Nieuws van politieke partijen in Rotterdam Delfshaven inzichtelijk

239 documenten

Al 100.000 handtekeningen binnen tegen de studierenteverhoging | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks D66 Rotterdam Delfshaven 20-05-2019 00:00

De steun voor de verhoging van de studierente brokkelt steeds verder af. Binnen een week ondertekenden al 100.000 mensen de petitie tegen de verhoging van de studierente. Reden genoeg voor Eerste Kamerleden van coalitiepartijen om zich nog eens achter de oren krabben, vinden GroenLinks, studentenbelangenorganisatie ISO, Landelijke Studentenvakbond LSVB, scholierenorganisatie LAKS, CNV Jongeren en de Nationale Jeugdraad. Zij roepen senatoren op zonder last of ruggespraak over het wetsvoorstel te stemmen.

De petitie tegen de renteverhoging op studieschulden is in slechts 7 dagen tijd al meer dan 100.000 keer ondertekend. “Dat is ongekend. Het is duidelijk dat dit onderwerp breed leeft in de samenleving. En dat velen met ons vinden dat studenten geen melkkoeien van de staatskas zijn. Het verhogen van de kosten van lenen, ten koste van studenten kan niet door de beugel. Dit plan moet de prullenbak in”, zegt Zihni Özdil, Tweede Kamerlid voor GroenLinks.

De regering is van plan om de rente op studieleningen te verhogen. Hierdoor betalen oud-studenten met een gemiddelde studieschuld 5.000 euro extra aan het aflossen van hun lening. Op 28 mei behandelt de Eerste Kamer het plan. Vandaag en morgen hebben veel partijen de verhoging ter voorbespreking op de agenda van hun fractievergadering.

Bedenkelijk Het is bedenkelijk dat het kabinet deze maatregel op de laatste vergaderdag voor de installatie van de Eerste Kamer nog snel erdoor wil loodsen, vindt de alliantie achter de petitie. Afgaand op de stemming in de Tweede Kamer zou het wetsvoorstel het in de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer niet halen.

Tegelijk heeft de alliantie steeds meer vertrouwen dat de maatregel van tafel gaat. Eén enkele stem van een senator uit een coalitiepartij in de Eerste Kamer kan het verschil maken tussen wel of geen renteverhoging. D66 sentoren hebben aangegeven dat zij niet formeel gebonden zijn aan het regeerakkoord en hebben dus mogelijk de ruimte om tegen te stemmen.

Sterk signaal

“Naast 27 jongerenorganisaties hebben nu ook tienduizenden studenten en andere medestanders zich via deze petitie laten horen. Een sterk signaal voor de Eerste Kamer. Die verhoging moet van tafel”, zegt Tom van den Brink, voorzitter ISO.

“Alles wijst erop dat er geen draagvlak is voor deze onrechtmatige maatregel. De Eerste Kamer kan niet anders dan hiernaar te handelen”, zegt LSVb-voorzitter Carline van Breugel.

Teken de petitie! Deze loopt nog tot 28 mei. Dan wordt deze officieel aangeboden aan de Eerste Kamer.

Verbied donaties van bedrijven aan Europese politieke partijen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks D66 VVD ChristenUnie Partij voor de Vrijheid Rotterdam Delfshaven 17-05-2019 00:00

“Europese politieke partijen moeten niet langer geld aan kunnen nemen van bedrijven die belang hebben bij de uitkomst van stemmingen in het Europees Parlement.” Dat stelt Bas Eickhout, lijsttrekker voor GroenLinks en de Europese Groenen.

“De invloed van bedrijven op politieke besluitvorming is veel te groot. Dit geldt voor Nederland, maar zeker ook voor Europa.” GroenLinks wil dat de nieuwe Europese Commissie donaties en betalingen van bedrijven aan Europese politieke partijen helemaal verbiedt. 

Lees het volledige plan om de invloed van bedrijven op politieke besluitvorming in te perken op de website van GroenLinks.

Uit het verplichte transparantieregister over donaties blijkt dat Europese politieke partijen donaties aannemen van grote multinationals. Dat is nu toegestaan tot een bedrag van 18.000 euro. Een aantal van deze bedrijven heeft gelobbyd voor standpunten die ten koste gaan van bijvoorbeeld gezondheid, privacy of het milieu.

Eickhout: "Of het nu gaat om de farmaceutische industrie, autofabrikanten, producenten van bestrijdingsmiddelen of de fossiele industrie: hun invloed op Europese wetten en besluiten moet drastisch worden ingeperkt. Europese beleidsmakers moeten de belangen dienen van mensen in plaats van die van grote bedrijven. Te nauwe banden tussen politiek en het bedrijfsleven zit een eerlijk en duurzaam Europa in de weg."

Van Bayer tot Disney

De fractie van de Europese liberalen (ALDE) waartoe VVD en D66 behoren, nam donaties tot 18.000 euro aan van multinationals als Monsanto-Bayer en Syngenta Crop Protection. Deze bedrijven verzetten zich actief tegen strengere regels voor giftige bestrijdingsmiddelen die slecht zijn voor de natuur. Een groot deel van ALDE-fractie stemde tegen een verbod op pesticiden in ecologische focusgebieden. Ook techbedrijven als Uber en Google gaven geld aan Europese politieke partijen. Zo ontving de stichting van de Europese christendemocraten 18.000 euro van Microsoft.

De Europese liberale ALDE-fractie ontving ook geld van Walt Disney dat een belanghebbend bedrijf was in een recente stemming over copyright. Veel Europarlementariërs uit deze fractie stemden in met de omstreden uploadfiltersdie in deze wet werden opgenomen dankzij een zeer krappe meerderheid.

Om alle schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan wil GroenLinks dit soort betalingen aan Europese politieke partijen totaal verbieden. Het Europees Parlement sprak zich onlangs uit tegen donaties van grote bedrijven. VVD, D66, ChristenUnie en PVV stemden tegen een oproep tot dit verbod.

Lobbyregister

Het verbod op betalingen van bedrijven aan politieke partijen is onderdeel van een breder plan van Bas Eickhout om de invloed van bedrijven op politieke partijen aan banden te leggen. In dat plan stelt GroenLinks tevens voor om mogelijke belangenverstrengeling van Europese politici te laten beoordelen door een onafhankelijk ethisch comité. Ook wil GroenLinks snel een bindend lobbyregister op alle niveaus.

Eickhout: “Het moet kristalhelder zijn voor mensen dat Europese politici het algemeen belang dienen. Daarvoor is transparantie cruciaal en moet hard worden opgetreden tegen belangenverstrengeling met het bedrijfsleven.”

Waarom ik partij ben in een rechtszaak tegen het vakantieregister | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks VVD PvdA Rotterdam Delfshaven 16-05-2019 00:00

Deze week is een rechtszaak aangespannen tegen Duitsland, Oostenrijk en verschillende luchtvaartmaatschappijen wegens het opslaan, verwerken en delen van veel te veel passagiersgegevens, waaronder creditcardnummers. Naar alle waarschijnlijkheid is de Europese PNR-richtlijn, ook wel het vakantieregister, strijdig met het Europees Grondrechtenhandvest. Om die reden heeft GroenLinks in de Tweede Kamer gevraagd om een rechterlijke uitspraak. Nu dat politiek niet gelukt is, sluit Kathalijne Buitenweg zich als burger aan bij de rechtszaak. Lees hieronder waarom zij dit doet.

Chantage

Ruim 13 jaar geleden voerde ik samen met een aantal collega Europarlementariërs en Bits for Freedom actie bij de luchthaven Zaventem. We hadden een acteur ingehuurd, die mensen het hemd van hun lijf te vroeg. Naar hun bestemming, met wie ze vlogen, wat het nummer van hun creditcard was en meer. Het doel was om hen bewust te maken van het feit dat al deze informatie verzameld werd door luchtvaartmaatschappijen, en vervolgens doorgestuurd naar de Verenigde Staten, zonder dat daar een wettelijke basis voor was. En ook zonder dat duidelijk was wat de toenmalige regering-Bush ermee ging doen.

De gegevensoverdracht werd door de Europese regeringen oogluikend toegestaan, uit angst voor Amerikaanse repercussies. Europa werd gechanteerd.

Nederlands verzet

Inmiddels is er wel een wettelijke basis: een richtlijn, die in 2016 is vastgesteld en in 2018 in nationale wetgeving moest zijn omgezet. Nederland heeft zich hier lang tegen verzet. De toenmalige regeringspartijen VVD en PvdA dreigden zelfs naar het Europees Hof van Justitie te stappen. Volgens hun waren nut en noodzaak van de richtlijn niet aangetoond, en gelijk hadden ze. Want we hebben al de nodige afspraken staan om te kunnen kijken of iemand’s naam of paspoortnummer op een opsporingslijst voorkomt. Maar liefst 39 soorten gegevens mogen allang gedeeld worden om te kijken of een passagier een risico voor het land van bestemming vormt. De nieuwe richtlijn, de Passenger Name Record (PNR)-richtlijn, gaat verder. Die maakt het mogelijk dat alle gegevens, inclusief betaalgegevens, emailadressen en informatie over medepassagiers jarenlang beschikbaar zijn en blijven om mensen te profileren. Ook als ze het land al lang uit zijn.

Canada

De Europese lidstaten spraken af om de PNR-richtlijn binnen twee jaar in nationale wetgeving om te zetten. Voor mei 2018 moest het zijn afgerond. Ondertussen speelde een rechtszaak over een PNR-verdrag tussen de EU en Canada. Volgens de Raad van State bevat dit verdrag op belangrijke onderdelen vrijwel identieke bepalingen als in de PNR-richtlijn staan. Ook dat verdrag maakte de opslag van veel passagiersgegevens voor lange tijd mogelijk, en voor andere doelen dan grenscontrole alleen. In 2017 oordeelde het Europees Hof van Justitie dat die bepalingen te ver gingen. Als mensen al vertrokken zijn uit een land, vormden ze ook geen risico meer. Er was daarom geen reden meer om informatie over hen te verwerken. Het verdrag werd ongeldig verklaard, wegens strijdigheid met het Europees Grondrechtenhandvest, en het daarin vastgelegde recht op privacy.

Dilemma

Het oordeel van het Hof bracht de Tweede Kamer afgelopen jaar flink in de problemen. Het leidde er mede toe dat de deadline niet gehaald werd, en pas in 2019 gestemd werd over de nationale wet die dit “vakantieregister” (dixit Dijkhoff) zou opzetten. We worstelden ermee dat de Tweede Kamer aan de ene kant verplicht is om een Europese richtlijn in nationale wetgeving om te zetten. Maar aan de andere kant zijn we ook verplicht om niet te handelen in strijd met het Europees Grondrechtenhandvest. En gezien de uitspraak van het Europees Hof, die dateert ná het afspreken van de PNR-richtlijn, is er grote kans dat die laatste ook strijdig is met het Grondrechtenhandvest. Om precies dezelfde redenen als waarom de afspraak met Canada ongeldig is verklaard.

Proefproces

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft ervoor gekozen om in te stemmen met het vakantieregister. GroenLinks, en enkele andere partijen, hebben aangedrongen op een toetsing door het Hof. Daar kregen we de handen niet voor op elkaar. Ik heb daarom nu een ongebruikelijke stap gezet. Ik heb me aangesloten bij een rechtszaak tegen de PNR-richtlijn. Zodat het Europees Hof van Justitie snel de kans krijgt om de richtlijn te toetsen, en we niet eerst jarenlang inbreuk plegen op de rechten van mensen zoals die beschermd zijn door het Grondrechtenhandvest.

De rechtszaak wordt aangespannen door de Duitse burgerrechtenorganisatie “Freiheitsrechte”. Om klagende partij te zijn heb ik een ticket gekocht (die ik later kan annuleren), en betaald met mijn creditcard. De vraag die voorligt is of die informatie jarenlang opgeslagen en verwerkt mag worden. Doel is om een uitspraak van het Europees Hof van Justitie af te dwingen. Zie voor meer informatie de website www.nopnr.eu.

Ik houd jullie op de hoogte van het antwoord.

GroenLinks bereikt 30.000 leden | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Rotterdam Delfshaven 15-05-2019 00:00

Zondag a.s. viert GroenLinks niet alleen haar 30ste verjaardag, ook is er een recordaantal leden behaald. Sinds de Tweede Kamercampagne van 2017 groeit de partij al drie jaar op rij. Vandaag verwelkomt GroenLinks haar 30.000e lid.

In 1990 telde GroenLinks een ledenaantal van 15.900, dat sindsdien bijna is verdubbeld. De partij begon in 1989 als fusie van vier kleine linkse partijen, en is inmiddels uitgegroeid tot de grootste linkse en progressieve politieke partij van Nederland.

Verkiezingswinst

De groei is vooral de afgelopen jaren gerealiseerd, mede doordat GroenLinks al drie jaar op  rij verkiezingen wint, beginnende bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Toen telde de partij nog 23.389 leden. Daarna waren ook de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en de Provinciale Statenverkiezingen van dit jaar een groot succes, en steeg het ledenaantal binnen drie jaar van 23.000 naar 30.000.

Groei

Maar niet alleen het ledenaantal steeg. Terwijl de partij in 1989 begon met zes Tweede Kamerleden, zijn dat er inmiddels veertien. Ook het aantal raadsleden, Tweede Kamerleden, Eerste Kamerleden, wethouders, burgemeesters en Statenleden ligt hoger dan ooit tevoren. In de aankomende Europese verkiezingen lijkt GroenLinks wederom een historische uitslag te kunnen halen.

Lisa Westerveld in Volzin: ‘Doe je best en sta je daar niet op voor’ | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Rotterdam Delfshaven 15-05-2019 00:00

“Je hoeft niet altijd overal het beste in te zijn, het hardst te roepen en vooraan te gaan staan.” Dat zegt Kamerlid Lisa Westerveld over de rol van nederigheid in de politiek in magazine Volzin. “Je moet jezelf vooral niet belangrijker maken dan je bent.”

Volzin, tijdschrift voor “moderne zinzoekers” publiceerde afgelopen maand een bijzonder interview met Kamerlid Lisa Westerveld. Daarin vertelt zij over het belang van nederigheid en bescheidenheid in haar rol als politicus.

"Je moet je eigen ideeën niet het belangrijkst vinden. Ik wil in staat blijven om goed te luisteren en mijn ideeën overboord te zetten, als dat nodig is.”

In het interview komen haar opvoeding, jeugd en drijfveren aan bod.

“Wat ik in mijn jeugd meekreeg: er zijn voor anderen. (…) In ons gezin heerste een sfeer van ‘doe maar gewoon’. Deels vanuit de christelijke traditie waarin ik opgroeide, deels vanuit Achterhoekse nuchterheid."

Reactie op Commissie-Van Rijn: Voorkom kortingen op sociale en geesteswetenschappen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Rotterdam Delfshaven 15-05-2019 00:00

Het is goed dat de commissie Van Rijn een aantal perverse prikkels in de bekostiging van onderwijsinstellingen doorbreekt, zoals een eenzijdige focus op aantallen studenten. Maar zorgelijk zijn de voorgestelde kortingen op sociale en geesteswetenschappen. Dat zegt GroenLinks in reactie op het rapport van de Commissie Van Rijn.

Vandaag bood de Commissie-Van Rijn aan minister Van Engelshoven het adviesrapport aan over een herzieing van de bekostiging van het hoger onderwijs en onderzoek. GroenLinks is blij dat de commissie adviseert om aantallen studenten niet meer het uitgangspunt te laten zijn voor de bekostiging van onderwijsinstellingen.

“En goed dat de commissie aanbeveelt dat er meer zekerheid en stabiliteit moet komen voor onderzoek”, zegt Zihni Özdil, kamerlid van GroenLinks.

Maar grote zorgen zijn er over de verliezers.

Zihni Özdil: “Zonder extra geld wordt er flink gekort op de sociale en geesteswetenschappen. En dat is een verschuiving van problemen in plaats van een oplossing.”

GroenLinks stelt daarom in de Voorjaarsnota voor dat er daadwerkelijk wordt geïnvesteerd.

Zihni Özdil: “Het is niet de bedoeling dat belangrijke studierichtingen het bokje worden.”

Snelle actie is nodig om uitsterven van planten en dieren te voorkomen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Rotterdam Delfshaven 06-05-2019 00:00

Wetenschappers presenteerden maandag hun onderzoek naar biodiversiteit en ecosystemen dat ze in opdracht van de Verenigde Naties uitvoerden. Maar liefst een kwart van de honderdduizend onderzochte soorten worden nu al bedreigd met uitsterven het tempo van soorten die met uitsterven worden bedreigd neemt toe.

Teken de petitie: Red de natuur

“Het gaat om insecten als bijen, maar ook vogels en andere dieren, honderdduizenden soorten op onze aarde staan op de drempel van uitsterven”, reageert GroenLinks Europa-lijsttrekker Bas Eickhout. 

Zwart op wit

“Het verlies aan biodiversiteit en het verdwijnen van hele soorten is een bedreiging voor mens en planeet. We staan op de drempel van een massa-uitsterven en dat komt door ons, mensen. Dat zet dit rapport nu zwart op wit.” 

De wetenschap heeft gesproken, het is nu aan de politici om snel te handelen, stelt Eickhout. “Een wereldwijd verbod op glyfosaat, het massaal beperken van het gebruik van pesticiden, aanpak van plastic in onze zeeën en een snel einde aan het kappen van ons regenwoud. Dat zijn de maatregelen waarmee we – als we snel handelen – het uitsterven van soorten en verlies aan biodiversiteit kunnen stoppen.”

Klimaatverandering

Eickhout stelt dat het gevecht voor het behoud van dier- en plantensoorten en tegen klimaatverandering dezelfde is. “Politici moeten de uitkomst van dit rapport ter harte nemen en van de bescherming van biodiversiteit een topprioriteit maken.”

Honderdvijftig wetenschappers uit vijftig landen onderzochten de wereldwijd de biodiversiteit en formuleerden aanbevelingen om de klimaatdoelen van Parijs, de VN-duurzaamheidsdoelen en Aichi biodiversiteitsdoelen te halen, om onze biodiversiteit te beschermen en een halt toe te brengen aan het uitsterven van plant- en diersoorten. 

Dit is ons Europees Verkiezingsprogramma ‘Voor verandering’ | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Rotterdam Delfshaven 29-04-2019 00:00

Er staat veel op het spel donderdag 23 mei bij de Europese Parlementsverkiezingen. Op 23 mei kies jij wie ons vertegenwoordigt in het Europees Parlement en bepalen we de koers van de Nederlandse politiek. GroenLinks staat voor een groen en sociaal Europa. Lees hier ons verkiezingsprogramma ‘Voor verandering'. 

 

Klimaat Er wordt nu veel gepraat over de klimaatcrisis, maar er gebeurt veel te weinig. Klimaatverandering écht aanpakken? Dat doe je door samen te werken in Europa. Denk aan een goed internationaal treinnetwerk, zodat dat de makkelijkste en goedkoopste optie is voor korte afstanden. Of een CO2-belasting, zodat de vervuilende industrieën hun uitstoot gaan verminderen. We sluiten kolencentrales en zetten in op schone energieproductie.

 

Eerlijk delen Ook het belastingparadijs Europa moet op de schop. Multinationals maken nu gebruik van oneerlijke constructies en spelen Europese landen tegenover elkaar uit om zo min mogelijk belasting te betalen. Daarom willen wij o.a. een Europees minimum-belastingtarief voor bedrijfswinsten.

 

Verbinding De Europese Unie is meer dan een gemeenschappelijke markt. De EU is een gemeenschap van waarden. Wij staan we pal voor democratie en rechtsstaat in Europa. Voor gelijke rechten, tegen racisme, seksisme en discriminatie. Voor een samenleving waarin we naar elkaar omkijken. Voor verbinding, in plaats van verdeling.

Wij kiezen voor verandering: alleen door samen te werken kunnen we zorgen voor een groen en sociaal Europa.

GroenLinks: kabinet ongeloofwaardig door uitblijven cao defensiepersoneel | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Rotterdam Delfshaven 24-04-2019 00:00

Het personeel op één. Dat was de leus van Bijleveld en Visser, de bewindslieden op defensie, toen zij aantraden. GroenLinks was en is het daar helemaal mee eens. De mensen die dagelijks werken aan onze veiligheid, hier en in verre buitenlanden, moeten met goede arbeidsvoorwaarden op een veilige manier hun werk kunnen doen. Een goede cao is daarvoor noodzakelijk. Helaas komt die cao er weer niet. Gisteren klapten de onderhandelingen daarover tussen het kabinet en de vakbonden.

“Ongelooflijk dat het weer niet gelukt is”, zegt GroenLinks Tweede Kamerlid Isabelle Diks. “Dit tast de geloofwaardigheid aan van de bewindspersonen. Je kunt niet blijven zeggen dat je het personeel op één zet en vervolgens niet over de brug komen wanneer het op de financiën aankomt.”

Duidelijk is dat de defensieorganisatie met allerlei problemen kampt. Er zijn 8200 vacatures, de uitstroom aan goed personeel is hoog, er is achterstallig onderhoud aan het materieel en de legering is vaak onvoldoende. Kortom, problemen te over bij defensie. Bijleveld en Visser laten vandaag weer zien hier niet voldoende op in te grijpen. Het mislukken van deze cao duwt waarschijnlijk nog meer personeel weg uit de organisatie. Zo bereikt dit kabinet precies het tegenovergestelde van wat het zei te willen bereiken.

Diks: “De Tweede Kamer heeft al meermaals breed zorgen geuit over een ontbrekende cao bij een van onze grootste rijksdiensten: defensie. Juist de overheid moet een betrouwbare en goede werkgever zijn. Dat het nu weer niet is gelukt om tot een overeenkomst over de arbeidsvoorwaarden te komen, is een klap in het gezicht van het defensiepersoneel dat al lang betere arbeidsvoorwaarden zou moeten hebben. Ik wil zo snel mogelijk in debat met de bewindspersonen over deze aanfluiting.”

Kabinet kiest weer niet voor betere arbeidsvoorwaarde defensiepersoneel | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Rotterdam Delfshaven 24-04-2019 00:00

Bij dit kabinet staat het defensiepersoneel weer niet op één. De onderhandelingen tussen het kabinet en de vakbonden over betere arbeidsvoorwaarden is mislukt. " Ongelooflijk dat het weer niet gelukt is", zegt GroenLinks Tweede Kamerlid Isabelle Diks.

Bij dit kabinet staat het defensiepersoneel weer niet op één. De onderhandelingen tussen het kabinet en de vakbonden over betere arbeidsvoorwaarden is mislukt. " Ongelooflijk dat het weer niet gelukt is", zegt GroenLinks Tweede Kamerlid Isabelle Diks.

De mensen die dagelijks werken aan onze veiligheid, hier en in verre buitenlanden, moeten met goede arbeidsvoorwaarden op een veilige manier hun werk kunnen doen. Een goede cao is daarvoor noodzakelijk. Nu komt die cao er helaas weer niet. En dat terwijl de leus van Bijleveld en Visser, de bewindslieden op defensie, toen zij aantraden was: het personeel op één. “Dit tast de geloofwaardigheid aan van de bewindspersonen”, zegt Diks. “Je kunt niet blijven zeggen dat je het personeel op één zet en vervolgens niet over de brug komen wanneer het op de financiën aankomt.”

“De Tweede Kamer heeft al meermaals breed zorgen geuit over een ontbrekende cao bij een van onze grootste rijksdiensten: defensie”, vertelt Diks. De defensieorganisatie kampt met allerlei problemen. Er zijn 8200 vacatures, de uitstroom aan goed personeel is hoog, er is achterstallig onderhoud aan het materieel en de legering is vaak onvoldoende.

Bijleveld en Visser laten vandaag weer zien hier niet voldoende op in te grijpen. Het mislukken van deze cao duwt waarschijnlijk nog meer personeel weg uit de organisatie. Zo bereikt dit kabinet precies het tegenovergestelde van wat het zei te willen bereiken. “Dat het nu weer niet is gelukt om tot een overeenkomst over de arbeidsvoorwaarden te komen, is een klap in het gezicht van het defensiepersoneel dat al lang betere arbeidsvoorwaarden zou moeten hebben”, zegt Diks. “Juist de overheid moet een betrouwbare en goede werkgever zijn. Ik wil zo snel mogelijk in debat met de bewindspersonen over deze aanfluitia