Nieuws van politieke partijen in Rotterdam Hoogvliet over Partij voor de Vrijheid inzichtelijk

3 documenten

Verbied donaties van bedrijven aan Europese politieke partijen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks D66 VVD ChristenUnie Partij voor de Vrijheid Rotterdam Hoogvliet 17-05-2019 00:00

“Europese politieke partijen moeten niet langer geld aan kunnen nemen van bedrijven die belang hebben bij de uitkomst van stemmingen in het Europees Parlement.” Dat stelt Bas Eickhout, lijsttrekker voor GroenLinks en de Europese Groenen.

“De invloed van bedrijven op politieke besluitvorming is veel te groot. Dit geldt voor Nederland, maar zeker ook voor Europa.” GroenLinks wil dat de nieuwe Europese Commissie donaties en betalingen van bedrijven aan Europese politieke partijen helemaal verbiedt. 

Lees het volledige plan om de invloed van bedrijven op politieke besluitvorming in te perken op de website van GroenLinks.

Uit het verplichte transparantieregister over donaties blijkt dat Europese politieke partijen donaties aannemen van grote multinationals. Dat is nu toegestaan tot een bedrag van 18.000 euro. Een aantal van deze bedrijven heeft gelobbyd voor standpunten die ten koste gaan van bijvoorbeeld gezondheid, privacy of het milieu.

Eickhout: "Of het nu gaat om de farmaceutische industrie, autofabrikanten, producenten van bestrijdingsmiddelen of de fossiele industrie: hun invloed op Europese wetten en besluiten moet drastisch worden ingeperkt. Europese beleidsmakers moeten de belangen dienen van mensen in plaats van die van grote bedrijven. Te nauwe banden tussen politiek en het bedrijfsleven zit een eerlijk en duurzaam Europa in de weg."

Van Bayer tot Disney

De fractie van de Europese liberalen (ALDE) waartoe VVD en D66 behoren, nam donaties tot 18.000 euro aan van multinationals als Monsanto-Bayer en Syngenta Crop Protection. Deze bedrijven verzetten zich actief tegen strengere regels voor giftige bestrijdingsmiddelen die slecht zijn voor de natuur. Een groot deel van ALDE-fractie stemde tegen een verbod op pesticiden in ecologische focusgebieden. Ook techbedrijven als Uber en Google gaven geld aan Europese politieke partijen. Zo ontving de stichting van de Europese christendemocraten 18.000 euro van Microsoft.

De Europese liberale ALDE-fractie ontving ook geld van Walt Disney dat een belanghebbend bedrijf was in een recente stemming over copyright. Veel Europarlementariërs uit deze fractie stemden in met de omstreden uploadfiltersdie in deze wet werden opgenomen dankzij een zeer krappe meerderheid.

Om alle schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan wil GroenLinks dit soort betalingen aan Europese politieke partijen totaal verbieden. Het Europees Parlement sprak zich onlangs uit tegen donaties van grote bedrijven. VVD, D66, ChristenUnie en PVV stemden tegen een oproep tot dit verbod.

Lobbyregister

Het verbod op betalingen van bedrijven aan politieke partijen is onderdeel van een breder plan van Bas Eickhout om de invloed van bedrijven op politieke partijen aan banden te leggen. In dat plan stelt GroenLinks tevens voor om mogelijke belangenverstrengeling van Europese politici te laten beoordelen door een onafhankelijk ethisch comité. Ook wil GroenLinks snel een bindend lobbyregister op alle niveaus.

Eickhout: “Het moet kristalhelder zijn voor mensen dat Europese politici het algemeen belang dienen. Daarvoor is transparantie cruciaal en moet hard worden opgetreden tegen belangenverstrengeling met het bedrijfsleven.”

Oppositie verenigt zich achter onze herstelwet dividendbelasting | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks PvdA Partij voor de Dieren Partij voor de Vrijheid Rotterdam Hoogvliet 20-09-2018 00:00

Vrijwel de voltallige oppositie schaart zich anders de herstelwet dividendbelasting van GroenLinks. De wet draait de afschaffing van de dividendbelasting terug.  

De afschaffing van de dividendbelasting is de meest omstreden maatregel van het kabinet Rutte III. Het voorstel stond in geen enkel verkiezingsprogramma. De afschaffing is onderdeel van het belastingplan dat dit najaar door het parlement wordt behandeld, maar gaat pas op 1 januari 2020 in.

Met de herstelwet zet de oppositie, die samen 71 zetels vertegenwoordigen in de Tweede Kamer,  het verzet tegen de dividendbelasting voort, zelfs als de afschaffing van de dividendbelasting dit najaar wordt aangenomen door het parlement. De initiatiefwet regelt dat de dividendbelasting in stand blijft en er geen 1,9 miljard  aan belastinginkomsten verdwijnt naar buitenlandse overheden en aandeelhouders.  

Het voorontwerp van de wet ligt nu klaar en wordt door de initiatiefnemers ingediend op het moment dat de coalitie de afschaffing van de dividendbelasting doorzet en niet luistert naar de bezwaren van de oppositie in Tweede en Eerste Kamer. De wettekst is af en ondertekend door Snels (GroenLinks), Mulder (PVV), Leijten (SP), Nijboer (PvdA), Van Raan (PvdD), Van Rooijen (50PLUS), Azarkan (DENK) en Baudet (FvD).

Het voorontwerp van de wet ligt nu klaar en wordt door de initiatiefnemers ingediend op het moment dat de coalitie de afschaffing van de dividendbelasting doorzet en niet luistert naar de bezwaren van de oppositie in Tweede en Eerste Kamer. De wettekst is af en ondertekend door Snels (GroenLinks), Mulder (PVV), Leijten (SP), Nijboer (PvdA), Van Raan (PvdD), Van Rooijen (50PLUS), Azarkan (DENK) en Baudet (FvD).

Peiling Maurice de Hond: Leefbaar-college verliest, GroenLinks wint fors | Rotterdam Hoogvliet

GroenLinks GroenLinks Leefbaar Rotterdam D66 PvdA SP Partij voor de Vrijheid DENK VVD Rotterdam Hoogvliet 25-01-2018 00:00

Het college van Leefbaar Rotterdam raakt haar meerderheid kwijt en oppositiepartij GroenLinks wint fors. Dat blijkt uit een representatieve peiling van Maurice de Hond, de eerste Rotterdamse peiling voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam.

Leefbaar Rotterdam halveert in de peiling van De Hond en zou van de huidige 14 zetels er nog maar 7 overhouden. De enige zittende partijen die zetels winnen zijn oppositiepartijen GroenLinks (van 2 naar 5) en de VVD (van 3 naar 6).   Lijsttrekker Judith Bokhove van GroenLinks ziet hierin een duidelijk signaal van de Rotterdammers. ‘Het is helder dat de Rotterdammers snakken naar verandering, het Leefbaar-college verliest definitief haar meerderheid. De vraag is bij de verkiezingen: gaat Rotterdam met de VVD rechtsom, waarbij je Leefbaar en de PVV er misschien alsnog bij krijgt? Of gaat Rotterdam met GroenLinks linksom: samen werken aan een eerlijke en groene stad?’   De uitslag van de peiling is volgens Bokhove ook een steun in de rug voor alle vrijwilligers van GroenLinks, die al een jaar lang bezig zijn met de campagne. ‘Na de vorige verkiezingen zijn wij eigenlijk gewoon doorgegaan met onze huis-aan-huis-acties,’ aldus Bokhove. ‘Onze ambitie is om vóór 21 maart alle Rotterdammers gesproken te hebben.’   De Hond ondervroeg ongeveer 800 Rotterdammers over welke partij op dit moment hun voorkeur heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Leefbaar Rotterdam, VVD en GroenLinks zijn in deze peiling de drie koplopers Het verschil tussen de drie partijen is statistisch niet significant.   De PVV en DENK doen voor het eerst mee in Rotterdam. De Partij voor de Vrijheid komt in deze peiling uit op 5 zetels. DENK blijft steken op 2 zetels. De meeste andere partijen in de raad staan op een klein verlies:  D66 verliest 1 zetel en komt uit op 5 zetels. De PvdA verliest meer steun en zakt van 8 naar 5. De SP staat ook op een licht verlies en komt uit op 4 zetels. De islamitische geïnspireerde partij NIDA zakt terug naar 1 zetel.