenpark en Roel Langerakpark. verscheen eerst op Rotterdam.