Nieuws van politieke partijen in Rotterdam Noord over Partij voor de Dieren inzichtelijk

7 documenten

GroenLinks en Partij voor de Dieren presenteren initiatiefwet vuurwerkverbod | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Partij voor de Dieren Rotterdam Noord 05-02-2020 00:00

GroenLinks en de Partij voor de Dieren presenteren vandaag de initiatiefwet voor een vuurwerkverbod. Dit doen zij de dag dat de Tweede Kamer debatteert over de afgelopen jaarwisseling. De initiatiefwet regelt een verbod op de zwaardere vuurwerkcategorieën. Kindervuurwerk zoals sterretjes blijft toegestaan. De wet wordt ondersteund door diverse maatschappelijke organisaties, zoals de politiebonden, de Vogelbescherming en het Longfonds.

GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver: “Het kabinet komt nu met een verbod op vuurpijlen en rotjes. Dit gaat ons niet ver genoeg. Elke jaarwisseling worden hulpverleners bekogeld met vuurwerk, elk jaar vallen er meer vuurwerkslachtoffers. Dit is onacceptabel. Alleen een vuurwerkverbod kan dit stoppen. Samen met de Partij voor de Dieren komen we daarom vandaag met een initiatiefwet.”

Partij voor de Dieren fractievoorzitter Esther Ouwehand sluit zich daarbij aan: “Bij deze jaarwisseling heeft siervuurwerk voor 55 procent van de slachtoffers gezorgd. Daarnaast benadrukken verschillende burgemeesters dat een totaalverbod beter te handhaven is. Siervuurwerk draagt bovendien net zo goed bij aan lucht- en milieuvervuiling en bezorgt dieren veel angst en stress. Wat het kabinet nu voorstelt is half werk. Wij zeggen, samen met GroenLinks: doe het in één keer goed.”

De wet wordt ondersteund door diverse maatschappelijke organisaties, zoals politiebonden APB, NPB en ANPV, Equipe - vakvereniging voor politie, de Vogelbescherming, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, het Longfonds, het Oogfonds en het Meldpunt vuurwerkoverlast. Het Vuurwerkmanifest, de KNO-vereniging en het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap steunen de initiatiefwet en blijven tegelijkertijd pleiten voor een totaalverbod.

De initiatiefwet regelt een verbod op de vuurwerkcategorieën F2 en F3. Vuurwerk in de categorie F1, zoals sterretjes, blijft wel toegestaan. In de wet worden enkele uitzonderingsgronden opgenomen: vuurwerkshows georganiseerd door gemeentes kunnen blijven bestaan.

Elk jaar lijkt meer geweld te worden gebruikt tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling. Ook dit jaar werden politieagenten, brandweermannen en ambulancepersoneel bekogeld met vuurwerk. In Arnhem kwamen een vader en zijn zoontje om nadat vuurwerk dat door tieners was aangestoken leidde tot brand in hun flat.

Uit een recente enquête van I&O Research blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders voor een vuurwerkverbod is. Ook andere landen kennen al een verbod. In Ierland, Griekenland, Cyprus, Roemenië, Canada en Noord-Australië is het verkopen aan en afsteken voor door consumenten verboden.

GroenLinks en PvdD komen met initiatiefwet vuurwerkverbod | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Partij voor de Dieren Rotterdam Noord 01-01-2020 00:00

De middag na de ongeregeldheden tijdens de jaarwisseling kondigt GroenLinks-partijleider Jesse Klaver aan dat GroenLinks met de PvdD werkt aan een initiatiefwet om vuurwerk te verbieden.

 

De invoering van een vuurwerkverbod voor particulieren is noodzakelijk om ongeregeldheden in de toekomst te voorkomen, zegt Klaver. De wet komt tegemoet aan de wens van de Nationale politie die al jaren vraagt om een totaal verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen tijdens de jaarwisseling.

Klaver: “Het is vreselijk dat de jaarwisseling keer op keer uit de hand loopt. Het is onacceptabel dat hulpverleners bedreigd worden, bekogeld worden met vuurwerk en daardoor hun werk niet kunnen doen. We moeten nu in actie komen om een vuurwerkverbod te regelen, zodat dit gaat stoppen.”

Elk jaar lijkt er meer geweld te worden gebruikt tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling. Ook dit jaar werden politieagenten, brandweermannen en ambulancepersoneel bekogeld met vuurwerk. In Arnhem kwamen een vader en zijn zoontje om nadat vuurwerk dat door tieners was aangestoken leidden tot brand in hun flat.

Vorig jaar verdubbelde het geweld tijdens de jaarwisseling. Bij het merendeel van de incidenten was vuurwerk in het spel. De initiatiefwet vuurwerkverbod regelt een verbod op de vuurwerkcategorieën F2 en F3. Kindervuurwerk zoals sterretjes blijft wel toegestaan. In de wet zullen ook enkele uitzonderingsgronden worden opgenomen: vuurwerkshows georganiseerd door gemeentes kunnen gewoon blijven bestaan.

Tijdens de afgelopen rumoerige jaarwisseling liep Klaver mee met de politie in Den Haag. Hij sprak met hulpverleners die in hun werkzaamheden werden belemmerd doordat ze met vuurwerk werden bekogelt. Daarom doet de partijleider een dringende oproep aan premier Rutte om nu eindelijk daad bij woord te voegen en een vuurwerkverbod in te voeren.

Klaver: “Elk jaar opnieuw spreekt Rutte zijn afschuw uit over de gebeurtenissen tijdens de jaarwisseling. Elk jaar opnieuw veroordeelt hij het geweld tegen hulpverleners. En elk jaar opnieuw weigert hij hulpverleners tegemoet te komen en een vuurwerkverbod te regelen. De maat is vol: we moeten onze politiemensen en ambulancepersoneel beschermen en zorgen dat volgend jaar het afsteken van vuurwerk niet meer mag.”

Uit een recente enquête van I&O Research blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders voor een vuurwerkbod is. Ook andere landen kennen al een verbod. In Ierland, Griekenland, Cyprus, Roemenië, Canada en Noord-Australië is het verkopen aan en afsteken voor door consumenten verboden.

Naast GroenLinks werkt ook de Partij voor de Dieren aan een wetsvoorstel voor een vuurwerkverbod. De twee partijen hebben afgesproken de handen ineen te slaan en de twee initiatieven samen te voegen tot één gezamenlijke wet.

Jongerenbeweging Coalitie-Y krijgt brede politieke en maatschappelijke steun | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Partij voor de Dieren ChristenUnie PvdA Rotterdam Noord 16-09-2019 00:00

Jongerenbeweging Coalitie-Y krijgt brede steun voor haar oproep om te komen tot een samenleving waarin recht wordt gedaan aan iedere generatie en de druk van de prestatiemaatschappij wordt doorbroken. Aan de vooravond van Prinsjesdag publiceert Coalitie-Y tien voorstellen om de druk op jongeren weg te nemen.

Politieke partijen ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, SP, SGP, Denk,  PvdD en 50PLUS committeren zich aan generatieproof beleid. Ze zullen zich ondermeer sterk maken om een basisbeurs in te voeren, jongeren toegang te bieden tot de woningmarkt, jongeren meer zekerheden te bieden op de arbeidsmarkt en te zorgen voor een generatietoets en inspraak bij de kabinetsformatie.

Manifest vandaag aangeboden aan premier Rutte Coalitie-Y krijgt vandaag ook steun van diverse maatschappelijke organisaties die de doelen onderschrijven. Mark Rutte neemt het manifest vanavond in ontvangst. Voorafgaand is er een bijeenkomst met jongeren en politiek leiders om te spreken over beleid dat rekening houdt met de volgende generaties. Een andere manier van denken over beleid en jongeren is noodzakelijk.

De jongeren, maatschappelijke organisatie en politieke partijen verbonden in Coalitie-Y hopen dat nog vele anderen zich de komende tijd zullen scharen achter het doel om jongeren in Nederland meer perspectief te bieden. Binnen enkele maanden zal Coalitie-Y een bijeenkomst met jongeren en politici organiseren waarbij jongeren input kunnen geven voor de nieuwe verkiezingsprogramma’s. Zo kunnen jongeren meedenken over het Nederland waarin we elkaar rust en ruimte bieden en waarin jongeren hun verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Coalitie-Y is een initiatief van NJR, CNV Jongeren, ISO, LSVb, JOB, PerspectieF samen met de ChristenUnie en tv presentator Tim Hofman.

Ondertekenaars:

(Jongeren)organisaties

Landelijke Kamer van Verenigingen Plattelandsjongeren AEGEE Studenten voor Morgen University College Student Representatives of the Netherlands Integrand Studentenplatform Nederland Stip Stichting Time Out YouthforClimate Jonge Klimaatbeweging Studentenvakbond AKKU VIDIUS Studentenunie ASVA Studentenunie SPS-NIP Haagse Studentenvakbond IMFSA-NL FNV Jong Verus FNO Jongerenpanel Zorg én Perspectief MBO Rijnland Dwars ROOD PINK! Oppositie SGPJ PerspectieF CNV Jongeren, ISO LSVb JOB NJR

Politieke Partijen

GroenLinks SP PvdA ChristenUnie Partij voor de Dieren SGP DENK 50PLUS

Onderteken het Manifest!

 

GroenLinks, PvdA, PvdD en SP: toets aan kinderrechten in de asielprocedure | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Partij voor de Dieren PvdA Rotterdam Noord 26-06-2019 00:00

GroenLinks, PvdA, PvdD en SP willen dat een kinderrechtentoets in de asielprocedure wordt opgenomen en dat aanvragen van kinderen met voorrang worden behandeld. Dat staat in een initiatiefwetsvoorstel dat vandaag door de partijen wordt ingediend. Het wetsvoorstel is oorspronkelijk in 2017 ingediend door GroenLinks en PvdA en is ingrijpend gewijzigd na adviezen van onder meer de Raad van State.

GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik: “Door aan het begin van de asielprocedure goed vast te stellen wat het belang van het kind is, kunnen we voorkomen dat kinderen jarenlang moeten wachten op een definitieve beslissing. Er komt veel sneller duidelijkheid: óf een verblijfsvergunning óf terug naar het land van herkomst. Als we aan de start goed en zorgvuldig doen, scheelt dat bovendien in rechtbankprocedures achteraf.”

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken: "Kinderen hebben er recht op kind te zijn. Maar teveel kinderen van asielzoekers leven nu met een donkere wolk boven hun hoofd. Ze weten niet of ze hier mogen blijven, in hun eigen woonplaats, op hun eigen school en bij hun eigen vriendjes. Pas helemaal aan het eind van de procedure wordt er gekeken naar hun belangen. Dat moet anders. Ze verdienen sneller duidelijkheid zodat ze onbezorgd verder kunnen."

PvdD-Kamerlid Femke Merel van Kooten: “De belangen van asielkinderen worden met deze initiatiefwet beter geborgd in ons vreemdelingenrecht. Daar wordt nu nog te vaak aan voorbijgegaan en een heldere wettelijke regeling is daarom noodzakelijk.”

SP-Kamerlid Jasper van Dijk: “Met deze wet krijgen kinderen sneller duidelijkheid over hun status en voorkomen we ellenlange procedures zoals met Lili en Howick. Ik ga ervan uit dat een Kamermeerderheid dat steunt.”

Het vandaag ingediende wetsvoorstel regelt een kinderrechtentoets in asielprocedures. In deze toets wordt ‘weggestreept’ welk belang een gemiddeld kind bij verblijf in Nederland heeft, zodat de uitzonderlijke situaties overblijven. Denk hierbij aan het risico op meisjesbesnijdenis, rekrutering tot kindsoldaat, kindhuwelijken en kinderarbeid. 

De commissie Van Zwol, die onderzoek deed naar de lengte van procedures, doet de aanbeveling het belang van het kind nadrukkelijk en aantoonbaar in beschouwing te nemen. De initiatiefnemers voelen zich door deze aanbeveling gesteund.

Nieuw in het wetsvoorstel is het met voorrang behandelen van asielprocedures van kinderen. Inmiddels is de wachttijd bij de IND opgelopen tot meer dan anderhalf jaar, dus de wettelijke voorrang is geen overbodige luxe.

Zes oppositiepartijen: onderzoek klimaatimpact luchtvaart | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks SGP Partij voor de Dieren PvdA Rotterdam Noord 05-12-2018 00:00

GroenLinks, SP, PvdA en Partij voor de Dieren, SGP en 50plus roepen de minister op om alle CO2-uitstoot van de luchtvaart te onderzoeken. Op dit moment wordt alleen de uitstoot van grondverkeer, starten en landen meegenomen in het onderzoek. Hierdoor blijft tot wel 90% van de CO2-uitstoot buiten beeld en dus kan de Tweede Kamer geen eerlijk oordeel vellen over de impact van vliegen op klimaatverandering.

Het klimaatakkoord van Parijs en de klimaatwet zorgen voor een enorme opgave voor alle sectoren om hun CO2 uitstoot naar beneden te brengen. Luchtvaart is toe nu toe buiten het akkoord gebleven maar vormt wel een steeds groter klimaatprobleem door de mondiale groei van de sector. De oppositie eist dat het milieueffect en de CO2 uitstoot nu in ieder geval duidelijk onderzocht worden.

Voor de uitbreiding van een vliegveld moet een Milieu Effect Rapportage (MER) gemaakt worden. Sinds 2014 moet hier van Europa ook de klimaateffecten in beschreven worden. Nederland heeft er voor gekozen om dit te beperken tot de uitstoot van het vliegtuig tot 900 meter van de grond. De vijf oppositiepartijen doen nu het voorstel om verplicht te maken dat alle CO2-uitstoot wordt opgenomen in het onderzoek.

GroenLinks  Tweede Kamerlid Suzanne Kröger: “Luchtvaart is een steeds groter klimaatprobleem. Als we dat serieus willen aanpakken, moet wel alle klimaateffecten bekend zijn. Nu is voor de groei  van Schiphol en Lelystad Airport maar gekeken naar een deel van  de CO2 uitstoot. Dat geeft een verkeerd beeld.”

Kamer steunt voorstel GroenLinks voor extra geld tegen meisjesbesnijdenis | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks VVD ChristenUnie PvdA Partij voor de Dieren D66 CDA Rotterdam Noord 28-11-2018 00:00

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een voorstel van GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks om €2 miljoen aan extra geld beschikbaar te stellen voor de aanpak van meisjesbesnijdenis. De partij wil dat Nederland safe houses gaat openen in landen waar genitale verminking van meisjes en vrouwen veel voorkomt.

Diks: "Meisjesbesnijdenis is een wrede en gruwelijke praktijk die erop is gericht vrouwen te onderdrukken. Deze barbaarse vorm van verminking moet de wereld uit, maar neemt helaas eerder toe dan af. Met het extra geld van het voorstel van GroenLinks kan Nederland een grotere rol op zich nemen in de strijd tegen meisjesbesnijdenis, bijvoorbeeld door het oprichten van safe houses voor meisjes die hun besnijdenis ontvluchten.”

In Kenia wordt momenteel gewerkt aan een dergelijk safe house voor meisjes. Het plan is dat meisjes in dit soort opvanghuizen niet alleen veiligheid wordt geboden, maar ook onderwijs, zorg en coaching naar een betere toekomst. De initiatiefneemster voor het safe house in Kenia ontsnapte zelf aan besnijdenis bij haar Masai-stam. Diks: “Met dit soort kleine initiatieven kunnen we in vele vrouwenlevens een groot verschil maken. Bovendien laten we steeds meer meisjes en vrouwen, maar ook jongens en mannen, zien dat het anders moet én kan.”

Wereldwijd zijn ruim 200 miljoen meisjes en vrouwen slachtoffer van besnijdenis, ookwel Female Genital Mutilation (FGM). 44 miljoen van deze slachtoffers zijn jonger dan vijftien jaar. In een aantal landen neemt het percentage meisjes dat wordt besneden nog ieder jaar toe. Een voorbeeld hiervan is Indonesië, waar de populariteit van vrouwenbesnijdenis groeit uit naam van de Islam.

Het voorstel van GroenLinks wordt ondersteund door PvdD, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie en VVD en kan daarmee op een Kamermeerderheid rekenen. Diks is namens GroenLinks lid van het meerpartijeninitiatief, een coalitie van zes politieke partijen die zich inzetten voor wereldwijde seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR).

Oppositie verenigt zich achter onze herstelwet dividendbelasting | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Partij voor de Vrijheid PvdA Partij voor de Dieren Rotterdam Noord 20-09-2018 00:00

Vrijwel de voltallige oppositie schaart zich anders de herstelwet dividendbelasting van GroenLinks. De wet draait de afschaffing van de dividendbelasting terug.  

De afschaffing van de dividendbelasting is de meest omstreden maatregel van het kabinet Rutte III. Het voorstel stond in geen enkel verkiezingsprogramma. De afschaffing is onderdeel van het belastingplan dat dit najaar door het parlement wordt behandeld, maar gaat pas op 1 januari 2020 in.

Met de herstelwet zet de oppositie, die samen 71 zetels vertegenwoordigen in de Tweede Kamer,  het verzet tegen de dividendbelasting voort, zelfs als de afschaffing van de dividendbelasting dit najaar wordt aangenomen door het parlement. De initiatiefwet regelt dat de dividendbelasting in stand blijft en er geen 1,9 miljard  aan belastinginkomsten verdwijnt naar buitenlandse overheden en aandeelhouders.  

Het voorontwerp van de wet ligt nu klaar en wordt door de initiatiefnemers ingediend op het moment dat de coalitie de afschaffing van de dividendbelasting doorzet en niet luistert naar de bezwaren van de oppositie in Tweede en Eerste Kamer. De wettekst is af en ondertekend door Snels (GroenLinks), Mulder (PVV), Leijten (SP), Nijboer (PvdA), Van Raan (PvdD), Van Rooijen (50PLUS), Azarkan (DENK) en Baudet (FvD).

Het voorontwerp van de wet ligt nu klaar en wordt door de initiatiefnemers ingediend op het moment dat de coalitie de afschaffing van de dividendbelasting doorzet en niet luistert naar de bezwaren van de oppositie in Tweede en Eerste Kamer. De wettekst is af en ondertekend door Snels (GroenLinks), Mulder (PVV), Leijten (SP), Nijboer (PvdA), Van Raan (PvdD), Van Rooijen (50PLUS), Azarkan (DENK) en Baudet (FvD).