Nieuws van politieke partijen in Schagen inzichtelijk

1590 documenten

Nieuw: Inloopsrpreekuur SP Schagen

SP SP Schagen 23-01-2023 15:31

https://schagen.sp.nl/nieuws/2023/01/nieuw-inloopsrpreekuur-sp-schagen   “Op de koffie bij de SP.”

De SP Schagen heeft veel al veel contact met de inwoners uit heel Schagen. We staan frequent op de markt in Schagen en incidenteel bij de Vomar Waldervaart. We krijgen vaak vragen of wij aandacht kunnen besteden aan onderwerpen die onze inwoners bezig houden. Daar kunnen we binnen de gemeenteraad aandacht aan besteden door middel van het stellen van vragen, het op de agenda te zetten of een motie indienen.De SP houdt vanaf januari 2023, elke laatste vrijdag van de maand een inloop uurtje. Inwoners van de gemeente Schagen zijn  van harte welkom als zij een vraag, een probleem, een opmerking, een tip, een suggestie voor ons hebben. Wij kunnen samen met U kijken wat we daarmee kunnen doen. En dat eventueel  aan de orde stellen in de gemeenteraad.Ook om een praatje te maken en een kop koffie te drinken bent U welkom!De eerste Inloop wordt gehouden op vrijdag 27 januari van 16.00-1700 in Buurthuis Loet 10 in Schagen.De SP ziet er naar uit u te ontmoeten!

Waar: Buurthuis Loet 10, Loet 10, Schagen

Wanneer: Elke laatste vrijdag van de maand. van 16:00 tot 17:00

Lokale en provinciale VVD schouder aan schouder voor veiliger N9

VVD VVD Schagen 08-01-2023 03:47

https://schagen.vvd.nl/nieuws/51699/lokale-en-provinciale-vvd-schouder-aan-schouder-voor-veiliger-n9

Dankzij de input van VVD Schagen is kort voor de kerst, op 19 december, een motie om maatregelen te nemen tegen de gevaarlijke situaties op de Rijksweg N9 aangenomen in Provinciale Staten.

De VVD Schagen vindt de verkeersveiligheid in onze gemeente van groot belang. Het aantal verkeersongevallen op de N9, het leed dat daarbij wordt veroorzaakt en ook de hachelijke oversteeksituaties bij Sint Maartensvlotbrug en Burgervlotbrug houdt ons al lange tijd bezig. Schouder aan schouder met onze inwoners en de provinciale VVD stelden we de situatie met succes aan de kaak bij Provinciale Staten.

In 2021 is er een lijst maatregelen voor het vergroten van de verkeersveiligheid op o.a. de N9 verschenen. Blijkens een artikel in het Noordhollands Dagblad geeft Rijkswaterstaat aan dat voor 10 miljoen euro alvast een aantal maatregelen getroffen kunnen worden. Dat bedrag is echter onvoldoende voor grote infrastructurele maatregelen.

Gesteund door de lokale VVD fractie, vond de VVD Statenfractie het belangrijk dat de Staten zich uitspraken voor het belang dat zij hechten aan het vergroten van de verkeersveiligheid op de N9. Nu de motie van de VVD is aangenomen wordt er verder inhoudelijk vervolg gegeven aan de uitkomsten van een onderzoek naar de aanhoudende ongevallen op de N9 en kan de gedeputeerde mobiliteit bij Rijkswaterstaat en het Rijk om infrastructurele maatregelen vragen die daadwerkelijk een grote bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal verkeersongevallen op de N9.

Fotocredit: Noordhollands Dagblad

Meldlijn Energierekening

SP SP Schagen 03-01-2023 12:57

Vandaag lanceren we onze Meldlijn hoge energierekening! Vanaf 18.00 uur zijn onze spotjes ook te horen op Radio 1, Radio 2 en Radio Veronica.

Zit je in de kou of heb je een hoge energierekening? Laat het ons dan weten zodat ze het in Den Haag horen.

Bel de Meldlijn hoge energierekening op 0800 022 5005.

Maandag - Vrijdag 19.00 - 20.00 uur.

Of laat je melding hier achter:

Meldlijn SP

Binnenkort zwart/witte zebrapaden in de Nieuwstraat (Schagen)

VVD VVD Schagen 09-12-2022 04:25

https://schagen.vvd.nl/nieuws/51441/binnenkort-zwart-witte-zebrapaden-in-de-nieuwstraat-schagen

VVD Schagen is blij met de komst van twee nieuwe zebrapaden in de Nieuwstraat. Naar verwachting worden deze voor het einde van het jaar of begin 2023 geplaatst bij de bestaande ingang van het winkelcentrum Makado en bij de nieuwe ingang ter hoogte van Nieuwstraat 19 (Zeeman).

Heel even leek het erop dat de zebrapaden in regenboogkleuren uitgevoerd zouden worden, maar VVD Schagen haakte daar als eerste op in door aan te geven dat regenbogen in de lucht horen in plaats van op de grond en dat het oppervlak van een gekleurde voetgangersoversteekplaats (VOP) glad en dus gevaarlijk kan zijn. Bovendien is een gekleurde VOP niet rechtsgeldig. De meerderheid van de Schager fracties volgde onze mening over het kleurgebruik waarop besloten werd dat de oversteekplaatsen binnenkort worden aangebracht in de vertrouwde zwart/witte uitvoering.

Reuring in de Raad

SP SP Schagen 06-12-2022 14:26

Raadsvergaderingen zijn belangrijk, maar zelden enerverend. Dat weet iedereen die de beraadslagingen van de gemeenteraad weleens live of via het Internet gevolgd heeft.

De oordeelsvormende vergadering van afgelopen woensdag 30 november was daar een duidelijke uitzondering op. Niet dat het niet belangrijk was, zeker niet. Maar in tegenstelling tot eerdere vergaderingen, liepen hierbij de emoties wel degelijk hoog op.

Aanleiding was een voorstel van het college bij monde van wethouder Cor Quint om bij de aanvraag voor WMO ondersteuning door inwoners van de gemeente Schagen ook hun financiële situatie bij de besluitvorming te betrekken. Op zich een sympathiek idee waar de SP zich in kan vinden. 

Er is echter één groot probleem: het is tegen de wet. In 2019 is door de regering, mét instemming van het parlement, besloten dat iedereen die ondersteuning voor huishoudelijk werk aanvraagt, daar het abonnementstarief van €19,- per maand voor betaalt, Arm of rijk, het maakt niet uit. Het gemeentebestuur van Schagen is gehouden de wetten van hogere besturen te gehoorzamen, raadsleden en leden van het college hebben gezworen de wet te respecteren en te handhaven.

Dit collegevoorstel gaat dus dwars tegen dit principe in en maakt dat degenen die het voorstel steunen, in principe aangeklaagd kunnen worden voor het plegen van een ambtsmisdrijf. De SP heeft de integriteit van het bestuur hoog in haar vaandel staan. Burgers moeten immers ook gewoon de wet gehoorzamen, of ze het ermee eens zijn of niet. SP fractievoorzitter Wim Rijnders wijst de wethouder en de coalitiepartijen er daarom op, dat als het voorstel wordt aangenomen, de hele raad inclusief de oppositie, zich dus schuldig maakt aan het overtreden van de wet.

Bovendien ligt er vanuit de regering een voorstel om de huishoudelijke hulp binnen de WMO inkomensafhankelijk te maken, Zo ver voor de muziek uitlopen als het college doet, is niet alleen onverstandig, maar ook onnodig.

Het bleek dat de voltallige oppositie zeer sterk tegen het voorstel te hoop liep. Na een schorsing koos het college eieren voor z'n geld en trok het voorstel in.

Lees hier ook het artikel over deze kwestie op Noordkop Centraal:

Noordkop Centraal: Voorlopig geen inkomenstoets voor thuishulp

VVD Schagen mordicus tegen voorstel dat ambtenaren aanzet tot illegaal handelen

VVD VVD Schagen 06-12-2022 01:55

https://schagen.vvd.nl/nieuws/51421/vvd-schagen-mordicus-tegen-voorstel-dat-ambtenaren-aanzet-tot-illegaal-handelen

Schager ambtenaren hebben er inmiddels lang aan gewerkt: het voorstel van de coalitie tot wijziging van de verordening voor het Sociaal Domein, waarbij een inkomenstoets gaat gelden voor inwoners die toegang willen tot het WMO-abonnement. Het voorstel druist echter in tegen de landelijke wetgeving en zorgde 30 november voor een hectische oordeelsvormende vergadering.

Aanleiding voor de beoogde lokale wetswijziging is dat men in Den Haag spreekt over het invoeren van een inkomenstoets voor de WMO. Maar of en wanneer dat doorgaat is onzeker. De Schager coalitie wil daarop vooruit lopen, door nu al de gemeentelijke wet aan te passen.

Meerdere malen wees de oppositie erop dat dit plan ambtenaren aanzet tot illegaal handelen gedurende de periode waarin de gemeentelijke wetgeving in strijd is met de landelijke wetgeving. Maar ondanks dat presenteerde de wethouder deze week wederom het voorstel, dat nog steeds ingaat tegen de hogere, vingerende, wetgeving.

Het feit dat de coalitie een buitenwettelijk voorstel presenteerde, leidde ertoe dat er in plaats van een politiek inhoudelijk debat een discussie over de rechtmatigheid van het voorstel ontstond. Het zorgde er ook voor dat de oppositie voor de derde keer op de noodknop drukte.

De coalitie, bestaande uit de PvdA, CDA, Seniorenpartij en Jess Lokaal, kwam met argumenten als ‘de staatssecretaris grijpt toch niet in’, ‘we maken gemeentelijke wetgeving in plaats van landelijke wetgeving’, ‘we handelen niet naar de wet maar naar de geest van de wet’ en ‘er komen steeds meer WMO-vragers bij’. De oppositie, bestaande uit de VVD Schagen, SP, D66, Wens4U en GroenLinks, bleef wijzen op onder andere het illegale karakter van het voorstel, op de willekeur waarmee inwoners zouden worden beoordeeld en op de reeks begrijpelijke bezwaarprocedures waartoe het voorstel zal leiden en waarop de gemeente niet is ingericht.

Kentering in het debat was dat VVD Schagen beklemtoonde dat raadsleden bij hun inauguratie zworen om naar de wet te handelen. Als zij de wethouder, en daarmee de ambtenaren, opdragen tot het plegen van wetsovertreding, dan zal VVD Schagen elk individueel raadslid verantwoordelijk houden voor de illegale beleidskeuze. Toen daarnaast bleek dat de wethouder geen antwoord kon geven op vragen van de oppositie, werd een pauze ingelast waarna de coalitie het onzalige voorstel voor de derde keer terugnam voor heroverweging en voorlopig van de raadsagenda verwijderde.

VVD Schagen pleit voor een goede samenwerking tussen coalitie en oppositie. Wij betreuren dat deze mate van weerstand nodig is om de coalitie tot heroverweging te brengen.

Ingo Kroon, 1960-2022

VVD VVD Schagen 19-11-2022 11:36

https://schagen.vvd.nl/nieuws/51259/ingo-kroon-1960-2022

Gisteren bereikte ons het droeve bericht dat ons voormalig mede-raadslid Ingo Kroon na een periode van ziekte onlangs op 62-jarige leeftijd is overleden. We leerden Ingo kennen als een bevlogen liberaal en optimist, die zich middels het raadslidmaatschap inzette voor zijn omgeving.

Ingo werd in 2011 lid van onze partij. Na een periode waarin hij secretaris was, werd hij steunfractielid en in 2017 lijsttrekker van de lokale VVD Schagen. Van 2018 tot dit vroege voorjaar was hij raadslid en in die hoedanigheid één van de woordvoerders op dossiers over duurzaamheid en sociaal domein. In dezelfde periode was hij lid van de auditcommissie. Hij hield van netwerken, onderhield dan ook contacten met diverse VVD-gremia in Noord-Holland en daarbuiten.

In zijn werkzame leven bij de Koninklijke Marine heeft Ingo veel gevaren en mocht hij zich tot de veteranen rekenen. Hij sloot zijn carrière in 2014 af als luchtverkeersleider. Zijn passie ging tot het laatst uit naar de luchtvaart. Hij was een van de grondleggers voor de droneswetgeving en bekwaamde zich in het geven van onderwijs voor dronevluchten. Zijn grootste passie ging echter uit naar zijn gezin. Ingo was een trotse opa van drie kleinkinderen, vader van een zoon en twee dochters, schoonvader en echtgenoot van Marisa. Wij wensen zijn dierbaren veel sterkte met dit verlies.

SP over de energiecrisis

SP SP Schagen 17-11-2022 10:30

We stonden weer op de markt.

We vragen aandacht voor een petitie om de energieproducenten weer in publieke handen te krijgen. Energie is tenslotte geen luxe waar je buiten kunt. En zodra een voorziening tot de basisbehoeften hoort, vindt de SP de energie van ons allemaal is. We moeten de de desastreuze gevolgen van de privatisering van onze energievoorziening terugdraaien door het weer in eigen beheer te krijgen.

Zie ook dit artikel in de pers:

SP in de lokale pers

Algemene beschouwingen 8-11-22

CDA CDA Schagen 08-11-2022 15:59

HIerbij de algemene beschouwingen namens de fractie van CDA-Schagen. Als u wilt weten wat de inhoud is, klikt u dan op deze link

Schager coalitie presenteert onrealistische en incomplete begroting

VVD VVD Schagen 08-11-2022 02:55

Voorzitter,Om maar meteen met de deur in huis te vallen:Het gaat vanavond niet om wat er wél in de begroting staat.Het gaat vanavond om wat er niet in de begroting staat.Daarom neemt VVD Schagen de programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 ter kennisgeving aan en nemen wij daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid.De VVD Schagen staat erom bekend dat we een degelijke financiële huishouding nastreven. Ondanks dat wij geen deel uitmaken van de coalitie, zijn we constructief in ons handelen door vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen. Daarmee proberen we helderheid te krijgen voordat er beslissingen worden genomen. Maar helaas, antwoorden bleven uit, waren incompleet of nietszeggend en onze inbreng is niet opgepakt. Hetgeen jammer is, want door te luisteren naar elkaar én daar wat mee te doen, kom je verder. Nu moeten we tot onze spijt concluderen dat we niet kunnen vertrouwen op de begroting.De begroting is incompleet. Daarnaast, wat minstens zo erg is: deskundigen beschouwen de begroting als een chaos, de wethouder kan geen antwoord geven op vragen die gesteld zijn en daar bovenop is het de verwachting dat de accountant geen goedkeurende accountantsverklaring zal afgeven voor het huidige boekjaar 2022. De coalitie wil ‘doorbouwen op een gezond fundament’, maar inwoners maken zich zorgen of we niet verzanden in een artikel 12 procedure waarbij de provincie het financiële roer van ons overneemt. Met alle gevolgen van dien.Ondanks dat, zien we dat de coalitie mooi weer blijft spelen naar de kiezer. Zo gaf onze wethouder op 15 oktober jongstleden in het Noordhollands Dagblad aan dat hij de begroting ‘zonder tekort en met een plus van 3,8 miljoen euro om tegenvallers op te vangen’ ging presenteren. En nu ligt het voor ons. Maar weet u, als iets te mooi klinkt om waar te zijn, dan is dat ook te mooi om waar te zijn. We geven even vijf voor de hand liggende voorbeelden:•    Posten zijn niet meegenomenVoor een goed totaalbeeld is het belangrijk dat alle posten zijn meegenomen in de begroting. Echter, omdat vragen niet goed zijn beantwoord en bijvoorbeeld de septembercirculaire ontbreekt kan de optelsom niet worden gemaakt. Wat is nu de echte begrotingsstand? Veel mooie cijfers, maar geen juiste stand van zaken.•    Risicoprojecten ontbrekenIn de risicoparagraaf ontbreekt een opsomming van potentiële financiële risicoprojecten of onderwerpen met daaraan gekoppeld een bedrag van de verwachte uitgavenpost. Denk bijvoorbeeld aan de kapitaalprojecten waaronder het riool en de ICT. Dit inzicht heeft de raad nodig om zijn taak uit te kunnen voeren. •    Reserves ontbrekenWat ook ontbreekt zijn reserves voor onze gemeenschappelijke regelingen. We zijn als gemeente deelverantwoordelijk voor de resultaten van deze regelingen. Wanneer de resultaten tegenvallen dan zullen we een bijdrage moeten leveren. Nu donkere wolken zich boven de GGD samenpakken en er mogelijk 3,5 miljoen opgehoest moet worden door de deelnemende gemeenten, zou een reservepost verlichting kunnen brengen. Maar die staat er niet in.•    Indicatoren nietszeggendDe gebruikte indicatoren zijn nietszeggend. Daar heeft VVD Schagen op verschillende manieren al vaker op gewezen.•    16,9 miljoen tekort voor groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen in openbare ruimte En als vijfde punt, waaruit blijkt dat de begroting te mooi is om waar te zijn…: de inkt van de krant waarin onze wethouder zijn uitlating deed over de sluitende begroting was nog niet droog of zijn uitspraken werden negen dagen later, dat is twee weken geleden, alweer ingehaald tijdens de informatieavond van 24 oktober. Toen bleek namelijk dat een aantal grote kostenposten niet in de begroting isd opgenomen. Het gaat nu in totaal om een bedrag van 16,9 miljoen euro, een bedrag voor groot onderhoud en vervanging van kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Kosten die er al een tijd aan zaten te komen, voor bijvoorbeeld de Schagerweg in Schagerbrug, de hoofdassen in Tuitjenhorn, terugkerend onderhoud aan riolering en nog een aantal zaken. Dat waren toch geen verrassingen? En daarom kun je jezelf afvragen of deze projecten expres buiten de begroting zijn gehouden, met als doel om de begroting sluitend te maken en daarmee geen getrouw beeld van de werkelijkheid te geven. De begroting is dus te mooi om waar te zijn. En nu ook is erkend dat er 16,9 miljoen niet in de begroting is opgenomen, geeft de coalitie aan dat ‘de inhoudelijke ambities uit het coalitieakkoord opnieuw in evenwicht gebracht moeten worden met de financiële mogelijkheden’. VVD Schagen vertaalt dat als: uw verkiezingsbelofte was niet realistisch en ook niet haalbaar. WoningbouwDat zaken onrealistisch zijn geldt ook voor de woningbouw. Notabene nog in het tweede kwartaal van dit jaar schrijft u in het coalitieakkoord “We nemen onze verantwoordelijkheid bij het oplossen van de woningnood in onze gemeente door flink extra te bouwen en groeien in ons woningbouwprogramma van 300 naar 500 nieuwe wooneenheden per jaar.” Echter, op 12 september van dit jaar (een krappe zes maanden later) liet u alweer weten deze aantallen bij lange na niet te halen. Uw verkiezingsbeloften gingen de prullenbak in en wij waarschuwen u nu alvast dat ook uw bijgestelde prognose na de recente uitspraak van de Raad van State (ten aanzien van stikstof bouwvrijstelling) extra lastig realiseerbaar wordt. Onze aanbevelingenOp basis van hetgeen voor ons ligt willen we enkele aanbevelingen doen:1.    VVD Schagen adviseert u om alle posten te benoemen in de begroting, om reserves en risico-profielen beter uit te werken en indicatoren te optimaliseren.2.    VVD Schagen adviseert u om goede duiding te geven aan onderwerpen die nu in de maatschappij leven en waar hoge prioriteit aan gegeven moet worden, zoals bijvoorbeeld woningbouw, energie, duurzaamheid, etc. Daartoe behoort ook het onderzoek naar de effecten van de recente uitspraak van de Raad van State.3.    VVD Schagen adviseert u om kritisch te zijn op de uitgaven, zodat belastingen tot het minimum beperkt kunnen worden. U noemt een verhoging van de OZB met 9% een marginale toename ten opzichte van het landelijke inflatiepercentage. VVD Schagen heeft altijd gepleit voor besparen aan de uitgavenkant voordat de belastingen worden verhoogd. Wij zijn dan ook niet akkoord gegaan met belastingverhogingen.4.    VVD Schagen adviseert u om vooruit te kijken naar de jeugdzorg. Het aantal jeugdigen dat zich aanmeldt voor jeugdzorg en de duur van de zorg nemen toe. En daarmee de kosten. Uit de begroting blijkt dat de coalitie erop vertrouwt dat het Rijk de kosten toereikend compenseert. VVD Schagen waarschuwt dat dit nog onzeker is en dat de dekking van deze kosten bij het uitblijven van compensatie binnen het sociale domein gezocht moeten worden. Houd daar rekening mee.5.    VVD Schagen adviseert u om bij de uitvoering van de WMO de wet na te leven. Uw wens, om het gebruik van de WMO inkomensafhankelijk te maken, wordt niet toegestaan door de landelijke wetgeving. Meerdere oppositiepartijen wijzen u daar telkens op. Het doorzetten van uw plannen zet ambtenaren aan tot het plegen van illegale handelingen. U mag en kunt hen dat niet opleggen.6.    Blijf opkomen voor onze boeren. Het is treurig om vast te stellen dat deze sector na alle commotie van het afgelopen jaar nauwelijks voorkomt in de begroting. VVD Schagen neemt het via de provincie voor hen op en zou het op prijs stellen als de gemeente Schagen dat ondersteunt.7.    Blijf ook opkomen voor de mensen in Warmenhuizen, waar kopers van het project Landsheer kampen met het probleem dat zij geen hypotheekgarantie kunnen krijgen. 8.    Houd rekening met de mening van onze inwoners over de komst van asielzoekers. Onze gemeente heeft de afgelopen jaren veel gedaan voor deze groep en er gaan geluiden op dat er nu meer verdeling mag plaatsvinden tussen de verschillende gemeenten in onze regio. 9.    VVD Schagen vraagt ook aandacht voor de communicatie richting burgers, bedrijven en instellingen. Hier valt nog veel te winnen. Het tijdig beantwoorden van vragen, even terugbellen, mensen informeren… inwoners ervaren dat het tekort gebeurt terwijl het zo wordt gewaardeerd. VerantwoordelijkheidTot slot: in uw begroting geeft u aan ‘daar waar mogelijk pakken wij onze verantwoording’. VVD Schagen vindt dat uw kiezers dan ook mogen rekenen op een juiste financiële weergave, niet op een incompleet en niet-realistisch droombeeld, zoals dat nu voor ons ligt. Pak uw verantwoordelijkheid op. Daarbij mag u rekenen op de ondersteuning van VVD Schagen, wij zullen u blijven voeden met vragen en opmerkingen, om samen tot een goed resultaat te komen.